Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper"

Transkript

1 Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April

2 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2009 Bidragyder(e): Udviklingsstøttekontoret Fotograf(er): istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. (Tryk) ISBN Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. (Web) =

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Formål... 3 Nyt siden sidst Hvem kan søge om tilskud? Hvad giver vi støtte til?... 5 Udviklingsstrategier... 5 Indsatsområder... 5 Etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne Mikrovirksomheder uden for jordbrugs- og fødevaresektoren Turisme Diversificering på jordbrugsbedrifterne til ikke-jordbrugsaktiviteter Basale servicefaciliteter Små og mellemstore fødevarevirksomheder Kompetenceudvikling og informationskampagner...7 Etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne Basale servicefaciliteter Fornyelse i landsbyer Natur- og kulturarv Diversificering på jordbrugsbedrifterne til ikke-jordbrugsaktiviteter Mikrovirksomheder uden for jordbrugs- og fødevaresektoren Kompetenceudvikling og informationskampagner i forbindelse med gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi...9 Samarbejdsprojekter Projekter, der har fået tilsagn om midler fra Velfærdsministeriets puljer Projekter, der omfatter opgaver, som normalt varetages af offentlige myndigheder Projekter, hvor der kan være tvivl om de kan opnå tilskud De minimis-reglen Betingelser for tilskud Betingelser Effekter set i forhold til målsætninger i den lokale udviklingsstrategi Er projektet bæredygtigt? Tilskudsberettigede udgifter Frivilligt arbejde (kun i almennyttige projekter)...15 Ikke tilskudsberettigede udgifter Udgifter til eget og ansattes arbejde Tilskuddets størrelse Tilskudsprocenter Finansiering af projekter Projekter fra lokale aktionsgrupper i yderkommuner og landkommuner = 1

4 Projekter fra lokale aktionsgrupper i mellemkommuner Medfinansiering fra andre offentlige myndigheder Overfinansiering af projekter Behandling og prioritering af ansøgninger...21 Ansøgning om tilskud Behandling af ansøgninger i den lokale aktionsgruppes bestyrelse Kvittering og igangsættelsestilladelse Behandling af ansøgninger i FødevareErhverv Afgørelsen...23 Mulighed for at klage Tilsagn og vedligeholdelse af tilsagn...24 Gennemførelse af projekt Ændring af projekt Forlængelse af projektperiode Ændring af budget Overdragelse af projekt Projekt opgives Udbetaling af tilskuddet...26 Hvornår kan tilskuddet udbetales Betingelser for udbetaling Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter (3 procents reglen) Mere om udbetaling Afslutning af projekt...28 Afrapportering Skiltning Kontrol Bortfald...29 Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Force majeure Straffebestemmelser FødevareErhvervs brug af data...30 Offentliggørelse af persondata på FødevareErhvervs hjemmeside Lovgrundlag Yderligere oplysninger...32 Bilag 1 Beskrivelse af udgifts og budgetarter...33 Bilag 2 Normtimesatser...36 = 2

5 Introduktion Denne vejledning skal du bruge, når du ønsker at søge om tilskud under de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne og Etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne. Her finder du oplysninger om tilskudsordningernes formål, hvem der kan søge, og hvordan man gør. Der findes desuden en vejledning til udbetaling af tilskud under ordningerne, som skal bruges, når du skal anmode om at få udbetalt tilskud. Begge vejledninger findes på FødevareErhvervs hjemmeside Formål Formålet med tilskudsordningerne er at fremme projekter, der skaber nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. Tilskudsordningerne er en del af det danske landdistriktsprogram , der overordnet set har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Nyt siden sidst Denne vejledning er en opdatering af vejledningen fra oktober Opdateringen sker i forbindelse med at bekendtgørelserne om etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne er blevet ændret. Følgende afsnit er tilføjet, uddybet eller ændret: Øget fokus på projekternes effekter. Præcisering af hvilke projekter er støtteberettigede. Præcisering af begrebet frivilligt arbejde. Præcisering af forundersøgelser og udviklingsprojekter. Præcisering af reglerne om eget og ansattes arbejde. Eksempler på puljer fra andre offentlige myndigheder, der kan bruges som medfinansiering. Desuden er der en række uddybninger, som tydeliggør de eksisterende regler. 3

6 1. Hvem kan søge om tilskud? Foreninger, privatpersoner, virksomheder, organisationer, almennyttige sammenslutninger og offentlige myndigheder kan søge om tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres i en af de lokale aktionsgruppers geografiske område. Dog kan tilskud til fornyelse i landsbyer 1 ikke søges af privatpersoner og virksomheder, og tilskud til kompetenceudvikling, informationskampagner, analyser og undersøgelser i forbindelse med gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi 2 kan kun søges af bestyrelserne for lokale aktionsgrupper, som er godkendt af FødevareErhverv. 1 jf. 8, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne. 2 jf. 8, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne og i bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne. 4

7 2. Hvad giver vi støtte til? For at en ansøger kan opnå tilskud til et projekt, skal formålet med projektet ligge inden for rammerne af den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi og bidrage til at opfylde aktionsgruppens kvantitative mål. Samtidig skal projektet falde inden for et af ordningernes indsatsområder og opfylde kravene, som er beskrevet i bekendtgørelsen. Det er op til dig som ansøger at beskrive, hvordan projektet bidrager til opfyldelse af målene i den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi. Udviklingsstrategier De lokale aktionsgrupper har deres egne hjemmesider, hvor deres udviklingsstrategi er tilgængelig. Se link til aktionsgruppernes hjemmesider på Indsatsområder Der kan søges om tilsagn om tilskud under tilskudsordningerne Etablering af nye arbejdsplader i landdistrikterne og Etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne. Der er i alt 6 indsatsområder inden for hver ordning. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at projektet falder ind under et af disse indsatsområder. Indsatsområderne er beskrevet herunder. Etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne 1. Mikrovirksomheder uden for jordbrugs- og fødevaresektoren med op til 10 medarbejdere og en årlig omsætning under 2 mio. euro. Nyetablering af mikrovirksomheder. Udvikling af eksisterende mikrovirksomheder. Projekterne skal omhandle etablering og udvikling af mikrovirksomheder, der ikke har tilknytning til jordbruget (inkl. gårdbutikker), og det er et krav, at der etableres nye arbejdspladser i forbindelse med projektet. Eksempler på projekter vedr. mikrovirksomheder kan være etablering af lille konsulentvirksomhed eller udvikling af nye produktionsmetoder i en lille smedevirksomhed. Tilskud til markedsføring af produkter eller virksomheder kan kun være en mindre del af det samlede projekt. 2. Turisme Udvikling af mindre turismeaktiviteter. Rekreativ infrastruktur og overnatningsmuligheder i mindre målestok. Markedsføring af turismeprodukter for området. 5

8 Eksempler på projekter vedr. turisme kan være markedsføring af bondegårdsferie i et område, markedsføring af lystfiskerferie ved Limfjorden, etablering af besøgshave ved gammel herregård eller etablering af en kæde af bed and breakfast i regionen. 3. Diversificering på jordbrugsbedrifterne til ikke-jordbrugsaktiviteter Nye aktiviteter på jordbrugsbedriften, der ikke er forbundet med egentlig jordbrugsvirksomhed eller med forarbejdning af jordbrugsprodukter. Diversificering på jordbrugsbedriften betyder, at jordbrugeren iværksætter nye aktiviteter på ejendommen, der ikke har med jordbrug at gøre, og der kan være med til at forøge bedriftens indkomst. Det er et krav, at projektet har til formål at skabe nye arbejdspladser i landdistrikterne. Eksempler på projekter vedr. diversificering på bedrifterne til ikke-jordbrugsaktiviteter kan være gårdbutikker, etablering af mini tømmervirksomhed i en gammel lade, etablering af galleri, restaurant, kursuscenter, feriecenter, systue, produktion af fjernvarme, advokatkontor, konsulent virksomhed eller skønhedsklinik i en tom kostald. Definitionen på en jordbrugsbedrift er, at den mindst skal have et arbejdskraftbehov på 415 timer pr. regnskabsår, se bilag Basale servicefaciliteter Etablering af nye eller bevarelse af lukningstruede servicefaciliteter af betydning for livet i landdistrikterne, herunder for erhvervs-, kultur- og fritidslivet i landdistrikterne. Etablering af adgang til ny informations- og kommunikationsteknologi for virksomheder i landdistrikterne. Ved en basal servicefacilitet forstås alle former for almindelige servicefaciliteter rettet mod borgerne. Der skal være tale om en vedvarende service eller aktivitet. Det er desuden et krav, at projektet medfører etablering af nye arbejdspladser. Eksempler på projekter vedr. basale servicefaciliteter kan være etablering af en lektiecafé, etablering af internet i virksomheder i udkantsområder eller opretholdelse af privat minibus service. Der kan ikke gives tilskud til enkeltstående begivenheder som f.eks. konferencer og festivaler eller forundersøgelser. 5. Små og mellemstore fødevarevirksomheder med op til 250 ansatte og omsætning på op til 50 mio. euro. Investeringstilskud til udvikling af forarbejdningsvirksomheder med henblik på at skabe flere arbejdspladser. Projekterne skal omhandle investeringer i små og mellemstore fødevarevirksomheder og det er et krav, at projektet medfører etablering af nye arbejdspladser. 6

9 Eksempler på projekter vedr. små og mellemstore fødevarevirksomheder kan være investering i nye maskiner til produktion af færdigretter, sorteringsmaskiner eller softwareudvikling. Der kan alene gives støtte til investeringer inden for forarbejdning af fødevarer, således ikke nonfood, dyrefoder eller skovbrugsprodukter. 6. Kompetenceudvikling og informationskampagner i forbindelse med gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi Analyser og undersøgelser af lokalområdet med henblik på at skabe flere arbejdspladser. Eksempler på projekter vedr. kompetenceudvikling og informationskampagne kan være kurser for bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, undersøgelser af markedspotentialer i lokalområder, etablering af netværk af aktører indenfor aktionsgruppens formål eller informationskampagne om ordningerne overfor mulige ansøgere. Det skal bemærkes, at der skal være tale om kompetenceudvikling specifikt knyttet til gennemførelsen af udviklingsstrategien og ikke decideret uddannelse såsom kurser eller praktisk uddannelse, der indgår i normale uddannelsesprogrammer eller systemer på gymnasieniveau eller derover. Der kan ydes støtte til kurser af kortere varighed f.eks. værktøjer (IT, skrivekurser ), kortere forløb f.eks. mødeledelse eller kursusforløb for bestyrelsen, herunder temamøder, teambuilding og lign. Bemærk, at det kun er bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, der kan søge under dette indsatsområde. Etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne 1. Basale servicefaciliteter Etablering af nye eller bevarelse af lukningstruede servicefaciliteter af betydning for levevilkårene i landdistrikterne. Etablering af adgang til ny informations- og kommunikationsteknologi. Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne, herunder for erhvervs- kultur- og fritidslivet i landdistrikterne og navnlig formidlingsrettede projekter, som involverer et bredt udsnit af den lokale befolkning. Etablering af netværk, der kan styrke samarbejde og sociale relationer i landdistrikterne. Ved en basal servicefacilitet forstås alle former for almindelige servicefaciliteter rettet mod borgerne. Der skal være tale om en vedvarende service eller aktivitet. Eksempler på projekter vedr. basale servicefaciliteter kan være etablering af kontorfællesskaber, oprettelse af netværk for folk med distancearbejdsplader, etablering af internet til lokalområde, tandlæge, lægehus, købmand hvor dette mangler i lokalområdet eller førstehjælpskur- 7

10 sus i forbindelse med opsætning af hjertestartere i et forsamlingshus. Vær opmærksom på, at offentlige myndigheder ikke kan få tilskud til projekter, der omfatter opgaver, der normalt varetages af offentlige myndigheder. Private virksomheder kan godt søge om tilskud til den type opgaver f.eks. ældrepleje og børnepasning. Enkeltstående begivenheder som f.eks. konferencer og festivaler eller forundersøgelser uden varig effekt på levevilkårene i landdistrikterne kan ikke opnå tilskud. 2. Fornyelse i landsbyer Renovering og sanering af bygningsmassen i landsbyerne, som indgår i planlægning for det pågældende geografiske område. Små miljøprojekter, herunder i parker og ved veje. Eksempler på projekter vedr. fornyelse i landsbyer kan være renovering af landsbytorv, renovering af møllebygning eller oprensning af landsbygadekær. En landsby defineres i denne ordning som en sammenhængende bebyggelse på højst 3000 indbyggere. Vær opmærksom på, at privatpersoner og virksomheder ikke kan søge under dette indsatsområde. 3. Natur- og kulturarv Bevarelse, genopretning og forbedring af natur- og kulturarven. Formidling af natur- og kulturarven. Rekreativ infrastruktur i forbindelse med naturarven. Eksempler på projekter vedr. natur- og kulturarv kan være etablering af naturstier, renovering af kulturhistoriske monumenter, opsættelse af fugletårn, naturgenopretning, afholdelse af historisk marked, opsætning af teaterforestilling, opsætning af shelters og afgræsningsarealer til opretholdelse af overdrev eller enge. Vær opmærksom på, at der kun kan gives tilskud til projekter, der har en varig effekt på levevilkårene i landdistrikterne. 4. Diversificering på jordbrugsbedrifterne til ikke-jordbrugsaktiviteter Udbud af kulturaktiviteter på bedrifterne. Udbud af fritidsaktiviteter på bedrifterne. Udbud af basale servicefaciliteter på bedrifterne. Diversificering på jordbrugsbedriften betyder, at jordbrugeren iværksætter nye aktiviteter på ejendommen, der ikke har med jordbrug at gøre, og som kan være med til at forøge bedriftens indkomst. Det er et krav, at projektet har til formål at skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne. Eksempler på projekter vedr. diversificering på bedrifterne til ikke-jordbrugsaktiviteter kan 8

11 være oprettelse af wellness-center i en tom lade eller etablering af værksted for lokale kunstnere i en gammel stald. Vær opmærksom på, at kun jordbrugsbedrifter kan søge under dette indsatsområde. En jordbrugsbedrift skal mindst have et arbejdskraftbehov på 415 timer pr. regnskabsår for at være en jordbrugsbedrift, se bilag 2. Primærproduktion og aktiviteter, der er afledt heraf, kan ikke opnå tilskud. 5. Mikrovirksomheder uden for jordbrugs- og fødevaresektoren med op til 10 medarbejdere og en årlig omsætning under 2 mio. euro. Nyetablering eller udvikling af eksisterende mikrovirksomheder, der udbyder basale servicefaciliteter i landdistrikterne. Nyetablering eller udvikling af eksisterende mikrovirksomheder, der udbyder kulturaktiviteter i landdistrikterne. Nyetablering eller udvikling af eksisterende mikrovirksomheder, der udbyder fritidsaktiviteter i landdistrikterne. Projekterne skal omhandle etablering og udvikling af mikrovirksomheder, der ikke har tilknytning til jordbruget (inkl. gårdbutikker), og det er et krav, at projektet bidrager til bedre levevilkår i området. Eksempler på projekter vedr. mikrovirksomheder kan være et kajakcenter med udbud af kurser og oplevelsesturer, etablering af frisør, minikøbmand eller advokat. Tilskud til markedsføring af produkter eller virksomheder kan kun være en mindre del af det samlede projekt. 6. Kompetenceudvikling og informationskampagner i forbindelse med gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi Analyser og undersøgelser af lokalområdet med henblik på at sikre attraktive levevilkår i landdistrikterne. Formidling af analyser og undersøgelser af lokalområdet med henblik på at sikre attraktive levevilkår i landdistrikterne. Kompetenceudvikling af personer involveret i udviklingen af attraktive levevilkår i landdistrikterne. Eksempler på projekter vedr. kompetenceudvikling og informationskampagner kan være kurser for bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, analyse af potentiale for rekreative anlæg i et område eller undersøgelse af erhvervsgrundlaget i den lokale aktionsgruppes område. Det skal bemærkes at der skal være tale om kompetenceudvikling specifikt knyttet til gennemførelsen af udviklingsstrategien og ikke decideret uddannelse såsom kurser eller praktisk uddannelse, der indgår i normale uddannelsesprogrammer eller systemer på gymnasieniveau eller derover. Der kan ydes støtte til kurser af kortere varighed, f.eks. værktøjer (IT, skrivekurser, mv.), kortere forløb, f.eks. mødeledelse mv., eller kursusforløb for bestyrelsen herunder temamøder, teambuilding og lign. 9

12 Bemærk, at det kun er bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, der kan søge under dette indsatsområde. Samarbejdsprojekter Et samarbejde mellem lokale aktører og ansøgere i landdistrikterne er vigtigt. Da det er en måde at få inspiration til at forbedre lokale udviklingsstrategier samt få ny viden og nye ideer. De lokale aktionsgrupper kan søge om midler til forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter fra en særlig pulje. Læs mere om samarbejdsprojekter på FødevareErhvervs hjemmeside eller i vejledningen om ansøgning og udbetaling af tilskud til forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter. Andre ansøgere end de lokale aktionsgrupper kan også ansøge om midler til gennemførsel af projekter, hvor der er etablerede samarbejder mellem flere projektholdere. Disse projekter søges som hidtil på lige fod med andre ansøgninger under ordningerne om nye arbejdspladser og attraktive levevilkår. Det betyder bl.a, at der kun kan være én ansøger for hvert projekt. På hjemmesiden findes eksempler på projekter fra perioden , herunder også eksempler på samarbejdsprojekter. Projekter på tværs af lokale aktionsgrupper Et projekt kan være fysisk placeret i flere lokale aktionsgruppers geografiske område eller have virkning på tværs af de lokale aktionsgruppers geografiske områder. I sådanne tilfælde kan ansøger søge flere lokale aktionsgrupper om tilskud til samme projekt. Det skal fremgå tydeligt af ansøgningen, at der er tale om et tværgående projekt, og at der søges midler til projektet i flere aktionsgrupper. Der skal indsende én ansøgning til hver af de lokale aktionsgrupper, som projektet vedrører. Der er 2 måder, projektholderen kan søge tilskud til et tværgående projekt. Budget og projektbeskrivelse for de enkelte delprojekter skal enten være helt adskilt, således at det fremgår, at der er tale om forskellige dele af projektet som den enkelte lokale aktionsgruppe yder støtte til, eller også skal budgetterne og projektbeskrivelsen være helt ens, så den samlede støtteprocent fra alle de lokale aktionsgrupper maksimalt udgør 50% (40% for fødevarevirksomheder) af de samlede projektudgifter. 10

13 Projekter, der har fået tilsagn om midler fra Velfærdsministeriets puljer Når en projektholder ansøger om supplerende EU-tilskud til tilskud til et projekt, der har fået tilsagn* om midler fra Velfærdsministeriets byfornyelses- eller landdistriktspulje, kan bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe indtil videre indstille projektet uden for den udmeldte økonomiske ramme. Tilskuddet vil i disse tilfælde alene blive finansieret af EU-midler. Projektet skal - som alle andre projekter - ligge inden for rammerne af bekendtgørelsernes indsatsområder og den lokale aktionsgruppes egen udviklingsstrategi. *Vedlæg kopi af tilsagnet fra Velfærdsministeriet i ansøgningen eller eftersend det. Projekter, der omfatter opgaver, som normalt varetages af offentlige myndigheder Offentlige myndigheder kan ikke få tilskud til projekter, der omfatter opgaver, som normalt varetages af offentlige myndigheder. Opgaver inden for vandforsyning, kloakering, veje, folkeskoler, biblioteker, ældreforsorg og daginstitutionsområdet er kommunale kerneopgaver, hvortil der ikke kan opnås tilskud. Der er dog mulighed for, at private kan søge om tilskud til den type opgaver. Er du i tvivl om hvilke opgaver, der normalt varetages af offentlige myndigheder, kan du kontakte FødevareErhverv. Projekter, hvor der kan være tvivl om de kan opnå tilskud Ansøger kan ikke opnå tilskud til følgende. 1. Engangsbegivenheder med mindre de foregår i en sammenhæng med mere langsigtede tiltag, som f.eks. opbygning af netværk eller med henblik på marketing inden for turisme. Eksempler på sådanne begivenheder er opsætning af teaterforestilling eller gennemførsel af en række koncerter og konferencer. 2. Kurser med mindre det er den lokale aktionsgruppe, der ansøger under indsatsområde 6, og kursusemnet er omfattet af udviklingsstrategien. Ligeledes hvis kurset er en mindre del af et projekt, og det foregår i sammenhæng med mere langsigtede tiltag, som f.eks. etablering af netværk, kan der ydes tilskud. 3. Undersøgelser med mindre det er den lokale aktionsgruppe, der ansøger under indsatsområde 6, og undersøgelsesemnet er omfattet af udviklingsstrategien. Ligeledes kan der ydes tilskud, hvis undersøgelserne munder ud i konkrete aktiviteter, der understøtter et af indsatsområderne. Projekter, hvor resultatet alene er en rapport, kan ikke opnå tilskud. 4. Gårdbutikker kun under ordningen Nye arbejdspladser indsatsområde 3 Diversificering på jordbrugsbedrifterne til ikke-jordbrugsaktiviteter. Det skal være til etablering af nye gårdbutikker, hvorfra der kan sælges jordbrugsprodukter (såsom egne gulerødder eller andre produkter). Aktiviteten må ikke omhandle produktion eller forarbejdning. 11

14 5. Forundersøgelser og udviklingsprojekter med mindre den lokale aktionsgruppes bestyrelse som projektholder gennemfører projekter, der kan have karakter af forprojekt, for at forbedre mulighederne for at opfylde målene i udviklingsstrategien. Projektet skal være udviklingsorienteret og komme landdistrikterne til gode. Ved en forundersøgelse eller et forprojekt forstås afdækning af muligheder og udviklingsretninger inden for et nærmere afgrænset emne eller indsatsområde. Derudover kan forundersøgelser og lignende indgå som en integreret del af et udviklings- eller investeringsprojekt, forudsat det kan indstilles af aktionsgruppens bestyrelse inden for de mål og indsatsområder, der er prioriteret i udviklingsstrategien. Ved ansøgningen skal det sandsynliggøres, at projektet fører til en udvikling af landdistrikterne og dokumenteres gennem forpligtende aftaler, et økonomisk bæredygtigt budget, forretningsplaner m.v. I figuren forneden er vist 3 projekttyper (A, B, C), hvor forundersøgelser indgår. For at være tilskudsberettiget skal forundersøgelsen (1) være koblet til en udviklings- eller investeringsdel (2 og/eller 3). Projektet, hvori der indgår forundersøgelser, skal ansøges i én samlet ansøgning. A 1. forundersøgelse 2. udvikling C 1. forundersøgelse 2. investering B 1. forundersøgelse 2. udvikling 3. investering Eksempler på forprojekter: Udarbejdelse af idéoplæg for landsbyudvikling, udarbejdelse af rapport vedrørende turismepotentiale i et område eller udarbejdelse af plan for en ny bypark, afdækning af muligheder for brug af ny multihal og behovsanalyse for ældrelandsby. Eksempler på udviklingsprojekter: Lille forsøgsprojekt med igangsættelse af nyt turismekoncept, opbygning af netværk og organisation til fremtidig drift af erhvervssammenslutning og demonstrationsprojekter. 12

15 De minimis-reglen EF-traktaten fastslår, at visse former for offentlig støtte til virksomheder ikke er forenelig med ønsket om et fælles marked. EU-Kommissionen har sat en beløbsgrænse for hvor meget en virksomhed, stor som lille, kan modtage, før støtten kan betragtes som konkurrenceforvridende. Ifølge de minimis-reglen må en virksomhed modtage op til euro i offentlig støtte over 3 år. Læs meget mere på Konkurrencestyrelsens hjemmeside 13

16 3. Betingelser for tilskud Betingelser Det er en betingelse for tilskud, at projekterne ligger inden for den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi og aktionsgruppens budget samt inden for bekendtgørelsernes rammer. Herudover gælder følgende betingelser. At det sandsynliggøres, at projektet skaber et antal nye arbejdspladser (gælder kun projekter, der falder under indsatsområderne om nye arbejdspladser). At det sandsynliggøres, at projektet bidrager til attraktive levevilkår (gælder kun projekter der falder under indsatsområderne om attraktive levevilkår). At ansøger i ansøgningen kan godtgøre, hvordan projektet bidrager til opfyldelse af målsætningerne i den lokale udviklingsstrategi. At projektet er fysisk placeret inden for den ansøgte lokale aktionsgruppes geografiske område. At de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås. At ansøger afgiver de oplysninger, bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe og FødevareErhverv anmoder om til brug ved sagsbehandlingen. At det er tilsagnshaver, der gennemfører projektet, medmindre FødevareErhverv har godkendt andet. At projektet afsluttes senest to år efter tilsagnsdatoen, medmindre FødevareErhverv meddeler dispensation herfra. Udgifterne til projektet skal være betalt inden for tilsagnsperioden. At tilsagnshaver indsender afsluttende udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt til FødevareErhverv senest tre måneder efter projektet er afsluttet. At projektet og de investeringer, hvortil der er ydet tilskud, opretholdes af tilsagnshaver i en periode på 5 år fra det tidspunkt, hvor tilsagn om tilskud er meddelt, eller som fastsat i tilsagnet. At udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt i 5 år regnet fra udbetalingsdatoen. Hvis tilskuddet ydes som de minimis-støtte, skal tilsagnshaver opbevare alt materiale til brug ved dokumentationen af, at samtlige tilskudsbetingelser er opfyldt i 10 skatteår fra det tidspunkt, hvor tilskuddet blev udbetalt. FødevareErhverv fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser for tilsagnshavers forpligtigelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til at offentliggøre oplysninger om projektet på tilsagnshavers eller den lokale aktionsgruppes hjemmeside, eller i relevante dagblade og tidsskrifter. Effekter set i forhold til målsætninger i den lokale udviklingsstrategi For at et projekt kan opnå støtte, skal det bidrage til at opfylde de mål, der er angivet i den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi. For at sikre at midlerne bruges på de projekter, der giver den største effekt i landdistrikterne, er det nødvendigt, at det ansøgeren i ansøgningen gør klart, hvilke effekter projektet forventes at have på udviklingen i landdistriktet. Hvis projektet ikke gør nogen forskel eller kun i ringe 14

17 grad bidrager til at nå udviklingsstrategiens mål om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne, kan projektet ikke støttes. Er projektet bæredygtigt? For at et projekt kan støttes, skal det sandsynliggøres, at projektet kan gennemføres, og at det er bæredygtigt i fremtiden. Hvis det drejer sig om et investeringsprojekt, er det et krav, at projektet er levedygtigt i mindst 5 år. Desuden er det vigtigt, at der er redegjort for hele projektets finansiering. Ansøger skal kunne redegøre for spørgsmål om der forventes at være et tilstrækkeligt kundegrundlag? Er der en fornuftig forretningsplan for virksomheden? Er der behov for den nye servicefacilitet i landsbyen? Og hvordan skal faciliteterne drives videre, når projektmidlerne er brugt? Tilskudsberettigede udgifter Det er en forudsætning, at udgiften kan relateres direkte til projektet og nødvendig for gennemførelsen af projektet. Tilskudsberettigede udgifter kan omfatte følgende udgiftsposter. Konsulentbistand og anden ekstern bistand. Projektansættelser i ansøgers egen organisation. I disse tilfælde skal der forelægge en specifik tidsbegrænset projektansættelseskontrakt. Frivilligt arbejde (kun ved almennyttige projekter). Bygninger (dog ikke køb af fast ejendom). Køb af inventar/udstyr/maskiner. Køb af materiale. Information og formidling, herunder udgifter til skilte. Transport i forbindelse med projektet. Revision af afholdte og betalte udgifter. Andre udgifter der er nødvendige for at gennemføre projektet. I bilag 1 er der en oversigt over hvad der indgår og ikke indgår i de enkelte poster. Frivilligt arbejde (kun i almennyttige projekter) Det er muligt at bruge frivilligt arbejde som en del af tilskudsgrundlaget og egenfinansieringen, når der er tale om almennyttige projekter. Med almennyttige projekter menes ikke-kommercielle projekter af almen interesse, der er åbne for alle eller til glæde og gavn for en større gruppe, f.eks. etablering eller renovering af forsamlingshus. Ansøger vil typisk være offentlige myndigheder, foreninger eller organisationer. Det er bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, der i første omgang vurderer, om et projekt er almennyttigt. Projekter, hvis formål er at øge indtjeningen for ansøger, kan ikke opnå tilskud til frivilligt arbejde. 15

18 Frivilligt arbejde kan bruges som medfinansiering på almennyttige projekter og kan alene udgøre projektholderens egenfinansiering. Værdien af frivilligt arbejde kan således ikke træde i stedet for offentlig national medfinansiering, og tilskuddet kan ikke overstige udgifterne til faktisk afholdte udgifter. Andre former for naturalier må meget gerne indgå i projekterne, men kan ikke indgå i beregningerne af tilskuddet. FødevareErhverv har udarbejdet et forslag til timeregnskab for de frivillige. Skemaet ligger på hjemmesiden under Skemaer og vejledninger. Der regnes med 100 kr. pr. time. Ikke tilskudsberettigede udgifter De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte følgende udgiftsposter. Eget arbejde. Udgifter, der er et krav i henhold til anden lovgivning. Udgifter, som tilsagnshaver allerede har betalt, inden den lokale aktionsgruppe har givet tilladelse til iværksættelse af projektet. Udgifter, der ikke er specificeret i ansøgningens budget. Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud. Brugt og renoveret udstyr, medmindre der foreligger en forhåndstilladelse fra FødevareErhverv. Køb af fast ejendom, herunder køb af jord. Finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger - medmindre disse skyldes krav fra tilsagnsgivende myndighed. Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver. Løbende driftsudgifter - forstået som ansøgers almindelige drift. Udgifter til eget og ansattes arbejde Der kan kun udbetales tilskud til løn, hvis der foreligger en projektansættelseskontrakt med angivelse af arbejdsopgaver, timepris og anslået timer, og der foreligger dokumentation for afholdte udgifter, dvs. at der er en faktura på lønudgiften. Det betyder, at virksomheder kan ansætte egne medarbejdere i projektansættelser, foreninger og organisationer kan ansætte medlemmer eller medarbejdere i projektansættelser, virksomhedsejere ikke kan ansætte sig selv i en projektansættelse og ikke kan få tilskud til egen løn, og private ansøgere ikke kan ansætte sig selv i en projektansættelse og ikke kan få tilskud til egen løn. 16

19 4. Tilskuddets størrelse Tilskudsprocenter Når et projekt indstilles til tilsagn, fastsætter bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe en tilsagnsprocent ud fra nedenstående regler. Tilskudsprocenten udregnes på baggrund af de tilskudsberettigede udgifter i budgettet, samt om projektet vurderes at være konkurrenceforvridende. Projekttype Tilskudsprocent/-beløb af tilskudsberettigede udgifter Projekter af almennyttig karakter. op til 50% Projekter der vedrører kompetenceudvikling, herunder analyser af lokalområde, af koordinator og bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe. Projekter der bedømmes at være konkurrenceforvridende, og tilskuddet gives som de minimis-støtte. Ansøger er en lille eller mellemstor fødevarevirksomhed. op til 50% op til 50%, dog max euro. Over 3 år må tilskudsmodtager max modtage, hvad der svarer til euro i offentlige tilskud (de minimis-reglen). op til 40% 17

20 5. Finansiering af projekter Medfinansieringen af projekter under disse ordninger kan komme fra mange forskellige kilder. Herunder er to eksempler på finansieringen. Der henvises til flere eksempler på hjemmesiden Projekter fra lokale aktionsgrupper i yderkommuner og landkommuner Ved ansøgninger om tilskud til et projekt i yderkommuner og landkommuner får ansøger tildelt et budget bestående af EU-midler og nationale (danske) midler udover egenfinansieringen. Eksempel 1. Finansiering af et almennyttigt projekt eller et erhvervsprojekt i henhold til de minimis-reglerne. Ved gennemførelse af et almennyttigt projekt til kr., hvor aktionsgruppen fastsætter tilskudssats på 50% og et tilskudsbeløb på kr. vil fordelingen være følgende: Private midler (mindst): kr. Egenfinansiering 50% Fødevareministeriet EU-tilskud kr kr. Tilskud 50% Eksempel 2. Finansiering af et projekt på en lille eller mellemstor fødevarevirksomhed i henhold til de minimis-reglerne. Ved gennemførelse af et erhvervsprojekt til kr., hvor aktionsgruppen fastsætter tilskudssats på 40% og et tilskudsbeløb på kr. vil fordelingen være følgende: Private midler kr. Egenfinansiering 60% Fødevareministeriet EU-tilskud kr kr. Tilskud 40% 18

21 Projekter fra lokale aktionsgrupper i mellemkommuner Ved ansøgninger om tilskud til et projekt i mellemkommuner skal ansøger selv fremskaffe en national (dansk) offentlig medfinansiering til projektet. Det kan f.eks. være midler fra kommune, region, offentlige fonde eller puljer. Beløbet på den offentlige nationale medfinansiering skal være lige så stort som EU-tilskuddet, der udbetales under ordningen. Mellemkommunerne er: Favrskov, Faxe, Fredericia, Halsnæs, Holbæk, Horsens, Ishøj, Middelfart, Næstved, Odder, Ringsted, Silkeborg, Slagelse, Sorø, Stevns Tårnby og Vejle. Det er en forudsætning for at kunne søge om tilskud, at de lokale aktionsgrupper fra disse kommuner, bliver godkendt af FødevareErhverv. Medfinansiering fra andre offentlige myndigheder Ansøgere kan søge om medfinansiering til deres projekter hos andre offentlige myndigheder. Forneden findes en række eksempler på andre offentlige myndigheder, der kan medfinansiere projekter under ordningerne. Bemærk, at listen ikke er endelig. Midler fra Stat, Regioner og Kommuner f.eks. Kommunalt tilskud Miljøministeriets ø-støttemidler, Velfærdsministeriet landdistriktspulje Velfærdsministeriets pulje til områdefornyelse Velfærdsministeriets puljer Statens Kunstfond Pulje til kultur i hele landet Andre offentlige midler f.eks. Promille og produktionsafgiftsfondene (f.eks. Fonden for økologisk landbrug) Arbejdsmarkedets feriefond Lokale- og anlægsfonden Friluftsrådet Nordisk Kulturfond Tips og Lotto-midler Foreninger og selskaber der er delvist offentligt finansieret, f.eks. Lokale turistforeninger Lokale erhvervsudviklingsselskaber Bemærk, kun når midlerne går til et almennyttigt formål kan de betragtes som offentlige midler Fonde med offentlige formål, f.eks. AP Møller Fonden Real Dania Fonden Tryg Fonden Bemærk, kun når midlerne går til et almennyttigt formål kan de betragtes som offentlige midler 19

22 Overfinansiering af projekter Den samlede finansiering af et projekt under ordningerne må ikke overstige projektets samlede udgifter. Hvis et projekt er overfinansieret på tilsagnstidspunktet, nedskrives tilsagnet forholdsmæssigt. Hvis finansieringen på udbetalingstidspunktet viser sig at overstige de faktiske udgifter, reguleres udbetalingen ligeledes. 20

23 6. Behandling og prioritering af ansøgninger Ansøgning om tilskud Et udfyldt ansøgningsskema Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne skal indsendes til den lokale aktionsgruppe. Ansøgningsskemaet findes på under Skemaer og vejledninger. Adressen på din lokale aktionsgruppe findes på Ansøgningen skal i overskuelig form redegøre for projektet. Udover selve ansøgningsskemaet skal der vedlægges en projektbeskrivelse med angivelse af de forventede effekter og vurdering af, hvorledes effekterne bidrager til opfyldelse af udviklingsstrategiens målsætninger. Behandling af ansøgninger i den lokale aktionsgruppes bestyrelse Den lokale aktionsgruppe har udarbejdet en udviklingsstrategi, som alle projekter, der bliver indstillet til tilskud, skal falde ind under. Aktionsgruppen kan også have fastsat principper for mere konkret prioritering af ansøgninger. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe behandler de indkomne ansøgninger. Ved behandlingen skal aktionsgruppen sikre, at der er overensstemmelse mellem aktionsgruppens lokale udviklingsstrategi og de projektansøgninger, bestyrelsen prioriterer. Bestyrelsen indstiller de prioriterede projekter til godkendelse i FødevareErhverv. Projektholder bør altid kontakte koordinatoren eller formanden for den lokale aktionsgruppe i sit område, inden ansøgningen sendes til aktionsgruppen. Det vil sikre, at ansøger ved, hvad aktionsgruppen prioriterer. På er der en oversigt over alle aktionsgrupper i Danmark. Erhvervsrettede projekter, hvor der er søgt for mere end 1 mio. kr., skal høres i det regionale vækstforum. Det regionale vækstforum kan i den forbindelse komme med forslag til ændringer af projektet med henblik på at sikre koordination af erhvervsindsatsen i det pågældende område. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe beslutter, om forslagene fra det regionale vækstforum skal inddrages i afgørelsen. Der er udarbejdet en håndbog, der beskriver hvordan de lokale aktionsgrupper indstiller projekter til tilsagn om tilskud. Håndbogen findes på Kvittering og igangsættelsestilladelse Når den lokale aktionsgruppe modtager ansøgningen om tilskud, kvitterer bestyrelsen for modtagelsen af ansøgningen. I den forbindelse kan den lokale aktionsgruppe give tilladelse til, at ansøgeren på egen regning og risiko sætter projektet i gang. Dette er kun aktuelt, hvis ansøger i ansøgningen har markeret, at projektet ønskes igangsat, før et tilsagn om tilskud foreligger. 21

24 Igangsættelsestilladelsen betyder, at hvis ansøgningen resulterer i et tilsagn, så kan projektudgifter, der er afholdt fra dato for igangsættelsestilladelsen, indgå i tilskudsgrundlaget. Hvis ansøgningen ikke resulterer i et tilsagn, må ansøger således selv betale alle projektudgifter. En igangsættelsestilladelse er således ikke garanti for, at ansøgeren får tilskud til projektet. Datoen for igangsættelse kan tidligst være den dag, bestyrelsen modtager ansøgningen. Behandling af ansøgninger i FødevareErhverv Fødevareministeriet, FødevareErhverv træffer ud fra aktionsgruppens indstilling en afgørelse inden for den økonomiske ramme, der er udmeldt til den lokale aktionsgruppe. Der er tale om en kontrol af, om et indstillet projekt ligger inden for rammerne af, hvad der kan gives tilskud til ifølge udviklingsstrategien og regelgrundlaget. Der er altså ikke tale om en central stillingtagen til hvilke projekter, der skal prioriteres. Sagsbehandlingstiden afhænger bl.a. af om ansøgningen indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige i behandlingen af sagen. Det er FødevareErhvervs mål, at 50% af de fuldt oplyste sager er behandlet inden tre måneder fra modtagelse af ansøgning i FødevareErhverv. 22

25 7. Afgørelsen Når FødevareErhverv har gennemgået ansøgningen og foretaget kontrol, sendes afgørelsen om tilsagn eller afslag til ansøger med kopi til koordinator i den lokale aktionsgruppe. Mulighed for at klage Ansøger kan klage over FødevareErhvervs afgørelse. Ansøger kan desuden klage over afgørelser, der beror på indstillinger fra bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, når det drejer sig om retlige spørgsmål. Retlige forhold kan f.eks. være procedurefejl i forbindelse med afgørelsen af tilsagn eller afslag. Klagen skal indsendes til FødevareErhverv inden 4 uger fra den dag, ansøger modtog afgørelsen. Indsendes klagen senere, vil den normalt ikke blive behandlet. Klagen skal indsendes til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri c/o FødevareErhverv Nyropsgade København V FødevareErhverv kommenterer sin afgørelse og sender klagen til behandling i Fødevareministeriets departement. 23

26 8. Tilsagn og vedligeholdelse af tilsagn Gennemførelse af projekt Projektet skal gennemføres inden for den projektperiode, der fremgår af tilsagnet, evt. med godkendte forlængelser. Det betyder, at projektet er gennemført, og alle udgifter er betalt inden for perioden. Hvis der er givet en igangsættelsestilladelse, før tilsagnet er givet, anføres datoen for igangsættelse som startdato på projektet. Ændring af projekt Hvis tilsagnshaver ønsker at ændre i tilsagnet i løbet af tilsagnsperioden, skal tilsagnshaver ansøge om det, før ændringen iværksættes. Tilsagnshaver sender anmodning om projektændring til den lokale aktionsgruppe. Hvis den lokale aktionsgruppe kan godkende ændringen, sendes anmodningen videre til FødevareErhverv, som meddeler tilsagnshaver den endelige afgørelse med kopi til den lokale aktionsgruppe. Ændringer kan kun godkendes, hvis projektets overordnede formål overholdes. Forlængelse af projektperiode Som udgangspunkt sætter FødevareErhverv projektperioden på alle projekter til 2 år fra tilsagnsdatoen. Hvis der er behov for at forlænge projektperioden, skal projektholder anmode om forlængelse af projektperioden. Anmodning herom skal ske, før den oprindelige projektperiode er udløbet. Tilsagnshaver sender en anmodning om projektforlængelse med en begrundelse til den lokale aktionsgruppe. Hvis den lokale aktionsgruppe godkender forlængelsen, sendes anmodningen videre til FødevareErhverv, som meddeler tilsagnshaver den endelige afgørelse med kopi til den lokale aktionsgruppe. Ændring af budget Budgetændringer skal godkendes af den lokale aktionsgruppe og FødevareErhverv, hvis der sker større ændringer i fordelingen af to eller flere af budgetposterne, og disse ændrer sig med mere end 10%. Anmodningen skal indeholde en begrundelse. Den lokale aktionsgruppe sender anmodningen videre til FødevareErhverv, som meddeler tilsagnshaver den endelige afgørelse med kopi til den lokale aktionsgruppe. Ved mindre ændringer dvs. under 10% - hvis hele projektet bliver dyrere eller billigere, er det ikke nødvendig med en godkendelse af budgetændringer. Dog skal man være opmærksom på, at hvis projektet i væsentlige træk ikke gennemføres som angivet i ansøgningen, skal der søges om en projektændring, se under "Ændring af projekt. Det samlede tilskud kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet eller budgettet, efter tilsagnet er accepteret af ansøger. 24

27 Som udgangspunkt kan der kun anmodes om en budgetændring til det samme projekt én gang om året. Dette er for at begrænse administrationen for både de lokale aktionsgrupper og for FødevareErhverv. Derfor er det vigtigt, at projektholder hele tiden vurderer om projektet kører som forventet. Overdragelse af projekt Tilsagn om tilskud kan overdrages til en anden ansøger, hvis tilsagnshaver ansøger Fødevare- Erhverv herom. Det er en forudsætning, at den nye organisation er villig til at indtræde som tilsagnshaver med de rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af tilsagnet. Dette kan være aktuelt, hvis det i praksis bliver en anden organisation end ansøger, der gennemfører projektet. Det er yderligere en betingelse, at den nye organisation er støtteberettiget under ordningen. Tilsagnshaver skal sende anmodning om projektoverdragelse til den lokale aktionsgruppe. Hvis den lokale aktionsgruppe kan godkende overdragelsen, sendes anmodningen videre til FødevareErhverv, som meddeler tilsagnshaver den endelige afgørelse med kopi til den lokale aktionsgruppe. Projekt opgives Hvis tilsagnshaver af den ene eller anden grund ikke gennemfører projektet, skal FødevareErhverv og den lokale aktionsgruppe hurtigst muligt oplyses om dette. Tilsagnsbeløbet kan herefter tildeles et andet projekt. Hvis projektet opgives efter at første rate er udbetalt eller inden der er gået 5 år fra tilsagnsdatoen, kan FødevareErhverv kræve pengene tilbagebetalt fra tilsagnshaver. 25

28 9. Udbetaling af tilskuddet Hvornår kan tilskuddet udbetales Tilskuddet kan udbetales i to rater. Hver udbetaling skal være på mindst 20% af tilsagnsbeløbet. Den sidste udbetaling finder først sted, når projektet er afsluttet. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at de afholdte udgifter er betalte. Hvis tilskuddet er på mere end kr., skal projektet besigtiges af et bestyrelsesmedlem/koordinator for den lokale aktionsgruppe, som tjekker, at projektet er gennemført i overensstemmelse med betingelserne i tilsagnet. Betingelser for udbetaling De betalte udgifter skal kontrolleres og attesteres af en statsautoriseret,eller registreret revisor eller fra Kommunernes Revision. Ansøger skal sende udbetalingsanmodning og en underskrevet revisorerklæring til FødevareErhverv. Det skal være FødevareErhvervs revisorerklæring, på FødevareErhvervs brevpapir, der anvendes (findes på hjemmesiden Anmodning om slutudbetaling skal, hvor tilskuddet er over kr., sendes via bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe til FødevareErhverv. Slutudbetalinger på tilskud under kr. kan sendes direkte til FødevareErhverv. FødevareErhverv indberetter tilskuddet til SKAT. Ved udbetaling skal man desuden være opmærksom på følgende. Ved udbetalingen må udgifterne under hver enkel budgetpost kun fravige fra det godkendte med op til 10%, forstået sådan at midlerne i budgettet i mindre omfang må omfordeles mellem to eller flere budgetposter, således at det samlede godkendte tilskudsgrundlag ikke overskrides. Projektet skal være afsluttet og alle udgifter skal være betalt inden for den projektperiode, der er godkendt i tilsagnet eller evt. efterfølgende godkendte forlængelser. (Revisorerklæringen kan være betalt efter projektperioden, men før revisorerklæringen underskrives). Tilsagnshaver skal afholde alle udgifterne til projektet, med mindre andet er godkendt af FødevareErhverv. Anmodning om udbetaling skal indsendes til FødevareErhverv senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet. Alle udgifter herunder eventuelle udgifter til revisor skal være betalt og fremgå af regnskabet, når det revideres. Tilskuddet udbetales på ansøgers NemKonto. Der skal foreligge dokumentation for projektansættelser i forbindelse med ansøgningen. Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter (3 procents reglen) Hvis der i udbetalingsanmodningen anføres udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, fratrækker FødevareErhverv disse udgifter ved beregning af tilskud. 26

29 Det kan eksempelvis være udgifter, der ifølge reglerne ikke er tilskudsberettigede eller udgifter til opgaver, der ikke er indeholdt i den med tilsagnet godkendte projektbeskrivelse. Såfremt der i udbetalingsanmodningen anmodes om udbetaling af et beløb, der overskrider det samlede tilskudsberettigede beløb med mere end 3%, skal FødevareErhverv ifølge EUreglerne 3 nedsætte udbetalingen med, hvad der i kroner svarer til forskellen mellem den ansøgte udbetaling og det tilskudsberettigede beløb. 3%-reglen kan illustreres med et eksempel. Der anmodes om en udbetaling på 110 kr., hvor FødevareErhverv kun godkender de 100 kr. som tilskudsberettigede udgifter. I det tilfælde er differencen på 10 kr. mellem de to beløb mere end 3% af de tilskudsberettigede udgifter og FødevareErhverv skal derfor reducere udbetalingen til 90 kr. Mere om udbetaling Vejledning til udbetaling findes på FødevareErhvervs hjemmeside eller fås ved henvendelse til FødevareErhverv. 3 jf. Kontrolforordningen: Kommissionens forordning nr. 1975/2006 af 7. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne 27

30 10. Afslutning af projekt Afrapportering Når projektet er afsluttet, skal tilsagnshaver udarbejde en projektrapport, der redegør for de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet samt redegøre for resultatet og de effekter, som projektet forventes at få. Projektrapporten skal udarbejdes på baggrund af den skabelon, der findes på FødevareErhvervs hjemmeside. Projektrapporten skal godkendes af FødevareErhverv, før udbetalingen finder sted. Skiltning Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at det tydeligt fremgår af publikationer (brochurer, foldere, nyhedsbreve og websider), der er udarbejdet i forbindelse med projektet, at EU og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet. Logoer kan anvendes i den forbindelse. Hvis Fødevareministeriets logo anvendes, så skal EU s logo også anvendes. På hjemmesiden kan man finde links til logoer og skabeloner. På investeringsprojekter med samlede projektomkostninger på mere end kr. opsættes et oplysningsskilt på udstyret/bygningen med EU logoet, en beskrivelse af projektet samt teksten: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling Af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne. Disse oplysninger skal fylde min. 25% af skiltet. På projekter med samlede projektomkostninger på mere end kr. opsættes en oplysningstavle på det pågældende sted allerede i den periode, hvor arbejdet udføres - med en beskrivelse af projektet samt teksten: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne. Disse oplysninger skal fylde min. 25% af skiltet. Kontrol FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administrationen af disse to tilskudsordninger. Med henblik på at kontrollere de gennemførte projekter kan FødevareErhverv eller andre personer, der er særligt bemyndiget dertil mod behørig legitimation og uden retskendelse få adgang til den organisation/virksomhed, hvortil der er givet tilsagn om tilskud. Dette gælder også adgang til regnskaber og anden relevant dokumentation. Den projektansvarlige skal yde fornøden vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse. 28

31 11. Bortfald Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Tilsagn om tilskud kan helt eller delvist bortfalde og tilskud kan helt eller delvist kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne i bekendtgørelsen ikke overholdes. I tilfælde af tilbagebetaling af tidligere udbetalte tilskud vil der blive pålagt renter, som beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetaling kravet indtil beløbet er indbetalt med den rentesats, der er fastsat i renteloven. Der påregnes renter med den rentesats, der er fastsat i henhold til renteloven, dog minimum 50 kr. Force majeure FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure. Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens start. En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører tilskudsmodtagers virksomhed. I særlige tilfælde kan andre begivenheder anerkendes som force majeure. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af forpligtelserne i tilsagnet. Straffebestemmelser Hvis reglerne i bekendtgørelsen ikke overholdes, kan ansøger efter landdistriktslovens 14 straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. 29

32 12. FødevareErhvervs brug af data Oplysninger om projektet vil blive brugt af FødevareErhverv til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Offentliggørelse af persondata på FødevareErhvervs hjemmeside Ved udbetaling af tilskud fra FødevareErhverv skal du være opmærksom på følgende forhold. FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V er dataansvarlig, De afgivne oplysninger vil blive behandlet i forbindelse med FødevareErhvervs afgørelse om udbetaling af tilskud under det danske EFF program 2007 til Oplysningerne kan også behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer med henblik på at værne om EU s finansielle interesser. Endvidere kan oplysningerne blive brugt af FødevareErhverv og andre til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål, Oplysninger om navn, evt. firmanavn, adresse, projekttitel samt størrelse af det modtagne tilsagnsbeløb og det udbetalte tilskudsbeløb som følge af EU-bestemmelser vil blive offentliggjort på FødevareErhvervs hjemmeside. Endvidere skal du være opmærksom på, at du i medfør af Persondataloven har mulighed for: at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med projektet 4, at du på begæring har krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen 5. Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til FødevareErhverv, Juridisk Kontor. 4 jf. Persondataloven jf. Persondataloven

33 13. Lovgrundlag De gældende regler om tilskud til fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikter fremgår af følgende. Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne (ELFUL) med senere ændringer. Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne (ELFUL) med senere ændringer. Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven). Bekendtgørelse nr. 141 af 24. februar 2009 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden Bekendtgørelse nr. 254 af 31. marts 2009 om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne. Bekendtgørelse nr. 255 af 31. marts 2009 om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne. 31

34 14. Yderligere oplysninger Oplysninger om tilskud kan fås hos FødevareErhverv Udviklingsstøttekontoret Nyropsgade København V tlf Ansøgningsskemaet og denne vejledning, vejledning- og udbetalingsanmodning samt revisorerklæring findes på FødevareErhvervs hjemmeside 32

35 Bilag 1 Beskrivelse af udgifts og budgetarter Udgiftsarter Bygninger Beskrivelse Omkostninger til nybygning af bygninger og lokaler, som direkte har med projektet at gøre. På grund af kompleksiteten i priser på bygninger er det ansøgers egen opgave at dokumentere, at omkostningerne er rimelige. Der gives ikke tilskud til køb af eksisterende bygninger. Formidling og information Formidling under projektets gennemførelse kan f.eks. være - reklamer af forskellige slags, - internetspots, - annoncer i aviser, - omkostninger til reklamebureauer, - evaluering af projekter f.eks. telefoninterviews, - rapportarbejde, - formidling af projektresultater f.eks. trykkeudgifter, - afvikling af afsluttende seminar afhænger af projektets karakter, skilte. Fortæring og mødeaktiviteter Kun omkostninger til fortæring og mødeaktivitet, som direkte har med projektet at gøre. Omkostningerne bør holdes på et beskedent niveau. Det er ansøgers opgave at dokumentere, at omkostningerne er rimelige. Frivilligt arbejde For projekter af almennyttig karakter kan frivilligt arbejde indgå i tilsagnsgrundlaget. Værdien af frivilligt arbejde beregnes ud fra de frivillige timer, der er brugt på projektet og til en timeløn på 100 kr. Det samlede tilskud må ikke overstige de samlede støtteberettigede udgifter minus bidraget fra frivilligt arbejde. Inventar Inventar, udstyr og maskiner indeholder omkostninger til disse, som har direkte med projektet at gøre. Det er ansøgers opgave at dokumentere, at omkostningerne er rimelige. Konsulenter Udgifter til konsulenter indeholder alle lønomkostninger for personer, der ikke er ansat i ansøgers virksomhed/ organisation (ét CVR.nr.), og som har direkte med projektet at gøre. Alle udgifter til konsulenten skal være indeholdt i timeantallet og timelønnen, dvs. ingen ekstra tillæg til f.eks. kørsel, repræsentation osv. til konsulenten. Det er op til ansøger at dokumentere, at antal konsulenttimer og konsulenttimeløn er rimelige. Materialer Ved materialer forstås råvarer, halvfabrikata, papir som anvendes direkte i pro- 33

36 jektet. Det er ansøgers opgave at dokumentere, at omkostningerne er rimelige. Moms Afholdte udgifter skal opgives uden moms. Med mindre ansøger selv betaler momsen og derfor ansøger om dækning af udgiften til moms. Projektansættelse En projektansættelse kræver, at der foreligger en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Af kontrakten skal det fremgå, hvem der er tale om, hvad arbejdsområdet er, hvor mange timer det forventes at dreje sig om og hvad timelønnen er. Timelønnen må ikke indeholde nogen form for overhead, indirekte udgifter. Hvis pågældende medarbejder har yderligere omkostninger som rejser og øvrige udgifter, dækkes de under andre poster. Timelønnen udregnes som årsløn delt med ét årsværk/timeantal, som defineres til 1648 timer I beregningen må årslønnen indeholde: Ferieberettiget løn, arbejdsgivers betalte pensionsudgift, arbejdsgivers betalte ATP-udgift, arbejdsgivers betalte udgifter til andre lønrelaterede omkostninger til medarbejderen samt feriepenge optjent under ansættelsen på projektet. I beregningen må årslønnen ikke indeholde: Gratialer, provisioner eller andre ikke-overenskomstmæssige ydelser. I forbindelse med udbetalingen skal der foreligge et timeregnskab. Revision Ved revision forstås omkostninger til attestation af afholdte udgifter i projektet. Attestationen skal foretages af en registreret revisor. Udgifter til udarbejdelse af revisorattest er tilskudsberettigede. Transport Omkostninger, der har direkte med rejser at gøre, f.eks. til bil, tog, bus, fly, hotel, time- og dagpenge. Vedrører som hovedregel kun modtagere af intern løn og personer, der leverer frivilligt arbejde på projektet. Ved valg af transportmiddel og rejseklasse skal der lægges vægt på, hvad der i den konkrete situation er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for projektet. Statens laveste takster benyttes på alle nedenstående omkostningstyper, der fastsættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende satser jf. Cirkulære af 16. december 2008 om Statsregulering pr. 1. januar for tjenesterejser. Cirkulæret revideres årligt. Bil/motorcykel Al kørsel i Danmark og udland godtgøres med statens laveste takst 1,90 kr. pr. km. (i 2009). Udgiften ved benyttelse af egen bil må normalt ikke overstige det beløb, der svare til udgiften til billigste offentlige transportmulighed. Taxa forudsættes normalt kun anvendt over kortere afstande. 34

37 Tog, bus Den faktiske pris Fly Billigst mulige alternativ, f.eks. økonomiklasse. Hotel dispositionsbeløb I nærhed af bestemmelsesstedet samt billigst muligt. Maksimumsbeløb: Hovedstad: 970,00 kr. pr. dag. Øvrig land: 765,00 kr. pr. dag. Andet Under posten andet placeres de udgifter, der ikke passer ind i de andre kategorier i budgettet. Alle udgifterne skal være udspecificeret. Uforudsete udgifter er ikke tilskudsberettigede. 35

38 Bilag 2 Normtimesatser Normtimesatserne bruges til at beregne, om jordbrugsbedrifterne lever op til kravet om et arbejdskraftbehov på 415 timer pr. regnskabsår. Kornafgrøder m.v., antal timer/ha Areal (ha) 1-9 ha Korn/raps/frø/ærter m.v. 25 timer Handelsroer/kartofler Foderroer Sædskiftegræs/helsæd Vedvarende græs Brak Malkekøer inkl. opdræt, antal timer/årsko (ekskl. grovfoderdyrkning) Årskøer Timer pr. årsko Slagtekalve, antal timer/produceret slagtekalv (ekskl. grovfoderdyrkning) Producerede slagtekalve Timer pr. slagtekalv 10 7 Ammekøer inkl. ungdyr, antal timer/årsko (ekskl. grovfoderdyrkning) Årskøer Timer pr. årsko Søer og smågrise, antal timer/årsso Årssøer Timer pr. årsso Slagtesvin, antal timer/100 producerede slagtesvin Producerede slagtesvin Timer pr. 100 slagtesvin

39 Andet husdyrhold, antal timer/årsdyr Heste, timer pr. avlsdyr 37 Mink, timer pr. avlstæve 2 Får, timer pr. moderfår 5 Bier, timer pr. stade 25 Æglæggende høner, timer pr. 100 årsdyr 15 Slagtekyllinger, antal timer/1000 producerede stk. Producerede stk. < ½ mill. >½ mill. Timer pr producerede stk. 4,6 3,9 Frilandsgartneri, antal timer/ha/år Jordbær med selvpluk 180 Jordbær uden selvpluk 1200 Konsumgulerødder 300 Industrigulerødder 25 Hvidkål og kinakål 300 Blomkål og rosenkål 300 Icebergsalat 300 Porrer 850 Kepaløg, såløg 170 Knoldselleri 350 Væksthuse, antal timer/m 2 /år Grønsager 1 Afskårne blomster 1 Store potteplanter 2 Små potteplanter 5 Frugtplantage, antal timer/ha/år Konsum 320 Industri 120 Pyntegrønt, antal timer/ha/år Juletræer og klippegrønt (Gennemsnitsindsats pr. år for hele produktionsforløbet fra anlæg til og med høst)

40 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade København V ISBN (tryk) ISBN (web) Tlf.: Fax:

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne

Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne -søges gennem de lokale aktionsgrupper Februar 2008 Ministeriet

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Bagerst i ansøgningsskemaet finder du en vejledning til udfyldelse af skemaet.

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold til bekendtgørelserne nr. 309 af 29. marts 2012 om tilskud til

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Egenfinansiering private midler Egenfinansiering offentlige nationale midler Egenfinansiering frivilligt arbejde Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Tilskud fra aktionsgrupper

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilskud til udvikling og demonstration. og vedrørende forarbejdning i fødevaresektoren

Vejledning om tilskud til udvikling og demonstration. og vedrørende forarbejdning i fødevaresektoren Vejledning om tilskud til udvikling og demonstration vedrørende det primære jordbrug og vedrørende forarbejdning i fødevaresektoren - demonstrationsprojekter December 2012 Kolofon Vejledning om tilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under LDP 8. oktober 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborg Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborgs temaer / indsatsområder Gode vilkår for det gode liv Erhverv og nye jobs Sundhed og oplevelser Natur,

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Titel: Vejledning

Læs mere

Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014

Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014 Version 3 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn efterårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi

Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi Fødevareministeriets Klagecenter c/o NaturErhvervsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Houvej 55, DK-9550 Mariager Dato: 18 h -12-2013 Klage vedrørende

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Skabelon til årlig beretning

Skabelon til årlig beretning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade 30, DK-1780 København V, Tlf: 33 95 80 00 Skabelon til årlig beretning Årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under landdistriktseller

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I henhold til bekendtgørelse nr. 256 af 31. marts 2009

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme I henhold til tekstanmærkning nr. 117. ad 29.24.23 på finansloven, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere