Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft"

Transkript

1 Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige elementer til pakkeforløb. 2. Ordforklaring til oversigtsskema for tilrettelæggelsen af pakkeforløb Ordforklaringen beskriver de anvendte begreber i oversigtsskemaet for tilrettelæggelsen af de enkelte pakkeforløb. 3. Oversigtsskema for tilrettelæggelsen af pakkeforløb for hoved-halskræft Oversigtsskemaet beskriver de enkelte elementer i hvert pakkeforløb. Oversigtsskemaet er opdelt i henholdsvis klinisk handling, logistisk handling, information til patienten, speciale og registrering/monitorering. 4. Figur: Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter Figuren viser en grafisk fremstilling af monitoreringsopgaven for de enkelte faser i pakkeforløbet. For en detaljeret beskrivelse af pakkeforløbets elementer, herunder fagligt anbefalede forløbstider m.v., henvises til beskrivelsen af de sundhedsfaglige elementer til pakkeforløbet. 1

2 2

3 Ordforklaring til oversigtsskema for tilrettelæggelsen af pakkeforløb Klinisk handling: Kliniske handlinger omfatter visitation, konsultationer, diagnostiske procedurer (herunder billeddiagnostik), biopsitagning, operation, patologiske undersøgelser, laboratorieundersøgelser, forskellige behandlingsmetodikker mv. Detaljer fremgår af beskrivelsen af de sundhedsfaglige elementer for den enkelte kræftform. Logistisk handling: Logistiske handlinger betegner handlinger af administrativ karakter, som knytter sig til kliniske handlinger i patientforløbet. De omfatter bl.a.: Henvisning En henvisning til udredning i et pakkeforløb, fra en praktiserende læge eller anden speciallæge, baseret på begrundet mistanke om kræft. Booking Der bookes tid til den/de næste begivenheder i pakkeforløbet. Information til Almen Praksis Angiver, at patientens egen læge informeres. Der afsendes epikrise til praktiserende læge, når patienten afsluttes, samt journalnotater undervejs i forløbet. Information til patienten: Angivelse af, at patienten skal modtage information på det pågældende tidspunkt i forløbet. Udelukkelse af kræft Patienten orienteres af den henvisende læge om, at der påbegyndes et udredningsforløb, som kan bestå af en eller flere undersøgelser, med henblik på udelukkelse af kræft. Lægen orienterer patienten om, hvad efterfølgende undersøgelser i forløbet vil være for at be- eller afkræfte mistanken om kræft. Det videre forløb Patienten skal informeres løbende om undersøgelsesresultater og om næste trin i pakkeforløbet. Patienten skal have overordnet information om hele pakkeforløbet og indgående information om næste trin i pakkeforløbet. Indkaldelse Indkaldelse af patienten kan ske telefonisk eller pr. brev afpasset den konkrete situation. Der bør ved indkaldelse informeres om formålet med den pågældende undersøgelse eller behandling samt om patientens rettigheder, herunder frit sygehusvalg. Svarafgivelse Der gives svar og vurderinger efter hver undersøgelse til den rekvirerende afdeling og til patienten. Når patienten er færdigudredt og overgår til den del af pakkeforløbet, der vedrører behandling, gives en opsummering af undersøgelsesresultaterne, herunder diagnose. Informeret samtykke Patienten afgiver informeret samtykke til undersøgelse eller behandling på grundlag af fyldestgørende information, jf. Sundhedslovens bestemmelser herom. Speciale: Den kliniske afdeling/det lægefaglige speciale, som står for de kliniske handlinger i den pågældende del af pakkeforløbet, herunder når afdelingernes læger samarbejder i multidisciplinære teams. Registrering/Monitorering: I kolonnen er der angivet registreringer, der skal foretages i det patientadministrative system i forbindelse med de enkelte kliniske handlinger/procedurer samt start og slut på faserne i patientforløbet. De enkelte fasers varighed monitoreres ud fra registreringer for de kliniske handlinger, der hører under fasen. Monitoreringspunkterne fremgår af oversigtsskemaet med referencer (A-H), som fremgår af figuren Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter. 3

