Generationsskifte i Musik og Film A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generationsskifte i Musik og Film A/S"

Transkript

1 Helle Hedegaard Rasmussen Generationsskifte i Musik og Film A/S Aalborg Universitet Cand.merc.aud Speciale 26. november 2009 Vejleder: Torben Bagge

2 Indholdsfortegnelse 1. SUMMARY FORORD INDLEDNING CASE PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING METODE OG OPBYGNING AF OPGAVEN AKTIEKLASSER NY SELSKABSLOV SKATTEREFORM NYE REGLER FOR OMSTRUKTURERINGER SPALTNING AF HOLDINGSELSKAB SELSKABSRETLIGE FORHOLD VED SPALTNING SPALTNING SKATTERETLIGT SPALTNING AF MUSIK OG FILM HOLDING A/S AKTIEOMBYTNING DELKONKLUSION SWOT ANALYSE STYRKER SVAGHEDER MULIGHEDER TRUSLER OPSAMLING PÅ SWOT ANALYSE DEN FREMTIDIGE LEDELSE AF MUSIK OG FILM A/S LEDELSESFUNKTIONER LEDERROLLER LEDERTYPER VALG MELLEM ALTERNATIVER MULIGHEDER FOR OVERDRAGELSE AF KAJS AKTIEBEHOLDNING KØBER UDEFRA MED SALGS OG LEDELSESERFARING SØNNERNE OVERTAGER HVER 12,5 % AF DE RESTERENDE 25 % AF AKTIERNE Beregning af goodwill Værdiansættelse af aktier SALG A-B AKTIE MODELLEN

3 17. SALG AF MUSIK OG FILM ONLINE A/S TIL MIKKEL HANDLINGSPLAN FOR GENERATIONSSKIFTET KONKLUSION LITTERATURFORTEGNELSE

4 1. Summary This dissertation is about generational change of the company case Musik og Film Holding A/S, Musik og Film A/S and Musik og Film Online A/S. The company is currently owned by Kaj, who wants his sons Mads and Mikkel to take over in the operating subsidiaries Mads and Mikkel already owns 37.5% of the share capital, but it is B-shares and hence non-voting. Therefore, the first step in generation change is to repeal share classes, so that his sons will automatically get voting authority. It is estimated that the share classes may well be repealed without the financial consequences for either Mads, Mikkel eller Kaj, on the basis of similar sentences, but it should be highlighted that it would be prudent to ask SKAT for a binding answer to this, to make sure that there are no negative consequences, before embarking. The three shareholders have very different views on how funds should be invested in the holding company and also how the distribution should take place, since they have different risk profiles and liquidity needs. Therefore, in the future, the shareholders are going to have their own holding company. For this to happen there are two options, the first is a division of the existing holding company and the second is a share exchange. Because of difficulties in obtaining permission to do the swap and also the severe administrative work with the joint holding company, a division seems to be the best solution. Therefore decided to make an end to divisions, so that the current Musik og Film Holding A/S no longer exist after the division. That way each shareholder gets his own holding company and can decide how they want to manage assets and the distributions to be made. After the division, it is in place to have at look at the firms internal and external factors analyzed by means of a SWOT analysis. The analysis shows that the company strengths are primarily based on Kajs personality, experience and abilities, and the company's position and experience in the market. It also means that it can be both a threat and an opportunity to get the sons into the firm with some new ideas, depending on how they are received by employees and other collaborators. 3

5 Musik og Film Online, A/S is also in it self an option, since it has never received the attention required to make the most of its potential. Range has not expanded much over the years and this gives some opportunities, particularly in the form of, for example download music over the sale of hardcopy editions, but also other developments can be considered. This is just a few of the many possible opportunities. The negative side with the threats includes competition from eastern countries, where production costs are much lower than in Denmark. But also the increased supply and demand of downloading music directly from the Internet, will be a threat as long as you only live by selling CDs and DVDs in hardcopy. Overall it appears that the company has good opportunities in the future and therefore can remain market leader. The next part of the generational change is to look at the two sons abilities and see which of them is best suited to the individual management functions. It turns out that the sons lack of experience in some very important areas, and therefore the possibility of an outside director was also considered, and considered a problem. Kaj's 25% of the shares in the operating companies, must in one way or the other be transferred to others. It can be both sons, but also to an external person. Basically there are 4 possibilities: 1. One of the sons will take over all 25% 2. Each son will take over 12.5% 3. Finding at third part to buy the 25% 4. Kaj retain the shares Option No. 1 is not particularly relevant, since Kaj can not and will not choose between his sons and both sons are interested in buying Kaj's share of the operating companies No. 2 is definitely a good option, but it requires that the sons should take over the responsibilities, which they do not have much experience and interest in. Option No. 3 is definitely a good option, but obviously it requires that they can find a suitable buyer, whose personality fits with Mads and Mikkel. The last possibility is far from the best, because it just does not 4

6 solve the generational change desire, simultaneously implies that the sons must pay inheritance tax. Kaj, Mads og Mikkel decides that they will try to find a third part to buy Kaj's share of the shares. This person must be strong in the sales area and also have extensive experience with general overall direction. That way you get a person into the company, covering the areas where the sons do not have much experience and interest in. However, if they fail to find a suitable purchaser within a period of 3 years, the sons will buy 12.5% of the shares each. It will then require that Kaj bring the sons thoroughly into its areas of responsibility so that Mads will be head of sales and the Mikkel takes over HR and general management. The value of the shares must be calculated so that the price can be determined. The selling price will be dealt with if an external person will be determined based on market price, which means that supply and demand will play a part. Therefore, there is no calculation for this kind of price. If the shares are sold to the sons instead of a third part, these are interest related parties and therefore the selling price is calculated from a model developed by SKAT. This model presents the calculation of goodwill and secondly the final calculation of value of shares. The calculation of goodwill is based on its performance the past three years and some other conditions such as trend, and the life expectancy of goodwill. To find at the value of the shares in addition to the goodwill assigned the value of assets minus debt. That means that generational change is composed of 3 steps. 1. Abolition of share classes 2. Splitting holding company 3. Sale of shares to external person - or to Mads and Mikkel if no external buyer is found within 3 years After these three steps the generational change is reality. 5

7 2. Forord Dette speciale har til formål at komme med et løsningsforslag på det forestående generationsskifte i Musik og Film A/S. Det betyder en gennemgang af de overvejelser man bør gøre sig i forbindelse med et generationsskifte, med primær - men ikke udelukkende - vægt på det skattemæssige. Opgaven tager udgangspunkt i case virksomheden Musik og Film A/S, og emnet vil udelukkende blive belyst ud fra forudsætningerne i casen. Målet er at klarlægge de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af generationsskiftet. Derefter beskrives nogle konkrete løsningsmuligheder og der tages stilling til hvilken, der er den mest anbefalelsesværdige i Musik og Film A/S situation. Hadsten, d. 26. november

8 3. Indledning Generationsskifte og omstrukturering er et område, som konstant bliver debatteret. Området holder aldrig op med at være populært, som emne for diverse specialer, hovedopgaver og artikler. Dette skyldes sandsynligvis den store interesse for emnet, som følge af at det på et tidspunkt bliver relevant for en meget stor del af alle virksomheder. Der findes ikke mange velfungerende virksomheder, som ikke på et tidspunkt i deres livscyklus skal gøre sig nogle overvejelser om omstrukturering eller generationsskifte, og derfor er emnet også under konstant udvikling blandt andet med nye love og regler på området. Den skattemæssige side af et generationsskifte er meget væsentlig i processen, da man herigennem får nogle muligheder, som har stor betydning for likviditeten i generationsskiftet. Det er måske slet ikke muligt at gennemføre generationsskifte ved et direkte salg, uden anvendelse af skattemulighederne, samtidig kan man også opnå en stor skatteudskydelse eller besparelse ved, at anvende reglerne på den mest hensigtsmæssige måde. Dette betyder selvfølgelig at revisorer og andre rådgivere konstant skal være fuldt opdateret på området, således at kunden opnår den bedst mulige rådgivning. I denne opgave vil jeg forsøge at komme med det bedste bud på, hvordan et generationsskifte kan løses bedst muligt ud fra en konkret virksomhed. Virksomheden er virkelig, men i denne opgave fremtræder den under ændret navn og branche, da virksomheden ønsker at være anonym. Opgaven vil lægge hovedvægt på de skattemæssige aspekter af generationsskiftet, men der vil også blive kigget på de lidt mere bløde værdier af et generationsskifte, som f.eks. organisations- og ledelsesteori. Det er min klare opfattelse, at de to sider af generationsskiftet hverken kan eller bør skilles ad, da et perfekt generationsskifte i skattemæssig forstand ikke altid er det mest hensigtsmæssige for den enkelte virksomhed, grundet for eksempel familiære forhold eller ønsker. Omvendt kan man heller ikke lave generationsskiftet ud fra deltagernes ønsker, uden at tage hensyn til det skattemæssige, da det skattemæssige netop kan være grundlaget for, at generationsskiftet overhovedet kan lade sig gøre. 7

9 4. Case Film og Musik A/S styres i dag af Kaj på 64 år, han er gift med Anne. Sammen har de børnene Mads og Mikkel på henholdsvis 37 år og 39 år, begge sønner er ansatte i selskabet. Kaj er udlært inden for landbruget, men det havde ikke rigtig hans interesse, så i stedet blev han sælger inden for handel med landbrugsmaskiner. Kaj har gennem årene oparbejdet stor salgserfaring og er en god sælger, men da han hellere ville sælge noget som interesserede ham, valgte han i 1985 at starte Musik og Film A/S. Musik og film har altid været hans store hobby. Selskabet har været under en konstant udvikling, og er i dag det førende i Danmark på området. Ud over direkte handel med hjemkøbte handelsvarer tilbyder Musik og Film A/S også, i mindre omfang, udarbejdelse af selve produktet. Det vil sige trykning af CD er og DVD er og forskellige former for emballage som for eksempel covere dertil. På den måde er der mange mindre kunstnere, der får lavet emballagen og selve produktet af deres musik eller film direkte gennem Musik og Film A/S. Kaj er meget iderig og kunderne er glade for hans forslag til udformning af emballage mv. til produkterne. Når Kaj har designet coveret, er det resterende arbejde rutinearbejde, som primært udføres af ungarbejdere, der kommer efter skoletid og trykker og pakker varerne. Kunderne er primært musikbutikker og lignende, som køber af Musik og Film A/S til billigere penge, end hvis man selv skulle købe varerne hjem fra udlandet. Der er altså tale om salg til virksomheder og ikke til private. I 2001 mente Mikkel, at det var på tide, at selskabet også solgte til private via en hjemmeside. Derfor oprettede Kaj selskabet Musik og Film Online A/S, som står for alt salg af musik og film via en internetbutik. Salget i Musik og Film Online A/S har været langt mindre succesfuldt, konkurrencen på det private marked er meget hård, og det er blevet klart at det kræver utrolig meget arbejde, at holde hjemmesiden opdateret og svare på spørgsmål fra kunderne via mails og telefonopkald. Men selskabet er stadig Mikkels hjertebarn, og nok mest af den grund holdes det i live, selv om man måske kunne bruge kræfterne mere effektivt i Musik og Film A/S. Selskabet giver et beskedent overskud, men som Mikkel rigtigt pointerer, har selskabets udvikling og optimering stået i skyggen af og 8

10 kommet i anden række i forhold til Musik og Film A/S. Derfor kan man ikke udelukke, at resultatet kan forbedres betydeligt i fremtiden med nogle nye tiltag og et øget fokus. Begge selskaber ejes af Musik og Film Holding A/S. Allerede for mange år siden besluttede Kaj, at det var på tide at påbegynde generationsskiftet og bragte derfor sønnerne ind i holdingselskabet. Dengang havde aktierne ikke særlig stor værdi og aktierne blev givet til sønnerne som en gave. Da sønnerne dengang ikke havde meget erfaring og Kaj heller ikke var klar til at afgive indflydelse i selskaberne, blev aktieklasserne A og B oprettet, således at A aktierne har 10-1 stemmeret i forhold til B aktierne. I dag ejer Mads og Mikkel således 37,5 % af aktierne i Musik og Film Holding ApS som B-aktier. Kaj ejer de resterende 25 % som A-aktier. Kaj er meget interesseret i aktiemarkedet og følger det tæt, derfor har han i holdingselskabet investeret en stor del af de frie midler i børsnoterede aktier og obligationer. På det seneste er Mads begyndt at dele denne interesse med Kaj, men på en lidt anden måde. Kaj investerer som hovedregel langsigtet og vælger nogle relativt ukendte virksomheder som han finder interessant og tror på i fremtiden. Mads er derimod mere interesseret i de korte investeringer og handler ofte flere gange dagligt med kendte børsnoterede papirer. Mikkel er slet ikke interesseret i disse risikable aktiehandler og mener i stedet, at pengene står bedre på en aftalekonto eller noget mere sikkert som for eksempel i obligationer. Drengene Mads og Mikkel er meget forskellige. Mads er den yngste og den, som af sind minder mest om sin far. Han står for alt indkøb i virksomheden og er med Kaj, når der skal forhandles nye indkøbsaftaler på plads rundt omkring i verden. Mads er lidt af en enspænder og sidder på sit kontor det meste af dagen, uden at blande sig ret meget med de andre medarbejdere. På det seneste er Mads også begyndt at interessere sig for udvikling af produkterne, altså at designe covere og emballager, han er endda gået et skridt videre og forsøger sig indimellem med nogle helt nye og alternative former for emballager, end dem der bruges i branchen i dag. Han har endnu langt fra samme erfaring som sin far, men kunderne er glade for hans arbejde, og han synes det er en sjov og udfordrende arbejdsopgave. 9

11 Mikkel interesserer sig ikke så meget for selve produktudviklingen, som Kaj og Mads, men i stedet mere for få produktet ud på markedet i form af marketing. Derudover er han meget interesseret i IT og står derfor for al IT i selskaberne. Det gælder både i produktionen og i den daglige administration. Samtidig har han en stor opgave i at holde Musik og Film Online A/S kørende, specielt med hensyn til driften af selve internetbutikken. Mikkel er langt mere socialt anlagt end Mads. Han har ikke sit eget kontor, men sidder i stedet ude blandt de øvrige medarbejdere i administrationen. Man kan måske tro, at Mikkel ikke har så mange arbejdsopgaver som Mads, men sådan forholder det sig ikke. Forskellen er blot at Mads arbejdsområder er helt konkrete indenfor indkøb og produktudvikling, hvorimod Mikkel mere er den, som tager sig af alle ad hoc opgaverne, og den som må klare pludseligt opståede situationer eller problemer. Man kan også sige, at Mikkel er den alsidige type, hvor Mads er specialisten. Det er stadig Kaj, der har ansvaret for salgsområdet, der er dog 2 dygtige sælgere ansat, men de store forhandlinger ordnes alle af Kaj. Generelt kan man sige, at det daglige salg klares af sælgerne, men det opsøgende salg og de mere krævende aftaler, for eksempel hvor der skal aftales større faste rabatter eller andre specialforhold, håndteres alene af Kaj. Kaj har generelt lidt svært ved at overlade ansvarsområder helt til andre, uanset om det er sine egne sønner eller andre medarbejdere. De er med på råd, men den endelige beslutning træffes altid af Kaj. Mads er for nylig blevet gift med Signe, som i mange år har arbejdet i bogholderiet sammen med Kajs kone Anne. Anne er regnskabschef, men Signe er efterhånden ved at overtage denne funktion. Signe og Mads har sammen tre børn og økonomisk klarer de sig ganske godt. Mikkel er lige blevet skilt og har derfor haft en helt anden økonomisk situation end sin bror. Skilsmissen har kostet, og han er nu alene med sine 2 børn. Derfor har han haft et langt større likviditetsbehov end Mads og Kaj. Dette forhold har medført forskellige interesser og ønsker til udlodning af udbytte fra Musik og Film Holding A/S. Det er Kajs ønske at sønnerne skal overtage selskabets drift, og at han og Anne ved samme lejlighed bliver økonomisk sikret i resten af deres levetid. Det vil altså sige, at han ikke ønsker at forære sønnerne aktierne. Kaj mener at sønnerne har gode økonomiske forhold 10

12 og ønsker derfor, at modtage en rimelig betaling for aktierne, således at han og Anne fortsat kan have økonomisk frihed til at leve som de gør nu. Samtidig går Kaj med ideer til nogle små forretningsprojekter, som han ønsker at investere tid og penge i, når han trækker sig ud af Musik og Film A/S. Nedenfor er oplistet regnskabstallene for alle 3 selskaber. Det er klart at Musik og Film Holding A/S er mest relevant, da dette selskab ejer de 2 driftsselskaber, men når alle 3 selskaber alligevel er oplistet skyldes dette, at samtlige selskabers fremtid skal overvejes i forbindelse med generationsskiftet, således at ingen muligheder udelukkes på forhånd. Det ses tydeligt af regnskaberne, at der er tale om meget velkonsoliderede selskaber. Hen over årene har udviklingen været konstant opadgående for Musik og Film A/S, hvorimod det har stået stille de sidste par år for Musik og Film Online A/S. I starten lod Kaj pengene blive i Musik og Film A/S, og udloddede kun begrænset udbytte op i holdingselskabet, men det har ændret sig lidt nu og derfor er det kutyme, at det nu er næsten hele årets resultat i de to driftsselskaber, som bliver udloddet til holdingselskabet. Likviditeten er fremragende i selskaberne, det er efterhånden mange år siden, der sidst har været brug for en kassekredit. Sammenlignet med andre lignede selskaber er der ikke mange som kan fremvise så store likvide beholdninger. Grunden til at det forholder sig sådan og at pengene for eksempel ikke investeres i noget mere indtægtsgivende, er at Kaj er den forsigtige type når det kommer til økonomi. Han ser det som en stor tryghed, at have pengene stående på kontoen, hvis han pludselig får et godt tilbud fra en leverandør eller en anden god ide som kræver likvider, frem for at skulle ud og låne pengene. Selskabernes økonomi bevirker samtidig en meget stor respekt blandt interessenterne, blandt andet banken og leverandører, som kan se, at der ikke er problemer med betalinger. 11

13 Regnskabstal Musik og Film A/S: Resultatopgørelse Nettoomsætning Vareforbrug Dækningsbidrag Andre eksterne omkostninger Løn og Personaleomkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger Resultat før Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat Aktiver Grunde og bygninger Andre driftsmidler Anlægsaktiver i alt Varelager Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Virksomhedskapital Forslag til udbytte Overført resultat Egenkapital i alt Hensættelser til udskudt skat Prioritetsgæld Kreditinstitutter Langfristet gæld i alt Kortfristet del af lang gæld Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

14 Regnskabstal Musik og Film online A/S: Resultatopgørelse Nettoomsætning Vareforbrug Dækningsbidrag Andre eksterne omkostninger Løn og Personaleomkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger Resultat før Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat Aktiver Andre driftsmidler Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Virksomhedskapital Forslag til udbytte Overført resultat Egenkapital i alt Hensættelser til udskudt skat Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

15 Regnskabstal Musik og Film Holding A/S: Resultatopgørelse Indtægter fra kapitalandele Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Afskrivninger Resultat før Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat Aktiver Goodwill Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Anlægsaktiver i alt Andre tilgodehavender Likvide beholdninger og værdipapirer Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Virksomhedskapital Nettoopskrivninger efter indre værdi Forslag til udbytte Overført resultat Egenkapital i alt Leverandørgæld Selskabsskat Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

16 5. Problemformulering Musik og Film A/S ønsker at lave et generationsskifte inden længe, da Kaj efterhånden er ved at have den alder, hvor pensionen kalder og samtidig er børnene Mads og Mikkel klar til at overtage. Spørgsmålet som plager Kaj mest, er hvordan de 2 sønner skal klare den daglige drift, idet ingen af dem har speciale inden for salg eller ledelse, og han er desuden bekymret for, om de 2 drenge kan enes om selskabets fremtidige mål og strategi. Specielt er han bekymret over situationen, hvor drengene er uenige om en vigtig beslutning, hvordan skal den endelige beslutning så træffes? Kaj ønsker svar på hvordan de bedst griber generationsskiftet an. Der skal selvfølgelig laves en skatteteknisk hensigtsmæssig løsning, og som samtidig tager hensyn til sønnernes og Kajs forskellige ønsker, specielt med hensyn til udlodning og risikoprofiler. Det er samtidig vigtigt for Kaj, at der findes en løsning på problemet med stemmelighed mellem drengene, hvis de kommer til at eje 50 % hver. Kaj er ikke parat til helt at træde ud af selskabet endnu, så generationsskiftet skal ikke udelukke Kaj fuldstændigt fra selskabet de første par år, men han er samtidig klar over, at Mads og Mikkel har brug for at få medindflydelse øjeblikkeligt, så de føler at de er med i beslutninger omkring selskabernes drift. Nedenfor er i punktform præciseret de overordnede spørgsmål, som skal besvares undervejs i processen. Spørgsmål til generationsskiftet: Hvilke skattemæssige generationsskifte modeller er relevante i denne case? Hvilken opfylder bedst kriterierne opstillet i casen? Hvilke alternativer er der, hvis den valgte model ikke kan gennemføres? Skal opdelingen i aktieklasser bevares, ændres eller helt ophæves? Hvordan skal selskabets ledelse og organisation se ud efter generationsskiftet? 15

17 6. Afgrænsning Denne opgave vil udelukkende belyse de elementer i et generationsskifte, som er relevant for Musik og Film A/S. Dette skyldes, at det pga. pladsmangel ikke vil være muligt, at komme ind på alle vinkler af et generationsskifte og det er derfor valgt at udgangspunktet skal være casen og ikke generationsskifte i bred forstand. Det betyder, at opgaven kommer til at dreje sig om generationsskifte i et selskab i klasse B og dermed at generationsskifte af personligdrevet virksomheder ikke bliver belyst. Der afgrænses i øvrigt fra alle internationale regler, idet Musik og Film A/S har base i Danmark og den internationale lovgivning er derfor ikke relevant. I forbindelse med finansiering af generationsskiftet vil jeg ikke komme ind på de forskellige lånemuligheder, da dette ikke er revisorens kerneområde og derfor ikke er så relevant i denne opgave. Det vil være interessant at se hvad likviditetsbehovet er og evt. hvilke muligheder man har i form af gaver, private lån osv. Men der bliver ikke nogen gennemgang af lånetyper. Da opgaven laves med udgangspunkt i en revisors arbejde ved et generationsskifte bliver den selskabsretlige del af generationsskiftet kun behandlet i et begrænset omfang, idet det må formodes at det primært er selskabets advokat, som tager sig af den side af generationsskiftet. 16

18 7. Metode og opbygning af opgaven Opgaven bliver bygget op omkring virksomheden Musik og Film A/S. Der vil derfor blive taget udgangspunkt i case beskrivelsen af virksomheden og regnskaberne. Det er hensigten at opgaven skal bygges op, som om det var en opgave på et revisionskontor, hvor en kunde stiller en opgave og en række spørgsmål, de ønsker besvaret. Det er klart at man på revisionskontoret ikke vil stille så meget tekst op som i denne opgave, men at en stor del i stedet vil foregå mundtligt på et eller flere møder. Der er i denne case mange forskellige forhold at tage hensyn til i forhold til generationsskiftet. Dels er der de meget forskellige ønsker og behov som Kaj, Mikkel og Mads har til udbytte/løn og dels ønsket fra Kaj om, at han overlader magten til sønnerne, men ikke selv pensioneres lige med det samme. Kaj er egentlig ikke interesseret i at komme fra selskabet med så mange likvider som muligt, i så fald ville han bare sælge alle selskaberne til en ekstern køber. Han vil gerne igangsætte nogle små projekter han har haft i tankerne længe og samtidig sikre sig at han og Anne kan leve uden økonomiske bekymringer resten af deres dage, så han vil heller ikke bare forære sønnerne aktierne, men hvis blot der er en fornuftig betaling fra sønnerne så er han tilfreds. Drengene skal ind i selskabets ledelse omgående, men samtidig vil Kaj gerne bevare lidt indflydelse de næste par år og først derefter træde ud af virksomheden. Idet sønnerne allerede i dag ejer aktier i holdingselskabet, kan man sige, at generationsskiftet allerede er påbegyndt, men der er bare ikke taget stilling til hvordan det endelige generationsskifte skal tilrettelægges og sønnerne har i dag ingen formel indflydelse. Den mest simple løsning på Kajs ønsker lige nu er egentlig at ophæve aktieklasserne, således at sønnernes b-aktier bliver til a-aktier. Dermed har sønnerne fra dag 1 indflydelse i selskaberne, og Kaj har stadig sine 25 % af aktiekapitalen. Hvorvidt denne mulighed er realistisk bliver analyseret nedenfor. At aktieklasserne bliver ophævet giver dog ikke på langt sigt en afklaring på hvad der skal ske med de 25 % som Kaj ejer og det løser heller ikke problematikken med de forskellige ønsker til udbytte og risikovillighed i holdingselskabet. 17

19 For at løse dette er det interessant, at se på hvilke muligheder der er for overdragelse af Kajs resterende 25 % af aktierne. Den eneste måde hvorpå de 3 aktionærer kan få fuldstændig selvstændig beslutningsfrihed med hensyn til hvor meget udbytte der skal udbetales og over hvordan der skal investeres i holdingselskabet er, at få opdelt det således at de 3 aktionærer får hvert sit holdingselskab. Grundlæggende kan man opdele generationsskiftet i 3 problemstillinger: 1. Hvad skal der ske med aktieklasserne? 2. Hvordan adskilles aktionærernes udbyttepolitik og risikovillighed? 3. Hvad skal der ske med Kajs 25 %af aktierne? De 3 punkter bliver analyseret og diskuteret i det efterfølgende, men det er vigtigt at være opmærksom på, at der næppe kan træffes beslutning om nogen af punkterne før alle 3 er analyseret, da beslutning om et af punkterne vil påvirke beslutningen i de andre. 18

20 8. Aktieklasser Sønnerne Mikkel og Mads ejer hver især allerede 37,5 % af aktierne i Musik og Film Holding A/S, så reelt set er generationsskiftet allerede i gang. Kaj var ikke interesseret i at sønnerne fik medindflydelse på daværende tidspunkt, da de ikke havde meget erfaring dengang. Derfor oprettede man aktieklasserne A og B, således at A-aktierne havde 10 til 1 stemmeret. I dag er denne opdeling af aktieklasser måske ikke så relevant, idet sønnerne netop skal have indflydelse nu. Spørgsmålet er så, om man bare uden videre kan ophæve disse aktieklasser? En sådan ændring kræver, at vedtægterne bliver ændret, dette kan gøres på en ordinær generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Det er dog et krav at en sådan beslutning træffes ved enstemmighed, da der er tale om en forrykning i forholdet mellem aktionærerne. 1 I dette tilfælde skulle der jo ikke være noget problem med at opnå enstemmighed, da det er hvad alle 3 aktionærer ønsker. Problemet er, at vedtægtsændringer af Skat kan blive betragtet som afståelse af aktierne, og derfor risikerer Kaj at blive beskattet som ved et salg af aktierne. Skat lægger i sin vurdering vægt på, om der er tale om forskydning af værdier mellem ejerne, og så vil det også være en skærpende omstændighed, at der er tale om interesseforbundne parter. Til fordel for Musik og Film Holding A/S skal nævnes, at der her udelukkende er tale om en ændring vedrørende stemmeret, og at aktierne har samme rettigheder i forhold til udlodning af udbytte. Hovedreglen er, at hvis der alene ændres i aktiernes stemmerettigheder, anses dette som udgangspunkt ikke for afståelse, selvom aktiernes værdi ændres. Det vil sige at både en opdeling i A og B aktier med indbyrdes forskellig stemme- og udbytteret eller en ophævelse af allerede eksisterende opdelinger, som udgangspunkt ikke bliver betragtet som en skatteretlig realisation, hvilket vil medføre afståelsesbeskatning, såfremt vedtægtsændringen ikke indebærer en åbenbar og væsentlig værdiforskydning. 2 Ligningsvejledningens afsnit S.G om vedtægtsændringer siger direkte, at en vedtægtsændring som kun angår stemmeret, kun undtagelsesvis føre til, at der skattemæssigt 1 Paul Krüger Andersen: Aktie- og anpartsselskabsret s Michael Serup: Generationsskifte Omstrukturering s

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax 1762 Artikler 358 Vedtægtsændringer allokeret udbytte Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax Artiklen behandler muligheden for uden skattemæssige

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig.

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. Referat fra FastPassCorp A/S s ordinære generalforsamling Fredag den 29. april 2011 kl 15.00 Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til 10.1 Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere