Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning"

Transkript

1 RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.3 - Jordarbejde

2 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.3 Jordarbejde HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Roms Hule Vejle Tlf.: Sagsnr.: Dok.nr.: A.3 Revision: Dato: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: PRK JGM

3 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: PKR Kontrolleret: Godkendt: JGM Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Omgivende miljø Kvalitetsstyring Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt Referencer Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Relationer til andre arbejder Arbejdsmiljø Kontrol Bygningsdelsbeskrivelser Byggeplads Udgravninger Tørholdelse Til- og påfyldninger Bilag 1 Udbudskontrolplan... 20

4 1. Orientering Side : 2/22 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.120, Basisbeskrivelse jord er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: Bips B2 125, Basisbeskrivelse jordarbejder for ledninger Bips B2 220, Basisbeskrivelse beton, generelt og pladsstøbt Bips B2 510, Basisbeskrivelse befæstelser1.2 Definitioner

5 2. Omfang Side : 3/22 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Rydning samt sløjfning af eksisterende kloaksystem Udgravning for fundamenter, støttemure og terrændæk for hver bygning. Udgravning for befæstede arealer og beplantede arealer samt råjordsregulering m.v. Udgravning for kloak i terræn, herunder dræn Udgravning for kloak under bygningen. Udgravning for fjernvarme, el, telefon, antenne, vand, ventilation, belysning Tørholdelse af udgravninger. Til- og påfyldning for fundamenter, støttemure og terrændæk for hver bygning. Til- og påfyldning for befæstede arealer og beplantede arealer m.v. Til- og påfyldning for kloak i terræn og under bygninger herunder dræn. Til- og påfyldning for, fjernvarme, ventilation, el, telefon, antenne, belysning og vand. Følgende dele, der leveres af eksterne leverandører, monteres under dette arbejde: Fjernvarmeledninger Antenneforsyning Telefon El Entreprenøren bærer risikoen for, at udgravet, deponeret råjord kan genindbygges. 2.3 Projektering Entreprenøren skal opmåle og beregne arbejdets omfang på grundlag af projektmaterialet. 2.4 Byggeplads Der henvises til byggesagsbeskrivelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Der henvises til byggesagsbeskrivelsen Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Gravning tæt på eksisterende fundament Tilslutning til eksisterende kloakbrønde i drift

6 2. Omfang Side : 4/ Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Maskiner/anlæg Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres i 2 eksemplarer. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøde. Jordarbejdet skal tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at udgravningsjord kan benyttes til senere indbygning eller bortskaffes løbende. 2.9 Undersøgelser Lokalisering af eksisterende ledninger. Jordprøver pr 30 tons råjord der bortskaffes 2.10 Prøver 2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 2.12 Rengøring

7 3. Generelle specifikationer Side : 5/22 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv. Maskiner/anlæg Byggeplads Der henvises til byggesagsbeskrivelsen Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersøgelsesrapport nr 1. af Arbejdets planlægning 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Der henvises til anvisningerne i G Geotekniske rapport. Sikkerhed og last Ad stk. 1. DS/EN 1990:2007, Godkendt DS/EN 1990/A1:2006 DS/EN 1990/A1/AC:2010 Ad stk. 2. DS/EN 1990 DK NA:2010 DS/EN 1990 DK NA:2010 tillæg 1:2010 Ad stk. 3. a) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 b) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 c) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 d) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /A1:2010 DS/EN /AC:2010 e) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 f) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2008 g) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2010

8 3. Generelle specifikationer Side : 6/22 Ad stk. 4. a) DS/EN DK NA:2007 DS/EN DK NA:2007 tillæg 1:2010 b) DS/EN DK NA:2007 eller DS/EN DK NA:2011 c) DS/EN DK NA:2010 d) DS/EN DK NA:2010 DS/EN DK NA:2010 tillæg 1:2010 e) DS/EN DK NA:2007 DS/EN DK NA:2007 tillæg 1:2010 f) DS/EN DK NA:2007 DS/EN DK NA:2007 DS/EN DK NA:2007 tillæg 1:2010 Geoteknik Ad stk. 5. a) DS/EN :2007, godkendt samt DS/EN :2010/AC b) DS/EN :2007, godkendt DS/EN :2010/AC Ad stk. 6. a) DS/EN DK NA:2010, godkendt DS/EN DK NA Tillæg 2008 b) DS/EN DK NA:2011, Godkendt Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Ad stk. 2. DS 405.8:1978 Ad stk. 3. a) DS/EN 933-1:2004 DS/EN 933-1/A1:2006 b) DS/EN 933-8:2001 Ad stk. 4. DS/EN :2003 Ad stk. 5. DS/EN 10204:2004 Ad stk. 6. Juni 2004 Ad stk Ad stk. 8.

9 3. Generelle specifikationer Side : 7/ Ad stk. 9. November 2003 Ad stk. 10. December 2001 Ad stk. 11. juli 2001 med senere rettelser fra maj 2004, april 2006, april 2008 Ad stk. 12. DS/EN 12063: Projektering Generelt Dokumentation 3.4 Undersøgelser Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Dokumentationsmateriale for leverede opfyldningsmaterialer, jf. pkt Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen Jordbund og grundvand Tørholdelsesmaterialer Afstivnings- og indfatningsmaterialer Generelt Stålprofiler, -spuns Træprofiler, -spuns Til- og påfyldningsmaterialer Generelt Følgende indbygningsmaterialer skal anvendes: Bundsikringssand Stabiltgrus Filtergrus Friktionsfyld

10 3. Generelle specifikationer Side : 8/22 Ad stk. 2. Dokumentation, maksimalt antal m³: se afsnit Ad stk. 4. Dokumentation, maksimalt antal m³ ved brug af deklarerede materialer fra firmaer, der er certificeret af akkrediteret certificeringsorgan: Kontrolrapporter Bundsikringsmaterialer Materialet skal opfylde kravene til bundsikringsmaterialer kvalitet I eller kvalitet II i Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB). Udbuds- og anlægsforskrifter. Bundsikring af sand og grus. Vejregler, Vejdirektoratet. Bundsikringslag skal udover kravene til bundsikringsmaterialer kvalitet I eller kvalitet II i Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB). Udbuds- og anlægsforskrifter. Bundsikring af sand og grus. Vejregler, Vejdirektoratet have uensformighedstal (d 60 /d 10 ) Graderet sand-/grusfyld Materialet skal være drænende og velgraderet; det må ikke indeholde ler- og siltklumper, og indholdet af organisk materiale skal være mindre end svarende til 1 % glødetab (bestemt ved udglødning på 550 C, jf. metode 1 for organisk indhold i jord i Dansk Geoteknisk Forenings Laboratoriehåndbog). Sandfyld, der opfylder nedennævnte krav til kornkurven, vil umiddelbart kunne accepteres: Middelkornstørrelse (d 50 ) 0,2 mm. Uensformighedstal (d 60 /d 10 ) 3. Gennemfald på 0,075 mm sigte 8 % eller gennemfald på 0,063 mm sigte 5 %. Gennemfald på 16 mm sigte 95 % Friktionsfyld Friktionsfyld må ikke indeholde klumper, der ikke straks opløses i vand, og skal opfylde nedennævnte krav til kornkurven: Uensformighedstal (d60/d10) 3. Gennemfald på 0,075 mm sigte 10 % eller gennemfald på 0,063 mm sigte 7 %. Gennemfald på 0,125 mm sigte 20 %. Gennemfald på 64 mm sigte =100 %. Friktionsfyld må ikke indeholde groft materiale i en koncentration, der medfører hulrum, og materialetransport gennem fylden. Indholdet af organisk materiale skal være mindre end svarende til 1 % glødetab (bestemt som for graderet sand-grusfyld).

11 3. Generelle specifikationer Side : 9/ Råjord Fyldmateriale i øvrigt Øvrige materialer 3.6 Udførelse Generelt Ad stk. 4. Geoteknisk kategori: 2 Ad stk. 5. Konsekvensklasse: CC Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Opretning Udgravning Overskudsjord bortskaffes af entreprenøren og skal håndteres i henhold til gældende lovgivning. Bortskaffelse skal indeholde de af Haderslev Kommune stillede krav til jordprøver Tørholdelse Entreprenøren må ved effektivt virkende sandfang sikre, at der kun tilledes recipienterne sandfrit vand. Ad stk. 29. Recipient er kloaksystemet Afstivning og indfatning Dimensioneres og vedligeholdes af entreprenøren, herunder valg af egnet materiel Til- og påfyldning Størrelsen af et kontrolafsnit fastlægges på følgende måde: For til-, påfyldningsflader mindre end 1000 m 2 må et kontrolafsnit højst andrage 150 m 3 af ensartede materialer. For til-, påfyldningsflader større end 1000 m 2 må et kontrolafsnit højest andrage 300 m 3 af ensartede materialer. Dokumentation skal foreligge pr. maksimalt 300 m 3. Kornkurve. Glødetab/humusindhold. Sandækvivalentbestemmelse (kun for friktionsmaterialer). Prøverne til materialeanalyser af indbygningsmateriale udtages ved leveringen på arbejdspladsen. Ved brug af materialer fra firmaer, der er certificeret af akkrediteret certificeringsorgan, kan frekvensen af kornkurvebestemmelser, glødetab/humusindhold og sandækvivalentbestemmelser nedsættes til én pr. påbegyndt 1500 m 3.

12 3. Generelle specifikationer Side : 10/ Generelt Fladenivellement Laboratorieforsøg og komprimeringskontrol Tørdensitet i marken Maksimal tørdensitet Komprimeringsgrad Ad stk. 20. Komprimeringskravene er som anført i nedenstående tabel. Under FUK Over FUK Middel af alle kontrolforsøg >98% SP >96% SP Ingen kontrolforsøg <96% SP <94% SP 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Afløb i jord VVS- og el-arbejder i terræn Alle forsyning Beton, pladsstøbt Overdragelse Området overdrages som beset. 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Udgravning for kloak tæt på eksisterende sokkel Tilslutning til eksisterende kloaksystem i drift. 3.9 Kontrol Der må ikke køres råjord væk før der er udført jordprøver. Antal 1 pr 30 T Generelt Projekteringskontrol Der skal udføres kontrolinspektioner af samtlige fundamentsudgravninger og af afrømning under gulve og fundamenter.

13 3. Generelle specifikationer Side : 11/ Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Generelt Udgravning Tørholdelse Afstivning og indfatning Til- og påfyldning Komprimeringen af sandfyldet skal kontrolleres med isotopsonde Slutkontrol

14 Arbejdsbeskrivelse A.4 Jordarbejde Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/22 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 Byggeplads Orientering bips B2.510, Basisbeskrivelse - befæstelser og bips B2.520, Basisbeskrivelse - beplantning er også gældende for denne bygningsdel Omfang Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer der er beskrevet under Jordentreprisen i byggesagsbeskrivelsen, herunder: Rydning af grund omfatter rydning og bortkørsel af belægninger incl. opbygning, støttemure, hegn, kanter, inventar, fundamenter, beplantning, kloak m.m. som ikke indgår i det nye projekt. Etablering af færdselsarealer i terræn, byggepladsveje, overkørsler og gangarealer Etablering af oplagsplads Renholdelse og vedligeholdelse af færdsels- og gangarealer inkl. bortskaffelse af restaffald. Afholdelse af vejsyn Etablering og vedligeholdelse af afdækninger over huller i færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger på fællesarealer i terræn Rømning af midlertidige etablerede byggeplads- foranstaltninger under entreprisen incl. afrigning af byggeplads, retablering af eksisterende stier, veje, belægninger mv. uden for entreprisegrænsen. Afrømning af muld Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Udgravning for ledninger Lokalisering Iht. tegningsmateriale Tegningshenvisning I henhold til tegninger anført på dokumentfortegnelsen Koordinering Tilstødende bygningsdele Arbejdet udføres i takt med byggeriets fremdrift Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Jordbund og grundvand Udførelse Rydning af grund: Bemærk at en del af rydningen foregår tæt på tilstødende bygninger.

15 Arbejdsbeskrivelse A.4 Jordarbejde Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/22 Entreprenøren skal selv orientere sig om forholdene på stedet. Al belægning, inventar m.m. som ikke fremgår af kote-og belægningsplan over fremtidige forhold fjernes til min. 50cm under fremtidigt terræn. Alle stød og rødder indenfor entreprisegrænsen ryddes til 50cm under færdigt terræn. Eksisterende træer der skal bevares er markeret på kote- og belægningsplan. Entreprenøren er forpligtet til at foretage kildesortering på det sted, hvor affaldet frembringes. Sorteringen foretages i hovedmaterialegrupper, medmindre andet er foreskrevet i det kommunale affaldsregulativ. Alt rydningsmateriale bortskaffes jf. de lokale kommunale retningslinier Der må på intet tidspunkt henligge mere end et vognlæs brandbart nedrivningsmateriale, og der må intetsteds i området henligge materialer, der kan være til fare eller væsentlig gene. Der skal til stadighed være mulighed for adgang for brandmyndigheder. Entreprenøren er pligtig til hver dag ved arbejdstids ophør, og om fornødent i arbejdstiden, at sørge for den som følge af nedbrydningen påkrævede rengøring af gade og stier. Entreprenøren skal endvidere deltage i vejsyn før og efter arbejdet. Entreprenøren har ansvaret for at alle, for arbejdets udførelse relevante regler vedrørende miljø og arbejdsmiljø, overholdes og at arbejdet udføres under størst mulig hensyn til naboer og trafik i lokalområdet. Entreprenøren er pligtig til at mindske støv- og støjgenerne mest muligt. Nødvendige afdækninger, afstivninger og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed udføres af entreprenøren, som har det fulde ansvar herfor. Foranstaltningerne skal fremlægges for tilsynet til godkendelse forud for arbejdets igangsætning. Entreprenøren skal sikre, at alle nødvendige godkendelser og tilladelser er indhentet hos relevante myndigheder Entreprenøren skal udbedre enhver skade, der opstår på bygninger, ledninger, omkringliggende belægninger m.v. som skyldes rydningsarbejdet. Alle omkostninger til miljø- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder pålagte kontrolforanstaltninger, skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. Alle huller og lignende opfyldes med genbrugsmateriale eller fyldsand. Stød og rødder må ikke give anledninger til sætninger i muldbelagte arealer eller i befæstelser. Byggeplads: Byggepladsveje, oplagsplads og gangarealer udføres med 250 mm stabilt grus udlagt på fiberdug. Byggepladsveje på fremtidige permanente befæstede arealer opbygges med den fremtidige befæstigelse for belægningerne.

16 Arbejdsbeskrivelse A.4 Jordarbejde Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/22 Færdselsarealerne skal udføres således at de sikres afvanding og de skal holdes 250 mm over det omgivende terræn. Muldafrømning: Afrømning af muld skal udføres på arealer, hvor terrænændring fra eksisterende til projekteret terræn er større end cm, samt under fremtidige belægningsarealer. Muldafrømning skal påregnes udført i én samlet arbejdsgang. Mulden afrømmes i hele tykkelsen. Afrømmet muld som skal genanvendes deponeres iflg. aftale med tilsynet. Mulden må ikke afrømmes i våd tilstand. Arealer der anvendes til mulddepoter, skal efterfølgende reetableres Mål og tolerancer Dimensioner Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Muldafrømning: Koter i henhold til færdig terræn under hensyntagen til muld og belægningsopbygning D&V-dokumentation Muldafrømning: Al bortskaffelse af muld skal dokumenteres.

17 Arbejdsbeskrivelse A.4 Jordarbejde Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/ Udgravninger 4.2 Udgravninger Orientering bips B2.510, Basisbeskrivelse - befæstelser og bips B2.520, Basisbeskrivelse - beplantning er også gældende for denne bygningsdel Omfang Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af udgravningerne for fundering og belægnings- og beplantningsarealer, herunder: Afrømning af overjord/muld, inkl. oplægning i depot Råjordsregulering Bortskaffelse af overskudsmaterialer Udgravning for fundamenter og støttemurer Udgravning for terrændæk Udgravning for befæstede arealer og beplantede arealer Udgravning for kloak herunder dræn. Udgravning for fjernvarme, el, telefon, vand samt belysning Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Lokalisering Iht. tegningsmateriale Tegningshenvisning I henhold til tegninger anført på dokumentfortegnelsen Koordinering Tilstødende bygningsdele Projektering Se pkt Forudgående bygningsdele/arbejder Ingen Efterfølgende bygningsdele/arbejder Støbning af renselag under fundamenter samt udførelse af terrændæk Undersøgelser Materialer og produkter Vedrørende de aktuelle jordbunds- og grundvandsforhold henvises til den geotekniske undersøgelsesrapport og pkt Jordbund og grundvand Geoteknisk undersøgelsesrapport Udførelse Funderingskategori: 2

18 Arbejdsbeskrivelse A.4 Jordarbejde Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/ Udgravninger Konsekvensklasse: CC Mål og tolerancer Dimensioner Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation

19 Arbejdsbeskrivelse A.4 Jordarbejde Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/ Udgravninger 4.3 Tørholdelse Orientering Geoteknisk undersøgelsesrapport Omfang Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for tørholdelse af udgravningerne for fundamenter, rørgrav og befæstede arealer Lokalisering Tegningshenvisning I henhold til tegninger anført på dokumentfortegnelsen Koordinering Samtidig med udgravning for byggegrube Tilstødende bygningsdele Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Etablering af adgangsvej til området. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Undersøgelser Materialer og produkter Interimsdræn: Ø113 mm drænrør Udførelse Generelt Mål og tolerancer Dimensioner Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/ Til- og påfyldninger Orientering bips B2.510, Basisbeskrivelse - befæstelser og bips B2.520, Basisbeskrivelse - beplantning er også gældende for denne bygningsdel Omfang Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige tilfyldning med graderet sand-, grusfyld af udgravninger, herunder underbygninger, rørgrave samt belægningsarealer. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejde Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Lokalisering Iht. tegningsmateriale Tegningshenvisning I henhold til tegninger anført på dokumentfortegnelsen Koordinering Tilstødende bygningsdele Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Byggegruberne er udgravet og fundamenter er udført. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Udførelse af gulvkonstruktion over tilfyldninger Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Graderet sand-/grusfyld Middelkornstørrelse: (d 50 ) 0,4 mm. Uensformighedstal: (d 60 /d 10 ) 4. Gennemfald på 0,075 mm sigte 8 % eller gennemfald på 0,063 mm sigte 5 %. Gennemfald på 16 mm sigte 95 %. Råjord Ved påfyldning af udenomsarealer anvendes genanvendelig råjord, deponeret udgravningsjord fra udgravninger. Funderingskategori: 2 Konsekvensklasse: CC2 Terrænregulering udføres iht. tegningsmateriale.

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/22 Trafikarealer: Asfalt og belægningsarealer inkl. læggegrus er beskrevet under bygningsdel A.5 Anlægsgartner. 20 cm SG II 30 cm BS Øvrige belægningsarealer: Belægningsarealer inkl. læggegrus er beskrevet under bygningsdel A.5 Anlægsgartner. 15 cm SG II 25 cm BS Muldarealer: Beplantning er beskrevet under bygningsdel A.5 Anlægsgartner. Tilfyldninger omkring dræn skal udføres med filterkastning i min. 0,1 m s tykkelse omkring drænrørene. Underbrandveje udføres bundopbygning med 0,5 m skærvemacadam Mål og tolerancer Dimensioner Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation

22 Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

23 Bilag 1 Udbudskontrolplan Paradigme for udbudskontrolplan for jordarbejde Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol 3.1 Indbygningsmateriale ARB Kontrol af analyser ARB Før indbygning ARB Modtagekontrol 4.1 Indfatninger og afstivninger ARB Opmåling Alle Ved modtagelse Overensstemmelse med dimensioner og materialeangivelse 4.2 Indbygningsmateriale ARB Visuelt 1 gang per læs leveret Ved modtagelse Overensstemmelse med krav Udførelseskontrol Udgravning 5.1 Deponering/udsætning, tilladelser ARB Kontrol af dokumentation Alle Inden deponering/udsætning Skiftlig tilladelser jv. ARB Nødvendighed af afstivning ARB Kontrol af beregning ARB uger før udgravning Beregninger jv. ARB og er kontrolleret og gennemset af byggeledelsen 5.3 Foranstaltninger ved større belastninger ARB Kontrol af beregning ARB uger før belastning Beregninger er kontrolleret og gennemset af byggeledelsen 5.4 Stabilitet af frie udgravningsskråninger ARB Kontrol af beregning ARB uger før udgravnintrolleret Beregninger jv. ARB er kondelsen og gennemset af byggele- 5.5 Fladenivellement ARB Kontrol af koter ARB Før støb- Overensstemmelse

24 Bilag 1 Udbudskontrolplan ning/tilfyldning Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Tørholdelse 5.6 Tørholdelse ARB Visuelt/måling/kontrolpejling ARB Alle udgravninger, til- og påfyldninger Dagligt Tørholdelsesforanstaltninger er effektive Afstivning og indfatning 5.7 Afstivninger og indfatninger, beregninger, ARB Kontrol af beregninger, tegninger ARB Mindst 2 uger før Beregninger og tegninger er kontrolleret tegninger og beskri- velser og beskrivelser udførelse og gennemset af Byggevelser ledelsen 5.8 Afstivninger og indfatninger, ARB Visuelt/indmåling Alle Løbende og efter Overensstemmelse udførelse etablering Til- og påfyldning 5.9 Til-/påfyldning, mængder og ARB Kontrol af koter Alle til-/påfyldninger Før start af til- Overensstemmelse koter /påfyldning og efter til-/påfyldning 5.10 Indbygning/komprimering ARB ARB Per kontrolafsnit Under/efter indbygning ARB af hvert kontrolafsnit 6 Slutkontrol 6.1

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Byggemodningsentreprisen Arbejdsbeskrivelse A.510 Befæstelser. Dato : Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Byggemodningsentreprisen Arbejdsbeskrivelse A.510 Befæstelser. Dato : Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Byggemodningsentreprisen Arbejdsbeskrivelse A.510 Befæstelser Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/17 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Jordarbejde, bygning Renovering af Løget By, afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 COWIsag A019647 Dokumentnr. 424.204 Udg. 1.

Arbejdsbeskrivelse Jordarbejde, bygning Renovering af Løget By, afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 COWIsag A019647 Dokumentnr. 424.204 Udg. 1. Arbejdsbeskrivelse Jordarbejde, bygning Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 sag A019647 Dokumentnr. 424.204 Udg. 1.0 Arbejdsbeskrivelse jordarbejde bygning Rev.dato : Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.3 Jordarbejder Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Byggemodningsentreprisen Arbejdsbeskrivelse B.120 Jord. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato :

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Byggemodningsentreprisen Arbejdsbeskrivelse B.120 Jord. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Byggemodningsentreprisen Arbejdsbeskrivelse B.120 Jord Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Hovedprojekt Side : 1/20 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

Jordarbejdet A01. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Jordarbejdet A01. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: Rev. dato: Jordarbejdet A01 Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com NIRAS

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Nydamsparken Dato: 2014.12.18 Arbejdsbeskrivelse Gartnerarbejde - 520 Beplantning

Nydamsparken Dato: 2014.12.18 Arbejdsbeskrivelse Gartnerarbejde - 520 Beplantning Udarbejdet: LO Kontrolleret: PM Godkendt: NA Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 2. Omfang... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Bygningsdele... 5 2.3 Projektering... 5 2.5.2 Midlertidige

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato:

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: Kloakarbejdet A02 Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9100 Aalborg Tlf.

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.520 Beplantning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. Marts 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.520 Beplantning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. Marts 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.520 Beplantning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle Marts 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet: JD Kontrolleret: HB Godkendt:

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse Nybyg projekt Tag Finish Arbejdsbeskrivelse 03-01-2016 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.22 - Teknisk isolering VVS 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - E ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE GULV DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Kontrolordning for styret boring og gennempresning Paradigme for Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Januar 2012 SAB styret boring og gennempresning _ november 2011.doc Kontrolordningen for styret boring og

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.9 - Betonelementer, montage 2013-11-14 Haderslev Andels Boligforening Blok

Læs mere

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE NY OLIEUDSKILLER

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE NY OLIEUDSKILLER NORDSJÆLLANDS BRANDSKOLE BYGNINGSDELSBESKRIVELSE NY OLIEUDSKILLER Fagentreprise 00. Projektering/byggeledelse 01. Byggeplads 02. Eksisterende forhold 03. Fremtidige forhold 04. Øvrige ydelser, variable

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.350 Lofter, monteret R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Februar 2011 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ALMENT 3 2. MATERIALER 3 2.1 Gradering

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

ENTREPRISE H170.02.20

ENTREPRISE H170.02.20 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H170.02.20 Jord- og belægningsarbejde H170 Rønne Åkirkeby >>> H170.02 Heller ved Vestermarievej og Stavelund JUNI 2012 UKP Indhold H170.02.20 Udbudskontrolplaner Entreprenøren

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE:

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE: UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: SIDE: 1 Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING HOVEDENTRERISE A. A.05 ANLÆGSGARTNER (arkitektprojekt) ARBEJDSBESKRIVELSE C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING HOVEDENTRERISE A. A.05 ANLÆGSGARTNER (arkitektprojekt) ARBEJDSBESKRIVELSE C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.05 ANLÆGSGARTNER (arkitektprojekt) ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.:

Læs mere

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer.

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1 Jord/beton/kloakarbejder Kap.-side : 1.1-1 1.1 GENEREL DEL. 1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1.02 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.510 Befæstelser. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. Marts 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.510 Befæstelser. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. Marts 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.510 Befæstelser Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle Marts 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 2 Udarbejdet: JD Kontrolleret: HB Godkendt:

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse El-arbejder

Funktionsbeskrivelse El-arbejder Funktionsbeskrivelse El-arbejder (El fagentrepriser) 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Energispareprojekt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere