The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN"

Transkript

1 The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt hos de mennesker, vi arbejder med.

2 Kære kolleger Hos Pfizer er vi alle ansvarlige for at forstå de vigtige juridiske og etiske problemstillinger, der påvirker vores forretning, og for at handle med integritet. Integritet er mere end blot at overholde loven. Det er en af Pfizers kerneværdier. Det afspejler, hvem vi er som virksomhed og som individer. Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt hos de mennesker, vi arbejder med. Dette adfærdskodeks (almindeligt kendt som The Blue Book) og dets tilhørende websted integrity.pfizer.com er grundlæggende ressourcer for alle medarbejdere. Det giver en oversigt over Pfizers politik vedrørende forretningsadfærd og identificerer de personer, der kan besvare alle spørgsmål, I måtte have om problemstillinger i forbindelse med compliance. Jeg beder jer om at gøre jer bekendt med The Blue Book og bogmærke webstedet som en reference, der kan hjælpe jer med at sikre, at I hele tiden overholder alle politikker og procedurer, der er gældende for jeres arbejde. Vær forvisset om, at alle Pfizers ledere står til jeres rådighed, hvis I har nogen bekymringer i forbindelse med virksomhedens fremgangsmåder eller vedrørende en kollega. Hvis I beder om råd, bringer problemstillinger på bane eller indberetter ureglementeret adfærd, kan og vil dette ikke blive lagt jer til last. Vores åben dør-politik og vores politik imod repressalier eksisterer for at opmuntre og beskytte medarbejdere, der bringer problemstillinger på bane. Vores engagement i at gøre det rette, hvilket betyder overholdelse af både ånden og bogstavet i den lovgivning, der styrer vores branche, giver os en konkurrencemæssig fordel. Hvis vi skal handle med integritet, kræver det, at vi alle engagerer os fuldt ud. Det er vores fælles ansvar It s Mine, It s Yours, It s Ours. Ian Read Formand og administrerende direktør i

3 Pfizer OWNIT! O tag ejerskab over... forretningen Grib mulighederne for at tænke anderledes, løb risici og vær ansvarlig; prøv noget nyt W vind... på markedet Vær fortaler for og stræb efter langsigtede, tilpassede strategier, der støtter vores mission og som former branchen N ingen idioter... lad os tale om adfærd Tag kampen op mod tærende, selvisk og ondskabsfuld adfærd; alle har et ansvar i den forbindelse I påvirk... resultater Levér, hvad du har lovet; hurtigt, beslutsomt og ærligt T tillid... til hinanden Tag del i en åben og konstruktiv debat for at sikre, at alle får succes; tiden er kommet til at tale lige ud af posen 1

4 Hos Pfizer er vi alle ansvarlige for at forstå de vigtige juridiske og etiske problemstillinger, der påvirker vores forretning, og for at handle med integritet. Integritet er mere end blot at overholde loven. Det er en af Pfizers kerneværdier. Det afspejler hvem vi er, som virksomhed og som individer. Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt hos de mennesker, vi arbejder med. Præstationer med integritet Vores forpligtelse... 4 Vores standarder... 6 Vores ansvarsområder... 7 Pfizers compliance-program... 8 Pfizers Office of the Ombudsman... 9 At bringe problemstillinger på bane, komme med idéer og stille spørgsmål...10 Anti-repressalie...12 Tavshedspligt...13 Vores branche Vores forpligtelse...14 Lovgivning om sundhed og regulatoriske krav...15 Anti-bestikkelse og anti-korruption...15 Forskning og udvikling...17 Fremstillings- og leveringskvalitet...19 Markedspladsen og interaktion med sundhedspersonale...20 Antitrust- og konkurrencelovgivning...21 Sikring og tilsyn af produkternes sikkerhed, kvalitet og præstation

5 Vores virksomhed Vores forpligtelse...23 Patenter, varemærker og ophavsret...24 Regnskab og optegnelser...24 Fortrolig og proprietær information...25 Beskyttelse af personoplysninger...25 Administration af fortegnelser og oplysninger...27 Godkendt brug af informationssystemer...28 Interessekonflikter...29 Sociale medier...31 Insider information...32 Konkurrentovervågning...33 Kontrolmekanismer for global handel...34 Vores medarbejdere Vores forpligtelse...35 Politik imod repressalier...36 Lige muligheder for ansættelse...36 Diskrimination eller chikane...37 Misbrug af stoffer...38 Vores lokalsamfund og offentligheden Vores forpligtelse...39 At gøre det godt grundet gode gerninger: Virksomhedsansvar...40 Beskyttelse af miljøet, samt sundhed og sikkerhed...41 Offentlige undersøgelser: Anmodninger om oplysninger eller virksomhedsbesøg...42 Henvendelser fra medier, analytikere, investorer og det offentlige...43 Politisk aktivitet

6 Præstationer med integritet Vores forpligtelse Pfizer stoler på, at du bidrager til at opretholde vores omdømme og høje standarder ved altid at handle med integritet. Kend standarderne, og efterlev dem. Hvis vi kender, forstår og handler i overensstemmelse med Pfizers værdier, gældende lovgivning og virksomhedspolitik, så kan vi alle optræde som rollemodeller. Stil spørgsmål. Det forventes, at du er godt bekendt med de love og politikker, der er gældende for din rolle. Hvis du har spørgsmål, så spørg din leder eller en medarbejder i enten den juridiske afdeling eller compliance-afdelingen. Bring problemstillinger på bane. Hvis du mener, at en person muligvis er ved at overtræde en lov eller en politik, skal du bringe problemstillingen på bane. Pfizers ledelse er forpligtet til at sikre, at vores standarder opretholdes og at der tages hånd om enhver problemstilling. Repressalier for at bringe en problemstilling på bane i god tro er strengt forbudt. Præstér altid med integritet. Det er ikke tilladt at overtræde en lov eller en politik, og du må heller aldrig føle dig opfordret eller presset til dette. Engagement i INTEGRITET Vi kræver de højeste etiske standarder af såvel os selv som af andre, og vores produkter og processer skal være af den bedst mulige kvalitet. 4

7 PRÆSTATIONER MED INTEGRITET I korte træk: Hvordan stiller jeg spørgsmål, kommer med idéer eller bringer en problemstilling på bane? Åbne døre Diskutér spørgsmål, idéer og problemstillinger uden frygt for repressalier. Der er mange personer, der kan hjælpe. Gå til den person, du føler dig mest tryg ved. Compliance-afdelingen Kontakt compliance-afdelingen direkte, hvis du har spørgsmål, idéer eller for at bringe en problemstilling på bane. Kontakt: Enhver leder Din kontaktperson i compliance-afdelingen eller den juridiske afdeling HR-afdelingen Kontakt: Din kontaktperson i compliance-afdelingen (via sikker fax) 235 East 42nd Street, New York, NY USA Compliance Helpline Indberet en problemstilling med Helpline indberetningsværktøjet på nettet eller telefonlinjen. De emner, der indberettes via hjælpelinjen, kan være begrænset af visse jurisdiktioner. Der kan være mulighed for anonym anmeldelse på din arbejdsplads. Du kan finde flere oplysninger på raisingcomplianceconcerns.pfizer.com. Pfizers intranet Find politikker og procedurer, "It's Mine" ressourcer, succeshistorier, kontaktoplysninger med mere. Kontakt: pfizer.alertline.com Du kan finde det lokale nummer på helpline.pfizer.com Kontakt: integrity.pfizer.com policysource.pfizer.com 5

8 Hvordan håndhæves overholdelse af Pfizers standarder? Enhver overtrædelse af en lov eller virksomhedspolitik kan resultere i disciplinær handling, herunder ophør af ansættelse (underlagt relevant lovgivning), især hvis du: forsætligt og bevidst overtræder loven eller virksomhedspolitik påvirker andre til at overtræde loven eller virksomhedspolitik ikke samarbejder i en virksomhedsundersøgelse af mulige overtrædelser gør gengæld mod en kollega for at have indberettet en problemstilling eller en overtrædelse, eller ikke reelt overvåger underordnedes handlinger. Vores standarder Denne opsummering af Pfizers politikker omhandlende forretningsadfærd ("Blue Book") er en guide til virksomhedens compliance-struktur og centrale standarder. Blue Book opsummerer nogle af de virksomhedspolitikker og -procedurer, der regulerer hvordan vi driver forretning på juridisk og etisk korrekt vis. Alle medarbejdere er underlagt de love og bestemmelser, der gælder i det land, hvor de arbejder. Fordi Pfizer Inc. er et amerikansk selskab, kan amerikansk lovgivning ligeledes gælde for adfærd, der finder sted uden for USA. Desuden har alle medarbejdere et ansvar for at forstå og følge de Pfizer-politikker og -procedurer, der gælder for deres stilling og ansvarsområder. Hvis du er usikker på hvilke standarder, der gælder for dig, eller hvordan du overholder dem, er det dit ansvar at søge rådgivning. Rådfør dig med din leder eller kontakt den juridiske afdeling eller complianceafdelingen. Pfizer kræver også, at samarbejdspartnere og midlertidigt ansatte overholder høje standarder. Det forventes, at de overholder alle de love og relevante politikker, der vedrører arbejde, som udføres på Pfizers vegne. Manglende overholdelse af vores standarder kan have konsekvenser for følgende: For vores virksomhed Pfizers omdømme kan lide skade, søgsmål eller bøder, offentliggørelse over for statslige myndigheder, mindre omsætning For vores medarbejdere Retsforfølgelse, bøder eller fængsel, disciplinærsager, deres personlige omdømme kan lide skade, alvorlig personskade eller sygdom For patienter, kunder og offentligheden Kompromitteret produktsikkerhed eller effektivitet, miljørisiko, højere medicinomkostninger, tab af god tro og tillid, når der handles med Pfizer For vores investorer Tab af tiltro til Pfizer og dets produkter, tab af investeringsværdi, omdømmet af Pfizers virksomhedsstyring lider skade 6

9 PRÆSTATIONER MED INTEGRITET Hvilke standarder er gældende? Spørg, hvis du har brug for hjælp til at afgøre, hvilke love (nationale eller internationale), politikker (f.eks. lokale, på afdelingsniveau, globale) eller andre standarder, der gælder for din rolle. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din leder, den juridiske afdeling eller complianceafdelingen. Vores ansvarsområder Som medarbejder hos Pfizer er du en del af det privilegium og ansvar, der ligger i at opretholde virksomhedens omdømme. Dette gør du, hver gang du handler etisk korrekt og lovlydigt. Der er situationer, hvor det kan være en udfordring at træffe den rette beslutning. Hvis du har et spørgsmål eller er i tvivl om noget, skal du bede om hjælp der er mange ressourcer, som er parat til at hjælpe dig. Du er ligeledes ansvarlig for at bringe risici for virksomheden på bane, så snart du støder på potentielle problemer ideelt set før disse risici bliver til faktiske problemer. Ved at bringe problemstillinger på bane giver du ledelsen mulighed for at tage hånd om potentielle problemer og beskytte virksomheden, medarbejderne og offentligheden. Hvis du har grund til at tro, at en kollega eller enhver anden person, der udfører arbejde på vegne af Pfizer, har overtrådt eller måske vil overtræde en lov eller en Pfizer politik, har du pligt til straks at indberette denne oplysning til din leder, en anden leder, HR-afdelingen, compliance-afdelingen eller den juridiske afdeling. Pfizer har politikker såsom åben dør, anti-repressalier og tavshedspligt for at beskytte dig. Repressalier mod en kollega, der i god tro søger råd, bringer en problemstilling på bane eller indberetter ureglementeret adfærd, er strengt forbudt. Hvis du er i tvivl, er det altid bedst at bringe problemstillingen på bane. 7

10 RCI'er - Referable Compliance Issues RCI'er er forhold, hvor der er stor sandsynlighed for, mistanke om eller faktiske overtrædelser af gældende lovgivning eller virksomhedspolitik, som skal indberettes til compliance-afdelingen til videre undersøgelse. Det afhænger af situationens fakta, om et anliggende er betydningsfuldt. Forhold, der tages i betragtning, kan være: Var handlingen forsætlig eller en del af et mønster? Var handlingen ulovlig? Var en leder indblandet? Udsatte handlingen kolleger eller offentligheden for farlige sundhedsmæssige eller sikkerhedsmæssige risici? Hvad er de potentielle konsekvenser; herunder økonomisk, driftsmæssig, juridisk eller reklamemæssig indvirkning? Hvad er det overordnede omfang af overtrædelsen, og hvor alvorlig var den? Hvad er karakteren af den lov, bestemmelse, politik eller procedure, der er involveret? Er overtrædelsen genstand for efterforskning af en offentlig myndighed eller en tilsynsførende instans? Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et anliggende er en RCI, så kontakt compliance-afdelingen. Pfizers compliance-program Pfizers compliance-program er designet til at understøtte juridisk og etisk korrekt adfærd overalt i virksomheden. The Chief Compliance og Risk Officer tilser Pfizers compliance-program og compliance-afdelingens arbejde for at tage hånd om risikoområder og sikre, at vi overholder vores standarder. Pfizers niveaudelte compliancekomitestruktur fremmer ledelses tilsyn og supplerer den compliance-organisation, vi har inkorporeret i vores afdelinger og forretningsenheder. Yderligere compliance-support ydes af grupper og individer inden for områder, såsom jura, sikkerhed, virksomhedsrevision, HR, økonomi og virksomhedsstyring. Compliance-afdelingen har eksklusivt ansvar for at undersøge Referable Compliance Issues (RCI) hvis der er stor sandsynlighed for, mistanke om eller faktisk overtrædelse af en lov eller politik. Compliance-afdelingen afgør omfanget af undersøgelserne og kan søge hjælp til at undersøge RCI'erne fra andre personer og grupper. Der må dog ikke påbegyndes nogen undersøgelse uden complianceafdelingens udtrykkelige samtykke hertil. 8

11 PRÆSTATIONER MED INTEGRITET Pfizers "Office of the Ombudsman" Pfizers "Office of the Ombudsman"* er et informationskontor, hvor Pfizers medarbejdere i fuld fortrolighed kan få oplysninger om og rådgivning til at hjælpe med at håndtere og løse arbejdsrelaterede problemer. Pfizers Ombudsmand er selvstændig og neutral og er ikke fortaler for nogen parter, men derimod fortaler for en retfærdig proces. Pfizers Ombudsmand supplerer, men erstatter ikke, andre ressourcer til løsning af problemstillinger, såsom ledelsen, HR- og compliance-afdelingen. Hvis medarbejdere ønsker at indgive en formel klage, underrette virksomheden om en anmeldelse eller få et problem dokumenteret, skal de gøre brug af en af Pfizers andre muligheder for indberetning af problemstillinger - disse beskrives andetsteds i denne Blue Book. Pfizers Ombudsmand yder assistance og giver rådgivning, men hvis der skal skrides til handling, er det op til medarbejderen at gøre dette medmindre Ombudsmanden vurderer, at der ser ud til at være tale om en umiddelbar risiko for en alvorlig skade eller en mulig overtrædelse af amerikanske føderale sundhedslove eller krav fra USA's Fødevare- og Levnedsmiddelstyrelse (FDA). I et sådant tilfælde skal Ombudsmanden gå videre med problemstillingen, hvis medarbejderen afviser at gøre det. *Findes på visse Pfizer-lokaliteter Du kan bruge Pfizers "Office of the Ombudsman", når du: ikke ved, hvor eller hvordan, du skal gå videre med et problem ikke er sikker på, om det, du har observeret, er uetisk eller overtræder en lov eller en politik ønsker hjælp til at klarlægge mulige måder at håndtere problemstillinger vedrørende arbejdspladsen ønsker hjælp fra et neutralt udvalg til at vurdere mulighederne eller ønsker at snakke privat med en neutral, professionel person, der har omfattende viden om Pfizers politikker og fremgangsmåder, før du tager formelle skridt. Kontakt "Office of the Ombudsman" Besøg ombudsman.pfizer.com for at finde ud af, om Pfizers "Office of the Ombudsman" er tilgængeligt på din lokalitet. 9

12 At bringe problemstillinger på bane, komme med idéer og stille spørgsmål Hos Pfizer er der mange måder at stille spørgsmål, komme med idéer eller bringe problemstillinger på bane vedrørende compliance eller andre forhold. Hvis du er i tvivl, så spørg. Åben dør-politik It s Mine Hvis ansvar er det? It s Mine. It s Yours. It s Ours. Dit personlige engagement i compliance, og at du handler med integritet, er af den største betydning for Pfizers succes. Grundlaget for vores complianceprogram er åbenhed, tilgængelighed og kommunikation inden for Pfizerfællesskabet. De fleste anliggender kan løses lokalt, før de bliver et problem for medarbejderne, virksomheden eller offentligheden. Åben dør-politikken opfordrer kolleger til at komme med idéer, stille spørgsmål og til at bringe problemstillinger på bane især hvad angår problemstillinger af juridisk eller etisk karakter, men også det der drejer sig om arbejdskvalitet og arbejdsmiljøet. Alle ledere er ansvarlige for at understøtte denne politik ved at lade "døren stå åben" for medarbejdere, der kunne få brug for at henvende sig til dem. Mens vi håber på, at du er tryg ved at drøfte alle emner med dine ledere, så kan der være tidspunkter, hvor du foretrækker at gå andre veje for at håndtere et anliggende. Du skulle gerne føle dig tryg ved at tale med andre, herunder: en overordnet på et højere niveau den ansvarlige for din driftsenhed enhver anden leder i virksomheden HR-afdelingen den juridiske afdeling eller compliance-afdelingen. 10 Du kan finde flere oplysninger om åben dør-politikken i Virksomhedspolitik 702 på policysource.pfizer.com.

13 PRÆSTATIONER MED INTEGRITET HR-afdelingen Dine kolleger i HR-afdelingen står til rådighed og lytter gerne til enhver bekymring, du måtte have. Du kan henvende dig til virksomhedens HR-afdeling eller den lokale HR-repræsentant. Compliance-afdelingen Du kan kontakte complianceafdelingen direkte for at indberette en problemstilling, komme med en idé eller stille et spørgsmål: via via telefon: via sikker fax: via post eller ved personligt fremmøde: 235 East 42nd Street New York, NY USA Du kan bruge compliance-afdelingens hjemmeside til at finde politikker og procedurer, "It's Mine" ressourcer, succeshistorier med mere. Gå ind på integrity.pfizer.com. Compliance Helpline Du kan benytte Compliance Helpline telefonlinje samt indberetningsværktøjer på nettet til at indberette en problemstilling, eller til at få oplysninger og rådgivning (når det er muligt og tilladt i henhold til lovgivningen). Compliance Helpline er tilgængelig telefonisk og via indberetningsværktøjet på nettet 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året og drives af særligt uddannede eksterne repræsentanter. Den information, der oplyses, indberettes til den relevante compliance-afdeling hos Pfizer, der træffer de fornødne foranstaltninger. Du kan sørge for, at du modtager oplysninger om virksomhedens reaktion. Lokal lovgivning om personoplysninger kan have indflydelse på tilgængelighed og brugsbetingelser. De emner, der indberettes, kan være begrænset i visse jurisdiktioner. Din mulighed for at være anonym afhænger af, hvor du befinder dig. Du kan finde flere oplysninger i brochuren om Compliance Helpline for dit land, som du kan hente på raisingcomplianceconcerns.pfizer.com. Alle indberetninger håndteres i henhold til den procedure, der fremgår af brochuren for dit land. Pfizer Compliance Helpline pfizer.alertline.com Du kan finde det lokale nummer på helpline.pfizer.com 11

14 Jeg har observeret ureglementeret adfærd, men jeg er bange for at indberette det fordi jeg frygter, at der bliver gjort gengæld. Hvordan beskytter virksomheden mig? Hvis du ærligt og i god tro indberetter ureglementeret adfærd, vil virksomheden træffe foranstaltninger for at beskytte dig mod repressalier. De specifikke foranstaltninger der træffes, varierer fra sag til sag. De kan omfatte disciplinærsager mod alle personer, der udfører handlinger med henblik på repressalier, løbende overvågning af situationen eller andre tiltag, der kan beskytte dig. Det er vigtigt, at du bringer enhver problemstilling vedrørende repressalier på bane, så virksomheden kan iværksætte de relevante tiltag. Anti-repressalie Repressalier mod en kollega, der i god tro søger råd, bringer en problemstilling på bane eller indberetter ureglementeret adfærd, er strengt forbudt. Eksempler på repressalier omfatter: nægtelse af fordele, afskedigelse, degradering, suspendering, trusler, chikane eller diskrimination. Hvis nogen person, uanset dennes stilling i Pfizer, gør gengæld over for en kollega, der sandfærdigt og i god tro har indberettet en mulig overtrædelse, vil Pfizer træffe de nødvendige foranstaltninger selv hvis det senere viser sig, at der ikke er tale om nogen overtrædelse. Hvis en person med vilje har lavet en usandfærdig indberetning, vil virksomheden dog reagere derefter. Hvis du mener, at du eller en anden kollega, er blevet udsat for repressalier for i god tro at have bragt en problemstilling på bane, anmeldt upassende adfærd eller givet oplysninger i en undersøgelse, bør du straks kontakte compliance-afdelingen eller HR-afdelingen. Du kan også benytte Compliance Helpline, hvor den er tilgængelig og tilladt ifølge loven. Du kan finde flere oplysninger om åben dør-politikken i Virksomhedspolitik 702 på policysource.pfizer.com. 12

15 PRÆSTATIONER MED INTEGRITET Hvis jeg indberetter en problemstilling til compliance-afdelingen, kan jeg så forvente at få et svar? Ja. Compliance-afdelingens mål er at besvare alle spørgsmål og indberettede problemstillinger omgående. Hvis din problemstilling kræver en undersøgelse, vil compliance-afdelingen udføre undersøgelsen og holde dig opdateret, i det omfang det er muligt og passende. Grundet fortrolighedshensyn vil detaljeret information om sagens anliggende dog udelukkende blive givet til dem, der har behov for det. Tavshedspligt Det er altafgørende, at du føler dig sikker når du berører et hvilket som helst element i compliance-programmet. Fortroligheden bevares i det videst mulige omfang. I visse tilfælde kan det dog hænde, at det ikke er muligt at holde din identitet fortrolig grundet undersøgelsens karakter, de krav der gælder for en grundig undersøgelse, eller visse juridiske krav. Hvor det er relevant og tilladt ifølge loven, kan kollegaer, der er bekymret omkring fortroligheden, overveje at foretage en anonym indberetning til Pfizers Compliance Helpline. Hvis du på nogen måde er involveret i en compliance-undersøgelse, uanset rolle (f.eks. som vidne eller den klagende part), forventes det, at du hemmeligholder alle detaljer om undersøgelsen. Opretholdelse af fortroligheden er med til at bevare procedurens integritet, og beskytter de enkeltpersoner, der deltager i undersøgelsen. Medmindre den lokale lovgivning forbyder det, skal alle undtagelser til fortrolighedsprincippet først diskuteres med complianceafdelingen. 13

16 Vores branche Vores forpligtelse Pfizer er forpligtet til at handle med integritet i alle aspekter af arbejdet, herunder forskning og udvikling, fremstilling, distribution, markedsføring, kontakt med offentlige myndigheder, salg og reklame. Vi vil overholde alle relevante love og lovmæssige krav. Vi vil handle ansvarligt i vores relationer med alle interessenter, herunder sundhedsfagligt personale, patienter, forbrugere, hospitaler, akademikere, regeringer, tilsynsførende myndigheder, forretningspartnere, kunder og leverandører. Vi er forpligtet til at drive vores forretning på en måde, der sikrer fair konkurrence, og vi vil være ærlige og retfærdige i alle forretningshenseender. Engagement i KVALITET Kvalitet er rodfæstet i vores medarbejderes arbejde og i vores værdier. Det betyder meget for os at levere sundhedsprodukter af høj kvalitet verden over. Vores forretningspraksisser og -processer er udviklet med henblik på at opnå kvalitetsresultater, der overgår vores aktionærers forventninger. 14

17 VORES BRANCHE Lovgivning om sundhed og regulatoriske krav Pfizer er underlagt mange regler og bestemmelser, der har til formål at beskytte patienter og forbrugere, forbedre kvaliteten af lægemidler og sundhedsservice samt bidrage til at forhindre bedrageri og uretmæssig indflydelse på medicinsk dømmekraft. Pfizer forpligter sig til at efterleve alle love og forskriftsmæssige krav, der regulerer vores forretning, herunder udvikling, fremstilling, distribution, marketing, indgåelse af kontrakt med offentlige myndigheder, salg af og reklame forbindelse med vores produkter. Eftersom Pfizer er en global virksomhed, kan lovgivningen og de forskriftsmæssige krav i ét land også gælde for aktiviteter i et andet land. Hvis lokale love og forskriftsmæssige krav er forskellige fra Pfizers politik, gælder som udgangspunkt de strengeste krav. Du skal være godt bekendt med de standarder, der gælder for din forretning og din rolle. Hvis du har spørgsmål om, hvilke love, bestemmelser, politikker eller branchestandarder, der er gælder for dit arbejde, kan du kontakte din leder, en repræsentant fra den juridiske afdeling eller compliance-afdelingen. Anti-bestikkelse og anti-korruption Pfizer forbyder Pfizers ansatte og alle, der handler på Pfizers vegne, at tilbyde, give, anmode om, acceptere eller modtage bestikkelse. Offentligt ansatte Ingen medarbejdere eller personer, der handler på Pfizers vegne, må på noget tidspunkt tilbyde, godkende eller udføre en betaling eller give en fordel med det formål på utilbørlig vis at påvirke - eller endda ser ud til uretmæssigt at påvirke - offentligt ansatte, eller med det formål at vinde en uretfærdig forretningsfordel. De fleste af de lande hvor vi driver forretning har love, der forbyder at foretage, tilbyde eller love nogen form for betaling eller anden form for værdi Min antikorruptionspolitik og procedurer ("MAPP") MAPP indeholder vores virksomhedspolitik for antikorruption samt centrale principper og specifikke procedurer, primært for forretningsinteraktioner uden for USA, eller som involverer ikke-amerikanske enheder eller individer. Medarbejderne er ansvarlige for at overholde MAPP og den regionale standard driftsprocedure, der implementerer MAPP. At formidle produktoplysninger på ærlig vis Tillid er en vigtig del af vores forretning. Lægefaglige medarbejdere stoler på vores forskning og resultater. Forbrugere har tillid til vores produkters kvalitet. Aktionærer har tillid til, at vi fortsat vil søge at opbygge aktionærværdi. Dette er årsagen til, at Pfizer er engageret i at give rettidige og ærlige produktoplysninger til patienter, forbrugere, sundhedsfagligt personale og tilsynsmyndighederne verden over, for at holde disse berørte parter informeret om vores produkters anvendelse, effekt og sikkerhedsdata vedrørende anvendelsen. Ønsker du flere oplysninger? integrity.pfizer.com policysource.pfizer.com Kontakt compliance-afdelingen eller den juridiske afdeling 15

18 Jeg rejser over hele verden i forbindelse med mit arbejde. Hvis noget anses som "sædvanlig høflighed" i et land, men kan opfattes som bestikkelse i et andet, hvilken betydning har det for mig? Du må ikke give nogen betaling eller frynsegoder af nogen art for at opnå en uretmæssig forretningsfordel. Du skal altid overholde Pfizers politik og gældende lovgivning. Du kan finde flere oplysninger på kontoret for anti-korruptionsprogrammet på acpo.pfizer.com og få rådgivning i den juridiske afdeling eller complianceafdelingen. (det være sig direkte eller indirekte) til offentligt ansatte, såfremt betalingen har til formål at påvirke en officiel handling eller beslutning om at belønne, bibeholde eller vinde forretning. I USA regulerer forordningen Foreign Corrupt Practices Act (lov om bestikkelse i udlandet, FCPA) amerikanske virksomheders forretning i udlandet. Ifølge FCPA er det ulovligt for medarbejdere i amerikanske virksomheder, uanset hvor de måtte arbejde, direkte eller indirekte at give noget af værdi til ikke amerikanske offentligt ansatte, kandidater til et offentligt embede, politiske partier eller politiske embedsmænd, for at vinde en uretmæssig forretningsfordel. FCPA gør det ligeledes ulovligt at registrere transaktioner unøjagtigt i vores bøger og optegnelser. Som amerikansk virksomhed skal Pfizer Inc. og alle dens datterselskaber og kolleger overholde FCPA såvel som alle lokale love om anti-bestikkelse og anti-korruption. Vi skal være specielt opmærksomme på bestikkelses- og korruptionsproblemer, da regeringer ofte er både tilsynsmyndigheder for vores produkter samt store kunder. Vi interagerer desuden ofte, på mange forskellige måder, med sundhedsfagligt personale og videnskabsmænd inden for sundhedsvæsenet. Mange af disse er ansat på offentlige institutioner og kan betragtes som offentligt ansatte. Kommercielle personer og enheder Pfizer forbyder også "kommerciel bestikkelse". Overordnet set består kommerciel bestikkelse i at give, tilbyde, anmode om, acceptere eller modtage noget af værdi til eller fra en person eller virksomhed med henblik på at sikre en utilbørlig fordel i en kommerciel adfærd. Pfizer forbyder alle medarbejdere eller enhver person, der optræder på vegne af Pfizer at tage del i nogen form for kommerciel bestikkelse, både direkte og indirekte. 16

19 VORES BRANCHE Love om anti-bestikkelse ("Anti-Kickback") I USA forbyder den føderale lov om bekæmpelse af bestikkelse ("Anti- Kickback") at tilbyde noget af værdi for at påvirke en persons beslutning om at anbefale, ordinere, støtte eller købe et sundhedsprodukt eller -service, der godtgøres af et statsligt sundhedsprogram. Dette er for at sikre, at en sundhedsleverandørs behandlingsanbefaling ikke påvirkes af motiver, der bunder i personlig vinding eller berigelse. Der findes tilsvarende love i mange amerikanske stater og i mange lande over hele verden. Den amerikanske kongres I USA er Pfizer registreret som en føderal lobbyist. Derfor forbyder Forbundsloven alle Pfizer-medarbejdere at give noget af værdi til medlemmer eller personale i Repræsentanternes Hus eller Senatet i USA, og sætter betydelige begrænsninger for Pfizers muligheder for at betale rejseomkostninger for medlemmer og personale i Repræsentanternes Hus og Senatet i USA. Alle Pfizers medarbejdere skal følge disse begrænsninger, uanset hvor de befinder sig. Forskning og udvikling Vores formål er at innovere for at tilbyde patienter behandlinger, der kan forbedre deres liv væsentligt. Vores prioriteter er at garantere sikkerheden og beskytte rettighederne for dem, der deltager i vores kliniske forsøg, samt opretholde de højeste etiske, videnskabelige og medicinske standarder i alle vores forskningsaktiviteter. Den forskning, vi udfører hos Pfizer, er værdiløs, medmindre den bygger på et fejlsikkert fundament af integritet. Vores medarbejdere er ansvarlige for at handle på en måde, der er i overensstemmelse med Pfizers høje forventninger til kvalitet og integritet inden for forskning og udvikling, og for at indberette problemstillinger på de mange måder, der er tilgængelige, herunder dem der beskrives i denne Blue Book. Præklinisk forskning. Vi forpligter os til at udføre forskning, der overholder alle gældende love og regler, samt anerkendte internationale etiske retningslinjer såsom god laboratoriepraksis (Good Laboratory Practices, GLP). Gå ind på policysource.pfizer.com for MAPP og virksomhedspolitik 207: Pfizers globale politik om interaktion med sundhedsfagligt personale ("GPIHP"). 17

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012 Code of Conduct Adfærdskodeks 8 (Code of Conduct) 6. december 2012 Adfærdskodeks I. Introduktion Ærlighed, integritet og fornuftig omtanke blandt vores medarbejdere er bydende nødvendigt for Flint Group

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser?? TRAN-MAPS Transportfagforeninger, der organiserer funktionærer

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 01037/12/DA WP 196 Udtalelse 05/2012 om cloud computing Vedtaget den 1. juli 2012 Artikel 29-Gruppen er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF.

Læs mere

Politik for bekæmpelse af svig

Politik for bekæmpelse af svig Politik til forhindring og modvirkning af ulovlig adfærd i forbindelse med Den Europæiske Investeringsbanks aktiviteter POLITIK FOR FORHINDRING OG MODVIRKNING AF ULOVLIG ADFÆRD I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE

Læs mere