Naturvejlederløntilskud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Peer Høgsberg Navn arbejdsgiver: Den selvejende Institution Vingstedcentret, Natur & Kultur Vejle Arbejdssted: Vingsted Hotel & Konferencecenter Adresse: Vingsted Skovvej 2 Postnummer/By: 7182 Bredsten Peer Høgsberg, naturvejleder, biolog Natur- og kulturformidling i Vejle området Vingsted Hotel & Konferencecenter Natur- & Kultur Vejle Naturvejlederprojektet Evaluering for 2012 Nytårsvandring på Randbøl hede Den 7. januar 2012 med 114 deltagere. 1

2 Kyst-til-kyst-vandring og 7. etape fra Houborg til Blåvands Huk 15 marts, 13. april, 28. april og 3. juni 2012 med ca. 90 deltagere pr gang. Samarbejde med DGi Friluftsliv. Varde Å passeres barfodet - eller i Sump. I Varde Ådal estuariet. Ved målet Blåvands Huk - før badescenen - den 3. juni. Utrolig god stemning uanset vanskeligheder og vejr. 2

3 Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Peer Høgsberg Natur- og kulturvejlederprojektet Natur & Kultur Vejle I 2012 havde naturvejlederen et lidt stigende antal aktiviteter, 159 aktiviteter, i forhold til de to bedste år, 2011 med 147 aktiviteter og 2010 med 152 aktiviteter, et lidt lavere antal deltagere, i forhold til 2011 (6.083 deltagere) og 2010 (5.941 deltagere), et næsten uændret forhold mellem antal betalings- og ikkebetalingsture i 2012 med hhv. 63 og 96 ture, i 2011 på hhv. 64 og 83, (i forhold til hhv. 69 og 83 i 2010); men med en noget lavere egenindtjening i 2012 på brutto kr. (Se bilag Aktiviteter 2012) Aktiviteterne i natur- og kulturvejlederprojektet omfattede ud over gratis offentlige ture og arrangementer med tværgående formidling af Vejle Ådal, bl.a. ekskursions- turist-, undervisnings- og kursus- og konferencegrupper, Aktiv Familieferie, børnegrupper fra Dansk Folkehjælp, Red Barnet, SOS Børnebyerne,, samt 9 Hærvejsvandringer og 4 Kyst-til-kyst-vandringer i samarbejde med DGI-Friluftsliv,, deltagelse i styregruppen for Naturrum Kirstinelyst, Høsletlaug i Vejle Ådal, m.m. (Se Bilag Aktiviteter 2012) Generelt var aktivitetsniveauet i 2012 højt her i Vejle-området og af positive ting kan nævnes: I 2012 blev der udbudt syv 10-km vandretursetaper med naturvejleder på Hærvejsvandreruten i Vejle Kommunes Vesteregn, udbudt som onsdags-vandreture med naturvejlederen. Turene afvikles af naturvejlederen i samarbejde med VisitVejle og genoptages i 2013 på driftsbasis, dvs turene forventes at være aflønnet af deltagerhonorar. I 2012 gennemførtes de sidste 4 af syv 20 km s vandreetaper med naturvejleder på Kyst-til-Kyststien fra Hovborg til Blåvand, i samarbejde med DGI Friluftsliv og med helt udsolgte ture. Med 90 deltagere/hold. Der gennemføres 7 ture igen i week-ends i 2013, hvor naturvejlederen på 3 etaper deltager på driftsbasis, dvs. aflønnet af deltagerhonorar. I 2012 blev bygning af Naturrum Kirstinelyst på Randbøl Hede påbegyndt og gennemført. Byggeriet er afsluttet i dec med budgetoverholdelse. Naturvejlederen deltager i styregruppen. I 2012 blev formidlingsaktiviteterne i Naturrum Kirstinelyst planlagt og gennemført. Naturvejlederen deltog i planlægningsgruppen for formidlingsaktiviteter og vil stå og besvare spørgsmål virtuelt på storskærm i opstillingen. Naturrum Kirstinelyst åbnes officielt omkring påske I 2012 blev der i februar holdt foredrag for Ødsted-Jerlev Lokalråd om naturen i de to sogne. Sammen med Ødsted-Jerlev lokalråd indviedes den 8. maj en nyetableret vandresti fra Ødsted via Vork Bakker ned i Vejle Ådal og den 30. maj indviedes en nyetableret vandresti for landsbyen Jerlev ned i Vejle Ådal, begge med naturvejlederen som turguide. I 2012 afholdt naturvejlederen sammen med naturskoleleder Jørgen Chemnitz og naturskoleleder Leif Sørensen et internt kursus for naturvejledere: Mere Natur i Teambuilding. Kurset blev holdt på Drenderuphus ved Vamdrup. I 2012 skrev naturvejlederen sammen med Andres Arnell en artikel i rapport fra SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) Rapport nr Besökernas röster Utvärding av naturvägledning, Besökarstudier, Reviewing. Artiklens titel er Reviewing metoder at ta vara på och involvera deltagarna. (side 50 56) Baggrunden er metoder udviklet af den skotske formidler Roger Greenaway, som naturvejlederen introducerede for naturvejlederkredsen i Danmark og Sverige i I 2012 blev der gennemført 5 torsdagsplanteture og i alt 9 plantekendskabsure, herunder afholdt Vilde blomsters dag. Desuden blev der holdt foredrag om vilde danske planter for Seniorklubben i 3

4 Egtved og med succes blev afholdt 2 kurser i brug af vilde danske planter for køkkenpersonale på Hotel Sinatur Haraldskær. Dette projekt og samarbejde fortsætter i Formålet er at udbrede interessen for, brug af og kendskabet til den vilde danske flora. Torsdagsplanteturene fungerer son en slags aftenskole uden bureaukrati og skal gøre det muligt for vedholdende deltagere at blive plantekyndige i den vilde danske flora. I 2012 fortsatte naturvejlederen med at arrangere svampekendskabsture, i alt 11 ture, heraf 5 Onsdagssvampeture Dette projekt fortsætter i Formålet er at udbrede interessen for, brug af og kendskabet til den vilde danske flora. Onsdags-svampeturene fungerer son en slags aftenskole uden bureaukrati og skal gøre det muligt for vedholdende deltagere at blive kyndige i vilde danske svampe. I 2012 holdt naturvejlederen foredrag om de 7 vandringer med 90 deltagere pr tur på Kyst-til-Kyststien fra Vejle til Blåvand for lodsejere langs Holme Å. Foredraget blev holdt på Hovborg Kro, bestilt af de tre Holme Å-kommuner Vejen, Billund og Varde Kommuner. Efterfølgende fik kommunerne tilsendt vores billeder fra vandreturene til brug i PR-formål om Kyst-til-Kyst-stien. Den 10. januar 2012 var naturvejlederen med til en artikel i Jyske Vestkysten om fine og mindre kendte naturområder i avisens opland. Naturvejlederen valgte Voldborg Sø i den vestlige del af Frederikshåb Plantage. Artikler og pressemeddelelser- i lokalaviser bliver læst og det er en god og relativ let måde at nå ud til mange som ellers ikke er aktive turdeltagere. Natur- og kulturvejlederprojektet 2012 Målet er at formidle og udvikle formidlingen af Vejleegnens natur-, kultur-, og landskabshistorie. Naturvejlederen skal medvirke til at fremme en bred og tværgående formidling af områdets natur- og kulturhistorie både lokalt og regionalt. Delmål 1: Naturviden, biodiversitet, som fælles oplevelse/ Det grønne klasseværelse A. Der er i 2012 søgt midler i Friluftsrådet til indkøb af udstyr til digitalt forstørrelsesudstyr til at undersøge naturen og til at få større kendskab til, viden om og interesse for naturen. Foreløbig er der opnået tilsagn om halvdelen af købsprisen. Naturvejlederen søger midler til restbeløbet hos lokale fonde og parter. B. Der er i 2012 gennemført 6 dage med forstørrelses-og forundringsværksted på Randbøldal- Museet sammen med Regnar Larsen, der udvikler forstørrelseslaboratoriet. C. De 5 offentlige onsdagssvampeture de andre svampeture og morkelturen var godt besøgt (22, 20, 22, 34, 24, 34, 50, 25 og 48 deltagere) og det viste sig at være en god ide at afvikle en serie ture med samme tema, idet nogle af de vedholdende deltagere i efterårets ture virkelig blev 4

5 svampekyndige og fik en blivende interesse. Det samme kan formentlig opnås med lokal kulturhistorie og f. eks med plantekendskab. Onsdagssvampeturene gentages i D. I maj-juni gennemførtes for første gang en række offentlige plantekendskabsture, lidt med samme formål som for svampene, for at gøre det muligt for deltagere at blive plantekyndige. Temaet var- i et vist omfang - Lær de vilde planter og få gratis gourmetmad. På planteturene kom der (14,1,18, 52,12, 22, 8, 9), dvs færre end svampeturene; men interessen for den vilde flora er stigende, og desuden lavede naturvejlederen den fejl at gennemføre turene fra 13 ca. 16. Det er ikke nødvendigt i maj og juni, hvor turene jo fint kan gennemføres som fyraftens eller aftenture. Det vil blive gennemført i E. I 2012 gennemførtes kurser for køkkenpersonalet på Hotel Sinatur Haraldskær i Vejle Ådal, med det formål at sikkert kunne anvende lokale vilde danske urter i serveringen for kunder. Desuden kom Egtved Skole med i projektet Ny Nordisk Skole. Naturvejlederen forventer at deltagesom naturkyndig guide i 5 tilsvarende ture for personalet 2013 F. I 2012 skrev naturvejlederen sammen med Andres Arnell en artikel i rapport fra SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) Rapport nr Besökernas röster Utvärding av naturvägledning, Besökarstudier, Reviewing. Artiklens titel er Reviewing metoder at ta vara på och involvera deltagarna. (side 50 56) Baggrunden er metoder udviklet af den skotske formidler Roger Greenaway, som naturvejlederen introducerede for naturvejlederkredsen i Danmark og Sverige i Delmål 2: Naturvejlederen skal medvirke til at styrke, udvikle og forny den tværgående natur- og kulturformidling i Vejleområdet i netværk-samarbejdet Natur & Kultur Vejle, herunder i tværgående og sammenhængende temaforløb. Der er i 2012 afholdt 71 åbne offentlige annoncerede ture med deltagere, heraf voksne og 665 børn. De åbne offentlige ture er især annonceret i folderen Naturoplevelser forår sommer 2012 og Naturoplevelser efterårvinter i Vejleområdet ( Efter 1. oktober ophører de trykte turfoldere i Vejleområdet - og det er lidt spændende om deltagerantallet nu også kan fastholdes via formidling via internettet. Det er lidt flere åbne offentlige ture i 2012 end i 2011 og i 2010, hvor der var hhv. 64 og 55 åbne offentlige ture med hhv 2774 og 2767 deltagere, heraf med hhv 2193 og 1969 voksne og 581 og 798 børn. Det højeste deltagerantal på en enkelt offentlig tur var på nytårsvandreturen på Randbøl hede den 7. januar 2012 med 114 deltagereen. Ikke alle ture i 2012 bød dog på deltagerrekorder Der var to arrangementer med hhv 0, og 1 deltager, nemlig Gamle lege på Give-Egnens Museum, (markedsføring, vejr) og Plantetur til Båstlund Krat (svært at finde, dårligt vejr mangelfuldt markedsført). Generelt var der dog også i 2012 god søgning på de offentlige ture. (Se turstatistik) De offentlige ture vurderes at være god PR over for lokalbefolkningen og de giver af og til området omtale i lokale dagblade og ugeaviser, i TVSyd og P4Trekanten, og desuden er de naturvejlederens udviklingslaboratorium. I 2012 blev nye arrangementer som Lys og lyde i mørket, forårsmorkeltur og torsdagsplanteture. Jeg plukker anemoner i november og nu også kantareller i januar. Kantareller er magiske og velsmagende - og svære at finde. Men det kan lykkes og 2012 var et virkelig godt kantarelår. Denne kantarel blev fundet på en naturvandring den 8. januar 2012 ved Engelsholm og blev vist under formandens beretning på Foreningen til Svampekundskabens fremmes generalforsamling. Naturen er forunderlig.(fotograferet på baggrund af en avis fra fredag den 6. januar for at dokumentere funddato) 5

6 A. Endvidere samarbejdes der med Vingsted Historiske Værksted på Vingsted-Møllle-dagen og om 4-dages arrangementet Familien i Jernalderen i juli, hvor naturvejlederen deltager som instruktør og plantekyndig. Der samarbejdedes, ligeledes i juli, med Vejle Museum, om 4-dages sommerferiearrangementet I Egtvedpigens Fodspor hvor naturvejlederen har et bronzealder-snitteværksted. Dette arrangement er af museet sat på stand-by i B. Der samarbejdedes med Hotel Sinatur Haraldskær og Vingsted Hotel & Konferencecenter om ferietilbudet Aktiv Familieferie målrettet mod turister med børn. Det blev afholdt en uge i sommerferien og det er rigtig godt; men er stadig hvad man må kalde markedsføringsmæssigt udfordret (Deltagerne er rigtig godt tilfredse; og kommer igen; men der deltager for få til at skabe positiv økonomi og dette projekt er fra 2012 stillet i bero). Randbøl Hedes vårkobjælde blomstrer i april og maj, og er en truet, rødlistet art, som Naturstyrelsen ved aktiv naturpleje prøver at give mulighed for frøforyngelse hidtil desværre uden det store held. Til gengæld har andre arter nydt godt af tørveafskrælningen og de kontrollerede afbrændinger, idet den sjældne cypresulvefod og den (ikke almindelige) almindelig ulvefod trives ved plejetiltagene. Også den sjældne lille bregne alm. månerude trives nu flere steder på Randbøl Hede. C. Naturvejlederen har i 2012 for Vingstedcentret gennemført 63 betalingsarrangementer mod 64 i 2011 og 62 i 2010 (se statistik-ark) Deltagerantallet er nogenlunde uændret; men bruttoindtægterne var i 2012 betydelig lavere end i 2011 og i 2010 i naturvejlederprojektet. Denne lavere indtjening i 2012 skyldes helt overvejende bestilling af billigere firmaarrangementer på Vingsted Hotel & Konferencecenter, især færre teambuilding-relaterede arrangementer (Naturdyst m.m) og ikke et faldende antal arrangementer. D. Der overholdes stadig en balance mellem ikke- betalingsarrangementer: 96 og betalingsarrangementer: 63, så der stadig afholdes betydelig over halvdelen af arrangementerne som ikke-kommercielle. E. Der er et fint samarbejde med især Hotel Sinatur Haraldskær og Brandbjerg Højskole om kommercielle ture. I 2012 er der blevet arbejdet med nylancering af time-out naturtilbud på Vingsted Hotel & Konferencecenter. Der er desuden færdigudviklet kano tilbud og kajakturtikbud, og afviklet sommerferie-naturaktiviteter med børnegrupper fra Dansk Folkehjælp og Red Barnet. Morgenvandring er en af de naturaktiviteter, der efterspørges i stigende grad. Delmål 3: Medvirke til at videreudvikle og forbedre brugen af Hærvejen og Kyst-til-Kyststien, herunder udvikle ture med natur- og kulturformidling til. A. Deltagelse i udviklingen af Hærvejen som turistdestination. Prøvevandringer af Hærvejsvandreruten på syv 10km-etaper i 2011 og 2012 i samarbejde med VisitVejle. Hærvejsvandreruten passerer forbi Vingsted Hotel & Konferencecenter på Bindeballestien. Hærvejsvandringerne i Vejle Vesteregn, der er kortere 10 km etaper og gennemføres hverdage, har næsten opnået et 6

7 acceptabelt deltagerantal; men der må gerne komme flere deltagere i forår-sommer 2013, hvor turene gennemføres igen. B. Samarbejde med DGI afdelinger, og lokale formidlere om Kyst-til-kyst vandringer. Det er især på dette område, der er sket gennembrud i 2011 og 2012, hvor de sidste 4 ture blev gennemført med 4 udsolgte ture (á ca. 90 deltagere/tur). Samarbejdet med DGI friluftsliv og naturvejlederen har angiveligt vakt opsigt internt i DGI på grund af den overvældende tilslutning til turene, og også de fire sidste Kyst-til Kyst-Etaper var en stor succes. De 7 vandreture gentages i 2013 i weekends, hvilket betyder at alm. arbejdende borgere får bedre mulighed for at deltage. Naturvejlederen deltager honorarlønnet i 2013 som turleder på tre af etaperne. Det er overordentligt tilfredsstillende for naturvejlederen at have taget initiativ til og sammen med Børge Lund fra DGI Friluftsliv at have udviklet Kyst-til-Kyst vandreturene sammen med DGI og derefter have overladt turene til deres organisation. C. Deltagelse med bl.a. VisitVejle i udvikling af cykelturisme og lokale cykelruter fra Vejle og fra to campingpladser samt DanHostel Vejle. Fortsættes i Dette område har naturvejlederen ikke brugt ret meget tid på i D. Deltagelse sammen med Naturstyrelsen Trekantområdet i Store Legedag på Gyttegård Golfklub, Billund kommune. Også i 2012 deltog naturvejlederen i dette arrangement, hvor ca. 50 deltagere tog med på svampetur i Gyttegård plantage. Sidste stykke vej før Vesterhavet ved Blåvand på Kyst til-kyst-stien den 3. juni I det skønneste (men kølige) vejr gennemførtes sidste og syvende etape af den 140 km lange langvandresti fra Vejle til Blåvands Huk. I baggerunden ligger de yderste sommerhuse sydøst for Blåvand og det er lige før havdiget og klitterne krydses. Det sidste stykke vej til Blåvands Huk på denne ca. 25 km lange etape er 5 km på åben sandstrand. Det kunne godt mærkes i benene. Men efter et friskt havbad og afsyngelse af Vadehavets Nationalsang nåede selskabet de ventende busser ved fyret i fineste humør. 7

8 Delmål 4: Hjælpe og yde konsulentbistand til lokale sti- og borgergrupper, der arbejder med sti- og naturplaner, kogræsserlaug og høsletlaug Naturvejlederen var 30. maj turleder ved natursti fra landsbyen Jerlev til Vejle Ådal, i samarbejde med Ødsted-Jerlev lokalråd. Naturvejlederen var 8. maj turleder ved natursti fra landsbyen Ødsted til Vork Bakker og Vejle Ådal i samarbejde med Ødsted-Jerlev Lokalråd. Naturvejlederen ledede den årlige tur for Himmelpinds Venner, som er en frivilliggruooe der plejer Vejles gamle udflugtsmål ved Trædballehus og senere Vejle Zoo. (100 deltagere) Naturvejlederen deltager i bestyrelsen i Grønt Forum Vejle, der arbejder med borgerinddragelse, foreningssamarbejde og bæredygtighed i Vejle. Naturvejlederen deltager som medlem i Vejle Ådals Høsletlaug, der plejer små orkidebestande i ådalen med stor succes. Delmål 5 Deltage i udviklingsprojekter i Vejle Ådal Deltagelse i styregruppen for Naturrum Kirstinelyst på Randbøl Hede. Deltagelse i workshop for VisitVejle på DanHostel Vejle om tilbud til børnefamilier som turister i Vejle Ådal. Deltagelse i formidlingsgruppe i Vingstedområdet i forbindelse med Danmarks Sportsfiskerforbunds nye kontor og udstillingsbygning i Vingsted, som forventes bygget i Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: Naturvejlederen deltager aktivt i Fyn-Jylland Naturvejledernetværket. Naturvejlederen deltager i et mindre lokalt nabo-naturvejledernetværk i Trekantsområdet. Naturvejlederen afholdt sammen med naturskoleleder Jørn Chemnitz og naturskoleleder Leif Sørensen et kursus for naturvejledere: Mere natur i teambuilding. Andet: Konsulent om digeprojekt for Jysk Landbrugsrådgivning, Billund. Foredrag om Ødsted Jerlevs Sognes natur for Ødsted-Jerlev Lokalråd. Foredrag om de vilde blomster i Egtvedområdet for Ældrerådet Egtved. Foredrag om Kyst-til-Kyst-stien for lodsejere langs Holme Å på Hovborg Kro for Billund, Vejen og Varde Kommuner. Foredrag i Grejs Menighedshus om kendte og mindre kendte steder i Vejle Ådal. Liste over formidlingsarrangementer: Se bilag (Type arrangementer, hvor mange arrangementer, antal deltagere) Eventuelle kommentarer til administrationen: Jeg har kun positive oplevelser med mine møder med Friluftsrådet og Fællessekretariatet. Bilagsfortegnelse: Bilag over aktiviteter 2012 Naturvejlederprojektet, Natur & Kultur Vejle, Peer Høgsberg Artikel Vejle Amts Folkeblad, 3. marts 2013 : De mindste børn bliver naturvidenskabelige. Artikel: Høgsberg, P. och Arnell, Andres (2012) SLU Rapport nr 5/2012. Besökarnas röster. Reviewing Metoder att ta vara på och involvera deltagearne. (s

9 Hærvejsvandring Etape 6 Bindeballe-Ølgaard den 20. juni Improviserede indslag kan lykkes. Vi kom forbi Kirstens pluk-selv jordbærmark, købte og plukkede for 100 kr. store, fine velsmagende, jordbær, som vi delte mens vi gik videre i det herlige sommervejr - herligt. Rapporten er udfærdiget af: Navn: Peer Høgsberg naturvejleder, biolog Dato: 12. januar

10 Plettede gøgeurter på nordsiden af Staldbakkerne vest for Vorbasse Studevej 10

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 19920 Navn naturvejleder: Peer Høgsberg Navn arbejdsgiver: Den selvejende Institution Vingstedcentret, Natur & Kultur Vejle Arbejdssted: Vingsted

Læs mere

Enhver, der ikke fører sit regnskab over 3000 år, lever fra hånden og til munden

Enhver, der ikke fører sit regnskab over 3000 år, lever fra hånden og til munden Peer Høgsberg, naturvejleder, biolog Natur- og kulturformidling i Vejle området Vingstedcentret Natur- & Kultur Vejle Naturvejlederprojektet Evaluering for 2010 Vandretur med Optimalia-kvinder på Hærvejsvandreruten

Læs mere

Natur- & Kultur Vejle Evaluering for 2009

Natur- & Kultur Vejle Evaluering for 2009 Natur- & Kultur Vejle Evaluering for 2009 Den 13. juni. 2009. Bestige Vejles bjerge. Ekspedition til Vejle Ådals nordvæg, Himmelpind, 56 m o h. Turen udgik fra Idrættens Hus og gik tværs over ådalen med

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21956 Navn naturvejleder: Katrine Lewinsky Moestrup Navn arbejdsgiver: Ove Sørensen Arbejdssted: VejleMuseerne Adresse: Spinderigade 11E Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej 8

Læs mere

Projekt for restaurering af Holme Å. Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø

Projekt for restaurering af Holme Å. Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø Projekt for restaurering af Holme Å Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø Genopretning af Varde Å Karlsgårdeværkets historie 1920: Anlæg af kraftværk, sø, Hostrup Stemmeværk og Holme Kanal. Produktion

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter Ta på tur I VEJEN KOMMUNE Efterår - vinter 2016 Layout og tryk: Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune og arrangører Udgivet: Juni 2016 Oplag: 2.000 stk. Ordrenr.: 655-16 Velkommen til Vejen Kommunes Ta på

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2012 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23073/ Dok. nr. Guldborgsund 24027-13 Navn naturvejleder: Johnny Madsen Navn arbejdsgiver: Guldborgsund kommune Arbejdssted: Guldborgsund kommune

Læs mere

Tilbud om ophold i Jernaldermiljøet i skoleåret 2014 2015

Tilbud om ophold i Jernaldermiljøet i skoleåret 2014 2015 Tilbud om ophold i Jernaldermiljøet i skoleåret 2014 2015 Information til alle skoler Marts 2014 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn nærmeste leder: John Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2d Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20570 Navn naturvejleder: Søren Frederiksen Navn arbejdsgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Arbejdssted: Land, By og Kultur Kultur, Natur og Fritid

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 19176 Naturvejleder: Michael Schack Arbejdssted: Gram Slot Adresse: Slotsvej 54 Postnummer/By: 6510 Gram Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Peder Flansmose Arbejdssted: Kystcentret Thyborøn Adresse: Kystcentervej 3 Postnummer/By: 7680 Thyborøn (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20661 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Rikke Skriver Vesterlund Middelfart Museum Middelfart Museum Adresse: Algade 8 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23085 Navn naturvejleder: Marianne Krag Petersen Navn nærmeste leder: Ole Laursen Arbejdssted: Danmarks Naturfredningsforening, Skovsgaard Adresse:

Læs mere

The search for silence. The project is co-funded. by the European Union

The search for silence. The project is co-funded. by the European Union The search for silence. The project is co-funded by the European Union Where to find! Where to find! Lake Rørbæk Vejle Developing tourism: 3 important things! Developing tourism: 3 important things! Focus

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21956 Navn naturvejleder: Katrine Lewinsky Moestrup Navn arbejdsgiver: Ove Sørensen Arbejdssted: Vejle Museum Adresse: Spinderigade

Læs mere

Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2016

Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2016 Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2016 Hvert år afholder kommunen en række naturvejlederarrangementer ud i vores skønne natur. På turene bliver der fortalt om dyr og planter og om de store

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23084 Navn naturvejleder: Rikke de Neergaard Navn nærmeste leder: Flemming Walsted Arbejdssted: Øhavets Smakkecenter Adresse: Strynø Brovej 12 Postnummer/By:

Læs mere

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret 2015-2016 Information til alle skoler - marts 2015 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Den 9. januar var Styregruppen for Datastuen klar med nye kursustilbud. De blev offentliggjort i Egtved Posten. Se

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 21958 Navn naturvejleder: Bo Immersen Navn arbejdsgiver: Nationalpark Thy Arbejdssted: Nationalpark Thy Adresse: Søholtvej 6 Postnummer/By: 7700

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Projektets navn Evt. projektnr. Del af projektprogram Baggrund Odense Fjord-samarbejdet Odense Fjord med Kertinge Nor rummer store naturværdier, hvoraf

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20652 Navn naturvejleder: Helen Holm Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By:

Læs mere

Inden vi påbegynder dagens vandretur tager vi lige en afstikker til Velling Skov for at bestige Velling Kalv, og naturligvis nyde udsigten derfra.

Inden vi påbegynder dagens vandretur tager vi lige en afstikker til Velling Skov for at bestige Velling Kalv, og naturligvis nyde udsigten derfra. Påsketur til Hærvejen og det midtjyske Søhøjland 13.04.17 17.04.17. Herning Vandrerhjem er base for påskens vandreture i det midtjyske, hvor vi bl.a. skal gå på udvalgte strækninger på Hærvejen og langs

Læs mere

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk BLÅVAND NATURCENTER Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk Blåvandshuk, Danmarks vestligste punkt, er kendt for sit karakteristiske fyrtårn, det fantastiske fugletræk, de spændende klit- og hedelandskaber og

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn arbejdsgiver: John og Silvia Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2 Postnummer/By:

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Fengur Aktivitetskalender 2017

Fengur Aktivitetskalender 2017 Marts Søndag d. 19/3. Halvdagstur i Frederikshåb Plantage. Der rides ud kl. 10.30 Mødested: Vestre rullebane mellem Frederikshåb og Billund på hovedvej 176. Der står skilt ude ved vejen. Der står også

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By:

Læs mere

http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm

http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm Ideer til nationalparkplanen udarbejdet i samarbejde mellem: DN Esbjerg (http://www.dn-esbjerg.dk) Vadehavsudvalget http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm

Læs mere

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde.

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde. DVL Aarhus afdeling Referat fra bestyrelsesmøde den 27. august 2014 TID: den 27. august 2014 kl. 19 22 STED: Carl Blochs Gade 28, Aarhus C TIL STEDE: Niels Bo Rasmussen, Tommy Pedersen, Lisbet Hallum,

Læs mere

Velkommen til Jungshoved

Velkommen til Jungshoved Velkommen til Jungshoved Her finder I Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved, Bøndernes Egehoved og Sydgårdens arealer Et sammenhængende naturområde med tre unikke naturtyper:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Dansk Botanisk Forening

Dansk Botanisk Forening Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen Generalforsamling lørdag den 12. marts 2016 Gefion Gymnasium Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Jyllandskredsens virksomhed i 2015 3. Orientering om Nationalpark

Læs mere

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser Fremadrettet formidler vi de grønne projekter, tiltag og events i dette nyhedsbrev. Her fortæller vi den gode historie om, hvordan vi arbejder med bæredygtighedstanken i vores by og kommune. Nyhedsbrevet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Thor Hjarsen Navn arbejdsgiver: Red Barnet Arbejdssted: Red Barnet (landsdækkende) Adresse: Rosenørns Alle 12 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: (sagsnummer 12827) Naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Arbejdssted: Kongskilde Friluftsgård Adresse:Skælskørvej 34 Postnummer/By: 4180 Sorø Kort

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Evaluering af Sommerferieaktiviteter 2011

Evaluering af Sommerferieaktiviteter 2011 Evaluering af Sommerferieaktiviteter 2011 Sommerferieaktiviteterne 2011 blev gennemført på samme måde som fra 2007 og frem med en udvidet målgruppe end tidligere år. Grundet SFO-lukningerne i tre uger

Læs mere

Velkommen til Randbøldal. En aktiv landsby i udvikling vi går hånd i hånd om fortid og fremtid

Velkommen til Randbøldal. En aktiv landsby i udvikling vi går hånd i hånd om fortid og fremtid Velkommen til Randbøldal En aktiv landsby i udvikling vi går hånd i hånd om fortid og fremtid Maj 2015 Velkommen til Randbøldal Randbøldal er beliggende i hjertet af Danmark i et attraktivt naturskønt

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 hundrede ÅRs ostetradition Knuthenlund Gods, Knuthenlundvej 7B, 4952 Stokkemarke, Tlf 54 71 13 80 www.knuthenlund.dk / info@knuthenlund.dk Besøg vores gårdmejeri,

Læs mere

Årsrapport 2006 & Årsplaner 2007

Årsrapport 2006 & Årsplaner 2007 Årsrapport 2006 & Årsplaner 2007 Naturvejlederne ved Præstø Fjord 1 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Året der gik side 4 Arrangementer side 4 Andre aktiviteter side 6 Markedsføring side 8 Presse side

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20652 Naturvejleder: Helen Blegebrønd Holm Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By: 4700 Næstved (Se vejledningen bagerst

Læs mere

søndag den 11. september 2011 Vejle Kommune

søndag den 11. september 2011 Vejle Kommune Naturens dag åbent hus i naturen søndag den 11. september 2011 Vejle Kommune 1 Velkommen til naturens dag Naturen er mangfoldig kom ud, sans og mærk naturen aktivt! Igen i år inviterer Vejle Kommune til

Læs mere

Vandreruten Vejle-Bække og cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal

Vandreruten Vejle-Bække og cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal Vandreruten Vejle-Bække og cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal Vandrerute fra kyst til kyst Nu kan man gå ad afmærkede ruter fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, tværs over Jylland til Vejle.

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen 2012-11-01 Naturplan Danmark SIDE 1 Natur- og landbrugskommissionen Rapport april 2013 44

Læs mere

Østjysk. naturkalender 2011

Østjysk. naturkalender 2011 Østjysk naturkalender 0 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen året rundt Med støtte fra Friluftsrådet og Dansk Magisterforening har vi i år mulighed for at omdele Østjysk Naturkalender

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet DN Esbjerg s Vadehavsudvalgs forslag til den kommende Nationalparksplan. ============================================================ Nationalpark Vadehavet Att.: Bestyrelsesformand Bent Poulsen. 1 Vedr.:

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

F O R O R D. Rapporten er udarbejdet af Bjarne Manstrup, januar 2008

F O R O R D. Rapporten er udarbejdet af Bjarne Manstrup, januar 2008 F O R O R D Samsø Naturskole har siden etableringen i 1986 udsendt en årlig rapport, hvori der orienteres om naturskolens aktiviteter og om tanker og planer for en fortsat udvikling af naturvejledningen

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Brian bød forsamlingen velkommen, hvorefter vi startede med dagsordenen ifølge

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1 Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference 27.-27. maj 2014 SIDE 1 Green Infrastructure Enhancing Europe s Natural Capital Udfordringer Små og fragmenterede naturområder Klimaændringer

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Friluftsrådet - paraply for friluftslivet Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90

Læs mere

Varde kommune. Vi i naturen

Varde kommune. Vi i naturen Varde kommune Vi i naturen Vi i Naturen den nye vision Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne har aktiv læring i verdensklasse.

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

TAK for hjælpen til alle flittige hænder.

TAK for hjælpen til alle flittige hænder. April 2015 Nyhedsbrev Kære medlemmer i VRIK! Foråret er over os med solskin, friske lysegrønne blade og lyst til at komme udendørs. Arbejdsdagen den 11. april er vel overstået TAK for hjælpen til alle

Læs mere

Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012

Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012 Dok.nr. 921421-12 Sagsnr. 11/12126 Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012 Sted: Mødelokale 2 hos Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Tid: 3. oktober 2012 kl.

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland april 2013

Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland april 2013 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland april 2013 Restaurering af Tyrstrup Kirke Sted: Tyrstrup Kirke Tid: Tirsdag den 9. april kl. 19.00 Entre kr. 50,00 Arkitekt O. Reinhard Hansen vil fortælle

Læs mere