investor En fodboldlegionær vender hjem I en alder af 33 år skal Ebbe Sand snart på»pension« Mød tre investorer: Over 70 pct.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "investor En fodboldlegionær vender hjem I en alder af 33 år skal Ebbe Sand snart på»pension« Mød tre investorer: Over 70 pct."

Transkript

1 M A RT S M E D L E M S B L A D F O R D A N S K E I N V E S T investor Mød tre investorer:»tryghed og afkast er vigtigt«over 70 pct. i afkast: Vi tror fortsat på Østeuropa En fodboldlegionær vender hjem I en alder af 33 år skal Ebbe Sand snart på»pension«

2 I D E T T E N U M M E R Indhold: 4 Øst, vest de nye aktiemarkeder klarede sig bedst 7 Spørgehjørnet. Få svar på hvad forskellen er mellem afkast og udbytte 8 Auf wiedersehen Ebbe, velkommen Sand 11 Selvangivelsen: Der er lys forude. Læs om de nye regler for aktieavancebeskatning 13 Risikoen må ikke blive for stor. Mød tre inve- storer, der har købt Mix og Mix med Sikring 16 Siden Sidst Siden 18 Ekspertise fra hele verden. Få overblik over hvor vi henter vores rådgivning 20 Så er der snart generalforsamling 22 Østeuropa i førertrøjen. Det ser også lyst ud for regionen i Investor marts 2006

3 L E D E R Medlemsblad for Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Aktier er ikke så farlige endda Det er en god fornemmelse at kunne se tilbage på et år, hvor investorer, som fulgte vores råd om at blande lidt aktier i opsparingen, blev belønnet med gode afkast. Det gælder ikke bare de investorer, som havde investeret i afdelinger som Danmark, Europa eller Østeuropa, men også de mange investorer, som i efteråret satte en del af formuen i vores nye afdelinger Mix og Mix med Sikring. Fra afdelingerne blev introduceret og frem til årsskiftet steg de henholdsvis 4,5 og 3 pct. altså på bare tre måneder. Jeg kan godt forstå, hvis nogle obligationsinvestorer sidder tilbage med en fornemmelse af, at de burde være gået med til festen. Og hvad nu hvis man vil forsøge sig med aktier oven på så godt et aktieår brænder man så ikke fingrene? Det spørgsmål tror jeg presser sig på hos mange. Det er jo ikke mere end fem år siden, at det så temmelig sort ud for aktierne. Men faktisk viser adskillige undersøgelser, at det kan betale sig at investere i aktier på langt sigt også selvom man har været så uheldig at købe på det dårligste tidspunkt altså på toppen. Men hvad er langt sigt? Der findes ikke et enkelt svar på det spørgsmål. Men amerikanske undersøgelser, der strækker sig over mange år, viser, at jo mere tålmodig man er, desto større er sandsynligheden for, at aktierne kaster mere af sig end obligationerne: Målt på et år dvs. når man gør afkastene op efter ét års besiddelse klarer aktierne sig bedre end obligationerne i over halvdelen af de perioder, undersøgelserne dækker. Målt på fem år vinder aktierne i 75 pct. af tilfældene, og målt på 30 år klarer aktierne sig altid bedre end obligationerne. Konklusionen er, at hvis man skal bruge sin opsparing inden for en kort tidshorisont, så skal man investere forsigtigt og nok holde sig fra aktier. Har man derimod en horisont på mere end få år, så er det fornuftigt at tænke en portion aktier ind i den samlede opsparing. Ellers risikerer man at gå glip af festen næste gang. Med venlig hilsen Strødamvej 46, 2100 København Ø Telefon , telefax Redaktion: Administrerende direktør Carsten Koch (ansvarshavende) Senior kommunikationskons. Marlene Bach Afdelingsdirektør Torben Groth Hansen Layout: Lotte Skov Christiansen, Danske Capital Direktion: Danske Invest Administration A/S Administrerende direktør Carsten Koch Vicedirektør Finn Kjærgård Underdirektør Jørgen Pagh Depotbank: Danske Bank Revision: KPMG C.Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab samt Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Foreningens bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand Advokat Niels Oluf Kyed, næstformand Direktør Lars Fournais Direktør Walther V. Paulsen Adm. direktør Agnete Raaschou-Nielsen Direktør Elvar Vinum Grafisk produktion: Arco Grafisk A/S, Skive Danske Invest er et alternativ til at investere direkte i obligationer og aktier. Foreningens opgave er at pleje medlemmernes opsparing, så de får et godt afkast af deres investeringer. Vi benytter eksperter på hvert investeringsområde. Det sikrer medlemmerne de bedste forudsætninger for at få et godt afkast. Vi prøver også at være på forkant med udviklingen i investeringsverdenen og udnytter mulighederne for at øge afkastet. Danske Invest-gruppen forvalter næsten 120 mia. kroner for flere end medlemmer. Danske Invest har omhyggeligt søgt at sikre sig, at indholdet af Investor er korrekt og retvisende. Vi påtager os imidlertid ikke ansvar for bladets nøjagtighed og fuldkommenhed. Vi påtager os desuden ikke noget ansvar for evt. tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af dette blad. Danske Invest er GIPS-verificeret. Redaktionen afsluttet den 28. februar ISSN Carsten Koch Investor marts

4 Øst, vest de nye aktiemarkeder klarede sig bedst TEKST: MARLENE BACH FOTO: GETTY, CARSTEN DAMSTEDT 2005 blev et rigtig godt år for Danske Invest. Alle afdelinger sluttede med positive afkast også selvom renten drillede i nogle obligationsafdelinger. Bedst gik det for Østeuropa, Latinamerika og Nye Markeder. Kloden rundt var der god vind i de økonomiske sejl i USA og Kina trak den store del af læsset, mens den europæiske økonomi bevægede sig i et mere adstadigt tempo, hvor privatforbruget aldrig rigtigt kom op i omdrejninger. Derimod begyndte japanerne for en gangs skyld at bruge penge. Japan var en af de store positive overraskelser i Landet, som i mange år har ligget i økonomisk dvale, fik skabt flere job og sat gang i virksomhedernes investeringer. Renten snød os lidt De fleste økonomer havde forventet rentestigninger i Men på de store obligationsmarkeder sluttede renten på samme niveau som ved indgangen til For brede danske obligationsafdelinger som Korte Danske, Dannebrog og Lange Danske betød det, at vi havde investeret en anelse for forsigtigt i disse afdelinger. Afkastene blev derfor lige i underkanten af, hvad vi kunne have ønsket os i forhold til den generelle markedsudvikling. 4 Investor marts 2006

5 Årsrapporten 2005 kort: Årets regnskabsmæssige resultat for alle afdelinger blev rekordstort, nemlig mio. kroner. Ultimo 2005 var formuen 73,6 mia. kroner den højeste nogensinde. Der udbetales rekordstort udbytte på mio. kroner. Den gennemsnitlige administrationsomkostningsprocent var 0,73. Der blev solgt beviser for netto 5,5 mia. kroner. Videnregnskabet for Danske Invest Administration A/S udgives som separat publikation. Du kan bestille Videnregnskabet via svarkuponen eller på hjemmesiden. HøjrenteLande bedst for 3. år i træk Afdeling HøjrenteLande, som investerer i statsobligationer fra blandt andet Latinamerika og Østeuropa, sluttede året med et afkast på over 14 pct. Det placerede for 3. år i træk afdelingen som den bedste obligationsafdeling. Afdeling International steg godt og vel en håndfuld procent, og det resultat var lidt bedre end det markedsindeks, vi sammenligner afkastet med. Nye aktiemarkeder i fuldt firspring Aktieafdelingerne løb stærkt i Allerbedst gik det for afdeling Østeuropa, som steg mere end 70 pct. Og stigningen er fortsat ind i Du kan læse mere på side 22. Også de øvrige afdelinger, som investerer på de såkaldt nye aktiemarkeder, gjorde det rigtig godt. Afdelingerne Nye Markeder og Latinamerika fulgte lige i hælene på Østeuropa og steg henholdsvis 60 og 66 pct. Mere stabile politiske forhold og en sundere økonomi var noget af forklaringen på de store kursstigninger på disse markeder. Lille Danmark gav de andre baghjul Også under de hjemlige himmelstrøg gik det godt for aktierne. Afdeling Danmark steg mere end 47 pct. og klarede sig dermed næsten dobbelt så godt som Europa og Verden. Forklaringen på de gode Udbytter og afkast Udbytte Afkast Afkast for Bioteknologi 0,00 29,7 15,2 Danmark 21,25 47,2 4,8 Dannebrog a conto 1,25 3,2 0,5 restudbytte 2,75 Euro Stocks 50 2,25 24,3 7,8 Europa 1,25 24,7 8,3 Europaindeks 5,50 25,8 8,0 Europæiske Obligationer 4,75 4,3 0,3 Fjernøsten 1,75 49,8 6,5 Højrente 5,75 4,3 0,2 HøjrenteLande 0,00 14,2 4,7 Indeksobligationer 3,25 5,7 1,2 International 0,00 5,6 0,4 IT-infrastrukur 0,00 6,9 5,0 Japan 0,00 37,0 2,5 Kina 21,25 35,9 5,8 Korte Danske a conto 1,00 1,9 0,2 restudbytte 2,25 Lange Danske a conto 1,75 5,0 1,0 restudbytte 5,00 Latinamerika 4,25 66,8 21,3 Mix*)**) 4,6 2,9 Mix med Sikring*)**) 3,1 0,9 Nye Markeder 21,50 60,7 13,2 Pension Danmark*) 46,8 4,8 Pension Europa Valutasikret*) 23,9 8,7 Pension Korte Obligationer 3,75 2,8 0,0 Pension Lange Obligationer a conto 3,25 5,4 1,0 restudbytte 2,75 Pension Mellemlange Obl. a conto 3,00 3,8 0,5 restudbytte 1,00 Pension Ultralange Europæiske Obligationer*) 8,6 1,6 Pension USA Valutasikret*) 2,6 3,1 Pension Verden*) 24,0 4,8 Stabil 41,00 5,8 0,6 StockPicking 0,00 28,6 7,4 Sundhed 0,00 21,4 3,7 Teknologi 0,00 13,6 2,5 USA 1,00 18,7 3,0 Value 0,00 27,8 6,0 Verden 1,50 24,5 4,7 Verdensindeks 2,50 25,7 4,6 Østeuropa 1,75 71,5 22,5 Alle tal i pct. Udbytter skal godkendes på generalforsamlingen den 5. april 2006 og udbetales til medlemmerne den 11. april. Afkastene er beregnet ud fra indre værdier. *) Afdelingerne er akkumulerende og udbetaler derfor ikke udbytte. **) Afdelingen har ikke eksisteret hele Investor marts 2006

6 Et kig fremad og en lille advarsel Oven på et godt investeringsår som 2005 vil mange nok gerne have svar på spørgsmålet»hvordan går det i 2006?«Vi har bedt vicedirektør Finn Kjærgård, som har ansvaret for Danske Invests investeringer, om at kigge lidt i krystalkuglen for at finde ud af, hvad vi kan forvente os af resten af Hvilke aktieområder er mest interessante i 2006? danske takter er blandt andet en grundlæggende sund økonomi. IT-infrastruktur skifter ham Afdeling IT-infrastruktur har levet en omtumlet tilværelse og konsekvensen har desværre været store kursfald. I 2005 blev det dog til et afkast på knap 7 pct. For at stille investorerne bedst muligt foreslår bestyrelsen, at afdelingen ændrer investeringsområde. Godkender generalforsamlingen dette forslag, bliver det nye investeringsområde globale vækstaktier. Vi vurderer, at globale vækstaktier har mulighed for bedre afkast i forhold til risikoen, end det mere snævre område IT-infrastruktur investerer i. Rekordudbytter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der i alt bliver udbetalt udbytter for mio. kroner. Det er det højeste beløb nogensinde i Danske Invests historie. Du kan se samtlige udbytter i skemaet på side 5.»Vi forventer, at væksten i verdensøkonomien fortsætter her i 2006, om end ikke helt i samme tempo som i Alt i alt giver det god grobund for yderligere aktiestigninger. Men vi tror dog ikke på, at aktierne løber helt så stærkt som i Vi er særligt positive over for Norden, Europa og Japan. Men andelen af investeringer i disse områder skal selvfølgelig være tilpasset den enkelte investors investeringsprofil.«får vi højere obligationsafkast i 2006?»Pilen peger på moderate rentestigninger, som betyder kursfald på obligationerne. Ca Danske Invest-medlemmer har beviser i afdeling Dannebrog med danske obligationer, som gav et beskedent afkast på ca. 3 pct. sidste år. Bl.a. for disse investorer er det værd at overveje at supplere investeringen med lidt aktier, som kan give afkastet et pift. Et alternativ til kun at investere i obligationer er f.eks. afdelingerne Mix eller Mix med Sikring, som er de seneste skud på stammen af produkter i Danske Invest. De to nye afdelinger blander obligationer med aktier. Det forbedrer afkastmulighederne samtidig med at risikoen er moderat.«du kan læse mere om de enkelte afdelingers afkast og udbytter i årsrapporten 2005, som du bestiller via svarkuponen. Du kan også bestille rapporten via vores hjemmeside under»bestil materiale«. 6 Investor marts 2006

7 Hvordan påvirker rentestigninger mine obligationer i afdeling Dannebrog? Hvis renten stiger, så falder kursen på obligationerne, og det betyder, at dit afkast bliver lavere. Lad os illustrere det med et eksempel: Hvis renten stiger et halvt procentpoint, så er det forventede afkast i Dannebrog på et års sigt målt fra den 21. februar ca. 3 pct. Omvendt hvis renten falder et halvt procentpoint så er det forventede afkast på et års sigt ca. 6 pct. Begge afkast er før afdelingens omkostninger trækkes fra, så det endelige afkast bliver lavere. Desuden er eksemplet baseret på forenklede beregninger. Hvorfor skal man investere i udenlandske aktier, når de danske aktier klarer sig så godt i øjeblikket? De danske aktier har klaret sig rigtig godt i de senere år også bedre end europæiske og globale aktier. Men tidligere års afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Derfor skal man være varsom med at basere sin investeringsbeslutning på historiske afkast. Ved at supplere med udenlandske aktier får man en bedre risikospredning. Mange brancher er slet ikke repræsenteret på den danske fondsbørs f.eks. bilindustri og minedrift. Investerer man kun i danske aktier, afskærer man sig altså fra muligheden for at investere i visse brancher. Hvad er forskellen på afkast og udbytte? Afkastet er det samlede resultat af investeringerne i en enkelt afdeling f.eks. afdeling Europa. Afkastet opgøres i pct. på grundlag af afdelingens regnskabsmæssige indre værdi. Udbyttet er den del af årets afkast, som udbetales til investorerne en til to gange om året. Udbyttet bliver endeligt vedtaget på generalforsamlingen, og først herefter bliver udbyttet udbetalt til investorerne normalt fire bankdage efter generalforsamlingen. I år bliver udbytterne for Danske Invest-afdelingerne sat ind på investorernes konti den 11. april. SPØRGEHJØRNET Peter Westenholz sidder klar til at svare på dine spørgsmål om alt lige fra skatteregler til finansielle udtryk, du ikke forstår. Udvalgte spørgsmål kommer i bladet. Du er selvfølgelig velkommen til at skrive til os, selvom du ikke ønsker at få dit spørgsmål i bladet. Send Peter Westenholz en på eller skriv til ham på adressen: Danske Invest Att. Peter Westenholz Strødamvej København Ø Investor marts

8 TEKST: THOMAS ENGELSMANN FOTO: SCANPIX Auf wiedersehen Ebbe, velkommen Sand Om få måneder pakker Ebbe Sand kufferten og vender hjem til Danmark. Et liv som professionel fodboldspiller i Tyskland byttes ud med familieliv og et job som talentspejder i Silkeborg. Når den tyske fodboldklub Schalke 04 i maj spiller sæsonens sidste kamp, slutter et kapitel i Ebbe Sands liv. Og samtidig markerer dommerens sidste fløjt et nyt afsnit i Danmark for den tidligere landsholdsangriber. Afskeden med træningspas, turbusser og Tyskland er samtidig lig med mere tid til familien og en karriere som talentudvikler i den midtjyske klub Silkeborg IF.»Beslutningen om at stoppe tog jeg allerede sidste år, så jeg har det fint med, at det snart er slut. Jeg har været heldig og haft en lang karriere, der har budt på mange store oplevelser. Selvfølgelig er det da en speciel oplevelse, men nu glæder jeg mig til at komme i gang med noget nyt,«fortæller Ebbe Sand. Familie frem for fodbold Mere end 14 år efter at Ebbe Sand skrev under på sin første kontrakt som professionel fodboldspiller, er tidspunktet for hans»pension«nøje valgt. De 33-årige ben er ved at være slidt, familien er i fuld gang med at opføre et nyt hus i Danmark, og til sommer skal Ebbe Sands ældste søn, Mikkel, starte i skole.»det har sine helt naturlige grunde, at valget faldt på Silkeborg. Både min kone og jeg kommer fra Jylland, så der ville vi gerne til. Vi synes, at byen har en fin størrelse og en fantastisk kultur, og så ligger den centralt i forhold til familien. Men de sportslige muligheder i området omkring Silkeborg synes jeg også ser me- 8 Investor marts 2006

9 get interessante ud,«siger Ebbe Sand, der også havde et jobtilbud fra sin tyske arbejdsgiver på hånden. Livet efter rollen som professionel fodboldspiller, først i Brøndby IF og siden hen i Tyskland, skal fyldes ud med venner og familie i det midtjyske. Og til august begynder Ebbe Sand som talentchef i Silkeborg, hvor den rutinerede spiller skal trække en rød tråd op gennem klubbens ungdomsafdelinger.»jeg har det godt med at vide, at jeg skal i gang med noget, når jeg kommer hjem. Det ville være svært at stoppe fra den ene dag til den anden uden at have noget andet. Men jeg glæder mig også til at få mere tid sammen med familien. Som fodboldspiller er der ikke rigtig noget, der hedder helligdage og weekender det hele løber ud i et. Om det så bliver suset fra kampene, stemningen i omklædningsrummet eller den helt specielle fodboldjargon, jeg kommer til at savne mest, er endnu for tidligt at sige.«uddannelse er vigtig Sammenlignet med flokken af tidligere kolleger i den røde landsholdstrøje valgte Ebbe Sand forholdsvis sent at satse udelukkende på fodbold. De første 15 år af sit fodboldliv snørede han støvlerne i den lille klub Hadsund i Nordjylland. På det tidspunkt havde han ingen ambitioner om at drive det så vidt. Uddannelse kom Fakta om Ebbe Sand Ebbe Sand er født d. 19. juli 1972 og opvokset i nordjyske Hadsund Er gift med Trine, som han har sønnerne Mikkel og Lasse med. Har siden 2002 været vicepræsident i Kræftens Bekæmpelse Årets Spiller i Danmark i 1998 og 2001 Ebbes bror, Peter Sand, er professionel i fodboldklubben Sønderjyske i den bedste danske fodboldrække Fodboldkarriere: : Hadsund BK : Brøndby IF : FC Schalke 04 Det danske landshold: , 22 mål i 66 kampe Med landsholdet til VM i 1998, 2002 og EM i 2000, 2004 Investor marts 2006

10 »Min tilgang til tingene handler i høj grad om, at jeg skal koncentrere mig om at spille fodbold, og så har jeg nogle rådgivere, der skal koncentrere sig om at investere mine penge bedst muligt. Heldigvis har jeg valgt de rigtige rådgivere.«i første række, og som 20-årig rejste han til Lyngby nord for København for at læse til ingeniør. Samtidig begyndte han at træne i Brøndby, der havde fået øjnene op for det store talent. Først med skiftet til Brøndby IF gik det op for Ebbe Sand, at fodbold kunne være vejen til en egentlig karriere.»jeg flyttede til Sjælland for at blive ingeniør. Derfor gjorde jeg også min uddannelse færdig først, selv om jeg det sidste års tid godt kunne se, at jeg havde nogle muligheder inden for fodboldens verden.udviklingen i mit fag går så hurtigt, at jeg ville være nødt til at begynde forfra som helt grøn ingeniør. Selv om jeg ikke får brugt min uddannelse direkte, er jeg glad for, at jeg har studeret. De færreste slipper igennem nåleøjet til udlandet, og er man uheldig at blive skadet, er det godt at have en uddannelse at falde tilbage på. Især i de første år som helt ung, hvor man sjældent spiller på 1. holdet, synes jeg, det er spild af tid ikke at udnytte tiden ordentligt,«siger Ebbe Sand, der for nylig blev ringet op af en gammel studiekammerat, som lige ville minde ham om, at deres årgang snart har 10 års jubilæum. Rådgivning er en tillidssag Det blev til tre danmarksmesterskaber i Brøndbys blå og gule trøje, inden han i 1999 blev solgt til Schalke 04. Med et prisskilt på 40 mio. kroner var Ebbe Sand indehaver af de dyreste danske fodboldben nogensinde. Med sit eksamensbevis i hånden delte Ebbe Sand den første tid i Brøndby mellem den ambitiøse fodboldklub på Københavns vestegn og det lille ingeniørselskab Petri & Haugsted.»I mit første år som professionel fodboldspiller havde jeg et job på halv tid. Men jeg kunne hurtigt mærke, at jeg ikke havde tid til at lægge en helhjertet indsats begge steder.«modsat sine tidligere klassekammerater fik Ebbe Sand aldrig rigtig brug for sin uddannelse. Alligevel ligger det ham stærkt på sinde, at fremtidens fodboldspillere får taget en uddannelse. Når han sætter sig i stolen som talentudvikler, skal de unge spillere bruge lige så meget tid på at løse ligninger som på løbemønstre.»når man bliver solgt til en udenlandsk klub, er det vigtigt, man har de rigtige folk til at investere for sig. For når man begynder at tjene dens slags beløb, står der pludselig en kø af folk, der gerne vil investere for en. Derfor er det vigtigt at få sorteret rigtigt, så man er helt sikker på, at det er nogen, man stoler på.«ebbe Sand lægger ikke skjul på, at lønningerne i en tysk topklub som Schalke 04 er i en helt anden liga end i Danmark. Som professionel fodboldspiller i en lang årrække har Ebbe Sand investeret en del penge, der skal række til et langt liv efter fodbolden. Alligevel er det ikke avisernes kurslister, han først slår op i, når morgenkaffen nydes.»min tilgang til tingene handler i høj grad om, at jeg skal koncentrere mig om at spille fodbold, og så har jeg nogle rådgivere, der skal koncentrere sig om at investere mine penge bedst muligt. Heldigvis har jeg valgt de rigtige rådgivere.«10 Investor marts 2006

11 Selvangivelsen: Der er lys forude TEKST: THOMAS ENGELSMANN Forårets selvangivelse bliver den sidste med de nuværende regler. Fra og med 2006 bliver det nemmere at gøre skattebilletten op, hvis du ejer aktier og aktiebaserede investeringsbeviser. Inden Folketinget gik på juleferie, vedtog politikerne et sæt nye regler for aktieavancebeskatning. Det lyder måske ikke særlig mundret, men lovændringen letter tilværelsen for de mange danskere, som sparer op i noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser. I forhold til de regler du skal følge i år, bortfalder både 3-årsreglen og den såkaldte kroners grænse. Det er to bekendtskaber, der har kostet investorerne mange frustrationer og slidt på både regnemaskiner og tålmodighed. To skattegrænser Kort fortalt beskattes kursgevinster på dine aktiebaserede investeringsbeviser og noterede aktier fra og med 2006 ud fra et enkelt princip med to satser: Aktieindkomster under kroner pr. år beskattes med 28 pct. og indkomster derover med 43 pct. Ægtepar kan tilsvarende have en årlig kursavance plus udbytte på helt op til kroner og slippe med 28 pct. i skat. Bortfaldet af kroners grænsen betyder, at visse investorer risikerer en mindre lempelig beskatning end i dag. For at lette overgangen indeholder loven en fordelagtig overgangsordning, der reelt freder en mindre portion børsnoterede aktier og aktiebaserede, børsnoterede investeringsbeviser. Fred dine aktiebaserede investeringsbeviser Vil du frede dine aktier og aktiebaserede investeringsbeviser for avancebeskatning, skal de opfylde to krav. Først og fremmest måtte din beholdning af noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser i alt ved årsskiftet 2005/2006 ikke overstige kroners grænsen. Desuden skal du på salgstidspunktet have ejet beviserne i mindst tre år. Med andre ord fritages aktier og aktiebaserede investeringsbeviser, du har ejet i mere end tre år for skat forudsat at værdien ikke oversteg kroner ved årsskiftet ( kroner for ægtepar). Fritagelsen for skat gælder også, selv om værdien af dine noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser siden årsskiftet har krydset kroners grænsen. Du skal være opmærksom på, at overgangsordningen kun gælder beviser, der var noteret ved udgangen af De løbende udbytter er desuden stadig skattepligtige ifølge de nye skatteregler. Selvangivelsen 2005 ingen grund til hovedbrud De nye regler gælder fra og med 2006 og påvirker den selvangivelse, du udfylder i foråret Selvangivelsen for 2005 skal altså stadig udfyldes på traditionel vis. Alligevel er der ingen grund til bekymring. For hvis du ikke har solgt beviser i løbet af 2005, er alle dine skattepligtige indtægter fra Danske Invest fortrykt på selvangivelsen. Har du solgt beviser, kan du hente hjælp i vores»guide til selvangivelsen«. Udbytter udbetalt i 2005 De udbytter, medlemmerne fik udbetalt i 2005, er enten kapitalindkomst, skattefri indkomst eller aktieindkomst. Da udbytterne blev udbetalt, blev der i aktieafdelingerne fratrukket 28 pct. i acontoskat. Det er altid udbyttet før udbytteskat, der skal oplyses på selvangivelsen. Alle tal på selvangivelsen skal skrives i hele kronebeløb. Kapitalindkomstdelen af udbyttet fra obligationsbaserede beviser indgår i den fortrykte selvangivelses rubrik 31. Kapitalindkomstdelen fra aktiebaserede beviser står i den fortrykte selvangivelses rubrik 34. Kapitalindkomsten beskattes endeligt med ca pct., når skattemyndighederne beregner skatten på årsopgørelsen for Kapitalindkomsten kan være skattefri for børn og unge. Den skattefri del af et udbytte fra obligationsbaserede afdelinger fremgår ikke af selvangivelsen og skal heller ikke skrives på selvangivelsen. Investor marts

12 Aktieindkomstdelen af udbyttet fra aktiebaserede afdelinger er fortrykt på selvangivelsen i rubrik 61. Overstiger din aktieindkomst fra udbytter ikke kroner (for ægtefæller kroner), er den tilbageholdte acontoskat på 28 pct. den endelige skat. Den del af aktieindkomsten, som overstiger denne beløbsgrænse, beskattes med i alt 43 pct. Læs om rubrikkerne i den vejledning, du får sammen med selvangivelsen. Hvis du solgte beviser i 2005 Solgte du aktiebaserede beviser i 2005 med tab, skal du være opmærksom på, at du skal selvangive fremførbare tab, når de kan modregnes i tilsvarende gevinster. Bestil vores»guide til selvangivelsen«, hvor du kan læse mere om reglerne. Du kan også læse om Danske Invest-beviser og skat i vores generelle folder»danske Invest og skatten«, som netop er udkommet i en opdateret udgave. Du kan bestille begge publikationer via svarkortet eller under punktet»bestil materiale«på og på telefon Kort om den ny lovgivning De omtalte skatteregler gælder udelukkende noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser. For obligationsbaserede beviser og for opsparing til pension er reglerne uændrede. Til trods for at skattereglerne er blevet mere enkle, er skat stadig kompliceret stof, der kan have stor indflydelse på dit endelige afkast. Derfor bør du altid søge rådgivning, inden du sælger større portioner værdipapirer eller overvejer at sælge ud af de børsnoterede, aktiebaserede investeringsbeviser, du ejede pr. 31. december God fornøjelse med selvangivelsen 12 Investor marts 2006

13 Risikoen må ikke blive for stor TEKST: MAI-BRITT NOE Tryghed og forventning om et højere afkast end ved obligationer. Det er hovedargumenterne for at investere i de to nye afdelinger Mix og Mix med Sikring. Her fortæller tre investorer om deres overvejelser. Mix og Mix med Sikring blev skudt i gang den 21. oktober sidste år og er allerede blevet populære. Afdelingerne er specielle, fordi de både investerer i obligationer og aktier. Indtil videre har de tiltrukket et stort antal investorer. Mere end investorer har således skudt over 3,5 mia. kroner i Mix og Mix med Sikring. Tre investorer fortæller Men hvad er det helt præcis, der gør Mix og Mix med Sikring attraktive for investorerne? Og hvor placerede de pengene tidligere? Vi har bedt tre medlemmer fortælle deres historie og tryghed og afkast er et gennemgående tema. To kvindelige investorer, der går med livrem og seler, når de investerer, har valgt Mix med Sikring, fordi sikringen giver dem en følelse af tryghed. En tredje investor er apoteker og har investeret i Mix under virksomhedsskatteordningen. Han glæder sig over, at han endelig har fået muligheden for at investere i både aktier og obligationer og herved kan forvente et højere afkast. Du kan læse mere om de tre investorers overvejelser på disse sider. Foto: Niels J. Berg Kirsten: Jeg vil ikke tage for store chancer Kirsten er 56 år og bor i den lille landsby Tjepperup lidt uden for Holbæk ved Isefjorden sammen med sin mand. Hun har investeret en del af sin pensionsopsparing i Mix med Sikring. Kirsten blev medlem af Danske Invest for 3 år siden, hvor hun udelukkende investerede i afdeling Dannebrog. Hun havde netop fået udbetalt en stor del af sin pension og var ikke i tvivl om, at pengene Investor marts

14 Foto: Niels J. Berg skulle investeres. Og helst i obligationer. For som hun siger; jeg er typen, der går med livrem, og seler. Når valget lige præcis faldt på Dannebrog, skyldes det, at hendes mand allerede i mange år havde investeret i afdelingen. Hun havde derfor en god fornemmelse af, hvilke afkast hun kunne forvente og ikke mindst at risikoen var begrænset.»da jeg senere solgte en række af mine investeringsbeviser i Dannebrog til fordel for Mix med Sikring, lagde jeg hovedsageligt vægt på, at det var en sikker investering. Men det påvirkede selvfølgelig også min beslutning, at jeg ved at inddrage aktier i mine investeringer forhåbentligt ville få et større afkast. Jeg lægger dog meget vægt på, at risikoen ikke må blive for stor. Det er jo meningen, at pengene skal være til senere glæde. Min mand og jeg vil f.eks. meget gerne ud at rejse,«siger hun. Kirsten ser gerne, at hendes investeringer vokser, men da hun vil have mulighed for at bruge pengene inden for en overskuelig årrække, har hun ikke lyst til at tage alt for store chancer. Hun understreger dog også, at da hun i dag er på førtidspension og derfor ikke arbejder mere, er det vigtigt, at pengene også er der i fremtiden. Hun har ikke»råd«til at tabe noget.»jeg føler, at det er alt for usikkert udelukkende at investere i aktier. Mix med Sikring er derfor et godt alternativ,«understreger hun. Foto: Mads Moack Susan: Jeg har fået blod på tanden På Sydfyn nærmere bestemt i søfartsbyen Svendborg bor Susan. Hun er 36 år og har investeret en del af sin kapitalpension i Mix med Sikring. Hendes bankrådgiver gjorde hende opmærksom på muligheden for at købe investeringsbeviser med en form for sikkerhedsnet.»jeg var med det samme lun på tanken om, at Mix med Sikring gav mig mulighed for at investere uden at jeg skulle bekymre mig om risiko. Jeg besluttede derfor at sælge mine eksisterende værdipapirer til fordel for Mix med Sikring,«fortæller Susan. Susan går ikke rundt og tænker på sine investeringer til hverdag. Ordet investering vækker i det hele taget ikke kun positiv genklang hos hende. Hun forbinder i lige så høj grad investeringer med tab som med gevinst.»den tryghed Mix med Sikring giver mig følelsen af at jeg ikke skal bekymre mig om tab betyder meget for mig. Afkastet kommer i anden række. Derfor giver Mix med Sikring mig også blod på tanden til at investere en større del af min opsparing. Pengene står alligevel bare på bankkontoen, og det kan jo bedre betale sig at investere dem,«siger Susan. 14 Investor marts 2006

investor Manden med kronen Erik Hoffmeyer fortæller om sit lange liv med penge 2 nye afdelinger:

investor Manden med kronen Erik Hoffmeyer fortæller om sit lange liv med penge 2 nye afdelinger: SEPTEMBER 2005 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE INVEST investor 2 nye afdelinger: Nu mixer vi obligationer med aktier Aktier giver mere i længden: Sådan sætter du din opsparing sammen Manden med kronen Erik Hoffmeyer

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne Aktionærmagasin fra formueplejeforeningerne // 1. kvartal 2014 // 28. årgang Formue 10 realistiske bud på et godt 2014 Russiske aktier kan forgylde investorerne Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3

Læs mere

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig?

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig? 3 pengenyt 2009 Betal mere til pensionen i år du må, og du får mere ud af det Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser spændende bud på, hvordan verden ser ud, når du går på pension 29 Elektronisk

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Dansk finans i verdensklasse

Dansk finans i verdensklasse forbundets magasin nr. 2, 2014 Søvnig bankmand hitter i medierne Side 18 Dansk finans i verdensklasse Man skal kunne tilbyde noget specielt, siger Søren Bertelsen fra BankInvest, der sammen med de øvrige

Læs mere

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen.

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen. Fokus Sparekassen udvider med tre nye afdelinger De tre nye afdelinger i Skovlund, Alslev og Billum har fået solidt fodfæste. Side 18 september 2010 Side 5 Århus-virksomhed har valgt Sparekassen Den tætte

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

pillernyt // MICHAEL KNUDSEN OM AT LYTTE TIL EN SKADET KROP // SPORTSALUMNI.DK NYT NETVÆRK TIL SPORTSFOLK

pillernyt // MICHAEL KNUDSEN OM AT LYTTE TIL EN SKADET KROP // SPORTSALUMNI.DK NYT NETVÆRK TIL SPORTSFOLK // MICHAEL KNUDSEN OM AT LYTTE TIL EN SKADET KROP // SPORTSALUMNI.DK NYT NETVÆRK TIL SPORTSFOLK // HÅNDBOLDAGENTER HAR DU VIRKELIG BRUG FOR DEM? pillernyt HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN 13. ÅRGANG MARTS

Læs mere