udsyn præsenterer Tlf.: Mail: Velkommen! Det lille EKSTRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA"

Transkript

1 præsenterer V I R K S O M H E D S U D V I K L I N G Det lille EKSTRA Kunden har altid ret - til noget Her på den smukke bagside skal kort præsenteres, hvilke roller jeg påtager mig i private og offentlige virksomheder i samarbejde med topledere, lederteams og hele organisationer. Kunderne har altid ret til at definere mig ved at kalde mig ved en selvvalgt titel. Gennem tiden er det blevet til flere navne, hvilket dels angiver en spændvidde i opgaveløsninger dels giver kunden ret til at tage udgangspunkt i kundens grundlæggende behov for vort samarbejde. Robert Jakobsen er bl.a. benævnt:»»ledelsescoach»»det lille ekstra»»lederens samvittighed»»husfilosof»»b.s. (Christiansen, red.)»»narren (den eneste ved hoffet, der har lov til at modsige majestæten)»»vægtvogter»»ledelseskonsulent»»indpisker»»strateg»»bare Robert Tlf.: Mail: Velkommen! V I R K S O M H E D S U D V I K L I N G udsyn

2 Må jeg have lov? Hvorfor leder vi? For nylig opdagede jeg noget bemærkelsesværdigt på en Linkedin-profil. Ejeren af profilen har jeg kendt professionelt gennem adskillige af de år, han har arbejdet med ledelse; som direktør, virksomhedsejer m.m. Han gjorde noget interessant på sin profil: Han bad om hjælp til at (..løse et problem, tænker du nu måske?). Han bad om hjælp til at stille nogle gode spørgsmål, som kunne være hensigtsmæssige at lede efter svar på. Han berettede naturligvis kort om det ønske, han på vegne af virksomheden havde, således vi hjælpere kunne stille spørgsmål i en given retning. Hvem leder vi sammen med? Eksemplet ovenfor viser, at vi har muligheden for at ændre synet på, hvem der hjælper hvem - med hvad. Vi kan begynde med en invitation til andre - og os selv, om at gøre lidt stads ud af spørgsmålene. De spørgsmål, som kan være så retningsgivende, at vi skal passe på med at udvælge de bedste i en indledende fase. Hvad leder vi efter? En direktør spurgte mig for nylig, om ikke de unge mennesker, jeg underviste og var sammen med som yngre lærer, kunne karakteriseres som værende grænsesøgende. De unge mennesker, hun henviste til var brandet omsorgssvigtede, hvilket fx i nogle tilfælde kunne oversættes til, at vedkommende unge menneske ikke havde fået at vide ej heller fået at føle, at nogle mennesker nærede kærlighed til hende eller ham. Omend spørgsmålet var tilpas lukket og nærmest retorisk, lykkedes det os at fravige automatsvaret og tale om fænomenet grænser. Til alt held havde jeg endnu engang læst i Preben Koks (sygehuspræst i Vejle) bog Skæld ud på Gud. Med dén til inspiration lykkedes det direktøren og jeg at få talt om, hvori den grænsesættende og den græn- sesprængende passion er til stede i såvel ledelsesarbejde - som i det arbejde et omsorgssvigtet ungt menneske må udføre for at leve sit liv. Vi nåede frem til, at erfaringer fra samvær og samtaler med disse unge kæmpere i den grad måtte kunne bruges i samtaler med ledere! Samtalen ledte mig til spørgsmålet: Hvad ville der ske, hvis vi begynder at tale om de muligheder, vi har for at øge vort udsyn, så vi bliver mere vidtskuende - på verden og de mennesker, vi møder i den? Robert Jakobsen Indhold: Indledning: Må jeg have lov? side 2 Kunderne får ordet: Vejle Kommune side 4 Arkitektfirmaet Regnbuen side 6 Etikos side 8 Skovbakkehjemmet side 10 Kundeinterviews: Eline Mørch Jensen Grafisk design og foto: Johnny Kühn Illustrationer: Peter Jacob Skriver (undtagen side 2: Johnny Kühn) 2 3

3 Vejle Kommune Jeg ser derfor sparringen som et redskab, der er med til at gøre mig mere bevidst om, hvor vi skal hen, og hvordan vi kommer dertil. Mette Heidemann modtager fast ledersparring som socialchef i Vejle kommune. Hun er 44 år og har siddet i sin nuværende stilling i et år, er uddannet cand. scient. pol og har i øvrigt gennemført en systemisk lederuddannelse. Tidligere bl.a. voksen-servicechef i Vejle kommune. Som socialchef er hun øverste ansvarlige chef for et område, der dækker alle borgere over 18 år, herunder bl.a. mennesker med handicaps, sindslidende, voldsramte kvinder, misbrugere, gamle, kort sagt og med Mette Heidemanns egne ord - en blandet landhandel. Hvorfor benytter du dig af ledersparring og hvorfor samarbejde med en ekstern konsulent? - Jeg gør det, fordi jeg leder nogle ledere, der igen leder andre ledere. I alt har jeg vel ca mand under mig, meget stærke, dygtige og erfarne chefer. Det er et tungt ansvar, der hviler på mig, og jeg kan godt ind imellem komme i tvivl om, hvorvidt jeg gør det godt nok og er i stand til at give dem tilstrækkeligt modspil, siger Mette Heidemann og tilføjer: - Når jeg har valgt at sparre med en udefra, er det især fordi, det er vigtigt, at vedkommende ikke er fedtet ind i problemstillingerne det er naturligvis også nødvendigt at forholde sig til og tale med sine kolleger om de udfordringer, man står over for, men jeg tror, det er sundt at vende tingene med en udenforstående. Én, der kan stille de nødvendige hvorfor-spørgsmål, man ikke lige tænker over, fordi man sidder midt i det. Én, der kan give et andet perspektiv på tingene. Og hvorfor så lige Robert? - Vi mødte hinanden i forbindelse med noget efteruddannelse for et par år siden. Sjovt nok var min første indskydelse, at ham skulle jeg i hvert fald ikke arbejde sammen med! Det fik mig til at gå ind i en netværksgruppe med ham, netop for at finde ud af hvad den modstand handlede om. Det ændrede mit syn ganske radikalt, for bag det lidt dandy-agtige ydre gemte der sig noget helt andet... Hvad var dét, mere præcist? - En side af ham, som er dybere end man måske umiddelbart skulle tro, hvis man bare skuer hunden på hårene. En eftertænksomhed og ikke mindst nogle stærke værdier. Og så har vi også en rigtig god kemi, hvilket jo er nok så vigtigt. Man kan sige, at mine fordomme blev gjort til skamme. Dermed opstod der samtidig et tillidsforhold, som har præget vores professionelle relation lige siden. Hvad består samarbejdet i? - Vi har mødtes lidt til og fra, regelmæssigt det seneste års tid, cirka hver anden måned i et par timer af gangen, hvor jeg trækker stikket ud og vender forskellige ledelsesmæssige problemstillinger og forsøger at følge op på det, vi afaler fra gang til gang. - Det foregår på den måde, at jeg lægger ud med at fortælle om, hvad der fylder mit hoved. Det handler mest om, hvordan jeg bedst muligt leder min chefgruppe. Ja, i virkeligheden er det meget det samme fra gang til gang, hvorfor der også er god mening i at holde ved og følge op, sådan at man faktisk flytter sig ud af stedet. - Her kan man sige, at Robert fungerer som min hukommelse eller måske snarere som min samvittighed. Ikke at han fortæller mig, hvad jeg skal gøre eller giver gode råd selv om det selvfølgelig også sker. Det er primært mig selv, der finder løsningerne, og mig der snørres til at finde svarene, fordi han stiller de rigtige spørgsmål. - Han er rigtig god til at reflektere over det, jeg kommer med. Hvis jeg fx har en reaktion, som egentlig har udgangspunkt i mit eget følelsesliv, udfordrer og støtter han mig til at skille tingene ad. Samtidig holder sparringen mig fast på de mål, jeg sætter mig. Helt konkret har jeg haft et nytårsforsæt om at arbejde mindre og få skabt noget mere tid til mig selv. Det holder Robert mig fast på, når jeg selv glemmer det, og det bliver ikke bare ved snakken. Jeg går faktisk tidligere hjem i hvert fald i perioder og er også blevet bedre til at trække stikket ud, vurderer Mette Heidemann. Mette Heidemann Hvordan påvirker sparringen din lederstil - og tænkning? - Det har givet større ro og overblik at have en følgepartner. At have én med på sidelinjen, som kan hjælpe med planlægningen og ikke mindst med at holde sig sine mål for øje. For uden en overordnet målsætning bliver det hele bare administration og hverdag. Jeg ser derfor sparringen som et redskab, der er med til at gøre mig mere bevidst om, hvor vi skal hen, og hvordan vi kommer dertil. - Jeg reflekterer også mere over tingene, overvejer forskellige spørgsmål og forbereder mig grundigere inden et møde. Grundlæggende er jeg et lidt genert og introvert menneske, hvilket godt kan være svært, når man er leder. Her er det en hjælp at have en plan - et stativ - at støtte sig til, hvor jeg på forhånd har gjort mig klart, hvilke rammer jeg ønsker et møde eller en samtale skal udfolde sig indenfor. Er du blevet mere styrende i din ledelse? - Med hensyn til rammerne, ja, ikke på indholdssiden. Det er ikke sådan, at jeg fastlægger et mødes mål eller resultat på forhånd, men det, at der er en klar struktur og styring fra min side, gør det nemmere for alle parter. Uden at have spurgt dem, tror jeg også mine chefkolleger oplever det positivt, at jeg handler ud fra en tydeligere mental ramme, ud fra et mere afklaret udgangspunkt. I øvrigt er jeg åben om, at jeg modtager sparring, uden dog at gå i detaljer med hvad den består i. Kan du nævne ét eller flere mål, du har nået som direkte konsekvens af dit samarbejde med Robert? - Nu står jeg i spidsen for en ny, sammenlagt organisation, hvorfor et meget vigtigt mål er at få foldet kendskabet ud i alle afdelinger og til alle medarbejdere. Her har sparringen konkret betydet, at vi fik sat en ny og anderledes ramme for MU-samtalerne, sådan at der kom fokus på øget kendskab. - I stedet for at gøre og spørge - på den sædvanlige måde, fik vi åbnet samtalerne og blev udfordret i vores vanetænkning. Også selvom det ikke altid er den tryggeste måde at arbejde på og i visse situationer ligefrem kan skabe utilpashed, som fx når man bliver ved med at spørge ind til det samme emne for at få flere vinkler og svar frem, forklarer Mette Heidemann og uddyber: - Den nye spørgeramme betød bl.a., at hvor jeg havde et forudindtaget billede af en chef, og troede jeg vidste, hvordan han eller hun ville besvare bestemte spørgsmål, blev jeg overrasket og kom til at se vedkommende med et andet blik. Alene dét var lidt af en landvinding og handler jo om noget om at øge kendskabet om at få øje på hinanden. 4 5

4 Arkitektfirmaet Regnbuen Vi havde behov for at styrke implementeringsleddet i vores virksomhed. Vi kunne godt tænke strategisk og sætte os nogle mål, men vi havde problemer med eksekveringen af dem. Helge Borup er partner og administrerende direktør i det Århus-baserede arkitektfirma Regnbuen, som beskæftiger i alt 11 medarbejdere, heraf 5 indehavere. Helge Borup er 48 år, arkitekt og har været en del af firmaet siden Regnbuens kunder er typisk offentlige bygherrer, boligforeninger og Folkekirken. Firmaet har i flere år samarbejdet med Robert om forståelse af salg, netværks-systematik, arbejdsfordeling samt fokus på at sætte realistiske mål og eksekvering af strategi. Dels kollektivt i indehavergruppen, dels i form af personlig ledersparring af Helge Borup selv. Hvorfor har I valgt at benytte jer af ekstern sparring? - Vi havde behov for at styrke implementeringsleddet i vores virksomhed. Vi kunne godt tænke strategisk og sætte os nogle mål, men vi havde problemer med eksekveringen af dem. Vi havde svært ved at fastholde fokus og forfølge vores strategi, svært ved at afse tid til den del af arbejdet, hvorfor der var brug for en udefrakommende med et mere køligt overblik. - Egentlig bruger vi også vores bestyrelsesformand, Leif Støy, som også er ekstern, som coach. Det er også via ham samarbejdet med Robert er kommet i stand, eftersom Robert var en del af hans netværk, og de havde nogle positive erfaringer fra projekter i andre faglige sammenhænge. I dag sidder Robert desuden i Regnbuens bestyrelse, men Helge Borup understreger, at det aldrig var kommet dertil, hvis ikke der havde været en fælles værdimæssig tilgang: - Hvis Roberts tilgang fx havde været meget forretningsmæssig og handelsskole-agtig, var det aldrig gået i en virksomhed som vores, hvor følelserne sidder udenpå kroppen. Selvfølgelig skal vi også holde os økonomien og de markedsføringsmæssige mål for øje. Det er jo bl.a. derfor, Robert er med på banen, men det er alligevel de bløde værdier, der er i centrum. - Naturligvis er det vigtigt at tjene penge, men det er kun et delmål. Det centrale er at skabe skønne bygninger. Jeg tror, vi deler de grundlæggende livsværdier med Robert, og at det er dem, vi arbejder ud fra. - Robert tager virkelig firmaet på sig. Det er næsten som om, han selv har noget i klemme her, som om det er ham magtpåliggende, at det går fremad. En del af det skyldes sikkert hans professionalisme, men ikke desto mindre tror man på ham. Og det er ekstremt vigtigt, at vi har tillid til ham og kan lide ham. Det er den slags, der gør, at man også gider spise en frokost sammen bagefter. Helge Borup Går det så fremad i form af udvikling eller øget vækst? - Samarbejdet har helt klart givet flere kunder og ekstra opgaver, ja. Nu har byggeriet som bekendt stået stille siden 2008, så det er ikke sådan at fremgangen kan spores på bundlinjen. Men det, at vi fx har fået hjælp til at fokusere på vores netværk, har sat gang i en meget positiv udvikling. - Konkret har vi investeret tid i at researche på, hvilke entreprenører rundt om i landet det kunne være relevant at komme i kontakt med, rejst rundt og besøgt dem og præsenteret dem for vores materialer. Den indsats har været en kæmpe succes. Fremadrettet kan jeg godt se for mig, at vi skal samarbejde om at prøve lignende fremstød over for andre samarbejdspartnere, fx boligforeninger, kommuner m.v. - Vi har derudover opnået nogle gode resultater i forbindelse med et generationsskifte, vi har foretaget i firmaet. Desuden har vi brugt Robert til at afklare rolle- og ansvarsfordelingen i indehavergruppen, hvilket til tider kan være komplekst på et så lille sted som vores med så relativt mange ledere. - Overordnet set er vi gået fra det regionale til det mere nationale og har fået positioneret os langt stærkere på markedet, samtidig med at vores opgaver er blevet flere og mere mangfoldige. Alt i alt har tegnestuen haft stor gavn af coachingen, hvorfor jeg ser Robert som en kontinuerlig del af virksomheden, hvis ikke vi skal risikere at stagnere eller gå i stå. - Min personlige ledersparring har primært medført, at jeg er begyndt at uddelegere opgaver og ikke længere oplever, at jeg er helt så uundværlig som før Desuden betyder det meget for mig, at jeg rigtig godt kan lide Robert som menneske. Det private kommer ikke på tværs af det professionelle? - Snarere tværtimod. Det personlige kendskab og vores fine, personlige relation giver en mere holistisk form for coaching, hvor det at Robert kender mig og mine bevæggrunde betyder, at han forstår mere om, hvem jeg er, hvad jeg står for, og hvorfor jeg handler, som jeg gør rent professionelt. Dermed bliver han også bedre til at lytte og stille de rigtige, og somme tider svære eller ubehagelige spørgsmål for det er jo ikke fordi, han stryger os med hårene. 6 7

5 Etikos Det giver sig direkte udslag i øget salg og også i kvaliteten af vores arbejde. Vi har fået mere fokus på kvalitet i de opgaver, vi løser. Christina Busk er den ene af to partnere i konsulentvirksomheden Etikos, Aarhus. Den anden er Benedicte Schulin. De to direktører og indehavere etablerede sammen firmaet tilbage i Christina Busk er 35 år og uddannet cand. theol. Etikos har i dag flere konsulenter ansat. Etikos beskæftiger sig med at styrke den etiske bevidsthed i organisationer og virksomheder, primært inden for det offentlige område, idet ca. 90 procent af kunderne er kommuner og regioner rundt om i Danmark, mens private kunder som bl.a. Novo Nordisk og Kirkens Korshær tegner sig for de resterende ca. 10 procent. Via deres teologiske baggrund har de to indehavere erfaring med at forholde sig til etiske spørgsmål og problemstillinger, men efter eget udsagn ikke i at anlægge en mere forretningsmæssig vinkel, hvorfor det forekommer dem vigtigt at styrke især denne side gennem ekstern sparring. Desuden har samarbejdet med Robert haft stor betydning for måden, hvorpå både ledelse og medarbejdere opfatter Etikos. En opfattelse som bygger på en ny selvbevidsthed, der smitter positivt af på både arbejdsresultater og kunder: - Vi har arbejdet meget med at bevare og udvikle vores niche på markedet, arbejdet med at se os selv som dem, der ved mest om etik i organisationer. Og også med at turde sige det højt og stå ved vores koncept i stedet for at udvande produktet med fare for at komme til at ligne alle andre, fortæller Christina Busk og uddyber: - Vi har virkelig været inde og få fat i, hvad det er, vi kan, og hvordan vi fastholder vores kerneydelse i alt, hvad vi gør. Man kan sige, at vi har fået ændret og hævet stoltheds-niveauet. Vi er ikke længere vævende eller underdanige i forhold til, hvad vi har at byde på. Dertil er vores produkt simpelthen for godt! Dén selvbevidsthed har fx også forplantet sig i vores salgs- og præsentationsmaterialer. De er ikke ligefrem på glittet papir, men de er indbydende og lækkert sat op - ikke længere blot et vedhæftet worddokument på mailen. - Der er jo mange, der har forstand på at tænke strategisk, men med Robert er det ikke de store, luftige planer, der fylder mest, men mere det at klargøre og effektuere vores mål, både i forhold til vores salgsstrategi og når det kommer til konceptog forretningsudvikling. Ifølge Christina Busk er Roberts force ikke mindst hans evne til at gå ind og pille ved andre menneskers mindset, som hun udtrykker det: - Han er dygtig til at coache folk i nye retninger, til at få øje på sprækker og muligheder, du ikke lige selv har set, fordi du er vant til at tænke og gøre, som du plejer. Samtidig har han en meget respektfuld tilgang og er god til at se, hvad der motiverer den person, han sidder overfor og til at se, hvor der er muligheder for udvikling af kompetencer hos den enkelte. - Vi bruger også ledersparringen til skal vi kalde det partnerskabspleje? Ikke at et partnerskab som vores er helt sammenligneligt med et ægteskab, men også i et forretningsmæssigt partnerskab er det nødvendigt at passe og pleje relationen, at afklare rollefordelingen og opføre sig ordentligt, for at det kører optimalt bare på et forretningsmæssigt grundlag. - Personligt er jeg blevet mere bevidst om min egen ledelsesstil og kompetencer. Sparringen har fået mig til at værdsætte og dyrke dem, erkende mine styrker såvel som mine svagheder og samtidig acceptere at der også er ting, jeg ikke er så god til, og arbejde med den side af sagen også. Her er Robert god til at give én nogle tilpas store udfordringer. Kan du nævne en udfordring, du har taget op, som følge af jeres samarbejde? - Min force er især mine strategiske kompetencer. Jeg er i stand til at sætte ind med det, der skal til, sådan at vi kan være godt rustet i fremtiden i alt, hvad vi gør og helst ned i den mindste detalje! Desuden er jeg meget ambitiøs på mine egne såvel som på medarbejdernes vegne, hvilket jo både kan være en force og en udfordring Det betyder nemlig, at jeg ikke altid har folk med mig, fordi de ikke forstår, hvor jeg er på vej hen. Simpelthen fordi jeg har glemt at tage dem med på råd og involvere dem i mine mellemregninger. - Gennem sparringen er jeg blevet opmærksom på at gøre noget ved det problem. Tidligere har jeg ikke haft blik for, om alle havde indløst billet, når jeg først tromlede af sted som et andet damplokomotiv. Nu er jeg blevet bedre til at stoppe op og dele mine strategiske overvejelser med folk omkring mig, medarbejdere og andre samarbejdspartnere, og dermed også bedre til at bruge de kompetencer, andre kan bidrage med, og få større glæde af hele virksomhedens potentiale. - Man kan måske udtrykke det sådan, at jeg er gået over til helhedstænkning. Faktisk har Robert og jeg et fast programpunkt, der hedder Busk skal have tømt sit hoved. Det går ud på, at jeg får noget kvalificeret sparring på, hvilke tanker der kan bruges til at arbejde videre med og koble andre på, og hvilke der trænger til at blive arkiveret eller gemt til andre tider. Det kan virkelig anbefales! I øvrigt sparrer jeg ikke kun med Robert, men har stort udbytte af at bruge andre eksterne coaches, fordi jeg finder det inspirerende at blive udfordret på forskellig vis fra forskellige kanter. Kan I måle nogle direkte resultater af samarbejdet med Robert? - Bestemt. Det giver sig direkte udslag i øget salg og også i kvaliteten af vores arbejde. Vi har fået mere fokus på kvalitet i de opgaver, vi løser. Der er ikke længere noget, der bare er godt nok, ingen tilfældigheder. Ikke at der ikke skal være plads til at begå fejl eller blive klogere, men ambitionen er, at kvaliteten skal være i top hver gang. Det er igen udtryk for den nye selvbevidsthed, stoltheden over at være de bedste på det etiske felt. Ifølge Christina Busk fungerer coachingen af Etikos medarbejdere også til alles tilfredshed: - Og heldigvis for det, for i virkeligheden er det en stor tillidserklæring, når man lukker en coach som Robert ind i sin virksomhed. Der er jo helt vandtætte skotter, når vi har vores en-til-en-samtaler med ham, og sådan skal det naturligvis være. Jeg måler succesraten på, hvorvidt der er behov for kontrol, og det føler jeg slet ikke, der er. Dertil er tilliden alt for stor. Igen: Det er ikke sådan, at der ikke kan ske fejl og misforståelser, men i og med at kemien er i orden, kan den grundlæggende tillid mellem os altid genoprettes. 8 9

6 Skovbakkehjemmet I det hele taget blev teambuildingen lidt af en øjenåbner. For mig blev det egentlig et billede på, at folk kommer med nogle meget forskellige ting i deres bagage, men at alle er gode til noget. Kristian Bräuner-Møller har siden 1992 været leder af Skovbakkehjemmet i Odder. Før den tid var han ansat samme sted som sygeplejerske og diakon. Han er 55 år og har undervejs suppleret uddannelsen med et diplomstudium i ledelse fra Danmarks Sygeplejehøjskole ved Århus Universitet. Skovbakkehjemmet er en selvejende institution, som har eksisteret siden 1972, fra 2007 med status af friplejehjem. Den primære samarbejdspartner er Odder Kommune, og stedet er organiseret under Hovedorganisationen Danske Diakonhjem. Virksomheden er delt i tre afdelinger: plejeboligerne med pt. 34 beboere, hjemmeplejen og desuden produktionskøkkenet inklusive en café for pensionister udefra samt en Mad-ud-af-huset-ordning. Skovbakkehjemmets ledergruppe består af tre personer: Kristian Bräuner-Møller tager sig af den overordnede ledelse, souschefen står i spidsen for 40 medarbejdere, bl.a. sygeplejersker, assistenter, økonomaer, køkkenmedarbejdere og pedeller, mens afdelingslederen af Hjemmeplejen har 60 medarbejdere under sig, fortrinsvis hjemmehjælpere og assistenter. I alt er der ca. 100 ansatte, fortrinsvis plejepersonale og hjemmehjælpere samt frivillige, der tager sig af opgaver, det er svært at nå i det daglige, bl.a. sang og musik, busture, gymnastik, udgivelse af avis, drift af kiosk samt pasning af stedets sansehave, som med sine blomster, fugle og fisk, farver, dufte og lyde af rislende vand, virker stimulerende på især de demente beboere. Hvorfor benytter I jer af sparring og hvorfor hente en ekstern coach ind? - Langt hen ad vejen kan du klare meget selv, specielt hvis du har mange års erfaring og har deltaget i kurser og fulgt lidt med. Ikke desto mindre er det en god ide at få coaching fra en udenforstående, for du kan næsten ikke undgå at blive blind over for de mest oplagte problemer. - I vores ledergruppe var vi ved at sande fuldstændig til i driftsopgaver, inden vi gjorde noget ved det. Jeg kan huske en fredag eftermiddag, hvor min souschef og jeg så på hinanden og sagde: Hallo, vi bliver kvalt! Om vi så blev ved med at arbejde fra nu af og til mandag morgen, ville vi aldrig nå igennem dyngerne. Dét gjorde udslaget. - Ledelse og drift blev blandet alt for meget sammen i hverdagen. Der skal selvfølgelig være plads til begge dele, men hvis det hele går op i drift, når man aldrig at få tænkt og handlet strategisk. Her har vi kunnet bruge Robert til at få skilt tingene ad, til at hæve os op over hverdagens niveau. Kristian Bräuner-Møller har tidligere gjort brug af Roberts ekspertise inden for medarbejderudvikling på Skovbakkehjemmet. Der var tale om et klassisk forløb i teambuilding, hvor medarbejdergrupperne blev blandet og rystet sammen i hold, som samarbejdede om at løse forskellige praktiske opgaver. - Selv kom jeg lykkeligvis på hold med en afrikansk kvinde, som var ansat hos os på det tidspunkt. Hun havde taget en machete med, fordi vi skulle i skoven, for det var hun vant til fra bushen, husker Kristian Bräuner-Møller. - Vi skulle bl.a. bygge tømmerflåder af rafter og olietønder, vi fik udleveret og lave sandaler ud af bildæk, og her fik vi virkelig god brug af macheten! Jo, jeg lærte meget af den pige. I det hele taget blev teambuildingen lidt af en øjenåbner. For mig blev det egentlig et billede på, at folk kommer med nogle meget forskellige ting i deres bagage, men at alle er gode til noget. Det er sundt at få øjnene op for hinandens forskelligheder såvel som muligheder. - I bund og grund handlede det om at få huset bundet bedre sammen og var en rigtig god oplevelse med et godt fagligt udbytte, som vi afgjort har mod på at prøve igen. Der sker jo altid en vis udskiftning i personalegruppen, og vi ser det som en investering, som Kristian Bräuner-Møller gavner hele virksomheden også beboerne. Men det er et stort logistisk regnestykke at få til at gå op, for vi kan jo ikke tage af sted alle sammen på én gang, hvis hverdagen fortsat skal glide. - Fordi vi havde positive erfaringer med Robert, var det oplagt at gå til ham for at få ledersparring også. Han er jo voldsomt tillidsskabende som person og har en naturlig myndighed. Han siger det, han tænker, men er samtidig god til at lytte. Hans åbenhed og menneskesyn gør, at man føler sig tryg ved ham. Ikke at jeg har spurgt ham direkte ud om det, men jeg føler, at han befinder sig i et felt, som jeg selv og Skovbakkehjemmet også hører hjemme i, at han har et åbent livssyn og nogle holdninger med rod i en kristen, humanistisk tilgang. Hvordan foregår sparringen rent praktisk? - Dels har vi nogle fælles seancer i ledergruppen, dels mødes vi individuelt. Vi ledere har bl.a. set på vores respektive arbejdsområder, beskrevet hvad vores opgaver består i og skabt klarhed over, om der er noget, der bliver lavet dobbelt eller forsømmes, fortæller Kristian Bräuner-Møller og tilføjer: - Efter at have arbejdet sammen i omkring 18 år, kan der godt være en del ting, man begynder at tage for givet eller glemmer at få sat ord på lidt ligesom et gammelt ægtepar. Eksempelvis arbejder den ene chef meget struktureret og har det svært uden systemer, mens den anden er mere her-og-nuorienteret, hvilket til gengæld passer godt sammen med kulturen på hjemmepleje-området, hvorfor en sådan tilgang giver god mening. - Selv har jeg i perioder haft dårlig samvittighed over at være meget væk og overlade de daglige problemstillinger til de to andre. Også selvom de klarede det fint nok uden mig. Jeg sidder som ledernes repræsentant i bestyrelsen i Danske Diakonhjem, hvorfor jeg tit er væk til møder i Vejle eller København. Den slags kom frem via sparringen, hvilket gjorde, at jeg fik grønt lys til at arbejde på den måde, jeg gjorde, med god samvittighed. - Førhen sagde vi: Ok, lokummet brænder, og så hældte vi vand på for at slukke ilden. Når vi havde et problem, skyndte vi os at finde en akut løsning på det. Vi helbredte frem for at forebygge og kom derfor aldrig dertil, at vi satte os ned og begyndte at planlægge tingene. Men naturligvis bliver resultaterne også derefter - I dag er udsynet større som følge af sparringen, ligesom den øgede fokus på ledelse har betydet, at vi er blevet mere præcise i vores udmeldinger og forventninger. I stedet for at pakke tingene ind i misforstået godhed. Vil du også mene, at samarbejdet kommer beboerne til gode? - Det smitter af på hele huset, ingen tvivl om det, medarbejdere såvel som beboere. Samtidig har vi haft økonomisk fremgang i kraft af vores fokus på veluddannede og toptunede medarbejdere samt på arbejdet med at sikre vores kundegrundlag, fortæller Kristian Bräuner-Møller og uddyber: - De senere år har vi haft et pænt overskud, men selv om der så var krise, ville vi helt sikkert blive ved med at bruge Robert som sparringspartner. Simpelthen fordi han med sin evne til at fokusere og samle op - han har en fabelagtig evne til at huske en kommentar, som faldt for et halvt år siden fungerer som en slags livline eller forbindelsesled til, hvem vi er, og hvor vi gerne vil bevæge os hen. Den opmærksomhed skaber en vigtig kontinuitet, hver gang han kommer ind i huset, som vi ikke vil være foruden. Det er godt at vide, at han er der, og at vi har en psykologisk hotline til ham

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Professionel bisidning. Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår

Professionel bisidning. Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår Professionel bisidning Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår Program» Bisidderprojektets historie» Hvem, hvad og hvorfor Professionel bisidning Professionel bisidning Jette Larsen, Børns Vilkår

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Interviewteknik. Gode råd om interviewteknik

Interviewteknik. Gode råd om interviewteknik Interviewteknik En vigtig del af et kundemøde er de spørgsmål, som du stiller. For at få det bedste ud af dine kundemøder skal du kombinere tre elementer: 6. Start ikke med at sælge: Definér behov. Kom

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Strategidag 08 Bestyrelser

Strategidag 08 Bestyrelser Strategidag 08 Bestyrelser Fredag den 25. april 2008 Bente Zinck b.zinck@terranavtica.com www.terranavtica.com Tel: +45 30 13 51 00 Bestyrelse i Terra Navtica A/S Program: Kort præsentation af Terra Navtica

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Nyudnævnt leder og hva så?

Nyudnævnt leder og hva så? Nyudnævnt leder og hva så? Hvordan kan du så blive klædt på til opgaven? Hvad skal du især være opmærksom på? Hvem kan du søge hjælp hos? En ny leder, der på egen hånd skal igennem en årrække af action

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark D. 07/07-2008 Rasmus Schjermer Nørholm kollegiet Afd. A1 2. lønnede praktik Ikast Seminariet Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark Praktikvejleder Ikast Seminariet Karsten Johansen ! "# $ %&

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Salmer: Indgangssalme: DDS 749: I østen stiger solen op Salme før prædikenen: DDS 70: Du kom til vor runde jord Salme efter prædikenen: DDS 478: Vi kommer

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, januar 2007 København, januar 2007 KL s Konsulentvirksomhed Center for Ledelse og Organisation www.kl.dk/kodekssurvey07 Survey blandt

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Jeg valgte ikke det gjorde min krop.

Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Steen Lykke Tænke handle - modus Vi har lært at tænke os ud af sindsstemninger ved at regne ud hvad der er galt og hvorfor, og laver sammenligninger med tidligere eller

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

HvabeHaren og dyrene i Ha det godt-skoven Personlig udvikling på en naturlig og eventyrlig måde Skrevet af Thomas Wibling

HvabeHaren og dyrene i Ha det godt-skoven Personlig udvikling på en naturlig og eventyrlig måde Skrevet af Thomas Wibling HvabeHaren og dyrene i Ha det godt-skoven Personlig udvikling på en naturlig og eventyrlig måde Skrevet af Thomas Wibling INDHOLD Kapitel 1: Velkommen til Ha det godtskoven...................................

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug marts 2017

Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug marts 2017 Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug. 2016 marts 2017 Ramme for forløbet: Forløbet skulle have startet før sommerferien 2016. Opstart blev udsat, da flere af skoleledernes

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere