KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,"

Transkript

1

2

3 FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA

4 TRYKT 1 OtT STEESKt SOGTRYKKERI

5 Indholdsfortegnelse 1 Fladeindhold, Befolkning Tabel 1 Fladeindhold og tilstedeværende Folkemængde i 1875 og 188o (amtsvis) Side 2 Folkemengde i Fogderier, Herreder og Byer den 3ite Decbr Hjemmehørende Folkemængde i 18or, 1835, 1845, 1855 og Hjemmehørende Folkemængde i 1875 (amtsvis) 8 5 Tilstedeværende Folkemængde i 1875, fordelt efter Alder, Kjøn og aegteskabelig Stilling 6 Hjemmehørende Folkemængde i 1875, fordelt efter Alder, Kjøn og ægteskabelig Stilling 7 Tilstedeværende Folkemaengde i 1875, fordelt efter Fødested, ationalitet og Troesbekjendelse Sindssvage, Døvstumme og Blinde 8 Tilstedeværende Folkemængde i 1875, fordelt efter Livsstilling 12 I I 2 Folkemaangdens Bevaagelse 9 Folkemaengdens Bevægelse i Aaret 1877 (amtsvis) 14 io II I _ _ 14 YEgtevielser i Aarene (for Riget) 19 _ 15 Levendefødte i Aarene i (for Riget) Dødfødte i Aarene (for Riget) 2 17 Døde i Aarene (for Riget) 2-18 Den oversøiske Udvandring i Aarene (amtsvis) Summarisk Oversigt over Folkemængdens Bevægelse i zo Voldsomme Dødsfald i Aarene

6 3 Medicinalforholde og Sundhedstlistand Tabel 21 Medicinalpersonale og Sygehuse i Aarene Sindssygeasylernes Virksomhed i Side 23 De vigtigste Dødsaarsager i Epidemiske Sygdomme i i Spedalskhed i orge : II I Antal Spedalske i det hele Rige Antal Spedalske i de forskjellige Amter i 1856 og 188o 28 4 Retsvæsen, Strafanstalter - 26 Justits- og Politisager samt Antallet af Tiltalte i 188 (amtsvis) 29 27, Antal Tiltalte, fordelt efter Forbrydelsens Art, i Rigets Strafarbeidsanstalter Den civile Retspleie i Aarene Salg af faste Eiendomme, thinglaeste og aflæste Panteheftelser (187-8) Exekutioner, Udpantninger og Tvangsauktioner (187-8) Oversigt over Overformynderiernes Regnskaber for Fattigvæsen - 33 Fattigvæsenet I a Summariske Opgaver for b Detaillerede Opgaver for 1879 (amtsvis) Undervisning - 34 Almueskoler paa Landet i 188o Almueskoler i Byerne Borgerskoler, Middelskoler og hoiere Skoler i Kristiania Universitet i Aarene Samlet Oversigt over Udgifterne til det offentlige Undervisningsvæsen i Faste Eiendomme, Jordbrug, Skovvaasen - 39 De faste Eiendommes Antal og Værdi (188) 42-4 Priserne paa Jordeiendomme i Aarene Skovareal (1882) og Udførsel af Trælast Kreaturhold den 3 ite December 1875 (amtsvis) Agerareal samt Avling af Korn og Poteter i 1875 (amtsvis) 46 8 Fiskerier - 44 De store Fiskerier i Aarene Bergværks- og Fabrikdrift, Arbeidsion - 45 Bergværksdrift i Aarene Fabrikanlæg i Aarene

7 Side Tabel 47 Dagløn for Dagarbeidere samt Tjenerlon i Aarene 185-8o DagIon ved de offentlige Jernbane- og Veianlæg i Aarene Produktion og Forbrug af Brændevin og øl i Aarene Handel og Sklbsfart - 5 Summarisk Oversigt over Ind- og Udførsel samt Toldindtaegter i Vareomsætningen med de forskjellige Lande i Vareomseetningen og Toldintraderne ved de vigtigste norske Toldsteder i Vaerdien af Ind- og Udførsel i 1882, fordelt efter Varegrupper Indførsel af de vigtigere Varesorter i o - 55 Udførsel af de vigtigere norske Varer Udførsel af enkelte Hovedartikler fra de vigtigste Toldsteder i Toldintrader for de vigtigste Toldartikler i Forbrug af de vigtigste Toldartikler i orges Handelsflaade ved Udgangen af Skibsfarten mellem orge og Udlandet i Den udenrigske Skibsfart under norsk Flag i Den udenrigske Skibsfart paa de vigtigste norske Toldsteder i Bruttofragt optjent af norske Far-Wier ved den udenrigske Skibsfart i Strandinger og Forlis paa den norske Kyst KommunIkationsvmsen, Kreditanstalter 65 Offentlige Veie i 188o Jernbanetrafik i Aarene / Postvæsenet i Statstelegrafen i o - 69 orges Bank i Aarene Hypothekbanken i Aarene Sparebankerne ved Udgangen af De private Banker i Aaret Diskontosatser ved Kristiania Bankafdeling : a Diskontoforandringer b Gjennemsnitl Diskonto I - 74 Ve?celkurser paa Kristiania Børs Brandforsikringsindretninger : 12 Assurance 86 a Den alm Brandforsikringsindretning og Akershus Brandforsikringsforening i Aarene b Losoreforsikringsselskaber i Skibsassuranceforeninger i I Soforsikringsselskaber i Aarene ,,, 91

8 13 FInantser Side Tabel 78 Kommunernes Indtaegter og Udgifter Komm Skatter, Formue og æring m V i 1879 (Amter og tørre Byer) Kommunale Skatter og Afgifter i Rigets Land- og Bykommuner Kommunernes Laanegjaeld i Aarene Formue og æring efter Fattigskatligningerne Statskassens Indtægter og Udgifter i 1879/8-1881/ Statsgjælden i Aaret Det alm Veifonds Indtægter og Udgifter /82 18 Det statistiske Centralbureau, Kristiania i Oktober 1883

9 TABELLER

10 Tabel 1 Fladeindhold og tilstedeværende Folkemeengde i Amter i 1875 og 188 Amter Fladeindhold D Kilom Beregnet Folkemængde 31 Decbr 188 Tilstedeværende Folkemængde efter Tællingen 31 December 1875 Land- Bybefolkning befolkning Ialt Smaalenene Akershus Kristiania Iiedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg edenoes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen ordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhj em o ordre Trondhjem !of ordland Tromso Finmarken x I I I o 27 Rekapitulation: Byg d er 318 oo6 Byer I I I 48 48o o6 9 I 913 A n m Opgaven over Fladeindholdet, der forovrigt, navnlig forsaavidt angaar de nordligste Landsdele, neppe er ganske paalidelig, er angivet efter de nuværende Grændser mellem Land og By Folkemængden inden de forskjellige Landsdele er angivet efter Grændsen paa den Dag, Opgaven gjx1- der Ved Opgaven for 188o er altsaa Hensyn taget til de i Tidsrummet indtraadte Jurisdiktionsforandringer

11 2 Tabel 2 Folkemængde i Fogderier, Herreder og Byer den 31te December 1875 (Efter den civile Jurisdiktionsinddeling den Iste Januar 1883) I Fogderier og Herreder Herreder Folke- mængde Herreder, mærigde; Hei,:reci er Folke- Folkemærigde Smaalenene Id Aremark Berg Skjeberg Varteig Hvaloerne Borge Idde og Marker Glemminge Tune Onso Raade Rygge Moss Landdistrikt Vaaler Haabol Moss og Tune Rakkestad Roden2-es Trygstad Eidsberg Askim Skibtvet Spydeberg Rakkestad Akershus Vestby Landdistrikt Kraakstad Aas Fron oesodden Aker a Ostre Aker h Vestre Aker Bærum Asker Aker og Folio ' Holand Urskog Enebak Fet Serum Skedsmo itedal edre Romerike æs Eidsvold Ullensaker Gjerdrum annestad Hurdalen Feiringen Ovre Romerike Hedemarken Eidskog Vinger Sondre Odalen ordre Odalen Vinger G Odalen Brandvold Grue Hof Aasnæs Vaaler Sa/ur Elverum Tryssil Aamot Storelvedalen Sands-' sterdalen Øvre Rendalen Ytre Rendalen Lilleelvedalen Tenset Tolgen Kvikne 3I444 Birid ordre Østerdalen Romedal Leiten Stange Yang xs Ringsaker Hedemarken Kristians Østre Toten Vestre Toten Vardal 7'oten Øier Ringebu Sollien Sondre Fron Faaberg Østre Gausdal Vestre Gausdal Gudbrandsdalen ordre Fron Dovre Lesje Vaage Lom Skiaker Gudbrandsdalen Jævnaker Gran Søndre Land ord2 e Land Hadeland as Lens , /15

12 Tabel 2 (Forts) Folkemængde I Fogderier, Herreder og Byer den Site December 1875 (Efter den civile JurisdiktionsinddelIng den Iste Januar 1883) I Fogderier og Herreder (Forts) Herreder Herreder Herreder Folkemaengde Folkemængde Folketnængde Søndre Aurdal 5478 Botne Silgj ord 352 ordre Aurdal Vaale 2515 Hviteseid 3265 Østre Slidre 2491 Borre 2887 Laardal 1385 Vestre Slidre 2951 Smn 5684 Mo 1921 Vang 2413 Ramnæs 3 Vinje 1987 Valders 188 z6 Andebu 2717 Rauland 153 Stokke 597 issedal 1696 Buskerud Tjømø 2992 Fyresdal 24 o teres 5112 Øvre Telemarken æs 4196 yarlsberg 4246 Gol 4211 Aal 3728 Sandeherred ede naas 5934 Hol 2152 Tjølling 3296 Søndeled 3429 Hedrum 385 Dybvaag 4579 Hallingdal Laurdal 2543 Holt 4346 Sandsvær Brunlanæs 48 Vegarsheien 1819 Flesberg 2692 Fredriksværn 1141 Gj erestad 2582 Rollag 1773 Barbo 4568 Laurvik 2799 ore 3239 Tromø 2159 umedal og Sandsvar Østre Moland Bratsberg 2485 Froland 258 Hole 48 Eidanger 2999 Øiestad 4272 orderhov 687 Gjerpen 4285 Hisø 2476 Aadalen 2268 Slemdal 115 Aamli Ringerike Sigdal 6265 Modum 7429 Eker 1169 Lier Bamble 45 Mykland 658 Sandokedal 2174 Fjære Skaatø 383 Eide 748 Drangedal 3459 Landvik Bamble 2/783 Heirefos 586 Røken 2828 Solum 5121 Vestre Moland 2295 Hurum Landdistrikt 2444 Hollen 3233 Høivaag 25 Buskerud Saude 34 9 Birkenæs 173 Hiterdal 36 edences Jarlsberg og Lunde 2131 Evje 857 Laurvik Bø 2784 Veigusdal 933 edre Telemarken Strømmen 126 Hordnaes og Iveland 2256 Skoger 3267 Grandsherred 2295 Bygland 2224 Sande Tinn 2567 Valle 2396 Hof 219 Hjertdal 2744 Satersdalen 8666

13 4 Tabel 2 (Forts) Folkemængde i Fogderier, Herreder og Byer den 31te December 1875 (Efter den civile Jurisdiktionsinddeling den Iste Januar 1883) I Fogderier og Herreder (Forts) Herreder Herreder Herreder Folkemængde Folkemængde Folkemængde Lister og Mandal Haaland 345 Røldal 924 Tvet 1714 Hetland 4579 Ullensvang 5435 Oddernæs 41 ycea'eren og Dalerne gs293 Ulvik 385 Vennesland "95 Hole 1179 Vikør 29 Øvrebo og finland 184 Fossan 268 Jondal 1882 Søgne 364 Strand 2267 Vossestranden 21 Halsaa og Hartmark 2967 Aardal o86 Voss 74 1 Hol me 1 49 Hjelmeland og Fister 356 Hardanger og Voss 24,6 Oslelio og Lovdal 195 jælse 2558 Os 3777 Finsland 885 Sand 1761 Fuse 314 Bjelland og Grindem 288 Saude 1888 Fane 443 Søndre Undal Suledal 2112 Sund 431 ordre Undal 227 Renneso 2361 Fjeld 2763 Aaseral 1428 Finno 1698 Askø en 556 Mandal erstrand 1552 Aarstad 2291 Lyngdal Sj cernero Haus 4689 Hægebostad 211 Vikedal Bruvik 2252 Herod 227 Bukken 956 Hammer 5685 Vanse 546 Tysvær 1996 Hosanger 4328 Kvinesdal Skjold Manger Fjotland 117 Skudesnæs 4495 Herlo 2655 xs og Hitero 3675 Avaldsnæs 5218 Lindaas 5695 Bakke 2639 Torvestad 1843 Masfjorden 236 Sired alen Skaare ordhordland Lister 2842 Ryfylke ord re Bergen h us Stavanger SeindreBergenhus Evindvik 314 Sogndal Landdistrikt 2935 Sveen 3125 Utvær 15 Lunde Fjxlberg Vik 3187 Heskestad Etne Aurland 2128 Helleland 135 Skonevik 3128 Lærdal 2476 Birkrem 263 Kvindherred Borgund 885 Ekersunds Landdistrikt 285 Stordøen 199 Aard al 153 Ogne 1215 Valestrand 176 Lyster 3614 Haa 3125 Finnaas 423 Hafslo 2961 Time 2467 Fitje 2276 Sogndal 3632 Gj aesdal "44 Tysnaes 484 Jostedal 87 Klep 2442 Strandebarm&Varaldso 2429 Lekanger 2319 Høiland 3618 Sondhordland Balestrand 2167 Dette Herred henhørte indtil i Sept 188o til edenæs Amt

14 Tabel 2 (Forts) Folkemaengde i Fogderier, Herreder og Byer den 31te December 1875 (Efter den civile Jurisdiktionsinddeling den iste Januar 1883) 1 Fogderier og Herreder (Forts) Herreder Herreder Flerreder Folkemængde Folkemængde Folkemængde Ladvik og Brekke Kloevold Del af Hyllestad Del af Askevold Sogn Del af Hyllestad Del af Askevold Ytre Holmedal Indre Holmedal Vefring Førde Toister Kinn Bremanger Davi ken Gloppen Indviken Stryn Eid Hornindal Selo Send- og ordfjord Romsdal Vanelven Volden Hjørendfj ord Stranden orddalen Sunnelven San dø Hero Ulvsten Borgund rskog Skodje Harham Sendmøre /77 Vestnxs Eid Vold Gryten Veø æsset Bolsø Akerø Sande) Fraenen Bud Romsdal Kvernæs Fredo (og Grip) Øre Tingvold Stromsnaesset Øksendalen Sundalen Stangvik Halse Surendalen Rindalen Edo Tustern Aure ordmøre Søndre Trond hjem Orkedal Meldalen Rennebu Opdal Orkea'al Melhus Flaa Hoilandet Horg Støren Budal Soknedalen Singsaas Holtaalen Aalen Røros Deraf Bergstaden Guldal Børsen Budviken Bynæsset Leinstranden Klæbbu Selbu Strinden Strinden og Selbu Hevne Stadsbygden Rissen Hiteren Frøien Ørlandet Bjugn Aafjord Bjørnør Fosen ordre Trond hjem edre Stjørdalen Hegre Meraker Frosten Aasen Skogn Levanger Landdistrikt

15 6 Tabel 2 (Forts) Folkemængde i Fogderier, Herreder og Byer den 31te December 1875 (Efter den civile Jurisdiktionsinddeling den Iste Januar 1883) I Fogderier og Herreder (Slutn) Herreder mængde Herreder Folke- Folkemængde Herreder Folke- mængde Værdalen Leksviken Stfrr- og Værdal Ytterøen Mosviken og Verran Inderøen Sparbu Stod Egge Snaasen /88r Beitstaden Stegen 2975 Senjen Inderaen og Tromso Hammero 2529 amsos Landdistrikt 2184 Lødingen 2438 Finmarken Overhalden 2358 Tysfjorden Loppen og Øksfjord Ofoten Salten 339/ 3266 Grong Lierne Fosnoes Flatanger Kolvereid ærø Vikten Idekø amdal ordland Bindalen Brønno Velfjorden Vegø Tjøttø Altahaug Hero Lurø Trænen Rødø ordre Helgeland Gildeskaal Beieren Bodø Landdistrikt Skjerstad Saltdalen Folden Flakstad Værø Buksnæs Borge Gimsø Vaagen Hadsel Sortland Bo Oksnæs Dverberg Lofoten og Vesteraalen Lenvik Hillesø Maalselven Bardodalen Tromsøsundet Balsfjorden Malangen Karlso Lyngen Skjervø Kvænangen Talvik Alten Kautokeino Allen Hasvik Hammerfest Landdistr Kvalsund Maasø Kjelvik Kistrand Hammerfest Karasjok Lebesby Tanen æsseby 377 Tromso 385 Kvædfjord 252 Tonen Vardø Vefsen Landdistrikt 515 Trondenæs Hatfjelddalen 168 Sand 1165 Varda Søndre Helgeland Ibestad 4985 Vadsø Landdistrikt æsne 432 Salangen 1587 Hemnæs 463 Tram) 3876 Sydvaranger Mo 3769 Berg 173 Varanger // I '9 t ,

16 Tabel 2 (Slutn) Folkemeengde i Fogderier, Herreder og Byer den 31te December 1875 (Efter den civile Jurisdiktionsinddeling den Iste Januar 1883) II Byer Byer Byer Byer Folkemaengde Folkemærigde Folkemængde Fredrikshald 9792 Tønsberg 566 Stavanger 2275 Fredriksstad 9616 Sandefjord 237 Kopervik 817 Sarpsborg 3272 Laurvik 7737 Skudesnæshavn 1224 Moss 5117 Brevik 2252 Haugesund 422 Son 748 Porsgrund 3453 Bergen 7) Hølen 266 Skien 5362 Florø 53 Hvitsten 156 Stathelle 42 7 Aalesund 8) 563 Drøbak 247 Langesund 284 Molde 1672 Kristiania 1) Kragerø 4669 Kristianssund 8) 8251 Kongsvinger 1152 Østerrisør 239 Trondhjem Hamar 2335 Tvedestrand Levanger 955 Gjøvik 151 Arendal 4132 Stenkjær 1427 Lillehammer 1551 Grimstad 2552 amsos 1637 Elønefos 2) "49 Lillesand 2325 Mosjøen ") 774 Kongsberg 4357 Kristianssand 5) Bodo") 1519 Drammen 3) Mandal 3885 Tromso 549 Holmsbo 433 Farsund Hammerfest 12) 211 Svelvik 1614 Flekkefjord 1651 Vardø 1322 Holmestrand 4) 2147 Sogndal 49 Vadsø 1764 Horten 532 Ekersund 248 Aasgaardstrand 488 Sandnms = 1) Havde 31/, Indb 2) 3 1 / Indb 3/ Indb 4) Mai Indb 5) 31/ Indb 6) Vi Indb 7) 31/i2 188o 4326 Indb 6) I Indb 9) 31/ Indb ) I ,6 Indb 11) 31/ lndb 12) 31/ Illdb Tabel 3 Hjemmehørende Folkemængde efter Tællingerne i 181, 1835, 1845, 1855 og 1865 Landsdele, Ri t I derne i6 282 I I Byerne f Kristiania I Bergen r i Trondhjem 9 Derat ) 1 Stavanger II Drammen Kristianssand

17 8 Tabel 4 Hjemmehørende Folkemængde i Amter den 31te December 1875 Hjemmehørende Folkemængde 31 December 1875 Amter Efter Hjemsted Landbefolkning Bybefolkning Mænd Efter Kjøn Kvinder Ialt Smaalenene ! Akershus Kristiania Hedemarken I Kristians Buskerud MI 712 Jarlsberg og Laurvik Bratsberg edenxs ! Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen ordre Bergenhus io8 Romsdal Iof Sondre Trondhjem o ordre Trondhjem ! ordland lot Tromso Finmarken Rekapitulation: Bygder I By er Hjemsted ikke olgivet Riget I Se Anmaerkning Side 1 Ved Udgangen af 188o kan Rigets hjemmehørende Folkemængde anslaaes til 1,925, Indbyggere

18 9 Tabel 5 Tilstedeværende Folkemængde den 31te December 1875, fordelt efter Alder, Kjøn og ægteskabelig Stilling zegteskabelig Stilling og Kjøn Alders- aar Enkemænd og Ugifte Gifte Fraskilte Tilsammen Enker Mandl' kjøn Mandkjon Kvindekjøn Mandkjon Kvindekjon Mandkjøn Kvindekjøn Kvindekjon Mandkjon Kvindekjon Ialt o III III o o yo o Io6 Uopg I OSI I I o I Ialt I o I 137 I " I Io Io I I o6 9

19 1 Tabel 6 Hjemmehørende Folkemængde den 31te December 1875, fordelt efter Alder, Kjøn og ægteskabelig Stilling Ægteskabelig Stilling og Kjøn Alders- aar Ugifte Enkemærid og Gifte Fraskilte Tilsammen Enker Mandkjøn Kvindekjon Mandkjem Kvindekjon Mandkjøn Kvindekjon Mandkjøn Kvindekjem Mandkjon Kvindekjøn Ialt - I SOI ! o 6o o 8o o I II I i Is 15 1 SO I I o r I I III ! Ialt I !

20 11 Tabel 7 Tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Fødested, ationalitet og Troesbekjendelse Sindssvage, Døvstumme og Blinde 31 December 1875 Mandkjem Kvindekjem Ialt 31 Decbr 1865 Fodested orge I Sverige Danmark Finland I I I Tyskland og Østerrige Storbritannien og Irland Rusland ordamerika I I I Andre Lande Ialt o6 goo Kvæner (Finner) I Lapper Deraf var orsk-kvænske ) orsk-lappiske I I I 762 I 913 I 48 Kvensk-Lappiske I Troesbekjendelse Evangelisk-Lutherske Romersk-Katholske Grxsk-Katholske Methodister Baptister Kvækere Andre kristne Dissentere Mormoner Jøder Troesbekjendelse uopgivet II Sindssvage, Døvstumme og Blinde Sindssvage (Idioter ikke medregnede) Døvstumme I 571 I 569 Blinde 187 I

21 12 u r' cy, c) 1/4 1/4 tr,'") d- cn cr) 1/4 C, a),t,f Ln 1"---,r,1-,, 'in, un,t- I-- 1/4 CA - r d- r,t tr, tr, 1/4 CO r, LI')un r,f t, u, rn rn b - cr),c) O ' c -) tr, '' ti) 1/4 cn it-, cn r- tsn C'- C, '), CI fl- fl- CI CI fl- 4 11) 1 ("11 C d- C C 1-- un ("n M -1- C tn 7f C u, -' d- d- r-- d cn C d- 1---, d- cn, d--,f 1-r, C3, C1 t"-- 1/4 1/4 C' C) rt tr, c,") C,,1- C,f un O r - u, C r- d- C'- in r-,f C' i-ch 1- C C 'Ou, un CI O CI l'',f un r, u, C C r--,o ce, tv tv C'n cn,f cn,id u, yn yn,f cn ' -C)-,1, ) C)- ')cf^) C'- In tr, d- 1/4 tv ti) tv tn, 1/4 1/4 d- CA CI 'O' k4) un re) J- C),(D d- r, r, cl,t r,,id cn C O un C, en C' C) d- iin cl CI, 1/4 r, u, CI VD ') 1/4 d- 1/4 CIcn, ') to 1/4 rn cr, 1-6 CI tv cn 1/4 1/4 k Cr), /1 cn, Cl,t, 1/4 cn C,,, rv tv it CI ti) 1/4 CIO tr, CI CA 1/4 ti), 'ID,SD if, C ' C un, Cl) d-1-r, ' C' ir,, O,d- C d- C O cn O C r-- un C un C rn O C r, C,(D C cn 4 cn CI un qd r C, Cl) C CI cn,f d- ro r, oo -4 Li) fl,j-'),,f r ti) C) yn r un,cd C, r r- r, Cr,f rn ir r-- C C en u, C en ch cn d-cn, c,", 1/4 C'- 71- ' cf, tr, tn ii, cn cr,r) in t--- cn, tv ')M, d- ')Q' C3, c-r,, ' 4;,5, Q :,li 5 7-1, : E : g ) ' - 'to,, - cd ea 1 :,--: - ' : 2= - -,, 4=4 ', :4 T -±4,,z E) :,----, P 4 ' rg 4 Litl - t,) :' E 8 gn,t1/44,) w eu, * lan,----4 ca : : 12 á; ct 73 7, b4 I:: P -, : ru to c ;-,D, ce:, g cl )1) rd,,3 co : :n - ->,,,,,,, rt P ' r;]7-4 cl 4' i,: tp (, 1 rr,' O - co a, (1, ' bp ro, -; ed 't p9 E ' OD 'Z? > r b, U '''',: pi,, Oa Se t 4 t,,:i Z,- 1) = * '-' cu b4 1/ ) r'el,- ;,, Eity2,i, = w >,4 L1 -,?p c9 H v,,2 :74 til 44 ça R b re -, ;z4 4 P"s V a, -4,-, al R F, cr' 5 L) 'z' E -2 :,:_q -4-7i 7:1 ;4 PQ cn 4,,1 ::) ::-) P,4 C iú 1, 7L5, uo uo 4 < ',;, I 1, , 4

22 1r1 ir, (31-fl,,,,1-1- af-,1,,,d-ud-71- urm 7 d---- i-r,,d-, tr),c) rn \,f 1-fl 1-r) Ct",t- -,Co r",,cd in,c, ce), C,rtd- 1Co r-- Co I u"), 4 'in,c,ce", C, ce, tr, r-,-, -, In d 'Li, % c-,-) c,d,,r) I--,,,1---, d- v-1 rt,c), - v-,,,o, CO VD VD (,),-,-,,C, cn I-- d" CP,,r1 CO,r),r),r) ) % 1,1 MuI,nx, e, d- 'Li-) '-fl t-e) 4- 'Li-,,C),, cn cn,-- 44-r) cn fl), dd- (,) cr) d- d- - - cn M ) 1- -,,,,d- 41- d'd-o,,,,,,,,i- Ot- ry, I, d-,(imd- t-1(1 Od*Md,CO3,d-Lr, M i-n 4-In CS, r - ) - CO -- Co CO CO C1) VD --,4 d- mci MMO,Od" fl -1-MMmd- d- - r-4 ce) d- cn cn 1---, % d- cr, ul,-,-,1,d,,mm t---t-- --,J1- ',71-1-,d-d" 111,u,,,t--t-, O, tr), rt d d- ci-, d-cn,r) cf) Co,C) cn,c) % u", I M if", M M, t--- if), Cr, d d- d- ci") cr) I--,c MM M M 13 ), d-co,r) In fl '-V :1- % Co r-- u", Co 1 4 d-co 7, 1- VI t-*,r), 1" d- tn,-,-1,mmo,, MI-, n,o,oul MM-1--- ul cp d',f,,d-d-d- 1-n M d-,,imm,,, MMulM,d- fl '- L 1-, t--,1---,-(,mmt--mi,1,1- t, M )1---M d"ov,d-, I,MM,-,, COO, ), 1-n,,M fl'),,,1-,,-)m d-,d-,--, 4 in 4 O,1M1-,M M,cfl fl 3- co,-,-, CO 4 Co d- CO Co d- il-,,-> --, t M 1 Co d- COd- i,-,, kc, d-v, Co c- "Ln c-n ),,j- r---,c) 41 (,) ir) CO cn r, *if, Co ir,,r) VD fl fl O,,,IM OM L'IMd-1/4d"M M,1-, M M d- i-, -4-fl)c,-,- u-, e Co,'") ri" en,,c, 1 '71- -d-co r- r- re) CO -,1-flM-,41- Lr, O Co c,-) Co Co -,,r1m tr, tn M,,,d-,,d- III -, 1/1,i- Co CO Co n,cd CO - CO 1-n 1--,I- 1-,,1----,M,-Mt--,d"M )1-1-, d- Mt-,,r,,, m1--st--mvd,l,id-,m t--",m, d-m,,od--, d" m t, ci, " : 4 -'6 : - = pq,4 g 1:1 4, : E g- ",1 4-,,-, = (1, t' 'CI : t, t bn " u R f;-, i --, ' - : *,, cu - 4'i"--` 2-4,,--- 4, f-d,, g *,, - (L) cg cj) "zi,; '" * --n 7; -'-',,_),a ' P:1 ' i-- : ric %, : ei4) : : re : -, rzi, ba v-1 '-4r", 6 " 72, c",-,3" '73,, :, g?;, ' : = rz Cf) TIp(1, )L' a,,---4 a) ' c 1) - Eid - c4i t) - cd -,-,,, cl,,-, 5,2-,4 -Ftt2 LI,, 1,,t Zi,-4 : bi), - :,,:, ec,, 7, - e -, a" ), 4, '-', t, _,), E C _ - cf) - -' cd o W 't 7-14,bp ''' L : 'Cd!, ;ị-,' :1 cu (12,---, g, P:1 E t4) -',),,a ' d1,--, :1bio q : 412( '") 'a E b4- -- cr) 6 : `1) cu 7, t,,- -z -, - -o cd,_ L-1,8 =- (i),,,,) 47,- p4e ;, i :,9-6,, ) 4,,(1) á) V, *----' - 'Ý, LLn't=_- --_,c -:- rc-,(1) 5 8 `a',;),-, dbb 7? :t4'6" t 41R ;2," e`s -',, _Pa,k),g,), f,-,cl),,-5_,,-1,' t; 7, (1) Z,E--a'''),,,:a5-4 r-' :4, )-, -zi, 2,-5, -FJ 2-174,,,,, 51,Aw11,?,- ', -E-Eg '' re cf) t,-,c,' g i' '8 i4,71 1 c' 4, ;) rr-' (r) < rz, pq cf) c) < < < LT, = < ',, < g,,,);

23 14 Tabel 9 Folkemængdens Bevægelse i Aaret 1877 Amter Antal legtevielser Antal Levendefodte, Deraf uægte Antal Dodfodte Antal Dode Antal Udvandrede Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg edenxs Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Bergen ordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjern ordre Trondhjem ordland Tromso Finmarken o !' o o o i I I I o Ioo Rekapitulation: Bygder Byer o I Rigel ! De vigtikste Byer: Kristiania Bergen Trondhjem Stavanger Drammen Kristianssand I go

24 15 Tabel 1 Folkemængdens Bevægelse i Aaret 1878 Antal Anta! Deraf Antal Anta! Antal Amter Levende- Ægtevielser uægte Dødfodte Døde Udvandrede fødte Smaalenene I Akershus 66o Kristiania I Hedemarken io Kristians I 412 Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg go edences I Lister og Mandal o Stavanger Sondre Bergenhus I Bergen 32 I ordre Bergenhus I Romsdal Sondre Trondhjem 8o i 274 ordre Trondhjem I ordland Tromsø Finmarken Rekapitulation: Bygder Byer I Riget De vigtigste Byer : Kristiania i8i Bergen 32I Tronajem Stavanger Drammen Kristianssand i 1

25 16 Tabel 11 Folkernængdens Bevægelse i Aaret 1879 Amter Antal legtevielser Antal Levendefødte Deraf Antal Antal Antal uægte Dødfødte Døde Udvandrede Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg edenæs Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen ordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem ordre Trondhjem ordland Tromso Finmarken o o I Soo SI o I I 399 I 199 I I I I 786 I 169 I I o Rekapitulation: Byg- der _Byer Riget I 375 I o o o8 De vigtkste Byer: Kristiania I Bergen Trondhjem Stavanger Drammen Io8 Kristianssand

26 17 Tabel 12 Folkernængdens Bevaegelse i Aaret 188 Amter Antal Antal Antal Antal Antal Antal LevendelEgtevielser uægte Dødfødte Døde Udvandrede fødte Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg edenæs Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen ordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem ordre Trondhjem ordland Tromso Finmarken I I I 97 Ioo Io I I I 416 I o6o I 22 I 55 I 944 I 14 I I IOI I I Rekapitulation: Bygder Byer I Riget De vktigste Byer : 2 Kristiania Bergen Trondhjem Stavanger Drammen Kristianssa,nd 133 So

27 18 Tabel 13 Folkemeengdens Bevægelse i Aat-et 1881 Amter Antal Ægtevielser Antal Levendefødte Deraf Antal Antal uægte Dødfødte Døde Antal Udvandrede Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg edenxs Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen ordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem ordre Trondhjem ordland Tromso Finmarken o I i I 731 I I I 654 I o I I 28 I I I I I I 755 I I Rekapitulation: Bygder 228 Byer Riget I I I De vigtigste Byer: 985 Kristiania Bergen Trondhjem Stavanger Drammen Kristianssand i !

28 19 Tabel 14 legtevielser i Aarene Antal :Egteviel,er Aar mellem Ungkarle og Piger mellem Ungkarle og Enker mellem mellem Enkemænd og knkemxnd og Piger Enker Ialt o gj ennemsnitlig I II I II I I II I I I I II w w 6o8 386 I Tabel 15 Levendefødte i Aarene Antal Levendefocite Aar Efter Civilstand Efter Kion 2Egtefødte Uægtefodte Mandkjon 1 Kvindekjon Ialt gjennemsnitlig ! 25 5! o8o ! ! ! 483!

29 2 Tabel 16 Dødfødte i Aarene Antal Dødfødte Aar Efter Civilstand Efter Kjøn /Egtefeidte 1 Uægtefadte I Mandkjøn Kvindekjon Ialt gjennemsnitlig I I I i I I I I I I I I I I I I 986 Tabel 17 Døde i Aarene Antal DødeDeraf under i Aar gamle : Aar Mandkjon Kvindekjøn Ialt Mandkjon Kvindekjon Ialt o gjennemsnitlig ' o ' '7459 x III

30 21 Tabel 18 Den oversoiske Udvandring i Aarene Hjemsteder Antal Udvandrede i Aarene I Smaalenene o I 225 Akershus MI1425 Kristiania I 8! Hedemarken Kristians oio I 152 I 55 I Buskerud I Jarlsberg og Laurvik Bratsberg I 17 I edenoes I Lister og Mandal o o8 Stavanger I Sondre 836 Bergenhus I 353 Bergen ordre Bergenhus Romsdal i Sondre 44 Trondhjem ' ordre 41 Trondhjem ordland Tromso I Finmarken o Rekapitulation: Bygder Byer o Riget Mænd I I Deraf Kvinder i Kjøn uopgivet 77 _ o66 13estemmel- Amerika sessted Andre Lande II 3I 597 2

31 22 Taipei 19 Summarisk Oversigt over Folkemængdens Bevægelse i Aarene Aar dens Folken-loengde Antal Overskud ved Aarets Udgang i Midten af Aaret /Egtevielser Levendefødte Dødfødte node Udvandrede af Fødte Folkeinxng- Tiivæxt (beregnet) mo I I I o I 49 I x I I I I Ioo II i I I I I IS Soo 1863 I 658 I 646 II I I 69 I I I I io Soo oo II Ioo 179 5, II i o I 746 Soo ii oso I I 757 wo I I Ioo I 818 goo I 87 Soo I S ! i o SOO 188 I I i B Fra 1866 er der til de Dødfødte alene henregnet de, der ere fødte uden Liv, medens der i de tidligere Opgaver er bleven medtaget endel med Liv fødte men strax efter Fødselen døde Born

32 23 Tabel 2 Voldsomme Dødsfald i Aarene 1875 l881 Ulykkelige Heendelser IS8i 798 Druknede Forbrændte eller Skoldede Ihjelfrosne Sneskred Jordskred eller nedf Stene Kjørsel 14 I 2 18 Omkomne 15Vaadeskud 8 I 3 ved Grubeulykker og lignende Sagbrug, Maskiner etc Fald Kvalte is 81 Andre ilendelser ' 865 Bygderne Ialt I Byerne I Summa i I o I 2 1So I 2 6 ( Born under 24 Timer Drcebie caerl Andre Myrdede Ialt II Selvmord Ved IIængning Drukning Skydning skjærende ell stikkende Instrumenter Gift Anden eller uopgivet Dødsmaade II Bygderne Ialt, I Byerne Summa Ialt voldsomme Dødsfald*) I 24 I '') Af den i Riget hjemmehørende Befolkning 3 64 I 337

33 Co an,c) 1 cf) K) 4-1 tr) V--, 4 K) CO co co r- v;) CO 1CO Co 4 CO 'in t- P 24 Co CO d- cf) tn 1-- i 1- In 1 J en 14-4 cn C-- d- r, u) d- d- ) -- VD CO,C,r, CO 4 -, co r in co i-,-,,t en Co an in Co VD in in, f, Co,t- cf) co CO co r, r-,i- - d- t--- 4,SD Co i-n 7t if VD gt 71- Cf) Co co -- in r-- ul en ul en CO K)d- Co 1-) if-) b d- 4 d d-, Co ao an, 4 -,,n vd VD Co if, in d- co t-- an ar) 4 CO - d- d-, Co 4 d ir,, d co d- oo r,d co,c) CO d- -, in vd v -- d- co Co,C, K) t--- ul In 1"-- K) "1/1-1 4 Co 4 4, in r,,f en CO r- t--,i" 4 CO d- \ an et,c) t-f, I, 4 -- cn C- CO r d-,f) Co en d- d- en - - d-,-- co in,t i-, d- Co 4 VD VD Co co Cl 4 Ch Ul r, - 1) r-1 14,d- -, VD ' co co co co Co 'of-, Co,,C) Clar, P Co Cf) Cl,c), 11 d- c/d Co Cl -, cn VD Co -, op In C\1 I-4,C) Cl K) tr) Co K) Cl if) Cl r- '' d s1/4 In Co "a") -ci ci) a) c), t4 ta ) -, P4CO ',, $3 -zi on i:-1 -,, a) g)) CO Cd,I) a) Po _ -7-J ',- tu) q) ' 1 'E c,,,) 7,, ci) a) r-, 7,, a) a) s,-) _,---, C -,--E,',, T : a) a) Ó) tar, an `) a) ', ',,, 2 2 n _ - "' '''' f' cá c1"?' "z' '15, o _L,,,-- Vd k ) _ 1;/), a) :, rf,,,! COI a) - r4 taa 44,,,g gq i- -4 ' 'o- "' c, P -, -v-- '7,4 d U - r7:1,- r 71, v 'il! (I), c) ', E - 1 t);) E iḷ), c,i-c1 cd f,, d) a9 a) tv, (f) cd i = s, rti W cu ai <1 1) % '-,z; ri -, _ 'A b & -±- d a) 4), ', ci, ;14 E,4 t:4 E r,) c, _,,, d) "e -:f 2 e ca a) Ft-D,?- 43! "ii-, "FI, 48 tin r-cs i 7;1 Cl,, 7,4 -a d L) "--' 5 8 P 1--, --',1 ''' RP H '',-) 1 i,:n

34 cc co cl 4,4 cf) - b,, <1 - Cd 25 ct",, ID O 1,-, en in,n,,,, r, r, r,, Vs, kr),t r d- in en 4- -, kn t-- C, Cl er) 1,C) Cr,C) C u", VI It) Tr %la 1 C--, M MMMM C en,t d-t- Cl Cl, CO O d- d- rt d- en (,) Cl 4- ClCI 4 4 1,, d"' Cl O t- C, - Cl Cl), -(t) 1 m oo -4 Cl ff) 1,C\ 1 en en 1/4 d r,, cl oo,, 4 CI 1" O 1 1, k Cl Cl d-,r) ' tin,, 'En Cl),, tr, C- Cl Cl d- Cl Cl) Cl Cl ClCT, In Li-, V, \C) d- Cl, in Cl,XD, (a, \ Cl) d-,c) en co r O C, C\ Cl J 1- Cl Cl) Cl) 1 O in Cl C CT 1 \,SD,t 41- M Cl) Cl) Q Cl) Cl)Q C, Cl en d",t in in Cl) tr) is-, CD, 4 - ' :,9 - g'f) - (rz, '4 a, ct ''' : ('') bi o ;25) "g :47,-,,,, cd cd 4::: eu op Y, Z c,"! bi) clyi r=-1 -,-, ed ;":1 T,' bi) s - : ' '-' t s-, C ;4 t4 C7)) Pt1 g E--4 g 4

35 co : t - 6 r t -,C5 C-- 1 1*-- t-- r---,c) in -, - -- cv o Cl) tr, d- 4 FA r'" Cl)CT, Cl), - ) '4" I-, t - 1/4,, -, d- 1-4,, 1- ) OA 1 d C- -- d-,c) C, eq C 1 / 4 t-- 1/4, e:7, tr, d-,c) in ir,,(1,r, kr, d- 1 / 4 tr, ir, d-r - rt in 26 t--- d- 4, Cl) tri d CT, d- Cl) in d- el kr) Cl) tr, 1/4 d-,c) 1/4 --4,d- if-, en Cl) 4 Cl) C, in Cl) 1/4 d Ln Cl), Cl)Cl)en k Ca, Cl, t I-- Cl)cl") Cl) Cl) 1/4 1/4 k " Cl) Cl) Cl) Cl) in - r- - en el ci, in CI 1 d- Cl) Cl) C') CI 1 Cl) 4 C 4 -,,-, 1/4 4 Cl),, in Cl) 4 4 d-) 1/4, in d- C t tri 4 (1 4 -, Cl) 'in - - t--, - ei ir, cr) t--,, d 1- in,r, () v, 4 Cl) in 1-CT ) in CI Cl) Cl),1/4 1/4 tr, 1/4 Cl) c -, Cl) Cl) Cl) 4, Cl) tr) 1/4 1 FA in ), t 1 (1) 4 Li-, i, d- ir) Cl) Cl),1/4 Cl) C')t 4 1 Cl) incl) C') in 1/4 in r C in, 4 C-- in r 4 rl -Cl-in, ts 1--, 1/4 in en d- en en Cl) Cl),- cil b r c :,r),x) d- )Cl) o co, - C,t in 1/4 ir, ko - d- el d- t--c d- " 'I CZ, Cl) Cl) Cl) d- tn 1- Cl)t-- Cl-) 4 4 i- C::, Cl- in r Cl)oo d Cl- 1/4, tr, ko Cl) )1-- Cl) el oo oo oo,c), r t, Cl- r-- 1/4 In 'Cl- 'Cl- 1- Cl) Cl) Cl) d-,- cz, Cl), ,---:,,4 cd 1,, 'C(1 -,- (4 t Cl) 1- tr, in C d- Cl- ci - 4 a) tn co 4-1/4 d- C, Cl) L---C in,o u-) 'Cl- I-- Cl) Cl)C C, 1/4 4 in Cl) ir, in Cl-, ir,,c) It- CI P, el t- ir--, 1/4 d- ir, Cl) -,:h,1- Cl) Cl), /4 1/4 in t - 1- ir,,c),-n)rk,c, 71- r-- 1/4 1/4 4 Cl- 1- in in (1 tr,,c),-, dr-- d 1/4 'Cl- c,) c,) 'Cl- d- Cl) -,-, 1 1 FA (I 1 FA FA FA Cl- t - Cl- r -, 'Cl-C t - 1/4 a) in, el r,-,-), r- t - 1/4 oo d- d-d-cl)ce) Cl) c,) i - Cl) oo en cl 1- 'Cl- 1- in, in t--- ' ' y ba -,:j - ' cd '4 -- * iv cd - - co - :;`,' d "CS C), pi GI d i r:1, Z L-4 ( a) a) -as --4 ' r-a, \Z Cf',,4 _,T1,z cn Ca) -, -) pz z : : 7,1 1:5 '_ a -'C z a) - tn 4t, " ev " ) g -4 tt -,-, E tt et- (11 -,-' - pq R tn ti, V 4,,, ') gite " 'al,,:, (1)- u cd rp, 74,A V) ei ; CI) (1, 4,-1 an r-4 W/ F, a) Ti; '8 t -a,-,9 -, 4t:, - - (1 ":3 E :,,,, i-t:j r,:-) ca,, " 4 " a) cd ' cd --, > cn, 9 (4C-4 ') c,2 : r 1,-- " >,,-, R t r--, z 2 : u L /1 V, bi, C1) pi:1 s, V (L),,,_; 'Cli t '19 6-F 4,--,24 gn rx 4 4' 4 (:,-,,,, -2,,,-, o pq '4- -i,,, a,4 4, -4- i+- - '-',1 v - tv) o -,-,, - a' Q, --, 1-2 L 4, -5,9,ca 'ag,4 - v cia) 5, ( `1:,) z cd CJ) ca,x cn -4,- 8,- t11,c,' rx 4,--, H ) rc,bn o --- (I), s o bi y,- 4, c4/1 (1 Pat i I-, P d,c o- ii-, cit,

36 27 Tabel 24 Opgave over de af Lægerne i Aarene behandlede epidemiske Sygdomme Sygdommens Art Anta! Anta! Anta! Anta! Anta! Antat behandlede behandlede behandlede Dode, Døde Døde Tilfagde Tilfælde Tilfælde Ex antematisk Tyfus 89 I I Tyfoidfeber Ce rebrospinalmeningit Ba rselfeber Bu rnekopper Vandkopper Sk Irlagensfeber Resdlinger Ma s1inger Ro sen I I o 63 Ki ;hoste Di leritisk Svælgbetaendelse Strubehoste Kusma Akut Bronkit og lign Lu lgebetændelse I I 369 Pieurit o Gi geber o Ko ldfeber Di Lrrhoe og Cholera nostras BI dgang Skj ørbug Tilsammen io

37 28 Tabel 25 Spedalskhed i orge I Antal Spedalske i Riget I Aarene M Udenfor I Udenfor I Aar Hospita- Hospita- Ialt Aar Hospita- Hospita- Ialt lerne lerne, lerne lerne I I , I ! I I ' I ,68r 1868 I I I Antal Spedalske hjemmehørende i de forskjellige Amter I hvert af Aarene 1856 og Amter Udenfor Hospi- Hospi- Ialt Pr 1 Udenfor Hospi- Hospi- Ialt Pr 1 talerne talerne Indb talerne talerne Indb*) Stavanger Sondre Bergenhus Bergen ordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem ordre Trondhjem ordland Tromso Finmarken Andre Amter I2c, : Sum og Gjennemsnit *) Beregnet efter den antagne tilstedeværende Folkemængde ved Udgangen af 1879

38 29 Tabel 26 Justits- og Politisager anlagte i 188 samt Antallet af de under samme Tiltalte justitssager Politisager Amter Tiltalte Tiltalte Antal Sager Mænd Kvinder Ialt Antal Sager Mænd Kvinder Ialt Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg edenaes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen ordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem ordre Trondhjem ordland Tromso Finmarken 1 59 io o Rekapitulation: Bygder 1336 og Ladesteder ' 475 Kjebstarder Rig-et 188o I I I ' o 3 6o7 514 i 6o I 894 I I 861 I 718

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG ANDEN AARGANG KRISTIANIA. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTR ALBUREAU. BOYE STRØM

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG ANDEN AARGANG KRISTIANIA. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTR ALBUREAU. BOYE STRØM BOYE STRØM 8 KST SEKRETÆR 18 STATISTISK AARBOG FOR KOGERIGET ORGE ADE AARGAG UDGIVET AF DET STATISTISKE CETR ALBUREAU REDIGERET AF KRISTIAIA I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 2 TRYKT DET STEESK E BOGTRYKKERI

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG 12. TREDIE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. FOR BOYE STROM, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & Co.

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG 12. TREDIE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. FOR BOYE STROM, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & Co. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TREDIE AARGANG 12 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STROM, KST DIREKTØR, I KOMMISSION HOS H ASCHEHOUG & Co I 8 8 3 TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

SEA FISHERIES OF NORWAY

SEA FISHERIES OF NORWAY C. No. 9. STATISTICS OF THE SEA FISHERIES OF NORWAY DURING THE YEAR issi WITH RETROSPECTIVE STATISTICAL TABLES RELATING TO THE SEA FISHERIES IN THE YEARS 18661881 PUBLISHED BY THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 78. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. Ægteskaber

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNNG OM SKOLEVÆSENETS TLSTAND KONGERGET NORGES LANDDSTRKT FOR AARET 868 UDGVEN AF DEPARTEMENTET FOR KRKE OG UNDERVSNNGSVESENET CHRSTANA B L BENTZEN 8 7 ndhold Tabeller der stiftsvis udvise Almuskolevæsenets

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

C RKE BREUER

C RKE BREUER B N CRK BRUR FOR KONGRIGT NORG FOR AART 8 SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS TINDRDANIGST INDSTILLING AF NOVMBR 89 CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI 89 B N Tabel I Opave ver de i Aaret 8 ved civile

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88 (Rapports consulaires) Den norske

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

FOIN Boylgolso

FOIN Boylgolso C No TABELLER VEDKOMMENDE FOIN0 Boylgolso AARET Udgivn e af Det statistiske Centralbureau KRIS TIANI A TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI C No I () Indhold Tabel Summask Oversigt Ægtevielser fordelte efter

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere