The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN"

Transkript

1 The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt hos de mennesker, vi arbejder med.

2 Kære kolleger Hos Pfizer er vi alle ansvarlige for at forstå de vigtige juridiske og etiske problemstillinger, der påvirker vores forretning, og for at handle med integritet. Integritet er mere end blot at overholde loven. Det er en af Pfizers kerneværdier. Det afspejler, hvem vi er som virksomhed og som individer. Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt hos de mennesker, vi arbejder med. Dette adfærdskodeks (almindeligt kendt som The Blue Book) og dets tilhørende websted integrity.pfizer.com er grundlæggende ressourcer for alle medarbejdere. Det giver en oversigt over Pfizers politik vedrørende forretningsadfærd og identificerer de personer, der kan besvare alle spørgsmål, I måtte have om problemstillinger i forbindelse med compliance. Jeg beder jer om at gøre jer bekendt med The Blue Book og bogmærke webstedet som en reference, der kan hjælpe jer med at sikre, at I hele tiden overholder alle politikker og procedurer, der er gældende for jeres arbejde. Vær forvisset om, at alle Pfizers ledere står til jeres rådighed, hvis I har nogen bekymringer i forbindelse med virksomhedens fremgangsmåder eller vedrørende en kollega. Hvis I beder om råd, bringer problemstillinger på bane eller indberetter ureglementeret adfærd, kan og vil dette ikke blive lagt jer til last. Vores åben dør-politik og vores politik imod repressalier eksisterer for at opmuntre og beskytte medarbejdere, der bringer problemstillinger på bane. Vores engagement i at gøre det rette, hvilket betyder overholdelse af både ånden og bogstavet i den lovgivning, der styrer vores branche, giver os en konkurrencemæssig fordel. Hvis vi skal handle med integritet, kræver det, at vi alle engagerer os fuldt ud. Det er vores fælles ansvar It s Mine, It s Yours, It s Ours. Ian Read Formand og administrerende direktør i

3 Pfizer OWNIT! O tag ejerskab over... forretningen Grib mulighederne for at tænke anderledes, løb risici og vær ansvarlig; prøv noget nyt W vind... på markedet Vær fortaler for og stræb efter langsigtede, tilpassede strategier, der støtter vores mission og som former branchen N ingen idioter... lad os tale om adfærd Tag kampen op mod tærende, selvisk og ondskabsfuld adfærd; alle har et ansvar i den forbindelse I påvirk... resultater Levér, hvad du har lovet; hurtigt, beslutsomt og ærligt T tillid... til hinanden Tag del i en åben og konstruktiv debat for at sikre, at alle får succes; tiden er kommet til at tale lige ud af posen 1

4 Hos Pfizer er vi alle ansvarlige for at forstå de vigtige juridiske og etiske problemstillinger, der påvirker vores forretning, og for at handle med integritet. Integritet er mere end blot at overholde loven. Det er en af Pfizers kerneværdier. Det afspejler hvem vi er, som virksomhed og som individer. Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt hos de mennesker, vi arbejder med. Præstationer med integritet Vores forpligtelse... 4 Vores standarder... 6 Vores ansvarsområder... 7 Pfizers compliance-program... 8 Pfizers Office of the Ombudsman... 9 At bringe problemstillinger på bane, komme med idéer og stille spørgsmål...10 Anti-repressalie...12 Tavshedspligt...13 Vores branche Vores forpligtelse...14 Lovgivning om sundhed og regulatoriske krav...15 Anti-bestikkelse og anti-korruption...15 Forskning og udvikling...17 Fremstillings- og leveringskvalitet...19 Markedspladsen og interaktion med sundhedspersonale...20 Antitrust- og konkurrencelovgivning...21 Sikring og tilsyn af produkternes sikkerhed, kvalitet og præstation

5 Vores virksomhed Vores forpligtelse...23 Patenter, varemærker og ophavsret...24 Regnskab og optegnelser...24 Fortrolig og proprietær information...25 Beskyttelse af personoplysninger...25 Administration af fortegnelser og oplysninger...27 Godkendt brug af informationssystemer...28 Interessekonflikter...29 Sociale medier...31 Insider information...32 Konkurrentovervågning...33 Kontrolmekanismer for global handel...34 Vores medarbejdere Vores forpligtelse...35 Politik imod repressalier...36 Lige muligheder for ansættelse...36 Diskrimination eller chikane...37 Misbrug af stoffer...38 Vores lokalsamfund og offentligheden Vores forpligtelse...39 At gøre det godt grundet gode gerninger: Virksomhedsansvar...40 Beskyttelse af miljøet, samt sundhed og sikkerhed...41 Offentlige undersøgelser: Anmodninger om oplysninger eller virksomhedsbesøg...42 Henvendelser fra medier, analytikere, investorer og det offentlige...43 Politisk aktivitet

6 Præstationer med integritet Vores forpligtelse Pfizer stoler på, at du bidrager til at opretholde vores omdømme og høje standarder ved altid at handle med integritet. Kend standarderne, og efterlev dem. Hvis vi kender, forstår og handler i overensstemmelse med Pfizers værdier, gældende lovgivning og virksomhedspolitik, så kan vi alle optræde som rollemodeller. Stil spørgsmål. Det forventes, at du er godt bekendt med de love og politikker, der er gældende for din rolle. Hvis du har spørgsmål, så spørg din leder eller en medarbejder i enten den juridiske afdeling eller compliance-afdelingen. Bring problemstillinger på bane. Hvis du mener, at en person muligvis er ved at overtræde en lov eller en politik, skal du bringe problemstillingen på bane. Pfizers ledelse er forpligtet til at sikre, at vores standarder opretholdes og at der tages hånd om enhver problemstilling. Repressalier for at bringe en problemstilling på bane i god tro er strengt forbudt. Præstér altid med integritet. Det er ikke tilladt at overtræde en lov eller en politik, og du må heller aldrig føle dig opfordret eller presset til dette. Engagement i INTEGRITET Vi kræver de højeste etiske standarder af såvel os selv som af andre, og vores produkter og processer skal være af den bedst mulige kvalitet. 4

7 PRÆSTATIONER MED INTEGRITET I korte træk: Hvordan stiller jeg spørgsmål, kommer med idéer eller bringer en problemstilling på bane? Åbne døre Diskutér spørgsmål, idéer og problemstillinger uden frygt for repressalier. Der er mange personer, der kan hjælpe. Gå til den person, du føler dig mest tryg ved. Compliance-afdelingen Kontakt compliance-afdelingen direkte, hvis du har spørgsmål, idéer eller for at bringe en problemstilling på bane. Kontakt: Enhver leder Din kontaktperson i compliance-afdelingen eller den juridiske afdeling HR-afdelingen Kontakt: Din kontaktperson i compliance-afdelingen (via sikker fax) 235 East 42nd Street, New York, NY USA Compliance Helpline Indberet en problemstilling med Helpline indberetningsværktøjet på nettet eller telefonlinjen. De emner, der indberettes via hjælpelinjen, kan være begrænset af visse jurisdiktioner. Der kan være mulighed for anonym anmeldelse på din arbejdsplads. Du kan finde flere oplysninger på raisingcomplianceconcerns.pfizer.com. Pfizers intranet Find politikker og procedurer, "It's Mine" ressourcer, succeshistorier, kontaktoplysninger med mere. Kontakt: pfizer.alertline.com Du kan finde det lokale nummer på helpline.pfizer.com Kontakt: integrity.pfizer.com policysource.pfizer.com 5

8 Hvordan håndhæves overholdelse af Pfizers standarder? Enhver overtrædelse af en lov eller virksomhedspolitik kan resultere i disciplinær handling, herunder ophør af ansættelse (underlagt relevant lovgivning), især hvis du: forsætligt og bevidst overtræder loven eller virksomhedspolitik påvirker andre til at overtræde loven eller virksomhedspolitik ikke samarbejder i en virksomhedsundersøgelse af mulige overtrædelser gør gengæld mod en kollega for at have indberettet en problemstilling eller en overtrædelse, eller ikke reelt overvåger underordnedes handlinger. Vores standarder Denne opsummering af Pfizers politikker omhandlende forretningsadfærd ("Blue Book") er en guide til virksomhedens compliance-struktur og centrale standarder. Blue Book opsummerer nogle af de virksomhedspolitikker og -procedurer, der regulerer hvordan vi driver forretning på juridisk og etisk korrekt vis. Alle medarbejdere er underlagt de love og bestemmelser, der gælder i det land, hvor de arbejder. Fordi Pfizer Inc. er et amerikansk selskab, kan amerikansk lovgivning ligeledes gælde for adfærd, der finder sted uden for USA. Desuden har alle medarbejdere et ansvar for at forstå og følge de Pfizer-politikker og -procedurer, der gælder for deres stilling og ansvarsområder. Hvis du er usikker på hvilke standarder, der gælder for dig, eller hvordan du overholder dem, er det dit ansvar at søge rådgivning. Rådfør dig med din leder eller kontakt den juridiske afdeling eller complianceafdelingen. Pfizer kræver også, at samarbejdspartnere og midlertidigt ansatte overholder høje standarder. Det forventes, at de overholder alle de love og relevante politikker, der vedrører arbejde, som udføres på Pfizers vegne. Manglende overholdelse af vores standarder kan have konsekvenser for følgende: For vores virksomhed Pfizers omdømme kan lide skade, søgsmål eller bøder, offentliggørelse over for statslige myndigheder, mindre omsætning For vores medarbejdere Retsforfølgelse, bøder eller fængsel, disciplinærsager, deres personlige omdømme kan lide skade, alvorlig personskade eller sygdom For patienter, kunder og offentligheden Kompromitteret produktsikkerhed eller effektivitet, miljørisiko, højere medicinomkostninger, tab af god tro og tillid, når der handles med Pfizer For vores investorer Tab af tiltro til Pfizer og dets produkter, tab af investeringsværdi, omdømmet af Pfizers virksomhedsstyring lider skade 6

9 PRÆSTATIONER MED INTEGRITET Hvilke standarder er gældende? Spørg, hvis du har brug for hjælp til at afgøre, hvilke love (nationale eller internationale), politikker (f.eks. lokale, på afdelingsniveau, globale) eller andre standarder, der gælder for din rolle. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din leder, den juridiske afdeling eller complianceafdelingen. Vores ansvarsområder Som medarbejder hos Pfizer er du en del af det privilegium og ansvar, der ligger i at opretholde virksomhedens omdømme. Dette gør du, hver gang du handler etisk korrekt og lovlydigt. Der er situationer, hvor det kan være en udfordring at træffe den rette beslutning. Hvis du har et spørgsmål eller er i tvivl om noget, skal du bede om hjælp der er mange ressourcer, som er parat til at hjælpe dig. Du er ligeledes ansvarlig for at bringe risici for virksomheden på bane, så snart du støder på potentielle problemer ideelt set før disse risici bliver til faktiske problemer. Ved at bringe problemstillinger på bane giver du ledelsen mulighed for at tage hånd om potentielle problemer og beskytte virksomheden, medarbejderne og offentligheden. Hvis du har grund til at tro, at en kollega eller enhver anden person, der udfører arbejde på vegne af Pfizer, har overtrådt eller måske vil overtræde en lov eller en Pfizer politik, har du pligt til straks at indberette denne oplysning til din leder, en anden leder, HR-afdelingen, compliance-afdelingen eller den juridiske afdeling. Pfizer har politikker såsom åben dør, anti-repressalier og tavshedspligt for at beskytte dig. Repressalier mod en kollega, der i god tro søger råd, bringer en problemstilling på bane eller indberetter ureglementeret adfærd, er strengt forbudt. Hvis du er i tvivl, er det altid bedst at bringe problemstillingen på bane. 7

10 RCI'er - Referable Compliance Issues RCI'er er forhold, hvor der er stor sandsynlighed for, mistanke om eller faktiske overtrædelser af gældende lovgivning eller virksomhedspolitik, som skal indberettes til compliance-afdelingen til videre undersøgelse. Det afhænger af situationens fakta, om et anliggende er betydningsfuldt. Forhold, der tages i betragtning, kan være: Var handlingen forsætlig eller en del af et mønster? Var handlingen ulovlig? Var en leder indblandet? Udsatte handlingen kolleger eller offentligheden for farlige sundhedsmæssige eller sikkerhedsmæssige risici? Hvad er de potentielle konsekvenser; herunder økonomisk, driftsmæssig, juridisk eller reklamemæssig indvirkning? Hvad er det overordnede omfang af overtrædelsen, og hvor alvorlig var den? Hvad er karakteren af den lov, bestemmelse, politik eller procedure, der er involveret? Er overtrædelsen genstand for efterforskning af en offentlig myndighed eller en tilsynsførende instans? Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et anliggende er en RCI, så kontakt compliance-afdelingen. Pfizers compliance-program Pfizers compliance-program er designet til at understøtte juridisk og etisk korrekt adfærd overalt i virksomheden. The Chief Compliance og Risk Officer tilser Pfizers compliance-program og compliance-afdelingens arbejde for at tage hånd om risikoområder og sikre, at vi overholder vores standarder. Pfizers niveaudelte compliancekomitestruktur fremmer ledelses tilsyn og supplerer den compliance-organisation, vi har inkorporeret i vores afdelinger og forretningsenheder. Yderligere compliance-support ydes af grupper og individer inden for områder, såsom jura, sikkerhed, virksomhedsrevision, HR, økonomi og virksomhedsstyring. Compliance-afdelingen har eksklusivt ansvar for at undersøge Referable Compliance Issues (RCI) hvis der er stor sandsynlighed for, mistanke om eller faktisk overtrædelse af en lov eller politik. Compliance-afdelingen afgør omfanget af undersøgelserne og kan søge hjælp til at undersøge RCI'erne fra andre personer og grupper. Der må dog ikke påbegyndes nogen undersøgelse uden complianceafdelingens udtrykkelige samtykke hertil. 8

11 PRÆSTATIONER MED INTEGRITET Pfizers "Office of the Ombudsman" Pfizers "Office of the Ombudsman"* er et informationskontor, hvor Pfizers medarbejdere i fuld fortrolighed kan få oplysninger om og rådgivning til at hjælpe med at håndtere og løse arbejdsrelaterede problemer. Pfizers Ombudsmand er selvstændig og neutral og er ikke fortaler for nogen parter, men derimod fortaler for en retfærdig proces. Pfizers Ombudsmand supplerer, men erstatter ikke, andre ressourcer til løsning af problemstillinger, såsom ledelsen, HR- og compliance-afdelingen. Hvis medarbejdere ønsker at indgive en formel klage, underrette virksomheden om en anmeldelse eller få et problem dokumenteret, skal de gøre brug af en af Pfizers andre muligheder for indberetning af problemstillinger - disse beskrives andetsteds i denne Blue Book. Pfizers Ombudsmand yder assistance og giver rådgivning, men hvis der skal skrides til handling, er det op til medarbejderen at gøre dette medmindre Ombudsmanden vurderer, at der ser ud til at være tale om en umiddelbar risiko for en alvorlig skade eller en mulig overtrædelse af amerikanske føderale sundhedslove eller krav fra USA's Fødevare- og Levnedsmiddelstyrelse (FDA). I et sådant tilfælde skal Ombudsmanden gå videre med problemstillingen, hvis medarbejderen afviser at gøre det. *Findes på visse Pfizer-lokaliteter Du kan bruge Pfizers "Office of the Ombudsman", når du: ikke ved, hvor eller hvordan, du skal gå videre med et problem ikke er sikker på, om det, du har observeret, er uetisk eller overtræder en lov eller en politik ønsker hjælp til at klarlægge mulige måder at håndtere problemstillinger vedrørende arbejdspladsen ønsker hjælp fra et neutralt udvalg til at vurdere mulighederne eller ønsker at snakke privat med en neutral, professionel person, der har omfattende viden om Pfizers politikker og fremgangsmåder, før du tager formelle skridt. Kontakt "Office of the Ombudsman" Besøg ombudsman.pfizer.com for at finde ud af, om Pfizers "Office of the Ombudsman" er tilgængeligt på din lokalitet. 9

12 At bringe problemstillinger på bane, komme med idéer og stille spørgsmål Hos Pfizer er der mange måder at stille spørgsmål, komme med idéer eller bringe problemstillinger på bane vedrørende compliance eller andre forhold. Hvis du er i tvivl, så spørg. Åben dør-politik It s Mine Hvis ansvar er det? It s Mine. It s Yours. It s Ours. Dit personlige engagement i compliance, og at du handler med integritet, er af den største betydning for Pfizers succes. Grundlaget for vores complianceprogram er åbenhed, tilgængelighed og kommunikation inden for Pfizerfællesskabet. De fleste anliggender kan løses lokalt, før de bliver et problem for medarbejderne, virksomheden eller offentligheden. Åben dør-politikken opfordrer kolleger til at komme med idéer, stille spørgsmål og til at bringe problemstillinger på bane især hvad angår problemstillinger af juridisk eller etisk karakter, men også det der drejer sig om arbejdskvalitet og arbejdsmiljøet. Alle ledere er ansvarlige for at understøtte denne politik ved at lade "døren stå åben" for medarbejdere, der kunne få brug for at henvende sig til dem. Mens vi håber på, at du er tryg ved at drøfte alle emner med dine ledere, så kan der være tidspunkter, hvor du foretrækker at gå andre veje for at håndtere et anliggende. Du skulle gerne føle dig tryg ved at tale med andre, herunder: en overordnet på et højere niveau den ansvarlige for din driftsenhed enhver anden leder i virksomheden HR-afdelingen den juridiske afdeling eller compliance-afdelingen. 10 Du kan finde flere oplysninger om åben dør-politikken i Virksomhedspolitik 702 på policysource.pfizer.com.

13 PRÆSTATIONER MED INTEGRITET HR-afdelingen Dine kolleger i HR-afdelingen står til rådighed og lytter gerne til enhver bekymring, du måtte have. Du kan henvende dig til virksomhedens HR-afdeling eller den lokale HR-repræsentant. Compliance-afdelingen Du kan kontakte complianceafdelingen direkte for at indberette en problemstilling, komme med en idé eller stille et spørgsmål: via via telefon: via sikker fax: via post eller ved personligt fremmøde: 235 East 42nd Street New York, NY USA Du kan bruge compliance-afdelingens hjemmeside til at finde politikker og procedurer, "It's Mine" ressourcer, succeshistorier med mere. Gå ind på integrity.pfizer.com. Compliance Helpline Du kan benytte Compliance Helpline telefonlinje samt indberetningsværktøjer på nettet til at indberette en problemstilling, eller til at få oplysninger og rådgivning (når det er muligt og tilladt i henhold til lovgivningen). Compliance Helpline er tilgængelig telefonisk og via indberetningsværktøjet på nettet 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året og drives af særligt uddannede eksterne repræsentanter. Den information, der oplyses, indberettes til den relevante compliance-afdeling hos Pfizer, der træffer de fornødne foranstaltninger. Du kan sørge for, at du modtager oplysninger om virksomhedens reaktion. Lokal lovgivning om personoplysninger kan have indflydelse på tilgængelighed og brugsbetingelser. De emner, der indberettes, kan være begrænset i visse jurisdiktioner. Din mulighed for at være anonym afhænger af, hvor du befinder dig. Du kan finde flere oplysninger i brochuren om Compliance Helpline for dit land, som du kan hente på raisingcomplianceconcerns.pfizer.com. Alle indberetninger håndteres i henhold til den procedure, der fremgår af brochuren for dit land. Pfizer Compliance Helpline pfizer.alertline.com Du kan finde det lokale nummer på helpline.pfizer.com 11

14 Jeg har observeret ureglementeret adfærd, men jeg er bange for at indberette det fordi jeg frygter, at der bliver gjort gengæld. Hvordan beskytter virksomheden mig? Hvis du ærligt og i god tro indberetter ureglementeret adfærd, vil virksomheden træffe foranstaltninger for at beskytte dig mod repressalier. De specifikke foranstaltninger der træffes, varierer fra sag til sag. De kan omfatte disciplinærsager mod alle personer, der udfører handlinger med henblik på repressalier, løbende overvågning af situationen eller andre tiltag, der kan beskytte dig. Det er vigtigt, at du bringer enhver problemstilling vedrørende repressalier på bane, så virksomheden kan iværksætte de relevante tiltag. Anti-repressalie Repressalier mod en kollega, der i god tro søger råd, bringer en problemstilling på bane eller indberetter ureglementeret adfærd, er strengt forbudt. Eksempler på repressalier omfatter: nægtelse af fordele, afskedigelse, degradering, suspendering, trusler, chikane eller diskrimination. Hvis nogen person, uanset dennes stilling i Pfizer, gør gengæld over for en kollega, der sandfærdigt og i god tro har indberettet en mulig overtrædelse, vil Pfizer træffe de nødvendige foranstaltninger selv hvis det senere viser sig, at der ikke er tale om nogen overtrædelse. Hvis en person med vilje har lavet en usandfærdig indberetning, vil virksomheden dog reagere derefter. Hvis du mener, at du eller en anden kollega, er blevet udsat for repressalier for i god tro at have bragt en problemstilling på bane, anmeldt upassende adfærd eller givet oplysninger i en undersøgelse, bør du straks kontakte compliance-afdelingen eller HR-afdelingen. Du kan også benytte Compliance Helpline, hvor den er tilgængelig og tilladt ifølge loven. Du kan finde flere oplysninger om åben dør-politikken i Virksomhedspolitik 702 på policysource.pfizer.com. 12

15 PRÆSTATIONER MED INTEGRITET Hvis jeg indberetter en problemstilling til compliance-afdelingen, kan jeg så forvente at få et svar? Ja. Compliance-afdelingens mål er at besvare alle spørgsmål og indberettede problemstillinger omgående. Hvis din problemstilling kræver en undersøgelse, vil compliance-afdelingen udføre undersøgelsen og holde dig opdateret, i det omfang det er muligt og passende. Grundet fortrolighedshensyn vil detaljeret information om sagens anliggende dog udelukkende blive givet til dem, der har behov for det. Tavshedspligt Det er altafgørende, at du føler dig sikker når du berører et hvilket som helst element i compliance-programmet. Fortroligheden bevares i det videst mulige omfang. I visse tilfælde kan det dog hænde, at det ikke er muligt at holde din identitet fortrolig grundet undersøgelsens karakter, de krav der gælder for en grundig undersøgelse, eller visse juridiske krav. Hvor det er relevant og tilladt ifølge loven, kan kollegaer, der er bekymret omkring fortroligheden, overveje at foretage en anonym indberetning til Pfizers Compliance Helpline. Hvis du på nogen måde er involveret i en compliance-undersøgelse, uanset rolle (f.eks. som vidne eller den klagende part), forventes det, at du hemmeligholder alle detaljer om undersøgelsen. Opretholdelse af fortroligheden er med til at bevare procedurens integritet, og beskytter de enkeltpersoner, der deltager i undersøgelsen. Medmindre den lokale lovgivning forbyder det, skal alle undtagelser til fortrolighedsprincippet først diskuteres med complianceafdelingen. 13

16 Vores branche Vores forpligtelse Pfizer er forpligtet til at handle med integritet i alle aspekter af arbejdet, herunder forskning og udvikling, fremstilling, distribution, markedsføring, kontakt med offentlige myndigheder, salg og reklame. Vi vil overholde alle relevante love og lovmæssige krav. Vi vil handle ansvarligt i vores relationer med alle interessenter, herunder sundhedsfagligt personale, patienter, forbrugere, hospitaler, akademikere, regeringer, tilsynsførende myndigheder, forretningspartnere, kunder og leverandører. Vi er forpligtet til at drive vores forretning på en måde, der sikrer fair konkurrence, og vi vil være ærlige og retfærdige i alle forretningshenseender. Engagement i KVALITET Kvalitet er rodfæstet i vores medarbejderes arbejde og i vores værdier. Det betyder meget for os at levere sundhedsprodukter af høj kvalitet verden over. Vores forretningspraksisser og -processer er udviklet med henblik på at opnå kvalitetsresultater, der overgår vores aktionærers forventninger. 14

17 VORES BRANCHE Lovgivning om sundhed og regulatoriske krav Pfizer er underlagt mange regler og bestemmelser, der har til formål at beskytte patienter og forbrugere, forbedre kvaliteten af lægemidler og sundhedsservice samt bidrage til at forhindre bedrageri og uretmæssig indflydelse på medicinsk dømmekraft. Pfizer forpligter sig til at efterleve alle love og forskriftsmæssige krav, der regulerer vores forretning, herunder udvikling, fremstilling, distribution, marketing, indgåelse af kontrakt med offentlige myndigheder, salg af og reklame forbindelse med vores produkter. Eftersom Pfizer er en global virksomhed, kan lovgivningen og de forskriftsmæssige krav i ét land også gælde for aktiviteter i et andet land. Hvis lokale love og forskriftsmæssige krav er forskellige fra Pfizers politik, gælder som udgangspunkt de strengeste krav. Du skal være godt bekendt med de standarder, der gælder for din forretning og din rolle. Hvis du har spørgsmål om, hvilke love, bestemmelser, politikker eller branchestandarder, der er gælder for dit arbejde, kan du kontakte din leder, en repræsentant fra den juridiske afdeling eller compliance-afdelingen. Anti-bestikkelse og anti-korruption Pfizer forbyder Pfizers ansatte og alle, der handler på Pfizers vegne, at tilbyde, give, anmode om, acceptere eller modtage bestikkelse. Offentligt ansatte Ingen medarbejdere eller personer, der handler på Pfizers vegne, må på noget tidspunkt tilbyde, godkende eller udføre en betaling eller give en fordel med det formål på utilbørlig vis at påvirke - eller endda ser ud til uretmæssigt at påvirke - offentligt ansatte, eller med det formål at vinde en uretfærdig forretningsfordel. De fleste af de lande hvor vi driver forretning har love, der forbyder at foretage, tilbyde eller love nogen form for betaling eller anden form for værdi Min antikorruptionspolitik og procedurer ("MAPP") MAPP indeholder vores virksomhedspolitik for antikorruption samt centrale principper og specifikke procedurer, primært for forretningsinteraktioner uden for USA, eller som involverer ikke-amerikanske enheder eller individer. Medarbejderne er ansvarlige for at overholde MAPP og den regionale standard driftsprocedure, der implementerer MAPP. At formidle produktoplysninger på ærlig vis Tillid er en vigtig del af vores forretning. Lægefaglige medarbejdere stoler på vores forskning og resultater. Forbrugere har tillid til vores produkters kvalitet. Aktionærer har tillid til, at vi fortsat vil søge at opbygge aktionærværdi. Dette er årsagen til, at Pfizer er engageret i at give rettidige og ærlige produktoplysninger til patienter, forbrugere, sundhedsfagligt personale og tilsynsmyndighederne verden over, for at holde disse berørte parter informeret om vores produkters anvendelse, effekt og sikkerhedsdata vedrørende anvendelsen. Ønsker du flere oplysninger? integrity.pfizer.com policysource.pfizer.com Kontakt compliance-afdelingen eller den juridiske afdeling 15

18 Jeg rejser over hele verden i forbindelse med mit arbejde. Hvis noget anses som "sædvanlig høflighed" i et land, men kan opfattes som bestikkelse i et andet, hvilken betydning har det for mig? Du må ikke give nogen betaling eller frynsegoder af nogen art for at opnå en uretmæssig forretningsfordel. Du skal altid overholde Pfizers politik og gældende lovgivning. Du kan finde flere oplysninger på kontoret for anti-korruptionsprogrammet på acpo.pfizer.com og få rådgivning i den juridiske afdeling eller complianceafdelingen. (det være sig direkte eller indirekte) til offentligt ansatte, såfremt betalingen har til formål at påvirke en officiel handling eller beslutning om at belønne, bibeholde eller vinde forretning. I USA regulerer forordningen Foreign Corrupt Practices Act (lov om bestikkelse i udlandet, FCPA) amerikanske virksomheders forretning i udlandet. Ifølge FCPA er det ulovligt for medarbejdere i amerikanske virksomheder, uanset hvor de måtte arbejde, direkte eller indirekte at give noget af værdi til ikke amerikanske offentligt ansatte, kandidater til et offentligt embede, politiske partier eller politiske embedsmænd, for at vinde en uretmæssig forretningsfordel. FCPA gør det ligeledes ulovligt at registrere transaktioner unøjagtigt i vores bøger og optegnelser. Som amerikansk virksomhed skal Pfizer Inc. og alle dens datterselskaber og kolleger overholde FCPA såvel som alle lokale love om anti-bestikkelse og anti-korruption. Vi skal være specielt opmærksomme på bestikkelses- og korruptionsproblemer, da regeringer ofte er både tilsynsmyndigheder for vores produkter samt store kunder. Vi interagerer desuden ofte, på mange forskellige måder, med sundhedsfagligt personale og videnskabsmænd inden for sundhedsvæsenet. Mange af disse er ansat på offentlige institutioner og kan betragtes som offentligt ansatte. Kommercielle personer og enheder Pfizer forbyder også "kommerciel bestikkelse". Overordnet set består kommerciel bestikkelse i at give, tilbyde, anmode om, acceptere eller modtage noget af værdi til eller fra en person eller virksomhed med henblik på at sikre en utilbørlig fordel i en kommerciel adfærd. Pfizer forbyder alle medarbejdere eller enhver person, der optræder på vegne af Pfizer at tage del i nogen form for kommerciel bestikkelse, både direkte og indirekte. 16

19 VORES BRANCHE Love om anti-bestikkelse ("Anti-Kickback") I USA forbyder den føderale lov om bekæmpelse af bestikkelse ("Anti- Kickback") at tilbyde noget af værdi for at påvirke en persons beslutning om at anbefale, ordinere, støtte eller købe et sundhedsprodukt eller -service, der godtgøres af et statsligt sundhedsprogram. Dette er for at sikre, at en sundhedsleverandørs behandlingsanbefaling ikke påvirkes af motiver, der bunder i personlig vinding eller berigelse. Der findes tilsvarende love i mange amerikanske stater og i mange lande over hele verden. Den amerikanske kongres I USA er Pfizer registreret som en føderal lobbyist. Derfor forbyder Forbundsloven alle Pfizer-medarbejdere at give noget af værdi til medlemmer eller personale i Repræsentanternes Hus eller Senatet i USA, og sætter betydelige begrænsninger for Pfizers muligheder for at betale rejseomkostninger for medlemmer og personale i Repræsentanternes Hus og Senatet i USA. Alle Pfizers medarbejdere skal følge disse begrænsninger, uanset hvor de befinder sig. Forskning og udvikling Vores formål er at innovere for at tilbyde patienter behandlinger, der kan forbedre deres liv væsentligt. Vores prioriteter er at garantere sikkerheden og beskytte rettighederne for dem, der deltager i vores kliniske forsøg, samt opretholde de højeste etiske, videnskabelige og medicinske standarder i alle vores forskningsaktiviteter. Den forskning, vi udfører hos Pfizer, er værdiløs, medmindre den bygger på et fejlsikkert fundament af integritet. Vores medarbejdere er ansvarlige for at handle på en måde, der er i overensstemmelse med Pfizers høje forventninger til kvalitet og integritet inden for forskning og udvikling, og for at indberette problemstillinger på de mange måder, der er tilgængelige, herunder dem der beskrives i denne Blue Book. Præklinisk forskning. Vi forpligter os til at udføre forskning, der overholder alle gældende love og regler, samt anerkendte internationale etiske retningslinjer såsom god laboratoriepraksis (Good Laboratory Practices, GLP). Gå ind på policysource.pfizer.com for MAPP og virksomhedspolitik 207: Pfizers globale politik om interaktion med sundhedsfagligt personale ("GPIHP"). 17

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Kodeks for forretningsetik

Kodeks for forretningsetik Kodeks for forretningsetik Kære kollega: Jeg er glad for at kunne præsentere vores adfærdskodeks. Dette er et yderst vigtigt dokument, da det beskriver vores virksomheds forventninger til alle medarbejdere,

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS JANUAR 2011 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Medarbejdere hos DuPont har i århundreder anvendt markedsstyret

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Public Relations Branchens etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRDSREGLER ROPER VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRD INDHOLDSFORTEGNELSE VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER... 1 DIT ANSVAR

Læs mere

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR 1 HUSK n Adgangskoder må ikke videregives til andre. n Andre må ikke anvende din personlige bruger-id. n Ved mistanke om, at andre har fået kendskab

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012. Innovative antistoffer, forbedrede liv

Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012. Innovative antistoffer, forbedrede liv Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012 Innovative antistoffer, forbedrede liv Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar for regnskabsåret 2012 jf. årsregnskabslovens 99a. Denne redegørelse

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK

KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDE AKTIVER OG OPLYSNINGER KORREKT Vores forpligtelse 3 Vores formål og værdier 4 Personer, som dette kodeks er gældende for 5 Medarbejdernes

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere