DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS"

Transkript

1 DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS FORDELE

2 Indhold Velkommen til DI... 1 Rådgivning... 4 Forretningsudvikling... 9 Regionalforeninger og brancher...12 Internationale services...14 DI s hjemmeside: di.dk...17 Industriens Barselsfond...20 To typer medlemskab Medlem og Associeret...22 Overenskomstmæssige omkostninger...26 Spørgsmål om medlemskab...28

3 Velkommen til DI Vi er glade for, at du ved at rekvirere denne brochure har vist interesse for at tilknytte din virksomhed DI. Brochuren beskriver mange af de fordele og muligheder, du og din virksomhed får ved medlemskab eller associering til DI. Bagerst i brochuren finder du også en gennemgang af de to medlemsformer og økonomien i dem, herunder kontingent og overenskomster. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du får brug for yderligere information eller ønsker et møde omkring medlemskab. Se kontaktdetaljer bagerst i brochuren. Det er vores mål at yde dig og din virksomhed den bedst mulige service ud fra din virksomheds individuelle behov og udfordringer. DI tilbyder rådgivning og services, der hjælper din virksomhed med hurtigt at få svar på hverdagens spørgsmål, og vi hjælper jer med forretningsudvikling, så I står stærkere i den internationale konkurrence. > > DI s medlemmer DI repræsenterer ca virksomheder i Danmark på tværs af mange forskellige brancher. Vores medlemmer beskæftiger ca medarbejdere i Danmark. Som medlem af DI bliver din virksomhed en del af Danmarks mest indflydelsesrige og mest internationalt orienterede erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI s medlemmer er både store og små virksomheder, der repræsenterer mange forskellige brancher. Fælles for dem er, at de tror på, at et fælles samfundsengagement og nytænkning vil udvikle deres virksomhed til gavn for beskæftigelsen og velfærden i Danmark. Blandt medlemmerne finder vi nogle af Danmarks allerstørste og mest internationale virksomheder, blandt andet Post Danmark, TDC, ISS, Danfoss, Grundfos og LEGO. Men 80 pct. af vores medlemmer har under 50 ansatte, og 60 pct. har under 20 ansatte, så derfor har vi stort fokus på mindre- og mellemstore virksomheder både i vores services og i vores interessevaretagelse. Velkommen til DI 1

4 > > Det er medlemmerne, der bestemmer i DI I DI har medlemmerne direkte indflydelse på, hvordan organisationen udvikler sig. Det sker via bestyrelser, medlemsforeninger, udvalg, branchefællesskaber, regionalforeninger og netværk. På tværs af branchemæssige, geografiske og størrelsesmæssige forskelle bliver medlemmerne enige om den politik, DI skal føre. Medlemmerne og deres behov er i centrum, og derfor ændrer udvalg, netværk og både faglige og politiske fokusområder sig i takt med, at virksomhederne og omverdenen udvikler sig. MEdlemmer fordelt på brancher 13 pct. 7 pct. 5 pct. 4 pct. 40 pct. DI bliver ofte spurgt til råds om nye erhvervspolitiske tiltag, og vi sidder med ved bordet i en lang række erhvervspolitiske råd og udvalg. Gennem DI sikrer du, at din virksomhed bliver hørt og forstået, før beslutningerne bliver taget. DI varetager erhvervslivets interesser ved løbende at være i kontakt med de relevante beslutningstagere og ved at danne rammerne for overenskomstforhandlingerne. DI fokuserer på at have stærke repræsentanter i nærheden af myndighederne, både regionalt, nationalt og internationalt. Alt sammen med det formål at skabe de bedste rammer for danske virksomheder og deres salg af varer og service såvel i Danmark som i udlandet. 14 pct. 17 pct. Fremstilling Videnservice Handel Transport Service Energi, forsyning Øvrige Hvad er på DI s dagsorden? Med vores vision om at Danmark skal være det bedste land at arbejde i og ud fra, har vi sat fem målsætninger frem mod 2020: 1 Det danske omkostningsniveau skal være mere konkurrencedygtigt 2 DI s medlemmer skal øge salg og etableringer, både i Danmark og internationalt 3 Danmark skal have en offentlig sektor i balance, som fylder mindre og yder mere 4 Rammevilkårene for danske virksomheder skal tilpasses, så virksomhederne bliver blandt de mest produktive i verden 5 Danmark skal have arbejdskraft i verdensklasse 2 Velkommen til DI

5 > > Fordele ved medlemskab og associering DI tilbyder en lang række serviceydelser og mange muligheder for at netværke med andre medlemsvirksomheder. De kontingentdækkede ydelser tager udgangspunkt i de interesser, alle DI s medlemmer har til fælles for eksempel ansættelsesforhold, lovgivning og regulering. Dertil kommer et omfattende katalog af hovedsageligt brugerbetalte tilbud som kurser, netværk og konferencer, som den enkelte virksomhed kan tilvælge efter behov til fordelagtige priser. I de følgende afsnit gennemgår vi de services, netværk og kurser, du får adgang til som medlem eller associeret til DI. Bemærk at der i teksten bruges betegnelsen medlem om både Medlem af DI og Associeret til DI. DI s kerneydelser: Overenskomstforhandling, personalejuridisk rådgivning og konfliktløsning Serviceydelser, der styrker virksomhederne i deres internationale konkurrence Netværk, der styrker sammenhold, udvikler samarbejde og åbner muligheder Politisk interessevaretagelse, der styrker konkurrenceevnen Medlemskommunikation, der giver forspring i hverdagen Branchespecifik rådgivning via branchefællesskaber og brancheservicecentre Velkommen til DI 3

6 Rådgivning DI rådgiver inden for alle personale- og ansættelsesforhold som for eksempel overenskomster, personalejura, udstationering og uddannelse. DI rådgiver også om lønsystemer, arbejdsmiljø, miljø, erhvervsuddannelser, erhvervsjura og EU lovgivning. Rådgivningsydelserne gennemgås i dette afsnit. De er kontingentfinansierede og derfor gratis for medlemmer at benytte i deres hverdag. > > Overenskomster, Personalejura og HR Personalejura er et meget komplekst område, og det kan koste dyrt for din virksomhed at begå fodfejl i for eksempel ansættelseskontrakter, afskedigelser eller lokalaftaler. DI s personalejurarådgivning omhandler både ansættelsesret, overenskomstforhold samt personalejura generelt. Rådgivningen er gratis for vores medlemmer og inkluderer mægling og retshjælp, hvis der opstår tvister på virksomheden. DI yder blandt andet rådgivning og varetager virksomhedens interesser inden for: Overenskomster Ansættelseskontrakter Afskedigelser Fører sager om løn- og ansættelsesforhold i arbejdsretten og ved domstolene Funktionærloven og Ligebehandlingsloven Sygefravær Ferieloven Lønforhandling og lønstatistikker Personalepolitikker Medarbejdersamtaler Direktørkontrakter Kunde- og konkurrenceklausuler Compensation and benefits Virksomhedsoverdragelsesloven Ind- og udstationering 4 Rådgivning

7 > > Lønsystemer Din virksomhed kan bestille et besøg af DI s lønsystemkonsulenter og få rådgivning om lønsystemer med udgangspunkt i virksomhedens behov. Vi rådgiver blandt andet om kvalifikationsløn, resultatløn, funktionsløn, vurderingssystemer, akkord, bonus, overskudsdeling, aktier og aktieoptioner samt arbejdsstudier. > > Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøområdet rådgiver DI medlemsvirksomhederne om arbejdspladsvurdering (APV), lovgivning og myndighedsbehandling. Vi hjælper også vores medlemmer med at føre eventuelle klagesager overfor Arbejdstilsynet. Herudover er DI gennem Dansk Arbejdsgiverforening aktiv i den arbejdsmiljøpolitiske debat såvel nationalt som på europæisk plan. Vi søger at påvirke opinion, politikere og embedsmænd, så arbejdsmiljøreglerne medvirker til at skabe gode rammevilkår for virksomhederne. DI er med i Industriens Branchearbejdsmiljøråd og udarbejder her informationsmateriale målrettet de enkelte brancher. > > Arbejdstid Mange danske virksomheder er ordreproducerende, hvilket kræver overblik, planlægning og fleksibilitet. DI s overenskomster åbner for fleksible arbejdstidsaftaler, og der er store gevinster ved at vælge den rigtige driftsform. DI s konsulenter kan hjælpe dig med at vælge den driftsform, som bedst matcher din virksomheds produktionsvilkår. Du kan også få vejledning i, hvad du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at ændre virksomhedens driftstid. > > Rådgivning om samarbejdsudvalg Forbedring af virksomhedens konkurrenceevne er en fælles interesse for både ledelse og medarbejdere. Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er vigtigt for at sikre, at udvikling og effektivisering af virksomheden går hånd i hånd med medarbejdernes trivsel og tryghed. DI tilbyder i samarbejde med CO-industri og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF) at hjælpe din virksomhed med Rådgivning 5

8 at forbedre det daglige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Du kan få besøg af en samarbejdskonsulent på din virksomhed og få rådgivning om for eksempel psykisk arbejdsmiljø, etablering af samarbejdsudvalg eller samarbejdsudvikling i forbindelse med indførelse af ny teknologi. > > Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser DI arbejder med udvikling af lærlingeuddannelser, AMU-uddannelser, erhvervsgymnasiale og korte videregående uddannelser. Det sker sammen med repræsentanter for medlemsvirksomheder i en lang række udvalg (faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg, erhvervsakademiudvalg), hvor DI har mulighed for at præge udviklingen af uddannelserne og kompetenceudvikling af medarbejdere. Vi arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår for, at virksomhederne kan få de kompetente medarbejdere, de efterspørger. Samtidig står vi til rådighed med rådgivning om, hvordan virksomhederne kan bruge uddannelsessystemet på erhvervsskoler og AMU-centre. Vi rådgiver også om, hvordan de overenskomstomfattede ansatte kan få tilskud til selvvalgt uddannelse fra kompetencefondene. > > Miljø På miljøområdet rådgiver DI medlemsvirksomhederne om miljøspørgsmål, miljølovgivning og myndighedsbehandling. Herudover er DI aktiv i den miljøpolitiske debat såvel nationalt som på europæisk plan. Vi søger dialogen med opinion, politikere og embedsmænd, så miljøreguleringen medvirker til at skabe gode rammevilkår for virksomhederne. > > Erhvervsjura og CSR Vores afdeling for Erhvervsjura og CSR rådgiver medlemskredsen inden for spørgsmål vedrørende konkurrenceret, statsstøtte, immaterialret, selskabsret, entrepriseret og finansiel lovgivning. Enheden varetager desuden den koordinerende rolle for DI s Corporate Social Responsibility aktiviteter. 6 Rådgivning

9 > > EU lovgivning Danske virksomheders rammevilkår sættes i stigende grad af EU, og store dele af erhvervsreguleringen udspringer direkte fra EU. Vi kan hjælpe DI-medlemmer i spørgsmål om standardisering, teknisk harmonisering, prøvning og certificering, handelshindringer i EU og i de nye medlemslande. Vores kontor i Bruxelles kan formidle kontakt til EU s institutioner samt tilvejebringe oplysninger om EU-institutionernes dagsordener og beslutninger. > > Ejerskifte Planlægger du at sælge din virksomhed, står du overfor et generationsskifte, eller overvejer du at fusionere din virksomhed? Som medlem af DI kan du få et gratis problemafklarende møde med en af Deloittes eller Bech-Bruun Advokatfirmas specialister indenfor ejerog generationsskifte. > > Udbudsrådgivning DI har indgået en samarbejdsaftale med advokatfirmaerne Bech- Bruun Advokatfirma og Bender von Haller Dragsted om to timers gratis udbudsrådgivning til DI-medlemmer. Gennem dette tilbud gives der mulighed for at drøfte virksomhedens konkrete udfordringer ved et udbud. > > Immaterielle rettigheder Plougmann & Vingtoft a/s tilbyder to timers gratis rådgivning om immaterielle rettigheder til medlemmer af DI. Sammen med en af deres specialister kan du blive klogere på, hvordan din virksomhed juridisk kan sikre sig et maksimalt udbytte af jeres innovationsindsats. Rådgivning 7

10 8 Forretningsudvikling

11 Forretningsudvikling Danske virksomheder er på grund af international konkurrence og teknologisk udvikling nødsaget til løbende at udvikle deres forretning for at bibeholde deres konkurrenceevne. DI skaber rammerne for vores medlemmers forretningsudvikling ved at tilbyde netværk, kurser og konferencer, hvor man dels kan benchmarke og erfaringsudveksle med kolleger indenfor egen branche, men samtidig også få inspiration fra andre brancher til at gå nye veje. Vores netværk og konferencer giver også mulighed for at møde eksisterende og potentielle kunder samt blive klogere på deres behov og verdensopfattelse og derigennem få værdifuld inspiration til udvikling af nye services og produkter. > > Netværk i DI DI samler viden fra sine medlemsvirksomheder og kender derfor danske virksomheders udfordringer til bunds. Det gør, at vi er opdateret på aktuelle problemstillinger og ved hvordan ledelsesudfordringer bliver håndteret i praksis. Som netværksmedlem får du derfor udbytte af den viden, vores medlemsvirksomheder har akkumuleret over mange år. Derudover trækker vi selvfølgelig på den viden, som findes blandt DI s mange kompetente fageksperter, hvilket øger udbyttet for netværksdeltagerne markant. Nogle af netværkene er gratis at deltage i, andre er der brugerbetaling på. Eksempler på netværk: Netværk for HR-managers Netværk for produktionschefer Lean i service og administration Direktør og ledernetværk Internationale netværk Se alle netværk og priser på di.dk/shop/netvaerk Forretningsudvikling 9

12 > > Kurser og uddannelser i DI I DI udvikler vi kompetence- og lederudvikling for og med vores medlemmer. Det gør, at vi bedre end de fleste kender til de behov, din virksomhed har. Vi tilbyder dig længerevarende uddannelser og kortere kurser i alle de funktioner, der er livsvigtige for en virksomhed i vækst. DI udbyder kurser til medlemmerne indenfor emnerne HR, personalejura, overenskomster, ledelse, innovation og produktivitet. Kurserne er bygget op om en række kortere tematiserede moduler, der tilsammen udgør en uddannelse. På denne måde får deltagerne undervejs mulighed for at arbejde med, teste og videreudvikle de værktøjer, de har mest behov for. Derfor bliver uddannelsen naturligt tilpasset de behov og det niveau, hver enkelt deltager har. Eksempler på kurser: Innovationsuddannelse Lean behaviour Lønforhandling i praksis Regler for funktionæransatte HR-opgaven og dig De svære samtaler Se alle kurser og priser på di.dk/shop/kurser 10 Forretningsudvikling

13 > > Konferencer i DI DI s konferencer er oplagte muligheder til at blive opdateret og finde inspiration indenfor vitale områder for din virksomheds drift. Samtidig skaber konferencerne gode rammer for at netværke med ledelsesrepræsentanter fra DI s medlemsvirksomheder og skabe nye kontakter til leverandører og potentielle kunder. DI s årligt tilbagevendende konferencer: HR konference MMV konference Lønsystemkonference Innovationskonference Arbejdsmiljøkonference Sundhedsindustriens dag Årsdage i DI s Branchefællesskaber Produktivitetskonference hvor DI s produktivitetspris uddeles DI Topmødet administrerende direktører i alle DI s medlemsvirksomheder inviteres Der er brugerbetaling for deltagelse i vores konferencer, dog er Topmødet, MMV konference og brancheårsdage gratis. > > Priser og det praktiske Se alle vores netværk, kurser samt aktuelle konferencer på di.dk/shop Her kan du se datoer, priser og tilmelde dig. Kurser, netværk og konferencer er generelt forbeholdt medlemmer af DI. Der kan dog gives adgang for medarbejdere fra organisationer og virksomheder, der ikke kan være medlem af DI. Forretningsudvikling 11

14 Regionalforeninger og brancher I DI er der også mulighed for at netværke via vores regionalforeninger, branchefællesskaber og brancheforeninger. Der er altså både mulighed for at netværke på tværs af brancher og indenfor virksomhedens egen branche. > > Regionalforeninger Ved indmeldelse i DI bliver virksomheden og dens eventuelle afdelinger automatisk tilknyttet en eller flere af DI s regionalforeninger. De 19 foreninger er indrettet efter det kommunale danmarkskort og er forum for DI s dialog med lokale politikere og indflydelse på lokale politiske forhold. Bestyrelsen for den enkelte forening vælges blandt regionens medlemsvirksomheder på en årlig generalforsamling. Der holdes jævnligt medlemsmøder med erfaringsudveksling om både politiske og faglige emner. Her er muligheden for at få et stærkt lokalt netværk på tværs af brancher. Du kan finde din regionalforening på nedenstående kort. DI VENDSYSSEL DI BORNHOLM DI THY/MORS DI AALBORG DI SKIVE/ VIBORG DI RANDERS-NORDDJURS DI MIDT VEST DI SILKE- BORG DI ØSTJYLLAND DI SYDVESTJYLLAND DI HORSENS DI VESTSJÆLLAND DI TREKANTOMRÅDET DI HOVEDSTADEN DI ROSKILDE/ KØGE BUGT DI FYN DI SYDSJÆLLAND DI SØNDERJYLLAND DI LOLLAND-FALSTER 12 Regionalforeninger og brancher

15 > > DI brancher DI har 8 branchefællesskaber, 5 brancheservicecentre og 86 medlemsforeninger, der tilsammen dækker størstedelen af DI s medlemsvirksomheder. Ved indmeldelse i DI har virksomheden mulighed for at tilvælge et af DI s branchefællesskaber eller en af de mange brancheforeninger og derigennem få adgang til værdifulde netværk. DI s branchefællesskaber: > > DI branchefællesskaber DI s Branchefællesskaber repræsenterer brancherne overfor politikere og myndigheder og er et forum, hvor branchens udfordringer drøftes. De har stort branchekendskab og viden om de specifikke love og regler, der gælder på brancheområdet. Via medlemskab får virksomhederne viden, inspiration og sparring i hverdagen. Som medlem af branchefællesskaberne får du adgang til netværk, branchestatistik og brancheanalyser og får tilsendt branchenyhedsmails. Du får også invitationer til branchefællesskabernes seminarer og konferencer. Eksempler på emner, der tages op, kan være forretningsudvikling, offentlige udbud, e-handel, fødevarelovgivning, energiafgifter, bæredygtigt byggeri, IT-sikkerhed eller udvikling af infrastruktur. > > DI brancheservicecentre DI s brancheservicecentre varetager mange af de samme opgaver som branchefællesskaberne, blot på et mere snævert brancheområde. I brancheservicecentrene sidder der dedikerede jurister, arbejdsmiljøeksperter og eksperter på uddannelsesforhold. De varetager rådgivningen omkring overenskomster og personalejura, arbejdsmiljø og uddannelsesforhold for de medlemmer, der er tilknyttet centrene. Det giver nærhed i rådgivningen og betyder, at de kender de specifikke brancheforhold til bunds. Brancheservicecentrenes snævre branchefokus gør, at de kan tilbyde kurser, der er meget målrettede. Det kan for eksempel være kurser om køre- og hviletidsregler, produktivitet på værksteder eller ISO certificering. DI s brancheservicecentre: Find mere information om DI s branchefællesskaber, brancheservicecentre og brancheforeninger her: di.dk/di/brancher Regionalforeninger og brancher 13

16 Internationale services En stor del af vækstmulighederne for danske virksomheder vil fremover ligge uden for Danmark og også uden for EU. Derfor er det vigtigt at være til stede på vækstmarkederne eller som minimum forstå, hvad der rører sig derude. DI s eksperter vejleder dig, når du overvejer eksport, outsourcing og etablering i udlandet. DI bidrager til at skabe nye kontakter på udenlandske markeder gennem sine seks udenlandske kontorer, etablerer eksportfremstød, afholder konferencer og etablerer internationalt fokuserede netværk. Du kan også få hjælp til spørgsmål om korruption, menneskerettigheder og miljø. > > International markedsføring Som medlem af DI kan Du få adgang til udenlandske beslutningstagere ved at deltage i målrettede markedsføringsaktiviteter i hele verden sammen med andre danske virksomheder. Der kan for eksempel være tale om fællesstande på centrale messer og udstillinger, branchefremstød og officielle fremstød med ministre eller medlemmer af kongehuset. Derudover arrangerer DI en række rundbordsmøder, seminarer og konferencer, når betydningsfulde udenlandske gæster besøger DI. > > Etablering i udlandet DI International Business Development (DIBD) kan hjælpe medlemsvirksomheder igennem alle faser af et internationalt projekt, hvad enten målet er at flytte produktion til udlandet, vælge underleverandører eller agenter, eller undersøge lokal efterspørgsel. Indsatsen afhænger af den enkelte virksomheds behov. DI er repræsenteret på de vækstmarkeder, hvor medlemmerne har flest aktiviteter. I Shanghai, Dar Es Salaam, Moskva, New York, Sao Paulo og Mumbai sidder udsendte medarbej dere på kontorer, som medlemmerne kan benytte i researchog etableringsfasen. 14 Internationale services

17 Own man in er en løsning, hvor medlemsvirksomheder kan få deres egne medarbejdere på DIBD kontorerne i Kina, Rusland og Indien. Vi kan hjælpe med at finde pålidelige medarbejdere og stå for at lede deres arbejdsindsats. DIBD fakturerer alle deres konsulentydelser på time- eller tilbudsbasis. Det koster dog ikke noget at holde et uforpligtende indledende møde, hvor vi hjælper med at afdække din virksomheds behov. Se mere om mulighederne på vores internationale kontorer her: di.dk/dibd/globalekontorer. Washington USA Mexico City Mexico New York USA Bruxelles Belgien Moskva Rusland Mumbai Indien Shanghai Kina Dar Es Salaam Tanzania São Paulo Brasilien Internationale services 15

18 > > International Business Netværk (IBN) Ansatte i DI s medlemsvirksomheder kan blive en del af IBN, hvor eksperter inden for afsætning, forretningsudvikling og erhvervsforhold på forskellige markeder deler deres viden på seminarer og konferencer. Gennem IBN formidles invitationer til eksportfremstød og udstillinger i hele verden arrangeret af DI, og det er også stedet, hvor du kan holde dig orienteret om besøg af højtstående kommercielle og politiske delegationer fra hele verden. Medlemskab af IBN er kontingentfinansieret, men der kan være brugerbetaling på de forskellige arrangementer. International Business netværk dækker hele verden: DI Africa Net DI China Net DI Europe Net DI India Net DI Latin America Net DI Middle East Net DI Russia Net DI US Net Tilmelding til netværkene sker via di.dk/shop/netvaerk > > Eksportservice Skal du på udstilling eller sende varer fra A til B? DI er som handelskammer bemyndiget til at udstede oprindelsescertifikater, ATA-carneter og til at påtegne eksportdokumenter. Endvidere udsteder vi specialerklæringer på DI-brevpapir til brug for overordnede handelsmæssige forhold. Medlemmer af DI køber dokumenterne til meget fordelagtige medlemspriser. DI udgiver også eksporthåndbogen, der indeholder eksporttekniske oplysninger for ca. 190 lande. Håndbogen leveres og fornyes elektronisk, og et abonnement inkluderer telefonisk rådgivning om eksporttekniske spørgsmål. Medlemmer af DI får rabat på abonnement på eksporthåndbogen. Kontakt DI for information om priser på dokumenter, certifikater og eksporthåndbogen. 16 Internationale services

19 DI s hjemmeside: di.dk Omdrejningspunktet for vores kommunikation med medlemmerne er di.dk. Her holder vi medlemmerne ajour med ny lovgivning, regler og praksis på alle områder, der handler om virksomhedsdrift. Det kan være personalejura, HR, lønforhandling, arbejdsmiljø, regulering inden for miljø- og energiområdet, internationale forhold, regler omkring eksport, nye muligheder omkring finansiering og meget mere. Alle ledelsesrepræsentanter kan få et personligt password til di.dk. Det giver mulighed for at skræddersy sit eget udvalg af nyhedsbreve, søge rådgivning og tilmelde sig arrangementer. En lang række guides og artikler giver hurtig og overskuelig information og svar på de mest stillede spørgsmål. Hjemmesiden består af fem platforme, som henvender sig til forskellige målgrupper i virksomheden: > > di.dk/personale Henvender sig primært til ledelsesrepræsentanter, der beskæftiger sig med løn, arbejdsmiljø, personalejura og samarbejdsforhold. Her får virksomheden et samlet overblik over, hvordan daglige udfordringer omkring personaleledelse håndteres fra rekruttering til afskedigelse. DI s hjemmeside: di.dk 17

20 > > di.dk/virksomhed Henvender sig til ledende medarbejdere med ansvar for produktion, udvikling, kvalitet, service, miljø, IT og logistik. Under virksomhed finder du viden og værktøjer, der i praksis kan være med til at udvikle virksomheden. Værktøjerne introducerer virksomheden til forskellige måder at optimere drift og produktivitet på. Du kan blandt andet finde vejledning om: Udvikling og innovation Service og produktion Uddannelse, lærlinge og elever Klima, miljø og energi IT-sikkerhed Outsourcing Generationsskifte Lean > > di.dk/marked Henvender sig til virksomhedens eksportledelse, eksportteknikere og area managers. Under marked findes konkrete svar på eksporttekniske spørgsmål samt overblik over udfordringer på virksomhedens eksportmarkeder. Marked giver også input til virksomhedens håndtering af risici fra menneskerettigheder over korruption til internationale kriser. Du kan blandt andet finde information om: Etablering og finansiering i udlandet Eksport og eksportkrav Nye markeder Menneskerettigheder Korruption og terror Corporate Social Responsibility Internationale netværk 18 DI s hjemmeside: di.dk

21 > > di.dk/shop I DI s online butik finder du et stort udvalg af publikationer, konferencer, kurser, netværk og online services, som virksomheden med fordel kan benytte sig af. Få desuden overblik over de produkter og services, der findes på tværs af temaer som for eksempel ansættelse, eksport, lønforhandling eller uddannelse. Vælg dit tema fra listen og få et fuldt overblik over alle dine muligheder. Det er også i butikken, du finder alle de blanketter og dokumenter, som DI har samlet, så du nemt og hurtigt kan finde det rigtige dokument, når du for eksempel skal ansætte medarbejdere, udfylde feriekort eller formulere kontrakter. > > di.dk/opinion Opinion præsenterer DI s politiske verdensbillede udadtil og henvender sig til alle med interesse for erhvervspolitik i alle aspekter for eksempel administrative lettelser, beskatningsregler, EU lovgivning og erhvervsuddannelser. Opinion præsenterer genveje til en lang række aktuelle emner, som DI har en holdning til og gør en indsats for at præge debatten om. Få indblik i aktuelle nyheder, debat- og holdningspapirer fra DI. Find også eksempler på hvordan DI konkret arbejder via udvalg, konferencer og rådgivning til medlemmerne. Det er også på Opinion, du finder webudgaver af DI Business samt analyser og undersøgelser fra nyhedsbrevet DI Indsigt. Her er eksempler på nyhedsbreve, der kan tilvælges på di.dk: Personale Update Ledelse og produktivitet Miljø, energi og klima International Business Månedsnyt for mindre virksomheder Opinion di.dk har aldrig lukket. Online services, guides og opslagsværker er tilgængelige døgnet rundt og giver dig mulighed for at få svar på dine spørgsmål, også uden for DI s åbningstid. DI s hjemmeside: di.dk 19

22 Industriens Barselsfond Alle private arbejdsgivere i Danmark skal lade samtlige ansatte omfatte af en barselsfond. Det kan være en af arbejdsmarkedets barselsfonde for eksempel, Industriens Barselsfond eller statens barselsfond, barsel.dk. Industriens Barselsfond dækker en stor del af virksomhedens lønudgifter i forbindelse med barsel. Refusionen finansieres ved obligatoriske virksomhedsbidrag for de medarbejdere, der er omfattet af DI s overenskomster plus bidrag for øvrige medarbejdere, der frivilligt kan tilmeldes. Direktion og ejere kan ikke omfattes. Bidraget er på 0,25 pct. af lønsummen for de medarbejdere, der er dækket af fonden. Bidraget opkræves kvartalsvis på separat faktura fra Industriens Barselsfond. Regulering af lønsummen sker en gang årligt ved indberetning af lønsummen til DI. > > Refusion fra Industriens Barselsfond Til moderen Fuld løn op til 214,15 kr. pr. time ( kr. om måneden) plus 16,5 pct. i op til 4 uger før fødslen (graviditetsorlov) og 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Til faderen Fuld løn op til 214,15 kr. pr. time ( kr. om måneden) plus 16,5 pct. i op til 2 uger i forbindelse med fødslen (fædreorlov). Til enten faderen eller moderen: Fuld løn, dog maksimalt 140,00 kr. i timen, plus 16,5 pct. i op til 11 uger i tilknytning til de 14 ugers barselsorlov. Hver af forældrene har ret til 4 ugers orlov. Disse uger kan ikke overføres til den anden forælder. Hver af forældrene kan således højst refunderes for 7 ugers forældreorlov. Orloven kan holdes i op til 52 uger efter fødslen. Der ydes kun refusion for medarbejdere, der har været ansat i virksomheden i 9 måneder før forventet fødsel. 20 Industriens Barselsfond

23 > > Eksempler på refusion Hvis en mor holder graviditetsorlov i 4 uger, barselsorlov i 14 uger og forældreorlov i 7 uger (925 timer), som er maksimumperioden, hvor der efter overenskomsterne kan opnås fuld løn, og en far holder de resterende 6 uger (222 timer), vil en sammenligning mellem Barsel.dk og Industriens Barselsfond se således ud: Månedsløn i kr. Refusion fra barsel.dk i kr. Refusion fra Industriens Barselsfond i kr. Fader Moder Fader Moder * *Maksimumrefusion Ved månedslønninger på kr. eller derover, får virksomheden altså over kr. mere i refusion for en barselsperiode for en kvinde (forudsat der betales fuld løn under barsel), når man er tilsluttet Industriens Barselsfond, frem for Barsel.dk. Ved indmeldelse i DI skal virksomhedens overenskomstdækkede medarbejdere omfattes af fonden. Ved samme lejlighed vælger virksomheden om de medarbejdere, der ikke er dækket af en overenskomst skal tilmeldes fonden. Alternativt kan disse medarbejdere blive i Barsel.dk. For virksomheder, der meldes ind som Associeret til DI, skal der vælges mellem tilslutning af alle eller ingen medarbejdere til fonden. Industriens Barselsfond 21

24 To typer medlemskab Medlem og Associeret Din virksomhed kan blive tilknyttet DI på to måder, som Medlem eller som Associeret. Begge former giver adgang til alle vores rådgivningsydelser, inklusive advokatbistand ved ansættelsesretslige sager, der går til domstolene. Den eneste forskel er, at medlemmer har overenskomster, hvor associerede ingen overenskomster har. Der er altså ikke tale om, at der er A og B medlemmer, alle får samme service! MEDLEM AF DI Medlem af DI er for virksomheder, der enten har overenskomst før indmeldelse i DI eller ønsker at få overenskomst ved indmeldelsen. Eksempler på typiske medlemsvirksomheder er produktionsvirksomheder, servicevirksomheder og transportvirksomheder. Generelt er det virksomheder med mange ansatte på timelønsområdet. Medlemsvirksomheder har adgang til alle DI s rådgivningsydelser, netværk, kurser og konferencer. > > Kontingent for medlemsvirksomheder Kontingentet i 2014 for medlemmer af DI er 0,26 pct. af virksomhedens lønsum i 2013 dog minimum kr. om året. Lønsum for den administrerende direktør samt ejere med en ejerandel på 20 pct. eller mere regnes ikke med i den kontingentpligtige lønsum. Hertil kommer kontingent til eventuelle tilvalgte branchefællesskaber eller brancheforeninger. Det kan for eksempel være Metal- og Maskinindustrien (MMI), Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) eller Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL). Kontingentet opkræves kvartalsvis og tillægges moms. Eksempler på rådgivningsemner, der kan være interessante for medlemmer af DI, er overenskomster, arbejdstidstilrettelæggelse, samarbejdsudvalg, ansættelseskontrakter, lønforhandling og lønstatistikker, arbejdsmiljø, personalepolitik og opsigelser. 22 To typer medlemskab Medlem og Associeret

fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem

fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem INDHOLD 03 VI STYRKER FREMTIDENS ERHVERV 04 RÅDGIVNING OG HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED 05 VI ARBEJDER FOR DIN VIRKSOMHEDS OG DIN BRANCHES INTERESSER 06 SÅDAN

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi #6 14.-16. maj 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DISTRIBUTION PÅ DEN FEDE MÅDE side 08-09 VERDENS STØRSTE VÆKSTMARKED JA TIL ENHEDS- PATENTET NYE OVERENS-

Læs mere

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Årsberetning 2014 Indhold Forord... 3 Handlingsplan 2013 2014... 5 Kooperationen i tal... 7 Personalejura og arbejdsret... 8 Erhvervs- og virksomhedsjura... 10 Byggejura... 12 Ny hjemmeside... 14 Facebook

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S årsberetning 07-08 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 07-08 Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri mellemstore virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Overenskomstdækning 5 Rådgivning 6 Uddannelse 7 Netværk 8 Rabataftaler

Læs mere

BRUG DIN FORENING. Kære medlem

BRUG DIN FORENING. Kære medlem BRUG DIN FORENING 2014 Kære medlem Uanset om du er nyt eller eksisterende medlem af Danske Anlægsgartnere, vil vi meget gerne have at du kender til de muligheder medlemskabet giver. Sådan sikrer vi os

Læs mere

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti de og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på Uæ ere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Lær af. eksportsucceserne

Lær af. eksportsucceserne Lær af eksportsucceserne Politiske anbefalinger og eksportværktøjer der styrker de mindre og mellemstore virksomheders internationale konkurrencedygtighed DESIGNIT A/S ORANA A/S Termonova A/S LINIMATIC

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

fremtiden starter her... KURSUS- KATALOG Efterår 2012

fremtiden starter her... KURSUS- KATALOG Efterår 2012 fremtiden starter her... KURSUS- KATALOG Efterår 2012 1 INDHOLD FORBRUGER OG FØDEVARER Hvem er fødevarebrugeren? 4 Økologi og sundere valg 5 kommunikation og pr Løft dit brand til internationale højder

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere