Demokrati kræver dialog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demokrati kræver dialog"

Transkript

1 I n d h o l d LO går for alvor på nettet - side 2 Som led i arbejdet med en ny informationsstrategi er LO nu klar til at præsentere en ny, udvidet hjemmeside - Samtidig er der premiere på et nyt debat-magasin, der skal udkomme en gang i kvar talet Ve l fæ rd i fremtiden - side 3 LO s ny velfærdsprojekt skal bl.a. sikre, at Danmark bliver et samfund for alle, og at forbrugsmulighederne fordeles mere retfærdigt frem til år 2010 N ye mål for regional indsats - side 4 Sigtet med den regionale arbejdsmarkedspolitik skal ændres, så der lægges større vægt på formidling og kvalificering, skriver LO i oplæg til R AR-møde tirsdag Barbie World - en messe for unge - side 8 Unge fra hele landet kommer fredag til Esbjerg Højskole for at diskutere ligestilling og kønsroller set med nye øjne Ny platform for EU-debatten - side 11 I månedens indlæg kommenterer forman - den for LO Storkøbenhavn, Peter Kay Mor - tensen, resultatet af folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten Demokrati kræver dialog Den nys overståede konflikt har endnu en gang mindet os om, at en af de vigtigste forudsætninger for demokratiet er information og dialog. Konflikten var på den ene side en spand koldt vand til lederne i fagbevægelsen, fordi vi blev underkendt ved afstemningen. Men konflikten gav også ny energi til fagbevægelsen, fordi der var opbakning og kampgejst i hele forløbet. Ude lokalt var der utrolig mange aktiviteter, og konflikten blev afviklet på en flot og værdig måde, selv om medierne forsøge at piske en stemning op på dispensationsområdet. Konflikten mindede os om, at der stadig er meget at kæmpe for og at kampen stadig kan være både livgivende og sej. Under konflikten fik vi mange spørgsmål om det faglige system. Der er stadig mange, der ikke er klar over, hvilke fordele og muligheder der er ved at være medlem af en fagforening. Så her har vi en informationsforpligtelse fremover også selv om konflikten rent faktisk har skaffet en del nye medlemmer. Vi skal blive bedre til at skabe dialog i fagbevægelsen om de centrale temaer, og her er de lokale led vigtige. Du sidder her med et nyt nyhedsbrev, der er skrevet specielt til LO-amter og - sektioner. Nyhedsbrevet fortæller om de nyeste aktiviteter, politiske initiativer og erfaringer. Vi håber, at nyhedsbrevet kan styrke samarbejdet internt i fagbevægelsen, og at I lokalt vil være med til at bære informationerne videre, så debatten bliver bredt ud. Vi håber også, at I vil komme med tilbagemeldinger på nyhedsbrevet, så vi hele tiden kan udvikle formen og indholdet i forhold til jeres ønsker og behov. Venlig hilsen Hans Jensen LO-link - Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner Udgivet af Landsorganisationen i Danmark, Rosenørns Allé 12, DK 1634 København V Tlf Fax: Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. Redaktion: Claus M. Mikkelsen(DJ), Michael Bræmer(DJ), Trine Hammershøy, Dorte Monggaard(DJ) og Susse Maria Holst ISSN-nr.:

2 LO opruster på informationsområdet P l a k a t s ø j l e n LO har i løbet af det seneste år arbejdet på en ny informationsstrategi. Hovedtanken er at satse på mere målgruppeorienteret og strategisk kommunikation. LO-Bladet er derfor blevet erstattet af en række nye udgivelser. Nyhedsbrevet Udspil, der kom i efteråret 1997, var første skud på den ny stamme. Nyhedsbrevet har fået en meget positiv modtagelse og en fin gennemslagskraft i medierne. I efteråret vil Udspil blive evalueret med henblik på at gøre profilen endnu skarpere. LO-amter og -sektioner vil naturligvis blive inddraget i den evaluering. LO-Magasinet er en helt ny udgivelse, der udkommer første gang 19. juni. Magasinet er et kvartalsblad, der skal sætte langsigtede samfundsudviklinger til debat. Hvert nummer har et tema, der belyses ved hjælp af interview, kronikker, undersøgelser m.v. Temaet for det første nummer er fagbevægelsens fremtid, og det andet nummer, der kommer i september, sætter fokus på det rummelige arbejdsmarked. Den ny informationsstrategi indebærer også, at LO for alvor går på nettet. Der har i det seneste halve år været nogle midlertidige LO-hjemmesider, bl.a. havde vi gode erfaringer med en midlertidig konflikt-hjemmeside. På den ny store hjemmeside kan du finde alle LO s politikområder, der løbende vil blive opdateret med de nyeste tiltag, notater og aktiviteter. LO-hjemmesiden i sin ny form kan du finde i slutningen af juni på adressen: Nyhedsbrevet»LO Link«som du sidder med her, er sidste skud på stammen. Nyhedsbrevet er et internt nyhedsbrev til LO-amter og -sektioner, hvor de enkelte politikområder bliver gennemgået. En målgruppeundersøgelse blandt LO-amter og -sektioner har dannet baggrund for den konkrete opbygning af nyhedsbrevet.»lo Link«vil udkomme hver måned, undtagen i juli. Omfanget vil variere afhængigt af, hvor meget stof der er. Jubilæumsudstilling på Industrimuseet P l a k a t s ø j l e n Industrimuseet i Horsens åbner søndag den 28. juni 1998 en særudstilling i anledning af LO s 100-års jubilæum. Udstillingen har titlen»hvor gik arbejderne hen, da de gik ud?«. Temaet er tekstil og beklædning, som gennem tiden har været en betydningsfuld industri i Vejle amt, men i dag er næsten væk. Museets to særudstillingsrum vil blive bygget op omkring både nutidige og historiske virksomheder i Vejle amt. For at belyse den helt aktuelle situation for tekstil- og beklædningsindustrien er museet gået i samarbejde med nogle af de syersker, som sidste år blev fyret fra Kansas-fabrikken i Tørring. I dag deltager en del af syerskerne i et længerevarende daghøjskole- og AMUprojekt Kansas-Ekspressen på Tørring Uddannelsescenter. Industrimuseets udstilling viser den store udvikling, der er sket på arbejdsmarkedet gennem de 100 år, LO har eksisteret. I det ene udstillingsrum fortælles dansk farverihistorie med udgangspunkt i Horsens Åhavn. Det andet udstillingsrum er delt i otte mindre rum, som bl.a. viser: Et generelt tidsbillede af året 1998, hvor De samvirkende Fagforbund (LO) blev stiftet. Virksomhedshistorie: Crome & Goldschmidt i Horsens og Wittrup/Egetæpper i Vejle. Fra landet til industri, fabrik eller systue. I tilknytning til jubilæumsudstillingen udgives et katalog over udstillingens temaer. Side 2

3 Der er givet støtte til udstillingen og kataloget fra LO-Horsens, LO Vejle amt og SID. Udstillingen Hvor gik arbejderne hen, da de gik ud? på Industrimuseet, Gasvej i Horsens, er åben fra den 29. juni til den 1. oktober I juli og august er der åbent alle dage kl Resten af tiden er der åbent tirsdag til søndag kl , luk - ket mandag. Kommende aktiviteter P l a k a t s ø j l e n 15/6: RAR-dagmøde. LO 15-17/6: Amtskonference. Højstrupgård 25/8: RAR-dagmøde. LO 7-8/9: Teknisk Skole-landsmøde: Esbjerg Højskole 9-10/9: Skolekontakt-landsmøde. Esbjerg Højskole 28/9: TR-topmøde. Odense Congress Center 28-29/9: RAR-konference. Højstrupgård Nyt LO-udviklingsprojekt om velfærdssamfundet Fo k u s Hvordan undgår vi, at Danmark bliver et mere opdelt og polariseret samfund frem til år 2010? - Det er et af de fire hovedspørgsmål, som LO s velfærdsprojekt skal søge at finde svarene på LO har besluttet at iværksætte et projekt om velfærdssamfundet i fremtiden. Projektet skal skitsere en vision for velfærdssamfundets udvikling frem til år 2010 og udforme konkrete forslag til politiske initiativer, som på kort og langt sigt kan bidrage til at realisere visionen. Udviklingsprojektet skal munde ud i et oplæg til fagbevægelsens politiske strategi i forhold til velfærdssamfundets udvikling. Et oplæg, der skal lægges frem og debatteres på LO s kongres i Den internationale udvikling og globalisering af markedsøkonomien - kombineret med en mere omfattende udvikling af individuelle livsstrategier - betyder, at opfattelsen af, hvad velfærd er, bliver mere forskellig. Dermed bliver kravene til velfærdspolitikken også mere nuancerede. For fagbevægelsen er det derfor både naturligt og nødvendigt offensivt at formulere strategier for videreudviklingen af velfærdssamfundet ind i det ny årtusinde. H o vedspørgsmålene i LO s ve l fæ rd s p rojekt er: Et samfund for alle hvordan undgår vi at blive et mere delt og polariseret samfund? Fordeling og prioritering af økonomi og velfærd hvordan fordeles en fremtidig økonomisk vækst mellem øgede forbrugsmuligheder og forbedringer på bløde områder, og hvordan fordeles velstand og velfærd mellem befolkningsgrupperne? Den politiske styring/demokratisering hvordan gøres den politiske styring og demokratiske deltagelse mere tilgængelig, og hvordan sikres alle samfundsinteresser repræsentation? Offentlig service forholdet mellem den offentlige og den private sektor hvordan sikres et fornuftigt mix og Side 3

4 samspil mellem offentlig og privat service, og hvordan kan den offentligt garanterede service forbedres? Arbejdet med udviklingsprojektet er forankret i en nyoprettet velfærdsgruppe i LO. Projektet er et tværgående projekt, som vil inddrage langt de fleste af LO-husets politikområder. Projektet vil endvidere blive tilrettelagt i et samspil og dialog med LO s forbund og med LO-amter og -sektioner. Spørgsmål vedrørende udviklingsprojektet kan rettes til projektkoordinator Andy Andresen. Efter Amsterdam: Traktaten skal bruges EU Udvidelsen skal være solidarisk Folkeafstemningen om Amsterdamtraktaten blev overstået med et postitvt resultat. Trods en debat, der kom sent i gang og ofte var meget rodet. Uanset ja et er en stor del af danskerne dog stadig skeptiske over for det europæiske samarbejde. Det bliver derfor en opgave for fagbevægelsen at forsøge at bygge bro til den mere uafklarede del af befolkningen ved at få sat gang i debatten om Europa og EU s fremtid. LO satte bl.a. med oplægget»europa i går, i dag og i morgen«fokus på den debat, der drejer sig om muligheder og barrierer for den danske model i Europa. Debatten fortsætter i september, når der arrangeres en konference under overskriften»forhandlingsmulighederne i Amsterdam-traktaten«. En anden stor opgave bliver at komme i gang med at udnytte mulighederne i Amsterdam-traktaten. Regeringerne må holdes fast på, at der skal komme noget konkret ud af det nye beskæftigelsesafsnit i traktaten. Desuden må fagbevægelsen allerede nu i gang med at diskutere, hvordan retningslinierne for beskæftigelsen skal se ud næste år. Herudover skal vi presse på for at sikre arbejdsmarkedets parter stigende indflydelse på EU s beslutninger ikke mindst gennem den sociale dialog. Fagbevægelsen har naturligvis også en rolle med hensyn til at præge udvidelsen. Vi skal arbejde for, at det bliver en solidarisk udvidelse, og at lønmodtagerne ikke bliver tabere hverken i det nuværende EU eller i ansøgerlandene. A r b e j d s m a r k e d De regionale arbejdsmarkedsråd skal diskutere behovet for nye strategier og nye redskaber i arbejdsmarkedspolitikken - LO foreslår en lang række initiativer i nyt debatoplæg om dilemmaerne på arbejdsmarkedsområdet Nye mål og sigtelinier for den regionale indsats LO er parat til at diskutere nye mål for arbejdsmarkedspolitikken for at undgå flaskehalse og fastholde den dynamiske udvikling i beskæftigelsen. Hvis mulighederne for at skabe flere job skal udnyttes, kræver det, at arbejdsmarkedspolitikken kommer til at spille bedre sammen med den faktiske udvikling i virksomhederne. Og det forudsætter igen, at der skabes nye strategier for den konkrete indsats på de lokale og regionale arbejdsmarkeder. Fokus skal drejes væk fra forsørgelse og beskæftigelsessikring - i stedet er det formidling og kvalificering, der må lægges vægt på. Samtidig er det vigtigt at stoppe tendensen til, at stadig flere udstødes af arbejdsstyrken. Det skal ske, ved at ledige integreres på arbejdsmarkedet gennem bedre og mere målrettet aktivering. Principperne for en ændret arbejdsmarkedspolitik er således hovedtemaet for et omfattende debatoplæg, som LO har udarbejdet. Oplæget opstiller både nye sigtelinier for den fremtidige indsats og foreslår en række nye instrumenter i arbejdsmarkedspolitikken. Der er især fire områder, hvor der er Side 4

5 brug for at opstille nye mål og udvikle nye redskaber, mener LO. Først og fremmest er det nødvendigt med en hyppigere kontakt til de ledige og en mere intensiv rådgivningsindsats i forhold til den enkelte. Handlingsplaner skal også revideres oftere end hidtil i forhold til mulighederne for at komme i ordinær beskæftigelse. Lange aktiveringsforløb skal forbeholdes de særlig vanskeligt stillede målgrupper. Et mere rummeligt arbejdsmarked Samtidig skal der fokuseres yderligere på kvalificeringsdimensionen. Det er ikke nok at øge uddannelsesindsatsen, den skal også målrettes bedre i retning af de nye krav, virksomhederne stiller. Det forudsætter, at arbejdsgiverne påtager sig et større medansvar for, at de sker den nødvendige opkvalificering. Derfor er det vigtigt at styrke sammenhængen mellem virksomhedernes egne uddannelsesaktiviteter og indsatsen via den aktive arbejdsmarkedspolitik. Endelig skal der som det fjerde sikres plads til beskæftigelse på særlige vilkår for personer, der ikke kan arbejde på fuld tid gennem etablering af et mere rummeligt arbejdsmarked. Den sværeste del af opgaven bliver at forpligte virksomhederne i højere grad til at engagere sig bl.a. gennem en dialog med de regionale uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedsmyndigheder. Fremtidens arbejdsmarkedspolitik bør ikke handle om afkortning af dagpengeperioder eller sænkning af ydelsesniveauer, men om at alle aktører på arbejdsmarkedet påtager sig et ansvar for en fortsat beskæftigelsesfremgang, hedder det i LOnotatet. Blandt de sigtelinier, som uddybes oplægget, kan i øvrigt nævnes: Styrket ordinær formidling, tidlig indsats via nye vejlednings- og afklaringsforløb, halvårlig opfølgning for den enkelte ledige, rullende ret- og pligtaktivering, en ekstraordinær indsats for svage grupper samt et generelt kompetenceløft i arbejdsmarkedspolitikken. Det Udviklende Arbejde Jobudvikling og intern læring er vigtige elementer i den»uddannelsestrekant«, som LO lancerer i den nyeste DUA-værktøjskasse - Træning af ildsjælene i LO-amterne er allerede i fuld gang Uddannelse og udvikling Udvikling på arbejdspladsen forudsætter engagerede og veluddannede medarbejdere. Derfor er udvikling og uddannelse to sider af samme sag. LO s nye værktøjskasse»uddannelse og udvikling«giver virksomheder og medarbejdere mulighed for at arbejde med uddannelse og udvikling på én gang. Værktøjerne inddrager både formel uddannelse og intern læring i forbindelse med det daglige arbejde. Det har vist sig, at det er vanskeligt at etablere uddannelse med succes på en arbejdsplads, hvis der ikke samtidig sker en udvikling af jobbene. Og omvendt. Det centrale i LO s»uddannelse og udvikling«er derfor at skabe den nødvendige sammenhæng mellem»uddannelsestrekantens«tre hjørner: Jobudvikling Uddannelse Uddannelse efter- og videreuddannelse. Intern læring som foregår i tilknytning til jobbet. Jobudvikling udvikling af arbejdet. Uddannelsestrekanten Intern læring Side 5

6 Uddannelsestrekanten er en udfordring til både ledelse og medarbejdere. Ledelsen skal turde tænke nyt. Medarbejderne skal være parate til at tage ansvar for deres egen uddannelse og udvikling. U d g a n g s p u n k t For at gøre ord til handling har LO udarbejdet fem helt nye værktøjer, som på hver sin måde understøtter LO s bud på, hvordan man kan arbejde med uddannelse og udvikling på en arbejdsplads. I LO s værktøjer sætter vi især fokus på arbejdsgruppens uddannelse og udvikling. Det gør vi, fordi den enkelte arbejdsgruppe er omdrejningspunktet for en moderne arbejdsplads, der satser på Det Udviklende Arbejde. Og det gør vi, fordi en god arbejdsgruppe er en særlig støtte til de kolleger, der ikke er parate til udvikling. Med»Uddannelse og udvikling«vil LO støtte en dynamisk udvikling af både den enkelte medarbejder, arbejdsgruppen og hele arbejdspladsen. Den lærende organisation I de seneste år har mange arbejdspladser vist interesse for den lærende organisation. Det er positivt, men desværre tolkes den lærende organisation ofte alt for snævert. Derfor er»uddannelse og udvikling«også LO s bud på en langt bredere opfattelse af den lærende organisation. I værktøjskassen kaster vi seks bolde i luften de skal alle holdes i spil på de arbejdspladser, der for alvor vil opbygge en lærende organisation. Ildsjæle i amterne Træningen af DUA-ildsjæle i LOamterne er allerede i gang. Erfaringen fra de tidligere DUA-indsatser har vist, at ildsjælene er supervigtige for at bære tingene videre i fagbevægelsen. Netop nu arbejder LO med planerne om at gøre 1999 til et særlig aktivt DUA-år i LO-amterne, og der vil snarest komme noget nyt på denne sag. De fem væ r k t ø j e r»uddannelse på spil«udfordrer dine holdninger omkring uddannelse og udvikling. Få nye impulser og gør op med gamle fordomme!»uddannelseskultur«er et dilemmaspil om samarbejde, uddannelse og udvikling. Gæt, hvilke beslutninger dine kolleger træffer!»gruppens uddannelse og udvikling«gør det lettere at lære sammen og omsætte jeres udviklingsønsker til en konkret handlingsplan.»at lære«tester din evne til at lære og er en god forberedelse til kassens øvrige værktøjer.»videnøkonomi«lægger op til debat og giver gode argumenter for, at uddannelse er en investering, der kan sættes tal på. Trepartsdrøftelser om erhvervsuddannelserne U d d a n n e l s e De tekniske erhvervsuddannelser skal moderniseres, så flere unge får lyst til at gå i gang med en uddannelse klasse skal i højere grad orienteres mod erhvervsuddannelserne, mener LO Langt om længe er der påbegyndt trepartsdrøftelser om en fornyelse af de tekniske erhvervsuddannelser. Hovedopgaven er at foreslå ændringer i de tekniske erhvervsuddannelser, så flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse. Det er også vigtigt, at valgmulighederne øges, at fleksibiliteten bliver større, og at erhvervs- og studiekompetencen synliggøres også for de elever, der ikke gennemfører en hel erhvervsuddannelse. LO deltager i drøftelserne med en målsætning om at: Flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse. Erhvervsuddannelserne skal have en klar erhvervsprofil. Samtidig skal de være bredere med færre adgangsveje de skal give større valgfrihed og lægge op til en bety- Side 6

7 delig fleksibilitet i længde og struktur. Praktikpladsgarantien skal udbygges, og vekselsuddannelsesprincippet moderniseres inkl. skoleophold, praktikophold og værkstedsskoleophold. For LO er det af stor betydning, at drøftelserne ikke alene omhandler den»lille dagsorden«altså ændringerne i de tekniske erhvervsuddannelser.»den store dagsorden«, som handler om at se på sammenhængen mellem folkeskolen og de øvrige ungdomsuddannelser, er mindst lige så vigtig at få belyst. For sagen er jo den, at vi aldrig får en større tilgang af unge til erhvervsuddannelserne, hvis 10. klasse ikke i højere grad fører i retning af erhvervsuddannelserne. Det er LO s vurdering, at de meldinger, der er kommet fra Undervisningsministeriet og DA på nuværende tidspunkt giver grundlag for at være optimistisk med hensyn til at nå et fornuftigt resultat. Det betyder i bedste fald, at man efter sommerferien næste år kan starte på en moderniseret teknisk erhvervsuddannelse. M i l j ø Deltagerne i LO s amtsmiljøkonference fik en spændende debat om nye redskaber og pejlemærker for den fremtidige miljøindsats Nye skorstene uden røg Temaerne for de kommende års regionale og lokale miljøarbejde blev debatteret på LO s 2-dages amtsmiljøkonference på Højstrupgård i sidste måned. At der bliver tale om mange nye og komplekse opgaver, der skal løses, lagde Poul Schøning fra LO s miljøgruppe ikke skjul på, da han fremlagde konklusionerne fra konferencen. Han rejste spørgsmålet om, hvad det er for»nye skorstene«, vi skal gå efter, nu hvor miljøproblemerne ikke blot handler om den røg, der kommer ud af produktionen og fabriksskorstenen, og som et let at se for enhver. Fremtidens arbejdsmiljøproblemer bliver sværere at kortlægge og tackle, fordi mange faktorer spiller ind. Ensidigt gentaget arbejde og psykiske belastninger er eksempler, der viser, at forebyggelse kun lykkes, hvis den faglige indsats tager afsæt på tværs af arbejdsmarkedets og miljøets forskellige politikområder. To repræsentanter for hvert amtsmiljøudvalg deltog i konferencen, hvor debatten tog udgangspunkt i de pejlemærker for den regionale arbejdsmiljøindsats, som er fastlagt i den fælles handlingsplan for LO gjorde status for arbejdet med regeringens handlingsprogram»rent arbejdsmiljø år 2005«. LO-sekretær Marie-Louise Knuppert pegede blandt andet på, at 2005-lovgivningen har positiv betydning for bedriftssundhedstjenesterne og sikkerhedsorganisationen, men at ændringerne stiller store krav til den faglige indsats. Udfordringen bør tages op. Fra LO-Amterne blev gennemgået en række eksempler på lokale initiativer bl.a. fra Ringkøbing amt vedrørende EGA-projekt og Ribe amts projekt»arbejdsmiljø i lokalt perspektiv«. Desuden fortalte en repræsentant for Arbejdstilsynet i Nordjylland om de hidtidige erfaringer med regionalt trepartssamarbejde mellem LO, DA og arbejdsmiljømyndigheden. Et særligt tema på konferencen var det ydre miljø, som i stigende grad vækker interesse. Det er bl.a. tilfældet i Vejle amt, hvor Arbejdsformidlingen har oprettet en række grønne job, som også giver ledige mulighed for kvalificering og uddannelse. På den måde bliver miljøet medtaget som et helt naturligt element i udformningen af de nye arbejdspladser. Der er desuden en række gode erfaringer med miljøstyring og grønne regnskaber i virksomhederne, hvor reel medarbejderinddragelse viser sig at have afgørende betydning for resultaterne. Dertil kommer, at FN s Agenda 21-plan har banet vej for, at en række LO-amter og kommuner nu tager Side 7

8 ideen om bæredygtig udvikling på et demokratisk grundlag op. Det giver fagbevægelsen nye muligheder for at påvirke den lokale indsats til gavn for miljøet. Arbejdsfastholdelse i 34 kommuner S o c i a l p o l i t i k De første samarbejdsaftaler på plads om opfølgning på sygdom mv. Projekt Arbejdsfastholdelse i 34 kommuner har nu været i gang i ca. et år, og de første billeder af indsatsen i de forskellige projekter er ved at tegne sig. Hovedparten af projekterne har i det første år primært rettet fokus mod kommunen som myndighed. Især den interne metodeudvikling i sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet og opkvalificering af sygedagpenge-medarbejderne har været prioriteret. Men der er også projekter, der har prioriteret udbygningen af samarbejdet med private virksomheder og offentlige arbejdspladser højt. Det har allerede resulteret i konkrete samarbejdsaftaler om opfølgning på sygdom og arbejdsfastholdelse. Samarbejdsaftalerne er udviklet i et samspil mellem arbejdspladsernes tillids- og ledelsesrepræsentanter og det lokale 34 K-projekt. Fokus vil for størsteparten af projekterne fremover rettes mod udbygning af samarbejdet med de faglige organisationer, virksomheder, læger, A-kasser og øvrige aktører. Alle projekter har etableret samarbejde med fagbevægelsen lokalt: LOamtet, LO-sektionen, fagforeninger eller tillidsrepræsentanter på de enkelte virksomheder. LO bidrager også på centralt plan ved at deltage i en central konsulentgruppe. Yderligere oplysninger: LOkonsulent Helle Ourø Nielsen, tlf Messe for unge om Barbie og Ken L i g e s t i l l i n g Mindscope i Esbjerg har arrangeret en»messe for det stærke køn«, der sætter fokus på ligestilling og kønsroller i hverdagen På fredag blændes der op for»barbie World - en messe for det stærke køn«på Esbjerg Højskole, hvor unge over tre dage kan diskutere kønsroller og ligestilling set med nye øjne. Det er LO s Ligestillings- og Familiepolitiske udvalg, der i samarbejde med ungdomsprojektet Mindscope i Esbjerg har udviklet et koncept for et Future Raid, som handler om køn. Alle unge medlemmer er inviteret til at deltage i en fordomsfri og livlig weekend den juni, hvor de unge selv kan sætte dagsordenen. Arrangørerne lover, at det bliver en messe med fart, fest og farver, hvor deltagerne kan møde kendte og ukendte personer fra fagbevægelsen, det politiske liv og fra kulturens verden. Nogle af de spørgsmål, deltagerne skal diskutere, kan f.eks. være: Vil vi leve i»barbie World«? Kan Barbie være jord- og betonarbejder? Hvor får du og jeg - og Barbie og Ken - vores kønsroller fra? Er det medierne, der skaber os? Eller er det os, der skaber medierne? I debatten vil der også blive fokuseret på arbejdspladsen og det ydre samfund. Her lyder spørgsmålene bl.a. sådan: Hvad betyder køn for løn? Er der ligestilling i Danmark? Har politik fået menstruation, og hvad mener de unge politikere om ligestilling? Hvordan mener de unge medlemmer, at fagbevægelsen skal arbejde med ligestilling fremover? Messen åbnes af Jane Korzcak, Kvindeligt Arbejderforbund, og der bliver oplæg af to nyvalgte folketingsmedlemmer, Jeppe Kofoed og Margot Torp, samt kønsforskeren Jette Hansen fra KVINFO. Underholdningen er lagt Side 8

9 i hænderne på et par af landets hårdeste stand up-komikere, Peter Hansen og Dorte Rømer, og endelig kommer Porno-Lasse, kendt fra TV, og årets mand Malkit Singh for at sætte gang i debatten. Alle er velkomne på messen, og det er gratis at deltage. Der er heller ingen tilmeldingsfrist, så det er ikke for sent at komme med. Det er nok at kontakte Mindscope i Esbjerg, som også giver yderligere oplysninger. Tlf eller Internet: FIU Tavlen viskes ren, når det ny FIU ser dagens lys i januar Fremover skal kursusaktiviteterne opdeles efter tillidshverv og funktioner i stedet for efter emner det bliver mere logisk og overskueligt for kursisterne Det nye FIU Udviklingsarbejdet vedrørende Det nye FIU er ved at være afsluttet, og det præsenteres til januar Den synlige ændring bliver færre kursusgrene og et mere overskueligt og logisk opbygget FIU gennem en opdeling efter tillidshverv og funktioner i stedet for efter emner. Tavlen viskes ren, og et helt nyt tværfagligt kurssussystem opbygges. Målsætningen for det nye FIU er at uddanne sikkerheds- og tillidsrepræsentanterne til at blive udviklings- og proceskonsulenter, der er dygtige til håndtering af fremtidens faglige udfordringer ved at styrke selvtillid, handlekraft, fællesskab, holdning og begejstring. Som et led i udviklingsarbejdet med kurserne i Det nye FIU vil der i løbet af eftersommeren blive gennemført en række forsøgskurser. Der vil blive informeret om forsøgskurserne i næste nummer. Den nye FIU - k a l e n d e r Den nye FIU-kalender er udkommet i første halvdel af maj. Den bliver i stort antal sendt til uddannelsesstederne og til forbundene, som videreformidler dem til afdelingerne. FIU-kalenderen kan også findes på Internet: Man kan rekvirere flere kalendere ved at ringe til Pia Jensen i LO på tlf T R -To p m ø d e t Når flere tusinde tillids- og sikkerhedsrepræsentanter samles i Odense den 28. september, vil Tillidsrepræsentantåret kulminere med et væld af aktiviteter. Man kan rekvirere foldere med tilmeldingsblanket og beskrivelse af Topmødets indhold hos topmødesekretariatet hos AOF, Man kan kun deltage i Topmødet, hvis man forinden har tilmeldt sig gennem sin fagforening. Mange forbund arrangerer særlige aktiviteter for deres deltagere den 29. september. Sun-Raid fremtidens ungdomsarbejde U n g d o m Deltagerne i LO-Ungdoms sommerkursus sejler ud på en opdagelsesrejse, der går til fremtidslandet Utopi - Starten går den 3. juli, og der er stadig ledige pladser Sun-Raid er den ny titel på LO-Ungdoms sommerkursus. I forbindelse med LO s store ungdomsindsats Mindscope er der lavet lidt om på det traditionelle ungdomskursus. For første gang holdes kurset på Esbjerg Højskole, og det er Mindscope-teamet i Esbjerg, der står for aktiviteterne. Sun- Raidet afvikles i dagene juli Det overordnede tema for Sun-Raidet er at give nye unge i det faglige ungdomsarbejde værktøjer til at arbejde med projekter i deres lokale ungdomsudvalg. Sun-Raidet er dog ikke noget helt almindeligt kursus, men en opdagelsesrejse, hvor højskolen er et skib, og kursisterne er matroser, underviserne lodser osv. I de 10 dage, Sun-Raidet varer, er skibet og dets besætning på vej mod Utopi. Undervejs kommer deltagerne til at arbejde med personlig udvikling, teambuilding, rollespil, forhandlingsteknik, medier, idéudvikling, Side 9

10 projektarbejde, politik, ideologier og de tre begreber frihed, lighed og solidaritet. Alt sammen i en form, der kræver kursisternes medleven og fantasi. Det bliver med garanti ikke kedeligt. Sun-Raidet munder ud i konkrete projekter, som enten afvikles på selve Sun-Raidet eller efterfølgende, når deltagerne kommer hjem i deres lokale ungdomsudvalg. Sun-Raidets mål er at: Deltagerne danner netværk med andre unge fra hele landet. Deltagerne får konkrete værktøjer til at arbejde med projekter. Deltagerne bliver personligt udviklet og får mod på at springe ud det faglige ungdomsarbejde, når de kommer hjem. Styrk det lokale ungdomsarbejde Sun-Raidet er en oplagt lejlighed for et ungdomsudvalg i et LO-amt eller en - sektion til at få inspiration til ungdomsarbejdet. Det vil give udvalget en masse nye ideer og konkrete værktøjer til det faglige ungdomsarbejde. Kender du nogen, der er under 30 år og medlem af et LO-forbund, så skal du opforde dem til at tilmelde sig. Det bliver en oplevelse udover det sædvanlige! Tilmelding foregår på sædvanlig vis til Esbjerg Højskole på FIU-nr Bestilling af materiale om Sun- Raidet eller spørgsmål herom klares ved opkald til Mindscope, tlf Tema-dage om folkeskolen S k o l e k o n t a k t LO Skolekontakt opfordrer til, at LO s amter og sektioner nu går i gang med at profilere fagbevægelsen over for de nyvalgte skolebestyrelser. Det kan bl.a. ske ved at arrangere temadage med tilskud fra det centrale SK-udvalg Skolebestyrelsesarbejdet er ikke kun aktuelt lige op til valgene hvert fjerde år. Bagefter venter de virkelig krævende opgaver, nemlig opfølgningen på valget og forberedelse til år Hvem kender ikke problemet med at få kontakt med eventuelle LO-medlemmer i skolebestyrelserne? Eller at få profileret LO Skolekontakt over for skolebestyrelserne. Derfor opfordrer LO Skolekontakt til, at amterne gennemfører en temadag eller et møde for skolebestyrelsesmedlemmer i løbet af 2. halvår Der ydes tilskud til LO-amterne til gennemførelse af tema-aktiviteter. Skolebestyrelsesmedlemmerne får flere forskellige tilbud om kurser, der især handler om lovgivning og folkeskolen, men mange forældre savner mere fokus på samarbejdet i skolebestyrelsen og muligheder for indflydelse. Det er områder, som det vil være oplagt for LO Skolekontakt at tage op lokalt og regionalt. Temadagene giver samtidig en god mulighed for at profilere LO Skolekontakts tilbud til skolebestyrelserne. Det kan der være god brug for, da der desværre er flere skoler, hvor skolens leder ikke ønsker at bruge LO s gæstelærere (eller materialer). Men temadagen giver også mulighed for at skabe kontakt til eventuelle LO-medlemmer. Det letter forarbejdet til næste skolebestyrelsesvalg og giver mulighed for at debattere samarbejdet mellem LO-skolebestyrelsesmedlemmer og LO Skolekontakt. LO og skolebestyre l s e r n e Det centrale Skolekontaktudvalg har nedsat en arbejdsgruppe, der forbereder forløbet op til næste skolebestyrelsesvalg år 2001 og bistår skolekontaktudvalgene med materialer og ideer om skolebestyrelsesarbejdet. Undervisningsminister Margrethe Vestager tilkendegav for nylig, at Undervisningsministeriet i år 2000 vil se nærmere på skolebestyrelserne og eventuelle behov for ændringer. LO ønsker at gå i spidsen for en debat om skolebestyrelsernes rolle i folkeskolen. Skolekontaktudvalgene vil derfor blive inviteret med til en åben debat om Side 10

11 skolebestyrelserne i Ny konfe rence på Dialog LO Skolekontakt har fået en ny konference på Dialog. Den er placeret under LO, organisationer. Her vil der blive givet information om nye initiativer, materialer, ideer til undervisningsforløb etc. Amter, sektioner og forbund opfordres også til at lægge gode lokale materialer ind på konferencen»ideer«eller ideer til nye materialer. I forvejen findes der en underkonference»amter«, hvor amtsformænd for skolekontakt og amtskontorerne skulle få informationer, der især vedrører amterne. Det har dog ikke været muligt at få alle brugerne på denne lukkede konference, hvorfor denne i nær fremtid bliver en åben konference. J u b i l æ u m s p a k k e r I skrivende stund arbejdes der hektisk på færdiggørelsen af de undervisningspakker, der udsendes til klasser og gæstelærere op til sommerferien. Amtskontorerne vil også modtage en undervisningspakke til orientering. Pakken vil ikke blive solgt og kan ikke bestilles efter jubilæumsaktiviteten. Men det vil naturligvis være muligt at rekvirere/købe de enkelte dele af undervisningspakken. Undervisningspakkerne rummer en del kendt stof (Skolekontakt-publikationer), men der vil også være ideer til undervisningsforløb mv. Tegnefilmen»Fællesskab«ligger nu næsten færdig. En flot og provokerende film, der lægger op til masser af debat. Tegnefilmen vil blive udsendt i august sammen med CD-romproduktionen»Hvem byggede Danmark«. På grund af den sene færdiggørelse af produktionen tilbyder forlaget minikurser i august. Her kan lærerne få en indføring i brug af den ny CD-rom, hvor der er stof at hente til mange undervisningstimer. For at give gæstelærerne en introduktion til jubilæumsaktiviteterne arrangeres der en række fyraftensmøder i amterne i slutningen af august. Gæstelærernes opgave bliver først og fremmest at formidle de kendte emner, nemlig en indføring til arbejdsmarkedet og fagbevægelsen, samt at bistå lærer og klasse i forløbet f.eks. med kontakt til arbejdspladser, seniorklubber, fagforeninger mv. En ny platform for EU-debatten Månedens indlæg LO s amter og sektioner har en klar forpligtelse til at informere fagbevægelsens medlemmer om de regionale sider af EU-samarbejdet, skriver formanden for LO Storkøbenhavn, Peter Kay Mortensen, i denne kommentar til resultatet af EU-folkeafstemningen den 28. maj Det var et klart, men også skeptisk ja til Amsterdam-traktaten, vi fik den 28. maj. Hvad betyder det for den regionale LO-organisation? Efter min opfattelse betyder det kritiske ja, at vi i de regionale organisationer vil få et meget tættere forhold til EU spørgsmål, end vi tidligere har haft. Eller rettere sagt: Tættere end vi tidligere ville have. I LO Storkøbenhavn har vi siden afstemningen i 1993 og frem til dato haft en aftale om, at det var de enkelte medlemsorganisationer, der selv tog stilling til EU-spørgsmål også i forhold til den praktiske information. Ethvert tiltag vi gjorde for at løfte informationsniveauet op, blev omgående mødt med en stor skepsis fra modstander-gruppen i fagbevægelsen. Det fik den konsekvens, at der både i den enkelte organisation og i den fælles regionale og lokale LO-organisation har været så megen diskussion om formalia, at vi ikke kunne leve op til en naturlig forpligtelse til at sikre en ordentlig og objektiv information om EU over for medlemmerne. Derfor har vi et medansvar for, at næsten en tredjedel af befolkningen på grund af tvivl og manglende oplysning valgte at blive hjemme den 28 maj. M e re Indhold Den opgave, vi nu står overfor, må være at se på, hvordan vi med udgangspunkt i folkeafstemningen og dens resultat kommer i gang med at Side 11

12 gøre EU mere nærværende for LOmedlemmerne. Måske kunne det være en god ting at tage Fagbevægelsen mod Unionen med i en sådan drøftelse. Den ny traktat har fået langt mere indhold i såvel afsnittet om arbejdsmarkedspolitik som i afsnittet om beskæftigelse. Dertil kommer anerkendelsen af»arbejdsmarkedets parter«som institution og forslaget om at vedtage nationale handlingsplaner om»aktiv arbejdsmarkedspolitik«. Dermed er der lagt op til, at vi gennem de regionale arbejdsmarkedsråd på den ene eller anden måde kan påtage os en mere offensiv rolle i den samlede politikformulering. Det kan bl.a. ske ved at tage det bedste i vores regionale arbejdsmarkedspolitik og se på, om det kan omsættes og bruges til at bekæmpe arbejdsløsheden i andre EUlande eller hele EU. D e m o k rati i EU Sikkert er det, at vi i større udstrækning kommer til at drøfte, hvordan vi nu bruger de muligheder, der er for demokratisk påvirkning i hele EU-projektet. Vi må forpligte hinanden til at skabe et forum eller nogle rammer hvor EU-spørgsmål kan debatteres med udgangspunkt i de muligheder, der findes. Vi må skabe en platform, hvor LO-medlemmerne kan få en objektiv information om EU, gerne med et holdningsmæssigt udgangspunkt. Det ja, der kom ved folkeafstemningen, forpligter os i de regionale LO-organisationer på samme måde, som det forpligter alle andre samfundsmæssige aktører til at løfte EUdebatten, så EU bliver vedkommende for alle danskere. Hvis vi forstår at bruge den nye situation med omtanke og med respekt for det store mindretal, der stemte nej, vil vi i Danmark blive mere samlet om EU-spørgsmål i fremtiden. Og det er vel ikke det værste, der kan ske er det vel? Side 12

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder.

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. 1.7.04 FLUK Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. - er en uddannelse for kvinder i fagbevægelsen, der er, eller gerne vil være ledere, og som er parate til at lade sig forstyrre, som er parate til

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

På vej mod den bæredygtige arbejdsplads På vej mod den bæredygtige arbejdsplads PUBLIKATIONER OG VÆRKTØJER Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

R e a l l ø n s f remgang og k o n k u rrenceevne sikre t

R e a l l ø n s f remgang og k o n k u rrenceevne sikre t LO SNYHEDSBREV 11 1998 OK 98-resultatet I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Reallønsfremgang og konkurrenceevnen sikret.............. 1 OK 98 sikrer lønmodtagerne en fremgang i reallønen og virksomhedernes

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Oktober 2009. STOP mobning

Oktober 2009. STOP mobning Oktober 2009 STOP mobning Formidling og fastholdelse af gode resultater i forlængelse af projekter om forebyggelse og håndtering af mobning på danske arbejdspladser Afsluttende notat: Status og projekterfaringer

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere