MANIFEST MANIFESTO. For a 21C museum. For et museum i det 21. århundrede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANIFEST MANIFESTO. For a 21C museum. For et museum i det 21. århundrede"

Transkript

1 MANIFESTO For a 21C museum MANIFEST For et museum i det 21. århundrede 1

2 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment cocreation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine and challenge assumptions conventions and disciplinary boarders shape the future we will keep on creating tomorrow s museum with our audiences 21st century globalization information society interconnected immersive experiences 2 enlightenment co-creation insight unleashing creativity intellectual explore the past we will scrutinize and contest what a museum is and how a museum is run emotional third place community life live in the present social funky rooms for the muses audience focused hybrid museum spiritual think about everything differently we will examine

3 MANIFESTO For a 21C museum MANIFEST For et museum i det 21. århundrede

4 4

5 The MUSE UM is a hybrid museum covering art, archaeology, natural history, local and social history as well subjects that cross these disciplines. We are distributed on six museum sites and five archives in North West Jutland, Denmark. MUSE UM er et hybrid-museum, som dækker kunst, arkæologi, naturhistorie og historie, såvel som tværfaglige emner. Vi er fordelt på seks udstillingssteder og fem arkiver i Nordvestjylland. 5

6 Three of our sites are on Fur, a picturesque little island in the Limfjord Tre af vores udstillingssteder ligger på Fur, den lille maleriske ø i Limfjorden 6

7 Fur Fossils 55,000,000 million years A museum for the amazing Moclay fossils of the Eocene Era where modern life was born after the death of the dinosaurs. Our Fossil Hunt allows visitors to engage hands-on with science and with our geological past. The sanded up harbour on Fur A fisherman s hut telling the story of fishing life and of the harbour, dug out by hand by the fishermen of Fur in 1911 only to be sanded up later by the currents in the Limfjord. The fisher-farmers farm on Fur Farmers on Fur were at the same time fishermen. Our small farm from 1856 is the only remaining farm of that kind in the area. The rest of our sites are on the Salling peninsula: Glyngore Culture station In the town s former 1884 railway station we have a local history museum which we will develop into a cultural venue for the village. Skive Intersection Our hybrid place where art, archaeology, natural history, local and social history meet. We will develop this into a cultural hub for the local community and visitors alike. Spottrup Medieval Castle The best preserved medieval castle in Denmark. Double moated and finished in 1520, the Castle is the perfect setting for our summer events like jousting and sword fights. Finally, we have 5 archive centres: The Archives of Fur, Sallingsund, Skive, Spottrup, and Sundsore house the written memories of our local area Through these 11 sites, we will become a meeting place for locals and a destination for national and international visitors. Fur Fossiler år Et museum for de fantastiske molerfossiler fra den eocæne epoke, hvor det moderne liv opstod efter dinosaurernes uddøen. Vores fossiljagter giver besøgende mulighed for bogstavelig talt at få fingre i videnskaben og vores geologiske fortid. Den tilsandede havn på Fur En fiskerhytte fortæller historien om fiskernes liv og om havnen, som i 1911 blev gravet ud med håndkraft af fiskerne. Senere tilsandede havnen igen på grund af Lim fjordens strøm forhold på stedet. Fisker-bondens gård på Fur Furs bønder var også fiskere. Vores lille gård fra 1856 er den eneste bevarede gård af sin slags i området. Resten af vores udstillingssteder ligger på halvøen Salling: Glyngøre Kulturstation I byens forhenværende jernbanestation fra 1844 har vi et lokalhistorisk museum, som vi vil udvikle til også at blive et kulturhus. Krydsfelt Skive Vores hybrid-museum, hvor kunst, arkæologi, naturhistorie, historie mødes. Vi vil udvikle dette til at blive et kulturelt centrum for både lokalsamfundet og besøgende udefra. Spøttrup Middelalderborg Den bedst bevarede middelalderborg i Danmark. Med dobbelt voldgrav stod borgen færdig i 1520, og den udgør de perfekte rammer for vores sommeraktiviteter som fx Bispens Marked og ridderturneringer.. Endelig har vi fem lokalarkiver: Arkiverne på Fur, Sallingsund, Skive, Spøttrup og Sundsøre huser de skriftlige erindringer fra lokalområdet Med disse 11 besøgssteder vil vi blive et mødested for lokalbefolkningen samt en destination for nationale og internationale besøgende. 7

8 Our name reflects our vision The name of an organisation should reflect its soul and its vision. In 2008, when our museums and archives were first merged, the new organisation was given the generic name, Museum Salling. But the individual sites kept their old, generic names: Skive Museum, Skive Art Museum, Fur Museum, Spottrup Castle and Glyngore Museum. The result was brand confusion and no real sense of a shared vision or purpose. Se, we began the process that led to the ideas expressed in this document. We wanted a new name for the organisation to reflect our new ideas for our museum. As the MANIFESTO says: We need a museum fit for the 21st century, that is for 21st century people and 21st century life. We needed a name and logo to reflect that. A vision-led branding process created the name MUSE UM and we expressed it with our new logo. Vores navn afspejler vores vision Navnet på en organisation skal reflektere dens sjæl og dens vision. I 2008 da vores museer og arkiver oprindelig blev fusioneret, blev den nye organisation døbt Museum Salling. Men de individuelle udstillingssteder beholdt deres gamle navne: Skive Museum, Skive Kunst museum, Fur Museum, Spøttrup Borg og Sallingsund og omegns Museum. Dette resulterede i brand-forvirring og en manglende fælles vision eller formål. Derfor indledte vi den proces, der førte til ideerne udtrykt i dette dokument. Vi ønskede et nyt navn på organisationen, der ville afspejle vores nye ideer for vores museum. Som MANIFESTET udtrykker: Vi har brug for et museum, der er tilpasset det 21. århundrede, som henvender sig til det 21. århundredes mennesker og livet i det 21. århundrede. En visionsstyret branding-proces skabte navnet MUSE UM og logoet. 8

9 The name MUSE UM proudly signifies that we are a museum, a type of institution with a heritage that can be traced back to Renaissance Italy. The Bauhaus-like characters in the logo reflect those classical roots. Navnet MUSE UM er en stolt tilkendegivelse af, at vi er et museum; en institution, hvis traditioner kan spores tilbage til renæssancen i Italien. De Bauhaus-inspirerede bogstaver i logoet afspejler disse klassiske rødder. MUSE The word museum originally denoted a temple for the muses, the Greek goddesses inspiring art and science. Modern muses don t want a temple. They want funky rooms speaking to the mind and talking to the senses. That is what we will provide. SE The Danish word for see. RUM The Danish word for room. Our museum will have rooms in which there are things to see, to be dazzled by, to engage with and to participate in. An institution needs to orient itself towards its time. We symbolize that by rotating the SE. We want you to see, and think about, everything. But from a different angle. So, at MUSE UM, we summon the modern muses and invite the contemporary users to be challenged and to co-create tomorrow s museum experience. MUSE Ordet museum betegnede oprindelig et tempel for muserne; de græske gudinder, der var inspirationskilder for kunst og videnskab. Moderne muser vil ikke have templer. De vil have funky rum, der taler til sind og sanser. Dette er, hvad vi vil skabe. SE Se tingene på en ny måde. RUM Rum kan findes og opleves inde, ude eller virtuelt. Vores museum skal have rum, hvori der er noget at se på, at blive betaget af, at engagere sig i og at deltage i. En institution skal orientere sig imod tidsånden. Vi symboliserer dette ved at rotere SE. Vi ønsker, at man skal se, og tænke over, alting. Blot fra en anderledes vinkel. Således hidkalder vi på MUSE UM de moderne muser og inviterer vor tids brugere til at lade sig udfordre og bidrage til at medskabe 1 morgendagens museumsoplevelse. 1 co-create 9

10 10 Martin Bigum Advice for the young at heart, 1993

11 THE MUSE UM MANIFESTO MUSE UMs MANIFEST 11

12 1 In the 21st century, Mankind is facing unprecedented possibilities and unparalleled challenges. The information age, globalization, science and technology have given us power and technical knowledge and have radically changed our lives. But we also need ethical and moral insight in order to navigate this new world and to make sense of our lives. All this requires new ways of thinking, new ways of doing things and new institutions. We will create a museum fit for the 21st century, a museum that has something to say; a museum that unleashes creativity and cocreates insight; a museum which is collections based, curatorially informed and audience focused; a museum with a human face providing a third space anchoring community life. Insight The RSA proposes that the 21st century needs a new and updated Enlightenment 2. We concur. The original 18C Enlightenment was the Age of Reason. We propose that the new enlightenment will be the age of Insight - into history, philosophy, culture, art, science and not least into ourselves. Co-creation Louise Govier defines co-creation as museum and gallery professionals working with our audiences (both existing and potential) to create something new together 3. The most ground breaking work on co-creation in practice is pioneered by Nina Simon at Santa Cruz Museum of Art & History 4. Third place The third place (or third space) was termed by Ray Oldenburg 5. He argues that we need social surroundings for community building, separate from the home (the first place), and the workplace (the second place). Third places are important for civil society, democracy, civic engagement, in establishing feelings of a sense of place. Can we go on like this? Will the ideas and values which transformed our world in the last two centuries be sufficient to find solutions to the challenges we now face or do we need new ways of thinking? Matthew Taylor 6. 2 Twenty-first century enlightenment (2010) found on about-us/rsa-pamphlets/21st-century-enlightenment Leaders in co-creation? Why and how museums could develop their cocreative practice with the public, building on ideas from the performing arts and other non-museum organisations (2009:5) found on cloreleadership.org/cms/user_files/fellow_fellowship_research_projects_ download_report/74/louise%20govier%20-%20clore%20research%20 -%20Leaders%20in%20Co-Creation.pdf See her excellent blog Museum or The Participatory Museum (2010). 5 The Great Good Place (1989) 6 op.cit. 12

13 1 I det 21. århundrede har menneskeheden hidtil usete muligheder og står overfor udfordringer uden sidestykke. Informationsalderen, globalisering, videnskab og teknologi har givet os magt og teknisk viden og har ændret vores liv radikalt. Men vi behøver etisk og moralsk indsigt for at kunne navigere i denne nye verden og finde en mening med livet. Alt dette kræver nye måder at tænke på, nye måder at gøre tingene på og nye institutioner. Vi vil skabe et museum der passer til det 21. århundrede; et museum der har noget at sige; et museum der slipper kreativiteten løs og medskaber indsigt; et museum der er samlingsbaseret, kuratorisk informeret og publikumsfokuseret; et museum med et menneskeligt ansigt, der som et tredje rum forankrer samfundslivet. Indsigt RSA fremsætter den ide at, der er brug for en ny og opdateret Oplysningstid 2 i det 21. århundrede. Vi er enige. Den op rindelige Oplysningstid i det 18. århundrede var ra tionalitetens tidsalder. Vi foreslår at den nye oplysningstid vil blive indsigtens tidsalder; indsigt i historie, filosofi, kultur, kunst, videnskab og ikke mindst os selv. Co-creation Louise Govier definerer co-creation som fagfolk på museer og gallerier, der samarbejder med deres publikum (både nuværende og potentielle) for at skabe noget nyt i fællesskab 3. Det mest banebrydende arbejde med co-creation i praksis foretages af Nina Simon ved Santa Cruz Museum of Art & History 4. Det tredje sted Det tredje sted (eller tredje rum) blev betegnet som sådan af Ray Oldenburg 5. Hans argument er at vi behøver sociale omgivelser for at opbygge fællesskaber uden for hjemmet (det første rum) og arbejdspladsen (det andet rum). De tredje rum er vigtige for civil samfundet, demokratiet og borgernes engagement i skabelsen af en følelse af et sted. Kan vi fortsætte sådan her? Vil de ideer og værdier, som forandrede verden i løbet af de sidste to århundreder, være tilstrækkelige til at finde løsninger på de udfordringer, vi står overfor i dag, eller har vi brug for nye måder at tænke på? Matthew Taylor 6. 13

14 2Conventional museums and disciplines represent thinking from a bygone age. We will keenly and discerningly examine and challenge assumptions, conventions, and disciplinary borders. We will scrutinize and contest what a museum is and how it is run by creating an interdisciplinary, free-thinking hybrid museum. Disciplines are constructions Disciplines like art, archaeology, history, and geology are historical and human constructions which come, transform and go. They shape our perspectives, gives us a language and a methodology to analyse and understand the world. But they at the same time restrict our thinking. The same applies to the way we divide our collections. Contrary to common belief, collections are dynamic. The history of museums in the nineteenth and twentieth century shows a continuous shaping and reshaping of collections following disciplinary and political agendas 7. Mench and Mench. 7 From Disciplinary control to co-creation collection and the development of museum as praxis in the nineteenth and twentieth century, (2010: 41). Hybrid Museum A hybrid museum may transcend and cut across categories such as academic disciplines, time and place. It stands in contrast to the traditional single-themed museum which focuses on objects from a particular place and time from the perspective of a particular discipline. Hybridity can also refer to breaking down barriers between functions and places. The book shop may enter into the gallery space as museum objects may be seen in the museum café. The borders between the physical world and the cyber space can similarly be dissolved. The kind of hybrid museum we want to create does not reject traditional disciplines and disciplinary exhibitions. It supplements, challenges and transcends conventional thinking with interdisciplinary approaches. We believe that we thereby get a deeper understanding of disciplines and of the world. This hybrid thinking about disciplines, experiences, functions, media and exhibition technology will create considerably more exciting exhibitions for our audiences. The hybrid organisation which breaks down silos and organisational orthodoxy will unleash the creativity and energy needed to help rejuvenate the museum, people and society for the 21st century. 14

15 2Konventionelle museer og discipliner repræsenterer tænkning fra en svunden tid. Vi vil ivrigt og eftertænksomt undersøge og udfordre antagelser, konventioner og disciplinære grænser. Vi vil granske og anfægte, hvad et museum er, og hvordan det drives ved at skabe et tværfagligt, frit tænkende hybridmuseum. Discipliner er konstruktioner Discipliner som kunst, arkæologi, historie og geologi er historiske og menneskeskabte konstruktioner som kommer, ændres og forsvinder. De former vores perspektiver, giver os sprog og metodik til at analysere og forstå verden. Men samtidig begrænser de vores tænkning. Det samme gælder for måden, hvorpå vi opdeler vores samlinger. I modsætning til den gængse opfattelse er samlinger dynamiske. Museernes historie gennem det nittende og tyvende århundrede viser en stadig organisering og reorganisering af samlingerne i tråd med disciplinære og po litiske dagsordener 7. Mench and Mench. Hybridmuseum Et hybridmuseum kan transcendere og gå på tværs af kategorier som akademiske discipliner, tid og sted. Det står i kontrast til det traditionelle enkelt-tema-museum som fokuserer på genstande fra et bestemt sted og en bestemt tid ud fra et bestemt fagligt perspektiv. Hybriditet kan også henvise til en nedbrydning af barrierer mellem funktioner og steder. Kiosken kan indgå i galleriet såvel som museumsobjekter kan vises i museets cafe. Grænserne mellem den fysiske verden og cyberspace kan ligeledes opløses. Den type af hybridmuseum som vi ønsker at skabe, af viser ikke traditionelle discipliner og fagspecifikke ud stillinger. Det supplerer, udfordrer og overskrider konventionel tanke gang via en tværfaglig tilgang. Vi mener at vi på denne måde kan opnå en dybere forståelse af disciplinerne og af verden. Denne hybride tankegang omkring discipliner, erfaringer, funktioner, medier og udstillingsteknologi vil skabe betydelig mere spændende udstillinger for vores besøgende. Den hybride organisation, som nedbryder siloer og organisatoriske konventioner, vil frigøre den kreativitet og energi, som er nødvendig for at genskabe museet, mennesket og samfundet til det 21. århundrede. 15

16 Museums of the future must enable personal and collective insights, not just present knowledge and aesthetics. We will re-think the physical museum spaces and buildings to create compelling, immersive experiences which speak to the mind, the body and the soul, engaging the senses, triggering the imagination and stimulating creativity, delivering social, intellectual, emotional and spiritual audience 3outcomes. Immersive From Latin Immersus - to dip or to plunge + ive - having the nature, character, or quality of; given to. Definition 8 1. Pertaining to immersing or plunging into something 2. Providing information or stimulation for a number of senses, not only sight and sound 3. Generating a three-dimensional image which appears to surround the user Audience outcomes Traditionally museums have focused on providing object based information or aesthetic experiences through art. Howard Gardner s multiple intelligences theory 9 surely challenges museums to revise and ameliorate their communication approaches. John Falk s fundamental thesis, that people visit and make meaning from museum experiences based on their ability to fulfil identity-related goals and interests, is a big step in that direction 10. But we adhere to Morris Hargreaves McIntyre s (MHM) model of Visitor Outcomes, based on substantial audience research, divides visitor responses into twenty distinct types, arranged in four classifications: Social, Intellectual, Emotional or Spiritual which are related to Maslow s Hierarchy of Human Needs 11. Understanding something about museum visitors is not a nicety; it is a necessity 12 John Falk. 8 immersive 9 See for instance Gardner, Howard (1999) op.cit, pp Falk, John H Identity and the Museum Visitor Experience (2009) 11 Morris Hargreaves McIntyre (2005:9) Never Mind the Width, Feel the Quality, presented at The Museums & Heritage Show Ltd. 12 Falk op.cit. p

17 Fremtidens museer skal muliggøre personlig og kollektiv indsigt, ikke blot præsentere viden og æstetik. Vi vil gentænke de fysiske museumsrum og -bygninger for at skabe overbevisende totaloplevelser som taler til sind, krop og sjæl, aktiverer sanserne, sætter gang i fantasien, stimulerer kreativiteten og giver sociale, intellektuelle, 3følelsesmæssige og åndelige publikumsoplevelser. Publikumsoplevelser Traditionelt har museer fokuseret på at give genstandsbaseret information eller æstetiske oplevelser gennem kunst. Howard Gardners teori om multiple intelligenser 9 udfordrer klart museerne til at revidere og forbedre deres kommunikationstilgange. John Falks fundamentale tese om, at det er identitetsrelaterede mål og interesser, der motiverer mennesker til at besøge museer, og at besøgende skaber mening med museumsoplevelser baseret på deres evne til at få opfyldt disse, er et stort skridt i den retning 10. Men vi bruger Morris Hargreaves McIntyres (MHM) model af Visitor Outcomes som er baseret på solid publikums-research der opdeler svarene i 20 særskilte typer, opdelt i fire klas sifikationer: Social, intellektuel, følelsesmæssig eller spirituel som relaterer til Maslows behovs pyramide 11. At forstå noget om museumsgæster er ikke kun interessant; det er absolut nødvendigt 12. John Falk. 17

18 4 Triggered by the Internet, knowledge creation and how we learn is fundamentally changing. The wall between formal and informal learning is crumbling. We will create free-choice learning environments, co-creating ideas, knowledge, art and experiences with scholars, Pro-Ams, nerds, geeks and other users by encouraging and facilitating creativity, research, involvement and user generated content. We will animate the school curriculum. We will examine the past, debate the present and help shape the future. We believe that Co-creation as defined in section 1 will be a megatrend for museums in the 21st century The renaissance stimulated by the World Wide Web is generating multiple formats and channels of communication and creativity. These include blogs, wikis, instant messaging, and texting in the realm of writing, podcasting in audio, countless sites such as Flickr for distribution and sharing of images, and video shared via YouTube and other sites Collaborative projects such as Wikipedia demonstrate that a previously unexploited collective intelligence can be tapped when the right conditions are established Social media are changing the world in ways not yet understood. The effects are rippling through news, business, entertainment, and the political arena 13. Bull et. al. Interactive, on-line learning will revolutionize education. The education revolution will have as profound and as far-reaching an effect upon the world as the invention of printing. Not only will it affect where we learn; it also will influence how we learn and what we learn 14 Gerald Celente. Pro-Ams are amateurs working to professional standards Professionals in science and medicine, war and politics, education and welfare shaped the twentieth century through their knowledge, authority and institutions. They will still be vital in the twenty-first century. But the new driving force, creating new streams of knowledge, new kinds of organisations, new sources of authority, will be the Pro- Ams 15 Charles Leadbeater & Paul Miller. 13 Bull, G., Thompson, A., Searson, M., Garofalo, J., Park, J., Young, C., & Lee, J (2008). Connecting informal and formal learning: Experiences in the age of participatory media. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 8(2). Retrieved from iss2/editorial/article1.cfm 14 Trends 2000 (1997: 249) 15 The Pro-Am Revolution (2004: 71) 18

19 4 Måden vi skaber viden på og hvordan vi lærer, er under fundamental forandring på grund af internettet. Muren mellem formel og uformel læring er ved at smuldre. Vi vil skabe læringsmiljøer til selvvalgt læring, medskabe ideer, viden, kunst og oplevelser i fællesskab med akademikere, prof-amatører, nørder og andre brugere ved at stimulere og fremme kreativitet, forskning, engagement og brugergenereret indhold. Vi vil bringe skolepensummet til live. Vi vil undersøge fortiden, debattere nutiden og bidrage til at skabe fremtiden. Vi tror på at co-creation, som defineret i afsnit 1, vil være en megatrend for museerne i det 21. århundrede Den renæssance som World Wide Web stimulerer, genererer en mangfoldighed af formater og kanaler for kommunikation og kreativitet. Dette inkluderer blogs, wikis, online kommunikation og sms-beskeder indenfor forfattervirksomhed, podcasting, utallige websider såsom Flickr til distribution og deling af billeder og videodeling via YouTube og andre sider Samarbejdsprojekter som Wikipedia viser at en hidtil uudnyttet kollektiv intelligens kan udnyttes, når de rigtige betingelser er etableret Sociale medier ændrer verden på endnu ubegribelige måder. Effekterne går som bølger igennem nyheder, forretningslivet, underholdningsindustrien og den politiske arena 13. Bull o.a. Interaktiv, online læring vil revolutionere uddannelsesområdet. Uddannelsesrevolutionen vil få lige så dybtgående og vidtrækkende betydning for verden som opfindelsen af bogtrykkerkunsten. Dette vil ikke blot påvirke, hvor vi lærer; det vil også have indflydelse på, hvordan vi lærer og hvad vi lærer 14 Gerald Celente. Prof-amatører er amatører, der arbejder efter professionelle standarder Professionelle i videnskab og medicin, krig og politik, uddannelse og velfærd formede det 20. århundrede med deres viden, auto ritet og institutioner. De vil stadig være vitale i det 21. århundrede. Men den nye drivkraft der skaber nye vidensstrømme, nye former for organisationer og nye autoritetskilder, vil være prof-amatørerne 15 Charles Leadbeater & Paul Miller. 19

20 5 Our world is increasingly interconnected. Museums cannot afford to be insular, geographically or institutionally. We will bridge the global and the local by acting as an inclusive, real and virtual town square for locals, visitors and peers alike. We will seek local, national, and global collaboration with institutions and individuals who dare to think about everything, differently. You can t get away from the fact that globalization makes us interdependent. So it s not an option to shed it. Bill Clinton. If we think that globalization is only about trade: ships, products and money flowing we re thinking too narrowly. It s more. It s personal, alive and growing. It s information flowing around the world from person to person We are all changed, enriched, challenged in subtle ways by the reality that we can reach out and touch the world with the click of a mouse. We are global wherever we are. Lanie 16. Globalization of individuals as opposed to globalization of countries and multinational companies is what we experience today and what. Thomas Friedman calls Globalization People are at once rooted and rootless, local producers and global consumers, threatened in their identities, yet continually remaking those identities. Deciphering the Global analyzes such complex worlds, looking not merely at glocalization or transnationalization but at the global macrocosm within the human - social, economic and political - microcosm. Philip G. Cerny, Professor of Global Political Economy, Rutgers University. 16 Globalization is Alive and Personal, Connecting the World, Monday, May 4, 2009, accessed ( globalization-is-alive-and-personal.html). 17 The World is Flat (2007) 20

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

The story of Friluftsfrämjandet a non-profit Outdoor association, educate group leaders 1892 Urbanisation Physical activities as healthcare, a ski organization 1900 Railway expansion Healthier children

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of.

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of. Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of Lifestyle & Design Cluster 2 min. background: -A cluster since 2002, originally for wood and furniture -Merge into lifestyle and

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Den globale udviklings betydning for kulturel deltagelse

Den globale udviklings betydning for kulturel deltagelse Den globale udviklings betydning for kulturel deltagelse Bjarki Valtysson Lektor Moderne kultur Institut for Kunst og Kulturvidenskab Københavns Universitet Oversigt Konvergens Digitale flows i netværkssamfundet

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Teaching, training and learning as key participatory drivers towards sustainable learning cities

Teaching, training and learning as key participatory drivers towards sustainable learning cities Teaching, training and learning as key participatory drivers towards sustainable learning cities Hans Lehmann MA & MBA Board Member ProjectZERO a/s Vice Principal EUC Syd Change Change management is an

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Digital Future lab 16/08/17. Digital Future Lab. 16. august 2017 /kl

Digital Future lab 16/08/17. Digital Future Lab. 16. august 2017 /kl Digital Future lab Digital Future Lab 16. august 2017 /kl. 14-17.00 Program 14.00 Velkomst Christian Bruhn Rieper, Region Hovedstaden 14.20 Talk: Leading value creation by design v/ Christian Bason, Dansk

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk.

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk. Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society Maturana: 100% of human existence is about love, all pain and suffering for which people search for help is of

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers

FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers www.engagingexperience.dk/empowering.pdf FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers Ole Sejer Iversen, Professor, Ph.D. Aarhus University oiversen@cavi.au.dk De 21. århundredes

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

Copyrights Prof Torsten Ringberg CBS, IDA 2018

Copyrights Prof Torsten Ringberg CBS, IDA 2018 Forbered dig på digital disruption Grundene er mange: kompetence mangel, silo tænkning, rutiner, etc. Men en af de væsentligste er ledernes og medarbejdernes manglende evne til at tænke anderledes! MYOPIA

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere