KUNDECENTER Midttrafik. Kundetilfredshed September

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September"

Transkript

1 KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September

2 Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik Midttrafik Kundecenter Kundetilfredshed september

3 BAGGRUND OG ANBEFALINGER

4 Baggrund og anbefalinger (2 sider) Om undersøgelsen Baggrund og formål Midttrafik Kundecenter servicerer Midttrafiks kunder i Aarhus. Kunderne kan benytte flere kanaler for at komme i kontakt med Midttrafik. I den forbindelse gennemfører Epinion en kundetilfredshedsundersøgelse blandt et udsnit af kunderne med henvendelse per telefon eller ved personligt fremmøde. Hovedformålet med undersøgelsen er at tegne et billede af kundernes tilfredshed med en række elementer ved henvendelse til kundecentret. Derudover afdækkes kundernes lyst til at anbefale kundecentret såvel som Midttrafiks busser. Denne rapport indeholder resultaterne af undersøgelsen. Overskrifter og underoverskrifter på de enkelte sider er udformet, så de opsummerer og konkluderer på sidens vigtigste resultater. Undersøgelsens design Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt et udsnit af de kunder, der har kontaktet Midttrafik Kundecenter i september, uge 38. I alt har 139 kunder besvaret spørgeskemaet fordelt på 34 kunder med henvendelse ved personligt fremmøde og 105 kunder med henvendelse per telefon. Spørgeskemaet er udviklet af Midttrafik i samarbejde med Epinion. Dataindsamlingen er gennemført i perioden september med telefoninterviews og den 21. september med stopinterviews. Læsevejledning Spørgsmålsformuleringer fremgår som hovedregel af figuroverskrifterne. Figurerne viser resultaterne som procenttal, det vil sige andele af kunderne eller som gennemsnit for kunderne. Midttrafik Kundecenter Kundetilfredshed september

5 Baggrund og anbefalinger (2 sider) Udvalgte resultater Resultater Midttrafik Kundecenter vurderes meget positivt af kunderne. 9 ud af 10 kunder med personligt fremmøde er enten tilfredse eller meget tilfredse, mens det tilsvarende tal er 7 ud af 10 kunder ved henvendelse per telefon. Kunderne er generelt tilfredse med de forskellige elementer ved henvendelse til kundecentret. Således er 8 ud af 10 kunder med personligt fremmøde enige i, at medarbejdernes betjening var positiv og venlig; at de fik brugbare svar på deres spørgsmål; at medarbejderen var engageret for at hjælpe samt at ventetiden var rimelig. 7 af 10 kunder med henvendelse per telefon er enige i, at medarbejdernes betjening var positiv og venlig; at de fik brugbare svar; at de personlige valgmuligheder ved opkaldet var overskuelige samt at ventetiden var rimelig. Men 2 ud af 10 kunder er utilfredse med medarbejdernes svar og engagement for at hjælpe. Kundernes loyalitet i forhold til kundecentret er meget høj (Net Promotor Score). 5 ud af 10 kunder med personligt fremmøde vil anbefale kundecentret til familie og venner, mens 4 ud af 10 kunder med henvendelse per telefon vil anbefale kundecentret. Loyaliteten er også høj i forhold til Midttrafiks busser, som 5 ud af 10 kunder vil anbefale til andre. Midttrafiks hjemmeside er kendt af 9 ud af 10 kunder med personligt fremmøde og 7 ud af 10 kunder med henvendelse per telefon. Når kunder, der kender hjemmesiden, søger hjælp, foretrækker 4 ud af 10 med personligt fremmøde facebook profilen eller chat forum. Det tilsvarende tal er 2 ud af 10 for kunder med henvendelse per telefon. 8 ud af 10 kunder synes det var nemt at finde kontaktoplysninger til kundecentret Anbefalinger Kunder med henvendelse per telefon er generelt mindre tilfredse end kunder med personligt fremmøde. Derfor anbefaler Epinion først og fremmest, at Midttrafik koncentrerer indsatsen om at øge denne gruppes tilfredshed. Mere specifikt er 2 ud af 10 telefonkunder utilfredse med medarbejdernes svar på deres spørgsmål og medarbejdernes engagement for at hjælpe dem. Hvis Midttrafik øger kundernes tilfredshed med disse elementer, får Midttrafik alt andet lige flere loyale kunder, der vil anbefale kundecentret til familie og venner. Derudover er der 3 ud af 10 telefonkunder, der ikke kender Midttrafiks hjemmeside. Blandt dem foretrækker kun 2 ud af 10 at bruge Midttrafiks facebook profil eller chat forum frem for at ringe til kundecentret. Hvis Midttrafik øger opmærksomheden om deres hjemmeside, herunder facebook profilen og chat forummet, kan Midttrafik formentlig tage toppen af antallet af henvendelser per telefon til kundecentret. På den måde bliver der bedre tid til at svare på kundernes spørgsmål. For kunder med personligt fremmøde anbefaler Epinion, at Midttrafik også i forhold til denne gruppe søger at øge brugen af Midttrafiks facebook profil eller chat forum. Det kan igen medvirke til at give medarbejderne i kundecentret bedre tid til at betjene den enkelte kunde. Flere kvinder end mænd ringer til kundecentret. Mænd foretrækker personligt fremmøde, mens kvinder bruger telefonen. Alle aldersgrupper er repræsenteret ved begge kontaktformer til kundecentret. Men gennnemsnitsalderen er højere ved henvendelse per telefon. Midttrafik Kundecenter Kundetilfredshed september

6 KUNDERNES KØN OG ALDER

7 Flere kvinder end mænd ringer til kundecentret Mænd foretrækker personligt fremmøde, mens kvinder bruger telefonen Kønsfordeling for henvendelser henholdsvis per telefon og ved personligt fremmøde % 47% 59% 53% Telefon (n=105) 3 2 Personlig (n=34) 1 Mand Kvinde Midttrafik Kundecenter Kundetilfredshed september

8 Alle aldersgrupper er repræsenteret ved begge kanaler for henvendelse. Gennemsnitsalderen er højere ved kontakt per telefon (43 år) end ved personlig kontakt (31 år). Næsten ingen under 18 år ringer til kundecentret Aldersfordeling for henvendelser henholdsvis per telefon og ved personligt fremmøde 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 44% 38% 35% 24% 25% 21% 12% 3% Under 18 år år år 56 år og derover Telefon (n=104) Personlig (n=34) Midttrafik Kundecenter Kundetilfredshed september

9 HENVENDELSER VED PERSONLIGT FREMMØDE

10 Tilfredshedsparametre ved henvendelse til kundecentret 8 ud af 10 kunder er enige i, at medarbejdernes betjening var positiv og venlig; at de fik brugbare svar på deres spørgsmål; at medarbejderen var engageret for at hjælpe samt at ventetiden var rimelig Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kundecentret 10 9 Enig 8 7 Delvis enig % 85% 79% 85% Hverken/eller 4 Delvis uenig % 12% 6% 9% 3% 3% 3% 3% 6% 3% 3% 3% 3% 3% Medarbejderens betjening var positiv og venlig Jeg fik brugbare svar på mine spørgsmål Medarbejderen var engageret for at hjælpe mig Ventetiden inden det blev min tur var rimelig Uenig Ved ikke n=34 Midttrafik Kundecenter Kundetilfredshed september

11 Kunderne er tilfredse med kundecentrets service 94 % er tilfredse eller meget tilfredse. Kun 3 % er utilfredse Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med kundecentrets service? Meget tilfreds 38% Tilfreds 56% Hverken tilfreds eller utilfreds 3% Utilfreds 3% Meget utilfreds Ved ikke n=34 Midttrafik Kundecenter Kundetilfredshed september

12 Kundernes loyalitet er meget høj (Net Promotor Score) Folk taler generelt godt om Midttrafiks kundecenter og busser og mere end 5 ud af 10 vil anbefale dem til familie eller venner Vil du anbefale Midttrafiks kundecenter? (0-10) n=34 Vil du anbefale Midttrafiks busser? (0-10) Ambassadører De loyale og entusiastiske Svar 9 og 10 Passive De loyale men uentusiastiske Svar 7 og 8 Illoyale De utilfredse Svar 6 eller under Hvad er NPS? Gæsterne er stillet to spørgsmålet: Hvor sandsynligt er det, at du ud fra din oplevelse af kundecentret vil anbefale familie eller venner at bruge Midttrafiks kundecenter? og hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale familie eller venner at rejse med Midttrafiks busser?. De har svaret på en skala mellem 0 og 10, hvor 0 betyder Slet ikke sandsynligt og 10 betyder Meget sandsynligt. Kundernes opdeles herefter i ambassadører, passive og illoyale, som bekskrevet til venstre. Den såkaldte Net Promotor Score udregnes så som forskellen mellem andelen af ambassadører og andelen af illoyale. Midttrafiks kundecenter og busser opnår en NPS på henholdsvis 41 og 25, hvilket er højt og vidner om en stor loyalitet blandt kunderne. NPS kundecenter : = 41 n=31 NPS busser : = 26 Midttrafik Kundecenter Kundetilfredshed september

13 9 ud af 10 kender Midttrafiks hjemmeside 4 ud af 10 kunder, der kender hjemmesiden, foretrækker at søge hjælp på Midttrafiks facebook profil eller chat forum. 8 ud af 10 synes det var nemt at finde kontaktoplysninger til kundecentret Kender du Nej 9% Ved ikke Når du søger hjælp fra Midttrafik, foretrækker du så at søge hjælp på Midttrafiks Facebook profil eller chat forum eller vil du helst besøge kundecentret? % Facebook/chat forum 26% Besøge 32% Ved ikke/ikke relevant n=31 Var det nemt at finde kontaktoplysninger til Midttrafiks kundecenter (fx adresse, åbningstider)? Ja 91% n= % 21% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant n=34 Midttrafik Kundecenter Kundetilfredshed september

14 HENVENDELSER PER TELEFON

15 Tilfredshedsparametre ved henvendelse til kundecentret 7 af 10 kunder er enige i, at medarbejdernes betjening var positiv og venlig; at de fik brugbare svar; at de personlige valgmuligheder ved opkaldet var overskuelige samt at ventetiden var rimelig. 2 ud af 10 kunder er utilfredse med medarbejdernes svar og engagement for at hjælpe Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kundecentret 10 9 Enig % 67% 63% 69% 69% Delvis enig Hverken/eller 5 4 Delvis uenig % 7% 1% 7% Medarbejderens betjening var positiv og venlig 9% 15% 6% 16% 13% 2% 6% 6% 7% 6% 3% 16% 4% 3% 9% 5% 7% 1% 1% 1% Medarbejderen var Ventetiden inden det engageret for at blev min tur var hjælpe mig rimelig Jeg fik brugbare svar på mine spørgsmål Overskuelige personlige valgmuligheder Uenig Ved ikke n=105 Midttrafik Kundecenter Kundetilfredshed september

16 Kunderne er tilfredse med kundecentrets service 71 % er tilfredse eller meget tilfredse. 13 % er utilfredse eller meget utilfredse Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med kundecentrets service? Meget tilfreds 4 Tilfreds 31% Hverken tilfreds eller utilfreds 15% Utilfreds 8% Meget utilfreds 5% Ved ikke 1% n=105 Midttrafik Kundecenter Kundetilfredshed september

17 Kundernes loyalitet er meget høj (Net Promotor Score) Folk taler generelt godt om Midttrafiks kundecenter og busser. 4 ud af 10 vil anbefale kundecentret til familie eller venner, mens 5 ud af 10 vil gøre det samme for Midttrafiks busser Vil du anbefale Midttrafiks kundecenter? (0-10) n=96 Vil du anbefale Midttrafiks busser? (0-10) Ambassadører De loyale og entusiastiske Svar 9 og 10 Passive De loyale men uentusiastiske Svar 7 og 8 Illoyale De utilfredse Svar 6 eller under Hvad er NPS? Gæsterne er stillet to spørgsmålet: Hvor sandsynligt er det, at du ud fra din oplevelse af kundecentret vil anbefale familie eller venner at bruge Midttrafiks kundecenter? og hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale familie eller venner at rejse med Midttrafiks busser?. De har svaret på en skala mellem 0 og 10, hvor 0 betyder Slet ikke sandsynligt og 10 betyder Meget sandsynligt. Kundernes opdeles herefter i ambassadører, passive og illoyale, som bekskrevet til venstre. Den såkaldte Net Promotor Score udregnes så som forskellen mellem andelen af ambassadører og andelen af illoyale. Midttrafiks kundecenter og busser opnår en NPS på henholdsvis 21 og 22, hvilket er højt og vidner om en stor loyalitet blandt kunderne. NPS kundecenter : = 21 n=92 NPS busser : = 22 Midttrafik Kundecenter Kundetilfredshed september

18 7 ud af 10 kender Midttrafiks hjemmeside 2 ud af 10 kunder, der kender hjemmesiden, foretrækker at søge hjælp på Midttrafiks facebook profil eller chat forum. 8 ud af 10 synes det var nemt at finde kontaktoplysninger til kundecentret Kender du Nej 25% Ved ikke 3% Når du søger hjælp fra Midttrafik, foretrækker du så at søge hjælp på Midttrafiks Facebook profil eller chat forum eller vil du helst ringe til kundecentret? % Facebook/chat forum 7 Ringe 8% Ved ikke/ikke relevant n=76 Var det nemt at finde kontaktoplysninger til Midttrafiks kundecenter (fx telefonnumre, chat, åbningstider)? Ja 72% n= % 11% 5% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant n=105 Midttrafik Kundecenter Kundetilfredshed september

19 SLIPPERY SLOPE OG TILFREDSHED

20 Andelambassadører Tilfredse kunder vil anbefale kundecentret til familie og venner Hvis Midttrafik øger kundernes tilfredshed med kundecentrets service, stiger kundernes loyalitet Andelen af loyale og entusiastiske kunder (ambassadører), dvs. kunder der vil anbefale kundecentret til andre, for hver kategori på tilfredshedsskalaen for kundecentrets service (1-5) Slippery slope Knytter tilfredshed med loyalitet 9 77% 73% 8 7 Eksempel: 25 % af de telefonkunder, der vurderer kundecentrets service til et 3- tal, vil anbefale kundecentret til andre 25% 42% 25% Meget utilfreds 2 - Utilfreds 3 - Hverken/eller 4 - Tilfreds 5 - Meget tilfreds Samlet tilfredshed med kundecentrets service Gennemsnitlig tilfredshed med kundecentrets service på 4,3 og 4,0 for henvendelser henholdsvis ved personligt fremmøde og per telefon Personlig Telefon n=34-96 Midttrafik Kundecenter Kundetilfredshed september

21 Kunderne samlet set er tilfredse med kundecentrets service 77 % af kunderne er tilfredse eller meget tilfredse. 10 % er utilfredse eller meget utilfredse Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med kundecentrets service? Meget tilfreds 4 Tilfreds 37% Hverken tilfreds eller utilfreds 12% Utilfreds 6% Meget utilfreds 4% Ved ikke 1% n=139 Midttrafik Kundecenter Kundetilfredshed september

22 HISTORIK

23 Historik På denne side kan Midttrafik følge udviklingen i kundernes tilfredshed over tid. Spørgsmålenes skala er anført i parentes. En grøn ratio indikerer bedre performance end tidligere, mens en gul ratio betyder samme performance og en rød dårligere performance PERSONLIG Score Ratioer Gns. Måling X Måling X Måling X Positiv og venlig betjening (1-5) 4, TELEFON Score Ratioer Gns. Måling X Måling X Måling X Positiv og venlig betjening (1-5) 4, Brugbare svar (1-5) 4, Engageret medarbejder (1-5) 4, Rimelig ventetid (1-5) 4, Brugbare svar (1-5) 4, Engageret medarbejder (1-5) 4, Rimelig ventetid (1-5) 4, Personlige valgmuligheder (1-5) 4, Samlet tilfredshed (1-5) 4, Anbefale kundecentret (0-10) 8, Anbefale busser (0-10) 8, Samlet tilfredshed (1-5) 3, Anbefale kundecentret (0-10) 7, Anbefale busser (0-10) 7, Kender (0-1) 0, Foretrækker facebook profil eller chatforum (0-1) Nemt at finde kontaktoplysninger (0-1) 0, , Kender (0-1) 0, Foretrækker facebook profil eller chatforum (0-1) Nemt at finde kontaktoplysninger (0-1) 0, , Noter: På skalaen 1-5 betyder 1 Uenig og 5 Enig. På skalaen 0-10 er 0 Slet ikke sandsynligt og 10 Meget sandsynligt. På skalaen 0-1 er 1 andelen af, hvad spørgsmålet/ordlyden udtrykker (henholdsvis andel der kender andel der foretrækker Midttrafiks facebook profil eller chat forum samt andel der synes det var nemt at finde kontaktoplysninger). Ved ikke / Ikke relevant svar er udeladt fra beregningerne Midttrafik Kundecenter Kundetilfredshed september

24 24 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: E: W: NORDHAVNSGADE AARHUS C DENMARK T: E: W: TOLLBUGATA OSLO NORWAY T: E: W: ADELGATAN MALMÖ SWEDEN T: E: W: 11TH FL, DINH LE BUILDING, 1 DINH LE, DIST. 4, HCMC VIETNAM T: E: W:

KUNDECENTER

KUNDECENTER KUNDECENTER 2012-2013 Midttrafik Kundetilfredshed Årsrapport Baggrund Kundernes køn, alder og kommune Kendskab til kontaktkanaler Tilfredshedspunkter og samlet tilfredshed Net Promoter Score 3 5 9 13 20

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2015

SCULPTURE BY THE SEA 2015 SCULPTURE BY THE SEA 2015 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2015 Indhold INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 19. dec 2012 Summary Brugere defineres som brugere af rejsekort, der har en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere Generelt: 79 %

Læs mere

BRUGS- OG IMAGEANALYSE

BRUGS- OG IMAGEANALYSE BRUGS- OG IMAGEANALYSE Rapport Aarhus Festuge Oktober 2014 DESIGN OG METODE UNDERSØGELSESDESIGN Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1.009 udvalgte danskerne i

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017 TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017 INHOLD BAGGRUND OG METODE 3 UNDERSØGELSENS REPRÆSENTATIVITET 4 LÆSEVEJLEDNING 5 HOVEDKONKLUSIONER 6 BEBOERNES

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af rejsekort rejsekort Maj 2018 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser og på stationer

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER MIDTTRAFIK KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011/2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE RAPPORT APRIL 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Fremgangsmåde Fonden Danske Veteranhjems bestyrelse 26/06/14 Evalueringens formål og temaer Formål At undersøge og vurdere fondens aktiviteter i forhold

Læs mere

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK CONTENT Brug af streaming tjenester 3 Indhold af streaming tjenester Vigtige funktioner 29 Udgifter 31 Fremtidige planer 34 Baggrundsoplysninger 36 7 2 BRUG

Læs mere

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013 HR-målingen 2. runde Forsvarskommandoen Rapport November 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 Køge Kommune Rapport Februar 2015 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Overordnet hed med Køge Kommune 4. Tilfredshed

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: 19 Solen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: 19 Solen FORÆLDRETILFREDSHED 20 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: Solen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Sundhedsstyrelsen: Én af os 14568 December 2012 KØBENHAVN Primetime 13. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Budgetundersøgelse om 2013

Budgetundersøgelse om 2013 Budgetundersøgelse om 2013 15817 KØBENHAVN FOA 28. aug 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 77,3% Antal besvarelser: 75 Oasen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 77,3% Antal besvarelser: 75 Oasen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 77,3% Antal besvarelser: 75 Oasen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 SFO Baselinemåling beelser: 1.622 Svarprocent: 52,32% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 87 Kernehuset

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 87 Kernehuset FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: Kernehuset LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86,8% Antal besvarelser: 79 Mariehønen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86,8% Antal besvarelser: 79 Mariehønen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86,8% Antal besvarelser: 79 Mariehønen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,3% Antal besvarelser: 75 Grangaard

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,3% Antal besvarelser: 75 Grangaard FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,3% Antal besvarelser: Grangaard LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 64,2% Antal besvarelser: 154 Galaksen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 64,2% Antal besvarelser: 154 Galaksen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 6% Antal besvarelser: 154 Galaksen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80,4% Antal besvarelser: 86 Lilholtgaard

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80,4% Antal besvarelser: 86 Lilholtgaard FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80,4% Antal besvarelser: Lilholtgaard LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,2% Antal besvarelser: 56 Sneglehuset

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,2% Antal besvarelser: 56 Sneglehuset FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,2% Antal besvarelser: 56 Sneglehuset LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,8% Antal besvarelser: 112 Skibet Børnehus

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,8% Antal besvarelser: 112 Skibet Børnehus FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,8% Antal besvarelser: 112 Skibet Børnehus LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 75,4% Antal besvarelser: 43 Børnehuset Karla Grøn

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 75,4% Antal besvarelser: 43 Børnehuset Karla Grøn FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 75,4% Antal besvarelser: Børnehuset Karla Grøn LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 92,5% Antal besvarelser: 123 Børnehuset Krystallen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 92,5% Antal besvarelser: 123 Børnehuset Krystallen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 92,5% Antal besvarelser: Børnehuset Krystallen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,2% Antal besvarelser: 96 Søndermarkens Børnehus

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,2% Antal besvarelser: 96 Søndermarkens Børnehus FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 8% Antal besvarelser: Søndermarkens Børnehus LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,5% Antal besvarelser: 120 Børnehuset Gaia

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,5% Antal besvarelser: 120 Børnehuset Gaia FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,5% Antal besvarelser: Børnehuset Gaia LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,8% Antal besvarelser: 53 Engum Børnehave

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,8% Antal besvarelser: 53 Engum Børnehave FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,8% Antal besvarelser: Engum Børnehave LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 55,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 55,1% Aarhus Kommune beelser: 87 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 55,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,9% Aarhus Kommune beelser: 74 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 41,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 41,7% Aarhus Kommune beelser: 60 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 41,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 57,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 57,7% Aarhus Kommune beelser: 64 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 57,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69% Aarhus Kommune beelser: 60 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80% Antal besvarelser: 36 Bøgen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80% Antal besvarelser: 36 Bøgen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80% Antal besvarelser: Bøgen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 62,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 62,3% Aarhus Kommune beelser: 38 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 62,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015

KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015 KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015 Rapport Køge Kommune Februar 2015 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Kendskab og image

Læs mere

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Erhvervsstyrelsen Januar 2014 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN REGULERING 4 EJERSKIFTE 7 RÅSTOFFER 19 METODE 22 3 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN Denne måling indeholder

Læs mere

KUNDETILFREDSHED FORÅR 2011 MIDTTRAFIK. Kundetilfredshedsundersøgelse 24/06/11 EPINION KØBENHAVN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

KUNDETILFREDSHED FORÅR 2011 MIDTTRAFIK. Kundetilfredshedsundersøgelse 24/06/11 EPINION KØBENHAVN EPINION SAIGON EPINION AARHUS KUNDETILFREDSHED FORÅR 2011 MIDTTRAFIK Kundetilfredshedsundersøgelse 24/06/11 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,1% Aarhus Kommune beelser: 155 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 56,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 56,6% Aarhus Kommune beelser: 81 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 56,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,4% Aarhus Kommune beelser: 124 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86% Antal besvarelser: 49 Kolbøtten

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86% Antal besvarelser: 49 Kolbøtten FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86% Antal besvarelser: Kolbøtten LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Langeland Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Langeland Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Rødovre Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Rødovre Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fanø Kommune, dagplejen. 2018

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fanø Kommune, dagplejen. 2018 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fanø Kommune, dagplejen. 2018 Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fanø Kommune har i 2018 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i dagtilbud

Læs mere

Indledning. Køreplanlægning. Udbud og kontrakter 10. Økonomi 18. Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25. Kommunikation 34.

Indledning. Køreplanlægning. Udbud og kontrakter 10. Økonomi 18. Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25. Kommunikation 34. Indledning Køreplanlægning 2 5 Udbud og kontrakter 10 Økonomi 18 Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25 Kommunikation 34 Drift 42 Billet- og kvalitetskontrol 54 Kundeservice 62 Generelt Leverandørernes

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 40%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 40% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 40% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 51,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 51,9% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 51,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 57,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 57,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 57,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 75% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 87,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 87,8% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 87,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72,1% Aarhus Kommune beelser: 44 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72,1% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,8% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,5% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse om fleksjobreformen

Undersøgelse om fleksjobreformen Undersøgelse om fleksjobreformen Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) November 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Resultater af FOAs medlemstilfredshedsundersøgelse 2015

Resultater af FOAs medlemstilfredshedsundersøgelse 2015 Resultater af s medlemstilfredshedsundersøgelse 2015 December 2015 FOTO AF: JØRGEN TRUE OG NIELS ÅGE SKOVBO AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN s medlemstilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 80% Forældretilfredshed 17 OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 17 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen CKSK 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år Svarfordelinger på alle spørgsmål Brugerundersøgelsen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fanø Kommune, Fanø Børnehave 2018

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fanø Kommune, Fanø Børnehave 2018 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fanø Kommune, Fanø Børnehave 2018 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Fanø Kommune har i 2018 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i dagtilbud

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. Rapport. April 2014

BRUGERUNDERSØGELSE. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. Rapport. April 2014 BRUGERUNDERSØGELSE Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Rapport April 2014 INDHOLD 1. OM RAPPORTEN 3 1.1 BAGGRUND OG FORMÅL 4 1.2 LÆSEVEJLEDNING 5 2. HOVEDRESULTATER 3. UNDERSØGELSENS RESULTATER

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 92,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 92,3% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 92,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 96,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 96,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 96,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Rudersdal Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Rudersdal Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere