Nyttig information 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyttig information 2015"

Transkript

1 Nyttig information 2015

2 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne CVR: Nyttig information

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 rivatforsikringer som du skal have... 4 rivatforsikringer som du frivilligt kan tegne... 4 Risiko for dobbeltforsikring... 6 Fuldmagt til indhentning af oplysninger... 6 Flytning af en ikraftværende ulykkesforsikring ved selskabsskift... 6 Din retsstilling frem til forsikringen er antaget... 6 Oplysninger om tidligere forsikringer og skadeforløb... 6 Afslag på tegning af en forsikring... 7 Kort opsigelse... 7 Forsikringens løbetid... 7 Fortrydelsesret... 7 Fortrydelsesfrist... 7 rovision... 8 Betalingsvilkår... 8 Flytning... 8 NemKonto... 8 ersonoplysninger... 8 Gebyrer og afgifter... 9 Klageadgang Her finder du os Nyttig information 3

4 Indledning Ifølge bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder stilles en række krav til, hvilke informationer du skal have om dine forsikringer og dit forsikringsselskab. Disse informationer har vi samlet i denne folder, som vi anbefaler, at du læser og opbevarer sammen med dine øvrige forsikringspapirer. Du kan også se dem og vores forsikringsbetingelser på rivatforsikringer som du skal have: Bygningsbrand (ikke lovpligtig): Hvis du er husejer og har finansieret huset i pengeinstitut eller i et realkreditinstitut, vil långiver typisk forlange, at der som minimum tegnes en bygningsbrandforsikring. Det er långivers sikkerhed for lånet. Lovpligtig motoransvarsforsikring: Hvis du har et motorkøretøj, f.eks. bil - dækker ansvaret for de skader, der sker, hvis du for eksempel kører ind i og beskadiger andre personer eller andres køretøjer. Skader på passagerer i din bil er også dækket af ansvarsforsikringen, ligesom ansvarsforsikringen dækker, hvis en anden låner bilen og forvolder skade på andre personer eller andres ting. Lovpligtig hundeansvarsforsikring: Hvis du er ejer af en hund. Dækker ansvaret hvis din hund forvolder skader på andre mennesker eller deres ting. Lovpligtig hesteansvarsforsikring: Hvis du er ejer af en hest. Indboforsikringens ansvarsdækning dækker, hvis dine private heste forvolder skader på andre mennesker eller deres ting. rivatforsikringer som du frivilligt kan tegne: Familieforsikring: Dækker dit og din families indbo i tilfælde af brand, indbrudstyveri, storm, vandskader m.v. Samtidig får du en ansvarsforsikring, som eksempelvis dækker, hvis du eller din familie ødelægger andres ting. Børn under 21 år, der flytter hjemmefra, er også dækket af forsikringen, hvis de bor alene. Retshjælp, som ligeledes er en del af forsikringens standarddækning kan bruges til at få økonomisk hjælp i visse typer private retssager. Forsikringen kan mod en merpris udvides til at omfatte elektronikdækning og anden pludselig skade. Desuden kan forsikringen udvides med glas og sanitet for dem, der bor til leje. Årsrejseforsikring (I tilknytning til familieforsikringen) Dækker hele husstanden - enten i hele Verden eller kun i Europa - på alle årets ferierejser, der varer op til 60 dage. Vi dækker eksempelvis læge- og hospitalsbehandling, hjemtransport ved sygdom, ekstra rejseudgifter og en lang række andre begivenheder, som kan opstå på ferierejsen. Forsikringen kan udvides med årsafbestilling, som eksempelvis dækker, hvis du må aflyse rejsen pga. akut sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie, eller hvis du selv bliver akut syg. Husforsikring: Dækker ikke alene dit hus, men også din carport, dit drivhus og øvrige bygninger på din grund. Husforsikringens dækninger udover før omtalte bygningsbrand er kasko, herunder bl.a. storm og vand, glas og sanitet, retshjælp, husejeransvar, svamp og insekt, stikledninger og skjulte rør og kabler. Forsikringen kan udvides med en råd- og udvidet dækning. Udvidet dækning omfatter eksempelvis skader forvoldt af gnavere, og skader forvoldt af fygesne, hvor loftet ikke er umiddelbart tilgængeligt pga. bygningskonstruktionen. 4 Nyttig information

5 Ulykkesforsikring: Dækker pludselige hændelser, der forårsager personskade. Det gælder for eksempel, hvis du vælter på din cykel, snubler på en trappe, eller hvis du bliver påkørt af en bil. Du kan vælge at købe ulykkesforsikringen, så du er dækket, hvis du får et varigt mén på mindst 5 %, eller du kan vælge, at du først vil være dækket, hvis det varige mén er på mindst 8 %. Du kan desuden vælge ulykkesforsikringen som en heltids- eller en fritidsulykkesforsikring og med en standarddækning eller en udvidet dækning. Den udvidede dækning indeholder brilleskadedækning, dobbelterstatning og behandlingsudgifter. Udover invaliditetsdækningen kan forsikringen udvides til at dække ved dødsfald, som følge af en ulykke. Kasko for motorkøretøjer: Kaskoforsikringen dækker skader på dit køretøj. De kan for eksempel opstå ved færdselsuheld, parkeringsskader, tyveri, hærværk eller brand. Ud over selve bilen omfatter kaskoforsikringen også køretøjets faste tilbehør, som for eksempel tagbagagebærer, fastmonteret musikanlæg og specialfælge. Kører du i udlandet, er du også dækket af den særlige redningsforsikring fra SOS International - læs mere om at køre i udlandet på det røde kort, som du kan udskrive via vores hjemmeside. Forsikringen indeholder desuden retshjælp, som dækker dine omkostninger ved visse private retssager. ensionsordning og/eller livsforsikring: Dækker ved pension, tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og dødsfald. Alle ansvarsforsikringer dækker i henhold til lovgivning og gældende retspraksis. Nyttig information 5

6 Risiko for dobbeltforsikring Når du skifter forsikringsselskab, skal du være opmærksom på at få alle dine bestående forsikringer nævnt til dit nye forsikringsselskab. Ellers risikerer du, at en forsikring fortsætter, samtidig med at du tegner en ny. Hvis du har 2 skadeforsikringer, som dækker den samme skadebegivenhed, kan du dog højest få det faktiske tab dækket, dvs. ansvaret/hæftelsen for erstatningen bliver fordelt imellem selskaberne (gælder dog ikke ulykkes- og livsforsikringer). Fuldmagt til indhentning af oplysninger Når du underskriver acceptbilaget på en ulykkesforsikring, giver du med din underskrift Bornholms Brandforsikring A/S ret til at indhente oplysninger fra offentlige myndigheder, læger og andre forsikringsselskaber, som har oplysninger om din helbredstilstand. Flytning af en ikraftværende ulykkesforsikring ved selskabsskift Du skal være opmærksom på, at ændringer i dit helbredsforhold efter tegning af en ulykkesforsikring i et forsikringsselskab kan give anledning til problemer med at videreføre ulykkesforsikringen på uændrede vilkår i et andet selskab. Du opfordres derfor til at sikre dig, at der er fuld klarhed over, på hvilke vilkår ulykkesforsikringen kan antages i Bornholms Brandforsikring A/S, inden ulykkesforsikringen i dit nuværende selskab bliver opsagt. Din retsstilling frem til forsikringen er antaget Det er ikke altid, at vi kan acceptere en forsikring med det samme. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med en forudgående teknisk vurdering, før vi kan antage f.eks. bygningsforsikringer, ligesom det kan være nødvendigt at indhente helbredsoplysninger eller lægeerklæring før antagelse af en ulykkesforsikring. I perioden frem til at du får svar på, om og på hvilke vilkår vi kan antage forsikringen, vil du oftest være dækket i dit nuværende selskab. Efter aftale med dig opsiger vi først dine nuværende forsikringer, når de er antaget hos os. Såfremt der ikke er tale om selskabsskift, men nytegning, foreligger selskabets antagelse af forsikringen først, når du modtager din police. Antagelsestidspunktet må dog ikke forveksles med ikrafttrædelsestidspunktet for forsikringen, idet dette godt kan ligge før eller efter antagelsestidspunktet. Oplysninger om tidligere forsikringer og skadeforløb Inden tegning af forsikringer beder vi dig besvare nogle spørgsmål om forløbet af dine tidligere forsikringsforhold. Du skal være opmærksom på, at de svar, du afgiver, skal være korrekte og uden fortielser. I modsat fald kan vi bedømme antagelsen af dine forsikringer på et forkert grundlag, og du risikerer derfor at miste retten til erstatning helt eller delvist i forbindelse med en skade. 6 Nyttig information

7 Afslag på tegning af en forsikring Såfremt vi må afslå at tegne en forsikring til dig, vil du få en begrundelse herfor. Hvis du ønsker en skriftlig begrundelse for afslaget, vil du også kunne få det. Kort opsigelse I henhold til lov om finansiel virksomhed 57 kan du opsige dine private forsikringer med et særligt kort opsigelsesvarsel i dit nuværende selskab. Du skal imidlertid være opmærksom på, at de fleste forsikringsselskaber er berettiget til at opkræve et gebyr ved kort opsigelse. Gebyret varierer mellem de enkelte forsikringsselskaber og afhænger af forsikringstypen. Hos os udgør dette gebyr 62 kr. (2015) pr. police. Har forsikringen været i kraft i mindre end et år, opkræves der et tillægsgebyr, der hos os udgør op til 754 kr. (2015). Forsikringens løbetid Forsikringen gælder for et år ad gangen og bliver automatisk fornyet hvert år, medmindre forsikringen bliver opsagt af dig eller os. Der er i øvrigt særlige regler for opsigelse i de tilfælde, hvor du anmelder en skade. Yderligere information findes i vilkårene. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfrist Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten gælder også, hvis din aftale med forsikringsselskabet ændres væsentligt, f.eks. vedrørende dækningssum eller dækningsomfang. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg dvs., hvor du alene har haft kontakt med os pr. telefon, brev eller pr. har vi lov til at opkræve præmie for en periode fra 14 dage efter forsikringens ikrafttræden og til din rettidige fortrydelse. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage fra den dag, du har modtaget bekræftelse af aftalen og oplysning om fortrydelsesretten. Forsikringspolicen er bekræftelse af aftalen. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg, har du efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift. Disse informationer har du fået i vores folder Nyttig information enten sammen med tilbuddet, eller sammen med policen. Hvis du f.eks. modtager forsikringspolicen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået de yderligere oplysninger senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag, grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag den 24. december eller nytårsaftensdag den 31. december, kan du vente til den følgende hverdag. Du skal give besked til Bornholms Brandforsikring A/S, Tornegade 8, 3700 Rønne eller på Nyttig information 7

8 rovision Vi kan oplyse, at nogle af Bornholms Brandforsikring A/S s medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. Betalingsvilkår Du betaler altid din forsikring forud. Du betaler normalt din forsikring for et år ad gangen. Ved nogle forsikringer kan du mod et gebyr på 5 % af den årlige præmie vælge halvårlig betaling. Du betaler din forsikring på indbetalingskort eller via betalingsservice. Din forsikring bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. Bliver forsikringen ikke betalt rettidigt, sender Bornholms Brandforsikring A/S et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev Bornholms Brandforsikring A/S sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på men kan også oplyses ved henvendelse til Bornholms Brandforsikring A/S. Bliver beløbet ikke betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, opsiger Bornholms Brandforsikring A/S forsikringen. Flytning Hvis du skifter folkeregisteradresse, skal du straks give os besked. Hvis du flytter fra Bornholm, kan du ikke være forsikret i Bornholms Brandforsikring A/S længere. Du skal derfor kontakte et andet selskab, således at du ikke står uden forsikringsdækning. NemKonto Bornholms Brandforsikring A/S benytter Nemkonto til udbetalinger, hvis vi har registreret dit CR-/ CVRnummer. Det betyder, at alle udbetalinger fra os vil foregå via NemKonto. ersonoplysninger Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har på dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, CR-/CVR-nummer, adresse og forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne Eller sende en mail til Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale, skal du blot skrive til ovennævnte adresse. 8 Nyttig information

9 Gebyrer og afgifter Der findes en række lovbestemte bidrag på forsikringer, som det er pålagt alle forsikringsselskaber at opkræve: Miljøbidrag Vi opkræver et miljøbidrag på 101 kr. om året (2015) på ansvarsforsikringer for person- og varebiler. Bidraget er med til at finansiere den godtgørelse, der bliver betalt til ejeren af en bil, der ophugges eller skrottes. Stormflods-/Stormfaldsafgift Vi opkræver en stormflods- og stormfaldsafgift på 60 kr. om året (2015) på brandforsikringer for bygninger og for indbo. Afgifterne går til en pulje, som bliver brugt til at betale erstatning for skader forårsaget af stormflod. Ved stormfald giver puljen tilskud til gentilplantning af private skove. Andre lovbestemte afgifter Statsafgift bliver kun opkrævet på forsikringer for motorkøretøjer og både. Beløbet er fastsat af staten og varierer afhængig af forsikringstypen. Skadesforsikringsafgift til staten er på 1,1 % af hver betaling for en skadeforsikring. Gebyrer Vi opkræver et gebyr på 30 kr. (2015), hvis du betaler dine forsikringer med girokort, og 5 kr. (2015), hvis du betaler dine forsikringer via betalingsservice. Nyttig information 9

10 Klageadgang Føler du behov for at klage over en afgørelse eller vores måde at håndtere en sag på, bedes du henvende dig skriftligt til os. Du kan på vores hjemmeside se, hvem der er klageansvarlig. Er der stadig uenighed mellem dig og Bornholms Brandforsikring A/S om forsikringsforholdet, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf Ankenævnet for Forsikring er oprettet af Forsikring & ension og Forbrugerrådet med det formål at behandle klager fra kunder vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet behandler alene klager, der vedrører private forsikringer, og man kan kun klage over sit eget forsikringsselskab og ikke modpartens forsikringsselskab. Du skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan fås hos: Bornholms Brandforsikring A/S eller Ankenævnet for Forsikring Såfremt din klage ikke kan behandles i Ankenævnet for Forsikring, kan du klage til Forsikringsoplysningen. Dette gælder for klager, der vedrører erhvervsforsikringer og klager, der vedrører utilfredshed med en afgørelse truffet af en modparts forsikringsselskab. Forsikringsoplysningen træffer ikke egentlige afgørelser, som det er tilfældet for Ankenævnet for Forsikring. Men Forsikringsoplysningen kan henvende sig til direktionen i det selskab, som der klages over, hvis Forsikringsoplysningen er af den opfattelse, at der er berettiget tvivl om selskabets afgørelse. Du klager til Forsikringsoplysningen ved at skrive til dem med oplysning om grunden til, at du er utilfreds med selskabets afgørelse eller ved at ringe til dem. Henvendelse kan ske til: Forsikringsoplysningen hilip Heymans Allé Hellerup Tlf.: Selvom du klager til Ankenævnet for Forsikring eller til Forsikringsoplysningen, kan du fortsat efterfølgende gå til domstolene, hvis du ikke er enig i sagens afgørelse. 10 Nyttig information

11 Her finder du du os os istolstræde Søborgstræde Krystalgade istolstræde Antoniestræde Tornegade Nellikegade Store Torv Nørregade Snellemark Torvegade. A. Holms lads Skt. Mortens Gade Ll. Ellekongstræde Lille Torv Ellekongstræde rovstegade Damgade Snorregade Teaterpladsen Teaterstræde Violstræde BORNHOLMS BRANDFORSIKRING A/S Tornegade 8 DK-3700 Rønne Tel: Fax: Østergade Nyttig information 11 11

12 BORNHOLMS BRANDFORSIKRING A/S Tornegade 8 DK-3700 Rønne Tel: Fax: Nyttig information 2015

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information Nyttig information Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning af en forsikring...

Læs mere

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring...4 Værd at vide om forsikring...6 Indboforsikring...7 Rejseforsikring...8 Husforsikring...9 Fritidshusforsikring...10 Bilforsikring...11 Motorcykelforsikring...12

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Få overblik med Nykredit Forsikringsguide

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsguide Indhold Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3 Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsbegreber... 10 Oversigt over Nykredits forsikringer...

Læs mere

Indhold. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 6. Forsikringsbegreber... 8. Oversigt over Nykredits forsikringer...

Indhold. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 6. Forsikringsbegreber... 8. Oversigt over Nykredits forsikringer... Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Fra forsikringstilbud til -police... 10

Læs mere

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Handicappedes Gruppeforsikring Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Ulykkesforsikring for handicappede 1 Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk Priser og betingelser 2010 Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser www.fomo.dk Hvad er FOMO FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, som forbruger,

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite 6740-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il elite Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il elite 6740-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere