Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460"

Transkript

1 Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med håndbogen 2. Beskrivelse af Distrikt Distriktets organisation 3.1. Guvernørgruppen/Distriktsledelsen 3.2. Distriktsrådet Distriktets administration Distriktsudvalg Andre embeder 4. Samarbejdet i Multidistrikt Rotary Danmark 4.1. Rotary Danmarks Råd 4.2. Rotary Danmarks Ungdomsudveksling RDU 4.3. Rotary Danmarks Hjælpefond 4.4. Rotary Norden 5. Guvernørens 4 funktionsår 5.1. District Governor Nominee - DGN 5.2. District Governor Elect DGE GETS og Institute Assembly og Home Stay Aktiviteter i distriktet herunder PrePETS og PETS Guvernørassistenterne 1

2 Convention Kædeoverrækkelsen 5.3. District Governor - DG Guvernørens økonomi - DG Allocations Månedsbreve Governors Dish Klubbesøgene Møder i Rotary Danmark regi Møder i distriktet Distriktskonferencen Governors Dinner Program Årsmødet Gæster Distriktets hjemmeside Guvernørkæden 5.4. Past District Governor - IPDG 6. Guvernøren er fra Litauen 7. Gaveregulativ 8. Forkortelser 9. Ajourføring af håndbogen Bilag: 1. Huskeliste for præsidenter 2. Procedure for valg af Assisterende Guvernører 3. Kentucky bægerne 4. Procedure for valg af Distriktsguvernør 2

3 1. Formålet med Håndbogen. Formålet med denne håndbog er at Give den til enhver tid værende ledelse af distriktet et samlet overblik over distriktets organisation, funktioner samt samarbejdsflader i Multidistrikt Rotary Danmark Beskrive de funktioner og opgaver, Guvernøren skal varetage i sin 4 års funktionsperiode Sætte fokus på ledelsesopgaverne i den danske del af Distriktet i de år, Guvernøren kommer fra Litauen Læsningen af håndbogen skal suppleres med beskrivelsen af Distriktet og Rotary Danmark på de gule sider i medlemsbogen samt Manual of Procedure.. Håndbogen tager udgangspunkt i Gældende regler i Rotary International Indgåede aftaler i Multidistrikt Danmark Gældende praksis i Distriktet Vedrørende gældende praksis i Distriktet skal det påpeges, at den til enhver tid værende Guvernør naturligvis selv kan fastsætte sin måde at organisere Distriktet på. 2. Beskrivelse af Distrikt Distrikt 1460 består klubber i den sydlige del af Danmark samt klubberne i Litauen med i alt godt medlemmer. Litauen har været en del af Distrikt 1460 siden Guvernøren har overfor Rotary International ansvaret for ledelsen og udviklingen af det samlede distrikt i overensstemmelserne med bestemmelserne i Manual of Procedure jf. beskrivelsen af Distriktet på de gule sider i medlemsbogen. Bortset herfra har såvel den litauiske som den danske del af distriktet hver sin organisation med adskilt økonomi. 3. Distriktets organisation. Organiseringen af distriktet tager afsæt i Vær en levende klub, som er beskrevet i på RD s hjemmeside eller Be a Vibrant Club, som findes på Guvernørgruppen/Distriktsledelsen. Distriktets ledelse udøves af guvernørgruppen under ledelse af guvernøren. Ledelsen består af DG, DGN, DGE samt IPDG. Guvernørgruppen mødes efter behov dog mindst hver anden måned og indkaldes af guvernøren. Efter guvernørens beslutning kan distriktstræneren deltage i møderne. Nøgleområderne for arbejdet i guvernørgruppen er: 3

4 Ledelse af distriktet med fokus på udvikling af distriktets klubber Udvikling af overordnede planer og mål for distriktet Kontinuitet i distriktsledelsen Mesterlæreplads for de kommende guvernører 3.2. Distriktsrådet. Distriktsrådet består af distriktsledelsen, administrationen, udvalgsformænd samt ansvarlige for specifikke områder. Guvernøren fastsætter deltagerkredsen fra sidstnævnte gruppe. Rådet mødes 2 gange årligt efter guvernørens beslutning. Det første møde afholdes umiddelbart før eller efter starten af funktionsåret, og her orienterer guvernøren om årets indsatsområder i distriktet. Nøgleområderne for distriktsrådet er at supportere og understøtte distriktets klubber. Distriktsrådets medlemmer modtager ikke kørselsgodtgørelse for kørsel til møderne, men deltager i distriktskonferencen med ledsager uden deltagergebyr Distriktets administration. Distriktets administration består af De 6 assisterende guvernører AG Distriktstræner Sekretær Kasserer DICO AG erne er bindeleddet mellem guvernøren og klubberne og udpeges normalt for en 3 års periode. Arbejds- og ansvarsområderne er beskrevet af RI, og desuden afholdes der i Rotary Danmark regi et årligt seminar for distrikternes AG ere. Distriktstræneren deltager sammen med de øvrige distrikters distriktstrænere i planlæggelsen og tilrettelæggelsen AG-seminaret samt et årligt teamudviklingsseminar for distrikternes guvernørgrupper. Seminarerne afvikles i Rotary Danmark regi. DICO er sammen med de øvrige distrikters DICO medlem af Rotary Danmarks Kommunikationsudvalg K-udvalget Distriktsudvalg. Der er følgende faste udvalg: Medlems- og klubudvalget The Rotary Foundation udvalget formanden vælges for en 3-årig periode og skal godkendes af RI 4

5 PR udvalget New Generations udvalget Group Study Exchange - GSE Udvalget for Ungdomsudveksling Guvernøren fastsætter i hvilket omfang, der skal nedsættes yderligere udvalg. Formanden for New Generations udvalget har en koordinerende rolle for de ansvarlige for Rotary Youth Leadership Award RYLA New Generations Exchange NGE Rotaract/Rotex/Alumni Formanden for udvalget for Ungdomsudveksling er distriktets Counsellor, som samtidig er medlem af bestyrelse og forretningsudvalg for Rotary Danmarks Ungdomsudveksling - RDU. Counsellors valg til RDU foretages på årsmødet under distriktskonferencen. Udvalget for Ungdomsudveksling består udover formanden af Districtscounsellor for Long Term Inbound Assisterende Districtscounsellor for Long Term Outbound Distriktets Protection Officer Andre embeder. Der er følgende øvrige embeder/ansvarsområder: Web redaktøren, som er ansvarlig for distriktets hjemmeside. Delegeret til Counsil on Legislation COL. Vælges på distriktskonferencen eller udpeges af den nomineringskomite, som vælger guvernøren. Aftales med den litauiske del af distriktet. Litauen koordinator 3 H projekt koordinator Rotary Danmarks Hjælpefond Rotary Norden, når distriktet er repræsenteret i Rotary Norden 4. Samarbejdet i Multidistrikt Rotary Danmark. Rotary Danmark (RD) bygger på et samarbejde de 5 danske distrikter imellem. Formålet er at administrere og supervisere fælles aktiviteter, som besluttes i de 5 enkelte distrikter. Der henvises til vedtægterne i de gule sider. Den litauiske del af distriktet indgår på ingen måde i samarbejdet i RD. 5

6 4.1. Rotary Danmarks Råd - RDR Rotary Danmarks Råd består af de 5 distrikters 4 guvernørårgange DG, DGN, DGE og IPDG. Formanden vælges blandt IPDG erne. RD s forretningsfører er sekretær for rådet. Rådet har et forretningsudvalg (FU), som består af de 5 guvernører samt formanden. Rådet afholder årligt 2 ordinære møder et vintermøde i december og et sommermøde i begyndelsen af juni. I sommermødet, som afvikles over 2 dage, deltager tillige medlemmernes ledsagere. Mødedatoerne fremgår af mødekalenderen på RD s hjemmeside Rotary Danmarks Ungdomsudveksling RDU. RDU arbejder med Rotarys flagskib indenfor ungdomsudveksling Rotary Youth Exchange RYE. Samarbejdet omfatter såvel Short som Long Term programmer samt support til de danske klubbers arbejde med sommer camps m.v. RDU har sin egen hjemmeside, hvortil der henvises. Bestyrelsen består af de 5 distrikts counsellors valgt på de respektive distriktskonferencer for 5 år samt 5 distriktsrepræsentanter, som samtidig skal være medlemmer af RDR. I møderne deltager desuden formanden for RDR dog uden stemmeret. De 5 counsellors udgør forretningsudvalget. Formandskabet for bestyrelsen går på turnus. Vedtægterne fremgår af de gule sider. Samtlige medlemmer i de danske klubber betaler et årligt bidrag til RDU Rotary Danmarks Hjælpefond. Fondens formål er at yde støtte til løsning af sociale, kulturelle og andre samfundsgavnlige opgaver i Danmark og udlandet. Klubberne kan søge midler til projekter direkte hos Hjælpefonden. Bestyrelsen består af de 5 guvernører samt 5 Rotarianere valgt på de respektive distriktskonferencers årsmøde. De 5 valgte medlemmer udgør forretningsudvalget og er valgt for en 5 års periode - det sidste år i den enkeltes funktionsperiode tillige som formand for bestyrelsen. Fundatsen fremgår af de gule sider. Samtlige medlemmer i de danske klubber betaler et årligt bidrag til Hjælpefonden Rotary Norden. Samtlige Rotarianere er forpligtet til at abonnere på et Rotary tidsskrift, og Rotary Norden er af RI godkendte som et regionalt Rotarymagasin. Det udgives i fællesskab af distrikterne i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Repræsentantskabet består af 5 medlemmer 1 fra hvert af de 5 lande valgt af landenes guvernører for en periode på 2 kalenderår. 6

7 Styrelsen på 5 medlemmer består af hovedredaktøren, hovedadministratoren, 2 delegerede fra repræsentantskabet samt formanden, som vælges på årsmødet. Samtlige 5 lande skal være repræsenteret i Styrelsen. Redaktionen udgøres af en lokalredaktør fra hvert af de 5 lande, der af repræsentantskabet vælges efter indstilling fra de respektive landes guvernører. Blandt lokalredaktørerne vælges efter en turnusordning en hovedredaktør. Administrationen består af en lokaladministrator fra hvert af de 4 lande, idet Island administreres fra Norge. De vælges af repræsentantskabet efter indstilling fra de respektive landes guvernører. Ud af kredsen vælges efter en turnusordning en hovedadministrator. Vedtægterne for Rotary Norden fremgår af de gule sider. 5. Guvernørens 4 funktionsår. Rotary distrikterne har følgende lovbundne opgaver, som guvernøren er ansvarlig for: Valg af repræsentant til Counsil on Legislation COL Nominering og valg af guvernør Afholdelse af PETS og Instruktionsmøde Afholdes af distriktskonferencen med distriktets årsmøde Hertil kommer klubbesøgene i såvel Litauen som i den danske del af distriktet samt utallige andre ledelsesmæssige opgaver. De lovbundne opgaver er beskrevet under Distriktet i de gule sider. Guvernøruddannelsen foregår i 3 regi: I distriktet i form af mesterlære I Rotary Danmark ved deltagelse i 2 DGN kurser I Rotary International ved deltagelse i GETS og Assembly begge er obligatoriske I det efterfølgende vil de væsentligste opgaver og uddannelsesmæssige tiltag blive beskrevet under de enkelte funktionsår District Governor Nominee DGN. Straks efter nomineringen, som typisk finder sted omkring årsskiftet, indtræder den kommende DGN i guvernørgruppen, hvor den vigtigste oplæring finder sted. I nominee året indtræder DGN i Rotary Danmarks Råd, hvor det første møde er vintermødet. Mødet med de øvrige DGN i Rotary Danmark regi bliver også starten på et centralt netværk de kommende år med gensidig inspiration, fælles planlægning og tiltag samt ofte starten på livslange venskaber. 7

8 Rotary Danmarks sekretær sørger for følgende i begyndelse af året: Opretter Rotary adresse med aktuel årstal for DG året RD stiller gratis Master Card Gold til rådighed inklusive rejseforsikring. Anvendelsen af kortet er for egen regning Bestiller visitkort for distriktets regning efter fotograferingen på første delen af RD s guvernøruddannelse Vigtige opgaver i den første del af året: Distriktskonferencen tid, sted og indhold - samt nedsættelse af udvalg i sin hjemklub. Afklaring af, hvem der skal fungere som AG, sidde i distriktsråd og distriktsudvalg m.v. og indgå de nødvendige aftaler. Finde et partnerdistrikt for GSE i DG året, såfremt DG ønsker denne aktivitet gennemført. GSE har de seneste år været fælles med Litauen. Tidsplan for DGN: Straks efter nomineringen indtræde i distriktets guvernørgruppemøder Ultimo juni. Kædeoverrækkelse i tiltrædende guvernørs klub. Ved denne lejlighed præsenteres DGN for første gang. Den første fredag i juli. Odense Carolinekildes klubmøde, hvor den nytiltrådte guvernør har sit første klubbesøg. September/oktober. Distriktskonferencen med ledsager. DGN præsenteres. Oktober/november. PrePETS. November DGN1 - heldagsmøde. Første led i guvernøruddannelsen i RD regi, hvor de 5 DGN mødes for første gang. Her koordineres datoerne for PETS og distriktskonferencerne. December/januar: Første møde i RDR - vintermødet. Februar DGN2. Anden og sidste del af guvernøruddannelsen i RD regi møde med overnatning med deltagelse af ledsager. Fotografering til visitkort. Marts. Deltage i PETS, hvor DGN bliver præsenteret. April. Teambuilding seminar for guvernørgrupper i RD regi. Juni. Rotary Danmarks Sommermøde over 2 dage med ledsager. Ultimo Juni. Kædeoverrækkelse. 8

9 5.2. District Governor Elect DGE. Elect året er et meget travlt år med rejseaktiviteter og detailplanlægning af guvernøråret. Her skabes grundlaget for et vellykket guvernørår. Fra årets start er der adgang til Dialogforum for DGE på RI s hjemmeside. Her kan blandt andet downloades samtlige formularer, og dem er der mange af. Tidsplanen for DGE er stort set identisk med DGN året dog med følgende væsentlige ændringer: Guvernøruddannelsen foregår nu i RI regi med ledsager DGE bliver selv ansvarlig for en stor del af aktiviteterne i distriktet AG gruppen forberedes til opgaven Deltagelse i Convention med ledsager Guvernøruddannelsen i RI regi forestås fuldt ud af RI, som i god tid fremsender vejledninger og materiale til brug for uddannelsen og i guvernøråret Governor Elect Training Seminar GETS. Afvikles I oktober sammen med Institute for Zone 15 og 16 - i alt 5 dage med ledsager. Fra onsdag til fredag GETS og fra fredag til søndag Institute. RI betaler for ophold og fortæring under GETS, distriktet betaler tilsvarende for Institute samt transporten. Distriktet betaler i første omgang udgifterne til GETS, idet afregningen fra RI først kommer i juli i guvernøråret sammen med de øvrige penge til dækning af udgifterne i guvernøråret (DG Allocations). Deltagelse i GETS er obligatorisk, og her deltager samtlige DGE ere fra de 2 zoner ca. 30 i alt, den indkommende præsident for RI eller dennes repræsentant, flere nøglepersoner fra RI s ledelse i USA samt repræsentanter for RI s Europa/Afrika kontor i Zürich. Programmet er intensivt og giver et rigtig godt indblik i de kommende opgaver som DG. Det er også her, man skaber sit første netværk såvel i RI ikke mindst til repræsentanterne fra Zürich samt blandt de kommende DG kollegaer. Der er tradition for her at træffe aftale med en nordisk DGE om gensidig deltagelse i det kommende års distriktskonferencer. Der er mange om buddet, så man skal være hurtigt ude. Invitationen kommer i god tid sammen med en del undervisningsmateriale. Det er givtigt at sætte sig ind i materialet, idet det anvendes slavisk på instruktionsseminarerne. Institute. De 2 zoners RI director er ansvarlig for programmet, som består af en række foredrag og indlæg samt kulturelle indslag. Forud for Institute og sammenfaldende med GETS afvikles 2 til 3 seminarer, som distriktsguvernørerne kan tilmelde nøglepersoner fra distrikterne til. 9

10 Assembly og Home Stay. Home Stay finder sted 1 uge midt i januar forud for Assembly. Der kommer typisk flere invitationer til Home Stay fra forskellige steder i USA, men i mange år har der været tradition for, at D-6980 i Orlando, Florida inviterer de danske distrikter sammen med ca. 10 distrikter fra andre dele af verden. Der er privat indkvartering hos en Rotary familie, og man skal være forberedt på at blive inviteret til et lokalt Rotary møde og komme med et indlæg. D-6980 laver et flot men anstrengende program. Ved tilmelding vil man blive opkrævet et symbolsk deltagergebyr på omkring 100 US$. Det er frivilligt at deltage i Home Stay, men det er en stor oplevelse, som man bør tage med. Assembly i San Diego, Californien, på Grand Hyatt Hotel strækker sig over 5 dage og er en unik oplevelse. Samtlige ca. 530 DGE ere med spouser deltager, og hertil kommer mere end 200 repræsentanter for RI. Deltagelsen er obligatorisk, ligesom man skal være til stede under samtlige aktiviteter, hvilket bliver kontrolleret. Indbydelsen kommer i god tid fra RI sammen med rigtig mange formularer og skemaer, men informationen er grundig. Home Stay i Orlando slutter typisk 1½ døgn før Assembly, så ved ankomsten til San Diego er der god tid til at opleve lidt af San Diego inden Assembly starter mandag morgen. Det er en god ide at tage imod et tilbud om Home Stay i en af de lokale klubber. Inden afrejsen til Assembly er der en del forberedelser at gøre sammen med de øvrige danske DGE blandt andet til bestilling af slips, tørklæder og pins m.v., såfremt man ønsker at indkøbe i fællesskab. RI betaler samtlige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med Assembly. Merprisen for at rejse over Orlando på udrejsen betaler man selv, og den opkræver RI, som også bestiller flybilletterne. Man skal ikke acceptere urimelige ventetider ved mellemlandinger i RI s forslag til rejseplan, ligesom man selv kan bestemme, hvilke selskaber, man vil flyve med. RI betaler overnatning fra dagen før Assembly starter samt til dagen efter afslutningen. Distriktet betaler for eventuel overnatning samt fortæring efter ankomsten fra Home Stay. Eventuel forlængelse af opholdet i USA efter Assembly er for egen regning Aktiviteter i distriktet. Det er DGE s ansvar at afvikle PETS og Instruktionsmødet, som er obligatorisk for de indkommende klubpræsidenter. Det har tidligere været et heldagsarrangement men har de seneste år været fordelt på 2 dage, PrePETS i oktober/november og PETS og Instruktionsmødet i marts. Der kan også være tilbud til klubberne i form af seminarer, som kan afholdes i såvel elect- som guvernøråret. Planlægningen heraf foretages i guvernørgruppen. 10

11 PrePETS afvikles som et aftenmøde startende med spisning. Deltagerkredsen er de indkommende klubpræsidenter samt relevante ressourcepersoner fra distriktsrådet. Fokusområderne er: DG s visioner og planer for det kommende år De forestående opgaver for klubpræsidenterne herunder sammensætning af bestyrelse Introduktion af AG erne Det er en god ide at afsætte god tid til AG ernes første møde med klubpræsidenterne fra deres områder. De deltagende klubpræsidenters klubber betaler deltagergebyr, som dækker omkostningerne. PETS og Instruktionsmødet er et eftermiddags- og aftenmøde. Deltagerkredsen er primært de indkommende klubpræsidenter og -sekretærer, men også andre interesserede fra klubberne kan deltage. Desuden deltager distriktsledelsen i det omfang, DGE finder det relevant. Der er tradition for, at den lokale klubpræsident i byen, hvor PETS afholdes, byder velkommen til byen. Forud for mødet fremsender RI en stor mængde håndbøger og informationsmateriale til anvendelse i distriktet og i klubberne. Materialet kan passende distribueres på mødet. Husk når bestillingsformularen kommer fra RI at få materialet til Litauen sendt direkte. På eftermiddagsprogrammet er der fokus på at give deltagerne fra klubberne en vifte af inspiration til det kommende års arbejde i klubledelserne, mens aftenprogrammet afvikles i en del for klubpræsidenterne og en del for sekretærerne og øvrige deltagere. DGE s møde med præsidenterne har fokus på de kommende klubbesøg m.v., og DGE kan med fordel allerede på dette tidspunkt have udarbejdet et udkast til besøgsplan samt udlevere Huskelisten til klubpræsidenterne bilag 1. Det er også her DGE forelægger sit budget for funktionsåret til godkendelse. Budgetforslaget udsendes sammen med indbydelsen i god tid forud for mødet. Distriktets kasserer er en god hjælp ved udarbejdelsen af budgettet. I budgettet indgår et beløb fra RDR, der gennem flere år har udgjort kroner. Beløbet er beregnet til at dække udgifter til den litauiske formand og sekretær med ledsageres deltagelse i den danske distriktskonference samt tilsvarende rejseaktiviteter til Litauen. I forlængelse af mødet er der tradition for, at AG erne mødes i grupper sammen med præsidenterne fra deres område. Instruktionen til sekretærerne har fokus på de mange praktiske opgaver, sekretæren skal løse såvel forud som i funktionsåret. Landssekretæren kan deltage som instruktør på mødet, i givet fald skal DGE koordinere datoen for PETS med de øvrige DGE er. Deltagernes klubber betaler deltagergebyr, som dækker omkostningerne. 11

12 PETS i Litauen. Den litauiske del af distriktet planlægger og afvikler selv deres PETS i marts måned. Der er typisk afsat 30 minutter til DGE s indlæg men stil også krav om af få et møde med de kommende AG ere der er 5. Det er en god ide at have udkastet til datoerne for klubbesøgene med til mødet. Vær ude i god tid overfor litauerne af hensyn til din kalender. PETS er en god anledning til at indlede netværksarbejdet i Litauen ikke mindst til den kommende formand for rådet. Aftal med formanden hurtigst muligt at få en oversigt over de kommende møder i rådet, så du kan deltage i nogle af dem, og anmod også om andre relevante datoer som distriktskonferencen og Rotariada. Sekretæren for Rotary i Litauen, Edita Katinaite-Kalciuniene (5) ), er en værdifuld samarbejdspartner. Få oplyst hos hende, hvor mange årgangsslips og tørklæder der skal bruges i Litauen, så du har dem med til PETS. DGN bør deltage som observatør og skal præsenteres. Seminarer. Der er tradition for at såvel distriktsledelse som -udvalg udbyder seminarer til klubberne som led i de visioner og mål, DG har for sit funktionsår. Nogle seminarer kan derfor med fordel afvikles i electåret, og den største tilslutning nås bedst ved afvikling i vintermånederne. Der opkræves deltagergebyr Guvernørassistenterne. Der henvises til distriktets vejledning for udpegning af AG bilag 2. Forud for første år som AG er vedkommende føl hos den fungerende AG og deltager på årets AG seminar i Rotary Danmark regi. Tidligt i DGE året indkaldes den kommende AG gruppe med henblik på forventningsafstemning og planlægning af gruppens rolle på PrePETS og PETS samt klubbesøgene herunder formøder Convention. Der er tradition for, at distriktets guvernør deltager i Conventions med ledsager i elect året for distriktets regning. Convention finde sted sidst i maj eller først i juni. Tilmeld i god tid, da der er stor rift om de kulturelle tilbud samt centralt beliggende hoteller. Det samme gælder booking af fly Kædeoverrækkelsen. DGE s hjemklub arrangerer og indbyder til kædeoverrækkelse. For klubbens regning indbydes distriktsrådet samt tidligere guvernører (også fra Litauen). Også den indkommende formand for rådet i Litauen inviteres. Alle med ledsagere. DGE sørger for, at der købes blomster til de 2 spouser. 12

13 Efter kædeoverrækkelsen præsenteres den indkommende DGE og DGN og der overrækkes nåle. Distriktet har en vandrelysestage, som lyser op i IPDG s hjem i past året og videregives ved kædeoverrækkelsen til den nye IPDG. Lysestagen forbliver i den danske del af distriktet og gives til IPDGD, hvis IPDG er fra Litauen District Governor. Så er guvernøråret endelig i gang. Der er rigtig mange opgaver i at tage vare på, og de vigtigste er angivet efterfølgende. DG Allocations Månedsbreve Governors Dish Klubbesøgene Deltagelse i møder i RDR regi Ansvar for møder i distriktet Distriktskonferencen Ansvar for distriktets hjemmeside Guvernørens økonomi - DG Allocations. I electåret skal der til RI indsendes en oversigt over de forventede rejseaktiviteter m.v., som danner grundlag for de midler, RI stiller til rådighed for DGN, DGE og DG året. Pengene overføres i juli måned i DG året med 70% af den tildelte sum tillige med 70% af et uddannelse og træningsbeløb, som distriktet kan disponere over på grund af, at distriktet omfatter klubber i 2 lande. Der medfølger udførlig vejledning samt et regneark til brug ved den løbende registrering. Det er en stor fordel løbende at registrere udgifterne i skemaet, som sammen med bilag skal indsendes til RI senest den 1. august i PDG året. Vær opmærksom på, at en del af litauernes trænings- og uddannelsesomkostninger i DGE året kan refunderes via DGA f.eks. til PETS og AG træning. Kørsel i øvrigt i de 4 funktionsår, som ikke dækkes af DG Allocations, godtgøres af distriktet efter statens takster for kørsel i egen bil Månedsbreve. DG har pligt til hver måned at udsende månedsbreve til distriktets klubber også klubberne i Litauen. Edita oversætter fra engelsk til klubberne i Litauen. Brevene til de danske klubber udsendes via distriktets nyhedsredaktør. 13

14 Governors Dish. Den sidste fredag i august afholdes årets golfmatch for Rotarianere med ledsagere i distriktet. DG s hjemklub står for arrangementet Klubbesøgene. Klubbesøgene er en central aktivitet og fylder tidsmæssigt rigtig meget ikke mindst på grund af rejseaktiviteterne til Litauen. Såvel for DG som for klubberne er det hensigtsmæssigt at få så mange klubbesøg afviklet i den første halvdel af året som muligt, så planlægningen heraf forud for de 2 PETS er vigtig. Sørg for at holde tiden omkring distriktskonferencen fri for klubbesøg, da der typisk kommer uforudsete aktiviteter vedrørende konferencen. Klubbesøg kan afvikles som intercity møder efter DG s valg. Såvel i Litauen som i den danske del af distriktet har AG erne en vigtig rolle i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af klubbesøgene. Efter besøget i den enkelte klub udfylder AG et skema over klubbens aktiviteter m.v. Skemaerne sendes til RI senest den 15. maj i DG året. Inviteres DG til klubjubilæer eller charterfester medbringes en gavecheck fra distriktet på et symbolsk beløb f.eks. 250 Litas eller 500 kroner. RI sender via DG lykønskningstelegram til jubilæer og charterbrev til nye klubber. DG sørger for indramning af charterbrevet. Klubbesøgene i Litauen kan på grund af sprog- og kulturforskelle samt store afstande give mange udfordringer. Edita kan levere fortegnelse over klubadresser samt og telefonnumre på klubpræsidenter og -sekretærer. Da klubberne ofte skifter mødetidspunkt og -sted, kan det være en fordel at have dialog med såvel AG som klubpræsident forud for besøget i den enkelte klub. En stor del af klubberne har møde om mandagen, så det vil være nødvendigt at flytte en del møder, såfremt klubbesøgene skal afvikles rationelt. Klubberne er meget forstående herfor. Mange af klubberne holder deres møder på et hotel, og i disse tilfælde er det en stor fordel at overnatte samme sted. Anmod klubberne om selv at sørge for en tolk til klubbesøgene. Mange klubber benytter lejligheden ved klubbesøget til at vise DG lokale projekter samt vise byens seværdigheder. De kulturelle forskelle medfører, at der ofte spises og tales under selve mødet Møder i Rotary Danmark regi. FU. I guvernøråret indtræder DG i RDR s forretningsudvalg, som afholder 4 til 5 møder i løbet af året. Formanden vil i god tid lave udkast til en mødeplan for at undgå konflikt med klubbesøgene. 14

15 RDU. DG indtræder også i bestyrelsen for RDU, medmindre der i guvernørgruppen er aftalt, at en anden fra guvernørgruppen end DG udfylder denne post. Denne mulighed er kommet for at sikre bedre kontinuitet i bestyrelsen. Rotary Danmarks Hjælpefond. DG er medlem af bestyrelsen i guvernøråret. Der afholdes et årligt bestyrelsesmøde i forbindelse med RDR s sommermøde. Forretningsudvalget sender løbende kopi af bevillingerne. Enkelte sager kan sendes til godkendelse i bestyrelsen Møder i distriktet. Guvernørgruppemøder afholdes ca. hver anden måned på guvernørens foranledning. Distriktsrådsmøder afholdes 1 eller 2 gange årligt. Umiddelbart forud eller i begyndelsen af året og eventuelt halvvejs. Frokostmøde for PDG. Den anden fredag i marts inviterer DG distriktets PDG til et frokostmøde, hvor DG orienterer om distriktets status Distriktskonferencen. Distriktskonferecen er årets begivenhed i distriktet. DG s hjemklub står for den praktiske gennemførelse, men distriktet bærer den økonomiske risiko. Af hensyn til aftaler med eventuelle fremmede foredragsholdere samt disponering af lokaleforhold er det nødvendigt at påbegynde planlægningen og nedsættelse af udvalg i hjemklubben allerede tidligt i nominee året. Følgende forhold omtales i det efterfølgende: Governors Dinner Program Årsmødet Gæster Governors Dinner. Fredag aften forud for konferencen inviterer DG til Governors Dinner typisk fra kl til kl Gæsterne er guvernørgruppen, rådsformand og sekretær fra Litauen, eventuelle gæstende guvernører fra nabodistrikter herunder D-1890 Nordtyskland samt RI Præsidentens repræsentant alle med ledsagere. Eventuelle gæster derudover efter DG s valg. Udgifterne er en del af det samlede budget for distriktskonferencen Program. Distriktskonferencen afvikles lørdag. Efter RI s bestemmelser skal der samlet være 8 timers Rotary relevant program. Repræsentanten for Præsidenten for RI skal formelt tilbydes 2 gange 20 15

16 minutters indlæg i løbet af dagen og aftenen, ligesom årsmødet også er en del af programmet. Herudover er der frit valg for DG til at sammensætte konferencens program. Der er tradition for, at repræsentanter for Inner Whel og Rotaract deltager. Frokosten afvikles efter traditionen i værtsklubbens regi. Der er tradition for, at der for ledsagerne arrangeres en ledsagertur. Lørdag aften er der festmiddag med efterfølgende dans, og kl overrækker IPDG med ledsager 2 Kentucky krus med indhold til DG og dennes ledsager. Historien bag Kentucky krusene samt opskriften på indholdet bilag Årsmødet. Årsmødet er distriktets generalforsamling. Dagsorden, samtlige beretninger samt det reviderede regnskab skal stilles til klubbernes rådighed senest 1 måned forud. IPDG er ansvarlig for færdiggørelse af beretninger og regnskab. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved IPDG 3. Godkendelse af regnskab ved IPDG eller distriktskasserer 4. Kommentarer til de udsendte beretninger 5. Valg af nomineringskomite for Distriktsguvernør 6. Status for indeværende år ved DG 7. Præsentation af DGE 8. Præsentation af DGN 9. Eventuelt Valg af nomineringskomite for DG sker ved lodtrækning. 6 klubber udtrækkes tilligemed 1 suppleant for hver klub. De 6 udtrukne klubber deltager ikke i lodtrækningen det følgende år. 1 repræsentant fra hver af de 6 klubber udgør nomineringskomiteen. Fordelingen af de 6 klubber mellem den litauiske og danske del af distriktet afgøres ved forholdstal på basis af klubbernes antal valgmænd jf. nedenfor. De senest år har fordelingen været 4 danske og 2 litauiske klubber. Kommer et punkt til skriftlig afstemning på årsmødet, kan klubber med op til 37 medlemmer stille med 1 valgmand, klubber med 38 til og med 62 medlemmer med 2 valgmænd, og klubber med 63 til og med 87 medlemmer med 3 valgmænd o.s.v. Bestemmelserne fremgår af RI Bylaws Artikel

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN Kære Præsident elect og klubsekretær 2011/2012! Nu er vi klar til det næste trin i vores forberedelse til Rotary-året 2011-2012. Vi mødes nemlig til PETS og instruktionsmøde i Aabenraa torsdag den 3. marts

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS Program for fredag d. 14. september 2012 15.00. 19.00. Ankomst og registrering på Hotel Opus 19.00. 20.30. Opus Surprise Buffet

Læs mere

Klub vedtægter Revideret

Klub vedtægter Revideret Klub vedtægter Revideret 2015.04.21 Klub vedtægter Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer med erhvervserfaring, der i fællesskab arbejder med at fremme kvinders

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DISTRIKT 45 DANSK KLUB NR. 105 DREJEBOG for klubbens bestyrelse Nedenstående retningslinjer skal vedtages på en generalforsamling og kan derefter kun ændres på en efterfølgende

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Distriktet kan også omfatte E-klubber efter Zonta International s bestemmelse.

Distriktet kan også omfatte E-klubber efter Zonta International s bestemmelse. 1 Forslag til Vedtægter for Zonta International Distrikt 13 1 Medlemsskab Distrikt-13 består af Zonta klubberne i Danmark, Island, Litauen og Norge. Distriktet er inddelt i 4 areas. Area 1 klubberne i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB Artikel 1: Navn 1. Klubbens navn er:. Artikel 2: Formål 1. At udvikle et netværk mellem unge i alderen 18-29 år af forskellig uddannelse, erhverv, samfundsopfattelse

Læs mere

Alle klubbens medlemmer skal være indstillet på aktivt at støtte og implementere Zonta Internationals mål.

Alle klubbens medlemmer skal være indstillet på aktivt at støtte og implementere Zonta Internationals mål. Zonta - Distrikt 13 - Area 01 - Danmark Standard for Klubvedtægter vedtaget på Landsmøde 2014 Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer i eller med erfaring fra

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK e-mail: ysmen@ysmen.dk

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK e-mail: ysmen@ysmen.dk Til præsidenterne i Distrikt Østjyllands klubber DGE, DGEE, webmaster og BF-assistent/skatmester (distriktsledelsen) RLM og RLME sektion Nord 2 Hermed indkaldes til distriktsrådsmøde Risskov, den 26. januar

Læs mere

Brønderslev Inner Wheel

Brønderslev Inner Wheel Brønderslev Inner Wheel Vejledning til bestyrelse og medlemmer Brønderslev Inner Wheel klub blev chartret den 30. oktober 1965. 1. Bestyrelse Bestyrelsen består af 7 personer: Præsident, pastpræsident,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Distriktskonference og gallamiddag

Distriktskonference og gallamiddag Folder 21/08/06 20:50 Side 1 Velkommen til Distrikt 1470 Distriktskonference og gallamiddag lørdag, den 30. september 2006 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39 Hillerød Kære Rotary medlem! Efter det største

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr.

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. Vedtaget på Landsmøde nr. 170, oktober 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee februar 2017 1 Navn og hjemsted Stk.1. Klubbens

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012 1.Juli 2011 30. Juni 2012 RI President Kalian Banerji Ritch within, to embrase humanity Distriktsguvernør Thomas Locht Past distriktsguvernør Torben Andreasen

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

VEJLEDNING og ARBEJDSPLAN for RÅDSSEKRETÆR

VEJLEDNING og ARBEJDSPLAN for RÅDSSEKRETÆR R159, R160, R163 1. Læs Rådets forretningsorden og beslutninger gældende for Dansk Inner Wheel Råd, der udførligt beskriver det arbejde i Rådet, som skal varetages af Rådssekretæren (RS). Der findes selvstændige

Læs mere

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter International Association of Y s Men s Club Ringkøbing Love og vedtægter Vedtægter for Ringkøbing Y s Men s club 1 Lederens opgaver Stk.1 Præsidenten Leder alle klub- og præsidiemøder Nedsætter alle faste

Læs mere

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Indhold 1. Formål med Håndbogen 2. Mission 2.1 Rotary International s mission 2.1.1 Årets Internationale Tema 2.2 Distriktets mission 3. Vision, fokusområder

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Anbefalede vedtægter for Rotaryklubber

Anbefalede vedtægter for Rotaryklubber Anbefalede vedtægter for Rotaryklubber Note: Disse vedtægter er kun vejledende og kan ændres af enhver Rotary klub for at passe til klubbens egne forhold, forudsat ændringerne ikke er i strid med standard

Læs mere

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp(25.2.2015) - side 2-3 Nye statutter for Lions Pris version 2 - side 4-6 Statutter

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park.

Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. 1 OPLÆG Vedtægter for Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Stk. 2. Beboerrepræsentationen har

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter. LC Søllerød LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER. Vedtaget på Generalforsamling d. 15.april 2009 version 01. Side 1

Vedtægter. LC Søllerød LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER. Vedtaget på Generalforsamling d. 15.april 2009 version 01. Side 1 LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER Vedtægter LC Søllerød Enkelte rettelsers udestår. Vedtægter 15.04.2009 - version 01 Side 1 Vedtægter Lions Club Søllerød. Indholdsfortegnelse. Side 1. Formål....... 2 2. Tilknytning

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium.

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Nærværende samarbejdsaftale er baseret på vedtægterne for Dansk Retriever Klub samt en revidering af dokumenterne Samarbejdsaftale

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark

Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark NAVN OG MOTTO 1 Regionens navn er Y s Menettes Region Danmark under The International Association of Y s Men s Clubs, og dens motto er: At vedkende sig

Læs mere

Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber

Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber Planlægningsvejledning for effektive rotaryklubber er beregnet på at hjælpe rotaryklubberne til at opsætte mål for det kommende år. Formularen

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 Februar 2008 I overensstemmelse med Rotary International s retningslinier

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring

Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring (Vedtaget den 6. juni 2016) Side 1 Vedtægter 1 Præsidiets opgaver Præsidenten har den overordnede ledelse af klubbens arbejde holder kontakt med udvalgsformændene

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Administrativ praksis

Administrativ praksis Administrativ praksis Landsstyrelsen 2015-2016 Administrativ praksis Landsstyrelsen Dette hæfte er udarbejdet til brug for nye landsstyrelsesmedlemmer og beskriver nogle af de administrative rutiner, det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken.

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken. Vedtægter for landsorganisationen KRIS 1 Navn og hjemsted 1. Landsorganisationens navn er Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte, forkortet og i det følgende benævnt KRIS. 2. KRIS er landsdækkende

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark

VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Vedtaget på Landsmøde nr.. 170 oktober, 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee February 2017 Navnet er Inner Wheel Danmark. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04.

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04. Vedtægter Oprettet: Torsdag, 27 juni 2013 11:29 Senest opdateret: Onsdag, 04 juni 2014 15:20 Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub 1 Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for familier

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010)

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010) ------------ Vedtægter for Frit Forum København ------------ (Vedtaget den 27. marts 2010) Navn 1 Foreningens navn er Frit Forum København Socialdemokratiske Studerende, eller Frit Forum København. Foreningen

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13

Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13 Revideret 120528 120806 pkt. 10 Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13 Møder. Bestyrelsesmøder 2 Distrikts- og landsmøde 2-3 Forårsdistriktsmøde 3-4 Instruktionsmøde/kædeoverrækkelse 4

Læs mere

CRUISE COPENHAGEN NETWORK VEDTÆGTER

CRUISE COPENHAGEN NETWORK VEDTÆGTER CRUISE COPENHAGEN NETWORK VEDTÆGTER Vedtaget på Foreningens Ekstraordinære Generalforsamling den 10. november 2017. 1 Navn og formål 1.01 Foreningens navn er Cruise Copenhagen Network. 1.02 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR Haderslev, den 26. september 2010 INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR Onsdag den 10.november 2010, klokken 18.00 21.30 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Kære Præsident 2010-11! Som tidligere

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB)

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB) VEDTÆGTER for Slagelse Mountainbike (SMTB) Stiftet 16. april 2008 www.slagelsemtb.dk E-mail: smtb.bestyrelse@gmail.com medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) under Danmarks Cykle Union (DCU) og De Danske

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Generelle retningslinjer... 2 2 Bestyrelsen... 2 3 Forretningsudvalget... 3 4 Årsmøde... 3 5 Oktoberarrangement... 4 6 LL-klubben...

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for CISV Danmark

Vedtægter for CISV Danmark Vedtægter for CISV Danmark 1 - Navn, tilknytning, hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er CISV Danmark. Stk. 2 - Foreningen er internationalt tilsluttet CISV International. Stk. 3 - Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for ICOM Danmark

Vedtægter for ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Vedtaget på ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor ICOM Danmark er nationalkomitéen i ICOM for det danske rigsfællesskab

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere