Reflektioner over vores sprogbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reflektioner over vores sprogbrug"

Transkript

1 Reflektioner over vores sprogbrug Der er en enorm magt i de begreber, vi bruger om andre mennesker... Anne Britt Djube, forsker Af Mik Aidt og Peter Hervik Kulturel mangfoldighed, interkultur, flerkultur, multikultur, etnisk, 2G er, indvandrer, integration, nydansker... Den massive dækning i medierne, der omhandler problemer med indvandring og integration, bidrager til at ord, som ellers tidligere blev opfattet som neutrale, slides og med tiden tillægges nye betydninger. Tag for eksempel ordet etnisk. For år siden blev det opfattet som et neutralt udtryk, der kunne bruges til at beskrive eksempelvis indvandrernes musik og mad. Man lyttede til etnisk musik og gik på etniske restauranter. I realiteten fungerede etnisk som et pænere ord for fremmed eller fremmedartet. Da nogen så begyndte at tale om etniske danskere i betydningen af dansk oprindelse opstod der sproglig forvirring. Stadig i dag er der mange, som tror, at en etnisk dansker er en person af ikke-dansksproget oprindelse, som har opnået dansk statsborgerskab. Politikeren Naser Khader er efter denne opfattelse etnisk dansk. Den oprindelige betydning af etnisk stammer fra græsk, hvor begrebet for nogle årtusinder siden blev brugt om personer, som ikke var kristne og derfor ikke blev opfattet som en del af nationen. Og i dagens Danmark har etnisk tilsvarende fået en negativ klang af bongo-bongo, skjult subkultur og en placering uden for fællesskabet. Mange af sådanne ord er ubevidst med til at fastholde flertallets sprogbrug i et ekskluderende verdensbillede af dem og os. Derfor er der behov for at være kreative og hele tiden komme op med ideer til et nyt sprog, der kan takle de udfordringer, vi beskæftiger os med sådan at vi kan tale om tingene uden samtidig at låse dem fast i forkerte eller negative betydninger. Det ville være bekvemt, hvis vi så her kunne præsentere dig for en entydig facitliste, som fortalte dig, hvad du skal sige, hvis du vil gøre det rigtige. Det vil desværre aldrig være muligt. Der findes ikke nogen moralsk facitliste, ifølge hvilken man ikke må sige det ene eller det andet. På den anden side kan man starte med at spørge: hvorfor bruge et ord om folk, som direkte frabeder sig at blive kaldt et bestemt ord? De fleste sorte (på engelsk: blacks ) bryder sig for eksempel ikke om at blive kaldt nigger eller neger, fordi det fremkalder 1

2 billeder af afrikanske slaver i USA, segregering, apartheid, Tarzan-film og King Kong. Vælger folk alligevel at kalde en mørk person for en neger, en indvandrer for perker, en handicappet for idiot, så vil det i de fleste tilfælde være fordi de bevidst ønsker at bruge et ord, som er imod andres ønske. Valget af ord og kategorier kræver ikke bare kreativitet, men også kritisk reflektion, sådan at man kan se de uheldige associationer, som man måske i første omgang er blind overfor og i virkeligheden ikke ønsker. Især i skoler og uddannelsesinstitutioner har man i en årrække favoriseret udtrykket tosproget. Som tiden er gået associeres det at være tosproget i dag med bandekriminalitet, æresbegreber og et råt sprog. Termen tosproget har ikke længere noget med de pågældende personers sproglige færdigheder at gøre, men dækker over deres sociale placering og nogle problemer, som handler om andre ting end lige sproget. På samme måde er det gået med en betegnelse som andengenerationsindvandrer. En uofficiel undersøgelse viste i 2001, at 49 ud af 50 gange, ordet andengenerationsindvandrer blev brugt i medierne, var det i forbindelse med kriminalitet. At være dansk I dag er der mange danskere op mod en tiendedel af befolkningen som har det, der i statistikkerne defineres som indvandrerbaggrund. Der er desuden mange indfødte danskere, som efter langvarige ophold og ægteskab i udlandet har flerkulturelle og interkulturelle færdigheder, eller som har en dobbelt eller flertydig oplevelse af, hvad det vil sige at have en kulturel baggrund. Rigtigt mange danske børn vokser op i en tosproget eller flersproget virkelighed uden at figurere i statistikkerne nogen steder. Så procenttallet af flerkulturelle danskere må forventes at være højere end de officielt angivne otte procent. Derfor er tiden for eksempel for længst kommet til at finde nye udtryk, som ikke indeholder ordet anden, sådan som det ellers ofte ses anvendt i sammenhænge som person af anden etnisk herkomst person af anden kulturel baggrund person med anden etnisk baggrund end dansk person med anden kulturel baggrund end dansk person med anden etnisk bagage end leverpostej I det 21. århundrede er det at være dansk og have en flerkulturel baggrund ikke nogen modsætning. I dagens Danmark er der statistisk set ingen grund til, at man skulle føle sig som medlem af de andre -gruppen, blot fordi ens far kommer fra Cuba og ens mor er fra Sønderjylland. Børn og unge med tosproget eller ikke-dansksproget baggrund vil inden for den næste generation udgøre op mod 20 procent af Danmarks ungdom. I Københavns kommune bliver tallet sandsynligvis langt højere. Her fortæller Danmarks Statistik, at befolkningsandelen af indvandrere og deres efterkommere per 1. januar 2009 allerede udgjorde 21,2 procent. At have en blandet kulturel baggrund er i dag en del af hverdagen og identiteten for over en halv million danskere. Og derfor giver al snak om...anden baggrund end dansk ganske enkelt ikke mening i dagens flerkulturelle Danmark. 2

3 Kulturel mangfoldighed er i stigende grad kommet ind i hverdagen som det almindelige, også i tidligere mono-kulturelle familier. Tager man deltagelsen i det kulturelle udbud med i betragtning, kan man desuden tilføje, at ikke bare er danskernes baggrunde og mobilitet præget af kulturel mangfoldighed og kosmopolitanisme, men også af de kulturprodukter fra hele verden, som vi forbruger. Vi forbruger flerkulturelt. Det ekskluderende dem og os Fælles for de mange udtryk, som forsøger at opstille skillelinjer mellem etniske danskere og etniske minoriteter er, at de fastholder et ekskluderende dem -og- os univers. Hvem siger for eksempel, at man som medlem af gruppen etnisk minoritet ikke også skulle kunne være etnisk dansker? I 1960erne og 1970erne talte man i danske medier friskt og frejdigt om fremmedarbejderne den tyrkiske arbejdsstyrke, som Danmark inviterede til at komme og tage arbejde på fabrikkerne. Det ord gik man så væk fra i takt med, at de tyrkiske gæstearbejdere begyndte at tale og forstå det danske sprog, og klangen af betegnelsen begyndte at virke stødende. Tilsvarende har selv et forholdsvis neutralt ord som indvandrer i løbet af det seneste årti fået en negativ ladning, fordi det så ofte bruges til at markere stemplet de andre. Når man taler om etniske grupper og etnicitet, går det ofte på det visuelle: at der er grupper i samfundet, som ser anderledes ud man taler om en visuel minoritet. Men betegnelsen er ikke langtidsholdbar dels taler vi eksempelvis ikke om nogen hørbare minoriteter, dels er der områder i Danmark, hvor det at have familiære rødder i et ikkevestligt land er helt normalt. En anden gruppe, som blandes ind i det foranderlige landskab af begreber, er adoptivbørnene. De fremkalder en anden kulturel forståelse og opfattes typisk som værende mere danske end for eksempel Hassan, hvis farfar kom fra Libanon og dét på trods af, at Hassan er født i Danmark, mens adoptivbørnene er født i udlandet. Det visuelle tillægges stor betydning, når vi taler om Hassan de etniske minoriteter, indvandrerne, de tosprogede, og så videre men når det kommer til adopterede, så fjernes betydningen af kropslige forskelle. Her træder en slags farveblindheds-ideologi frem, der siger, at de fysiske forskelle (hudfarve, øjne, kindben, hår) absolut ikke må betyde noget. Samtidig oplever de adopterede selv, at det faktisk gør en meget stor forskel. De føler sig eksempelvis asiatiske udenpå, men så snart rygsækken åbnes, så vælter det ud med sovs og kartofler og frikadeller. (Citat fra en doktorafhandling af Lene Myong Petersen). Vær specifik! Men hvilke ord skal vi så bruge eksempelvis hvis vi ønsker at invitere folk med en flerkulturel erfaring med ind i vores bestyrelser, eller når vi søger at beskrive en ny, 3

4 mangfoldig og inkluderende medarbejderpolitik? Hvordan skaber vi et nyt sprog, som ikke er ekskluderende? Det første væsentlige spørgsmål, som man må stille sig selv er: Hvorfor insistere på at finde en fælles kategori for alle de andre? En undersøgelse, hvor man spurgte folk med minoritetsbaggrund, hvad de ønsker at kaldes, viste at mange foretrak en meget specifik bindestregs-betegnelse i stil med dansktyrkisk, dansk-somali, og så videre. Altså et ønske om at komme væk fra generaliseringerne og være så specifikke og præcise som muligt, når vi omtaler en bestemt gruppe mennesker. Vi skal være bevidst om, at når vi uden særlig omtanke bruger begreber, som sætter forskelligartede folk sammen i store, udefinérbare grupper, så er vi i virkeligheden ofte ubevidst med til at underbygge et dem -og- os verdensbillede. Når vi taler om etniske grupper, sætter vi uden at blinke folk i én bås, som ellers har rødder i så forskellige kulturer som den afrikanske, den latinamerikanske, den asiatiske, australske, japanske, indiske og så videre. Vi bliver hele tiden nødt til at konkretisere, hvad vi præcis mener, når vi bruger ord og begreber som for eksempel nydansker og lignende udtryk. De fleste kategorier antyder hvilke tilhørsforhold eller hvilken grad af danskhed en given person og personens grupper tildeles. Bliver du kaldt nydansker, så ligger det implicit, at dermed er du endnu ikke hel dansk. En undersøgelse, som magasinet Samspil lavede i samarbejde med analyseinstituttet Catinét i 2001, viste, at kun hver femte indvandrer og flygtning kan acceptere betegnelsen nydansker. Kun meget få af de interviewede indvandrere og flygtninge i Danmark fra ikke-vestlige lande ønsker at blive kaldt danskere og det viste sig rent faktisk at være dem, der er født og opvokset i Danmark, der nødigt vil kaldes danskere. Tidsskriftet Samspil lagde i sin opsummering af undersøgelsens resultater vægt på, at indvandrerne og flygtningene i Danmark ikke selv har noget markant bud på en fælles betegnelse. Vi har brug for konstant at bearbejde og omtænke, hvordan vi bruger forskellige kategorier hvis vi søger efter en sprogbrug, som er positiv og konstruktiv, når vi taler om grupper og minoriteter. I starten kan det måske synes ligegyldigt, om vi vælger den ene kategori eller den anden. Men når først vi har valgt, vil valget altid være relevant. Der findes ingen liste over rigtige eller forkerte identitets-kategorier. Listen nedenfor er meget subjektiv og kan diskuteres i det uendelige. Den er blot udtryk for en pejling af, hvor sprogbarometeret står lige p.t. og her og nu, mens disse linjer skrives: NEUTRALT LADET andengenerationsdansker flerkultur, flerkulturel, flerkulturel baggrund hybrid 4

5 ikke-dansksproget baggrund ikke-vestlig oprindelse interkultur, interkulturel kulturelle minoriteter kulturmøde new audience development synlige minoriteter tværkulturel udlænding (når det drejer som en besøgende af udenlandsk nationalitet) DEM OG OS LADET 2G andengenerationsindvandrer brun dansk-dansker etnisk etnisk dansk etnisk minoritet fremmedkulturel indvandrer indvandrerbaggrund integration minoritetsbaggrund multikultur nydansker race sort tosproget tredje verden udlændingebaggrund verdensmusik Mik Aidt er journalist og Peter Hervik er antropolog. 5

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Nyt fra Maj 2007 Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Uanset om der er to, fem eller otte indvandrere i en skoleklasse med 24 elever, påvirker det ikke deres danske klassekammeraters

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier

Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier En kvalitativ undersøgelse af hverdagslivet blandt familier i Danmark med pakistansk, tyrkisk, palæstinensisk og

Læs mere

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde SBi 2010:01 Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Knud Erik Hansen Annette Heron Hansen Hakan Kalkan Winnie Rasmussen SBi 2010:01 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER

BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN Alex Duong på 19 år går på Midtfyns Gymnasium, hvor der er en speciallinje for personer med diagnoser inden for autisme spektret.

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

At flytte fra ét hjemland til et andet

At flytte fra ét hjemland til et andet At flytte fra ét hjemland til et andet Oplevelser og erfaringer fra oplysningsindsatsen om repatriering blandt ældre fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien En varm tak til alle medvirkende familier Dansk

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal

Læs mere

SPECIFIKKE FORHOLD FOR

SPECIFIKKE FORHOLD FOR TILLÆG TIL REKRUTTERING AF KVINDER TIL POLITI OG FORSVAR SPECIFIKKE FORHOLD FOR REKRUTTERING AF KVINDER TIL POLITIET 1 2 Specifikke forhold for rekruttering af kvinder til politiet Tillæg til Rekruttering

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Kronik: Jeg er også dansker

Kronik: Jeg er også dansker Manu Sareen Kronik: Jeg er også dansker Vi kan lære meget af Sønderjylland, hvis vi ønsker at løse integrationsudfordringerne i resten af Danmark Jeg er også dansker men jeg er også inder, københavner

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Mellem minoritet og majoritet et ikke-sted

Mellem minoritet og majoritet et ikke-sted Tekla Canger Mellem minoritet og majoritet et ikke-sted Minoriserede unges biografiske fortællinger om uddannelse, normalitet og andethed En ph.d.-afhandling fra Forskerskolen i Livslang Læring Roskilde

Læs mere

ALLE KAN VÆRE MED I VORES FORENING! Gode råd og konkrete metoder til at sikre, at alle kan deltage

ALLE KAN VÆRE MED I VORES FORENING! Gode råd og konkrete metoder til at sikre, at alle kan deltage 1 ALLE KAN VÆRE MED I VORES FORENING! Gode råd og konkrete metoder til at sikre, at alle kan deltage INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLD --- 3 Kan alle deltage og være med i foreningslivet? --- 4 Nogle væsentlige

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere