Læring gennem dialog og samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læring gennem dialog og samarbejde"

Transkript

1 9/30/09 side 1 Læring gennem dialog og samarbejde Det flerstemmige og dialogiske klasserum Cooperative Learning Lisbeth Pedersen - konsulent ved UC Lillebælt, konsulent ved IFPR Lektor ved IBC Kolding

2 9/30/09 side 2 Læring i det flerstemmige og dialogiske klasselokale Hver elev i det flerstemmige og dialogiske læringsrum: o Bliver set og hørt o Får en stemme o Får faglig selvtillid o Bliver engageret o Lærer at udtrykke faglig indsigt skriftligt og mundtligt o Er i dialog med andre elever o Er i dialog med læreren o Er i dialog med stoffet/ teksten

3 9/30/09 side 3 Lærerens rolle i en undervisningssekvens FASE 1 - Drøfte læringsmål og læringsredskaber med eleverne FASE 2 - Sørge for information FASE 3 - Tilrettelægge dialogiske læringssituationer, hvor både mundtlige og skriftlige stemmer mødes FASE 4 - Tilrettelægge konsolidering af kundskaber: Hvad har vi/ jeg lært?

4 9/30/09 side 4 FØR Praktisk eksempel på dialogisk undervisningsmønster Hvad ved du om? (læringsberedskab) Hvad forventer du dig af? UNDER Hvad er den vigtigste årsag til? Hvad er det væsentligste indtil nu? Definer med dine egne ord Skriv en kort forklaring på EFTER Hvad var mest interessant? Hvad har du ikke forstået? (spørgsmål) Hvad er et vigtigste, du har lært?

5 9/30/09 side 5 At skrive er at være i dialog med stoffet Måder der har vist sig effektive At gøre skrivning til en del af fagkulturen i et dialogisk klasselokale Idéproducerende tænkeskrivning Læselogskrivning Kollektiv logskrivning Systematisk undersøgende skrivning, stille spørgsmål Evaluerende skrivning, refleksionsskrivning Modelstudier Skrive udkast Kammeratrespons (kærlig, kritisk, konkret)

6 9/30/09 side 6 Læselog Tekst Her noterer du, hvad du hæfter dig ved i teksten: Citat: Kapitel, side, linje Tanker Associationer du får Konklusioner du drager Spørgsmål du vil stille F. eks. hvad du finder: Interessant Overraskende Væsentligt Forvirrende Forstyrrende

7 9/30/09 side 7 Minilex Begreb Definition

8 9/30/09 side 8 Registreringsskrivning Hvad ved jeg? Hvad tror jeg, jeg ved? Hvad ønsker jeg at vide?

9 9/30/09 side 9 Spørgsmål FAKTASPØRGSMÅL Dit spørgsmål kan besvares med få ord Svaret står på en bestemt side i bogen eller i dine notater Svaret er enten rigtigt eller forkert Spørgsmålet begynder ofte med hvem, hvad, hvor eller hvornår TÆNKESPØRGSMÅL Dit spørgsmål kræver som regel et udførligt svar Svaret kan ikke gives ud fra et enkelt sted i bogen eller i dine notater Der findes ikke nødvendigvis et korrekt svar svar; men kritiske undrespørgsmål fremmer reflekterende tænkning Et tænkespørgsmål begynder ofte med hvorfor, hvordan og hvad nu hvis

10 9/30/09 side 10 Timereferat Hvad var emnet? Hvad var sammenhængen med forrige lektion? Hvad var de 5 vigtigste faglige pointer? Hvordan blev der arbejdet? Hvad var din vurdering af timerne?

11 9/30/09 side 11 Opsamlende refleksioner Grundspørgsmål: Mål fik jeg lært det, jeg skulle? Hvilke mål nåede jeg/ nåede jeg ikke? Arbejdsgang hvordan forløb arbejdet? Hvordan arbejdede jeg/ gruppen? Hvilke arbejdsformer og studiemetoder? Faglighed hvad er jeg blevet bedre til? Og hvordan kan jeg registrere det? Fremtid hvad skal jeg overveje til næste gang? Hvad vil jeg gerne blive bedre til?

12 9/30/09 side 12 Hurtigskrivning 1. Fast tid (4 min) 2. Skriv hele tiden 3. Ret ikke gå ikke tilbage i teksten 4. Skriv i hele sætninger

13 9/30/09 side 13 Læringssyn: Socialkonstruktivisme Leo Vygotsky: Læring er en social proces, der finder sted i interaktion med andre. Sprogets centrale rolle: Det er gennem sproglige formulering og dialogen med andre, at eleven erkender eller konstruerer sig selv og sin omverden. Zonen for nærmeste udvikling: For at der kan ske læring, skal eleven interagere med en anden, der kan hjælpe ham videre fra det, han allerede kan, ind i det felt, hvor han kan løse en opgave sammen med andre, men endnu ikke formår at gøre det på egen hånd. Processen kræver altså dialog med en partner, der kan udfordre elevens nuværende viden og formåen og hjælpe ham videre.

14 9/30/09 side 14 Svar-Bazar Find en der Viden og færdigheder Repetition Classbuilding Spørgsmål Svar Initialer Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3

15 9/30/09 side 15 Stillesignal Shhh

16 9/30/09 side 16 6 nøgler i Cooperative Learning Viljen til samarbejde Classbuilding og - teambuilding Team 4 medlemmer, blandede, sammensat af læreren, sammen 5-6 uger Classroom management Stillesignal, bordopstilling, skulderog frontpartner, hvem begynder, nummer Struktur Sociale færdigheder SPIL-principperne Samtidig interaktion, positiv indbyrdes afhængighed, individuel ansvar, lige deltagelse

17 9/30/09 side 17 SPIL-principper Samtidig interaktion Positiv indbyrdes afhængighed Individuel ansvarlighed Lige deltagelse

18 9/30/09 side 18 Klasseværelser A, B og G

19 9/30/09 side 19

20 9/30/09 side 20

21 9/30/09 side 21 Team 4 medlemmer 1 fra den dygtigste fjerdedel, 2 fra midten, 1 fra den svageste fjerdedel Sammensat af læreren Sammen i 5-6 uger Stærk Middel Middel Svag

22 9/30/09 side 22 Strukturer Forskellige strukturer (fremmer forskellige lærings- og medlæringsformer) 6 læreprocesdomæner teambuilding classbuilding Sociale mål viden og færdigheder tænkefærdigheder Kognitive mål kommunikative færdigheder videndeling Kommunikative mål

23 9/30/09 side 23 Læsning i alle fag Fokus på faglig læsning Rollelæsning Hjælper eleverne igennem svært stof Rollerne kan varieres: o Oplæser o Referent (referat af det vigtigste indhold) o Overskriftmester (finder dækkende overskrift til afsnittet, som han/ alle skriver ned) o Sammenhængsmester (forklarer sammenhængen med det forudgående eller prøver at forudsige, hvad der følger) Rollerne roterer med uret.

24 9/30/09 side 24 Eksempler på strukturer Team-erklæring Quiz og byt Dobbeltcirkler Mix-par-svar o Mix eleverne cirkulerer o Find en partner o Spørgsmål + tænketid o Partnerne deler viden eller diskuterer o Mix elever takker deres partner og cirkulerer igen.

25 9/30/09 side 25 Mix-par-svar 1. Hvad har du lært i dag? 2. Hvordan tror du, eleverne vil tage imod dialogisk og samarbejdende læring (CL)? 3. Hvad har været det mest spændende? 4. Hvad vil den største udfordring være? 5. Hvad glæder du dig mest til at prøve?

26 9/30/09 side 26 Litteraturliste o o o Olga Dysthe, Det flerstemmige klasserum. Skrivning og samtale for at lære (Klim 1997) Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg og Thorlaug L. Hoel, Skrive for at lære faglig skrivning i de videregående uddannelser (Klim 2001) Caroline Liberg, Skrivande i olika ämnen läreres textkompetens (in: Rutt Trøite Lorentzen og Jon Smidt (red), Å skrive i alle fag (Universitetsforlaget 2008)) o o o o Pasi Sahlberg og Asko Leppilampi, Samarbejde om læring en introduktion til Cooperative Learning (Akademisk Forlag 2004) Davis W. Johnson m. fl., Active Learning: Cooperation in the College Classroom (Interaction Book Company 2006) Spencer Kegan og Lotte Stenlev, Cooperative Learning. Undervisning med samarbejdsstrukturer (Aliena 2008) Fra Kagan Cooperative Learning findes et væld af forskellige bøger, alle på engelsk. Findes på:

27 9/30/09 side 27 Tak for nu! Lisbeth Pedersen UC Lillebælt Tlf..: (Vejle) (Træffes mandage og onsdage)

Udvikling af ordforråd og ordkendskab ved hjælp af Cooperative Learning

Udvikling af ordforråd og ordkendskab ved hjælp af Cooperative Learning Udvikling af ordforråd og ordkendskab ved hjælp af Cooperative Learning Af Dorit kjær hedegaard, lærer, læsevejleder, pd i læsning og skrivning, AnsAt i børne- ungerådgivningen i helsingør i et såkaldt

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Cooperative Learning. tidsskrift for sprogog kulturpædagogik. aarhus universitetsforlag. sprogforum. nummer 53. december 2011

Cooperative Learning. tidsskrift for sprogog kulturpædagogik. aarhus universitetsforlag. sprogforum. nummer 53. december 2011 tidsskrift for sprogog kulturpædagogik nummer 53. december 2011 Cooperative Learning» Man kan med brug af CL-strukturer videreudvikle den kommunikative sprogundervisning, men det forudsætter at CL-strukturernes

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metodeafgrænsning... 3 Case... 3 Hvorfor er læsning så svær?... 4 Læseforståelse... 6 Elever med svag læseforståelse... 7 Psykologisk ilt... 8 Kan ikke, gider ikke...

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

Hvad er academic literacy?

Hvad er academic literacy? Anmeldelse: Udfordr eleverne og understøt dem i at gå fra konkret hverdagssprog til abstrakt fagsprog English Learners. Academic Literacy and Thinking Learning in the Challenging Zone. Gibbons, Pauline:

Læs mere

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på? Kvalitet i undervisningen kort fortalt Kvaliteten af undervisningen er afhængig af Lærere der besidder Pædagogisk relationskompetence (lærernes evne til at skabe et godt miljø). Didaktisk ekspertise (lærerens

Læs mere

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag Om at Ole Ditlev NielseN undervise 20 skridt til at blive en bedre lærer DaNsk psykologisk forlag OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL AT BLIVE EN BEDRE LÆRER Ole Ditlev Nielsen OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere

FAG-spættebogen, vol. 2

FAG-spættebogen, vol. 2 FAG-spættebogen, vol. 2 Kære kolleger I november 2011 udgav vi FAG-spættebogen som en samling af de erfaringer, lærere på Randers HF & VUC gjorde sig ved at afprøve forskellige aktioner inden for FAG-projektet

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik AF THOMAS THORNING (red.) METTE MOLBÆK, KRISTIAN HORSLUND, BIRGIT MADSEN, JESPER HUST 2 - Et udviklingsarbejde

Læs mere

Hvad l rte du mon af denne antologi?

Hvad l rte du mon af denne antologi? Hvad l rte du mon af denne antologi? Af redaktøren Annette Hildebrand Jensen Måske læste du kun et par af artiklerne i denne bog, måske slugte du det hele. Det kan være, at du særligt stak næsen i de udenlandske

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser TUP UNDERVISNINGSMINISTERIETS TVÆRGÅENDE UDVIKLINGSPULJE Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddybning af begreber der anvendes i håndbogen...

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Videoanalyse som værktøj i et lærerteam. - med særligt fokus på undersøgende samtale og kommunikative tilgange i naturfagsundervisning

Videoanalyse som værktøj i et lærerteam. - med særligt fokus på undersøgende samtale og kommunikative tilgange i naturfagsundervisning Videoanalyse som værktøj i et lærerteam - med særligt fokus på undersøgende samtale og kommunikative tilgange i naturfagsundervisning Birgitte Lund Nielsen & Martin Sillasen (2014): Videoanalyse som værktøj

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere