TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis"

Transkript

1 TEMA Lean Trivsel med Lean i praksis

2 Trivsel med Lean i praksis 3 Indhold Lean betyder forandring Lean betyder forandring side 3 God kommunikation er et af nøgleordene. Denne pjece henvender sig til medlemmerne af samarbejdsudvalget og sikkerheds- Hvad skændes I egentlig om?, ville en kollega, der var på besøg fra en anden skatteenhed gerne vide. Men medarbejderne i SKAT Maribos Boafdelingen Men ønsket om at høste både økonomiske og arbejdsmiljømæssige gevinster ved hjælp af Lean er alt andet end en let øvelse, konstaterer arbejdsmiljø- Arbejdsmiljøforsker Niels Møller og konsulent Lena Uldall om arbejdspladsens samarbejde om en Lean-proces side 4 organisationen, som ønsker at drøfte eller indføre Lean på arbejdspladsen. Pjecen vidste ikke af noget skænderi. Derimod havde kollegaen været vidne til et af de faste tavlemøder, hvor alle medarbejdere i dag har vænnet sig til ivrigt at byde ind forskere, som følger Lean-arbejdet i en række danske virksomheder tæt. Nogle arbejdspladser tager hul på projektet, uden Sæt lederkompetencerne under lup. Arbejdsmiljøforsker Niels Møller om krav giver gode råd og værktøjer til, hvordan I kan sikre jer et godt arbejdsmiljø i en for at bidrage til, hvordan forskellige arbejdsgange kan tilrettelægges smartere. På arbejdspladsen i Maribo og på mange andre at de for alvor har forstået selve filosofien bag Lean: At det skal drives af medarbejderne. Andre går optimistisk i gang, uden at man internt i virksomheden har afklaret til ledelse i en Lean-proces side 7 Lean-processen trin for trin side 8 Lean-proces, på baggrund af erfaringerne fra tre arbejdspladser og aktuel arbejds- forsvinder stakke med sager fra den enkelte ansattes skrivebord i disse år. De finder i stedet plads i fælles bunker i sagsstyringsreoler, hvor nyetablerede med- tilstrækkeligt, hvad målet egentlig er, og hvordan såvel bundlinien som medarbejdergruppen skal høste udbytte af indsatsen. Tilliden skulle vindes tilbage. miljøforskning. arbejderteams deler ansvaret for, at bunkerne holdes effektivt nede. Om erfaringer med Lean i Nordea Realkredit side 10 Hurtige resultater bringer processen videre. BAR FOKA Målet med at indføre Lean er at effektivisere arbejdsgange og give borgere og kunder en bedre service. I nogle tilfælde er motivet samtidig at skabe et bedre Lean ligger i umiddelbar forlængelse af det udviklende arbejde. Det handler om, at medarbejderne Om erfaringer med Lean i SKAT Maribo Bobehandling side 12 psykisk arbejdsmiljø og en mere attraktiv arbejdsplads. Bag Lean managements ydre kendetegn som fælles styringsreoler og faste tavlemøder, hvor medarbej- bliver gjort myndige, tager ansvar og dermed får magt som producenter. Denne magt kan så Ro og overblik i dagligdagen. Om erfaringer med Lean i Vejle Kommunes Ydelsesafdeling side 14 dere og ledere effektivt organiserer dagligdagen og iværksætter forbedringer af arbejdsgangene, ligger en kolossal forandring af både hele organisationen og alle anvendes til at sikre, at tempoet ikke stiger, så det fører til nedslidning og stress. Mere viden og gode links side 16 medarbejderes dagligdag. Alt er forandret alle medarbejdere og ledere har Niels Møller, sektionsleder ved DTU Management og leder af fået helt nye roller med Lean!, lyder beskeden på nogle af de arbejdspladser, der i dag har indført Lean. forskningsprojektet Lean uden stress. Lean fokuserer på fem hovedprincipper 1. Forstå hvad der skaber værdi for 3. Skab flow i produktionen, så 5. Mobiliser hele organisationen og Arbejdsmiljøsekretariatet kunden og se hvilken værdikæde, produkterne skal gennem færrest skab kompetencerne til at gen- Studiestræde 3, 2. sal, 1455 København K November 2009 Tekst: Karen Brygmann/Ægir Grafisk tilrettelæggelse og billedcollager: Michael Koefoed/Ægir Grafisk produktion: Jørn Thomsen Offset A/S der skal til, for at kunden får tilfredsstillet sit behov 2. Fjern de aktiviteter i værdikæden, der ikke skaber værdi for kunden stop og ansvarsskift 4. Forstå hvad der skaber værdi for kunden og se hvilken værdikæde, der skal til, for at kunden får tilfredsstillet sit behov. nemføre løbende forbedringer. Sørg for at der sikres overblik og forbedringer af hele værdikæden ikke kun af enkelte dele ISBN

3 4 Trivsel med Lean i praksis Jobfaktorer og Lean God kommunikation er et af nøgleordene At indføre Lean indebærer en gennemgribende forandringsproces, som tydeligt kan påvirke arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. Klare aftaler om mål og udbytte samt grundig kommunikation er helt centrale værktøjer i processen Muligheder Problemer Kontrol Indflydelse på forandring og normer for arbejde Andre forandrer arbejdet og bestemmer normer Krav Bedre balance med kontrol Intensivering Social støtte Gruppeorganisering og ledelsesopbakning Rolle som modstander og kritik af fejl Anerkendelse Opmærksomhed p.g.a. deltagelse og resultater Forkastelse af hidtidige faglighed som spild Mening Fokus på værdi for kunden Fokus på besparelser Forudsigelighed Kendskab gennem deltagelse og standardisering Topstyret med mangelfuld information Det er den konkrete strategi, arbejdspladsen vælger for at indføre Lean, som bestemmer, om det psykiske arbejdsmiljø bliver påvirket i positiv eller i negativ retning. I skemaet skitseres hvordan indførelsen af Lean kan opleves som enten en forbedring eller forværring af de centrale jobfaktorer, der benævnes De 6 Guldkorn. Kilde: Forskningsprojektet Lean uden stress Det kan gå rigtigt godt eller det kan gå rigtigt skidt. er, at processen er medarbejderdrevet. Derfor skal man Forskere kan ikke i dag pege på en entydig sammen- udnytte det organiserede samarbejde på arbejdsplad- hæng imellem indførelse af Lean og et godt psykisk sen til at indgå klare aftaler om hele processen. Her skal arbejdsmiljø. fokuseres både på inddragelsen af alle medarbejdere, spørgsmål som: Hvad skal gevinsten ved Lean egentlig Alle skal vide, hvad det er, man vil opnå, og hvor- Lean giver både muligheder for at forbedre styrkelse af arbejdsmiljøet og på, hvordan gevinsten af bruges til? Bliver mit hidtidige job nu forkastet som dan man har tænkt sig at gribe det an. Gør ledelsen sig arbejdsmiljøet, men åbner også for faldgrubber, hvor Lean skal udnyttes. Måske skal 50 procent investeres i spild? ikke stor umage med at få intentionerne ud og få skabt man risikerer at forværre det. Påvirkningen af det, vi kompetenceudvikling, mens de andre 50 procent hav- I sådanne situationer kommer de indgåede aftaler forståelse blandt medarbejderne, er der stor risiko kalder de 6 guldkorn (se skema s. 5), beror på, hvordan ner på bundlinjen, pointerer Niels Møller. mellem ledelse og medarbejdere og virksomhedens for at tabe projektet på gulvet, fordi man aldrig får de arbejdspladsen fortolker Lean, som på én gang handler Set med forskningslederens øjne ligger Lean i natur- strategi for hele implementeringen af Lean automatisk ansatte med. om rationalisering af arbejdsprocesser og om øget med- lig forlængelse af det udviklende arbejde, som mange til at stå deres prøve. For nok ønsker vi som medarbej- Og der skal kommunikeres igen og igen, pointerer arbejderindflydelse på tilrettelæggelsen og indholdet arbejdspladser har taget til sig i de senere år med bl.a. dere jævnligt nye udfordringer i vores job, men samtidig projektlederen. af ens arbejde. Denne særlige dobbelthed ved Lean selvstyrende medarbejdergrupper, der planlægger og er det af afgørende betydning for vores velbefindende, Det er svært at få sit budskab ud midt i en stor fortolkes meget forskelligt, konstaterer sektionsleder tilrettelægger arbejdet selvstændigt. Samtidig må at vi oplever, at vi selv er i kontrol med kravene, der forandringsproces, fordi den kan skabe usikkerhed. ved DTU Management Niels Møller, der leder forsknings- arbejdspladserne ikke undervurdere de mange ressour- stilles. Ofte sker der det, at medarbejderne begynder at skabe projektet Lean uden stress. cer, såvel ledelse som medarbejdere uundgåeligt skal Ordentlig kommunikation igennem hele processen er deres egne historier om, hvordan tingene hænger sam- Arbejdspladsen bør i alle faser udnytte den særlige investere i en Lean-proces. et vigtigt redskab til at mindske uro og frustration midt men, og hvad der snart vil ske. Det sker særligt, hvis de ressource, som den danske tradition for medindflydelse, I takt med krav om analyser af sagsgange og vær- i en meget krævende omstillingsproces. Det fremhæver ansatte ikke oplever at få klar og ærlig besked, siger selvstændighed og medarbejderinddragelse udgør, distrømme, udvikling af fælles standarder og etable- Lena Uldall, der som en af projektlederne har undersøgt Lena Uldall. understreger han. ring af nye teams, vil der blandt mange medarbejdere Leans indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø for KL og Det helt grundlæggende element i Lean-filosofien uundgåeligt melde sig en følelse af uvished og nagende KTO bl.a. i regi af Væksthus for Ledelse. Introduktion til Lean Før Lean-processen kan gå i gang Ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljøansvarlige bør i fællesskab udvikle vision, strategi og konkrete politikker for processen. Tænk helt fra starten aspekter og ambitioner for det psykiske arbejdsmiljø ind i planerne. Måske skal området i perioder have sit eget selvstændige Lean-forum. Parterne må i god tid sikre sig opbakning og engagement i deres bagland. Vær indstillet på at Lean tager tid og kræver store ressourcer hos både ledelse og medarbejdere. Har I lige været gennem en anden stor proces, har I brug for en pause. Indgå klare aftaler om udbyttet af Lean, som både vil kunne mærkes blandt medarbejderne og på bundlinjen. Iværksat en kommunikationsstrategi for hele processen. Læg både vægt på at formidle intern kritik og de løbende resultater, der skabes, så interessen og dialogen fastholdes.

4 6 Trivsel med Lean i praksis Trivsel med Lean i praksis 7 Sæt lederkompetencerne under lup Både ledere i toppen og på mellemlederniveau møder i en Lean-proces krav om at træde i karakter med egentlige ledelsesmæssige kompetencer. Mange har derfor behov for opkvalificering, påpeger arbejdsmiljøforsker. Mange virksomheder bør kritisk granske, hvorvidt de nødvendige ledelsesmæssige kvalifikationer er til stede, inden de giver sig i kast med Lean, mener Niels Møller, sektionsleder ved DTU Management og leder af forskningsprojektet Lean uden stress. Han siger: - Man skal forstå, at man tager hul på en gennemgribende kulturændring, hvor alle i organisationen får nye roller. Det kræver egentlige ledelsesmæssige kvalifikationer ikke alene i toppen, men også på mellemlederniveau. Lederne skal sætte store mål og kunne udvikle et godt psykisk arbejdsmiljø i en proces, som samtidig fokuserer på rationalisering. De skal motivere, inspirere og coache medarbejdere og kunne etablere nye samarbejder i teams og imellem afdelinger. I sådan en proces er det langt fra nok at besidde de tekniske og faglige kvalifikationer, som mange ledere er blevet udnævnt på baggrund af, noterer han. En af grundende til, at der ikke alle steder er tilstrækkeligt fokus på egne ledelsesmæssige kompetencer, er, at mange virksomheder gør brug af eksterne konsulenter i forbindelse med Lean. Det kan der være meget ræson i både for at få nye perspektiver udefra og for at sikre såvel ledelse som medarbejdere særlig støtte og sparring i en krævende proces. Man skal huske, at man ikke kan udlicitere sit ledelsesansvar til konsulenter. Niels Møller, sektionsleder ved DTU Management og leder af forskningsprojektet Lean uden stress. Men samtidig skal man huske, at man ikke kan udlicitere sit ledelsesansvar til konsulenter. Uanset hvor godt man betaler, løser de ikke alle problemer. En succesfuld implementering beror derimod på, i hvor høj grad virksomheden selv bedriver god ledelse, inddrager medarbejderne og fokuserer på et godt arbejdsmiljø, siger Niels Møller. Introduktion til Lean Om Lean uden stress Skab medvind for ønsket om forandring: Forskningsprojektet Lean uden arbejdsmiljø. Virksomhederne deltager. Projektet finansieres af Inddrag medarbejderne i proces- Hav fokus på ledelseskompeten- Tilpas Lean til jeres egen organi- stress (Leanus) er et treårigt udvik- repræsenterer både administration, Arbejdsmiljøforskningsfonden. sen helt fra begyndelsen. Lean er cer på alle niveauer. sation. lingsprojekt, hvor forskere i samar- produktion og social- og sundheds- pr. definition medarbejderdrevet. bejde med ni virksomheder udvikler sektoren, og erfaringerne præsen- Foreløbig har projektet resulteret i Sæt målrettet ind med både Læg vægt på at fejre delresulta- og gennemfører Lean-processer. teres i Forskere fra såvel Det en drejebog med anbefalinger om Kommuniker formålet med Lean coaching af medarbejdere og ter undervejs i processen. Projektet skal munde ud i konkrete Nationale Forskningscenter for Ar- Lean, som findes på: ud til alle medarbejdere og fast- sidemandsoplæring. anbefalinger til, hvordan Lean kan bejdsmiljø, Danmarks Tekniske Uni- hold kommunikationen igennem indføres, så det sikrer både økono- versitet samt Center for Industriel hele forløbet. misk udbytte og et godt psykisk Produktion ved Aalborg Universitet

5 Trivsel med Lean i praksis 9 Lean-processen trin for trin Kom godt i gang: Brug det organiserede samarbejde til at afklare formål, strategi og konkrete politikker for bl.a. arbejdsmiljø og kompetenceudvikling for både ledelse og medarbejdere i relation til Lean-processen. Tænk helt fra starten det psykiske arbejdsmiljø ind i planerne. Måske skal området i perioder have sit eget selvstændige Lean-forum. Tag bl.a. afsæt i De 6 Guldkorn. Indgå klare aftaler om udbyttet af Lean, som både vil kunne mærkes blandt medarbejderne og på bundlinjen. Det stimulerer opbakning og engagement. Iværksæt en kommunikationsstrategi for hele processen. Læg vægt på både at formidle vanskeligheder, kritik og de løbende resultater, der skabes, så interessen og dialogen fastholdes. De 6 Guldkorn Når Lean-processen kører Sæt løbende fokus på medarbejderinddragelsen. Udnyt de forskellige typer af fora til at øge involveringen, fx afdelingsmøde, fyraftensmøde, sikkerhedsudvalg, samarbejdsudvalg, MUS-samtale mv. Hav løbende fokus på kompetenceudvikling også med henblik på den kommende forankring af processen. Hav hele tiden det psykiske arbejdsmiljø for øje, fx ved at drøfte virksomhedens sociale kapital. Tilpas løbende Lean-værktøjer og -aktiviteter til jeres egen organisation og vær samtidig forberedt på, at der ved en krævende omstilling som Lean ofte kort efter sker et dyk i produktiviteten. Tag højde for det evt. med ekstra ressourcer, da det ellers går ud over det psykiske arbejdsmiljø. Når Lean bliver hverdag Lean-processen stopper ikke. Nye ideer til forbedringer vil fortsat dukke op og blive iværksat. Med tiden kan der givetvis være behov for ny inspiration, fx i et netværk med andre virksomheder. Høsten af Lean-arbejdet skal tilrettelægges, så det mærkes blandt alle medarbejdere og ledere. Dels på baggrund af indgåede aftaler, dels på baggrund af nye ønsker og ideer, der kan være opstået undervejs. Der skal kontinuerligt tages højde for vidt forskellige individuelle behov for kompetenceudvikling, så medarbejderne kan håndtere nye arbejdsgange og opgaver. Flere evalueringer med nogen tids mellemrum kan kaste et givtigt lys over i hvor høj grad, det lykkes at gennemføre de forandringer, man har sat sig for. Både mht. effektivitet og psykisk arbejdsmiljø. Væsentlige forudsætninger for et godt psykisk arbejdsmiljø i Lean-processen er, at I oplever: Kontrol/indflydelse: Har I drøftet, hvordan medarbejderne skal inddrages i processen? Passende krav: Hvordan bevarer I fokus på kvaliteten i kerneydelsen og sikrer rimelige krav? Social støtte: Hvorledes understøttes den enkelte medarbejder og leder i forhold til ændringer i opgaver og samarbejdsrelationer? Anerkendelse: Er målbeskrivelserne tilstrækkeligt klare, så de muliggør en synlig anerkendelse, og tager I højde for den nødvendige kompetenceudvikling? Mening: Hvordan holder I fokus på kvaliteten i kerneopgaven og sikrer, at medarbejderne oplever mening i arbejdet? Forudsigelighed: Ved alle, hvad Lean-processen indebærer har I husket at lave en kommunikationsplan? Øg den sociale kapital Jo større samarbejde, tillid og retfærdighed medarbejdere og ledere oplever på arbejdspladsen, jo bedre er man gearet til udfordringerne, der følger af en stor forandringsproces. Diskuter fx: Hvordan kan vi samarbejde bedre om indførelsen af Lean? Hvordan skaber vi øget tillid til, hvad Lean skal bruges til, og hvordan det gennemføres? Hvordan kommer indførelsen af Lean til at foregå på en retfærdig måde? Evaluér Er der tendens til, at de gamle måder at gøre tingene på er ved at vende tilbage? Hvordan udvikler medarbejderes og lederes engagement i kontinuerlige forbedringer sig? Hvordan fungerer det med at samle op på nye forbedringsforslag og at give feedback? Har medarbejdere og ledere opnået de nødvendige kvalifikationer til at arbejde med de gennemførte forandringer og til at bidrage med forslag til kontinuerlige forbedringer?

6 10 Trivsel med Lean i praksis Baggrund Trivsel med Lean i praksis 11 Tilliden skulle vindes tilbage Medarbejdertrivslen dykkede markant i det første år med Lean i Nordea Realkredit, fordi de ansatte ikke oplevede medindflydelse på den nye struktur. Da de engelske konsulenter var rejst, og ledere og medarbejdere havde tilpasset Lean til deres egen dagligdag, vendte tilfredsheden tilbage. Beskeden kom et par dage før jul: Den 6. januar 2005 medarbejdere væk, var det svært at tro på, når konsulenterne stod bag en med stopur og målte de forskellige ville et team fra det internationale McKensey konsulentfirma begynde at gennemanalysere Nordea Realkredit arbejdsprocesser, forklarer Tom Rønholt. i København med henblik på at indføre Lean. De næste Såvel medarbejderne som konsulenterne oplevede, at måneder flyttede konsulenterne på det nærmeste ind samarbejdet vaklede. Der blev indkaldt til stormøde, hvor i virksomheden og ikke mindst på afdelingsleder Susan direktøren slog fast, at Lean var fremtiden for Nordea. Høyers kontor. Det tog tid at læge sårene i afdelingen, men i dag Det hele foregik på engelsk, og jeg måtte blandt andet forklare om danske arbejdsmarkedsforhold, når de i de dele af Realkreditafdelingen, der har indført Lean. ligger medarbejdertrivslen i top i hele Nordea-koncernen undrede sig over, at medarbejderne gik hjem efter otte Det skyldes, at man hurtigt tog fat på at tilpasse det timers arbejde, selv om der stadig var bunker af sager nye system til kulturen i afdelingen og fx valgte, at at tage fat på, husker hun. medarbejderne ikke så ofte, som der først blev lagt op Der er enighed blandt Susan Høyer, tillidsrepræsentant Tom Rønholt og teamleder Ritt Castillo om, at selve satte afdelingen målrettet ind med coaching i forhold til, skulle rokere mellem forskellige teams. Samtidig indførelsen af Lean langt fra var vellykket. til de nye krav, medarbejderne mødte, ligesom man Medarbejderne skal selvfølgelig involveres i så stor konsekvent har lagt vægt på, at der skal være luft i en forandring, så de udvikler en forståelse for, hvorfor hverdagen til at fejre såvel store som små produktionsmål, som når en har fødselsdag. man gør, som man gør. Lean indebærer en helt ny måde at tænke og tilrettelægge arbejdet på. Og selv om Lean kræver en meget stor omstilling. Man har ledelsen understregede, at der ikke var tale om at spare været vant til at have sine egne sager, og pludselig Realkreditafdelingen i København blev udpeget som pilotprojekt for implementering af Lean i Nordea-koncernen. Afdelingen var meget effektiv og velfungerende og blev udset til at overtage stadigt flere af de administrative arbejdsopgaver i forbindelse med privatkunders køb og salg af ejendom fra bankens filialer i København og på Sjælland. Fokus var på bedre kundeservice og øget produktivitet. Der er ikke indført Lean indenfor erhvervsrådgivningen, da denne type sager ikke tilrettelægges som stordrift. Drivkræfter: Direktion, afdelingsleder og engelske McKensey-konsulenter. Tidsforløb: Lean-processen blev iværksat i januar 2005 og var fuldt implementeret efter et år. skal man til at arbejde i et team, hvor man er fælles om opgaverne. På samme måde skal man vænne sig til i perioder at løse de samme opgaver igen og igen, for at vi kan være tilstrækkeligt effektive. Det trives mine kolleger med i dag. Desuden oplevede de det hurtigt som en stor fordel, at der ikke som tidligere hober sig sager op på de enkelte skriveborde, siger Tom Rønholt. Nordea har i dag uddannet sin egen stab af Leankonsulenter. Konsulenternes tilgang var alt for amerikansk. De mente fx, at kontoret skulle fyldes med balloner, når vi nåede bestemte mål. Hvem synes I skal puste dem op?, spurgte jeg. Vi har valgt, at Lean skal tilpasses vores egen virksomhedskultur. Susan Høyer, afdelingsleder i Nordea Realkredit Nye krav til lederprofil Coach og værkfører i én person. Sådan beskriver afdelingsleder Susan Høyer de kvalifikationer, hendes teamledere i afdelingerne, hvor der er indført Lean, skal besidde. Vi måler på alt i dag. Dermed bliver det blandt andet meget tydeligt, hvor meget hver enkelt medarbejder producerer og hvor sikre, hver især er. De fleste mennesker vil helst være verdensmestre inden for deres felt og aldrig blive grebet i en fejl. Derfor kan det være svært at få nogle til at flytte team og skulle tage fat på nye opgaver, men det skal vi som ledere formå at opmuntre til, siger hun. Teamleder Ritt Castillo nikker bekræftende til, at der med Lean meget mere end tidligere skal tænkes i hele organisationens behov. Umiddelbart kan man have mest lyst at sige nej, når man bliver spurgt, om ikke man kan videregive sin mest rutinerede medarbejder de næste måneder. Det kræver et blik for, at der er en større spidsbelastning i et andet team, selv om vi også har travlt. Samtidig må jeg have tillid til, at jeg selv får ekstra ressourcer, når der bliver behov for det, siger han. For mindre effektive medarbejdere kan det være hårdt ved de daglige tavlemøder at konstatere, at der er kolleger, som er dobbelt så produktive som dem selv. Her skal teamlederne støtte op og fx parre medarbejdere i sidemandsoplæring. I dag har vi et større behov for decideret ledelsesmæssige kvalifikationer samtidig med, at lederne også har en rolle som værkførere. De skal kende produktionen helt ned i detaljen for at kunne sætte præcist ind med de rette medarbejderressourcer, så vi hele tiden opfylder vores mål, siger Susan Høyer. Forandringsprocesser er altid en udfordring Social kapital nødvendig for at lykkes Social kapital defineres som tillid, retfærdighed og samarbejde. Disse parametre er afgørende for jeres arbejdsmiljø, også når I vil indføre Lean. for forandringen. Tilliden skal fastholdes igennem hele processen. Derfor er det vigtigt med en klar beskrivelse af formål og en åben, løbende kommunikation. Oplever medarbejderne normalt beslutningerne, der træffes, som retfærdige? Retfærdigheden kan øges ved, at medarbejderne oplever processen som et fælles udviklingsarbejde blandt ledelse og medarbejdere. Hvis formålet med Lean alene er besparelser og ikke en optimering af kerneopgaven, kan der opstå modstand. Hvor stor tillid oplever I imellem medarbejderne indbyrdes og imellem medarbejdere og ledelse i dagligdagen? Er tilliden høj, er der gode forudsætninger Forandringsprocessen skal gennemføres i dialog med medarbejderne. Og I bør sikre jer, at de ledelsesmæssige ressourcer og kompetencer er til stede.

7 12 Trivsel med Lean i praksis Trivsel med Lean i praksis 13 Hurtige resultater bringer processen videre Der blev prioriteret skarpt, da Lean-arbejdet i SKAT s specialcenter for Bobehandling i Maribo begyndte at kaste de første mange forslag til forbedrede arbejdsgange af sig. Målsætningen var at skabe hurtige og virkelig mærkbare resultater, så gnisten hos medarbejderne ikke forsvandt i den krævende proces. Opstart af Lean Det kræver tid at indføre Lean, fastslår skattemedarbejder Anne Jensen: I flere måneder føltes det ind imellem nærmest som at have to fuldtidsjob. Ofte sad vi til møde i analyse- i håndtering af en række specialfunktioner og sager, var vanskelig. Men det nye system bidrager ikke alene til større effektivitet, men også til at alle har et langt større overblik. Perioderne med spidsbelastning er næ- Når Lean-processen skal igang Formålet skal være klart. I SKAT har man udpeget tre ligestillede fokuspunkter: Bedre Et historieværksted hjalp gruppen mindst det halve af arbejdsdagen, og når jeg sten væk, desuden er det blevet meget lettere at lære kundeservice, øget produktivitet og større kom tilbage, fik jeg straks øje på de voksende bunker nye kolleger op, fordi alle processer er beskrevet. arbejdsglæde. Måske var der for meget knas i medarbejdergruppen. af sager. Den eksterne konsulent var hele tiden meget Medarbejderne styrer langt det meste af tiden Nogle virksomheder uddanner egne Lean-konsu- Måske var ledelsen ikke klædt fagligt på til at lede ivrig for, at vi skulle videre i udviklingsarbejdet, mens jeg arbejdstilrettelæggelsen selv. Kun når der er særlige lenter, andre tilknytter eksterne eller benytter processen. Eller måske lå kravene om nye forandringer følte, at jeg forsømte min afdeling. belastninger med f.eks. ferie eller megen sygdom, er der begge dele. Interne konsulenter kan være med alt for tæt på en anden voldsomt krævende proces i For både afdelingsleder Finn Olsson og tillidsrepræ- brug for at jeg træder til med en særlig brandsluknings- til at sikre en bedre forankring af processen. virksomheden. sentant Hanne Kappen Pedersen var det afgørende, plan, siger en tilfreds afdelingsleder, Finn Olsson. Prioriter hurtige, mærkbare resultater, så gni- Store omstillingsprocesser glider sjældent uhindret at medarbejderne snarest muligt mærkede, at ind- sten fastholdes i processen. af sted, og på en særlig temadag satte medarbejderne satsen lønnede sig. Derfor blev forslag til ændringer i afdelingens interne sagsbehandling, der for alvor ville Som leder har man brug for hjælp udefra for at Har I tidligere været gennem vanskelige forandringsprocesser, kan et historieværksted være i SKATs Bobehandlingscenter i Maribo fokus på tidligere erfaringer med forandringsprocesser for at hjælpe skabe luft i hverdagen, opprioriteret. Det var vigtigt, at medarbejderne ikke var afhængige af eksterne samarbejdspartneres engagement, men hurtigt selv kunne indføre Lean. Det indebærer enorme forandringer, og konsulenterne stillede nødvendige spørgsmål redskabet til at løsne op for gemte konflikter. Husk at medarbejderne ser frem til at høste frugterne af indsatsen, fx ved bindende aftaler Lean-processen på vej. Det var rigtig interessant at lytte til andres oplevelser af de processer, man selv har været med i, og at skabe resultater. Arbejdet med at udvikle en lang række standardprocedurer, som i dag har forkortet sagsbehandlingstiden betydeligt, viste sig desuden at være en meget nyttig teambuilding-øvelse i afdelingen, som var ekspanderet til mange ting, som vi ikke selv fik øje på. Afdelingsleder Finn Olsson, SKAT Maribo Bobehandling om kompetenceudvikling. Baggrund snakke tingene igennem i et nyt lys, fordi det nu ligger nogle år tilbage. Samtidig satte det nye tanker i gang om den Lean-proces, vi var midt i, siger skattemedarbejder Anne Jensen. Temadagen var ledet af medarbejdere ved det voldsomt i både opgaver og bemanding på få år. Næste vigtige skridt er at få fuldt udbytte af de frigivne SKAT skal øge effektiviteten med 25 % i forhold til Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og var et til- De mange nye kolleger oplevede, at det var fuldt le- ressourcer i form af øget kompetenceudvikling, pointe- 2007, kræver politikerne. Et af midlerne er indfø- bud til skattecentret og andre otte virksomheder, som galt at spørge ind til, hvorfor vi gjorde sådan eller sådan rer både han og medarbejderne. relse af Lean. SKAT-enheden Bobehandling i Maribo samarbejder med forskerne om implementering af Lean. og komme med deres egne forslag til nye procedurer. Vi vil ikke alene være mere effektive, men også var del af anden bølge Lean-projekter, som SKAT Historieværkstedet var blandt andet godt til at Lean-processen var med til at udvikle et virkelig godt fagligt dygtigere. I denne tid får vi bl.a. et større antal satte i værk i Lean blev indført i Bobehandlin- skabe opmærksomhed om de gode oplevelser, vi har socialt fællesskab i hele afdelingen, fremhæver Hanne tunge sager med tvangsopløsning i forbindelse med gen kort efter, at afdelingen var vokset fra 2 til 15 haft med forandringsprocesser undervejs, så vi også Kappen Pedersen. finanskrisen. Her er brug for videndeling, så de også kan medarbejdere i forbindelse med fusionen mellem de husker at tage ved lære af dem, siger afdelingsleder Omstillingen fra individuel sagsbehandling til blive håndteret effektivt af flere medarbejdere. Den kommunale og statslige skatteforvaltninger. Siden Finn Olsson. teamsamarbejde, hvor hver enkelt medarbejder trænes udfordring skal vi snarest have løst, siger Finn Olsson. er afdelingen vokset yderligere til 22 medarbejdere, da man overtog opgaver fra afdelinger i København og på Sjælland. Drivkræfter: Ledelse og medarbejdere bistået af en proceskonsulent i SKAT, der er uddannet i Leanprincipperne samt en ekstern Lean-konsulent. Tidsforløb: Lean-processen blev iværksat 1. januar 2007 og var fuldt implementeret efter et år.

8 Baggrund 14 Trivsel med Lean i praksis Trivsel med Lean i praksis 15 Ro og overblik i dagligdagen Store sagsbunker på skrivebordene pressede medarbejderne i Ydelsesafdelingen i Vejle Kommune så meget, at enkelte brød sammen og flere overvejede at søge væk. Nu er bunkerne væk, og medarbejderne har fået overskud til at deltage i både efteruddannelse og udviklingsarbejde. For afdelingsleder Lone Lisby var det ingen sag, da hun Tidligere kunne de såkaldte bøvlesager, som kræver for nylig skulle finde medarbejdere til en særlig opgave. stor viden, overblik og akkuratesse ligge som sort Snart var der sat navn på dem, som ville hjælpe lokale samvittighed på skrivebordet i flere måneder, fordi der arbejdsgivere med at gebærde sig igennem skemaer hverken var ro eller ressourcer til at gøre dem færdige og lovgivning, når medarbejdere bliver syge, og der før i sidste øjeblik. Nu bliver selv de ekspederet betydeligt hurtigere. skal udbetales sygedagpenge. Tidligere var det ofte en kamp at finde frivillige til den slags opgaver.men efter Skiftet til den fælles sagsbehandling fra tidligere tiders opdeling efter cpr-nummer bekymrede på forhånd medarbejderne i Vejles Ydelsesafdeling selv tog teten for at implementere Lean, er katastrofalt underskud af mange medarbejdere, for kunne man ikke let komme ressourcer blevet vendt til overskud. til at begå fejl, når sager nu kunne gå fra hånd til hånd? Umiddelbart lød Lean som endnu et stort projekt, Men det er der taget højde for med udarbejdelse af fælles standarder og ved, at man noterer i journalen, når vi bare ikke magtede, for på det tidspunkt hang vi kun i med det yderste af neglene. Men ledelsen holdt fast og der fx er talt med en arbejdsgiver om noget særligt. lovede fuld opbakning. Og noget skulle helt klart ske for, Som leder glæder Lone Lisby sig over, at midlerne til at vi i afdelingen kom videre, så vi lod os til sidst overtale, fortæller Krista Stidsen og Birgitte Simonsen. givere og jobcentret har noteret sig, at sagsbehand- efteruddannelse på ny bliver brugt, og at både arbejds- Det har ingen fortrudt, for i dag er der en helt anderledes arbejdsro og overblik i dagligdagen blandt de 14 I dag er udfordringen, hvordan vi bedst driver udlingstiden er blevet mere effektiv. medarbejdere. Vagtplanen sikrer, at der bliver taget hånd viklingen videre. Vi håber at få ja til nogle midler, vi har om al mail, almindelig post og telefoner. Og væk fra støj søgt til bl.a. at besøge andre arbejdspladser, der kan og uro kan de kolleger, der ikke har den tjans, koncentrere inspirere os. sig om sagerne, der venter i den fælles sagsstyringsreol. Lean virker bestemt, men det skal ikke ind over alt. Vejle Kommune har de seneste år implementeret Lean i flere forvaltninger. I Ydelsescentret, som bl.a. står for sagsbehandling og udbetaling af sygedagpenge og kontanthjælp, var medarbejderne meget hårdt pressede af store sagsmængder. Direktionen besluttede ved hjælp af Lean at effektivisere sagsbehandlingen for at sikre mere luft i dagligdagen og udvikle et bedre arbejdsmiljø. Der skulle ikke spares medarbejdere, og det var vigtigt for ledelsen, at medarbejderne selv drev Lean-projektet. Første forsøg blev iværksat i 2007 kort efter kommunesammenlægningen. Men det viste sig at være for tæt på den krævende sammenlægningsproces. Medarbejderne var endnu ikke klar til et nyt, stort udviklingsprojekt, og initiativet blev udsat til januar Drivkræfter: Medarbejderne i Ydelsesafdelingen, bistået af deres teamkoordinator samt en konsulent i kommunens Kultur og Borgerservice, begge skolet i Lean-principperne. Desuden medvirkede lejlighedsvis en ekstern Lean-konsulent. Forvaltningen bakkede tydeligt op og en leder herfra deltog løbende ved flere arrangementer i processen. Tidsforløb: Lean-projektet startede januar 2008 og Lean-løsningerne blev indført i juni samme år. Det er yderst velegnet på områder, hvor der er store sagsmængder og mange gentagelser i arbejdet. Men jeg kan ikke se det inden for sager, der vedrører fleksydelse eksempelvis. De kræver en tæt opfølgning på den enkelte borger, og så kan vi ikke byde folk, at det meget vel kan være en forskellig sagsbehandler fra gang til gang, der kontakter dem, siger Lone Lisby. Ekstra ressourcer gav god start på Lean Den hyggelige og koncentrerede stemning under sidste års særlige lukkedage, inden Lean-projektet skulle i luften, huskes stadig blandt medarbejderne i Vejle Kommunes Ydelsesafdeling. Det er vigtigt, at der skaffes de nødvendige ressourcer, når så stort et projekt skal starte. Vi fik ro til at rydde ordentligt op eksempelvis. Og i det hele taget oplevede vi en stor opbakning fra cheferne i forvaltningen i hele processen. Vi var ikke i tvivl om, at projektet var prioriteret højt ofte deltog folk fra ledelsen også ved dele af temadagene, fortæller Birgitte Simonsen og Krista Stidsen. De oplevede, at det gav bonus, at meget af forarbejdet ikke foregik i et velkendt mødelokale på Rådhuset, men i stedet ude af huset, hvor der også var tid til en god frokost undervejs. Og med lejlighedsvis hele to engagerede konsulenter at sparre med, følte de sig pludselig lidt forkælede. Til gengæld kvitterede medarbejdergruppen selv med et til tider utålmodigt engagement for at få Lean i gang og ved fra dag ét med de nye principper selv at varetage styringen af det ugentlige tavlemøde på skift. Vi oplever en meget større frihed og har fået meget mere tid ved at indføre fælles standarder og fælles sagsbehandling. Birgitte Simonsen, medarbejder i Vejle Kommunes Ydelsesafdeling Når Lean bliver del af hverdagen Medarbejderne blev drivkraften i processen Tydelig opbakning og engagement fra både den nærmeste og den centrale ledelse er afgørende for resultatet af en Lean-proces. Medarbejderne kan med den rette støtte selv drive processen fra start til mål. Ekstra ressourcer som fx særlige lukkedage, hvor medarbejderne kan få ryddet op i gamle bunker, har meget stor betydning for, hvordan processen opleves. Når Lean er blevet dagligdag, er det vigtigt at tænke i, hvordan processen kan drives videre.

9 Mere viden Gode links Lean i kommunerne effektivisering i fællesskab Håndbog fra 2008 om resultater og erfaringer fra fire pilotforsøg med Lean inden for forskellige områder i kommunerne. Rummer inspiration for både ledere og medarbejdere. Håndbogen er gratis og kan rekvireres hos Væksthus for Ledelse eller downloades på Trivsel i arbejdslivet Metoder til styrkelse af det psykiske arbejdsmiljø Værktøjsbog fra 2008 om godt psykisk arbejdsmiljø rettet mod ledere, tillidsvalgte og andre nøglemedarbejdere. Rummer bl.a. et kapitel om Involverende Lean. Udgivet af Center for arbejdsliv, Teknologisk Institut. Bogen kan bestilles på Trivsel og Lean Pjece fra 2008 for medarbejdere, ledere, tillidsvalgte og konsulenter baseret på erfaringer fra projektet Kommunal Lean uden stress, der blev iværksat af KL og KTO. Pjecen formidler viden og gode råd om, hvordan en arbejdsplads kan undgå stress og styrke arbejdsglæden og trivslen i en Lean-proces. Pjecen er udgivet af Det Personalepolitiske Forum og kan downloades på Der findes desuden en lang række faglitteratur om Lean. Forskningsprojektet Lean uden stress (Leanus) har udviklet en hjemmeside med en drejebog for medarbejdere og virksomheder, der vil indføre Lean og samtidig prioritere et godt psykisk arbejdsmiljø. Portal for bl.a. ledere, medarbejdere og sikkerhedsrepræsentanter med mange temaer og eksempler på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Her findes både gode råd og konkrete værktøjer, baggrundsviden og en guide til love og regler. Videncenter for Arbejdsmiljø står bag portalen. Er Arbejdsmiljørådets portal, som skal medvirke til et bedre psykisk arbejdsmiljø. Her findes information, temaer, værktøjer samt love og regler. Man kan bl.a. søge inden for særlige brancher. Er en hjemmeside om arbejdsmiljø for alle i den offentlige sektor og finanssektoren. Bag hjemmesiden står de tre branchearbejdsmiljøråd inden for områderne: Finans, offentlig kontor og administration, social og sundhed samt undervisning og forskning. Hjemmeside udviklet af Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig kontor og Administration (BAR FOKA), hvor I kan få hjælp og finde inspiration i forhold til implementering og optimering af team eller projektarbejde. Arbejdsgivere og arbejdstagere inden for administrationsområdet i stat, regioner og kommuner, samarbejder om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration. Branchearbejdsmiljørådet kortlægger branchernes særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper arbejdspladserne med at løse dem ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale, at holde temamøder samt at udvikle arbejdsmiljøkurser. I Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration deltager repræsentanter for Finansministeriet, KL, Danske Regioner, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, AC, Finansforbundet, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Dansk Socialrådgiverforening, Kommunale Organisationers Samarbejde, Statsansattes Kartel, HK / Kommunal og HK / Stat. Varenummer Køb materialet i Prisen er 30 kr. Hent opdateringer samt pdf-version på Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis TEMA Lean Trivsel med Lean i praksis Trivsel med Lean i praksis 3 Indhold Lean betyder forandring Lean betyder forandring side 3 God kommunikation er et af nøgleordene. Denne pjece henvender sig til medlemmerne

Læs mere

TRIVSEL MED LEAN I PRAKSIS. Trivsel med Lean i praksis_tryk.indd 1

TRIVSEL MED LEAN I PRAKSIS. Trivsel med Lean i praksis_tryk.indd 1 Trivsel med Lean i praksis 1 TRIVSEL MED LEAN I PRAKSIS Trivsel med Lean i praksis_tryk.indd 1 05-10-2016 19:35:28 INDHOLD 3 Lean betyder forandring 5 God kommunikation er et af nøgleordene Arbejdsmiljøforsker

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Lean uden stress et forskningsprojekt i 10 virksomheder. af Lektor, PhD, Kasper Edwards kaed@man.dtu.dk

Lean uden stress et forskningsprojekt i 10 virksomheder. af Lektor, PhD, Kasper Edwards kaed@man.dtu.dk Lean uden stress et forskningsprojekt i 10 virksomheder af Lektor, PhD, Kasper Edwards kaed@man.dtu.dk Lean Uden Stress LeanUS-projektet Perjektet er gennemført i 2006-10 Kontekst Lean spredes hastigt

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben Lean på OUH Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet Lean-staben OUH ganske kort fortalt Odense Universitetshospital er et af landets tre største hospitalscentre med opgaver inden for behandling,

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen. HK Stat TR Træf 27. august 2014

Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen. HK Stat TR Træf 27. august 2014 Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen HK Stat TR Træf 27. august 2014 Formål Inspiration: Hvordan kan I arbejde med social kapital? Konkrete, aktive værktøjsøvelser Refleksion: Hvordan

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø i virksomheden giver sundere og mere tilfredse medarbejdere.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen: Hvem gør hvad? IGLO står for: Individet - Den enkelte medarbejder Gruppen - Teamet/afdelingen Ledelsen - Mellemledelsen Organisationen

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 hvor vi lader op Værktøj 9 1 NY_9 tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 Indhold 3 Introduktion 4 Oplæg til drøftelse af pausepraksis 5 Pausekultur som et godt værn mod stress 6 Instruktion til et lille pusterum

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Jeg jo ikke lige psykolog men

Jeg jo ikke lige psykolog men Jeg jo ikke lige psykolog men v/ Arbejds- og Organisationspsykolog Signe Ferrer-Larsen Drøft med sidemanden Hvorfor er denne workshop relevant for dig? Når det kommer til trivsel og psykisk arbejdsmiljø:

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU?

Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU? Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU? Nye IT-systemer, digital kontakt til borgerne, mere selvbetjening, digitale redskaber integreret i ens arbejde. Den offentlige sektor er i rivende udvikling

Læs mere

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012.

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012. Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening September 2012 Maj 2012 Dagens program kl. 13.30-17.00 13:30: Åbning af workshop Introduktion

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

De 3 fluer og de tre diamanter

De 3 fluer og de tre diamanter Oplæg og drøftelse for DSR Silkeborg 24. januar 2013 v. Michael Munch-Hansen Århus 29.januar 2013 v. Michael Martini Jørgensen Herning 5. februar 2013 v. Michael Munch-Hansen De 3 fluer og de tre diamanter

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress Efter stress - om at komme tilbage på arbejde efter stress En guide til borgere med stress INDLEDNING Det er svært at skulle på arbejde igen, efter at have været sygemeldt med stress. Der er mange spørgsmål,

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Rigtig god fornøjelse! Helle www.cbaf.dk Center for Balance mellem Arbejdsliv

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Kom godt i gang med social kapital

Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Overvejelser og afklaringer inden I går i gang og undervejs i en indsats for at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. Anvendelse

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når der sker forandringer på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når der sker forandringer på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når der sker forandringer på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011 om

Læs mere