Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur"

Transkript

1 Puljenyt Nr. Oktober tættere på Pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR.-. KVARTAL, pct. INDHOLD Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side, pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur Tredje kvartal vil gå over i historien som et meget dårligt kvartal for de globale aktiemarkeder, der faldt 9, pct. fra. juni til. september. Kvartalet er samtidig en vigtig påmindelse om, hvor hurtigt og let humøret kan skifte på de globale aktiemarkeder, og hvor brutale sådanne humørsvingninger kan være. Grækenland var forud for tredje kvartal udset til at være problembarn nummer et for de finansielle markeder, og i løbet af kvartalet hobede problemerne omkring Grækenland sig op herunder nej til EU s hjælpepakke ved folkeafstemningen. juli og et nyvalg. september. Grækenland endte dog i sidste ende med at acceptere EU s krav for en ny hjælpepakke og fik kun en meget kortvarig negativ effekt på de globale aktiemarkeder. Det der i tredje kvartal spolerede stemningen på aktiemarkedet var derimod en gammel traver i form af frygt for, at den kinesiske økonomi er på vej mod en såkaldt hård landing, det vil sige en meget kraftig vækstafmatning, hvilket i værste fald vil kunne trække resten af den globale økonomi tilbage i recession. Denne frygt har utallige gange over de seneste år ulmet på de finansielle markeder, men blussede i august pludseligt voldsomt op som følge af en kombination af skuffende kinesiske nøgletal, en bristet kinesisk aktieboble og en liberalisering af det kinesiske valutasystem, der resulterede i en mindre devaluering af den kinesiske Renminbi. Hastigheden hvormed de globale aktiemarkeder skiftede humør var meget høj. I løbet af de fem handelsdage fra og med den. august til og med den. august, faldt de globale aktiemarkeder således næsten pct. i DKK. Som det nok bedste eksempel på, hvor paniske de globale aktiemarkeder reagerede, var mandag den. august, hvor globale aktier faldt pct. vel og mærke på en dag uden væsentlige nyheder. Som vi beskrev i Puljenyt for tredje kvartal, der omhandlede en lignende om end mindre kraftig global aktienedtur udløst af europæisk vækstfrygt i oktober, er midlertidige korrektioner i en længerevarende aktieoptur meget normale. Aktiemarkederne overreagerer typisk meget hurtigt i sådanne situationer for derefter at stige hurtigt igen. Forsøg på at time korrektioner udløst af vækstfrygt er meget svære i praksis og meget farlige. Man risikerer som investor således nemt at reducere sin aktieeksponering for tidligt og få genetableret aktieeksponeringen for sent. Det er i sådanne situationer derfor typisk bedst at bevare roen vel og mærke hvis man vurderer, at vækstfrygten er overdreven. I den aktuelle situation er det vores vurdering, at vækstfrygten, der har sat dagsordenen på de globale aktiemarkeder i tredje kvartal, er overdreven. Kina er strukturelt på vej ned i gear som en naturlig følge af, at de kinesiske myndigheder forsøger at omstille den kinesiske Christian Mose Nielsen, chefstrateg Kapitalforvaltning,. oktober økonomi fra at være primært eksport og investeringsdrevet til i langt højere grad at være også forbrugsdrevet. De kinesiske myndigheder har dog fortsat et meget stort penge- og finanspolitisk råderum, der kan bruges til at sikre, at denne omstilling sker på kontrolleret vis en såkaldt blød landing. Det er desuden vores vurdering, at de igangværende opsving i både Eurozonen og USA, der langt fra er prangende, ikke vil blive afsporet af lidt lavere vækst i Kina. Aktienedturen i august er efter vores vurdering således klart overgjort, og vi har derfor valgt at holde fordelingen mellem aktier og obligationer i Spar Nords puljer uændret. Desværre har den rekyl på de globale aktiemarkeder, som vi har oplevet siden slutningen af august, ikke været ligeså kraftig som i oktober, hvor globale aktier i løbet af anden halvdel af oktober genvandt mere end alt det tabte fra første halvdel af oktober. Globale aktier er dog pr.. oktober steget pct. siden. august. Vi har fortsat tiltro til, at aktieopturen fortsætter de kommende - måneder. tættere på

2 MARKEDSKOMMENTAR. KVARTAL Markedskommentar. kvartal FALD I AKTIEKURSER OG RÅVAREPRISER SATTE S PRÆG PÅ. KVARTAL Af chefanalytiker Martin Lundholm, tlf. 9 Store kursfald på aktiemarkederne og fornyede fald i energi- og råvarepriserne satte sit præg på kvartalet. Arnestedet var usikkerhed om kinesisk vækst, og hårdest ramt blev Emerging Markets landene. tabte i værdi i. kvartal. Globalt set faldt aktierne med -9, pct. målt i DKK, men det dækker over store forskelle. Emerging Market landene tabte -, pct., mens Danmark lå i top med et tab på kun -, pct. Trods de store kursfald på aktiemarkederne, blev renten på statsobligationerne kun påvirket i beskedent omfang. Til gengæld steg kreditspændet på virksomhedsobligationer så meget, at de kom ud med negativt afkast. De finansielle markeder er stadig præget af stor frygt for, at Kina er på vej mod en hård landing, og at dette i værste fald vil trække global økonomi tilbage i recession. Denne frygt er efter vores vurdering overdreven. MAKROØKONOMI Store kursfald på aktiemarkederne og nye fald i energi- og råvarepriserne satte sit præg på. kvartal. Det var svagere end ventede nøgletal for den kinesiske økonomi, punktering af en kinesisk aktieboble og kinesiske devalueringer, der udløste uroen. Frygten var og er, at en såkaldt hård landing i Kina kombineret med begyndende renteforhøjelser i USA, kan give alvorlige udfordringer for Emerging Markets (EM), og det i sidste ende også kan trække de udviklede lande ned. Uroen har ramt bredt, men især ramt EM-landene. Blandt de hårdest ramte er blandt andet Brasilien og Tyrkiet, der begge har oplevet deres valutaer blive svækket til det svageste nogensinde overfor både USD og EUR. Som det fremgår af figur, har aktivitetsbarometret for Kina været faldende siden sommeren og er nu kommet under, som adskiller fremgang fra tilbagegang. Derimod viser aktivitetsbarometret i både USA og EU fortsat tegn på moderat vækst. Kaosset omkring den græske økonomi og store statsgæld blev midt i juli løst for nærværende efter megen tumult. Det endte med en aftale, hvor euro-landene sikrede finansieringen mod håndfæstning af grækerne på en genopretningsplan. Det betød, at Grækenland umiddelbart blev fjernet fra listen over akutte risici på finansmarkederne, hvor den havde stået siden, men der er stadig lang vej til den græske økonomi er kommet helt på fode og dermed helt fjernet fra finansmarkedernes fokus. Fald i aktiekurser og råvarepriser satte Af chefanalytiker Martin Lundholm, tlf. 9 AKTIEBEHOLDNINGEN I GRUPPE - FORDELT Store PÅ kursfald LANDE. på aktiemarkederne og fornyede fald i en Arnestedet var usikkerhed om kinesisk vækst, og hårde tabte i værdi i. kvartal. Globalt set faldt aktiern Danmark forskelle. Emerging Market landene tabte,9 -, pct., m USA Trods de store kursfald på aktiemarkederne,, blev rente Frankrig gengæld steg kreditspændet på virksomhedsobligatione 9, De finansielle markeder er stadig præget af stor frygt fo Japan, værste fald vil trække global økonomi tilbage i recessio Tyskland, Norge Makroøkonomi, Store Hong kursfald Kong på aktiemarkederne og nye fald i energi-,9 og råvarepriserne Spanien satte sit præg på. kvartal., Det var svagere end ventede nøgletal for den kinesiske økonomi, Schweiz, punktering af en kinesisk aktieboble og kinesiske devalueringer, Holland der udløste uroen. Frygten var og er,, at en såkaldt Italien hård landing i Kina kombineret med begyndende, renteforhøjelser i USA, kan give alvorlige udforinger for Sverige, Emerging Markets (EM), og det i sidste ende også kan, trække de udviklede lande ned. Uroen har ramt bredt, men især ramt EM-landene. Blandt de hårdest ramte er blandt andet Brasilien og Tyrkiet, der begge har oplevet deres valutaer blive svækket til det svageste nogensinde overfor både USD og EUR. Som det fremgår af figur, har aktivitetsbarometret for Kina været faldende siden sommeren og er nu kommet under, som adskiller fremgang fra tilbagegang. Derimod viser aktivitetsbarometret i både USA FIG. og : EU AKTIVETSBAROMETRE fortsat tegn på moderat vækst. EUROZONEN, USA OG KINA Figur : Aktivitetsbarometre, Værdi > indikerer vækst,,,,,, EU USA Kina Kilde: K EcoWin ilde: E c oog Win Markit o g M arkit Selv om alt tegner til et moderat opsving i Eurozonen, bekymrer den seneste udvikling Den Europæiske Centralbank (ECB), da vækst ikke længere er så sikkert og faldet i råvarepriserne igen vil sætte inflationen under pres og øge risikoen for deflation. Derfor forventes det, at ECB vil føre en lempelig pengepolitik lang tid endnu, og højst sandsynligt, at obligationsopkøbsprogrammet (QE) vil blive forlænget, øget eller udvidet. Selv om væksten i USA har skuffet hen over vinteren, er der blevet skabt mange jobs. Arbejdsløsheden er kommet ned i, pct. og væksten tegner til at blive moderat og selvbærende. Det mest overraskende er imidlertid, at faldet i arbejdsløsheden ikke har medført tilsvarende stigninger i lønningerne. Det har betydet, at den amerikanske centralbank (Fed) endnu ikke er begyndt at hæve renten, som mange ellers forventede tidligere på året. I Danmark vil Nationalbanken genoptage salget af statsobligationer til oktober efter udstedelsen blev suspenderet i januar i forbindelse med det omvendte valutapres på den danske krone. Presset på kronen er således aftaget og valutareserverne er på vej ned til mere normale niveauer. Næste skridt vil blive en hævning af Indskudsbevisrenten.

3 AKTIER tabte værdi i. kvartal, som det fremgår af figur. Globalt set faldt aktierne med -9, pct. i. kvartal målt i DKK, men det dækker over store forskelle. Aktiemarkederne i Emerging Market landene tabte -, pct., mens Danmark lå i top med et tab på kun -, pct. (OMXC CAP). Set hen over årets tre første kvartaler har de danske aktier også klaret sig bemærkelsesværdigt flot med et afkast på, pct., mens europæiske aktier har leveret afkast på, pct. og amerikanske aktier, pct., som det fremgår af tabel. Det positive afkast på amerikanske aktier skyldes dog udelukkende styrkelse af dollaren. Reguleres der herfor, har amerikanske aktier givet et tab på -, pct. målt i USD. Ser vi på de store danske aktier i. kvartal, var Chr. Hansen (+, pct.) og William Demant (, pct.) de to bedste, mens FL Smidth (-, pct.) og Carlsberg (-, pct.) var de to dårligste. Globalt set steg, stabilt forbrug og cyklisk forbrug mest. Flere sektorer blev presset i. kvartal og gav negativt afkast. Faldet i energi- og råvarepriser samt skandalen med Volkswagen satte sine spor. Det samme gjorde forøget politisk fokus i USA mod de stigende medicinpriser også. Sektormæssigt blev det energi, materialer og finans, der klarede sig dårligst i. kvartal. OBLIGATIONER Trods de store kursfald på aktiemarkederne, blev renten på statsobligationer kun påvirket i beskedent omfang, som det fremgår af figur. Det betød, at danske stats- og realkreditobligationer gav hhv., pct. og, pct. i afkast i. kvartal, jf. tabel. Afklaringen af kaosset omkring Grækenland betød, at merrenten på mange af de økonomisk set mere belastede lande i Eurozonen faldt. Det er årsagen til, at europæiske statsobligationer gav et afkast på, pct. i. kvartal, som det fremgår af tabel, mens danske statsobligationer kun gav et afkast på, pct. Det negative afkast på danske realkreditobligationer tabte værdi for i. kvartal, årets ni som første det fremgår måneder af figur skyldes. blandt andet, at kursen på realkreditobligationerne Globalt set faldt har aktierne været med presset -9, pct. af i historisk. kvartal stor målt konverteringsaktivitet først på året og implementering af nye regler i finanssektoren, som gør i DKK, men det dækker over store forskelle. Aktiemarkederne i Emerging Market landene tabte -, det sværere for bankerne at holde realkreditobligationer. Virksomhedsobligationerne oplevede i. kvartal stigende kreditspænd og negativt afkast. Det er sket efter en længere periode med faldende eller uændrede kreditspænd. Det betød, Figur : Aktiemarkederne (.. = ) at de mindst risikofyldte europæiske virksomhedsobligationer (Investment Grade IG) gav et afkast på -, pct. i kvartalet, mens de mest risikofyldte europæiske virksomhedsobligationer (High Yield HY) gav et afkast på -, pct., som det fremgår af tabel. FORVENTNINGER pct., mens Danmark lå i top med et tab på kun -, pct. (OMXC CAP). De finansielle markeder er stadig præget af stor frygt for, at Kina er på vej mod en hård landing, og at dette i værste fald vil trække global økonomi tilbage i recession. Denne frygt, mener vi, er overdreven. Kina er således efter vores vurdering på vej mod en blød landing understøttet af målrettede stimuli, hvilket den kommende tids økonomiske nøgletal formentligt vil bekræfte, og væksten i Eurozonen og USA forbliver moderat. Danmark: OMXC CAP USA: S&P (i DKK) Europa: MSCI (i DKK) Kombinationen af historisk lave statsrenter, fortsat ekstrem lempelig pengepolitik herunder udsigt til en udvidelse af ECBs opkøbsprogram og håndterbar politisk risiko understøt- K ilde: E c o Win ter dette vækstbillede og en fortsat jagt på afkast. Set hen over årets tre første kvartaler har de danske aktier også klaret sig bemærkelsesværdigt flot med et Vi forventer høj volatilitet i lange danske og tyske statsrenter omkring de nuværende niveauer over de næste - måneder. Afkastpotentialet er dog begrænset og udfaldsrummet er afkast på, pct., mens europæiske aktier har leveret afkast på, pct. og amerikanske aktier, pct., som det asymmetrisk. Der er fortsat udsigt til stigende statsrenter på længere sigt. fremgår af tabel. Det positive afkast på amerikanske aktier skyldes dog udelukkende styrkelse af dollaren. Virksomhedsobligationer er fair til attraktivt prisfastsat relativt til statsobligationer. Reguleres der herfor, har amerikanske aktier givet et tab Kreditspændene forventes at forblive uændrede til lavere over de næste - måneder. på -, pct. målt i USD. Der er ingen tegn på en aktieboble og både globale og europæiske aktier er meget attraktivt Ser vi på de store danske aktier i. kvartal, var Chr. prisfastsat relativt til obligationer herunder i særdeleshed statsobligationer. Vi forventer Hansen (+, pct.) og William Demant (, pct.) de to stigende aktiemarkeder på - måneders sigt. Kapitalforvaltning,. oktober bedste, mens FL Smidth (-, pct.) og Carlsberg (-, pct.) var de to dårligste. Globalt set steg, stabilt forbrug og cyklisk forbrug mest. tabte værdi i. kvartal, som det fremgår af figur. Globalt set faldt aktierne med -9, pct. i. kvartal målt i DKK, men det dækker over store forskelle. Aktiemarkederne i Emerging Market landene tabte -, pct., mens Danmark lå i top med et tab på kun -, pct. (OMXC CAP). FIG. : AKTIEMARKEDERNE I USA, EUROPA OG DANMARK... = Figur : Aktiemarkederne (.. = ) Danmark: OMXC CAP Europa: MSCI (i DKK) USA: S&P (i DKK) K ilde: E c o Win Kilde: EcoWin Set hen over årets tre første kvartaler har de danske aktier også klaret sig bemærkelsesværdigt flot med et afkast TABEL på :, UDVALGTE pct., mens MARKEDSAFKAST europæiske aktier I DKKhar leveret afkast på, pct. og amerikanske.-. aktier kvt., pct.,. kvt. som det fremgår Land af tabel Indeks. Det positive afkast på amerikanske aktier skyldes dog udelukkende styrkelse af dollaren. Reguleres der herfor, har amerikanske aktier givet et tab Danmark OMXC CAP,% -,% på -, pct. målt i USD. Danmark KAXCAP 9,% -,% Europa MSCI Europe,% -9,% Ser USA vi på de S&P store danske aktier i.,% kvartal, -,% var Chr. Hansen Verden (+, MSCI pct.) World og William Demant,% (, pct.) -9,% de to bedste, mens FL Smidth (-, pct.) og Carlsberg (-, pct.) var de to dårligste. Danmark Statsobl. (EFFAS -),%,% Globalt Danmark set steg Realkredit, stabilt (Nykredit) forbrug og -,% cyklisk forbrug,% mest. Flere Europa sektorer Statsobl. blev presset (EFFAS) i. kvartal,% og gav,% negativt afkast. Europa Faldet Investment i energi- Grade og råvarepriser (ML) -,% samt -,% skandalen med Europa Volkswagen High Yield satte (ML) sine spor. -,% Det samme -,% gjorde forøget Trods de politisk store fokus kursfald i USA på mod aktiemarkederne, de stigende medicinpriser blev renten Kilde: Bloomberg også. på statsobligationer Sektormæssigt kun blev påvirket det energi, i beskedent materialer omfang, og finans, som det der fremgår klarede af sig figur dårligst. Det i. betød, kvartal. at danske stats- og realkreditobligationer gav hhv., pct. og, pct. i afkast i. FIG. kvartal, : RENTEN jf. tabel PÅ. -ÅRIG STATSOBLIGATION Figur : Renten på -årige statsobligationer Tabel, : Udvalgte markedsafkast i DKK Land Indeks.-. kvt.. kvt. Danmark, OMXC CAP,% -,% Danmark KAX CAP 9,% -,% Europa, MSCI Europe,% -9,% USA S&P,% -,% Verden, MSCI World,% -9,% De viste indeks er beskrevet nærmere i boksen på sidste side. K ilde: Bloomberg,,,,, Danmark Tyskland Kilde: USAEcoWin K ilde: E c o Win Afklaringen af kaosset omkring Grækenland betød, at merrenten på mange af de økonomisk set mere belastede lande i Eurozonen faldt. Det er årsagen til, at europæiske statsobligationer gav et afkast på, pct. i. kvartal, som det fremgår af tabel, mens danske statsobligationer kun gav et afkast på, pct. Det negative afkast på danske realkreditobligationer for årets ni første måneder skyldes blandt andet, at kursen på realkreditobligationerne har været presset af historisk stor konverteringsaktivitet først på året og implementering af nye regler i finanssektoren, som gør det sværere for bankerne at holde realkreditobligationer. Virksomhedsobligationerne oplevede i. kvartal stigende kreditspænd og negativt afkast. Det er sket efter en

4 GRUPPE Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på -, pct., og for de første kvartaler af har afkastet været på, pct. hvilket er bedre end markedsudviklingen. Porteføljens obligationer har bidraget negativt til afkastet, mens aktier har bidraget positivt til afkastet. ne har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling. En forholdsvis høj aktieandel har haft en positiv indflydelse på porteføljens afkast. pct. pct. pct. pct. pct. pct. gruppe ruppe gruppe ppe AFKAST I PROCENT, -.-. KVARTAL Gruppe UDSVING I AFKAST, - Gruppe , pct. Gruppe Gruppe -,9 pct., pct. - -, pct , pct , pct kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER - -, pct. - Gruppe 9, pct. - 9,9 pct., pct. Gruppe,9 pct. -, pct. -, pct. 9 åtd, pct. - -, pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, pct. AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER,9 pct., pct., pct. -, pct., pct., pct.,9 pct., pct., pct., pct. pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk,9 Danske Bank,9 Vestas Wind Systems A/S, Genmab, Pandora A/S, pct., pct. pct. Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Gilead Sciences, Apple, Amazon, Renault,9 Storebrand Gruppe, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit 9,,% Nykredit,, % Realkredit Danmark,9 pct. AKTIVSAMMENSÆTNING Kursværdi i mio. kr., pct., pct. Danske obligationer (,) Udenlandske obligationer (,),9 pct., pct., pct. Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (9,) pct. pct.,9 pct. e i investeringsforeninger (,)

5 ruppe ruppe ruppe ppe GRUPPE - bedre - end markedsudviklingen. Porteføljens AFKAST I PROCENT, -.-. KVARTAL Porteføljen gav i. kvartal et afkast på -, pct., og for de første kvartaler af har afkastet været på, pct. hvilket er Gruppe , pct. -. kvartal 9. kvartal. kvartal. kvartal åtd UDSVING Gruppe I AFKAST, -, pct. Gruppe, pct , pct. - Gruppe,9 pct., pct. AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER Gruppe, pct., pct obligationer har bidraget negativt til afkastet, mens aktier har bidraget positivt til afkastet. ne har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling. En forholdsvis høj aktieandel har haft en positiv indflydelse på porteføljens afkast. AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER, pct. -, pct. Gruppe -, pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, pct., pct., pct. -, pct., pct. 9, pct., pct., pct., pct., pct., pct., pct.,9 pct. Har Neutral du BankValg investeringsstrategi og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe pct. pct. pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Vestas Wind Systems A/S, Genmab, Pandora A/S 9,9 Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Gilead Sciences, Apple, Amazon, Renault,9 Storebrand, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation,% Nykredit, % Nykredit 9, % Nordea Kredit, AKTIVSAMMENSÆTNING Kursværdi i mio. kr., pct., pct., pct., pct., pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct., pct. pct., pct., pct. Gruppe, pct., pct. -,,,,. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal Danske obligationer (,) Udenlandske obligationer (,) Kontant (,9) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (.9,) e i investeringsforeninger (,),,

6 uppe - - Gruppe GRUPPE Porteføljen gav i. kvartal et afkast på -, pct., og for de første kvartaler af har afkastet været på, pct. hvilket er bedre - end markedsudviklingen. Porteføljens obligationer har bidraget negativt til afka stet, mens aktier har bidraget positivt til afkastet. ne har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling. En forholdsvis høj aktieandel har haft en positiv indflydelse på porteføljens afkast. pct. Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe pct. pct. pct. pct., pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. uppe pe - -. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AFKAST - I PROCENT, -.-. KVARTAL, pct UDSVING I AFKAST, - Gruppe -. pct., pct. Gruppe Gruppe, pct , pct. -. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER Gruppe,9 pct., pct., pct., pct. -,9 pct., pct.,9 pct.,9 pct. 9, pct., pct., pct. 9 åtd Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Danske Bank, Vestas Wind Systems A/S, Genmab, Pandora A/S 9, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Gilead Sciences, Apple, Amazon, Renault, Storebrand, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation,% Nykredit,9 % Realkredit Danmark, % Nykredit 9, AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER, - -, -, pct. -,. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AKTIVSAMMENSÆTNING, pct., pct., pct. Gruppe,,,, pct., 9, pct., pct., pct., pct., pct.,, -, -, -,, pct., pct., pct., pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (.,), pct. Udenlandske obligationer (,),9 pct. Kontant (9,9) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (.9,) e i investeringsforeninger (,)

7 uppe pe - - GRUPPE Gruppe 9 Porteføljen gav i. kvartal et afkast på -, pct., og for de første kvartaler af har afkastet været på, pct. hvilket svarer til markedsudviklingen. Porteføljens obligationer har bidraget negativt til afkastet, kvartal. kvartal. kvartal. kvartal AFKAST I PROCENT, -.-. KVARTAL, pct. Gruppe, pct.,9 pct. -. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal pct. -. kvartal 9. kvartal. kvartal. kvartal åtd UDSVING I AFKAST, AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL, SENESTE KVARTALER Gruppe -,, pct., Gruppe,,,9 pct.,,,, -, -, -,, pct., pct., pct. AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER mens aktier har bidraget positivt til afkastet. ne har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling. En forholdsvis høj aktieandel har haft en positiv indflydelse på porteføljens afkast., pct., pct., pct. -, pct., pct., pct. -, pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal pct. Neutral Har investeringsstrategi du BankValg og er du over år, er din opsparing placeret i denne gruppe pct. pct., pct. pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Novo Nordisk, Core Bolig VI A/S, Danske Bank, Vestas Wind Systems A/S,9 Pandora A/S,9 Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Gilead Sciences, Apple, Amazon, Renault, Storebrand,9 : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit, % Nykredit, % Realkredit Danmark, AKTIVSAMMENSÆTNING, pct., pct., pct. pct. pct. pct. pct., pct., pct.,9 pct., pct., pct., pct.,9 pct., pct., pct., pct. Kursværdi i mio. kr., pct., pct. Danske obligationer (.,9) Udenlandske obligationer (,) Kontant (9,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (,)

8 Puljeafkast for - Årlige afkast i procent Puljeafkast. kvartal Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -, -, -, Samlet afkast -, -, -, -, Puljeafkast. kvartal Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast -, -, -, -, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,, -, -, Samlet afkast, -, -, -, Puljeafkast. kvartal Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,,,, Samlet afkast,,9,, PULJENYT - UDGIVES AF SPAR NORD BANK Ansvarshavende: Peter Kristensen, direktør, Rente og Valuta Redaktion: Tina Moreau Pihl, Handels- og Udlandsområdet Spar Nord Bank Skelagervej, postboks 9 Aalborg Telefon 9 Redaktionen er sluttet. oktober Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,,,, Samlet afkast,,,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,, 9,, Samlet afkast,9, 9,, Puljeafkast Afkast i procent Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtig afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast, 9,,, Samlet afkast,,9,, Puljeafkastet kan følges måned for måned på Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. tættere på

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD Puljenyt Nr. 2 April 21 tættere på 2 1 1 pct. 18,13 pct. AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL 21 13,92 pct. INDHOLD Har du sikret din livsindkomst?...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side 4 Gruppe

Læs mere

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct.

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct. Puljenyt Nr. Oktober 21 tættere på 3, 2, 2, 1, 1,, 2, AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 21 2,23 1,7,92 INDHOLD Rød oktober på aktiemarkederne - bevar roen...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Oktober 1 tættere på 1, Pct. AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 1 1,,, -, -1, -1, -, -1, pct. -,3 pct.,7 pct. 1,1 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. 3 August 1 tættere på,8,7 Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL 1,,,,3,,1,, pct., pct.,3 pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Brexit - hvad nu?...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt Puljenyt Nr. Oktober 13 tættere på 1 pct. 9,31 pct. AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 13, pct. INDHOLD Ny forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side 3 Gruppe 1...side Gruppe...side Gruppe 3...side 7

Læs mere

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed...

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed... Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD At gøre drømme til virkelighed...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne Puljenyt Nr. April tættere på pct. Afkast i procent pr.. kvartal 3 - -,3 pct.,3 pct. -, pct. -, pct. INDHOLD Justering i investeringsrammerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves PuljeNyt Nr. April 1 Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal. 1 8 Afkast

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder?

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder? PuljeNyt Nr. 3 Juli 29 12 1 8 Afkast for 1. halvår 29 1,9 pct. 9,39 pct.,9 pct. INDHOLD Er recessionen overstået?... side 1 Markedskommentar 2. kvartal 29... side 2 Gruppe 1... side 3, pct. Gruppe 2...

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring.

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring. PuljeNyt Nr. Maj 9,,,,, -, -, -, Afkast for. kvartal 9 -, pct. -,9 pct., pct., pct. INDHOLD Skal du som selvstændig spare op i virksomheden eller på pensionsopsparing... side Markedskommentar. kvartal

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 2. november 21 Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten Redaktør: Chefstrateg Christian

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt MAJ 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Donald Trump møder den politiske virkelighed i Washington... side 2 Markedskommentar... side 4 Gruppe 1... side 6 Gruppe 2...

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen.

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen. PuljeNyt Nr. 3 August 8 - -4 - -8-1 -1 Afkast 1. halvår 8 -,4 pct. -,19 pct. -8, pct. -11,3 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Hvor meget skal der spares op for at der er "nok"?... side 1 Markedskommentar...

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker sig så megen opmærksom

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 3. september 214 Global vækst og lempelig pengepolitik overtrumfer geopolitik Redaktør: Chefstrateg

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3- måneders horisont 17. juni 215 De lange renter svinger taktstokken over de finansielle markeder Redaktør: Chefstrateg

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2010

Markedskommentar Orientering Q4 2010 Markedskommentar Det globale aktieindeks MSCI World steg omregnet til danske kroner med hele 10,88 pct. i 4. kvartal 2010. Stigningen for hele året blev herefter på 19,71 pct. Markedet i 2010 sluttede

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 8. maj 13 Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold Puljenyt Nr. August tættere på pct. Afkast i procent for. halvår - - - - -, pct. -, pct. -, pct. -, pct. INDHOLD I kreditvurderingsbureauernes vold...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Nye pensionsregler på vej - hvad betyder det for dig?... side 2 Markedskommentar... 3,68 pct. side 3 Gruppe 1... side 8

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart!

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Nyhedsbrev Kbh. 2. mar. 2016 Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart! Februar blev en urolig måned på aktiemarkederne. En vending i slutningen af måneden gjorde dog, at vores 3 afdelinger

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser!

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2015 Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension Puljenyt Nr. Oktober 2 tættere på pct. Afkast i procent for 3. kvartal 2 - -2-3 - - - -7-8 -9 - - -2-3 -,3 pct. -, pct. -, pct.,8 pct. INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side

Læs mere