Årsrapport CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. CVR nr. 20293195"

Transkript

1 Årsrapport 2011 CVR nr

2 VELKOMMEN > Årsrapport 2011 Vækst i kerneforretningen og gennembrud på nye markeder Direktionen i Nordjysk Elhandel. Fra venstre Erik Christensen, CFO, Bjørn Skovhus, EVP, Søren Agersbæk Jensen, EVP, og Bo Lynge Rydahl, CEO // Økonomiske nøgletal - Beløb i mio.dkk Nettoomsætning 4,474.7 Resultat før afskrivninger - EBITDA 97,7 Primær drift - EBIT 76,1 Resultat før skat 67,1 Årets resultat 54,2 Egenkapital Egenkapital pct. 43,6 Antal ansatte i gennemsnit 139 Året 2011 er Nordjysk Elhandels bedste til dato. Vi har fortsat væksten i vores kerneforretning, hvilket har resulteret i en rekordindtjening i basisdriften. Likviditeten er blevet styrket med 72,3 mio. kr. gennem optimeringer i vores kerneforretning og udskillelse af klimaporteføljen i et selvstændigt klimaselskab. Omsætningen steg således fra ca. 3,1 mia. DKK i 2010 til ca. 4,5 mia. DKK i 2011, hvilket understøttes af en fremgang i den samlede håndterede energimængde fra 7,3 TWh i 2010 til 8,5 TWh i Resultatet før skat blev i ,1 mio. DKK. Hvis der korrigeres for omkostninger til udskillelse af klimaaktiviteter, udgør det reelle resultat før skat 104,3 mio. DKK, hvilket giver den stærkeste ordinære drift i selskabets historie. Side 2 Årsrapport 2010

3 Årsrapport 2011 < VELKOMMEN Indtjeningen i 2011 har været bredt funderet på selskabets forretningsområder. To områder har dog klaret sig væsentligt bedre end budgetteret, nemlig Renewables og Markets. I Renewables er det aktiviteter med forvaltning af vind og håndtering af grønne certifikater, der har bidraget mere end ventet, mens det i Markets er dygtighed i håndteringen af de kundeafledte finansielle flows, der resulterer i en meget tilfredsstillende indtjening. INDHOLD Velkommen til årsrapport 2011 Vækst i kerneforretningen og gennembrud på nye markeder 2 Selskabet 6 Hoved- og nøgletal 7 "...den stærkeste ordinære drift i selskabets historie // Nye aktionærer og ny koncernstruktur Efter en længerevarende salgsproces blev overdragelsen af aktierne i Nordjysk Elhandel gennemført i april På grund af restriktioner i loven om kommunalt ejede virksomheders forretningsområder, var selskabets tidligere aktionærer nødt til at afhænde aktierne, som blev erhvervet af en gruppe private investorer samt ledelsen og medarbejdere i Nordjysk Elhandel. Det nye ejerskab har betydet, at Nordjysk Elhandel er frigjort for begrænsninger i forhold til eksempelvis internationale forretninger og forretninger, der ligger ud over elhandel. Lejligheden blev derfor benyttet til at gennemføre en tilpasning af organisationen på koncernniveau og i Nordjysk Elhandel. I december måned blev Nordjysk Elhandels Klimaaktiviteter udskilt i et søsterselskab, NE Climate A/S og efter regnskabsafslutningen er selskabet Utility North A/S erhvervet. Se koncernstruktur på side 4/ nedenfor // Gearing til ny vækst Oven på ejerskiftet blev der i Nordjysk Elhandel hen over sommeren opstartet en strategiproces med det formål at give en fælles orientering om selskabets styrker og at kortlægge de vigtigste business drivers, der skal sikre udvikling og vækst i selskabet fremadrettet. Denne proces indebar også en optimering af Nordjysk Elhandels salgs- og markedsvendte funktioner med henblik på at tilpasse organisationen til selskabets strategiske målsætninger. Arbejdet med at få skabt den optimale platform for selskabets videre udvikling kom således godt i gang. Ledelsens beretning Store enkeltbegivenheder dominerede markedet 8 Salgsområder: Consumption 14 Combined Heat and Power 16 Renewables Generation 18 Renewables Origination 20 Wholesale 22 Handelsområder: Operations 26 Markets 27 Options 28 Trading 29 Climate 30 Tema IT-Udvikling 32 Viden og medarbejdere 34 Risiko 36 CSR 40 Påtegninger og regnskab Ledelsespåtegning 45 Den uafhængige revisors erklæringer 46 Hoved- og nøgletal 47 Anvendt regnskabspraksis 48 Resultatopgørelse 53 Balance 54 Pengestrømsopgørelse 57 Noter 58 Årsrapport 2010 Side 3

4 VELKOMMEN > Årsrapport 2011 // De første internationale skridt blev taget Allerede kort efter, at den nye organisation var på plads, viste den sit potentiale. Med en ny såkaldt EEG lovgivning (Erneuerbare-Energien-Gesetz) i Tyskland støtter man fremadrettet vindkraftproducenter, der konverterer til at producere strøm på markedsvilkår Direktvermarktung. På grund af vores store erfaring og stærke set-up på håndtering af vindkraft på markedsvilkår i Danmark og Sverige var der nu efterspørgsel efter vores kompetencer i Tyskland. Med en hurtig reaktion på markedsåbningen og meget skarpe produkter og services lykkedes det i løbet af kort tid at indgå aftaler med vindkraftproducenter i Tyskland med en samlet installeret effekt på over 600 MW. I løbet af 2011 blev der endvidere etableret samarbejde med det engelske handelsselskab Opus Energy omkring håndtering af engelske vindmøller. Endnu et bevis på, at vores stærke kompetencer på forvaltning af vindmøller er eftertragtede også udenlands. Fortsat vækst i 2012 men fokus på udbygning af den solide platform I 2012 vil arbejdet med strategien for Nordjysk Elhandel fortsætte. De mere langsigtede strategiske mål vil blive fastlagt, herunder en skarp prioritering af hvilke internationale potentialer vi bør udnytte. Fokus bliver således at fortsætte med at skabe den perfekte platform for vækst og indtjening i de kommende år. Derfor forventes ingen væsentlig vækst i indtjeningen i 2012, mens aktiviteten forventes at blive højere end i Ejerstruktur: SEBC ApS Dreisler Invest A/S Ulrik H. Christensen Direktion og medarbejdere 48 % 29 % 1 % 22 % NEAS Holding A/S Nordjysk Elhandel A/S NE Climate A/S Switch.dk A/S Nordjysk Elhandel Finans A/S NE Fondsmæglerselskab A/S Side 4 Årsrapport 2011

5 Årsrapport 2011 < VELKOMMEN Årsrapport 2011 Side 5

6 VELKOMMEN > Selskabet Selskabet: Bestyrelsen: Executives: Nordjysk Elhandel A/S Skelagervej 1, DK Aalborg Telefon Telefax: CVR-nr.: Eigild B. Christensen, formand Michael Dreisler, næstformand Susanne Dreisler Ulrik H. Christensen Bo Lynge Rydahl Bo Lynge Rydahl, CEO Bjørn Skovhus, EVP Søren Agersbæk Jensen, EVP Erik Christensen, CFO executives Executive Support HR & Legal Marketing Renewables Origination CHP Trading Wholesale Operations Risk Management Finance Renewables Generations Consumptions Markets Options Customer Billing & Services IT Bestyrelsen: Fra venstre Bo Lynge Rydahl, Eigild B. Christensen, formand, Susanne Dreisler, Michael Dreisler, næstformand og Ulrik H. Christensen Side 6 Årsrapport 2011

7 Hoved- og nøgletal for koncernen < VELKOMMEN Hovedtal Beløb i t.dkk Resultat Nettoomsætning Index Resultat af primær drift Index Resultat af finansielle poster Index Resultat før skat Index Resultat efter skat Index Balance Balance Index Investering i materielle anlægsaktiver Index Likvide beholdninger med fradrag af gæld til pengeinstitut Index Selskabskapital Index Egenkapital Index Kortfristet gæld excl. pengeinstitut Index Pengestrømme Nettopengestrøm fra: Driften Investeringer Finansiering Årets pengestrømme Nøgletal Rentabilitet Egenkapitalens forrentning 15,2% 6,3% 22,1% 18,5% 10,0% Afkastningsgrad 8,7% 4,2% 12,5% 9,1% 4,9% Overskudsgrad 1,7% 1,3% 4,1% 1,9% 1,7% Soliditet Egenkapitalandel 43,6% 34,0% 41,9% 36,6% 43,4% Øvrige Antal medarbejdere (gnsn.) Årsrapport 2011 Side 7

8 LEDELSENS BERETNING > Året kort Store enkeltbegivenheder dominerede markedet Som et uafhængigt energihandelshus er udviklingen på energimarkederne af afgørende betydning for Nordjysk Elhandels aktiviteter. Rådgivningen af vores kunder indenfor både produktion og forbrug af energi tager altid udgangspunkt i markedet, den enkeltes kundes behov samt de muligheder vi ser og anbefaler at reagerer på. Markedet i 2011 var præget af en række ekstraordinære begivenheder som tilsammen betød, at markedet udviste en høj volatilitet. Disse ekstraordinære begivenheder har testet nogle af de traditionelle grundlæggende forhold på markedet, der er afgørende for prissætningen, og har afstedkommet både muligheder og udfordringer i Nordjysk Elhandel. // Dramatisk vejrskifte ved nytår Året 2011 startede ud med et enormt prisfald. I løbet af meget kort tid hen over nytår skiftede vejret (og de fremadrettede vejrprognoser) fra meget koldt og tørt vejr, der havde domineret Europa i hele november og december 2010, til meget varmt og vådt vejr. Vejrskiftet resulterede i, at kvartalskontrakten for Q2 faldt med næsten 15 EUR/MWh i løbet af bare 14 handelstimer på den skandinaviske elbørs Nord Pool. Det bratte vejrskifte overraskede mange aktører på markederne, eftersom det fandt sted med meget kort varsel uden, at prognoserne havde indikeret dette. Vejrskiftet resulterede i et godt flow af kundehandler i Markets, mens det i Trading gav et tab på positionerne og et svært udgangspunkt for resten af året, som afdelingen med en konsistent strategi alligevel havde heldet til at vende til et stærkt positivt resultat for året. // Merkel udfaser a-kraft efter Fukushima Den 11. marts om morgenen indtraf et voldsomt jordskælv i Japan, der udløste en tsunami som beskadigede atomkraftværket Fukushima i en sådan grad, at der opstod radioaktiv lækage fra reaktorerne. Katastrofen i Japan fik øjeblikkelig konsekvenser for markedet og pustede nyt liv i debatten om fremtiden for a-kraft i Tyskland og andre europæiske lande. Den 18. marts meddelte forbundskansler Angela Merkel, at otte ældre tyske a-kraftværker skulle tages ud af drift, og at den resterende kernekraft skulle udfases af den tyske forsyning. Merkels udmelding forårsagede voldsomme prisstigninger på kontinentet og i Norden. Markedet inddiskonterede en stor risikopræmie på op til 8 EUR/MWh i elprisen på, om forsyningen i Tyskland var stærk nok uden a-kraften til at kunne klare en kold og tør vinter - som de foregående to vintre. De voldsomme prisspikes på det tyske marked forplantede sig til det nordiske marked, hvor en del elproducenter benyttede lejligheden til at prissikre produktionen på højprisscenariet. // Det arabiske forår Geopolitiske uroligheder har i 2011 spillet en afgørende rolle for prisudviklingen på energimarkederne. Protesterne i Tunesien tilbage i december 2010 forplantede sig i løbet af vinteren og foråret til store dele af den arabiske verden. Demonstration, uroligheder samt egentlige revolutioner og åbent oprør fandt sted i Algeriet, Bahrain, Yemen og nok mest bemærkelsesværdigt i Libyen og Egypten, hvor de mangeårige ledere Muammar Gaddafi og Hosni Mubarak blev tvunget fra regeringsmagten. På markederne skabte Det Arabiske Forår usikkerhed omkring olieforsyningerne fra de berørte lande, hvoraf flere producerer anseelige mængder olie. Situationen i de arabiske lande skabte en del volatilitet i oliemarkedet, der i vid udstrækning er prissættende for naturgas og andre fossile brændsler til energiproduktion. // Gældskrisen i Europa Efteråret 2011 på energimarkederne har stået i gældskrisens tegn. Med Grækenland i akut fare for en statsbankerot og faretruende gældskriser i både Italien, Portugal, Irland og Spanien udviklede gældskrisen i EU sig dag for dag med den græske tragedie som det mest åbenlyse eksempel på en helt urealistisk styring at et lands økonomi og en samlet gæld på mere end 160 pct. af et års BNP. Med Tyskland og Frankrig i spidsen (hvor mange banker har store pengesummer i klemme i Grækenland) tilvejebragte EU i flere ombæringer økonomisk hjælp til Grækenland for at undgå en statsbankerot og for at holde liv i Euroen. Alligevel blev gældskrisen i Europa optrappet, eftersom stadig flere økonomi- Side 8 Årsrapport 2011

9 Året kort < LEDELSENS BERETNING Ekstraordinære begivenheder har testet markedets "fundamentaler... Årsrapport 2011 Side 9

10 LEDELSENS BERETNING > Året kort // Omsætning i TDKK sende vejr. Masser af nedbør fyldte vandmagasinerne i Norden med store plusser på hydrobalancen, og vandkraftværkerne leve rede masser af strøm. Det samme gjorde vindmøllerne i Tyskland og Danmark, og samtidig var efterspørgslen efter brændsel til opvarmning lav pga. det lune vejr. Den økonomiske deroute i Sydeuropa og vejret resulterede i et kraftigt faldende sentiment i markedet, som manifesterede sig i et reelt lavprisscenarie. På den baggrund var vi ude med en skarp anbefaling til vores kunder, som resulterede i at mange decentrale el-producenter sikrede grundbeløbet på fornuftige niveauer, mens en stor del af vores forbrugskunder afdækkede en del af deres indkøb. // Resultat før skat i TDKK // GWh håndteret ske nøgletal, nedgraderinger af kreditværdighed og auktioner af statsobligationer i især de sydeuropæiske lande viste en dyster udvikling. På energimarkederne kom den europæiske gældskrise til udtryk i lav efterspørgsel fra industrien. Samtidig spillede vejret igen ind. Denne gang med usædvanlig varmt, vådt og blæ- // Ny støttelov til vindkraft i Tyskland Af og til er det ikke prisbevægelser i markedet, vi skal reagere på, men politiske beslutninger der bliver til lovgivning og åbner døren til et nyt marked. Det var tilfældet i Tyskland, hvor man i sensommeren vedtog en ny såkaldt EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) lov der støtter vindkraftproducenter, som producerer strøm på markedsvilkår Direktvermarktung. Det medførte naturligt en efterspørgsel efter Nordjysk Elhandels kompetencer inden for handel og produktionsbalanceansvar for vindkraft. Med vores erfaringer og succeser fra Danmark og Sverige i bagagen lykkedes det igennem en intensiv proces at indgå direktvermarktungsaftaler med en række større developers af vindkraft i Tyskland. Samlet blev der i 2011 indgået aftaler i Tyskland med over 600 MW installeret effekt vindkraft - hvilket ca. svarer til strømforbruget fra husstande. Et stort og vigtigt gennembrud for vores aktiviteter på Renewables. Et forretningsområde vi forventer fortsat vækst i, eftersom der i disse år investeres massivt i vindkraft i flere europæiske lande og stadig flere støttesystemer gøres markedkonforme, eller møller udtræder og konverters til markedsvilkår over hele Europa. // Stærke resultater i et svært forudsigeligt marked På energimarkedet holdt den bearish stemning, der indtraf allerede i slutningen af september, helt ind i december måned, hvor gældskrisen forsatte den negative spiral og vejret var varmt, vådt og meget blæsende for årstiden. Oven i købet tog CO2 priserne et stort prisdyk på grund af lav efterspørgsel og forventninger om overudbud fremadrettet, som bidrog til at trække elpriserne længere ned og fastholde vores kunders interesse for at prissikre til op mod årets afslutning. Samlet set har Nordjysk Elhandels ageren og resultater på markedet i 2011 været meget tilfredsstillende. Rammerne i vores Side 10 Årsrapport 2011

11 Året kort < LEDELSENS BERETNING // Prisudviklingen på råvarer // Prisudvikling på el og CO 2 USD/Unit USD/unit Brent 1 (Olie) API-2 12 (kul) Hydrologisk balance TWh Twh handels- og risikopolitikker og vores handleres forvaltning har vist sig rummelige til selv markedsscenarier, hvor de traditionelle prissættende faktorer overtrumfes, og markedet i stedet domineres af ekstraordinære begivenheder og politiske beslutninger. EUR/MWh Skandinavisk elpris ENOYR-12 Jylland/Fyn elpris DK Tysk elpris EEX-12 CO2 kvote EURDEC-11 På den baggrund vidner det om høj kompetence og rettidig beslutningsdygtighed i vores handelsfunktioner, at vores handlere kommer ud med stærke resultater i et år, der har været kendetegnet ved markante og uforudsigelige begivenheder EUR/ton "Stærke resultater i et svært forudsigeligt marked Årsrapport 2011 Side 11

12 LEDELSENS BERETNING > Salgsområder Salgsområder Side 12 Årsrapport 2011

13 Salgsområder < LEDELSENS BERETNING CONSUMPTION > 14 COMBINED HEAT AND POVER > 16 RENEWABLES GENERATION > 18 RENEWABLES ORIGINATION > 20 WHOLESALE > 22 Årsrapport 2011 Side 13

14 LEDELSENS BERETNING > Consumption Øget konkurrence og markedsregulering udfordrer privatkundeaktiviteterne Øget konkurrence og markedsregulering udfordrer privatkundeaktiviteterne Året 2011 har varslet nye tider på markedet for privatkunder. Flere af Nordjysk Elhandels konkurrenter har i løbet af året startet offensive salgs- og markedsføringskampagner og konkurrencen på markedet er i det hele taget blevet skærpet mærkbart. I Consumption, der har ansvar for privatkundeområdet, har året budt på en jævn kundetilgang, der dog ikke helt modsvarer det forventede. På de interne linjer er det lykkedes at effektivisere de administrative processer i kundehåndteringen så afdelingen fremstår mere omkostningseffektiv og resultatet i afdelingen må anses for at være tilfredsstillende. // Ulemper for konkurrencen på el-markedet I realiteten var Nordjysk Elhandel det første energiselskab herhjemme, der lancerede salg og markedsføring målrettet privatkunder efter elmarkedet blev liberaliseret i Igennem en årrække har vi draget fordel af at være first mover på markedet, og kunderne har taget godt imod innovative produkter og salg via field marketing. Men vilkårene på detailmarkedet er blevet ændret markant. Lovgivningen, der har forkortet bindingsperioden på elaftaler til en maksimal bindingsperiode på seks måneder, har dog på mange måder skadet konkurrencen på markedet, eftersom det umuliggør attraktive fastprisaftaler eller optionsbaserede produkter som Nordjysk Elhandel tidligere har haft stor succes med og som vi ved har vundet stor popularitet på andre finansielle markeder f.eks. realkredit. // Ny strategi og opstart af naturgas Samtidigt med at organisationen i 2011 er blevet mere lean, er der i Consumption blevet arbejdet med opbygning af kundeloyalitet, salg via webshop samt ikke mindst nye offensive strategier for salg og markedsføring. Flere af disse strategiske tiltag skal kvalificeres, testes og iværksættes i løbet af Afdelingen er således kort inde i 2012 startet op på et nyt marked - salg af naturgas. Det danske detailmarked for naturgas er ikke særlig konkurrenceudsat, og mange naturgaskunder er endnu ikke klar over, at de frit kan skifte leverandør af naturgas, og at det i realiteten er ganske ubesværligt at skifte. Nordjysk Elhandel går til markedet med konurrencedygtige priser og rabatter for dobbeltkunder (el/naturgas) og planlægger at gennemføre kampagneaktiviteter målrettet naturgaskunder. For mange vil der være mulighed for at spare nemme penge, og vi håber derfor på en jævn tilgang af kunder på naturgas. Herudover skal der på el fastlægges en langsigtet salgs- og fastholdelses strategi, som iværksættes hen over sommeren og i andet halvår. Vi ser også en mulighed for at der politisk bliver taget initiativ til at forbedre reguleringen af markedet til fordel for den frie konkurrence og de danske forbrugere. Side 14 Årsrapport 2011

15 Consumption < LEDELSENS BERETNING Årsrapport 2011 Side 15

16 LEDELSENS BERETNING > Combined Heat and Power God tilgang af kunder og udvikling af systemer styrker markedspositionen i CHP 2011 har konsolideret Nordjysk Elhandels placering som markedsleder inden for handel og produktionsbalanceansvar (PBA) for danske decentrale kraftvarmeproducenter. På de vigtige forretningsparametre; kundebase, produkter og service, IT-systemer samt udvikling af nye (internationale) markeder kommer Nordjysk Elhandel styrket ud af // En model der inspirerer globalt De danske decentrale producenter er en afgørende brik i den forsyningsstruktur, som har gjort det muligt at integrere 20 % vindkraft i Danmark, og som fremadrettet skal rumme op mod 50 % vindkraft. Den store fleksibilitet, der ligger i den decentrale infrastruktur og produktion, er unik for Danmark, og er en model der har gjort Danmark til et forgangsland globalt inden for integration af vedvarende energi i forsyningen. Når Nordjysk Elhandel i dag er de decentrale producenters foretrukne partner med hensyn til handel og produktionsbalance, skyldes det, at vi har formået at hjælpe producenterne til at få maksimal værdi ud af deres muligheder på markedet på en måde, som er overskuelig og uden store risici. Vi har, siden vi gik ind på området, investeret målrettet i at opbygge en CHP-afdeling med kompetente ressourcer og branchens bedste PBA-systemer. Vi mener således, at Nordjysk Elhandel CHP-afdeling i dag leverer den bedste rådgivning om markedet og de systemiske redskaber, som gør det brugervenligt og bekvemt for producenterne at optimere produktionen af varme og strøm. Det er derfor meget tilfredsstillende, at Nordjysk Elhandel i dag er de decentrale producenters foretrukne partner, og at vi med vores enorme erfaring og knowhow om decentral produktion på det meget udviklede danske marked har et stærkt aktiv, som vi ser stigende international efterspørgsel efter. // Stærk position i Danmark og god start i Tyskland Konkurrencen på handel og balancering for decentrale producenter er hård. Det er derfor meget tilfredsstillende, at 2011 har budt på en tilgang af nye kunder med en effekt på 250 MW produktion og 100 MW elkedler. På Sjælland har Nordjysk Elhandel indgået aftaler med en række større værker. og voreschp-afdeling har i 2011 vundet flere af de udbud, vi har deltaget i Tilgangen af nye værker og en samlet vækst i den håndterede kapacitet i CHP på 25 % vidner om, at det er lykkedes at opbygge kompetencer og services, som ikke matches af vores konkurrenter. I Tyskland har CHP gennemført en række positive testforløb, og de første fire PBA-aftaler er trådt i kraft på en række værker. // Systemer sikrer optimal produktion Med introduktionen af Nordjysk Elhandels PBA-system var CHPafdelingen pioner på håndteringen af decentral produktion. I 2011 er PBAS blevet opdateret i en ny version, og et nyt driftsoptimeringssystem, NEAS Production Assistant, er blevet introduceret. NEAS Production Assistant gør det overskueligt og bekvemt at planlægge varmeproduktion og indmelding af el-produktion. Systemet behandler data vedrørende det enkelte værks produktionshistorik sammenholdt med prognoser for priser, vejret og varmeaftag. Systemet kan desuden integreres med et system for fremløbstemperaturstyring. Med PBAS Planning Assistant får værket et system, der gør det nemt og overskueligt at planlægge og indmelde produktion fra andre produktionsenheder (f.eks. sol, bio, elkedel mv.). // Langvarige kunderelationer I 2012 bliver der fokus på at konsolidere vores position som de decentrale producenters foretrukne partner. Der skal gøres en salgsindsats for det nyudviklede driftsoptimeringssystem, og vi vil fortsætte produktudviklingen med en klar målsætning om at være først med de løsninger, der skaber mest værdi for værkerne på basis af de aktuelle markedsvilkår og reguleringen af sektoren. For CHP budgetteres der i 2012 med en samlet årlig produktion, der passerer 2 TWh. Resultatmæssigt forventes ligeledes fremgang i forhold til Side 16 Årsrapport 2011

17 Combined Heat and Power < LEDELSENS BERETNING Rådgivning og systemer til optimering af varme- og el- "produktion... Årsrapport 2011 Side 17

18 LEDELSENS BERETNING > Renewables - Generation Specialkompetencer på vindkraft giver gennembrud i Tyskland Aktiviteter på området for Renewables har udviklet sig til en absolut spidskompetence i Nordjysk Elhandel, hvorfor vi i forbindelse med reorganiseringen af de salgs- og markedsvendte funktioner valgte at etablere to selvstændige forretningscentre; Generation og Origination, med henblik på at dedikere ansvar og skabe maksimal fokus på forretningsudvikling og internationalisering af vores kompetencer på området for renewables. // God entré i Tyskland Renewables - Generation er dedikeret til at sælge og udvikle Nordjysk Elhandels services på handel og fysisk håndtering af især vindkraft, men i stigende grad også hydro, solar og bio. Kort efter etableringen fik afdelingen sin ilddåb, da en ny støttelov Erneuerbare Energie Gesetz 2012 (EEG) blev fremsat i Tyskland. EEG 2012 støtter fremadrettet producenter af vedvarende energi, som skif- "Tilbyder vindkraftproducenter i Tyskland risikofri ekstraindtjening... Side 18 Årsrapport 2011

19 Renewables - Generation < LEDELSENS BERETNING ter fra den statslige afregning og balancering, til afregning og balancering på markedsvilkår. Dette var en døråbner for Nordjysk Elhandels kompetencer på handel og produktionsbalanceansvar for vindkraft, og på baggrund af præmieordning til de producenter, der konverterer til markedsvilkår, kunne vi tilbyde vindkraftproducenter i Tyskland en risikofri ekstra indtjening. På den baggrund blev der i efteråret iværksat en intensiv salgsindsats overfor developers og investorer i vindkraft i Tyskland, som inden årets udgang resulterede i en tilgang af over 600 MW installeret effekt vindkraft i Tyskland. De indgåede Power Purchase Agreements (PPA er) og aftaler om produktionsbalanceansvar er indgået med en række større developers, energiselskaber og enkelte mindre vindparker. Tilgangen af vindkraft i Tyskland anses for at være meget tilfredsstillende og må betegnes som et gennembrud for vores services af den fysiske håndtering af strøm uden for Skandinavien. Særligt opløftende er det, at vi nu oplever, at vores investeringer i ressourcer og systemer til fysisk håndtering af vindkraft giver Nordjysk Elhandel en konkurrencefordel både i forhold til en attraktiv prissætning og en optimal servicering af vindkraftproducenterne. Gennembruddet i Tyskland vidner om, at vores investeringer på vindkraftområdet og de mange erfaringer vi har gjort i Danmark har givet selskabet et meget stærkt fundament for at udbrede vores aktiviteter på vindkraften internationalt. // Ugunstig priskombination i Sverige I Sverige har Nordjysk Elhandel igennem de seneste år opbygget en større vindkraftportefølje, der bl.a. omfatter et af de største onshore projekter i Europa. Prisudviklingen i 2011 betød dog, at set over hele året var niveauet for vores handelsaktiviteter i Sverige lavere end ventet. Prisen på elcertifikater, der er det svenske (og fra årsskiftet 2012 også norske) støttesystem til vindkraft, faldt fra 251 SEK/stk. i starten af januar til 153 SEK/stk. ultimo december for elcertifikater med levering i Det store prisfald resulterede i manglende interesse for prissikringer af elcertifikater. Sammenholdt med prisudviklingen på strøm, der efter de momentane prisstigninger forårsaget af Fukushima-ulykken, generelt også var nedadgående, har majoriteten af vindkraftproducenter ej heller været disponeret for at lave nye prissikringer af strømproduktionen. Oven i købet blev Sverige i 2011 opdelt i fire prisområder, hvilket påvirkede resultatet af vores forvaltningen af vindkraft i Sverige negativt. På baggrund af prisudviklingen i Norden har Renewables Generation i løbet af året brugt ressourcer på at udvikle nye produkter tilpasset lavprisscenarier, således vi i endnu højere grad kan øge værdien i vinden, når markedet handler lavt. // Re-powering i Danmark og entré i UK En stor del af de danske vindmøller er af ældre dato, og processen med udskiftningen af de gamle møller med nye, der populært kaldes re-powering, er nu i gang. Hertil kommer opførsel af helt nye vindprojekter herhjemme. Gennem vores samarbejde med Vindenergi Danmark har vi mulighed for at tilbyde porteføljeforvaltning og mere avancerede prissikringsaftaler, der kan optimere indtjeningen løbende og sikre rentable bundniveauer for afregningen. Især fra de større developers herhjemme oplevede vi stor interesse for disse ydelser. Baseret på interessetilkendegivelserne i løbet af 2011 fra bl.a. developers med forestående re-powering, forventer vi, at der i 2012 vil komme en del aktiviteter på det danske vindkraftmarked. Efter regnskabets afslutning har Nordjysk Elhandel indgået en samarbejdsaftale med britiske Opus Energy om handel og produktionsbalanceansvar for vindkraft i UK. Opus Energy er førende på el og naturgas til erhvervssegmentet i UK, og samarbejdet giver Nordjysk Elhandel en stærk partner med stort kendskab og netværk på markedet, der aktivt markedsfører vores kompetencer over for britiske vindkraftproducenter og deltager i udbud. I UK er der aktuelt planer om en massiv udbygning af vindkraften, på baggrund af attraktive støttevilkår. Samarbejdet med Opus Energy har allerede resulteret i de første PPA er, som vil fremgå af næste års regnskab. Vi forventer i 2012 at intensivere vores aktiviteter i UK, med deraf følgende vækst i volumen og omsætning på det britiske marked. // Oprustning til yderligere vækst Aktiviteterne under Renewables - Generation vil også fremadrettet være et højt prioriteret vækstområde i Nordjysk Elhandel. I 2012 vil der blive allokeret yderligere ressourcer til afdelingen med henblik på både at optimere vores aktiviteter på etablerede markeder samt opdyrke potentielt nye markeder. Konkret foreligger der i 2012 planer om at opruste på ressourcesiden med flere salgs- og kundemedarbejdere, og i forlængelse heraf skal der gøres en målrettet indsats for at markedsføre NEAS Production Management. Et full scale koncept på finansiel handel og fysisk håndtering fra projekt planlægning til kommerciel drift, hvor vi bringer alle vores kompetencer i spil for at minimere omkostninger og risici forbundet med investeringer i vedvarende energi og maksimere vores kunders indtjening. Årsrapport 2011 Side 19

20 LEDELSENS BERETNING > Renewables Origination Stærk performance på nye markeder Et fælles-europæisk marked for handel med oprindelsescertifikater, de såkaldte Guarantees of Origin (GoOs), er under hastig udvikling. Flere lande i Europa har implementeret obligatoriske skatte- eller certifikatsystemer, der skaber markeder for handel med certificeret vedvarende energi og høj effektiv energi. På grundlag af Nordjysk Elhandels aktiviteter inden for vindkraft og kraftvarmeproduktion har vi igennem de seneste år opbygget ekspertise i akkreditering og certificering af vindmøller og kraftvarmeværker (både naturgas-, bio- og affaldsværker). Med stor værdi for vores kunder har vi gennemført akkreditering til det britiske LEC (Levy Exemption Certificate) system og godkendelser til anerkendte GoO-standarder ECCS og RECS. Igennem vores origination-aktiviteter bidrager vi med øget værdi til vores kunder i energiproduktionen, hvilket således baner vejen for mere handel med energiselskaber og virksomheder, der ønsker garantier for at deres levering/forbrug af strøm produceres fra vedvarende energi. // Høster aktuelle synergier og imødekommer morgendagens markeder Styrken i Renewables - Origination ligger specielt i den måde netop det forretningsområde formår at tilføre merværdi til vores "Tilfører merværdi til vores kunder og værdi til Nordjysk Elhandel... Side 20 Årsrapport 2011

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER April 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Elpriserne fortsætter med at falde, og de prissættende faktorer peger fortsat nedad. Elpriserne fortsætter med at falde, og de prissættende faktorer

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Februar 2014 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER December 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer giver basis for yderligere prisfald denne måned. Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Stille 2010 men lys fremtid!

Stille 2010 men lys fremtid! Årsrapport 2010 VELKOMMEN > Årsrapport 2010 Stille 2010 men lys fremtid! Direktionen i Nordjysk Elhandel. Fra venstre Bjørn Skovhus, Vicedirektør, Bo Lynge Rydahl, Administrerende direktør og Søren Agersbæk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FREDERICIA DEN 8. OKTOBER 2009 1 FarWind Energy - Investeringsprocessen Projekt identifikation og vurdering Foranlediget af investor Gennem kontakter

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Biogas mulighederne for afsætning 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Om Dansk Energi Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark Dansk Energi styres og

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet.

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. 6. marts 2014 NOTAT Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. Notatet er et baggrundsnotat til hovedrapporten

Læs mere

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Generalforsamling, Nuuk 10. februar 2014 CEO Mikael Thinghuus Årets resultat Omsætningsfremgang trods lavere rejekvoter Resultatopgørelse 2010/11 2011/12 2012/13

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING?

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING? INVESTERING I FREMTIDEN TOPSKAT eller OPSPARING? INFORMATION SOLENERGI EJENDOMME ESTATEPARTNER A/S KORT SAGT Vi administrerer selskaber for over DKK 1 mia. Vi udbyder hert år omkring 10 nye sunde solprojekter

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden!

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Nøgleydelser: Køb og salg af ejendomme Asset management - Ejendomsadministration (kontakt til lejere, myndigheder, udlejning etc.) - Selskabsadministration

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere