Naturvejlederløntilskud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Peer Høgsberg Navn arbejdsgiver: Den selvejende Institution Vingstedcentret, Natur & Kultur Vejle Arbejdssted: Vingsted Hotel & Konferencecenter Adresse: Vingsted Skovvej 2 Postnummer/By: 7182 Bredsten Peer Høgsberg, naturvejleder, biolog Natur- og kulturformidling i Vejle området Vingsted Hotel & Konferencecenter Natur- & Kultur Vejle Naturvejlederprojektet Evaluering for 2012 Nytårsvandring på Randbøl hede Den 7. januar 2012 med 114 deltagere. 1

2 Kyst-til-kyst-vandring og 7. etape fra Houborg til Blåvands Huk 15 marts, 13. april, 28. april og 3. juni 2012 med ca. 90 deltagere pr gang. Samarbejde med DGi Friluftsliv. Varde Å passeres barfodet - eller i Sump. I Varde Ådal estuariet. Ved målet Blåvands Huk - før badescenen - den 3. juni. Utrolig god stemning uanset vanskeligheder og vejr. 2

3 Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Peer Høgsberg Natur- og kulturvejlederprojektet Natur & Kultur Vejle I 2012 havde naturvejlederen et lidt stigende antal aktiviteter, 159 aktiviteter, i forhold til de to bedste år, 2011 med 147 aktiviteter og 2010 med 152 aktiviteter, et lidt lavere antal deltagere, i forhold til 2011 (6.083 deltagere) og 2010 (5.941 deltagere), et næsten uændret forhold mellem antal betalings- og ikkebetalingsture i 2012 med hhv. 63 og 96 ture, i 2011 på hhv. 64 og 83, (i forhold til hhv. 69 og 83 i 2010); men med en noget lavere egenindtjening i 2012 på brutto kr. (Se bilag Aktiviteter 2012) Aktiviteterne i natur- og kulturvejlederprojektet omfattede ud over gratis offentlige ture og arrangementer med tværgående formidling af Vejle Ådal, bl.a. ekskursions- turist-, undervisnings- og kursus- og konferencegrupper, Aktiv Familieferie, børnegrupper fra Dansk Folkehjælp, Red Barnet, SOS Børnebyerne,, samt 9 Hærvejsvandringer og 4 Kyst-til-kyst-vandringer i samarbejde med DGI-Friluftsliv,, deltagelse i styregruppen for Naturrum Kirstinelyst, Høsletlaug i Vejle Ådal, m.m. (Se Bilag Aktiviteter 2012) Generelt var aktivitetsniveauet i 2012 højt her i Vejle-området og af positive ting kan nævnes: I 2012 blev der udbudt syv 10-km vandretursetaper med naturvejleder på Hærvejsvandreruten i Vejle Kommunes Vesteregn, udbudt som onsdags-vandreture med naturvejlederen. Turene afvikles af naturvejlederen i samarbejde med VisitVejle og genoptages i 2013 på driftsbasis, dvs turene forventes at være aflønnet af deltagerhonorar. I 2012 gennemførtes de sidste 4 af syv 20 km s vandreetaper med naturvejleder på Kyst-til-Kyststien fra Hovborg til Blåvand, i samarbejde med DGI Friluftsliv og med helt udsolgte ture. Med 90 deltagere/hold. Der gennemføres 7 ture igen i week-ends i 2013, hvor naturvejlederen på 3 etaper deltager på driftsbasis, dvs. aflønnet af deltagerhonorar. I 2012 blev bygning af Naturrum Kirstinelyst på Randbøl Hede påbegyndt og gennemført. Byggeriet er afsluttet i dec med budgetoverholdelse. Naturvejlederen deltager i styregruppen. I 2012 blev formidlingsaktiviteterne i Naturrum Kirstinelyst planlagt og gennemført. Naturvejlederen deltog i planlægningsgruppen for formidlingsaktiviteter og vil stå og besvare spørgsmål virtuelt på storskærm i opstillingen. Naturrum Kirstinelyst åbnes officielt omkring påske I 2012 blev der i februar holdt foredrag for Ødsted-Jerlev Lokalråd om naturen i de to sogne. Sammen med Ødsted-Jerlev lokalråd indviedes den 8. maj en nyetableret vandresti fra Ødsted via Vork Bakker ned i Vejle Ådal og den 30. maj indviedes en nyetableret vandresti for landsbyen Jerlev ned i Vejle Ådal, begge med naturvejlederen som turguide. I 2012 afholdt naturvejlederen sammen med naturskoleleder Jørgen Chemnitz og naturskoleleder Leif Sørensen et internt kursus for naturvejledere: Mere Natur i Teambuilding. Kurset blev holdt på Drenderuphus ved Vamdrup. I 2012 skrev naturvejlederen sammen med Andres Arnell en artikel i rapport fra SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) Rapport nr Besökernas röster Utvärding av naturvägledning, Besökarstudier, Reviewing. Artiklens titel er Reviewing metoder at ta vara på och involvera deltagarna. (side 50 56) Baggrunden er metoder udviklet af den skotske formidler Roger Greenaway, som naturvejlederen introducerede for naturvejlederkredsen i Danmark og Sverige i I 2012 blev der gennemført 5 torsdagsplanteture og i alt 9 plantekendskabsure, herunder afholdt Vilde blomsters dag. Desuden blev der holdt foredrag om vilde danske planter for Seniorklubben i 3

4 Egtved og med succes blev afholdt 2 kurser i brug af vilde danske planter for køkkenpersonale på Hotel Sinatur Haraldskær. Dette projekt og samarbejde fortsætter i Formålet er at udbrede interessen for, brug af og kendskabet til den vilde danske flora. Torsdagsplanteturene fungerer son en slags aftenskole uden bureaukrati og skal gøre det muligt for vedholdende deltagere at blive plantekyndige i den vilde danske flora. I 2012 fortsatte naturvejlederen med at arrangere svampekendskabsture, i alt 11 ture, heraf 5 Onsdagssvampeture Dette projekt fortsætter i Formålet er at udbrede interessen for, brug af og kendskabet til den vilde danske flora. Onsdags-svampeturene fungerer son en slags aftenskole uden bureaukrati og skal gøre det muligt for vedholdende deltagere at blive kyndige i vilde danske svampe. I 2012 holdt naturvejlederen foredrag om de 7 vandringer med 90 deltagere pr tur på Kyst-til-Kyststien fra Vejle til Blåvand for lodsejere langs Holme Å. Foredraget blev holdt på Hovborg Kro, bestilt af de tre Holme Å-kommuner Vejen, Billund og Varde Kommuner. Efterfølgende fik kommunerne tilsendt vores billeder fra vandreturene til brug i PR-formål om Kyst-til-Kyst-stien. Den 10. januar 2012 var naturvejlederen med til en artikel i Jyske Vestkysten om fine og mindre kendte naturområder i avisens opland. Naturvejlederen valgte Voldborg Sø i den vestlige del af Frederikshåb Plantage. Artikler og pressemeddelelser- i lokalaviser bliver læst og det er en god og relativ let måde at nå ud til mange som ellers ikke er aktive turdeltagere. Natur- og kulturvejlederprojektet 2012 Målet er at formidle og udvikle formidlingen af Vejleegnens natur-, kultur-, og landskabshistorie. Naturvejlederen skal medvirke til at fremme en bred og tværgående formidling af områdets natur- og kulturhistorie både lokalt og regionalt. Delmål 1: Naturviden, biodiversitet, som fælles oplevelse/ Det grønne klasseværelse A. Der er i 2012 søgt midler i Friluftsrådet til indkøb af udstyr til digitalt forstørrelsesudstyr til at undersøge naturen og til at få større kendskab til, viden om og interesse for naturen. Foreløbig er der opnået tilsagn om halvdelen af købsprisen. Naturvejlederen søger midler til restbeløbet hos lokale fonde og parter. B. Der er i 2012 gennemført 6 dage med forstørrelses-og forundringsværksted på Randbøldal- Museet sammen med Regnar Larsen, der udvikler forstørrelseslaboratoriet. C. De 5 offentlige onsdagssvampeture de andre svampeture og morkelturen var godt besøgt (22, 20, 22, 34, 24, 34, 50, 25 og 48 deltagere) og det viste sig at være en god ide at afvikle en serie ture med samme tema, idet nogle af de vedholdende deltagere i efterårets ture virkelig blev 4

5 svampekyndige og fik en blivende interesse. Det samme kan formentlig opnås med lokal kulturhistorie og f. eks med plantekendskab. Onsdagssvampeturene gentages i D. I maj-juni gennemførtes for første gang en række offentlige plantekendskabsture, lidt med samme formål som for svampene, for at gøre det muligt for deltagere at blive plantekyndige. Temaet var- i et vist omfang - Lær de vilde planter og få gratis gourmetmad. På planteturene kom der (14,1,18, 52,12, 22, 8, 9), dvs færre end svampeturene; men interessen for den vilde flora er stigende, og desuden lavede naturvejlederen den fejl at gennemføre turene fra 13 ca. 16. Det er ikke nødvendigt i maj og juni, hvor turene jo fint kan gennemføres som fyraftens eller aftenture. Det vil blive gennemført i E. I 2012 gennemførtes kurser for køkkenpersonalet på Hotel Sinatur Haraldskær i Vejle Ådal, med det formål at sikkert kunne anvende lokale vilde danske urter i serveringen for kunder. Desuden kom Egtved Skole med i projektet Ny Nordisk Skole. Naturvejlederen forventer at deltagesom naturkyndig guide i 5 tilsvarende ture for personalet 2013 F. I 2012 skrev naturvejlederen sammen med Andres Arnell en artikel i rapport fra SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) Rapport nr Besökernas röster Utvärding av naturvägledning, Besökarstudier, Reviewing. Artiklens titel er Reviewing metoder at ta vara på och involvera deltagarna. (side 50 56) Baggrunden er metoder udviklet af den skotske formidler Roger Greenaway, som naturvejlederen introducerede for naturvejlederkredsen i Danmark og Sverige i Delmål 2: Naturvejlederen skal medvirke til at styrke, udvikle og forny den tværgående natur- og kulturformidling i Vejleområdet i netværk-samarbejdet Natur & Kultur Vejle, herunder i tværgående og sammenhængende temaforløb. Der er i 2012 afholdt 71 åbne offentlige annoncerede ture med deltagere, heraf voksne og 665 børn. De åbne offentlige ture er især annonceret i folderen Naturoplevelser forår sommer 2012 og Naturoplevelser efterårvinter i Vejleområdet (www.naturoplevelser.com) Efter 1. oktober ophører de trykte turfoldere i Vejleområdet - og det er lidt spændende om deltagerantallet nu også kan fastholdes via formidling via internettet. Det er lidt flere åbne offentlige ture i 2012 end i 2011 og i 2010, hvor der var hhv. 64 og 55 åbne offentlige ture med hhv 2774 og 2767 deltagere, heraf med hhv 2193 og 1969 voksne og 581 og 798 børn. Det højeste deltagerantal på en enkelt offentlig tur var på nytårsvandreturen på Randbøl hede den 7. januar 2012 med 114 deltagereen. Ikke alle ture i 2012 bød dog på deltagerrekorder Der var to arrangementer med hhv 0, og 1 deltager, nemlig Gamle lege på Give-Egnens Museum, (markedsføring, vejr) og Plantetur til Båstlund Krat (svært at finde, dårligt vejr mangelfuldt markedsført). Generelt var der dog også i 2012 god søgning på de offentlige ture. (Se turstatistik) De offentlige ture vurderes at være god PR over for lokalbefolkningen og de giver af og til området omtale i lokale dagblade og ugeaviser, i TVSyd og P4Trekanten, og desuden er de naturvejlederens udviklingslaboratorium. I 2012 blev nye arrangementer som Lys og lyde i mørket, forårsmorkeltur og torsdagsplanteture. Jeg plukker anemoner i november og nu også kantareller i januar. Kantareller er magiske og velsmagende - og svære at finde. Men det kan lykkes og 2012 var et virkelig godt kantarelår. Denne kantarel blev fundet på en naturvandring den 8. januar 2012 ved Engelsholm og blev vist under formandens beretning på Foreningen til Svampekundskabens fremmes generalforsamling. Naturen er forunderlig.(fotograferet på baggrund af en avis fra fredag den 6. januar for at dokumentere funddato) 5

6 A. Endvidere samarbejdes der med Vingsted Historiske Værksted på Vingsted-Møllle-dagen og om 4-dages arrangementet Familien i Jernalderen i juli, hvor naturvejlederen deltager som instruktør og plantekyndig. Der samarbejdedes, ligeledes i juli, med Vejle Museum, om 4-dages sommerferiearrangementet I Egtvedpigens Fodspor hvor naturvejlederen har et bronzealder-snitteværksted. Dette arrangement er af museet sat på stand-by i B. Der samarbejdedes med Hotel Sinatur Haraldskær og Vingsted Hotel & Konferencecenter om ferietilbudet Aktiv Familieferie målrettet mod turister med børn. Det blev afholdt en uge i sommerferien og det er rigtig godt; men er stadig hvad man må kalde markedsføringsmæssigt udfordret (Deltagerne er rigtig godt tilfredse; og kommer igen; men der deltager for få til at skabe positiv økonomi og dette projekt er fra 2012 stillet i bero). Randbøl Hedes vårkobjælde blomstrer i april og maj, og er en truet, rødlistet art, som Naturstyrelsen ved aktiv naturpleje prøver at give mulighed for frøforyngelse hidtil desværre uden det store held. Til gengæld har andre arter nydt godt af tørveafskrælningen og de kontrollerede afbrændinger, idet den sjældne cypresulvefod og den (ikke almindelige) almindelig ulvefod trives ved plejetiltagene. Også den sjældne lille bregne alm. månerude trives nu flere steder på Randbøl Hede. C. Naturvejlederen har i 2012 for Vingstedcentret gennemført 63 betalingsarrangementer mod 64 i 2011 og 62 i 2010 (se statistik-ark) Deltagerantallet er nogenlunde uændret; men bruttoindtægterne var i 2012 betydelig lavere end i 2011 og i 2010 i naturvejlederprojektet. Denne lavere indtjening i 2012 skyldes helt overvejende bestilling af billigere firmaarrangementer på Vingsted Hotel & Konferencecenter, især færre teambuilding-relaterede arrangementer (Naturdyst m.m) og ikke et faldende antal arrangementer. D. Der overholdes stadig en balance mellem ikke- betalingsarrangementer: 96 og betalingsarrangementer: 63, så der stadig afholdes betydelig over halvdelen af arrangementerne som ikke-kommercielle. E. Der er et fint samarbejde med især Hotel Sinatur Haraldskær og Brandbjerg Højskole om kommercielle ture. I 2012 er der blevet arbejdet med nylancering af time-out naturtilbud på Vingsted Hotel & Konferencecenter. Der er desuden færdigudviklet kano tilbud og kajakturtikbud, og afviklet sommerferie-naturaktiviteter med børnegrupper fra Dansk Folkehjælp og Red Barnet. Morgenvandring er en af de naturaktiviteter, der efterspørges i stigende grad. Delmål 3: Medvirke til at videreudvikle og forbedre brugen af Hærvejen og Kyst-til-Kyststien, herunder udvikle ture med natur- og kulturformidling til. A. Deltagelse i udviklingen af Hærvejen som turistdestination. Prøvevandringer af Hærvejsvandreruten på syv 10km-etaper i 2011 og 2012 i samarbejde med VisitVejle. Hærvejsvandreruten passerer forbi Vingsted Hotel & Konferencecenter på Bindeballestien. Hærvejsvandringerne i Vejle Vesteregn, der er kortere 10 km etaper og gennemføres hverdage, har næsten opnået et 6

7 acceptabelt deltagerantal; men der må gerne komme flere deltagere i forår-sommer 2013, hvor turene gennemføres igen. B. Samarbejde med DGI afdelinger, og lokale formidlere om Kyst-til-kyst vandringer. Det er især på dette område, der er sket gennembrud i 2011 og 2012, hvor de sidste 4 ture blev gennemført med 4 udsolgte ture (á ca. 90 deltagere/tur). Samarbejdet med DGI friluftsliv og naturvejlederen har angiveligt vakt opsigt internt i DGI på grund af den overvældende tilslutning til turene, og også de fire sidste Kyst-til Kyst-Etaper var en stor succes. De 7 vandreture gentages i 2013 i weekends, hvilket betyder at alm. arbejdende borgere får bedre mulighed for at deltage. Naturvejlederen deltager honorarlønnet i 2013 som turleder på tre af etaperne. Det er overordentligt tilfredsstillende for naturvejlederen at have taget initiativ til og sammen med Børge Lund fra DGI Friluftsliv at have udviklet Kyst-til-Kyst vandreturene sammen med DGI og derefter have overladt turene til deres organisation. C. Deltagelse med bl.a. VisitVejle i udvikling af cykelturisme og lokale cykelruter fra Vejle og fra to campingpladser samt DanHostel Vejle. Fortsættes i Dette område har naturvejlederen ikke brugt ret meget tid på i D. Deltagelse sammen med Naturstyrelsen Trekantområdet i Store Legedag på Gyttegård Golfklub, Billund kommune. Også i 2012 deltog naturvejlederen i dette arrangement, hvor ca. 50 deltagere tog med på svampetur i Gyttegård plantage. Sidste stykke vej før Vesterhavet ved Blåvand på Kyst til-kyst-stien den 3. juni I det skønneste (men kølige) vejr gennemførtes sidste og syvende etape af den 140 km lange langvandresti fra Vejle til Blåvands Huk. I baggerunden ligger de yderste sommerhuse sydøst for Blåvand og det er lige før havdiget og klitterne krydses. Det sidste stykke vej til Blåvands Huk på denne ca. 25 km lange etape er 5 km på åben sandstrand. Det kunne godt mærkes i benene. Men efter et friskt havbad og afsyngelse af Vadehavets Nationalsang nåede selskabet de ventende busser ved fyret i fineste humør. 7

8 Delmål 4: Hjælpe og yde konsulentbistand til lokale sti- og borgergrupper, der arbejder med sti- og naturplaner, kogræsserlaug og høsletlaug Naturvejlederen var 30. maj turleder ved natursti fra landsbyen Jerlev til Vejle Ådal, i samarbejde med Ødsted-Jerlev lokalråd. Naturvejlederen var 8. maj turleder ved natursti fra landsbyen Ødsted til Vork Bakker og Vejle Ådal i samarbejde med Ødsted-Jerlev Lokalråd. Naturvejlederen ledede den årlige tur for Himmelpinds Venner, som er en frivilliggruooe der plejer Vejles gamle udflugtsmål ved Trædballehus og senere Vejle Zoo. (100 deltagere) Naturvejlederen deltager i bestyrelsen i Grønt Forum Vejle, der arbejder med borgerinddragelse, foreningssamarbejde og bæredygtighed i Vejle. Naturvejlederen deltager som medlem i Vejle Ådals Høsletlaug, der plejer små orkidebestande i ådalen med stor succes. Delmål 5 Deltage i udviklingsprojekter i Vejle Ådal Deltagelse i styregruppen for Naturrum Kirstinelyst på Randbøl Hede. Deltagelse i workshop for VisitVejle på DanHostel Vejle om tilbud til børnefamilier som turister i Vejle Ådal. Deltagelse i formidlingsgruppe i Vingstedområdet i forbindelse med Danmarks Sportsfiskerforbunds nye kontor og udstillingsbygning i Vingsted, som forventes bygget i Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: Naturvejlederen deltager aktivt i Fyn-Jylland Naturvejledernetværket. Naturvejlederen deltager i et mindre lokalt nabo-naturvejledernetværk i Trekantsområdet. Naturvejlederen afholdt sammen med naturskoleleder Jørn Chemnitz og naturskoleleder Leif Sørensen et kursus for naturvejledere: Mere natur i teambuilding. Andet: Konsulent om digeprojekt for Jysk Landbrugsrådgivning, Billund. Foredrag om Ødsted Jerlevs Sognes natur for Ødsted-Jerlev Lokalråd. Foredrag om de vilde blomster i Egtvedområdet for Ældrerådet Egtved. Foredrag om Kyst-til-Kyst-stien for lodsejere langs Holme Å på Hovborg Kro for Billund, Vejen og Varde Kommuner. Foredrag i Grejs Menighedshus om kendte og mindre kendte steder i Vejle Ådal. Liste over formidlingsarrangementer: Se bilag (Type arrangementer, hvor mange arrangementer, antal deltagere) Eventuelle kommentarer til administrationen: Jeg har kun positive oplevelser med mine møder med Friluftsrådet og Fællessekretariatet. Bilagsfortegnelse: Bilag over aktiviteter 2012 Naturvejlederprojektet, Natur & Kultur Vejle, Peer Høgsberg Artikel Vejle Amts Folkeblad, 3. marts 2013 : De mindste børn bliver naturvidenskabelige. Artikel: Høgsberg, P. och Arnell, Andres (2012) SLU Rapport nr 5/2012. Besökarnas röster. Reviewing Metoder att ta vara på och involvera deltagearne. (s

9 Hærvejsvandring Etape 6 Bindeballe-Ølgaard den 20. juni Improviserede indslag kan lykkes. Vi kom forbi Kirstens pluk-selv jordbærmark, købte og plukkede for 100 kr. store, fine velsmagende, jordbær, som vi delte mens vi gik videre i det herlige sommervejr - herligt. Rapporten er udfærdiget af: Navn: Peer Høgsberg naturvejleder, biolog Dato: 12. januar

10 Plettede gøgeurter på nordsiden af Staldbakkerne vest for Vorbasse Studevej 10

Enhver, der ikke fører sit regnskab over 3000 år, lever fra hånden og til munden

Enhver, der ikke fører sit regnskab over 3000 år, lever fra hånden og til munden Peer Høgsberg, naturvejleder, biolog Natur- og kulturformidling i Vejle området Vingstedcentret Natur- & Kultur Vejle Naturvejlederprojektet Evaluering for 2010 Vandretur med Optimalia-kvinder på Hærvejsvandreruten

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650

Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650 Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650 randboel@sns.dk www.skovognatur.dk/randboel Trekantsområdet

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Fløng 24. marts 2010 (rettelser/ændringer tilføjet 11.04.2010 jf. kommentarer på generalforsamlingen)

Fløng 24. marts 2010 (rettelser/ændringer tilføjet 11.04.2010 jf. kommentarer på generalforsamlingen) Fløng 24. marts 2010 (rettelser/ændringer tilføjet 11.04.2010 jf. kommentarer på generalforsamlingen) Fløng Klimaforening Bestyrelsens beretning 4.2009 til 3.2010 Det er et spændende og meget interessant

Læs mere

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via

Læs mere

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Status for overnatninger Antallet af overnatninger steg med godt 1 % på årsbasis fra 2012 til 2013. Det skyldes ene og alene juli måned, hvor antallet

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 3 Juni 2010 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Et nyt nummer er på gaden. Og det er virkelig et nyt nummer. Jeg har denne gang været så heldig, at kunne dele mine

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan?

Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan? Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan? Foreløbig rapport om naturvejledernes mange arbejdsopgaver i og på tværs af kommunernes forvaltninger Af Lars V. Jensen, Naturfagskonsulent i Helsingør kommune.

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Kalundborg Fisken September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner Formand:

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere