Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?..."

Transkript

1 Adfærdskodeks 1

2 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?... 4 Hvad er vores ansvar?... 5 Guide vedrørende etisk beslutningstagning... 5 Gør noget... 5 Yderligere forventninger til chefer og direktører... 8 Vores forpligtelser overfor hinanden...10 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Retfærdige sociale og ansættelsespolitikker Vores forpligtelser overfor vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere...14 Behandle andre fair Fair konkurrence Sig nej til bestikkelse og korruption Forretninger med regeringer og embedsmænd Vores forpligtelser overfor koncernen...23 Beskyttelse af koncernens aktiver og informationer...23 IT & datasikkerhed og digitale medier Interesskonflikter Bedrageri Gaver og underholdning Vores forpligtelser overfor miljøet og vores lokalsamfund...36 Miljømæssig bæredygtighed Politiske bidrag Donationer til velgørenhed og lokalsamfund Vores politikker og vejledninger...40 Indeks...41

3 Brev fra vores CEO Albert Manifold Vores kerneværdier integritet, ærlighed og respekt for loven har understøttet vores succes som koncern. De har styret vores tilgang til forretningen siden grundlæggelsen af CRH, og forpligtelsen overfor disse værdier har altid været et grundlæggende krav hos hver eneste CRH medarbejder. Nu hvor vi påbegynder et nyt og spændende kapitel i vores udvikling, er jeg fast besluttet på at sikre, at vi sammen med alle vores interessenter opretholder de højeste standarder for forretningsetik i alt, hvad vi gør, uanset hvor vi opererer. Denne opdaterede CRH Adfærdskodeks er en guide til at hjælpe hver enkelt af os med at leve op til disse værdier. Den tjener som en praktisk reference til at sikre, at vi følger loven, tager etiske beslutninger og frem for alt står ved vores ledende princip, at der aldrig er en god forretningsmæssig grund til at gøre det forkerte. Tag dig tid til at læse adfærdskodeksen omhyggeligt, bliv bekendt med de standarder, der forventes af os, når vi opfylder vores mange forpligtelser over for hinanden, vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere, vores koncern og miljøet og de samfund, vi opererer i. Men da der ikke er noget dokument, der kan dække alle mulige situationer, beskriver kodeksen også de forskellige kontaktpersoner, du har til rådighed, hvis du har brug for yderligere vejledning, eller hvis du ønsker at indberette et problem, der bekymrer dig. Du kan være sikker på, at indberetninger, der bliver foretaget i god tro, vil blive undersøgt til bunds, og at repressalier ikke vil blive tolereret. CRH har en stolt historie og en lys fremtid. Da vi stræber efter at realisere vores virksomheds fulde potentiale, skal vi arbejde sammen som én virksomhed med én vision, der bygger på arven fra dem, der kom før os, og være et forbillede for dem, der kommer efter os. Tak fordi du gør dit personlige engagement til vores fælles mål at sikre, at CRH fortsætter med at lede med integritet. Med ven lig hilsen Albert Manifold CEO CRH plc Februar

4 Oversigt over vores kerneværdier Vores kerneværdier CRH er forpligtet til sammen med vores kunder, leverandører, samarbejdspartnere, lokale myndigheder og lokalsamfund, aktionærer og medarbejdere at drive forretning på en bæredygtig, ansvarlig og etisk måde og at opbygge varige relationer baseret på tillid og understøttet af vore kerneværdier integritet, ærlighed og respekt for loven. Integritet Vi har høje standarder og bruger dem hele tiden i vores daglige forretningsmæssige interaktioner. Ærlighed Først og fremmest går vi aldrig på kompromis med sandheden. Respekt for loven Vi overholder alle gældende love, regler og politikker. Ledende forretningsprincipper Hos CRH er vi alle enige om, at der aldrig er en god forretningsmæssig grund til at gøre det forkerte. Dette beskriver vores kultur og danner grundlag for de ledende forretningsprincipper, der styrer vores adfærd på tværs af nøgleområderne, der er omfattet af denne kodeks, som er: 1. Vi sørger for at sikre vores medarbejderes og vores gæsters helbred og sikkerhed på alle vores arbejdspladser 2. Vi respekterer menneskerettighederne og arbejdernes rettigheder og giver lige, meritbaserede muligheder til alle vores medarbejdere ved at værdsætte deres mangfoldighed og belønne dem retfærdigt 3. Vi er retfærdige og ærlige overfor vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere, og vi beskæftiger os kun med dem, der deler vores engagement i en etisk forretningspraksis 4. Vi er særligt opmærksomme på vores ansvar i forbindelse med konkurrenceloven og konkurrerer ihærdigt, retfærdigt og altid inden for lovens rammer 5. Vi tolererer ikke nogen form for bestikkelse eller korruption og har forpligtet os til de højeste standarder for forretningsetik i alle vores aktiviteter overalt 6. Vi bruger koncernens aktiver på en ordentlig måde og til de formål, de er beregnet 7. Vi respekterer fortrolige oplysninger og er professionelle i al vores kommunikation 8. Vi undgår interessekonflikter, er opmærksomme på og indberetter straks alle formodede tilfælde af bedrageri og giver og modtager kun passende firmagaver og underholdning 9. Vi tilslutter os bæredygtighed som en grundlæggende forudsætning for vores fremtidige vækst, vi bestræber os hele tiden på at opfylde de højeste standarder for miljøledelse og er fuldt forpligtede til at forbedre livet for de lokalsamfund, som vi agerer i 10. Endelig hvis vi ser eller hører noget ulovligt, uetisk eller usikkert, så Gør vi noget! 2

5 Hvis vi ser eller hører noget ulovligt, uetisk eller usikkert Gør vi noget! 3

6 CRH Supplier Code of Conduct Leading with Integrity Introduktion Hvad er Adfærdskodeks, og hvorfor har vi en kodeks? Vores Adfærdskodeks og de understøttende politikker (samlet kaldet Kodeksen ) fungerer som en guide til at hjælpe os med at: Leve op til vores værdier. Ved at udføre vores aktiviteter på den rigtige måde, kan vi opretholde den tillid, andre der har en interesse i vores koncerns succes har opbygget til os. Det gælder vores kolleger i CRH, aktionærer, de virksomheder vi samarbejder med, samt de lokalsamfund hvor vi har adresser. Overholde loven. Vejledningen i vores Kodeks hjælper os til at udføre vores arbejde i overensstemmelse med de relevante love og regler, der gælder for det arbejde, vi udfører, og de lande, hvor vi driver forretning. Hvis der er forskelle mellem kodeksen og lokale regler som følge af kutymer eller forretningsmæssige normer, skal vi anvende de regler, der sætter den højeste standard for vores adfærd. Tage etiske beslutninger, især når det, der er rigtigt, ikke er indlysende. Hvis der ikke er nogen erstatning for sund fornuft og god dømmekraft, hjælper vores Kodeks os med at forstå de regler og politikker, som vi ikke er bekendt med. Derfor sørger vi for et omfattende uddannelsesprogram for at sikre, at vi alle forstår vores Kodeks, og vi kræver, at hver enkelt medarbejder bekræfter dette. Kort sagt hjælper det os med altid at overholde vores gyldne regel: Der er aldrig nogen god forretningsmæssig grund til at gøre det forkerte. Hvem skal bruge Kodeksen? Alle, der arbejder for eller på vegne af en virksomhed i CRH-koncernen har pligt til at læse, forstå og overholde denne kodeks. (Koncernen defineres som alle virksomheder, hvor CRH direkte eller indirekte råder over mere end 50 % af egenkapitalen eller har ledelsesmæssig kontrol). Dette betyder, at: Alle medarbejdere inklusive dem der arbejder på deltid eller er på faste eller midlertidige kontrakter Alle interne og eksterne bestyrelsesmedlemmer er ansvarlige for at overholde de principper og værdier, der er beskrevet i dette dokument. Supplier Code of Conduct Fordi CRH vokser, hovedsagelig gennem opkøb, er det specielt vigtigt for os alle at være opmærksom på, at de samme regler gælder for alle i den udvidede CRH-organisation. Opkøbte virksomheder skal indføre denne kodeks og informere om CRHs værdier så hurtigt som muligt. Hvis det er en joint venture eller en associeret virksomhed, opfordrer vi kraftigt til, at vores kodeks eller lignende overensstemmelsesdokument og procedurer, der er mindst lige så strenge som vores, bliver indført. Vores Compliance & Ethics Mergers, Acquisitions and Joint Venture Due Diligence programmer hjælper os til kun at opkøbe eller indgå partnerskab med virksomheder, der forpligter sig til de højeste standarder indenfor virksomhedsintegritet. Vi forventer også, at vores leverandører overholder tilsvarende principper, som er beskrevet i vores særskilte Supplier Code of Conduct (Adfærdskodeks for leverandører). Samarbejdspartnere, som handler på vores vegne, forventes ligeledes at dele vores forpligtelse til de højeste etiske standarder. Der henvises til udførlige politikker og vejledninger i hele dette dokument på side 40 findes en fuldstændig liste over disse dokumenter. Kopier kan fås hos din leder, hos ethvert medlem af Compliance & Ethics teamet, eller de kan downloades fra vores intranet. 4

7 Introduktion Hvad er vores ansvar? Vi forventer, at vi alle: Bruger vores sunde fornuft og gode dømmekraft i vores forretningsmæssige beslutninger og interaktioner Overholder kodeksen og alle relevante, gældende love Spørger, hvis vi er i tvivl om, hvordan vi kommer videre Gør noget, når tingene ikke er rigtige Guide vedrørende etisk beslutningstagning CRH forsøger at gøre det så enkelt som muligt at følge reglerne. Når du står over for en vanskelig forretningsmæssig beslutning, kan du slå op i det relevante afsnit i denne kodeks for at få vejledning og også stille dig selv følgende spørgsmål: 1. Er det lovligt, etisk og retfærdigt? 2. Er det i overensstemmelse med CRHs kerneværdier? 3. Er det det rigtige at gøre for virksomheden og CRH koncernen? 4. Ville jeg være glad for at blive holdt offentligt ansvarlig for det? Hvis du stadig ikke er sikker på, om svaret på hvert af disse spørgsmål er ja, eller hvis du kommer i tvivl om betydningen eller vigtigheden af noget i denne kodeks, så betænk dig ikke på at spørge din leder, et medlem af Compliance & Ethics teamet eller nogen af de andre kontaktpersoner, der er til rådighed for dig, der er anført på næste side. Gør noget! Hvorfor er det vigtigt at stille spørgsmål og indberette bekymringer? Vi er alle klar over de katastrofale konsekvenser, som uetisk, ulovlig eller usikker adfærd kan have for en virksomhed og dens medarbejdere. Vi ønsker at fortsætte med at sikre vores fremragende resultater og omdømme og har brug for din fortsatte støtte. Da vores kodeks ikke kan beskrive alle de situationer, der kan opstå i vores daglige opgaver, er det op til hver enkelt af os at fortsætte med at opretholde de højeste standarder indenfor integritet og at indberette sager, der ikke er i overensstemmelse med ansvarlig forretningsadfærd. Hvilken slags spørgsmål skal jeg indberette? Du skal i god tro indberette alle potentielt ulovlige, uetiske eller usikre handlinger eller noget, der virker i strid med principperne i vores kodeks. God tro betyder, at du giver alle de oplysninger, du har om situationen, og at det, så vidt du ved, er sandt. Det betyder ikke noget, at du er usikker på, om problemet er et brud på vores kodeks, eller at det senere viser sig, at du tog fejl. Du er altid velkommen til at stille spørgsmål om noget, som du synes er upassende, eller indberette noget, hvis det ikke ser rigtigt ud det er både din ret og dit ansvar. 5

8 Introduktion Hvem skal jeg kontakte? Der er flere forskellige personer, du kan henvende dig til, hvis du er i tvivl om den rigtige fremgangsmåde eller ønsker at indberette et problem, der bekymrer dig: Din nærmeste leder Virksomhedens Administrerende direktør, Økonomidirektøren eller HR Chefen Advokaten, den juridiske chef, Divisional eller Country Compliance Coordinator Chefen for Intern Revision eller chefen for Group Compliance & Ethics Økonomidirektøren for CRH Europe Hvis det er svært eller ikke praktisk muligt at kommunikere med nogen af de ovennævnte personer, har vi også en fortrolig hotlineservice til rådighed, der giver dig mulighed for at indberette problemet fortroligt og på dit eget sprog. Du kan kontakte hotline 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen ved at ringe til det gratis telefonnummer eller gå ind online (kontaktoplysningerne findes på din lokation eller på CRHs hjemmeside). Hvor lokale love tillader det, kan du indberette anonymt, men husk på, at dette kan gøre det vanskeligt for CRH at undersøge din indberetning korrekt. Endelig bedes du være opmærksom på, at hotlinen ikke bør anvendes til rutinemæssige personaleanliggender, som skal varetages af din HRrepræsentant. Politik om indberetning i god tro og uden repressalier CRH er forpligtet til at skabe et miljø uden repressalier, hvor medarbejderne føler sig bemyndiget til at råbe op, hvis de har alvorlige bekymringer. Du kan altid foretage en god tro indberetning eller anmelde enhver formodet overtrædelse af vores kodeks eller loven, uden frygt for repressalier eller en negativ indvirkning på din ansættelse som følge af indberetningen. Gengældelse eller repressalier tolereres ikke. Når der er foretaget indberetning, bliver oplysningerne fremsendt til CRH Compliance & Ethics teamet for at blive undersøgt. Enhver bekymring eller påstand vil blive behandlet diskret og professionelt på en fortrolig måde, i det omfang det med rimelighed er muligt og tilladt efter lokal lovgivning. Hvad sker der, hvis der er sket en overtrædelse? Overtrædelser af vores kodeks eller loven kan have alvorlige konsekvenser for de involverede personer og for CRH. De, der beskæftiger sig med uetiske eller ulovlige aktiviteter, og de, som beordrer, ser igennem fingre med, godkender eller giver anledning til sådan adfærd, handler uafhængigt og imod koncernens bedste interesser og vil blive genstand for disciplinære foranstaltninger til og med opsigelse såvel som retslige sanktioner. Husk, at en sådan adfærd bringer os alle i fare for et ødelagt omdømme og negativt indtryk hos vores interessenter. Det kan også udløse bøder og civil- eller strafferetligt ansvar for os som enkeltpersoner og som koncern. 6

9 7

10 Introduktion Yderligere forventninger til chefer og direktører Mens vores Kodeks gælder på lige vilkår for alle, har du, hvis du er chef eller direktør i CRH, yderligere forpligtelser overfor vores koncern og overfor dit team og skal bestræbe dig på at: Code of Business Conduct Operating Guidelines Læse og følge de forretningsmæssige vejledninger i Adfærdskodeksen, som er udarbejdet for at hjælpe dig som leder med at overholde kravene i denne kodeks Fremstå med et godt eksempel ved at sørge for, at etikken ligger først i din tankegang i alle dine aktiviteter i virksomheden Informere klart og præcist om virksomhedens forventninger for at fremme en forståelse for hvordan vi alle overholder Adfærdskodekset og de relevante love. Dette kan betyde, at lokale politikker eller retningslinjer udformes som supplement til denne kodeks Sørge for, at dit hold får den uddannelse, der er nødvendig for at forstå deres forpligtelser og ansvarsområder Fremme en åben kultur ved at opfordre dine medarbejdere til at råbe op, hvis tingene ikke er rigtige, og ved altid at være åben overfor bekymringer, spørgsmål eller kommentarer Du handler på upassende adfærd og anerkende etiske opførelse Tilslutte dig initiativer vedrørende overholdelse og etik i dine aktiviteter Vores koncern har også udarbejdet Leading with Intregity Handbook for at hjælpe dig med at skabe et positivt og forstående miljø. Brug venligst dette hjælpemiddel, tilpas materialet, så det passer til din egen ledelsesstil og brug det som ledelsesvejledning. 8

11 9

12 Vores forpligtelser overfor hinanden Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Sikre arbejdsforhold Det er vores primære ansvar at beskytte helbredet og sikkerheden for de personer, der arbejder hos os eller besøge vores mange lokationer. Vi er meget ambitiøse idet vores kommunikerede mål er nul dødsulykker og nul arbejdsulykker. Vores sundheds- og sikkerhedspolitik kræver at vi: Overholder Forlanger Sørger for al gældende sundheds- og sikkerhedslovgivning og løbende forbedrer vores sundheds- og sikkerhedsstyring ved hele tiden at tilstræbe efter at opfylde eller overgå sektorens bedste praksis at alle medarbejdere og leverandører overholder koncernens retningslinjer for sundhed og sikkerhed at vores virksomheder sikrer en sund og sikker arbejdsplads for alle medarbejdere og leverandører og passer godt på kunder og gæster på vores lokationer Kræver at alle medarbejdere og underleverandører arbejder sikkert i overensstemmelse med de stillede krav. Narkotika og alkohol Vores sikkerhed afhænger også af, at vi ikke er påvirkede af stoffer på vores arbejdspladser, som kan forringe vores sikkerhed eller arbejdspræstation. Misbrug af medicin, kontrollerede stoffer eller alkohol og brug af illegale stoffer på arbejdspladsen er forbudt. Dette omfatter også køb, salg eller distribution af sådanne produkter eller at være påvirket af dem. Hvis receptpligtig medicin eller håndkøbsmedicin kan påvirke din evne til at udføre dit job sikkert, skal du rådføre dig med leder. Spm Svar Vores standarder for at arbejde sikkert overstiger langt, hvad der kræves i det land, hvor jeg arbejder, og vores konkurrenter følger kun de lokale krav. Skal vi ikke gøre det samme? Nej, vi skal overholde CRHs sikkerhedspolitik og bedste praksis. Vi er forpligtet til at give vores medarbejdere et sikkert miljø overalt, hvor vi har aktiviteter, selv om det betyder, at vi overgår de lokale krav. Spm Svar Jeg har mistanke om, at en af mine kolleger en gang imellem kommer beruset på arbejde, og han drikker sikkert også på jobbet. Jeg er bekymret for min kollegas helbred og sikkerhed. Hvad skal jeg gøre? Du skal kontakte din sikkerhedsrepræsentant eller din leder, der vil foranledige, at de rette fagfolk tager hånd om situationen. Alternativt kan du kontakte nogle af de andre personer, der er nævnt i denne kodeks, inklusiv hotline, hvis du vil føle dig mere tryg ved at bruge en af disse kanaler. 10

13 Vi sørger for at sikre sundheden og sikkerheden for vores medarbejdere og vores gæster på alle vores arbejdspladser 11

14 Vores forpligtelser overfor hinanden Retfærdige sociale og ansættelsespolitikker Retfærdige arbejdsmarkedsforhold Vi er fuldt ud forpligtede til at overholde menneskerettighederne og støtter de principper, der er fastsat i FNs Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder og de grundlæggende principper for arbejdstagerrettigheder i den internationale arbejdsorganisation i det omfang, de gælder for vores virksomheder. Vores position er beskrevet i vores socialpolitik og afspejler sig i vores omgang med medarbejdere, entreprenører, kunder og leverandører samt i vores investeringsbeslutninger. Dette kræver, at vi: Overholder Leder Støtter Forbyder Anvender Sørger for al gældende lovgivning og løbende forbedrer vores sociale forvaltning ved hele tiden at tilstræbe at opfylde eller overgå sektorens bedste praksis vores virksomhed på retfærdig og rimelig måde, overholder vores sociale ansvar både som direkte og indirekte arbejdsgiver foreningsfrihed og anerkender retten til kollektive forhandlinger tvunget, obligatorisk arbejde samt børnearbejde princippet om lige muligheder, værdsætter mangfoldigheden uanset alder, køn, handicap, tro, etnisk oprindelse eller seksuel orientering, samtidig med at vi fastholder, at positive egenskaber er det ultimative grundlag for beslutninger om rekruttering og udvælgelse at vi handler ansvarligt med vores leverandører og kunder i overensstemmelse med denne kodeks og korrekt forretningspraksis Lige muligheder og anti-diskrimination Hårdt arbejde, evner og integritet er de principper, der bestemmer en persons muligheder for avancement i vores koncern. Vores ansættelsespolitikker sigter mod at fremme individuelt initiativ og samarbejde ved at give alle mulighed for at udvikle sig til sit fulde potentiale. Beslutninger om rekruttering, udvælgelse og forfremmelse træffes ud fra individuelle egenskaber og i overensstemmelse med principperne om lige muligheder og ikkediskrimination. Foruden at rekruttere retfærdigt og give meritbaserede udviklingsmuligheder, belønner vi også vores medarbejdere retfærdigt på grundlag af en pay for performance filosofi. 12

15 Vi respekterer de menneskelige og arbejdsmæssige rettigheder og giver merit-baserede muligheder til alle vores medarbejdere ved at anerkende deres forskellighed og belønne dem retfærdigt Forebyggelse af mobning og chikane Det er vigtigt at behandle vores kolleger med respekt og værdighed. Mobning og chikane er fuldstændig upassende på arbejdspladsen og kan tage mange former f.eks. Mundtlige eller skriftlige bemærkninger eller jokes relateret til religion, race, etnicitet, køn eller alder Fysiske eller seksuelle tilnærmelser eller visuelle fremstillinger Truende fagter eller udtryk om vold Trusler om vold De kan komme fra kolleger, ledere, leverandører, entreprenører eller kunder. Vi har alle et ansvar for at sikre, at der er gensidig respekt på arbejdspladsen. Mobning eller chikane vil aldrig blive tolereret. Spm Under en afdelingspræsentation stillede jeg et spørgsmål. Jeg følte det svar, jeg fik, var groft og kønsdiskriminerende, og jeg følte mig ydmyget. Flere andre personer i lokalet begyndte at grine. Må de det? Svar Vi opfordrer til åben kommunikation og at have forskellige meninger om emner og en sund debat, når beslutninger skal tages. Men hvis vi er uenige, skal det gøres professionelt og respektfuldt og der er aldrig en undskyldning for kønsdiskriminerende adfærd eller bemærkninger. Tal med den person, der gjorde dig utilpas, eller kontakt din leder eller HR-repræsentant eller kontakt en af de andre personer, du har til rådighed, som beskrevet på side 6. 13

16 CRH Supplier Code of Conduct Leading with Integrity Vores forpligtelser overfor vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere At behandle andre retfærdigt Vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere er værdifulde interessenter og bidrager på mange måder til vores koncerns succes. Til gengæld bestræber vi os på at være ærlige og aldrig beskæftige os med urimelig praksis. Vi er overbeviste om, at relationer bygget på tillid og integritet vil være holdbare og til gavn for alle. Vores kunder Succesen med vores forretningsstrategier afhænger af vores kunders støtte. Det er derfor vigtigt, at vi udvikler og vedligeholder de gensidige positive og gavnlige forretningsmæssige relationer, der er baseret på retfærdighed, ærlighed og tillid. Vi er forpligtede til at levere alle vores varer og tjenester i overensstemmelse med alle gældende love i relation til sundhed, sikkerhed og produktkrav. Ligeledes skal vores produktpromovering og reklamer altid være faktuelle og præsenteres på en retfærdig og rimelig måde. Det betyder, at vi aldrig må komme med forkerte oplysninger om vores produkter og tjenester eller dem, som vores konkurrenter tilbyder. Supplier Code of Conduct Vores leverandører Vores leverandører er afgørende for udførelsen af vores forretning. Vi forventer, at de er kvalitetsdrevne, innovative og effektive og at de forsyner CRH med værdi til en rimelig pris, men aldrig på bekostning af tilsidesættelse af love eller sund etiske praksis. Vores Etiske indkøbspolitik og Leverandøradfærdspolitik fastsætter vores krav og dertil hørende procedurer, som er med til at sikre, at vi kun arbejder med leverandører, der deler vores klippefaste forpligtelse til god etisk praksis og opfylder vores standarder for menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed og miljøledelse. Vores indkøbsgrupper holder opsyn med disse risikobaserede processer i forbindelse med vores vigtigste direkte og indirekte leverandører, og de hjælper også ledelsesgrupperne med at sikre, at de lokale leverandørrelationer bliver styret hensigtsmæssigt. Vores samarbejdspartnere Samarbejdspartnere kan omfatte salgsrepræsentanter, konsulenter, mellemmænd, salgsdistributører, lobbyister og joint venture-partnere. Vores samarbejdspartnere bidrager til vores forretningsproces, når vi har brug for deres ekspertise på et specifikt fagområde, markeds eller geografisk lokation. Vi udfører en grundig due diligence på alle samarbejdspartnere, der opererer på vores vegne, for at være med til at sikre udarbejdelse eller forhandling af tilbud i forbindelse med nye kontrakter eller udvidelse af eksisterende kontrakter. Vi dokumenterer også alle kontraktlige forpligtelser grundigt for at sikre, at de afspejler de etiske forretningsstandarder. Disse procedurer er beskrevet i vores anti-bestikkelsespolitik og hjælper med at beskytte CRH imod enhver forbindelse med ulovlig eller uetisk adfærd som at foretage korrupte betalinger. Som ved alle vores tredjeparter skal kompensation til disse samarbejdspartnere stå i forhold til ydelserne, registreres korrekt og godkendes og betales med check eller bankoverførsel (ikke kontanter) i overensstemmelse med enhver aftalt kontrakt. 14

17 Vi er retfærdige og ærlige overfor vores kunder og samarbejdspartnere, og vi beskæftiger os kun med dem, som deler vores forpligtelse til etiske forretningspraksisser 15

18 Vores forpligtelser overfor vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere Fair konkurrence Vi tror, at fair konkurrence er i alles interesse, og at det giver mere dynamiske markeder med større valgmuligheder, bedre værdi og øget innovation markeder, hvor CRH fortsat kan konkurrere og udmærke sig. Vi er derfor fuldt ud forpligtede til at overholde konkurrence-/ anti-trustlovene, der hvor vi opererer. Vores kodeks vedrørende overholdelse af konkurrence/ anti-trust udstikker, hvordan vi gør det i praksis. Vi kan ikke specifikt deltage i nogen form for kommunikation eller indgå en implicit eller eksplicit aftale med en konkurrent, som har den virkning eller forsøger på at: Fastsætte, stabilisere eller kontrollere priserne, kreditvilkår, rabatter eller prisafslag Fordele kontrakter, markeder, kunder eller områder Boykotte bestemte kunder eller leverandører Afstå fra eller begrænse produktion eller salg af et produkt eller en tjeneste Nogle nyttige MÅ og MÅ IKKE, når du handler med vores kunder og konkurrenter er: Kunder Må.. Ihærdigt promovere dine produkter og tjenester Anbefale en salgspris (men ikke kræve) Kræve, at kunder sælger et produkt under et specifikt varemærke, hvis det er relevant Må ikke... Prøve at begrænse kunderne i at importere varer eller eksportere udenfor deres område, undtagen i de tilfælde hvor der er pålagt lovlige sanktioner Forlange en videre salgspris (i USA må man fastsætte en mindste salgspris, hvis den ikke urimeligt begrænser konkurrencen) Forhindre kunderne i at lagerføre alternative produkter Konkurrenter Må.. Konkurrere ihærdigt Drøfte generelle industrimæssige spørgsmål, hvis relevant, for at sikre, at virksomheds-/ kundefølsomme oplysninger ikke bliver offentliggjort Finde ud af så meget, du kan, om konkurrenterne fra offentlige eller tredjepartskilder (vær altid opmærksom på kilden) Må ikke... Fastsætte priser direkte eller indirekte Tildele eller inddele kunder eller markeder Fastsætte andre betingelser og vilkår Drøfte ethvert aspekt af prisfastsættelse (kreditbetingelser, fortjenester, prisafslag) Styre eller begrænse produktionen Drøfte købstilbud eller kundetilbud Aftale med en konkurrent, at han ikke må levere til bestemte kunder Nå til en forståelse i forbindelse med ovennævnte 16

19 Vi er specielt opmærksomme på vores ansvar i forbindelse med konkurrenceloven og konkurrerer ihærdigt, retfærdigt og altid inden for loven 17

20 Vores forpligtelser overfor vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere Det er også meget vigtigt, at du sætter dig ind i vores Dawn Raid procedurer, så du ved, hvordan du skal reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af en undersøgelse fra Konkurrencerådet/ anti-trust-myndighederne eller enhver anden håndhævelsesmyndighed. Overtrædelse af vores kodeks for overholdelse af konkurrenceloven/anti-trust udgør en risiko for at et alvorligt civilt, kriminelt, økonomisk eller andet sagsanlæg pålægges koncernen. Det er derfor vigtigt, at vi fuldt ud forstår vores ansvar på dette område. Afhængig af din rolle kan det forlanges, at du skal deltage i en specifik uddannelse i konkurrenceret for at sikre, at du forstår at anvende vores politikker og procedurer i praksis, udover en uddannelse i vores Adfærdskodeks. Spm Svar På en messe mødte jeg en konkurrent, som foreslog, at vi hver især kunne sælge mere effektivt, hvis vi opdelte salgsområdet, således at hun sælger i den nordlige del af landet, og jeg koncentrerer mig om syd. Hvad skal jeg gøre? Sig nej Fortæl konkurrenten, at inddeling af markedet er ulovligt og imod CRHs politik. Derefter skal du rapportere samtalen til din leder, din Country Compliance Coordinator eller interne juridiske rådgiver. Spm En konkurrent ringede til mig og bad mig om ikke at byde på en kontrakt med en af vores store kunder, da han har fået at vide, at hans virksomhed er garanteret at vinde, og desuden vil han lægge nogle ordrer over til os på de produkter, de ikke fremstiller. I det mindste får vi nogle ordrer på denne måde. Skal jeg gå med til det? Svar Nej. Forslaget er konkurrencebegrænsende og ulovligt. Tal med din leder, Country Compliance Coordinator eller jeres juridiske rådgiver, inden du svarer ham og tydeligt forklarer ham, at vi aldrig vil være med i sådan et arrangement. Spm Svar Kan jeg lade som om, jeg er en kunde for at få oplysninger om priser fra vores konkurrenter? Nej. At få oplysninger om en konkurrent ved at give et misvisende billede af din identitet eller ved at inducere en medarbejder hos en konkurrent eller en tredjepart til at videregive fortrolige oplysninger er upassende. Indsamling af oplysninger om vores konkurrenter kan være en legitim forretningsaktivitet, men det skal gøres lovligt og etisk. 18

21 Vi tolererer ingen form for bestikkelse eller korruption, og vi er forpligtede til de højeste standarder i forretningsetik i alle vore aktiviteter overalt 19

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Adfærdskodeks Indhold Introduktion 1 Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Drive vores virksomhed på en

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Leveregler Indholdsfortegnelse

Leveregler Indholdsfortegnelse Leveregler 2 Leveregler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Leveregler 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. God distributionspraksis 6 3. PHOENIX-koncernens kunder, leverandører og konkurrenter

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS JANUAR 2011 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Medarbejdere hos DuPont har i århundreder anvendt markedsstyret

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg HVAD ER WHISTLEBLOWING? Whistleblowing = angiveri Sikre at oplysninger

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com CCSQ Lederrapport - Kundeorienterede roller Navn Sample Candidate Dato 23. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne SHL lederrapport vil hjælpe dig med at fastlægge Sample Candidates sandsynlige

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere