Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper"

Transkript

1 Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April

2 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2009 Bidragyder(e): Udviklingsstøttekontoret Fotograf(er): istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. (Tryk) ISBN Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. (Web) =

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Formål... 3 Nyt siden sidst Hvem kan søge om tilskud? Hvad giver vi støtte til?... 5 Udviklingsstrategier... 5 Indsatsområder... 5 Etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne Mikrovirksomheder uden for jordbrugs- og fødevaresektoren Turisme Diversificering på jordbrugsbedrifterne til ikke-jordbrugsaktiviteter Basale servicefaciliteter Små og mellemstore fødevarevirksomheder Kompetenceudvikling og informationskampagner...7 Etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne Basale servicefaciliteter Fornyelse i landsbyer Natur- og kulturarv Diversificering på jordbrugsbedrifterne til ikke-jordbrugsaktiviteter Mikrovirksomheder uden for jordbrugs- og fødevaresektoren Kompetenceudvikling og informationskampagner i forbindelse med gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi...9 Samarbejdsprojekter Projekter, der har fået tilsagn om midler fra Velfærdsministeriets puljer Projekter, der omfatter opgaver, som normalt varetages af offentlige myndigheder Projekter, hvor der kan være tvivl om de kan opnå tilskud De minimis-reglen Betingelser for tilskud Betingelser Effekter set i forhold til målsætninger i den lokale udviklingsstrategi Er projektet bæredygtigt? Tilskudsberettigede udgifter Frivilligt arbejde (kun i almennyttige projekter)...15 Ikke tilskudsberettigede udgifter Udgifter til eget og ansattes arbejde Tilskuddets størrelse Tilskudsprocenter Finansiering af projekter Projekter fra lokale aktionsgrupper i yderkommuner og landkommuner = 1

4 Projekter fra lokale aktionsgrupper i mellemkommuner Medfinansiering fra andre offentlige myndigheder Overfinansiering af projekter Behandling og prioritering af ansøgninger...21 Ansøgning om tilskud Behandling af ansøgninger i den lokale aktionsgruppes bestyrelse Kvittering og igangsættelsestilladelse Behandling af ansøgninger i FødevareErhverv Afgørelsen...23 Mulighed for at klage Tilsagn og vedligeholdelse af tilsagn...24 Gennemførelse af projekt Ændring af projekt Forlængelse af projektperiode Ændring af budget Overdragelse af projekt Projekt opgives Udbetaling af tilskuddet...26 Hvornår kan tilskuddet udbetales Betingelser for udbetaling Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter (3 procents reglen) Mere om udbetaling Afslutning af projekt...28 Afrapportering Skiltning Kontrol Bortfald...29 Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Force majeure Straffebestemmelser FødevareErhvervs brug af data...30 Offentliggørelse af persondata på FødevareErhvervs hjemmeside Lovgrundlag Yderligere oplysninger...32 Bilag 1 Beskrivelse af udgifts og budgetarter...33 Bilag 2 Normtimesatser...36 = 2

5 Introduktion Denne vejledning skal du bruge, når du ønsker at søge om tilskud under de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne og Etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne. Her finder du oplysninger om tilskudsordningernes formål, hvem der kan søge, og hvordan man gør. Der findes desuden en vejledning til udbetaling af tilskud under ordningerne, som skal bruges, når du skal anmode om at få udbetalt tilskud. Begge vejledninger findes på FødevareErhvervs hjemmeside Formål Formålet med tilskudsordningerne er at fremme projekter, der skaber nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. Tilskudsordningerne er en del af det danske landdistriktsprogram , der overordnet set har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Nyt siden sidst Denne vejledning er en opdatering af vejledningen fra oktober Opdateringen sker i forbindelse med at bekendtgørelserne om etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne er blevet ændret. Følgende afsnit er tilføjet, uddybet eller ændret: Øget fokus på projekternes effekter. Præcisering af hvilke projekter er støtteberettigede. Præcisering af begrebet frivilligt arbejde. Præcisering af forundersøgelser og udviklingsprojekter. Præcisering af reglerne om eget og ansattes arbejde. Eksempler på puljer fra andre offentlige myndigheder, der kan bruges som medfinansiering. Desuden er der en række uddybninger, som tydeliggør de eksisterende regler. 3

6 1. Hvem kan søge om tilskud? Foreninger, privatpersoner, virksomheder, organisationer, almennyttige sammenslutninger og offentlige myndigheder kan søge om tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres i en af de lokale aktionsgruppers geografiske område. Dog kan tilskud til fornyelse i landsbyer 1 ikke søges af privatpersoner og virksomheder, og tilskud til kompetenceudvikling, informationskampagner, analyser og undersøgelser i forbindelse med gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi 2 kan kun søges af bestyrelserne for lokale aktionsgrupper, som er godkendt af FødevareErhverv. 1 jf. 8, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne. 2 jf. 8, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne og i bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne. 4

7 2. Hvad giver vi støtte til? For at en ansøger kan opnå tilskud til et projekt, skal formålet med projektet ligge inden for rammerne af den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi og bidrage til at opfylde aktionsgruppens kvantitative mål. Samtidig skal projektet falde inden for et af ordningernes indsatsområder og opfylde kravene, som er beskrevet i bekendtgørelsen. Det er op til dig som ansøger at beskrive, hvordan projektet bidrager til opfyldelse af målene i den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi. Udviklingsstrategier De lokale aktionsgrupper har deres egne hjemmesider, hvor deres udviklingsstrategi er tilgængelig. Se link til aktionsgruppernes hjemmesider på Indsatsområder Der kan søges om tilsagn om tilskud under tilskudsordningerne Etablering af nye arbejdsplader i landdistrikterne og Etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne. Der er i alt 6 indsatsområder inden for hver ordning. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at projektet falder ind under et af disse indsatsområder. Indsatsområderne er beskrevet herunder. Etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne 1. Mikrovirksomheder uden for jordbrugs- og fødevaresektoren med op til 10 medarbejdere og en årlig omsætning under 2 mio. euro. Nyetablering af mikrovirksomheder. Udvikling af eksisterende mikrovirksomheder. Projekterne skal omhandle etablering og udvikling af mikrovirksomheder, der ikke har tilknytning til jordbruget (inkl. gårdbutikker), og det er et krav, at der etableres nye arbejdspladser i forbindelse med projektet. Eksempler på projekter vedr. mikrovirksomheder kan være etablering af lille konsulentvirksomhed eller udvikling af nye produktionsmetoder i en lille smedevirksomhed. Tilskud til markedsføring af produkter eller virksomheder kan kun være en mindre del af det samlede projekt. 2. Turisme Udvikling af mindre turismeaktiviteter. Rekreativ infrastruktur og overnatningsmuligheder i mindre målestok. Markedsføring af turismeprodukter for området. 5

8 Eksempler på projekter vedr. turisme kan være markedsføring af bondegårdsferie i et område, markedsføring af lystfiskerferie ved Limfjorden, etablering af besøgshave ved gammel herregård eller etablering af en kæde af bed and breakfast i regionen. 3. Diversificering på jordbrugsbedrifterne til ikke-jordbrugsaktiviteter Nye aktiviteter på jordbrugsbedriften, der ikke er forbundet med egentlig jordbrugsvirksomhed eller med forarbejdning af jordbrugsprodukter. Diversificering på jordbrugsbedriften betyder, at jordbrugeren iværksætter nye aktiviteter på ejendommen, der ikke har med jordbrug at gøre, og der kan være med til at forøge bedriftens indkomst. Det er et krav, at projektet har til formål at skabe nye arbejdspladser i landdistrikterne. Eksempler på projekter vedr. diversificering på bedrifterne til ikke-jordbrugsaktiviteter kan være gårdbutikker, etablering af mini tømmervirksomhed i en gammel lade, etablering af galleri, restaurant, kursuscenter, feriecenter, systue, produktion af fjernvarme, advokatkontor, konsulent virksomhed eller skønhedsklinik i en tom kostald. Definitionen på en jordbrugsbedrift er, at den mindst skal have et arbejdskraftbehov på 415 timer pr. regnskabsår, se bilag Basale servicefaciliteter Etablering af nye eller bevarelse af lukningstruede servicefaciliteter af betydning for livet i landdistrikterne, herunder for erhvervs-, kultur- og fritidslivet i landdistrikterne. Etablering af adgang til ny informations- og kommunikationsteknologi for virksomheder i landdistrikterne. Ved en basal servicefacilitet forstås alle former for almindelige servicefaciliteter rettet mod borgerne. Der skal være tale om en vedvarende service eller aktivitet. Det er desuden et krav, at projektet medfører etablering af nye arbejdspladser. Eksempler på projekter vedr. basale servicefaciliteter kan være etablering af en lektiecafé, etablering af internet i virksomheder i udkantsområder eller opretholdelse af privat minibus service. Der kan ikke gives tilskud til enkeltstående begivenheder som f.eks. konferencer og festivaler eller forundersøgelser. 5. Små og mellemstore fødevarevirksomheder med op til 250 ansatte og omsætning på op til 50 mio. euro. Investeringstilskud til udvikling af forarbejdningsvirksomheder med henblik på at skabe flere arbejdspladser. Projekterne skal omhandle investeringer i små og mellemstore fødevarevirksomheder og det er et krav, at projektet medfører etablering af nye arbejdspladser. 6

9 Eksempler på projekter vedr. små og mellemstore fødevarevirksomheder kan være investering i nye maskiner til produktion af færdigretter, sorteringsmaskiner eller softwareudvikling. Der kan alene gives støtte til investeringer inden for forarbejdning af fødevarer, således ikke nonfood, dyrefoder eller skovbrugsprodukter. 6. Kompetenceudvikling og informationskampagner i forbindelse med gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi Analyser og undersøgelser af lokalområdet med henblik på at skabe flere arbejdspladser. Eksempler på projekter vedr. kompetenceudvikling og informationskampagne kan være kurser for bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, undersøgelser af markedspotentialer i lokalområder, etablering af netværk af aktører indenfor aktionsgruppens formål eller informationskampagne om ordningerne overfor mulige ansøgere. Det skal bemærkes, at der skal være tale om kompetenceudvikling specifikt knyttet til gennemførelsen af udviklingsstrategien og ikke decideret uddannelse såsom kurser eller praktisk uddannelse, der indgår i normale uddannelsesprogrammer eller systemer på gymnasieniveau eller derover. Der kan ydes støtte til kurser af kortere varighed f.eks. værktøjer (IT, skrivekurser ), kortere forløb f.eks. mødeledelse eller kursusforløb for bestyrelsen, herunder temamøder, teambuilding og lign. Bemærk, at det kun er bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, der kan søge under dette indsatsområde. Etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne 1. Basale servicefaciliteter Etablering af nye eller bevarelse af lukningstruede servicefaciliteter af betydning for levevilkårene i landdistrikterne. Etablering af adgang til ny informations- og kommunikationsteknologi. Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne, herunder for erhvervs- kultur- og fritidslivet i landdistrikterne og navnlig formidlingsrettede projekter, som involverer et bredt udsnit af den lokale befolkning. Etablering af netværk, der kan styrke samarbejde og sociale relationer i landdistrikterne. Ved en basal servicefacilitet forstås alle former for almindelige servicefaciliteter rettet mod borgerne. Der skal være tale om en vedvarende service eller aktivitet. Eksempler på projekter vedr. basale servicefaciliteter kan være etablering af kontorfællesskaber, oprettelse af netværk for folk med distancearbejdsplader, etablering af internet til lokalområde, tandlæge, lægehus, købmand hvor dette mangler i lokalområdet eller førstehjælpskur- 7

10 sus i forbindelse med opsætning af hjertestartere i et forsamlingshus. Vær opmærksom på, at offentlige myndigheder ikke kan få tilskud til projekter, der omfatter opgaver, der normalt varetages af offentlige myndigheder. Private virksomheder kan godt søge om tilskud til den type opgaver f.eks. ældrepleje og børnepasning. Enkeltstående begivenheder som f.eks. konferencer og festivaler eller forundersøgelser uden varig effekt på levevilkårene i landdistrikterne kan ikke opnå tilskud. 2. Fornyelse i landsbyer Renovering og sanering af bygningsmassen i landsbyerne, som indgår i planlægning for det pågældende geografiske område. Små miljøprojekter, herunder i parker og ved veje. Eksempler på projekter vedr. fornyelse i landsbyer kan være renovering af landsbytorv, renovering af møllebygning eller oprensning af landsbygadekær. En landsby defineres i denne ordning som en sammenhængende bebyggelse på højst 3000 indbyggere. Vær opmærksom på, at privatpersoner og virksomheder ikke kan søge under dette indsatsområde. 3. Natur- og kulturarv Bevarelse, genopretning og forbedring af natur- og kulturarven. Formidling af natur- og kulturarven. Rekreativ infrastruktur i forbindelse med naturarven. Eksempler på projekter vedr. natur- og kulturarv kan være etablering af naturstier, renovering af kulturhistoriske monumenter, opsættelse af fugletårn, naturgenopretning, afholdelse af historisk marked, opsætning af teaterforestilling, opsætning af shelters og afgræsningsarealer til opretholdelse af overdrev eller enge. Vær opmærksom på, at der kun kan gives tilskud til projekter, der har en varig effekt på levevilkårene i landdistrikterne. 4. Diversificering på jordbrugsbedrifterne til ikke-jordbrugsaktiviteter Udbud af kulturaktiviteter på bedrifterne. Udbud af fritidsaktiviteter på bedrifterne. Udbud af basale servicefaciliteter på bedrifterne. Diversificering på jordbrugsbedriften betyder, at jordbrugeren iværksætter nye aktiviteter på ejendommen, der ikke har med jordbrug at gøre, og som kan være med til at forøge bedriftens indkomst. Det er et krav, at projektet har til formål at skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne. Eksempler på projekter vedr. diversificering på bedrifterne til ikke-jordbrugsaktiviteter kan 8

11 være oprettelse af wellness-center i en tom lade eller etablering af værksted for lokale kunstnere i en gammel stald. Vær opmærksom på, at kun jordbrugsbedrifter kan søge under dette indsatsområde. En jordbrugsbedrift skal mindst have et arbejdskraftbehov på 415 timer pr. regnskabsår for at være en jordbrugsbedrift, se bilag 2. Primærproduktion og aktiviteter, der er afledt heraf, kan ikke opnå tilskud. 5. Mikrovirksomheder uden for jordbrugs- og fødevaresektoren med op til 10 medarbejdere og en årlig omsætning under 2 mio. euro. Nyetablering eller udvikling af eksisterende mikrovirksomheder, der udbyder basale servicefaciliteter i landdistrikterne. Nyetablering eller udvikling af eksisterende mikrovirksomheder, der udbyder kulturaktiviteter i landdistrikterne. Nyetablering eller udvikling af eksisterende mikrovirksomheder, der udbyder fritidsaktiviteter i landdistrikterne. Projekterne skal omhandle etablering og udvikling af mikrovirksomheder, der ikke har tilknytning til jordbruget (inkl. gårdbutikker), og det er et krav, at projektet bidrager til bedre levevilkår i området. Eksempler på projekter vedr. mikrovirksomheder kan være et kajakcenter med udbud af kurser og oplevelsesturer, etablering af frisør, minikøbmand eller advokat. Tilskud til markedsføring af produkter eller virksomheder kan kun være en mindre del af det samlede projekt. 6. Kompetenceudvikling og informationskampagner i forbindelse med gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi Analyser og undersøgelser af lokalområdet med henblik på at sikre attraktive levevilkår i landdistrikterne. Formidling af analyser og undersøgelser af lokalområdet med henblik på at sikre attraktive levevilkår i landdistrikterne. Kompetenceudvikling af personer involveret i udviklingen af attraktive levevilkår i landdistrikterne. Eksempler på projekter vedr. kompetenceudvikling og informationskampagner kan være kurser for bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, analyse af potentiale for rekreative anlæg i et område eller undersøgelse af erhvervsgrundlaget i den lokale aktionsgruppes område. Det skal bemærkes at der skal være tale om kompetenceudvikling specifikt knyttet til gennemførelsen af udviklingsstrategien og ikke decideret uddannelse såsom kurser eller praktisk uddannelse, der indgår i normale uddannelsesprogrammer eller systemer på gymnasieniveau eller derover. Der kan ydes støtte til kurser af kortere varighed, f.eks. værktøjer (IT, skrivekurser, mv.), kortere forløb, f.eks. mødeledelse mv., eller kursusforløb for bestyrelsen herunder temamøder, teambuilding og lign. 9

12 Bemærk, at det kun er bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, der kan søge under dette indsatsområde. Samarbejdsprojekter Et samarbejde mellem lokale aktører og ansøgere i landdistrikterne er vigtigt. Da det er en måde at få inspiration til at forbedre lokale udviklingsstrategier samt få ny viden og nye ideer. De lokale aktionsgrupper kan søge om midler til forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter fra en særlig pulje. Læs mere om samarbejdsprojekter på FødevareErhvervs hjemmeside eller i vejledningen om ansøgning og udbetaling af tilskud til forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter. Andre ansøgere end de lokale aktionsgrupper kan også ansøge om midler til gennemførsel af projekter, hvor der er etablerede samarbejder mellem flere projektholdere. Disse projekter søges som hidtil på lige fod med andre ansøgninger under ordningerne om nye arbejdspladser og attraktive levevilkår. Det betyder bl.a, at der kun kan være én ansøger for hvert projekt. På hjemmesiden findes eksempler på projekter fra perioden , herunder også eksempler på samarbejdsprojekter. Projekter på tværs af lokale aktionsgrupper Et projekt kan være fysisk placeret i flere lokale aktionsgruppers geografiske område eller have virkning på tværs af de lokale aktionsgruppers geografiske områder. I sådanne tilfælde kan ansøger søge flere lokale aktionsgrupper om tilskud til samme projekt. Det skal fremgå tydeligt af ansøgningen, at der er tale om et tværgående projekt, og at der søges midler til projektet i flere aktionsgrupper. Der skal indsende én ansøgning til hver af de lokale aktionsgrupper, som projektet vedrører. Der er 2 måder, projektholderen kan søge tilskud til et tværgående projekt. Budget og projektbeskrivelse for de enkelte delprojekter skal enten være helt adskilt, således at det fremgår, at der er tale om forskellige dele af projektet som den enkelte lokale aktionsgruppe yder støtte til, eller også skal budgetterne og projektbeskrivelsen være helt ens, så den samlede støtteprocent fra alle de lokale aktionsgrupper maksimalt udgør 50% (40% for fødevarevirksomheder) af de samlede projektudgifter. 10

13 Projekter, der har fået tilsagn om midler fra Velfærdsministeriets puljer Når en projektholder ansøger om supplerende EU-tilskud til tilskud til et projekt, der har fået tilsagn* om midler fra Velfærdsministeriets byfornyelses- eller landdistriktspulje, kan bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe indtil videre indstille projektet uden for den udmeldte økonomiske ramme. Tilskuddet vil i disse tilfælde alene blive finansieret af EU-midler. Projektet skal - som alle andre projekter - ligge inden for rammerne af bekendtgørelsernes indsatsområder og den lokale aktionsgruppes egen udviklingsstrategi. *Vedlæg kopi af tilsagnet fra Velfærdsministeriet i ansøgningen eller eftersend det. Projekter, der omfatter opgaver, som normalt varetages af offentlige myndigheder Offentlige myndigheder kan ikke få tilskud til projekter, der omfatter opgaver, som normalt varetages af offentlige myndigheder. Opgaver inden for vandforsyning, kloakering, veje, folkeskoler, biblioteker, ældreforsorg og daginstitutionsområdet er kommunale kerneopgaver, hvortil der ikke kan opnås tilskud. Der er dog mulighed for, at private kan søge om tilskud til den type opgaver. Er du i tvivl om hvilke opgaver, der normalt varetages af offentlige myndigheder, kan du kontakte FødevareErhverv. Projekter, hvor der kan være tvivl om de kan opnå tilskud Ansøger kan ikke opnå tilskud til følgende. 1. Engangsbegivenheder med mindre de foregår i en sammenhæng med mere langsigtede tiltag, som f.eks. opbygning af netværk eller med henblik på marketing inden for turisme. Eksempler på sådanne begivenheder er opsætning af teaterforestilling eller gennemførsel af en række koncerter og konferencer. 2. Kurser med mindre det er den lokale aktionsgruppe, der ansøger under indsatsområde 6, og kursusemnet er omfattet af udviklingsstrategien. Ligeledes hvis kurset er en mindre del af et projekt, og det foregår i sammenhæng med mere langsigtede tiltag, som f.eks. etablering af netværk, kan der ydes tilskud. 3. Undersøgelser med mindre det er den lokale aktionsgruppe, der ansøger under indsatsområde 6, og undersøgelsesemnet er omfattet af udviklingsstrategien. Ligeledes kan der ydes tilskud, hvis undersøgelserne munder ud i konkrete aktiviteter, der understøtter et af indsatsområderne. Projekter, hvor resultatet alene er en rapport, kan ikke opnå tilskud. 4. Gårdbutikker kun under ordningen Nye arbejdspladser indsatsområde 3 Diversificering på jordbrugsbedrifterne til ikke-jordbrugsaktiviteter. Det skal være til etablering af nye gårdbutikker, hvorfra der kan sælges jordbrugsprodukter (såsom egne gulerødder eller andre produkter). Aktiviteten må ikke omhandle produktion eller forarbejdning. 11

14 5. Forundersøgelser og udviklingsprojekter med mindre den lokale aktionsgruppes bestyrelse som projektholder gennemfører projekter, der kan have karakter af forprojekt, for at forbedre mulighederne for at opfylde målene i udviklingsstrategien. Projektet skal være udviklingsorienteret og komme landdistrikterne til gode. Ved en forundersøgelse eller et forprojekt forstås afdækning af muligheder og udviklingsretninger inden for et nærmere afgrænset emne eller indsatsområde. Derudover kan forundersøgelser og lignende indgå som en integreret del af et udviklings- eller investeringsprojekt, forudsat det kan indstilles af aktionsgruppens bestyrelse inden for de mål og indsatsområder, der er prioriteret i udviklingsstrategien. Ved ansøgningen skal det sandsynliggøres, at projektet fører til en udvikling af landdistrikterne og dokumenteres gennem forpligtende aftaler, et økonomisk bæredygtigt budget, forretningsplaner m.v. I figuren forneden er vist 3 projekttyper (A, B, C), hvor forundersøgelser indgår. For at være tilskudsberettiget skal forundersøgelsen (1) være koblet til en udviklings- eller investeringsdel (2 og/eller 3). Projektet, hvori der indgår forundersøgelser, skal ansøges i én samlet ansøgning. A 1. forundersøgelse 2. udvikling C 1. forundersøgelse 2. investering B 1. forundersøgelse 2. udvikling 3. investering Eksempler på forprojekter: Udarbejdelse af idéoplæg for landsbyudvikling, udarbejdelse af rapport vedrørende turismepotentiale i et område eller udarbejdelse af plan for en ny bypark, afdækning af muligheder for brug af ny multihal og behovsanalyse for ældrelandsby. Eksempler på udviklingsprojekter: Lille forsøgsprojekt med igangsættelse af nyt turismekoncept, opbygning af netværk og organisation til fremtidig drift af erhvervssammenslutning og demonstrationsprojekter. 12

15 De minimis-reglen EF-traktaten fastslår, at visse former for offentlig støtte til virksomheder ikke er forenelig med ønsket om et fælles marked. EU-Kommissionen har sat en beløbsgrænse for hvor meget en virksomhed, stor som lille, kan modtage, før støtten kan betragtes som konkurrenceforvridende. Ifølge de minimis-reglen må en virksomhed modtage op til euro i offentlig støtte over 3 år. Læs meget mere på Konkurrencestyrelsens hjemmeside 13

16 3. Betingelser for tilskud Betingelser Det er en betingelse for tilskud, at projekterne ligger inden for den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi og aktionsgruppens budget samt inden for bekendtgørelsernes rammer. Herudover gælder følgende betingelser. At det sandsynliggøres, at projektet skaber et antal nye arbejdspladser (gælder kun projekter, der falder under indsatsområderne om nye arbejdspladser). At det sandsynliggøres, at projektet bidrager til attraktive levevilkår (gælder kun projekter der falder under indsatsområderne om attraktive levevilkår). At ansøger i ansøgningen kan godtgøre, hvordan projektet bidrager til opfyldelse af målsætningerne i den lokale udviklingsstrategi. At projektet er fysisk placeret inden for den ansøgte lokale aktionsgruppes geografiske område. At de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås. At ansøger afgiver de oplysninger, bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe og FødevareErhverv anmoder om til brug ved sagsbehandlingen. At det er tilsagnshaver, der gennemfører projektet, medmindre FødevareErhverv har godkendt andet. At projektet afsluttes senest to år efter tilsagnsdatoen, medmindre FødevareErhverv meddeler dispensation herfra. Udgifterne til projektet skal være betalt inden for tilsagnsperioden. At tilsagnshaver indsender afsluttende udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt til FødevareErhverv senest tre måneder efter projektet er afsluttet. At projektet og de investeringer, hvortil der er ydet tilskud, opretholdes af tilsagnshaver i en periode på 5 år fra det tidspunkt, hvor tilsagn om tilskud er meddelt, eller som fastsat i tilsagnet. At udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt i 5 år regnet fra udbetalingsdatoen. Hvis tilskuddet ydes som de minimis-støtte, skal tilsagnshaver opbevare alt materiale til brug ved dokumentationen af, at samtlige tilskudsbetingelser er opfyldt i 10 skatteår fra det tidspunkt, hvor tilskuddet blev udbetalt. FødevareErhverv fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser for tilsagnshavers forpligtigelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til at offentliggøre oplysninger om projektet på tilsagnshavers eller den lokale aktionsgruppes hjemmeside, eller i relevante dagblade og tidsskrifter. Effekter set i forhold til målsætninger i den lokale udviklingsstrategi For at et projekt kan opnå støtte, skal det bidrage til at opfylde de mål, der er angivet i den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi. For at sikre at midlerne bruges på de projekter, der giver den største effekt i landdistrikterne, er det nødvendigt, at det ansøgeren i ansøgningen gør klart, hvilke effekter projektet forventes at have på udviklingen i landdistriktet. Hvis projektet ikke gør nogen forskel eller kun i ringe 14

17 grad bidrager til at nå udviklingsstrategiens mål om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne, kan projektet ikke støttes. Er projektet bæredygtigt? For at et projekt kan støttes, skal det sandsynliggøres, at projektet kan gennemføres, og at det er bæredygtigt i fremtiden. Hvis det drejer sig om et investeringsprojekt, er det et krav, at projektet er levedygtigt i mindst 5 år. Desuden er det vigtigt, at der er redegjort for hele projektets finansiering. Ansøger skal kunne redegøre for spørgsmål om der forventes at være et tilstrækkeligt kundegrundlag? Er der en fornuftig forretningsplan for virksomheden? Er der behov for den nye servicefacilitet i landsbyen? Og hvordan skal faciliteterne drives videre, når projektmidlerne er brugt? Tilskudsberettigede udgifter Det er en forudsætning, at udgiften kan relateres direkte til projektet og nødvendig for gennemførelsen af projektet. Tilskudsberettigede udgifter kan omfatte følgende udgiftsposter. Konsulentbistand og anden ekstern bistand. Projektansættelser i ansøgers egen organisation. I disse tilfælde skal der forelægge en specifik tidsbegrænset projektansættelseskontrakt. Frivilligt arbejde (kun ved almennyttige projekter). Bygninger (dog ikke køb af fast ejendom). Køb af inventar/udstyr/maskiner. Køb af materiale. Information og formidling, herunder udgifter til skilte. Transport i forbindelse med projektet. Revision af afholdte og betalte udgifter. Andre udgifter der er nødvendige for at gennemføre projektet. I bilag 1 er der en oversigt over hvad der indgår og ikke indgår i de enkelte poster. Frivilligt arbejde (kun i almennyttige projekter) Det er muligt at bruge frivilligt arbejde som en del af tilskudsgrundlaget og egenfinansieringen, når der er tale om almennyttige projekter. Med almennyttige projekter menes ikke-kommercielle projekter af almen interesse, der er åbne for alle eller til glæde og gavn for en større gruppe, f.eks. etablering eller renovering af forsamlingshus. Ansøger vil typisk være offentlige myndigheder, foreninger eller organisationer. Det er bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, der i første omgang vurderer, om et projekt er almennyttigt. Projekter, hvis formål er at øge indtjeningen for ansøger, kan ikke opnå tilskud til frivilligt arbejde. 15

18 Frivilligt arbejde kan bruges som medfinansiering på almennyttige projekter og kan alene udgøre projektholderens egenfinansiering. Værdien af frivilligt arbejde kan således ikke træde i stedet for offentlig national medfinansiering, og tilskuddet kan ikke overstige udgifterne til faktisk afholdte udgifter. Andre former for naturalier må meget gerne indgå i projekterne, men kan ikke indgå i beregningerne af tilskuddet. FødevareErhverv har udarbejdet et forslag til timeregnskab for de frivillige. Skemaet ligger på hjemmesiden under Skemaer og vejledninger. Der regnes med 100 kr. pr. time. Ikke tilskudsberettigede udgifter De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte følgende udgiftsposter. Eget arbejde. Udgifter, der er et krav i henhold til anden lovgivning. Udgifter, som tilsagnshaver allerede har betalt, inden den lokale aktionsgruppe har givet tilladelse til iværksættelse af projektet. Udgifter, der ikke er specificeret i ansøgningens budget. Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud. Brugt og renoveret udstyr, medmindre der foreligger en forhåndstilladelse fra FødevareErhverv. Køb af fast ejendom, herunder køb af jord. Finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger - medmindre disse skyldes krav fra tilsagnsgivende myndighed. Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver. Løbende driftsudgifter - forstået som ansøgers almindelige drift. Udgifter til eget og ansattes arbejde Der kan kun udbetales tilskud til løn, hvis der foreligger en projektansættelseskontrakt med angivelse af arbejdsopgaver, timepris og anslået timer, og der foreligger dokumentation for afholdte udgifter, dvs. at der er en faktura på lønudgiften. Det betyder, at virksomheder kan ansætte egne medarbejdere i projektansættelser, foreninger og organisationer kan ansætte medlemmer eller medarbejdere i projektansættelser, virksomhedsejere ikke kan ansætte sig selv i en projektansættelse og ikke kan få tilskud til egen løn, og private ansøgere ikke kan ansætte sig selv i en projektansættelse og ikke kan få tilskud til egen løn. 16

19 4. Tilskuddets størrelse Tilskudsprocenter Når et projekt indstilles til tilsagn, fastsætter bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe en tilsagnsprocent ud fra nedenstående regler. Tilskudsprocenten udregnes på baggrund af de tilskudsberettigede udgifter i budgettet, samt om projektet vurderes at være konkurrenceforvridende. Projekttype Tilskudsprocent/-beløb af tilskudsberettigede udgifter Projekter af almennyttig karakter. op til 50% Projekter der vedrører kompetenceudvikling, herunder analyser af lokalområde, af koordinator og bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe. Projekter der bedømmes at være konkurrenceforvridende, og tilskuddet gives som de minimis-støtte. Ansøger er en lille eller mellemstor fødevarevirksomhed. op til 50% op til 50%, dog max euro. Over 3 år må tilskudsmodtager max modtage, hvad der svarer til euro i offentlige tilskud (de minimis-reglen). op til 40% 17

20 5. Finansiering af projekter Medfinansieringen af projekter under disse ordninger kan komme fra mange forskellige kilder. Herunder er to eksempler på finansieringen. Der henvises til flere eksempler på hjemmesiden Projekter fra lokale aktionsgrupper i yderkommuner og landkommuner Ved ansøgninger om tilskud til et projekt i yderkommuner og landkommuner får ansøger tildelt et budget bestående af EU-midler og nationale (danske) midler udover egenfinansieringen. Eksempel 1. Finansiering af et almennyttigt projekt eller et erhvervsprojekt i henhold til de minimis-reglerne. Ved gennemførelse af et almennyttigt projekt til kr., hvor aktionsgruppen fastsætter tilskudssats på 50% og et tilskudsbeløb på kr. vil fordelingen være følgende: Private midler (mindst): kr. Egenfinansiering 50% Fødevareministeriet EU-tilskud kr kr. Tilskud 50% Eksempel 2. Finansiering af et projekt på en lille eller mellemstor fødevarevirksomhed i henhold til de minimis-reglerne. Ved gennemførelse af et erhvervsprojekt til kr., hvor aktionsgruppen fastsætter tilskudssats på 40% og et tilskudsbeløb på kr. vil fordelingen være følgende: Private midler kr. Egenfinansiering 60% Fødevareministeriet EU-tilskud kr kr. Tilskud 40% 18

21 Projekter fra lokale aktionsgrupper i mellemkommuner Ved ansøgninger om tilskud til et projekt i mellemkommuner skal ansøger selv fremskaffe en national (dansk) offentlig medfinansiering til projektet. Det kan f.eks. være midler fra kommune, region, offentlige fonde eller puljer. Beløbet på den offentlige nationale medfinansiering skal være lige så stort som EU-tilskuddet, der udbetales under ordningen. Mellemkommunerne er: Favrskov, Faxe, Fredericia, Halsnæs, Holbæk, Horsens, Ishøj, Middelfart, Næstved, Odder, Ringsted, Silkeborg, Slagelse, Sorø, Stevns Tårnby og Vejle. Det er en forudsætning for at kunne søge om tilskud, at de lokale aktionsgrupper fra disse kommuner, bliver godkendt af FødevareErhverv. Medfinansiering fra andre offentlige myndigheder Ansøgere kan søge om medfinansiering til deres projekter hos andre offentlige myndigheder. Forneden findes en række eksempler på andre offentlige myndigheder, der kan medfinansiere projekter under ordningerne. Bemærk, at listen ikke er endelig. Midler fra Stat, Regioner og Kommuner f.eks. Kommunalt tilskud Miljøministeriets ø-støttemidler, Velfærdsministeriet landdistriktspulje Velfærdsministeriets pulje til områdefornyelse Velfærdsministeriets puljer Statens Kunstfond Pulje til kultur i hele landet Andre offentlige midler f.eks. Promille og produktionsafgiftsfondene (f.eks. Fonden for økologisk landbrug) Arbejdsmarkedets feriefond Lokale- og anlægsfonden Friluftsrådet Nordisk Kulturfond Tips og Lotto-midler Foreninger og selskaber der er delvist offentligt finansieret, f.eks. Lokale turistforeninger Lokale erhvervsudviklingsselskaber Bemærk, kun når midlerne går til et almennyttigt formål kan de betragtes som offentlige midler Fonde med offentlige formål, f.eks. AP Møller Fonden Real Dania Fonden Tryg Fonden Bemærk, kun når midlerne går til et almennyttigt formål kan de betragtes som offentlige midler 19

22 Overfinansiering af projekter Den samlede finansiering af et projekt under ordningerne må ikke overstige projektets samlede udgifter. Hvis et projekt er overfinansieret på tilsagnstidspunktet, nedskrives tilsagnet forholdsmæssigt. Hvis finansieringen på udbetalingstidspunktet viser sig at overstige de faktiske udgifter, reguleres udbetalingen ligeledes. 20

23 6. Behandling og prioritering af ansøgninger Ansøgning om tilskud Et udfyldt ansøgningsskema Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne skal indsendes til den lokale aktionsgruppe. Ansøgningsskemaet findes på under Skemaer og vejledninger. Adressen på din lokale aktionsgruppe findes på Ansøgningen skal i overskuelig form redegøre for projektet. Udover selve ansøgningsskemaet skal der vedlægges en projektbeskrivelse med angivelse af de forventede effekter og vurdering af, hvorledes effekterne bidrager til opfyldelse af udviklingsstrategiens målsætninger. Behandling af ansøgninger i den lokale aktionsgruppes bestyrelse Den lokale aktionsgruppe har udarbejdet en udviklingsstrategi, som alle projekter, der bliver indstillet til tilskud, skal falde ind under. Aktionsgruppen kan også have fastsat principper for mere konkret prioritering af ansøgninger. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe behandler de indkomne ansøgninger. Ved behandlingen skal aktionsgruppen sikre, at der er overensstemmelse mellem aktionsgruppens lokale udviklingsstrategi og de projektansøgninger, bestyrelsen prioriterer. Bestyrelsen indstiller de prioriterede projekter til godkendelse i FødevareErhverv. Projektholder bør altid kontakte koordinatoren eller formanden for den lokale aktionsgruppe i sit område, inden ansøgningen sendes til aktionsgruppen. Det vil sikre, at ansøger ved, hvad aktionsgruppen prioriterer. På er der en oversigt over alle aktionsgrupper i Danmark. Erhvervsrettede projekter, hvor der er søgt for mere end 1 mio. kr., skal høres i det regionale vækstforum. Det regionale vækstforum kan i den forbindelse komme med forslag til ændringer af projektet med henblik på at sikre koordination af erhvervsindsatsen i det pågældende område. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe beslutter, om forslagene fra det regionale vækstforum skal inddrages i afgørelsen. Der er udarbejdet en håndbog, der beskriver hvordan de lokale aktionsgrupper indstiller projekter til tilsagn om tilskud. Håndbogen findes på Kvittering og igangsættelsestilladelse Når den lokale aktionsgruppe modtager ansøgningen om tilskud, kvitterer bestyrelsen for modtagelsen af ansøgningen. I den forbindelse kan den lokale aktionsgruppe give tilladelse til, at ansøgeren på egen regning og risiko sætter projektet i gang. Dette er kun aktuelt, hvis ansøger i ansøgningen har markeret, at projektet ønskes igangsat, før et tilsagn om tilskud foreligger. 21

24 Igangsættelsestilladelsen betyder, at hvis ansøgningen resulterer i et tilsagn, så kan projektudgifter, der er afholdt fra dato for igangsættelsestilladelsen, indgå i tilskudsgrundlaget. Hvis ansøgningen ikke resulterer i et tilsagn, må ansøger således selv betale alle projektudgifter. En igangsættelsestilladelse er således ikke garanti for, at ansøgeren får tilskud til projektet. Datoen for igangsættelse kan tidligst være den dag, bestyrelsen modtager ansøgningen. Behandling af ansøgninger i FødevareErhverv Fødevareministeriet, FødevareErhverv træffer ud fra aktionsgruppens indstilling en afgørelse inden for den økonomiske ramme, der er udmeldt til den lokale aktionsgruppe. Der er tale om en kontrol af, om et indstillet projekt ligger inden for rammerne af, hvad der kan gives tilskud til ifølge udviklingsstrategien og regelgrundlaget. Der er altså ikke tale om en central stillingtagen til hvilke projekter, der skal prioriteres. Sagsbehandlingstiden afhænger bl.a. af om ansøgningen indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige i behandlingen af sagen. Det er FødevareErhvervs mål, at 50% af de fuldt oplyste sager er behandlet inden tre måneder fra modtagelse af ansøgning i FødevareErhverv. 22

25 7. Afgørelsen Når FødevareErhverv har gennemgået ansøgningen og foretaget kontrol, sendes afgørelsen om tilsagn eller afslag til ansøger med kopi til koordinator i den lokale aktionsgruppe. Mulighed for at klage Ansøger kan klage over FødevareErhvervs afgørelse. Ansøger kan desuden klage over afgørelser, der beror på indstillinger fra bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, når det drejer sig om retlige spørgsmål. Retlige forhold kan f.eks. være procedurefejl i forbindelse med afgørelsen af tilsagn eller afslag. Klagen skal indsendes til FødevareErhverv inden 4 uger fra den dag, ansøger modtog afgørelsen. Indsendes klagen senere, vil den normalt ikke blive behandlet. Klagen skal indsendes til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri c/o FødevareErhverv Nyropsgade København V FødevareErhverv kommenterer sin afgørelse og sender klagen til behandling i Fødevareministeriets departement. 23

26 8. Tilsagn og vedligeholdelse af tilsagn Gennemførelse af projekt Projektet skal gennemføres inden for den projektperiode, der fremgår af tilsagnet, evt. med godkendte forlængelser. Det betyder, at projektet er gennemført, og alle udgifter er betalt inden for perioden. Hvis der er givet en igangsættelsestilladelse, før tilsagnet er givet, anføres datoen for igangsættelse som startdato på projektet. Ændring af projekt Hvis tilsagnshaver ønsker at ændre i tilsagnet i løbet af tilsagnsperioden, skal tilsagnshaver ansøge om det, før ændringen iværksættes. Tilsagnshaver sender anmodning om projektændring til den lokale aktionsgruppe. Hvis den lokale aktionsgruppe kan godkende ændringen, sendes anmodningen videre til FødevareErhverv, som meddeler tilsagnshaver den endelige afgørelse med kopi til den lokale aktionsgruppe. Ændringer kan kun godkendes, hvis projektets overordnede formål overholdes. Forlængelse af projektperiode Som udgangspunkt sætter FødevareErhverv projektperioden på alle projekter til 2 år fra tilsagnsdatoen. Hvis der er behov for at forlænge projektperioden, skal projektholder anmode om forlængelse af projektperioden. Anmodning herom skal ske, før den oprindelige projektperiode er udløbet. Tilsagnshaver sender en anmodning om projektforlængelse med en begrundelse til den lokale aktionsgruppe. Hvis den lokale aktionsgruppe godkender forlængelsen, sendes anmodningen videre til FødevareErhverv, som meddeler tilsagnshaver den endelige afgørelse med kopi til den lokale aktionsgruppe. Ændring af budget Budgetændringer skal godkendes af den lokale aktionsgruppe og FødevareErhverv, hvis der sker større ændringer i fordelingen af to eller flere af budgetposterne, og disse ændrer sig med mere end 10%. Anmodningen skal indeholde en begrundelse. Den lokale aktionsgruppe sender anmodningen videre til FødevareErhverv, som meddeler tilsagnshaver den endelige afgørelse med kopi til den lokale aktionsgruppe. Ved mindre ændringer dvs. under 10% - hvis hele projektet bliver dyrere eller billigere, er det ikke nødvendig med en godkendelse af budgetændringer. Dog skal man være opmærksom på, at hvis projektet i væsentlige træk ikke gennemføres som angivet i ansøgningen, skal der søges om en projektændring, se under "Ændring af projekt. Det samlede tilskud kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet eller budgettet, efter tilsagnet er accepteret af ansøger. 24

27 Som udgangspunkt kan der kun anmodes om en budgetændring til det samme projekt én gang om året. Dette er for at begrænse administrationen for både de lokale aktionsgrupper og for FødevareErhverv. Derfor er det vigtigt, at projektholder hele tiden vurderer om projektet kører som forventet. Overdragelse af projekt Tilsagn om tilskud kan overdrages til en anden ansøger, hvis tilsagnshaver ansøger Fødevare- Erhverv herom. Det er en forudsætning, at den nye organisation er villig til at indtræde som tilsagnshaver med de rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af tilsagnet. Dette kan være aktuelt, hvis det i praksis bliver en anden organisation end ansøger, der gennemfører projektet. Det er yderligere en betingelse, at den nye organisation er støtteberettiget under ordningen. Tilsagnshaver skal sende anmodning om projektoverdragelse til den lokale aktionsgruppe. Hvis den lokale aktionsgruppe kan godkende overdragelsen, sendes anmodningen videre til FødevareErhverv, som meddeler tilsagnshaver den endelige afgørelse med kopi til den lokale aktionsgruppe. Projekt opgives Hvis tilsagnshaver af den ene eller anden grund ikke gennemfører projektet, skal FødevareErhverv og den lokale aktionsgruppe hurtigst muligt oplyses om dette. Tilsagnsbeløbet kan herefter tildeles et andet projekt. Hvis projektet opgives efter at første rate er udbetalt eller inden der er gået 5 år fra tilsagnsdatoen, kan FødevareErhverv kræve pengene tilbagebetalt fra tilsagnshaver. 25

28 9. Udbetaling af tilskuddet Hvornår kan tilskuddet udbetales Tilskuddet kan udbetales i to rater. Hver udbetaling skal være på mindst 20% af tilsagnsbeløbet. Den sidste udbetaling finder først sted, når projektet er afsluttet. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at de afholdte udgifter er betalte. Hvis tilskuddet er på mere end kr., skal projektet besigtiges af et bestyrelsesmedlem/koordinator for den lokale aktionsgruppe, som tjekker, at projektet er gennemført i overensstemmelse med betingelserne i tilsagnet. Betingelser for udbetaling De betalte udgifter skal kontrolleres og attesteres af en statsautoriseret,eller registreret revisor eller fra Kommunernes Revision. Ansøger skal sende udbetalingsanmodning og en underskrevet revisorerklæring til FødevareErhverv. Det skal være FødevareErhvervs revisorerklæring, på FødevareErhvervs brevpapir, der anvendes (findes på hjemmesiden Anmodning om slutudbetaling skal, hvor tilskuddet er over kr., sendes via bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe til FødevareErhverv. Slutudbetalinger på tilskud under kr. kan sendes direkte til FødevareErhverv. FødevareErhverv indberetter tilskuddet til SKAT. Ved udbetaling skal man desuden være opmærksom på følgende. Ved udbetalingen må udgifterne under hver enkel budgetpost kun fravige fra det godkendte med op til 10%, forstået sådan at midlerne i budgettet i mindre omfang må omfordeles mellem to eller flere budgetposter, således at det samlede godkendte tilskudsgrundlag ikke overskrides. Projektet skal være afsluttet og alle udgifter skal være betalt inden for den projektperiode, der er godkendt i tilsagnet eller evt. efterfølgende godkendte forlængelser. (Revisorerklæringen kan være betalt efter projektperioden, men før revisorerklæringen underskrives). Tilsagnshaver skal afholde alle udgifterne til projektet, med mindre andet er godkendt af FødevareErhverv. Anmodning om udbetaling skal indsendes til FødevareErhverv senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet. Alle udgifter herunder eventuelle udgifter til revisor skal være betalt og fremgå af regnskabet, når det revideres. Tilskuddet udbetales på ansøgers NemKonto. Der skal foreligge dokumentation for projektansættelser i forbindelse med ansøgningen. Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter (3 procents reglen) Hvis der i udbetalingsanmodningen anføres udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, fratrækker FødevareErhverv disse udgifter ved beregning af tilskud. 26

29 Det kan eksempelvis være udgifter, der ifølge reglerne ikke er tilskudsberettigede eller udgifter til opgaver, der ikke er indeholdt i den med tilsagnet godkendte projektbeskrivelse. Såfremt der i udbetalingsanmodningen anmodes om udbetaling af et beløb, der overskrider det samlede tilskudsberettigede beløb med mere end 3%, skal FødevareErhverv ifølge EUreglerne 3 nedsætte udbetalingen med, hvad der i kroner svarer til forskellen mellem den ansøgte udbetaling og det tilskudsberettigede beløb. 3%-reglen kan illustreres med et eksempel. Der anmodes om en udbetaling på 110 kr., hvor FødevareErhverv kun godkender de 100 kr. som tilskudsberettigede udgifter. I det tilfælde er differencen på 10 kr. mellem de to beløb mere end 3% af de tilskudsberettigede udgifter og FødevareErhverv skal derfor reducere udbetalingen til 90 kr. Mere om udbetaling Vejledning til udbetaling findes på FødevareErhvervs hjemmeside eller fås ved henvendelse til FødevareErhverv. 3 jf. Kontrolforordningen: Kommissionens forordning nr. 1975/2006 af 7. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne 27

30 10. Afslutning af projekt Afrapportering Når projektet er afsluttet, skal tilsagnshaver udarbejde en projektrapport, der redegør for de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet samt redegøre for resultatet og de effekter, som projektet forventes at få. Projektrapporten skal udarbejdes på baggrund af den skabelon, der findes på FødevareErhvervs hjemmeside. Projektrapporten skal godkendes af FødevareErhverv, før udbetalingen finder sted. Skiltning Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at det tydeligt fremgår af publikationer (brochurer, foldere, nyhedsbreve og websider), der er udarbejdet i forbindelse med projektet, at EU og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet. Logoer kan anvendes i den forbindelse. Hvis Fødevareministeriets logo anvendes, så skal EU s logo også anvendes. På hjemmesiden kan man finde links til logoer og skabeloner. På investeringsprojekter med samlede projektomkostninger på mere end kr. opsættes et oplysningsskilt på udstyret/bygningen med EU logoet, en beskrivelse af projektet samt teksten: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling Af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne. Disse oplysninger skal fylde min. 25% af skiltet. På projekter med samlede projektomkostninger på mere end kr. opsættes en oplysningstavle på det pågældende sted allerede i den periode, hvor arbejdet udføres - med en beskrivelse af projektet samt teksten: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne. Disse oplysninger skal fylde min. 25% af skiltet. Kontrol FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administrationen af disse to tilskudsordninger. Med henblik på at kontrollere de gennemførte projekter kan FødevareErhverv eller andre personer, der er særligt bemyndiget dertil mod behørig legitimation og uden retskendelse få adgang til den organisation/virksomhed, hvortil der er givet tilsagn om tilskud. Dette gælder også adgang til regnskaber og anden relevant dokumentation. Den projektansvarlige skal yde fornøden vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse. 28

31 11. Bortfald Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Tilsagn om tilskud kan helt eller delvist bortfalde og tilskud kan helt eller delvist kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne i bekendtgørelsen ikke overholdes. I tilfælde af tilbagebetaling af tidligere udbetalte tilskud vil der blive pålagt renter, som beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetaling kravet indtil beløbet er indbetalt med den rentesats, der er fastsat i renteloven. Der påregnes renter med den rentesats, der er fastsat i henhold til renteloven, dog minimum 50 kr. Force majeure FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure. Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens start. En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører tilskudsmodtagers virksomhed. I særlige tilfælde kan andre begivenheder anerkendes som force majeure. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af forpligtelserne i tilsagnet. Straffebestemmelser Hvis reglerne i bekendtgørelsen ikke overholdes, kan ansøger efter landdistriktslovens 14 straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. 29

32 12. FødevareErhvervs brug af data Oplysninger om projektet vil blive brugt af FødevareErhverv til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Offentliggørelse af persondata på FødevareErhvervs hjemmeside Ved udbetaling af tilskud fra FødevareErhverv skal du være opmærksom på følgende forhold. FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V er dataansvarlig, De afgivne oplysninger vil blive behandlet i forbindelse med FødevareErhvervs afgørelse om udbetaling af tilskud under det danske EFF program 2007 til Oplysningerne kan også behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer med henblik på at værne om EU s finansielle interesser. Endvidere kan oplysningerne blive brugt af FødevareErhverv og andre til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål, Oplysninger om navn, evt. firmanavn, adresse, projekttitel samt størrelse af det modtagne tilsagnsbeløb og det udbetalte tilskudsbeløb som følge af EU-bestemmelser vil blive offentliggjort på FødevareErhvervs hjemmeside. Endvidere skal du være opmærksom på, at du i medfør af Persondataloven har mulighed for: at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med projektet 4, at du på begæring har krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen 5. Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til FødevareErhverv, Juridisk Kontor. 4 jf. Persondataloven jf. Persondataloven

33 13. Lovgrundlag De gældende regler om tilskud til fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikter fremgår af følgende. Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne (ELFUL) med senere ændringer. Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne (ELFUL) med senere ændringer. Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven). Bekendtgørelse nr. 141 af 24. februar 2009 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden Bekendtgørelse nr. 254 af 31. marts 2009 om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne. Bekendtgørelse nr. 255 af 31. marts 2009 om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne. 31

34 14. Yderligere oplysninger Oplysninger om tilskud kan fås hos FødevareErhverv Udviklingsstøttekontoret Nyropsgade København V tlf Ansøgningsskemaet og denne vejledning, vejledning- og udbetalingsanmodning samt revisorerklæring findes på FødevareErhvervs hjemmeside 32

35 Bilag 1 Beskrivelse af udgifts og budgetarter Udgiftsarter Bygninger Beskrivelse Omkostninger til nybygning af bygninger og lokaler, som direkte har med projektet at gøre. På grund af kompleksiteten i priser på bygninger er det ansøgers egen opgave at dokumentere, at omkostningerne er rimelige. Der gives ikke tilskud til køb af eksisterende bygninger. Formidling og information Formidling under projektets gennemførelse kan f.eks. være - reklamer af forskellige slags, - internetspots, - annoncer i aviser, - omkostninger til reklamebureauer, - evaluering af projekter f.eks. telefoninterviews, - rapportarbejde, - formidling af projektresultater f.eks. trykkeudgifter, - afvikling af afsluttende seminar afhænger af projektets karakter, skilte. Fortæring og mødeaktiviteter Kun omkostninger til fortæring og mødeaktivitet, som direkte har med projektet at gøre. Omkostningerne bør holdes på et beskedent niveau. Det er ansøgers opgave at dokumentere, at omkostningerne er rimelige. Frivilligt arbejde For projekter af almennyttig karakter kan frivilligt arbejde indgå i tilsagnsgrundlaget. Værdien af frivilligt arbejde beregnes ud fra de frivillige timer, der er brugt på projektet og til en timeløn på 100 kr. Det samlede tilskud må ikke overstige de samlede støtteberettigede udgifter minus bidraget fra frivilligt arbejde. Inventar Inventar, udstyr og maskiner indeholder omkostninger til disse, som har direkte med projektet at gøre. Det er ansøgers opgave at dokumentere, at omkostningerne er rimelige. Konsulenter Udgifter til konsulenter indeholder alle lønomkostninger for personer, der ikke er ansat i ansøgers virksomhed/ organisation (ét CVR.nr.), og som har direkte med projektet at gøre. Alle udgifter til konsulenten skal være indeholdt i timeantallet og timelønnen, dvs. ingen ekstra tillæg til f.eks. kørsel, repræsentation osv. til konsulenten. Det er op til ansøger at dokumentere, at antal konsulenttimer og konsulenttimeløn er rimelige. Materialer Ved materialer forstås råvarer, halvfabrikata, papir som anvendes direkte i pro- 33

36 jektet. Det er ansøgers opgave at dokumentere, at omkostningerne er rimelige. Moms Afholdte udgifter skal opgives uden moms. Med mindre ansøger selv betaler momsen og derfor ansøger om dækning af udgiften til moms. Projektansættelse En projektansættelse kræver, at der foreligger en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Af kontrakten skal det fremgå, hvem der er tale om, hvad arbejdsområdet er, hvor mange timer det forventes at dreje sig om og hvad timelønnen er. Timelønnen må ikke indeholde nogen form for overhead, indirekte udgifter. Hvis pågældende medarbejder har yderligere omkostninger som rejser og øvrige udgifter, dækkes de under andre poster. Timelønnen udregnes som årsløn delt med ét årsværk/timeantal, som defineres til 1648 timer I beregningen må årslønnen indeholde: Ferieberettiget løn, arbejdsgivers betalte pensionsudgift, arbejdsgivers betalte ATP-udgift, arbejdsgivers betalte udgifter til andre lønrelaterede omkostninger til medarbejderen samt feriepenge optjent under ansættelsen på projektet. I beregningen må årslønnen ikke indeholde: Gratialer, provisioner eller andre ikke-overenskomstmæssige ydelser. I forbindelse med udbetalingen skal der foreligge et timeregnskab. Revision Ved revision forstås omkostninger til attestation af afholdte udgifter i projektet. Attestationen skal foretages af en registreret revisor. Udgifter til udarbejdelse af revisorattest er tilskudsberettigede. Transport Omkostninger, der har direkte med rejser at gøre, f.eks. til bil, tog, bus, fly, hotel, time- og dagpenge. Vedrører som hovedregel kun modtagere af intern løn og personer, der leverer frivilligt arbejde på projektet. Ved valg af transportmiddel og rejseklasse skal der lægges vægt på, hvad der i den konkrete situation er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for projektet. Statens laveste takster benyttes på alle nedenstående omkostningstyper, der fastsættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende satser jf. Cirkulære af 16. december 2008 om Statsregulering pr. 1. januar for tjenesterejser. Cirkulæret revideres årligt. Bil/motorcykel Al kørsel i Danmark og udland godtgøres med statens laveste takst 1,90 kr. pr. km. (i 2009). Udgiften ved benyttelse af egen bil må normalt ikke overstige det beløb, der svare til udgiften til billigste offentlige transportmulighed. Taxa forudsættes normalt kun anvendt over kortere afstande. 34

37 Tog, bus Den faktiske pris Fly Billigst mulige alternativ, f.eks. økonomiklasse. Hotel dispositionsbeløb I nærhed af bestemmelsesstedet samt billigst muligt. Maksimumsbeløb: Hovedstad: 970,00 kr. pr. dag. Øvrig land: 765,00 kr. pr. dag. Andet Under posten andet placeres de udgifter, der ikke passer ind i de andre kategorier i budgettet. Alle udgifterne skal være udspecificeret. Uforudsete udgifter er ikke tilskudsberettigede. 35

38 Bilag 2 Normtimesatser Normtimesatserne bruges til at beregne, om jordbrugsbedrifterne lever op til kravet om et arbejdskraftbehov på 415 timer pr. regnskabsår. Kornafgrøder m.v., antal timer/ha Areal (ha) 1-9 ha Korn/raps/frø/ærter m.v. 25 timer Handelsroer/kartofler Foderroer Sædskiftegræs/helsæd Vedvarende græs Brak Malkekøer inkl. opdræt, antal timer/årsko (ekskl. grovfoderdyrkning) Årskøer Timer pr. årsko Slagtekalve, antal timer/produceret slagtekalv (ekskl. grovfoderdyrkning) Producerede slagtekalve Timer pr. slagtekalv 10 7 Ammekøer inkl. ungdyr, antal timer/årsko (ekskl. grovfoderdyrkning) Årskøer Timer pr. årsko Søer og smågrise, antal timer/årsso Årssøer Timer pr. årsso Slagtesvin, antal timer/100 producerede slagtesvin Producerede slagtesvin Timer pr. 100 slagtesvin

39 Andet husdyrhold, antal timer/årsdyr Heste, timer pr. avlsdyr 37 Mink, timer pr. avlstæve 2 Får, timer pr. moderfår 5 Bier, timer pr. stade 25 Æglæggende høner, timer pr. 100 årsdyr 15 Slagtekyllinger, antal timer/1000 producerede stk. Producerede stk. < ½ mill. >½ mill. Timer pr producerede stk. 4,6 3,9 Frilandsgartneri, antal timer/ha/år Jordbær med selvpluk 180 Jordbær uden selvpluk 1200 Konsumgulerødder 300 Industrigulerødder 25 Hvidkål og kinakål 300 Blomkål og rosenkål 300 Icebergsalat 300 Porrer 850 Kepaløg, såløg 170 Knoldselleri 350 Væksthuse, antal timer/m 2 /år Grønsager 1 Afskårne blomster 1 Store potteplanter 2 Små potteplanter 5 Frugtplantage, antal timer/ha/år Konsum 320 Industri 120 Pyntegrønt, antal timer/ha/år Juletræer og klippegrønt (Gennemsnitsindsats pr. år for hele produktionsforløbet fra anlæg til og med høst)

40 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade København V ISBN (tryk) ISBN (web) Tlf.: Fax:

Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne

Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne -søges gennem de lokale aktionsgrupper Juni 2008 Ministeriet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, 4,

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG LAG Djursland din lokale aktionsgruppe Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG Landdistriktsprogrammet 2007-2009 Akse 1 Erhverv Jordbrugsog Fødevaresektoren 142 mio. kr. pr. år i 2007 og 2008 156 mio.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne

Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne -søges gennem de lokale aktionsgrupper Februar 2008 Ministeriet

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til. forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper

Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til. forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til af forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om ansøgning om tilskud til

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

BEK nr 310 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016

BEK nr 310 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 BEK nr 310 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-74 Senere

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Bagerst i ansøgningsskemaet finder du en vejledning til udfyldelse af skemaet.

Læs mere

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

BEK nr 309 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016

BEK nr 309 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 BEK nr 309 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 1012-74

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12.

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12. Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter Glamsbjerg den 12. marts 2009 1 Disposition Velfærdsministeriets pulje til områdefornyelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Vejledning om tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg

Vejledning om tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg Vejledning om tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg Maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Farvekoder: Egenfinansiering private midler: Egenfinansiering nationale offentlige midler: Egenfinansiering frivilligt arbejde:

Farvekoder: Egenfinansiering private midler: Egenfinansiering nationale offentlige midler: Egenfinansiering frivilligt arbejde: Farvekoder: Egenfinansiering private midler: Egenfinansiering nationale offentlige midler: Egenfinansiering frivilligt arbejde: Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet: Tilskud

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold til bekendtgørelserne nr. 254 af 31. marts 2009 om tilskud til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Udkast 6. juli 2007 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer I medfør af 3,

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Redtown Bed & Excursions c/o Susan Daniels Torvegade 7 4970 Rødby LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 37274488 J. nr. MLGP-E-15-0334 Den

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning

Bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning BEK nr 397 af 02/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-11-35 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

LAG Fanø-Varde Workshop 5. og 6. maj 2015

LAG Fanø-Varde Workshop 5. og 6. maj 2015 LAG Fanø-Varde Workshop 5. og 6. maj 2015 Aftenens program Præsentationsrunde (v. alle) Landdistriktsprogram og LAG Fanø-Varde - budget, udviklingsstrategi, indsatsområder mv. (v. Hanne) Retningslinjer

Læs mere

Håndbog 2 for lokale aktionsgrupper om indstilling af projekter

Håndbog 2 for lokale aktionsgrupper om indstilling af projekter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Håndbog 2 for lokale aktionsgrupper om indstilling af projekter Februar 2009 Kolofon Håndbog for lokale aktionsgrupper om indstilling af projekter

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen 29. april 2003 Der tages forbehold for ordningens endelige godkendelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren 1 af 6 14-05-2008 22:20 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Administration Kapitel 3 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 4 Betingelser for tilskud Kapitel 5 Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold til bekendtgørelserne nr. 309 af 29. marts 2012 om tilskud til

Læs mere

Natur- og miljøprojekter

Natur- og miljøprojekter Natur- og miljøprojekter Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af natur- og miljøprojekter. Om tilskuddet Hvem kan søge? Ordningen

Læs mere