NR. 2 FEBRUAR ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4"

Transkript

1 NR. 2 FEBRUAR ÅRGANG PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4

2 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen SYNSVINKLER Præsten (og meget, meget andet) Mogens Lindhardt har sammen med (præsten) Erling Andersen skrevet bogen Ledelse af tro (anbefalelsesværdig læsning). I sidste måned holdt han et veloplagt og velbesøgt causeri over bogen. Jeg vil i det følgende selv brodere lidt videre på et enkelt af de mange emner. I geometrien giver ethvert synspunkt i forhold til en genstand en synsvinkel. I daglig tale er det derimod ofte nye synsvinkler, der giver nye synspunkter. Det er ofte sundt at se sig selv med andres øjne. At se sig selv udefra. Også folkekirken kunne prøve at se sig selv udefra. Fra brugernes synspunkt. Indefra er vi vant til at se kirken som en arbejdsplads ikke mindst, hvis vi er en fagforening. Udefra kan kirken imidlertid betragtes som en offentlig virksomhed, idet den arbejder direkte med mennesker, hvis rettigheder, den skal sikre, og hvis velfærd, den skal servicere. Og modsat (de fleste) private virksomheder, har den ikke bundlinjen som mål, men det at gøre gavn. Hvis man ser og handler ud fra disse to modsatrettede synsvinkler, kan mange fænomener i kirken både blive meget forskellige og se meget forskellige ud. Mogens Lindhardt fremdrog en række eksempler på forskellen arbejdsplads/virksomhed: fag- og funktionsorientering / brugerorientering kvalifikations- og funktionsstyring / kompetence- og målsætningsstyring koordinering af solistopgaver / samvirke om fællesopgaver menighedsrådet fylder rammer ud / menighedsrådet sætter mål og evaluerer konflikter handler om anerkendelse / konflikter handler om bruger-tolkninger godt arbejde / velmodtaget arbejde Den sidste skelnen kender de fleste organister sikkert: Ofte er det den der engelske voluntary, som man kan spille med den ene arm på ryggen, der giver mest overstrømmende reaktioner. Nu kunne nogle måske indvende, at det jo kun handler om at vælge, hvilke ord, man sætter på de forskellige ting, at det handler om sprog. Det er selvfølgelig rigtigt, men et bestemt sprogbrug er også en synsvinkel. Vær dog forvisset om, at Organistforeningen ikke helt vil slippe arbejdsplads-synsvinklen, og derfor fortsat vil kæmpe for at forbedre løn-, ansættelses- og arbejdsforholdene. 2 PO-bladet

3 REPORTAGE NYHED INDHOLD OG KOLOFON PORTRÆT SIDE 4 SIDE 6 SIDE 8 MOGENS LINDHARDT Mandag d. 9. januar var PO-bladet med til oplæg og drøftelse v. Mogens Lindhardt på Krybily Kro i Taulov. Det handlede blandt andet om at forstå begrebet ledelse af tro. INSPIRATION DIGITALORGEL PÅ CD Et af de ganske få danske pladeselskaber, som har fokus på orgelmusik, er Helikon Records. Nu har de for første gang indspillet nye værker for digitalorgel. ANMELDELSER BJØRN ELKJER Som markant fortaler for kirkeorglets kvaliteter som rymisk instrument forsøger Bjørn Elkjer at lære instrumentkollegaer kunsten at groove og swinge. STILLINGER SIDE 14 SIDE 15 SIDE 34 5 FAVORIT-KORSATSER Organist Anne Lise Quorning er en aktiv korleder i tre små østjyske sogne. Her fortæller hun om, hvad der har fungeret bedst i hendes voksenkor, Lyngå Folkekor. ORGEL/SALMER/KOR Vi anmelder endnu en orgelantologi fra Oxford (denne gang for orgel med pedal), første portion salmer fra Lysets utålmodighed, en bog om koropvarmning og en orgel-cd. 3 ORGANISTER SØGES Skørping, Skørping Nykirke og Fræer Simon Peters Kirke, Grenaa Give-Farre-Vorslunde kirker PO-BLADET REDAKTION DEADLINE TRYK FORSIDEN Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen Oplag: stk. ISSN: Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Frederiksberggade 102, 8600 Silkeborg, tlf , Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus, Bjørn Elkjer uden for Vinding Kirke ved Vejle, hvor han er organist. Foto: Filip Graugaard Esmarch PO-bladet 3

4 REPORTAGE FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN Mogens Lindhardt kom vidt omkring i et oplæg, som blandt andet handlede om at forstå begrebet ledelse af tro. Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch Mandag den 9. januar havde Sognemedhjælperforeningen i fire timer sat folkekirkens øvrige organisationer stævne på den smukke Krybily Kro i Taulov mellem Kolding og Fredericia. Et par menighedsrådsmedlemmer var også til stede, men ellers repræsenterede de omkring 60 fremmødte et bredt udsnit af kirkens faggrupper. Mogens Lindhardt, rektor for pastoralseminariet i København, var med hjælp fra de såkaldte trepartsmidler til kompetenceudvikling inviteret til at stå for oplæg og drøftelse omkring folkekirken som virksomhed kontra folkekirken som arbejdsplads. Denne skelnen er central i hans og Erling Andersens bog Ledelse af tro. Hvis tro ikke kan ledes, er der ikke brug for professionelle i folkekirken, citerede Mogens Lindhardt et postbud for at have sagt. Det var altså ikke så meget kirkens ledelsesstruktur, der denne eftermiddag skulle tales om, men det professionelle ansvar, som folkekirkens enkelte ansatte skal søge at løfte. Eftermiddagen forløb som en vekslen mellem Mogens Lindhardts oplæg, som fyldte det meste, og mindre afbræk i form af samtaler i små grupper. En enkelt gang blev en fælles diskussion fremprovokeret af en deltager, som i plenum fortalte sin historie om, hvordan han efter mere end 20 år samme sted havde sagt sin stilling op som følge af manglende kommunikation og ledelse. Men det var ikke den debatform, der var lagt op til. ARBEJDSPLADS ELLER VIRKSOMHED Mogens Lindhardt bad forsamlingen om at fortælle hinanden to og to, hvad der foregår i deres sogne. Hvad går godt, og hvad går mindre godt? Her var pointen ikke (blot) at bryde isen, viste det sig. Det var et eksperiment, som skulle afklare, om man betragtede folkekirken som arbejdsplads eller som virksomhed. Bagefter blev deltagerne nemlig bedt om at forholde sig til, hvorvidt de havde fortalt mest om, hvad jeg gør, eller mest om, hvad vi gør (lidt flere angav det sidste). Og hvor deres succesperspektiv lå, altså om det handlede om et stykke veludført arbejde, eller om, hvorvidt 4 PO-bladet

5 REPORTAGE folk kom til det (godt halvdelen angav det sidste). Hvis man tænker i vi og i brugerdeltagelse, er man en virksomhed, slog Mogens Lindhardt fast. Dermed underbyggede det lille eksperiment hans påstand om en historisk tendens, hvor perspektivet fra omkring 2005 er blevet flyttet over på virksomheden, efter at man ellers siden omkring 1995 har haft fokus på folkekirken som arbejdsplads, herunder blandt andet arbejdsmiljøet. Mogens Lindhardt gennemgik derefter en række grundlæggende forskelle mellem arbejdspladsen og virksomheden (se præludium, s. 2). Når der eksempelvis opstår konflikt mellem organist og præst i virksomheden, handler det typisk om, hvorvidt brugerne får noget ud af det og det og uenigheden skyldes ofte, at de to har forskellige brugergrupper. OPLÆG MED HUMOR OG VID Herefter bevægede Mogens Lindhardt sig ind på de ledelsesmæssige forskelle mellem de to måder at betragte en organisation på. Noget af det, der kendetegner virksomhedsledere er ifølge Mogens Lindhardt, at de er story-tellers, hvormed de sørger for at fastholde virksomhedens idé og mening internt og eksternt. Her er der en sammenhæng med det, Lindhardt mener, ledelse af tro går ud på: Når man taler om at lede tro, handler det stort set om at sikre folks adgang til at fortælle deres historie og at tilbyde sprog, troen kan udtrykke sig i, pointerede Mogens Lindhardt. Sidste del af oplægget handlede om at arbejde i grupper og teams. Her skulle deltagerne blandt andet bruge en del tid på i grupper at finde frem til de fire vigtigste ting, der skal til for at ødelægge et møde. Mogens Lindhardt formåede eftermiddagen igennem at fastholde tilhørernes interesse med både sin omfattende indsigt og sine jævnlige humoristiske eller skæve bemærkninger (f.eks. jeg er lige blevet medlem af Ældre Sagen, og det føles som en ny pubertet ). Han rundede af med et bibelsk perspektiv: Ledelse handler om at kunne lytte til folks fortælling. Og om at kunne lukke låste rum op. Hvis I lytter til de tekster, der prædikes over i kirken, vil I opdage, at det praktisk taget altid handler om det samme at holde det fastlåste i bevægelse. Sognemedhjælperforeningens formand, Esther Jensen (billedet til venstre), var rigtig godt tilfreds med interessen for mødet. Det er opløftende, at så mange er klar over, at vi ikke bare kan sidde i hver vores lille fagforening og hyppe vores egne kartofler. Med et arrangement som det her sætter vi fællesskabet på dagsordenen. Og vi sætter folkekirken på dagsordenen, erklærede hun over for PObladet. PO-bladet 5

6 NYHED HELIKON BLÅSTEMPLER DIGITALORGEL Foto fra giflerne.dk For første gang har et dansk pladeselskab udgivet en cd indspillet på et digitalt kirkeorgel. Det er Flemming Chr. Hansen, der både har komponeret og indspillet. Af Filip Graugaard Esmarch Flemming Chr. Hansen ved Allen-orglets fritstående spillebord midt i Sakskøbing Kirke Det kom bag på mig, at man med den nye sampling- og digitalteknik ikke er nået længere. (...) Det var komplet umuligt at få de enkelte stemmer til at træde klart frem. Sådan skrev Sven-Ingvart Mikkelsen i PObladet, Januar 2006, efter at have spillet koncert på det dengang nye digitale Allen-orgel i Sakskøbing Kirke. Siden da er de fleste af orglets stemmer erstattet af bedre samples. Kirkens egen organist, Flemming Chr. Hansen, har dog hele tiden vurderet instrumentet betydelig mere positivt. Han har nu fået en slags opbakning fra indehaveren af Helikon Records, Jesper Jørgensen, som har produceret og udgivet cd en, hvor Sakskøbing-organisten spiller sine to omfangsrige værker Sommerfugledalen og Rids. PÆRER ER IKKE ÆBLER Det er det markedsførende amerikanske Allen Organ Company, der har specialbygget orglet til den lollandske kirke. Jesper Jørgensen betragter det såkaldt elektro-akustiske orgel som et instrument, der aldrig vil kunne erstatte et velfungerende pibeorgel det kan bare noget andet. Da Flemming Chr. Hansen foreslog en indspilning, var jeg først noget forbeholden. Men da jeg hørte ham spille sine værker, gik det op for mig, at der ligger en klar udfordring for nutidens organister i at skrive musik, som udnytter de spændende muligheder, instrumentet har, forklarer han. Jesper Jørgensen mener, at man trods hurtige tekniske fremskridt aldrig vil kunne få digitalorglet til at lyde som et pibeorgel, for pibeorglets forskellige stemmekombinationer har hver sin overtoneklang, som i praksis kun kan genskabes elektro-akustisk ved at sample hver enkelt kombination. Og det er helt urealistisk mange kombinationer. Derfor bør man i stedet lade være at sammenligne æbler og pærer. Sven-Ingvart Mikkelsen har naturligvis haft en meget præcis idé om, hvordan et orgel skal lyde. Men i virkeligheden svarer det til at række en klassisk guitarist en elguitar, når en streng springer, indvender 6 PO-bladet

7 NYHED Jesper Jørgensen og tilføjer, at han personligt er glad for Flemming Chr. Hansens cd. ORGELPOESI Det er komponisten også selv. Flemming Chr. Hansen fortæller, at han i sine nye værker har udnyttet Allen-orglets særlige muligheder på flere forskellige måder. Jeg har i fjerde sats af Rids indstillet det til middeltonestemning, og som et særligt udtryk anvender jeg flere steder den indbyggede katedralefterklang som jeg ellers aldrig bruger i Sakskøbing Kirkes fine akustik. Orglet kan også slå alle svellers effekt sammen på ét svelletrin, så man så at sige skruer op og ned for hele orglet på én gang, nævner han. At Sommerfugledalen og Rids er komponeret for digitalorgel, er i øvrigt ikke det eneste særlige ved hans nye værker. De består af satser, som er inspireret af stemninger eller brudstykker af digte i bestemte digtsamlinger. Ved visse live-opførelser lader han en skuespiller recitere digtet, hvorefter han opfører den tilhørende sats. Målet er at få folk til også at veksle på den måde ved lytning derhjemme. For dem, jeg har talt med om det, gør det sammenhængen mellem tekst og musik meget større og klarere, erfarer Flemming Chr. Hansen. Næste gang, dette koncept kan opleves live, er d. 26. marts kl. 20 i Sct. Johannes Kirke, Herning. Her vil Sommerfugledalen blive opført sammen med skuespiller Mette Bentzen, som læser Inger Christensens digte. Se også cd-anmeldelsen på s. 18. BALSAM FOR SJÆLEN! Koncert med nordisk folketone for orgel og sopran-/altsax eller nyckelharpe og orgel (evt. med kirkens egen organist) eller nyckelharpe og guitar? Se, læs og læg øre til indholdet på: og PO-bladet 7

8 PORTRÆT MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED Muligvis er han Danmarks mest tilbagelænede organist. Han øver sig i hvert fald (næsten) aldrig og betegner selv organistgerningen som et skånejob. Som person er han den afslappede type. Men man skal ikke tage fejl af Bjørn Elkjer: Han er dedikeret i det, han gør, og som organist kan han nogle ting, som er de færreste forundt: Improvisere i nærmest enhver stilart. Finjustere sit spil efter den stemning, der til enhver tid hersker i kirkerummet. Og hjælpe instrument kollegaer i gang med at få de rytmiske salmer til at lyde rigtigt. Tekst og foto af Filip Graugaard Esmarch Det er nytårsdag 2011, og i Vejles sydlige udkant ringer den lille middelalderkirke ind til årets første højmesse. Organisten er en smule eftertænksom, for han har her til morgen hørt nyheden om Flemming Bamse Jørgensens død nytårsaften. Men det tæller på plussiden, at han har jazztrompetisten Jesper Riis siddende klar til at spille med. At skulle spille præludium sammen med en musiker, der hører til landets mest anerkendte på sit felt, kunne vel skabe benovelse hos en og anden PO er, men ikke hos Bjørn Elkjer. Han har flere af slagsen i sin nærmeste omgangskreds, og her i kirken har han mange gange tidligere haft Jesper Riis med ved særlige lejligheder. Så lige nu er Bjørn Elkjer mest optaget af, hvad de to egenlig skal finde på at indlede gudstjenesten med. Det vigtigste for ham er at ramme plet i forhold til den aktuelle stemning og situation. Da han her for kort tid siden ankom til kirken, fik han at vide, hvilke salmer, der skal synges. Og heri ligger der naturligvis en potentiel inspiration til præludiet men måske skal det være noget helt andet? Han er vant til, at Jesper er med på den værste. Nu lyder bedeslagene, og Bjørn Elkjer kommer igen til at tænke på Bamse. Så popper der en melodi op. En engelsk folkemelodi, som 8 PO-bladet

9 PORTRÆT herhjemme er bedst kendt i en version med Bamse. Han har et særligt forhold til den melodi mener at kunne huske Percy Graingers klaverstykke over den, fra da han nærmest stadig lå i vuggen. Kender du På en bænk i kongens have, spørger han Jesper Riis, som mener, at det gør han vist så få sekunder efter er den sat an. IMPROVISERER ALT Da PO-bladet møder Bjørn Elkjer et års tid senere, mindes han episoden som et eksempel på noget spontant improviseret, som (heldigvis) lykkedes godt. Der har nok ikke været én i menigheden, som har tænkt over, at vi spillede den for at hylde Bamse. Det var bare en sjov idé, som gav en god energi. Og så er det jo et lifligt, næsten barok-agtigt og alligevel folkeligt musikstykke så hvorfor ikke kunne bruge det?, spørger han. Der ligger en vigtig pointe i, at selvom der måske ikke var nogen, som nytårsdag forstod den særlige hentydning, så blev det improviserede præludium langt fra til for musikernes egen fornøjelses skyld. Jeg spiller for menigheden! En del organister spiller for sig selv, synes jeg. Det tillader jeg mig at sige, fordi jeg selv rigtig godt kan lide kompliceret musik, lyder det fra Bjørn Elkjer, der nævner Alban Berg som sin yndlingskomponist. Nogen kunstmusiker på den måde er jeg ikke. Jeg benytter mig af alle de kunstmusikalske ingredienser, jeg har evner til, og jeg går rigtig meget op i, hvordan jeg spiller. Men hvis jeg overhovedet havde været i stand til at spille Messiaens orgelmusik som jeg beundrer ville jeg alligevel sjældent have brugt det ved en almindelig højmesse. Bjørn Elkjer mener, at enhver organists fornemste opgave må være at ramme de folk, der kommer i kirken. Og i den konkrete situation tale til dem gennem musikken. Det kræver en grad af improvisation og Bjørn Elkjer foretrækker en høj grad af improvisation. Faktisk var det kun i de første par år af hans organistvirke, han øvede bestemte forspil og præ- og postludier op. Siden da har han improviseret alt med undtagelse af de stykker, han er blevet bedt om at spille til bryllupper og andet. Når det gælder gudstjenesterne, anslår han, at præ- og postludier af henholdsvis klassisk og rytmisk karakter fordeler sig nogenlunde ligeligt. At han selv blev organist, skete i bund og grund mod hans vilje omend han i dag er rigtig glad for at være det. Med sin særlige baggrund har Bjørn Elkjer på flere måder en tilgang til orgelspillet, som adskiller sig fra de fleste instrumentkollegaers. Og ikke mindst i forhold til den rytmiske del af det kirkemusikalske repertoire giver han meget gerne videre af sine erfaringer. > Bjørn Elkjer Født : diplomeksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 1998: PO-eksamen fra Sjællands Kirkemusikskole (som privatist) Har som pianist været fast akkompagnatør for en række danske kunstnere Har været chefrepetitør på Det Kongelige Teaters balletskole i Odense (med improviseret musik som primært arbejdsområde) Repetitør og musiker på en række musicals samt kapelmester og musiker på teaterstykker og revyer Gift med Karin Elkjer Far til tre børn på 21, 19 og 14 år Se mere på elkjermusik.dk PO-bladet 9

10 PORTRÆT MÆRKELIGE ENSPÆNDERE Som musiker er Bjørn Elkjer først og fremmest pianist. Han har altid helst villet spille på øret og har primært dyrket de rytmiske genrer. Hvis der havde været et rytmisk konservatorium, da han i slutningen af 1970 erne afsluttede gymnasiet, var han nok kommet til at slå sine folder dér. I stedet måtte han på Det Kongelige, hvorfra han er uddannet klassisk pianist. Jeg har altid været enten/eller-typen. Enten roder jeg over alt, eller også er der totalt rent og opryddet. I skolen gad jeg ikke lave mine lektier og gik ikke rigtig op i noget jeg lavede ikke ballade, men hyggede mig bare. Men da jeg som konservatoriestuderende fik den modenhed, der skulle til for at tage et emne alvorligt, så gik jeg efter at gøre det bedst muligt overhovedet og det lykkedes mig faktisk også som oftest, afslører han. Her var det ikke en drøm om at blive koncertpianist, der drev ham snarere en form for faglig stolthed. Jeg havde spillet efter gehør siden femårsalderen og var 100 procent selvlært som pianist frem til et par år, før jeg kom på konservatoriet. Men jeg fik en klar fornemmelse af, at skulle jeg bruge musikken til noget, skulle jeg lære tingene ordentligt. Man skulle ikke kunne sige om mig, at jeg var selvlært eller ikke vidste noget om musikteori, siger Bjørn Elkjer. På konservatoriet mødte han nogle dybt mærkelige enspændere, som havde for vane at sidde og øve i kirkerne om natten. Bjørn Elkjer ved Vinding Kirkes orgel, der er bygget af P. Bruhn og Søn i Det har seks stemmer på ét manual og pedal. 10 PO-bladet

11 PORTRÆT Jeg kan huske, jeg tænkte, at det er i hvert fald nogle folk, jeg ikke har noget som helst til fælles med, siger han og tilføjer alligevel, at han altid holdt meget af salmer. BLEV ORGANIST AD BAGVEJEN Vejen til alligevel selv at blive organist gik for Bjørn Elkjer over den usædvanlige titel stadsmusiker. Den havde han i Fredericia Kommune gennem fem år midt i 90 erne. Stadsmusikeren skulle inspirere det lokale musikliv og arrangere koncerter og selv medvirke i nogle af dem. Bjørn er gift med Karin, som er uddannet sangpædagog. Da han i 1997 valgte at stoppe som stadsmusiker, havde hun i et par år været kirkesanger i Vinding Kirke. Nu skete der så det, at menighedsrådet pludselig kom til at stå uden organist. De spurgte så Karin, om ikke jeg kunne komme ned og være afløser en søndag, hvor de manglede en. Det havde jeg absolut ikke lyst til. Jeg anede jo ikke, hvad der var op og ned på et orgel, og så var der også mit billede af organister som mærkelige. Han indvilligede dog i at gøre et forsøg hvorefter den ene søndag tog den anden, og Bjørn Elkjer begyndte så småt at kunne se sig selv som organist. I 1998 tog han PO-eksamen som privatist og blev derefter fastansat i sin nuværende 85%-stilling, som han trives i. Jeg plejer at genere mine kollegaer med sige, at jeg har et skånejob. Jeg bliver jo ikke hele tiden evalueret på, men bestemmer mere eller mindre selv over, hvad jeg gør. Når jeg har lyst til at gøre rigtig meget ud af noget, gør jeg det, siger han. Som et andet privilegium ved at være organist nævner han det at have budget til at kunne lave nogle spændende koncerter. Her udnytter Bjørn Elkjer dog i høj grad også sin omfattende kontaktflade til kendte musikere. Man har i Vinding Kirke kunnet høre en række navne, som man normalt ikke ville forvente i en kirke med plads til 150 mennesker, f.eks. Dario Campeotto og Per Nielsen, som han begge har været fast akkompagnatør for. Det kan også gå galt. Første gang, vi havde Dario her, var da jeg lige var blevet ansat. Der kom 400, så det var meget ubehageligt at måtte sende alle de mennesker hjem igen. FORBLØFFENDE FÅ ELEVER Måske er det skånejobbet, der sætter Bjørn Elkjer i stand til at have så mange bibeskæftigelser, som tilfældet er. Måske også det gode selskab. Flere af bibeskæftigelserne foregår ligesom det daglige arbejde i kirken sammen med Karin Elkjer, blandt andet et koncept med musikalsk teambuilding på arbejdspladser. Familien bor i et stort hus i Vejle, hvor underetagen er afsat til musikstudie og andre musikalske aktiviteter. Arbejdet med at lave lydoptagelser af blandt andet kirkemusik har han planer om at intensivere i årene fremover. Foruden selv at have optrådt i en lang række sammenhænge, har Bjørn Elkjer gennem en årrække været lektor i klaver på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (SMKS). Jeg har tidligere haft både klassiske elever og folkemusikere til hovedfag, men nu er det mest brugsklaver, jeg underviser de klassiske pianister i, fortæller han. Samme uddannelsesinstitution begyndte fra efteråret (som det første og hidtil eneste konservatorium) at udbyde individuelle efteruddannelseskurser for organister i rytmisk spil på orgel og klaver med Bjørn Elkjer som underviser. > PO-bladet 11

12 PORTRÆT Det er en fuldkommen fejlantagelse, at kirkeorglet ikke egner sig til at spille rytmisk musik på. Det egner sig utroligt godt til det, fordi man netop har et aspekt mere med end på klaveret. Man har muligheden for at overlade basrollen til fødderne, og det giver langt større frihed. På klaveret skal du med to hænder holde gang i både bas, akkorder og melodi, argumenterer han. På SMKS har han ind til videre blot haft to rytmiske efteruddannelseselever. Jeg havde troet, der var kommet flere. Jeg har været ude at holde en del enkeltstående kurser rundt omkring, og her har jeg altid fået det indtryk, at organisterne er utrolig interesserede i at lære mere om det rytmiske orgelspil. I stillingsopslagene er det jo også blevet en helt almindelig ting, at der står, vi forventer, at organisten kan spille i forskellige stilarter. EN ILLUSIONSKUNST Bjørn Elkjer påpeger samtidig, at koralbogen rummer en række satser, som orgelstuderende reelt ikke får undervisning i at spille, hverken på kirkemusikskolerne eller konservatorierne. Der skal nemlig meget mere til end blot det at realisere nodebilledet. Det er en anden måde at bruge hænderne på, som han udtrykker det. Jeg tror nok, det forskrækker nogle organister lidt, hvor anderledes, jeg faktisk mener, de skal gøre det, når det gælder de rytmiske salmer. Men når jeg underviser, lægger jeg meget vægt på at sige til folk, at nu skal de endelig ikke glemme de ting, de har lært. Det er jo ikke fordi, der er noget galt i det de kan bare ikke bruge det, de har lært, på samme måde til at spille de rytmiske ting med, understreger han. Bjørn Elkjer foreslår 5 GODE MELODIER TIL IMPROVISATION ved begravelser og bisættelser Sig månen langsomt hæver Hil dig Frelser og Forsoner Befal du dine veje (den gamle melodi) Ack Värmeland du sköna (og andre svenske og norske folkeviser som ofte har en meget melankolsk karakter) Nu åbner savnet sine øde vidder (og andre nyere salmer fra hele norden) 12 PO-bladet

13 PORTRÆT Og det er ikke mindst anslagsformen, der udfordrer. Mange har svært ved at undlade at spille legato, for det er jo noget, de hele tiden har fået at vide, at de skal. Det gælder allermest for fodbasserne, at der meget sjældent skal bindes noget sammen. Den mest grundlæggende forudsætning for at få den rigtige feeling frem ligger dog i noget, der foregår i organistens hoved. Bjørn Elkjer gør opmærksom på, at rigtig mange af de nye melodier i salmebogen er inspireret af forskellige former for popmusik og musical fra 70 erne og 80 erne. Det er stilarter, som relaterer til en bestemt lyd eller sound. Som organist må jeg spille på et lydbillede, jeg har inde i mit hoved, og det skal jeg så lære at transformere om igen, således at menigheden får den samme association, så de ud over orglet også hører nogle ting, som jeg hører inde i mit hoved. Det er lidt kryptisk. Men det handler om, at give tilhørerne en illusion af, at der er et orkester, siger han. I sin undervisning kan Bjørn Elkjer derfor finde på at spille noget musik fra en cd, som han mener, kan have været inspirationen for den salmemelodi, der arbejdes med. Før man kan transformere den lyd til orglet, må man lære nogle teknikker til det men at lytte til musikken er en vigtig begyndelse. Og det er der ikke noget nyt i. Hvis man skal spille fransk orgelmusik, er det også vigtigt, at man har hørt, hvordan den lyder. Man skal have atmosfæren med nummerets aura eller duft. Og kender man duften af en romantisk koral bedre end duften af Jesus Christ Superstar, jamen, så må man arbejde med det, slår han fast. PO-bladet 13

14 INSPIRATION 5 FAVORITTER FOR FOLKE(KIRKE)KOR Af Anne Lise Quorning Der kan være forskellige forståelser af, hvad et voksenkor er. I vores kirker er det voksne mennesker lige fra landmænd til advokater med fællesnævneren nodekendskab ingen hindring, men heller ikke et krav!. Sangglæden er enorm, og den ugentlige øvedag uundværlig, når først man er kommet godt i gang. Et pusterum, som jeg vil påstå, kan være lige så værdifuldt som en tur hos psykologen. Et fællesskab, hvor man kan komme og være uden at blive bedømt på, hvad man arbejder med, og hvor man bor. Her er man blot en vigtig brik i fællesskabet. Jeg finder stor glæde ved at arbejde med mit eget Lyngå Folkekor. Det piber ganske vist hist og her, og tonearter kan skifte for den enkelte undervejs, men de kan formidle en følelse, og den varme og glæde, der strømmer ud fra alle de dejlige mennesker, går lige til hjertet. Det er netop dér, jeg altid gerne vil hen! Nedenfor har jeg givet bud på fem korsatser, der har fungeret rigtig godt i Lyngå. Ofte gør jeg det, at jeg tillemper en korsats, så den passer lige til mit kor. Firestemmige satser kan med lidt husflid forenkles til en tre-stemmig sats. Enkelthed er jo ikke lig med manglende kundskaber det er ofte i det enkle og måske endda banale, vi finder guldkornene! PO-organist Anne Lise Quorning har omfattende korledererfaring, både fra sine egne kor i Lyngå, Skjød og Lerbjerg sogne (mellem Aarhus og Randers) og fra flere andre kor, hun har dirigeret. Hun er desuden med i FUK s hovedbestyrelse. Foto fra Jydebassen.dk Bred dina vida vinger/ Bred dine nådes-vinger (SAB + orgel/klaver) Efter folkemelodi fra Skåne Tekst: Lina Sandell Musik/sats: Anders Öhrwall Fra Kör i folkton, Verbum Jeg bruger selv den danske oversættelse, som findes enten via sangeogsalmer.dk eller i den gamle sangbog Hjemlandstoner. Hvor du sætter din fod (SAB + klaver) Tekst: Jens Sejer Andersen Musik: Sigurd Barret Arr.: Peter Lindhardt Toft Fra Voksenkor i kirken, Dansk Sang Amazing Grace (SATB + klaver) Skotsk trad. Sats: Ejvind Dengsø Fra Wanderlust ved Ejvind Dengsø, Edition Egtved Juli (SATB + klaver) Tekst: Kaj Munk Musik: Erling Kullberg Fra I det fri, Wilhelm Hansen 1 2 Guds nåde er en vintergæk (SATB a capella) Tekst: Simon Grotrian Musik: Mikkel Andreassen Fra Guds nåde er en vintergæk, Forlaget Mixtur En forholdsvis ny, smuk komposition lidt til den svære side for mit kor, men teksten er så skøn, at noderne/harmonierne overvindes PO-bladet

15 ANMELDELSER OVERDÅDIG ORGELANTOLOGI FRA OXFORD Over tre bind formår samlingen af gudstjenestevenlig orgelmusik at komme rigtig godt omkring, både historisk, geografisk og hvad angår sværhedsgrad og anvendelse. Af Henrik Strøm Med denne udgivelse af orgelmusik venter der et helt overflødighedshorn af virkelig velklingende, gudstjenesteegnede orgelstykker. Samlingen repræsenterer bredt de sidste 500 års musikhistorie med hensyn til stil, genre og geografi. De i alt 104 orgelstykker er udgivet i tre bind, hvor der fra bind I til bind III er en progression i stykkernes sværhedsgrad. Udgivelsen henvender sig især til organister og orgelstuderende uden det helt store repertoiremæssige overblik, men selv mere erfarne organister vil blandt orgelstykkerne kunne finde nyere og mere originale stykker, som ikke vil være at finde i en standard-orgelnodesamling. Anne Marsden Thomas (redaktør) Oxford Service Music for Organ Manuals and Pedals, Book 1-3 Oxford University Press Fås hos Noder.dk og Nodehandleren.dk Book 1 og 2: 119 kr., book 3: 134 kr. I MESTERLÆRE Den pædagogiske dimension prioriteres højt i denne udgivelse. Den bagvedliggende tanke er det gamle mesterlæreprincip, hvor eleven ført ved mesterens hånd gradvist udvikler sine færdigheder. Bind I indeholder lette - og mindre orgelstykker, hvor der ikke stilles de store krav til pedalspillet. Redaktøren af udgivelsen, Anne Marsden Thomas, inspirerer til, at netop disse mindre krævende orgelstykker bruges som øvelser i blad- og transpositionsspil. Det er glædeligt, at disse store pædagogiske bestræbelser på ingen måde overskygger eller begrænser stykkernes musikalske kvaliteter. Selv blandt de lette orgelstykker findes virkelige musikalske perler som bl.a. en lille chaconne af Pachelbel, Vesper Voluntary No. 3 af Elgar og en lille aria af Brian Solomons. I bind II og bind III har stykkerne en sværhedsgrad, som gør dem til relevante eksamensopgaver på PO-uddannelsen dels som de mindre gudstjenesteegnede stykker, men også som egentlige hovedopgaver. Alle stykkerne er forsynet med anvisninger på registreringer af en mere generel karakter, som vil kunne realiseres på de fleste orgler med to manualer. EN PRAKTISK HÅNDSRÆKNING Redaktøren har foruden det pædagogiske sigte også en mere praktisk ambition, nemlig at tilbyde orgelstykker med en umiddelbar liturgisk relevans. Orgelstykkerne inddeles in- PO-bladet 15

16 ANMELDELSER denfor hvert bind i præludier, interludier, processionsmusik og postludier. Præludierne og interludierne har en rolig og eftertænksom karakter, hvorimod processionsmusikken og postludierne har en mere udadvendt og taktfast karakter. Denne praktiske disponering giver rig mulighed for at finde egnede orgelstykker af en sværhedsgrad, som matcher den enkelte organists spilletekniske formåen. Umiddelbart kunne interludierne og processionsmusikken synes en smule irrelevant for folkekirkens højmesseliturgi, hvor der som oftest kun er behov for orgelmusik til præ- og postludium. Interludierne vil dog kunne bruges under nadveren eksempelvis som udgangspunkt for improvisation og processionsmusikken vil kunne finde anvendelse ved bryllupper og gudstjenester med procession. ELEGANT REDAKTIONELT ARBEJDE Anne Marsden Thomas har med denne kompakte udgivelse begået et bemærkelsesværdigt stykke arbejde som redaktør. Udgivelsen viser et særdeles repræsentativt udsnit af orgellitteraturen endda uden at forfordele enkelte komponister og stilperioder. De særlige geografiske stilvarianter er også rigt repræsenteret i form af barok og romantik i tysk og fransk iklædning, Italien er repræsenteret med en række tidlige mindre kirketonale stykker, og selv spansk orgelmusik har fundet indpas i udgivelsen. Den engelsk-amerikanske orgeltradition er særligt repræsenteret med en række orgelstykker af nyere komponister. På forbilledlig vis formår redaktøren at vise et bredt udsnit af orgellitteraturen samt at forene det pædagogisk-praktiske med høj musikask kvalitet. Denne udgivelse fortjener den absolut bedste anbefaling. STORSTILET SALMEPROJEKT Holger Lissner har samlet et imponerende hold af salmedigtere, som gennem en fælles kreativ proces har skrevet salmer over alle læseteksterne fra Det Gamle Testamente. Af Niels Jørgen Munk Møller En ny salmesamling har set dagens lys. Samlingen med titlen Lysets utålmodighed, udgivet på Unitas Forlag, er blevet til på initiativ af præst og forfatter Holger Lissner i et samarbejde med 11 andre kendte danske salmedigtere/forfattere. Efter at de gammeltestamentlige læsninger blev indført i højmessen i 1992 har Holger Lissner, red. Lysets utålmodighed 165 salmer, 260 sider Unitas Forlag, 349 kr. (Indholdsoversigt ikke tilgængelig) der vist sig et behov for salmer, der mere specifikt knytter sig til disse tekster. Det er der så hermed givet et bud på: 165 helt nye salmer/ sange fordelt over kirkeårets 1. og 2. tekstrækkes læsninger fra Det Gamle Testamente og med mindst én salme til hver læsning. 16 PO-bladet

17 ANMELDELSER Den kombinerede node- og salmebog er trykt i et brugervenligt højformat med fast omslag. Forside og kirkeårsafsnit er smukt illustreret af Maja Lisa Engelhardt. En rigtig indbydende bog, som man umiddelbart får lyst til at lukke op og nærstudere. Bogen er inddelt i afsnit følgende kirkeåret, som endda er markeret med individuelle farver for overskuelighedens skyld. Nodesatsen er letlæselig og samtlige vers er trykt under noden. Bagest i bogen finder man en oversigt over salmedigterne med tilhørende meritter. Ligeledes en oversigt over komponisterne, her kun med navn og fødselsår/sted. Det kunne have været interessant med lidt flere komponistoplysninger. GODE MULIGHEDER FOR KORET Hvad en er god salme? Tja, i virkeligheden er det svært at anmelde sådan en samling dugfriske salmer, for en salmes slidstyrke og brugbarhed viser sig som regel først efter længere tids brug. Der er hit-salmerne, der straks fænger, men som efter nogle års brug kan blive lidt slidte og overfladiske, og omvendt så kan en, i første omgang, mere anonym salme efter års brug blomstre op og blive en af de uundværlige og meget slidstærke. Den egentlige anmeldelse af disse og andre nye salmer finder altså sted i menigheden, hvor de benyttes og viser deres værd. De 12 digteres salmer til faste, påske og pinse efter 2. tekstrække byder på lidt af hvert. En af de virkelig gode er Din kærlighed når fra hav til hav, skrevet til fastelavns søndag af Inge Hertz Aarestrup, og med melodi af Aksel Krogslund Olesen. En fin lille gendigtning af GT s salme 31, v Den vil også fint kunne synges af et af de børnekor, som ofte medvirker fastelavns søndag evt. arrangeret for to stemmer med understemme i tertsparalleller. Hvilken morgen grønne grene, skrevet til palmesøndag af Lisbeth Smedegaard Andersen og Erling Lindgren, er også fin. Måske mere en meditation end en egentlig salme over indtoget i Jerusalem. Og Lindgren kan bare det der med at lave smukke og let-lærte melodier. Igen en sang, som kunne være meget fin at om-arrangere for børne/ungdomskor. IKKE ALLE NÅR TIL KERNEN Holger Lissner har begået en smuk påskedagssalme, Hårdt blev jeg ramt, med en virkelig fin melodi af Bo Gunge, som perfekt rammer stemningen i salmen. Hvor er Gud, når det onde og svære rammer? Og er det Gud der tugter? Salmen giver rum for de spørgsmål og tænder lyset og håbet i de sidste par vers. Måske lidt for trist til påskedag, vil nogen mene, men så vil der være mange andre tidspunkter, hvor den kan finde anvendelse. Endelig skal fremhæves Iben Krogsdals 2. pinsedags-digt Læg hånden på hjertet med en skøn melodi af Erik Sommer. Den vil også gøre sig godt udsat for kor med uh-stemmer m.m. Blandt alle disse nye salmer og sange kunne man til tider godt ønske sig en lidt mere tekstnær gendigtning af GT. Det er jo spændende læsninger med ganske meget drama. Indimellem savner man også lige det ekstra vers, der for alvor bygger bro til Det Nye Testamente og evangeliet om Kristus, der gik i døden for det fortabte menneske. Der er en tendens til, at man kredser om kernen og søger og antyder, men ofte når man ikke for alvor derind, som I de gode gamle salmer, f.eks. Du Herre Krist eller Hil dig, frelser og forsoner for bare at nævne et par stykker. Alt i alt er dette dog en samling, der er værd at anskaffe og stifte nærmere bekendtskab med. I juni bringer vi anmeldelsen de aktuelle salmer for resten af PO-bladet 17

18 ANMELDELSER OM DEN VELFUNDEREDE OPSYNGNING En ny bog om koropvarmning er lidt af et særsyn. Nu har Alice Granum, docent i korledel se ved SMKS, sammen med sin elev Niels Bo Emgren sørget for ny inspiration på området. Alice Granum og Niels Bo Emgren Syng ud syng op Forlaget Alnisuso 150 kr. + porto via Syngudsyngop.dk Af Ida Hovalt Ved første øjekast kunne man forledes til at tro, at Alice Granums og Niels Bo Emgrens nye bog, Syng ud syng op. Opvarmning før korsang. Teori og praksis var en hurtig sag at komme igennem. Det elegante layout og ikke mindst den geniale men desværre alt for lidt udbredte spiralryg giver ganske vist et godt og gedigent indtryk, men 54 sider ser umiddelbart ikke ud af meget. Her gælder det dog, at skinnet bedrager, for der er mange kalorier på hver side. Bogen forstås nok lettest, hvis den læses langsomt, for der er ikke meget overflødig snak på bogens sider. Ethvert kor og enhver dirigent har til tider været fristet til måske bare for en gangs skyld at gå let hen over opvarmningen for at komme til sagen. Men de to kompetente forfattere formår at forklare, hvorfor det ikke er nogen god idé. EN GOD PROGRESSION Med en enkel illustration af en mand lavet af fem klodser viser forfatterne grundelementerne i opvarmning af kor. Klodsernes indhold beskrives både gennem informativ tekst og ved sangøvelser, der ved siden af beskrivelserne er indspillet på den medfølgende cd. Et sangkor er det eneste instrument, der selv har følelser og selv kan udtrykke dem. Derfor er det vigtigt at komme hele vejen rundt som korleder ved prøverne. Dette faktum gør bogen fint opmærksom på. Og det er ikke mindst derfor, opvarmning før korsang er så vigtigt et skridt på vejen mod at sikre et godt resultat fra allerførste ansats. Derudover er opvarmningen med til at styrke korets kollektive klang, forbedre intonationen og få de enkelte stemmer til at være et sammenhængende instrument for dirigenten. Bogen indeholder mange øvelser, der er beregnet på at følge korarbejdets udvikling. Øvelserne kan med fordel anvendes uge for uge og dermed skabe den progressivitet i korarbejdet, der er den vigtigste dynamo for ambitioner og mål. DET KOMPLEKSE ER FORSTÅELIGT Som i enhver anden brugsanvisning findes der bagerst i bogen en liste over mulige fejl, når det hele alligevel ikke virker efter hensigten. Finder man fejlen, kan man gå tilbage i bogen og koncentrere sig om det pågældende afsnit. Når det så er lykkedes, kan man slutte med at nyde Alice Granums varme beskrivelse af sine besøg hos udenlandske kor. De to meget erfarne fagfolk har formået at differentiere bogen på en måde, der gør, at 18 PO-bladet

19 ANMELDELSER den kan bruges af korledere og dirigenter for såvel nystartede som viderekomne kor, hvad der naturligvis er meget vigtigt i en sangtradition som den danske. Der er simpelthen noget at hente for alle, der ønsker at dygtiggøre sig gennem større fokus på sangteknik eller gennem fokus på stemmens brug. Selvom bogen på mange måder er teoretisk og stoffet komplekst, beskrives det hele enkelt og ikke mindst professionelt. Der er derfor al mulig grund til at tro, at Syng ud syng op kan blive en håndbog, der jævnligt tages frem for at give nye ideer til korarbejdet. EN KOMPLEKS VERDEN AF ORGELMUSIK Hos vores ellers så skeptiske anmelder har Sakskøbing-organisten Flemming Chr. Hansens orgelværker fremmanet en ny måde at anskue digitalorgler på. Af Per Rasmus Møller Da jeg fik opfordringen til at anmelde Flemming Chr. Hansens nye cd med egne orgelværker optaget på det digitale Allen-orgel i Sakskøbing kirke, var min umiddelbare reaktion, at jeg næppe ville være den rette til opgaven. Som tidligere orgelsagkyndig i Aarhus Stift og flerårig næstformand i Det Danske Orgelselskab kan det næppe undre læseren, at de ikke så få digitale orgler, jeg har spillet på rundt i danske landsbykirker, ikke lige er min kop the. Alligevel blev min nysgerrighed vakt, for det kunne jo være, at jeg gik hen og blev overrasket. Og overrasket blev jeg endda positivt, og endda ikke så lidt. Vel er jeg ikke blevet omvendt, hvad digitalorgler angår, men jeg mener faktisk, at instrumentet i et tilfælde som i Sakskøbing har sin berettigelse i kraft af, at det udgør et supplement til kirkens eksisterende Køhneorgel. Flemming Chr. Hansen Sommerfugledalen Rids Helikon 130 kr. inkl. forsendelse på Helikonrecords.dk LYRISK INSPIRATION Cd ens to orgelværker er komponeret specielt for det digitale Allen-orgel i Sakskøbing kirke. Set i lyset heraf har jeg valgt at betragte Allen-orglet som et selvstændigt instrument løsrevet fra sit forbillede, hvorved det kommer til at danne en parallel til det franske kunstspilsharmonium eller det klassiske Hammondorgel, som for begges vedkommende vel i dag næppe regnes for surrogater for pibeorglet. I den forbindelse er jeg naturligvis ikke blind for, at Flemming Chr. Hansen musik med større eller mindre klanglige kompromiser vil kunne transformeres til et traditionelt orgel, PO-bladet 19

20 ANMELDELSER selvom det på et dansk orgelbevægelsesorgel uden setzerkombination må være en halsbrækkende opgave. Optagelserne på cd en omfatter to store værker: Sommerfugledalen over et digt af Inger Christensen samt kompositionen Rids over Gustaf Munch-Petersens Nitten digte. Flemming Chr. Hansen har ikke slavisk taget udgangspunkt i digtene, men har ladet sig inspirere af citater fra hver af stroferne i de to digte. Det har resulteret i satsbetegnelser som Fra jordens varme krop, Så mind mig om en sommerdag, og fra kompositionen Rids: Bølger, Hvidt og Fiskerleje, for blot at nævne nogle få af de i alt 34 satser. MUSIK MED DEN STORE PENSEL Det er en umådelig fascinerende klangverden Flemming Chr. Hansen lukker os ind i. Efter at have hørt de indledende skæringer var min første indskydelse, at musikken kunne bringe mindelser frem om den franske komponist Olivier Messiaen, men efterhånden som jeg fik lyttet mig igennem cd en, kom det til at stå mere og mere klart, at komponisten og musikken så helt og holdent er sin egen. For mig at se kan musikken karakteriseres som en række gigantiske tonemalerier, hvor den store pensel indimellem er i brug. Ofte anvendes der store udvidede akkorder gerne i det dybe leje understøttet af 32 i pedalet og en række raffinerede solostemmer i usædvanlige blandinger. Ud over det nye og det gamle radiohusorgel, er der næppe mange danske orgler, der kan diske op med en Septim 1 1/7. De fleste af satserne er korte og koncentrerede, og ingen af dem kan siges at være lette at spille. Optageteknisk er produktionen i topkvalitet, sådan som det igennem en lang årrække har været særkendet for Jesper Jørgensen og Helikon Records. EN ØJENÅBNER Vedlagt cd en findes en nydelig booklet med fyldige noter til de enkelte skæringer. Heraf fremgår det, at i satserne Se! og Morgen giver Tordenskjold en hjælpende hånd med, idet det meste af en æske tændstikker indgår til frembringelse af vældige cluster-akkorder. Tændstikkerne sættes i klemme i klaviaturet under spillet, således at akkorden vokser igennem satsen. Noget tilsvarende har jeg oplevet ved orglet i Skt. Peter, Sinzig am Rhein (Walcker / IV, P), hvor man ved hjælp af en såkaldt Tastenfessel frit kunne låse tangenterne fast. Mange af satserne har et lyrisk præg, og heldigvis distancerer musikken sig markant fra en del nyere orgelmusik, hvor man har indtryk af, at både albuer og træskostøvler er medvirkende faktorer. Indimellem viser orglet dog tænder som i satsen Vejr, hvor uvejret bryder løs med bulder og brag for i slutningen af satsen at dø ud i et vindstille pianissimo. En række raffinerede ekkoeffekter udført på tre manualer illustrerer i satsen Bølger bølgeslaget så levende, som stod man selv ved strandbredden. Og sådan kunne jeg blive ved. Det har været en øjenåbner af format at få et indblik i Flemming Chr. Hansens kompositioner, der med fuld ret kan betegnes som et vægtigt bidrag til nyere dansk orgelmusik. Det er en umulighed inden for disse rammer at give blot en nogenlunde dækkende karakteristik af den komplekse musikverden, hvorfor jeg på det varmeste vil opfordre læseren til at anskaffe cd en og gøre sig sine egne erfaringer. Hvad enten man er til digitale instrumenter eller foretrækker det traditionelle orgel, må cd en være selvskrevet til en plads i samlingen af orgel-cd er hos enhver elsker af kirkens musik. Især da, hvis lytteren gør brug af min indfaldsvinkel til det digitale Allen-orgel. Se også nyhedsartiklen på s PO-bladet

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Nr. 2, 2014 Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Læs i Pulsen: Salmemelodikonference s. 1 Korstævne s. 2 Sne er sølv i hjertet, Krist s. 3 Anmeldelse s. 4 Spurv møder Svale s. 7 Lovsynger

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Invitation til. Musikskolens Musikuge

Invitation til. Musikskolens Musikuge Invitation til Musikskolens Musikuge Uge 9 2014 1 Velkommen til Musikugen Musikskolen omlægger i uge 9 al den almindelige undervisning og tilbyder i stedet andre spændende, anderledes og alternative undervisningstilbud.

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 1-2-3-4 Så kan vi endelig præsentere det nye Almus skema og de nye lærere for jer. Skemaet har været lidt af et puslespil, i forhold til alles ønsker

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2009 MUFO ISMN-nr: M-66133-183-4 1. oplag 2009 1. udgave

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15:

DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15: DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15: Kasper Beck Hemmingsen (Korleder Basis) Kasper Beck Hemmingsen arbejder hver uge med kor på flere forskellige niveauer og i lige så forskellige sammensætninger

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere - model for efteruddannelse Forord Uddannelse og efteruddannelse Ordet uddannelse peger på noget afsluttet en dannelse som er færdiggjort.

Læs mere

KUNSTLAB. transportable. Kunstworkshops for skoler / Efterår 2015

KUNSTLAB. transportable. Kunstworkshops for skoler / Efterår 2015 Kunstworkshops for skoler / Efterår 2015 Børnekulturhuset udbyder en omgang workshops i efteråret med billedkunsterne Ole Grøn, Susi Nyholm og Marianne Thingholm samt musikerne Christian Dietrichsen og

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS MARTS 2014 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere i FUK Aarhus Stiftskreds! Så er vi kommet godt i gang med 2014, og i skrivende stund står vi på trapperne til årets første

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Korstævne 2014. Nr. 3, 2014. Læs i Pulsen:

Korstævne 2014. Nr. 3, 2014. Læs i Pulsen: Korstævne 2014 Nr. 3, 2014 Læs i Pulsen: Korstævne 2014 s. 1 Generalforsamling s. 2 Årsregnskab s. 3 Nyt korhæfte s. 4 Nyt ansigt s. 5 Kontingent s. 5 Og Gud sang s. 6 Forum For Rytme i Kirken Medlemsbladet

Læs mere

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015 Skrøbelige lerkrukker Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Læsninger: Rom. 12,9-17, 2. Kor. 4,6-7 og Luk. 18,9-14 Kære konfrmander. Det er i dag jeres

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 16. august 2015 11.s.e. Trin. Lukas 18,9-14 Salmer: 331-444-523 609-747 v.1-4 --- Godmorgen.

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 16. august 2015 11.s.e. Trin. Lukas 18,9-14 Salmer: 331-444-523 609-747 v.1-4 --- Godmorgen. Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 16. august 2015 11.s.e. Trin. Lukas 18,9-14 Salmer: 331-444-523 609-747 v.1-4 Godmorgen. I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, vi sidder ned,

Læs mere