Præsentation af Dansk Erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af Dansk Erhverv"

Transkript

1 1

2 , Vester Farimagsgade Præsentation af, Børsen 2 3

3 Velkommen til Det er med stor glæde, at vi præsenterer. En erhvervsorganisation med en størrelse og evne til at præge den politiske dagsorden og kompetence til at sætte nye standarder for rådgivning af virksomheder. Erhvervslivet har fået en ny hovedorganisation. Med medlemsvirksomheder og 100 brancheorganisationer tilbyder et unikt fællesskab med fokus på politisk gennemslagskraft og konkurrencedygtig virksomhedsrådgivning. vil sikre, at rammevilkårerne for at drive virksomhed i den globale konkurrence bliver tilpasset medlemmernes ønsker. Vores politiske indflydelse bruger vi til at skabe bedre konkurrencekraft for vores medlemmer i både Danmark og i udlandet. Med mere end 200 ansatte, der tæller jurister, økonomer, konsulenter og andre medarbejdere, har kritisk masse til at yde virksomheder en rådgivning, som ikke fås andre steder. Vi tilbyder en tæt dialog og bidrager positivt til medlemmernes indtjening og udvikling. tilbyder tre typer af medlemskab, som er målrettet erhvervslivets behov for differentieret rådgivning og eventuelle ønske om overenskomster. Vores medlemstyper er unikke, og kontingentet er konkurrencedygtigt i sammenligning med andre udbydere af politisk interessevaretagelse og rådgivning af virksomheder. favner bredt, men giver samtidig plads til, at det enkelte medlem eller den enkelte brancheorganisation kan bevare selvstændigheden og øve politiske indflydelse. Poul Erik Pedersen Torben Qvist Formand Næstformand Poul Erik Pedersen, formand Torben Qvist, næstformand 4 5

4 Vores mere end 200 medarbejdere står til enhver tid parate til at hjælpe din virksomhed med præcis de udfordringer, du står overfor. Vi anser det for vores vigtigste opgave at være tæt på medlemmerne og yde en rådgivning og service, der ikke fås bedre andre steder. Det er s mission at gøre det attrakttivt at drive erhvervsvirksomhed og at varetage virksomhedernes interesser inden for såvel ansættelsesretlige som lovgivningsmæssige forhold. yder dybdegående rådgivning til medlemmerne og hjælper med at løse virksomhedens udfordringer. Vi går direkte ind i den enkelte sag og følger den om nødvendigt til dørs gennem hele retssystemet. Vores rådgivningsydelser er med til at skabe en udvikling og vækst, som kan måles direkte på bundlinien. tager udgangspunkt i virksomhedens lokale, nationale og globale situation. Vi har kontor i de større byer i Danmark og i Bruxelles. Vi samarbejder med erhvervsorganisationer i alle lande i verden og er repræsenteret i Eurocommerce, Eurochambres og European Business Services Round Table. Som Chamber of Commerce i Danmark er vi en del af et internationalt netværk af organisationer, og vores samlede internationale engagement gør os i stand til at yde en stærk international rådgivning. har fokus på medlemmerne Katia K. Østergaard, direktør Søren B. Henriksen, direktør Lars Krobæk, adm. direktør Kim Munch Lendal, direktør 6 7

5 Hvad tilbyder Politisk interessevaretagelse DANSK ERHVERV BASIS Alle medlemmer af bliver medlemmer i Basis. Basis yder politisk ansættelsesret og generel erhvervsret. Basis giver også adgang til international rådgivning. konferencer. Basis giver også adgang til fordelagtige medlemsrabatter. Basis Hotline rådgivning Internationale forhold lobbyvirksomhed, analyser og lovforberedende arbejde. Juridisk Hotline giver medlemmerne adgang til at Medlemmerne af Basis får medlemsblad, din virksomhed? Generel og særlig medlemsinformation ringe eller maile og få rådgivning og sparring inden for DANSK ERHVERV FULL-SERVICE pjecer og elektronisk nyhedsformidling samt adgang til tilbyder tre typer medlemskab, som er tilpasset medlemmernes behov. Med vores muligheder for differentieret medlemskab er det op til medlemmerne selv at vælge, hvor meget rådgivning de ønsker, og om de ønsker adgang til overenskomster og andre ydelser på DA-området. Alle medlemmer er med i Full-Service Alle ydelser i Basis plus: Dybdegående, individuel juridisk rådgivning Advokatbistand ved retsafgørelser Rådgivning om uddannelse og udvikling Nyt servicekoncept Et medlemskab i Full-Service bygger oven på Basis-medlemskabet og giver adgang til alle ydelserne i Basis samt en række målrettede individuelle tilbud. Det gælder dybdegående virksomhedsrådgivning, hvor vi bidrager til at optimere driften af virksomheden. Vi yder rådgivning og vejledning på uddannelses- og HR-området og holder kurser inden for en lang række områder, som er vigtige for medlemmernes udvikling. Full-Service giver adgang til en lang række ledelses- og rådgivningsværktøjer, som er en vigtig generator for øget indtjening for medlemmerne. Full-Service tilbyder advokatbistand ved retsafgørelse fra byret til Højesteret og fungerer som et fuldservicerende advokatkontor med speciale inden for alle de områder, som vores medlemmer efterspørger. Basis og har mulighed for dybdegående rådgivning og DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER politisk interessevaretagelse ved medlemskab af Dansk Erhverv Full-Service. Adgang til DA-området kræver ud over Full-Service også medlemskab af Arbejdsgiver. Arbejdsgiver Alle ydelser i Basis og Full-Service plus: Arbejdsmarkedspolitisk interessevaretagelse Juridisk rådgivning og advokatbistand på overenskomstområdet Erhvervsfaglige uddannelser Overenskomstforhandlinger og overenskomstkoordinering Et medlemskab af Arbejdsgiver omfatter alle de beskrevne ydelser i Basis og Full-Service samt adgang til ydelser på DA s virkefelt. Som medlem i Arbejdsgiver får du arbejdsmarkedspolitisk interessevaretagelse med et særligt fokus på arbejdskraft og arbejdsmarkedslovgivning, du får juridisk rådgivning og advokatbistand på overenskomstområdet samt adgang til attraktive overenskomster. Arbejdsgiver tilbyder individuel og dybdegående sagsbehandling af den enkelte sag. Vi yder advokatbistand i forbindelse med såvel fagretlige som civilretlige sager fra byret til Højesteret samt i det arbejdsretlige system og ved faglige voldgiftsretter. Medlemsvirksomheder tilbydes deltagelse i DA-relaterede råd og udvalg, adgang til DA-lønstatistikker og rådgivning gennem branchearbejdsmiljøråd (BAR). 8 9

6 GLOBAL KONKURRENCEKRAFT DET SKAL KUNNE BETALE SIG AT YDE EN INDSATS ALLIANCE MED DEN OFFENTLIGE SEKTOR Danmark skal være en aktiv spiller i udviklingen af Lysten driver kun en del af værket. De økonomiske Gevinsterne ved offentlig-privat samarbejde er nye globale markeder. Vores konkurrencekraft skal incitamenter spiller også en vigtig rolle. Lovgivnin- mangfoldige og store. Danmark går glip af et stort sikres gennem overblik over, hvor i verden ny viden gen skal derfor understøtte den enkelte borgers uudnyttet potentiale. Et større privat marked for bliver skabt, og danske virksomheder skal formå at incitament til at yde en ekstra indsats og motivere offentlige velfærds- og serviceopgaver vil resul- udnytte denne viden i deres udvikling. Det kræver, virksomhedernes virkelyst. tere i både bedre kvalitet og service, men også i Politisk slagkraft og fokus at konkurrencen kommer til at foregå på fair vilkår, hvilket indebærer, at der arbejdes for, at restriktioner, handelshindringer og barrierer på globalt DE MEST INNOVATIVE VIRKSOMHEDER En høj innovationsaktivitet er en altafgørende kon- nye kompetencer og innovation i erhvervslivet. Dette styrker virksomhedernes konkurrencekraft og dermed grundlaget for større vækst, eksport og plan skal fjernes. kurrenceparameter fremover. Et globalt orienteret beskæftigelse. innovativt samfund kræver rammebetingelser, der EU OG DANMARK stimulerer forskning og innovation i hele værdi- EN SERVICEORIENTERET INFRASTRUKTUR arbejder med alle politiske problemstillinger, som medlemmerne er påvirket af. vil gøre sig særligt gældende på syv erhvervspolitiske områder af stor betydning for det danske erhvervsliv. Liberaliseringen af markederne i EU har på mange områder været en stor succes, men der er lang vej igen. Det indre marked er reelt et hjemmemarked for mange danske virksomheder, og EU-lovgivningen er i stigende grad afgørende for de rammer, som erhvervslivet arbejder under. Det er derfor kæden fra design-, ide- og konceptudvikling til distribution, markedsføring og salg. BRANDING AF DANMARK Danmark skal anerkendes som et attraktivt land at bo i, investere i, eksportere fra og være turist En velfungerende infrastruktur er afgørende for at sikre udviklingen af det videnbaserede samfund. Der skal sikres optimale rammer for udviklingen og udbygningen af alt lige fra veje, jernbaner, lufthavne til energiforsyning, postomdeling og digital infrastruktur. Desuden skal der satses på bredbånd afgørende, at dansk erhvervslivs interesser bliver i. Andre lande har allerede indset vigtigheden af og andre tekniske overførsler med henblik på at varetaget på alle niveauer. at markedsføre sig selv og afsætter væsentlige gøre information og generel logistik til en del af ressourcer til den nationale branding. Derfor skal vores konkurrenceparameter. indsatsen med at brande Danmark i udlandet udbygges og intensiveres

7 Brancheforeninger Agenturnet Dansk Blomsterhandlerforening Den Danske Boghandlerforening Fødevarebranchen.dk Medicobranchen.dk Brancheforeningen for Bygningsautomation, BBA Dansk Diagnostika- og Laboratorieforening, DADIF Den danske Fondsmæglerforening Fødevareimportører i Danmark, FØD Netværket Tekniske Leverandører, NTL repræsenterer brede erhvervs interesser gennem medlemmerne og branche organisationerne. Det er vigtigt, at de enkelte erhvervsområder selvstændigt kan øve politisk indflydelse, sikre prioritering af opgaver, igangsætte initiativer og skabe debat. Derfor etablerer erhvervsfora med udgangspunkt i brancheorganisationer og medlemmernes interesser. Brancheforeningen for Gear og Gearmotorer, BGG Brancheforeningen for Hydraulik og Pneumatik, BHP Brancheforeningen for Industriel Automation, BIA Brancheforeningen for kontor og papir i Danmark, KONPA Brancheforeningen for Personligt Arbejdsmiljø, BPA Brancheforeningen For Public Relations Virksomheder, BPRV Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr, BFS Brancheforeningen for Teambuilding og Ledertræning, BFTL Brancheforeningen for Tolkebureauer i Danmark, TBBF BørneTeaterSammenslutningen, BTS Camping Branchen Danmarks Fiskehandlere Danmarks Fotohandler Forening Danmarks Handelsstandsforeninger Danmarks Optikerforening Danmarks Rejsebureauforening Danmarks Restauranter og Cafeer, DRC Danmarks Sportshandler Forening Dansk Automat Brancheforening Dansk Ejendomsmæglerforenings Sekretariat, DE ssammenslutning, DESA Dansk Franchisegiver Forening, DFF Dansk Isenkram Forening Dansk Postordre Handel Dansk Textil Union, DTU Dansk Transport og Logistik, DTL Dansk Værktøjsmaskinforhandler Forening, DVF Danske Cykelhandlere Danske Designere Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, DEB Danske Guldsmede og Urmagere Danske Havecentre Danske Helsekostforretningers Brancheforening, DHB Danske Korn- og Foderstof- Im- og Eksportørers Fælles organisation, DAKOFO Danske Møbelhandlere Danske Speditører De Grafiske Fags Leverandørforening af 1927 Den Danske Forlæggerforening Dentalbrancheforeningen, DBF Dansk Fitness & Helse Organisation, DFHO De Samvirkende Købmænd, DSK Ejerlederne Erhverv Århus Feriehusudlejernes Brancheforening Foreningen af Danske Importører i Chokolade- og Konfekture-Branchen Foreningen af Hoteller, Restauranter & Kroer, HR&K Foreningen af Registrerede Revisorer, FRR Foreningen af Små Teatre, FAST Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Foreningen af Sygeplejevikarbureauer i Danmark, FASID Foreningen af Vikarbureauer i Danmark, FVD Foreningen for InformationsTeknologi og Kommunikation, ITK Forsikringsmæglernes Brancheforening, FB Fotobranchens Leverandørforening Frugtindustriforeningen for fabrikanter og importører af frugt, bær og grøntsager Fødevareleverandørforeningen Fødevarer til Medicinske Formål, FMFNET GenvindingsIndustrien, GI Grossistforeningen for Isenkram-, Glas- og Porcelænsbranchen, IGP Guldsmedebranchens Grossistforening Helsebranchens Leverandørforening, HBL Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet, HORESTA ILIK/HST Industri og Handelskammeret Odense-Fyn International Chamber of Commerce, ICC Danmark ISOBRO IT-Branchen, ITB Jobrådgivernes Brancheforening Kemikaliebranchen Legetøjsbranchens Fællesråd, LF Leverandørforeningen for Transportabelt Elværktøj og Havebrugsmaskiner, LTEH Lægemiddelindustriforeningen, LIF Optikbranchens Leverandørforening ProAgro Professionel Elektronik, PE Rørforeningen - Foreningen af danske VVS-Grossister Sammenslutningen af Bestillingskontorer, SAB Sammenslutningen af Danske Oversættelsesvirksomheder, SDO Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker i Danmark Textil & Tøj, Brancheforeningen for Im- og Eksportører Textilhandlerforeningen for København The Danish ebusiness Association, FDIH Vejle Handelskammer Vikarbureauer Certificeret i Danmark, VICE Vin og Spiritus Organisationen i Danmark, V.S.O.D. VVS og El-Tekniske Leverandørers Brancheforening, VELTEK Værktøj og Værktøjsmaskiner, VOV Øresund Industri & Handelskammare, ØIHK Aabenraa Erhvervsforening 13

8 , Børsen Medlemskab til konkurrencedygtig pris Kontingentet til er beregnet ud fra lønsum og er konkurrencedygtigt sammenlignet med andre organisationers lignende tilbud. Eksempler, t.kr.: Ansatte Basis I alt p.a. Full-Service I alt p.a. Arbejdsgiver I alt p.a. Med de tre typer af medlemskab er medlemmer garan teret, at de kun betaler for de ydelser, som de ønsker adgang til. Til højre er angivet en række eksempler på, hvad det koster at være medlem af enten Basis, Full- Service, der også omfatter ydelserne i Basis, eller Arbejdsgiver, som omfatter alle ydelser på DA- området samt ydelserne i Basis og Full-Service , Vester Farimagsgade 15

9 Børsen 1217 København K Tlf

fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem

fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem INDHOLD 03 VI STYRKER FREMTIDENS ERHVERV 04 RÅDGIVNING OG HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED 05 VI ARBEJDER FOR DIN VIRKSOMHEDS OG DIN BRANCHES INTERESSER 06 SÅDAN

Læs mere

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 7. nummer september 10 Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Danske virksomheder oplever i stigende grad, at kunderne stiller krav om digitalisering.

Læs mere

Valgfrihed Kundenærvær Udsyn Politisk styrke Fra politik til rådgivning

Valgfrihed Kundenærvær Udsyn Politisk styrke Fra politik til rådgivning Valgfrihed Kundenærvær Udsyn Politisk styrke Fra politik til rådgivning Med 20.000 medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger tilbyder Dansk Erhverv et unikt fællesskab med fokus på politisk gennemslagskraft

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Giv din virksomhed et teknologispring

Giv din virksomhed et teknologispring Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 6. nummer juli 10 Giv din virksomhed et teknologispring Nu har du chancen for at sætte innovation på dagsordenen i din virksomhed. DTU søger små og

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 1 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 Hermed fremlægges bestyrelsens udkast til en strategi for de kommende år. Bestyrelsen finder, at der ligger store

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Mad mellem mennesker

Mad mellem mennesker Mad mellem mennesker En motor for vækst og velfærd i offentlige måltider og lokale fødevareerhverv Kommunepartnerskabet Kommunerne Hjørring, Holbæk, Holstebro, Hvidovre, Ringkøbing-Skjern, Roskilde samt

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere