DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS"

Transkript

1 DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS FORDELE

2 Indhold Velkommen til DI... 1 Rådgivning... 4 Forretningsudvikling... 9 Regionalforeninger og brancher...12 Internationale services...14 DI s hjemmeside: di.dk...17 Industriens Barselsfond...20 To typer medlemskab Medlem og Associeret...22 Overenskomstmæssige omkostninger...26 Spørgsmål om medlemskab...28

3 Velkommen til DI Vi er glade for, at du ved at rekvirere denne brochure har vist interesse for at tilknytte din virksomhed DI. Brochuren beskriver mange af de fordele og muligheder, du og din virksomhed får ved medlemskab eller associering til DI. Bagerst i brochuren finder du også en gennemgang af de to medlemsformer og økonomien i dem, herunder kontingent og overenskomster. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du får brug for yderligere information eller ønsker et møde omkring medlemskab. Se kontaktdetaljer bagerst i brochuren. Det er vores mål at yde dig og din virksomhed den bedst mulige service ud fra din virksomheds individuelle behov og udfordringer. DI tilbyder rådgivning og services, der hjælper din virksomhed med hurtigt at få svar på hverdagens spørgsmål, og vi hjælper jer med forretningsudvikling, så I står stærkere i den internationale konkurrence. > > DI s medlemmer DI repræsenterer ca virksomheder i Danmark på tværs af mange forskellige brancher. Vores medlemmer beskæftiger ca medarbejdere i Danmark. Som medlem af DI bliver din virksomhed en del af Danmarks mest indflydelsesrige og mest internationalt orienterede erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI s medlemmer er både store og små virksomheder, der repræsenterer mange forskellige brancher. Fælles for dem er, at de tror på, at et fælles samfundsengagement og nytænkning vil udvikle deres virksomhed til gavn for beskæftigelsen og velfærden i Danmark. Blandt medlemmerne finder vi nogle af Danmarks allerstørste og mest internationale virksomheder, blandt andet Post Danmark, TDC, ISS, Danfoss, Grundfos og LEGO. Men 80 pct. af vores medlemmer har under 50 ansatte, og 60 pct. har under 20 ansatte, så derfor har vi stort fokus på mindre- og mellemstore virksomheder både i vores services og i vores interessevaretagelse. Velkommen til DI 1

4 > > Det er medlemmerne, der bestemmer i DI I DI har medlemmerne direkte indflydelse på, hvordan organisationen udvikler sig. Det sker via bestyrelser, medlemsforeninger, udvalg, branchefællesskaber, regionalforeninger og netværk. På tværs af branchemæssige, geografiske og størrelsesmæssige forskelle bliver medlemmerne enige om den politik, DI skal føre. Medlemmerne og deres behov er i centrum, og derfor ændrer udvalg, netværk og både faglige og politiske fokusområder sig i takt med, at virksomhederne og omverdenen udvikler sig. MEdlemmer fordelt på brancher 13 pct. 7 pct. 5 pct. 4 pct. 40 pct. DI bliver ofte spurgt til råds om nye erhvervspolitiske tiltag, og vi sidder med ved bordet i en lang række erhvervspolitiske råd og udvalg. Gennem DI sikrer du, at din virksomhed bliver hørt og forstået, før beslutningerne bliver taget. DI varetager erhvervslivets interesser ved løbende at være i kontakt med de relevante beslutningstagere og ved at danne rammerne for overenskomstforhandlingerne. DI fokuserer på at have stærke repræsentanter i nærheden af myndighederne, både regionalt, nationalt og internationalt. Alt sammen med det formål at skabe de bedste rammer for danske virksomheder og deres salg af varer og service såvel i Danmark som i udlandet. 14 pct. 17 pct. Fremstilling Videnservice Handel Transport Service Energi, forsyning Øvrige Hvad er på DI s dagsorden? Med vores vision om at Danmark skal være det bedste land at arbejde i og ud fra, har vi sat fem målsætninger frem mod 2020: 1 Det danske omkostningsniveau skal være mere konkurrencedygtigt 2 DI s medlemmer skal øge salg og etableringer, både i Danmark og internationalt 3 Danmark skal have en offentlig sektor i balance, som fylder mindre og yder mere 4 Rammevilkårene for danske virksomheder skal tilpasses, så virksomhederne bliver blandt de mest produktive i verden 5 Danmark skal have arbejdskraft i verdensklasse 2 Velkommen til DI

5 > > Fordele ved medlemskab og associering DI tilbyder en lang række serviceydelser og mange muligheder for at netværke med andre medlemsvirksomheder. De kontingentdækkede ydelser tager udgangspunkt i de interesser, alle DI s medlemmer har til fælles for eksempel ansættelsesforhold, lovgivning og regulering. Dertil kommer et omfattende katalog af hovedsageligt brugerbetalte tilbud som kurser, netværk og konferencer, som den enkelte virksomhed kan tilvælge efter behov til fordelagtige priser. I de følgende afsnit gennemgår vi de services, netværk og kurser, du får adgang til som medlem eller associeret til DI. Bemærk at der i teksten bruges betegnelsen medlem om både Medlem af DI og Associeret til DI. DI s kerneydelser: Overenskomstforhandling, personalejuridisk rådgivning og konfliktløsning Serviceydelser, der styrker virksomhederne i deres internationale konkurrence Netværk, der styrker sammenhold, udvikler samarbejde og åbner muligheder Politisk interessevaretagelse, der styrker konkurrenceevnen Medlemskommunikation, der giver forspring i hverdagen Branchespecifik rådgivning via branchefællesskaber og brancheservicecentre Velkommen til DI 3

6 Rådgivning DI rådgiver inden for alle personale- og ansættelsesforhold som for eksempel overenskomster, personalejura, udstationering og uddannelse. DI rådgiver også om lønsystemer, arbejdsmiljø, miljø, erhvervsuddannelser, erhvervsjura og EU lovgivning. Rådgivningsydelserne gennemgås i dette afsnit. De er kontingentfinansierede og derfor gratis for medlemmer at benytte i deres hverdag. > > Overenskomster, Personalejura og HR Personalejura er et meget komplekst område, og det kan koste dyrt for din virksomhed at begå fodfejl i for eksempel ansættelseskontrakter, afskedigelser eller lokalaftaler. DI s personalejurarådgivning omhandler både ansættelsesret, overenskomstforhold samt personalejura generelt. Rådgivningen er gratis for vores medlemmer og inkluderer mægling og retshjælp, hvis der opstår tvister på virksomheden. DI yder blandt andet rådgivning og varetager virksomhedens interesser inden for: Overenskomster Ansættelseskontrakter Afskedigelser Fører sager om løn- og ansættelsesforhold i arbejdsretten og ved domstolene Funktionærloven og Ligebehandlingsloven Sygefravær Ferieloven Lønforhandling og lønstatistikker Personalepolitikker Medarbejdersamtaler Direktørkontrakter Kunde- og konkurrenceklausuler Compensation and benefits Virksomhedsoverdragelsesloven Ind- og udstationering 4 Rådgivning

7 > > Lønsystemer Din virksomhed kan bestille et besøg af DI s lønsystemkonsulenter og få rådgivning om lønsystemer med udgangspunkt i virksomhedens behov. Vi rådgiver blandt andet om kvalifikationsløn, resultatløn, funktionsløn, vurderingssystemer, akkord, bonus, overskudsdeling, aktier og aktieoptioner samt arbejdsstudier. > > Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøområdet rådgiver DI medlemsvirksomhederne om arbejdspladsvurdering (APV), lovgivning og myndighedsbehandling. Vi hjælper også vores medlemmer med at føre eventuelle klagesager overfor Arbejdstilsynet. Herudover er DI gennem Dansk Arbejdsgiverforening aktiv i den arbejdsmiljøpolitiske debat såvel nationalt som på europæisk plan. Vi søger at påvirke opinion, politikere og embedsmænd, så arbejdsmiljøreglerne medvirker til at skabe gode rammevilkår for virksomhederne. DI er med i Industriens Branchearbejdsmiljøråd og udarbejder her informationsmateriale målrettet de enkelte brancher. > > Arbejdstid Mange danske virksomheder er ordreproducerende, hvilket kræver overblik, planlægning og fleksibilitet. DI s overenskomster åbner for fleksible arbejdstidsaftaler, og der er store gevinster ved at vælge den rigtige driftsform. DI s konsulenter kan hjælpe dig med at vælge den driftsform, som bedst matcher din virksomheds produktionsvilkår. Du kan også få vejledning i, hvad du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at ændre virksomhedens driftstid. > > Rådgivning om samarbejdsudvalg Forbedring af virksomhedens konkurrenceevne er en fælles interesse for både ledelse og medarbejdere. Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er vigtigt for at sikre, at udvikling og effektivisering af virksomheden går hånd i hånd med medarbejdernes trivsel og tryghed. DI tilbyder i samarbejde med CO-industri og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF) at hjælpe din virksomhed med Rådgivning 5

8 at forbedre det daglige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Du kan få besøg af en samarbejdskonsulent på din virksomhed og få rådgivning om for eksempel psykisk arbejdsmiljø, etablering af samarbejdsudvalg eller samarbejdsudvikling i forbindelse med indførelse af ny teknologi. > > Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser DI arbejder med udvikling af lærlingeuddannelser, AMU-uddannelser, erhvervsgymnasiale og korte videregående uddannelser. Det sker sammen med repræsentanter for medlemsvirksomheder i en lang række udvalg (faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg, erhvervsakademiudvalg), hvor DI har mulighed for at præge udviklingen af uddannelserne og kompetenceudvikling af medarbejdere. Vi arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår for, at virksomhederne kan få de kompetente medarbejdere, de efterspørger. Samtidig står vi til rådighed med rådgivning om, hvordan virksomhederne kan bruge uddannelsessystemet på erhvervsskoler og AMU-centre. Vi rådgiver også om, hvordan de overenskomstomfattede ansatte kan få tilskud til selvvalgt uddannelse fra kompetencefondene. > > Miljø På miljøområdet rådgiver DI medlemsvirksomhederne om miljøspørgsmål, miljølovgivning og myndighedsbehandling. Herudover er DI aktiv i den miljøpolitiske debat såvel nationalt som på europæisk plan. Vi søger dialogen med opinion, politikere og embedsmænd, så miljøreguleringen medvirker til at skabe gode rammevilkår for virksomhederne. > > Erhvervsjura og CSR Vores afdeling for Erhvervsjura og CSR rådgiver medlemskredsen inden for spørgsmål vedrørende konkurrenceret, statsstøtte, immaterialret, selskabsret, entrepriseret og finansiel lovgivning. Enheden varetager desuden den koordinerende rolle for DI s Corporate Social Responsibility aktiviteter. 6 Rådgivning

9 > > EU lovgivning Danske virksomheders rammevilkår sættes i stigende grad af EU, og store dele af erhvervsreguleringen udspringer direkte fra EU. Vi kan hjælpe DI-medlemmer i spørgsmål om standardisering, teknisk harmonisering, prøvning og certificering, handelshindringer i EU og i de nye medlemslande. Vores kontor i Bruxelles kan formidle kontakt til EU s institutioner samt tilvejebringe oplysninger om EU-institutionernes dagsordener og beslutninger. > > Ejerskifte Planlægger du at sælge din virksomhed, står du overfor et generationsskifte, eller overvejer du at fusionere din virksomhed? Som medlem af DI kan du få et gratis problemafklarende møde med en af Deloittes eller Bech-Bruun Advokatfirmas specialister indenfor ejerog generationsskifte. > > Udbudsrådgivning DI har indgået en samarbejdsaftale med advokatfirmaerne Bech- Bruun Advokatfirma og Bender von Haller Dragsted om to timers gratis udbudsrådgivning til DI-medlemmer. Gennem dette tilbud gives der mulighed for at drøfte virksomhedens konkrete udfordringer ved et udbud. > > Immaterielle rettigheder Plougmann & Vingtoft a/s tilbyder to timers gratis rådgivning om immaterielle rettigheder til medlemmer af DI. Sammen med en af deres specialister kan du blive klogere på, hvordan din virksomhed juridisk kan sikre sig et maksimalt udbytte af jeres innovationsindsats. Rådgivning 7

10 8 Forretningsudvikling

11 Forretningsudvikling Danske virksomheder er på grund af international konkurrence og teknologisk udvikling nødsaget til løbende at udvikle deres forretning for at bibeholde deres konkurrenceevne. DI skaber rammerne for vores medlemmers forretningsudvikling ved at tilbyde netværk, kurser og konferencer, hvor man dels kan benchmarke og erfaringsudveksle med kolleger indenfor egen branche, men samtidig også få inspiration fra andre brancher til at gå nye veje. Vores netværk og konferencer giver også mulighed for at møde eksisterende og potentielle kunder samt blive klogere på deres behov og verdensopfattelse og derigennem få værdifuld inspiration til udvikling af nye services og produkter. > > Netværk i DI DI samler viden fra sine medlemsvirksomheder og kender derfor danske virksomheders udfordringer til bunds. Det gør, at vi er opdateret på aktuelle problemstillinger og ved hvordan ledelsesudfordringer bliver håndteret i praksis. Som netværksmedlem får du derfor udbytte af den viden, vores medlemsvirksomheder har akkumuleret over mange år. Derudover trækker vi selvfølgelig på den viden, som findes blandt DI s mange kompetente fageksperter, hvilket øger udbyttet for netværksdeltagerne markant. Nogle af netværkene er gratis at deltage i, andre er der brugerbetaling på. Eksempler på netværk: Netværk for HR-managers Netværk for produktionschefer Lean i service og administration Direktør og ledernetværk Internationale netværk Se alle netværk og priser på di.dk/shop/netvaerk Forretningsudvikling 9

12 > > Kurser og uddannelser i DI I DI udvikler vi kompetence- og lederudvikling for og med vores medlemmer. Det gør, at vi bedre end de fleste kender til de behov, din virksomhed har. Vi tilbyder dig længerevarende uddannelser og kortere kurser i alle de funktioner, der er livsvigtige for en virksomhed i vækst. DI udbyder kurser til medlemmerne indenfor emnerne HR, personalejura, overenskomster, ledelse, innovation og produktivitet. Kurserne er bygget op om en række kortere tematiserede moduler, der tilsammen udgør en uddannelse. På denne måde får deltagerne undervejs mulighed for at arbejde med, teste og videreudvikle de værktøjer, de har mest behov for. Derfor bliver uddannelsen naturligt tilpasset de behov og det niveau, hver enkelt deltager har. Eksempler på kurser: Innovationsuddannelse Lean behaviour Lønforhandling i praksis Regler for funktionæransatte HR-opgaven og dig De svære samtaler Se alle kurser og priser på di.dk/shop/kurser 10 Forretningsudvikling

13 > > Konferencer i DI DI s konferencer er oplagte muligheder til at blive opdateret og finde inspiration indenfor vitale områder for din virksomheds drift. Samtidig skaber konferencerne gode rammer for at netværke med ledelsesrepræsentanter fra DI s medlemsvirksomheder og skabe nye kontakter til leverandører og potentielle kunder. DI s årligt tilbagevendende konferencer: HR konference MMV konference Lønsystemkonference Innovationskonference Arbejdsmiljøkonference Sundhedsindustriens dag Årsdage i DI s Branchefællesskaber Produktivitetskonference hvor DI s produktivitetspris uddeles DI Topmødet administrerende direktører i alle DI s medlemsvirksomheder inviteres Der er brugerbetaling for deltagelse i vores konferencer, dog er Topmødet, MMV konference og brancheårsdage gratis. > > Priser og det praktiske Se alle vores netværk, kurser samt aktuelle konferencer på di.dk/shop Her kan du se datoer, priser og tilmelde dig. Kurser, netværk og konferencer er generelt forbeholdt medlemmer af DI. Der kan dog gives adgang for medarbejdere fra organisationer og virksomheder, der ikke kan være medlem af DI. Forretningsudvikling 11

14 Regionalforeninger og brancher I DI er der også mulighed for at netværke via vores regionalforeninger, branchefællesskaber og brancheforeninger. Der er altså både mulighed for at netværke på tværs af brancher og indenfor virksomhedens egen branche. > > Regionalforeninger Ved indmeldelse i DI bliver virksomheden og dens eventuelle afdelinger automatisk tilknyttet en eller flere af DI s regionalforeninger. De 19 foreninger er indrettet efter det kommunale danmarkskort og er forum for DI s dialog med lokale politikere og indflydelse på lokale politiske forhold. Bestyrelsen for den enkelte forening vælges blandt regionens medlemsvirksomheder på en årlig generalforsamling. Der holdes jævnligt medlemsmøder med erfaringsudveksling om både politiske og faglige emner. Her er muligheden for at få et stærkt lokalt netværk på tværs af brancher. Du kan finde din regionalforening på nedenstående kort. DI VENDSYSSEL DI BORNHOLM DI THY/MORS DI AALBORG DI SKIVE/ VIBORG DI RANDERS-NORDDJURS DI MIDT VEST DI SILKE- BORG DI ØSTJYLLAND DI SYDVESTJYLLAND DI HORSENS DI VESTSJÆLLAND DI TREKANTOMRÅDET DI HOVEDSTADEN DI ROSKILDE/ KØGE BUGT DI FYN DI SYDSJÆLLAND DI SØNDERJYLLAND DI LOLLAND-FALSTER 12 Regionalforeninger og brancher

15 > > DI brancher DI har 8 branchefællesskaber, 5 brancheservicecentre og 86 medlemsforeninger, der tilsammen dækker størstedelen af DI s medlemsvirksomheder. Ved indmeldelse i DI har virksomheden mulighed for at tilvælge et af DI s branchefællesskaber eller en af de mange brancheforeninger og derigennem få adgang til værdifulde netværk. DI s branchefællesskaber: > > DI branchefællesskaber DI s Branchefællesskaber repræsenterer brancherne overfor politikere og myndigheder og er et forum, hvor branchens udfordringer drøftes. De har stort branchekendskab og viden om de specifikke love og regler, der gælder på brancheområdet. Via medlemskab får virksomhederne viden, inspiration og sparring i hverdagen. Som medlem af branchefællesskaberne får du adgang til netværk, branchestatistik og brancheanalyser og får tilsendt branchenyhedsmails. Du får også invitationer til branchefællesskabernes seminarer og konferencer. Eksempler på emner, der tages op, kan være forretningsudvikling, offentlige udbud, e-handel, fødevarelovgivning, energiafgifter, bæredygtigt byggeri, IT-sikkerhed eller udvikling af infrastruktur. > > DI brancheservicecentre DI s brancheservicecentre varetager mange af de samme opgaver som branchefællesskaberne, blot på et mere snævert brancheområde. I brancheservicecentrene sidder der dedikerede jurister, arbejdsmiljøeksperter og eksperter på uddannelsesforhold. De varetager rådgivningen omkring overenskomster og personalejura, arbejdsmiljø og uddannelsesforhold for de medlemmer, der er tilknyttet centrene. Det giver nærhed i rådgivningen og betyder, at de kender de specifikke brancheforhold til bunds. Brancheservicecentrenes snævre branchefokus gør, at de kan tilbyde kurser, der er meget målrettede. Det kan for eksempel være kurser om køre- og hviletidsregler, produktivitet på værksteder eller ISO certificering. DI s brancheservicecentre: Find mere information om DI s branchefællesskaber, brancheservicecentre og brancheforeninger her: di.dk/di/brancher Regionalforeninger og brancher 13

16 Internationale services En stor del af vækstmulighederne for danske virksomheder vil fremover ligge uden for Danmark og også uden for EU. Derfor er det vigtigt at være til stede på vækstmarkederne eller som minimum forstå, hvad der rører sig derude. DI s eksperter vejleder dig, når du overvejer eksport, outsourcing og etablering i udlandet. DI bidrager til at skabe nye kontakter på udenlandske markeder gennem sine seks udenlandske kontorer, etablerer eksportfremstød, afholder konferencer og etablerer internationalt fokuserede netværk. Du kan også få hjælp til spørgsmål om korruption, menneskerettigheder og miljø. > > International markedsføring Som medlem af DI kan Du få adgang til udenlandske beslutningstagere ved at deltage i målrettede markedsføringsaktiviteter i hele verden sammen med andre danske virksomheder. Der kan for eksempel være tale om fællesstande på centrale messer og udstillinger, branchefremstød og officielle fremstød med ministre eller medlemmer af kongehuset. Derudover arrangerer DI en række rundbordsmøder, seminarer og konferencer, når betydningsfulde udenlandske gæster besøger DI. > > Etablering i udlandet DI International Business Development (DIBD) kan hjælpe medlemsvirksomheder igennem alle faser af et internationalt projekt, hvad enten målet er at flytte produktion til udlandet, vælge underleverandører eller agenter, eller undersøge lokal efterspørgsel. Indsatsen afhænger af den enkelte virksomheds behov. DI er repræsenteret på de vækstmarkeder, hvor medlemmerne har flest aktiviteter. I Shanghai, Dar Es Salaam, Moskva, New York, Sao Paulo og Mumbai sidder udsendte medarbej dere på kontorer, som medlemmerne kan benytte i researchog etableringsfasen. 14 Internationale services

17 Own man in er en løsning, hvor medlemsvirksomheder kan få deres egne medarbejdere på DIBD kontorerne i Kina, Rusland og Indien. Vi kan hjælpe med at finde pålidelige medarbejdere og stå for at lede deres arbejdsindsats. DIBD fakturerer alle deres konsulentydelser på time- eller tilbudsbasis. Det koster dog ikke noget at holde et uforpligtende indledende møde, hvor vi hjælper med at afdække din virksomheds behov. Se mere om mulighederne på vores internationale kontorer her: di.dk/dibd/globalekontorer. Washington USA Mexico City Mexico New York USA Bruxelles Belgien Moskva Rusland Mumbai Indien Shanghai Kina Dar Es Salaam Tanzania São Paulo Brasilien Internationale services 15

18 > > International Business Netværk (IBN) Ansatte i DI s medlemsvirksomheder kan blive en del af IBN, hvor eksperter inden for afsætning, forretningsudvikling og erhvervsforhold på forskellige markeder deler deres viden på seminarer og konferencer. Gennem IBN formidles invitationer til eksportfremstød og udstillinger i hele verden arrangeret af DI, og det er også stedet, hvor du kan holde dig orienteret om besøg af højtstående kommercielle og politiske delegationer fra hele verden. Medlemskab af IBN er kontingentfinansieret, men der kan være brugerbetaling på de forskellige arrangementer. International Business netværk dækker hele verden: DI Africa Net DI China Net DI Europe Net DI India Net DI Latin America Net DI Middle East Net DI Russia Net DI US Net Tilmelding til netværkene sker via di.dk/shop/netvaerk > > Eksportservice Skal du på udstilling eller sende varer fra A til B? DI er som handelskammer bemyndiget til at udstede oprindelsescertifikater, ATA-carneter og til at påtegne eksportdokumenter. Endvidere udsteder vi specialerklæringer på DI-brevpapir til brug for overordnede handelsmæssige forhold. Medlemmer af DI køber dokumenterne til meget fordelagtige medlemspriser. DI udgiver også eksporthåndbogen, der indeholder eksporttekniske oplysninger for ca. 190 lande. Håndbogen leveres og fornyes elektronisk, og et abonnement inkluderer telefonisk rådgivning om eksporttekniske spørgsmål. Medlemmer af DI får rabat på abonnement på eksporthåndbogen. Kontakt DI for information om priser på dokumenter, certifikater og eksporthåndbogen. 16 Internationale services

19 DI s hjemmeside: di.dk Omdrejningspunktet for vores kommunikation med medlemmerne er di.dk. Her holder vi medlemmerne ajour med ny lovgivning, regler og praksis på alle områder, der handler om virksomhedsdrift. Det kan være personalejura, HR, lønforhandling, arbejdsmiljø, regulering inden for miljø- og energiområdet, internationale forhold, regler omkring eksport, nye muligheder omkring finansiering og meget mere. Alle ledelsesrepræsentanter kan få et personligt password til di.dk. Det giver mulighed for at skræddersy sit eget udvalg af nyhedsbreve, søge rådgivning og tilmelde sig arrangementer. En lang række guides og artikler giver hurtig og overskuelig information og svar på de mest stillede spørgsmål. Hjemmesiden består af fem platforme, som henvender sig til forskellige målgrupper i virksomheden: > > di.dk/personale Henvender sig primært til ledelsesrepræsentanter, der beskæftiger sig med løn, arbejdsmiljø, personalejura og samarbejdsforhold. Her får virksomheden et samlet overblik over, hvordan daglige udfordringer omkring personaleledelse håndteres fra rekruttering til afskedigelse. DI s hjemmeside: di.dk 17

20 > > di.dk/virksomhed Henvender sig til ledende medarbejdere med ansvar for produktion, udvikling, kvalitet, service, miljø, IT og logistik. Under virksomhed finder du viden og værktøjer, der i praksis kan være med til at udvikle virksomheden. Værktøjerne introducerer virksomheden til forskellige måder at optimere drift og produktivitet på. Du kan blandt andet finde vejledning om: Udvikling og innovation Service og produktion Uddannelse, lærlinge og elever Klima, miljø og energi IT-sikkerhed Outsourcing Generationsskifte Lean > > di.dk/marked Henvender sig til virksomhedens eksportledelse, eksportteknikere og area managers. Under marked findes konkrete svar på eksporttekniske spørgsmål samt overblik over udfordringer på virksomhedens eksportmarkeder. Marked giver også input til virksomhedens håndtering af risici fra menneskerettigheder over korruption til internationale kriser. Du kan blandt andet finde information om: Etablering og finansiering i udlandet Eksport og eksportkrav Nye markeder Menneskerettigheder Korruption og terror Corporate Social Responsibility Internationale netværk 18 DI s hjemmeside: di.dk

21 > > di.dk/shop I DI s online butik finder du et stort udvalg af publikationer, konferencer, kurser, netværk og online services, som virksomheden med fordel kan benytte sig af. Få desuden overblik over de produkter og services, der findes på tværs af temaer som for eksempel ansættelse, eksport, lønforhandling eller uddannelse. Vælg dit tema fra listen og få et fuldt overblik over alle dine muligheder. Det er også i butikken, du finder alle de blanketter og dokumenter, som DI har samlet, så du nemt og hurtigt kan finde det rigtige dokument, når du for eksempel skal ansætte medarbejdere, udfylde feriekort eller formulere kontrakter. > > di.dk/opinion Opinion præsenterer DI s politiske verdensbillede udadtil og henvender sig til alle med interesse for erhvervspolitik i alle aspekter for eksempel administrative lettelser, beskatningsregler, EU lovgivning og erhvervsuddannelser. Opinion præsenterer genveje til en lang række aktuelle emner, som DI har en holdning til og gør en indsats for at præge debatten om. Få indblik i aktuelle nyheder, debat- og holdningspapirer fra DI. Find også eksempler på hvordan DI konkret arbejder via udvalg, konferencer og rådgivning til medlemmerne. Det er også på Opinion, du finder webudgaver af DI Business samt analyser og undersøgelser fra nyhedsbrevet DI Indsigt. Her er eksempler på nyhedsbreve, der kan tilvælges på di.dk: Personale Update Ledelse og produktivitet Miljø, energi og klima International Business Månedsnyt for mindre virksomheder Opinion di.dk har aldrig lukket. Online services, guides og opslagsværker er tilgængelige døgnet rundt og giver dig mulighed for at få svar på dine spørgsmål, også uden for DI s åbningstid. DI s hjemmeside: di.dk 19

22 Industriens Barselsfond Alle private arbejdsgivere i Danmark skal lade samtlige ansatte omfatte af en barselsfond. Det kan være en af arbejdsmarkedets barselsfonde for eksempel, Industriens Barselsfond eller statens barselsfond, barsel.dk. Industriens Barselsfond dækker en stor del af virksomhedens lønudgifter i forbindelse med barsel. Refusionen finansieres ved obligatoriske virksomhedsbidrag for de medarbejdere, der er omfattet af DI s overenskomster plus bidrag for øvrige medarbejdere, der frivilligt kan tilmeldes. Direktion og ejere kan ikke omfattes. Bidraget er på 0,25 pct. af lønsummen for de medarbejdere, der er dækket af fonden. Bidraget opkræves kvartalsvis på separat faktura fra Industriens Barselsfond. Regulering af lønsummen sker en gang årligt ved indberetning af lønsummen til DI. > > Refusion fra Industriens Barselsfond Til moderen Fuld løn op til 214,15 kr. pr. time ( kr. om måneden) plus 16,5 pct. i op til 4 uger før fødslen (graviditetsorlov) og 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Til faderen Fuld løn op til 214,15 kr. pr. time ( kr. om måneden) plus 16,5 pct. i op til 2 uger i forbindelse med fødslen (fædreorlov). Til enten faderen eller moderen: Fuld løn, dog maksimalt 140,00 kr. i timen, plus 16,5 pct. i op til 11 uger i tilknytning til de 14 ugers barselsorlov. Hver af forældrene har ret til 4 ugers orlov. Disse uger kan ikke overføres til den anden forælder. Hver af forældrene kan således højst refunderes for 7 ugers forældreorlov. Orloven kan holdes i op til 52 uger efter fødslen. Der ydes kun refusion for medarbejdere, der har været ansat i virksomheden i 9 måneder før forventet fødsel. 20 Industriens Barselsfond

23 > > Eksempler på refusion Hvis en mor holder graviditetsorlov i 4 uger, barselsorlov i 14 uger og forældreorlov i 7 uger (925 timer), som er maksimumperioden, hvor der efter overenskomsterne kan opnås fuld løn, og en far holder de resterende 6 uger (222 timer), vil en sammenligning mellem Barsel.dk og Industriens Barselsfond se således ud: Månedsløn i kr. Refusion fra barsel.dk i kr. Refusion fra Industriens Barselsfond i kr. Fader Moder Fader Moder * *Maksimumrefusion Ved månedslønninger på kr. eller derover, får virksomheden altså over kr. mere i refusion for en barselsperiode for en kvinde (forudsat der betales fuld løn under barsel), når man er tilsluttet Industriens Barselsfond, frem for Barsel.dk. Ved indmeldelse i DI skal virksomhedens overenskomstdækkede medarbejdere omfattes af fonden. Ved samme lejlighed vælger virksomheden om de medarbejdere, der ikke er dækket af en overenskomst skal tilmeldes fonden. Alternativt kan disse medarbejdere blive i Barsel.dk. For virksomheder, der meldes ind som Associeret til DI, skal der vælges mellem tilslutning af alle eller ingen medarbejdere til fonden. Industriens Barselsfond 21

24 To typer medlemskab Medlem og Associeret Din virksomhed kan blive tilknyttet DI på to måder, som Medlem eller som Associeret. Begge former giver adgang til alle vores rådgivningsydelser, inklusive advokatbistand ved ansættelsesretslige sager, der går til domstolene. Den eneste forskel er, at medlemmer har overenskomster, hvor associerede ingen overenskomster har. Der er altså ikke tale om, at der er A og B medlemmer, alle får samme service! MEDLEM AF DI Medlem af DI er for virksomheder, der enten har overenskomst før indmeldelse i DI eller ønsker at få overenskomst ved indmeldelsen. Eksempler på typiske medlemsvirksomheder er produktionsvirksomheder, servicevirksomheder og transportvirksomheder. Generelt er det virksomheder med mange ansatte på timelønsområdet. Medlemsvirksomheder har adgang til alle DI s rådgivningsydelser, netværk, kurser og konferencer. > > Kontingent for medlemsvirksomheder Kontingentet i 2014 for medlemmer af DI er 0,26 pct. af virksomhedens lønsum i 2013 dog minimum kr. om året. Lønsum for den administrerende direktør samt ejere med en ejerandel på 20 pct. eller mere regnes ikke med i den kontingentpligtige lønsum. Hertil kommer kontingent til eventuelle tilvalgte branchefællesskaber eller brancheforeninger. Det kan for eksempel være Metal- og Maskinindustrien (MMI), Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) eller Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL). Kontingentet opkræves kvartalsvis og tillægges moms. Eksempler på rådgivningsemner, der kan være interessante for medlemmer af DI, er overenskomster, arbejdstidstilrettelæggelse, samarbejdsudvalg, ansættelseskontrakter, lønforhandling og lønstatistikker, arbejdsmiljø, personalepolitik og opsigelser. 22 To typer medlemskab Medlem og Associeret

DI SKABER VÆRDI FOR DIN VIRKSOMHED

DI SKABER VÆRDI FOR DIN VIRKSOMHED DI din vej til vækst og indflydelse Din virksomheds fordele 1 associering til DI DI SKABER VÆRDI FOR DIN VIRKSOMHED DI er organisation for alle virksomheder i Danmark, der arbejder i den globale økonomi.

Læs mere

Din virksomheds. fordele. associering til DI

Din virksomheds. fordele. associering til DI DI din vej til vækst og indflydelse Din virksomheds fordele 1 associering til DI DI SKABER VÆRDI FOR DIN VIRKSOMHED DI er organisation for alle virksomheder i Danmark, der arbejder i den globale økonomi.

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Viden, inspiration og sparring med ligesindede

Viden, inspiration og sparring med ligesindede Viden, inspiration og sparring med ligesindede 1 2 Kom med i vores fællesskab og styrk din konkurrenceevne ATL samler arbejdsgivere, der driver vognmands-, transport- og logistikvirksomhed i Danmark. Vi

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Din virksomheds. fordele

Din virksomheds. fordele DI din vej til vækst og indf lydelse Din virksomheds fordele 1 Medlem af DI DI SKABER VÆRDI FOR DIN VIRKSOMHED DI er organisationen for alle virksomheder i Danmark, der arbejder i den globale økonomi.

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

fremtiden starter her... ARBEJDSGIVER Medlemskab

fremtiden starter her... ARBEJDSGIVER Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab Vores medlemmer Dansk Erhvervs medlemmer er virksomheder og brancheforeninger, der beskæftiger sig med service, detail, engros, transport, rådgivning, oplevelse, turisme,

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Samarbejde mellem FRI og DI

Samarbejde mellem FRI og DI DANSK INDUSTRI Den 6. december 2007 PFo Samarbejde mellem FRI og DI 1. DI som erhvervslivets interessevaretager Kort om DI DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI samler internationalt

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Aktivitetsoversigt 2. halvår 2008 Oversigt over de kommende medlemsarrangementer: Få helt styr på køre- og hviletidsreglerne ATL s overenskomstkursus Transport

Læs mere

Det handler om dig. hjælp og vejledning til din BPA. Personlig og professionel hjælp til handicappede

Det handler om dig. hjælp og vejledning til din BPA. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K Det handler om dig hjælp og vejledning til din BPA Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed, som hjælper

Læs mere

DI og Bilbranchen i DK

DI og Bilbranchen i DK DI og Bilbranchen i DK 03. okt. 12 DI og Bilbranchen i DK Besøg af svensk personaledirektørnetværk Velkommen Hvem er DI? Vores kerneydelser DI s medlemmer DI i Danmark, Europa og verden Bilbranchen i DI

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA

FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA Få din egen personaleafdeling Dette servicekatalog beskriver, hvordan du og din virksomhed kan bruge os som din helt egen personaleafdeling,

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

Troværdighed og evnen til at samle autobranchen er nøgleord for Bilbranchen

Troværdighed og evnen til at samle autobranchen er nøgleord for Bilbranchen ØGLEORD AMLE AUTOBRANCHEN ROVÆRDIGHED >: ilbranchen Troværdighed og evnen til at samle autobranchen er nøgleord for Bilbranchen èê Autobranchen er kendetegnet ved at rumme mange og forskelligartede virksomheder.

Læs mere

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private ABAF NYT 18/2011 november 2011 Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private HUSK AT SØGE OM REFUSION FRA DA-BARSEL DER ER PENGE AT HENTE En undersøgelse viser, at mange virksomheder

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Få fuldt udbytte af dit VOV medlemskab

Få fuldt udbytte af dit VOV medlemskab Få fuldt udbytte af dit VOV medlemskab VOV stiller en lang række strategisk - og økonomisk vigtige fordele til rådighed for sine medlemsvirksomheder. Forretningsnetværk, messer- og udstillinger og politiske

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING pension.dk/virksomhedsservice KÆRE VIRKSOMHED Jeg er glad for at kunne byde jeres virksomhed velkommen i PensionDanmark. Ved at indbetale til en arbejdsmarkedspension

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

AutoBranchens ArbejdsgiverForening din hjælp i hverdagen

AutoBranchens ArbejdsgiverForening din hjælp i hverdagen AutoBranchens ArbejdsgiverForening din hjælp i hverdagen Din hjælp i hverdagen... Tak for din interesse for AutoBranchens ArbejdsgiverForening. Du får her en kort præsentation af, hvad vi tilbyder, og

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

GLS-A en investering i aftaler, tryghed og viden

GLS-A en investering i aftaler, tryghed og viden GLS-A en investering i aftaler, tryghed og viden Vi står bag dig Overenskomster Arbejdsmiljø Uddannelse GLS-A et kompetencecenter for grønne arbejdsgivere Vi arbejder for virksomheder, der bygger på grokraft

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN KEMI & LIFE SCIENCE + DANSK ERHVERV STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN en del af løsningen! INDHOLD ET VÆRDIFULDT PARTNERSKAB 3 MEDLEMSFORDELE MED FOKUS PÅ FORRETNINGEN 4 UNIKT BRANCHEFÆLLESSKAB

Læs mere

Få overblik over DI s internationale aktiviteter

Få overblik over DI s internationale aktiviteter Handelspolitik Leverandørstyring EU-politik Nye markeder Finanseringsmuligheder Prognoser Eksport Antidumping Internationale udbud Certifikate Verdensbanken Internationale konjunkturer CSR Eksportfremstød

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

HR i et helhedsperspektiv. En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller

HR i et helhedsperspektiv. En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller HR i et helhedsperspektiv En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller Juni 2011 HR i et helhedsperspektiv Kompetent og effektiv HR forudsætter

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Aktivitetsoversigt 2. halvår 2009 Oversigt over ATL s medlemsarrangementer i 2. halvår 2009: Velkommen til ATL s medlemsarrangementer. Arrangementerne er

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

GLS-A GARTNERI-, LAND- OG SKOVBRUGETS ARBEJDSGIVERE. - en stærk rådgiver for arbejdsgivere

GLS-A GARTNERI-, LAND- OG SKOVBRUGETS ARBEJDSGIVERE. - en stærk rådgiver for arbejdsgivere GLS-A GARTNERI-, LAND- OG SKOVBRUGETS ARBEJDSGIVERE - en stærk rådgiver for arbejdsgivere juni 2015 2 VISION Det er GLS-A s vision at være det naturlige kompetencecenter inden for arbejdsmarkedspolitik,

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) vedr. valg af arbejdsgiverorganisation

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) vedr. valg af arbejdsgiverorganisation FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) vedr. valg af arbejdsgiverorganisation Spørgsmål Der er ikke i Industriens Overenskomst indarbejdet en pligt til at opretholde et beredskab under konflikter. Omkostningen

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER Gode råd fra Bluegarden 2016 Sådan kommer du i gang Denne guide handler om alle de overvejelser, du som selvstændig skal gøre dig, inden du ansætter din første medarbejder. Mange

Læs mere