Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1997)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1997)"

Transkript

1 Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Vicedirektør, Niels Jørgen Bagge*, formand Formand Leif Dolleris Halinspektør Steffen Larsen Advokat Ole Bang* Professor, dr. phil. Ole Feldbæk Arkitekt M.A.A. Arne Gotved Konserveringstekn. Mads Gulløv Kaptajn, formand Jens Fage-Pedersen Skibsmægler Jørgen V. Henriksen Formand Niels-Jørgen Hilstrøm Professor dr.oecon Hans Chr. Johansen* Overtelegrafist Karl Peter Lauritsen Direktør Jørgen Marcussen Skibsreder Jørn Møller Direktør HJ. Esmann Olesen Skibsreder Carsten Rousing Slots- og Haveinspektør Ole Stattau Underdirektør Anton Vognsen*, næstformand Sekretær: Konsulent, cand.jur. Poul Carstensen De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. Personale (Juni 1997) Museumsdirektør Hans Jeppesen Museumsinspektør Hanne Poulsen Museumsinspektør Kåre Lauring Museumsforvalter Morten Kirketerp Nielsen Konserveringstekniker Mads Gulløv Skibsteknisk konsulent Jes Kroman Bibliotekar Bert Blom Museumsassistent Bruno W. Jessen Sekretær - stillingen ubesat Kontorfuldmægtig Kaya Hansen Fotograf Kirsten Jappe Museumssekretær Lone Knudsen Kristiansen Regnskabsassistent Klaus Meyer Timelønnede kustoder: J. Steen Christiansen Christina I. Emdrup H. Thorben Hansen Lisbeth S. Kristensen Jan Rindom Susan Bjerre Skaaning Rengøringsassistent Aase Hvid Rengøringsassistent Kirsten Hvid Jeppesen 145

2 Handels- og Søfartsmuseet på Kronbon Beretning for året 1997 Som det vil fremgå af de følgende sider, blev året præget af stor aktivitet i forbindelse med såvel de nære som de langsigtede opgaver. Indsamling, undersøgelser og forskning. Et museum uden vækst i samlingerne kan kaldes en stagnerende institution. Målt på denne måde blev 1997 et fremgangsrigt år for museet. Mange enkeltpersoner og institutioner har skænket gaver, og dertil har museet arbejdet målrettet på at sikre dokumentation for eftertiden af væsentlige sider af dansk søfarts historie. Den samlede gaveliste følger efter beretningen, men et par større erhvervelser skal nævnes særskilt. Først på året afsluttede en række museer (B&W-Museet, Arbejdermuseet, Danmarks Tekniske museum, Københavns Bymuseum, Nationalmuseet Nyere Tid og Handels- og Søfartsmuseet) en fælles dokumentation af det nu lukkede B&W Skibsværft. Det økonomiske grundlag var en særbevilling fra Statens Museumsnævn, og til projektet ansattes etnologerne Torkild Adsersen og Niels Juul Nielsen. Trods et voldsomt tidspres lykkedes det at skabe et fint overblik over B&W som arbejdsplads siden 2. Verdenskrig, og de talrige interviews og optegnelser ligger nu som et spændende, men indtil videre båndlagt materiale i museernes arkiver. Handels- og Søfartsmuseet bidrog blandt andet med en række dokumentarfotografier, optaget af fotograf Kirsten Jappe og museumsinspektør Kåre Lauring. I samarbejde med boets kuratorer lykkedes det tillige at redde o. 100 kubikmeter mindre genstande - et materiale som museet har påtaget sig ansvaret for at bevare. Dertil kom samlingen af skibskonstruktionstegninger, der tælles i tusinder. Sorteringen og registreringen af dette yderst værdifulde materiale kræver både tid og ekspertise, og museet får her uvurderlig hjælp fra en gruppe tidligere funktionærer fra B&W med maskinchef Jan Ibenhardt i spidsen. I 1997 er gennemgået ca tegninger. Kåre Lauring fører tilsyn med registreringen, og gennem en særbevilling fra Kulturministeriet er det blevet muligt at leje lokaler på Amager, så både sortering og registrering kan foregå der. Arbejdet forventes afsluttet med udgangen af Sidst på året er museet tillige blevet beriget med en samling arkivalier og konstruktionstegninger fra det nu lukkede Københavns Skibssalgsbureau, og i december modtoges ligeledes en betydelig samling 146

3 tegninger fra skibsingeniørfirmaet Knud E. Hansen, København. Endelig har museet med stor glæde fra tidligere museumsdirektør Henning Henningsen modtaget en bogsamling og hans omfangsrige udskriftssamling, der repræsenterer 50 års læsning og forskning. Bibliotekets tilvækst blev i år på 426 bind, hvoraf 141 er modtaget fra bytteforbindelser, 187 er gaver, mens resten er købt. Bibliotekar Bert Blom har i øvrigt bistået af Kristina Pfeil Blom indsamlet materiale til den danske del af en nordisk bibliografi om både, der vil blive udgivet næste år af Sjohistoriska Museet i Stockholm. Museumsinspektør Hanne Poulsen leverer fortsat biografier af marinemalere til 4. udgave af Weilbachs Kunstnerleksikon. Det er indtil videre blevet til 53 stk. Desuden har hun skrevet om Jacob Petersen og hans portrætter af tyske skibe i et festskrift til den tyske etnolog Wolfgang Rudolph. Som deltager i det dansk-tyske projekt Kustenschiffahrt har Hanne Poulsen leveret en artikel om M/S BETTY NORDGAS og de første danske LPG-tankskibe til en planlagt fælles udgivelse. Kåre Lauring har fortsat sine arkivstudier i finansieringen af handelen på Kina i årenes sidste halvdel, og Hans Jeppesen har fortsat indsamlingen af materiale til belysning af dansk søfart efter I ugerne deltog konserveriiigstekniker Mads Gulløv i Skov- og Naturstyrelsens registreringstogt af vrag og undersøiske fortidsminder i farvandet omkring Præstø. I ugerne deltog Mads Gulløv i Skovog Naturstyrelsens togt med udgangspunkt i farvandet omkring Ebeltoft. Bevaring Konserveringsarbejdet har i det forgangne år hovedsageligt drejet sig om konservering af de genstande, der skulle anvendes i Handels- og Søfartsmuseets egen udstilling eller udlånes til andre museers særudstillinger. I forbindelse med div. publikationer er mange genstande blevet konserveret inden fotografering. Herudover har der været det løbende arbejde med at bringe Handels- og Søfartsmuseets nyindkommende genstande op på et rimeligt konserveringsniveau så de kan magasineres på betryggende vis. Formidling Årets store begivenhed blev præsentationen af første bind af værket Dansk Søfartshistorie den 11/5. Hendes Majestæt Dronning Margrethe og hele den Kongelige Familie kom sejlende i DANNEBROG, som efter salut fra Kronborg gik i havn, så gæsterne kunne køre til Kronborg, hvor Riddersalen var den smukke og værdige ramme om udgivelsen. Den 14/10 udgav forlaget Gyldendal bind 2, og kort før årsskiftet kom bind 3 af de i alt 7 bind. Flere års arbejde for Kåre Lauring som billedredaktør, Kirsten Jappe som fotograf og Hans Jeppesen som redaktionsmedlem begynder nu at give synlige resultater. 147

4 Detaljer fra udstillingen om det danske slaveskib FREDENSBORG forlist ved den norske østkyst 1768 og fundet i (Foto: Kirsten Jappe, H&S) Details of the exhibition about, the Danish slave ship FREDENSBORG wrecked off the Norwegian east coast 1768 and found, in (Photo: Kirsten Jappe, H&S) Der er i årets løb produceret to særudstillinger. Den 23/3 åbnede»b&w på museum«, hvor de besøgende kunne få indtryk af, hvad det var lykkedes at redde fra værftet, inden boets øvrige værdier blev realiseret på auktioner. Kåre Lauring havde det faglige ansvar for udstillingen. Den 2. oktober kunne museet præsentere den fint gennemarbejdede særudstilling»slaveskibet FREDENSBORGS sidste rejse«, et dansk-norsk projekt med økonomisk støtte fra Nordisk Kulturfond og Unesco. Udstillingen var produceret af Norsk Søfartsmuseum i Oslo i samarbejde med og med udlån fra Handels- og Søfartsmuseet. Også denne udstilling var Kåre Lauring museets faglige ankermand på. 148

5 V te -y må m^ ^LA^sMs.X^'-'Æ L-~--U\ ' kgfi?izr-'js^c~/y''\ > "-." si" : \, ' -t^ 1, jar?iq -. _ ^IpÉxSfey^ /#3'7r' '7ii "-- 'JA ' ''/rii,,-- J Detaljer fra udstillingen om det danske slaveskib FREDENSBORG forlist ved den norske østkyst 1768 og fundet i (Foto: Kirsten Jappe, H&S) Details of the exhibition about the Danish slave ship FREDENSBORG wrecked off the Norwegian east coast 1768 and found in (Photo: Kirsten fappe, H&S) Museet har i øvrigt udlånt genstande til følgende andre udstillingssteder: Grønlændernes Hus, Hornbæk Bibliotek, Aalborg Søfarts- og Marinemuseum, Svendborg og Omegns Museum, Orlogsmuseet, Danmarks Tekniske Museum, Helsingør kommunes museer og til vandreudstillingen»matrostøj til lands og til vands«. I årets sidste halvdel var museet aktivt i flere utraditionelle formidlingsprojekter. I en 3-ugersperiode gennemførte Pædagogisk Central i Helsingør undervisningsprojektet»a walk through Kronborg Castle«, hvor elever fra Folkeskolens ældste klasser i løbet af nogle dage studerede Kronborg på Shakespeares tid. Hver klasse sluttede med på engelsk at opføre en række optrin i tidens dragter. Blandingen af historie, drama og engelsk var tydeligvis inspirerende for både elever og tilskuere. 149

6 Fra museet deltog kustoderne Jan Rindom og Christina I. Emdrup, der er henholdsvis cand.phil, og stud.mag. i historie. I weekenden 22-24/8 afholdtes Baltic Sail i Helsingør Statshavn, hvor museets telt var blandt de mest besøgte. Her præsenteredes i plancheform planerne for et fornyet museum på området, og de besøgende kunne se eksempler på, hvad museets arkiver rummer. Men den helt store attraktion var tydeligvis muligheden for, at børn og forældre under kyndig vejledning fra en gruppe sløjdlærere kunne bygge et modelskib, der med det samme kunne søsættes i et soppebasin. Museumsforvalter Morten Kirketerp Nielsen var idemanden, og mange andre medarbejdere tog en eller flere vagter i weekendens løb. Sekretær Lone K. Kristiansen deltog i samarbejde med Bymuseet i en Sildebod på Havnepladsen. Den 26/9 deltog museet i Helsingørs Kulturnat med programmet»slave for en nat«, som trak mange til Kronborg. Børn i følge med en voksen blev ved ankomsten bundet til et langt tov, hvorefter de ad mørke gange og trapper blev ført til et rum, der illuderede slaveskibets dæk. Her instruerede slavekaptajnen alias Jan Rindom på overbevisende vis de nyankomne i, hvad de kunne vente på rejsen over Atlanten. Museets medarbejdere har afholdt omvisning for grupper den 23/2, 25/2, 19/4, 12/5, 14/5, 9/10, 19/10, 22/10,15/11. Besøgende skoleklasser er blevet omvist af Jan Rindom. Den årlige sejlads med modelskibe i voldgraven fandt sted den 14/6, et arrangement som har kunne gennemføres en årrække gennem et nært samarbejde med Helsingør Modelbyggerlaug. Desværre er lauget siden blevet opløst, og det er endnu ikke lykkedes at finde en anden og lige så god samarbejdspartner. Uden for museet er der blevet afholdt følgende foredrag, indlæg ved konferencer o.l: Hans Jeppesen: Foredragsforeningen, Sengeløse 3/2 DKM-møde om museernes fremtid, Fuglsø 11/3 Lokalhistorisk forening, Præstø 8/4 Statens Museumsnævns årsmøde, Helsingør 21-22/5 Nordiske Søfartsmuseers Arbejdsmøde, Oslo 30/5-1/6 Danmarks Radio om Øresundstold, 25/8 Frederiksborg Amts Kulturkonference, Esrum Kloster 27/8 Torsdagsklubben, Helsingør 28/8 Studiekreds, Hellebæk 9/9 Preservation et valorisation du patrimoine maritime, Paris 22/9 Borgermøde om Værftområdet, Helsingør 2/10 Danmarks Radio om Slaveskibet FREDENS BORG, 14/10 Danmarks Radio om Dansk Søfartshistorie bind 1,30/11 Asia House, Kbh. 9/12 Morten Kirketerp Nielsen: Sommerhøjskole i Helsingør Kredsmøde for Maskinmestrenes Forening. 150

7 Den november deltog Mads Gulløv på Fuglsø-mødet om undervandsarkæologi med et indlæg om den tyske vandflyver ved Kastrup, der blev fundet i forbindelse med forundersøgelserne til Øresundsbroen. Museumsassistent Bruno Jessen og Bert Blom har i flere omgange introduceret bådebyggerlærlinge til museets bibliotek og arkiver. Den 21-23/11 deltog museet i Bogmessen i Forum, hvor Kåre Lauring var koordinator for de maritime museers fælles stand Årets besøgstal blev mod i Som formand for Skibsbevaringsfonden har Hans Jeppesen været medforfatter og redaktør på udgivelsen Skibsbevaringsfonden og de næste 10 år. Rapporten kan erhverves på museet for 60 kr plus porto. Organisation og samarbejde Som landsdækkende specialmuseum har Handels- og Søfartsmuseet mange eksterne faglige relationer. Hans Jeppesen er formand for Skibsbevaringsfonden og for Frederiksborg Amts Museumsråd, og redaktør for tidsskriftet Danske Museer. Han har i øvrigt repræsenteret museet i Orlogsmuseets bestyrelse, Vikingeskibshallens bestyrelse, Marinarkæologisk Referencegruppe MARE, Dansk Søfartshistories redaktion, driftsselskabet Skibsklarerergården i Helsingør, Boligministerens Kronborgudvalg. Kåre Lauring repræsenterer museet i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning og i museernes puljesamarbejde om Besættelsestiden. Han er i øvrigt kontaktrepræsentant for museumsansatte akademikere i amtet. Hanne Poulsen er museets repræsentant i det dansk-tyske samarbejde Kustenschif fahrt. Lone K. Kristiansen repræsenterer museet i netværket Cruise Elsinore. Mads Gulløv repræsenterer museet i Dansk Dykkerhistorisk Selskab. En eller flere af museets medarbejdere har deltaget i følgende møder: Seminar om Microsoft, 19/2 DKM-formidlingsmøde, Fuglsø 12-14/3 Miljøministeriets seminar om kulturmiljø, Kbh.20/5 Association for North Sea History, Esbjerg 14-16/8 Seminar om Besættelsestidens historie, Kbh. 1-2/9 Forskning i Øresundsregionen, Universitetet i Lund 3/10 Nationalmuseet og samarbejdet med de øvrige museer, Kbh. 30/10 DKM-fagligt orienteringsmøde, Fuglsø 19-21/11 Efteruddannelse Lone K.Kristiansen har i dagene /1 deltaget i Museumshøjskolens kursus Museumsbegrebet, og den 10. og 12/2 i kurset Introduktion til Internettet, samt seminar om EDB den 19/2 og 15/5 og har endvidere deltaget i gruppen Kontakt til Pressen på Fuglsø 12-14/3. 151

8 Bruno Jessen har været på seminar om museer og arkivers EDB-brug den 14/5. Kåre Lauring har ligeledes været på seminar om EDB den 19/2 og 15/5. Personale: Årets personaleekskursion gik den 18/9 til det nye Marinmuseet i Karlskrona. Der har i årets løb været følgende midlertidigt ansatte: Denis John Coveney John Bjerregaard Kristina Pfeil Blom Anders Favrholdt Martin M. Jensen Arne Ivar Johansen Praktikanter: Martin B. Ahlstrøm Henrik Holm Hele året Hele året 1/4-30/9 1/12-31/12 22/9-15/12 22/9-31/12 22/9-27/9 22/9-27/9 Planlægning Takket være en bevilling fra Dansk-Fransk Fonden givet allersidst i 1996 kunne museet i begyndelsen af 1997 gennemføre en spændende planproces med deltagelse af alle ansatte, eksterne konsulenter og arkitekt Hannes Stephensen som projektsekretær. Alle var på en koncentreret og udbytterig studierejse i dagene 3-5/4 til Rotterdam og Amsterdam, og en mindre gruppe var tillige i Kristiansand for at studere det restaureringsværft for stålskibe, som er oprettet der med statslig støtte. Blandt de eksterne konsulenter havde museet som tidligere god hjælp af fhv. underdirektør Arne Lund Petersen fra Helsingør Skibsværft. Resultaterne samledes i publikationen»værftet - et center for maritime aktiviteter«, der blev præsenteret for offentligheden i et telt opsat på Værftsgrunden den 2/6. Rapporten beskriver aktiviteter, funktioner og organisation i et fornyet og flyttet museum, der udgør kernen i et maritimt center, hvor der også er plads til andre maritime aktiviteter. Der er også et samlet bud på et etagemeterbehov, med tilknyttede skøn over personalebehov, driftudgifter og anlægsudgifter. Udgivelsen blev også godt modtaget af Helsingør Byråd, som i efteråret umiddelbart før kommunevalget i enighed vedtog, at der i fremtiden skal gøres plads til Handels- og Søfartsmuseet på Værftsområdet. En for kommunen forpligtende beslutning om arealer og økonomiske vilkår, som det for eksempel kunne rummes i en lokalplan, er dog endnu ikke taget. Igennem flere år har museet søgt at finde en holdbar løsning på sine magasinproblemer, og trods endnu en nødvendig kursændring er det nu ved at lykkes. Sidste års plan, der gik ud på, at Helsingør kommune byggede en hal, som museet derefter lejede, måtte opgives, da Frederiksborg amt ikke ville give en påkrævet dispensation fra landzonebestemmelserne, men i stedet er en anden og mindst lige så god løsning nu parat. En gruppe lokale håndværkere har købt et tidligere HT-garageanlæg, hvoraf en del efter de nødvendige bygningsmæssige ændringer udlejes til Handels- og Søfarts- 152

9 museet. Kontrakten er forhandlet, Kultur- I løbet af næste år vil flytteprocessen bliministeriet har reserveret en ekstraordinær ve gennemført, og selv om det er en stor og bevilling på næsten 4 mio kr til dækning af kompleks opgave, vil den som tillægsgeengangsudgifterne og tillige godkendt en vinst give et yderst værdifuldt overblik over forøgelse af næste års ordinære drifttilskud hovedparten af de tusindvis af genstande, til dækning af de nye driftsudgifter. som er tilgået siden museets åbning i

10 Gavelis te for året 1997 Andersen, Lass: En samling kalendere med maritime motiver. Antoft: Fotografi af SELANDIA og JUTLANDIA. André, Britt og René: Jubilæumstallerken fra B&W. Birkeland, Christian: En Brochure fra udstillingen»skibet«i Forum Bornholms Museum: En samling ældre fotografier. Bregnhardt En samling af små skibsmodeller. Bundgaard Carsten: Forskelligt dykkerudstyr. Burmeister åf Wains Skibsværft En samling fotografier, arkivalier, konstruktionstegninger og genstande fra det nedlagte skibsværft. Christensen, Fritz: 9 stk. skillingsviser. Foto C: En samling ældre negativer. Frihedsmuseet: 3 stk aviser»free Denmark«. Grønlands Postvæsen: En samling førstedagskuverter. Gulløv, Mads: En dykkerdragt. Gulløv, Magnus: Instruktion for redningsvest. Handels- og Søfartsmuseets Venneselskab: Farvelagt stik af pinkskib. Handelsflådens Velfærdsråd: En video. Henriksen, Per. Skibsmodel: MERCANDIAN COMMANDOR. Industriens Arbejdsforsikring. En video. Knudsen, Ann Vibeke: En samling ældre fotografier. Kongelige Bibliotek, Det: Diverse arkivalier vedr. briggen HERO. Kramholt, Arne. En konstruktionstegning. Københavns Skibssalgsbureau: En samling bøger og arkivalier. Lass, Carl John: Sømandstøj. Lund, Kaj: En samling fotografier. Nationalmuseet: To disketter vedr. den etnologiske undersøgelse på B&W. Nielsen, Finn: Dykkerudstyr. Nyholm, Efteruddannelsesskolen for Dykkere. Kanvaskrave til dykker. Reinholt, Bent: Manuskript. Rigsarkivet: En samling fotografier. Svarer, Jørgen: Postkort. Søværnets Dykkerskole. Dykkerudstyr. Søværnet, Holmen: Et lapsalveanlæg. Thorsøe, Søren: En samling negativer, tæpper og konstruktionstegninger. Told- & Skattemuseet: Journal for skibet CHARLOTTE HAGE. Trock, Carl: Manuskript. TV 2/Lorry: En video. Universitets Zoologiske Museum: En samling dias. Petersen, Winther W.P.: En samling dias. Walstrup, Svend Erik: Afregningsbog. Boggaver Akveld, Leo, Rotterdam. Andersen, Axel, Espergærde. Andersson, Sven Erik, Stockholm. Christoffersen, Henrik, Hillerød. Daniel, Christopher St.J.H., London. Flood, Patrick, Dublin. Friis, Bent Jørgen, Snekkersten. Hansen, Gerhard Rubæk, Strynø. Henningsen, Henning, Helsingør. The Institute of Cetacean Research, Tokyo. Jensen, Jørgen, Skovshoved. Lorentzen, Jens, Køge. Lund University Library, Lund. Mortensøn, Ole, Langelands Museum. Musée du Bateau et de latelier Manclegloire, Douarnenez. Mølbjerg, Ingvard. Nielsen, Morten Kirketerp, Helsingør. Oddbjørn, Solum, Eidanger. Pedersen, Arne Lund, Helsingør. Proth, Susanne, Hapag-Lloyd AG., Hamburg/Bremen. Rasmussen, Peter L., Bagsværd. Ruhmann, Hans, Lyngby. Thorsøe, Søren, Allerød. Uppsala Universitetsbibliotek, Uppsala. Westfries Museum, Hoorn. Winge, Mogens, Frederiksberg C. 154

11 Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Resultatopgørelse for året 1997 Balance pr. 31. december 1997 Indtægter Entreindtægt tilskud ira staten J.46I.»uu Andre offentlige tilskud Ikke offentlige tilskud Refusion 0 Kiosk- og bogsalg Rekvirerede arbejder Renteindtægter Indtægter i alt ~ Udgifter Personaleomkostninger Lokaleomkostninger Samlingens forvaltning Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden oplysningsvirksomhed Udgivervirksomhed Andet kulturformidlende arbejde Administration Kapacitetsomkostninger Aktiver Samlingen 1 Automobil Anlægsaktiver i alt Beholdninger Udestående fordringer Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt kr Passiver Egenkapital Hensættelser Mellemregninger Kreditorer i øvrigt Gæld i alt ~ Passiver i alt kr Resultat før afskrivninger Afskrivninger 0 Årets resultat kr Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 1997 for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Efter vor overbevisning er årsregnskabet aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, ligesom det efter vor opfattelse giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stiling samt resultat. Glostrup den 16. april Ole Holm, statsaut. revisor 155

12 Specifikation af ikke-offentlige tilskud 1997 SFDS's Fond formål: Bogen»Caroline og de andre" Danmarks Rederiforening Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel formål: Museets flytning Maskinmestrenes Jubilæumsfond Dampskibsselskabet Hafnia's Fond J. C. Hempels Fond Unibank Dronning Margrethe's og Prins Hemtik's Fond formål:»sømand, købmand & supercargo«tuborg Gave, Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv Det Dansk-Franske Dampskibsselskabs Understøttelsesfond formål: video»søkort at forstå«dsh, billedredaktion. ' Heraf reserveret til hensættelser: Rest,»Søkort at forstå« Udgivelse af»sømand, købmand & supercargo« Ialt kr Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave Resultatopgørelse for året 1997 Renteindtægter 733 Årets resultat kr. 733 Balance pr. 31. december 1997 Aktiver Handels- og Søfartsmuseet Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv... Likvide beholdninger, Den Danske Bank Passiver Kapitalkonto: Saldo den 1. januar kr... kr Vi har revideret årsregnskabet for 1997 for Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling. Glostrup den 16. april 1998 Ole Holm, statsaut. revisor 156

13 Arkitekt J. Friis-Pedersens Arv Resultatopgørelse for året 1997 Indtægter Renteindtægter Kursregulering Indtægter i alt Udgifter Revision Gave til Handels- og Søfartsmuseet Udgifter i alt ~ Årets resultat kr Balance pr. 31. december 1997 Aktiver Værdipapirer Likvide midler Omsætningspapirer i alt Aktiver i alt kr Passiver Egenkapital Gæld Mellemregninger Skyldige omkostninger Gæld i alt ~ Passiver i alt kr Vi har revideret årsregnskabet for 1997 for Aiidtekt J. Friis-Pedersens Arv. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af den økonomiske stilling. Glostrup den 16. april 1998 Ole Holm, statsaut. revisor 157

14 [useets salgsartikler Serien Søhistoriske Skrifter: VI. Jørgen H. P. Barfod: Danmark-Norges handelsflåde (1967). Pris kr. 15,00. XVII. G. A. Koefoed: Dansk Søe Ord-Bog. Iver C. Weilbach/H&S. (1993). Pris kr. 250,00. XVIII. Caroline og de andre. Red. afh. Munchaus Petersen & Hanne Poulsen. H&S (1995). Pris kr. 195,00. XIX. Søfart Politik Identitet tilegnet Ole Feldbæk. Red. Hans Jeppesen et al. H&S/Falcon (1996). Pris kr. 385,00 (købes hos Falcon). XX. Kåre Lauring og Kirsten Jappe: Købmand, sømand og supercargo - guide til den florissante handels København (dansk og engelsk tekst og fotos). H&S (1998) Pris kr. 198,00. Plakater: Museets klassiske plakat, tegnet af Sikker Hansen i Farvelitografi. Pris kr. 60,00. Museets nye plakat, tegnet af grafikeren Karin Birgitte Lund i Farvelitografi. Pris kr. 60,00. B&W. Jubilæumsplakat 93. Pris kr. 30,00. The Dutch in the Sound and the Baltic. 94. Pris kr. 75,00. Sømand, købmand og supercargo. (1996). Pris kr. 45,00. I serien Maritema: II. Søren Thirslund: Træk af navigationens historie (1988). Pris kr. 105,00. III. Søren Thirslund: Træk af navigationens historie (1989). Pris kr. 125,00. Søren Thirslund: Viking Navigation (eng.). Thirslund, Humlebæk (1997). Priskr. 110,00. Søren Thirslund: Wikinger Navigation (tysk tekst). Thirslund, Humlebæk (1998). Priskr. 110,00. Søhistorisk Billedbog. 150 dejlige billeder fra museets righoldige samlinger. Dansk og engelsk tekst. Pris kr. 25,00. Vi har også andre maritime titler til salg, men desværre ingen bogliste endnu. Ring til os og spørg. Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, inkl. den nugældende moms. Bestillinger modtages på: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør. Tlf: Fax Postgiro:

15 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Bestyrelse pr. 1. september 1998 Personaledirektør Peter Berndt Direktør Niels Kjeld Christensen Direktør Ole Friis Museumsdirektør Hans Jeppesen Direktør Jørgen Marcussen Journalist Anders Høegh Post Arkitekt M.A.A. Hannes Stephensen Æresmedlemmer Direktør, civilingeniør Jens M. Barfoed Fhv. museumsdirektør, dr. phil. Henning Henningsen Personale Bibliotekar Bert Blom Beretning for Selskabets årlige ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 20. august 1998, kl i Erik af Pommerns Kammer på Kronborg. Det fremmødte antal medlemmer var lidt større end sidste år, idet godt 70 Venner var mødt op. Heraf beså ca. en tredjedel af de fremmødte særudstillingen fra Maskinmestrenes Forenings 125 års jubilæum FULL AHEAD og fotoudstillingen fra Handelsflådens Velfærdsråd samt den permanente udstilling før generalforsamlingen. Kl bød formanden, direktør Niels Kjeld Christensen velkommen, hvorefter man gik over til fig. dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed Regnskab Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt. ad 1. På bestyrelsens forslag blev fhv. stadsbibliotekar Erik Buch Vestergaard med akklamation valgt til dirigent. EBV. takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, hvorefter han oplæste punkterne på dagsordenen for derefter at give ordet til Niels Kjeld Christensen. 159

16 ad 2. NKC. aflagde derefter fig. beretning for selskabet: Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med dir. Niels Kjeld Christensen som formand og arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen som næstformand. Bestyrelsen har i øvrigt bestået af dir. Ole Friis, dir. Jørgen Marcussen, journalist Anders Høe -h Post, personaledirektør Peter Berndt samt Hans Jeppesen, der er bestyrelsens sekretær. Jørgen Marcussen har repræsenteret Venneselskabet i museets bestyrelse. Selskabets største gave til museet er fortsat årbogen, hvor det gode samarbejde mellem Jørgen Marcussen og redaktionssekretæren Bert Blom fører til, at årbogens udgiftsside holdes i ave, uden det går ud over kvaliteten. Desuden har Selskabet støttet 3 andre opgaver: 1) Erhvervelse af en 2-cylindret Grenå-motor fra motorgaleasen HAVET (6.000 kr.). 2) Auktionskøb af en model af ØK-skibet SIENA, et af de såkaldte Linerreplacement Ships ( kr.). 3) Konservering og affotografering af Fr. von Scholtens skitsebøger (21.105,60 kr.). Den i økonomisk henseende mest betydningsfulde begivenhed har dog været den endelige opgørelse af boet efter forhenværende Postvagtmester Marius Rane og hans hustru Amy. Som testamentarisk gave har vi nu med stor taknemmelighed modtaget ,88 kr. Bestyrelsen har besluttet, at der i lighed med den øvrige formue henlægges 20% af årets afkast til hovedstolen. Som alle ved, var der i foråret inviteret til ekskursion til det nye Marinmuseet i Karlskrona den maj, men da museet kun fik 12 tilmeldinger, måtte turen desværre aflyses. I bestyrelsen synes vi, at der var lagt et godt program, som både kunne tiltale den maritimt interesserede og den måske ikke helt så»maritime«ledsager. Prisen var i øvrigt yderst lav, da Scandlines havde givet tilsagn om at betale transporten både til lands og til vands. I vinterhalvåret vil museet gerne fortsætte med aftenarrangementer, og når den igangværende flytning giver mulighed for det, vil den nyindrettede magasinbygning i Helsingør blive åbnet en aften for medlemmerne. To emner er fortsat på overvejelsesstadiet. Det gælder et familiemedlemsskab, som kunne bidrage til en udvidelse af medlemskredsen. En forudsætning ville dog være en række aktiviteter og begivenheder, der ville kræve både personale og penge, og Kronborgs fysiske rammer er heller ikke ideelle til formålet. Så familiemedlemsskabet er måske bedst at gemme, indtil museet er flyttet til værftsområdet. Det andet emne er et kvartalsvis maritimt nyhedsblad, som kunne være for vore egne medlemmer, men måske også et samarbejdsprojekt af interesse for andre maritime museer. Ved en eventuel realisering, er den økonomiske risiko nok den største forhindring. 160

17 Som helhed må man sige, at Venneselskabets situation er stabil. Medlemstallet er nogenlunde konstant (ca betalende medlemmer). Tilgangen af nye medlemmer har været jævnt stigende de senere år, men frafaldet på grund af kontingentrestancer er desværre stadig stort. Driftsøkonomien er ikke foruroligende, og formuen tilmed væsenligt forøget takket være den seneste testamentariske gave. Blandt de mindre ting, men af stor praktisk betydning, er behovet for at holde styr på medlemmernes hjemsted. Her skal jeg minde om, at man husker at give besked ved adresseændringer. Til sidst skal jeg vanen tro takke Slotsforvaltningen for, at vi også i år kan holde generalforsamlingen i Erik af Pommerns Kammer. Derpå fik Hans Jeppesen lejlighed til at orientere lidt om museets aktiviteter og dets fremtidsplaner. Herunder nævnte han bl.a. den vellykkede sær- og vandreudstilling om slaveskibet FREDENSBORG, der i øjeblikket kan ses i Gøteborg, samt Handelsflådens Velfærdsrads fotoudstilling, der stadig kan ses på Handels- og Søfartsmuseet. Endelig nævnte HJ., at den kommende udstilling næste år vil komme til at dreje sig om Øresunds maritime kulturhistorie. HJ. nævnte endvidere, at der foreløbig er kommet fire bind af Dansk Søfarts Historie og at et femte er på vej senere på året. Skibsbevaringsfondens arbejde for bevaringsværdige ældre fartøjer blev også omtalt, og endelig sagde HJ., at flytningen af vore magasiner nu langt om længe er godt i gang og, at vi, trods en forsinkelse fra håndværkernes side med klargørelsen af de nye magasiner på Løvdalsvej, nok skal nå at få flytningen tilendebragt inden årets udgang. En sådan flytning giver jo også nogle spændende sidegevinster som f.eks. et samlet overblik over hele samlingen og en udryddelse af alle levende mikro-organismer ved nedfrysning under konserveringen, sagde HJ., og vi glæder os til at vise de nye magasiner frem ved en medlemsaften, når tiden er inde og flytningen tilendebragt. Afslutningsvis sagde HJ., at museet i lighed med forrige år skal deltage i arrangementet omkring Baltic Sail på Helsingør havn i den kommende weekend den august. Derpå omtalte han den kommende arkitektkonkurrence for værftsområdet samt Helsingør Kommunes lokalplan for værftsområdet. Erik Buch Vestergaard takkede for den fremlagte beretning samt for museumsorienteringen og spurgte, om nogen havde spørgsmål til henholdsvis beretningen og orienteringen. Ulf Brammer spurgte, om det påtænkte nyhedsblad kun skulle være af museal art eller om man evt. kunne tænke sig et bredere anlagt maritimt blad? Til det svarede HJ., at et sådant blad evt. kunne blive til i et samarbejde mellem flere museer, og at vi måske ville forsøge at finde en mellemproportional, men at vi ikke havde nået at tænke så langt og derfor heller ikke har nogen færdig eller præcis løsning endnu. Det penible punkt vil jo altid være økonomien, 161

18 og det er ikke nogen voldsom god forretning at udgive et sådant nyhedsblad. Derpå spurgte Ulf Brammer om, hvordan vi havde tænkt os at gribe den kommende Øresundsudstilling an, og ville skolebørn evt. få mulighed for at få museumsgenstande i hånden, hvorefter han fremhævede og foreslog afdelingen for fiskeri på Flynderupgårdmuseet til et evt. samarbejde i udstillingen. Dertil svarede HJ., at vi vil have øjnene åbne for alle muligheder, herunder også søfartsmuseet i Raa og Skånemarkedet, og han ville tage alle forslag til efterretning. Derpå blev både beretning og orientering taget til efterretning, hvorefter dirigenten igen gav ordet til HJ. for fremlæggelsen af regnskabet. ad 3. HJ. kommenterede regnskabet og startede med at konstatere,at hovedindtrykket, som formanden havde udtrykt det, er stabilt. Som det fremgår er den største udgift - til årbogen - blevet reduceret med kr. takket være det tidligere omtalte samarbejde mellem Jørgen Marcussen og Bert Blom. På andre udgiftsområder har der til gengæld været mindre stigninger, således at det samlede resultat udviser en mindre negativ difference. Ser man på de samlede legater, vil man her konstatere, at selskabets formue er blevet fordoblet takket være fhv. postvagtmester Marius Ranes og hustru Amys legat. EBV. takkede for fremlæggelsen af regnskabet og konstaterede, at det var behørigt underskrevet, hvorefter han spurgte forsamlingen, om der var spørgsmål til regnskabet. Arne Holm spurgte, om regnskabet var revideret og kommenteret, hvorefter EBV. læste kommentarerne op for forsamlingen. Per Frede Kock: Hvorfor skylder Vennerne Barfoeds legat kr.? HJ. svarede, at samtlige legater blev håndteret under ét af revisoren, så det kunne være svært for menigmand at gennemskue grunden til, at beløbet står som mellemregning- under Vennernes Passiver og igen fremstår under de samlede legaters Aktiver. Det er et spørgsmål, som revisoren bedre kan svare nå., sagde HL Niels Jørgensen: Hvad med et fyldigere, bedre belyst regnskab til de kommende års generalforsamlinger? Hans Jeppesen beklagede de opståede misforståelser og tilsluttede sig i øvrigt sammen med Erik Buch Vestergaard den sidste spørgers forslag, hvorefter EBV. kunne konstatere, at regnskabet dermed var godkendt. ad 4. På valg til bestyrelsen var fig.: Direktør Ole Friis, direktør Jørgen Marcussen og arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen. Bestyrelsen foreslog genvalg, og da der ikke var andre forslag fra forsamlingen blev samtlige genvalgt til bestyrelsen med akklamation. Bestyrelsen foreslog endvidere genvalg af revisor Niels P. Hansen. Da der heller ikke i dette tilfælde var andre forslag fra forsamlingen blev også NPH. genvalgt med akklamation. ad 5. Bestyrelsen foreslog, at kontingentet er uændret indtil videre, hvilket ingen protesterede imod, så derved blev det. 162

19 ad 6. Der blev bl.a. af Arne Holm fremsat flg. forslag til forårsture: Dragørfortet, VTS-stationen Øresund, et besøg på skoleskibet GEORG STAGE samt en tur med færge ned gennem Sundet til København med et historisk overblik over trafikken i Øresund. Niels Rosbach plæderede for en foredragsaften om både skibs- og flyhavarier. Samtlige forslag blev taget til efterretning. ad 7. Der var intet under eventuelt. Derpå takkede dirigenten den fremmødte forsamling for god ro og orden, og HJ. tak- kede EBV. For den gode styring af generalforsamlingen Efter pausen med forfriskninger holdt Max Vinner fra Vikingeskibshallen i Roskilde et fascinerende foredrag med lysbilleder om Vikingernes spor i det danske kystlandskab. Derpå takkede HJ. foredragsholderen for et meget interessant og tankevækkende foredrag og forsamlingen for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede ca. kl Ref. Bert Blom 163

20 Nytilkomne medlemmer Abdon, Rolf, Helsingborg Andersen, Finn, Kbh. 0 Andersen, Ove, Slagelse Andersen, Robert, Kbh. NV Brandt, Carl Torben, Hedensted Breitenstein, Freddy, Øster-Assels Brix, Jesper, Kalundborg Bruun, Tyge, Hørsholm Carstensen, Poul, Virum Christiansen, Arne, Helsingør Dahl, Kurt, Svenstrup J De Danske Færgerestaurationer, Hellebæk Dinesen, Ulf J. D., Virum Egede-Lassen, Jan, Virum Hansen, Knud W, Snekkersten Hans, Steen V., Vejle Holm, Jens K, Kbh. S Jansen, Asger, Kbh K Jensen, Ove, Barrit Jørgensen, Jan Steen, Roskilde Kloss, Hans-Joachim, Hvidbjerg Koch, Ole Jørn, Ringsted Koch, Per, Nakskov Kristensen, Henrik, Frederiksberg Kristensen, Palle, Kbh S Kulle, Jens, Gedser Larsen, Poul Heiner, Rønne Laursen, Erik, Horsens Linde, Birgitte, Gilleleje Lykke, Jørgen, Kbh. V Maskinofficersforeningen i Scandlines, Søllested Muzeum Narodowe, Stettin Nielsen, Bjarne, Fejø Nielsen, Leif Erik, Samsø Nielsen, Søren, Roskilde Norden Skoleskibsvenner, Taastrup Olesen, Peter Bak, Lyngby Petersen, Hans Henrik, Humlebæk Petersen, Preben, Rødbyhavn Post, Anders Høegh, Snekkersten Poulsen, Henning, Kbh. 0 Scandlines v. P. Berndt, Kbh. 0 SFDS v. O. Hougaard, Rudkøbing Simoni, Hans Jørgen, Ålborg Skifter, Bent, Viby J Skovsgaard, Hans Ole, Humlebæk Sæthre, Tom, Nesøya Søderlund, Kjeld, Hørsholm Søfartens Arbejdsmiljøråd, Kbh. K. Theilgaard, K. Beder Vesterberg, Bent, Snekkersten 164

21 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Resultatopgørelse for tiden 1. april marts 1998 Indtægter Kontingenter fra medlemmer Gaver fra medlemmer 0 Gave fra Sture Høvden/Barfoeds Legat 0 Fortjeneste ved diverse salg Renteindtægter Udbytte 0 Indtægter i alt kr Udgifter Udgivelse af årbog Porto til udsendelse Salg af årbøger Tilskud til årbog Nettoudgift årbog Andel af gager EDB-omkostninger Medlemsarrangementer Kontorhold m.v Porto m.v Revision Diverse Udgifter i alt kr Resultat kr

22 Balance per 31. marts 1998 Aktiver Likvider Forudbetaling vedr. årbog 0 Tilgodehavende 579 Tilgodehavende renter 495 Tilgodehavende moms 650 Beholdning af salgsartikler Nom ,- Nykredit 3 CS 2026 (kostpris) Nom ,- aktier i DDB (kostpris) EDB-anlæg 0_ Aktiver i alt kr Passiver Skyldige omkostninger Mellemregning med H.L. Barfoeds legat Reservefond: Saldo pr. 1. april Kapitalkonto: Saldo pr. 1. april Årets resultat Passiver i alt kr Det er min opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Farum den 7. maj 1998 Niels P. Hansen, registreret revisor 166

23 Fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds Legat- Advokat Sture Høvdens Legat Marius Ranes Legat Resultatopgørelse for tiden 1. april 1997 til 31. marts 1998 Indtægter Renter, bankindestående Renter, obligationer Indtægter i alt Udgifter Renter obligationshandel Revisionshonorar Bankomkostninger Udgifter i alt Gave til Handels- og Søfartsmuseet. Gave til Handels- og Søfartsmuseets Venner Henlæggelse iflg. testamentebestemmelse, 20% Balance pr. 31. marts 1998 Aktiver Likvider Handels- og Søfartsmuseets Venner Tilgodehavende renter Tilgodehavende arv Obligationsbeholdn., nom % Danske Kredit Annuitet 2029 (kostpris) Aktiver i alt kr Passiver Skyldige omkostninger Skyldig gave Gæld Arv Sture Høvden Arv H. L. Barfoed Arv Marius Rane Kapitalkonto: Saldo 1. april Henlæggelse for 1997/ Udde lingskon to: Saldo 1. april Kursgevinst obligationer Årets resultat Passiver i alt kr Det er min opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Farum den 7. maj 1998 Niels P. Hansen, registreret revisor 167

24 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner (stiftet 1940) Tegn venligst nye medlemmer derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedring af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelser m r\rlforriac no vy-i 11 o <=> ^» t ( f\ /J-Q 91 ()hi Wh vj-vjllxtfc; v~-o ^J<X IIIUJV.'UL ^LAA. X^/ ^=, JL V/V/ KJ*W j * Selskabets bankgirokonto Kontingent kr. 175,00 årligt for personer, kr ,00 for institutioner eller firmaer + porto for årbogsudsendelse. Medlemmernes rettigheder: Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlinger på Kronborg Slot samt til Orlogsmuseet i København og Vikingeskibshallen i Roskilde. Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og interessant, illustreret årbog, hvis værdi overstiger kontingentet. Medlemmerne kan til nedsat pris købe en del af de af museet udgivne Søhistoriske Skrifter samt ældre årbøger: Enkeltbind: pr. stk. kr. 20,00. Årbog pr. stk. kr. 100,00. Årbog pr. stk. kr. 120,00. Årbog 1989 pr. stk. kr. 135,00. Årbog pr. stk. kr. 160,00. Årbog pr. stk. kr. 175,00. (Årbog , , og er udsolgt). Alle priser er ekskl. moms, porto og forsendelse. Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør. Tlf Fax

25 Takket være den forståelse for museets kulturhistoriske opgaver, der er vist af søfarten og de kredse, som står i nær tilknytning til dette erhverv, er det lykkedes at dække en del af de med udgivelsen af denne årbog forbundne udgifter. Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner udtrykker herved sin hjerteligste tak til følgende firmaer og institutioner, der i form af tilskud eller køb af et større antal årbøger har støttet udgivelsen af denne for museets arbejde så betydningsfulde publikation: Dansk Navigatørforening- Den Danske Banks Fond Frederiksborg Amt. Udvalget for Almen Kultur Københavns Amt. Kulturel Forvaltning Lemwigh-Miiller & Munch Fonden J. Ring Andersen Skibsværft Iver C. Weilbach & Co. A/S Wiibroes Bryggeri A/S 169

Personale (Juni 1999)

Personale (Juni 1999) Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Vicedirektør, Niels Jørgen Bagge*, formand Advokat Ole Bang* Personaledirektør Peter Berndt Formand Leif Dolleris Professor, dr.

Læs mere

Personale (december 1999)

Personale (december 1999) Museets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Vicedirektør, Niels Jørgen Bagge*, formand Advokat Ole Bang* Divisionsdirektør Peter Berndt Formand Leif Dolleris Svend C. Engholm

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

FORENINGEN TIL SØFARTENS FREMME [Foreløbigt] Likvidationsregnskab 31. december 2016 CVR-nr.: 60 72 09 16 FORENINGEN TIL SØFARTENS FREMME 2 BERETNING Foreningen til Søfartens Fremme har siden 1844, hvor

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Personale (Juni 1995)

Personale (Juni 1995) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Hyllested Vandværk I/S

Hyllested Vandværk I/S Hyllested Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Bestyrelse Administrator Revision Hyllested Vandværk I/S Jørgen Hansen, formand Esben Poulsen, kasserer Børge Nissen Michael Hammershøj

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 22-02-2012 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2011) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Resultatbudget 2016 og 2017 Godkendt på

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Referat. Generalforsamling

Referat. Generalforsamling 2062 Referat Generalforsamling Dato 25. maj 2011 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 17 stemmesedler heraf 0 ved fuldmagt. Der var i alt 20 fremmødte Referent Jan Roer

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Tjeles Venner Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr

Tjeles Venner Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr. 33 33 23 51 Internt årsregnskab for regnskabsåret 01.10.14-31.12.15 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION ÅRSREGNSKAB 01.11.2009-31.10.2010 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for Sjællands

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Personale (Juni 1994)

Personale (Juni 1994) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Ten s-t (/ireren Absalnns^n x/ J ^ ~0 ~~x x xxox-xi. Kantineleder Britt Andrés

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere