BankInvest New Emerging Markets Aktier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankInvest New Emerging Markets Aktier"

Transkript

1 4. kvartal 2014 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Så nåede vi til vejs ende i I løbet af året nåede vi at opleve såvel de bedste som de værste sider af Frontier Markets-universet. Ved indgangen til det 4. kvartal lå det akkumulerede afkast for året på næsten 20%, og der var kun få indikationer på, at der ville komme en kursændring. Årets sidste kvartal bragte os til gengæld en storm formentlig den værste i dette årti som mindede os om, at investeringer i Frontier Markets altid bør være af langsigtet karakter: på den ene side for at drage gavn af de strukturelle tendenser, der underbygger den økonomiske vækst i disse udviklingsøkonomier, og på den anden side for at undgå tab i forbindelse med midlertidige tilbagefald. Fjerde kvartal af 2014 lukkede et i forvejen begivenhedsrigt år på dramatisk vis. Fonden gav et afkast på -7,4% for kvartalet mod et benchmarkafkast på -8,1% svarende til et positivt merafkast på 0,7%-point efter omkostninger. I andet halvår af 2014 gav fonden et merafkast efter omkostninger på 1,1%-point i forhold til benchmark. Forklaringen på fjerde kvartals negative absolutte afkast var især det store og pludselige olieprisfald, som havde væsentlige konsekvenser for nogle af vores store olieeksporterende Frontier-lande, heriblandt Nigeria, Kazakhstan og lande i Mellemøsten. Vi har dedikeret et afsnit i dette investorbrev til at forsøge at forklare situationen omkring olieprisfaldet og dets påvirkning på Frontier-aktivklassen. Afkastet for året i 2014 var +8,9% mod et markedsafkast på +15,8%. Det svage relative afkast for året blev skabt i første halvdel af 2014 og var som forklaret i de tidligere investorbreve forårsaget af store, spekulative prisstigninger i aktier fra Qatar og De Forenede Arabiske Emirater, da de to lande forlod Frontier Markets indekset i juni for at indgå i MSCI Emerging Markets indekset i stedet. Olieprisfaldet dominerede Som det nu er bekendt, oplevede vi de største olieprisfald i over 5 år i løbet af årets sidste to kvartaler. Efter næsten tre år med relativt stabile oliepriser over USD 100 per tønde faldt olieprisen med over 50% fra USD 110, som var gennemsnittet for de første 6 måneder af året, til USD 50 kort før deadline på denne rapport. Alene i 4. kvartal faldt olieprisen med 39% efter det blev klart, at OPEC ikke havde i sinde at reducere olieproduktionen. Når vi ser tilbage, kan det undre, at kun meget få aktører forudså den dramatiske korrektion af

2 olieprisen, selvom flere af de underliggende årsager må siges at have eksisteret i en længere periode. Man kan nævne den nye og volumenstærke udvinding af skiferolie i USA, en genoprettelse af produktionen i tidligere krigsramte lande som Libyen og Irak, en aftagende vækst i efterspørgslen efter energi på grund af en svag global økonomi, forsøg på at forbedre energieffektiviteten via øgede investeringer i genanvendelig energi (sol- og vindkraft mm.) og sidst men ikke mindst OPECs nye strategi om at kæmpe for markedsandele frem for (som historisk) at forsøge at holde priserne oppe gennem udbuds-disciplin. tønde og må derfor nu forventes at reducere deres investerings- og eftersøgningsarbejde. Tegn på dette er allerede observeret i olieindustrien. Det vil med tiden få den konsekvens, at produktionen gradvist vil falde, og priserne kan stabiliseres. Omkostningerne ved konventionel olieproduktion i OPEC-landene er generelt noget lavere end ved mange af de nye dybvands- og skiferolieboringer, som er blevet introduceret i løbet af de sidste år. Mens diskussionen omkring olie i år i høj grad har været fokuseret på, hvordan olieprisfaldet vil påvirke statsbudgetter og betalingsbalancer i flere af de olieeksporterende lande, vil rentabiliteten af den kommercielle olieproduktion i sidste ende være bestemt af simple omkostnings- og profitkalkuler. Hvis olieprisen virkelig har bundet ud, vil de enkelte lande og selskaber hurtigt begynde at tilpasse sig efter dette nye, normaliserede prisniveau. Vi forventer, at denne proces vil tage mindre tid end hvad mange tror på selskabsniveau såvel som på landeniveau. Positive og negative bidrag til merafkastet i perioden Den seneste periodes positive bidrag til merafkastet kom primært fra vores positioner i Sydøstasien, mens de negative bidrag primært kom fra aktier, som er eksponeret til olie- og gas eller fra selskaber, der ligger i lande, hvis økonomier lider i kraft af den lave oliepris. De to bedste enkeltbidrag i seneste kvartal kom begge fra pakistanske selskaber, hvor Lucky Cement og Engro Corp steg med henholdsvis 35% og 43% for året (alle afkast vil i denne rapport være udtrykt i kroneafkast). Pakistan er en netto-importør af olie og drog gavn af den faldende oliepris i perioden, hvilket også var tilfældet for energiintensive selskaber som Lucky Cement (cementproducent) og Engro Corp (gødningsproducent). Kilde: Bloomberg (6. januar 2014) Olieprisen er nu muligvis i gang med at finde et nyt, lavere ligevægtsniveau med en mere afdæmpet risiko for yderligere prisfald. Dette er understøttet af statistiske tidsserier, som viser, at prisfaldet på aktuelt 47% fra det hidtidige gennemsnit svarer meget godt til tidligere perioder med store olieprisfald. En anden faktor er udbudselasticiteten, som kunne begynde at komme i spil nu. Nogle olieproducenter arbejder med marginale produktionsomkostninger på over USD 60 per De negative merafkast-bidrag skyldes for de fire svageste bidragsydere primært olieprisfaldet. Noget, der muligvis vil overraske givet denne påstand, er, at to banker var blandt vores fire dårligste aktier. Aktierne for Nigerias Zenith Bank og Guaranty Trust Bank blev dog ramt af investormistillid grundet en forværret økonomisk situation i landet og en stadigt strammere bankregulering som en del af Centralbankens håndtering af olieprisfaldet. De to aktier faldt med henholdsvis 30% og 21% og handler nu tæt på historisk lav prisfastsættelse. 2

3 Det største negative bidrag til merafkastet kom dog fra vores investering i Afren, en olie- og gasproducent. Selskabet blev ramt af en kombination af faldende oliepriser og mistillid til ledelsen i selskabet, da den administrerende direktør og tre andre underdirektører blev suspenderet og senere fyret i 2. halvdel af året. I denne situation blev den negative effekt af olieprisfaldet forstærket, og aktien faldt med over 50% i 4. kvartal. Værdien af Afrens underliggende aktiver, som fik os til at holde fast i aktien trods modgangen, er nu også blevet anerkendt af andre aktører. I den sidste uge af 2014 blev Afren således kontaktet af sin nigerianske konkurrent Seplat med henblik på en eventuel overtagelse eller fusion, og aktien reagerede stærkt positivt på denne nyhed. YPF i Argentina, som er en anden olieproducent, blev også negativt påvirket af en generel investor-flugt fra oliesektoren, selvom selskabet er relativt godt beskyttet mod volatilitet i den globale oliepris. Vi fastholder et positivt syn på YPF her i starten af Porteføljeændringer Vi forsøger løbende at justere vores portefølje i retning af de selskaber og lande, som vi mener, bevæger sig i en fornuftig retning og som samtidig handler til en fornuftig værdiansættelse. Somme tider finder vi, at det er nok at ændre på porteføljevægtene blandt vores eksisterende selskaber som vi har gjort flere gange i den seneste periode. Andre gange vurderer vi, at det giver mening at tage et nyt aktiv og en ny risiko-afkast profil ind i porteføljen for at kunne drage fordel af ændringer i de politiske, økonomiske og strukturelle tendenser i de enkelte lande eller globalt. I løbet af 4. kvartal af 2014 har vi købt fem nye selskaber til porteføljen, mens vi har afviklet to andre positioner: Tilføjelser: Budget Saudi Den ledende bil- og lastbilsudlejer i Saudi-Arabien under Budget-Avis brandet; EFG-Hermes Et stort egyptisk og mellemøstligt finanshus; Kenya Commercial Bank Den største bank i Kenya; Safaricom Det største telekom-selskab i Kenya med et stort mobil-betalingsnetværk; VCB Vietcombank En dynamisk universalbank i Vietnam; Frasalg: British American Tobacco Bangladesh Et stærkt forbruger-brand i et voksende marked, primært frasolgt efter et godt afkast og nu med en høj prisfastsættelse; NagaCorp Ekspanderende kasino- og hoteldriftsselskab i Cambodia, frasolgt som følge af større usikkerhed omkring indtjeningen. For en uddybende beskrivelse af hvert selskab, se Appendiks sidst i dette investorbrev. Olie og Frontier Markets et kig ind i 2015: Hvad kan vi forvente, og vil der være korrelation eller ej? Som nævnt var det seneste kvartal i 2014 en svær periode, hvor mange gevinster fra tidligere på året blev rullet tilbage. Da kvartalet var årets sidste vil de negative markedsstemninger herfra sikkert påvirke os, når vi prøver at se fremad ind i det kommende år Når vi forsøger at forstå de drastiske markedsbevægelser i de døende måneder af 2014, bør vi dog også passe på med ikke at lade et enkelt kvartal påvirke vores syn på Frontier Markets som samlet aktivklasse. Det vigtigste budskab, som mange observatører og analytikere har draget fra faldet i oliepriser og aktiepriser i lande som Nigeria, Kazakhstan og Kuwait, er, at olien udgør en fælles korrelationsfaktor for mange lande og at vi dermed måske har nået en slutning på den periode, hvor Frontieruniverset kunne ses som en ukorreleret aktivklasse. Konklusionen virker logisk, og olieeksporterende lande udgør rigtignok 50% af MSCI s Frontier Markets indeks. Vi tror dog, at denne konklusion er forsimplet og draget forhastet. Situationen i Nigeria (se boks 1) afviger markant fra den i Kazakhstan og igen fra situationen i Kuwait, hvor break-even olieprisen for statsbudgettet er USD 40 per tønde, eller Saudi-Arabien med enorme valutareserver. Det enkelte lands evne til at klare en længere periode med lave oliepriser (hvis dette netop skulle ske) vil derfor også variere betinget af nogle meget heterogene lokale og regionale forhold. 3

4 Boks 1: Nigeria et svagt punkt i 2014 Udsigterne for Nigeria synes på kort sigt noget udfordrende. Landet er plaget af regionale og religiøse skel, hvor olieindtægterne hidtil har fungeret som den lim, der kunne binde de forskellige fraktioner sammen; kan dette fortsætte trods de lavere oliepriser? Der er også en øget politisk spænding forud for februars præsidentvalg og de tiltagende politiske kampagner en tilbagevenden til mørke tider med militærkup forekommer dog højst usandsynlig. Nigerias afhængighed af olie i finansbudget og valutabalance har efterladt økonomien sårbar over for det kraftige fald i oliepriserne. Investeringsbanken Barclays vurderer, at Nigeria mister omkring USD 700 mio. årligt i valuta-inflow for hver dollar-fald i olieprisen. Som følge heraf vil Nigeria sandsynligvis gå ind i en periode med underskud på betalingsbalancens løbende poster i 2015 fra et overskud i de foregående år. Det har allerede påvirket Nigerias valuta, Naira, der blev devalueret med omkring 10% i december 2014 og med en risiko for yderligere svækkelse. Centralbanken har gennemført en række foranstaltninger til støtte for valutaen, hvilket fører til et stadig mere restriktivt regelsæt, der hindrer vækst i den finansielle sektor. Den umiddelbare opfattelse hos mange investorer, især i det meget store og likvide obligationsmarked i Nigeria, er, at den politiske elite i Nigeria mangler lederskab og vilje til at gennemføre de nødvendige reformer for at afkoble Afrikas nu største økonomi fra de uønskede rutsjebaneture, der har efterfulgt den seneste tid med stærkt svingende internationale oliepriser. Lad os bemærke, at olie- og gassektoren kun tegner sig for 14% af Nigerias BNP, men hele 95% af eksportindtægterne, ligesom olie og gas finansierer 75% af regeringens budget. Kombineret med usikkerhed om et forestående valg i februar og med Ebola og Boko Haram endnu i tankerne er det ikke svært at forstå de bekymringer, som mange nærer til Nigeria. I øjeblikket sparer Nigeria millioner hver dag på reducerede udgifter til subsidiering af energipriserne, og regeringen overvejer nu at fjerne støtten til brændstof helt, mens olieprisen er lav, fordi forbrugerne næsten intet vil mærke. Desuden vil forbundsregeringen fokusere mere på effektiviteten af sin skatteopkrævning samt udforske andre indtægtskilder til at reducere sin store afhængighed af olierelaterede indtægter. Nigerias kommercielle hovedstad, Lagos, har allerede vist vejen, idet olietilknyttede skatteindtægter her kun udgør ca. 25% af budgettet. Vi vurderer, at 2015 kan blive et udfordrende år for Nigeria, og at vi skal hen omkring midten af året, førend et positivt stemningsskifte vil kunne forventes. Trods faldet i olieprisen vil vi forvente, at Nigeria kommer sig, og BNP-væksten forventes (stadig) at holde sig omkring 5% om året i faste priser drevet af de samme sektorer, der har styrket den nigerianske økonomi over de seneste år - handel, landbrug, byggeri, finansiering og serviceydelser. Nigeria nyder godt af lave niveauer for offentlig gæld i forhold til BNP og ville være i stand til at finansiere et par år med budgetunderskud, hvis det måtte være nødvendigt. Som investorer i otte selskaber i Nigeria måtte vi tage vores andel af smerte i det fjerde kvartal af Samlet havde vi omkring 18% af vores porteføljevægt i Nigeria. Selvom vi kunne have været bedre tjent med at undvære to eller tre af vores nigerianske aktier i perioden, står vi ved vores investeringer og forventer, at udviklingen i de kommende år vil give os ret. Vi mener, at vores porteføljeinvesteringer generelt lever op til vores langsigtede investeringstilgang om at købe attraktivt værdifastsatte selskaber med solide markedsandele og eksponeret til markeder i vækst Nigerias BNP vækst % Ser man ud over de kortsigtede udfordringer og den politiske støj, så finder vi alligevel grund til optimisme i Nigeria på lidt længere sigt; befolkningen er stor (175 mio.) og fortsætter med at vokse med omkring + 3% årligt. Dette alene gør Nigeria attraktiv for enhver langsigtet investor, og flere store multinationale selskaber har oplyst, at de overvejer eller er i gang med at investere i Nigeria. Det nuværende fald i olie-dollar indtægter kunne også give en unik mulighed for at reformere landet e 18e 17e 16e 15e Kilde: IMF data og estimater er fra oktober

5 Bahrain Estonia Nigeria Serbia Croatia Ukraine Bulgaria Lithuania Slovenia Kazakhstan Mauritius Kuwait Romania Jordan Morocco Oman Lebanon Vietnam Tunisia Pakistan Sri Lanka Argentina Qatar Kenya UAE Bangladesh New Emerging Markets Aktier 4. kvartal 2014 Faldet i olieprisen og den umiddelbare kamp om markedsandele påvirker hele verden, og de fulde langsigtede konsekvenser af de lavere oliepriser er på dette stadie endnu ikke kendte. Det ville være urealistisk at antage eller forvente, at Frontieruniverset vil være upåvirket af de prisbevægelser, som vi har set i løbet af de sidste måneder. Vi bor jo alle på den samme klode, og økonomierne i mange udviklingslande (Frontier-lande) er stadig i høj grad afhængige af råvareeksport. Vores fokus på lande som Nigeria, Kazakhstan og Kuwait bør ikke få os til at ignorere de positive effekter af en lavere oliepris for de lande, der er afhængige af råvareimport til deres energiforsyning lande som Kenya, Pakistan, Sri Lanka, Marokko og Egypten for at nævne et par stykker. Disse lande forventes alle at nyde gavn af et mindre forbrug af valutareserver til at drive den økonomiske vækst, og de udgør de andre 50% af vores investeringsunivers. Når man desuden betragter Argentina, hvor oliepriserne har været stigende i år, idet regeringen har forsøgt at skabe et attraktivt miljø for lokale og udenlandske investorer til at øge den lokale olie- og gas produktion, får man et bredt spektrum af reaktioner, implikationer og konsekvenser af de lavere oliepriser i vores Frontier-univers. Det er netop ud fra denne diversitet, at den lave korrelation med Emerging Markets og de udviklede lande udspringer på mellemlang og lang sigt trods de pludselige og dramatiske markedsbevægelser på den korte bane. Frontier-markederne siges at have en lav grad af korrelation med resten af verden, da meget af den fremtidige vækst i disse lande er betinget af interne faktorer politiske, økonomiske, sociale og/eller klimamæssige. Landene lever dog ikke i isolation: Kazakhstan vil for eksempel være påvirket af udviklingen i Rusland, såvel på aktiemarkedet som i den reale økonomi, og budget-balancerne i Kuwait og Saudi-Arabien vil begge være mærkede af de svage oliepriser, selvom begge lande har lagt store summer til side og godt ville kunne klare en længere periode med billig olie. På den anden side har Nigeria med næsten 20% af den samlede vægt i vores benchmark-indeks i høj grad sig selv at skyde skylden på med hensyn til landets nuværende svage økonomiske situation. Nigeria kunne klare sine kortsigtede udfordringer med lavere olieindtægter ved groft sagt at udvise større ihærdighed med at udvikle sit enorme potentiale (se boks 1). Afkast for Frontier- lande i 2014 og Q4 14: Korrelation eller ej? 80% 60% Q4 ' % 20% 0% -20% -40% Kilde: FactSet; Afkast i kroner; data for Qatar og UAE dækker kun første 5M af 2014, da de forlod MSCI Frontier indekset d. 1. juni. 5

6 På den positive side af olie-spekteret finder vi Pakistan, Kenya, Egypten og Sri Lanka alle olieimporterende lande, som ligger i en vækstbane kendetegnet af økonomisk ekspansion, investeringer til at bygge eller genopbygge manglende infrastruktur, øget finansiel inklusion og et stigende forbrug, som bør drage gavn af de lavere oliepriser. Vi forventer, at mange af disse positive effekter vil vare ved. Men ligesom med de olieeksporterende lande vil graden af succes for de olieimporterende lande i høj grad afhænge af, hvorvidt de kan eller ikke kan implementere langsigtede strukturelle reformer, som er nødvendige for, at deres økonomier bliver ved med at blomstre. I 2015 vil vi holde øje med valget i Sri Lanka i januar; en regeringskoalition under pres i Georgien; en stærk-mand præsident i Egypten, som stiller op til genvalg; en pakistansk regering under pres fra en stærk opposition; og på den mere positive side en Kenyansk præsident, som ikke længere er under pres fra menneskerettigheds-anklageren i Haag. Verden står aldrig stille, og de enkelte landes regeringers evne til at håndtere den virkelighed og de problemer, som de står overfor, vil på den lange bane have en større effekt på fremtiden for disse lande og økonomier end udsving i olieprisen. Dette har naturligvis altid været gældende, men mantraet er nyttigt at gentage netop nu, så vi ikke lader vores forhåbninger drukne i en tønde olie. Vi forventer, at Frontier-landene vil opleve høje økonomiske vækstrater i 2015, men vi er også klar over, at lokale forhold i løbet af året nemt kan påvirke hvert lands realisering af de forventninger, som starten af året bringer. Landene i Frontier-universet er en heterogen gruppe, hvor mange deler blot én fællesnævner et meget lavt udviklingsniveau og dermed et stort potentiale for at udvikle sig. Frontier-landene har haft denne egenskab til fælles i mange år og vil blive ved med at dele den i mange år endnu. Det er netop den heterogene natur af Frontiermarkederne, som gør, at man ofte kalder universet for ukorelleret både i forhold til Emerging Markets og de udviklede lande og måske endnu vigtigere internt, som et benchmark-indeks og som en gruppe lande. Vi forventer, at denne lave grad af korrelation vil bestå i en lang årrække som en af de store gevinster ved Frontier-universet som aktivklasse. Vi forventer, at Frontier Markets vil blive ved med at levere attraktive afkast til de investorer, der ligesom vi tror på, at lokale og internationale selskaber vil fortsætte med at udforske, udvikle og trække på de vækstmarkeder, som udgør vores Frontierinvesteringsunivers. Arbejdsplan: hvad vil vi kigge efter i det nye år? En af de største udfordringer for porteføljemanagere i Frontier-universet er at holde styr på udviklingen i mange lande og beslutte sig for, hvorvidt der er noget i det langsigtede perspektiv for det enkelte land, som vil blive påvirket af aktuelle interne begivenheder såvel som ændringer påvirket af den internationale situation. Dette er grunden til, at vi har fokus på at møde vores porteføljeselskaber og deres ledelse i deres hjemmelande om muligt. I 2014 mødtes vi med selskaber og andre aktionærer i Nigeria, Ghana, Vietnam, Sri Lanka, Kenya, Egypten, London og naturligvis Danmark. I flere tilfælde fulgte vi op på møderne med direkte kontakt til porteføljeselskaberne via mail eller telefon. Ud over den direkte kontakt havde vi et tæt samarbejde med vores netværk af brokere og analytikere på tværs af de lande, som vi har investeret i, og vi fulgte den daglige udvikling i landene ved at læse lokale aviser og andre kilder begyndes for vores vedkommende med en rejse til Sri Lanka, Bangladesh og Pakistan midt i januar, hvor vi vil møde flere store og små selskaber, lokale myndigheder samt andre aktionærer. Senere på året forventer vi at rejse til Nigeria og Kenya, Egypten, Marokko, Golf-landene, Argentina, Peru, Georgien, Rumænien samt Vietnam. Derudover vil vi tage med til et par konferencer i Europa og blive ved med at trække på vores netværk i Frontier-universet. Med venlig hilsen Søren Høyer & Brian Muggeridge Andersen Redaktionen afsluttet den 7. januar

7 APPENDIX nye aktier og frasalg i seneste periode Budget Saudi Selvom Saudi-Arabien primært opfattes som en olieøkonomi, finder vi en række interessante dynamikker og investeringsmuligheder uden for olie- og gassektoren i dette land. Måske inspireret af Dubais succes med at tiltrække emigranter og turister fra hele verden, har Saudi-Arabien fastlagt målsætninger om vækst i andre industrier end oliesektoren. Nogle investeringsprojekter er øremærket til etablering af "intelligente byer", der tiltrækker et stort antal bygningsarbejdere og udlændinge i Saudi-Arabien. Vi forventer, at Budget Saudi, som er den førende biludlejningsforretning i landet, vil drage fordel af denne strukturændring via en stigende efterspørgsel efter outsourcede bil- og lastbilflåder. Ekspansion i dele af Sydøstasien er et andet potentielt vækstområde ligesom turisme, da Saudi-Arabien fortsat må forventes at tiltrække et stort antal religiøse turister hvert år (til bl.a. Mekka). Vi finder selskabets høje indtjeningsvækst på 16% i 2015 kombineret med en flot EK-forrentning på 24% og rimelig valuation (14x 2015 P/E ) som interessant. EFG-Hermes Vi fastholder vores tillid til Egypten som et interessant sted at investere. Genopretningen af økonomien efter afsættelsen af Det Muslimske Broderskab i 2013 kører på fuld kraft, og valget af den tidligere militære leder el- Sisi som ny præsident i juni 2014 har skabt ro og orden. Siden da er investeringer fra de arabiske allierede lande, Saudi-Arabien og Emiraterne, været med til at finansiere genopretning i Egypten, og virksomheder på tværs af alle industrier er nu i en opadgående fase fra recession til opsving. EFG-Hermes, der altovervejende er en investeringsbank, nyder særlig godt af de mere positive vinde. Markedet for børsnoteringer er i bedring, og der rejses mere ny kapital for virksomheder i Egypten og MENA-regionen. Egypten står for omkring 2/3 af den gebyr-baserede indtjening, mens andre MENA-lande udgør resten. EFG-Hermes bør også nyde godt af den planlagte åbning af det enorme Saudi-marked i andet kvartal af 2015, der i dag næsten er et lukket område for internationale investorer. Vi mener, at vores nye position i EFG-Hermes vil give en bredere eksponering til virksomhedernes dynamik i Mellemøsten, som fint supplerer vores eksisterende positioner i regionen. Kenya Commercial Bank KCB har i årevis været betragtet som Kenyas store, men lidt søvnige markedsleder, især i forhold til nummer to, den mere innovative Equity Bank. Vi har delt denne opfattelse, og vi har over de seneste år høstet flotte afkast fra vores investering i Equity Bank. Selvom vi vil forblive investeret i Equity Bank, har vi reduceret vores position på grund af overvejelser om værdiansættelsen, især i forhold til KCB, der er førende på markedet målt på både balance og indtjening. KCB høster fordele fra en øget decentralisering af regeringen i Kenya, der har skabt et stort antal nye amter, der primært har KCB som bankforbindelse. Væksten forventes også at komme fra et samarbejde med Safaricom, som fremover vil dele sin platform for mobile payments, MPesa, med KCB som en strategisk partner. Herved undgår KCB store omkostninger ved at skulle opbygge sin egen platform, mens Safaricom opnår at give sine kunder adgang til en bred pallet af banktjenester. KCB har nydt godt af reducerede tab og hensættelser, som ellers prægede banken i de år, hvor regeringens ændring af den offentlige sektor frøs likviditet og førte til problemer for store dele af de private virksomheder. KCB er godt kapitaliseret, har plads til vækst, og dens nye, yngre ledelsen fremstår som langt mere levende og dynamisk end tidligere. Safaricom Nogle gange finder man kombinationen af et fantastisk selskab, men kun en gennemsnitlig aktie, og i nogen tid tøvede vi med vores vurdering af Safaricom. Vi havde vores tvivl om, hvorvidt prisfastsættelsen af selskabet var fornuftig eller for dyr. Efter at besøgt Kenya og ledelsen i Safaricom i september - og med en vurdering af, at indtjeningsvæksten fortsat må forventes at klare sig bedre end for mange andre selskaber i Kenya og for andre telekommunikationsselskaber, besluttede vi at investere i aktien. Safaricom er en fascinerende virksomhed og er misundt af det meste af den globale teleindustri. Safaricom har allerede en dominerende markedsandel i Kenya - og vil fortsætte med at skabe nye partnerskaber, opbygge og tilføje tjenester til deres eksisterende tale, data og MPesa netværk (mobilbetalinger). Safaricom agter nu også at tilbyde online-tv ved brug af en modemboks til gamle analoge tv. Det nye samarbejde med KCB vil lette adgangen til kreditkort links i MPesa og sammen med Lipa Na MPesa (for butikscentre) forventes dette at øge brugen af MPesa og relaterede produkter betydeligt til generelle shopping formål - et stort markedspotentiale. Kun få virksomheder i telesektoren nyder vækstrater som Safaricom; med forventet vækstindtjening på 29% og 19% i 2014 hhv. '15 mener vi, at Safaricom fortjener sin værdiansættelse på omkring 16x 2015 EPS. VCB Vietcombank På trods af Vietnams dynamiske økonomi med høje vækstrater i de seneste år og fortsat lovende udsigter, har det været fornuftigt ikke at være investeret i vietnamesiske banker over de seneste år. Tab i banksektoren var alarmerende høje i perioden efter den globale finanskrise, der tvang alle banker til at foretage store hensættelser over de seneste fire år. Det efterlod samtidig meget lidt plads for udlån og indtjeningsvækst. I BankInvest har vi diskuteret, om vi bør afvente, at sektoren kollektivt kommer gennem processen med at genoprette balancerne, eller om vi skal forsøge at identificere den første stærke bank, der kommer igennem krisen med en ren balance og muligheden for at høste fordelene? 7

8 . Vi har valgt denne sidste løsning og har en stærk tro på, at Vietcombank vil være den første til at lægge de problematiske år bag sig. Selvom historiske data ikke ser imponerende ud, er forventningerne til 2015 og '16 lovende; afkast på egenkapitalen bør kunne overstige 19%, og indtjeningsvæksten kan overstige 50% i 2015, hvor hensættelserne flader ud. Endelig er der håb om, at myndighederne vil beslutte at lempe de stive grænser for udenlandsk ejerskab af vietnamesiske banker; sker dette, så vil der givetvis komme en stor interesse fra internationale investorer til gavn for værdiansættelse af vietnamesiske banker generelt. Frasalg To positioner blev frasolgt i perioden - én efter en massiv kursopgang og én efter at have skuffet vores forventninger. BAT Bangladesh, en cigaretproducent, steg med 95% i 2014 (efter næsten 100% også i 2013) og er nu en temmelig højt prisfastsat aktie efter vores opfattelse. Forventet indtjeningsvækst er nu beskeden, og det direkte udbytte er blot omkring 1%, mens P/E-multiplen er næsten 30x på 2014-indtjeningen. Da aktien desuden var en af porteføljens mindst likvide, besluttede vi at lade det positive momentum hjælpe os med at frasælge positionen efter et meget tilfredsstillende bidrag. NagaCorp i Cambodia, en kasino-operatør, blev ligeledes solgt efter at have leveret et mere moderat bidrag. Aktien steg med tilfredsstillende 14% i fjerde kvartal (indtil vores frasalg), hjulpet af selskabets opkøbsprogram af egne aktier, hvor vi besluttede at sælge ind i denne stigning. Afkastet over 2014 var dog et fald på 11%, en svag præstation i forhold til markedet generelt. Vi er bekymrede for, at udsigterne for NagaCorp ikke er så lyse, som vi troede for 12 måneder siden. Vi ser nu en kombination af kortsigtet risiko fra potentielle omkostningsoverskridelser fra det nye store kasino i Phnom Pen og et mere strukturelt pres mod kasinoer i regionen. 8

9 Afkast og risiko Afkastudvikling = dec.11 jun.12 dec.12 jun.13 dec.13 jun.14 dec.14 New Emerging Markets Aktier Afkast 3 mdr ÅTD 1 år 3 år* 5 år* Risikonøgletal (5 år, ex post) Portefølje -7,4% 8,9% 8,9% 24,0% 15,8% Standardafvigelse 12,5% Benchmark** -8,1% 15,8% 15,8% 15,5% 9,7% Tracking Error 6,6% * Afkast over 1 år er annualiserede Sharpe Ratio 1,12 ** Benchmark er 50% MSCI Frontier og 50% MSCI Frontier ex GCC, inkl Information Ratio 0,83 nettoudbytter. Før 31/03/2009 MSCI ND Emerging Markets. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ( BankInvest ) Sundkrogsgade København Ø Tlf.: Disclaimer Oplysningerne i dette materiale skal alene anses som generel information. Der er således ikke tale om investeringsrådgivning eller en opfordring til køb eller salg af investeringsbeviser eller andre værdipapirer, og BankInvest påtager sig intet ansvar for dispositioner eller undladelser, som oplysningerne måtte danne grundlag for. Dette materiale indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Kursværdien kan endvidere blive formindsket eller forøget blandt andet som følge af markedsforhold, herunder udsving i valutakurserne. BankInvest anbefaler, at man læser vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. inden eventuel investering foretages. BankInvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra en ekstern kilde, og BankInvest forbeholder sig ret til at foretage justering af informationerne. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Modtageren opfordres om nødvendigt til at søge bekræftelse af specifikke data og informationer. Vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. samt anden supplerende information findes på 9

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Argentina. Afkast og performance de største faktorer i Q1

Argentina. Afkast og performance de største faktorer i Q1 1. kvartal 2015 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Porteføljens afkast blev 7,2 procent (efter omkostninger) mod sammenligningsindeksets 9,5 procent, altså 2,3 procentpoint

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 1. kvartal 2015 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer leverede (som univers) i første kvartal 2015 et afkast i DKK på 2,2 pct., hvilket

Læs mere

BankInvest Højrentelande

BankInvest Højrentelande 3. kvartal 2015 BankInvest Højrentelande Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets har haft det svært det seneste kvartal. Det gælder obligationer, valuta og aktier, der alle har givet negativt

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

BankInvest Asiatiske Aktier

BankInvest Asiatiske Aktier 3. kvartal 2016 BankInvest Asiatiske Aktier Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asiatiske aktier gav i tredje kvartal et afkast efter omkostninger på 10,1%, hvilket var 1,1 % point bedre end

Læs mere

BankInvest Højrentelande, lokalvaluta

BankInvest Højrentelande, lokalvaluta 3. kvartal 2015 BankInvest Højrentelande, lokalvaluta Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets obligationer i lokalvaluta har afkastmæssigt haft et svært 3. kvartal. Porteføljen har givet et

Læs mere

BankInvest Europa Small Cap Aktier

BankInvest Europa Small Cap Aktier 3. kvartal 2015 BankInvest Europa Small Cap Aktier Brev til investorerne Kære investor Europa Small Cap Aktier leverede i 3. kvartal et negativt afkast på 6,1%, hvilket var 0,4% dårligere end sammenligningsindekset.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

BankInvest Højrentelande

BankInvest Højrentelande 4. kvartal 2015 BankInvest Højrentelande Brev til investorerne Kære investor Efter nogle hårde kvartaler havde Emerging Markets obligationer en god afslutning på året. Porteføljen gav i årets sidste kvartal

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2014 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Glasset er kun halvt fyldt Da denne aktieafdeling blev lanceret for mere end syv år siden, var det vores ambition at udnytte

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2017 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Indledningsvist gør vi opmærksom på, at omtale af selskaber (udstedere) og værdipapirer (fx aktier eller obligationer)

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 3. kvartal 2015 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Over de tre måneder til d. 30. september faldt både de globale aktiemarkeder og Frontier Markets kraftigt. Afdelingen

Læs mere

Er det alpha eller bare en style bias?

Er det alpha eller bare en style bias? Er det alpha eller bare en style bias? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Debatten omkring aktiv kontra passiv forvaltning har kørt i mange år uden at nå en håndfast konklusion. Det

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

BankInvest Udenlandske Obligationer

BankInvest Udenlandske Obligationer 4. kvartal 2015 BankInvest Udenlandske Obligationer Brev til investorerne Kære investor Udenlandske obligationer gav et afkast på -0,6 % i 4. kvartal og 0 % for hele året. Betragter man året som helhed

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 4. kvartal 2014 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer oplevede et sell-off i fjerde kvartal og leverede (som univers) et afkast i

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 3. kvartal 2016 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Afdelingen gav et afkast på 3,0% i 3. kvartal 2016 (efter omkostninger), mens sammenligningsindekset steg med

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2014 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging markets steg i 2. kvartal 2014 med 7,1% og afkastet lå på niveau med de mere udviklede markeder. Udviklingen

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World 12.juni 2014 Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World Over de sidste 35 år er globale aktier steget i 27 år og faldet i 8 år. I hele træskolængder falder markedet hver femte år. Uanset

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2015

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2015 4. kvartal 2015 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien gav i fjerde kvartal et afkast på 5,7% målt i DKK efter omkostninger. Sammenligningsindekset gav et afkast på 6,7%,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

BankInvest Optima 10+

BankInvest Optima 10+ 4. kvartal 2015 BankInvest Optima 10+ Brev til investorerne Kære investor Med et afkast på 1,3% var 4. kvartal 2015 et godt kvartal for investorerne i Optima 10+. Generelt faldende renter i Danmark betød,

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse IV: Økonomiske udviklingstendenser i Mellemøsten og Nordafrika

Udenrigsøkonomisk analyse IV: Økonomiske udviklingstendenser i Mellemøsten og Nordafrika Udenrigsøkonomisk analyse IV: Økonomiske udviklingstendenser i Mellemøsten og Nordafrika Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 2. marts 2015 Sammenfatning: Mellemøsten og Nordafrika har

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Investering i høj sø

Investering i høj sø Investering i høj sø Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det seneste halve år har budt på stigende uro på de finansielle markeder. Den stigende volatilitet er blandt andet et

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Asien 3. kvartal 2015

Asien 3. kvartal 2015 3. kvartal 2015 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien faldt i 3. kvartal med 18,2 procent efter omkostninger. I samme periode faldt sammenligningsindekset med 17,2 procent.

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 1. kvartal 2016 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Stabilitet er ikke et passende ord til beskrivelse af de globale aktiemarkeder i første kvartal 2016. Det samme

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017 NYHEDSBREV Slingshot er en henvisning til Davids kamp mod Goliat. David vandt kampen mod Goliat med simpel innovation. Med en slynge (sling) og en sten blev kæmpen nedkæmpet. Slingshot er også en dokumentar

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser NYHEDSBREV Risikostyring og beliggenhed Kære læser Med dette nyhedsbrev starter vi et nyt fokus som du fremadrettet vil se i vores nyhedsbreve: Risikostyring. Risikostyring er ret afgørende for dine profitter,

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

ECB Månedsoversigt August 2009

ECB Månedsoversigt August 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 6. august at fastholde s officielle renter. De informationer og analyser, der er blevet offentliggjort

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 21 juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset FONDENES AKTIVITET

Markedskommentar Torsdag den 21 juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset FONDENES AKTIVITET Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 21 juni 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 20-06-2012 Sojaskrå Sommer 2012 Plus US $ 0,70 pr. Short ton Efterår 2012 Plus US $ 2,00 pr. Short ton

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet 2. marts 2015 Sammenfatning: Siden olieprisen

Læs mere

ECB Månedsoversigt Marts 2009

ECB Månedsoversigt Marts 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. marts 2009 at nedsætte s officielle renter med yderligere 50 basispoint. Renten ved eurosystemets

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere