ØLentusiasteN. Øl og kunst. Garant for godt øl. Mærkevare. Håndbryggere jagtet af SKAT. Great British Beer Festival. Nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØLentusiasteN. Øl og kunst. Garant for godt øl. Mærkevare. Håndbryggere jagtet af SKAT. Great British Beer Festival. Nr."

Transkript

1 ØLentusiasteN M e d l e m s b l a d f o r D a n s k e Ø l e n t u s i a s t e r Nr. 52 Oktober 2009 Mærkevare Great British Beer Festival Garant for godt øl Håndbryggere jagtet af SKAT Øl og kunst

2 Når regelrytteri kammer over Af Anne-Mette Meyer Pedersen, landsformand Som det kan læses i dette blad, har et bryggerlaug haft fornøjelsen af at få besøg af en repræsentant for de danske skattemyndigheder. Denne repræsentant har tilsyneladende udset sig håndbryggere og bryglaug som interessante mål for skarp kontrol. Stridens kerne er den danske lov om afgift af ( ) og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. Der ligger et utvetydigt svar fra skatteministeren om, at Det er ikke en betingelse for afgiftsfritagelsen, at brygningen sker i eget hjem. Men det er en betingelse, at privatpersonerne selv står for hele processen, herunder planlægning, brygning, gæring og aftapning. Denne melding kom i forbindelse med en nylig ændring af loven, hvor det tydeliggøres, at flere kan brygge sammen til eget forbrug - afgiftsfrit. Det til trods, virker det som en besættelse at få knust nogle håndbryggere og bryglaug for den pågældende medarbejder fra SKAT. Hvordan mon det danske ølmarked havde set ud i dag, hvis ikke mange håndbryggere havde turdet tage springet og begynde at brygge i større skala? Jeg kan slet ikke forestille mig at vi havde haft et så varieret og interessant udvalg af danske øl uden dem. ØLENTUSIASTEN ISSN ØLentusiasteN er medlemsblad for foreningen Danske Ølentusiaster, som er en uafhængig landsdækkende interesse- og ølforbrugerorganisation. Via medlemskab af Forbrugerrådet og European Beer Consumers Union arbejder vi, nationalt som internationalt, for at sikre forbrugerne et bredt, varieret og rigt udbud af såvel øl som øltyper. Chefredaktør (ansv.) og layout Ole Madsen Redaktionsudvalg Christian Erichsen, Per Nielsen, Arne Slej, Lotte Wienberg, Erik Rokamp, Gert Svanborg, Christian Scheffel og Michael Peters Danske Ølentusiasters landsbestyrelse Anne-Mette Meyer Pedersen (landsformand) Bo L. Jensen (landsnæstformand) Poul Erik Jensen (økonomiansvarlig) Bjarke Jul Christensen (lokal- og regionskoordinator, øst) Kaj-Erik Nielsen (lokal- og regionskoordinator, vest) Hannah Poulsen Michael Gorm ØLentusiasteN Ole Madsen Strandkærvej 2, 8700 Horsens Håndbryggerne og bryglaugene er ikke bare kilde til mange af vores små bryggerier og alle de mange øl som vi nu kan nyde godt af. De holder også en god og meget gammel del af den danske kultur i live når de fortsætter traditionen med at brygge til eget forbrug. Ikke nok med at en stor del af fødekæden til den danske bryggeriscene vil være væk hvis ikke vi kan have håndbryggere og bryglaug, en stor del af den danske kulturarv ville også forsvinde. Det vil være ualmindeligt ærgerligt hvis det går sådan fordi lovgivningen bliver fortolket anderledes i det udøvende led af det danske demokrati end det er tænkt af den lovgivende del. Jeg ser ikke nogen problemer i, at der er regler for hvornår ølbrygning bliver betragtet som til privat brug og hvornår det er kommercielt men sådan som det har været håndhævet her, kan det næsten sammenlignes med, at deltagerne på et madlavningskursus ikke må invitere ægtefællerne med til at spise efter en aftens produktion og så bliver det simpelthen overdrevet regelrytteri oven i købet på forkert grundlag. Lad os håbe at skatteministeren får gjort det klart hvordan loven skal fortolkes så håndbryggere og bryglaug kan fortsætte med at brygge til gavn og glæde for os alle. Danske Ølentusiaster Anne-Mette Meyer Pedersen Hortensiavej 21, 2600 Glostrup Danske Ølentusiasters Sekretariat Rie Sørensen Kirkeskovvej 1, 4660 Store Heddinge Danske Ølentusiaster på internet ale.dk ølentusiasten.dk Webmaster Brian Hvam, Al redaktør Anders Evald, Nyhedsredaktør, ale.dk Torsten Hansen, Håndbryggerredaktør Per Nielsen, Annoncer Lotte Wienberg Oplag: eks. ØLentusiasteN udkommer seks gange årligt, næste gang primo december 2009, deadline 6. november Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter og lign., som tilsendes redaktionen uopfordret. Eftertryk kun tilladt efter aftale med redaktionen og med tydelig kildeangivelse. Forsiden German Barmaid Chromolithografi af L. Prang & Co., Boston lavet for Boston Brewery, ca Boston Public Library's photostream

3 HÅNDBRYGNING Håndbrygget øl med eller uden afgift? Håndbryggere jagtet af SKAT AF PETER BAGGERMAN Ans Bryghus i skattemyndighedernes søgelys Ans Bryghus, et fint lille bryghus for glade håndbryggere fra Tange Sø Whisky og Øl Laug (TAWØL) har eksisteret siden midten af Bryghuset benyttes af TAWØLhåndbryggerne til fremstilling af øl til eget forbrug. Det skulle der vel ikke være noget galt i? For der findes jo heldigvis mange bryggerlaug og andre slags sammenslutninger hvor glade amatørbryggere hygger sig med deres hobby. Og så hedder et bryggers jo et bryggers, for der bryggede man allerede øl i gamle dage. Håndbryggere sælger jo ikke deres øl. Nej de drikker det selv. Alene, eller sammen med deres gæster. Der findes vel ikke en eneste håndbrygger i kongeriget Danmark, der mener at begå noget kriminelt. Derfor var det med stor forundring at Ans Bryghus for nogle måneder siden blev kontaktet af SKAT, nærmere betegnet Sagscenter Erhverv Punktafgifter København. Ifølge sagsbehandleren fra SKAT var der ingen tvivl. Ans Bryghus skulle registreres som virksomhed, idet Ans Bryghus fremstillede afgiftspligtige varer, nemlig øl. Efter registrering ville Ans Bryghus således være i stand til at betale punktafgift af øllet til privat forbrug uden salg for øje. Det må være klart for enhver at de første telefonsamtaler med sagsbehandleren blev brugt til at argumentere mod dette absurde krav: Øllet anvendes kun til eget forbrug. Øllet sælges ikke. Øllet brygges af TAWØL s egne medlemmer. Hvad med alle de andre håndbryggere i kongeriget? Afgift når der brygges i fællesskab Sagsbehandleren modargumenterede med at øllet blev brygget i fællesskab, altså ikke kun af én enkelt person, men af flere personer. Og det gjorde forskellen. Nu var forundringen komplet. Den 25. marts modtog Ans Bryghus en skrivelse fra SKAT med uddrag fra punktafgiftsloven, uddrag fra reglement angående virksomhedsregistrering, registreringsanmeldelsesformular samt skatterådets afgørelse SKM SR. Sidstnævnte er jo spændende læsning. Det drejer sig om virksomheden Bryg Selv i Odense. Da Bryg Selv ville etablere sig som et bryggeri, hvor man kan komme ind fra gaden og brygge sit eget øl, mente SKAT at der skulle betales afgift af øllet. Sagen endte i Skatterådet og Bryg Selv fik Kristian Pihl Lorentzen og Peter Baggerman, henholdsvis Ceremonimester og Oldermand i TAWØL, har god grund til at smile selvtilfredse. Takket været deres kamp er øl brygget i håndbryggerlaug stadigvæk afgiftsfrit. 34 ØLENTUSIASTEN NR. 52

4 medhold, altså skulle der ikke betales afgift af øllet. På Ans Bryghus blev tvivlen selvsagt større for hver dag. Især fordi man kan læse på at der kan brygges i hold til teambuilding, polterabend m.m., altså i fællesskab. Dette var netop det som SKAT mente at skulle være grundlag for at Ans Bryghus skulle registreres som virksomhed, for herefter at skulle betale punktafgift. Kontrolbesøg på Ans Bryghus Flere telefonsamtaler og s blev fulgt op med et anbefalet brev fra SKAT den 2. april. Brevet indeholdt en underretning om kontrolbesøg på Ans Bryghus den 22. april. Kontrollen ville omfatte perioden april 2006 til april 2009 og vedrøre forhold angående ølafgift og pant. Kontrollen ville endvidere omfatte besigtigelse af lokaler og brygudstyr. I øvrigt ville stikprøvekontrol foretages i henhold til 22 i øl- og vinafgiftsloven samt 87 i miljøafgiftsloven. Følgende dokumentation blev krævet forevist under kontrolbesøget: Foreningens regnskab samt tilhørende købs- og salgsbilag Fremstillingsregnskab med tilhørende bilag (herunder brygjournaler/logbøger, tappebilag, fakturaer på indkøb af råmaterialer, flasker og brygudstyr) Udleveringsregnskab med tilhørende bilag (herunder interne udleveringsbilag) Lageropgørelser Egen-kontrolprogram Pantregnskab med tilhørende bilag (herunder tilmeldingsbeviser) Enhver håndbrygger der brygger hjemme eller i foreningsregi vil vide at ovennævnte dokumentation er noget de færreste ligger inde med. Efter denne udmelding fra SKAT fulgte der igen en række telefonsamtaler og s. Idet Ans Bryghus er en del af en forening med en foreningsbestyrelse der har et almindeligt job at passe, var det svært at lukke SKAT ind på Ans Bryghus en hverdag. Der var ingen tvivl hos SKAT. Hvis ikke TAWØL skaffede SKAT adgang til bryggeriet, så skaffede SKAT sig selv adgang til bryggeriet, ved hjælp af politiet og på regning af TAWØL. Javel ja. Det varslede kontrolbesøg på Ans Bryghus fandt sted den 22. april som planlagt, uden indblanding af ordensmagten. Det tog time i stedet for hele dagen som varslet. Sagsbehandleren holdt fast i sine synspunkter. Ans Bryghus skulle registreres som virksomhed for at kunne betale punktafgift på det håndbryggede øl til eget forbrug. Skatteministeren blander sig til fordel for håndbryggerne Et af TAWØL s medlemmer er folketingsmedlem og trafikordfører for Venstre, Kristian Pihl Lorentzen, der også har været medlem af Danske Ølentusiaster i mange år. Også han blev rystet over SKAT s fremfærd mod lovlydige håndbryggere, der blot dyrker deres hobby på ren amatørbasis. Kristian kontaktede derfor skatteminister Kristian Jensen for at sætte ham ind i sagen. Skatteministeren erklærede sig straks enig i, at SKAT ikke skal bruge ressourcerne på at jagte håndbryggere. Den 4. maj fremsatte skatteminister Kristian Jensen følgende i Folketinget: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. Lovforslag nr. L 206 Fritaget for afgift efter denne lov er øl, der fremstilles af en privatperson og forbruges af denne, af dennes familie eller gæster, forudsat at der ikke finder noget salg sted. Under behandling af lovforslaget i folketinget stillede Kristian Pihl Lorentzen følgende spørgsmål: Kan ministeren bekræfte, at denne ordlyd giver mulighed for at 3-4 håndbryggere under de nævnte betingelser som en fælles aktivitet, kan brygge en portion øl, der herefter deles, uden at der skal betales afgift heraf? stort udvalg til håndbryg Overgæret & Undergæret Havens dag Danske Ølentusiaster fejrer behørigt Øllets Dag rundt omkring i landet den første lørdag i september. Men den anden søndag i september fejres Havens Dag i Havehuset i Daugård ved Vejle. I den forbindelse fremviste Danske Ølentusiasters regionsformand i Sydøstjylland, Kjeld Jensen, der er nabo til Havens Hus, sin have frem. Det gjorde han for at vise, at man sagtens kan dyrke humle i sit staudebed. Kjeld, der også er entusiastisk håndbrygger, har forskellige humlesorter i haven, som han bruger i sit eget håndbryggede øl. Blandt Kjelds humler er der mange af de klassiske, f.eks. Cascade, Target, Perle og Hallertau, men også et par Winge-kloner har regionsformanden stående. Per Kølster fra Fuglebjerggaard har tydeligvis inspireret Kjeld, som har opfundet mange sjove løsninger. Bl. a. har han omdannet en gammel kommode til tørreovn for humlen. På Havens Dag, som 550 mennesker besøgte, blev humlen høstet for at vise, hvordan man på hobbyplan kan få humle til sit eget øl. Derudover blev der serveret smagsprøver fra det lokale Bryghus Horsens. ØLENTUSIASTEN NR

5 HÅNDBRYGNING Overgæret & Undergæret Øldrikkere mindre deprimerede end afholdsfolk Det var ikke lige fra Norge man havde forventet en videnskabelig undersøgelse, der konkluderer at mådehold bedre end afholdenhed. Hvis man helt afstår fra alkohol, har man større risiko for at blive ramt af depression og angst end dem, der drikker med måde, viser en ny norsk undersøgelse, skriver Ritzau. Det er sød musik i ørerne på mange ølentusiaster. Forskerne mener, at en del af forklaringen kan være, at der kan ligge et tvangspræg over total afholdenhed. Den omfattende undersøgelse er foretaget af Regionalt Kompetencecenter for Rusmiddelforskning og Universitetet i Bergen blandt næsten personer. Ritzau skriver videre: Forskerne Jens Christoffer Skogen og Arnstein Mykletun siger, at der med total afholdenhed er 30 procent større risiko for angst og næsten 50 procent større risiko for depression i forhold til de mådeholdne. International forskning har tidligere bekræftet at øldrikkere mindre deprimerede end afholdsfolk. Øl giver gode ben Kvinder som drikker op til to øl om dagen får langt stærkere knogler, end kvinder som nøjes med at sippe rødvin, skriver BT som henviser til en ny spansk undersøgelse blandt kvinder, der er offentliggjort i det nyeste nummer af fagbladet Nutrition. Kvinder som drak øl havde simpelthen stærkere knogler end andre kvinder. Så kort sagt, drik øl og bliv stærk og sund. Kristian Pihl Lorentzen, folketingsmedlem for Venstre fik også Bryggeriforeningens direktør Niels Hald til at støtte håndbryggerne i SKATs korstog mod håndbryggerlaugene. Her ses de to i en givetvis ølpolitisk samtale ved TAWØLs generalforsamling tidligere på året. Ministeren svarede: Ja. Afgiftsfritagelsen omfatter udelukkende privatpersoner, der fremstiller øl til eget forbrug, til brug for vedkommendes familie og til brug for vedkommendes gæster. Der må ikke finde nogen form for salg sted. Det er ikke en betingelse for afgiftsfritagelsen, at brygningen sker i eget hjem. Men det er en betingelse, at privatpersonerne selv står for hele processen, herunder planlægning, brygning, gæring og aftapning. Af en yderligere kommentar fra ministeren fremgår det: Som angivet i lovforslaget er forslaget vedrørende hjemmebrygning af øl udelukkende en stadfæstelse af gældende praksis. I praksis vil bestemmelsen også fremover blive administreret således, at det er tilladt en privatperson at fremstille øl på betingelse af, at fremstillingen foregår for egen regning og risiko, samt at de fremstillede produkter udelukkende er til eget forbrug uden salg for øje. Den 28. maj 2009 blev lovforslaget vedtaget med 58 stemmer for, 1 stemme imod, og 50 stemmer hverken for eller imod. Der var 70 fraværende folketingsmedlemmer denne dag. Fællesbrygning er stadig en fornøjelse Et effektivt lobbyarbejde fra TAWØL s bestyrelsesmedlem og ceremonimester, MF Kristian Pihl Lorentzen, har tilvejebragt denne lovændring. Lovændringen kommer alle håndbryggere og bryggerlaug i Danmark til gode. Konklusion: Der kan fortsat brygges øl til eget forbrug uden at man skal betale punktafgift eller skal registreres som virksomhed. Og det vigtigste er næsten at vi kan hygge os med det, for vi kan være fælles om det. Ans Bryghus og TAWØL tog kampen op mod systemet til fordel for alle håndbryggere i Danmark. Det er glædeligt at demokratiet fungerer og vi håndbryggere sender en venlig tanke til MF Kristian Pihl Lorentzen og skatteminister Kristian Jensen. Den sunde fornuft har sejret. Læs mere om Ans Bryghus og TAWØL på 36 ØLENTUSIASTEN NR. 52

ØLentusiasteN. Øl er sundt. Xbeeriment. Galleri og bryggeri. Årets ølnyhed. Øl-fondue. Nr. 43 April 2008

ØLentusiasteN. Øl er sundt. Xbeeriment. Galleri og bryggeri. Årets ølnyhed. Øl-fondue. Nr. 43 April 2008 ØLentusiasteN M e d l e m s b l a d f o r D a n s k e Ø l e n t u s i a s t e r Nr. 43 April 2008 Øl er sundt Øl-fondue Xbeeriment Galleri og bryggeri Årets ølnyhed 6 Sejr til Midtfyn Ø L e n t u s i a

Læs mere

TAWØL - Nyhedsbrev nr. 16 December 2009

TAWØL - Nyhedsbrev nr. 16 December 2009 TAWØL Tange Sø Whisky og Øl Laug www.tawoel.dk - email: info@tawoel.dk Bank: Jyske Bank 7844-1110596 TAWØL - Nyhedsbrev nr. 16 December 2009 TAWØL Status Der er til stadighed godt gang i TAWØL. 2009 har

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang

Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang I dette nummer bl.a.: Bostedernes NOMA et bosted der sætter dagsorden Samtale med Mary Tøpholm, 92 år og forælder Bosted for udviklingshæmmede med

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp nr.3 august 2010 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere adresse-cirkus: 24 breve retur fra udlejer Endelig: Stop for stråmands-snyd Lotte vandt tre års kamp Ny LLO-afdeling på Djursland Massiv medlemsfremgang

Læs mere

Nr. 1. Farvel til vennerne

Nr. 1. Farvel til vennerne Nr. 1 februar 2005 54. årgang Farvel til vennerne Om - fritidstilbud igen Næstved spares Kommune! væk Nedskæringer Side 6-7 underkendt Side 9-13 Uden viden intet job Misbrugsinfo i øjenhøjde Kurser i LEV

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 2 juni 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening No. 1 Maj 2009 Fagligt Alternativ Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten Danmarks Frie Fagforening 2 Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 57. møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan? NR.2 MAJ 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Stråmænd og chikane op på ministerens bord Hver en krone tilbage for skimmel-bolig Platugler i bolig-junglen 100.000 boliger uden bad og toilet En fiks

Læs mere