Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4"

Transkript

1 Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Deltagere: Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4 (Fmd), Liselotte Hillestrøm, Torsten Sonne Petersen. Allan Petersen, Hans Henrik Rolskov,Asger Thyge Pedersen, Peter Østergaard,Jørgen Tønnes, Kim Lunddorf, Freddy Maagaard,Kirsten Blume Schmidt, Bent Petersen, Helene Thing Bemærkninger:

2 2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åben dagsorden 60 Meddelelser og orientering 4 61 Godkendelse af Bjerre Herreds Dart Klub 5 62 Godkendelse af Uldum Cykel Motion 6 63 Ansøgning om godkendelse af Rårup Jagtforening Fordeling af tilskud til voksenundervisning i Ansøgning til Udviklingspuljen - Hedensted Golfklub 9 66 Ansøgning til udviklingspuljen - Snaptun Kajak-Klub Ansøgning til udviklingspuljen - Stouby Gymnastik og Idrætsforening Ansøgninger til udviklingspuljen fra IF Valencia Ansøgning til udviklingspuljen, minibander til Stouby GIF Ansøgning til udviklingspuljen - Tørring Triathlonklub Ansøgning til udviklingspuljen - udgivelse af lokalhistorisk bog om Rårup Sogn Ansøgning til udviklingspuljen - Adventist spejderne, teambuilding for ledere Ansøgning til udviklingspuljen - KFUM spejderne i Stouby 22

3 3 74 Ansøgning til udviklingspuljen - Venstres Ungdom Eventuelt 26

4 A Meddelelser og orientering stema Bookeaters har administrativt fået bevilget 920 kr. til entrebilletter til Bella Bogforum. Tørring IF har administrativt fået bevilget kr. til opstart af petanque. Stouby Multihus har søgt om underskudsgaranti ved Lis Sørensen koncert den 27. marts Der er meddelt afslag, idet der tidligere er søgt om tilskud, hvor udvalget gav afslag. Nedsættelse af Award udvalg i forbindelse med nominering af indstillede kandidater. Tilskud fra den reserverede pulje til nye forenings- eller gruppeaktiviteter i idrætshaller i perioden kan søges ved at kontakte Frans T. Andersen eller Inger Slumstrup pr. telefon eller mail. Mødekalender 2015: Møderne afholdes i mødelokale på Hedensted Rådhus kl februar, 13. april, 1. juni, 10. august, 5. oktober, 30. november. Til efterretning.

5 Ø Godkendelse af Bjerre Herreds Dart Klub stema Der skal tages stilling til ansøgning fra Bjerre Herreds Dart Klub, der søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening. BH Dart Klub, er en ny forening, der har hjemsted i kælderlokaler ved Rårup Skole, hvor klubben har aktiviteter hver tirsdag og fredag aften. Der er indsendt et budget, oversigt over bestyrelsens sammensætning og vedtægter. Administrationens gennemgang af vedtægter har ikke givet anledning til bemærkninger. en meddeles til ansøgeren. Folkeoplysningsloven Det indstilles at Bjerre Herreds Dart klub godkendes som folkeoplysende forening. Foreningen er godkendt. Vedtægter Budget Bestyrelsen

6 Ø Godkendelse af Uldum Cykel Motion stema Der skal tages stilling til ansøgning fra Uldum Cykel Motion, der søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening. Uldum Cykel Motion søger om at blive godkendt som en tilskudsberettiget folkeoplysende forening. Klubben har 62 medlemmer, og klubbens formål er at virke til fremme af motionscykling i Uldum og omegn. Der er indsendt regnskab og vedtægter, og administrationens gennemgang af vedtægterne har ikke givet anledning til bemærkninger. en meddeles til ansøgeren. Folkeoplysningsloven. Indstilling: Administrationen indstiller at Uldum Cykel Motion godkendes som en folkeoplysende forening. Uldum Cykel Motion godkendes som en folkeoplysende forening. Vedtægter i underskrevet stand Regnskab 2013 samt 1.halvår af 2014 Aktiviteter, fra foreningens hjemmeside

7 Ø Ansøgning om godkendelse af Rårup Jagtforening. stema Der skal tages stilling til ansøgning fra Rårup Jagfforening, der søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening. Rårup Jagtforening søger om godkendelse som en tilskudsberettiget folkeoplysende forening. Foreningen, der har 203 medlemmer, har indsendt vedtægter samt aktivitetsplan for 2014 og regnskab for Foreningen kommer muligvis med et ønske om at låne lokaler på en af kommunens skoler. Vedtægterne, der er gennemgået af administrationen, giver anledning til en bemærkning om, at det skal fremgå, hvem der har ret til at tegne foreningen. en meddeles til ansøgeren. Folkeoplysningsloven. Administrationen indstiller ansøgningen til godkendelse under forudsætning af, at tegningsretten indskrives i vedtægterne i forbindelse med førstkommende generalforsamling. Foreningen godkendes under forudsætning af, at tegningsretten indskrives i vedtægterne i forbindelse med førstkommende generalforsamling. Regnskab 2013 Vedtægter pr Aktivitetskalender

8 Ø Fordeling af tilskud til voksenundervisning i 2015 stema Der skal tages stilling til fordeling af tilskud i 2015 til voksenundervisning under folkeoplysningsloven. Økonomi Budget 2015 lyder på kr. 11 aftenskoler har søgt om tilskud til voksenundervisning i 2015 Der er udarbejdet en beregning til fordeling af budgetbeløbet. Beregningen tager udgangspunkt i aftenskolernes forventede løbnudgift i 2014 excl. 10 % debatpuljen. Aftenskoler og oplysningsforbund informeres om godkendt tilskudstilsagn for Folkeoplysningsloven. Indstilling: Administrationen indstiller, at beregning af tilskud for 2015 godkendes. Godkendt. Beregning af tilskud 2015

9 Ø Ansøgning til Udviklingspuljen - Hedensted Golfklub stema Der skal tages stilling til en ansøgning fra Hedensted Golfklub, der søger om tilskud til udstyr i forbindelse med oprettelse af Hedensted Golf Akademi. Økonomi Ansøgningen skal i givet fald finansieres via s udviklingspulje. Hedensted Golfklub søger om tilskud i forbindelse med oprettelse af et nyt indendørs træningscenter, et Golf Akademi, der opbygges ved træningsanlægget i Hedensted Golfklub. Projektet er udsprunget i forbindelse med opbygningen af eliteklasserne ved Stjernevejskolen. Formålet er at skabe et funktionelt golf træningsanlæg, der kan motivere børn og unge til golfsporten og skabe helårs faciliteter for golfklubbens medlemmer. Klubben ønsker endvidere at udvikle mindst én golfspiller til Challange-Tour niveau. Et indbydende træningsanlæg vil samtidig profilere Hedensted Kommune som et sted, hvor der er udvikling og fremdrift i udviklingsarbejdet for børn og unge. Der er søgt om tilskud fra Incero til byggeri af råhuset, som vil koste kr. Investering i nødvendig teknisk udstyr lyder på kr., hvortil der søges om tilskud fra udviklingspuljen. en meddeles til ansøgeren. Folkeoplysningsloven. Administrationen indstiller at ansøgningen drøftes.

10 10 Der bevilges kr Ansøgning til Udviklingspuljen - Hedensted Golf Akademi vedr. ansøgning til udviklingspuljen fvedr. Hedensted Golf Akademi

11 Ø Ansøgning til udviklingspuljen - Snaptun Kajak-Klub stema Der skal tages stilling til en ansøgning fra Snaptun Kajak-Klub, der søger om tilskud til tidssvarende kajakker og udstyr, der lever op til kravene om sikker færdsel på vandet. Økonomi Ansøgningen skal i givet fald finansieres via s udviklingspulje. Snaptun Kajakklub har i forbindelse med ønsket om et klubhus fået stillet en grund til rådighed af Hedensted Kommune, og der er en ansøgning i Naturstyrelsen om placering indenfor strandbeskyttelseslinjen. Klubbens midler er derfor bundet i et kommende byggeri. I den mellemliggende periode har Snaptun Kajakklub indgået en ny og spændende aftale med True North Efterskole om benyttelse af efterskolens areal og hus tæt ved vandet. Klubben oplever en øget tilstrømning af nye medlemmer og ønsker at sætte endnu flere aktiviter og samarbejder igang. Klubben råder over 7 ældre kajakker og har adgang til yderligere 6 kajakker, som klubben og DGI Sydøst ejer i fællesskab. Det dækker dog ikke behovet, da der ofte er 20 medlemmer eller flere til klubaktiviteterne. Det er klubbens hensigt at kunne stille kajakker og udstyr til rådighed for alle nye medlemmer, der gennem en periode kan lære at ro kajak og få motion og oplevelser. Derefter henstiller klubben til at medlemmerne selv investerer i kajakker og udstyr, så nye medlemmer får gavn af klubbens udstyr. Der er kontakt til Kajakgården i Kolding, som kan sælge 3 sæt kajakker med pagajer, redningsveste m.m. for kr., og klubben søger om kr. i tilskud fra udviklingspuljen. en meddeles til ansøgeren. Folkeoplysningsloven.

12 12 Administrationen indstiller at ansøgningen drøftes. Der bevilges kr. Ansøgning til udviklingspuljen

13 Ø Ansøgning til udviklingspuljen - Stouby Gymnastik og Idrætsforening stema Der skal tages stilling til en ansøgning fra Stouby Gymnastik og Idrætsforening, der søger om tilskud til redskaber i forbindelse med motionstilbuddet "Puls og Power". Økonomi Ansøgningen skal i givet fald finansieres via s udviklingspulje. Stouby Gymnastik og Idrætsforening ønsker at tilbyde motion og bevægelse med højt energiniveau til voksne kvinder. Foreningen har oprettet et hold, hvor der er behov for forskellige redskaber for at skabe et spændende og varieret tilbud, som er konkurrencedygtigt i forhold til, hvad der ellers måtte tilbydes i området. Der er god tilslutning til holdet Puls og Power, og der søges om et tilskud på kr. til redskaber. en meddeles til ansøgeren. Folkeoplysningsloven. Administrationen indstiller at ansøgningen drøftes. Der bevilges kr.

14 14 Ansøgning til udviklingspuljen - puls og power

15 Ø Ansøgninger til udviklingspuljen fra IF Valencia stema Der skal tages stilling til 4 ansøgninger fra IF Valencia, der søger om tilskud i forbindelse med bowling, udgifter til naturvejleder, gymnastikredskaber og vandgymnastik. Økonomi Ansøgningerne skal i givet fald finansieres via s udviklingspulje. Foreningen IF Valencia, der er en idrætsforening for sindslidende, søger om tilskud fra udviklingspuljen i forbindelse med følgende: Bowling er en fin aktivitet for medlemmerne, da alle kan deltage. I en tilsvarende forening i Vejle afholdes hvert år en bowling turnering, som IF Valencia deltager i. Foreningen søger derfor om tilskud til dækning af udgifter til tre baner én gang ugentligt i 12 uger, så medlemmerne kan træne op til turneringen. Der søges om kr. IF Valencia arrangerer årligt 4 idræts- og aktivitetsdage på tværs. I den forbindelse søges om et tilskud på kr. til dækning af udgifter til en naturvejleder og leje af grill ved Tønballegård. Foreningen tilbyder gymnastik én gang ugentligt, hvor foreningen låner gratis lokaler. Der søges om tilskud til redskaber til gymnastikaktiviteter og tøj til instruktør. Ialt kr. Foreningen tilbyder vandgymnastik i Hornsyld Svømmehal, og der søges om tilskud til foreningens egenbetaling. 1 time pr. uge i 40 uger á 291,50 kr. svarende til kr. en meddeles til ansøgeren. Folkeoplysningsloven Administrationen indstiller at ansøgningen drøftes.

16 16 Der bevilges kr. til aktivitetsdag med naturvejleder på Tønballegård. Ansøgninger til udviklingspuljen

17 Ø Ansøgning til udviklingspuljen, minibander til Stouby GIF stema Der skal tages stilling til en ansøgning fra Stouby Gymnastik- og Idrætsforening, der søger om tilskud til minibander. Økonomi Ansøgningen skal i givet fald finansieres via s udviklingspulje. Stouby GIF får flere og flere børn i aldersgruppen 4-8 år, som gerne vil spille fodbold. Denne aldersgruppe får den bedste oplevelse af fodbold, når hallen deles op i mindre baner. Størsteparten af stævner til børn på 4-8 år er netop 3-bold, som afvikles på mindre baner. Stouby GIF søger derfor om kr. til indkøb af 9 stk. minibander. en meddeles til ansøgeren. Folkeoplysningsloven. Administrationen indstiller at ansøgningen drøftes. Der gives afslag. Ansøgning til udv.puljen, minibander

18 Ø Ansøgning til udviklingspuljen - Tørring Triathlonklub stema Der skal tages stilling til ansøgning fra Tørring Idrætsforening, der søger om tilskud til indkøb af rekvisitter i forbindelse med opstart af Tørring Triathlon. Økonomi Ansøgningen skal i givet fald finansieres via s udviklingspulje. Tørring Idrætsforening starter en ny klub, Tørring Triathlon. Triathlonklubben er den eneste i Hedensted Kommune, og den drives af frivillige ildsjæle, der brænder for sporten og klublivet. Sporten kombinerer tre vidt forskellige sportsgrene, svømning, cykling og løb. Klubben er tildelt et lille budget fra svømmeklubben, som vil gå til uddannelser af svømmeinstruktør, svømmetræner og livredder. Tørring Triathlon forventer at starte op den 12. januar 2015, og klubben søger om tilskud fra udviklingspuljen til rekvisitter: svømmeplader, digitalt pace ur, våddragter og tridragter m.m. Der søges om ,50 kr. Et digitalt pace-ur er et digitalt ur, der kan ses på en afstand af 65 meter. en meddeles til ansøgeren. Folkeoplysningsloven. Administrationen indstiller ansøgningen til drøftelse Der bevilges kr. til et digitalt pace-ur.

19 19 Ansøgning til udv.puljen, Tørring Triathlonklub til ansøgning vedr. Tørring Triathlonklub Indhentning af tilbud Formål med rekvisitter

20 G Ansøgning til udviklingspuljen - udgivelse af lokalhistorisk bog om Rårup Sogn stema Der skal tages stilling til ansøgning fra P.E. Jeppesen og Anton Justesen, der søger om tilskud til udgivelse af lokalhistorisk bog om Rårup Sogn. Økonomi Ansøgningen skal i givet fald finansieres via s udviklingspulje. Der søges om tilskud til udgivelse af 3. bog om Rårup Sogns historie. Bogen, der udgives på Glud Museums Forlag, forventes klar i sommeren Der er tilsagn om følgende tilskud: Ravnsborg legatet kr., Rårup Kulturfond kr., Klejs gadelys kr., forventet tilskud fra Sydbank kr. og Glud Museums Forlag kr. Der søges om et tilskud på kr. fra Udviklingspuljen. en meddeles til ansøgeren. Folkeoplysningsloven. Administrationen indstiller ansøgningen til drøftelse. Der bevilges kr. Ansøgning til udv. puljen, udgivelse af lokalhistorisk bog om Rårup Sogn

21 Ø Ansøgning til udviklingspuljen - Adventist spejderne, teambuilding for ledere stema Der skal tages stilling til ansøgning fra Adventist Spejderne Vejle Fjord, der søger om tilskud til Teambuilding for ledere. Økonomi Ansøgningen skal i givet fald finansieres via s udviklingspulje. Adventist Spejderne Vejle Fjord ønsker at lave en teambuilding dag i Gorilla Park Vejle for de frivillige ledere i Vejlefjord trop. Dagen skal være en påskønnelse for de frivilliges indsats i foreningen. Dagen, som også indeholder en frokost for alle deltagere, skal give ny inspiration, energi og bedre samarbejde. Der søges om kr. fra udviklingspuljen. en meddeles til ansøgeren. Folkeoplysningsloven. Indstilling: ansøgningen til drøftelse Der gives afslag. Ansøgning til udv.puljen - TeamBuilding for ledere

22 Ø Ansøgning til udviklingspuljen - KFUM spejderne i Stouby stema Der skal tages stilling til ansøgning fra KFUM spejderne i Stouby, der søger om tilskud til patruljekasser og 3 patruljetelte. Økonomi Ansøgningen skal i givet fald finansieres via s udviklingspulje. KFUM Spejderne i Stouby har oplevet tilgang af spejdere. Foreningen har derfor ikke længere materialer nok, og der søges om tilskud på kr. til ekstra patruljekasser. Det er nødvendigt at hver patrulje har sin egen kasse, som indeholder økser, knive, reb og meget andet værktøj. Spejderne søger også om kr. til 3 patruljetelte, som er nødvendige for at alle spejdere kan tage samlet på tur. Teltene må gerne ligge i grejbank, så andre spejdere/foreninger kan låne dem. en meddeles til ansøgeren. Folkeoplysningsloven. Indstilling Ansøgningen til drøftelse Der bevilges kr. til indkøb af telte til grejbanken.

23 23 Ansøgning til udv.puljen - KFUM spejderne i Stouby

24 G Ansøgning til udviklingspuljen - Venstres Ungdom stema Der skal tages stilling til ansøgning fra Venstres Ungdom, der søger om tilskud til medlemsaktiviteter, valgkamp, administration m.v. Økonomi Ansøgningen skal i givet fald finansieres via s udviklingspulje. Venstres Ungdom i Hedensted har ca. 20 medlemmer. Der ønskes tilskud til nogle opstartende aktiviteter og arrangementer, så foreningen kan være et kulturelt, socialt og politisk samlingspunkt for kommunens unge. Der søges om tilskud på kr. til medlemsaktiviteter, valgkamp, kampagner, transport, administration m.v. Medlemsaktiviteterne omfatter leje af BGI's rytmesal og springområde til et arrangement den 14. december, hvor hallejen udgør kr. en meddeles til ansøgeren. Folkeoplysningsloven. Administrationen indstiller ansøgningen til drøftelse. Der bevilges kr. til opstartsaktiviteter.

25 25 Ansøgning til udv.puljen, opstartsmidler til ansøgning fra Venstres Ungdom

26 A Eventuelt Intet

27 27 Vedtægter Budget Bestyrelsen Vedtægter i underskrevet stand Regnskab 2013 samt 1.halvår af 2014 Aktiviteter, fra foreningens hjemmeside Regnskab 2013 Vedtægter pr Aktivitetskalender Beregning af tilskud 2015 Ansøgning til Udviklingspuljen - Hedensted Golf Akademi vedr. ansøgning til udviklingspuljen fvedr. Hedensted Golf Akademi Ansøgning til udviklingspuljen Ansøgning til udviklingspuljen - puls og power Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning til udv.puljen, minibander Ansøgning til udv.puljen, Tørring Triathlonklub til ansøgning vedr. Tørring Triathlonklub Indhentning af tilbud Formål med rekvisitter Ansøgning til udv. puljen, udgivelse af lokalhistorisk bog om Rårup Sogn Ansøgning til udv.puljen - TeamBuilding for ledere Ansøgning til udv.puljen - KFUM spejderne i Stouby Ansøgning til udv.puljen, opstartsmidler til ansøgning fra Venstres Ungdom

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

giver bøvl no1 25-års reglen i foreninger Side 11 Side 14-15

giver bøvl no1 25-års reglen i foreninger Side 11 Side 14-15 inspiration træning tips sundhed uddannelse foreningsliv ledelse mar 2012 no1 Landsstævne 2013: Lav en foreningstur til Landsstævne! Side 11 DM i Foreningsudvikling: Masser af nye tiltag hos de 3 vestjyske

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Trænerintroduktion for Auning-IF

Trænerintroduktion for Auning-IF 2012 Trænerintroduktion for Auning-IF Orla Sundgaard Auning IF 05-05-2012 Indholdsfortegnelse for trænerintroduktion Træner i AIF... 2 Børneattester... 3 Forsikringer i AIF... 4 PR i AIF... 5 Sponsorudvalget...

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere