Naturvejlederløntilskud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Peer Høgsberg Navn arbejdsgiver: Den selvejende Institution Vingstedcentret, Natur & Kultur Vejle Arbejdssted: Vingsted Hotel & Konferencecenter Adresse: Vingsted Skovvej 2 Postnummer/By: 7182 Bredsten Peer Høgsberg, naturvejleder, biolog Natur- og kulturformidling i Vejle området Vingsted Hotel & Konferencecenter Natur- & Kultur Vejle Naturvejlederprojektet Evaluering for 2012 Nytårsvandring på Randbøl hede Den 7. januar 2012 med 114 deltagere. 1

2 Kyst-til-kyst-vandring og 7. etape fra Houborg til Blåvands Huk 15 marts, 13. april, 28. april og 3. juni 2012 med ca. 90 deltagere pr gang. Samarbejde med DGi Friluftsliv. Varde Å passeres barfodet - eller i Sump. I Varde Ådal estuariet. Ved målet Blåvands Huk - før badescenen - den 3. juni. Utrolig god stemning uanset vanskeligheder og vejr. 2

3 Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Peer Høgsberg Natur- og kulturvejlederprojektet Natur & Kultur Vejle I 2012 havde naturvejlederen et lidt stigende antal aktiviteter, 159 aktiviteter, i forhold til de to bedste år, 2011 med 147 aktiviteter og 2010 med 152 aktiviteter, et lidt lavere antal deltagere, i forhold til 2011 (6.083 deltagere) og 2010 (5.941 deltagere), et næsten uændret forhold mellem antal betalings- og ikkebetalingsture i 2012 med hhv. 63 og 96 ture, i 2011 på hhv. 64 og 83, (i forhold til hhv. 69 og 83 i 2010); men med en noget lavere egenindtjening i 2012 på brutto kr. (Se bilag Aktiviteter 2012) Aktiviteterne i natur- og kulturvejlederprojektet omfattede ud over gratis offentlige ture og arrangementer med tværgående formidling af Vejle Ådal, bl.a. ekskursions- turist-, undervisnings- og kursus- og konferencegrupper, Aktiv Familieferie, børnegrupper fra Dansk Folkehjælp, Red Barnet, SOS Børnebyerne,, samt 9 Hærvejsvandringer og 4 Kyst-til-kyst-vandringer i samarbejde med DGI-Friluftsliv,, deltagelse i styregruppen for Naturrum Kirstinelyst, Høsletlaug i Vejle Ådal, m.m. (Se Bilag Aktiviteter 2012) Generelt var aktivitetsniveauet i 2012 højt her i Vejle-området og af positive ting kan nævnes: I 2012 blev der udbudt syv 10-km vandretursetaper med naturvejleder på Hærvejsvandreruten i Vejle Kommunes Vesteregn, udbudt som onsdags-vandreture med naturvejlederen. Turene afvikles af naturvejlederen i samarbejde med VisitVejle og genoptages i 2013 på driftsbasis, dvs turene forventes at være aflønnet af deltagerhonorar. I 2012 gennemførtes de sidste 4 af syv 20 km s vandreetaper med naturvejleder på Kyst-til-Kyststien fra Hovborg til Blåvand, i samarbejde med DGI Friluftsliv og med helt udsolgte ture. Med 90 deltagere/hold. Der gennemføres 7 ture igen i week-ends i 2013, hvor naturvejlederen på 3 etaper deltager på driftsbasis, dvs. aflønnet af deltagerhonorar. I 2012 blev bygning af Naturrum Kirstinelyst på Randbøl Hede påbegyndt og gennemført. Byggeriet er afsluttet i dec med budgetoverholdelse. Naturvejlederen deltager i styregruppen. I 2012 blev formidlingsaktiviteterne i Naturrum Kirstinelyst planlagt og gennemført. Naturvejlederen deltog i planlægningsgruppen for formidlingsaktiviteter og vil stå og besvare spørgsmål virtuelt på storskærm i opstillingen. Naturrum Kirstinelyst åbnes officielt omkring påske I 2012 blev der i februar holdt foredrag for Ødsted-Jerlev Lokalråd om naturen i de to sogne. Sammen med Ødsted-Jerlev lokalråd indviedes den 8. maj en nyetableret vandresti fra Ødsted via Vork Bakker ned i Vejle Ådal og den 30. maj indviedes en nyetableret vandresti for landsbyen Jerlev ned i Vejle Ådal, begge med naturvejlederen som turguide. I 2012 afholdt naturvejlederen sammen med naturskoleleder Jørgen Chemnitz og naturskoleleder Leif Sørensen et internt kursus for naturvejledere: Mere Natur i Teambuilding. Kurset blev holdt på Drenderuphus ved Vamdrup. I 2012 skrev naturvejlederen sammen med Andres Arnell en artikel i rapport fra SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) Rapport nr Besökernas röster Utvärding av naturvägledning, Besökarstudier, Reviewing. Artiklens titel er Reviewing metoder at ta vara på och involvera deltagarna. (side 50 56) Baggrunden er metoder udviklet af den skotske formidler Roger Greenaway, som naturvejlederen introducerede for naturvejlederkredsen i Danmark og Sverige i I 2012 blev der gennemført 5 torsdagsplanteture og i alt 9 plantekendskabsure, herunder afholdt Vilde blomsters dag. Desuden blev der holdt foredrag om vilde danske planter for Seniorklubben i 3

4 Egtved og med succes blev afholdt 2 kurser i brug af vilde danske planter for køkkenpersonale på Hotel Sinatur Haraldskær. Dette projekt og samarbejde fortsætter i Formålet er at udbrede interessen for, brug af og kendskabet til den vilde danske flora. Torsdagsplanteturene fungerer son en slags aftenskole uden bureaukrati og skal gøre det muligt for vedholdende deltagere at blive plantekyndige i den vilde danske flora. I 2012 fortsatte naturvejlederen med at arrangere svampekendskabsture, i alt 11 ture, heraf 5 Onsdagssvampeture Dette projekt fortsætter i Formålet er at udbrede interessen for, brug af og kendskabet til den vilde danske flora. Onsdags-svampeturene fungerer son en slags aftenskole uden bureaukrati og skal gøre det muligt for vedholdende deltagere at blive kyndige i vilde danske svampe. I 2012 holdt naturvejlederen foredrag om de 7 vandringer med 90 deltagere pr tur på Kyst-til-Kyststien fra Vejle til Blåvand for lodsejere langs Holme Å. Foredraget blev holdt på Hovborg Kro, bestilt af de tre Holme Å-kommuner Vejen, Billund og Varde Kommuner. Efterfølgende fik kommunerne tilsendt vores billeder fra vandreturene til brug i PR-formål om Kyst-til-Kyst-stien. Den 10. januar 2012 var naturvejlederen med til en artikel i Jyske Vestkysten om fine og mindre kendte naturområder i avisens opland. Naturvejlederen valgte Voldborg Sø i den vestlige del af Frederikshåb Plantage. Artikler og pressemeddelelser- i lokalaviser bliver læst og det er en god og relativ let måde at nå ud til mange som ellers ikke er aktive turdeltagere. Natur- og kulturvejlederprojektet 2012 Målet er at formidle og udvikle formidlingen af Vejleegnens natur-, kultur-, og landskabshistorie. Naturvejlederen skal medvirke til at fremme en bred og tværgående formidling af områdets natur- og kulturhistorie både lokalt og regionalt. Delmål 1: Naturviden, biodiversitet, som fælles oplevelse/ Det grønne klasseværelse A. Der er i 2012 søgt midler i Friluftsrådet til indkøb af udstyr til digitalt forstørrelsesudstyr til at undersøge naturen og til at få større kendskab til, viden om og interesse for naturen. Foreløbig er der opnået tilsagn om halvdelen af købsprisen. Naturvejlederen søger midler til restbeløbet hos lokale fonde og parter. B. Der er i 2012 gennemført 6 dage med forstørrelses-og forundringsværksted på Randbøldal- Museet sammen med Regnar Larsen, der udvikler forstørrelseslaboratoriet. C. De 5 offentlige onsdagssvampeture de andre svampeture og morkelturen var godt besøgt (22, 20, 22, 34, 24, 34, 50, 25 og 48 deltagere) og det viste sig at være en god ide at afvikle en serie ture med samme tema, idet nogle af de vedholdende deltagere i efterårets ture virkelig blev 4

5 svampekyndige og fik en blivende interesse. Det samme kan formentlig opnås med lokal kulturhistorie og f. eks med plantekendskab. Onsdagssvampeturene gentages i D. I maj-juni gennemførtes for første gang en række offentlige plantekendskabsture, lidt med samme formål som for svampene, for at gøre det muligt for deltagere at blive plantekyndige. Temaet var- i et vist omfang - Lær de vilde planter og få gratis gourmetmad. På planteturene kom der (14,1,18, 52,12, 22, 8, 9), dvs færre end svampeturene; men interessen for den vilde flora er stigende, og desuden lavede naturvejlederen den fejl at gennemføre turene fra 13 ca. 16. Det er ikke nødvendigt i maj og juni, hvor turene jo fint kan gennemføres som fyraftens eller aftenture. Det vil blive gennemført i E. I 2012 gennemførtes kurser for køkkenpersonalet på Hotel Sinatur Haraldskær i Vejle Ådal, med det formål at sikkert kunne anvende lokale vilde danske urter i serveringen for kunder. Desuden kom Egtved Skole med i projektet Ny Nordisk Skole. Naturvejlederen forventer at deltagesom naturkyndig guide i 5 tilsvarende ture for personalet 2013 F. I 2012 skrev naturvejlederen sammen med Andres Arnell en artikel i rapport fra SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) Rapport nr Besökernas röster Utvärding av naturvägledning, Besökarstudier, Reviewing. Artiklens titel er Reviewing metoder at ta vara på och involvera deltagarna. (side 50 56) Baggrunden er metoder udviklet af den skotske formidler Roger Greenaway, som naturvejlederen introducerede for naturvejlederkredsen i Danmark og Sverige i Delmål 2: Naturvejlederen skal medvirke til at styrke, udvikle og forny den tværgående natur- og kulturformidling i Vejleområdet i netværk-samarbejdet Natur & Kultur Vejle, herunder i tværgående og sammenhængende temaforløb. Der er i 2012 afholdt 71 åbne offentlige annoncerede ture med deltagere, heraf voksne og 665 børn. De åbne offentlige ture er især annonceret i folderen Naturoplevelser forår sommer 2012 og Naturoplevelser efterårvinter i Vejleområdet (www.naturoplevelser.com) Efter 1. oktober ophører de trykte turfoldere i Vejleområdet - og det er lidt spændende om deltagerantallet nu også kan fastholdes via formidling via internettet. Det er lidt flere åbne offentlige ture i 2012 end i 2011 og i 2010, hvor der var hhv. 64 og 55 åbne offentlige ture med hhv 2774 og 2767 deltagere, heraf med hhv 2193 og 1969 voksne og 581 og 798 børn. Det højeste deltagerantal på en enkelt offentlig tur var på nytårsvandreturen på Randbøl hede den 7. januar 2012 med 114 deltagereen. Ikke alle ture i 2012 bød dog på deltagerrekorder Der var to arrangementer med hhv 0, og 1 deltager, nemlig Gamle lege på Give-Egnens Museum, (markedsføring, vejr) og Plantetur til Båstlund Krat (svært at finde, dårligt vejr mangelfuldt markedsført). Generelt var der dog også i 2012 god søgning på de offentlige ture. (Se turstatistik) De offentlige ture vurderes at være god PR over for lokalbefolkningen og de giver af og til området omtale i lokale dagblade og ugeaviser, i TVSyd og P4Trekanten, og desuden er de naturvejlederens udviklingslaboratorium. I 2012 blev nye arrangementer som Lys og lyde i mørket, forårsmorkeltur og torsdagsplanteture. Jeg plukker anemoner i november og nu også kantareller i januar. Kantareller er magiske og velsmagende - og svære at finde. Men det kan lykkes og 2012 var et virkelig godt kantarelår. Denne kantarel blev fundet på en naturvandring den 8. januar 2012 ved Engelsholm og blev vist under formandens beretning på Foreningen til Svampekundskabens fremmes generalforsamling. Naturen er forunderlig.(fotograferet på baggrund af en avis fra fredag den 6. januar for at dokumentere funddato) 5

6 A. Endvidere samarbejdes der med Vingsted Historiske Værksted på Vingsted-Møllle-dagen og om 4-dages arrangementet Familien i Jernalderen i juli, hvor naturvejlederen deltager som instruktør og plantekyndig. Der samarbejdedes, ligeledes i juli, med Vejle Museum, om 4-dages sommerferiearrangementet I Egtvedpigens Fodspor hvor naturvejlederen har et bronzealder-snitteværksted. Dette arrangement er af museet sat på stand-by i B. Der samarbejdedes med Hotel Sinatur Haraldskær og Vingsted Hotel & Konferencecenter om ferietilbudet Aktiv Familieferie målrettet mod turister med børn. Det blev afholdt en uge i sommerferien og det er rigtig godt; men er stadig hvad man må kalde markedsføringsmæssigt udfordret (Deltagerne er rigtig godt tilfredse; og kommer igen; men der deltager for få til at skabe positiv økonomi og dette projekt er fra 2012 stillet i bero). Randbøl Hedes vårkobjælde blomstrer i april og maj, og er en truet, rødlistet art, som Naturstyrelsen ved aktiv naturpleje prøver at give mulighed for frøforyngelse hidtil desværre uden det store held. Til gengæld har andre arter nydt godt af tørveafskrælningen og de kontrollerede afbrændinger, idet den sjældne cypresulvefod og den (ikke almindelige) almindelig ulvefod trives ved plejetiltagene. Også den sjældne lille bregne alm. månerude trives nu flere steder på Randbøl Hede. C. Naturvejlederen har i 2012 for Vingstedcentret gennemført 63 betalingsarrangementer mod 64 i 2011 og 62 i 2010 (se statistik-ark) Deltagerantallet er nogenlunde uændret; men bruttoindtægterne var i 2012 betydelig lavere end i 2011 og i 2010 i naturvejlederprojektet. Denne lavere indtjening i 2012 skyldes helt overvejende bestilling af billigere firmaarrangementer på Vingsted Hotel & Konferencecenter, især færre teambuilding-relaterede arrangementer (Naturdyst m.m) og ikke et faldende antal arrangementer. D. Der overholdes stadig en balance mellem ikke- betalingsarrangementer: 96 og betalingsarrangementer: 63, så der stadig afholdes betydelig over halvdelen af arrangementerne som ikke-kommercielle. E. Der er et fint samarbejde med især Hotel Sinatur Haraldskær og Brandbjerg Højskole om kommercielle ture. I 2012 er der blevet arbejdet med nylancering af time-out naturtilbud på Vingsted Hotel & Konferencecenter. Der er desuden færdigudviklet kano tilbud og kajakturtikbud, og afviklet sommerferie-naturaktiviteter med børnegrupper fra Dansk Folkehjælp og Red Barnet. Morgenvandring er en af de naturaktiviteter, der efterspørges i stigende grad. Delmål 3: Medvirke til at videreudvikle og forbedre brugen af Hærvejen og Kyst-til-Kyststien, herunder udvikle ture med natur- og kulturformidling til. A. Deltagelse i udviklingen af Hærvejen som turistdestination. Prøvevandringer af Hærvejsvandreruten på syv 10km-etaper i 2011 og 2012 i samarbejde med VisitVejle. Hærvejsvandreruten passerer forbi Vingsted Hotel & Konferencecenter på Bindeballestien. Hærvejsvandringerne i Vejle Vesteregn, der er kortere 10 km etaper og gennemføres hverdage, har næsten opnået et 6

7 acceptabelt deltagerantal; men der må gerne komme flere deltagere i forår-sommer 2013, hvor turene gennemføres igen. B. Samarbejde med DGI afdelinger, og lokale formidlere om Kyst-til-kyst vandringer. Det er især på dette område, der er sket gennembrud i 2011 og 2012, hvor de sidste 4 ture blev gennemført med 4 udsolgte ture (á ca. 90 deltagere/tur). Samarbejdet med DGI friluftsliv og naturvejlederen har angiveligt vakt opsigt internt i DGI på grund af den overvældende tilslutning til turene, og også de fire sidste Kyst-til Kyst-Etaper var en stor succes. De 7 vandreture gentages i 2013 i weekends, hvilket betyder at alm. arbejdende borgere får bedre mulighed for at deltage. Naturvejlederen deltager honorarlønnet i 2013 som turleder på tre af etaperne. Det er overordentligt tilfredsstillende for naturvejlederen at have taget initiativ til og sammen med Børge Lund fra DGI Friluftsliv at have udviklet Kyst-til-Kyst vandreturene sammen med DGI og derefter have overladt turene til deres organisation. C. Deltagelse med bl.a. VisitVejle i udvikling af cykelturisme og lokale cykelruter fra Vejle og fra to campingpladser samt DanHostel Vejle. Fortsættes i Dette område har naturvejlederen ikke brugt ret meget tid på i D. Deltagelse sammen med Naturstyrelsen Trekantområdet i Store Legedag på Gyttegård Golfklub, Billund kommune. Også i 2012 deltog naturvejlederen i dette arrangement, hvor ca. 50 deltagere tog med på svampetur i Gyttegård plantage. Sidste stykke vej før Vesterhavet ved Blåvand på Kyst til-kyst-stien den 3. juni I det skønneste (men kølige) vejr gennemførtes sidste og syvende etape af den 140 km lange langvandresti fra Vejle til Blåvands Huk. I baggerunden ligger de yderste sommerhuse sydøst for Blåvand og det er lige før havdiget og klitterne krydses. Det sidste stykke vej til Blåvands Huk på denne ca. 25 km lange etape er 5 km på åben sandstrand. Det kunne godt mærkes i benene. Men efter et friskt havbad og afsyngelse af Vadehavets Nationalsang nåede selskabet de ventende busser ved fyret i fineste humør. 7

8 Delmål 4: Hjælpe og yde konsulentbistand til lokale sti- og borgergrupper, der arbejder med sti- og naturplaner, kogræsserlaug og høsletlaug Naturvejlederen var 30. maj turleder ved natursti fra landsbyen Jerlev til Vejle Ådal, i samarbejde med Ødsted-Jerlev lokalråd. Naturvejlederen var 8. maj turleder ved natursti fra landsbyen Ødsted til Vork Bakker og Vejle Ådal i samarbejde med Ødsted-Jerlev Lokalråd. Naturvejlederen ledede den årlige tur for Himmelpinds Venner, som er en frivilliggruooe der plejer Vejles gamle udflugtsmål ved Trædballehus og senere Vejle Zoo. (100 deltagere) Naturvejlederen deltager i bestyrelsen i Grønt Forum Vejle, der arbejder med borgerinddragelse, foreningssamarbejde og bæredygtighed i Vejle. Naturvejlederen deltager som medlem i Vejle Ådals Høsletlaug, der plejer små orkidebestande i ådalen med stor succes. Delmål 5 Deltage i udviklingsprojekter i Vejle Ådal Deltagelse i styregruppen for Naturrum Kirstinelyst på Randbøl Hede. Deltagelse i workshop for VisitVejle på DanHostel Vejle om tilbud til børnefamilier som turister i Vejle Ådal. Deltagelse i formidlingsgruppe i Vingstedområdet i forbindelse med Danmarks Sportsfiskerforbunds nye kontor og udstillingsbygning i Vingsted, som forventes bygget i Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: Naturvejlederen deltager aktivt i Fyn-Jylland Naturvejledernetværket. Naturvejlederen deltager i et mindre lokalt nabo-naturvejledernetværk i Trekantsområdet. Naturvejlederen afholdt sammen med naturskoleleder Jørn Chemnitz og naturskoleleder Leif Sørensen et kursus for naturvejledere: Mere natur i teambuilding. Andet: Konsulent om digeprojekt for Jysk Landbrugsrådgivning, Billund. Foredrag om Ødsted Jerlevs Sognes natur for Ødsted-Jerlev Lokalråd. Foredrag om de vilde blomster i Egtvedområdet for Ældrerådet Egtved. Foredrag om Kyst-til-Kyst-stien for lodsejere langs Holme Å på Hovborg Kro for Billund, Vejen og Varde Kommuner. Foredrag i Grejs Menighedshus om kendte og mindre kendte steder i Vejle Ådal. Liste over formidlingsarrangementer: Se bilag (Type arrangementer, hvor mange arrangementer, antal deltagere) Eventuelle kommentarer til administrationen: Jeg har kun positive oplevelser med mine møder med Friluftsrådet og Fællessekretariatet. Bilagsfortegnelse: Bilag over aktiviteter 2012 Naturvejlederprojektet, Natur & Kultur Vejle, Peer Høgsberg Artikel Vejle Amts Folkeblad, 3. marts 2013 : De mindste børn bliver naturvidenskabelige. Artikel: Høgsberg, P. och Arnell, Andres (2012) SLU Rapport nr 5/2012. Besökarnas röster. Reviewing Metoder att ta vara på och involvera deltagearne. (s

9 Hærvejsvandring Etape 6 Bindeballe-Ølgaard den 20. juni Improviserede indslag kan lykkes. Vi kom forbi Kirstens pluk-selv jordbærmark, købte og plukkede for 100 kr. store, fine velsmagende, jordbær, som vi delte mens vi gik videre i det herlige sommervejr - herligt. Rapporten er udfærdiget af: Navn: Peer Høgsberg naturvejleder, biolog Dato: 12. januar

10 Plettede gøgeurter på nordsiden af Staldbakkerne vest for Vorbasse Studevej 10

Enhver, der ikke fører sit regnskab over 3000 år, lever fra hånden og til munden

Enhver, der ikke fører sit regnskab over 3000 år, lever fra hånden og til munden Peer Høgsberg, naturvejleder, biolog Natur- og kulturformidling i Vejle området Vingstedcentret Natur- & Kultur Vejle Naturvejlederprojektet Evaluering for 2010 Vandretur med Optimalia-kvinder på Hærvejsvandreruten

Læs mere

Natur- & Kultur Vejle Evaluering for 2009

Natur- & Kultur Vejle Evaluering for 2009 Natur- & Kultur Vejle Evaluering for 2009 Den 13. juni. 2009. Bestige Vejles bjerge. Ekspedition til Vejle Ådals nordvæg, Himmelpind, 56 m o h. Turen udgik fra Idrættens Hus og gik tværs over ådalen med

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret 2015-2016 Information til alle skoler - marts 2015 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Vandreruten Vejle-Bække og cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal

Vandreruten Vejle-Bække og cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal Vandreruten Vejle-Bække og cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal Vandrerute fra kyst til kyst Nu kan man gå ad afmærkede ruter fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, tværs over Jylland til Vejle.

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101025 Navn naturvejleder: Morten Ravn Knudsen Navn nærmeste leder: Klaus Melbye Arbejdssted: Vadehavscentret Adresse: Okholmvej 5, Vester Vedsted

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2013. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2013. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2013 Kom med på tur! I Kalkens rige 28. april, kl 14-16 Deltag i en spændende vandretur i Faxe Kalkbrud.Der bydes velkommen med en kort introduktion på Geomuseum Faxe, og derefter går

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning

Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning FORVALTNING Egtved Kommune FORVALTNING Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning Journalarkivet er for perioden 970-982 journaliseret efter Odder-journal/arkivplan og sorteret efter SOOL sagsregistrering

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Fire scenarier for publikumsbrug af en mobil app til nationalparker. Udviklet af Seismonaut til VerDi projektet Februar 2011

Fire scenarier for publikumsbrug af en mobil app til nationalparker. Udviklet af Seismonaut til VerDi projektet Februar 2011 Fire scenarier for publikumsbrug af en mobil app til nationalparker Udviklet af Seismonaut til VerDi projektet Februar 2011 Brugscenarie 1 Jørgen og Bente 60 år 1a 1b Her er Jørgen og Bente. De er begge

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen.

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen. Frivilligcentrets Styregruppe. Styregruppen består af følgende medlemmer som repræsenterer de tilknyttede foreninger/ grupper, som udfører frivilligt socialt arbejde i Egtved gl. kommune. Birthe Bjerg,

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2010 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet yder løntilskud til stillingen, og ligeledes Morsø Kommune.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Jakob Kofoed Vendsyssel Historiske Museum Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og Hirtshals

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

TAK for hjælpen til alle flittige hænder.

TAK for hjælpen til alle flittige hænder. April 2015 Nyhedsbrev Kære medlemmer i VRIK! Foråret er over os med solskin, friske lysegrønne blade og lyst til at komme udendørs. Arbejdsdagen den 11. april er vel overstået TAK for hjælpen til alle

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Thy som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, kulturmiljøet er fremhævet og erhvervslivet trives

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 19190/22999 Navn naturvejleder: Nanna Winbladh Navn arbejdsgiver: Landbomuseet Kolding, Fonden Harteværket og Kolding Kommune Arbejdssted: Landbomuseet

Læs mere

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Mandag den 17. til fredag den 21. august 2015 Bliv blæst igennem fra de høje skrænter ved Hirtshals fyr Tag dig en dukkert i det friske Vesterhav

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Grand Prix Vejle Adal 2015. Rytterguide

Grand Prix Vejle Adal 2015. Rytterguide Grand Prix Vejle Adal 2015 Rytterguide Hvornar: Grand Prix Vejle Adal 12. september 2015 kl. 12.00 til 16.00 Hvor: Der vil være start og mal ved Bindeballe Station: Bindeballevej 101, 7183 Randbøl GPS:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101014 Navn naturvejleder: Allan Gudio Nielsen Navn nærmeste leder: Elise Frydensberg Arbejdssted: Fugleværnsfonden Adresse: Vesterbrogade 140 Postnummer/By:

Læs mere

Til Økonomi- og erhvervsudvalget Lemvig kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Lemvig, 15. april 2014

Til Økonomi- og erhvervsudvalget Lemvig kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Lemvig, 15. april 2014 Til Økonomi- og erhvervsudvalget Lemvig kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Lemvig, 15. april 2014 Vedr. tilskud bevilget til Friluftsfestivalen Basecamp West 2013 samt ansøgning om nyt tilskud i 2014 Hermed

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 18206 Naturvejleder: Mads Christensen Arbejdssted: Fjordens Dags sekretariat Adresse: Danmarksgade 10 Postnummer/By: 5000 Odense C (Se vejledningen

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat D. 23. februar 2012 kl. 17.00 Ortenvej 180, 6800 Varde Fraværende: Birthe 1. Godkendelse referat fra sidste møde Godkendt 2. Pårørendenetværk. Drøftelse af pjece samt indhold i øvrigt.

Læs mere

Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015:

Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015: Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015: Referent Astrid Ejlersen (AE). Mødets program: 1) Velkommen ved Langeland Kommune 2) Præsentation

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Syddansk sundhed og velvære for krop og sjæl

Syddansk sundhed og velvære for krop og sjæl Syddansk sundhed og velvære for krop og sjæl WellCome syddansk innovation WellCome er resultatet af et innovativt samarbejde mellem mere end 70 syddanske virk somheder. Siden starten af 2009 har de arbejdet

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Orientering Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Grundkort/ laserkurver 82.000 kompasser Lærerbøger 1.900.000 kr (700.000 Samarbejde, kr) projekter og 1.250.000 kr. til økonomi Eliten Sko/udstyr til eliten

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Generalforsamling DRF-2015 Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse. Forslag fra medlemmerne.

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

BLIV VILD MED NATUREN I VEJLE KOMMUNE

BLIV VILD MED NATUREN I VEJLE KOMMUNE BLIV VILD MED NATUREN I VEJLE KOMMUNE NATURENS DAG 8. SEP 2013 VELKOMMEN TIL NATURENS DAG Bliv vild med naturen i Vejle Kommune! 2 OVERSIGTSKORT Igen i år inviterer Vejle Kommune til en dag med oplevelser

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Årsrapport 2008 Naturvejlederen ved Præstø Fjord

Årsrapport 2008 Naturvejlederen ved Præstø Fjord Årsrapport 2008 Naturvejlederen ved Præstø Fjord Årsrapport for Naturvejlederen ved Præstø Fjord Dette er en årsrapport for naturvejlederprojektet ved Præstø Fjord. Beskrivelsen af årets arbejdsopgaver

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 Afrapportering 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 1 Målet med workshop 2 Tirsdag den 22. oktober var 28 fynske turismeaktører samlet til 2. workshop på First Grand Hotel i Odense

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Videbæk og Omegns Havekreds. byder velkommen til sæson 2015. Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk

Videbæk og Omegns Havekreds. byder velkommen til sæson 2015. Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk Videbæk og Omegns Havekreds byder velkommen til sæson 2015 Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk Generalforsamling Foredrag ved Fru Pedersen, Fru Pedersens have kendt fra tv-midtvest

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur.

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. Udvikling

Læs mere