Årsrapport CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. CVR nr. 20293195"

Transkript

1 Årsrapport 2011 CVR nr

2 VELKOMMEN > Årsrapport 2011 Vækst i kerneforretningen og gennembrud på nye markeder Direktionen i Nordjysk Elhandel. Fra venstre Erik Christensen, CFO, Bjørn Skovhus, EVP, Søren Agersbæk Jensen, EVP, og Bo Lynge Rydahl, CEO // Økonomiske nøgletal - Beløb i mio.dkk Nettoomsætning 4,474.7 Resultat før afskrivninger - EBITDA 97,7 Primær drift - EBIT 76,1 Resultat før skat 67,1 Årets resultat 54,2 Egenkapital Egenkapital pct. 43,6 Antal ansatte i gennemsnit 139 Året 2011 er Nordjysk Elhandels bedste til dato. Vi har fortsat væksten i vores kerneforretning, hvilket har resulteret i en rekordindtjening i basisdriften. Likviditeten er blevet styrket med 72,3 mio. kr. gennem optimeringer i vores kerneforretning og udskillelse af klimaporteføljen i et selvstændigt klimaselskab. Omsætningen steg således fra ca. 3,1 mia. DKK i 2010 til ca. 4,5 mia. DKK i 2011, hvilket understøttes af en fremgang i den samlede håndterede energimængde fra 7,3 TWh i 2010 til 8,5 TWh i Resultatet før skat blev i ,1 mio. DKK. Hvis der korrigeres for omkostninger til udskillelse af klimaaktiviteter, udgør det reelle resultat før skat 104,3 mio. DKK, hvilket giver den stærkeste ordinære drift i selskabets historie. Side 2 Årsrapport 2010

3 Årsrapport 2011 < VELKOMMEN Indtjeningen i 2011 har været bredt funderet på selskabets forretningsområder. To områder har dog klaret sig væsentligt bedre end budgetteret, nemlig Renewables og Markets. I Renewables er det aktiviteter med forvaltning af vind og håndtering af grønne certifikater, der har bidraget mere end ventet, mens det i Markets er dygtighed i håndteringen af de kundeafledte finansielle flows, der resulterer i en meget tilfredsstillende indtjening. INDHOLD Velkommen til årsrapport 2011 Vækst i kerneforretningen og gennembrud på nye markeder 2 Selskabet 6 Hoved- og nøgletal 7 "...den stærkeste ordinære drift i selskabets historie // Nye aktionærer og ny koncernstruktur Efter en længerevarende salgsproces blev overdragelsen af aktierne i Nordjysk Elhandel gennemført i april På grund af restriktioner i loven om kommunalt ejede virksomheders forretningsområder, var selskabets tidligere aktionærer nødt til at afhænde aktierne, som blev erhvervet af en gruppe private investorer samt ledelsen og medarbejdere i Nordjysk Elhandel. Det nye ejerskab har betydet, at Nordjysk Elhandel er frigjort for begrænsninger i forhold til eksempelvis internationale forretninger og forretninger, der ligger ud over elhandel. Lejligheden blev derfor benyttet til at gennemføre en tilpasning af organisationen på koncernniveau og i Nordjysk Elhandel. I december måned blev Nordjysk Elhandels Klimaaktiviteter udskilt i et søsterselskab, NE Climate A/S og efter regnskabsafslutningen er selskabet Utility North A/S erhvervet. Se koncernstruktur på side 4/ nedenfor // Gearing til ny vækst Oven på ejerskiftet blev der i Nordjysk Elhandel hen over sommeren opstartet en strategiproces med det formål at give en fælles orientering om selskabets styrker og at kortlægge de vigtigste business drivers, der skal sikre udvikling og vækst i selskabet fremadrettet. Denne proces indebar også en optimering af Nordjysk Elhandels salgs- og markedsvendte funktioner med henblik på at tilpasse organisationen til selskabets strategiske målsætninger. Arbejdet med at få skabt den optimale platform for selskabets videre udvikling kom således godt i gang. Ledelsens beretning Store enkeltbegivenheder dominerede markedet 8 Salgsområder: Consumption 14 Combined Heat and Power 16 Renewables Generation 18 Renewables Origination 20 Wholesale 22 Handelsområder: Operations 26 Markets 27 Options 28 Trading 29 Climate 30 Tema IT-Udvikling 32 Viden og medarbejdere 34 Risiko 36 CSR 40 Påtegninger og regnskab Ledelsespåtegning 45 Den uafhængige revisors erklæringer 46 Hoved- og nøgletal 47 Anvendt regnskabspraksis 48 Resultatopgørelse 53 Balance 54 Pengestrømsopgørelse 57 Noter 58 Årsrapport 2010 Side 3

4 VELKOMMEN > Årsrapport 2011 // De første internationale skridt blev taget Allerede kort efter, at den nye organisation var på plads, viste den sit potentiale. Med en ny såkaldt EEG lovgivning (Erneuerbare-Energien-Gesetz) i Tyskland støtter man fremadrettet vindkraftproducenter, der konverterer til at producere strøm på markedsvilkår Direktvermarktung. På grund af vores store erfaring og stærke set-up på håndtering af vindkraft på markedsvilkår i Danmark og Sverige var der nu efterspørgsel efter vores kompetencer i Tyskland. Med en hurtig reaktion på markedsåbningen og meget skarpe produkter og services lykkedes det i løbet af kort tid at indgå aftaler med vindkraftproducenter i Tyskland med en samlet installeret effekt på over 600 MW. I løbet af 2011 blev der endvidere etableret samarbejde med det engelske handelsselskab Opus Energy omkring håndtering af engelske vindmøller. Endnu et bevis på, at vores stærke kompetencer på forvaltning af vindmøller er eftertragtede også udenlands. Fortsat vækst i 2012 men fokus på udbygning af den solide platform I 2012 vil arbejdet med strategien for Nordjysk Elhandel fortsætte. De mere langsigtede strategiske mål vil blive fastlagt, herunder en skarp prioritering af hvilke internationale potentialer vi bør udnytte. Fokus bliver således at fortsætte med at skabe den perfekte platform for vækst og indtjening i de kommende år. Derfor forventes ingen væsentlig vækst i indtjeningen i 2012, mens aktiviteten forventes at blive højere end i Ejerstruktur: SEBC ApS Dreisler Invest A/S Ulrik H. Christensen Direktion og medarbejdere 48 % 29 % 1 % 22 % NEAS Holding A/S Nordjysk Elhandel A/S NE Climate A/S Switch.dk A/S Nordjysk Elhandel Finans A/S NE Fondsmæglerselskab A/S Side 4 Årsrapport 2011

5 Årsrapport 2011 < VELKOMMEN Årsrapport 2011 Side 5

6 VELKOMMEN > Selskabet Selskabet: Bestyrelsen: Executives: Nordjysk Elhandel A/S Skelagervej 1, DK Aalborg Telefon Telefax: CVR-nr.: Eigild B. Christensen, formand Michael Dreisler, næstformand Susanne Dreisler Ulrik H. Christensen Bo Lynge Rydahl Bo Lynge Rydahl, CEO Bjørn Skovhus, EVP Søren Agersbæk Jensen, EVP Erik Christensen, CFO executives Executive Support HR & Legal Marketing Renewables Origination CHP Trading Wholesale Operations Risk Management Finance Renewables Generations Consumptions Markets Options Customer Billing & Services IT Bestyrelsen: Fra venstre Bo Lynge Rydahl, Eigild B. Christensen, formand, Susanne Dreisler, Michael Dreisler, næstformand og Ulrik H. Christensen Side 6 Årsrapport 2011

7 Hoved- og nøgletal for koncernen < VELKOMMEN Hovedtal Beløb i t.dkk Resultat Nettoomsætning Index Resultat af primær drift Index Resultat af finansielle poster Index Resultat før skat Index Resultat efter skat Index Balance Balance Index Investering i materielle anlægsaktiver Index Likvide beholdninger med fradrag af gæld til pengeinstitut Index Selskabskapital Index Egenkapital Index Kortfristet gæld excl. pengeinstitut Index Pengestrømme Nettopengestrøm fra: Driften Investeringer Finansiering Årets pengestrømme Nøgletal Rentabilitet Egenkapitalens forrentning 15,2% 6,3% 22,1% 18,5% 10,0% Afkastningsgrad 8,7% 4,2% 12,5% 9,1% 4,9% Overskudsgrad 1,7% 1,3% 4,1% 1,9% 1,7% Soliditet Egenkapitalandel 43,6% 34,0% 41,9% 36,6% 43,4% Øvrige Antal medarbejdere (gnsn.) Årsrapport 2011 Side 7

8 LEDELSENS BERETNING > Året kort Store enkeltbegivenheder dominerede markedet Som et uafhængigt energihandelshus er udviklingen på energimarkederne af afgørende betydning for Nordjysk Elhandels aktiviteter. Rådgivningen af vores kunder indenfor både produktion og forbrug af energi tager altid udgangspunkt i markedet, den enkeltes kundes behov samt de muligheder vi ser og anbefaler at reagerer på. Markedet i 2011 var præget af en række ekstraordinære begivenheder som tilsammen betød, at markedet udviste en høj volatilitet. Disse ekstraordinære begivenheder har testet nogle af de traditionelle grundlæggende forhold på markedet, der er afgørende for prissætningen, og har afstedkommet både muligheder og udfordringer i Nordjysk Elhandel. // Dramatisk vejrskifte ved nytår Året 2011 startede ud med et enormt prisfald. I løbet af meget kort tid hen over nytår skiftede vejret (og de fremadrettede vejrprognoser) fra meget koldt og tørt vejr, der havde domineret Europa i hele november og december 2010, til meget varmt og vådt vejr. Vejrskiftet resulterede i, at kvartalskontrakten for Q2 faldt med næsten 15 EUR/MWh i løbet af bare 14 handelstimer på den skandinaviske elbørs Nord Pool. Det bratte vejrskifte overraskede mange aktører på markederne, eftersom det fandt sted med meget kort varsel uden, at prognoserne havde indikeret dette. Vejrskiftet resulterede i et godt flow af kundehandler i Markets, mens det i Trading gav et tab på positionerne og et svært udgangspunkt for resten af året, som afdelingen med en konsistent strategi alligevel havde heldet til at vende til et stærkt positivt resultat for året. // Merkel udfaser a-kraft efter Fukushima Den 11. marts om morgenen indtraf et voldsomt jordskælv i Japan, der udløste en tsunami som beskadigede atomkraftværket Fukushima i en sådan grad, at der opstod radioaktiv lækage fra reaktorerne. Katastrofen i Japan fik øjeblikkelig konsekvenser for markedet og pustede nyt liv i debatten om fremtiden for a-kraft i Tyskland og andre europæiske lande. Den 18. marts meddelte forbundskansler Angela Merkel, at otte ældre tyske a-kraftværker skulle tages ud af drift, og at den resterende kernekraft skulle udfases af den tyske forsyning. Merkels udmelding forårsagede voldsomme prisstigninger på kontinentet og i Norden. Markedet inddiskonterede en stor risikopræmie på op til 8 EUR/MWh i elprisen på, om forsyningen i Tyskland var stærk nok uden a-kraften til at kunne klare en kold og tør vinter - som de foregående to vintre. De voldsomme prisspikes på det tyske marked forplantede sig til det nordiske marked, hvor en del elproducenter benyttede lejligheden til at prissikre produktionen på højprisscenariet. // Det arabiske forår Geopolitiske uroligheder har i 2011 spillet en afgørende rolle for prisudviklingen på energimarkederne. Protesterne i Tunesien tilbage i december 2010 forplantede sig i løbet af vinteren og foråret til store dele af den arabiske verden. Demonstration, uroligheder samt egentlige revolutioner og åbent oprør fandt sted i Algeriet, Bahrain, Yemen og nok mest bemærkelsesværdigt i Libyen og Egypten, hvor de mangeårige ledere Muammar Gaddafi og Hosni Mubarak blev tvunget fra regeringsmagten. På markederne skabte Det Arabiske Forår usikkerhed omkring olieforsyningerne fra de berørte lande, hvoraf flere producerer anseelige mængder olie. Situationen i de arabiske lande skabte en del volatilitet i oliemarkedet, der i vid udstrækning er prissættende for naturgas og andre fossile brændsler til energiproduktion. // Gældskrisen i Europa Efteråret 2011 på energimarkederne har stået i gældskrisens tegn. Med Grækenland i akut fare for en statsbankerot og faretruende gældskriser i både Italien, Portugal, Irland og Spanien udviklede gældskrisen i EU sig dag for dag med den græske tragedie som det mest åbenlyse eksempel på en helt urealistisk styring at et lands økonomi og en samlet gæld på mere end 160 pct. af et års BNP. Med Tyskland og Frankrig i spidsen (hvor mange banker har store pengesummer i klemme i Grækenland) tilvejebragte EU i flere ombæringer økonomisk hjælp til Grækenland for at undgå en statsbankerot og for at holde liv i Euroen. Alligevel blev gældskrisen i Europa optrappet, eftersom stadig flere økonomi- Side 8 Årsrapport 2011

9 Året kort < LEDELSENS BERETNING Ekstraordinære begivenheder har testet markedets "fundamentaler... Årsrapport 2011 Side 9

10 LEDELSENS BERETNING > Året kort // Omsætning i TDKK sende vejr. Masser af nedbør fyldte vandmagasinerne i Norden med store plusser på hydrobalancen, og vandkraftværkerne leve rede masser af strøm. Det samme gjorde vindmøllerne i Tyskland og Danmark, og samtidig var efterspørgslen efter brændsel til opvarmning lav pga. det lune vejr. Den økonomiske deroute i Sydeuropa og vejret resulterede i et kraftigt faldende sentiment i markedet, som manifesterede sig i et reelt lavprisscenarie. På den baggrund var vi ude med en skarp anbefaling til vores kunder, som resulterede i at mange decentrale el-producenter sikrede grundbeløbet på fornuftige niveauer, mens en stor del af vores forbrugskunder afdækkede en del af deres indkøb. // Resultat før skat i TDKK // GWh håndteret ske nøgletal, nedgraderinger af kreditværdighed og auktioner af statsobligationer i især de sydeuropæiske lande viste en dyster udvikling. På energimarkederne kom den europæiske gældskrise til udtryk i lav efterspørgsel fra industrien. Samtidig spillede vejret igen ind. Denne gang med usædvanlig varmt, vådt og blæ- // Ny støttelov til vindkraft i Tyskland Af og til er det ikke prisbevægelser i markedet, vi skal reagere på, men politiske beslutninger der bliver til lovgivning og åbner døren til et nyt marked. Det var tilfældet i Tyskland, hvor man i sensommeren vedtog en ny såkaldt EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) lov der støtter vindkraftproducenter, som producerer strøm på markedsvilkår Direktvermarktung. Det medførte naturligt en efterspørgsel efter Nordjysk Elhandels kompetencer inden for handel og produktionsbalanceansvar for vindkraft. Med vores erfaringer og succeser fra Danmark og Sverige i bagagen lykkedes det igennem en intensiv proces at indgå direktvermarktungsaftaler med en række større developers af vindkraft i Tyskland. Samlet blev der i 2011 indgået aftaler i Tyskland med over 600 MW installeret effekt vindkraft - hvilket ca. svarer til strømforbruget fra husstande. Et stort og vigtigt gennembrud for vores aktiviteter på Renewables. Et forretningsområde vi forventer fortsat vækst i, eftersom der i disse år investeres massivt i vindkraft i flere europæiske lande og stadig flere støttesystemer gøres markedkonforme, eller møller udtræder og konverters til markedsvilkår over hele Europa. // Stærke resultater i et svært forudsigeligt marked På energimarkedet holdt den bearish stemning, der indtraf allerede i slutningen af september, helt ind i december måned, hvor gældskrisen forsatte den negative spiral og vejret var varmt, vådt og meget blæsende for årstiden. Oven i købet tog CO2 priserne et stort prisdyk på grund af lav efterspørgsel og forventninger om overudbud fremadrettet, som bidrog til at trække elpriserne længere ned og fastholde vores kunders interesse for at prissikre til op mod årets afslutning. Samlet set har Nordjysk Elhandels ageren og resultater på markedet i 2011 været meget tilfredsstillende. Rammerne i vores Side 10 Årsrapport 2011

11 Året kort < LEDELSENS BERETNING // Prisudviklingen på råvarer // Prisudvikling på el og CO 2 USD/Unit USD/unit Brent 1 (Olie) API-2 12 (kul) Hydrologisk balance TWh Twh handels- og risikopolitikker og vores handleres forvaltning har vist sig rummelige til selv markedsscenarier, hvor de traditionelle prissættende faktorer overtrumfes, og markedet i stedet domineres af ekstraordinære begivenheder og politiske beslutninger. EUR/MWh Skandinavisk elpris ENOYR-12 Jylland/Fyn elpris DK Tysk elpris EEX-12 CO2 kvote EURDEC-11 På den baggrund vidner det om høj kompetence og rettidig beslutningsdygtighed i vores handelsfunktioner, at vores handlere kommer ud med stærke resultater i et år, der har været kendetegnet ved markante og uforudsigelige begivenheder EUR/ton "Stærke resultater i et svært forudsigeligt marked Årsrapport 2011 Side 11

12 LEDELSENS BERETNING > Salgsområder Salgsområder Side 12 Årsrapport 2011

13 Salgsområder < LEDELSENS BERETNING CONSUMPTION > 14 COMBINED HEAT AND POVER > 16 RENEWABLES GENERATION > 18 RENEWABLES ORIGINATION > 20 WHOLESALE > 22 Årsrapport 2011 Side 13

14 LEDELSENS BERETNING > Consumption Øget konkurrence og markedsregulering udfordrer privatkundeaktiviteterne Øget konkurrence og markedsregulering udfordrer privatkundeaktiviteterne Året 2011 har varslet nye tider på markedet for privatkunder. Flere af Nordjysk Elhandels konkurrenter har i løbet af året startet offensive salgs- og markedsføringskampagner og konkurrencen på markedet er i det hele taget blevet skærpet mærkbart. I Consumption, der har ansvar for privatkundeområdet, har året budt på en jævn kundetilgang, der dog ikke helt modsvarer det forventede. På de interne linjer er det lykkedes at effektivisere de administrative processer i kundehåndteringen så afdelingen fremstår mere omkostningseffektiv og resultatet i afdelingen må anses for at være tilfredsstillende. // Ulemper for konkurrencen på el-markedet I realiteten var Nordjysk Elhandel det første energiselskab herhjemme, der lancerede salg og markedsføring målrettet privatkunder efter elmarkedet blev liberaliseret i Igennem en årrække har vi draget fordel af at være first mover på markedet, og kunderne har taget godt imod innovative produkter og salg via field marketing. Men vilkårene på detailmarkedet er blevet ændret markant. Lovgivningen, der har forkortet bindingsperioden på elaftaler til en maksimal bindingsperiode på seks måneder, har dog på mange måder skadet konkurrencen på markedet, eftersom det umuliggør attraktive fastprisaftaler eller optionsbaserede produkter som Nordjysk Elhandel tidligere har haft stor succes med og som vi ved har vundet stor popularitet på andre finansielle markeder f.eks. realkredit. // Ny strategi og opstart af naturgas Samtidigt med at organisationen i 2011 er blevet mere lean, er der i Consumption blevet arbejdet med opbygning af kundeloyalitet, salg via webshop samt ikke mindst nye offensive strategier for salg og markedsføring. Flere af disse strategiske tiltag skal kvalificeres, testes og iværksættes i løbet af Afdelingen er således kort inde i 2012 startet op på et nyt marked - salg af naturgas. Det danske detailmarked for naturgas er ikke særlig konkurrenceudsat, og mange naturgaskunder er endnu ikke klar over, at de frit kan skifte leverandør af naturgas, og at det i realiteten er ganske ubesværligt at skifte. Nordjysk Elhandel går til markedet med konurrencedygtige priser og rabatter for dobbeltkunder (el/naturgas) og planlægger at gennemføre kampagneaktiviteter målrettet naturgaskunder. For mange vil der være mulighed for at spare nemme penge, og vi håber derfor på en jævn tilgang af kunder på naturgas. Herudover skal der på el fastlægges en langsigtet salgs- og fastholdelses strategi, som iværksættes hen over sommeren og i andet halvår. Vi ser også en mulighed for at der politisk bliver taget initiativ til at forbedre reguleringen af markedet til fordel for den frie konkurrence og de danske forbrugere. Side 14 Årsrapport 2011

15 Consumption < LEDELSENS BERETNING Årsrapport 2011 Side 15

16 LEDELSENS BERETNING > Combined Heat and Power God tilgang af kunder og udvikling af systemer styrker markedspositionen i CHP 2011 har konsolideret Nordjysk Elhandels placering som markedsleder inden for handel og produktionsbalanceansvar (PBA) for danske decentrale kraftvarmeproducenter. På de vigtige forretningsparametre; kundebase, produkter og service, IT-systemer samt udvikling af nye (internationale) markeder kommer Nordjysk Elhandel styrket ud af // En model der inspirerer globalt De danske decentrale producenter er en afgørende brik i den forsyningsstruktur, som har gjort det muligt at integrere 20 % vindkraft i Danmark, og som fremadrettet skal rumme op mod 50 % vindkraft. Den store fleksibilitet, der ligger i den decentrale infrastruktur og produktion, er unik for Danmark, og er en model der har gjort Danmark til et forgangsland globalt inden for integration af vedvarende energi i forsyningen. Når Nordjysk Elhandel i dag er de decentrale producenters foretrukne partner med hensyn til handel og produktionsbalance, skyldes det, at vi har formået at hjælpe producenterne til at få maksimal værdi ud af deres muligheder på markedet på en måde, som er overskuelig og uden store risici. Vi har, siden vi gik ind på området, investeret målrettet i at opbygge en CHP-afdeling med kompetente ressourcer og branchens bedste PBA-systemer. Vi mener således, at Nordjysk Elhandel CHP-afdeling i dag leverer den bedste rådgivning om markedet og de systemiske redskaber, som gør det brugervenligt og bekvemt for producenterne at optimere produktionen af varme og strøm. Det er derfor meget tilfredsstillende, at Nordjysk Elhandel i dag er de decentrale producenters foretrukne partner, og at vi med vores enorme erfaring og knowhow om decentral produktion på det meget udviklede danske marked har et stærkt aktiv, som vi ser stigende international efterspørgsel efter. // Stærk position i Danmark og god start i Tyskland Konkurrencen på handel og balancering for decentrale producenter er hård. Det er derfor meget tilfredsstillende, at 2011 har budt på en tilgang af nye kunder med en effekt på 250 MW produktion og 100 MW elkedler. På Sjælland har Nordjysk Elhandel indgået aftaler med en række større værker. og voreschp-afdeling har i 2011 vundet flere af de udbud, vi har deltaget i Tilgangen af nye værker og en samlet vækst i den håndterede kapacitet i CHP på 25 % vidner om, at det er lykkedes at opbygge kompetencer og services, som ikke matches af vores konkurrenter. I Tyskland har CHP gennemført en række positive testforløb, og de første fire PBA-aftaler er trådt i kraft på en række værker. // Systemer sikrer optimal produktion Med introduktionen af Nordjysk Elhandels PBA-system var CHPafdelingen pioner på håndteringen af decentral produktion. I 2011 er PBAS blevet opdateret i en ny version, og et nyt driftsoptimeringssystem, NEAS Production Assistant, er blevet introduceret. NEAS Production Assistant gør det overskueligt og bekvemt at planlægge varmeproduktion og indmelding af el-produktion. Systemet behandler data vedrørende det enkelte værks produktionshistorik sammenholdt med prognoser for priser, vejret og varmeaftag. Systemet kan desuden integreres med et system for fremløbstemperaturstyring. Med PBAS Planning Assistant får værket et system, der gør det nemt og overskueligt at planlægge og indmelde produktion fra andre produktionsenheder (f.eks. sol, bio, elkedel mv.). // Langvarige kunderelationer I 2012 bliver der fokus på at konsolidere vores position som de decentrale producenters foretrukne partner. Der skal gøres en salgsindsats for det nyudviklede driftsoptimeringssystem, og vi vil fortsætte produktudviklingen med en klar målsætning om at være først med de løsninger, der skaber mest værdi for værkerne på basis af de aktuelle markedsvilkår og reguleringen af sektoren. For CHP budgetteres der i 2012 med en samlet årlig produktion, der passerer 2 TWh. Resultatmæssigt forventes ligeledes fremgang i forhold til Side 16 Årsrapport 2011

17 Combined Heat and Power < LEDELSENS BERETNING Rådgivning og systemer til optimering af varme- og el- "produktion... Årsrapport 2011 Side 17

18 LEDELSENS BERETNING > Renewables - Generation Specialkompetencer på vindkraft giver gennembrud i Tyskland Aktiviteter på området for Renewables har udviklet sig til en absolut spidskompetence i Nordjysk Elhandel, hvorfor vi i forbindelse med reorganiseringen af de salgs- og markedsvendte funktioner valgte at etablere to selvstændige forretningscentre; Generation og Origination, med henblik på at dedikere ansvar og skabe maksimal fokus på forretningsudvikling og internationalisering af vores kompetencer på området for renewables. // God entré i Tyskland Renewables - Generation er dedikeret til at sælge og udvikle Nordjysk Elhandels services på handel og fysisk håndtering af især vindkraft, men i stigende grad også hydro, solar og bio. Kort efter etableringen fik afdelingen sin ilddåb, da en ny støttelov Erneuerbare Energie Gesetz 2012 (EEG) blev fremsat i Tyskland. EEG 2012 støtter fremadrettet producenter af vedvarende energi, som skif- "Tilbyder vindkraftproducenter i Tyskland risikofri ekstraindtjening... Side 18 Årsrapport 2011

19 Renewables - Generation < LEDELSENS BERETNING ter fra den statslige afregning og balancering, til afregning og balancering på markedsvilkår. Dette var en døråbner for Nordjysk Elhandels kompetencer på handel og produktionsbalanceansvar for vindkraft, og på baggrund af præmieordning til de producenter, der konverterer til markedsvilkår, kunne vi tilbyde vindkraftproducenter i Tyskland en risikofri ekstra indtjening. På den baggrund blev der i efteråret iværksat en intensiv salgsindsats overfor developers og investorer i vindkraft i Tyskland, som inden årets udgang resulterede i en tilgang af over 600 MW installeret effekt vindkraft i Tyskland. De indgåede Power Purchase Agreements (PPA er) og aftaler om produktionsbalanceansvar er indgået med en række større developers, energiselskaber og enkelte mindre vindparker. Tilgangen af vindkraft i Tyskland anses for at være meget tilfredsstillende og må betegnes som et gennembrud for vores services af den fysiske håndtering af strøm uden for Skandinavien. Særligt opløftende er det, at vi nu oplever, at vores investeringer i ressourcer og systemer til fysisk håndtering af vindkraft giver Nordjysk Elhandel en konkurrencefordel både i forhold til en attraktiv prissætning og en optimal servicering af vindkraftproducenterne. Gennembruddet i Tyskland vidner om, at vores investeringer på vindkraftområdet og de mange erfaringer vi har gjort i Danmark har givet selskabet et meget stærkt fundament for at udbrede vores aktiviteter på vindkraften internationalt. // Ugunstig priskombination i Sverige I Sverige har Nordjysk Elhandel igennem de seneste år opbygget en større vindkraftportefølje, der bl.a. omfatter et af de største onshore projekter i Europa. Prisudviklingen i 2011 betød dog, at set over hele året var niveauet for vores handelsaktiviteter i Sverige lavere end ventet. Prisen på elcertifikater, der er det svenske (og fra årsskiftet 2012 også norske) støttesystem til vindkraft, faldt fra 251 SEK/stk. i starten af januar til 153 SEK/stk. ultimo december for elcertifikater med levering i Det store prisfald resulterede i manglende interesse for prissikringer af elcertifikater. Sammenholdt med prisudviklingen på strøm, der efter de momentane prisstigninger forårsaget af Fukushima-ulykken, generelt også var nedadgående, har majoriteten af vindkraftproducenter ej heller været disponeret for at lave nye prissikringer af strømproduktionen. Oven i købet blev Sverige i 2011 opdelt i fire prisområder, hvilket påvirkede resultatet af vores forvaltningen af vindkraft i Sverige negativt. På baggrund af prisudviklingen i Norden har Renewables Generation i løbet af året brugt ressourcer på at udvikle nye produkter tilpasset lavprisscenarier, således vi i endnu højere grad kan øge værdien i vinden, når markedet handler lavt. // Re-powering i Danmark og entré i UK En stor del af de danske vindmøller er af ældre dato, og processen med udskiftningen af de gamle møller med nye, der populært kaldes re-powering, er nu i gang. Hertil kommer opførsel af helt nye vindprojekter herhjemme. Gennem vores samarbejde med Vindenergi Danmark har vi mulighed for at tilbyde porteføljeforvaltning og mere avancerede prissikringsaftaler, der kan optimere indtjeningen løbende og sikre rentable bundniveauer for afregningen. Især fra de større developers herhjemme oplevede vi stor interesse for disse ydelser. Baseret på interessetilkendegivelserne i løbet af 2011 fra bl.a. developers med forestående re-powering, forventer vi, at der i 2012 vil komme en del aktiviteter på det danske vindkraftmarked. Efter regnskabets afslutning har Nordjysk Elhandel indgået en samarbejdsaftale med britiske Opus Energy om handel og produktionsbalanceansvar for vindkraft i UK. Opus Energy er førende på el og naturgas til erhvervssegmentet i UK, og samarbejdet giver Nordjysk Elhandel en stærk partner med stort kendskab og netværk på markedet, der aktivt markedsfører vores kompetencer over for britiske vindkraftproducenter og deltager i udbud. I UK er der aktuelt planer om en massiv udbygning af vindkraften, på baggrund af attraktive støttevilkår. Samarbejdet med Opus Energy har allerede resulteret i de første PPA er, som vil fremgå af næste års regnskab. Vi forventer i 2012 at intensivere vores aktiviteter i UK, med deraf følgende vækst i volumen og omsætning på det britiske marked. // Oprustning til yderligere vækst Aktiviteterne under Renewables - Generation vil også fremadrettet være et højt prioriteret vækstområde i Nordjysk Elhandel. I 2012 vil der blive allokeret yderligere ressourcer til afdelingen med henblik på både at optimere vores aktiviteter på etablerede markeder samt opdyrke potentielt nye markeder. Konkret foreligger der i 2012 planer om at opruste på ressourcesiden med flere salgs- og kundemedarbejdere, og i forlængelse heraf skal der gøres en målrettet indsats for at markedsføre NEAS Production Management. Et full scale koncept på finansiel handel og fysisk håndtering fra projekt planlægning til kommerciel drift, hvor vi bringer alle vores kompetencer i spil for at minimere omkostninger og risici forbundet med investeringer i vedvarende energi og maksimere vores kunders indtjening. Årsrapport 2011 Side 19

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark GREENTECH ENERGY SYSTEMS ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 2 Forretningsidé 3 SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev

Læs mere

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com Årsrapport 2009 vestas.com Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport 2009 004 Stærkt afsæt for Triple15 006 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

Årsrapport 2010/2011. Ledelsesberetning / 1

Årsrapport 2010/2011. Ledelsesberetning / 1 Årsrapport 2010/2011 Ledelsesberetning / 1 Roblons vækst på væsentlige markeder i 2010/11 + 5% + 50% Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resumé 6 Kursen er sat 8 Ledelsesberetning 12 Globalt fokus: Dét

Læs mere

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resume 6 Ledelsens beretning 15 Kundefokus 16 Showroom og dialogcenter 18 Leverandør og strategisk rådgiver 20 Akkvisitioner og partnerskaber 22

Læs mere

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT Holding A/S Årsrapport 2010 Indhold 2 / 118 Læsevejledning til årsrapport 2010 Strukturen i årsrapporten for

Læs mere

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 En engelsk version kan downloades på: www.energinet.dk/annual-report-2013

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder Årsrapport 2005 Indholdsfortegnelse Forord 2 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Efterforskning og produktion 10 Naturgas, handel 12 Naturgas, distribution og lager 13 El og vedvarende

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere