Assentorp StenmagleVandløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Assentorp StenmagleVandløse"

Transkript

1 Februar 2014 Nr. 57 Assentorp StenmagleVandløse Budbringer Medlemsblad for Stenmagle Bylaug Flyers bøger hæfter digitaltryk Brevpapir bannere plakater skilte Foldere konvolutter kopi brochurer Speciale i digitaltrykte bøger i små oplag Rønnevej 4 Stenmagle 4295 Stenlille

2 Små ord fra formanden Fastelavn søn 2. mar Kære naboer i lokalområdet Så er jul og nytår ovre juletræet slukket og væk, og vi nærmer os foråret, som vi alle glæder os til. Det var dejligt, som formand, at se så mange mennesker møde op til vores arrangement sammen med kirken og julemanden. Vi fik tændt juletræet, fik gløgg, sodavand, godteposer og hvad der ellers hører til. Foråret betyder også, at vi skal have vores årlige generalforsamling. Denne gang 19. marts. Du kan se indbydelsen på side 4. Vi skal også have fastelavn sammen med kirken endnu engang. Se næste side. Vi skal have bygget vores legeplads og gjort noget ved Fattighuset. Det skal vi have fundet ressourcer til. Der er rigtigt mange mennesker her i vores lille samfund, som er med til at gøre en forskel i lokalsamfundet, og det skal I have tak for. Jeg håber I vil være lige så aktive i det kommende år til fælles glæde for os alle. Jeg håber at se rigtigt mange mennesker til generalforsamlingen og fastelavnsfesten, her lige om et øjeblik. Hilsen formanden Du er vel medlem af Stenmagle Bylaug? Vi har allerede nu her i nov.-jan. fået indbetaling fra 70 medlemmer, og i 2013 var vi 104 husstande, så det tegner fint. Vi vedlægger derfor igen et indbetalingskort, så vi kan få de sidste med. Vi kunne godt bruge fornyelse i bestyrelsen. Husk derfor at komme til generalforsamlingen onsdag 19. marts for at blive rigtig personlig aktiv og få mest indflydelse. Vedlagte indbetalingskort dækker medlemsskabet for 2014 fortsat kun kr. 100,- pr. husstand. Du kan også bankoverføre direkte til vores konto reg kto men husk at skrive navn og adresse, tak. Preben Kom og slå katten af tønden søndag den 2. marts. Vi starter i Stenmagle Kirke kl Efter gudstjenesten går vi over gaden til Stenmagle Forsamlingshus, hvor vi slår katten af tønden. Kirken serverer, i samarbejde med Stenmagle Bylaug, pølser med brød, fastelavnsboller, kakao, kaffe og te. Øl og vand kan købes. Der er præmier til kattekonger og -dronninger. Vi ser frem til nogle fornøjelige timer. Hilsen Birte A. Ny kropsholdning v/tina Madsen, Rolf metode terapeut v/susanne Richardt Enghavevej 10A Stenlille Åbent: ti-fr lø sø-ma lukket Tlf Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed Har du et akut problem, som f.eks. hold i nakken eller en iskiasnerve, der gør ondt? Blid bindevævsmassage løsner og kommer i dybden her og nu. Er du træt af tilbagevendende problemer i f.eks. nakke, skulder, ryg eller ben? Ved at arbejde med kropsholdningen er det muligt at komme til bunds i problemerne. Genfind balancen og bevægeligheden med et Rolf metode forløb! Tina Madsen, Mejerivej 18, Stenmagle, 4296 Nyrup, Tlf.: Budbringer nr. 57 februar 2014 Budbringer nr. 57 februar

3 Indkaldelse til Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, onsdag den 19. marts kl i Fattighuset, Stenmaglevej 5 i Stenmagle. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandsberetningen fremlægges til godkendelse. 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. Se andetsteds i bladet. 4. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 5. Budget fremlægges. Se andetsteds i bladet. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg til bestyrelsen. Marianne Justesen og John Kristiansson er begge på valg for en ny 3-årig periode. Vinni Jensen (indtrådt efter Henriette Grane) er på valg for en 2-årig periode. Der skal vælges 2 suppleanter samt revisor. 8. Eventuelt Efter generalforsamlingen er bylauget vært med en let anretning. Kom så! Vi skal have nye friske kræfter ind i bestyrelsen. Der må ske lidt fornyelse. Stenmagle for længe siden Af Holger Jørgensen, fhv. overlærer på Stenmagle Skole. Stenmagle ligger i en egn, hvor der langt tilbage i historien har været bebyggelse. Egnen har bopladser fra bl.a. Maglemosekulturen ( f.kr.) og fra Ertebøllekulturen (indtil 2000 f.kr.). Stenmagle by ligger i ca 40 m højde, lidt højere end det omgivende land, med Præstebakken (54 m) som top. Det omgivende land lå i perioder tildels under vand, med undtagelse af de mange højdepunkter i Assentorp-området som Maglebjerg (44 m), Ravnholt Banke (42 m), Kastmosebjerg (45 m) og Sønderbjerg (48 m). Der er fundet dele fra yngre stenalder ved udgravning til Rønnevej 5, og der er fund i Engkrogen fra ældre stenalder. Fra Vikingetiden ( e.kr.) er der fundet en sølvarmring ved Stenmagle Møllegård, og ligeledes er der fundet hovedet af en jernøkse fra denne tid, nord for Stenmagle på Holmsgårds jord. Alle disse ting viser, at byen er placeret på gammel historisk grund. Der har med rimelighed været en samlet bebyggelse fra jernalderens begyndelse ca. 400 f.kr. Agerbruget kom til Danmark i overgangen mellem ældre og yngre stenalder. Bopladserne fra den yngre stenalder ligger oftest på sandet eller muldet (let) jord. Disse løse jorder var lettere at bearbejde med datidens landbrugsredskaber. Mange byer får deres alder dateret ved hjælp af navnet. Vi ved, at Assentorp og Nyrup (1198 Nytorp) er datterbyer fra Stenmagle (altså nybyggerbyer) opstået på grund af for stor befolkning i Stenmagle i forhold til jordarealet. Endelser som -rup, -drup, -trup og -torp henviser til at det er en udflytterby modsat adelsbyen. Endelsen -magle betyder stor og står i modsætningsforhold til endelsen -lille. Her er måske i århundreder før kristendommens indførelse sket en udflytning på grund af pladsmangel. Det har så været oplagt at flytte sydpå til bakken der (Galtebjerg). Fortsætter længere omme i bladet Brugskunst Salg af pileflet Alt i blomsterbinderi Bryllup Begravelser Dekorationer Fest Hverdag Find os også på Facebook v/heidi Hansen, Ugerløsevej 12, 4296 Nyrup Åbningstider Onsdag-fredag Lørdag Budbringer nr. 57 februar 2014 Budbringer nr. 57 februar

4 JOHNNY ROLSTED SORØVEJ 96, 4296 NYRUP MOBIL Budbringer nr. 57 februar 2014 Budbringer nr. 57 februar

5 Lidt Stenmagle-datoer Husk at holde dig orienteret via Stenlillekalenderen - se MARTS Søndag 2. marts kl FASTELAVN i Stenmagle Kirke i samarbejde med bylauget. Søndag 2. marts ca. kl. 15 (efter oprydningen i Forsamlingshuset) bestyrelsesmøde samme sted. Onsdag 19. marts kl i Fattighuset, Stenmaglevej 5. Bylaugets generalforsamling. APRIL MAJ Onsdag den 7. maj Foredrag om en klokke i Stenmagle Kirke. Tirsdag den 27. maj Aftenkirketur til Skibby Stenmagle Bylaug BUDGET 2014 Ark1 Regnskab 2013 Budget 2014 Annonceindtægter Budbringer kr ,00 kr ,00 Medlemskontingenter kr ,00 kr ,00 Fonde og tilskud kr ,35 kr 2.500,00 Diverse og renter kr 511,52 Juletræ indtægter (fra MR 2012) kr 1.442,35 kr 2.477,00 Fastelavn indtægter kr 2.597,31 kr 2.600,00 Sankthans-indtægter kr 5.904,00 kr 1.000,00 Indtægter total kr ,53 kr ,00 Budbringer tryk kr ,00 kr ,00 Porto og udbringning kr 212,00 kr 400,00 Gebyrer kr 314,00 kr 500,00 Kontorhold kr 283,00 kr 300,00 Internet kr 220,00 kr 300,00 Mødeomkostninger kr 235,45 kr 400,00 LAL og kulturhus kr 900,00 kr 900,00 Gaveudgifter kr 1.650,00 kr 2.000,00 Juletræ ud kr 2.477,93 kr 2.500,00 Fastelavn ud kr 2.597,31 kr 2.600,00 Sankthans ud kr ,30 kr 3.000,00 Sikkerhedskursus kr 4.517,10 kr 0,00 temadag for frivillige kr 600,00 kr 0,00 Cykeltur kr 300,00 kr 0,00 Affaldsindsamling kr 156,40 kr 0,00 generalforsamling ud kr 928,53 kr 1.000,00 Bestyrelsesarrangementer ud kr 2.612,30 kr 3.500,00 Fattighuset ud kr 740,85 kr 5.000,00 Legeplads kr 5.000,00 Udgifter total kr ,17 kr ,00 RESULTAT kr 1.573,36 kr ,00 Rabat 15% Marts/April V / Johnni Johansson Engkrogen Stenlille . Mobil Side 1 8 Budbringer nr. 57 februar 2014 Budbringer nr. 57 februar

6 Det er vanskeligt nøjagtigt at sige, hvor gammel byen er, men den har engang været en samling huse omkring en større gård Stenmagle Gård eller Øxneskov. endnu engang kaldtes abbeden til for at modtage den samme gave af en døende, som var blevet betænkelig ved, hvad der nu forestod ham. Under Øxneskov hørte hele Stenmagle by samt Nyrup og Assentorp, hvis indbyggere alle var fæstere under Sorø Kloster. De var blevet skænket til klosteret af Esbern Snares søn Johannes. Der er ingen fund eller optegnelser, der viser hvor præcist storgården har ligget, men mon ikke den har ligget omkring hvor Holmsgård i dag ligger. Kirken er fra 1100-tallet, og det må formodes, at det har været stormanden fra Øxneskov, der har bygget og ejet kirken i starten. I 1370 kaldes Stenmagle for Stenløsæ maglæ (løsæ = eng. overdrev og maglæ = stor eller mange). Her var altså byen med de mange store sten og de store engarealer. Stednavnebøger fortæller, at byer der ender på løse, er byer, som stammer fra omkring 400 f.kr. og at løse oftest knytter sig til naturforhold, i dette tilfælde eng. Sorø Kloster er anlagt i 1100-tallet af Hvideslægten. Det voksede sig til at være et af Danmarks største og rigeste klostre (Cistercienserkloster) og ejede jord og byer mange steder. Esbern Snare skænkede allerede i levende live klostret forskellige gaver, og efterfølgende kom det til mange stridigheder om jord og magt. 9 år efter Esbern Snares død, lå hans næstældste søn Johannes, Valdemar Sejrs marsk, i 1213 for døden i Lübeck. Han må vel, som munkene skildrer det, være blevet ramt af samvittighedsnag, og han lod derfor abbed Gaufrid fra Sorø kalde til sig, og tilskødede ham, efter at have modtaget den sidste olie af hans hænder, hele Stenmagle Gård og By nord for Sorø, med de tilliggende landsbyer Nyrup og Assentorp. Men den gang var der gang i det. Broderen Absalon Fed, der skildres som en grusom og havesyg mand, tog med magt det hele i besiddelse, og munkene var ude af stand til at gennemføre deres krav derpå. 18 år forløb, så straktes også Absalon Fed på sit sidste leje, og I 1213 kom klostret da i besiddelse af den store ejendom, men før året var omme, gjordes den det påny stridig, denne gang af Esbern Snares to døtre ved deres ægtefæller, de mægtige riddere Peder Strangesøn til Kalundborg og Andres Grosøn til Tersløse, Ulfeldternes stamfader. Nu indankede munkene imidlertid sagen for paven, der nedsatte en voldgiftsdomstol bestående af ærkebispen af Lund og bisperne af Roskilde og Viborg, og for disse høje gejstlige herrer førtes en langstrakt proces, som endte med, at klostret i januar 1233 fik det omstridte Stenmagle Gods tilkendt. Dermed var sagen imidlertid langtfra endelig afsluttet. Andreas Grosøn respekterede ikke kendelsen, og fortsatte sin strid med klostret, og en skønne dag (måske først efter Peder Strangesøns død 1241) besatte han voldelig Stenmaglegodset, som han beholdt til sin død, og efter ham hans søn Absalon, Esbern Snares dattersøn. På den måde når vi frem til året 1284 og munkene på Sorø Klostret er stadig lige vidt. I dette år opsætter Absalon Andreassøn sit testamente, hvori han tildeler Sorø Kloster Øxneskov (som Stenmaglegården nu kaldes) med Stenmagle By og hosliggende landsbyer. Hans død i 1288 opfattes derfor også af munkene som en vigtig begivenhed, og vi finder den noteret i begge de bevarede Sorø-årbøger. Men ak. Godset besættes imidlertid af hans arvinger efter slægtens traditionelle politik. Også dennegang var det mægtige og hensynsløse stormænd, som klostret havde imod sig. Lage Lagesøn Litle, Andreas Knudsøn, dennes søster Cæcilie og to svogre Nils Palnesøn Ræv og Illug Tomesøn på deres hustruers vegne. Påny nedsatte paven efter munkenes bøn en domstol til at afgøre tvisten, og i efteråret 1291 førtes processen for dekanen og Domkapitler i Roskilde, med det resultat at Sorøklostret også denne gang fik tilkendt Stenmaglegodset. Absalon Andreassøns forskellige arvinger gav nu afkald på godset, men klostret komme alligevel ikke i besiddelse af det eftertragtede Alt i tømrerarbejde Total, ombyg-, til- og nybyg Tag og facade, isolering, vinduer E-FREE BYG Tlf Tømrermester Erik Friis, Søtoften, 4100 Ringsted, DBI plastics Protect your business Solutions that Protect Stationsvej Stenlille Tlf Budbringer nr. 57 februar 2014 Budbringer nr. 57 februar

7 Uddrag af Lage Lagesøn testamente marts 1291»For det første overdrager jeg altså til Vor Frue kloster u Sorø, hvor jeg vælger mit gravsted efter døden, hvorend i Danmark jeg måtte dø, alt det gods jeg ved mageskifte med Illuge Thomsen har fået i Øxneskov, Stenmagle, Nyrup og Assentoft med ager og eng, skov og fægang, fiskevand og møller og med alt løst og fast og det øvrige tilbehør; jeg giver ved nærværende brev afkald på dette til fordel for fornævnte kloster...«gods. Thi det var i mellemtiden faldet i hænderne på en helt anden herre, nemlig kong Erik Mendved, og antagelig har de godskære Sorømunke i de dage skælvet for, at byttet dog trods alle deres anstrengelser skulle slippe dem af hænde. Sagen var nu den, at mens processen i Roskilde med al højtidelighed og alvor førtes mod Illug Tomesøn og Nils Ræv, som dem, der havde godset i besiddelse, var den egentlige hovedarving i virkeligheden Lage Litle, til hvem Illug Tomesøn allerede et godt stykke tid i forvejen havde bortmageskiftet sin part af godset. Man aner en rævestreg, uden helt at kunne vurdere den. Men Lage Litle var lovlig forhindret i at deltage i processen. Han havde åbenbart hørt til i kongemordernes kreds (uden selv at være en af dem), og det var lykkedes kong Erik at indfange ham. Som fange på Kalundborg Slot havde han allerede et halvt år før processen i Roskilde opsat sit testamente (14. marts 1291), og heri skænker ham (som den fjerde i rækken) Stenmaglegodset til Sorø Kloster, hvor han ønsker at blive begravet. Men som majestætsforbryder var hans ejendom hjemfaldet til kronen, og derfor måtte abbeden nu vende sig til kong Erik. Da kongen fik forelagt klostrets forskellige adkomster til godset der var jo efterhåden et stort udvalg gav han afkald på Stenmagle Gods og tilskødede den 5. februar 1293 Lage Lagesøns part deraf til Sorø Kloster for sin faders sjæls skyld. Følg med i hvad der sker på Dermed ender Stenmaglegodsets særhistorie. Det er et stykke typisk - dramatisk - middelalderlig kloster- og godshistorie, der giver et indtryk af den svigtende retssikkerhed overfor stormændenes vilkårlighed, allerede i Valdemar Sejrs dage end mere i den følgende tid. I slutningen af 1400-tallet kommer Stenmagle igen i søgelyset med både kongen og paven indblandet - men den historier finder vi plads til en anden gang. Minigraver, motorbør m.m. udlejes F.eks. minigraver 1700kg Pr. dag kr. 950,- + moms Mejerivej 7, Stenmagle, 4296 Nyrup Budbringer nr. 57 februar 2014 Budbringer nr. 57 februar

8 En klokke i Stenmagle Onsdag den 7. maj kl Stenmagle Kirkes yngste klokke fylder 400 år Kom til en hyggelig aften i jeres sognekirke og hør et jubilæumsforedrag af Erik Kure, organist og klokkenist ved Sct. Nicolai Kirke, Vejle. Foredraget ledsages af billeder og handler om klokken og klokkestøberen samt lokale, nationale og internationale forhold i årene omkring Der vil være mulighed for at komme i tårnet og nyde den flotte udsigt (solen går ned kl ) Menighedsrådet er vært ved et glas vin og chips Aftenkirketur Som tidligere år har sognepræst Maria Hjort planlagt en tur denne gang tirsdag den 27. maj. Vi skal se en kirke og nyde en ostemad m/kaffe en af de sidste dage i maj, hvor naturen er så smuk, og hvor solen først går ned kl I år skal vi til Skibby Kirke midt i Hornsherred. Vi får en rundvisning og fortælling om kirken og de historier, der knytter sig dertil. Herefter kører vi den smukke tur rundt om Selsø til Skuldelev kro, hvor kaffen og ostemadderne venter os. Når vi har nydt det gode selskab, kører vi hjem igen og er hjemme ca Det koster 50 kr. at deltage (opkræves kontant i bussen) Tilmelding til Kordegn Helle Holm-Christensen helst på mail: men ellers på telefon: Der er deadline torsdag den 22. maj kl Det er vigtigt, at I skriver deltagernes navne og påstigningsstedet i mailen. Afgang: kl fra Stenlille Kirke Har du lyst til at se en lille video om vores klokker, så gå på youtube.com og skriv: Stenmagle Kirke og dens klokker og se den 10 minutter lange video. kl fra Stenmagle Kirke Gert visitkort v2 23/11/05 11:59 Side 1 Folkedans Stenlille Folkedansere vil gerne invitere alle læserne til en svingom udi folkedansen, så I kan opleve hvad dansen og musikken gør ved en. Man bliver i godt humør og får samtidig motion og nye annonce /03/07 10:14 Side 1 venner. Vi danser hver torsdag kl i Aktivitetscenteret, Hovedgaden 60 B. Indgang ad Sneppevej i Stenlille. Evt. henvendelse: Formand, Kirsten Lund, tlf TØMREREN Tlf Bil Gert Nielsen Tømrermester Sorøvej Stenmagle 4295 Stenlille Fax: Terrasser, carporte, lofter, vinduer, reparation af tage, kontor indvendig, ruminddeling, køkken og bad, nybygninger og iøvrigt hvad du ønsker! Grane Sikring Produktion og salg af økologisk okse- samt svinekød, grøntsager Vagt og sikkerhed og meget andet Peter Levering Grane til institutioner og private. Sikringskonsulent Faste vareture på Sjælland. Bondegårdsferie du er også velkommen i vores gårdbutik. Endv.: Teambuilding-arrangementer. Åben Økologisk gård Ørnekildevej 22 Ørslevvester 4173 Fjenneslev Tlf el Abonnementsordning med kød og grøntsager 14 Budbringer nr. 57 februar 2014 Budbringer nr. 57 februar

9 Bestyrelsen Formand Gert Nielsen Sorøvej 57, 4295 Stenlille Næstformand Marianne Justesen Sorøvej 55, 4295 Stenlille Sekretær vakant»hus-far«john Kristiansson Fasanvænget 2, 4295 Stenlille Kasserer /red. Preben Lemann Rønnevej 4, 4295 Stenlille Suppleant Vinni Jensen Stenmaglevej 21A, 4295 Stenlille Suppleant Birte Agathon Stenmaglevej 23, 4295 Stenlille Revisor Torben Kamper Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille Udlejningseffekter for medlemmer: Grill kr. 0,- (dep. kr. 50,-) Marianne Pavillon 5x10 m (2011) kr. 0,- (dep. kr. 500,-) Marianne Rullestillads kr. 100,-/weekend (dep.kr.500,-) Gert Nielsen Køleskab til drikkevarer kr. 100,-/weekend (dep.kr.500,-) Gert Nielsen Medlemsbladet»Budbringer«og hjemmesiden Næste Budbringer (Nr. 58) har deadline 30. april og udkommer sidste halvdel af maj måned. Deadline er 4 gange årligt, ca. 1. august, 1. november, 1. februar og 1. maj. Stof kan afleveres til ethvert bestyrelsesmedlem eller til redaktøren Preben Lemann. Følg med i hvad der sker på Stenlille Naturgaslager DONG indviede i 1994 naturgaslageret i Stenlille, hvor der i dag, meter under jorden, er opbevaret over en mia. kubikmeter naturgas. Det er muligt for grupper på personer at få rundvisning på lageret. Stenlille Naturgaslager Merløsevej 1 B 1 B Nyrup Nyrup Tlf

Postkort bøger hæfter digitaltryk brevpapir bannere plakater skilte blanketsæt konvolutter kopi brochurer Speciale i digitaltrykte bøger i små oplag

Postkort bøger hæfter digitaltryk brevpapir bannere plakater skilte blanketsæt konvolutter kopi brochurer Speciale i digitaltrykte bøger i små oplag Nr. 53 AssentorpStenmagle Vandløse Budbringer www.stenmagle.dk MARTS 2013 Medlemsblad for Stenmagle Bylaug Fastelavn søndag den 3. februar www.lemann.dk Postkort bøger hæfter digitaltryk brevpapir bannere

Læs mere

Budbringer Medlemsblad for Stenmagle Bylaug

Budbringer Medlemsblad for Stenmagle Bylaug Nr. 33 Stenmagle Assentorp Vandløse www.stenmagle.dk April 2008 Budbringer Medlemsblad for Stenmagle Bylaug En flot byport? Vi ville gerne have en meget flottere, men nu er der sat lidt blomster. - Se

Læs mere

Budbringer. Grafisk. w w w. l e m a n n. d k. Nr. 30. Juni 2007 LEMANN

Budbringer. Grafisk. w w w. l e m a n n. d k. Nr. 30. Juni 2007 LEMANN Nr. 30 Stenmagle Assentorp Vandløse www.stenmagle.dk Juni 2007 Budbringer Medlemsblad for Stenmagle Bylaug En aktiv sommerperiode: Cykeltur, Sct. Hans bål, Åmosetur, Øko-aften og 1. hjælp, men andre ting

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. April 2007. 3. årgang nr.2

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. April 2007. 3. årgang nr.2 BØGEBLADET April 2007 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 3. årgang nr.2 Bøgebladet april 2007 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Lone S. Hansen, Gyrstingevej 60, 57 84 53 84 Næstformand: Birgitte

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Kasserer løb med pengene

Kasserer løb med pengene Nummer 2, 16. årgang, februar 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Ældre i chok: Kasserer løb med pengene Kassereren for Busforeningen på Egebo hævede 20 års sparepenge

Læs mere

17. årgang Nr. 3 september 2013. Sommer i Stokkemarke

17. årgang Nr. 3 september 2013. Sommer i Stokkemarke 17. årgang Nr. 3 september 2013 Sommer i Stokkemarke 2 // Sommer arrangement i Stokkemarke 10. august Sommer arrangement.. lørdag d. 10. august... læs mere på side 10 Foto: Lønning Nr. 3 september 2013

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Vores Blad. Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne. Juni 2009 - Nr. 107. Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn

Vores Blad. Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne. Juni 2009 - Nr. 107. Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn Vores Blad Juni 2009 - Nr. 107 Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn Foto: Allan Faurskov Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne Indhold Formanden har ordet Side 3 Sankt Hans Side

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk Marts - maj 2015 I Årgang 9 -

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforenings 100-års jubilæumsreceptionen Fredag eftermiddag d. 2. november præcis 100 år efter den stiftende generalforsamling i 1907 havde

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Februar 2013 Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Formanden Beretning Kulturelt Samråd Indkaldelse til G.F. Regnskab Folkemusiklinjen Beretning

Læs mere

februar/marts 2014 23. årgang NR. 1

februar/marts 2014 23. årgang NR. 1 februar/marts 2014 23. årgang NR. 1 RAMLØSE GUIDEN: februar/marts 2014 Bertha 100 år 4 Nytårskur i børnehuset 9 Nyt fra Hallen 16 Lokalhistorisk aften 63 Intelligente vandmålere Forsidefoto: Fra "Askepot"

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

LOKAL NYT MAGASIN. Nej, Bonderøv - det er hun ikke Solgte fra bod ud mod vejen. Gi en hånd til fugleskydningen

LOKAL NYT MAGASIN. Nej, Bonderøv - det er hun ikke Solgte fra bod ud mod vejen. Gi en hånd til fugleskydningen Faldsled I Millinge I Svanninge LOKAL NYT MAGASIN 4 8 Nej, Bonderøv - det er hun ikke Solgte fra bod ud mod vejen Gi en hånd til fugleskydningen 22 Eventyr på fodrejsen Sognepræsten om netop pilgrimsvandringer

Læs mere

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer...

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 14. årgang Nr. 2 juni 2010 Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 2 Beboer- Kultur-huset det gamle bibliotek/den gamle skole maj 2010 Forsidefoto, samt side 2 : sq + kf Layout, grafik, sats: K & S Tryk

Læs mere