Informationsmøde for rådgivere. Forår 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmøde for rådgivere. Forår 2014"

Transkript

1 Informationsmøde for rådgivere Forår 2014

2 Program Velkommen Selvangivelse og TastSelv Nyt om moms og afgifter Nyt om skat SKAT har fokus på Side 2 Forår 2014

3 Selvangivelse og TastSelv Side 3 Forår 2014

4 Datoer til selvangivelse for personer 20. feb. Mulighed for indberetning af servicefradrag. 1. marts Beregninger med egne data muligt i TastSelv. 10. marts TastSelv åbner. 28. marts Fastlåsning af årsopgørelsen, med opdatering fra 3. part og ændringer fra skatteyder på TastSelv. 4. april Overskydende skat til disposition på NemKonto. 8. april - Der sker løbende opdatering af årsopgørelsen med modtagne indberetninger, hvis der ikke er ændret i rubrikken. 1. maj Sidste frist for rettelse af årsopgørelsen. 12. maj Dannelse af selvangivelser, servicebrev og servicemeddelelse til print. 15. juni Sidste frist for genoptagelse af selvangivelsen for 2012 med online opgørelse, herefter vil en genoptagelse ikke danne online opgørelse. 1. juli Selvangivelsesfrist for S10 og frist for ændring af S15. Side 4 Forår 2014

5 Nyt på selvangivelsen og i TastSelv Borger Nye rubrikker Rubrik Indskud på arbejdsgiveradministreret alderspension, gruppeliv mv., fratrukket i din løn Rubrik Renteudgifter af offentlig gæld Indberetningsmodulet til servicefradrag via Ret årsopgørelse/selvangivelse Årsopgørelsen nu også i html-format Resultat af årsopgørelsen Side 5 Forår 2014

6 Forskud og årsopgørelsen rykker sammen Forskud og S10 Overførsel af data fra forskudsopgørelsen til årsopgørelsen: S15 (resultat af virksomhed og anpartsvirksomhed) Anden personlig indkomst Anden kapital indkomst Lejeindtægt ved udleje af helårsbolig Befordring Øvrige fradrag i den personlige indkomst Rejseudgifter Ny knap Slet alle ændringer i autoforskud Side 6 Forår 2014

7 Digital indberetningspligt for personer Husk at fritagelse for digital pligt skal begrundes. Manglende udfyldelse udløser skattetillæg Supplerede oplysninger om renter og underholdsbidrag Vedrørende feltlåste felter mv. Bilag 1 Side 7 Forår 2014

8 Digital indberetningspligt for personer Nye selvstændigt erhvervsdrivende Valg af selvangivelse indtil den 1. maj Selvangivelse mellem den 1. maj og den 1. juli. S15 Årsopgørelse små selvstændigt erhvervsdrivende Fortrykt årsopgørelse ingen skattetillæg Resultat af virksomhed sættes lig forskud eller overskuddet sidste år Fritagelse for at afgive regnskabsoplysninger Samme selvangivelsesfrist som hidtil, den 1. juli. Bilag 2 Side 8 Forår 2014

9 Feltlåsning autoagter, også for de selvstændige Mulighed for at flytte indkomst fra en låst rubrik til erhvervsrubrikkerne vedr.: Honorarer og vederlag i form af visse goder mv. (rubrik 12) Uddelinger fra foreninger og fonde mv. (rubrik 17) Udlodning fra investeringsselskab/-forening (rubrik 34) Mulighed for at flytte indkomst fra lønfeltet til udlandsfelterne: Lønindkomst, bestyrelseshonorar og personalegoder (rubrik 11) Bilag 3 Side 9 Forår 2014

10 Feltlåsning autoagter, også for de selvstændige Eksempel på flytning af beløb fra låst rubrik: Indtastningssiden, når der er beløb i rubrik 12: Hvis du ønsker at flytte beløb til erhvervsfelterne, klikker du på regnemaskine-ikonet. Side 10 Forår 2014

11 Feltlåsning autoagter, også for de selvstændige Skema til udfyldelse: Rubrik 12: Honorarer mv. Honoraret i rubrik 12 består af Sum af indberettede oplysninger Beløb, du har med som en indtægt i din virksomhed I alt honorar i rubrik kr. - 0 kr kr. Hvis et honorar er regnet med i resultatet af din virksomhed i rubrik 111/112, skal du trække beløbet fra her. Beløb, du har regnet med som indtægt i din virksomhed: 0000 kr. Overfør Annuller Side 11 Forår 2014

12 Feltlåsning autoagter, også for de selvstændige Beløbet flyttes til virksomhedsbeløb: Indberettet Beløb, du har overført fra rubrik Side 12 Forår 2014

13 Fradrag for underholdsbidrag og private renteudgifter Sådan selvangives et fradrag: Find skemaet ved at trykke på regnemaskine-ikonet ud for rubrik 44 - renteudgifter eller rubrik 56 - underholdsbidrag. Side 13 Forår 2014

14 Restskat og B-skatterater Restskat Ordinære rater fremrykkes, betales fra august i stedet for september. Rater fra fx autoagter vil nu blive opkrævet i alle 12 måneder - også juni og december. Minimumsratestørrelse ændres til 500 kr. Procenttillægget for indkomståret 2013 er 5 procent. B-skatterater Minimumsratestørrelse ændres til 500 kr. Betalingslinje i TastSelv Borger fra den 1. juli Små udbetalinger Udbetaling af overskydende skat ned til 1 kr. via Nemkonto. Side 14 Forår 2014

15 Udenlandsk arbejdskraft Få nemmere et skattekort: Udfyld blanket Send blanketten som vedhæftet fil til en mail, som sendes via den engelske kontaktformular eller TastSelv Erhverv. Husk også at vedhæfte relevante bilag (pas, vielsesattest, arbejdstilladelse gælder for statsborgere udenfor EU/EØS). Hjælp med årsopgørelsen: Hjælp den udenlandske medarbejder med at indtaste: Befordringsfradrag Rejsefradrag Gør det i perioden den marts 2014, så årsopgørelsen bliver korrekt i første omgang! Side 15 Forår 2014

16 TastSelv Erhverv Side 16 Forår 2014

17 Indberetninger til eindkomst Oplys indtægtsarter i felt 68: Personalegoder, der er B-indkomst: Fri helårsbolig Fri sommerbolig Fri lystbåd. Beskrivelse Indtægtsart Indkomsttype Personalegoder til direktører Personalegoder til hovedaktionærer samt udloddet fri bil som udbytte B-indkomst, der skal betales AM-bidrag af (felt 36): Beskrivelse Indtægtsart Indkomsttype Indkomst ved selvstændigt erhverv Side 17 Forår 2014

18 Indberetninger til eindkomst Programmet eindkomstindberetning Skat.dk/eIndkomst Vælg: Systemvejledning: Programmet eindkomstindberetning Side 18 Forår 2014

19 Indberetninger til eindkomst Side 19 Forår 2014

20 TastSelv Erhverv TastSelv Erhverv nyt design TastSelv og NemID Medarbejdersignatur Mailadresser i TastSelv Side 20 Forår 2014

21 TastSelv Erhverv Lønsumsafgift årsangivelse Punktafgifter en angivelse ad gangen Bruger du Skattekontoen? Side 21 Forår 2014

22 Selskabsbeskatning Selskabsselvangivelsen for 2013: Ingen udsendelse på papir Nyt felt 192 udbytteskat 22%. A conto skat indkomståret 2014: Ordinære rater se besked i Digital postkasse. Frivillige rater husk at indberette i TastSelv. Se vejledningen: Sådan betaler du frivillig acontoskat og selskabsskat Side 22 Forår 2014

23 Selskabsbeskatning Udbytteskat: Ny udbytteprocent fra den 1. januar 2014 udbyttemodtager et selskab Nye oplysninger om udbyttemodtager Udbytteangivelse. Side 23 Forår 2014

24 Selskabsbeskatning Side 24 Forår 2014

25 Selskabsbeskatning Oversigt udbytteskat: Side 25 Forår 2014

26 TastSelv Selskabsskat Den nye selskabsselvangivelse gør selvangivelsesprocessen fuldt ud digital giver bedre oversigt over egne data har kladdefunktion er brugervenlig har underskudsregister. Side 26 Forår 2014

27 TastSelv Selskabsskat 1. del Ultimo maj Del September 2014 Grundregistrering Digital Selvangivelse Underskudsregister Oplysninger fra 2002 og frem Side 27 Forår 2014

28 TastSelv Selskabsskat Grundregistrering Ændre sambeskatningsforhold, herunder eventuel automatisk ændring af regnskabsperiode Oplyse om skattefri omstrukturering Ændre regnskabsperioden Udstille data om selskabet samt link til relevante systemer og mulighed for ændringer Ansøge om udsættelse af selvangivelsesfrist Tilmelde sig skattepligtsforhold, fx tonnageskatteordningen eller international sambeskatning Ændre ejeroplysninger. Side 28 Forår 2014

29 TastSelv Selskabsskat Selvangivelse Kladdefunktion Understøttelse af delperioder og fuld indberetning for datterselskaber TastSelv Selskabsskat - beregner automatisk skattepligtig indkomst, anvendelse af underskud både for enkeltstående selskaber og sambeskattede selskaber. Digitalisering af alle blanketter - også hjælpeskema for opgørelse af kildeartsbestemte tabssaldi og tonnage, dog undtagen for kulbrinteselskaber og andelsforeninger. Genoptagelse af selvangivelser for tidligere år. Side 29 Forår 2014

30 Tastselv Selskabsskat Underskudsregister Oprettelse af et underskudsregister på samtlige selskaber, der har uudnyttede underskud fra og med indkomståret Obligatorisk éngangsregistrering i underskudsregister fra år samt ved skattefri omstruktureringer Uudnyttede underskud fra tidligere år, fordelt pr. selskab og pr. år de er opstået i Håndtere underskud i sambeskatninger og subsambeskatninger og svævende underskud og ændringer i forbindelse med skattefrie omstruktureringer Fremtidige underskud indberettes via selvangivelsen i TastSelv Selskabsskat. Side 30 Forår 2014

31 TastSelv Selskabsskat Side 31 Forår 2014

32 Digital post Digital post fra SKAT Hvilke breve? Hvornår? Læs mere på skat.dk/digitalpost virk.dk og borger.dk Side 32 Forår 2014

33 Informationer på skat.dk Side 33 Forår 2014

34 Informationer på skat.dk Se de seneste SKM ere her Side 34 Forår 2014

35 Informationer på skat.dk Side 35 Forår 2014

36 Informationer fra SKAT Den juridiske vejledning Side 36 Forår 2014

37 Informationer på skat.dk Side 37 Forår 2014

38 Moms og afgifter Side 38 Forår 2014

39 Fremrykning af lempelse for betaling af moms Omfatter virksomheder med omsætning mellem 1 og 5 mio. kr. (små virksomheder) Oprindeligt: Ikrafttrædelse den 1. januar 2015 Ny fremrykket ikrafttrædelse den 1. januar 2014 Betalingsfrist: 2 måneder og 1 dag L103 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven og forskellige andre love (Lov nr. 93 af ). Side 39 Forår 2014

40 EU-salg uden moms Indberetning: Selvom fristen for betaling af moms er forlænget for et stort antal små og mellemstore virksomheder, skal de stadig indberette EU-salg uden moms hver måned. Mulighed for kvartalsvis indberetning, hvis: EU-salg uden moms er mindre end kr. i en periode EU-salget uden moms kun omfatter ydelser. BEK nr. 814 af 24/6-2013, 99. Side 40 Forår 2014

41 Momsangivelsens rubrik C Eksport af varer (momslovens 34, stk. 1 nr. 5.) Fakturaværdien af varer, der sælges til lande uden for EU. Virksomhed i DK køber varer i et 3. land og videresælger til andet 3. land, uden at varerne fysisk har passeret dansk grænse. Andet eksportsalg jfr. 34, stk Salg af ydelser til lande udenfor Danmark uden omvendt betalingspligt. Installering og montering i lande uden for EU. Fjernsalg af varer i lande uden for EU. Salg af investeringsguld, CO2-kvoter/kreditter, metalskrot og mobiltelefoner mv., hvor køber er betalingspligtig for dansk moms. BEK nr. 814 af 24/6-2013, 79, stk. 7. Side 41 Forår 2014

42 Omvendt betalingspligt for indenlandsk salg Der indføres omvendt betalingspligt på erhvervsmæssig handel med følgende varer: Mobiltelefoner Integrerede kredsløbsanordninger (computerchips) Spillekonsoller Tablet-pc er Bærbare computere. Salg fra virksomheder, der udelukkende eller overvejende sælger til private forbrugere er ikke omfattet af disse regler (detailhandel). Virkning fra den 1. juli 2014 L 47 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven mv. (Lov nr af ) Momslovens 46, stk. 1, nr SKAT Side 42 Forår 2014

43 Affaldsbehandling af biler Indlevering af biler til affaldsbehandling: Ophugningsvirksomheden leverer affaldsbehandling mod vederlag til bilejeren og skal betale moms af ydelsen. Momsen skal som udgangspunkt beregnes af virksomhedens almindelige salgspris, hvis den findes. Der er tale om byttehandel, hvor ejerens betaling for affaldsbehandlingen modsvares helt eller delvist af bilens skrotværdi. Styresignal SKM SKAT SKM HR, SKM LSR Side 43 Forår 2014

44 Affaldsbehandling af biler Momsgrundlaget ved byttehandel: Momsen beregnes af virksomhedens kost- og/eller fremstillingspris for affaldsbehandlingen. Den enkelte virksomhed skal individuelt opgøre en kostpris for miljøbehandlingen. Kostprisen skal omfatte samtlige direkte og indirekte omkostninger forbundet med virksomhedens håndtering af den udtjente bil. Eksempel på: opgørelse af kostpris næste planche opgørelse/faktura se styresignal og nyhedsbrev på SKM LSR, Styresignal SKM SKAT og Nyhedsbrev af 20. december 2013 til autoophugningsvirksomhed. Side 44 Forår 2014

45 Affaldsbehandling af biler Eksempel på opgørelse af kostpris/fremstillingspris: Værksted Opmærkning Timeløn 208,00 kr. 255,00 kr. Omkostninger Tid Pris Arbejdsløn - miljøbehandling 30 min. 104,00 kr. Opmærkning/papirarbejde 12 min. 51,00 kr. Håndtering af bil 6 min. 20,80 kr. El + varme Arbejdsplads/værktøj Diverse affaldsfraktioner Bortskaffelse af kølervæske, koblingsvæske, bremsevæske og radioer. Forbrugsmaterialer Samlet beløb 35,00 kr. 80,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 299,80 kr. Side 45 Forår 2014

46 Husstandsvindmøller og solcelleanlæg Praksisændring: Salg af el til el-nettet skal momsregistreres, hvis omsætningen overstiger kr. Salg af el til el-nettet momsregistrering kan vælges, hvis omsætningen ikke overstiger kr. Den juridiske vejledning, afsnit D.A (SKM SKAT) Side 46 Forår 2014

47 Husstandsvindmøller og solcelleanlæg Anlæg på nettoafregning på årsbasis (gammel ordning): Ikke momsregistrering, hvis forbruget er større end produktionen. Anlæg på nettoafregning på timebasis (ny ordning): Momsregistrering, hvis omsætningen overstiger kr., også selvom forbruget er større end produktionen. Valgfri momsregistrering, hvis omsætningen ikke overstiger kr. Side 47 Forår 2014

48 Husstandsvindmøller og solcelleanlæg Genoptagelse af momsen: Tilbagebetalingskravet skal fremsættes skriftligt inden 3 år efter angivelsesfristens udløb. Behørig dokumentation skal vedlægges ansøgningen. Tilbagebetalingsbeløbet vil blive forrentet fra indbetalingsdagen til udbetalingsdagen. Den juridisk vejledning, afsnit D.A (SKM SKAT) Side 48 Forår 2014

49 Energiforbruget til køling Køling af rum: Komfortkøling ikke godtgørelsesberettiget Procesbetinget køling godtgørelsesberettiget Vurdering af konkrete, foreliggende omstændigheder To landsskatteretskendelser angiver en række kriterier for vurderingen af, hvorvidt der er tale om komfortkøling eller procesbetinget køling. SKM SKAT (SKM LSR og SKM LSR) SKAT Side 49 Forår 2014

50 Procesafgift og emballageafgift Fremrykket ikrafttrædelse: Nedsættelsen af procesafgiften på brændsler til EU s minimumsafgift (4,5 kr./gj) fremrykkes til den 1. januar Afskaffelsen af den vægtbaserede emballageafgift fremrykkes til den 1. januar L103 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven og forskellige andre love (Lov nr. 93 af ). SKAT Side 50 Forår 2014

51 Elektroniske ydelser, radio/tv-spredningstjenester mv. Ny lovgivning på momsområdet fra den 1. januar 2015: Virksomheder skal opkræve og betale moms efter reglerne i det land, hvor kunden bor. Ændringerne gælder levering af elektroniske ydelser, radio-tv spredningstjenester (broadcasting) og teleydelser. Læs mere på skat.dk/m1ss (hjemmesiden er klar i uge 8). Mini One Stop Shop er en forenkling af den nye lovgivning, der betyder, at virksomhederne nu kan indberette og betale moms til SKAT, hvorefter SKAT sender angivelser og betalinger videre til forbrugsmedlemsstaterne. Side 51 Forår 2014

52 Elektroniske ydelser, radio/tv-spredningstjenester mv. Parat til Mini One Stop Shop: Undersøg, om virksomhedens leverancer er omfattet af ændringen. Se på, hvilke ændringer der skal ske i virksomhedens systemer. Man skal bl.a. nu kunne arbejde med forskellige momssatser og fakturalayout. Vær opmærksom på filformatet, hvis der vælges fil-upload. Få defineret, hvilke kundeoplysninger der skal registreres for at kunne dokumentere, hvor kunden bor. Referencegruppe: SKAT søger virksomheder, der har lyst til at indgå i en referencegruppe om Mini One Stop Shop. Nyhedsbrev: Aflever kontaktoplysninger og få sidste nyt om den nye ordning. Side 52 Forår 2014

53 Udvalgte emner om skat Side 53 Forår 2014

54 Beløbsgrænser - personskattelovens 20 Satserne har været fastfrosset siden Fra og med 2014 er reguleringen genoptaget. Se alle satserne samlet på nedenstående link: Skat.dk > Jura, tal og statistik > Satser og beløbsgrænser i skattelovgivningen, der reguleres efter Side 54 Forår 2014

55 Rejseudgifter og skattefri rejsegodtgørelse Reguleres efter personskattelovens 20. Godtgørelsessats Kost 455 kr. 464 kr. Logi 195 kr. 199 kr. Grænse for fradrag kr kr. SKM SKAT Den juridiske vejledning afsnit C.A.7 Side 55 Forår 2014

56 Kørselsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse Satser for kørselsfradrag Transport pr. dag Fradrag pr. km pr. dag for 2014 Fradrag pr. km pr. dag for km 0 kr. (intet fradrag) 0 kr. (intet fradrag) km 2,10 kr. 2,13 kr. Over 120 km 1,05 kr. (2,10 kr. i udkantskommuner) 1,07 kr. (2,13 kr. i udkantskommuner) Satser for skattefri kørselsgodtgørelse Skattefri kørselsgodtgørelse Kørsel (bil eller motorcykel) op til km/år 3,73 kr./km 3,82 kr./km 3,80 kr./km Kørsel (bil eller motorcykel) ud over km/år 2,10 kr./km 2,13 kr./km 2,10 kr./km Kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert 0,51 kr./km 0,51 kr./km 0,50 kr./km Satserne reguleres og fastsættes af Skatterådet. Side 56 Forår 2014

57 Restskat/overskydende skat for 2013 For indkomståret 2013 udgør rentesatserne Dag-til-dag rente = 3,0% Renten for procenttillæg på restskat efter d. 1/7-14 = 5,0% Renten for procentgodtgørelse på overskydende skat = 0,5% Eksempel: Restskat kr. betales d.18/3-14 = kr. Restskat kr. betales efter d.1/7-14 = kr. SKM SKAT Side 57 Forår 2014

58 Børne- og ungeydelsen Fra den 1. januar 2014 nedsættes børne- og ungeydelsen afhængigt af forældrenes indkomst. Forældre med et individuelt topskattegrundlag på over kr. får mindre udbetalt i børne- og ungeydelse (børnecheck). Ydelsen bliver sat ned med 2 % af det beløb, din indkomst overstiger kr. med. Nedsættelsen bliver beregnet for et kvartal ad gangen. Se borger.dk Side 58 Forår 2014

59 Øvrige satser - oversigt Emne Landbrug egne produkter, kostsatser Pelsdyr, kronhjorte - fremstillingspriser Eget vareforbrug - erhvervsdrivende Kapitalafkastsatsen Aktier/anparter (unoterede) kapitalisering Selskaber godtgørelses-, restskattesats m.m. Selskaber - standardrente Pensionsbeskatning 3-månedersrenten Amortisationsrenten Inddrivelse - beløbsgrænser SKM-nummer SKM SKAT SKM SKAT SKM SKAT SKM SR SKAT SKAT SKM SKAT SKM SKAT SKM SKAT SKM SKAT SKM SKAT SKM SKAT Side 59 Forår 2014

60 Finansloven 2014, fremrykning af Vækstpakken Fremrykning af øget beskæftigelsesfradrag: Beskæftigelsesfradrag Ekstra fradrag til enlige forsørgere L103 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven og forskellige andre love (Lov nr. 93 af ). Side 60 Forår 2014

61 Finansloven 2014, fremrykning af Vækstpakken Derudover: Forhøjelse af skattekreditten for forsknings- og udviklingsaktiviteter i virksomhederne. Før: Loft for udbetaling var 25 % af underskud på 5 mio. kr., dog maksimalt 1,25 mio. kr. i udbetaling. Vedtaget: Loft for udbetaling er 25 % af underskud på 25 mio. kr., dog maksimalt 5 mio. kr. Virkningstidspunkt for fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring rykkes frem fra 2015 til 2014 (ligningsmæssigt fradrag). L103 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven og forskellige andre love (Lov nr. 93 af ). Side 61 Forår 2014

62 Udgifter til bestikkelse Ligningslovens 8d: Fremover aldrig fradrag for udgifter til bestikkelse Præcisering vedrørende bestikkelse af private i lande, hvor bestikkelse er lovlig Virkning for udgifter, der afholdes i indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2014 eller senere. L 47 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven mv. (Lov nr af ) Side 62 Forår 2014

63 Justering af selskabsskatteloven Subjektiv skattepligt for visse erhvervsdrivende foreninger (selskabsskatteloven 1, stk. 1, nr. 2): Erhvervsdrivende foreninger omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder 3 er ikke længere omfattet af ubegrænset skattepligt - er nu typisk omfattet af 1, stk. 1, nr. 6. Registrerede SMBA er er fortsat omfattet af 1, stk. 1, nr. 2. Virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2014 eller senere. Særlig overgangsregel med tilbagevirkende kraft. L 47 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven mv. (Lov nr af ) Side 63 Forår 2014

64 Indbetalinger til ratepension Tilbagebetaling mv. af ikke fradragsberettigede indbetalinger til ratepension - præcisering ved overskridelse af beløbsgrænsen: Udbetaling/overførsel af ikke fradrags-/bortseelsesberettigede indbetalinger til ratepension i indbetalingsåret Arbejdsgiverordning kun tilbagebetaling til arbejdsgiver Virkning for tilbagebetalinger og overførsler, der sker den 1. januar 2014 eller senere. L 60 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven. (Lov nr af ) Side 64 Forår 2014

65 Ordning for visse pensionsindbetalinger Ny godkendelsesordning - pensionsbeskatningsloven 48: Afgørelse fra SKAT om, at indbetalinger til en pensionsordning ikke er fradrags- eller bortseelsesberettiget efter ansøgning. Dokumentationskrav se bekendtgørelsen. Virkning for alle indbetalinger, uanset hvornår disse er sket. Se mere på skat.dk om: Pension og efterløn L 60 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven. (Lov nr af ). Bekendtgørelse nr af Side 65 Forår 2014

66 Rubrik 347 Bidragsfri A-indkomst for ikke fradragsberettiget del af arbejdsgiver pensionsordning Ren arbejdsgiverpension med fradragsret Kombineret arbejdsgiverpension både med og uden fradragsret Ren arbejdsgiverordning uden fradragsret Lønseddel Bortseelse Bortseelse Ingen bortseelse Lønoplysning fra pensionsselskabet Hvis fx ulykke- og sygeforsikring indgår, indberetter pensionsselskabet denne del som hidtil som bidragsfri A-indkomst. SKAT sætter det i rubrik 347. Hele aldersordningen og eventuel ulykke- og sygeforsikring indberettes som bidragsfri A- indkomst. SKAT sætter det i rubrik 347. Årsopgørelse Tillæg i personlig indkomst i rubrik 347, bidragsfri A- indkomst, for eventuel ulykkeog sygeforsikring Tillæg i personlig indkomst i rubrik 347, bidragsfri A-indkomst, for aldersordning og eventuel ulykke- og sygeforsikring Borger skal angive i rubrik 347, hvis der ved fejl er givet bortseelse. Eksempler på arbejdsgiverordning Livsvarig og ratepension, eventuel kombineret med ulykke- og sygeforsikring Livsvarig og ratepension suppleret med aldersordning. Eventuelt også ulykke- og sygeforsikring Ren aldersordning, eventuel suppleret med ulykke- og sygeforsikring Side 66 Forår 2014

67 Ny model for ejendomsvurderingen Folketinget har vedtaget, at der skal udvikles en ny model for ejendomsvurderingen, som skal være klar til at bruge for skatteåret Samtlige ejendomme vurderes først igen i 2015, og vurderingerne udsendes i foråret Der laves ikke ejendomsvurderinger for 2013 og I stedet bruger vi 2011-vurderingen igen, dog nedsat med 2,5 %. Det er både ejendomsværdi, grundværdi og ejerboligværdi, som nedsættes med 2,5 %. På seneste årsopgørelse kan man se hvilken vurdering, der er brugt til beregningen. For erhverv, landbrug og ubebyggede grunde, som normalt skulle vurderes i 2014, bruger vi 2012-vurderingen igen. De nedsættes ikke med 2,5 %. Der kan først klages over ejendomsvurderingen igen i perioden fra den 1. marts 2016 til den 1. juli L 80 - Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og tinglysningsafgiftsloven. (Vurderingerne i og tinglysningsafgift af handelsprisen).(lov nr af ). Side 67 Forår 2014

68 Tinglysningsafgift Ny model for ejendomsvurderingen tinglysningsafgift Beregningsgrundlaget for tinglysningsafgift er ændret til konkret handelsværdi. Gældende for beboelsesejendom, ejerlejlighed til beboelse, ferieejerlejlighed, flerfamilieejendom og sommerhus. Virkning for ejerskifte, der er anmeldt til tinglysning fra og med den 1. januar Læs mere her på skat.dk\ejendomsvurdering Side 68 Forår 2014

69 Ændring til ejendomsværdiskatteloven Nedslag i ejendomsværdiskat for pensionister i udlandet - ejendomsværdiskattelovens 8 nyt stk. 2: Nedslag beregnes på samme måde som for pensionister bosat i Danmark. Krav: Skal give oplysning om årets samlede indkomst opgjort efter danske skatteregler. Omfattet af reduceringsregler i nedslag ud fra indkomst (ejendomsværdiskattelovens 10). Virkning fra og med indkomståret L 4 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love mv. (Lov nr af ) Side 69 Forår 2014

70 Styresignaler og afgørelser Side 70 Forår 2014

71 Styresignaler og afgørelser Styresignaler: SKM SKAT Arbejdsudleje - præcisering af praksis for arbejdsudleje inden for transporterhvervet SKM SKAT Genoptagelse af skatteansættelser som følge af Østre Landsrets dom SKM ØLR og LSR-kendelse af 19. februar 2013 (j.nr ) - skattepligt ved tilflytning, jf. kildeskattelovens 7, stk dagesreglen og arbejde her i landet SKM SKAT Praksisændring - modregning af tab på visse aktiebaserede finansielle kontrakter i gevinst ved afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked SKM SKAT Genoptagelse som følge af Kommissionens åbningsskrivelse om personfradrag og fri bevægelighed SKM SKAT Fritagelse for beskatning af dødsboer, hvor der er en længstlevende ægtefælle, hvor der skiftes efterfølgende i den længstlevendes levende live eller ved den længstlevende ægtefælles død - beløbsgrænse - boslod - genoptagelse Se alle styresignaler på skat.dk. Side 71 Forår 2014

72 Styresignaler og afgørelser Domme: SKM HR Ejendomssalg - selskab til hovedanpartshaver - handelsværdi - vurderet som ikke-fri - udlejning til familie - maskeret udlodning SKM VLR og SKM ØLR - Fri bil - hovedanpartshaver - forlænget ligningsfrist og SKM HR, SKM VLR, SKM ØLR Side 72 Forår 2014

73 Styresignaler og afgørelser Bindende svar: SKM SR Sundhedstjek - udvidelse af spørgeskemaet med nye emner SKM SR Fast driftssted - virksomhed udøvet gennem kontorlokaler SKM SR Solcelleanlæg, ejerlejlighedsforening, skattepligt SKM SR Bil med hvide nummerplader, udelukkende privat benyttet, solcellevirksomhed, virksomhedsordningen Se alle bindende svar fra Skatterådet på skat.dk. Side 73 Forår 2014

74 SKAT har fokus på Aktivitetsplan 2014 Side 74 Forår 2014

75 Rådgiveransvar Ansvarsgrundlaget og sanktioner Strafbarhedsbetingelser: Objektivt realiseret et gerningsforhold Subjektivt tilregnelse i form af: Forsæt (takstbøde/frihedstraf) Uagtsomhed: 1) Grov (takstbøde/bøde af ordensmæssig karakter) 2) Simpel (ingen straf, fordi undskyldelige eller enkeltstående fejl). Bøde af ordensmæssig karakter ligger typisk i intervallet: kr kr. Har rådgiver handlet forsætligt er sanktionen fængsel eller takstbøde. Den Juridiske Vejledning afsnit A.C.3.8 med eksempler Side 75 Forår 2014

76 Rådgiveransvar Professionsansvar eksempler på sager En professionel rådgiver er underlagt et professionsansvar. Forventninger til en rådgiver: Udviser påpasselighed Foretager kontrol Har faglig viden. Typiske områder, hvor fx en revisor er i farezonen : Værdipapirer og finansielle kontrakter Ejendomsavance Grov eller gentagen regnskabssjusk Står for bogholderi, regnskab og selvangivelse Er revisor for selskab og hovedaktionær Løn, fri bil, privat udgifter. Den Juridiske Vejledning afsnit A.C.3.8 med eksempler Side 76 Forår 2014

77 Compliance SKATs bærende strategi: Vi skal gøre det nemt for de mange, at følge reglerne og svært for de få at snyde. Undersøgelsen bidrager til: Ny viden om former for fejl, hvor problemet er størst. Samlet billede af forkerte angivelser af skat og moms for personer, selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber. Prioritering af indsats og beregning, provenu af nye tiltag. SKAT kan give bedre vejledning og udføre mere målrettet kontrol, og vi kan bidrage til justering af lovgivning. Side 77 Forår 2014

78 Compliance Særlige opmærksomhedspunkter på skatte- og momsområdet for virksomheder: Angivelse og betaling af moms - for lidt angivet momstilsvar i forhold til virksomhedens bogføring Rod i skatte- og momsregnskaberne - mangelfuld bogføring af virksomhedens indtægter og udgifter. Eksempler: Virksomheden har undladt at bogføre og angive momsen af revisors efterposteringer. Virksomheden har angivet for lidt i salgsmoms og for meget i købsmoms i forhold til virksomhedens bogføring. Side 78 Forår 2014

79 Compliance Rod i regnskaberne omfatter blandt andet følgende forhold: Sammenblanding af private og erhvervsmæssige udgifter Fradrag for udgifter uden dokumentation Elementære bogføringsfejl Salgsfakturaer med moms, der ikke er angivet Fradragsberettigede udgifter, som virksomheden fejlagtigt ikke har fratrukket. Side 79 Forår 2014

80 Opmærksomhedsområder Ejendomme vurderet som 01-beboelse En nyere kendelse fra landsskatteretten slår fast, at ejendomme, der er vurderet til beboelse og tjener til bolig for ejeren, alene giver fradrag for renteudgifter til realkreditlån. Bestemmelserne findes i ligningslovens 15 J, stk. 1. Se landsskatteretskendelse journalnr af 22/ Fordeling af anskaffelsessummen på bygninger Erhvervsmæssigt benyttede bygninger afskrives særskilt for hver enkelt bygning. Ved salg af aktiver skal sælger og køber i købsaftalen, skødet eller på anden skriftlig måde foretage en fordeling af den samlede salgssum på de aktiver, der er omfattet af overdragelsen. For driftsmidler og skibe foretages fordelingen under ét og for øvrige aktiver på hvert enkelt aktiv. Side 80 Forår 2014

81 Opmærksomhedsområder Straksfradrag, jf. AL 18, stk. 2 Udgifter til ombygning og forbedring kan straksfradrages, når årets udgifter til ombygning, forbedring og vedligeholdelse ikke overstiger 5 % af afskrivningsgrundlaget for den bygning eller installation, som udgiften vedrører. Det beregnede straksfradrag skal reduceres med udgifter til vedligeholdelse på den pågældende bygning. Der kan ikke foretages straksfradrag på udgifter til ombygning eller forbedring af accessoriske anlæg. Indsendelse af regnskabsoplysninger Selvstændigt erhvervsdrivende samt fonde og selskaber skal udfylde virksomhedsoplysninger og oplysninger om revisorbistand på selvangivelsen. Supplerende regnskabsoplysninger: Selvstændigt erhvervsdrivende med nettoomsætning mellem kr. og 25 mio. kr. Fonde og selskaber med nettoomsætning mellem kr. og 100 mio. kr. Side 81 Forår 2014

82 Opmærksomhedsområder Solceller og beskatning af andelshavere i vindmøllelaug Beskatning efter skematisk metode solcelleanlæg: Er i besiddelse af anden andel/anlæg opgjort efter skematisk metode. Køb efter 19. nov Beskatning efter regnskabsmæssig metode solcelleanlæg: Ejer ingen andre andele/anlæg opgjort efter skematisk metode. Køb før 19. nov Gamle skattefrie vindmølleandele, som er anskaffet før 22. maj 1996 bliver skattepligtige. Ligningslovens 8 P, stk. 1. ; Den juridiske vejledning Afsnit C.C Side 82 Marts 2014

83 Tak for nu! Side 83 Forår 2014

84 BILAG Gennemgås ikke, er til orientering. Planche kun til orientering Side 84 Forår 2014

85 Bilag 1 - Digital indberetningspligt Liste over betingelser for fritagelse af digital pligt: 1) Selvangivelsespligtige, der er eller i løbet af indkomståret har været begrænset skattepligtige efter kildeskatteloven. 2) Selvangivelsespligtige, der i løbet af indkomståret indtræder eller udtræder af skattepligten efter kildeskattelovens 1. 3) Selvangivelsespligtige efter kildeskattelovens 1, der har skattemæssigt hjemsted i udlandet eller i løbet af indkomståret får skattemæssigt hjemsted i udlandet, og for det pågældende indkomstår ønsker at blive beskattet efter reglerne om grænsegængere. 4) Selvangivelsespligtige, der ved indkomstopgørelsen skal medregne gevinst og tab af fordringer efter reglerne om næring i kursgevinstloven. 5) Selvangivelsespligtige, der efter skattekontrolloven har pligt til at indsende skatteregnskab sammen med selvangivelsen. 6) Selvangivelsespligtige, der har omdannet virksomheden til selskab efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse og sammen med selvangivelsen indsender de selskabsretlige dokumenter, jf. 2, stk. 1, nr. 7, i lov om skattefri virksomhedsomdannelse. 7) Selvangivelsespligtige, der overdrager virksomhed efter kildeskattelovens regler om skattemæssig succession. 8) Selvangivelsespligtige, der har modtaget erstatnings- eller forsikringssum og efter ejendomsavancebeskatningsloven skal indsende meddelelse om genopførelse af fast ejendom sammen med indkomstårets selvangivelse. 9) Selvangivelsespligtige, der ikke er selvstændigt erhvervsdrivende i skattemæssig forstand. Er ikke erhvervsdrivende og modtager ikke årsopgørelse, fx indkomst udland eller ejendom i udlandet. Er ny erhvervsdrivende, der har modtaget en almindelig årsopgørelse, og har ikke bedt om S10 inden 1. maj. TIP! Du kan vedlægge bilag til selvangivelsen i TastSelv ved at anvende punktet Kontakt. Planche kun til orientering Side 85 Forår 2014

86 Bilag 2 Kriterier S15 S15 Årsopgørelse, små selvstændigt erhvervsdrivende: Følgende kriterier skal være opfyldt for at blive S15 skatteyder: Ikke moms- eller lønsumsafgiftspligtig Virksomhedsresultat udgør 25 % eller mindre af den samlede personlige indkomst. Ikke hensat beløb på konto for opsparet overskud Ikke hensat på konjunkturudligningskonto eller anvendt kunstnerbeskatningsordningen Personen er ikke begrænset skattepligtig af indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet. Ej forskudt regnskabsår, har udlandsforhold (indkomst eller ejendom). Planche kun til orientering Side 86 Forår 2014

87 Bilag 3 - Feltlåsning Følgende indkomster og fradrag er feltlåst i TastSelv: Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse (rubrik ) Hædersgaver (rubrik ) Lønindkomst, bestyrelseshonorar og personalegoder (rubrik ) Pensioner, dagpenge, stipendier fra SU-styrelsen (rubrik ) Tilbagebetalt kontanthjælp, introduktionsydelse mv. (rubrik ) Fagligt kontingent (rubrik ) Bidrag til A-kasse, efterlønsordning (rubrik ) Gaver til godkendte foreninger mv. (rubrik ) Gaver til almennyttige foreninger (rubrik ) Donationer til forskning og gaver til kulturinstitutioner (rubrik ) Honorarer og vederlag i form af visse goder mv. (rubrik ) Uddelinger fra foreninger og fonde m.v. (rubrik ) Bidrag og præmie til privattegnet ratepension (rubrik ) Udlodning fra investeringsselskab/-forening (rubrik ) Renteudgifter af studielån fra Moderniseringsstyrelsen (rubrik ) Planche kun til orientering Side 87 Forår 2014

88 Bilag 4 - Ny selskabsform Iværksætterselskab (IVS) Iværksættere kan stifte selskabet med en selskabskapital på mellem 1 kr. og kr. Kapital opbygges ved opsparing af minimum 25 % af årligt overskud. Når selskabskapital og reserve til opsparet overskud når kr., kan der omregistreres til anpartsselskab. Stiftelsesgebyr er 670 kr. Ikrafttrædelse 1. januar Se mere her om iværksætterselskab på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Planche kun til orientering Side 88 Forår 2014

89 Bilag 5 Udbyttebeskatning, omstrukturering Udbyttebeskatning ved omstrukturering i selskaber (Lovforslag L81, ikke vedtaget pt.) Værnsregel Formålet er, at hindre omgåelse af udbyttebeskatning ved omstrukturering i selskaber. hindre konvertering til skattefrie kontante udligningssummer. Ikrafttrædelse den 1. februar 2014 for at forhindre spekulation med virkning fra den 20. november L81 Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven. Planche kun til orientering Side 89 Forår 2014

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 42/2014 12.02.2014 25.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 42/2014 12.02.2014 25.02.2014 Når hovedaktionær kautionerer for selskabets gæld - muligheder og skat Side 1 Nye indberetningspligter i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Side 2 Låste selvangivelsesrubrikker i Tastselv, hvor personer

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER Januar 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse for bogholdere

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0030 Udkast (4 af 20-03-2009) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013 Side 1 Gæld i brugt bil Side 2 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013. Folketinget har den 16. maj

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 201 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil.

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil. Skattekonto Alle virksomheder har i august 2013 fået en skattekonto hos SKAT, som kan ses i Tast Selv Erhverv. Hver virksomhed, dvs. hvert CVR-nr. eller SE-nr., har deres egen skattekonto. Skattekontoen

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 48/2014 08.05.2014 21.05.2014 SKAT i balance 2014

TimeTax NYHEDSBREV 48/2014 08.05.2014 21.05.2014 SKAT i balance 2014 SKAT i balance 2014 Side 1 Aktiefejl i årsopgørelse SKAT klar med handlingsplan Side 2 Afgørelser skat Afgørelser afgifter Side 3 Side 5 SKAT i balance 2014 SKAT er nu begyndt at sende forslag til en ny

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto.

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto. Selvangivelsen 2007 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til Skat. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 39/2013 28.11 11.12.2013

TimeTax NYHEDSBREV 39/2013 28.11 11.12.2013 Nye projekter hos SKAT: Små virksomheder, med flerårige underskud Side 1 Hovedaktionær og selskab Side 3 Skatte- og afgiftsændringer i finanslovsaftalen Side 3 Bøder til revisorer Side 4 Pas på rådgivning

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere