MANIFEST MANIFESTO. For a 21C museum. For et museum i det 21. århundrede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANIFEST MANIFESTO. For a 21C museum. For et museum i det 21. århundrede"

Transkript

1 MANIFESTO For a 21C museum MANIFEST For et museum i det 21. århundrede 1

2 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment cocreation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences 2 enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine

3 MANIFESTO For a 21C museum MANIFEST For et museum i det 21. århundrede

4 4

5 The MUSE UM is a hybrid museum covering art, archaeology, natural history, local and social history as well subjects that cross these disciplines. We are distributed on six museum sites and five archives in North West Jutland, Denmark. MUSE UM er et hybrid-museum, som dækker kunst, arkæologi, naturhistorie og historie, såvel som tværfaglige emner. Vi er fordelt på seks udstillingssteder og fem arkiver i Nordvestjylland. 5

6 Three of our sites are on Fur, a picturesque little island in the Limfjord Tre af vores udstillingssteder ligger på Fur, den lille maleriske ø i Limfjorden 6

7 Fur Fossils 55,000,000 million years A museum for the amazing Moclay fossils of the Eocene Era where modern life was born after the death of the dinosaurs. Our Fossil Hunt allows visitors to engage hands-on with science and with our geological past. The sanded up harbour on Fur A fisherman s hut telling the story of fishing life and of the harbour, dug out by hand by the fishermen of Fur in 1911 only to be sanded up later by the currents in the Limfjord. The fisher-farmers farm on Fur Farmers on Fur were at the same time fishermen. Our small farm from 1856 is the only remaining farm of that kind in the area. The rest of our sites are on the Salling peninsula: Glyngore Culture station In the town s former 1884 railway station we have a local history museum which we will develop into a cultural venue for the village. Skive Intersection Our hybrid place where art, archaeology, natural history, local and social history meet. We will develop this into a cultural hub for the local community and visitors alike. Spottrup Medieval Castle The best preserved medieval castle in Denmark. Double moated and finished in 1520, the Castle is the perfect setting for our summer events like jousting and sword fights. Finally, we have 5 archive centres: The Archives of Fur, Sallingsund, Skive, Spottrup, and Sundsore house the written memories of our local area Through these 11 sites, we will become a meeting place for locals and a destination for national and international visitors. Fur Fossiler år Et museum for de fantastiske molerfossiler fra den eocæne epoke, hvor det moderne liv opstod efter dinosaurernes uddøen. Vores fossiljagter giver besøgende mulighed for bogstavelig talt at få fingre i videnskaben og vores geologiske fortid. Den tilsandede havn på Fur En fiskerhytte fortæller historien om fiskernes liv og om havnen, som i 1911 blev gravet ud med håndkraft af fiskerne. Senere tilsandede havnen igen på grund af Lim fjordens strøm forhold på stedet. Fisker-bondens gård på Fur Furs bønder var også fiskere. Vores lille gård fra 1856 er den eneste bevarede gård af sin slags i området. Resten af vores udstillingssteder ligger på halvøen Salling: Glyngøre Kulturstation I byens forhenværende jernbanestation fra 1844 har vi et lokalhistorisk museum, som vi vil udvikle til også at blive et kulturhus. Krydsfelt Skive Vores hybrid-museum, hvor kunst, arkæologi, naturhistorie, historie mødes. Vi vil udvikle dette til at blive et kulturelt centrum for både lokalsamfundet og besøgende udefra. Spøttrup Middelalderborg Den bedst bevarede middelalderborg i Danmark. Med dobbelt voldgrav stod borgen færdig i 1520, og den udgør de perfekte rammer for vores sommeraktiviteter som fx Bispens Marked og ridderturneringer.. Endelig har vi fem lokalarkiver: Arkiverne på Fur, Sallingsund, Skive, Spøttrup og Sundsøre huser de skriftlige erindringer fra lokalområdet Med disse 11 besøgssteder vil vi blive et mødested for lokalbefolkningen samt en destination for nationale og internationale besøgende. 7

8 Our name reflects our vision The name of an organisation should reflect its soul and its vision. In 2008, when our museums and archives were first merged, the new organisation was given the generic name, Museum Salling. But the individual sites kept their old, generic names: Skive Museum, Skive Art Museum, Fur Museum, Spottrup Castle and Glyngore Museum. The result was brand confusion and no real sense of a shared vision or purpose. Se, we began the process that led to the ideas expressed in this document. We wanted a new name for the organisation to reflect our new ideas for our museum. As the MANIFESTO says: We need a museum fit for the 21st century, that is for 21st century people and 21st century life. We needed a name and logo to reflect that. A vision-led branding process created the name MUSE UM and we expressed it with our new logo. Vores navn afspejler vores vision Navnet på en organisation skal reflektere dens sjæl og dens vision. I 2008 da vores museer og arkiver oprindelig blev fusioneret, blev den nye organisation døbt Museum Salling. Men de individuelle udstillingssteder beholdt deres gamle navne: Skive Museum, Skive Kunst museum, Fur Museum, Spøttrup Borg og Sallingsund og omegns Museum. Dette resulterede i brand-forvirring og en manglende fælles vision eller formål. Derfor indledte vi den proces, der førte til ideerne udtrykt i dette dokument. Vi ønskede et nyt navn på organisationen, der ville afspejle vores nye ideer for vores museum. Som MANIFESTET udtrykker: Vi har brug for et museum, der er tilpasset det 21. århundrede, som henvender sig til det 21. århundredes mennesker og livet i det 21. århundrede. En visionsstyret branding-proces skabte navnet MUSE UM og logoet. 8

9 The name MUSE UM proudly signifies that we are a museum, a type of institution with a heritage that can be traced back to Renaissance Italy. The Bauhaus-like characters in the logo reflect those classical roots. Navnet MUSE UM er en stolt tilkendegivelse af, at vi er et museum; en institution, hvis traditioner kan spores tilbage til renæssancen i Italien. De Bauhaus-inspirerede bogstaver i logoet afspejler disse klassiske rødder. MUSE The word museum originally denoted a temple for the muses, the Greek goddesses inspiring art and science. Modern muses don t want a temple. They want funky rooms speaking to the mind and talking to the senses. That is what we will provide. SE The Danish word for see. RUM The Danish word for room. Our museum will have rooms in which there are things to see, to be dazzled by, to engage with and to participate in. An institution needs to orient itself towards its time. We symbolize that by rotating the SE. We want you to see, and think about, everything. But from a different angle. So, at MUSE UM, we summon the modern muses and invite the contemporary users to be challenged and to co-create tomorrow s museum experience. MUSE Ordet museum betegnede oprindelig et tempel for muserne; de græske gudinder, der var inspirationskilder for kunst og videnskab. Moderne muser vil ikke have templer. De vil have funky rum, der taler til sind og sanser. Dette er, hvad vi vil skabe. SE Se tingene på en ny måde. RUM Rum kan findes og opleves inde, ude eller virtuelt. Vores museum skal have rum, hvori der er noget at se på, at blive betaget af, at engagere sig i og at deltage i. En institution skal orientere sig imod tidsånden. Vi symboliserer dette ved at rotere SE. Vi ønsker, at man skal se, og tænke over, alting. Blot fra en anderledes vinkel. Således hidkalder vi på MUSE UM de moderne muser og inviterer vor tids brugere til at lade sig udfordre og bidrage til at medskabe 1 morgendagens museumsoplevelse. 1 co-create 9

10 10 Martin Bigum Advice for the young at heart, 1993

11 THE MUSE UM MANIFESTO MUSE UMs MANIFEST 11

12 1 In the 21st century, Mankind is facing unprecedented possibilities and unparalleled challenges. The information age, globalization, science and technology have given us power and technical knowledge and have radically changed our lives. But we also need ethical and moral insight in order to navigate this new world and to make sense of our lives. All this requires new ways of thinking, new ways of doing things and new institutions. We will create a museum fit for the 21st century, a museum that has something to say; a museum that unleashes creativity and cocreates insight; a museum which is collections based, curatorially informed and audience focused; a museum with a human face providing a third space anchoring community life. Insight The RSA proposes that the 21st century needs a new and updated Enlightenment 2. We concur. The original 18C Enlightenment was the Age of Reason. We propose that the new enlightenment will be the age of Insight - into history, philosophy, culture, art, science and not least into ourselves. Co-creation Louise Govier defines co-creation as museum and gallery professionals working with our audiences (both existing and potential) to create something new together 3. The most ground breaking work on co-creation in practice is pioneered by Nina Simon at Santa Cruz Museum of Art & History 4. Third place The third place (or third space) was termed by Ray Oldenburg 5. He argues that we need social surroundings for community building, separate from the home (the first place), and the workplace (the second place). Third places are important for civil society, democracy, civic engagement, in establishing feelings of a sense of place. Can we go on like this? Will the ideas and values which transformed our world in the last two centuries be sufficient to find solutions to the challenges we now face or do we need new ways of thinking? Matthew Taylor 6. 2 Twenty-first century enlightenment (2010) found on about-us/rsa-pamphlets/21st-century-enlightenment Leaders in co-creation? Why and how museums could develop their cocreative practice with the public, building on ideas from the performing arts and other non-museum organisations (2009:5) found on cloreleadership.org/cms/user_files/fellow_fellowship_research_projects_ download_report/74/louise%20govier%20-%20clore%20research%20 -%20Leaders%20in%20Co-Creation.pdf See her excellent blog Museum 2.0 or The Participatory Museum (2010). 5 The Great Good Place (1989) 6 op.cit. 12

13 1 I det 21. århundrede har menneskeheden hidtil usete muligheder og står overfor udfordringer uden sidestykke. Informationsalderen, globalisering, videnskab og teknologi har givet os magt og teknisk viden og har ændret vores liv radikalt. Men vi behøver etisk og moralsk indsigt for at kunne navigere i denne nye verden og finde en mening med livet. Alt dette kræver nye måder at tænke på, nye måder at gøre tingene på og nye institutioner. Vi vil skabe et museum der passer til det 21. århundrede; et museum der har noget at sige; et museum der slipper kreativiteten løs og medskaber indsigt; et museum der er samlingsbaseret, kuratorisk informeret og publikumsfokuseret; et museum med et menneskeligt ansigt, der som et tredje rum forankrer samfundslivet. Indsigt RSA fremsætter den ide at, der er brug for en ny og opdateret Oplysningstid 2 i det 21. århundrede. Vi er enige. Den op rindelige Oplysningstid i det 18. århundrede var ra tionalitetens tidsalder. Vi foreslår at den nye oplysningstid vil blive indsigtens tidsalder; indsigt i historie, filosofi, kultur, kunst, videnskab og ikke mindst os selv. Co-creation Louise Govier definerer co-creation som fagfolk på museer og gallerier, der samarbejder med deres publikum (både nuværende og potentielle) for at skabe noget nyt i fællesskab 3. Det mest banebrydende arbejde med co-creation i praksis foretages af Nina Simon ved Santa Cruz Museum of Art & History 4. Det tredje sted Det tredje sted (eller tredje rum) blev betegnet som sådan af Ray Oldenburg 5. Hans argument er at vi behøver sociale omgivelser for at opbygge fællesskaber uden for hjemmet (det første rum) og arbejdspladsen (det andet rum). De tredje rum er vigtige for civil samfundet, demokratiet og borgernes engagement i skabelsen af en følelse af et sted. Kan vi fortsætte sådan her? Vil de ideer og værdier, som forandrede verden i løbet af de sidste to århundreder, være tilstrækkelige til at finde løsninger på de udfordringer, vi står overfor i dag, eller har vi brug for nye måder at tænke på? Matthew Taylor 6. 13

14 2Conventional museums and disciplines represent thinking from a bygone age. We will keenly and discerningly examine and challenge assumptions, conventions, and disciplinary borders. We will scrutinize and contest what a museum is and how it is run by creating an interdisciplinary, free-thinking hybrid museum. Disciplines are constructions Disciplines like art, archaeology, history, and geology are historical and human constructions which come, transform and go. They shape our perspectives, gives us a language and a methodology to analyse and understand the world. But they at the same time restrict our thinking. The same applies to the way we divide our collections. Contrary to common belief, collections are dynamic. The history of museums in the nineteenth and twentieth century shows a continuous shaping and reshaping of collections following disciplinary and political agendas 7. Mench and Mench. 7 From Disciplinary control to co-creation collection and the development of museum as praxis in the nineteenth and twentieth century, (2010: 41). Hybrid Museum A hybrid museum may transcend and cut across categories such as academic disciplines, time and place. It stands in contrast to the traditional single-themed museum which focuses on objects from a particular place and time from the perspective of a particular discipline. Hybridity can also refer to breaking down barriers between functions and places. The book shop may enter into the gallery space as museum objects may be seen in the museum café. The borders between the physical world and the cyber space can similarly be dissolved. The kind of hybrid museum we want to create does not reject traditional disciplines and disciplinary exhibitions. It supplements, challenges and transcends conventional thinking with interdisciplinary approaches. We believe that we thereby get a deeper understanding of disciplines and of the world. This hybrid thinking about disciplines, experiences, functions, media and exhibition technology will create considerably more exciting exhibitions for our audiences. The hybrid organisation which breaks down silos and organisational orthodoxy will unleash the creativity and energy needed to help rejuvenate the museum, people and society for the 21st century. 14

15 2Konventionelle museer og discipliner repræsenterer tænkning fra en svunden tid. Vi vil ivrigt og eftertænksomt undersøge og udfordre antagelser, konventioner og disciplinære grænser. Vi vil granske og anfægte, hvad et museum er, og hvordan det drives ved at skabe et tværfagligt, frit tænkende hybridmuseum. Discipliner er konstruktioner Discipliner som kunst, arkæologi, historie og geologi er historiske og menneskeskabte konstruktioner som kommer, ændres og forsvinder. De former vores perspektiver, giver os sprog og metodik til at analysere og forstå verden. Men samtidig begrænser de vores tænkning. Det samme gælder for måden, hvorpå vi opdeler vores samlinger. I modsætning til den gængse opfattelse er samlinger dynamiske. Museernes historie gennem det nittende og tyvende århundrede viser en stadig organisering og reorganisering af samlingerne i tråd med disciplinære og po litiske dagsordener 7. Mench and Mench. Hybridmuseum Et hybridmuseum kan transcendere og gå på tværs af kategorier som akademiske discipliner, tid og sted. Det står i kontrast til det traditionelle enkelt-tema-museum som fokuserer på genstande fra et bestemt sted og en bestemt tid ud fra et bestemt fagligt perspektiv. Hybriditet kan også henvise til en nedbrydning af barrierer mellem funktioner og steder. Kiosken kan indgå i galleriet såvel som museumsobjekter kan vises i museets cafe. Grænserne mellem den fysiske verden og cyberspace kan ligeledes opløses. Den type af hybridmuseum som vi ønsker at skabe, af viser ikke traditionelle discipliner og fagspecifikke ud stillinger. Det supplerer, udfordrer og overskrider konventionel tanke gang via en tværfaglig tilgang. Vi mener at vi på denne måde kan opnå en dybere forståelse af disciplinerne og af verden. Denne hybride tankegang omkring discipliner, erfaringer, funktioner, medier og udstillingsteknologi vil skabe betydelig mere spændende udstillinger for vores besøgende. Den hybride organisation, som nedbryder siloer og organisatoriske konventioner, vil frigøre den kreativitet og energi, som er nødvendig for at genskabe museet, mennesket og samfundet til det 21. århundrede. 15

16 Museums of the future must enable personal and collective insights, not just present knowledge and aesthetics. We will re-think the physical museum spaces and buildings to create compelling, immersive experiences which speak to the mind, the body and the soul, engaging the senses, triggering the imagination and stimulating creativity, delivering social, intellectual, emotional and spiritual audience 3outcomes. Immersive From Latin Immersus - to dip or to plunge + ive - having the nature, character, or quality of; given to. Definition 8 1. Pertaining to immersing or plunging into something 2. Providing information or stimulation for a number of senses, not only sight and sound 3. Generating a three-dimensional image which appears to surround the user Audience outcomes Traditionally museums have focused on providing object based information or aesthetic experiences through art. Howard Gardner s multiple intelligences theory 9 surely challenges museums to revise and ameliorate their communication approaches. John Falk s fundamental thesis, that people visit and make meaning from museum experiences based on their ability to fulfil identity-related goals and interests, is a big step in that direction 10. But we adhere to Morris Hargreaves McIntyre s (MHM) model of Visitor Outcomes, based on substantial audience research, divides visitor responses into twenty distinct types, arranged in four classifications: Social, Intellectual, Emotional or Spiritual which are related to Maslow s Hierarchy of Human Needs 11. Understanding something about museum visitors is not a nicety; it is a necessity 12 John Falk. 8 immersive 9 See for instance Gardner, Howard (1999) op.cit, pp Falk, John H Identity and the Museum Visitor Experience (2009) 11 Morris Hargreaves McIntyre (2005:9) Never Mind the Width, Feel the Quality, presented at The Museums & Heritage Show Ltd. 12 Falk op.cit. p

17 Fremtidens museer skal muliggøre personlig og kollektiv indsigt, ikke blot præsentere viden og æstetik. Vi vil gentænke de fysiske museumsrum og -bygninger for at skabe overbevisende totaloplevelser som taler til sind, krop og sjæl, aktiverer sanserne, sætter gang i fantasien, stimulerer kreativiteten og giver sociale, intellektuelle, 3følelsesmæssige og åndelige publikumsoplevelser. Publikumsoplevelser Traditionelt har museer fokuseret på at give genstandsbaseret information eller æstetiske oplevelser gennem kunst. Howard Gardners teori om multiple intelligenser 9 udfordrer klart museerne til at revidere og forbedre deres kommunikationstilgange. John Falks fundamentale tese om, at det er identitetsrelaterede mål og interesser, der motiverer mennesker til at besøge museer, og at besøgende skaber mening med museumsoplevelser baseret på deres evne til at få opfyldt disse, er et stort skridt i den retning 10. Men vi bruger Morris Hargreaves McIntyres (MHM) model af Visitor Outcomes som er baseret på solid publikums-research der opdeler svarene i 20 særskilte typer, opdelt i fire klas sifikationer: Social, intellektuel, følelsesmæssig eller spirituel som relaterer til Maslows behovs pyramide 11. At forstå noget om museumsgæster er ikke kun interessant; det er absolut nødvendigt 12. John Falk. 17

18 4 Triggered by the Internet, knowledge creation and how we learn is fundamentally changing. The wall between formal and informal learning is crumbling. We will create free-choice learning environments, co-creating ideas, knowledge, art and experiences with scholars, Pro-Ams, nerds, geeks and other users by encouraging and facilitating creativity, research, involvement and user generated content. We will animate the school curriculum. We will examine the past, debate the present and help shape the future. We believe that Co-creation as defined in section 1 will be a megatrend for museums in the 21st century The renaissance stimulated by the World Wide Web is generating multiple formats and channels of communication and creativity. These include blogs, wikis, instant messaging, and texting in the realm of writing, podcasting in audio, countless sites such as Flickr for distribution and sharing of images, and video shared via YouTube and other sites Collaborative projects such as Wikipedia demonstrate that a previously unexploited collective intelligence can be tapped when the right conditions are established Social media are changing the world in ways not yet understood. The effects are rippling through news, business, entertainment, and the political arena 13. Bull et. al. Interactive, on-line learning will revolutionize education. The education revolution will have as profound and as far-reaching an effect upon the world as the invention of printing. Not only will it affect where we learn; it also will influence how we learn and what we learn 14 Gerald Celente. Pro-Ams are amateurs working to professional standards Professionals in science and medicine, war and politics, education and welfare shaped the twentieth century through their knowledge, authority and institutions. They will still be vital in the twenty-first century. But the new driving force, creating new streams of knowledge, new kinds of organisations, new sources of authority, will be the Pro- Ams 15 Charles Leadbeater & Paul Miller. 13 Bull, G., Thompson, A., Searson, M., Garofalo, J., Park, J., Young, C., & Lee, J (2008). Connecting informal and formal learning: Experiences in the age of participatory media. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 8(2). Retrieved from iss2/editorial/article1.cfm 14 Trends 2000 (1997: 249) 15 The Pro-Am Revolution (2004: 71) 18

19 4 Måden vi skaber viden på og hvordan vi lærer, er under fundamental forandring på grund af internettet. Muren mellem formel og uformel læring er ved at smuldre. Vi vil skabe læringsmiljøer til selvvalgt læring, medskabe ideer, viden, kunst og oplevelser i fællesskab med akademikere, prof-amatører, nørder og andre brugere ved at stimulere og fremme kreativitet, forskning, engagement og brugergenereret indhold. Vi vil bringe skolepensummet til live. Vi vil undersøge fortiden, debattere nutiden og bidrage til at skabe fremtiden. Vi tror på at co-creation, som defineret i afsnit 1, vil være en megatrend for museerne i det 21. århundrede Den renæssance som World Wide Web stimulerer, genererer en mangfoldighed af formater og kanaler for kommunikation og kreativitet. Dette inkluderer blogs, wikis, online kommunikation og sms-beskeder indenfor forfattervirksomhed, podcasting, utallige websider såsom Flickr til distribution og deling af billeder og videodeling via YouTube og andre sider Samarbejdsprojekter som Wikipedia viser at en hidtil uudnyttet kollektiv intelligens kan udnyttes, når de rigtige betingelser er etableret Sociale medier ændrer verden på endnu ubegribelige måder. Effekterne går som bølger igennem nyheder, forretningslivet, underholdningsindustrien og den politiske arena 13. Bull o.a. Interaktiv, online læring vil revolutionere uddannelsesområdet. Uddannelsesrevolutionen vil få lige så dybtgående og vidtrækkende betydning for verden som opfindelsen af bogtrykkerkunsten. Dette vil ikke blot påvirke, hvor vi lærer; det vil også have indflydelse på, hvordan vi lærer og hvad vi lærer 14 Gerald Celente. Prof-amatører er amatører, der arbejder efter professionelle standarder Professionelle i videnskab og medicin, krig og politik, uddannelse og velfærd formede det 20. århundrede med deres viden, auto ritet og institutioner. De vil stadig være vitale i det 21. århundrede. Men den nye drivkraft der skaber nye vidensstrømme, nye former for organisationer og nye autoritetskilder, vil være prof-amatørerne 15 Charles Leadbeater & Paul Miller. 19

20 5 Our world is increasingly interconnected. Museums cannot afford to be insular, geographically or institutionally. We will bridge the global and the local by acting as an inclusive, real and virtual town square for locals, visitors and peers alike. We will seek local, national, and global collaboration with institutions and individuals who dare to think about everything, differently. You can t get away from the fact that globalization makes us interdependent. So it s not an option to shed it. Bill Clinton. If we think that globalization is only about trade: ships, products and money flowing we re thinking too narrowly. It s more. It s personal, alive and growing. It s information flowing around the world from person to person We are all changed, enriched, challenged in subtle ways by the reality that we can reach out and touch the world with the click of a mouse. We are global wherever we are. Lanie 16. Globalization of individuals as opposed to globalization of countries and multinational companies is what we experience today and what. Thomas Friedman calls Globalization People are at once rooted and rootless, local producers and global consumers, threatened in their identities, yet continually remaking those identities. Deciphering the Global analyzes such complex worlds, looking not merely at glocalization or transnationalization but at the global macrocosm within the human - social, economic and political - microcosm. Philip G. Cerny, Professor of Global Political Economy, Rutgers University. 16 Globalization is Alive and Personal, Connecting the World, Monday, May 4, 2009, accessed (http://www.worldwiseblog.com/2009/05/ globalization-is-alive-and-personal.html). 17 The World is Flat (2007) 20

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune (Genberegning) Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 1. Formål og ændringer

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012

Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012 Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012 Jørgen Rahbek Unified Communications Produktchef Microsoft Danmark JorgenR@microsoft.com Hybrid On Premises Online Best experience

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Hvad er interaktionsdesign

Hvad er interaktionsdesign Hvad er interaktionsdesign Design af interaktive produkter der understøtter folks kommunikation og interaktion i deres hverdags- og arbejdsliv (bogen s. 9) INTERACTION DESIGN COURSE Q3 2013 MARIANNE

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere