Diagnostiske aspekter af oral onkologi hos hund og kat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diagnostiske aspekter af oral onkologi hos hund og kat"

Transkript

1 onkologi Diagnostiske aspekter af oral onkologi hos hund og kat Et retrospektivt studie af orale biopsier [ Gitte Stenholt Madsen 1, Thomas Eriksen 2 Hanne E., Kortegaard3 og Jesper Reibel 4 ] 1 Dyrlæge, Virklund Dyreklinik 2 Specialdyrlæge, ph.d., lektor, Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme, KU LIFE 3 Seniordyrlæge, ph.d., Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme, KU LIFE 4 Professor, ph.d., dr.odont., Afdelingen for Oral Medicin, Tandlægeskolen, Odontologisk Institut Oral onkologi er en vigtig del af veterinær klinisk onkologi, da mundhulen er den fjerde hyppigste lokalisering for neoplasi hos hund og kat (1,2). Undersøgelser viser, at oral neoplasi hos kat og hund udgør hhv. ca % og 5-7 % af alle neoplasmer (2,3,4). De hyppigste maligne orale neoplasier hos hund er malignt melanom, pladecellekarcinom og fibrosarkom, mens benigne neoplasier hovedsageligt består af fibromatøs epulis, akantomatøs epulis og papillom (5,6,7). Størstedelen af neoplasier hos kat er maligne og størstedelen af de maligne neoplasier er pladecellekarcinom (3,6,10). Generelt er øget alder en disponerende faktor, men kønsog raceforskelle har også indflydelse på forekomsten af neoplasi (6,11,12). Orale neoplasmer erkendes ofte først, når de har opnået betydelig størrelse, og det er umuligt makroskopisk at erkende neoplasitypen. Biologisk adfærd såsom invasiv vækst, lokal metastasering til lymfeknuder og systemisk metastasering til andre organsystemer divergerer blandt neoplasityperne. Graderings- og klassifikationssystemer anvendes til vurdering af neoplasiens udbredelse og biologiske adfærd, samt danner grundlag for prognose og behandlingsmuligheder. Sidstnævnte afhænger af neoplasitype og lokalisering, og tidlig diagnosticering forbedrer behandlingsmulighederne og derved prognosen. Generelt har rostralt lokaliserede neoplasmer bedre prognose, da de ofte erkendes tidligere af ejer samtidig med, at komplet kirurgisk fjernelse er lettere at foretage i denne del af mundhulen. Når en behandling påbegyndes ønskes et kurativt resultat, men i nogle tilfælde er det kun muligt at behandle palliativt. Behandling er hovedsageligt kirurgisk, da denne behandlingsform er den mest økonomiske, den hurtigste samt den mest kurative. Andre behandlingsmuligheder ved lokal neoplasi og systemisk neoplasi i senere stadier er strå- Tabel 1. Makroskopiske og mikroskopiske karakteristika der adskiller benign fra malign neoplasi (14,15,16) Hyperplasi Benign Malign Metastasering Forekommer ikke Forekommer ikke Forekommer ofte Lokal invasion Ofte ensartet masse uden invasion Ofte af omgivende væv Vækstrate Progressiv, men langsom vækst. Langsom til hurtig. Er uforudsigeligt Mitotisk index Variabel, oftest normalt Normale mitosefigurer Der kan forekomme mange mitosefigurer, evt. abnorme figurer. Differentiering Normal Veldifferentierede ligner væv af oprindelse, men kan være uorganiseret Ofte lav, kan være anaplastiske celler. Uorganisering af væv Vævsdemarkation Blandes med Ekspansiv og/eller kompressiv Invasiv normalt væv Indkapsulering Ofte kapsel, velafgrænset Oftest ingen kapsel. Invasion kan forekomme. Celle og kerne Ingen pleomorfisme. Minimal pleomorfisme. Lav kerne:cytoplasma ratio Moderat til markeret pleomorfisme. Høj kerne:cytoplasma ratio Nucleoli Normal Normal Store og/eller multiple Nekrose Ingen Minimal Minimal til markant Tabel 2. Oversigt over de morfologiske træk hos epitelial-, mesenkymal- og rund celle neoplasi (16). Epitelial neoplasi Mesenkymal neoplasi Rundcelle neoplasi Celler Ovale/mangekantede Tenformede, aflange mellemstore celler Små- til mediumstørrelses runde celler. Evt. sekretoriske granula med halelignende strukturer. Svagt Skarp cytoplasmatisk margin. definerbare cellemembraner. Evt. cytoplasmatiske granula Eksfoliering Eksfolierer let. Kun få individuelle celler Eksfolierer let. Celler klumper sammen. Andet Evt. acini Bindevævs-, muskel-, knogle- eller endotelceller 18 Dansk Veterinærtidsskrift marts Nummer 6 Årgang 92

2 Del 1 lebehandling, kemoterapi, kryokirurgi, hypertermi og immunterapi eller kombinationer af ovenstående (13). Mulige fremtidige behandlingsformer kan blive gen- og antiangiogen terapi eller brug af cancer-specifikke stoffer. Formålet med denne artikel er at give en oversigt over biologisk adfærd, kliniske aspekter, diagnosticering samt en kort opsummering af behandlingsmuligheder inden for oral onkologi. Artiklen er den første af to artikler. Del 2 bringes i DVT nr. 7, 1. april Neoplasi Cancer er en genetisk sygdom forårsaget af DNA skader i det cellulære ge nom. Skaderne resulterer i en serie af ændringer, som fører til mangel på regulering af celleproliferation, differentiering og kromosomal integritet. Ofte vil den initiale neoplastiske vækst være eksponentiel, men som massen tiltager i størrelse, vil færre næringsstoffer, lavere iltspænding og øget celledød være skyld i lavere vækstpotentiale. Undervejs kan de neoplastiske celler undergå malign transformation, hvorved de fænotypiske træk muliggør større heterogenicitet og metastaseringspotentiale (14). Makroskopiske karakteristika, der adskiller benign fra malign neoplasi, er invasivitet, afgrænselighed, vækstrate og metastaseringspotentiale. Mikroskopiske kendetegn vurderes inden for mitotisk index, celledifferentiering, celleog kernemorfologi, som angivet i tabel 1 (14,15,16). Det er let at erkende benigne neoplasiers celleoprindelse, men det kan være vanskeligt ved anaplastiske maligne neoplasmer. Neoplasiernes morfologi opdeles i epitelial, mesenkymal og rundcelle neoplasi, som angivet i tabel 2. Der er nogle neoplasier, deriblandt melanom, der ikke kan grupperes. Hyppigst forekommende neoplasier Malignt melanom Melanom klassificeres som melanocytisk neoplasi med oprindelse i melanocytter. Malignt melanom er den hyppigst forekommende maligne neoplasi i mundhulen hos hund med en forekomst på %, mens den er sjældent forekommende hos kat (1-3 %) (3-7,10,17). Denne neoplasi forekommer især hos ældre hunde (gennemsnitsalder 10,7-11,5 år) sammenlignet med andre maligne neoplasier. (6,7,12,17). Hanhunde er signifikant oftere afficeret end tæver med en ratio op til 4:1 (6,12,17). Undersøgelser har påvist en racedisponering hos cockerspaniel, og indikationer for at mørkpigmenteret oral mukosa øger risikoen for malignt melanom (7,12,17). Malignt melanom forekommer især i relation til gingiva, men ses også andre steder i mundhulen (5-7,17). Pigmenteringsintensitet af maligne melanomer kan variere meget fra kulsorte til hvide (amelanotiske). Cirka en tredjedel af maligne melanomer indeholder ikke melanin (13). Ofte har maligne melanomer en høj vækstrate og er ulcererende (17). Maligne melanomer opdeles efter celletype i tre grupper: Epiteloide celler, tenformede celler og blanding af begge celletyper. Epiteloide maligne melanomer er hyppigst forekomne hos hund. Cellernes cytoplasma indeholder grønne/brune/sorte granula, som illustreret ved figur 1. Ved mikroskopisk vurdering kan det være nødvendigt at blege masserne for at identificere mitoser i melanocytterne (9). Amelanotiske maligne melanomer kan være vanskelige at differentiere fra anaplastiske sarkomer eller karcinomer, men histokemi eller immunhistokemi kan afhjælpe dette (13). Malignt melanom infiltrerer tilstødende bløddele og knogle med tungeformede udvækster. Metastasering til regionale lymfeknuder afhænger af primærtumors lokalisering. Lingualt malignt melanom metastaserer tidligere i det neoplastiske forløb sammenlignet med andre lokaliseringer. Undersøgelser af biologisk adfærd hos hunde har vist en metastaseringsprocent på 70 % til regionale lymfeknuder (17). Multiple metastaser til andre organsystemer (især lungeog hjernevæv) via blodet forekommer i op til 67 % af tilfældene (7,17). Metastaser kan være af varierende pigmentering og uafhængig af primærtumors pigmenteringsintensitet. Hverken pigmentering eller celletype har prognostisk betydning (9). Generelt er prognosen dårlig ved oralt malignt melanom, og ofte dør dyrene som følge af fjernmetastasering (13,17). Figur 1: Histologisk snit af malignt melanom hos hund. Blanding af epiteloide og tenformede celler, med anaplastisk morfologi. Der ses kraftig pigmentering i form af sort/brune cytoplasmatiske granula. Mellem cellerne forekommer sparsomt stroma. Præparat nr , HE-farvning. > 19

3 onkologi Figur 2: Fibrosarkom i relation til gingiva ved rostrale mandibel hos hund Det er nødvendigt at anvende aggressivt kirurgisk indgreb som fx mandibulektomi/maxi-lektomi/partiel glossektomi for at undgå recidiv som følge af den ekstensive infiltration af knogle og tunge. Immunterapi er også en behandlingsmulighed, og i dag findes en vaccine mod melanom (Canine Melanoma Vaccine, Merial). Vaccinen er en xenogen DNA vaccine, rettet mod tyrosinase (18). Vaccinen er endnu ikke godkendt i Danmark, men bliver forhåbentlig tilgængelig for danske dyrlæger certificeret i onkologi i nærmeste fremtid. Strålingsterapi kan anvendes palliativt, og kan være kurativ ved hypofraktioneret strålebehandling (9). Fibrosarkom Fibrosarkom er en malign mesenkymal neoplasi. Det er den anden hyppigste maligne neoplasi i mundhulen hos kat, og den tredje hyppigste hos hund, med en forekomst for begge arter på ca % (3-7,10,17). Neoplasien forekommer hos yngre hunde (gennemsnitsalder 7,9 år) sammenlignet med forekomsten af andre maligne neoplasier (12). Hanhunde diagnosticeres dobbelt så hyppigt med fibrosarkom sammenlignet med tæver (6,12,17). Gingiva er oftest lokus for neoplasmen efterfulgt af labia, palatina, buccae og lingua (5,7,9,17). Gennemsnitsalderen hos kat er 10,3 år, og neoplasmerne forekommer i hele mundhulen (3). Fibrosarkomer er ofte store, grove og fibrøse masser, som illustreret ved figur 2. På mikroskopisk niveau kan fibrosarkomer variere fra fibrom-lignende til udifferentierede sarkomceller. Det vævede mønster kan være mere markant, og der ses større grad af cellularitet, mindre kollagen, cellulær pleomorfisme, større kerner, flere mitoser og multinukleare kæmpeceller (9). En gruppe af fibrosarkomer klassificeres som histologisk lavgradige, men biologisk højgradige og forekommer med øget forekomst hos golden retriever. Biopsier fra disse er cellefattige med få cellulære malignitetstræk og fibrocytterne ses liggende i store mængder af kollagent matrix. De er meget invasive og svært afgrænselige fra omliggende væv (19). Neoplasmerne kan være tydeligt afgrænselige, men ofte infiltreres bløddele og knogle i dybden. Man ser en tendens til langsommere vækst sammenlignet med malignt melanom og pladecellekarcinom. Hæmatogen fjern metastasering forekommer oftere end lymfogen spredning til regionale lymfeknuder, men generelt ses et lavt metastaseringspotentiale, dog med undtagelse af den gruppe af fibrosarkomer, der defineres som histologisk lavgradige, biologisk højgradige fibrosarkomer (9,17). Denne neoplasigruppe viser en tendens til højere metastaseringspotentiale generelt, og spredning til lokale lymfeknuder forekommer oftere end spredning til lungerne (19). Generelt vurderes prognosen for fibrosarkom at være middel til dårlig. Den lokale primære neoplasmes aggressivitet er ofte årsag til, at patienten dør (13,17). Fibrosarkomer er svære at behandle og kræver aggressiv kirurgi, da der ofte forekommer recidiv som følge af den intensive cellulære infiltration af nærliggende væv (17). Strålingssensitiviteten er middel til dårlig (13). Pladecellekarcinom Pladecellekarcinom klassificeres som malign epitelial neoplasi. Det er den hyppigste maligne neoplasi i mundhulen hos kat og udgør % af alle orale neoplasier hos kat (3,5-7,17). De fleste undersøgelser af neoplasi oralt hos hund har vist, at pladecellekarcinom er den næsthyppigste hos hund med en forekomst på ca % (4,6,7). Andre undersøgelser påviser pladecellekarcinom som den hyppigste orale neoplasi hos hund med en forekomst på ca. 30 %, men med geografiske variationer på forekomsten (5,9,17). Hos katte forekommer pladecellekarcinom hyppigst sublingualt og gingivalt (3,9). Pladecellekarcinom hos hund forekommer hyppigst i tonsiller og i relation til gingiva, med en frekvens af tonsillært lokaliserede på cirka % ud af det samlede antal orale pladecellekarcinomer (5,6,7,17). Især ældre hunde og katte rammes, med en gennemsnitsalder på 10,7 år for hunde og 10,5-12,5 år for katte (3,7,12). Der er fundet øget disponering for tonsillært karcinom hos hanhunde med en ratio på 3:1, men modstridende resultater med hensyn til kønsdisponering ved gingivalt pladecellekarcinom (5,12,17). Ætiologien bag pladecellekarcinom er multifaktoriel og faktorer som kronisk inflammation i mundhulen, tobaksrøg, fodring med dåsefoder og loppehalsbånd er under mistanke som prædisponerende forhold. Fodring med dåsefoder og brug af loppehalsbånd er fundet statistisk signifikante hos kat i en amerikansk undersøgelse (21). I tidlige faser ses en svampeagtig, nodulær, hvid/pink masse, hvorefter der senere hen sker en afstødning centralt førende til ulceration, ofte med 20 Dansk Veterinærtidsskrift marts Nummer 6 Årgang 92

4 rerer ikke ekstensiv kirurgi så godt som hund og responderer ofte dårligere på den kirurgiske behandling. Gingivalt lokaliserede neoplasmer er meget sensitive for strålingsterapi (9,13). Andre maligne orale neoplasmer Der forekommer andre maligne orale Figur 3: Ulcerativt pladecellekarcinom i relation til gingiva ved rostrale maxil hos hund A neoplasier såsom mastcelletumor, osteosarkom, hæmangiosarkom, neurofibrosarkom, og få tilfælde af rhabdomyosarkom, leiomyosarkom, lymfosarkom, adenokarcinom, kondrosarkom og trans- sekundær bakteriel infektion. Figur 3 missible veneralsk tumor er registre- illustrerer et oralt pladecellekarcinom ret. hos hund. På mikroskopisk niveau kan cellerne Papillom variere fra veldifferentierede med celler Papillom er en benign epitelial neopla- fra alle epitellag til anaplastiske celler si. Den kan være induceret af canine forbundet af intercellulære broer (figur 4). Der kan forekomme keratinperler i B oral papilloma virus, som er værts- og vævsspecifik (20). Virus overføres ho- form af en central kerne af keratiniserede celler (9). De gingivalt lokaliserede pladecellekarcinomer er lokalt invasive og infiltrerer ofte mandibel/maxil førende til osteolyse og ødelæggelse af det periodontale ligament, hvorved tænderne løsnes. Metastaseringspotentialet er Figur 4: Histologisk snit af pladecellekarcinom hos kat. A: Oversigtsbillede med neoplastiske epitelcelleinfiltrationer i dybden af vævet. B: Forstørrelse af et område af billede A, hvor der ses mange anaplastiske epitelceller, men forskellig farvningsintensitet af cellekernerne. Præparat nr , HE-farvning. risontalt mellem hundene, med geografisk forskel på forekomsten (9). Ikke alle papillomer viser tegn på viral ætiologi, og de forekommer både hos hund og kat. Nogle mener at papillomer uden tegn på viral ætiologi kan være forstadier til pladecellekarcinomer (5). Tidligere undersøgelser har vist en fore- afhængigt af lokalisering af primærtu- komst på ca % (4,5,7). Det er svært mor, fx buccalt eller rostralt lokalisere- metastaseringsforekomst mellem tonsil- at vurdere den procentmæssige fore- de neoplasmer har et lavt metastatisk lært- og gingivalt lokaliserede neoplas- komst af papillom, både pga. geografi- potentiale (13). Hvis tungen er involve- mer skyldes formodentlig større lymfa- ske forskelle og eftersom de ofte ikke ret, spredes neoplastiske celler hurtigt tisk drænage fra tonsiller (20). registreres pga. spontan helbredelse. via lymfekar og muskelstrøg i tungen. Prognosen hos hund er meget dårlig Denne type neoplasi forekommer især Pladecellekarcinom i tonsiller forekom- for tonsillært karcinom og middel til god hos de yngre hunde (gennemsnitsalder mer ofte unilateralt, men der ses hurtig for gingivalt lokaliserede (17). Hos kat 1 år) (7). De kan forekomme i hele mund- spredning til den kontralaterale tonsil er prognosen meget dårlig, trods kirur- hulen med prædilektion langs den labi- og regionale lymfeknuder. Forekomsten gisk behandling. Katte bliver primært ale mukokutane overgang. af metastasering hos hund for tonsillært aflivet pga. komplikationerne relateret Papilllomer udgår fra mukosa, hvor de karcinom til regionale lymfeknuder er til neoplasmens volumen og ikke som danner pendulerende eller tætsiddende 98 % og 63 % for fjerne metastaserin- følge af sekundær spredning, som ofte ofte multiple masser. De kan rangere fra ger, men andre undersøgelser har på- er dødsårsagen hos hunde (13). hvide til grå og fra små til store blom- vist en lavere forekomst (5,17). Metasta- Pladecellekarcinom kræver aggressiv kålsagtige masser (20). Histologisk ses sering fra gingivalt karcinom forekom- kirurgisk fjernelse som fx mandibulek- fingerlignende projektioner af bindevæv mer sjældent (5-10 % både med hensyn tomi/ maxilektomi/partiel glossektomi, dækket af pladeepitel. Virus forekom- til lokal og fjern metastasering) og sker ofte sent i forløbet (17). Forskellen på da de ofte recidiverer pga. ekstensiv infiltration af knogle og tunge. Katte tole- mer intracellulært og inducerer mitose i stratum basale, hvilket medfører for- > Dansk Veterinærtidsskrift marts Nummer 6 Årgang 92 21

5 onkologi Figur 5: Fibromatøs epulis i relation til gingiva/incisiv hos hund. tykkelse i de ydre cellelag. I takt med at papillomet modnes, ses virale inklusionslegemer (9). Denne neoplasitype er benign med en inkubationstid på cirka en måned, men det varierer. Der ses spontan helbredelse i løbet af 4-6 uger, dog kan de persistere i længere tid, hvis hunden er immunsupprimeret (7,9). Dyret vil efter smitte have livslang immunitet mod reinficering (7). Hvis papillomer generer mastikation, kan de fjernes kirurgisk. Det er muligt at vaccinere med levendeeller inaktiverede vacciner, men er dog hovedsageligt relevant i områder, hvor papillomer forekommer endemisk. Prognosen er god, og denne type neoplasi kræver normalt ikke yderligere behandling (9). Fibromatøs epulis af parodontal origin/perifert odontogent fibrom Fibromatøs epulis klassificeres som neoplasi udgående fra parodontalligamentet (9). Denne type neoplasi forekommer hyppigt hos hunde og sjældent hos katte. Hos hunde er der ikke observeret en aldersdisponering, mens det især er de unge katte, der rammes. Tidligere har navngivning af de odontogene neoplasmer og især epuliderne givet anledning til stor forvirring, da der ikke var overordnet konsensus om opdeling og identificerbare karakteristika for dem (8,9). Som følge af dette er det svært at angive forekomsten præcist. Undersøgelser angiver en forekomst hos hund og kat på henholdsvis % og 8 % for fibromatøs epulis ud af det totale antal orale neoplasier, dog uden at have observeret forekomst af akantomatøs epulis (3,5,7). Kronisk irritation af gingiva i form af fx tandsten og parodontitis menes at kunne forklare tendensen til udvikling af fibromatøs epulis. Ved klinisk undersøgelse bemærkes denne neoplasitype som en hård, fast, lyserød masse med en glat (eventuelt nodulær) overflade og indre hvidligt fibrøst væv (figur 5). De forekommer i relation til tandstrukturer og kan være lokaliserede eller generaliserede (9). Den generaliserede form ses især hos brachycephale hunderacer, som fx Boxer (5,7,9). Histologisk ses primært stroma udgået fra parodontalligamentet. Der tegner sig et billede af spredte mesenkymale celler, fibrillært kollagent matrix og dilaterede blodkar. Eventuelt ses få strenge af odontogent epitel med perifer palisadedannelse af celler og centrale akantocytter. Der kan forekomme varierende mængder af cellefattigt dentin-, knogle- eller cementlignende matrix (8,9). Denne benigne neoplasi har en lav væksthastighed. Den fysiske størrelse af selve massen kan være til hindring for mastikation. Nogle anser fibromatøs epulis for at være en hyperplasi og ikke en neoplastisk læsion (9). Prognosen er god. Kirurgisk ekstirpation med dyb curretage er nødvendigt for at fjerne hele den neoplastiske proces og derved forhindre recidiv (5). Akantomatøs epulis/canine akantomatøst ameloblastom Akantomatøs epulis klassificeres som odontogen, epitelial neoplasi (9). Tidligere er denne navngivet som adamantinom, men da betegnelsen også blev Figur 6: Histologisk snit af akantomatøs epulis hos hund. Palisadedannelse af perifere odontogene epitelceller og centrale akantocytter er angivet med en pil. Stroma indeholder større mængder af fibrillært kollagent matrix, stellate mesenchymal celler og dilaterede blodkar. Præparat nr , HE-farvning. benyttet for ameloblastom, gav det anledning til mange forvekslinger og frustrationer i litteraturstudier. Andre tidligere anvendte navne er basalcelle karcinom eller perifert ameloblastom (9). Denne neoplasitype ses med jævne mellemrum, men det er ikke muligt at præcisere forekomsten pga. forvirring om navngivning og klassifikation. Akantomatøs epulis danner irregulære verrukøse masser langs tandrækkerne, hvilket især ses ved den rostrale mandibel (8,13). Histologiske træk er forbundne tynde strenge samt øer af odontogent epitel. Karakteristiske træk for odontogen epitel er perifer palisadedannelse af celler med revers polaritet af kerneplaceringen (figur 6). De centrale akantocytter er forbundne via fremtrædende intercellulære broer. Stroma ligner parodontalligament-væv med større mængder af fibrillært kollagent matrix, stellate mesenkymalceller, og dilaterede blodkar. Der kan forekomme cyste- eller keratinperledannelse (8,9). Det er en meget aggressiv neoplasi med ekstensiv infiltrering af omgivende væv. Røntgenbilleder viser osteolyse af alveolær knogle dybt i kæbeknoglerne. Der er endnu ikke påvist metasta- 22 Dansk Veterinærtidsskrift marts Nummer 6 Årgang 92

6 tisk potentiale, hvorfor de klassificeres som benigne neoplasier. Det kræver radikal kirurgisk fjernelse pga. den ekstensive neoplastiske infiltration, og der ses ofte recidiv (9,20). Denne neoplasitype responderer godt på strålebehandling (13). Ameloblastom Ameloblastom klassificeres som odontogen epitelial neoplasi (9). Generelt forekommer ameloblastom sjældent hos hund og kat, med en forekomst på 0,3-7 % (5,10). Tidligere blev ameloblastomer kaldt adamantinom, men eftersom denne betegnelse også blev benyttet for akantomatøs epulis, gav det anledning til stor forvirring. Undersøgelser har påvist en gennemsnitsalder på 8,7 år hos hunde med ameloblastom (22). Neoplasmen klassificeres som perifert eller centralt ameloblastom, udgående fra henholdsvis gingiva og knogle (9). Ved centralt ameloblastom observeres hævelser i kæberne med osteolyse centralt og eventuelt løse tænder. I sjældne tilfælde kan de være pigmenterede (20). Det karakteristiske histologiske kendetegn er, at hovedkomponenten er øer af odontogent epitel med oprindelse i tandlisten (lamina dentalium). Der ses perifer palisadedannelse af celler med apikal placering af kerne og basillær opklaring af cytoplasma. De centrale celler har kontakt til hinanden via lange intercellulære broer, hvorved de danner et stellat retikulum-lignende væv, som det ses i emaljeorganet. Der ses et modent kollagent bindevævsstroma, og der kan forekomme knoglevæv, dentin- eller cementlignende dannelser. Der kan forekomme høj grad af keratinisering, hvorved der dannes store glasagtige polygonale keratinocytter (9,22). Det keratiniserede ameloblastom kan være svært at differentiere fra pladecellekarcinom (9). Ameloblastom er en benign neoplasi med langsom ekspansiv vækst og uden metastaserisiko. På røntgen ses ofte parodontal osteolyse, men der kan forekomme osteoblastiske reaktioner (22). Ameloblastomer kræver aggressiv kirurgisk fjernelse især af de centrale, idet de ofte recidiverer. Curretage eller stråling af selve massen er prøvet med tvivlsomme resultater (22). Andre benigne orale neoplasmer Der forekommer få tilfælde af andre benigne orale neoplasier såsom fibrom, adenom, leiomyom, rhabdomyom, hæmangiom, neurofibrom, osteom, kondrom, myoblastom, plasmacytom, odontom, amyloid-producerende odontogen tumor (APOT), ameloblastisk fibrom, ameloblastisk fibro-odontom, feline inductive odontogentumor, cementom, cementificerende fibrom. Yderligere information kan søges andet steds (9). Litteraturhenvisningerne bringes med del 2 af artiklen DVT nr. 7, 1. april Dansk Veterinærtidsskrift marts Nummer 6 Årgang 92 23

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR KNOGLETUMORER Benignitetskriterier Malignitetskriterier Ø Velafgrænset Ø Uskarp afgrænsning Ø Ekspansiv vækst Ø Corticalisbrud Ofte asymptomatiske Ø Periostal knoglenydannelse Fortrinsvis børn Ø Bløddelskomponent

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer!

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer! Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1 registreringer! Et nyt år og et nyt navn; Landbohøjskolen hører nu officielt under Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin

Læs mere

Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi

Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi Endocervix Endometriet WHO-klassifikation endocervikalt cylinderepitel Histologiske prøver Dysplastisk endocervikalt

Læs mere

Benigne tumorer i knogle

Benigne tumorer i knogle Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis White SC & Pharoah MJ. 6th edition Oral Radiology Kapitel 22: Benign tumors of the jaws udviklingsanomali Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis

Læs mere

Forandringer i pladeepitelet

Forandringer i pladeepitelet Forandringer i pladeepitelet Klassifikationer Præmaligne og maligne forandringer Udredning og behandling Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH At klassificere betyder

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE

Eksamensopgavesæt KLADDE Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix TS-kursus i gastropatologi 2016 Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix Dimensioner Længde normalt 5-12 cm (op til 20 cm) Diameter ca. 7 mm Lumen 1-2 mm Placering Ofte hvor de tre

Læs mere

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN KLASSIFIKATION Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN klassifikation Ved diagnostik af vævsprøver fra livmoderhalsen med forstadier til kræft i pladeepitelet anvendes på verdensplan 2 klassifikationssystemer

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Forandringer i pladeepitelet

Forandringer i pladeepitelet Forandringer i pladeepitelet Klassifikationer Præmaligne og maligne forandringer Udredning og behandling Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH At klassificere betyder

Læs mere

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med peniscancer kodes på følgende måde:

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med peniscancer kodes på følgende måde: Kodning af neoplastiske penislæsioner Alle patoanatomiske diagnoser fra patienter med peniscancer overføres fra patobanken til peniscancerdatabasen, som er en del af den fælles uroonkologiske database

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er der igen nyt fra Dansk Veterinært Cancerregister! Der er sket meget siden sidst; Antallet af indberetninger vokser og så har vi fået vores egen hjemmeside. Hjemmesiden

Læs mere

Spinocellulær hudcancer (SCC)

Spinocellulær hudcancer (SCC) Spinocellulær hudcancer (SCC) Formål At beskrive guidelines for behandling af spinocellulær hudcancer (SCC) fraset tumorer lokaliseret perianalt, genitalt eller tumorer involverende slimhinde. Guidelines

Læs mere

ÅTS * TA * HL TANDHISTOLOGI

ÅTS * TA * HL TANDHISTOLOGI TANDHISTOLOGI EMALJENS OVERFLADER YDRE Emaljehinde Emaljeoverflade Perikymatier EMALJENS OVERFLADER YDRE Emaljehinde Emaljeoverflade Perikymatier INDRE Emaljedentingrænse Odontoblastudløbere fra dentin

Læs mere

Mælketandsæt med nye tænder på vej. Db-42/9-21-22-23

Mælketandsæt med nye tænder på vej. Db-42/9-21-22-23 Tandudvikling Mælketandsæt med nye tænder på vej Db-42/9-21-22-23 TANDORGANET TANDEN krone rod OMGIVENDE VÆV TANDORGANET KRONE emalje dentin tandben pulpa pulpa dentis pulpakammer nerven tandmarven TANDORGANET

Læs mere

Kondrogene Kartilaginøs exostose Kondrosarkom (perifert/ Kondroblastom Kondromyxoidt fibrom. Desmoplastisk fibrom

Kondrogene Kartilaginøs exostose Kondrosarkom (perifert/ Kondroblastom Kondromyxoidt fibrom. Desmoplastisk fibrom KNOGLETUMORER HISTOLOGISK INDDELING BENIGNE MALIGNE Osteogene Osteoid osteom Osteosarkom Osteoblastom (intramedullært, Osteom peri-/parostealt) Kondrogene Kartilaginøs exostose Kondrosarkom (perifert/

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 4. semester, odontologi Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan

Læs mere

Leucocyt-forstyrrelser

Leucocyt-forstyrrelser Leucocyt-forstyrrelser Udarbejdet af KLM med inspiration fra Kako S4 pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle Granulocytsygdomme Lymfocytsygdomme Leukæmier M-proteinæmi Analyser Referenceområde [LKC]: 3.0

Læs mere

Sygdomme i vulva. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Sygdomme i vulva. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Sygdomme i vulva Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Lærebog - kapiteloversigt Kapitel 1: Embryologi og anatomi Kapitel 17: Gynækologiske tumorer Kapitel 19:

Læs mere

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE:

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE: En registreringsdatabase 18.04.02 DASPYTCA 2002 ONKOLOGISKE CENTRE: Rigshospitalet KAS Herlev/Gentofte Odense Universitetshospital Århus Universitetshospital Ålborg Sygehus Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft 1. Kræft Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling Hvis denne bog var skrevet for tyve år siden, kunne man næsten sige, at dette første kapitel ville

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer non-hodgkin lymfom i non-hodgkin lymfom 3 Årsagen til, at NHL hos børn opstår, kendes endnu ikke. I mange tilfælde af NHL kan der i kræftcellernes arvemateriale påvises forandringer, der forklarer, hvorfor

Læs mere

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovariecancer Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovarietumorer kan være benigne, borderline eller maligne Primære ovarietumorer udvikles fra overfladeepitelet,

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning. Eksaminator

Læs mere

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen A-kursus: Lever Tumorer Alastair Hansen Klassifikation Benigne: Fokal Nodulær Hyperplasi (FNH) Von Meyenburg komplex Galdegangs adenom Hepatocellulær adenom Præmaligne : Dysplastiske levercelle noduli

Læs mere

Diagnostik af bløddelstumorer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG

Diagnostik af bløddelstumorer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Diagnostik af bløddelstumorer John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Bløddelstumorer 200 benigne pr. 100.000 3 maligne pr. 100.000 Diagnostik af bløddelstumorer Rtg., UL og CT

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Mærkelige dimser på knoglerøntgen Dansk Radiologisk Selskabs 9. årsmøde Odense, 30. januar 2014

Mærkelige dimser på knoglerøntgen Dansk Radiologisk Selskabs 9. årsmøde Odense, 30. januar 2014 Mærkelige dimser på knoglerøntgen Dansk Radiologisk Selskabs 9. årsmøde Odense, 30. januar 2014 Birthe Højlund Bech Radiologisk Klinik X, Rigshospitalet BILLEDDIAGNOSTIK KONVENTIONEL RØNTGEN!!!!!!!!!!!!!

Læs mere

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapport 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapporten 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af Overlæge Peter Toft, overlæge Steen

Læs mere

Interventionel Onkologi Patientinformation

Interventionel Onkologi Patientinformation Interventionel Onkologi Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition.

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark 23. Januar 2013 DRS Årsmøde Michael Mørk Petersen Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Definition Sarkomer Sarkomer er

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+ Differentialdiagnostik En opklaring eller en fortætning i knogle Hvad almindelige praktiserende tandlæger støder på Opklaring/radiolucens i knoglen Fortætning/sklerosering/radiopacitet i knoglen Ann Wenzel

Læs mere

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid 1 Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Papillomvirus. Genital infektion med HPV. Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Humant papillomvirus

Papillomvirus. Genital infektion med HPV. Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Tarmkræft. Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft

Tarmkræft. Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft Tarmkræft Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft De fleste tilfælde af tarmkræft starter ved, at godartede

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Endometrie adenokarcinom og Extrauterine metastaser Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Endometrie adenokarcinom

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003

EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 Til hver eksaminand er udleveret ét eksamensopgavesæt samt ét besvarelsessæt. OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med lodtrækningsnummer,

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

svulster i bløddelene

svulster i bløddelene i svulster i bløddelene Rhabdomyosarkom Non-rhabdo bløddelssarkom svulster i bløddelene Rhabdomyosarkom Non-rhabdo bløddelssarkom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København,

Læs mere

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende STANDARDSVAR Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning.

Læs mere

Kodevejledning for vulvacancer

Kodevejledning for vulvacancer Kodevejledning for vulvacancer Version: 1 Dato: 01-03-2017 Af: Anni Grove Else Mejlgaard Iben Johnsen Lotte Nedergaard Thomsen Vibeke Ravn Skovlund Doris Schledermann 1 Indledning Alle patoanatomiske diagnoser

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Ikke neoplastiske celleforandringer Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Normale celler, LUS UST 45 år, rutine

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesion (LSIL) Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Cancerregisteret er blevet præsenteret i forbindelse med en foredragsturne om klinisk onkologi arrangeret af Kruuse A/S. Det har allerede medført, at en række klinikker

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Virus infektioner. Virusinfektioner. Virusinfektioner. Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi

Virus infektioner. Virusinfektioner. Virusinfektioner. Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Virus infektioner Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Virusinfektioner Er en alm. årsag til hudsygdom Lokaliseret til huden Systemisk viræmi som viser sig i huden Virusinfektioner Virus

Læs mere

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk 3 ... KATTENS TÆNDER Pas på kattens tænder - kort fortalt af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer hodgkin s sygdom i hodgkin s sygdom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, september 2011. Forekomst Lymfom, lymfeknudekræft, er den tredje hyppigste kræftform hos

Læs mere

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer langerhans celle histiocytose i langerhans celle histiocytose 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og Rigshospitalet, September 2004. Biologi Langerhans cellerne spiller den centrale

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10.

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10. EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10.2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

Billedet viser udseendet af livmodermunden ved en klinisk undersøgelse.

Billedet viser udseendet af livmodermunden ved en klinisk undersøgelse. Tekst til billede 1 Billedet viser udseendet af livmodermunden ved en klinisk undersøgelse. Skeden er udvidet med et såkaldt speculum. Lige under instrumentets øverste gren ses en blomkålslignende svulst,

Læs mere

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Overlæge Doris Schledermann Afdeling for klinisk patologi Odense Universitetshospital 45 min med... Baggrundsviden Har peritoneal cytologi overhovedet

Læs mere

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Biopsi Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Definition Biopsi: Bios (gr.): Liv Opsis (gr.): Syn Vævsprøve taget fra en levende organisme m.h.p.

Læs mere

Kolesteatom ( benæder )

Kolesteatom ( benæder ) HVIS DU VIL VIDE MERE OM KOLESTEATOM ( benæder ) Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

retinoblastom Børnecancerfonden informerer

retinoblastom Børnecancerfonden informerer retinoblastom i retinoblastom 3 Sygdomstegn Retinoblastom opdages ofte tilfældigt ved, at man ser, at pupillen skinner hvidt i stedet for sort. Det skyldes svulstvæv i øjenbaggrunden. Det bliver tydeligt,

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Lægen kalder sygdommen

Læs mere

Albueledsdysplasi er defineret som osteochondrose i albueleddet.

Albueledsdysplasi er defineret som osteochondrose i albueleddet. Friis Lara E. Friis Mikkelsen El - Vej 13, Seest DK 6000 Kolding Tlf. (45) 75528303 email: efriism@stofanet.dk ALBUELEDSDYSPLASI DEFINITION. Den danske betegnelse albueledsdysplasi, der gennem de seneste

Læs mere

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert PRÆDIAGNOSTISKE FORUDSÆTNINGER SAMT KLINISKE KOMPETENCER 4.3.1 Indhente og vurdere kliniske og parakliniske data, som er nødvendige for endelig patoanatomisk

Læs mere

Renal Dysplasi en kronisk nyresygdom

Renal Dysplasi en kronisk nyresygdom Katarina Tengvall og Maria Hurst Renal Dysplasi en kronisk nyresygdom Renal dysplasi er en medfødt nyresygdom som rammer unge hunde. Sygdommen er uhelbredelig og hundene dør oftest af kronisk nyresvigt

Læs mere

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk ... KATTENS TÆNDER TANDPLEJE HOS KATTE Det er med katte som med mennesker. Hvis tænderne ikke bliver passet, er der risiko for alvorlige tandsygdomme

Læs mere

9. Mandag Celle og vævslære del 3

9. Mandag Celle og vævslære del 3 9. Mandag Celle og vævslære del 3 Sidst så vi på epitelvæv/dækvæv, herunder kirtelvæv, der kunne fungere enkelcelle som eksokrine bæger celler på epitelvæv, eller samlinger af kirtelceller i indre kirtler,

Læs mere

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Samarbejdsmøde Mandag den 5. maj 2014 kl. 16.30 18.00 Jette Junge Projekt: Serøse borderline tumorer i ovarier Am J Surg Pathol.2010;34:433-443. Samarbejde mellem:

Læs mere

Til personer behandlet for modermærkekræft (melanom).

Til personer behandlet for modermærkekræft (melanom). Til personer behandlet for modermærkekræft (melanom). I denne pjece finder du information om sygdommen, og om hvordan du skal forholde dig fremover. 1. Hvad er modermærkekræft? 2. Kan modermærkekræft forebygges?

Læs mere

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Medfødte anomalier

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Pensumafgræsning (August 2015) 1 Introduktion til patologi Forelæsningsnoter (Underwood, 6. udgave, kapitel 1, 2 og 3) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og

Læs mere

Morfologiske HPV forandringer

Morfologiske HPV forandringer Morfologiske HPV forandringer Bioanalytikerunderviser Marianne Schou Århus Sygehus, NBG Marimart@rm.dk HPV morfologisk forandringer Koilocytter (E4 proteinet) Dyskeratocytter Makrocytter HPV i Umodne metaplastiske

Læs mere

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indikationer for kirurgi Jan Tagesen Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus Universitet Indikationer for kirurgi i Definition: Ordet indikation

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN 1 X 2 1. Hvor mange børn under 18 år får kræft i Danmark om året? 750 200 85 SVAR: 200 børn (X) 2. Hvor mange børn om året er i behandling for kræft? 900-1000 500-600 300-400

Læs mere

INDIVIDUALISERET BEHANDLING ETABLERING OG KARAKTERISERING AF PRIMÆRE LUNGECANCER CELLELINJER

INDIVIDUALISERET BEHANDLING ETABLERING OG KARAKTERISERING AF PRIMÆRE LUNGECANCER CELLELINJER Protokolresume - LUCELLI INDIVIDUALISERET BEHANDLING ETABLERING OG KARAKTERISERING AF PRIMÆRE LUNGECANCER CELLELINJER 6. oktober 2014 Version 1 Forfattere og afdelinger: Birgitte Brinkmann Olsen, Nuklearmedicinsk

Læs mere

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt REDEGØRELSE Smitterisici mv. i forbindelse med piercing Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har anmodet om bidrag til opfølgning på beslutningsforslag

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Kutant primært malignt melanom

Kutant primært malignt melanom Artikel: 10928 Månedens dermatologiske billede Kutant primært malignt melanom Af Carsten Sauer Mikkelsen, Helene Ringe Holmgren, Reem Dina Jarjis, Andrew Nybo og Gudjon L. Gunnarsson Biografi Carsten Sauer

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Introduktion til patologi (Underwood kapitel 1, 2 og 3) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en sygdom: epidemiologi

Læs mere

RADIOLOGI HJEMMESIDER RTG DEFINITION OPTIMALE FORHOLD VED RTG AF THORAX

RADIOLOGI HJEMMESIDER RTG DEFINITION OPTIMALE FORHOLD VED RTG AF THORAX RADIOLOGI HJEMMESIDER 1. www.drs.dk (Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside) 2. radiologymasterclass.co.dk 3. learningradiology.com 4. Radiologyassitant.nl. 5. sonoworld.com 6. ctisus.com 7. imaios.com

Læs mere

Hjernetumordagen, 23. april 2013

Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hans Skovgaard Poulsen, Overlæge, dr.med Finsencenter, København www.radiationbiology.dk Behandlingsmål Forlænge liv Forbedre livskvalitet Gliomer Primær Behandling Lav-grads

Læs mere

Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom. Behandlingsvejledning

Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom. Behandlingsvejledning Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom Behandlingsvejledning August 2009 Metastatisk spinalt tværsnitssyndrom Definition Symptomgivende kompression af medulla spinalis eller cauda equina fra metastaserende

Læs mere

Udredning af palpabel proces i glandula thyroidea

Udredning af palpabel proces i glandula thyroidea Gentoftedag 2016 Udredning af palpabel proces i glandula thyroidea Merete Juhl Kønig Overlæge, PhD Fokal patologi knuder Almindeligt forekommende i befolkningen Knuder over 1 cm : 3 % hos 18-22 årige 38

Læs mere