Hvordan er dit generelle indtryk af Midtjysk Lederforum? Mindre godt; 0% Dårligt; 0%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan er dit generelle indtryk af Midtjysk Lederforum? Mindre godt; 0% Dårligt; 0%"

Transkript

1 Midtjysk Lederforums tilfredshedsundersøgelse sommeren 2008 Hermed et kortfattet notat med resultat af Midtjysk Lederforums tilfredshedsundersøgelse foretaget i juni måned. 170 har deltaget i undersøgelsen, og overordnet kan det konkluderes at der er endog meget stor tilfredshed med foreningens aktiviteter, således udtrykker 67% at deres generelle indtryk af ML er særdeles godt, mens de resterende 33% indikerer at det er godt. Tilfredsheden afspejler sig også i de øvrige svar som medlemmerne giver. Mest interessant er medlemmernes forslag til foreningens sammensætning og virke (s. 5), der rejser en række spørgsmål til drøftelse. Ligesom medlemmernes omfangsrige idékatalog til kommende arrangementer kan tjene til inspiration i den kommende planlægning af arrangementer. Resultaterne af undersøgelsen følger herunder kort. Det er ikke skønnet nødvendigt at beskrive dem nærmere, da de blot skal give et kort overblik over medlemmernes svar. Hvordan er dit generelle indtryk af Midtjysk Lederforum? Mindre godt; 0% Dårligt; 0% Godt; 33% Særdeles godt ; 67% Midtjysk Lederforums tilfredshedsundersøgelse sommeren side 1

2 Hvordan vurderer du arrangementerne i Midtjysk Lederforum - Som brugbar inspirationskilde 42% 55% 2% 0% Det faglige niveau er 23% 74% 4% 0% Det faglige udbytte for dig og din virksomhed er 12% 74% 13% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Vurdering af Midtjysk Lederforum som netværk - Styrker ML dine personlige relationer til andre virksomhedsledere i området? 61% 35% 4% 0% Opfylder ML dit behov for erfaringsudveksling? 23% 66% 10% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Midtjysk Lederforums tilfredshedsundersøgelse sommeren side 2

3 Er du tilfreds med antallet af arrangementer på et år? Nej, der burde være flere; 5% Nej, der burde være færre; 1% Ja; 94% Hvordan vurderer du vægtningen mellem det sociale og det faglige ved arrangementerne? For meget vægt på det sociale; 6% For meget vægt på det faglige; 1% Tilpas; 93% Midtjysk Lederforums tilfredshedsundersøgelse sommeren side 3

4 Skal man efter din mening opretholde en medlemsbegrænsning på 300 medlemmer? Ved ikke; 11% Nej; 8% Ja; 81% Mener du der skal være begræsning på hvor mange medlemskaber den enkelte virksomhed kan have? Ved ikke; 11% Nej; 16% Ja; 73% Midtjysk Lederforums tilfredshedsundersøgelse sommeren side 4

5 Dette var resultatet af de afkrydsningssvar medlemmerne er kommet med. Herunder følger en gennemgang af de svar der er blevet givet i de frivillige tekstfelter. Forslag til foreningens sammensætning og virke 25 medlemmer har svaret i denne kategori. Svarene samler sig om henholdsvis medlemssammensætning- og antal, samt om afviklingen af arrangementer. Medlemssammensætning Kommentarerne har her været sammenfaldende fra en række medlemmer. Der er enighed om at antal medlemmer pr. virksomhed bør begrænses. Der fokuseres på at medlemskab skal være for personer med betydende indflydelse i deres virksomhed, der skal således - ikke være for mange mellemledere - ikke være for mange, der ikke længere er erhvervsaktive - ikke være tale om at medlemskaber gives som personalegode Flere medlemmer ønsker sig at andelen af produktionsvirksomheder fremmes og at der søges at lave begrænsning på antallet af medlemmer fra banker, kommuner, revisionsselskaber og lign. Der udtrykkes ønske om, at der evt. indføjes en fast suppleant pr. medlem, så det ikke udvikler sig til en præmie til forskellige medarbejdere at deltage i MLs arrangementer. Foreningens virke Det påpeges at det er en uheldig tendens at Kongrescentret er ved at udvikle sig til klubhus for ML. Foreningen bør hovedsagelig fokusere på at trække tunge foredragsholdere til området. Der rejses forslag om at danne undernetværk eller give større mulighed for at erfaringsudveksle. Midtjysk Lederforums tilfredshedsundersøgelse sommeren side 5

6 Forslag til destination for kommende generalforsamlinger. 108 medlemmer er kommet med forslag til destination for kommende generalforsamlinger. Resultatet er samlet herunder: Moskva/Rusland/ Sct. Petersborg 19 Baltikum 16 Dublin 13 Polen 11 Barcelona 10 London 10 Østeuropa 6 Paris 6 Amsterdam (m. Besøg Volvo i Gent) 6 Wien 6 DK/Kbh. med indlæg i verdensklasse 4 New York 4 Madrid 3 Milano 3 Budapest 3 Edinburgh 3 Lissabon 2 Hamborg 2 Malmø 2 Dubai, Valencia, Davos, Bern, Kina, Aulum, Luxembourg, 1 på hver Helsinki, Beograd, Strassbourg, Bruxelles Forslag til kommende arrangementer/foredragsholdere/temaer 38 medlemmer har noteret en forrygende mængde ideer til kommende arrangementer/foredragsholdere. De er efter bedste evne samlet i temaer i et forsøg på at skabe et nogenlunde overblik. Temaer Storsygehus Muligheder og tiltrækningskraft for lokalområdet i.f.t. det nye regionale sygehus. / storsygehus og forventninger til dette Lokalt samarbejde eller mangel på samme - Arrangement gående på øget samarbejde mellem erhvervslivet i Holstebro og (måske andre kommuner) Herning Kommune. - Workshop om samarbejdet mellem det offentlige(region, kommunal, stat og det private) ud fra devisen: Vi er alle i samme båd og hvordan undgås for meget sognerådspolitik. Sognerådspolitikere er måske den største hindring for udnyttelse af de eksisterende ressourcer og synergimuligheder(kommuner imellem)? Midtjysk Lederforums tilfredshedsundersøgelse sommeren side 6

7 - Duel mellem Herning Kommune og Holstebro Kommune for at få fjernet noget af det fnidder/fnadder, der foregår omkring Regionshospitalet og evt. med medvirken fra Bent Hansen. Man kunne også invitere tidligere adm. dir. fra Skejby (er nu den ansvarlige for det nye kæmpe byggeri i Skejby) Villy Helleskov med til mødet. Han stammer fra faktisk Vildbjerg. Ledelse/arbejdsliv - det ledelsesmæssige - personen bag, hvordan gjorde man sin virksomhed til en succes m.v., altså direkte relaterbare indlæg ud i den svære disciplin ledelse - Arrangement målrettet medarbejderledelsesopgaven. Temaer kunne eksempelvis være værdibaseret ledelse, Appreciative Inquriy (AI) eller teamudvikling. Formen kunne evt. være en kombination af foredrag og work-shop. - Netværkarbejde/sparring ifm. medarbejder udvikling (den nye generation af medarbejdere, worklife balance/lifebalance, medarbejderfastholdelse) et fokus område vi i Midt og Vestjylland nødvendigvis skal være utrolig gode til for at få/beholde de "gode medarbejdere" der ellers kan fristes af det udbud de lidt større byer kan tilbyde! - Arbejdsglæde; f.eks Alexander Kjerulf (Happy hour fra 8 til 16) - "Life coach" - balance mellem arbejde/fritid - evt. som ægtefællearrangement - teambuilding og coaching som disciplin - Sundhed i virksomhederne Iværksætteri - spændende / anderledes iværksættere - Start af virksomhed for 50 eller 25 år siden og start af virksomhed i dag - ligheder og forskelle? Kvinder og ledelse - Fokus på kønskvotering i ledelse af virksomhederne, - Kvinder i bestyrelse Olie - Fokus på råstoffer og geopolitik - Der er Olie nok. Lars Dencker Nielsen: Der er olie nok! Børsen den 20 juni. Lars er global chef for befragtning af olie i BP. Endvidere er han en sand verdenborger, født i Kenya og boet rundt omkring i verden. Lars udtaler bl.a. "Der er ingen tvivl om, at der er masser af olie i verden i dag". Samtidig kunne vi invitere Benzinkongen Olaf Haahr fra Vejle, der forventer et kollaps på oliemarkedet indenfor overskuelig fremtid. Olaf er 70 år og lancerer et nyt benzinselskab som i 2010 skal tælle 50 tankstationer. (læst i Borsen den 20 juni Midtjysk Lederforums tilfredshedsundersøgelse sommeren side 7

8 Indflydelse - Medieverden - reklame/nyheder - Hvem bestemmer hvad vi skal vide og oplyses om? Den politiske verden - hvordan får man indflydelse - "spilleregler"? - hierarki? Eller måske en anden indgang...? - Politik og erhvervslivet. Hvordan kan vi bruge hinanden? Viden Penge - Udviklingssamarbejde mellem virksomheder og uddannelsessteder for medarbejdere med højere uddannelse - Fremtidens vidensamfunds indflydelse på det lokale erhverv, Globaliseringens indflydelse lokalt - Formidling af forskningsresultater - hvad gør vi, hvis alle de konjunkturmæssige sortseere får ret? eller hvordan undgår vi at det får ret? - Kunne kombineres med en workshop, hvor deltagerne i mindre grupper kunne brainstorme om muligheder - business angels - gerne lokale - hvad er deres kriterier, hvad går de efter, hvor risikovillige er de - Strategier omkring investorrealtioner og ekstern kommunikation i den forbindelse fra en stor spiller som f.eks. Vestas eller Carlsberg kombineret med en ung / eller ny børsnoteret virksomhed Besøg Virksomhedsbesøg hos - Vestas - Siemens - Grundfos - AP Møller Indlægsholdere Foredrag med - Bill Clinton - Connie Hedegaard - Chris Macdonnald - Lars Løkke Rasmussen - Don Ø. - Barack Obama - Claus Meyer - Ulrik Vilbek - Jens Nauntofte - Tidligere fodbold dommer Pierluigi Collina (nu foredragsholder og rådgiver for topchefer, Se også Erhvervsbladet torsdag den 19. Juni side 10) - Propaganda McCann Midtjysk Lederforums tilfredshedsundersøgelse sommeren side 8

9 - Helle Fylgraf (om salg og marketing mm., marketingchef hos Invita. Tidligere Difko, Midtfactoring, Lego Dem det blev for langt ude at kategorisere - Kultur - i bred forstand - Kan man spørge: "Hvad er kultur?" - Byudvikling By markedsføring - Valget i USA - Fokus på Kina m. efterfølgende GF i Kina m. egenbetaling - Luftballonfart over den midtjyske hede - Succeshistorier fra virksomheder der har vendt en krise - Utopiaprojektet - Konkurrenceevnen og innovationshøjden i dk - LEAN - fremtidens EU, hvor eksempelvis Lykke Friis kunne være en af indlægsholderne - Miljø Indslag med business, politik og kultur fra et land eller en egn (som f.eks. "cool cash & caviar"), er en rigitig god helhedsoplevelse. - Oplevelsesøkonomi Midtjysk Lederforums tilfredshedsundersøgelse sommeren side 9

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

LederPejling 5. Lederne og deres netværk. Analyse for Danske Fysioterapeuter

LederPejling 5. Lederne og deres netværk. Analyse for Danske Fysioterapeuter LederPejling 5 Lederne og deres netværk Analyse for Danske Fysioterapeuter Anne-Mette Hjalager Advance/1 Forskerparken Gustav Wiedsvej 10 8000 Aarhus C 86 20 20 00 anne-mette.hjalager@advance1.dk www.advance1.dk

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Studiekreds 2013 Innovation i Politiet

Studiekreds 2013 Innovation i Politiet Studiekreds 2013 Innovation i Politiet Midt- og Vestsjællands Politiforening har i forbindelse med studiekredsen 2013 arbejdet med Innovation i Politiet og kigget på innovation fra forskellige vinkler.

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Studie cirkler. Manual til ledere af studiecirkler

Studie cirkler. Manual til ledere af studiecirkler Studie cirkler Manual til ledere af studiecirkler Forord Formålet med denne manual er at give studiecirkelledere et værktøj til brug for arbejdet i åbne studiecirkler, herunder kort om baggrunden for disse.

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER S02 UDNYT AKTIVERNE OPTIMALT S06 FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 ANNONCETILLÆG DECEMBER 2011 TEMA PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING OG DISTRIBUERET MED BERLINGSKE

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Martsnummeret af Nyhedsbrev om ledelse kommer sammen med foråret. Det vil du bl.a. kunne mærke på de mange spændende

Læs mere

MORGENDAGENS Konference

MORGENDAGENS Konference ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE September 2008 MORGENDAGENS Konference Lær faget At mestre planlægningen af møder og konferencer kræver et professionelt overblik og en

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere