Forretningsmæssige holdninger i forbindelse med MIFID programmet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsmæssige holdninger i forbindelse med MIFID programmet"

Transkript

1 Interaktive spil i Korsbæk bank Forretningsmæssige holdninger i forbindelse med MIFID programmet Holdninger, værdier og etiske retningslinjer for rådgivning bearbejdet gennem interaktive spil i perioden 2-5/ Valbygårdsvej 64 A 2500 Valby Tlf.: Instruktør: Peter Frandsen Assistent: Freja Polonius

2 Tak for sidst Vi har fornøjelsen af at fremsende et hæfte med billeder og opsamling af interaktive spil i forbindelse med arbejdet med MiFID direktivet i Korsbæk bank d. 2 5 oktober. Vi tænker tilbage på dagene med stor glæde og takker for jeres engagement. Om formiddagen fik I gennemgået fakta om indeholdet i MiFID direktivet, og om eftermiddagen fik I afprøvet jeres holdinger i cases, som lå tæt på jeres virkelige hverdag. På den måde kunne alle følge med i, hvordan I forholdt jer professionelt, når I skulle løse de udfordringer, der var i de cases, I viste. Yderligere fik I afprøvet, hvordan I i endnu højere grad kunne tydeliggøre jeres kerneværdier: Nærvær, Uformel, Handlekraft, Initiativ og Tilgængelighed i forbindelse med rådgivning af kunder. Det overordnede formål for de fire dage lød således: I kommer frem til forretningsmæssige holdninger og etiske retningslinjer, der skal være vejledende for rådgivning indenfor handel med værdipapirer, valuta og anvendelse af finansielle instrumenter. Dagene blev budt velkommen af Hans-Christian, som opfordrede jer til at bruge eftermiddagen som et forum, hvor I kunne afprøve værdier, holdninger og etik igennem de interaktive spil. De opfordrede Jer til at være gode eksempler ude i afdelingerne, så I er med til at løfte banken. De ønskede, at I også kommer frem til endnu bedre at kunne sætte jer i kundens sted, udvikle empati og dermed blive bedre rådgivere. Peter bød Jer derefter velkommen og beskrev hvordan de interaktive spil skulle opbygges med relevante og udfordrende hverdagssituationer indenfor rådgivning. I snakkede derefter sammen i små grupper, hvor I fandt frem til hvilke relevante situationer, I oplever i hverdagen i banken. Der kom mange cases frem, og I valgte efter interesse. Nogle temaer blev slået sammen og på baggrund af dette forarbejde, begyndte I derefter selv at konstruere spillene. Fremgangsmåden var, at når en gruppe havde vist deres grundspil, skulle de øvrige komme med forslag eller selv indtage rådgiverens plads og ændre på spillets dilemma eller udfordring i en mere positiv retning. Spillene skulle have en dårlig eller problematisk slutning eller et tydeligt dilemma, som de øvrige deltagere skulle løse. Temaerne vælges ud 2

3 De 11 spil der blev til i løbet af de fire dage bliver her præsenteret, nogle kortfattet og andre mere uddybende, således at I kan danne jer et varieret billede af dagenes temaer, debatter og refleksioner. 1 Spil: En kunde har med en tidligere rådgiver aftalt en investering, der nu går dårligt. Kunden vil gerne ud af investeringen, da han mener, at han er blevet lovet, at den var risikofri. Den nye rådgiver vejleder ham til at være mere risikovillig, blandt andet med nye investeringer i Schweiz. Kunden er skuffet og trækker sig ud af investeringen. Umiddelbare reaktioner på spillet: Bristede forventninger hos kunden. Rådgiveren vejledte forkert, solgte et forkert produkt. Kunden er sur over dårlig rådgivning, der har givet ham tab. Forkert vejledning, rådgiveren vil mere risiko, selvom kunden ikke ønsker det. Rådgiven mangler at fortælle om konsekvensen for kunden ved at trække sig ud af investeringen. Efter at have set grundspillet er det tilskuerne der overtager spillet. De gør de på forskellig vis, blandt andet ved at komme med forslag til rådgiveren eller at vise hvordan de ville have gjort i rådgiverens situation. : Afklaring af sagen. Rådgiveren spørger ind til kunden, hvad vil han, hvor er vi, overblik, konkrete fakta og konsekvenser. Kunden hidser sig ikke op. Det virker mere professionelt. Rådgiveren signalerer eftertænksomhed. Kunden føler at han er blevet hørt, og man undgår måske aggression. 2. Forslag Rådgiveren fortæller, at udregningen var et udgangspunkt, og derfor må man forvente udsvingninger. Han forklarer grundene til udsvinget. Rådgiveren siger, at han ikke kan garantere et overskud, og kunden kommer frem til at han skal tage et lån. Rådgiveren argumenterer og kunden går i forsvar. Der mangler information. Derfor besluttes det, at I kan stille direkte spørgsmål til kunden (i spillet): Kunden uddyber konkrete detaljer, realkredit, renter, aktiver i øvrigt, pension. Derefter diskuteres det i grupper, hvordan man som rådgiver kommer tilbage til kunden med de nye informationer in mente. Instruktøren guider tilskuerne til at komme med ideer og realistiske løsningsforslag. Ved denne lejlighed fik I både set på jeres egen rolle som rådgivere udefra og reflekteret over kundens situation i forbindelse med bankforretninger. Holdninger til løsninger Finde fordele ved investeringen. Finde et godt tidspunkt for at trække sig ud af investeringen. Finde en her og nu løsning. 3

4 Ændre investeringsstrategi ELLER anbefale at man trækker sig ud af investeringen. Konklusioner i forhold til proffesionalisme Langsigtet løsning i stedet for brandslukning. Debat internt i banken om dækning af tab ønskes. Afdække muligt potentiale hos kunden. Bedre opfølgning. Mere vidensdeling mellem kollega og kollega. 2. Spil: Aktierne falder, kunden sælger, aktierne stiger Kunden vil gerne sælge aktier fordi de falder. Rådgiveren gør kunden opmærksom på, at de måske stiger igen. Kunden forlanger, at kurtagen frafalder. Rådgiveren indvilger ikke i det! Kunden insisterer rådgiveren afviser ham. Umiddelbare reaktioner på spillet: Konflikten er vedr. kurtagen Bristede forventninger, manglende kontakt fra rådgiverens side. Hvad er holdningen til mundtlig/skriftlig dokumentation? Kunden gør noget imod anbefalingen, skal det dokumenteres? Spillene vises for hinanden Rådgiveren prøver at spørge ind til kunden og finder ud af, at han bare vil ha' det billigere. 2. Forslag Kan man mødes på mellemvejen og få en god forretning ud af det for alle? Kunden synes, at kurtagen er for dyr. Rådgiveren vil gerne kigge på sagen med et åbent Sind, og kunden er med på det. Kunden er tilfreds med, at rådgiveren tager ansvar for sagen. Kunden gav accept til rådgiveren. Hvad betydning har sagen for kunden? Godt at turde spørge ind til kundens tilfredshed. Vi hører hvad rådgiveren (i spillet) tænker for at få hans syn på sagen: Rådgiveren synes (her i forhold til grundspillet), at Kunden brokker sig meget. Investeringen er faktisk ligegyldig, fordi kunden er irriterende og har været det over længere tid. Rådgiveren viser det bl.a. med et lukket kropssprog. Diskussion i små grupper: Selvom kunden er besværlig skal man være professionel, er resultatet af diskussionen. Hvis det fortsætter, må man afstemme kundens forventninger, evt. finde ud af om kunden skal have en ny rådgiver. Det bliver til et 3. forslag i spillet: Heraf følgende kommentarer: Rådgiveren tager tyren ved hornene og tilbyder kunden at skifte rådgiver. 4

5 Rådgiveren kan søge vejledning hos sin leder. Vigtigt med god forberedelse til svære kunder. Erkende dårlig kemi Internt og eksternt. Afklare bagvedliggende forventninger. Andre muligheder: udvide forretningen. 3. Spil: Mødeforberedelse/Kundemøde Mødeforberedelse: En investeringsrådgiver og en rådgiver diskuterer, om de skal informere kunden om, at det går dårligt med Dannevirke-investeringerne. Rådgiveren vil uden om den varme grød, og investerings rådgiveren indvilliger i denne taktik. Kundemøde: Investeringsrådgiveren gennemgår nogle af investeringerne. Investeringsrådgiveren affejer kundens spørgsmål, og han får ikke svar. Kunden efterspørger en opdatering på Dannevirke. Det vil han få i Umiddelbare reaktioner på spillet: Spillet er sat på spidsen, det er ikke så sandsynligt, at situationen vil opstå. Rådgiveren er bange for kundens reaktion. I spillet får man også mulighed for at prøve at være kunde Investeringsrådgiveren konfronterer kollegaen med angsten for kundens reaktion. Afklarer om rådgiveren har et problem i forhold til Dannevirkehistorien. Investeringsrådgiveren tilbyder kollegaen at hjælpes ad og konfronterer kunden med den dårlige forretning. Investeringsrådgiveren giver noget af sig selv. 2. Forslag Investeringsrådgiveren konfronterer rådgiveren med angsten for, om kunden ikke vil lave fremtidige forretninger. I forlængelse af spillene havde vi en fælles debat om, hvordan man kan højne Professionalismen i den givne situation: Holdningsbearbejdelse af kollegaen, er det en ledelses opgave? Samlet afkast-opgørelse -hjælp kunden til at se de positive investeringer. Vigtigt med en fælles front holdningsmæssigt. En mulighed at informere og forberede kunden inden mødet, så han ikke springer i luften på mødet. Efter gennemspilningen og bearbejdningen af de 3 første spil, diskuterede I kort i grupper, hvorledes I så de fem værdier nærvær, det uformelle, handlekraft, initiativ, tilgængelighed i relation til spil 1, 2 og 3. Nærvær Spørg ind til konsekvenserne for kunden følelsesmæssigt. Eks.: sover du godt om natten? Forberede sig på spørgsmål, der skaber nærvær. 5

6 Tage en kollega med, der har styrke indenfor værdien. Det uformelle Huske på kundens private relationer. Humor/ironi med omtanke. Tage brodden af situationen ved at dele den op i mindre dele. Handlekraft Tage føringen overfor kunden, især i vanskelige situationer. Initiativ Erkende nyt, og rådgive om omlægninger. Skitsér situationen. Vise andre vinkler. Sammenligne. Tilgængelighed Tættere opfølgning. SPIL 4: En god idé bliver til en dårlig idé. Hvornår melder man ud? Et ægtepar ønsker at høre om deres investeringer i Dannevirke Rådgiveren glider af på det og ønsker ikke at fortælle om Dannevirke. Han vil vende tilbage senere. Rådgiveren siger, at han ikke har forberedt sig godt nok på det. Ægteparrets private situation er påvirket af den dårlige investering. Rådgiveren fortæller, at det er bankens anbefaling, at de bibeholder investeringen. Kunden insisterer på at sælge. Kunden har i øvrigt en god plejeordning. Umiddelbar reaktion Rådgiveren er konfliktsky. Dårlig forberedelse. Defensiv i stedet for offensiv. Mødeforberedelsen er gået galt. Det er vigtigt at man styrer mødet som rådgiver. Og i øvrigt kan man gøre mere opmærksom på det gode plejeprodukt. Rådgiveren skal være mere offensiv. Han fortæller nu kunden åbent om, at det går dårligt for Dannevirke. Han anbefaler, at kunden beholder Dannevirke-investeringen. Spillerne gør sig klar til at modtage forslag fra tilskuerne Kundens modargumenter blev blødet lidt op. Det var svært for kunden at opretholde den negative facade. Rådgiveren fortalte at det gik dårligt, det virkede godt på kunden. Kunden slappede af. 6

7 Gruppe snak: Hør hvad kunden har at sige. Giv kunden medløb (med måde). Se det fra kundens side Empati Tæt kontakt. Evt. give økonomisk støtte. Flytte fokus over på kunden. Tag fat i problematikken med det samme. 2. Forslag Flytte fokus over på kunden Rådgiveren afdækker kundens mål med mødet. Hører på kundens ønsker og behov. Kunden var før sur, men med hv- spørgsmål vendte det. Værdierne: Hvad kan rådgiveren i denne situation gøre for at være mere Nærværende: Relatere til kundens behov. Uformel: Fysisk kontakt. Forberede kunden pr. tlf. Handlekraftig: Inddrage specialist (for eksempel i Dannevirke). Initiativrig: Indlede med en tidsramme for mødets punkter. Tilgængelig: Give kunden mere taletid. SPIL 5: Afstemning af forventninger En afdeling i KB Alt er i orden hos kunden. De to rådgivere glæder sig til et tiptop møde med kunden. Kunden er et ægtepar der er besværlige. Kunden vil ikke have noget med risiko at gøre. Kunden er utilfreds med at der nu er risiko ved investeringen og et underskud på kr. Alt er skidt, de vil ud. Rådgiveren prøver at fortælle, at det faktisk er en god forretning. Men kunden har mistet tilliden. Kunden er rystet over minusset på kontoen. Umiddelbar reaktion Kunden afbryder rådgiveren og omvendt, ingen lytter rigtigt. Rådgiveren er defensiv. Et påstand-mod-påstand møde. Fortæl at de er gode kunder. Rådgiveren forsøger at indrømme, at der er lavet en fejl, kunden glider dog af på det. Kunden blev ikke beroliget. Et besværligt ægtepar sætter rådgiverne på arbejde Kunden (i spillet) interviewes: Kunden fortæller, at det føles som om, hun har forhøjet blodtryk. Og hun ønsker at ligge ansvaret over på banken. 7

8 Vi hører kundens tanker: Hun fortæller, at hun er dybt skuffet; det har været en dårlig forretning. Nu skal hun omlægge igen og synes at rådgiveren er fræk(flere gebyrer). Hun er vred, også på ægtefællen. Han fortæller, at han er under tøflen, og at hun er utilfreds derhjemme. Banken har ikke forstået deres ønsker. Hvad kan man stille op med et ægtepar, der er besværlige? Være mere offensiv over for kvinden (ved at fortælle om og illustrere situationen). Indrømme eventuelle fejl. Ikke for teknisk. Kompensation. Opbløde kunden. Herefter lavede I et lille eksperiment, hvor mange rådgivere stod overfor kunden og ku' give hinanden gode råd. Udbyttet blev sammenfattet således: God pædagogisk tilgang Kunden blev afvæbnet ved at rådgiveren kom med del accepter. Kunden fik overblik. Imødekommenhed. Rådgiveren signalerede overblik, kunden fik tillid. SPIL 6: Korsbæk -aktier, risikogruppe, politik/etik, manglende historik Kunden får ny rådgiver, og der er ingen historik på kunden. Rådgiveren ønsker svar på spørgeskema, men kunden mener ikke, at det er relevant. Kunden vil gerne, jævnfør tidligere rådgivning, købe flere FB aktier, hun har i forvejen mange FB aktier. Rådgiveren mener, at hun bør investere på baggrund af testen også andre steder. Chefen kommer ind, hun kender kunden vældig godt fra tidligere, og anbefaler kunden, hen over hovedet på rådgiveren, at købe flere FB aktier. Umiddelbar reaktion Forskellig opfattelse af tingene. Ny kunde = mulighed for at stille nye spørgsmål og således opnå fortrolighed og god nærværende kontakt. Droppe at være forudindtaget. Spørge ind til kunden. Rådgiveren benytter lejeligheden til at vise interesse og lære kunden bedre at kende. Hun forklarer kunden fremgangsmåden. Vigtigt i denne situation: Vise positiv interesse overfor kunden. Afstemme forventninger. Spillene vakte genkendelse hos tilskuerne 8

9 7. SPIL: Rådgiver og kunde Aktierne er gået ned, kunden har tabt en halv million. Kunden vil gerne flytte underskuet over i sit erhverv. Kunden påstår, at banken tidligere har foretaget manøvren. Rådgiveren vil først ikke gøre det, men da kunden truer med at flytte bank, indvilliger han i at overflytte tabet. Til gengæld vil rådgiveren ha', at kunden gør yderligere forretninger, der er risikofyldte. Kunden spørger til sidst rådgiveren, om han selv ville investere, eksempelvis belåne huset. Rådgiveren svarer, at det er for risikofyldt. Umiddelbare reaktioner: Kunden er ikke til at rykke. Rådgiveren bliver nød til at tage konsekvensen og afslå kunden. Rådgiveren afslår notorisk ulovligheden. Kunden flytter bank. Der er gjort op med det ulovlige. Det er ikke løsningsorienteret, for kunden flytter. 2. Forslag Rådgiveren spørger kunden: Er du interesseret i at begå ulovligheder? Kunden svarer nej. Rådgiveren skitserer et fremadrettet bud, bla. indeholdende en ny investering. Bryder isen. Bolden blev spillet over på kunden. Fremadrettet og lovlig løsning. Dialog. Den sidste bid af grundspillet spilles igen. Kunden spørger rådgiveren. om han selv ville investere, og rådgiveren svarer nej. Det medførte en debat og nogle bud på, hvordan man som rådgiver kan svare kunden:...jeg har pt. ikke råd, for jeg er lige flyttet....min økonomiske situation lægger op til en anden slags investering....det gør jeg da. 8. SPIL Gertrud på 83 år er til møde med hendes rådgiver igennem mange år. Hun har blind tillid til Rådgiveren. Depot, 5 millioner i FB aktier. Hun vil gerne gi' barnebarnet kr i konfirmationsgave. En engel og en djævel hvisker rådgiveren i øret. Rådgiveren skal tage hensyn til etik, og den gode forretning. Rådgiveren er splittet. Umiddelbar reaktion: Konflikt imellem godt og ondt. Moral kontra salg. Rådgiveren er i konflikt med sig selv. Det er svært moralsk når en kunde gi'r frihjul. Samvittighed. Han konfronterer djævlen og leder kunden over på MIFID. Han presser djævlen ved at ha' et helhedsbillede af kunden. Ideer prøves af og situationen udvikler sig 9

10 Han Inddrager MIFID som retningslinje for rådgivningen og kan læne sig op af det. Han forholder sig til den indre dialog. Hvad ville I gøre, hvis I skulle praktisere de fem værdier i forhold til spillet (besvares gruppevis): Nærvær: I private spørgsmål, vise empati og indlevelse. Uformel: Kropssprog og fysisk kontakt på kundens foranledning. Handlekraft: Sørge for hurtig ekspedition. Initiativ: Komme med utraditionelle løsningsforslag og rådgivning uden profit for øje. Tilgængelighed: Ekstra tid, fleksibel, for eksempel hjemmebesøg. 9. SPIL Kurtage Rådgiveren informerer kunden om, at banken har sat renten op med 3 % på udlånssiden. Kunden har købt aktier på nettet. Aktierne er steget, men kunden opdager, at handlen ikke er gennemført. Kunden har tabt kr. Rådgiveren siger at kunden selv er skyld i det, da hanjo bare kunne have bedt rådgiveren om at lave handlen. Kunden synes, det er for dyrt i forhold til nettet. En it- specialist kommer og siger, at banken er ufejlbarlig. Kunden ønsker kurtagen sat ned. Chefen kommer ind, han vil godt finde en løsning, hvis de bare forhandler FB aktier. Umiddelbar reaktion It-handel problematik. Teknik kontra personlig rådgivning. Manglende informatik. Indgangsvinklen til mødet var dårlig. Komiske situationer opstår og genkendes Rådgiveren informerer grundigt kunden om, hvad der sker i banken, bl.a. at de har sat renten op. Det virker godt med forklaringen. På den måde undgår man kundens angreb. Vi rundede af med en diskussion inspireret af det sidste spil, der kan sammenfattes således: Det er vigtigt med tydelig information. Empati. Grundig undersøgelse af fakta og derefter vende tilbage til kunden. Lære af fejl, handle fremtidsorienteret. Ordvalg, god kommunikation. Afstemme forventningerne. 10. SPIL: En rådgiver, Hr. Jensen, en dealer og en direktør Hr. Jensen vil gerne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og i den forbindelse vil han 10

11 gerne hæve noget af sin pension. Rådgiveren ringer til dealeren og beder ham sælge FB aktier for en halv million. Dealeren ringer til direktøren, som ikke er enig i disponeringen. Direktøren taler med rådgiveren og råder ham fra at sælge FB aktierne. Nu fraråder rådgiveren, at Hr. Jensen sælger FB aktierne, og tilråder ham i stedet at sælge statsobligationer. Kunden stoler på bankens råd. Umiddelbar reaktion Realistisk dagligdag. En uerfaren kollega vil formentlig rette ind efter direktøren. Det er vigtigt, at rådgiveren er etisk tro overfor sig selv og overfor værdierne. Manglende respekt overfor kollegaen. Der blev ikke levet op til bankens værdier. Ledelsen bør bakke op om rådgiveren, ikke modarbejde ham. Rådgiveren står fast overfor direktøren. Dette forslag mundede ud i en debat om etik, der kan sammenfattes således: Rådgiveren har ren samvittighed overfor kunden og overfor banken. Høj faglighed. Loyalitet overfor kunden, banken, og sig selv. Respekt overfor medarbejderne. Erfaring udveksles via spillene 11. SPIL: Budgetforhandlingsmøde, centerdirektør og direktør Centerdirektør fortæller, at det går godt i afdelingen, dog har de meget travlt, og det går ud over afdelingens personale. Direktøren henviser til statistikken og fortæller, at der ifølge statistikken ikke kan være stress i afdelingen. De får ikke tildelt flere ressourcer, da afdelingens overskud ikke svarer til forventningen. Centerdirektøren beder om mere personale. Direktøren fastholder, at der ikke er mere i posen. Umiddelbar reaktion: Genkendelig situation. Manipulerende. Mangel på respekt. Manglende nærvær. Der er ikke empati i situationen. Det er indgroet i kulturen at man ikke modangriber opad. Der er ikke ligeværd. Centerdirektør forklarer direktøren medarbejdernes situation og er loyal overfor sine kollegaer og er godt forberedt på mødet. Centerdirektør kommer med et velovervejet bud, hvor teamet i banken skal sammensættes anderledes, så det matcher arbejdssituationen. 11

12 Stemningen var mere afbalanceret. Direktøren var mere blød. Der var nærvær. Hun tager hånd om situationen og viser initiativ og handlekraft. Hun havde forslag til en løsning. Dette forslag medfører, at situationen ændres på en måde, så både værdierne og proffesionalismen kommer tydeligere frem. På baggrund af spillene opstår der diskussioner og meningsudvekslinger Afrunding: I spillene blev der dagene igennem vist mange spændende situationer. I var gode til at bidrage med kreative løsninger. I fik mulighed for både at spille rådgivere, men også at komme om på den anden side af bordet, nemlig i kundens stol. Det kan give en bedre forståelse og indlevelse, når der byttes roller. Der blev reflekteret, grinet og nikket genkendende til mange situationer fra Jeres hverdag. Dagene blev rundet af på forskellig vis, og her kommer et uddrag: Holdninger inspireret af dagen: Større forståelse overfor kunden. Undgå pres, vær nærværende i situationen. Inspiration til at integrere værdierne yderligere i rådgivningen. God Kommunikation er meget vigtig. Løsningsorienteret. Ærlig kommunikation. Godt at få vendt dilemmaerne. Det er vigtigt at afstemme forudsætningerne. Tankevækkende / Inspirerende udbytte af eftermiddagen Det er nemt når der er mulighed for Time out som i dag. Det er en god måde at få sparring med kollegaerne på en given sag. Få nye input til problematikker sammen med kollegaer. Godt at øve sig i at modtage tilbagemelding/feedback fra kollegaer. Vi har været nærværende. Værdierne er vigtige at have med i rådgivningen. Vigtigt at tage initiativ inden mødet med kunden. Fokus på teamsammensætningen på bøvlsmøder. Vigtigt at spørge ind til kunden i starten af mødet. Bruge rådgivningsværktøjerne til at lære kunden bedre at kende. Interessant at spille mod sig selv, den omvendte situation. Det har været holdningsbearbejdende og kulturskabende. Samme problemer flere steder i banken i samme indpakning. Samme holdning til forskellige dilemmaer. 12

13 En af dagene blev afrundet med, at I forholdt jer til, hvor mange procent I mener at banken som sådan lever op til de fem værdier. I kom frem til, at både overfor kunden og internt i banken ligger procenterne i den høje ende i forhold til at implementere de 5 værdier. Omkring 80 procent var udspillet. Andre kommentarer til dagenes oplevelser:...tag initiativ inden mødet med kunden, eksempelvis på mail og vær åben over for kundens forventninger....ha' hjertet med i rådgivningen og ha' forståelse for kundens situation....at forklare og være nærværende er det vigtigste, det har vi set i dagens spil! Dagen rundes af Mange af Jer blev klar over, at der sker noget, når man i stedet for at tale om en situation spiller den som en case. Det appellerer til flere sanser, og kreativiteten vokser, når vi får lov til at tænke med kroppen. På den måde får vi fat på nogle af de oplevelser og muligheder, som vi ikke taler om til hverdag, men som er afgørende for at gøre værdierne levende i hverdagen. Efter at vi har evalueret dagene, synes vi, at dagene var konstruktive og udbytterige. Vi havde et indtryk af Jer som engagerede og kompetente medarbejdere og kollegaer, der arbejder seriøst med at få værdierne omsat til handling i dagligdagen og med at få indarbejdet MIFID som et redskab til at højne niveauet inden for rådgivning! Vi ønsker held og lykke med det videre arbejde! Med venlig hilsen Peter Frandsen & Freja Polonius Mange holdt sig ikke tilbage da de så deres hverdag udefra 23.okt 07/Vers

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Dagens formål Kurset har til hensigt at styrke jeres evne til at være handlekraftige

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Introduktion & spilleregler

Introduktion & spilleregler Introduktion & spilleregler - 1 - Indhold... 3 Sådan spilles spillet... 3 Forberedelse... 3 Afdækning... 4 Håndtering... 4 Refleksion... 4 Spillets formål... 5 Spillets tilblivelse... 5 Etiske dilemmaer...

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822 ADHD Nordsjælland Verdensmesterskab i at få andre op at køre haves. Kaos haves. Orden søges. At leve godt med ADHD og andre. Resultatet afhænger af: Kender ikke sit handicap og ved ikke hvad der skal til

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen 2 3. Løntilfredshed 2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse 3 4.1.1 Medarbejdervurdering 4 4.2 Gennemførsel 4 4.2.1 Gennemførsel 5 4.3

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Forumspil om konflikter O M

Forumspil om konflikter O M Forumspil om konflikter T D A O M K E R I Indhold En øvelse, hvor eleverne via forumspil skal bearbejde forskellige konflikter. Forumspil er en velegnet metode til at lære i fællesskab. Som optakt til

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Den personlige samtale

Den personlige samtale Den personlige samtale e r e ri ng r a K ivni g råd Forventninger og afklaring Det er naturligvis dejligt at blive indkaldt til en jobsamtale. Inden samtalen handler det om, at du forbereder dig bedst

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Fastholdelsesforløb med fokus på kerneopgaven

Fastholdelsesforløb med fokus på kerneopgaven Nyborg marts 2015 Fastholdelsesforløb med fokus på kerneopgaven Erfaringer fra Tidlig Indsats i Københavns Kommune Program Tidlig Indsats samtaler med fokus på fastholdelse Vigtige principper i fastholdelsesarbejdet

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj 1. Introduktion Dansk Erhverv har udarbejdet dette værktøj, som tilbyder vejledning i at gennemføre en konstruktiv lønsamtale. Værktøjet kan således anvendes som henholdsvis inspiration eller checkliste

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

[ Hvad er formålet med MUS? ] [ Hvordan er min egen forberedelse? ] [ Hvordan indleder jeg samtalen? ] [ Hvordan styrer jeg samtalen?

[ Hvad er formålet med MUS? ] [ Hvordan er min egen forberedelse? ] [ Hvordan indleder jeg samtalen? ] [ Hvordan styrer jeg samtalen? YES jeg skal afholde MUS en Miniguide om MedarbejderUdviklingsSamtaler [ Hvad er formålet med MUS? ] [ Hvordan forbereder jeg rengøringsassistenterne? ] [ Hvordan er min egen forberedelse? ] [ Hvordan

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Feedback, anerkendende kommunikation

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Vis udskrift: "360 graders ledervurdering_pilot"

Vis udskrift: 360 graders ledervurdering_pilot Vis udskrift: "360 ers ledervurdering_pilot" Side 1 af 6 0% 0% 100% Vejledning til ledervurdering Dette spørgeskema danner baggrund for Ikast-Brande Kommunes 360-ers ledervurdering. Besvarelsen skal bygge

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 5 Spørgeteknik Dias 1/11 Spørgeteknik Formålet med denne lektion er at forstå værdien af at stille gode og nyttige spørgsmål at kende forskel på nyttige og unyttige spørgsmål at øve at stille nyttige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Hvad er kollegastøtte? At gå som katten om den varme grød skal/ skal ikke Mistrivsel/ ubalance

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Salg til kommuner - uden udbud

Salg til kommuner - uden udbud Salg til kommuner - uden udbud Stefan Ising, director Væksthus Hovedstaden Den 30. august 2012 www.isingconsult.dk Bygge og anlæg EU-udbud: ca. 37 mio. kr. Licitation efter tilbudsloven: 3 mio. kr. Varekøb

Læs mere