4 Oversigtsskema for tilrettelæggelsen af pakkeforløb for hoved-halskræft Klinisk handling Logistisk handling Information til patienten Speciale Registrering/Monitorering Præhospital Beslutning: Praktiserende læge/tandlæge finder mistanke om kræft og henviser til praktiserende ØNH-speciallæge eller til ØNHafdeling Henvisning sendes Evt. supplerende relevante oplysninger til eller til ØNH-afdeling Udelukkelse af kræft Praktiserende læge/tandlæge Visitation: ØNH-undersøgelse Henvisning modtaget ØNHundersøgelser Indkaldelse: ØNHundersøgelse ØNH-praksis/afdeling ØNH-undersøgelse og sygehistorie Beslutning: Praktiserende ØNHlæge/ØNH-afdeling finder begrundet mistanke om kræft og henviser til undersøgelsesprogram Henvisning sendes Svarafgivelse Udredning Visitation til pakkeforløb: Undersøgelsesprogram Henvisning modtaget undersøgelsesprogr am Indkaldelse: undersøgelsesprogram A: Henvisning modtaget Henvisningsdiagnosekode Undersøgelsesprogram: B: Monitorering: Udredning start 4

5 ØNH-undersøgelse Fiberskopi Biopsi FNA Ultralyd af hals Beslutning: Videre pakkeforløb konsultation ved Indkaldelse: konsultation ved Konsultation ved videre undersøgelsesprogr am Svarafgivelse Indkaldelse: videre undersøgelsesprogram Præoperativ undersøgelse: Ortopan tomografi Tandundersøgelse CT/MR/PET Røntgen af thorax General Anæstesi Staging Tegning Evt. tandbehandling Radiolog Tandlæge Beslutning: Kirurgisk behandling eller Onkologisk behandling forundersøgelse ved kirurgisk, onkologisk behandling Indkaldelse: forundersøgelse ved Indkaldelse: kirurgiskonkologisk behandling Multidisciplinære team C: Monitorering: Udredning slut Diagnose be- eller afkræftet Behandling Forundersøgelse ved Svarafgivelse Informeret samtykke D: Monitorering: Informeret samtykke 5

6 Indkaldelse: operation Indlæggelse E: Monitorering: Behandling start Operation Histologisvar Patolog Beslutning: Onkologisk behandling Kontrol konsultation ved onkologisk behandling, kontrol Indkaldelse: konsultation ved Indkaldelse: konsultation i onkologisk afdeling, kontrol Multidisciplinære team Konsultation ved Almen praksis: epikrise Svarafgivelse Konsultation i onkologisk afdeling Onkolog/radiolog Stråle-/kemoterapi Onkolog Beslutning: Specialiseret genoptræning Kontrol konsultation i onkologisk afdeling, specialiseret genoptræning, kontrol Indkaldelse: konsultation i onkologisk afdeling, specialiseret genoptræning, kontrol Konsultation i onkologisk afdeling Almen praksis: Svarafgivelse H: Monitorering: Behandling slut 6

7 Genoptræningsplan epikrise Indkaldelse: kontrol Kontrol Kontrol i 5 år efter afsluttet kurativ behandling Svarafgivelse Monitorering: Kontrol start Sygehistorie og klinisk undersøgelse hver mdr. i 5 år Beslutning: kontrol afsluttes Almen praksis: epikrise Svarafgivelse Multidisciplinære team Monitorering: Kontrol slut 7

8 Kontrol start Kontrol slut Kontrol slut H Udredning Behandlingsbeslutning Behandling Kontrol Behandling slut Målepunkter: A Henvisning modtaget E Behandling start B Udredning start F Primær behandling slut C Udredning slut G Efterbehandling start D Informeret samtykke H Behandling slut Primær behandling Informeret samtykke Udredning slut Udredning start Henvisning modtaget Henvisning modtaget Tid A B C D E F G Efterbehandling Begrundet mistanke Henvisning modtaget Kontrolbeslutning Figur: Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter Præhospital Hospital Henvisning afsendt Behandling start Behandling start Note: Det vil desuden blive dokumenteret, hvis patienten afgår ved døden, hvis patienten tilkendegiver at vedkommende ikke ønsker udredning, behandling eller kontrol, samt hvis patienten ønsker pause inden behandlingen påbegyndes (pga. sygdom, ferie eller andet). 8

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi Opfølgningsprogram for akut leukæmi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning 1 De fem trin 4 1.1 Informeret samtykke 4 1.1.1 Øjeblikkeligt behandlingsbehov 4 1.2 Markering af operationssted 4 1.3 Identifikation

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Udgivet december 2012 Region Midtjylland Præhospitalet INDHOLDSFORTEGNELSE: Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring...

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for KOL Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...5 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom...7 3. Definition

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

BEHANDLING AT RETINOBLASTOM

BEHANDLING AT RETINOBLASTOM BEHANDLING AT RETINOBLASTOM Kliniske retningslinier Udar bej det af : Dansk Oftalmo-Onkologisk Gruppe, Sept ember 2006 Fra øjenafdelingen Rigshospitalet Henrik Bom Olesen, ledende overlæge Jan Ulrik Prause,

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere