Forretningsmæssige holdninger i forbindelse med MIFID programmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsmæssige holdninger i forbindelse med MIFID programmet"

Transkript

1 Interaktive spil i Korsbæk bank Forretningsmæssige holdninger i forbindelse med MIFID programmet Holdninger, værdier og etiske retningslinjer for rådgivning bearbejdet gennem interaktive spil i perioden 2-5/ Valbygårdsvej 64 A 2500 Valby Tlf.: Instruktør: Peter Frandsen Assistent: Freja Polonius

2 Tak for sidst Vi har fornøjelsen af at fremsende et hæfte med billeder og opsamling af interaktive spil i forbindelse med arbejdet med MiFID direktivet i Korsbæk bank d. 2 5 oktober. Vi tænker tilbage på dagene med stor glæde og takker for jeres engagement. Om formiddagen fik I gennemgået fakta om indeholdet i MiFID direktivet, og om eftermiddagen fik I afprøvet jeres holdinger i cases, som lå tæt på jeres virkelige hverdag. På den måde kunne alle følge med i, hvordan I forholdt jer professionelt, når I skulle løse de udfordringer, der var i de cases, I viste. Yderligere fik I afprøvet, hvordan I i endnu højere grad kunne tydeliggøre jeres kerneværdier: Nærvær, Uformel, Handlekraft, Initiativ og Tilgængelighed i forbindelse med rådgivning af kunder. Det overordnede formål for de fire dage lød således: I kommer frem til forretningsmæssige holdninger og etiske retningslinjer, der skal være vejledende for rådgivning indenfor handel med værdipapirer, valuta og anvendelse af finansielle instrumenter. Dagene blev budt velkommen af Hans-Christian, som opfordrede jer til at bruge eftermiddagen som et forum, hvor I kunne afprøve værdier, holdninger og etik igennem de interaktive spil. De opfordrede Jer til at være gode eksempler ude i afdelingerne, så I er med til at løfte banken. De ønskede, at I også kommer frem til endnu bedre at kunne sætte jer i kundens sted, udvikle empati og dermed blive bedre rådgivere. Peter bød Jer derefter velkommen og beskrev hvordan de interaktive spil skulle opbygges med relevante og udfordrende hverdagssituationer indenfor rådgivning. I snakkede derefter sammen i små grupper, hvor I fandt frem til hvilke relevante situationer, I oplever i hverdagen i banken. Der kom mange cases frem, og I valgte efter interesse. Nogle temaer blev slået sammen og på baggrund af dette forarbejde, begyndte I derefter selv at konstruere spillene. Fremgangsmåden var, at når en gruppe havde vist deres grundspil, skulle de øvrige komme med forslag eller selv indtage rådgiverens plads og ændre på spillets dilemma eller udfordring i en mere positiv retning. Spillene skulle have en dårlig eller problematisk slutning eller et tydeligt dilemma, som de øvrige deltagere skulle løse. Temaerne vælges ud 2

3 De 11 spil der blev til i løbet af de fire dage bliver her præsenteret, nogle kortfattet og andre mere uddybende, således at I kan danne jer et varieret billede af dagenes temaer, debatter og refleksioner. 1 Spil: En kunde har med en tidligere rådgiver aftalt en investering, der nu går dårligt. Kunden vil gerne ud af investeringen, da han mener, at han er blevet lovet, at den var risikofri. Den nye rådgiver vejleder ham til at være mere risikovillig, blandt andet med nye investeringer i Schweiz. Kunden er skuffet og trækker sig ud af investeringen. Umiddelbare reaktioner på spillet: Bristede forventninger hos kunden. Rådgiveren vejledte forkert, solgte et forkert produkt. Kunden er sur over dårlig rådgivning, der har givet ham tab. Forkert vejledning, rådgiveren vil mere risiko, selvom kunden ikke ønsker det. Rådgiven mangler at fortælle om konsekvensen for kunden ved at trække sig ud af investeringen. Efter at have set grundspillet er det tilskuerne der overtager spillet. De gør de på forskellig vis, blandt andet ved at komme med forslag til rådgiveren eller at vise hvordan de ville have gjort i rådgiverens situation. : Afklaring af sagen. Rådgiveren spørger ind til kunden, hvad vil han, hvor er vi, overblik, konkrete fakta og konsekvenser. Kunden hidser sig ikke op. Det virker mere professionelt. Rådgiveren signalerer eftertænksomhed. Kunden føler at han er blevet hørt, og man undgår måske aggression. 2. Forslag Rådgiveren fortæller, at udregningen var et udgangspunkt, og derfor må man forvente udsvingninger. Han forklarer grundene til udsvinget. Rådgiveren siger, at han ikke kan garantere et overskud, og kunden kommer frem til at han skal tage et lån. Rådgiveren argumenterer og kunden går i forsvar. Der mangler information. Derfor besluttes det, at I kan stille direkte spørgsmål til kunden (i spillet): Kunden uddyber konkrete detaljer, realkredit, renter, aktiver i øvrigt, pension. Derefter diskuteres det i grupper, hvordan man som rådgiver kommer tilbage til kunden med de nye informationer in mente. Instruktøren guider tilskuerne til at komme med ideer og realistiske løsningsforslag. Ved denne lejlighed fik I både set på jeres egen rolle som rådgivere udefra og reflekteret over kundens situation i forbindelse med bankforretninger. Holdninger til løsninger Finde fordele ved investeringen. Finde et godt tidspunkt for at trække sig ud af investeringen. Finde en her og nu løsning. 3

4 Ændre investeringsstrategi ELLER anbefale at man trækker sig ud af investeringen. Konklusioner i forhold til proffesionalisme Langsigtet løsning i stedet for brandslukning. Debat internt i banken om dækning af tab ønskes. Afdække muligt potentiale hos kunden. Bedre opfølgning. Mere vidensdeling mellem kollega og kollega. 2. Spil: Aktierne falder, kunden sælger, aktierne stiger Kunden vil gerne sælge aktier fordi de falder. Rådgiveren gør kunden opmærksom på, at de måske stiger igen. Kunden forlanger, at kurtagen frafalder. Rådgiveren indvilger ikke i det! Kunden insisterer rådgiveren afviser ham. Umiddelbare reaktioner på spillet: Konflikten er vedr. kurtagen Bristede forventninger, manglende kontakt fra rådgiverens side. Hvad er holdningen til mundtlig/skriftlig dokumentation? Kunden gør noget imod anbefalingen, skal det dokumenteres? Spillene vises for hinanden Rådgiveren prøver at spørge ind til kunden og finder ud af, at han bare vil ha' det billigere. 2. Forslag Kan man mødes på mellemvejen og få en god forretning ud af det for alle? Kunden synes, at kurtagen er for dyr. Rådgiveren vil gerne kigge på sagen med et åbent Sind, og kunden er med på det. Kunden er tilfreds med, at rådgiveren tager ansvar for sagen. Kunden gav accept til rådgiveren. Hvad betydning har sagen for kunden? Godt at turde spørge ind til kundens tilfredshed. Vi hører hvad rådgiveren (i spillet) tænker for at få hans syn på sagen: Rådgiveren synes (her i forhold til grundspillet), at Kunden brokker sig meget. Investeringen er faktisk ligegyldig, fordi kunden er irriterende og har været det over længere tid. Rådgiveren viser det bl.a. med et lukket kropssprog. Diskussion i små grupper: Selvom kunden er besværlig skal man være professionel, er resultatet af diskussionen. Hvis det fortsætter, må man afstemme kundens forventninger, evt. finde ud af om kunden skal have en ny rådgiver. Det bliver til et 3. forslag i spillet: Heraf følgende kommentarer: Rådgiveren tager tyren ved hornene og tilbyder kunden at skifte rådgiver. 4

5 Rådgiveren kan søge vejledning hos sin leder. Vigtigt med god forberedelse til svære kunder. Erkende dårlig kemi Internt og eksternt. Afklare bagvedliggende forventninger. Andre muligheder: udvide forretningen. 3. Spil: Mødeforberedelse/Kundemøde Mødeforberedelse: En investeringsrådgiver og en rådgiver diskuterer, om de skal informere kunden om, at det går dårligt med Dannevirke-investeringerne. Rådgiveren vil uden om den varme grød, og investerings rådgiveren indvilliger i denne taktik. Kundemøde: Investeringsrådgiveren gennemgår nogle af investeringerne. Investeringsrådgiveren affejer kundens spørgsmål, og han får ikke svar. Kunden efterspørger en opdatering på Dannevirke. Det vil han få i Umiddelbare reaktioner på spillet: Spillet er sat på spidsen, det er ikke så sandsynligt, at situationen vil opstå. Rådgiveren er bange for kundens reaktion. I spillet får man også mulighed for at prøve at være kunde Investeringsrådgiveren konfronterer kollegaen med angsten for kundens reaktion. Afklarer om rådgiveren har et problem i forhold til Dannevirkehistorien. Investeringsrådgiveren tilbyder kollegaen at hjælpes ad og konfronterer kunden med den dårlige forretning. Investeringsrådgiveren giver noget af sig selv. 2. Forslag Investeringsrådgiveren konfronterer rådgiveren med angsten for, om kunden ikke vil lave fremtidige forretninger. I forlængelse af spillene havde vi en fælles debat om, hvordan man kan højne Professionalismen i den givne situation: Holdningsbearbejdelse af kollegaen, er det en ledelses opgave? Samlet afkast-opgørelse -hjælp kunden til at se de positive investeringer. Vigtigt med en fælles front holdningsmæssigt. En mulighed at informere og forberede kunden inden mødet, så han ikke springer i luften på mødet. Efter gennemspilningen og bearbejdningen af de 3 første spil, diskuterede I kort i grupper, hvorledes I så de fem værdier nærvær, det uformelle, handlekraft, initiativ, tilgængelighed i relation til spil 1, 2 og 3. Nærvær Spørg ind til konsekvenserne for kunden følelsesmæssigt. Eks.: sover du godt om natten? Forberede sig på spørgsmål, der skaber nærvær. 5

6 Tage en kollega med, der har styrke indenfor værdien. Det uformelle Huske på kundens private relationer. Humor/ironi med omtanke. Tage brodden af situationen ved at dele den op i mindre dele. Handlekraft Tage føringen overfor kunden, især i vanskelige situationer. Initiativ Erkende nyt, og rådgive om omlægninger. Skitsér situationen. Vise andre vinkler. Sammenligne. Tilgængelighed Tættere opfølgning. SPIL 4: En god idé bliver til en dårlig idé. Hvornår melder man ud? Et ægtepar ønsker at høre om deres investeringer i Dannevirke Rådgiveren glider af på det og ønsker ikke at fortælle om Dannevirke. Han vil vende tilbage senere. Rådgiveren siger, at han ikke har forberedt sig godt nok på det. Ægteparrets private situation er påvirket af den dårlige investering. Rådgiveren fortæller, at det er bankens anbefaling, at de bibeholder investeringen. Kunden insisterer på at sælge. Kunden har i øvrigt en god plejeordning. Umiddelbar reaktion Rådgiveren er konfliktsky. Dårlig forberedelse. Defensiv i stedet for offensiv. Mødeforberedelsen er gået galt. Det er vigtigt at man styrer mødet som rådgiver. Og i øvrigt kan man gøre mere opmærksom på det gode plejeprodukt. Rådgiveren skal være mere offensiv. Han fortæller nu kunden åbent om, at det går dårligt for Dannevirke. Han anbefaler, at kunden beholder Dannevirke-investeringen. Spillerne gør sig klar til at modtage forslag fra tilskuerne Kundens modargumenter blev blødet lidt op. Det var svært for kunden at opretholde den negative facade. Rådgiveren fortalte at det gik dårligt, det virkede godt på kunden. Kunden slappede af. 6

7 Gruppe snak: Hør hvad kunden har at sige. Giv kunden medløb (med måde). Se det fra kundens side Empati Tæt kontakt. Evt. give økonomisk støtte. Flytte fokus over på kunden. Tag fat i problematikken med det samme. 2. Forslag Flytte fokus over på kunden Rådgiveren afdækker kundens mål med mødet. Hører på kundens ønsker og behov. Kunden var før sur, men med hv- spørgsmål vendte det. Værdierne: Hvad kan rådgiveren i denne situation gøre for at være mere Nærværende: Relatere til kundens behov. Uformel: Fysisk kontakt. Forberede kunden pr. tlf. Handlekraftig: Inddrage specialist (for eksempel i Dannevirke). Initiativrig: Indlede med en tidsramme for mødets punkter. Tilgængelig: Give kunden mere taletid. SPIL 5: Afstemning af forventninger En afdeling i KB Alt er i orden hos kunden. De to rådgivere glæder sig til et tiptop møde med kunden. Kunden er et ægtepar der er besværlige. Kunden vil ikke have noget med risiko at gøre. Kunden er utilfreds med at der nu er risiko ved investeringen og et underskud på kr. Alt er skidt, de vil ud. Rådgiveren prøver at fortælle, at det faktisk er en god forretning. Men kunden har mistet tilliden. Kunden er rystet over minusset på kontoen. Umiddelbar reaktion Kunden afbryder rådgiveren og omvendt, ingen lytter rigtigt. Rådgiveren er defensiv. Et påstand-mod-påstand møde. Fortæl at de er gode kunder. Rådgiveren forsøger at indrømme, at der er lavet en fejl, kunden glider dog af på det. Kunden blev ikke beroliget. Et besværligt ægtepar sætter rådgiverne på arbejde Kunden (i spillet) interviewes: Kunden fortæller, at det føles som om, hun har forhøjet blodtryk. Og hun ønsker at ligge ansvaret over på banken. 7

8 Vi hører kundens tanker: Hun fortæller, at hun er dybt skuffet; det har været en dårlig forretning. Nu skal hun omlægge igen og synes at rådgiveren er fræk(flere gebyrer). Hun er vred, også på ægtefællen. Han fortæller, at han er under tøflen, og at hun er utilfreds derhjemme. Banken har ikke forstået deres ønsker. Hvad kan man stille op med et ægtepar, der er besværlige? Være mere offensiv over for kvinden (ved at fortælle om og illustrere situationen). Indrømme eventuelle fejl. Ikke for teknisk. Kompensation. Opbløde kunden. Herefter lavede I et lille eksperiment, hvor mange rådgivere stod overfor kunden og ku' give hinanden gode råd. Udbyttet blev sammenfattet således: God pædagogisk tilgang Kunden blev afvæbnet ved at rådgiveren kom med del accepter. Kunden fik overblik. Imødekommenhed. Rådgiveren signalerede overblik, kunden fik tillid. SPIL 6: Korsbæk -aktier, risikogruppe, politik/etik, manglende historik Kunden får ny rådgiver, og der er ingen historik på kunden. Rådgiveren ønsker svar på spørgeskema, men kunden mener ikke, at det er relevant. Kunden vil gerne, jævnfør tidligere rådgivning, købe flere FB aktier, hun har i forvejen mange FB aktier. Rådgiveren mener, at hun bør investere på baggrund af testen også andre steder. Chefen kommer ind, hun kender kunden vældig godt fra tidligere, og anbefaler kunden, hen over hovedet på rådgiveren, at købe flere FB aktier. Umiddelbar reaktion Forskellig opfattelse af tingene. Ny kunde = mulighed for at stille nye spørgsmål og således opnå fortrolighed og god nærværende kontakt. Droppe at være forudindtaget. Spørge ind til kunden. Rådgiveren benytter lejeligheden til at vise interesse og lære kunden bedre at kende. Hun forklarer kunden fremgangsmåden. Vigtigt i denne situation: Vise positiv interesse overfor kunden. Afstemme forventninger. Spillene vakte genkendelse hos tilskuerne 8

9 7. SPIL: Rådgiver og kunde Aktierne er gået ned, kunden har tabt en halv million. Kunden vil gerne flytte underskuet over i sit erhverv. Kunden påstår, at banken tidligere har foretaget manøvren. Rådgiveren vil først ikke gøre det, men da kunden truer med at flytte bank, indvilliger han i at overflytte tabet. Til gengæld vil rådgiveren ha', at kunden gør yderligere forretninger, der er risikofyldte. Kunden spørger til sidst rådgiveren, om han selv ville investere, eksempelvis belåne huset. Rådgiveren svarer, at det er for risikofyldt. Umiddelbare reaktioner: Kunden er ikke til at rykke. Rådgiveren bliver nød til at tage konsekvensen og afslå kunden. Rådgiveren afslår notorisk ulovligheden. Kunden flytter bank. Der er gjort op med det ulovlige. Det er ikke løsningsorienteret, for kunden flytter. 2. Forslag Rådgiveren spørger kunden: Er du interesseret i at begå ulovligheder? Kunden svarer nej. Rådgiveren skitserer et fremadrettet bud, bla. indeholdende en ny investering. Bryder isen. Bolden blev spillet over på kunden. Fremadrettet og lovlig løsning. Dialog. Den sidste bid af grundspillet spilles igen. Kunden spørger rådgiveren. om han selv ville investere, og rådgiveren svarer nej. Det medførte en debat og nogle bud på, hvordan man som rådgiver kan svare kunden:...jeg har pt. ikke råd, for jeg er lige flyttet....min økonomiske situation lægger op til en anden slags investering....det gør jeg da. 8. SPIL Gertrud på 83 år er til møde med hendes rådgiver igennem mange år. Hun har blind tillid til Rådgiveren. Depot, 5 millioner i FB aktier. Hun vil gerne gi' barnebarnet kr i konfirmationsgave. En engel og en djævel hvisker rådgiveren i øret. Rådgiveren skal tage hensyn til etik, og den gode forretning. Rådgiveren er splittet. Umiddelbar reaktion: Konflikt imellem godt og ondt. Moral kontra salg. Rådgiveren er i konflikt med sig selv. Det er svært moralsk når en kunde gi'r frihjul. Samvittighed. Han konfronterer djævlen og leder kunden over på MIFID. Han presser djævlen ved at ha' et helhedsbillede af kunden. Ideer prøves af og situationen udvikler sig 9

10 Han Inddrager MIFID som retningslinje for rådgivningen og kan læne sig op af det. Han forholder sig til den indre dialog. Hvad ville I gøre, hvis I skulle praktisere de fem værdier i forhold til spillet (besvares gruppevis): Nærvær: I private spørgsmål, vise empati og indlevelse. Uformel: Kropssprog og fysisk kontakt på kundens foranledning. Handlekraft: Sørge for hurtig ekspedition. Initiativ: Komme med utraditionelle løsningsforslag og rådgivning uden profit for øje. Tilgængelighed: Ekstra tid, fleksibel, for eksempel hjemmebesøg. 9. SPIL Kurtage Rådgiveren informerer kunden om, at banken har sat renten op med 3 % på udlånssiden. Kunden har købt aktier på nettet. Aktierne er steget, men kunden opdager, at handlen ikke er gennemført. Kunden har tabt kr. Rådgiveren siger at kunden selv er skyld i det, da hanjo bare kunne have bedt rådgiveren om at lave handlen. Kunden synes, det er for dyrt i forhold til nettet. En it- specialist kommer og siger, at banken er ufejlbarlig. Kunden ønsker kurtagen sat ned. Chefen kommer ind, han vil godt finde en løsning, hvis de bare forhandler FB aktier. Umiddelbar reaktion It-handel problematik. Teknik kontra personlig rådgivning. Manglende informatik. Indgangsvinklen til mødet var dårlig. Komiske situationer opstår og genkendes Rådgiveren informerer grundigt kunden om, hvad der sker i banken, bl.a. at de har sat renten op. Det virker godt med forklaringen. På den måde undgår man kundens angreb. Vi rundede af med en diskussion inspireret af det sidste spil, der kan sammenfattes således: Det er vigtigt med tydelig information. Empati. Grundig undersøgelse af fakta og derefter vende tilbage til kunden. Lære af fejl, handle fremtidsorienteret. Ordvalg, god kommunikation. Afstemme forventningerne. 10. SPIL: En rådgiver, Hr. Jensen, en dealer og en direktør Hr. Jensen vil gerne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og i den forbindelse vil han 10

11 gerne hæve noget af sin pension. Rådgiveren ringer til dealeren og beder ham sælge FB aktier for en halv million. Dealeren ringer til direktøren, som ikke er enig i disponeringen. Direktøren taler med rådgiveren og råder ham fra at sælge FB aktierne. Nu fraråder rådgiveren, at Hr. Jensen sælger FB aktierne, og tilråder ham i stedet at sælge statsobligationer. Kunden stoler på bankens råd. Umiddelbar reaktion Realistisk dagligdag. En uerfaren kollega vil formentlig rette ind efter direktøren. Det er vigtigt, at rådgiveren er etisk tro overfor sig selv og overfor værdierne. Manglende respekt overfor kollegaen. Der blev ikke levet op til bankens værdier. Ledelsen bør bakke op om rådgiveren, ikke modarbejde ham. Rådgiveren står fast overfor direktøren. Dette forslag mundede ud i en debat om etik, der kan sammenfattes således: Rådgiveren har ren samvittighed overfor kunden og overfor banken. Høj faglighed. Loyalitet overfor kunden, banken, og sig selv. Respekt overfor medarbejderne. Erfaring udveksles via spillene 11. SPIL: Budgetforhandlingsmøde, centerdirektør og direktør Centerdirektør fortæller, at det går godt i afdelingen, dog har de meget travlt, og det går ud over afdelingens personale. Direktøren henviser til statistikken og fortæller, at der ifølge statistikken ikke kan være stress i afdelingen. De får ikke tildelt flere ressourcer, da afdelingens overskud ikke svarer til forventningen. Centerdirektøren beder om mere personale. Direktøren fastholder, at der ikke er mere i posen. Umiddelbar reaktion: Genkendelig situation. Manipulerende. Mangel på respekt. Manglende nærvær. Der er ikke empati i situationen. Det er indgroet i kulturen at man ikke modangriber opad. Der er ikke ligeværd. Centerdirektør forklarer direktøren medarbejdernes situation og er loyal overfor sine kollegaer og er godt forberedt på mødet. Centerdirektør kommer med et velovervejet bud, hvor teamet i banken skal sammensættes anderledes, så det matcher arbejdssituationen. 11

12 Stemningen var mere afbalanceret. Direktøren var mere blød. Der var nærvær. Hun tager hånd om situationen og viser initiativ og handlekraft. Hun havde forslag til en løsning. Dette forslag medfører, at situationen ændres på en måde, så både værdierne og proffesionalismen kommer tydeligere frem. På baggrund af spillene opstår der diskussioner og meningsudvekslinger Afrunding: I spillene blev der dagene igennem vist mange spændende situationer. I var gode til at bidrage med kreative løsninger. I fik mulighed for både at spille rådgivere, men også at komme om på den anden side af bordet, nemlig i kundens stol. Det kan give en bedre forståelse og indlevelse, når der byttes roller. Der blev reflekteret, grinet og nikket genkendende til mange situationer fra Jeres hverdag. Dagene blev rundet af på forskellig vis, og her kommer et uddrag: Holdninger inspireret af dagen: Større forståelse overfor kunden. Undgå pres, vær nærværende i situationen. Inspiration til at integrere værdierne yderligere i rådgivningen. God Kommunikation er meget vigtig. Løsningsorienteret. Ærlig kommunikation. Godt at få vendt dilemmaerne. Det er vigtigt at afstemme forudsætningerne. Tankevækkende / Inspirerende udbytte af eftermiddagen Det er nemt når der er mulighed for Time out som i dag. Det er en god måde at få sparring med kollegaerne på en given sag. Få nye input til problematikker sammen med kollegaer. Godt at øve sig i at modtage tilbagemelding/feedback fra kollegaer. Vi har været nærværende. Værdierne er vigtige at have med i rådgivningen. Vigtigt at tage initiativ inden mødet med kunden. Fokus på teamsammensætningen på bøvlsmøder. Vigtigt at spørge ind til kunden i starten af mødet. Bruge rådgivningsværktøjerne til at lære kunden bedre at kende. Interessant at spille mod sig selv, den omvendte situation. Det har været holdningsbearbejdende og kulturskabende. Samme problemer flere steder i banken i samme indpakning. Samme holdning til forskellige dilemmaer. 12

13 En af dagene blev afrundet med, at I forholdt jer til, hvor mange procent I mener at banken som sådan lever op til de fem værdier. I kom frem til, at både overfor kunden og internt i banken ligger procenterne i den høje ende i forhold til at implementere de 5 værdier. Omkring 80 procent var udspillet. Andre kommentarer til dagenes oplevelser:...tag initiativ inden mødet med kunden, eksempelvis på mail og vær åben over for kundens forventninger....ha' hjertet med i rådgivningen og ha' forståelse for kundens situation....at forklare og være nærværende er det vigtigste, det har vi set i dagens spil! Dagen rundes af Mange af Jer blev klar over, at der sker noget, når man i stedet for at tale om en situation spiller den som en case. Det appellerer til flere sanser, og kreativiteten vokser, når vi får lov til at tænke med kroppen. På den måde får vi fat på nogle af de oplevelser og muligheder, som vi ikke taler om til hverdag, men som er afgørende for at gøre værdierne levende i hverdagen. Efter at vi har evalueret dagene, synes vi, at dagene var konstruktive og udbytterige. Vi havde et indtryk af Jer som engagerede og kompetente medarbejdere og kollegaer, der arbejder seriøst med at få værdierne omsat til handling i dagligdagen og med at få indarbejdet MIFID som et redskab til at højne niveauet inden for rådgivning! Vi ønsker held og lykke med det videre arbejde! Med venlig hilsen Peter Frandsen & Freja Polonius Mange holdt sig ikke tilbage da de så deres hverdag udefra 23.okt 07/Vers

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende!

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Forumspil for deltagere til sommermødet på Snoghøj Folkehøjskole den 14. august 2004 Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Workshop

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

VÆRDIBASERET LEDELSE Bearbejdet som forumspil den 7.maj 2003 på X-parkhotel

VÆRDIBASERET LEDELSE Bearbejdet som forumspil den 7.maj 2003 på X-parkhotel Ledertræningsdag for Souschefer i X-købing Kommune om VÆRDIBASERET LEDELSE Bearbejdet som forumspil den 7.maj 2003 på X-parkhotel Forumteatret ved Peter Frandsen Faurbjergvej 27 4300 Holbæk Tlf. 5946 2448

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet Noter til dias 1 Konflikthåndtering i detailhandelen Fortæl lidt om baggrunden for mødet Du kan for eksempel tage udgangspunkt i: Hvorfor butikken har valgt at holde dette møde om konflikthåndtering? Overvej

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Sådan håndterer du et forumspil!

Sådan håndterer du et forumspil! Sådan håndterer du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til: Studerende Undervisere HR-ansvarlige Proceskonsulenter Peter Frandsen, Forumkonsulent

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

1 + 1. Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer

1 + 1. Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer 1 + 1 Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer Indledning 1+1 er en rammefortælling, hvor spillerne sammen skaber historier om kærlighed og kriser i forhold. Hver scene spilles i en udvalgt spilstil,

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Arbejdshæfte Lektion 5

Arbejdshæfte Lektion 5 Arbejdshæfte Lektion 5 Trin 1: Forberedelse Tag udgangspunkt i din næste potentielle kunde og forbered dig ud fra de 6 nedenstående punkter: 1. Find ud af hvem din kunde er og tage højde deres fordele

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Konflikter med kunder

Konflikter med kunder Konflikter med kunder BAR Transport og Engros Årskonference 2015 Torsdag d. 22. oktober 2015 Eva Thoft, eth@teamarbejdsliv.dk HVAD ER EN KONFLIKT? En uenighed, hvor en eller flere bliver følelsesmæssigt

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

1 + 1. Et novellescenarie om kærlighed, for to personer

1 + 1. Et novellescenarie om kærlighed, for to personer 1 + 1 Et novellescenarie om kærlighed, for to personer Indledning 1+1 er en rammefortælling, hvor spillerne sammen skaber historier om kærlighed og kriser i forhold. Hver scene spilles i en udvalgt spilstil,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Lønsamtalen et ledelsesværktøj

Lønsamtalen et ledelsesværktøj Lønsamtalen et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse 1.Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen. 2 3. Løntilfredshed..2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse..3 4.1.1 Medarbejdervurdering 3 4.2 Gennemførsel.4

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR

KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR Hvor der er uenighed og mennesker med følelser, vil der også opstå konflikter Vi kan derfor ikke undgå at konflikter opstår i situationer med borgerne eller hinanden Men vi

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på:

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på: Velkommen til Dag 2 Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forskning viser en stor sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder Aktiviteterne skal

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Hvad er kollegastøtte? At gå som katten om den varme grød skal/ skal ikke Mistrivsel/ ubalance

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere

LANDBONORD Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev

LANDBONORD Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Til erfagruppen LANDBONORD Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev SvineRådgivning Tlf. 9624 1881 Fax. 9624 2426 www.landbonord.dk Brønderslev, den 29. september 2015 erfa-indbydelse driftsledere, 25 law/anj

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Introduktion & spilleregler

Introduktion & spilleregler Introduktion & spilleregler - 1 - Indhold... 3 Sådan spilles spillet... 3 Forberedelse... 3 Afdækning... 4 Håndtering... 4 Refleksion... 4 Spillets formål... 5 Spillets tilblivelse... 5 Etiske dilemmaer...

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 5 Spørgeteknik Dias 1/11 Spørgeteknik Formålet med denne lektion er at forstå værdien af at stille gode og nyttige spørgsmål at kende forskel på nyttige og unyttige spørgsmål at øve at stille nyttige

Læs mere

METODE 1 RUNDEN RUNDT

METODE 1 RUNDEN RUNDT METODE RUNDEN RUNDT På et teammøde/personalemøde fortæller alle om følgende: En relation, jeg er lykkedes med i den forgangne uge/måned En opgave, der var svær Noget jeg ville ønske, at vi som arbejdsplads

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING

Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING INDHOLD God klagehåndtering vejen til loyale kunder 3 Kend købelovens regler om reklamation 3 Reklamation over tjenesteydelser 5 God klagehåndtering og tilfredse kunder 6

Læs mere

TRAP NED LÆR AT TAKLE KONFLIKTER

TRAP NED LÆR AT TAKLE KONFLIKTER TRAP NED LÆR AT TAKLE KONFLIKTER INDHOLDS- FORTEGNELSE 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses

Læs mere

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien.

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Uanset om OCD en kommer snigende eller sætter mere pludseligt ind, giver barnets symptomer ofte anledning

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER?

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen.

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen. p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 beslutning Denne plan for samtalen vil være relevant, når rådgiver og klient i fællesskab vurderer, at motivationen og kendskabet til egen rygning skal styrkes, før der

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran Psykisk sårbare/syge veteraner kan have meget svært ved at deltage i møder med offentlige myndigheder. Det asymmetriske magtforhold, og de mange mennesker, regler

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere