The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN"

Transkript

1 The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt hos de mennesker, vi arbejder med.

2 Kære kolleger Hos Pfizer er vi alle ansvarlige for at forstå de vigtige juridiske og etiske problemstillinger, der påvirker vores forretning, og for at handle med integritet. Integritet er mere end blot at overholde loven. Det er en af Pfizers kerneværdier. Det afspejler, hvem vi er som virksomhed og som individer. Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt hos de mennesker, vi arbejder med. Dette adfærdskodeks (almindeligt kendt som The Blue Book) og dets tilhørende websted integrity.pfizer.com er grundlæggende ressourcer for alle medarbejdere. Det giver en oversigt over Pfizers politik vedrørende forretningsadfærd og identificerer de personer, der kan besvare alle spørgsmål, I måtte have om problemstillinger i forbindelse med compliance. Jeg beder jer om at gøre jer bekendt med The Blue Book og bogmærke webstedet som en reference, der kan hjælpe jer med at sikre, at I hele tiden overholder alle politikker og procedurer, der er gældende for jeres arbejde. Vær forvisset om, at alle Pfizers ledere står til jeres rådighed, hvis I har nogen bekymringer i forbindelse med virksomhedens fremgangsmåder eller vedrørende en kollega. Hvis I beder om råd, bringer problemstillinger på bane eller indberetter ureglementeret adfærd, kan og vil dette ikke blive lagt jer til last. Vores åben dør-politik og vores politik imod repressalier eksisterer for at opmuntre og beskytte medarbejdere, der bringer problemstillinger på bane. Vores engagement i at gøre det rette, hvilket betyder overholdelse af både ånden og bogstavet i den lovgivning, der styrer vores branche, giver os en konkurrencemæssig fordel. Hvis vi skal handle med integritet, kræver det, at vi alle engagerer os fuldt ud. Det er vores fælles ansvar It s Mine, It s Yours, It s Ours. Ian Read Formand og administrerende direktør i

3 Pfizer OWNIT! O tag ejerskab over... forretningen Grib mulighederne for at tænke anderledes, løb risici og vær ansvarlig; prøv noget nyt W vind... på markedet Vær fortaler for og stræb efter langsigtede, tilpassede strategier, der støtter vores mission og som former branchen N ingen idioter... lad os tale om adfærd Tag kampen op mod tærende, selvisk og ondskabsfuld adfærd; alle har et ansvar i den forbindelse I påvirk... resultater Levér, hvad du har lovet; hurtigt, beslutsomt og ærligt T tillid... til hinanden Tag del i en åben og konstruktiv debat for at sikre, at alle får succes; tiden er kommet til at tale lige ud af posen 1

4 Hos Pfizer er vi alle ansvarlige for at forstå de vigtige juridiske og etiske problemstillinger, der påvirker vores forretning, og for at handle med integritet. Integritet er mere end blot at overholde loven. Det er en af Pfizers kerneværdier. Det afspejler hvem vi er, som virksomhed og som individer. Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt hos de mennesker, vi arbejder med. Præstationer med integritet Vores forpligtelse... 4 Vores standarder... 6 Vores ansvarsområder... 7 Pfizers compliance-program... 8 Pfizers Office of the Ombudsman... 9 At bringe problemstillinger på bane, komme med idéer og stille spørgsmål...10 Anti-repressalie...12 Tavshedspligt...13 Vores branche Vores forpligtelse...14 Lovgivning om sundhed og regulatoriske krav...15 Anti-bestikkelse og anti-korruption...15 Forskning og udvikling...17 Fremstillings- og leveringskvalitet...19 Markedspladsen og interaktion med sundhedspersonale...20 Antitrust- og konkurrencelovgivning...21 Sikring og tilsyn af produkternes sikkerhed, kvalitet og præstation

5 Vores virksomhed Vores forpligtelse...23 Patenter, varemærker og ophavsret...24 Regnskab og optegnelser...24 Fortrolig og proprietær information...25 Beskyttelse af personoplysninger...25 Administration af fortegnelser og oplysninger...27 Godkendt brug af informationssystemer...28 Interessekonflikter...29 Sociale medier...31 Insider information...32 Konkurrentovervågning...33 Kontrolmekanismer for global handel...34 Vores medarbejdere Vores forpligtelse...35 Politik imod repressalier...36 Lige muligheder for ansættelse...36 Diskrimination eller chikane...37 Misbrug af stoffer...38 Vores lokalsamfund og offentligheden Vores forpligtelse...39 At gøre det godt grundet gode gerninger: Virksomhedsansvar...40 Beskyttelse af miljøet, samt sundhed og sikkerhed...41 Offentlige undersøgelser: Anmodninger om oplysninger eller virksomhedsbesøg...42 Henvendelser fra medier, analytikere, investorer og det offentlige...43 Politisk aktivitet

6 Præstationer med integritet Vores forpligtelse Pfizer stoler på, at du bidrager til at opretholde vores omdømme og høje standarder ved altid at handle med integritet. Kend standarderne, og efterlev dem. Hvis vi kender, forstår og handler i overensstemmelse med Pfizers værdier, gældende lovgivning og virksomhedspolitik, så kan vi alle optræde som rollemodeller. Stil spørgsmål. Det forventes, at du er godt bekendt med de love og politikker, der er gældende for din rolle. Hvis du har spørgsmål, så spørg din leder eller en medarbejder i enten den juridiske afdeling eller compliance-afdelingen. Bring problemstillinger på bane. Hvis du mener, at en person muligvis er ved at overtræde en lov eller en politik, skal du bringe problemstillingen på bane. Pfizers ledelse er forpligtet til at sikre, at vores standarder opretholdes og at der tages hånd om enhver problemstilling. Repressalier for at bringe en problemstilling på bane i god tro er strengt forbudt. Præstér altid med integritet. Det er ikke tilladt at overtræde en lov eller en politik, og du må heller aldrig føle dig opfordret eller presset til dette. Engagement i INTEGRITET Vi kræver de højeste etiske standarder af såvel os selv som af andre, og vores produkter og processer skal være af den bedst mulige kvalitet. 4

7 PRÆSTATIONER MED INTEGRITET I korte træk: Hvordan stiller jeg spørgsmål, kommer med idéer eller bringer en problemstilling på bane? Åbne døre Diskutér spørgsmål, idéer og problemstillinger uden frygt for repressalier. Der er mange personer, der kan hjælpe. Gå til den person, du føler dig mest tryg ved. Compliance-afdelingen Kontakt compliance-afdelingen direkte, hvis du har spørgsmål, idéer eller for at bringe en problemstilling på bane. Kontakt: Enhver leder Din kontaktperson i compliance-afdelingen eller den juridiske afdeling HR-afdelingen Kontakt: Din kontaktperson i compliance-afdelingen (via sikker fax) 235 East 42nd Street, New York, NY USA Compliance Helpline Indberet en problemstilling med Helpline indberetningsværktøjet på nettet eller telefonlinjen. De emner, der indberettes via hjælpelinjen, kan være begrænset af visse jurisdiktioner. Der kan være mulighed for anonym anmeldelse på din arbejdsplads. Du kan finde flere oplysninger på raisingcomplianceconcerns.pfizer.com. Pfizers intranet Find politikker og procedurer, "It's Mine" ressourcer, succeshistorier, kontaktoplysninger med mere. Kontakt: pfizer.alertline.com Du kan finde det lokale nummer på helpline.pfizer.com Kontakt: integrity.pfizer.com policysource.pfizer.com 5

8 Hvordan håndhæves overholdelse af Pfizers standarder? Enhver overtrædelse af en lov eller virksomhedspolitik kan resultere i disciplinær handling, herunder ophør af ansættelse (underlagt relevant lovgivning), især hvis du: forsætligt og bevidst overtræder loven eller virksomhedspolitik påvirker andre til at overtræde loven eller virksomhedspolitik ikke samarbejder i en virksomhedsundersøgelse af mulige overtrædelser gør gengæld mod en kollega for at have indberettet en problemstilling eller en overtrædelse, eller ikke reelt overvåger underordnedes handlinger. Vores standarder Denne opsummering af Pfizers politikker omhandlende forretningsadfærd ("Blue Book") er en guide til virksomhedens compliance-struktur og centrale standarder. Blue Book opsummerer nogle af de virksomhedspolitikker og -procedurer, der regulerer hvordan vi driver forretning på juridisk og etisk korrekt vis. Alle medarbejdere er underlagt de love og bestemmelser, der gælder i det land, hvor de arbejder. Fordi Pfizer Inc. er et amerikansk selskab, kan amerikansk lovgivning ligeledes gælde for adfærd, der finder sted uden for USA. Desuden har alle medarbejdere et ansvar for at forstå og følge de Pfizer-politikker og -procedurer, der gælder for deres stilling og ansvarsområder. Hvis du er usikker på hvilke standarder, der gælder for dig, eller hvordan du overholder dem, er det dit ansvar at søge rådgivning. Rådfør dig med din leder eller kontakt den juridiske afdeling eller complianceafdelingen. Pfizer kræver også, at samarbejdspartnere og midlertidigt ansatte overholder høje standarder. Det forventes, at de overholder alle de love og relevante politikker, der vedrører arbejde, som udføres på Pfizers vegne. Manglende overholdelse af vores standarder kan have konsekvenser for følgende: For vores virksomhed Pfizers omdømme kan lide skade, søgsmål eller bøder, offentliggørelse over for statslige myndigheder, mindre omsætning For vores medarbejdere Retsforfølgelse, bøder eller fængsel, disciplinærsager, deres personlige omdømme kan lide skade, alvorlig personskade eller sygdom For patienter, kunder og offentligheden Kompromitteret produktsikkerhed eller effektivitet, miljørisiko, højere medicinomkostninger, tab af god tro og tillid, når der handles med Pfizer For vores investorer Tab af tiltro til Pfizer og dets produkter, tab af investeringsværdi, omdømmet af Pfizers virksomhedsstyring lider skade 6

9 PRÆSTATIONER MED INTEGRITET Hvilke standarder er gældende? Spørg, hvis du har brug for hjælp til at afgøre, hvilke love (nationale eller internationale), politikker (f.eks. lokale, på afdelingsniveau, globale) eller andre standarder, der gælder for din rolle. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din leder, den juridiske afdeling eller complianceafdelingen. Vores ansvarsområder Som medarbejder hos Pfizer er du en del af det privilegium og ansvar, der ligger i at opretholde virksomhedens omdømme. Dette gør du, hver gang du handler etisk korrekt og lovlydigt. Der er situationer, hvor det kan være en udfordring at træffe den rette beslutning. Hvis du har et spørgsmål eller er i tvivl om noget, skal du bede om hjælp der er mange ressourcer, som er parat til at hjælpe dig. Du er ligeledes ansvarlig for at bringe risici for virksomheden på bane, så snart du støder på potentielle problemer ideelt set før disse risici bliver til faktiske problemer. Ved at bringe problemstillinger på bane giver du ledelsen mulighed for at tage hånd om potentielle problemer og beskytte virksomheden, medarbejderne og offentligheden. Hvis du har grund til at tro, at en kollega eller enhver anden person, der udfører arbejde på vegne af Pfizer, har overtrådt eller måske vil overtræde en lov eller en Pfizer politik, har du pligt til straks at indberette denne oplysning til din leder, en anden leder, HR-afdelingen, compliance-afdelingen eller den juridiske afdeling. Pfizer har politikker såsom åben dør, anti-repressalier og tavshedspligt for at beskytte dig. Repressalier mod en kollega, der i god tro søger råd, bringer en problemstilling på bane eller indberetter ureglementeret adfærd, er strengt forbudt. Hvis du er i tvivl, er det altid bedst at bringe problemstillingen på bane. 7

10 RCI'er - Referable Compliance Issues RCI'er er forhold, hvor der er stor sandsynlighed for, mistanke om eller faktiske overtrædelser af gældende lovgivning eller virksomhedspolitik, som skal indberettes til compliance-afdelingen til videre undersøgelse. Det afhænger af situationens fakta, om et anliggende er betydningsfuldt. Forhold, der tages i betragtning, kan være: Var handlingen forsætlig eller en del af et mønster? Var handlingen ulovlig? Var en leder indblandet? Udsatte handlingen kolleger eller offentligheden for farlige sundhedsmæssige eller sikkerhedsmæssige risici? Hvad er de potentielle konsekvenser; herunder økonomisk, driftsmæssig, juridisk eller reklamemæssig indvirkning? Hvad er det overordnede omfang af overtrædelsen, og hvor alvorlig var den? Hvad er karakteren af den lov, bestemmelse, politik eller procedure, der er involveret? Er overtrædelsen genstand for efterforskning af en offentlig myndighed eller en tilsynsførende instans? Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et anliggende er en RCI, så kontakt compliance-afdelingen. Pfizers compliance-program Pfizers compliance-program er designet til at understøtte juridisk og etisk korrekt adfærd overalt i virksomheden. The Chief Compliance og Risk Officer tilser Pfizers compliance-program og compliance-afdelingens arbejde for at tage hånd om risikoområder og sikre, at vi overholder vores standarder. Pfizers niveaudelte compliancekomitestruktur fremmer ledelses tilsyn og supplerer den compliance-organisation, vi har inkorporeret i vores afdelinger og forretningsenheder. Yderligere compliance-support ydes af grupper og individer inden for områder, såsom jura, sikkerhed, virksomhedsrevision, HR, økonomi og virksomhedsstyring. Compliance-afdelingen har eksklusivt ansvar for at undersøge Referable Compliance Issues (RCI) hvis der er stor sandsynlighed for, mistanke om eller faktisk overtrædelse af en lov eller politik. Compliance-afdelingen afgør omfanget af undersøgelserne og kan søge hjælp til at undersøge RCI'erne fra andre personer og grupper. Der må dog ikke påbegyndes nogen undersøgelse uden complianceafdelingens udtrykkelige samtykke hertil. 8

11 PRÆSTATIONER MED INTEGRITET Pfizers "Office of the Ombudsman" Pfizers "Office of the Ombudsman"* er et informationskontor, hvor Pfizers medarbejdere i fuld fortrolighed kan få oplysninger om og rådgivning til at hjælpe med at håndtere og løse arbejdsrelaterede problemer. Pfizers Ombudsmand er selvstændig og neutral og er ikke fortaler for nogen parter, men derimod fortaler for en retfærdig proces. Pfizers Ombudsmand supplerer, men erstatter ikke, andre ressourcer til løsning af problemstillinger, såsom ledelsen, HR- og compliance-afdelingen. Hvis medarbejdere ønsker at indgive en formel klage, underrette virksomheden om en anmeldelse eller få et problem dokumenteret, skal de gøre brug af en af Pfizers andre muligheder for indberetning af problemstillinger - disse beskrives andetsteds i denne Blue Book. Pfizers Ombudsmand yder assistance og giver rådgivning, men hvis der skal skrides til handling, er det op til medarbejderen at gøre dette medmindre Ombudsmanden vurderer, at der ser ud til at være tale om en umiddelbar risiko for en alvorlig skade eller en mulig overtrædelse af amerikanske føderale sundhedslove eller krav fra USA's Fødevare- og Levnedsmiddelstyrelse (FDA). I et sådant tilfælde skal Ombudsmanden gå videre med problemstillingen, hvis medarbejderen afviser at gøre det. *Findes på visse Pfizer-lokaliteter Du kan bruge Pfizers "Office of the Ombudsman", når du: ikke ved, hvor eller hvordan, du skal gå videre med et problem ikke er sikker på, om det, du har observeret, er uetisk eller overtræder en lov eller en politik ønsker hjælp til at klarlægge mulige måder at håndtere problemstillinger vedrørende arbejdspladsen ønsker hjælp fra et neutralt udvalg til at vurdere mulighederne eller ønsker at snakke privat med en neutral, professionel person, der har omfattende viden om Pfizers politikker og fremgangsmåder, før du tager formelle skridt. Kontakt "Office of the Ombudsman" Besøg ombudsman.pfizer.com for at finde ud af, om Pfizers "Office of the Ombudsman" er tilgængeligt på din lokalitet. 9

12 At bringe problemstillinger på bane, komme med idéer og stille spørgsmål Hos Pfizer er der mange måder at stille spørgsmål, komme med idéer eller bringe problemstillinger på bane vedrørende compliance eller andre forhold. Hvis du er i tvivl, så spørg. Åben dør-politik It s Mine Hvis ansvar er det? It s Mine. It s Yours. It s Ours. Dit personlige engagement i compliance, og at du handler med integritet, er af den største betydning for Pfizers succes. Grundlaget for vores complianceprogram er åbenhed, tilgængelighed og kommunikation inden for Pfizerfællesskabet. De fleste anliggender kan løses lokalt, før de bliver et problem for medarbejderne, virksomheden eller offentligheden. Åben dør-politikken opfordrer kolleger til at komme med idéer, stille spørgsmål og til at bringe problemstillinger på bane især hvad angår problemstillinger af juridisk eller etisk karakter, men også det der drejer sig om arbejdskvalitet og arbejdsmiljøet. Alle ledere er ansvarlige for at understøtte denne politik ved at lade "døren stå åben" for medarbejdere, der kunne få brug for at henvende sig til dem. Mens vi håber på, at du er tryg ved at drøfte alle emner med dine ledere, så kan der være tidspunkter, hvor du foretrækker at gå andre veje for at håndtere et anliggende. Du skulle gerne føle dig tryg ved at tale med andre, herunder: en overordnet på et højere niveau den ansvarlige for din driftsenhed enhver anden leder i virksomheden HR-afdelingen den juridiske afdeling eller compliance-afdelingen. 10 Du kan finde flere oplysninger om åben dør-politikken i Virksomhedspolitik 702 på policysource.pfizer.com.

13 PRÆSTATIONER MED INTEGRITET HR-afdelingen Dine kolleger i HR-afdelingen står til rådighed og lytter gerne til enhver bekymring, du måtte have. Du kan henvende dig til virksomhedens HR-afdeling eller den lokale HR-repræsentant. Compliance-afdelingen Du kan kontakte complianceafdelingen direkte for at indberette en problemstilling, komme med en idé eller stille et spørgsmål: via via telefon: via sikker fax: via post eller ved personligt fremmøde: 235 East 42nd Street New York, NY USA Du kan bruge compliance-afdelingens hjemmeside til at finde politikker og procedurer, "It's Mine" ressourcer, succeshistorier med mere. Gå ind på integrity.pfizer.com. Compliance Helpline Du kan benytte Compliance Helpline telefonlinje samt indberetningsværktøjer på nettet til at indberette en problemstilling, eller til at få oplysninger og rådgivning (når det er muligt og tilladt i henhold til lovgivningen). Compliance Helpline er tilgængelig telefonisk og via indberetningsværktøjet på nettet 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året og drives af særligt uddannede eksterne repræsentanter. Den information, der oplyses, indberettes til den relevante compliance-afdeling hos Pfizer, der træffer de fornødne foranstaltninger. Du kan sørge for, at du modtager oplysninger om virksomhedens reaktion. Lokal lovgivning om personoplysninger kan have indflydelse på tilgængelighed og brugsbetingelser. De emner, der indberettes, kan være begrænset i visse jurisdiktioner. Din mulighed for at være anonym afhænger af, hvor du befinder dig. Du kan finde flere oplysninger i brochuren om Compliance Helpline for dit land, som du kan hente på raisingcomplianceconcerns.pfizer.com. Alle indberetninger håndteres i henhold til den procedure, der fremgår af brochuren for dit land. Pfizer Compliance Helpline pfizer.alertline.com Du kan finde det lokale nummer på helpline.pfizer.com 11

14 Jeg har observeret ureglementeret adfærd, men jeg er bange for at indberette det fordi jeg frygter, at der bliver gjort gengæld. Hvordan beskytter virksomheden mig? Hvis du ærligt og i god tro indberetter ureglementeret adfærd, vil virksomheden træffe foranstaltninger for at beskytte dig mod repressalier. De specifikke foranstaltninger der træffes, varierer fra sag til sag. De kan omfatte disciplinærsager mod alle personer, der udfører handlinger med henblik på repressalier, løbende overvågning af situationen eller andre tiltag, der kan beskytte dig. Det er vigtigt, at du bringer enhver problemstilling vedrørende repressalier på bane, så virksomheden kan iværksætte de relevante tiltag. Anti-repressalie Repressalier mod en kollega, der i god tro søger råd, bringer en problemstilling på bane eller indberetter ureglementeret adfærd, er strengt forbudt. Eksempler på repressalier omfatter: nægtelse af fordele, afskedigelse, degradering, suspendering, trusler, chikane eller diskrimination. Hvis nogen person, uanset dennes stilling i Pfizer, gør gengæld over for en kollega, der sandfærdigt og i god tro har indberettet en mulig overtrædelse, vil Pfizer træffe de nødvendige foranstaltninger selv hvis det senere viser sig, at der ikke er tale om nogen overtrædelse. Hvis en person med vilje har lavet en usandfærdig indberetning, vil virksomheden dog reagere derefter. Hvis du mener, at du eller en anden kollega, er blevet udsat for repressalier for i god tro at have bragt en problemstilling på bane, anmeldt upassende adfærd eller givet oplysninger i en undersøgelse, bør du straks kontakte compliance-afdelingen eller HR-afdelingen. Du kan også benytte Compliance Helpline, hvor den er tilgængelig og tilladt ifølge loven. Du kan finde flere oplysninger om åben dør-politikken i Virksomhedspolitik 702 på policysource.pfizer.com. 12

15 PRÆSTATIONER MED INTEGRITET Hvis jeg indberetter en problemstilling til compliance-afdelingen, kan jeg så forvente at få et svar? Ja. Compliance-afdelingens mål er at besvare alle spørgsmål og indberettede problemstillinger omgående. Hvis din problemstilling kræver en undersøgelse, vil compliance-afdelingen udføre undersøgelsen og holde dig opdateret, i det omfang det er muligt og passende. Grundet fortrolighedshensyn vil detaljeret information om sagens anliggende dog udelukkende blive givet til dem, der har behov for det. Tavshedspligt Det er altafgørende, at du føler dig sikker når du berører et hvilket som helst element i compliance-programmet. Fortroligheden bevares i det videst mulige omfang. I visse tilfælde kan det dog hænde, at det ikke er muligt at holde din identitet fortrolig grundet undersøgelsens karakter, de krav der gælder for en grundig undersøgelse, eller visse juridiske krav. Hvor det er relevant og tilladt ifølge loven, kan kollegaer, der er bekymret omkring fortroligheden, overveje at foretage en anonym indberetning til Pfizers Compliance Helpline. Hvis du på nogen måde er involveret i en compliance-undersøgelse, uanset rolle (f.eks. som vidne eller den klagende part), forventes det, at du hemmeligholder alle detaljer om undersøgelsen. Opretholdelse af fortroligheden er med til at bevare procedurens integritet, og beskytter de enkeltpersoner, der deltager i undersøgelsen. Medmindre den lokale lovgivning forbyder det, skal alle undtagelser til fortrolighedsprincippet først diskuteres med complianceafdelingen. 13

16 Vores branche Vores forpligtelse Pfizer er forpligtet til at handle med integritet i alle aspekter af arbejdet, herunder forskning og udvikling, fremstilling, distribution, markedsføring, kontakt med offentlige myndigheder, salg og reklame. Vi vil overholde alle relevante love og lovmæssige krav. Vi vil handle ansvarligt i vores relationer med alle interessenter, herunder sundhedsfagligt personale, patienter, forbrugere, hospitaler, akademikere, regeringer, tilsynsførende myndigheder, forretningspartnere, kunder og leverandører. Vi er forpligtet til at drive vores forretning på en måde, der sikrer fair konkurrence, og vi vil være ærlige og retfærdige i alle forretningshenseender. Engagement i KVALITET Kvalitet er rodfæstet i vores medarbejderes arbejde og i vores værdier. Det betyder meget for os at levere sundhedsprodukter af høj kvalitet verden over. Vores forretningspraksisser og -processer er udviklet med henblik på at opnå kvalitetsresultater, der overgår vores aktionærers forventninger. 14

17 VORES BRANCHE Lovgivning om sundhed og regulatoriske krav Pfizer er underlagt mange regler og bestemmelser, der har til formål at beskytte patienter og forbrugere, forbedre kvaliteten af lægemidler og sundhedsservice samt bidrage til at forhindre bedrageri og uretmæssig indflydelse på medicinsk dømmekraft. Pfizer forpligter sig til at efterleve alle love og forskriftsmæssige krav, der regulerer vores forretning, herunder udvikling, fremstilling, distribution, marketing, indgåelse af kontrakt med offentlige myndigheder, salg af og reklame forbindelse med vores produkter. Eftersom Pfizer er en global virksomhed, kan lovgivningen og de forskriftsmæssige krav i ét land også gælde for aktiviteter i et andet land. Hvis lokale love og forskriftsmæssige krav er forskellige fra Pfizers politik, gælder som udgangspunkt de strengeste krav. Du skal være godt bekendt med de standarder, der gælder for din forretning og din rolle. Hvis du har spørgsmål om, hvilke love, bestemmelser, politikker eller branchestandarder, der er gælder for dit arbejde, kan du kontakte din leder, en repræsentant fra den juridiske afdeling eller compliance-afdelingen. Anti-bestikkelse og anti-korruption Pfizer forbyder Pfizers ansatte og alle, der handler på Pfizers vegne, at tilbyde, give, anmode om, acceptere eller modtage bestikkelse. Offentligt ansatte Ingen medarbejdere eller personer, der handler på Pfizers vegne, må på noget tidspunkt tilbyde, godkende eller udføre en betaling eller give en fordel med det formål på utilbørlig vis at påvirke - eller endda ser ud til uretmæssigt at påvirke - offentligt ansatte, eller med det formål at vinde en uretfærdig forretningsfordel. De fleste af de lande hvor vi driver forretning har love, der forbyder at foretage, tilbyde eller love nogen form for betaling eller anden form for værdi Min antikorruptionspolitik og procedurer ("MAPP") MAPP indeholder vores virksomhedspolitik for antikorruption samt centrale principper og specifikke procedurer, primært for forretningsinteraktioner uden for USA, eller som involverer ikke-amerikanske enheder eller individer. Medarbejderne er ansvarlige for at overholde MAPP og den regionale standard driftsprocedure, der implementerer MAPP. At formidle produktoplysninger på ærlig vis Tillid er en vigtig del af vores forretning. Lægefaglige medarbejdere stoler på vores forskning og resultater. Forbrugere har tillid til vores produkters kvalitet. Aktionærer har tillid til, at vi fortsat vil søge at opbygge aktionærværdi. Dette er årsagen til, at Pfizer er engageret i at give rettidige og ærlige produktoplysninger til patienter, forbrugere, sundhedsfagligt personale og tilsynsmyndighederne verden over, for at holde disse berørte parter informeret om vores produkters anvendelse, effekt og sikkerhedsdata vedrørende anvendelsen. Ønsker du flere oplysninger? integrity.pfizer.com policysource.pfizer.com Kontakt compliance-afdelingen eller den juridiske afdeling 15

18 Jeg rejser over hele verden i forbindelse med mit arbejde. Hvis noget anses som "sædvanlig høflighed" i et land, men kan opfattes som bestikkelse i et andet, hvilken betydning har det for mig? Du må ikke give nogen betaling eller frynsegoder af nogen art for at opnå en uretmæssig forretningsfordel. Du skal altid overholde Pfizers politik og gældende lovgivning. Du kan finde flere oplysninger på kontoret for anti-korruptionsprogrammet på acpo.pfizer.com og få rådgivning i den juridiske afdeling eller complianceafdelingen. (det være sig direkte eller indirekte) til offentligt ansatte, såfremt betalingen har til formål at påvirke en officiel handling eller beslutning om at belønne, bibeholde eller vinde forretning. I USA regulerer forordningen Foreign Corrupt Practices Act (lov om bestikkelse i udlandet, FCPA) amerikanske virksomheders forretning i udlandet. Ifølge FCPA er det ulovligt for medarbejdere i amerikanske virksomheder, uanset hvor de måtte arbejde, direkte eller indirekte at give noget af værdi til ikke amerikanske offentligt ansatte, kandidater til et offentligt embede, politiske partier eller politiske embedsmænd, for at vinde en uretmæssig forretningsfordel. FCPA gør det ligeledes ulovligt at registrere transaktioner unøjagtigt i vores bøger og optegnelser. Som amerikansk virksomhed skal Pfizer Inc. og alle dens datterselskaber og kolleger overholde FCPA såvel som alle lokale love om anti-bestikkelse og anti-korruption. Vi skal være specielt opmærksomme på bestikkelses- og korruptionsproblemer, da regeringer ofte er både tilsynsmyndigheder for vores produkter samt store kunder. Vi interagerer desuden ofte, på mange forskellige måder, med sundhedsfagligt personale og videnskabsmænd inden for sundhedsvæsenet. Mange af disse er ansat på offentlige institutioner og kan betragtes som offentligt ansatte. Kommercielle personer og enheder Pfizer forbyder også "kommerciel bestikkelse". Overordnet set består kommerciel bestikkelse i at give, tilbyde, anmode om, acceptere eller modtage noget af værdi til eller fra en person eller virksomhed med henblik på at sikre en utilbørlig fordel i en kommerciel adfærd. Pfizer forbyder alle medarbejdere eller enhver person, der optræder på vegne af Pfizer at tage del i nogen form for kommerciel bestikkelse, både direkte og indirekte. 16

19 VORES BRANCHE Love om anti-bestikkelse ("Anti-Kickback") I USA forbyder den føderale lov om bekæmpelse af bestikkelse ("Anti- Kickback") at tilbyde noget af værdi for at påvirke en persons beslutning om at anbefale, ordinere, støtte eller købe et sundhedsprodukt eller -service, der godtgøres af et statsligt sundhedsprogram. Dette er for at sikre, at en sundhedsleverandørs behandlingsanbefaling ikke påvirkes af motiver, der bunder i personlig vinding eller berigelse. Der findes tilsvarende love i mange amerikanske stater og i mange lande over hele verden. Den amerikanske kongres I USA er Pfizer registreret som en føderal lobbyist. Derfor forbyder Forbundsloven alle Pfizer-medarbejdere at give noget af værdi til medlemmer eller personale i Repræsentanternes Hus eller Senatet i USA, og sætter betydelige begrænsninger for Pfizers muligheder for at betale rejseomkostninger for medlemmer og personale i Repræsentanternes Hus og Senatet i USA. Alle Pfizers medarbejdere skal følge disse begrænsninger, uanset hvor de befinder sig. Forskning og udvikling Vores formål er at innovere for at tilbyde patienter behandlinger, der kan forbedre deres liv væsentligt. Vores prioriteter er at garantere sikkerheden og beskytte rettighederne for dem, der deltager i vores kliniske forsøg, samt opretholde de højeste etiske, videnskabelige og medicinske standarder i alle vores forskningsaktiviteter. Den forskning, vi udfører hos Pfizer, er værdiløs, medmindre den bygger på et fejlsikkert fundament af integritet. Vores medarbejdere er ansvarlige for at handle på en måde, der er i overensstemmelse med Pfizers høje forventninger til kvalitet og integritet inden for forskning og udvikling, og for at indberette problemstillinger på de mange måder, der er tilgængelige, herunder dem der beskrives i denne Blue Book. Præklinisk forskning. Vi forpligter os til at udføre forskning, der overholder alle gældende love og regler, samt anerkendte internationale etiske retningslinjer såsom god laboratoriepraksis (Good Laboratory Practices, GLP). Gå ind på policysource.pfizer.com for MAPP og virksomhedspolitik 207: Pfizers globale politik om interaktion med sundhedsfagligt personale ("GPIHP"). 17

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Ballerup, den 11. Juni 2013 Kære Karen Binger Holm I forlængelse af ansøgning fra Danmark Bløderforening herefter benævnt Ansøgeren,

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Hvad er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og fortroligt

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning. Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik

Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning. Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik Bivirkning betyder en uønsket, utilsigtet eller skadelig hændelse i forbindelse med brug

Læs mere

NEPCon Politik for anti-korruption

NEPCon Politik for anti-korruption NEPCon Politik for anti-korruption 1 Politikker for anti-korruption 13. september 2015 13. september 2015 1. Definitioner Svindel er en generel betegnelse for en uærlig, uetisk eller ulovlig handling eller

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler European Mentoring & Coaching Council Etiske regler Introduktion EMCC European Mentoring & Coaching Council - er etableret med det formål at fremme best practices og sikre, at de højest mulige standarder

Læs mere

Univars styrende principper

Univars styrende principper Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE

LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE Vores værdier Vi, kvinder og mænd i Northrop Grumman, retter os efter følgende værdier. Vi ønsker, at vore beslutninger

Læs mere

ESSILOR PRINCIPPER. Vores principper stammer fra nogle af Essilors definerende egenskaber:

ESSILOR PRINCIPPER. Vores principper stammer fra nogle af Essilors definerende egenskaber: ESSILOR PRINCIPPER I vort professionelle liv deler vi alle Essilors ansvar og omdømme. Derfor skal vi kende og overholde de principper, som gælder for alle. Det betyder, at vi skal forstå og dele de værdier,

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS.

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV Microsoft leverandørkodeks Microsofts mål er at være mere end en god virksomhed vores mål er at være en suveræn virksomhed. Dét, der gør Microsoft suveræn, er et stærkt engagement i vores mission om at

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Politik for opbevaring af primære materialer og data

Politik for opbevaring af primære materialer og data Politik for opbevaring af primære materialer og data 1. Præambel Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skal være kendt og respekteret internationalt som et førende teknisk eliteuniversitet, som udfører excellent

Læs mere

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner PROTOKOL 3 om gensidig bistand i toldanliggender Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a)»toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de Kontraherende Parters område for indførsel, udførsel

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

Generelt om persondata og EU s persondataforordning

Generelt om persondata og EU s persondataforordning SSV-Udvikling aps 2017 1 Generelt om persondata og EU s persondataforordning Persondata er i Danmark allerede beskyttet af Persondataloven. Her stilles strenge krav til omgangen med persondata, og disse

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere