55064.Årsberetning x12,7.indd 2 07/06/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "55064.Årsberetning 2012 20x12,7.indd 2 07/06/13 11.18"

Transkript

1 55064.Årsberetning x12,7.indd 2 07/06/

2 Otto Mønsteds Fond Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup Telefon CVR nr Årsberetning x12,7.indd 3 07/06/

3 55064.Årsberetning x12,7.indd 4 07/06/

4 Otto Mønsted ( ) startede i 1883 den første produktion af margarine i Danmark og oprettede fabrikker i Danmark og England. I 1909 stiftede han Otto Mønsted A/S. I testamente fra 1916 bestemte han og hans hustru Anna Sophie Mønsted, at deres formue skulle indgå i en fond, der skulle bære Otto Mønsteds navn. 4 OMF Årsberetning Årsberetning x12,7.indd 5 07/06/

5 indholdsfortegnelse side 6 Otto Mønsteds Fonds fundats side 8 Uddelinger 2012 side 10 Otto Mønsted Gæsteprofessorer 2012 side 12 Regnskab 2012 side 14 side 18 BRICS and BEYOND En serie møder i Det Udenrigspolitiske Selvskab (DUS) Bevillinger side 19 Bevillinger til særlige formål 2012 Otto Mønsteds Fond, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, tlf , CVR Årsberetning x12,7.indd 6 07/06/

6 Fundatsen Fundatsen for Otto Mønsteds Fond Fonden er oprettet i henhold til grosserer Otto Mønsteds testamente af Fondens fundats er udfærdiget den 18. juni 1934 og modtog kongelig stadfæstelse den 21. juni Den 1. juli samme år begyndte Fonden sin virksomhed. Fundatsen er ændret den 17. marts 1999 med en marginal ændring ved udgangen af 2000, hvor Det Mønsted-Brogeske Familielegats kapital (ca. kr ) blev overført til Fonden i henhold til testamentarisk bestemmelse herom. Endelig er en á jourføring af vedtægterne af mindre væsentlig karakter godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Civilstyrelsen i 2005, 2008 og marts Fondens hovedformål er at bidrage til udviklingen af Danmarks Handel og Industri. Fundats 1934 Ganske særligt skal de til uddeling kommende midler anvendes: 1) til hjælp til uddannelse af velbegavede og uformuende unge handelsmænd og polytekniske studerende og kandidater, idet der, så vidt muligt, holdes øje med, at legatnyderne er flittige og arbejdsomme, således at yderligere støtte bort falder, hvis disse forudsætninger for hjælpen ikke fyldestgøres. 2) til uddannelse af lærere ved højere handelsskoler eller ved Danmarks Tekniske Universitet og eventuelt ved landets tekniske skoler. 3) til fremme og afvikling af sådanne planer eller foretagender på handelens og industriens områder, der af Fondens bestyrelse måtte skønnes at kunne virke fremmende for Danmarks handelsog erhvervsliv eller i øvrigt at kunne blive til ære for Danmark. 6 OMF Årsberetning Årsberetning x12,7.indd 7 07/06/

7 Inden for denne overordnede formålsbestemmelse har bestyrelsen gennem opslag og på Internettet fastlagt nærmere retningslinier. Den fulde fundats kan ses på Bestyrelse i beretningsåret: Professor Knut Conradsen (formand) Direktør Bent Larsen Adm. Direktør Bo Stærmose Administrator: Civilingeniør, MPP, Annette Bergmann Årsberetning x12,7.indd 8 07/06/

8 Uddelinger i 2012 Uddeling i 2012: kr. I regnskabet for 2011 afsattes til uddeling i mill. kr., der senere blev udvidet med 1mill.kr. dvs. i alt til uddeling 11mill.kr.og bestyrelsen besluttede at uddele kr. I regnskabet 2012 er der afsat 12 mill.kr. til uddeling i Uddeling efter samme retningslinjer som i 2011 Fondens ordinære uddelinger har i 2012 med undtagelse af støtte til MBA og ph.d. uddannelse i udlandet, der fra medio 2012 ikke bliver støttet, fulgt samme retningslinier som i tidligere år. Dvs. der er ydet støtte til: ansættelse af udenlandske gæsteprofessorer på CBS og DTU. handelshøjskolestuderende og ingeniørstuderende har fået støtte til meriterende studie- og praktikophold i udlandet. MBA/EMBA-uddannelser og ph.d. uddannelser i udlandet inden for handel og teknisk videnskab i første halvdel af kongresdeltagelse i udlandet for lærere, ph.d.-studerende og post.doc. fra CBS, DTU og Ålborg Universitet (ingeniøruddannelserne). 8 OMF Årsberetning 2012 OMF s uddelinger fra år 2001 til og med år 2011 mill. kr Takket være et frugtbart samarbejde med Otto Mønsted A/S har det været muligt at fastholde uddelinger på 8 til 10 millioner kr. om året Årsberetning x12,7.indd 9 07/06/

9 Forskningsophold i udlandet af kortere varighed Fonden har støttet forskningsophold i udlandet af kortere varighed (min. 3 måneder) for lærere og ph.d. studerende på CBS, DTU og AAU (ingeniøruddannelserne). Særlige formål Endelig er en væsentlig del af Fondens midler blevet anvendt til aktiviteter og initiativer på handelens og industriens område, der skønnes at virke fremmende for det danske erhvervsliv eller i øvrigt at være til ære for Danmark. Gæsteprofessorer Fonden har støttet ansættelsen af udenlandske gæsteprofessorer med kr. i Årsberetning x12,7.indd 10 07/06/

10 Otto Mønsted Gæsteprofessorer 2012 Fonden har støttet ansættelsen af følgende udenlandske gæsteprofessorer. Danmarks Tekniske Universitet J.F.Devlin The University of Kansas, Risikovurdering og remediering af forurenede grunde. USA Juan Luis Ramos Estación Exp. Zaidín, Chemistry, molecular biology and bioinformatics. Spanien Desmond Francis McMorrow London Centre for Nanotechnology, University College London, Stærk vekselvirkende kvantesystemer: superledere, ferroelektrika og magnetiske systemer. England Thomas Justus Schmidt Poul Scherrer Inst., ETZ, Højtemperatur polymer elektrolyt brændselsceller (PEM) og elektrolysatorer. Schweiz Sergei Tretyakov Aalto University, Optics, Photonics, Electromagnetics. Finland Mohammad Shahidehpour Illinois Institute of Technology, Real time elmarked, vedvarende energi og elforbrug. USA Michael D. Thouless University of Michigan, Faststofmekanik, specielt materialers styrkeforhold. USA 10 OMF Årsberetning Årsberetning x12,7.indd 11 07/06/

11 Yuri Borisovich Gaididei Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Kohærente ikke-lineære strukturer. Ukraine Holger Hermanns Saarbrücken University, software verification, concurrency theory, performance and dependability evaluation, and networked embedded systems design. Tyskland Copenhagen Business School Robin Holt, University of Liverpool, Management School, Entrepreneurship and Strategy. England Jannis Kallinikos, London School of Economics, Relationships between IT standards and innovation. England Michael J. Mol, Warwick Business School, Strategisk og International Ledelse. Storbritannien Mark McGann Blyth, Brown University, Comparative political economy and international politics. USA Srinivas Bangalore, AT&T Labs - Research, Oversættelsesforskning. USA Årsberetning x12,7.indd 12 07/06/

12 Regnskab for 2012 Regnskab for 2012 Afsat til uddeling: Foreløbig 12 mill.kr. til uddeling i Årets resultat for 2012 er ca. 32 mill.kr., og bestyrelsen har foreløbig fastsat 12 mill.kr. til uddeling i Egenkapital på 486 mill.kr. Egenkapitalen androg med udgangen af 2012 ca.486 mill.kr. Obligationsbeholdningens værdi er ultimo 2012 ca. 109 mill.kr. Fondens aktier i Otto Mønsted A/S er optaget efter den indre værdis metode. Fondens uddelinger i 2012 er alle fundatsmæssige og dermed givet til almennyttige formål. Fonden driver ikke erhvervsmæssig virksomhed bortset fra det fundatsmæssige ejerskab af alle aktier i Otto Mønsted A/S. Fonden bliver ikke beskattet. Regnskab i hovedtal 2012 Balance i sammendrag Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger Værdipapirer Aktiver i alt Egenkapital Kortfristede gældsforpligtigelser Hensættelser til senere uddeling Passiver i alt Noter Grundfond Reservefond Afsat til uddeling Uddelinger OMF Årsberetning Årsberetning x12,7.indd 13 07/06/

13 Årsberetning x12,7.indd 14 07/06/

14 BRICS and BEYOND En serie møder i Det Udenrigspolitiske Selskab (DUS) støttet af bl.a. Otto Mønsteds Fond Det Udenrigspolitiske Selskab er i virkeligheden en af Danmarks første græsrodsorganisationer, stiftet umiddelbart efter Anden Verdenskrig for at fremme danskernes forståelse for internationale og udenrigspolitiske forhold. Verden og dermed problemerne har ændret sig siden Den indbyrdes afhængighed er blevet større, der er opstået nye magtcentre, og økonomiske spørgsmål fylder i dag stadig mere på den udenrigspolitiske dagsorden. DUS besluttede derfor i juni 2012, at der blandt de ca. 20 årlige møder i DUS skulle være en serie om BRICS-landene og nogle af de øvrige store vækstøkonomier. Mødeserien skulle i særlig grad henvende sig til dansk erhvervsliv, der i stigende grad engagerer sig i netop disse lande, men vi håbede også at vække interessen hos den kommende generation af beslutningstagere og erhvervsfolk. Betegnelsen BRIC 14 OMF Årsberetning Årsberetning x12,7.indd 15 07/06/

15 (Brazil, Russia, India, China) dukkede op i De fire lande har 25 procent af verdens befolkning og 40 procent af verdens landareal, og de har forholdsvis høje økonomiske vækstrater. Sydafrika er egentlig for lille, men blev alligevel i foråret 2011 optaget i klubben, som herefter kom til at hedde BRICS. Andre lande er på ventelisten : Sydkorea og Mexico (måske for velstående), Tyrkiet (måske for velstående og for lille) samt Indonesien og Nigeria (endnu for små økonomier). Med Kina som lysende undtagelse er ingen af landene blandt verdens største handelsnationer, så den forretningsmæssige interesse for dem skyldes overvejende et ønske om at etablere sig på deres store og voksende hjemmemarkeder og på den måde få del i deres vækst. Det blev bestemt, at mødeserien i DUS skulle omfatte de fire plus Sydafrika, Mexico, Sydkorea og Tyrkiet, og med støtte fra bl.a. Otto Mønsteds Fond nåede vi i 2012 at afvikle tre af møderne: I september havde vi et velbesøgt møde med Danmarks meget engagerede og vidende ambassadør i Brasilien, Svend Roed Nielsen. I november holdt vi et møde på CBS med Mexicos ambassadør Martha Bárcena og ekstern lektor ved CBS Jacobo Ramirez, og endelig lykkedes det os at stille et spændende møde på benene i december om Kina efter lederskiftet. Foredragsholderen Jamil Anderlini er bureauchef for Financial Times i Beijing. Mødet fandt sted i Nykredits hovedsæde på Kalvebod Brygge og trak trods et forrygende snevejr mere end 200 deltagere. Der blev livestreamet fra begivenheden, og foredraget kunne følges direkte via et link på vores hjemmeside hvor det stadig ligger. Mødeserien fortsætter i 2013, og i februar fortalte administrerende direktør i Icopal Group SBU Russia, Christian Mortensen, om forretnings- og investeringsklimaet i Rusland og professor Niels Mygind om Ruslands makroøkonomiske udvikling. Der er desuden planlagt møder om Sydafrika, Sydkorea og Tyrkiet. Det er helt tydeligt, at en sådan møderække er med til at skabe en mere sammenhængende forståelse af fænomenet BRICS, som ofte fremstilles som det store dyr i åbenbaringen og den store udfordring, som EU og USA står overfor. I virkeligheden er landene meget forskellige, og de samarbejder og handler ikke meget med hinanden. Fx understregede ambassadør Svend Roed Nielsen, at Brasilien og Mexico ikke kun er hinandens konkurrenter, de trækker også regionalt Årsberetning x12,7.indd 16 07/06/

16 BRICS and BEYOND i hver sin retning, idet Brasilien arbejder for et stærkt Sydamerika uafhængigt af USA, mens Mexico pga. sin geografiske placering naturligt er orienteret mod USA. Så selv om BRICS and BEYOND -landene alle er vækstøkonomier med store potentialer, så har de ikke nødvendigvis fælles interesser, og de agerer heller ikke som en blok, så måske ville det være mere konstruktivt, at vi holdt op med at tænke på dem som en sådan. Mødet med Jamil Anderlini fandt sted en måned efter den 18. kommunistiske partikongres i Beijing. På det tidspunkt kendte vi således navnene på de nye kinesiske ledere, men Anderlini kunne med sit dybe kendskab til kinesisk politik give os en viden om deres baggrund, som man ikke umiddelbart har adgang til i medierne eller på nettet, men som er afgørende for, hvad vi kan forvente os af dem. Et af de forhold Anderlini fremhævede var, at ikke alle de ny ledere var rekrutteret fra de traditionelle kinesiske politiske dynastier, men havde en mere utraditionel baggrund, som måske på længere sigt kan signalere ændringer. En pudsig detalje var, at alle heller ikke længere havde en teknisk baggrund. Kina kan vel være en udfordring for EU og USA, men Kina står også selv over for udfordringer. Kina kan ikke i al evighed opretholde den nuværende vækstrate. I løbet af nogle år kan det se frem til en væsentlig tungere ældrebyrde, end vi har oplevet i Europa, idet etbarnspolitikken vil vende fuldstændig op og ned på antallet af arbejdsaktive og pensionister, og der kan forventes at blive mangel på arbejdskraft. Og kan man ikke længere bage samfundskagen større, kan det blive vanskeligt at opretholde den sociale kontrakt, som indtil nu har fungeret på den måde, at så længe hver ny generation har oplevet betydelig større økonomisk frihed og velstand end den forrige, så har man glædeligt accepteret den manglende politiske frihed. Anderlini forudså, at vækstkurven ville knække allerede i indeværende årti. Den sidste store udfordring, som Kina ifølge Anderlini står overfor er forureningen. Og her taler vi vel at mærke om en forurening så massiv, at den truer samfundets eksistens, hvis ikke alle kræfter sættes ind for at bekæmpe den. Det blev dramatisk illustreret med et billede af snesevis af fabriksskorstene, der sendte tyk sort røg til vejs. At billedet ikke overdrev, er blevet bekræftet her i de første måneder af 2013, hvor medierne gentagne gange har rapporteret om kinesiske storbyer hyldet i smog i en sådan grad, at 16 OMF Årsberetning Årsberetning x12,7.indd 17 07/06/

17 myndighederne har opfordret borgerne til så vidt muligt at holde sig indendørs. Herudover er det selvfølgelig svært at vurdere effekten af møder som disse; men vi kan konstatere, at der selv med internettets adgang til (næsten) al tænkelig information stadig er en betydelig interesse for at møde personer med relevant specialviden, at kunne stille spørgsmål til dem og at kunne danne sig en mening om dem. Klaus Carsten Pedersen, direktør for Det Udenrigspolitiske Selskab Årsberetning x12,7.indd 18 07/06/

18 Bevillingernes fordeling i 2012 Bevillinger til særlige formål: På næste side gives en oversigt over disse bevillinger Bevillinger til gæsteprofessorer Meritgivende studieophold ved udenlandske universiteter: MBA og ph.d. i udlandet Forskningsophold i udlandet af kortere varighed Kongresrejser til udlandet: I alt OMF Årsberetning Årsberetning x12,7.indd 19 07/06/

19 Bevillinger til særlige formål 2012 Copenhagen Business School 39th Annual Meeting of the European Finance Association (EFA) International Week Copenhagen (IW Copenhagen) Internationale konference The second annual European Strategy, Entrepreneurship & Innovation (SEI) Doctoral Consortium Conference: the new Nordic Center for Sustainability, connecting industry research and creating links between Denmark and the rest of the world regarding corporate sustainability Danmarks Tekniske Universitet Internationalt sommerkursus Internationalt symposium om materialevidenskab International konference om trækbaseret modellering: Trait-based Approaches to Ocean Life BEST (Board of European Students of Technology) International konference, European Conference on Modelling Foundations and Applications (ECMFA) International Vitamin Conference (IVC2012) Internationale konference Nanoscale pattern formation at surfaces IAESTE, international, upolitisk organisation Symposium, Danmarks stærke internationale position inden for biotekindustrien. Århus Universitet Fysik Camp Ålborg Universitet konferencen Future Internet Assembly (FIA) International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG 2012) International Conference on Web Engineering (ICWE 2013) Otto Mønsteds Kollegium Etablering af læseområde Årsberetning x12,7.indd 20 07/06/

20 55064.Årsberetning x12,7.indd 1 07/06/

Otto Mønsteds Fond Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup Telefon +45 39 62 08 11 Fax +45 39 62 30 81 CVR nr. 17 55 77 18

Otto Mønsteds Fond Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup Telefon +45 39 62 08 11 Fax +45 39 62 30 81 CVR nr. 17 55 77 18 Otto Mønsteds Fond Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup Telefon +45 39 62 08 11 Fax +45 39 62 30 81 CVR nr. 17 55 77 18 indholdsfortegnelse Otto Mønsted (1838-1916) startede i 1883 den første produktion af

Læs mere

Otto Mønsteds Fond Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 1571 København V Telefon +45 21 27 45 04 omf@omfonden.dk www.ottomoensted.dk CVR nr.

Otto Mønsteds Fond Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 1571 København V Telefon +45 21 27 45 04 omf@omfonden.dk www.ottomoensted.dk CVR nr. Otto Mønsteds Fond Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 1571 København V Telefon +45 21 27 45 04 omf@omfonden.dk www.ottomoensted.dk CVR nr. 17 55 77 18 indholdsfortegnelse Otto Mønsted (1838-1916) startede

Læs mere

indholdsfortegnelse side 4 Otto Mønsteds Fonds fundats side 6 Uddelinger 2009 side 8 Otto Mønsted Gæsteprofessorer 2009 side 10 Regnskab 2009

indholdsfortegnelse side 4 Otto Mønsteds Fonds fundats side 6 Uddelinger 2009 side 8 Otto Mønsted Gæsteprofessorer 2009 side 10 Regnskab 2009 1 indholdsfortegnelse Otto Mønsted (1838-1916) startede i 1883 den første produktion af margarine i Danmark og oprettede fabrikker i Danmark og England. I 1909 stiftede han Otto Mønsted A/S. I testamente

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Hans Christiansen Johan, Professor emeritus, dr.oecon.

Læs mere

Udgivet i.f.m Otto Mønsteds Fond 75 års jubilæum. Ansvarshavende redaktør: Annette Bergmann, Otto Mønsteds Fond.

Udgivet i.f.m Otto Mønsteds Fond 75 års jubilæum. Ansvarshavende redaktør: Annette Bergmann, Otto Mønsteds Fond. 1 Udgivet i.f.m Otto Mønsteds Fond 75 års jubilæum. Ansvarshavende redaktør: Annette Bergmann, Otto Mønsteds Fond. Action Grafisk designer Jesper Nørgaard Jensen Trykt hos Rosendahls, Esbjerg Printed in

Læs mere

kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder.

kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder. Hu Jintao, besøgte for første gang Danmark i juni sidste år. Under stor fanfare blev 11 dansk-kinesiske aftaler underskrevet i fælles overværelse af statsminister Helle Thorning-Smidt. En af disse aftaler

Læs mere

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne?

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne? DANSK BIOTEK N r. 2 juni 2011 7. årgang ISSN Nr. 1903-0940 M A G A S I N E T F O R D A N S K B I OT E K Mediepartner: l æ s i n d e i b l a d e t L E D E R Innovative biotekvirksomheder skal sikres de

Læs mere

Årsberetning 2010. Knud Højgaards Fond

Årsberetning 2010. Knud Højgaards Fond Årsberetning 2010 Indhold 4 Beretning 6 Kultorvet og Hauser Plads under forvandling 8 Dansk kræftforskning i verdensklasse 10 Forskning i grøn energi 12 Vigtig hjælp til voldsramte børn og unge 14 Ambitiøst

Læs mere

Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg Tlf.: (+45) 39 57 09 57 E-mail: info@veluxfondene.dk www.villumfonden.dk, www.veluxfonden.dk

Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg Tlf.: (+45) 39 57 09 57 E-mail: info@veluxfondene.dk www.villumfonden.dk, www.veluxfonden.dk 2013 Årsskrift 2013 Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg Tlf.: (+45) 39 57 09 57 E-mail: info@veluxfondene.dk www.villumfonden.dk, www.veluxfonden.dk Direktion: Direktør, cand.scient.pol. Kjeld Juel Petersen,

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

NOCA Årsberetning 2011

NOCA Årsberetning 2011 NOCA - NETWORK OF CORPORATE ACADEMIES NOCA Årsberetning 2011 Formand i NOCA, Henrik Jespersen, CorporateVice- President, Fertin, beretter om NOCA-året 2011 NOCAs Generalforsamling, torsdag den 19. april

Læs mere

Fra udfordring til forandring

Fra udfordring til forandring 2012 IKT PÅ TOPPEN CARSTEN BJERG, CEO, GRUNDFOS: Vi har i en årrække draget nytte af et solidt forskningsarbejde på Aalborg Universitet«SIDE 4-5 IKT på toppen«- overskriften for de mange erhvervsrettede

Læs mere

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 KØBMANDEN VIL TIL KINA GENERATIONS- SKIFTE KAN VÆRE EN POSITIV VEJ UD AF KRISEN SKROT SKAL

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER 1 Udarbejdelse: DEA Redaktion: Morten Arleth Skov og Signe Krabek, DEA Foto: Jonny Heyes, Morten Arleth Skov Grafisk opsætning: Jacob Birch Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Baggrundsrapport Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse DVCA s sekretariat har til

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere

ÅRSBERETNING // 2013

ÅRSBERETNING // 2013 ÅRSBERETNING // 2013 KNUD HØJGAARDS FOND FONDEN ER STIFTET I 1944 - af civilingeniør Knud Højgaard. Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske

Læs mere

Perspektiv. Tværs over Antarktis. Medicinmanden. Når A er lig B. Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes

Perspektiv. Tværs over Antarktis. Medicinmanden. Når A er lig B. Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes Perspektiv Det internationale magasin for Novo Nordisks interessenter Maj 2003 Tværs over Antarktis Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes Medicinmanden Interview med Novo Nordisks forskningsdirektør

Læs mere

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne STRATEGISK ANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BRFKREDIT A/S Muligt opkøbsemne Af: Steffen Aagaard 04-05-2009 Vejleder: Palle Nierhoff Copenhagen Business School Institut for Finansiering Opgave nr.: 1 INDLEDNING...

Læs mere

Årsrapport 2013. William Demant 1888-1979

Årsrapport 2013. William Demant 1888-1979 Årsrapport 2013 William Demant 1888-1979 Indhold Om Oticon Fonden 3 Regnskabsberetning 4 Gruppestruktur 4 Bestyrelse 5 God fondsledelse 6 Udviklingsaktiviteter 7 Fonden støtter audiologisk forskning 8

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere

Syv strategiske skridt mod CBS fremtid

Syv strategiske skridt mod CBS fremtid avis for copenhagen business school handelshøjskolen april 200 cbs OBSERVER 3 Syv strategiske skridt mod CBS fremtid Regionalt fokus samt viljen og evnen til institutionelt og kollektivt at tage livtag

Læs mere