udsyn præsenterer Tlf.: Mail: Velkommen! Det lille EKSTRA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA"

Transkript

1 præsenterer V I R K S O M H E D S U D V I K L I N G Det lille EKSTRA Kunden har altid ret - til noget Her på den smukke bagside skal kort præsenteres, hvilke roller jeg påtager mig i private og offentlige virksomheder i samarbejde med topledere, lederteams og hele organisationer. Kunderne har altid ret til at definere mig ved at kalde mig ved en selvvalgt titel. Gennem tiden er det blevet til flere navne, hvilket dels angiver en spændvidde i opgaveløsninger dels giver kunden ret til at tage udgangspunkt i kundens grundlæggende behov for vort samarbejde. Robert Jakobsen er bl.a. benævnt:»»ledelsescoach»»det lille ekstra»»lederens samvittighed»»husfilosof»»b.s. (Christiansen, red.)»»narren (den eneste ved hoffet, der har lov til at modsige majestæten)»»vægtvogter»»ledelseskonsulent»»indpisker»»strateg»»bare Robert Tlf.: Mail: Velkommen! V I R K S O M H E D S U D V I K L I N G udsyn

2 Må jeg have lov? Hvorfor leder vi? For nylig opdagede jeg noget bemærkelsesværdigt på en Linkedin-profil. Ejeren af profilen har jeg kendt professionelt gennem adskillige af de år, han har arbejdet med ledelse; som direktør, virksomhedsejer m.m. Han gjorde noget interessant på sin profil: Han bad om hjælp til at (..løse et problem, tænker du nu måske?). Han bad om hjælp til at stille nogle gode spørgsmål, som kunne være hensigtsmæssige at lede efter svar på. Han berettede naturligvis kort om det ønske, han på vegne af virksomheden havde, således vi hjælpere kunne stille spørgsmål i en given retning. Hvem leder vi sammen med? Eksemplet ovenfor viser, at vi har muligheden for at ændre synet på, hvem der hjælper hvem - med hvad. Vi kan begynde med en invitation til andre - og os selv, om at gøre lidt stads ud af spørgsmålene. De spørgsmål, som kan være så retningsgivende, at vi skal passe på med at udvælge de bedste i en indledende fase. Hvad leder vi efter? En direktør spurgte mig for nylig, om ikke de unge mennesker, jeg underviste og var sammen med som yngre lærer, kunne karakteriseres som værende grænsesøgende. De unge mennesker, hun henviste til var brandet omsorgssvigtede, hvilket fx i nogle tilfælde kunne oversættes til, at vedkommende unge menneske ikke havde fået at vide ej heller fået at føle, at nogle mennesker nærede kærlighed til hende eller ham. Omend spørgsmålet var tilpas lukket og nærmest retorisk, lykkedes det os at fravige automatsvaret og tale om fænomenet grænser. Til alt held havde jeg endnu engang læst i Preben Koks (sygehuspræst i Vejle) bog Skæld ud på Gud. Med dén til inspiration lykkedes det direktøren og jeg at få talt om, hvori den grænsesættende og den græn- sesprængende passion er til stede i såvel ledelsesarbejde - som i det arbejde et omsorgssvigtet ungt menneske må udføre for at leve sit liv. Vi nåede frem til, at erfaringer fra samvær og samtaler med disse unge kæmpere i den grad måtte kunne bruges i samtaler med ledere! Samtalen ledte mig til spørgsmålet: Hvad ville der ske, hvis vi begynder at tale om de muligheder, vi har for at øge vort udsyn, så vi bliver mere vidtskuende - på verden og de mennesker, vi møder i den? Robert Jakobsen Indhold: Indledning: Må jeg have lov? side 2 Kunderne får ordet: Vejle Kommune side 4 Arkitektfirmaet Regnbuen side 6 Etikos side 8 Skovbakkehjemmet side 10 Kundeinterviews: Eline Mørch Jensen Grafisk design og foto: Johnny Kühn Illustrationer: Peter Jacob Skriver (undtagen side 2: Johnny Kühn) 2 3

3 Vejle Kommune Jeg ser derfor sparringen som et redskab, der er med til at gøre mig mere bevidst om, hvor vi skal hen, og hvordan vi kommer dertil. Mette Heidemann modtager fast ledersparring som socialchef i Vejle kommune. Hun er 44 år og har siddet i sin nuværende stilling i et år, er uddannet cand. scient. pol og har i øvrigt gennemført en systemisk lederuddannelse. Tidligere bl.a. voksen-servicechef i Vejle kommune. Som socialchef er hun øverste ansvarlige chef for et område, der dækker alle borgere over 18 år, herunder bl.a. mennesker med handicaps, sindslidende, voldsramte kvinder, misbrugere, gamle, kort sagt og med Mette Heidemanns egne ord - en blandet landhandel. Hvorfor benytter du dig af ledersparring og hvorfor samarbejde med en ekstern konsulent? - Jeg gør det, fordi jeg leder nogle ledere, der igen leder andre ledere. I alt har jeg vel ca mand under mig, meget stærke, dygtige og erfarne chefer. Det er et tungt ansvar, der hviler på mig, og jeg kan godt ind imellem komme i tvivl om, hvorvidt jeg gør det godt nok og er i stand til at give dem tilstrækkeligt modspil, siger Mette Heidemann og tilføjer: - Når jeg har valgt at sparre med en udefra, er det især fordi, det er vigtigt, at vedkommende ikke er fedtet ind i problemstillingerne det er naturligvis også nødvendigt at forholde sig til og tale med sine kolleger om de udfordringer, man står over for, men jeg tror, det er sundt at vende tingene med en udenforstående. Én, der kan stille de nødvendige hvorfor-spørgsmål, man ikke lige tænker over, fordi man sidder midt i det. Én, der kan give et andet perspektiv på tingene. Og hvorfor så lige Robert? - Vi mødte hinanden i forbindelse med noget efteruddannelse for et par år siden. Sjovt nok var min første indskydelse, at ham skulle jeg i hvert fald ikke arbejde sammen med! Det fik mig til at gå ind i en netværksgruppe med ham, netop for at finde ud af hvad den modstand handlede om. Det ændrede mit syn ganske radikalt, for bag det lidt dandy-agtige ydre gemte der sig noget helt andet... Hvad var dét, mere præcist? - En side af ham, som er dybere end man måske umiddelbart skulle tro, hvis man bare skuer hunden på hårene. En eftertænksomhed og ikke mindst nogle stærke værdier. Og så har vi også en rigtig god kemi, hvilket jo er nok så vigtigt. Man kan sige, at mine fordomme blev gjort til skamme. Dermed opstod der samtidig et tillidsforhold, som har præget vores professionelle relation lige siden. Hvad består samarbejdet i? - Vi har mødtes lidt til og fra, regelmæssigt det seneste års tid, cirka hver anden måned i et par timer af gangen, hvor jeg trækker stikket ud og vender forskellige ledelsesmæssige problemstillinger og forsøger at følge op på det, vi afaler fra gang til gang. - Det foregår på den måde, at jeg lægger ud med at fortælle om, hvad der fylder mit hoved. Det handler mest om, hvordan jeg bedst muligt leder min chefgruppe. Ja, i virkeligheden er det meget det samme fra gang til gang, hvorfor der også er god mening i at holde ved og følge op, sådan at man faktisk flytter sig ud af stedet. - Her kan man sige, at Robert fungerer som min hukommelse eller måske snarere som min samvittighed. Ikke at han fortæller mig, hvad jeg skal gøre eller giver gode råd selv om det selvfølgelig også sker. Det er primært mig selv, der finder løsningerne, og mig der snørres til at finde svarene, fordi han stiller de rigtige spørgsmål. - Han er rigtig god til at reflektere over det, jeg kommer med. Hvis jeg fx har en reaktion, som egentlig har udgangspunkt i mit eget følelsesliv, udfordrer og støtter han mig til at skille tingene ad. Samtidig holder sparringen mig fast på de mål, jeg sætter mig. Helt konkret har jeg haft et nytårsforsæt om at arbejde mindre og få skabt noget mere tid til mig selv. Det holder Robert mig fast på, når jeg selv glemmer det, og det bliver ikke bare ved snakken. Jeg går faktisk tidligere hjem i hvert fald i perioder og er også blevet bedre til at trække stikket ud, vurderer Mette Heidemann. Mette Heidemann Hvordan påvirker sparringen din lederstil - og tænkning? - Det har givet større ro og overblik at have en følgepartner. At have én med på sidelinjen, som kan hjælpe med planlægningen og ikke mindst med at holde sig sine mål for øje. For uden en overordnet målsætning bliver det hele bare administration og hverdag. Jeg ser derfor sparringen som et redskab, der er med til at gøre mig mere bevidst om, hvor vi skal hen, og hvordan vi kommer dertil. - Jeg reflekterer også mere over tingene, overvejer forskellige spørgsmål og forbereder mig grundigere inden et møde. Grundlæggende er jeg et lidt genert og introvert menneske, hvilket godt kan være svært, når man er leder. Her er det en hjælp at have en plan - et stativ - at støtte sig til, hvor jeg på forhånd har gjort mig klart, hvilke rammer jeg ønsker et møde eller en samtale skal udfolde sig indenfor. Er du blevet mere styrende i din ledelse? - Med hensyn til rammerne, ja, ikke på indholdssiden. Det er ikke sådan, at jeg fastlægger et mødes mål eller resultat på forhånd, men det, at der er en klar struktur og styring fra min side, gør det nemmere for alle parter. Uden at have spurgt dem, tror jeg også mine chefkolleger oplever det positivt, at jeg handler ud fra en tydeligere mental ramme, ud fra et mere afklaret udgangspunkt. I øvrigt er jeg åben om, at jeg modtager sparring, uden dog at gå i detaljer med hvad den består i. Kan du nævne ét eller flere mål, du har nået som direkte konsekvens af dit samarbejde med Robert? - Nu står jeg i spidsen for en ny, sammenlagt organisation, hvorfor et meget vigtigt mål er at få foldet kendskabet ud i alle afdelinger og til alle medarbejdere. Her har sparringen konkret betydet, at vi fik sat en ny og anderledes ramme for MU-samtalerne, sådan at der kom fokus på øget kendskab. - I stedet for at gøre og spørge - på den sædvanlige måde, fik vi åbnet samtalerne og blev udfordret i vores vanetænkning. Også selvom det ikke altid er den tryggeste måde at arbejde på og i visse situationer ligefrem kan skabe utilpashed, som fx når man bliver ved med at spørge ind til det samme emne for at få flere vinkler og svar frem, forklarer Mette Heidemann og uddyber: - Den nye spørgeramme betød bl.a., at hvor jeg havde et forudindtaget billede af en chef, og troede jeg vidste, hvordan han eller hun ville besvare bestemte spørgsmål, blev jeg overrasket og kom til at se vedkommende med et andet blik. Alene dét var lidt af en landvinding og handler jo om noget om at øge kendskabet om at få øje på hinanden. 4 5

4 Arkitektfirmaet Regnbuen Vi havde behov for at styrke implementeringsleddet i vores virksomhed. Vi kunne godt tænke strategisk og sætte os nogle mål, men vi havde problemer med eksekveringen af dem. Helge Borup er partner og administrerende direktør i det Århus-baserede arkitektfirma Regnbuen, som beskæftiger i alt 11 medarbejdere, heraf 5 indehavere. Helge Borup er 48 år, arkitekt og har været en del af firmaet siden Regnbuens kunder er typisk offentlige bygherrer, boligforeninger og Folkekirken. Firmaet har i flere år samarbejdet med Robert om forståelse af salg, netværks-systematik, arbejdsfordeling samt fokus på at sætte realistiske mål og eksekvering af strategi. Dels kollektivt i indehavergruppen, dels i form af personlig ledersparring af Helge Borup selv. Hvorfor har I valgt at benytte jer af ekstern sparring? - Vi havde behov for at styrke implementeringsleddet i vores virksomhed. Vi kunne godt tænke strategisk og sætte os nogle mål, men vi havde problemer med eksekveringen af dem. Vi havde svært ved at fastholde fokus og forfølge vores strategi, svært ved at afse tid til den del af arbejdet, hvorfor der var brug for en udefrakommende med et mere køligt overblik. - Egentlig bruger vi også vores bestyrelsesformand, Leif Støy, som også er ekstern, som coach. Det er også via ham samarbejdet med Robert er kommet i stand, eftersom Robert var en del af hans netværk, og de havde nogle positive erfaringer fra projekter i andre faglige sammenhænge. I dag sidder Robert desuden i Regnbuens bestyrelse, men Helge Borup understreger, at det aldrig var kommet dertil, hvis ikke der havde været en fælles værdimæssig tilgang: - Hvis Roberts tilgang fx havde været meget forretningsmæssig og handelsskole-agtig, var det aldrig gået i en virksomhed som vores, hvor følelserne sidder udenpå kroppen. Selvfølgelig skal vi også holde os økonomien og de markedsføringsmæssige mål for øje. Det er jo bl.a. derfor, Robert er med på banen, men det er alligevel de bløde værdier, der er i centrum. - Naturligvis er det vigtigt at tjene penge, men det er kun et delmål. Det centrale er at skabe skønne bygninger. Jeg tror, vi deler de grundlæggende livsværdier med Robert, og at det er dem, vi arbejder ud fra. - Robert tager virkelig firmaet på sig. Det er næsten som om, han selv har noget i klemme her, som om det er ham magtpåliggende, at det går fremad. En del af det skyldes sikkert hans professionalisme, men ikke desto mindre tror man på ham. Og det er ekstremt vigtigt, at vi har tillid til ham og kan lide ham. Det er den slags, der gør, at man også gider spise en frokost sammen bagefter. Helge Borup Går det så fremad i form af udvikling eller øget vækst? - Samarbejdet har helt klart givet flere kunder og ekstra opgaver, ja. Nu har byggeriet som bekendt stået stille siden 2008, så det er ikke sådan at fremgangen kan spores på bundlinjen. Men det, at vi fx har fået hjælp til at fokusere på vores netværk, har sat gang i en meget positiv udvikling. - Konkret har vi investeret tid i at researche på, hvilke entreprenører rundt om i landet det kunne være relevant at komme i kontakt med, rejst rundt og besøgt dem og præsenteret dem for vores materialer. Den indsats har været en kæmpe succes. Fremadrettet kan jeg godt se for mig, at vi skal samarbejde om at prøve lignende fremstød over for andre samarbejdspartnere, fx boligforeninger, kommuner m.v. - Vi har derudover opnået nogle gode resultater i forbindelse med et generationsskifte, vi har foretaget i firmaet. Desuden har vi brugt Robert til at afklare rolle- og ansvarsfordelingen i indehavergruppen, hvilket til tider kan være komplekst på et så lille sted som vores med så relativt mange ledere. - Overordnet set er vi gået fra det regionale til det mere nationale og har fået positioneret os langt stærkere på markedet, samtidig med at vores opgaver er blevet flere og mere mangfoldige. Alt i alt har tegnestuen haft stor gavn af coachingen, hvorfor jeg ser Robert som en kontinuerlig del af virksomheden, hvis ikke vi skal risikere at stagnere eller gå i stå. - Min personlige ledersparring har primært medført, at jeg er begyndt at uddelegere opgaver og ikke længere oplever, at jeg er helt så uundværlig som før Desuden betyder det meget for mig, at jeg rigtig godt kan lide Robert som menneske. Det private kommer ikke på tværs af det professionelle? - Snarere tværtimod. Det personlige kendskab og vores fine, personlige relation giver en mere holistisk form for coaching, hvor det at Robert kender mig og mine bevæggrunde betyder, at han forstår mere om, hvem jeg er, hvad jeg står for, og hvorfor jeg handler, som jeg gør rent professionelt. Dermed bliver han også bedre til at lytte og stille de rigtige, og somme tider svære eller ubehagelige spørgsmål for det er jo ikke fordi, han stryger os med hårene. 6 7

5 Etikos Det giver sig direkte udslag i øget salg og også i kvaliteten af vores arbejde. Vi har fået mere fokus på kvalitet i de opgaver, vi løser. Christina Busk er den ene af to partnere i konsulentvirksomheden Etikos, Aarhus. Den anden er Benedicte Schulin. De to direktører og indehavere etablerede sammen firmaet tilbage i Christina Busk er 35 år og uddannet cand. theol. Etikos har i dag flere konsulenter ansat. Etikos beskæftiger sig med at styrke den etiske bevidsthed i organisationer og virksomheder, primært inden for det offentlige område, idet ca. 90 procent af kunderne er kommuner og regioner rundt om i Danmark, mens private kunder som bl.a. Novo Nordisk og Kirkens Korshær tegner sig for de resterende ca. 10 procent. Via deres teologiske baggrund har de to indehavere erfaring med at forholde sig til etiske spørgsmål og problemstillinger, men efter eget udsagn ikke i at anlægge en mere forretningsmæssig vinkel, hvorfor det forekommer dem vigtigt at styrke især denne side gennem ekstern sparring. Desuden har samarbejdet med Robert haft stor betydning for måden, hvorpå både ledelse og medarbejdere opfatter Etikos. En opfattelse som bygger på en ny selvbevidsthed, der smitter positivt af på både arbejdsresultater og kunder: - Vi har arbejdet meget med at bevare og udvikle vores niche på markedet, arbejdet med at se os selv som dem, der ved mest om etik i organisationer. Og også med at turde sige det højt og stå ved vores koncept i stedet for at udvande produktet med fare for at komme til at ligne alle andre, fortæller Christina Busk og uddyber: - Vi har virkelig været inde og få fat i, hvad det er, vi kan, og hvordan vi fastholder vores kerneydelse i alt, hvad vi gør. Man kan sige, at vi har fået ændret og hævet stoltheds-niveauet. Vi er ikke længere vævende eller underdanige i forhold til, hvad vi har at byde på. Dertil er vores produkt simpelthen for godt! Dén selvbevidsthed har fx også forplantet sig i vores salgs- og præsentationsmaterialer. De er ikke ligefrem på glittet papir, men de er indbydende og lækkert sat op - ikke længere blot et vedhæftet worddokument på mailen. - Der er jo mange, der har forstand på at tænke strategisk, men med Robert er det ikke de store, luftige planer, der fylder mest, men mere det at klargøre og effektuere vores mål, både i forhold til vores salgsstrategi og når det kommer til konceptog forretningsudvikling. Ifølge Christina Busk er Roberts force ikke mindst hans evne til at gå ind og pille ved andre menneskers mindset, som hun udtrykker det: - Han er dygtig til at coache folk i nye retninger, til at få øje på sprækker og muligheder, du ikke lige selv har set, fordi du er vant til at tænke og gøre, som du plejer. Samtidig har han en meget respektfuld tilgang og er god til at se, hvad der motiverer den person, han sidder overfor og til at se, hvor der er muligheder for udvikling af kompetencer hos den enkelte. - Vi bruger også ledersparringen til skal vi kalde det partnerskabspleje? Ikke at et partnerskab som vores er helt sammenligneligt med et ægteskab, men også i et forretningsmæssigt partnerskab er det nødvendigt at passe og pleje relationen, at afklare rollefordelingen og opføre sig ordentligt, for at det kører optimalt bare på et forretningsmæssigt grundlag. - Personligt er jeg blevet mere bevidst om min egen ledelsesstil og kompetencer. Sparringen har fået mig til at værdsætte og dyrke dem, erkende mine styrker såvel som mine svagheder og samtidig acceptere at der også er ting, jeg ikke er så god til, og arbejde med den side af sagen også. Her er Robert god til at give én nogle tilpas store udfordringer. Kan du nævne en udfordring, du har taget op, som følge af jeres samarbejde? - Min force er især mine strategiske kompetencer. Jeg er i stand til at sætte ind med det, der skal til, sådan at vi kan være godt rustet i fremtiden i alt, hvad vi gør og helst ned i den mindste detalje! Desuden er jeg meget ambitiøs på mine egne såvel som på medarbejdernes vegne, hvilket jo både kan være en force og en udfordring Det betyder nemlig, at jeg ikke altid har folk med mig, fordi de ikke forstår, hvor jeg er på vej hen. Simpelthen fordi jeg har glemt at tage dem med på råd og involvere dem i mine mellemregninger. - Gennem sparringen er jeg blevet opmærksom på at gøre noget ved det problem. Tidligere har jeg ikke haft blik for, om alle havde indløst billet, når jeg først tromlede af sted som et andet damplokomotiv. Nu er jeg blevet bedre til at stoppe op og dele mine strategiske overvejelser med folk omkring mig, medarbejdere og andre samarbejdspartnere, og dermed også bedre til at bruge de kompetencer, andre kan bidrage med, og få større glæde af hele virksomhedens potentiale. - Man kan måske udtrykke det sådan, at jeg er gået over til helhedstænkning. Faktisk har Robert og jeg et fast programpunkt, der hedder Busk skal have tømt sit hoved. Det går ud på, at jeg får noget kvalificeret sparring på, hvilke tanker der kan bruges til at arbejde videre med og koble andre på, og hvilke der trænger til at blive arkiveret eller gemt til andre tider. Det kan virkelig anbefales! I øvrigt sparrer jeg ikke kun med Robert, men har stort udbytte af at bruge andre eksterne coaches, fordi jeg finder det inspirerende at blive udfordret på forskellig vis fra forskellige kanter. Kan I måle nogle direkte resultater af samarbejdet med Robert? - Bestemt. Det giver sig direkte udslag i øget salg og også i kvaliteten af vores arbejde. Vi har fået mere fokus på kvalitet i de opgaver, vi løser. Der er ikke længere noget, der bare er godt nok, ingen tilfældigheder. Ikke at der ikke skal være plads til at begå fejl eller blive klogere, men ambitionen er, at kvaliteten skal være i top hver gang. Det er igen udtryk for den nye selvbevidsthed, stoltheden over at være de bedste på det etiske felt. Ifølge Christina Busk fungerer coachingen af Etikos medarbejdere også til alles tilfredshed: - Og heldigvis for det, for i virkeligheden er det en stor tillidserklæring, når man lukker en coach som Robert ind i sin virksomhed. Der er jo helt vandtætte skotter, når vi har vores en-til-en-samtaler med ham, og sådan skal det naturligvis være. Jeg måler succesraten på, hvorvidt der er behov for kontrol, og det føler jeg slet ikke, der er. Dertil er tilliden alt for stor. Igen: Det er ikke sådan, at der ikke kan ske fejl og misforståelser, men i og med at kemien er i orden, kan den grundlæggende tillid mellem os altid genoprettes. 8 9

6 Skovbakkehjemmet I det hele taget blev teambuildingen lidt af en øjenåbner. For mig blev det egentlig et billede på, at folk kommer med nogle meget forskellige ting i deres bagage, men at alle er gode til noget. Kristian Bräuner-Møller har siden 1992 været leder af Skovbakkehjemmet i Odder. Før den tid var han ansat samme sted som sygeplejerske og diakon. Han er 55 år og har undervejs suppleret uddannelsen med et diplomstudium i ledelse fra Danmarks Sygeplejehøjskole ved Århus Universitet. Skovbakkehjemmet er en selvejende institution, som har eksisteret siden 1972, fra 2007 med status af friplejehjem. Den primære samarbejdspartner er Odder Kommune, og stedet er organiseret under Hovedorganisationen Danske Diakonhjem. Virksomheden er delt i tre afdelinger: plejeboligerne med pt. 34 beboere, hjemmeplejen og desuden produktionskøkkenet inklusive en café for pensionister udefra samt en Mad-ud-af-huset-ordning. Skovbakkehjemmets ledergruppe består af tre personer: Kristian Bräuner-Møller tager sig af den overordnede ledelse, souschefen står i spidsen for 40 medarbejdere, bl.a. sygeplejersker, assistenter, økonomaer, køkkenmedarbejdere og pedeller, mens afdelingslederen af Hjemmeplejen har 60 medarbejdere under sig, fortrinsvis hjemmehjælpere og assistenter. I alt er der ca. 100 ansatte, fortrinsvis plejepersonale og hjemmehjælpere samt frivillige, der tager sig af opgaver, det er svært at nå i det daglige, bl.a. sang og musik, busture, gymnastik, udgivelse af avis, drift af kiosk samt pasning af stedets sansehave, som med sine blomster, fugle og fisk, farver, dufte og lyde af rislende vand, virker stimulerende på især de demente beboere. Hvorfor benytter I jer af sparring og hvorfor hente en ekstern coach ind? - Langt hen ad vejen kan du klare meget selv, specielt hvis du har mange års erfaring og har deltaget i kurser og fulgt lidt med. Ikke desto mindre er det en god ide at få coaching fra en udenforstående, for du kan næsten ikke undgå at blive blind over for de mest oplagte problemer. - I vores ledergruppe var vi ved at sande fuldstændig til i driftsopgaver, inden vi gjorde noget ved det. Jeg kan huske en fredag eftermiddag, hvor min souschef og jeg så på hinanden og sagde: Hallo, vi bliver kvalt! Om vi så blev ved med at arbejde fra nu af og til mandag morgen, ville vi aldrig nå igennem dyngerne. Dét gjorde udslaget. - Ledelse og drift blev blandet alt for meget sammen i hverdagen. Der skal selvfølgelig være plads til begge dele, men hvis det hele går op i drift, når man aldrig at få tænkt og handlet strategisk. Her har vi kunnet bruge Robert til at få skilt tingene ad, til at hæve os op over hverdagens niveau. Kristian Bräuner-Møller har tidligere gjort brug af Roberts ekspertise inden for medarbejderudvikling på Skovbakkehjemmet. Der var tale om et klassisk forløb i teambuilding, hvor medarbejdergrupperne blev blandet og rystet sammen i hold, som samarbejdede om at løse forskellige praktiske opgaver. - Selv kom jeg lykkeligvis på hold med en afrikansk kvinde, som var ansat hos os på det tidspunkt. Hun havde taget en machete med, fordi vi skulle i skoven, for det var hun vant til fra bushen, husker Kristian Bräuner-Møller. - Vi skulle bl.a. bygge tømmerflåder af rafter og olietønder, vi fik udleveret og lave sandaler ud af bildæk, og her fik vi virkelig god brug af macheten! Jo, jeg lærte meget af den pige. I det hele taget blev teambuildingen lidt af en øjenåbner. For mig blev det egentlig et billede på, at folk kommer med nogle meget forskellige ting i deres bagage, men at alle er gode til noget. Det er sundt at få øjnene op for hinandens forskelligheder såvel som muligheder. - I bund og grund handlede det om at få huset bundet bedre sammen og var en rigtig god oplevelse med et godt fagligt udbytte, som vi afgjort har mod på at prøve igen. Der sker jo altid en vis udskiftning i personalegruppen, og vi ser det som en investering, som Kristian Bräuner-Møller gavner hele virksomheden også beboerne. Men det er et stort logistisk regnestykke at få til at gå op, for vi kan jo ikke tage af sted alle sammen på én gang, hvis hverdagen fortsat skal glide. - Fordi vi havde positive erfaringer med Robert, var det oplagt at gå til ham for at få ledersparring også. Han er jo voldsomt tillidsskabende som person og har en naturlig myndighed. Han siger det, han tænker, men er samtidig god til at lytte. Hans åbenhed og menneskesyn gør, at man føler sig tryg ved ham. Ikke at jeg har spurgt ham direkte ud om det, men jeg føler, at han befinder sig i et felt, som jeg selv og Skovbakkehjemmet også hører hjemme i, at han har et åbent livssyn og nogle holdninger med rod i en kristen, humanistisk tilgang. Hvordan foregår sparringen rent praktisk? - Dels har vi nogle fælles seancer i ledergruppen, dels mødes vi individuelt. Vi ledere har bl.a. set på vores respektive arbejdsområder, beskrevet hvad vores opgaver består i og skabt klarhed over, om der er noget, der bliver lavet dobbelt eller forsømmes, fortæller Kristian Bräuner-Møller og tilføjer: - Efter at have arbejdet sammen i omkring 18 år, kan der godt være en del ting, man begynder at tage for givet eller glemmer at få sat ord på lidt ligesom et gammelt ægtepar. Eksempelvis arbejder den ene chef meget struktureret og har det svært uden systemer, mens den anden er mere her-og-nuorienteret, hvilket til gengæld passer godt sammen med kulturen på hjemmepleje-området, hvorfor en sådan tilgang giver god mening. - Selv har jeg i perioder haft dårlig samvittighed over at være meget væk og overlade de daglige problemstillinger til de to andre. Også selvom de klarede det fint nok uden mig. Jeg sidder som ledernes repræsentant i bestyrelsen i Danske Diakonhjem, hvorfor jeg tit er væk til møder i Vejle eller København. Den slags kom frem via sparringen, hvilket gjorde, at jeg fik grønt lys til at arbejde på den måde, jeg gjorde, med god samvittighed. - Førhen sagde vi: Ok, lokummet brænder, og så hældte vi vand på for at slukke ilden. Når vi havde et problem, skyndte vi os at finde en akut løsning på det. Vi helbredte frem for at forebygge og kom derfor aldrig dertil, at vi satte os ned og begyndte at planlægge tingene. Men naturligvis bliver resultaterne også derefter - I dag er udsynet større som følge af sparringen, ligesom den øgede fokus på ledelse har betydet, at vi er blevet mere præcise i vores udmeldinger og forventninger. I stedet for at pakke tingene ind i misforstået godhed. Vil du også mene, at samarbejdet kommer beboerne til gode? - Det smitter af på hele huset, ingen tvivl om det, medarbejdere såvel som beboere. Samtidig har vi haft økonomisk fremgang i kraft af vores fokus på veluddannede og toptunede medarbejdere samt på arbejdet med at sikre vores kundegrundlag, fortæller Kristian Bräuner-Møller og uddyber: - De senere år har vi haft et pænt overskud, men selv om der så var krise, ville vi helt sikkert blive ved med at bruge Robert som sparringspartner. Simpelthen fordi han med sin evne til at fokusere og samle op - han har en fabelagtig evne til at huske en kommentar, som faldt for et halvt år siden fungerer som en slags livline eller forbindelsesled til, hvem vi er, og hvor vi gerne vil bevæge os hen. Den opmærksomhed skaber en vigtig kontinuitet, hver gang han kommer ind i huset, som vi ikke vil være foruden. Det er godt at vide, at han er der, og at vi har en psykologisk hotline til ham

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Spørgsmål til FOKUS kompetencer

Spørgsmål til FOKUS kompetencer Spørgsmål til FOKUS kompetencer Nedenstående spørgsmål er lavet som eksempler på, hvordan man kan spørge til kompetencer, der er behov for i forhold til jobbet. Kompetencerne i listen er hentet fra FOKUS.

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Strategidag 08 Bestyrelser

Strategidag 08 Bestyrelser Strategidag 08 Bestyrelser Fredag den 25. april 2008 Bente Zinck b.zinck@terranavtica.com www.terranavtica.com Tel: +45 30 13 51 00 Bestyrelse i Terra Navtica A/S Program: Kort præsentation af Terra Navtica

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil du lære

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

Jeg valgte ikke det gjorde min krop.

Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Steen Lykke Tænke handle - modus Vi har lært at tænke os ud af sindsstemninger ved at regne ud hvad der er galt og hvorfor, og laver sammenligninger med tidligere eller

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Systemisk proces med Firkløverskolen

Systemisk proces med Firkløverskolen Systemisk proces med Firkløverskolen I 2005 blev et samarbejde mellem konsulentfirmaet MacMann Berg og specialskolen Firkløverskolen påbegyndt. Samarbejdet førte til et procesforløb på halvandet år, hvor

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk spring ud i det Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk Virksomhedsudvikling med kundens drøm og bundlinje i fokus! Bianca Hegedüs - ejer. Baggrund: En international designer baggrund med mere end

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere