SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet"

Transkript

1 SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet EN D I T REM F L I T JEN VE HUSKUNSTNERKATALOG 2014

2 INTRODUKTION I uge 38 løber Spotlight igen af stablen med festivaler i Børkop og Jelling onsdag den i Give og Egtved torsdag den og endelig i Vejle fredag den Alle kan deltage med et projekt. Det er JERES festival, som vi hjælper med at skabe rammerne for. I dette katalog kan I orientere jer særligt om én af måderne at deltage i Spotlight på, nemlig gennem huskunstnerprojekterne. Om Spotlight er en kulturfestival for, med og af børn og unge fra 0-25 år fra dagtilbud, skoler, special-institutioner og ungdomsuddannelser i Vejle Kommune. Formålet er at udfordre børn og unges kreativitet gennem mødet med professionelle kunstnere og kunstprocesser. Spotlight er for alle børn og unge i Vejle Kommune og foregår i landdistrikterne og de mindre byer såvel som i Vejle by. Festivalens sammenhængskraft opstår gennem det fælles tema og dens genkendelighed gennem tradition, samtidig med at børn og unge udfordres til at gå nye veje i det kunstneriske arbejde med professionelle kunstnere. På selve festivalen præsenterer deltagerne deres kunstneriske projekter og får mulighed for at opleve andre projekter med afsæt i samme tema. Dermed kan deltagerne spejle sig i hinandens projekter og skabe genklang og sitrende resonans til gensidig inspiration. Huskunstnerordningen Rygraden i Spotlight bliver som tidligere huskunstnerprojekterne. En huskunstner er en professionel kunstner, der kommer ud på din skole eller institution og laver et projekt med en gruppe børn. Projekterne starter med en idé og bliver så udviklet i samarbejde med jer på baggrund af projektoplæget. Det særlige ved huskunstnerprojekterne er netop det direkte møde mellem børnene og kunstneren, hvor børnene på egen krop erfarer den kunstneriske og kreative proces. Projekterne På de følgende sider præsenteres Spotlights huskunstnere og deres projekter. Hvert projekt præsenteres i den relevante alderskategori for at gøre det nemmere at finde et projekt, der henvender sig til den aldersgruppe, som de enkelte institutioner og skoler ønsker at arbejde med til Spotlight. Enkelte kunstnere optræder desuden flere gange pr. alderskategori, hvilket skyldes, at de tilbyder mere end et projekt til årets festivalprogram. Spotlight har forsøgt at opnå et mangfoldigt udbud af projekter - en ambition vi mener er lykkedes og som afspejles i projektbeskrivelserne, der rummer seks forskellige kunstkategorier, nemlig billedkunst, litteratur, scenekunst, musik, arkitektur samt kunsthåndværk & design.

3 Den enkelte projektbeskrivelse rummer information om målgruppe, dvs. hvilke aldersgrupper projektet henvender sig til, omfang i tid og antal børn, som kan deltage i projektet (dette er vejledende, så har I en gruppe børn der afviger fra projektbeskrivelsen, så søg alligevel). Endvidere præsenterer beskrivelserne forventet forberedelse fra institutioner og børns side, ligesom det enkelte projekts proces blotlægges og den pågældende kunstner introduceres. Spilleregler for afvikling af et huskunstnerprojekt Hvis I på jeres skole får tildelt en Huskunstner, er spillereglerne således: Spotlight betaler kunstnerens honorar. Skolen/institutionen betaler materialer til projektet (det er muligt at søge midler i Spotlightpuljen til afvikling af et projekt - se mere på vores hjemmeside) Spotlight dækker kunstnerens transportudgifter i hht. Kommunens regler for befordringsgodtgørelse. Skolen/institutionen aftaler med kunstneren, hvad der skal være til rådighed af lokaler og lign. Skolen har det pædagogiske ansvar for eleverne i projektperioden, og det forventes at børnenes pædagoger/lærere er tilstede og deltager i projektet. Som modtager af et huskunstnerprojekt, skal I foretage en evaluering efter Spotlight i uge 38. Det færdige produkt fremvises ved festivalen, enten i Vejle eller i en af centerbyerne. Sådan søger I I ansøger om projekter via vores hjemmeside spotlight.vejle.dk. Gå ind under menupunktet INSTITUTIONER OG SKOLER og vælg i højremenuen SØG OM HUSKUNST- NERPROJEKT. Her kan I udfylde en formular og vælge de tre projekter I finder mest interessante i prioriteret rækkefølge. Vi kan desværre ikke garantere, at alle skoler og institutioner kan modtage et projekt, da det afhænger af, hvor mange ansøgninger vi modtager, og hvor stor interessen for det enkelte projekt er. Ansøgningsfristen er den 10. juni, men søg gerne før! Vi forventer, at kunne svare på ansøgninger senest d. 16. juni. Har I spørgsmål til ansøgningen, er I altid velkomne til at kontakte Tanja Schmidt på eller

4 INDHOLD Førskole 6 Det kreative værksted 7 Cirkusprojekt med børnehavebørn 8 Det at turde - på vej ind til fremtiden 9 Indskoling 10 Vores ord 11 Det kreative værksted 12 Fremtidens skole er lige om lidt 13 Vejen 14 Det at turde - på vej ind til fremtiden 15 Sange på vejen til fremtiden 16 Vejen til fremtiden 17 Stomp, rap og rytmik 18 Musikgryden - mad er vejen til fremtiden 19 Den eventyrlige vej til middelalderen 20 Fremtidens arkitektur 22 Skrot og skrammel i forvandling 23 Mellemtrin 24 Vores ord 25 Det kreative værksted 26 Fremtidens skole er lige om lidt 27 Vejen til fremtiden er hemmelig 28 Vejen 29 Skriv selv - med Disa på værksted 30 Volapyksonaten - når ord og lyde bliver til musik og poesi 31 Troldmanden fra Vejle 33 Skulpturen på hovedet 34 Sange på vejen til fremtiden 35 Vejen til fremtiden 36 Musikpyramiden - leg med lyd 37 Stomp, rap og rytmik 38 Musikgryden - mad er vejen til fremtiden 39 Den eventyrlige vej til middelalderen 40 Fremtidens arkitektur 42 Collective strings 43 Skrot og skrammel i forvandling 44

5 Udskoling 45 Vores ord 46 Jeg er mig og sammen kan vi 47 Fremtidens skole er lige om lidt 48 Vejen til fremtiden er hemmelig 49 Vejen 50 Historiestafet på vejen til fremtiden 51 Vejen til fremtiden 52 Troldmanden fra Vejle 53 Dramafabrikken 54 Scener fra et venskab 55 Dansen til fremtiden 56 Sange på vejen til fremtiden 57 Vejen til fremtiden 58 Musikpyramiden - leg med lyd 59 Den eventyrlige vej til middelalderen 60 Fremtidens arkitektur 62 Robotterne kommer 63 Skrot og skrammel i forvandling 65 Unge over Dramafabrikken 67 Scener fra et venskab 68 Dansen til fremtiden 69 Vejen til fremtiden 70 Skrot og skrammel i forvandling 71

6 Førskole

7 NAVN: Stine Ofelia Kildevang MÅLGRUPPE: 4-12 år DELTAGERANTAL: 20 elever PROJEKT: Det kreative værksted Billedkunst INTRODUKTION: Børn er i sig selv både undersøgende, udtryksfulde og eksperimenterende. Samtidig er de dybt afhængige af de rammer, der sættes for dem. Kan man, ved at styre den kreative proces, hjælpe børn til et resultat, som de både individuelt og i fællesskab vil være stolte af? Kan børn overhovedet fotografere? Kan de lave flotte fællestegninger ved f.eks. at tegne videre på hinandens udtryk? Ideen er, at lave et kreativt værksted som både inkluderer fotografi og tegning/ maling - eventuelt suppleret med bogstaver og ord. Hvordan ser den 4 til 9-åriges verden ud, når de selv skal vise den med fotografier? Hvad ser barnet, og hvorfor er det lige det motiv, der er spændende? Hvad søger barnet at vise, og kan det forfines ved f.eks. at tegne det, eventuelt med hjælp fra de andre børn? OMFANG: Projektet kan rumme ca. 20 elever, og forløbet vil strække sig over 10 dage plus ca. 3 dage til indledende møder og anden forberedelse, samt etablering af udstilling. Forløbet kan både køres som en blok, dvs. alle dage 10 dage i et stræk, eller fordelt ud over en længere periode. FORBEREDELSE: Elever og institution skal ikke forberede noget til projektet. PROCES: I forløbet vil vi kigge på hinandens billeder og sætte lidt ord på ved blandt andet at spørge: Hvad er det her et billede af? Hvad ser vi? Stine Ofelia skaber rammerne for projektet ved at udvælge materialer til Det kreative værksted samt stille små, konkrete opgaver, som eleverne forstår og derfor let kan udføre. I sit arbejde med børn forsøger Stine Ofelia altid at tydeliggøre resultatet for dem, inden de kreative processer sættes i gang, så eleverne fra starten kender målet og grunden til deres arbejde. PRODUKT: Værkerne udstilles afslutningsvist under Spotlightfestivalen, hvor elever, familie og andre kan opleve resultatet af processen. OM KUNSTNEREN: Billedkunstner Stine Ofelia Kildevang underviser med forskellige inddragende kunstneriske processer. Hun har før lavet huskunstner-projekter i Billund Kommune (2013) samt på Bavnehøj Skole og Nørre Alslev Skole (2012). 7

8 NAVN: Lars Henrik Rasmussen MÅLGRUPPE: Børnehavebørn DELTAGERANTAL: 60 PROJEKT: Cirkusprojekt med børnehavebørn Scenekunst INTRODUKTION: Tryllekunstneren i Cirkus Fremtid kommer ved et uheld til at trylle forkert: Uret går alt for stærkt, alle begynder at løbe rundt og pludseligt er det robotter der kommer ind og skal gå på line i stedet for cirkusprinsessen En cirkusforestilling hvor alle børn kommer på scenen. OMFANG: 5 dages øvelse a 3 timer hver gang. Fordeles over en måned. FORBEREDELSE: 2 forbesøg a 2 timer i børnehaven hvor alt det praktiske planlægges sammen med pædagogerne. Det første møde inden sommerferien og det andet umiddelbart efter ferien. PROCES: Lars Henrik kommer med en idé og en færdig skabelon, som pædagoger og børn kan fylde flere ideer ind i undervejs. Børnene inddeles i mindre grupper og får tildelt roller. Pædagogerne øver 2-3 gange med børnene imellem mine besøg og laver dragter, musik, kulisser og remedier til forestillingen. PRODUKT: Der laves udklædningsdragter, sjove dyr, scenebagtæppe, der males plakater til forestillingen, der laves billetter. Selve forestillingen vises fredag til Spotlight. OM KUNSTNEREN: Lars Henrik er uddannet socialpædagog og voksenunderviser og har arbejdet som pædagog i 14 år. Han har derudover undervist studerende i kulturog aktivitetsfag i 10 år ved Den pædagogiske grunduddannelse, hvor han stadig er tilknyttet som gæstelærer. Lars Henrik har deltaget ved uddannelsen af de danske hospitalsklovne og har afviklet flere klovnekurser for voksne samt undervist i drama, dukketeater kreativt værksted. Han arbejder nu på 4 år som professionel eventmager og entertainer i eget firma, med fokus på teambuilding, kurser og underholdning for både børn og voksne - ved private og offentlige arrangementer. 8

9 NAVN: Lars Henrik Rasmussen MÅLGRUPPE: De ældste børnehavebørn, samt SFO-børn DELTAGERANTAL: 60 PROJEKT: Det at turde - på vej ind til fremtiden Scenekunst INTRODUKTION: På vej ind i fremtiden - og det at turde turde - for både børnehavebørn og sfo. I forløbet styrkes fantasi, fysik og selvtillid, så børnene bliver godt rustet til at deltage aktivivt i fremtidslivet. Grænser afprøves, der klatres på rebbaner mellem træerne, der males store fælles billeder, der laves historier, der kæmpes og leges. Der anvendes teknikker og redskaber fra teambuilding tilpasset børnenes alder. OMFANG: 5 dage med aktiviteter der varer 2 timer hver gang - fordelt over en måned. Foregår uddendørs. FORBEREDELSE: 1 dags fælles forberedelses og planlægning i ca. 2 timer med pædagogerne før sommerferien. Under selve projektet vil der være ca. 2 timers forberedelse sammen med en pædagog inden selve aktiviteterne pr. dag.. PROCES: Hver gang vi mødes, inddeles børnene i grupper hvor de skal samarbejde om at løse de forskellige opgaver. Opgaverne er I starten nemme, men bliver I forløbet mere og mere udfordrende. Undervejs optjener børnene points så de kan måle indsatsen. Der skal anvendes en del redskaber og disse fremstilles af børn og pædagoger I fællesskab inden aktiviterene afvikles. Her arbejdes der ikke frem mod en forestilling, men selve processen og oplevelserne og det at prøve noget der gør at man tør mere er det vigtige. PRODUKT: Der laves fotodokumentation af aktivitererne. OM KUNSTNEREN: Lars Henrik er uddannet socialpædagog og voksenunderviser og har arbejdet som pædagog i 14 år. Han har derudover undervist studerende i kultur- og aktivitetsfag i 10 år ved Den pædagogiske grunduddannelse, hvor han stadig er tilknyttet som gæstelærer. Lars Henrik har deltaget ved uddannelsen af de danske hospitalsklovne og har afviklet flere klovnekurser for voksne samt undervist i drama, dukketeater kreativt værksted. Han arbejder nu på 4 år som professionel eventmager og entertainer i eget firma, med fokus på teambuilding, kurser og underholdning for både børn og voksne - ved private og offentlige arrangementer. 9

10 Indskoling

11 NAVN: Stine Ofelia Kildevang MÅLGRUPPE: 9-19 år DELTAGERANTAL: 20 elever PROJEKT: Vores ord Billedkunst INTRODUKTION: Hvad er tekst og hvad er billede? Hvorledes er de to forbundne via sproget og hvordan kan sproget udtrykke både tekst og billede? Alle børn og unge har et sprog som de bruger i både tekst og tale. På Facebook, via mails, på twitter, i internet fora og i det fysiske møde med hinanden. Men hvad består det sprog egentligt af? Hvordan udtrykker det de indre billeder, oplevelser, forståelser osv? Og hvad sker der med sproget, hvis dets hovedformål er at blive nedskrevet så præcist som muligt? Hvilke stykker tekst skaber det? OMFANG: Projektet kan rumme ca. 20 elever og forløbet vil strække sig over 10 dage + ca. 3 dage til indledende møder og anden forberedelse, samt etablering af udstilling. Forløbet kan både køres med alle dage i én blok eller de kan fordeles ud over en længere periode. Projektet kan laves sammen med faget billedkunst, dansk eller lignende. FORBEREDELSE: Eleverne skal ikke forberede noget til projektet. PROCES: Projektets overordnede idé er at arbejde med at bruge sproget som pensel og med det tegne elevernes billeder, så de bliver synlige for det resterende samfund. Referencer er spokenword, digtoplæsning og kunstneriske performances. Der skal skrives, læses op og gives feedback. Oplæsningen betragtes som en del af teksten og der arbejdes på at præsentere teksten, så form og indhold hænger sammen. Vi vil desuden se på billeder og præsentationstekniker hentet fra diverse performancekunstnere. PRODUKT: Sproget kan tage form som en nedskrevet bog, som et billede, som del af et lydværk eller som en performance. OM KUNSTNEREN: Billedkunstner Stine Ofelia Kildevang underviser med diverse inddragende kunstneriske processer. Hun har før lavet huskunstprojekter i Billund Kommune (2013) samt på Bavnehøj Skole og Nørre Alslev Skole (2012). 11

12 NAVN: Stine Ofelia Kildevang MÅLGRUPPE: 4-12 år DELTAGERANTAL: 20 elever PROJEKT: Det kreative værksted Billedkunst INTRODUKTION: Børn er i sig selv både undersøgende, udtryksfulde og eksperimenterende. Samtidig er de dybt afhængige af de rammer, der sættes for dem. Kan man, ved at styre den kreative proces, hjælpe børn til et resultat, som de både individuelt og i fællesskab vil være stolte af? Kan børn overhovedet fotografere? Kan de lave flotte fællestegninger ved f.eks. at tegne videre på hinandens udtryk? Ideen er, at lave et kreativt værksted som både inkluderer fotografi og tegning/ maling - eventuelt suppleret med bogstaver og ord. Hvordan ser den 4 til 9-åriges verden ud, når de selv skal vise den med fotografier? Hvad ser barnet, og hvorfor er det lige det motiv, der er spændende? Hvad søger barnet at vise, og kan det forfines ved f.eks. at tegne det, eventuelt med hjælp fra de andre børn? OMFANG: Projektet kan rumme ca. 20 elever, og forløbet vil strække sig over 10 dage plus ca. 3 dage til indledende møder og anden forberedelse, samt etablering af udstilling. Forløbet kan både køres som en blok, dvs. alle dage 10 dage i et stræk, eller fordelt ud over en længere periode. FORBEREDELSE: Elever og institution skal ikke forberede noget til projektet. PROCES: I forløbet vil vi kigge på hinandens billeder og sætte lidt ord på ved blandt andet at spørge: Hvad er det her et billede af? Hvad ser vi? Stine Ofelia skaber rammerne for projektet ved at udvælge materialer til Det kreative værksted samt stille små, konkrete opgaver, som eleverne forstår og derfor let kan udføre. I sit arbejde med børn forsøger Stine Ofelia altid at tydeliggøre resultatet for dem, inden de kreative processer sættes i gang, så eleverne fra starten kender målet og grunden til deres arbejde. PRODUKT: Værkerne udstilles afslutningsvist under Spotlightfestivalen, hvor elever, familie og andre kan opleve resultatet af processen. OM KUNSTNEREN: Billedkunstner Stine Ofelia Kildevang underviser med forskellige inddragende kunstneriske processer. Hun har før lavet huskunstner-projekter i Billund Kommune (2013) samt på Bavnehøj Skole og Nørre Alslev Skole (2012). 12

13 NAVN: Lykke Niemann MÅLGRUPPE: kl. DELTAGERANTAL: 26 børn PROJEKT: Fremtidens skole er lige om lidt Billedkunst INTRODUKTION: Hvordan ser vejen til fremtiden ud, hvis eleverne sætter billeder på den nye skolereform. Med udgangspunkt i skolereformen har eleverne mulighed for at sætte billeder på deres ideer og tanker omkring de nye tiltag, som skolerne står over for. Institutionen kan i dette projekt udvælge enkelte fokusområder, som eleverne kan arbejde med. OMFANG: Projektet kan rumme 26 børn og har et omfang af 10 arbejdsdage. Der er mulighed for at faseinddele og derved inddrage færre eller flere elever. FORBEREDELSE: Afhænger af, hvilket produkt projektet skal producere (aftales mellem Lykke og institution). PROCES: Eleverne guides i at lave en visuel rejse, som munder ud i et konkret produkt. Lykke hjælper dem med at sætte billeder på deres tanker og gode ideer om hvordan deres skole ser ud i fremtiden. Produktet vil afhænge af den enkelte institutions muligheder, om der laves en vægdekoration, en gulvdekoration, en udendørs installation, i skolegården, i klasseværelset eller i gymnastiksalen. Projektet kan med fordel filmes undervejs, og materialet kan senere bruges som dokumentation eller videre inspiration. PRODUKT: Produktet besluttes i samråd med skolen, inden projektet sættes i gang. OM KUNSTNEREN: Lykke har sin egen virksomhed, hvor hun i tæt samarbejde med institutioner, private virksomheder, forvaltninger og kommunale tilbud bidrager med det visuelle input i organisationen. Det indeholder bl.a. processer, hvor medarbejderne inddrages i de første tanker om resultatet, den koordinerende rolle i flytteprocesser, indkøb af inventar samt slutteligt at få de sidste detaljer i huset på plads og således skabe et sammenhængende visuelt udtryk i hele organisationen. Lykke bruger sin kreativitet hver eneste dag og kobler denne med hendes praktiske evner i projektarbejdet. 13

14 NAVN: Berit Jansson og Annette Hornskov Mørk Billedkunst MÅLGRUPPE: fra 0. klasse DELTAGERANTAL: 100 PROJEKT: Vejen INTRODUKTION: Tegn eller skriv vejen til fremtiden frem! Elever fra Vejle Kommune kan være med til at skabe fremtidens vej, som helt konkret bygges af tegninger og ord under årets Spotlightfestival. OMFANG: Berit og Annette tager på installationsspottet imod op til 4 klasser pr. dag i 5-10 dage. FORBEREDELSE: Eleverne medbringer hver især deres eget stykke træ - ca. 1 meter lang og cm i bredde. PROCES: Klasserne bringer deres træ ind til installationsspottet, hvor de i samarbejde med Berit og Annette arbejder kunstnerisk med træet ved at udsmykke det med billeder og/eller skrift. Udsmykningen tager udgangspunkt i elevens forestilling om, hvordan verden ser ud i fremtiden. Eleverne får lejlighed til at reflektere over, hvor meget der er sket i deres egen levetid, da de bl.a. skal udsmykke træet ud fra forestillinger om, hvordan verden ser ud om det samme antal år, som de selv har levet. PRODUKT: Under projektet samles de udsmykkede træstykker i en større installation i Vejle midtby, som tager form af en vej. OM KUNSTNERNE: Berit Jansson er uddannet billedkunstner på Det Jyske Kunstakademi og senere Art Innovator. Hun beskæftiger sig med installation / objekter / form. Hun har tidligere deltaget i Spotlight som huskunstner, hvor hun sammen med 400 børn lavede en kunstinstallation i form af en lydhistorie sammen med Kim Steffensen og Jim Højberg. I 2011 hed projektet Maskeparade og i 2012 en tidsmaskine i bogform. Hun har desuden i flere år stået for projektet Natkirke i Skt. Nikolai Kirken, Vejle. Annette Hornskov Mørk er uddannet på Århus Kunstakademi i 2007 og debuterede på Kunstnernes Sommerudstilling i Annette har tidligere deltaget som huskunstner ved Spotligt. I 2007 med projektet Fanzy boxes, i 2010 med projektet Drømmelavine sammen med Dea Simonsen, i 2011 Maskeparade og i 2012 en tidsmaskine i bogform. Hun beskæftiger sig derudover med maleri og tegning og udstiller i ind- og udland, seneste udstilling i Berlin

15 NAVN: Lars Henrik Rasmussen MÅLGRUPPE: De ældste børnehavebørn, samt SFO-børn DELTAGERANTAL: 60 PROJEKT: Det at turde - på vej ind til fremtiden Scenekunst INTRODUKTION: På vej ind i fremtiden - og det at turde turde - for både børnehavebørn og sfo. I forløbet styrkes fantasi, fysik og selvtillid, så børnene bliver godt rustet til at deltage aktivivt i fremtidslivet. Grænser afprøves, der klatres på rebbaner mellem træerne, der males store fælles billeder, der laves historier, der kæmpes og leges. Der anvendes teknikker og redskaber fra teambuilding tilpasset børnenes alder. OMFANG: 5 dage med aktiviteter der varer 2 timer hver gang - fordelt over en måned. Foregår uddendørs. FORBEREDELSE: 1 dags fælles forberedelses og planlægning i ca. 2 timer med pædagogerne før sommerferien. Under selve projektet vil der være ca. 2 timers forberedelse sammen med en pædagog inden selve aktiviteterne pr. dag.. PROCES: Hver gang vi mødes, inddeles børnene i grupper hvor de skal samarbejde om at løse de forskellige opgaver. Opgaverne er I starten nemme, men bliver I forløbet mere og mere udfordrende. Undervejs optjener børnene points så de kan måle indsatsen. Der skal anvendes en del redskaber og disse fremstilles af børn og pædagoger I fællesskab inden aktiviterene afvikles. Her arbejdes der ikke frem mod en forestilling, men selve processen og oplevelserne og det at prøve noget der gør at man tør mere er det vigtige. PRODUKT: Der laves fotodokumentation af aktivitererne. OM KUNSTNEREN: Lars Henrik er uddannet socialpædagog og voksenunderviser og har arbejdet som pædagog i 14 år. Han har derudover undervist studerende i kultur- og aktivitetsfag i 10 år ved Den pædagogiske grunduddannelse, hvor han stadig er tilknyttet som gæstelærer. Lars Henrik har deltaget ved uddannelsen af de danske hospitalsklovne og har afviklet flere klovnekurser for voksne samt undervist i drama, dukketeater kreativt værksted. Han arbejder nu på 4 år som professionel eventmager og entertainer i eget firma, med fokus på teambuilding, kurser og underholdning for både børn og voksne - ved private og offentlige arrangementer. 15

16 NAVN: Anders Graae Lauritzen MÅLGRUPPE: klasse DELTAGERANTAL: 1 klasse pr. dag PROJEKT: Sange på vejen til fremtiden Musik INTRODUKTION: Sange på vejen til fremtiden er et kunstnerisk skabende forløb mellem en sangskriver og en folkeskoleklasse. OMFANG: Eleverne mødes med sangskriveren en enkelt dag, og forløbet kan rumme én klasse pr. dag. Anders besøger i løbet af to uger flere forskellige klasser. FORBEREDELSE: Elever og lærere beslutter sig inden projektet for en række sidetemaer til Vejen Til Fremtiden, som de gerne vil arbejde ud fra, når sangene skal komponeres. Temaerne kan dannes ud fra interesse eller have en understøttende funktion i forhold til undervisningen. PROCES: Sammen med lærere og elever komponerer Anders sange ud fra de valgte temaer. I dagens første del synges der sange for og med eleverne. Anders Graae fortæller om det at skrive sange og hvad det vil sige at være sangskriver. Dernæst laves der flere værksteder, hvor eleverne i grupper selv kan komponere sange ud fra givne rammer. Eleverne støttes i den kreative proces med inspiration i form af rim, remser, melodi og evt instrumenter. PRODUKT: Til slut samles elevernes kompositioner og vises under kulturfestivalen. OM KUNSTNEREN: Anders er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i 2009 med hovedfag i sangskrivning og komposition og guitar. Anders har været musiklærer på Rødding højskole og været leder af linjen songwriter & producer. Desuden har Anders været med i en Taskforce under Nordisk Råd med fokus på foretagsomhed på kunstneriske uddannelser. 16

17 17 NAVN: Kim Schulz Jensen MÅLGRUPPE: 0. kl.-3g DELTAGERANTAL: Mellem 40 og 300 elever PROJEKT: Vejen til fremtiden Musik INTRODUKTION: Hvad vej skal vi i fremtiden - Op? Ned? Højre? Venstre? Hvem bestemmer - Far og mor? Obama? Gud? Med Rap, stomp, drama, dans og sang kan man give et bud på vejen til fremtiden, og en ting kan vi love: Det bliver sjovt, smukt, imponerende, vildt og rørende. OMFANG: Forløbet varer 10 dage, hvoraf de 6 dage foregår sammen med børnene. De øvrige dage forløber med forberedelse, herunder møder med samarbejdspartnere bl.a. skolens lærere. Forløbet rummer flere delelementer og kan rumme mellem 40 og 300 elever. FORBEREDELSE: Eleverne forbereder egen tekst til rap og sang gerne i samarbejde med dansklærerne. PROCES: Eleverne laver et stort stomp-event, hvor dans, ord og musik kombineres. Der arbejdes både i én stor enhed såvel som i mindre grupper, hvor eventet koordineres og øves skridt for skridt. Der tages afsæt i hvad eleverne kan i forvejen - særlige interesser og evner kan inddrages. Kim har f.eks. tidligere inddraget Voltigering (gymnastik på hesteryg) i et lignende event, da muligheden opstod. Elevernes interesser og evner er afgørende for processens indhold og forløb. PRODUKT: Processen afsluttes med en fremførelse af showet i Vejles byrum, f.eks. Mariaparken. OM KUNSTEREN: Kim er uddannet musiker og har stor erfaring i at arbejde med formidling af rytmisk musik/stomp på alle niveauer. Han har stået i spidsen for talrige Stomp-arrangementer i børnehaver, skoler og virksomheder. Kim har tidligere deltaget i Spotlight, bl.a. i 2010, hvor han arbejdede med stor gruppe børn i en blandet gruppe fra 1., 4. og 7. klasse. En konstellation som var utrolig vellykket.

18 NAVN: Christine Dueholm MÅLGRUPPE: klasse DELTAGERANTAL: 40 PROJEKT: Stomp, rap og rytmik Musik INTRODUKTION: Christine laver et stomp- og rytmik-forløb med eleverne, hvor der spilles på spande og baljer til stokke og alt muligt andet. OMFANG: Projektet kan rumme 40 elever og strækker sig over ti dage, hvoraf 6 7 dage foregår sammen med eleverne og de resterende dage med forberedelse. FORBEREDELSE: Skolen sørger for at finde egnede lokaler, f.eks. et klasselokale eller et mindre fællesrum, hvor akustikken ikke er alt for levende. Gulvet skal gerne kunne tåle tramp og kosteskaft, men gerne uden tæppe. Det er fint hvis skolen har stomp instrumenter. Hvis ikke medbringer Christine instrumenterne. PROCES: I processen lærer eleverne nogle spændende og fede rytmer og går videre til at arbejde med arrangementer, hvor der sættes fokus på samspil, dynamisk spil og breaks. Der skal desuden arbejdes med tramp og klap, rim og remser og dertil stemme og rap. Der kan arbejdes med Christines og skolens instrumenter, ligesom der vil kunne laves instrumenter undervejs. Christine vil undervejs demonstrere rytmerne ved hjælp af trommesæt. PRODUKT: Forløbet afsluttes med en koncert under Spotlight-ugen. OM KUNSTNEREN: Christine er trommeslager, stomp/rytmikinstruktør og forfatter til bogen På stikkerne. Elementært trommespil for musikundervisere. Hun er uddannet på Rytmisk Musik Konservatorium og spiller bl.a. i folk-gruppen Bragr og Eventyrorkestret og spiller mange skolekoncerter. Christine har tidligere turneret med Jytte Abildstrøms gadeteater og gruppen Morild. Christine har undervist i trommespil i over 25 år og været huskunstner på diverse skoler. 18

19 NAVN: Jeanett Thimm, Kamille Lindholm & Michael Vestbo MÅLGRUPPE: Børn i alderen 6-12 år DELTAGERANTAL: elever PROJEKT: Musikgryden - mad er vejen til fremtiden Musik INTRODUKTION: Musikgryden vil fremme børns nysgerrighed for madlavningen på en ny og kreativ måde. Ved at synge opskrifterne bruger børnene flere sider af deres intelligens, mens de oplever, at de kommer frem til et resultat på en sjov og udfordrende måde. Mad er levende og skal opleves med alle sanserne. OMFANG: Forløbet varer 10 dage, hvor 6 dage foregår sammen med eleverne, mens de fire går med forberedelse, redigering af video, samt møde med de implicerede lærere. FORBEREDELSE: Der er ingen forudgående forberedelse for eleverne. PROCES: I hjemkundskab laver vi én af retterne fra CD en (Musikgryden), hvor børnene først skal lære sangen udenad. Mens vi venter på at maden bliver færdig taler vi om, hvad der skal til for at lave en sjov tekst med gode rim og billeder. Herefter skal børnene i grupper skrive en sang udfra en opskrift (fx sammen med deres dansklærer). Når vi mødes igen sætter vi musik til teksterne og indspiller børnenes sange(jeanett&michael). Derefter lærer børnene en simpel maddans udfra ét af numrene fra CD en, samt percussion med remedier, der ligner madvarer(jeanett&kamille). Herefter indspiller vi en musikvideo, hvor børnene skal agere kokke med dans og percussion (Jeanett&Kamille). Se et eksempel her: PRODUKT: Vi afslutter processen med at børnene får deres helt egen musikvideo, samt med en livekoncert i Vejle. OM KUNSTNERNE: Jeanett Thimm er uddannet fra Musikkonservatoriet i Odense med speciale i børn, musik og pædagogik. Michael Vestbo er guitarist og uddannet fra Musikkonservatoriet i Aarhus og arbejder blandt andet med undervisning for børn i kirkerne rundt om i landet. Kamille Lindholm er sangskriveren bag projektet, og uddannet journalist fra Journalisthøjskolen i Aarhus. 19

20 NAVN: Virelai MÅLGRUPPE: klasse DELTAGERANTAL: elever PROJEKT: Den eventyrlige vej til middelalderen Musik INTRODUKTION: I løbet af Huskunstnerforløbet med Virelai vil eleverne blive præsenteret for kædedans, cirkeldans og rækkedans. Det er sjove og enkle danse, som er lette at lære og hvor alle kan være med. Herudover vil forløbet indeholde et forløb med folkeviser og middelalderballader. Vi kommer til at opleve herlige dansemelodier og skønne fortolkninger af dragende smukke middelalder-ballader. Virelai optræder i kostumer og spiller på autentiske instrumenter som drejelire, davul, jødeharpe, skalmeje og sækkepibe. OMFANG: Forløbet varer 10 dage, hvoraf de 5 foregår sammen med Virelai, og de resterende dage er afsat til forberedelse herunder møder mellem samarbejdspartnerne. Forløbet kan rumme elever og deres lærere ad gangen. FORBEREDELSE: Virelai sender forberedende materiale ud til Skoler/SFO er/bibilioteker m.fl. Det forberedende materiale indeholder tekster, lydfiler, og noder samt andet efter aftale. PROCES: I løbet af Huskunstnerforløbet vil eleverne blive præsenteret for danseinstruktion til kædedans, cirkeldans og rækkedans og andre historiske danse. Det er sjove og enkle danse, som er lette at lære, hvor alle kan være med. Vi går i dybden med en til to folkeviser, hvortil vi har følgende arbejdsmetode: A) Fortæller og analyserer historien B) Synger historien C) Danser historien D) Tegner/maler elementer fra historien E) Opfører det som et musisk dramatisk værk. Workshoppen kan indledes med en Skolekoncert samt evt. et oplæg om musikinstrumenter fra middelalderen. Herigennem præsenteres eleverne for unikke og fantastiske musikinstrumenter, som ingen eller kun få af eleverne har stiftet bekendtskab med tidligere. Efterfølgende bliver eleverne instrueret i, hvordan man spiller på instrumenterne og får lov til selv at prøve. PRODUKT: Produktet er en koncert, som afvikles sammen med eleverne, hvor det er eleverne der er i centrum. Koncerten vil kunne opføres på scene, på lokalt torv i byen eller i en sal eller Aula. Hvis Koncerten er akkustisk, kan den rumme op til 250 tilskuere.hvis koncerten er forstærket og afvikles fra en scene, kan den rumme op til 500 tilskuere. 20

21 OM KUNSTNEREN: Gennem de nordiske ballader og dansemelodier fra middelalderens Europa, arbejder Virelai med den nordiske og europæiske musiks rødder - den folkelige middelalder. Middelaldermusikken anvendes som metode til at danne stærkt fællesskab, på tværs af alder og kulturelle skel, i skolekoncert- og andre pædagogiske sammenhænge. Omkring1000 koncerter på skoler, festivaler, spillesteder, Firmaarrangementer, privatfester, Museer og middelalder-markeder i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig er det blevet til. 21

22 NAVN: Merete Wøldike Schmith Arkitektur MÅLGRUPPE: kl. DELTAGERANTAL: En klasse PROJEKT: Fremtidens arkitektur INTRODUKTION: Hvordan får vi de gode ideer? Hvordan tør vi tænke anderledes? Kan vi finde på helt nye fantasifulde måder at bo på? Fremtidens arkitektur er et projekt i arkitektur: Opfind og byg de sjoveste, rareste og vildeste huse. OMFANG: Projektet kan rumme én klasse og varer 10 dage, hvoraf de 5 er forberedelse og de resterende er sammen med eleverne. FORBEREDELSE: Der er ingen forberedelse til projektet. PROCES: I et procesorienteret forløb arbejder eleverne fra idé til færdigt produkt. Eleverne arbejder sammen i grupper, for netop derigennem at få så mange spændende ideer frem som muligt. Idéerne må derefter konkretiseres hvad er muligt? Kan ideerne blive til virkelighed? Eleverne udvikler og bygger 3-dimensionelle bygningsværker og bliver i processen udfordret igennem kampen med materialernes formåen, rumlige virkninger og æstetiske udtryk. Etiske spørgsmål opstår: Bygger vi for vores egen skyld eller bygger vi for fremtiden? Bygger vi til gavn for både mennesket, jorden og det liv der skal trives derpå? Projektet er rettet mod elever i skolen og rettes ind efter alder og udviklingstrin. PRODUKT: De forskellige skitser og færdige 3D-modeller udstilles. OM KUNSTNER: Merete er opstarter og leder af Kunstskabets Billedskole Børkop, hvor hun desuden underviser. Hun har gennem flere år skabt sin egen kunst og har undervist børn og voksne i tegning, grafik, maleri og skulptur. Merete er desuden aktivt medlem af De åbne værksteder, Møllen i Jelling. 22

23 NAVN: Bjarne Taudal MÅLGRUPPE: 6-18 år DELTAGERANTAL: børn PROJEKT: Skrot og skrammel i forvandling Kunsthåndværk og design INTRODUKTION: Er affald bare affald, som skal smides væk og aldrig bruges igen? Eller kan man måske få noget mere ud af vores spild, så det ikke længere er spild? Hvordan kan man genbruge affald på en sjov og fornuftig måde, som kommer os alle til gavn? Projektet er fleksibelt og kan gives en faglig retning, hvor huskunstner og faglærere samarbejder om at tilrettelægge projektet ud fra en faglig vinkel. OMFANG: Projektet varer 10 dage og kan som udgangspunkt rumme én klasse. Dog kan flere klasser involveres, såfremt institutionen stiller personale til rådighed for projektet. FORBEREDELSE: Projektet kræver ingen forberedelse. PROCES: Eleverne indføres i genbrug af affald med eksempler på genbrugsprodukter, som er fremstillet af affaldsmaterialer. Formen er dialogbaseret og tilpasses aldersgruppen. Eleverne indsamler affaldsmaterialer - f.eks. fra eget hjem, diverse virksomheder eller lignende til et lager, hvor materialerne sorteres i kategorier. Dernæst designer og fremstiller eleverne deres produkter, hvor instruktøren inddrager en række fagbegreber under vejledningen. Processerne kan dokumenteres med foto, video og lignende. PRODUKT: Projektet munder ud i en udstilling, hvor elevernes produkter fremvises med dokumentation som foto og videoklip. Dette kan desuden kombineres med et åbent værksted i Spotlight-ugen, hvor eleverne kan fremvise arbejdsformen og fungere som instruktører i design og produktion af produkter med affald og genbrugsmaterialer. OM KUNSTNEREN: Bjarne har bred erfaring i erhvervslivet, hvor han har arbejdet ufaglært i mange år, inden han uddannede sig som skolelærer. Siden har han brugt 10 år i skolevæsnet både som lærer og leder. Bjarne har også haft fokus på det håndværksmæssige, og han har sideløbende med lærergerningen taget en diplomuddannelse i sløjd. De senere år har Bjarne drevet selvstændig virksomhed, hvor han afholder kurser, workshops og foredrag, ligesom han laver performance og udstillinger, alt sammen med fokus på design og affaldsmaterialer i design og produktion. 23

24 Mellemtrin

25 NAVN: Stine Ofelia Kildevang MÅLGRUPPE: 9-19 år DELTAGERANTAL: 20 elever PROJEKT: Vores ord Billedkunst INTRODUKTION: Hvad er tekst og hvad er billede? Hvorledes er de to forbundne via sproget og hvordan kan sproget udtrykke både tekst og billede? Alle børn og unge har et sprog som de bruger i både tekst og tale. På Facebook, via mails, på twitter, i internet fora og i det fysiske møde med hinanden. Men hvad består det sprog egentligt af? Hvordan udtrykker det de indre billeder, oplevelser, forståelser osv? Og hvad sker der med sproget, hvis dets hovedformål er at blive nedskrevet så præcist som muligt? Hvilke stykker tekst skaber det? OMFANG: Projektet kan rumme ca. 20 elever og forløbet vil strække sig over 10 dage + ca. 3 dage til indledende møder og anden forberedelse, samt etablering af udstilling. Forløbet kan både køres med alle dage i én blok eller de kan fordeles ud over en længere periode. Projektet kan laves sammen med faget billedkunst, dansk eller lignende. FORBEREDELSE: Eleverne skal ikke forberede noget til projektet. PROCES: Projektets overordnede idé er at arbejde med at bruge sproget som pensel og med det tegne elevernes billeder, så de bliver synlige for det resterende samfund. Referencer er spokenword, digtoplæsning og kunstneriske performances. Der skal skrives, læses op og gives feedback. Oplæsningen betragtes som en del af teksten og der arbejdes på at præsentere teksten, så form og indhold hænger sammen. Vi vil desuden se på billeder og præsentationstekniker hentet fra diverse performancekunstnere. PRODUKT: Sproget kan tage form som en nedskrevet bog, som et billede, som del af et lydværk eller som en performance. OM KUNSTNEREN: Billedkunstner Stine Ofelia Kildevang underviser med diverse inddragende kunstneriske processer. Hun har før lavet huskunstprojekter i Billund Kommune (2013) samt på Bavnehøj Skole og Nørre Alslev Skole (2012). 25

26 NAVN: Stine Ofelia Kildevang MÅLGRUPPE: 4-12 år DELTAGERANTAL: 20 elever PROJEKT: Det kreative værksted Billedkunst INTRODUKTION: Børn er i sig selv både undersøgende, udtryksfulde og eksperimenterende. Samtidig er de dybt afhængige af de rammer, der sættes for dem. Kan man, ved at styre den kreative proces, hjælpe børn til et resultat, som de både individuelt og i fællesskab vil være stolte af? Kan børn overhovedet fotografere? Kan de lave flotte fællestegninger ved f.eks. at tegne videre på hinandens udtryk? Ideen er, at lave et kreativt værksted som både inkluderer fotografi og tegning/ maling - eventuelt suppleret med bogstaver og ord. Hvordan ser den 4 til 9-åriges verden ud, når de selv skal vise den med fotografier? Hvad ser barnet, og hvorfor er det lige det motiv, der er spændende? Hvad søger barnet at vise, og kan det forfines ved f.eks. at tegne det, eventuelt med hjælp fra de andre børn? OMFANG: Projektet kan rumme ca. 20 elever, og forløbet vil strække sig over 10 dage plus ca. 3 dage til indledende møder og anden forberedelse, samt etablering af udstilling. Forløbet kan både køres som en blok, dvs. alle dage 10 dage i et stræk, eller fordelt ud over en længere periode. FORBEREDELSE: Elever og institution skal ikke forberede noget til projektet. PROCES: I forløbet vil vi kigge på hinandens billeder og sætte lidt ord på ved blandt andet at spørge: Hvad er det her et billede af? Hvad ser vi? Stine Ofelia skaber rammerne for projektet ved at udvælge materialer til Det kreative værksted samt stille små, konkrete opgaver, som eleverne forstår og derfor let kan udføre. I sit arbejde med børn forsøger Stine Ofelia altid at tydeliggøre resultatet for dem, inden de kreative processer sættes i gang, så eleverne fra starten kender målet og grunden til deres arbejde. PRODUKT: Værkerne udstilles afslutningsvist under Spotlightfestivalen, hvor elever, familie og andre kan opleve resultatet af processen. OM KUNSTNEREN: Billedkunstner Stine Ofelia Kildevang underviser med forskellige inddragende kunstneriske processer. Hun har før lavet huskunstner-projekter i Billund Kommune (2013) samt på Bavnehøj Skole og Nørre Alslev Skole (2012). 26

27 NAVN: Lykke Niemann MÅLGRUPPE: kl. DELTAGERANTAL: 26 børn PROJEKT: Fremtidens skole er lige om lidt Billedkunst INTRODUKTION: Hvordan ser vejen til fremtiden ud, hvis eleverne sætter billeder på den nye skolereform. Med udgangspunkt i skolereformen har eleverne mulighed for at sætte billeder på deres ideer og tanker omkring de nye tiltag, som skolerne står over for. Institutionen kan i dette projekt udvælge enkelte fokusområder, som eleverne kan arbejde med. OMFANG: Projektet kan rumme 26 børn og har et omfang af 10 arbejdsdage. Der er mulighed for at faseinddele og derved inddrage færre eller flere elever. FORBEREDELSE: Afhænger af, hvilket produkt projektet skal producere (aftales mellem Lykke og institution). PROCES: Eleverne guides i at lave en visuel rejse, som munder ud i et konkret produkt. Lykke hjælper dem med at sætte billeder på deres tanker og gode ideer om hvordan deres skole ser ud i fremtiden. Produktet vil afhænge af den enkelte institutions muligheder, om der laves en vægdekoration, en gulvdekoration, en udendørs installation, i skolegården, i klasseværelset eller i gymnastiksalen. Projektet kan med fordel filmes undervejs, og materialet kan senere bruges som dokumentation eller videre inspiration. PRODUKT: Produktet besluttes i samråd med skolen, inden projektet sættes i gang. OM KUNSTNEREN: Lykke har sin egen virksomhed, hvor hun i tæt samarbejde med institutioner, private virksomheder, forvaltninger og kommunale tilbud bidrager med det visuelle input i organisationen. Det indeholder bl.a. processer, hvor medarbejderne inddrages i de første tanker om resultatet, den koordinerende rolle i flytteprocesser, indkøb af inventar samt slutteligt at få de sidste detaljer i huset på plads og således skabe et sammenhængende visuelt udtryk i hele organisationen. Lykke bruger sin kreativitet hver eneste dag og kobler denne med hendes praktiske evner i projektarbejdet. 27

28 NAVN: Birgitte Haahr Lund Billedkunst MÅLGRUPPE: klasse DELTAGERANTAL: børn PROJEKT: Vejen til fremtiden er hemmelig INTRODUKTION: Eleverne fungerer som fremtidsagenter, og det er deres opgave at afsløre, hvordan den sande fremtid kommer til at se ud. OMFANG: Forløbet strækker sig over 10 dage, hvoraf de fem er forberedelse og de resterende foregår sammen med eleverne. FORBEREDELSE: Projektet kræver ingen forudgående forberedelse for skolen. PROCES: Visuelle fragmenter af en fremtid vil blive prœsenteret for eleverne på den første dag. Der kan vœre dele af modelhuse, veje, byer, infrastrukturer og mennesker- altsammen objekter, der kun er halvfœrdige. Fremtiden er stadig hemmelig. Eleverne skal historiefortœlle, tegne skitser, lave grafik og bygge modeller af pap. Dette forløb fokuserer blandt andet på lœren om de klassiske grafiske trykketeknikker- herunder linoleumssnit og trœsnit. Birgitte tager sit mobile grafikvœrksted med ud til skolen. Derudover er der fokus på idéudvikling og klassisk tegning. PRODUKT: Eleverne kommer til at samarbejde om et visuelt fremtidslandskab skabt i såvel 2d- som 3d-komponenter, som bliver det endelige produkt. OM KUNSTNEREN: Birgitte har en del erfaring som underviser og projektansvarlig på undervisningsforløb i samarbejde med gallerier, skoler, børnehaver, biblioteker og universiteter i England og i Danmark. Hendes workshops og uddannelsesprojekter har vundet nationale priser i England og har vœret prœsenteret på BBC News. Birgittes spidskompetencer ligger indenfor områderne: Analog som digital tegning og illustration, grafik med gammeldags trykpresse (linoleumssnit, trœsnit og serigrafitryk) og historiefortœlling. 28

29 NAVN: Berit Jansson og Annette Hornskov Mørk Billedkunst MÅLGRUPPE: fra 0. klasse DELTAGERANTAL: 100 PROJEKT: Vejen INTRODUKTION: Tegn eller skriv vejen til fremtiden frem! Elever fra Vejle Kommune kan være med til at skabe fremtidens vej, som helt konkret bygges af tegninger og ord under årets Spotlightfestival. OMFANG: Berit og Annette tager på installationsspottet imod op til 4 klasser pr. dag i 5-10 dage. FORBEREDELSE: Eleverne medbringer hver især deres eget stykke træ - ca. 1 meter lang og cm i bredde. PROCES: Klasserne bringer deres træ ind til installationsspottet, hvor de i samarbejde med Berit og Annette arbejder kunstnerisk med træet ved at udsmykke det med billeder og/eller skrift. Udsmykningen tager udgangspunkt i elevens forestilling om, hvordan verden ser ud i fremtiden. Eleverne får lejlighed til at reflektere over, hvor meget der er sket i deres egen levetid, da de bl.a. skal udsmykke træet ud fra forestillinger om, hvordan verden ser ud om det samme antal år, som de selv har levet. PRODUKT: Under projektet samles de udsmykkede træstykker i en større installation i Vejle midtby, som tager form af en vej. OM KUNSTNERNE: Berit Jansson er uddannet billedkunstner på Det Jyske Kunstakademi og senere Art Innovator. Hun beskæftiger sig med installation / objekter / form. Hun har tidligere deltaget i Spotlight som huskunstner, hvor hun sammen med 400 børn lavede en kunstinstallation i form af en lydhistorie sammen med Kim Steffensen og Jim Højberg. I 2011 hed projektet Maskeparade og i 2012 en tidsmaskine i bogform. Hun har desuden i flere år stået for projektet Natkirke i Skt. Nikolai Kirken, Vejle. Annette Hornskov Mørk er uddannet på Århus Kunstakademi i 2007 og debuterede på Kunstnernes Sommerudstilling i Annette har tidligere deltaget som huskunstner ved Spotligt. I 2007 med projektet Fanzy boxes, i 2010 med projektet Drømmelavine sammen med Dea Simonsen, i 2011 Maskeparade og i 2012 en tidsmaskine i bogform. Hun beskæftiger sig derudover med maleri og tegning og udstiller i ind- og udland, seneste udstilling i Berlin

30 NAVN: Marianne Gade MÅLGRUPPE: klasse DELTAGERANTAL: 30 elever PROJEKT: Skriv selv - med Disa på værksted Litteratur INTRODUKTION: Børnene får et kig ind i forfatterens værksted, hvor Marianne fortæller om den skabende proces, der ligger bag den prisbelønnede og meget læste fantasy-serie Disa-serien (læs den på Endvidere får børnene en pædagogisk værktøjskasse, som indfører dem i litterære begreber som genrer, ordforråd, synsvinkel og research, så de bliver klædt på til det efterfølgende skriveværksted. OMFANG: Projektet kan rumme 30 elever og strækker sig over 10 dage. Forberedelse: Da undervisningsmaterialet baserer sig på DISA-serien, vil det være en fordel, hvis eleverne stifter bekendtskab med serien inden projektstart. PROCES: Eleverne skal skrive deres egne tekster med udgangspunkt i temaet Vejen til Fremtiden med Marianne som igangsætter og rådgiver. Ved tidligere skriveværksteder har eleverne med stor ildhu og skrivelyst forfattet egne tekster. For fleres vedkommende har det været et grænseoverskridende og igangsættende møde med det skrevne sprog. Skriveværkstedet er en fleksibel størrelse, hvor Marianne tilpasser indholdet til børnenes alder og niveauer og selvfølgelig også til Spotlight Festivalens tema Vejen til fremtiden. Vejen til fremtiden bliver sjovere at gå, når kreativitet, fantasi og færdigheder er en del af bagagen. Derfor er det vigtigt at give børnene nogle redskaber, som de kan bruge på disse områder. Det får de ved at deltage i det både åbne og strukturerede forløb i skriveværkstedet. PRODUKT: Der er mulighed for at afslutte projektet med en dag, hvor eleverne læser op f.eks. for institutionen af de skriftlige værker. Der er desuden mulighed for at samle elevernes værker i én samlet bog med forord af Marianne Gade. OM KUNSTNEREN: Marianne er uddannet bibliotekar og arbejder på fuld tid som forfatter, foredragsholder og klummeskribent samt som leder af forfatterværkstedet på Kulturskolen i Tønder. Marianne har skrevet 25 bøger, blandt andet en lang række børnebøger, og har bidraget til forskellige antologier. Hun har desuden modtaget en række priser og legater. 30

31 NAVN: Hans Laurens og Andreas Ugorskij MÅLGRUPPE: klasse DELTAGERANTAL: PROJEKT: Volapyksonaten - når ord og lyde bliver til musik og poesi Litteratur INTRODUKTION: Sammen med børn ønsker vi at undersøge stemmens muligheder med selvopfundne ord og lyde. Vi vil afsøge krydspunktet mellem tale og musik, hvor stemmens meningsfyldte tale bliver opløst til volapyk. På den måde ønsker vi, at børn møder musikkens abstrakte univers med ordlyde. Indenfor fortælling og teater er der en lang tradition for at arbejde med volapyk som et kunstnerisk udtryk. Dada kunstneren Kurt Schwitters skabte storværket Ursonaten af uforståelige ord udtrykt i rytme og intonation. Dekonstruktivismens arbejdede med mangetydighed af tekster. Og Impro-teater og fortælling bruger stemmens klang og udtryk som meningsskaber med volapykord. Fortælleren Hans ved gennem sit arbejde med børn, at de er nysgerrige og elsker at eksperimentere og lege med ord og lyde og skabe nye meninger. Børn har et mere kropsligt forhold til lyd og sprog end voksne. OMFANG: Forløbet strækker sig over 10 dage, hvoraf de fem er forberedelse og de resterende foregår sammen med eleverne. FORBEREDELSE: Projektet kræver ingen forudgående forberedelse for skolen. PROCES: Med inspiration fra Afrikanske remser og rim, arbejder musikeren Andreas med et lydunivers, som børnene kun forholder sig til som lyde. Det er inspirerende at arbejde med musik, når man for en stund afstår fra at finde en mening i teksten. På samme måde kan remserne i Nikke Nikke Nambo vækker en kildende fornemmelse i kroppen og remser lavet af børnene selv være en fantastisk åbner for at arbejde med sprog og musik. De små rytmiske forløb sættes sammen til længerevarende kompositioner. Det er denne nysgerrighed vil vi forsøge at udfordre til at skabe musik & rytme og poesi & fortælling. Vi vil inspirere børnene til at lege med de gængse musikalske virkemidler. Som f.eks. dynamik, udtryk, timing, karakter etc. Og til at skabe ord og ordforløb i et helt selvopfundet volapyksprog. Ud af det tilsyneladende meningsløse univers opstår nye meninger og fortællinger i de stemninger og huller der opstår mellem ord og rytmen. Mennesket vil altid spontant søge at ordne det uforståelige og søge mening o strukturen af fortælling og musik. PRODUKT: Vores mål er at sætte ord og lyde sammen til små værker. Vi afslutter med at opføre børnenes egne små stykker som et samlet værk. 31

32 OM KUNSTNERNE: Hans Laurens har været professionel historiefortæller siden 1989 og har i en årrække undervist i fri mundtlig fortælling for børn og voksne. I 2004 udgav han det praktiske undervisnings-materiale Gi en Historie, på Forlaget Alinea. Han er arrangør af den landsdækkende konkurrence Gi en historie for børn i 5. klasse, som har haft stor succes og var fra primus motor ved Story BaZaar på Salon K, fortællernes faste scene i København. Hans var desuden medstifter af Fortælleskolen i Andreas Ugorskij er musiker, komponist, sangskriver, formidler med mere. Han turnerer jævnligt med og komponerer til det danske klezmerband Klezmofobia og er der udover tilknyttet talrige mindre ensembler og projekter. Andreas arbejder med musik og lyd med børn og unge, bl.a. på Børnekulturhus Ama r og i forskellige huskunstneransættelser. 32

33 NAVN: My Sadolin Holst MÅLGRUPPE: klasse DELTAGERANTAL: 1 klasse PROJEKT: Troldmanden fra Vejle Scenekunst INTRODUKTION: Eleverne opsætter et teaterstykke, som i dets narrativ trækker på naturvidenskabelige facts og logisk gådeløsning. OMFANG: En klasse deltager over et to ugers i forløbet. 5 dage er konfrontationstimer, 5 dage er til forberedelse, møder, etc. FORBEREDELSE: Kræver ingen forudgående forberedelse. PROCES: Teaterstykkets grundlæggende narrativ er lagt fast fra start. En troldmand fra Vejle forelsker sig i en pige fra fremtiden. Det er op til eleverne i samarbejde med My at fylde forhindringer og løsninger ind i fortællingen og beslutte om troldmanden når sin udkårne og i givet fald hvordan. Formen lægger op til at der tænkes logisk og inddrages viden fra naturfagene i arbejdet med teaterstykkets fortælling, og projektet er tænkt som en tværfaglig oplevelse, som kombinerer forskellige aspekter af elevernes faglighed. De naturvidenskabelige inputs kommer fra civilingeniør i kemi og matematik, Denniz Wowern. PRODUKT: Eleverne udfører den færdige forestilling på Spotlight. OM KUNSTNEREN: My Sadolin Holst er kreativ og energisk billed- og teaterkunstner med fokus på workshops og teambuilding. My arbejder som gymnasielærer ved Campus Bornholm og dramakonsulent ved Vejle Kommune. My har desuden undervist børn og unge i Vejle Kommunes eksperimenterende teater, Xeneriet. 33

34 NAVN: Karoline H. Larsen MÅLGRUPPE: 4. klasse DELTAGERANTAL: 60 PROJEKT: Skulpturen på hovedet Scenekunst INTRODUKTION: Vejen til fremtiden går gennem genbrug og fantasi. Eleverne vender i samarbejde med performancekunstner Karoline H. Larsen genbrugsmaterialer på hovedet og giver dem en ny anvendelse og et anderledes udtryk som fremtidens væsner. Væsenerne kan tages på af eleverne og fremvises i en performance ved projektets afslutning. OMFANG: Projektet strækker sig over 10 dage, hvoraf de 6 er sammen med eleverne, mens de resterende 4 bruges på forberedelse. Karoline kan både lave koncentrerede forløb med enkelte klasser af gangen eller arbejde med flere klasser - op til 60 børn - på én gang alt efter behov. Forberedelse: Lærerne inddeler eleverne i grupper af 2 4 personer. Det er desuden en god idé, hvis lærerne motiverer eleverne til at medbringe gamle ting og sager hjemmefra, f.eks. gammelt tøj, legesager eller lignende. PROCES: Karoline introducerer eleverne for ready-made materialer, og hvordan det kan anvendes til at bygge de lysende fremtidsvæsner. Derudover introduceres eleverne for kunst og kulturer, som anvender ready-mades og skaber masker og væsner. De følgende dage bygges væsenerne af genbrugsmaterialerne, som anvendes kreativt og vendes på hovedet. Der puttes lys på væsenerne og optages eventuelt lydeffekter, som kan afspilles under den senere performance. Væsenerne gives karakter og personlighed. Karoline og eleverne finder ud af, hvordan det enkelte væsen bevæger sig og hvilket udtryk det har. PRODUKT: Eleverne afslutter projektet ved at iføre sig og fremvise væsenerne i en performance, f.eks. i et optog gennem hovedgaden i Vejle. Om kunstner: Karoline H. Larsen er en dansk kunstner, der arbejder under navnet Creative Actions i det offentlige rum, hvor hun inddrager borgerne i individuelle og kollektive kreative handlinger. Her kan folk teste sig selv og gøre erfaringer med selvudfoldelse og social genopdragelse i mødet med Creative Actions kunstinstallationer og performances, der er designet til at inddrage inviterede borgere og tilfældigt forbipasserende. OM KUNSTNEREN: Karoline H. Larsen er en dansk kunstner, der arbejder under navnet Creative Actions i det offentlige rum, hvor hun inddrager borgerne i individuelle og kollektive kreative handlinger. Her kan folk teste sig selv og gøre erfaringer med selvudfoldelse og social genopdragelse i mødet med Creative Actions kunstinstallationer og performances, der er designet til at inddrage inviterede borgere og tilfældigt forbipasserende. 34

35 NAVN: Anders Graae Lauritzen MÅLGRUPPE: klasse DELTAGERANTAL: 1 klasse pr. dag PROJEKT: Sange på vejen til fremtiden Musik INTRODUKTION: Sange på vejen til fremtiden er et kunstnerisk skabende forløb mellem en sangskriver og en folkeskoleklasse. OMFANG: Eleverne mødes med sangskriveren en enkelt dag, og forløbet kan rumme én klasse pr. dag. Anders besøger i løbet af to uger flere forskellige klasser. FORBEREDELSE: Elever og lærere beslutter sig inden projektet for en række sidetemaer til Vejen Til Fremtiden, som de gerne vil arbejde ud fra, når sangene skal komponeres. Temaerne kan dannes ud fra interesse eller have en understøttende funktion i forhold til undervisningen. PROCES: Sammen med lærere og elever komponerer Anders sange ud fra de valgte temaer. I dagens første del synges der sange for og med eleverne. Anders Graae fortæller om det at skrive sange og hvad det vil sige at være sangskriver. Dernæst laves der flere værksteder, hvor eleverne i grupper selv kan komponere sange ud fra givne rammer. Eleverne støttes i den kreative proces med inspiration i form af rim, remser, melodi og evt instrumenter. PRODUKT: Til slut samles elevernes kompositioner og vises under kulturfestivalen. OM KUNSTNEREN: Anders er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i 2009 med hovedfag i sangskrivning og komposition og guitar. Anders har været musiklærer på Rødding højskole og været leder af linjen songwriter & producer. Desuden har Anders været med i en Taskforce under Nordisk Råd med fokus på foretagsomhed på kunstneriske uddannelser. 35

36 NAVN: Kim Schulz Jensen MÅLGRUPPE: 0. kl.-3g DELTAGERANTAL: Mellem 40 og 300 elever PROJEKT: Vejen til fremtiden Musik INTRODUKTION: Hvad vej skal vi i fremtiden - Op? Ned? Højre? Venstre? Hvem bestemmer - Far og mor? Obama? Gud? Med Rap, stomp, drama, dans og sang kan man give et bud på vejen til fremtiden, og en ting kan vi love: Det bliver sjovt, smukt, imponerende, vildt og rørende. OMFANG: Forløbet varer 10 dage, hvoraf de 6 dage foregår sammen med børnene. De øvrige dage forløber med forberedelse, herunder møder med samarbejdspartnere bl.a. skolens lærere. Forløbet rummer flere delelementer og kan rumme mellem 40 og 300 elever. FORBEREDELSE: Eleverne forbereder egen tekst til rap og sang gerne i samarbejde med dansklærerne. PROCES: Eleverne laver et stort stomp-event, hvor dans, ord og musik kombineres. Der arbejdes både i én stor enhed såvel som i mindre grupper, hvor eventet koordineres og øves skridt for skridt. Der tages afsæt i hvad eleverne kan i forvejen - særlige interesser og evner kan inddrages. Kim har f.eks. tidligere inddraget Voltigering (gymnastik på hesteryg) i et lignende event, da muligheden opstod. Elevernes interesser og evner er afgørende for processens indhold og forløb. PRODUKT: Processen afsluttes med en fremførelse af showet i Vejles byrum, f.eks. Mariaparken. OM KUNSTEREN: Kim er uddannet musiker og har stor erfaring i at arbejde med formidling af rytmisk musik/stomp på alle niveauer. Han har stået i spidsen for talrige Stomp-arrangementer i børnehaver, skoler og virksomheder. Kim har tidligere deltaget i Spotlight, bl.a. i 2010, hvor han arbejdede med stor gruppe børn i en blandet gruppe fra 1., 4. og 7. klasse. En konstellation som var utrolig vellykket. 36

37 NAVN: Jeppe Cohrt MÅLGRUPPE: klasse DELTAGERANTAL: PROJEKT: Musikpyramiden - leg med lyd Musik INTRODUKTION: Eleverne vil skabe en fantastisk musikpyramide, bl.a. af dele de selv bygger. I tillæg hertil vil vi i fællesskab opføre et unikt kunstværk inspireret af vejen til fremtiden. Undervejs fokuseres der på at løfte I flok, at tro på egne evner og at deles om ressourcer. Alle har noget at byde på og det handler om finde glæden ved at skabe noget i fællesskab. OMFANG: Projektet afvikles på 10 dage, som fordeles over 3 uger og kan rumme 30 elever. Alle dagene foregår med eleverne. FORBEREDELSE: Der er mulighed for at inddrage f.eks. matematik eller andre fag i projektet aftales mellem skole og huskunstner inden projektstart. Proces: Der bygges dele til pyramiden og hjemmelavede instrumenter. Eleverne skal lære om at samarbejde gennem forskellige øvelser og lege med krop og stemme. Gennem musiklege får de desuden kendskab til musikalske virkemidler som dynamik, tempo, call-response, m.m. Eleverne vil via fælles debat om emnet vejen til fremtiden finde temaer til senere kompositioner, f.eks. naturens kræfter, empati eller lignende. Undervejs stilles eleverne spørgsmålet: Hvordan ville vi ønske det kunne blive? Der suppleres med billeder, som kan projekteres op på pyramidens tag. Billederne kan eleverne både finde på nettet og fotografere selv. Når pyramiden er samlet arbejdes der med skabelse af musik i en række kompositioner: Først med grundig instruktion og senere får eleverne mere frihed til at skabe deres egne sekvenser og rytmer. Ud fra de temaer eleverne valgte tidligere, komponeres lydbilleder og stemninger; f.eks. giver billeder af trafik en anden stemning end en smuk skovsø. Eleverne får mulighed for at spille på forskellige instrumenter. PRODUKT: De forskellige kompositioner sættes sammen til et værk. Publikum oplever en musikalsk, visuel rejse skabt af eleverne og udført omkring musikpyramiden. Der vil indgå mange elementer som visuelle virkemidler, bevægelse, lyde, rytmer, melodier, og stemme. Værket kan bestå af planlagte sekvenser såvel som improviserede stykker. OM KUNSTNEREN: Jeppe er en positiv og energisk musiker/musikunderviser/handyman, som brænder for at dele glæden ved at spille musik, komponere, og realisere projekter sammen med andre. Han er uddannet bassist og spiller derudover også trommer, percussion, guitar, sang og andet. Gennem årene er det blevet til mange musik- og stomp-workshops for børn, unge og voksne i større og mindre grupper fra 10 personer og helt op til 300 deltagende børn. 37

38 NAVN: Christine Dueholm MÅLGRUPPE: klasse DELTAGERANTAL: 40 PROJEKT: Stomp, rap og rytmik Musik INTRODUKTION: Christine laver et stomp- og rytmik-forløb med eleverne, hvor der spilles på spande og baljer til stokke og alt muligt andet. OMFANG: Projektet kan rumme 40 elever og strækker sig over ti dage, hvoraf 6 7 dage foregår sammen med eleverne og de resterende dage med forberedelse. FORBEREDELSE: Skolen sørger for at finde egnede lokaler, f.eks. et klasselokale eller et mindre fællesrum, hvor akustikken ikke er alt for levende. Gulvet skal gerne kunne tåle tramp og kosteskaft, men gerne uden tæppe. Det er fint hvis skolen har stomp instrumenter. Hvis ikke medbringer Christine instrumenterne. PROCES: I processen lærer eleverne nogle spændende og fede rytmer og går videre til at arbejde med arrangementer, hvor der sættes fokus på samspil, dynamisk spil og breaks. Der skal desuden arbejdes med tramp og klap, rim og remser og dertil stemme og rap. Der kan arbejdes med Christines og skolens instrumenter, ligesom der vil kunne laves instrumenter undervejs. Christine vil undervejs demonstrere rytmerne ved hjælp af trommesæt. PRODUKT: Forløbet afsluttes med en koncert under Spotlight-ugen. OM KUNSTNEREN: Christine er trommeslager, stomp/rytmikinstruktør og forfatter til bogen På stikkerne. Elementært trommespil for musikundervisere. Hun er uddannet på Rytmisk Musik Konservatorium og spiller bl.a. i folk-gruppen Bragr og Eventyrorkestret og spiller mange skolekoncerter. Christine har tidligere turneret med Jytte Abildstrøms gadeteater og gruppen Morild. Christine har undervist i trommespil i over 25 år og været huskunstner på diverse skoler. 38

39 NAVN: Jeanett Thimm, Kamille Lindholm & Michael Vestbo MÅLGRUPPE: Børn i alderen 6-12 år DELTAGERANTAL: elever PROJEKT: Musikgryden - mad er vejen til fremtiden Musik INTRODUKTION: Musikgryden vil fremme børns nysgerrighed for madlavningen på en ny og kreativ måde. Ved at synge opskrifterne bruger børnene flere sider af deres intelligens, mens de oplever, at de kommer frem til et resultat på en sjov og udfordrende måde. Mad er levende og skal opleves med alle sanserne. OMFANG: Forløbet varer 10 dage, hvor 6 dage foregår sammen med eleverne, mens de fire går med forberedelse, redigering af video, samt møde med de implicerede lærere. FORBEREDELSE: Der er ingen forudgående forberedelse for eleverne. PROCES: I hjemkundskab laver vi én af retterne fra CD en (Musikgryden), hvor børnene først skal lære sangen udenad. Mens vi venter på at maden bliver færdig taler vi om, hvad der skal til for at lave en sjov tekst med gode rim og billeder. Herefter skal børnene i grupper skrive en sang udfra en opskrift (fx sammen med deres dansklærer). Når vi mødes igen sætter vi musik til teksterne og indspiller børnenes sange(jeanett&michael). Derefter lærer børnene en simpel maddans udfra ét af numrene fra CD en, samt percussion med remedier, der ligner madvarer(jeanett&kamille). Herefter indspiller vi en musikvideo, hvor børnene skal agere kokke med dans og percussion (Jeanett&Kamille). Se et eksempel her: PRODUKT: Vi afslutter processen med at børnene får deres helt egen musikvideo, samt med en livekoncert i Vejle. OM KUNSTNERNE: Jeanett Thimm er uddannet fra Musikkonservatoriet i Odense med speciale i børn, musik og pædagogik. Michael Vestbo er guitarist og uddannet fra Musikkonservatoriet i Aarhus og arbejder blandt andet med undervisning for børn i kirkerne rundt om i landet. Kamille Lindholm er sangskriveren bag projektet, og uddannet journalist fra Journalisthøjskolen i Aarhus. 39

40 NAVN: Virelai MÅLGRUPPE: klasse DELTAGERANTAL: elever PROJEKT: Den eventyrlige vej til middelalderen Musik INTRODUKTION: I løbet af Huskunstnerforløbet med Virelai vil eleverne blive præsenteret for kædedans, cirkeldans og rækkedans. Det er sjove og enkle danse, som er lette at lære og hvor alle kan være med. Herudover vil forløbet indeholde et forløb med folkeviser og middelalderballader. Vi kommer til at opleve herlige dansemelodier og skønne fortolkninger af dragende smukke middelalder-ballader. Virelai optræder i kostumer og spiller på autentiske instrumenter som drejelire, davul, jødeharpe, skalmeje og sækkepibe. OMFANG: Forløbet varer 10 dage, hvoraf de 5 foregår sammen med Virelai, og de resterende dage er afsat til forberedelse herunder møder mellem samarbejdspartnerne. Forløbet kan rumme elever og deres lærere ad gangen. FORBEREDELSE: Virelai sender forberedende materiale ud til Skoler/SFO er/bibilioteker m.fl. Det forberedende materiale indeholder tekster, lydfiler, og noder samt andet efter aftale. PROCES: I løbet af Huskunstnerforløbet vil eleverne blive præsenteret for danseinstruktion til kædedans, cirkeldans og rækkedans og andre historiske danse. Det er sjove og enkle danse, som er lette at lære, hvor alle kan være med. Vi går i dybden med en til to folkeviser, hvortil vi har følgende arbejdsmetode: A) Fortæller og analyserer historien B) Synger historien C) Danser historien D) Tegner/maler elementer fra historien E) Opfører det som et musisk dramatisk værk. Workshoppen kan indledes med en Skolekoncert samt evt. et oplæg om musikinstrumenter fra middelalderen. Herigennem præsenteres eleverne for unikke og fantastiske musikinstrumenter, som ingen eller kun få af eleverne har stiftet bekendtskab med tidligere. Efterfølgende bliver eleverne instrueret i, hvordan man spiller på instrumenterne og får lov til selv at prøve. PRODUKT: Produktet er en koncert, som afvikles sammen med eleverne, hvor det er eleverne der er i centrum. Koncerten vil kunne opføres på scene, på lokalt torv i byen eller i en sal eller Aula. Hvis Koncerten er akkustisk, kan den rumme op til 250 tilskuere.hvis koncerten er forstærket og afvikles fra en scene, kan den rumme op til 500 tilskuere. 40

41 OM KUNSTNEREN: Gennem de nordiske ballader og dansemelodier fra middelalderens Europa, arbejder Virelai med den nordiske og europæiske musiks rødder - den folkelige middelalder. Middelaldermusikken anvendes som metode til at danne stærkt fællesskab, på tværs af alder og kulturelle skel, i skolekoncert- og andre pædagogiske sammenhænge. Omkring1000 koncerter på skoler, festivaler, spillesteder, Firmaarrangementer, privatfester, Museer og middelalder-markeder i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig er det blevet til. 41

42 NAVN: Merete Wøldike Schmith Arkitektur MÅLGRUPPE: kl. DELTAGERANTAL: En klasse PROJEKT: Fremtidens arkitektur INTRODUKTION: Hvordan får vi de gode ideer? Hvordan tør vi tænke anderledes? Kan vi finde på helt nye fantasifulde måder at bo på? Fremtidens arkitektur er et projekt i arkitektur: Opfind og byg de sjoveste, rareste og vildeste huse. OMFANG: Projektet kan rumme én klasse og varer 10 dage, hvoraf de 5 er forberedelse og de resterende er sammen med eleverne. FORBEREDELSE: Der er ingen forberedelse til projektet. PROCES: I et procesorienteret forløb arbejder eleverne fra idé til færdigt produkt. Eleverne arbejder sammen i grupper, for netop derigennem at få så mange spændende ideer frem som muligt. Idéerne må derefter konkretiseres hvad er muligt? Kan ideerne blive til virkelighed? Eleverne udvikler og bygger 3-dimensionelle bygningsværker og bliver i processen udfordret igennem kampen med materialernes formåen, rumlige virkninger og æstetiske udtryk. Etiske spørgsmål opstår: Bygger vi for vores egen skyld eller bygger vi for fremtiden? Bygger vi til gavn for både mennesket, jorden og det liv der skal trives derpå? Projektet er rettet mod elever i skolen og rettes ind efter alder og udviklingstrin. PRODUKT: De forskellige skitser og færdige 3D-modeller udstilles. OM KUNSTNER: Merete er opstarter og leder af Kunstskabets Billedskole Børkop, hvor hun desuden underviser. Hun har gennem flere år skabt sin egen kunst og har undervist børn og voksne i tegning, grafik, maleri og skulptur. Merete er desuden aktivt medlem af De åbne værksteder, Møllen i Jelling. 42

43 NAVN: Karoline H. Larsen MÅLGRUPPE: klasse DELTAGERANTAL: PROJEKT: Collective strings Kunsthåndværk og design INTRODUKTION: Alle kan trække i fremtidens tråd. I samarbejde med performancekunstner Karoline H. Larsen trækker eleverne farvede snore-spor på kryds og tværs af stedet og imellem byrummets elementer, så nye rum, veje og perspektiver opstår. Projektet giver mulighed for at deltage i et kollektivt snorevokseværk for klassetrin på et centralt torv, park eller plads i Vejle. OMFANG: 10 dage, hvoraf 5 går til forberedelse og 5 til selve udførelsen af performancen. Projektet kan over de 5 dage involvere op mod 600 børn. En skoleklasse kan besøge Karoline i en time ad gangen, i alt ca. 25 klasser over forløbets 5 dage. FORBEREDELSE: Projektet kræver ingen forberedelse. PROCES: Processen frem mod det færdige værk, består af mange små moduler, hvor enkelte skoleklasser skiftevis deltager i værkets tilblivelse. Når skoleklassen ankommer til pladsen giver Karoline en kort introduktion til, hvad der skal ske. Det handler meget om at få eleverne til at se forbindelser i byrummet, som de kan trække snore mellem, og Karoline afgrænser området og motiverer eleverne til at arbejde i rummet. PRODUKT: Et midlertidigt værk i Vejles byrum, et farverigt spindelvæv af snore, trukket af skoleeleverne over tid - tid som trækker trådene ind i fremtiden. OM KUNSTNEREN: Karoline H. Larsen er en dansk kunstner, der arbejder under navnet Creative Actions i det offentlige rum, hvor hun inddrager borgerne i individuelle og kollektive kreative handlinger. Her kan folk teste sig selv og gøre erfaringer med selvudfoldelse og social genopdragelse i mødet med Creative Actions kunstinstallationer og performances, der er designet til at inddrage inviterede borgere og tilfældigt forbipasserende. 43

44 NAVN: Bjarne Taudal MÅLGRUPPE: 6-18 år DELTAGERANTAL: børn PROJEKT: Skrot og skrammel i forvandling Kunsthåndværk og design INTRODUKTION: Er affald bare affald, som skal smides væk og aldrig bruges igen? Eller kan man måske få noget mere ud af vores spild, så det ikke længere er spild? Hvordan kan man genbruge affald på en sjov og fornuftig måde, som kommer os alle til gavn? Projektet er fleksibelt og kan gives en faglig retning, hvor huskunstner og faglærere samarbejder om at tilrettelægge projektet ud fra en faglig vinkel. OMFANG: Projektet varer 10 dage og kan som udgangspunkt rumme én klasse. Dog kan flere klasser involveres, såfremt institutionen stiller personale til rådighed for projektet. FORBEREDELSE: Projektet kræver ingen forberedelse. PROCES: Eleverne indføres i genbrug af affald med eksempler på genbrugsprodukter, som er fremstillet af affaldsmaterialer. Formen er dialogbaseret og tilpasses aldersgruppen. Eleverne indsamler affaldsmaterialer - f.eks. fra eget hjem, diverse virksomheder eller lignende til et lager, hvor materialerne sorteres i kategorier. Dernæst designer og fremstiller eleverne deres produkter, hvor instruktøren inddrager en række fagbegreber under vejledningen. Processerne kan dokumenteres med foto, video og lignende. PRODUKT: Projektet munder ud i en udstilling, hvor elevernes produkter fremvises med dokumentation som foto og videoklip. Dette kan desuden kombineres med et åbent værksted i Spotlight-ugen, hvor eleverne kan fremvise arbejdsformen og fungere som instruktører i design og produktion af produkter med affald og genbrugsmaterialer. OM KUNSTNEREN: Bjarne har bred erfaring i erhvervslivet, hvor han har arbejdet ufaglært i mange år, inden han uddannede sig som skolelærer. Siden har han brugt 10 år i skolevæsnet både som lærer og leder. Bjarne har også haft fokus på det håndværksmæssige, og han har sideløbende med lærergerningen taget en diplomuddannelse i sløjd. De senere år har Bjarne drevet selvstændig virksomhed, hvor han afholder kurser, workshops og foredrag, ligesom han laver performance og udstillinger, alt sammen med fokus på design og affaldsmaterialer i design og produktion. 44

45 Udskoling

46 NAVN: Stine Ofelia Kildevang Billedkunst MÅLGRUPPE: 9-19 år DELTAGERANTAL: 20 elever PROJEKT: Vores ord INTRODUKTION: Hvad er tekst og hvad er billede? Hvorledes er de to forbundne via sproget og hvordan kan sproget udtrykke både tekst og billede? Alle børn og unge har et sprog som de bruger i både tekst og tale. På Facebook, via mails, på twitter, i internet fora og i det fysiske møde med hinanden. Men hvad består det sprog egentligt af? Hvordan udtrykker det de indre billeder, oplevelser, forståelser osv? Og hvad sker der med sproget, hvis dets hovedformål er at blive nedskrevet så præcist som muligt? Hvilke stykker tekst skaber det? OMFANG: Projektet kan rumme ca. 20 elever og forløbet vil strække sig over 10 dage + ca. 3 dage til indledende møder og anden forberedelse, samt etablering af udstilling. Forløbet kan både køres med alle dage i én blok eller de kan fordeles ud over en længere periode. Projektet kan laves sammen med faget billedkunst, dansk eller lignende. FORBEREDELSE: Eleverne skal ikke forberede noget til projektet. PROCES: Projektets overordnede idé er at arbejde med at bruge sproget som pensel og med det tegne elevernes billeder, så de bliver synlige for det resterende samfund. Referencer er spokenword, digtoplæsning og kunstneriske performances. Der skal skrives, læses op og gives feedback. Oplæsningen betragtes som en del af teksten og der arbejdes på at præsentere teksten, så form og indhold hænger sammen. Vi vil desuden se på billeder og præsentationstekniker hentet fra diverse performancekunstnere. PRODUKT: Sproget kan tage form som en nedskrevet bog, som et billede, som del af et lydværk eller som en performance. OM KUNSTNEREN: Billedkunstner Stine Ofelia Kildevang underviser med diverse inddragende kunstneriske processer. Hun har før lavet huskunstprojekter i Billund Kommune (2013) samt på Bavnehøj Skole og Nørre Alslev Skole (2012). 46

47 NAVN: Stine Ofelia Kildevang MÅLGRUPPE: år DELTAGERANTAL: 20 elever PROJEKT: Jeg er mig og sammen kan vi Billedkunst INTRODUKTION: Alle er enige om, at det er de unge der er vores fælles fremtid. De unge er den nye generation, der afløser den nuværende. Men hvem er disse unge? Hvad tænker de? Hvordan ser de dem selv og fremtiden? Hvor vil de hen og hvordan? Hvordan kan man tilføje noget til dialogen mellem de unge og det resterende samfund. OMFANG: Projektet kan rumme ca. 20 elever, og forløbet vil strække sig over 10 dage + ca. 3 dage til indledende møder og anden forberedelse samt etablering af udstilling. Forløbet kan både køres som en blok, dvs. alle dage i et stræk, eller fordelt ud over en længere periode. FORBEREDELSE: Projektet kræver ingen forberedelse af eleverne. PROCES: Som medie tages udgangspunkt i fotografiet. Vi skal fotografere med mobiltelefoner, ipads og diverse kameraer. Derudover inddrages fx tegning, tekst, video og lyd alt efter hvad der sker i processen og hvad eleverne finder mest givende som udtryksform. Således tilpasses arbejdet elevernes kunnen og interesse samtidigt med, at nye metoder introduceres som en del af deres læring. Målet er, at eleverne via fotografiet oplever at beherske et medie med hvilket de kan udtrykke sig individuelt og blive samlet som gruppe. Ved at sætte fokus på (fotografere) elevernes egne syn på blandt andet dem selv, deres dagligdag og deres drømme om fremtiden, bliver eleverne synliggjort samtidig med, at de får et konkret udgangspunkt til dialog med både deres lærere og klassekammerater. Projektet kan laves i samarbejde med billedkunstfag. PRODUKT: Værkerne kan afslutningsvist udstilles under Spotlightfestivalen, hvor elever, familie m.m. kan opleve resultatet af processen. OM KUNSTNEREN: Billedkunstner Stine Ofelia Kildevang underviser med diverse inddragende kunstneriske processer. Hun har før lavet huskunstprojekter i Billund Kommune (2013) samt på Bavnehøj Skole og Nørre Alslev Skole (2012). 47

48 NAVN: Lykke Niemann MÅLGRUPPE: kl. DELTAGERANTAL: 26 børn PROJEKT: Fremtidens skole er lige om lidt Billedkunst INTRODUKTION: Hvordan ser vejen til fremtiden ud, hvis eleverne sætter billeder på den nye skolereform. Med udgangspunkt i skolereformen har eleverne mulighed for at sætte billeder på deres ideer og tanker omkring de nye tiltag, som skolerne står over for. Institutionen kan i dette projekt udvælge enkelte fokusområder, som eleverne kan arbejde med. OMFANG: Projektet kan rumme 26 børn og har et omfang af 10 arbejdsdage. Der er mulighed for at faseinddele og derved inddrage færre eller flere elever. FORBEREDELSE: Afhænger af, hvilket produkt projektet skal producere (aftales mellem Lykke og institution). PROCES: Eleverne guides i at lave en visuel rejse, som munder ud i et konkret produkt. Lykke hjælper dem med at sætte billeder på deres tanker og gode ideer om hvordan deres skole ser ud i fremtiden. Produktet vil afhænge af den enkelte institutions muligheder, om der laves en vægdekoration, en gulvdekoration, en udendørs installation, i skolegården, i klasseværelset eller i gymnastiksalen. Projektet kan med fordel filmes undervejs, og materialet kan senere bruges som dokumentation eller videre inspiration. PRODUKT: Produktet besluttes i samråd med skolen, inden projektet sættes i gang. OM KUNSTNEREN: Lykke har sin egen virksomhed, hvor hun i tæt samarbejde med institutioner, private virksomheder, forvaltninger og kommunale tilbud bidrager med det visuelle input i organisationen. Det indeholder bl.a. processer, hvor medarbejderne inddrages i de første tanker om resultatet, den koordinerende rolle i flytteprocesser, indkøb af inventar samt slutteligt at få de sidste detaljer i huset på plads og således skabe et sammenhængende visuelt udtryk i hele organisationen. Lykke bruger sin kreativitet hver eneste dag og kobler denne med hendes praktiske evner i projektarbejdet. 48

49 NAVN: Birgitte Haahr Lund MÅLGRUPPE: klasse DELTAGERANTAL: børn PROJEKT: Vejen til fremtiden er hemmelig Billedkunst INTRODUKTION: Eleverne fungerer som fremtidsagenter, og det er deres opgave at afsløre, hvordan den sande fremtid kommer til at se ud. OMFANG: Forløbet strækker sig over 10 dage, hvoraf de fem er forberedelse og de resterende foregår sammen med eleverne. FORBEREDELSE: Projektet kræver ingen forudgående forberedelse for skolen. PROCES: Visuelle fragmenter af en fremtid vil blive prœsenteret for eleverne på den første dag. Der kan vœre dele af modelhuse, veje, byer, infrastrukturer og mennesker- altsammen objekter, der kun er halvfœrdige. Fremtiden er stadig hemmelig. Eleverne skal historiefortœlle, tegne skitser, lave grafik og bygge modeller af pap. Dette forløb fokuserer blandt andet på lœren om de klassiske grafiske trykketeknikker- herunder linoleumssnit og trœsnit. Birgitte tager sit mobile grafikvœrksted med ud til skolen. Derudover er der fokus på idéudvikling og klassisk tegning. PRODUKT: Eleverne kommer til at samarbejde om et visuelt fremtidslandskab skabt i såvel 2d- som 3d-komponenter, som bliver det endelige produkt. OM KUNSTNEREN: Birgitte har en del erfaring som underviser og projektansvarlig på undervisningsforløb i samarbejde med gallerier, skoler, børnehaver, biblioteker og universiteter i England og i Danmark. Hendes workshops og uddannelsesprojekter har vundet nationale priser i England og har vœret prœsenteret på BBC News. Birgittes spidskompetencer ligger indenfor områderne: Analog som digital tegning og illustration, grafik med gammeldags trykpresse (linoleumssnit, trœsnit og serigrafitryk) og historiefortœlling. 49

50 NAVN: Berit Jansson og Annette Hornskov Mørk Billedkunst MÅLGRUPPE: fra 0. klasse DELTAGERANTAL: 100 PROJEKT: Vejen INTRODUKTION: Tegn eller skriv vejen til fremtiden frem! Elever fra Vejle Kommune kan være med til at skabe fremtidens vej, som helt konkret bygges af tegninger og ord under årets Spotlightfestival. OMFANG: Berit og Annette tager på installationsspottet imod op til 4 klasser pr. dag i 5-10 dage. FORBEREDELSE: Eleverne medbringer hver især deres eget stykke træ - ca. 1 meter lang og cm i bredde. PROCES: Klasserne bringer deres træ ind til installationsspottet, hvor de i samarbejde med Berit og Annette arbejder kunstnerisk med træet ved at udsmykke det med billeder og/eller skrift. Udsmykningen tager udgangspunkt i elevens forestilling om, hvordan verden ser ud i fremtiden. Eleverne får lejlighed til at reflektere over, hvor meget der er sket i deres egen levetid, da de bl.a. skal udsmykke træet ud fra forestillinger om, hvordan verden ser ud om det samme antal år, som de selv har levet. PRODUKT: Under projektet samles de udsmykkede træstykker i en større installation i Vejle midtby, som tager form af en vej. OM KUNSTNERNE: Berit Jansson er uddannet billedkunstner på Det Jyske Kunstakademi og senere Art Innovator. Hun beskæftiger sig med installation / objekter / form. Hun har tidligere deltaget i Spotlight som huskunstner, hvor hun sammen med 400 børn lavede en kunstinstallation i form af en lydhistorie sammen med Kim Steffensen og Jim Højberg. I 2011 hed projektet Maskeparade og i 2012 en tidsmaskine i bogform. Hun har desuden i flere år stået for projektet Natkirke i Skt. Nikolai Kirken, Vejle. Annette Hornskov Mørk er uddannet på Århus Kunstakademi i 2007 og debuterede på Kunstnernes Sommerudstilling i Annette har tidligere deltaget som huskunstner ved Spotligt. I 2007 med projektet Fanzy boxes, i 2010 med projektet Drømmelavine sammen med Dea Simonsen, i 2011 Maskeparade og i 2012 en tidsmaskine i bogform. Hun beskæftiger sig derudover med maleri og tegning og udstiller i ind- og udland, seneste udstilling i Berlin

51 NAVN: Hans Laurens MÅLGRUPPE: klasser DELTAGERANTAL: 2-4 skoler i alt 8 klasser PROJEKT: Historiestafet på vejen til fremtiden Litteratur INTRODUKTION: Ideen er af eleverne med udgangspunkt i deres aktuelle liv, som skoleelever og unge på vej, beskriver deres situation og drømme om fremtiden. Rammen skal være fortælling, men digt og poetry kan indgå. OMFANG: Forløbet strækker sig over 10 dage, hvoraf de fem er forberedelse og de resterende foregår sammen med eleverne. Projektet kan rumme 8 klasser. FORBEREDELSE: Projektet kræver ingen forudgående forberedelse for skolen. PROCES: Projektet sættes i gang på de involverede skoler samtidig. 1 trin: Alle klasser deles i grupper. Der skal være lige mange grupper i alle klasser. Alle grupper definerer deres tema og arbejde. Sætter mål, hensigt og laver indledningen til en fortælling baseret på deres eget liv og erfaringer ud fra årets tema. 2.trin: Via Skype bytter grupperne oplæg og stiller spørgsmål til hinanden. Grupperne arbejder videre på grundlag af det, de har fået fra den gruppe de talte med og ikke arbejder videre med deres eget. 3.trin: Hver klasse arbejder med det de fik fra en anden klasse og skal skabe den dramaturgiske ramme med oplæg til handling og konflikt, men ikke slutning. 4.trin: Ny Skype med en ny gruppe Hver gruppe præsenterer deres arbejde. Igen bytter grupperne historier. 5.trin: Klasserne har igen overtaget nye historier som de arbejder videre med De redigerer, laver om og afslutter historien. 6. trin. Hver gruppe træner i at fremlægge historien mundtligt. Via Skype præsenterer grupper historier for hinanden og får feed back PRODUKT: 7.trin: Hver klasse laver et show og præsenterer resultaterne live på den dag Spotlight festivalen er i deres område. Historierne dokumenteres som lyd eller video. OM KUNSTNEREN: Hans Laurens har været professionel historiefortæller siden 1989 og har i en årrække undervist i fri mundtlig fortælling for børn og voksne. I 2004 udgav han det praktiske undervisnings-materiale Gi en Historie, på Forlaget Alinea. Han er arrangør af den landsdækkende konkurrence Gi en historie for børn i 5. klasse, som har haft stor succes og var fra primus motor ved Story BaZaar på Salon K, fortællernes faste scene i København. Hans var desuden medstifter af Fortælleskolen i

52 NAVN: Ulle Bjørn Bengtsson MÅLGRUPPE: klasse DELTAGERANTAL: 60 PROJEKT: Vejen til fremtiden Scenekunst INTRODUKTION: Med udgangspunkt i Vejen til fremtiden laver eleverne et optrin i musik og teater, hvor det fysiske teater og skuespil kombineres med lyd og musik, samt visuelle virkemidler som video og scenografi. Eleverne skal selv på banen og forholde sig til årets tema Vejen til fremtiden. OMFANG: Projektet løber over ti dage, hvoraf de fem bruges til forberedelse, møder m.m. De resterende fem dage foregår sammen med eleverne FORBEREDELSE: Lærerne opdeler eleverne i tre ca. lige store grupper, som hver især skal beskæftige sig med 1; skuespil og teater, 2; lyd og musik, 3; video, foto og scenografi. Grupperne deles yderligere op i to grupper: 1a; nonverbalt fysisk teater, 1b; dialogbaseret teater, 2a; selvkomponeret musik, 2b; reallyd, 3a; foto og rekvisitter, 3b; film og rekvisitter. PROCES: Eleverne er i høj grad involveret i skabelsesprocessen og får rig mulighed for selv at definere rammerne. Det er en del af projektets grundpræmis, at eleverne selv er med til at finde på gode billeder, lyde, bevægelser osv. og at de inspireres til på egen hånd at finde interessante motiver, historier og lyde, som de kan involvere i processen. Ligeledes inddrages eleverne i efterbehandlingen af optagelserne, hvor råmaterialet redigeres på egne eller skolens computere. PRODUKT: Der opføres to performances sidst på ugen i byrummet, som er skabt i et samarbejde mellem elever på tværs af de tre overordnede grupper. OM KUNSTNEREN: Ulle er skuespiller, sanger og forfatter. Han har som skuespiller optrådt på både teater, tv og film, og han underviser i krops- og stemmebevidsthed, samt fortolkning og dramatik. Han har desuden udgivet flere cd er som sanger, tekstforfatter og komponist. Senest Mod alt hvad vi forventer med rockbandet ROD. 52

53 NAVN: My Sadolin Holst MÅLGRUPPE: klasse DELTAGERANTAL: 1 klasse PROJEKT: Troldmanden fra Vejle Scenekunst INTRODUKTION: Eleverne opsætter et teaterstykke, som i dets narrativ trækker på naturvidenskabelige facts og logisk gådeløsning. OMFANG: En klasse deltager over et to ugers i forløbet. 5 dage er konfrontationstimer, 5 dage er til forberedelse, møder, etc. FORBEREDELSE: Kræver ingen forudgående forberedelse. PROCES: Teaterstykkets grundlæggende narrativ er lagt fast fra start. En troldmand fra Vejle forelsker sig i en pige fra fremtiden. Det er op til eleverne i samarbejde med My at fylde forhindringer og løsninger ind i fortællingen og beslutte om troldmanden når sin udkårne og i givet fald hvordan. Formen lægger op til at der tænkes logisk og inddrages viden fra naturfagene i arbejdet med teaterstykkets fortælling, og projektet er tænkt som en tværfaglig oplevelse, som kombinerer forskellige aspekter af elevernes faglighed. De naturvidenskabelige inputs kommer fra civilingeniør i kemi og matematik, Denniz Wowern. PRODUKT: Eleverne udfører den færdige forestilling på Spotlight. OM KUNSTNEREN: My Sadolin Holst er kreativ og energisk billed- og teaterkunstner med fokus på workshops og teambuilding. My arbejder som gymnasielærer ved Campus Bornholm og dramakonsulent ved Vejle Kommune. My har desuden undervist børn og unge i Vejle Kommunes eksperimenterende teater, Xeneriet. 53

54 NAVN: Mikkel Stubbe Teglbjærg MÅLGRUPPE: 8. KL.-3G DELTAGERANTAL: 15 elever PROJEKT: Dramafabrikken Scenekunst INTRODUKTION: En fabrik. En dramafabrik. Hver dag på fabrikken skabes nyt. Der skabes en scene. Der skabes et rum. Der skabes en sang. Der skabes en oplevelse. Det skabes en leg. Der skabes en stemning. Der skabes et fællesskab. Man skaber sig - og bliver større... Og dramafabrikken lukker aldrig... OMFANG: Forløbet varer 10 dage, alle dage sammen med eleverne. Projektet kan rumme 15 elever. FORBEREDELSE: Projektet kræver ingen forberedelse. PROCES: Hver dag får eleverne et nyt oplæg til dagens dramatiske produkt. Det kan være et tema, der skal improviseres over, et ritual der skal skabes ud fra en endnu ikke opfundet religion, en lejlighedssang, en danset historie, et dukketeater, en minimusical, et ordløst rum, en ny sportsgren, en oplæst fortælling, en gruppe vanvittige karakterer i farverige udklædninger og alt hvad der ellers opstår i den kreative proces. Børnene kommer både til at arbejde selv, i par og i grupper i et trygt og tillidsfuldt arbejdsrum. Deres kreativitet skal blomstre og deres ideer sættes fri. PRODUKT: Alt arbejdet registreres elektronisk og til sidst samles de bedste og sjoveste elementer til en rablende og fabulerende forestilling: En urpremiere. OM KUNSTEREN: Mikkel er uddannet skuespiller fra Aarhus Teater og har i mange år arbejdet både foran og bag scenetæppet som skuespiller, underviser og instruktør. Mikkel har medvirket i både børne- og voksenteater, såvel som musicals og egnsspil, ligesom han også arbejder med egne værker. 54

55 NAVN: Louise Nissen MÅLGRUPPE: 6. kl. og ældre DELTAGERANTAL: 30 PROJEKT: Scener fra et venskab Scenekunst INTRODUKTION: The journey is the destination - Dan Eldon Med inspiration i Dan Eldons kreative univers, hvor collage, observation og passion smelter sammen i et livsbekræftende udtryk, begiver eleverne sig ud på en opdagelsesrejse udi venskaber og måder at være sammen som gruppe: En fremtidsvision. OMFANG: Projektet har plads til 30 elever og strækker sig over 10 dage, hvoraf de 5 er med eleverne, og de resterende bruges på forberedelse. FORBEREDELSE: Projektet kræver ingen forberedelse. PROCES: Dette projekt vil forsøge at forene den kreative proces og det mere personlige udtryk. Vi skal arbejde med iscenesatte, levende tableauer der - ligesom collagen- har flere lag og forskellige udtryk på samme tid. Med afsæt i performancegenren hvor det billedlige, æstetiske og kropslige udtryk står centralt kan eleverne udtrykke sig både med ord men også arbejde med lag der rækker ud over det talte og kan på den måde udtrykke det der ellers er svært at gribe med ord. Vi skal arbejde med konkrete historier, med rum, krop og iscenesættelse og forsøge at komme om på den anden side af ordene ved at arbejde med at forstærke stemningen og fokusere på kropssprog. På vejen opdager eleverne måske en ny mulig fremtid, en anden måde at rejse sammen. Konkrete Øvelser med fokus på kropsprog, krop i forhold til rum og arbejde med at udtrykke stemninger uden ord. Arbejde med tekst og indtaling at tekst (stemme, diktion, lydeffekter). Arbejde med rum/scenografi (symbolik, æstetik, lys, lyd, komposition) PRODUKT: Eleverne skal i grupper skabe et kort forløb med udgangspunkt i deres collager hvor de arbejder med de introducerede elementer nævnt ovenover. Dette resultere i en kort sekvens / fortælling /performance som de viser for hinanden. Til Spotlight udstilles også store billeder af processen. OM KUNSTNEREN: Louise er uddannet performanceskuespiller fra School of Stage Arts i Vordingborg, en international skole med udgangspunkt i det fysiske, visuelle teater. Gennem de seneste fem år har hun koncentreret sig om arbejdet med børn og unge indenfor krop og bevægelse, performance, dans og teater - som instruktør, underviser og som huskunstner - bl.a. også flere gange til Spotlight. 55

56 NAVN: Jon Stage MÅLGRUPPE: 9. klasse og frem DELTAGERANTAL: PROJEKT: Dansen til fremtiden Scenekunst INTRODUKTION: Vi skal stille spørgsmål til det fundament, vi har bygget vores samfund op omkring og belyse nogle af de menneskeskabte problemer vi står overfor i dag. Vi ser større modsætninger og skel i nutidens samfund end nogensinde før, og dette afspejler sig i os alle sammen. Vejen til fremtiden skal banes ved at tænke alternativt, bæredygtigt, økonomisk ressourcemæssigt, og ikke mindst oplevelsesrigt og dette kan formidles gennem dans og teater. OMFANG: Projektet varer 10 dage og kan rumme elever. Forberedelse: Projektet kræver ingen forberedelse fra eleverne. PROCES: Jon gennemgår en proces af nedbrydning og opbygning med den gruppe han arbejder med. Det er vigtigt for Jon at involvere børnenes kompetencer og idéer i processen, for at nå frem til, hvad der skal være processens tema og væsentligste punkter, og hvordan dette kan formidles gennem dans og bevægelse, både i en kreativ proces, men også når eleverne møder et publikum under Spotlight Festivalen. Idéen er at skabe noget, der ikke er skabt før, for det er den eneste måde at finde nye veje på. PRODUKT: Eleverne udfører en performance i løbet af Spotlight-ugen. OM KUNSTNEREN: Jon Stage er uddannet moderne danser fra Dansestudiet i Århus, og har været autodidakt bboy (breakdancer) igennem 10 år. Med en kombination af flere stilarter har Jon igennem 7 år som underviser udviklet hans helt egen undervisningsstil. Der bliver lagt vægt på personligt udtryk, frihed og hårdt arbejde. Udover at undervise arbejder Jon freelance som danser og koreograf, og er også en gammel kending af Spotlight. 56

57 NAVN: Anders Graae Lauritzen MÅLGRUPPE: klasse DELTAGERANTAL: 1 klasse pr. dag PROJEKT: Sange på vejen til fremtiden Musik INTRODUKTION: Sange på vejen til fremtiden er et kunstnerisk skabende forløb mellem en sangskriver og en folkeskoleklasse. OMFANG: Eleverne mødes med sangskriveren en enkelt dag, og forløbet kan rumme én klasse pr. dag. Anders besøger i løbet af to uger flere forskellige klasser. FORBEREDELSE: Elever og lærere beslutter sig inden projektet for en række sidetemaer til Vejen Til Fremtiden, som de gerne vil arbejde ud fra, når sangene skal komponeres. Temaerne kan dannes ud fra interesse eller have en understøttende funktion i forhold til undervisningen. PROCES: Sammen med lærere og elever komponerer Anders sange ud fra de valgte temaer. I dagens første del synges der sange for og med eleverne. Anders Graae fortæller om det at skrive sange og hvad det vil sige at være sangskriver. Dernæst laves der flere værksteder, hvor eleverne i grupper selv kan komponere sange ud fra givne rammer. Eleverne støttes i den kreative proces med inspiration i form af rim, remser, melodi og evt instrumenter. PRODUKT: Til slut samles elevernes kompositioner og vises under kulturfestivalen. OM KUNSTNEREN: Anders er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i 2009 med hovedfag i sangskrivning og komposition og guitar. Anders har været musiklærer på Rødding højskole og været leder af linjen songwriter & producer. Desuden har Anders været med i en Taskforce under Nordisk Råd med fokus på foretagsomhed på kunstneriske uddannelser. 57

58 NAVN: Kim Schulz Jensen MÅLGRUPPE: 0. kl.-3g DELTAGERANTAL: Mellem 40 og 300 elever PROJEKT: Vejen til fremtiden Musik INTRODUKTION: Hvad vej skal vi i fremtiden - Op? Ned? Højre? Venstre? Hvem bestemmer - Far og mor? Obama? Gud? Med Rap, stomp, drama, dans og sang kan man give et bud på vejen til fremtiden, og en ting kan vi love: Det bliver sjovt, smukt, imponerende, vildt og rørende. OMFANG: Forløbet varer 10 dage, hvoraf de 6 dage foregår sammen med børnene. De øvrige dage forløber med forberedelse, herunder møder med samarbejdspartnere bl.a. skolens lærere. Forløbet rummer flere delelementer og kan rumme mellem 40 og 300 elever. FORBEREDELSE: Eleverne forbereder egen tekst til rap og sang gerne i samarbejde med dansklærerne. PROCES: Eleverne laver et stort stomp-event, hvor dans, ord og musik kombineres. Der arbejdes både i én stor enhed såvel som i mindre grupper, hvor eventet koordineres og øves skridt for skridt. Der tages afsæt i hvad eleverne kan i forvejen - særlige interesser og evner kan inddrages. Kim har f.eks. tidligere inddraget Voltigering (gymnastik på hesteryg) i et lignende event, da muligheden opstod. Elevernes interesser og evner er afgørende for processens indhold og forløb. PRODUKT: Processen afsluttes med en fremførelse af showet i Vejles byrum, f.eks. Mariaparken. OM KUNSTEREN: Kim er uddannet musiker og har stor erfaring i at arbejde med formidling af rytmisk musik/stomp på alle niveauer. Han har stået i spidsen for talrige Stomp-arrangementer i børnehaver, skoler og virksomheder. Kim har tidligere deltaget i Spotlight, bl.a. i 2010, hvor han arbejdede med stor gruppe børn i en blandet gruppe fra 1., 4. og 7. klasse. En konstellation som var utrolig vellykket. 58

59 NAVN: Jeppe Cohrt MÅLGRUPPE: klasse DELTAGERANTAL: PROJEKT: Musikpyramiden - leg med lyd Musik INTRODUKTION: Eleverne vil skabe en fantastisk musikpyramide, bl.a. af dele de selv bygger. I tillæg hertil vil vi i fællesskab opføre et unikt kunstværk inspireret af vejen til fremtiden. Undervejs fokuseres der på at løfte I flok, at tro på egne evner og at deles om ressourcer. Alle har noget at byde på og det handler om finde glæden ved at skabe noget i fællesskab. OMFANG: Projektet afvikles på 10 dage, som fordeles over 3 uger og kan rumme 30 elever. Alle dagene foregår med eleverne. FORBEREDELSE: Der er mulighed for at inddrage f.eks. matematik eller andre fag i projektet aftales mellem skole og huskunstner inden projektstart. Proces: Der bygges dele til pyramiden og hjemmelavede instrumenter. Eleverne skal lære om at samarbejde gennem forskellige øvelser og lege med krop og stemme. Gennem musiklege får de desuden kendskab til musikalske virkemidler som dynamik, tempo, call-response, m.m. Eleverne vil via fælles debat om emnet vejen til fremtiden finde temaer til senere kompositioner, f.eks. naturens kræfter, empati eller lignende. Undervejs stilles eleverne spørgsmålet: Hvordan ville vi ønske det kunne blive? Der suppleres med billeder, som kan projekteres op på pyramidens tag. Billederne kan eleverne både finde på nettet og fotografere selv. Når pyramiden er samlet arbejdes der med skabelse af musik i en række kompositioner: Først med grundig instruktion og senere får eleverne mere frihed til at skabe deres egne sekvenser og rytmer. Ud fra de temaer eleverne valgte tidligere, komponeres lydbilleder og stemninger; f.eks. giver billeder af trafik en anden stemning end en smuk skovsø. Eleverne får mulighed for at spille på forskellige instrumenter. PRODUKT: De forskellige kompositioner sættes sammen til et værk. Publikum oplever en musikalsk, visuel rejse skabt af eleverne og udført omkring musikpyramiden. Der vil indgå mange elementer som visuelle virkemidler, bevægelse, lyde, rytmer, melodier, og stemme. Værket kan bestå af planlagte sekvenser såvel som improviserede stykker. OM KUNSTNEREN: Jeppe er en positiv og energisk musiker/musikunderviser/handyman, som brænder for at dele glæden ved at spille musik, komponere, og realisere projekter sammen med andre. Han er uddannet bassist og spiller derudover også trommer, percussion, guitar, sang og andet. Gennem årene er det blevet til mange musik- og stomp-workshops for børn, unge og voksne i større og mindre grupper fra 10 personer og helt op til 300 deltagende børn. 59

60 NAVN: Virelai MÅLGRUPPE: klasse DELTAGERANTAL: elever PROJEKT: Den eventyrlige vej til middelalderen Musik INTRODUKTION: I løbet af Huskunstnerforløbet med Virelai vil eleverne blive præsenteret for kædedans, cirkeldans og rækkedans. Det er sjove og enkle danse, som er lette at lære og hvor alle kan være med. Herudover vil forløbet indeholde et forløb med folkeviser og middelalderballader. Vi kommer til at opleve herlige dansemelodier og skønne fortolkninger af dragende smukke middelalder-ballader. Virelai optræder i kostumer og spiller på autentiske instrumenter som drejelire, davul, jødeharpe, skalmeje og sækkepibe. OMFANG: Forløbet varer 10 dage, hvoraf de 5 foregår sammen med Virelai, og de resterende dage er afsat til forberedelse herunder møder mellem samarbejdspartnerne. Forløbet kan rumme elever og deres lærere ad gangen. FORBEREDELSE: Virelai sender forberedende materiale ud til Skoler/SFO er/bibilioteker m.fl. Det forberedende materiale indeholder tekster, lydfiler, og noder samt andet efter aftale. PROCES: I løbet af Huskunstnerforløbet vil eleverne blive præsenteret for danseinstruktion til kædedans, cirkeldans og rækkedans og andre historiske danse. Det er sjove og enkle danse, som er lette at lære, hvor alle kan være med. Vi går i dybden med en til to folkeviser, hvortil vi har følgende arbejdsmetode: A) Fortæller og analyserer historien B) Synger historien C) Danser historien D) Tegner/maler elementer fra historien E) Opfører det som et musisk dramatisk værk. Workshoppen kan indledes med en Skolekoncert samt evt. et oplæg om musikinstrumenter fra middelalderen. Herigennem præsenteres eleverne for unikke og fantastiske musikinstrumenter, som ingen eller kun få af eleverne har stiftet bekendtskab med tidligere. Efterfølgende bliver eleverne instrueret i, hvordan man spiller på instrumenterne og får lov til selv at prøve. PRODUKT: Produktet er en koncert, som afvikles sammen med eleverne, hvor det er eleverne der er i centrum. Koncerten vil kunne opføres på scene, på lokalt torv i byen eller i en sal eller Aula. Hvis Koncerten er akkustisk, kan den rumme op til 250 tilskuere.hvis koncerten er forstærket og afvikles fra en scene, kan den rumme op til 500 tilskuere. 60

61 OM KUNSTNEREN: Gennem de nordiske ballader og dansemelodier fra middelalderens Europa, arbejder Virelai med den nordiske og europæiske musiks rødder - den folkelige middelalder. Middelaldermusikken anvendes som metode til at danne stærkt fællesskab, på tværs af alder og kulturelle skel, i skolekoncert- og andre pædagogiske sammenhænge. Omkring1000 koncerter på skoler, festivaler, spillesteder, Firmaarrangementer, privatfester, Museer og middelalder-markeder i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig er det blevet til. 61

62 NAVN: Merete Wøldike Schmith Arkitektur MÅLGRUPPE: kl. DELTAGERANTAL: En klasse PROJEKT: Fremtidens arkitektur INTRODUKTION: Hvordan får vi de gode ideer? Hvordan tør vi tænke anderledes? Kan vi finde på helt nye fantasifulde måder at bo på? Fremtidens arkitektur er et projekt i arkitektur: Opfind og byg de sjoveste, rareste og vildeste huse. OMFANG: Projektet kan rumme én klasse og varer 10 dage, hvoraf de 5 er forberedelse og de resterende er sammen med eleverne. FORBEREDELSE: Der er ingen forberedelse til projektet. PROCES: I et procesorienteret forløb arbejder eleverne fra idé til færdigt produkt. Eleverne arbejder sammen i grupper, for netop derigennem at få så mange spændende ideer frem som muligt. Idéerne må derefter konkretiseres hvad er muligt? Kan ideerne blive til virkelighed? Eleverne udvikler og bygger 3-dimensionelle bygningsværker og bliver i processen udfordret igennem kampen med materialernes formåen, rumlige virkninger og æstetiske udtryk. Etiske spørgsmål opstår: Bygger vi for vores egen skyld eller bygger vi for fremtiden? Bygger vi til gavn for både mennesket, jorden og det liv der skal trives derpå? Projektet er rettet mod elever i skolen og rettes ind efter alder og udviklingstrin. PRODUKT: De forskellige skitser og færdige 3D-modeller udstilles. OM KUNSTNER: Merete er opstarter og leder af Kunstskabets Billedskole Børkop, hvor hun desuden underviser. Hun har gennem flere år skabt sin egen kunst og har undervist børn og voksne i tegning, grafik, maleri og skulptur. Merete er desuden aktivt medlem af De åbne værksteder, Møllen i Jelling. 62

63 NAVN: Tina Klemmensen MÅLGRUPPE: klasse DELTAGERANTAL: børn PROJEKT: Robotterne kommer Kunsthåndværk og design INTRODUKTION: Vejen til fremtiden er helt sikkert fyldt med robotter. Vi kan allerede nu få robotter til at klare det kedelige husarbejde som støvsugning og græsklipning, vi bruger robotter som selskab til ensomme ældre og spiserobotter til handicappede, så de nu får mere selvstændighed og værdighed. Vi benytter os af robotter til krigshandlinger og andre opgaver, som er for farlige for mennesker at udføre. Der er en dansk videnskabsmand, som har bygget en nøjagtig kopi af sig selv som robot og der laves forsøg med soldater med krigsskader, som får indopereret f.eks. en robothånd. OMFANG: Projektet kan rumme børn og strækker sig over 10 dage. Forberedelse: Skolen sørger for, at der for hver 2 4 elever er et stk. ipad og et stk. PC/Mac. Der skal desuden stilles lokaler til rådighed, hvor der kan lukkes af for at undgå støj, når der filmes. PROCES: Robotterne kommer er et design- og animationsforløb, hvor hver enkelt elev bliver bevidst om de selv kan få indflydelse på deres fremtid gennem design og animation. Eleverne designer, udvikler, bygger og tester deres egen fremtidsrobot fra bunden og bagefter gøre den levende ved at lave en stop motion animation med figuren og evt. dem selv. De færdige film vil vare fra sekunder og have en lydside af musik og egne optagelser evt. dialog. Designforløbet tager udgangspunkt i hver enkelt elevs ønske til hvordan deres egen robot skal kunne og se ud. Eleverne vil gennem forskellige øvelser skulle tage stilling til f.eks: Hvornår har du brug for en robot og til hvad? Som kammerat? Som kæledyr? som tilbehør til dit outfit? Som hjælpelærer? Skal den kunne erstatte dig? Eleverne kommer igennem følgende designdiscipliner og kommunikationsøvelser: Designturbo-øvelser Narrative øvelser Idé-generering Modelbygning Karakterudvikling Produktion og test af prototype samt efterfølgende forbedring og optimering. Præsentation/pitch af idé og koncept for de øvrige elever. Introduktion til stop motion animation; herunder, Story board, storytelling, staging, animering, klipning og redigering af billede og lyd. 63

64 PRODUKT: Forløbet afsluttes med en verdenspremiere på de færdige film for hele skolen med popcorn og publikumspriser. OM KUNSTNER: Tina Klemmensen er uddannet designer fra Designskolen i Kolding og udlært animator ved Aardman Animations i Bristol, England. Tina driver sit eget firma, hvor hun er udøvende illustrator og animator og desuden formidler sit fag videre i form af design- og animationsworkshops til børn, unge og voksne. Tina har bl.a. lavet workshops for: Novo Nordisk, Syddansk Universitet, Vejle Kommune, Kolding Kommune, Film X (Filminstituttets skoletjeneste) Spotlight Festivalen m.fl. 64

65 NAVN: Bjarne Taudal MÅLGRUPPE: 6-18 år DELTAGERANTAL: børn PROJEKT: Skrot og skrammel i forvandling Kunsthåndværk og design INTRODUKTION: Er affald bare affald, som skal smides væk og aldrig bruges igen? Eller kan man måske få noget mere ud af vores spild, så det ikke længere er spild? Hvordan kan man genbruge affald på en sjov og fornuftig måde, som kommer os alle til gavn? Projektet er fleksibelt og kan gives en faglig retning, hvor huskunstner og faglærere samarbejder om at tilrettelægge projektet ud fra en faglig vinkel. OMFANG: Projektet varer 10 dage og kan som udgangspunkt rumme én klasse. Dog kan flere klasser involveres, såfremt institutionen stiller personale til rådighed for projektet. FORBEREDELSE: Projektet kræver ingen forberedelse. PROCES: Eleverne indføres i genbrug af affald med eksempler på genbrugsprodukter, som er fremstillet af affaldsmaterialer. Formen er dialogbaseret og tilpasses aldersgruppen. Eleverne indsamler affaldsmaterialer - f.eks. fra eget hjem, diverse virksomheder eller lignende til et lager, hvor materialerne sorteres i kategorier. Dernæst designer og fremstiller eleverne deres produkter, hvor instruktøren inddrager en række fagbegreber under vejledningen. Processerne kan dokumenteres med foto, video og lignende. PRODUKT: Projektet munder ud i en udstilling, hvor elevernes produkter fremvises med dokumentation som foto og videoklip. Dette kan desuden kombineres med et åbent værksted i Spotlight-ugen, hvor eleverne kan fremvise arbejdsformen og fungere som instruktører i design og produktion af produkter med affald og genbrugsmaterialer. OM KUNSTNEREN: Bjarne har bred erfaring i erhvervslivet, hvor han har arbejdet ufaglært i mange år, inden han uddannede sig som skolelærer. Siden har han brugt 10 år i skolevæsnet både som lærer og leder. Bjarne har også haft fokus på det håndværksmæssige, og han har sideløbende med lærergerningen taget en diplomuddannelse i sløjd. De senere år har Bjarne drevet selvstændig virksomhed, hvor han afholder kurser, workshops og foredrag, ligesom han laver performance og udstillinger, alt sammen med fokus på design og affaldsmaterialer i design og produktion. 65

66 Unge over 15

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

EN RÆV BAG ØRET. en workshop for finurlige, legende og nysgerrige børn i Århus

EN RÆV BAG ØRET. en workshop for finurlige, legende og nysgerrige børn i Århus EN RÆV BAG ØRET en workshop for finurlige, legende og nysgerrige børn i Århus Et tilbud til skoler, daginstitutioner, SFO er mv. i Århus Kommune i 2008 18 timers workshop med en professionel kunstner ude

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 1 PRAKTISKE OPLYSNINGER Adresse Herlev Billedskole Herlev Bygade 30,1 2730 Herlev www.herlevbilledskole.dk billedskolen@herlev.dk Billedskoleleder Niels Christensen Tlf.: 4452

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

KUNSTLAB. transportable. Kunstworkshops for skoler / Efterår 2015

KUNSTLAB. transportable. Kunstworkshops for skoler / Efterår 2015 Kunstworkshops for skoler / Efterår 2015 Børnekulturhuset udbyder en omgang workshops i efteråret med billedkunsterne Ole Grøn, Susi Nyholm og Marianne Thingholm samt musikerne Christian Dietrichsen og

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 2 af 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 2 af 9 INDHOLDSPLAN Musik, teater og design linjen 2014/2015 Lærere: Karin Bang-Møller, Bettina Beamson, Frits Bay og Jørgen Olsen Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Ishøj Kulturpakke 2014-2015

Ishøj Kulturpakke 2014-2015 DAGTILBUD Ishøj Kulturpakke 2014-2015 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kulturpakke Børn og unges møde med kultur og kreativitet inspirerer og stimulerer deres forestillingsevne, fantasi og lyst til at lære, skabe

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den intellektuelle sproglige Sprog klog 0-3 år 3-6 år Kan pludre, efterabe lyde Kan sige enkelte ord Kan svare på spørgsmål Kan pege på/vende

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

Hvad skal jeg lære? Mine mål for - hvad jeg skal lære - for at klare mig godt. Ud fra det - som jeg har svært - ved at lære.

Hvad skal jeg lære? Mine mål for - hvad jeg skal lære - for at klare mig godt. Ud fra det - som jeg har svært - ved at lære. Mit Billede Mit Navn Hvad skal jeg lære? Mine mål for - hvad jeg skal lære - for at klare mig godt på skolen, blandt kammerater og senere hen i livet. Ud fra det - som jeg har svært - ved at lære. Ud fra

Læs mere

FRITID 2015/16 ww.viborgungdomsskole.dk

FRITID 2015/16 ww.viborgungdomsskole.dk FRITID 2015/16 Viborg Ungdomsskole er et fælleskab med plads til alle unge i Viborg Kommune. Vi underviser, styrker og inkluderer alle inden for vores tre afdelinger: Fritid, 10 CV (10. klasse) og Kompetence

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012 Børn og Unge har siden

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil på biblioteket et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på biblioteket, så hvis du sidder og har brug for lidt inspiration til hvad der kunne foregå

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere