Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010"

Transkript

1 Benchmarkingrapport Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole Akademi Uddannelser Trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

2 Læsevejledning Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige hold/uddannelser målt i forhold til hinanden. Bedste hold/uddannelse får altid indeks. Hver tabel er indekseret på baggrund af kriteriet, som er beskrevet i overskriften af tabellen. I hver datacelle angives to tal:. Øverste tal i hver celle er enten procentandelen af svarpersoner, som opfylder kriteriet (Indekskriterium) eller i de tilfælde, hvor der benyttes -skalaen er indekskriterium, gennemsnittet af alle afgivne svar fra til, dvs. undtaget Ved ikke svarerne.. Indekstallet for det enkelte hold/uddannelse angiver, hvor langt holdet/uddannelsen procentuelt ligger fra det hold/uddannelse, som har klaret sig bedst på spørgsmålet. Det er det nederste tal i hver celle. Hvis indekstallet fx er 9, betyder det, at der i det pågældende hold var % færre, der opfyldte indekskriteriet end på holdet med det bedste resultat. Som en tommelfingerregel skal forskelle på mindre end - indekspoint ikke overfortolkes, da der kan være tale om helt tilfældige statistiske udsving. Det gælder altid, at jo højere indekstal et hold har opnået, jo bedre har det klaret sig. kolonnen og basen viser det gennemsnitlige resultat for alle hold/uddannelser. Ligesom det kan være nyttigt at sammenligne sig med bedste, kan det også være nyttigt at se, hvor en hold/uddannelse befinder sig i forhold til gennemsnittet. Får holdet/uddannelsen et indekstal, der ligger over eller under gennemsnittet? Basen viser, hvor mange svar, der indgår i beregningen i kolonnen. Spørgsmål, der ikke er indekseret De spørgsmål, hvor det ikke giver mening at tale om bedst eller dårligst er ikke indekserede. Besvarelsesprocenten Der har deltaget i alt 8 studerende ud af mulige - samlet svarprocent,. Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af

3 Overordnede vurderinger Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Base Hvor tilfreds er du alt i alt med fagmodulet? 8, 8, 9, 9, 9, 9,9 8 8, 9, 9, 9 8, 8 Gennemsnit, -skalaen (hvor er "kunne ikke være længere fra" og er "kunne ikke være tættere på") Base Forstil dig det perfekte fagmodul. Hvor tæt på dette ideal er fagmodulet?, 8, 8, 8 8,8 98 8, 9,8 8, 8, 8, 9 9,,8, 8 Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Base Jeg føler mig motiveret på fagmodulet 8,, 9, 8, 9, 8,8 9, 8, 9 8, 8 9, 9, 8, 8 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af

4 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Udbytte Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Base Hvor tilfreds er du med dit faglige udbytte af fagmodulet? Hvor tilfreds er du med det faglige niveau på fagmodulet? Hvor tilfreds er du med fagmodulets anvendelighed?, 8 8, 8,8,,,, 8,9 8,8 98 9, 98 9,,8 8 8, 88,9 8,,8 8,8,8 8, 8, 8,, 8, 8, , 9 8,, 8 9, 9, 9, 98,,, 8, 9, 8 Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Base De forventninger jeg havde til Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole inden jeg startede, er blevet indfriet,,,9 9 8,9 8, 8,8 8 8, 8,,, 9, 9,9 9 8, 8 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af

5 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Tilknytning Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Base Jeg vil anbefale fagmodulet til andre 8 Jeg føler, at jeg har valgt det rigtige fagmodul 8, 8,,,,9 9 9, 9, 9 8, 9 8, 8, 8, 9 9, 9 8, 8 8, 8 9, 9, 8, 8 8, 8 9, 9,,9, 8, 9 Image Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Base Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole har et godt image Jeg er stolt af at fortælle andre om, at jeg læser på Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole, 8,,, 8, 9 8, 8 8, 8,,9 8,8 8,, 9 9,8 8, 8, 8 8, 8,, 9, 9,,, 9 9 8, 88 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af

6 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Image Andel som svarer "Mere positiv/bedre, end før jeg startede" eller "Uændret i forhold til før jeg startede" Efter jeg startede på Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole, er min opfattelse af stedet... Base Mere positiv/bedre eller uændret opfattelse i forhold til før jeg startede 8, 8,,, 9, 9,,,,,, 88,9, Ikke indekseret Mere positiv/bedre, end før jeg startede % Uændret i forhold til før jeg startede 9% Mere negativ/dårligere, end før jeg startede % Ved ikke 9% % % % % % % % % % % % % % % % 8% % % % % % % % % 8% % % % % % % % % % % % % % % % % 8% % % % % % % Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af

7 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Organisering af fagmodulet Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Base Fagmodulet er velstruktureret, Jeg kender kravene, der stilles til mig, for at jeg kan fuldføre fagmodulet Jeg får passende information om ændringer i fagmodulet (fx aflysning af timer, nye deadlines mv.) Jeg har nem adgang til information, der er relevant for fagmodulet Jeg havde nemt ved at få information om fagmodulet, før jeg startede 8 8, 8,9 8, 8,,,,, 8,9,9 8,,, 8 9, 9, 99 9,9 9,8 8,8 8,8 9 8, 9, 9 9, 9,9 9,,,,8 9, 8,8 9 8, 88 9, 9 9, 9,, 9 8, 8, 8, 8 9 9, , 8 8, 9 8, 8 8 8, 8, 8 9, 9 9, 8, 8 8, 8, 9,,,,,8 8, 8, 8,,, Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af

8 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Organisering af fagmodulet Jeg modtog vejledning om fagmodulet, før jeg startede på Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole Ikke indekseret Ja % Nej % % 8% % % % % % % % % % % % % % % 9% % % % % % % % Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Base Vejledningen jeg modtog om fagmodulet, før jeg startede var god, 8, 8, 9 8, 9, 8, 8 8, 8, 9, 9,,, Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 8 af

9 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Organisering af fagmodulet Andel som svarer "passende" Antallet af undervisningstimer, set i forhold til pensummet på fagmodulet, er... Base Passende antal af undervisningstimer 8,, 9 9, 98 9,,,,, 8,,,, Ikke indekseret For lavt 9% Passende 8% For højt % Ved ikke % % % % % % 8% % % % 9 9% % % 8% 9% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 9% % % % % % % % % % % % % % % Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 9 af

10 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Administration på Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Base 8 Medarbejderne i administrationen er venlige og imødekommende Medarbejderne i administrationen er gode til at besvare mine henvendelser 9, 9 9, 9 9, 9 9, 9 9, 9 9, 9 8, 8 8, 8, 9, 9 9, 9 8,8 88 8,8 88,, 8, 8,9 9 9, 9 9, 9,, 9, 9 FOKUS-sekretariatet Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Base Medarbejderne i FOKUS-sekretariatet er venlige og imødekommende Medarbejderne i FOKUS-sekretariatet er gode til at besvare mine henvendelser 8, 8,,,,,,,,,,,,, 8, 8,,, 8 8 9, 9,,,,, Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af

11 Undervisningen Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Base Jeg oplever, at undervisningen for det meste har et højt fagligt niveau 8, 8 Der er en god kobling mellem teori og i, undervisningen 8 Der er en passende variation i den anvendte, undervisningsform Jeg føler mig tryg ved at deltage aktivt i 8, undervisningen 9 Jeg er tilfreds med lærebøgerne på fagmodulet, Jeg er tilfreds med opgavematerialet på FOKUS til fagmodulet 8,,,,8 8,8 8,, 9,9, 8 8, 88,, 9,8 9, 9, 9, 9,, 8,9 9 8,8 9 8,8 9 9, 98 8, 8,8 9 8, 8,,,8, 8,8 9 8, 8,8 8 9, 9 8, 8, 8,8,,8 8, 8,,9 88 9, 99 8, 8, 9 9 9, 8,,9 8,9 8 8, 9, 8, 9, 9 9, 9 9, 9 9, 9 9, 9 8, 9,,,,,, 88 8, 8, 9,, Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af

12 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Underviseren Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Base 8 9 Underviseren er engageret i undervisningen 8,9 9 Underviseren er velforberedt 8, Underviseren er god til at lære fra sig 8, Jeg får tilstrækkelig tilbagemelding på mine resultater fra min underviser Underviseren anvender IT i undervisningen i et passende omfang 8, 8 8, 8 8, 8,8 9,,,8 8 8,, 8 8, 8 9 9,9 9,9 9,9 9, 9, 99 9, 9 9, 9 9, 9 9, 9 8, 8 8, 8, 8 8 8, 9, 9 9, 9 9, 9 9, 9 9, 9 9, 9 9, 9 8,9 9, 9, 98 9, 9 9, 9,, 9, 98 9, 98 9, 98 9, 9 9, 9, 9 9, 9 9, 9 9, 9 9, 9,,,, 8, 9 9, 9 9, 9 8, 8 8,, Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af

13 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Fysisk miljø Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Base 8 9 Uddannelsesstedets tekniske udstyr fungerer for det meste tilfredsstillende Undervisningslokalerne (herunder borde og stole mm.) fungerer tilfredsstillende Jeg trives godt med indeklimaet på Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole,,,,,8 8,,,,9 9 8, 8 8, 8, 8, 8,8 8,8 8,,, 8, 8,,,,,,,,,,,9 9 9, 9 9, 9 9, 9,,,, 8, 8, Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt utilfredsstillende" og er "særdeles tilfredsstillende") Base 9 9 Hvordan vurderer du rengøringen på Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskolen?,9 8, 8,8 8, 8, 9,, 8 8,, 9,, 9 8 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af

14 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Fysisk miljø Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") Base Kantineforholdene er tilfredsstillende, 8,,,, 9, 8, 8 8, 9 9,, 8, 9,, Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af

15 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Egen indsats Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") Base 9 Hvor tilfreds er du alt i alt med din egen indsats på fagmodulet?, 88 8, 9, 8 8,, 8 8, 9 9, 8, 8,, 8, 9 Hvor mange timer bruger du gennemsnitligt om ugen på forberedelse (fx læsning, læsegruppearbejde, opgaveskrivning og lignende)? Ikke indekseret timer % - timer % -9 timer % timer eller mere % % % % % 9% % % % % % % % % % 8% % % % % % % % % % % % 9% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af

16 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Egen indsats Hvor stor en andel af den afholdte undervisning har du deltaget i? Ikke indekseret 8 9 -% % -% % -% % -8% % 8-% 8% % % % % % % % % % % % % % % 8 8% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 9% % % % % % % % % % % % % % % % % Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af

17 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Egen indsats Når du ikke deltager i undervisningen, hvad skyldes det så? Ikke indekseret Arbejdsmæssige årsager,% Familiemæssige årsager,% Sygdom,% For lidt udbytte af undervisningen,% Andet - uddyb gerne,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Har bare ikke lyst,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af

18 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Køn 8 9 Mand % Kvinde % % % % % % % 9 9% % % % % % % 9% % % % % % % % 8% % % Angiv venligst din højest fuldførte uddannelse forud for påbegyndelsen af fagmodulet 8 9 Folke-/grundskole % Studentereksamen (herunder HF, HH mv.) % Erhvervsfaglig grunduddannelse % Kort/mellemlang videregående uddannelse % Lang videregående uddannelse % % % % 8% % % % 9% 9% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 9% % 9% % % % % % % % % % % % % % % % % Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 8 af

19 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Fødselsår Base Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 9 af

20 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Base Civil stand 8 9 Bor alene uden børn 9 % Bor alene med børn % Samlevende uden børn % Samlevende med børn % % % % % 9% % % % % % % % 8% % 8% % % % % 8% % % % % 9% % % 9% % % % % 9% % % % % % % % % % % % % % % % Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af

21 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Baggrundsoplysninger - ikke indekseret Angiv venligst dit postnummer Base 9 9 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af

22 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Base 9 99 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af

23 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Baggrundsoplysninger ikke indekseret Hvor fik du kendskab til fagmodulet? 8 9 Internettet generelt,8% Arbejdsgiver 9,% Uddannelsesstedets hjemmeside,8% Andre fagmoduler på uddannelsesstedet,% Arbejdskollega,8% Andet - uddyb gerne:,8% Nuværende/tidl. studerende på stedet 9,% Informationsmateriale fra uddannelsesstedet,8% Studievejledningen på uddannelsesstedet,8% Venner,8% Faglige organisationer,% Familie,% Artikler om uddannelsesstedet,% Uddannelsesmesser og lignende arrangementer,% Tidligere arbejdskollega,% Åbent hus på uddannelsesstedet,% Annoncer,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,9%,%,%,%,9%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,8% %,%,% % %,% %,%,% %,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% 8,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% %,%,% 8,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af

24 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport 8 9 Jobcenter,% Busreklamer,% Biografreklamer,% Plakater i lokalområdet,% Radio/TV,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Hvem opfordrede dig til at påbegynde fagmodulet på Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole? 8 9 Arbejdsgiver % Jeg selv % Andre - uddyb gerne % % % % % % % % 9 9% % % 9 9% % % % % % 8% % % % % % % % 8% % % % % % % 9 % % % % % Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af

25 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Baggrundsoplysninger ikke indekseret Hvem betaler deltagergebyr for fagmodulet? 8 9 Arbejdsgiver % Jeg selv % Andre % Ønsker ikke at svare % % % % % % % % % 8 8% % % % 9 9% % % % % % % % 8% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Er der sat betingelser på arbejdsgiveres betaling (fx beståelseskrav)? 8 9 Ja 8 % Nej % % 8% % % % % % 8% % % % % % % % % % % % % % 8% % % Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af

26 Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi Uddannelser, Trivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Baggrundsoplysninger ikke indekseret Er det første gang du deltager i et fagmodul på Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole? 8 9 Ja 8 9% Nej % 8% % % % % % 8 % 8% % % % % % 9% % % % % % % % 8% % % Planlægger du at tage flere fagmoduler på Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole? 9 Ja 9 9% Nej 8 % % % % 9% 9 9% % % % % % % % % % % % % % % % 8% % % % Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

Brugertilfredshed 2010

Brugertilfredshed 2010 Brugertilfredshed 1 December 1 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser Svarprocent: 37% (2 ud af 641 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Varde Handelsskole HG

Varde Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Varde Handelsskole, HG Elevtrivselsundersøgelse 0 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD EUD AFDELINGER ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 15 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Handelsskolen København Nord EUD Elevtrivselsundersøgelse 15 - Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse Vejen Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 04 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 IBC EUD AFDELINGER ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 5 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC EUD Elevtrivselsundersøgelse 5 - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 TØNDER HANDELSSKOLE ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Tønder Handelsskole EUD Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 IBC AFDELINGER EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 16 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC afdelinger EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelse 16 Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2017

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2017 Studietilfredshed for deltidsstuderende 217 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 217 Svarprocent: 64% (11 ud af 172 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER CAMPUS VEJLE EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 15-16 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Campus Vejle EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelser 15-16 Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle - HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

HANDELSGYMNASIET VESTFYN EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

HANDELSGYMNASIET VESTFYN EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S HANDELSGYMNASIET VESTFYN EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 6 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Handelsgymnasiet Vestfyn EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelse 6 Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Vejen Handelsskole HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsgymnasiet Grindsted, HG Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Denne

Læs mere

Vejen Business College HG

Vejen Business College HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 214 Vejen Business College HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HG Elevtrivselsundersøgelse 214 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Erhvervsgymnasiet Grindsted EUD Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Brugertilfredshed 2014

Brugertilfredshed 2014 Brugertilfredshed 14 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 14 Svarprocent: % (2 ud af 299 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Brugertilfredshed 2014

Brugertilfredshed 2014 Brugertilfredshed 14 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 14 Svarprocent: % ( ud af 162 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Campus Vejle HHX 2. årgang

Campus Vejle HHX 2. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle,. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HG Elevtrivselsundersøgelse 212 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse 212 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Brugertilfredshed 2014

Brugertilfredshed 2014 Brugertilfredshed 14 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 14 Svarprocent: 55% (281 ud af 59 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Roskilde Handelsskole HHX årgange

Roskilde Handelsskole HHX årgange Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 211 Roskilde Handelsskole Udarbejdet af ASPEKT R&D Roskilde Handelsskole, - Elevtrivselsundersøgelse 211 Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Benchmarkingrapport Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2016

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2016 Studietilfredshed for deltidsstuderende 16 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 16 Svarprocent: 26% (234 ud af 94 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion

Læs mere

Brugertilfredshed 2013

Brugertilfredshed 2013 Brugertilfredshed 13 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 13 Svarprocent: 47% (233 ud af 492 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2016

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2016 Studietilfredshed for deltidsstuderende 16 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 16 Svarprocent: 62% (869 ud af 1396 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion

Læs mere

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2015

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2015 Studietilfredshed for deltidsstuderende 15 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 15 Svarprocent: 45% (9 ud af 1344 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion

Læs mere

Brugertilfredshed 2013

Brugertilfredshed 2013 Brugertilfredshed 13 December 13 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser Svarprocent: % (948 ud af 1355 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Benchmarkingrapport Svendborg HandelsGymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Svendborg HandelsGymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Brugertilfredshed 2011

Brugertilfredshed 2011 Brugertilfredshed 11 December 11 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser Svarprocent: 45% (235 ud af 527 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Svendborg Erhvervsskole HG

Svendborg Erhvervsskole HG Benchmarkingrapport Svendborg Erhvervsskole HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Svendborg Erhvervsskole - HG elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2015

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2015 Studietilfredshed for deltidsstuderende 15 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 15 Svarprocent: % (316 ud af 531 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion

Læs mere

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Udarbejdet af ASPEKT R&D Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER FREDERICIA GYMNASIUM HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER - BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Fredericia Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet, Campus Vejle - HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse, HHX Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rødkilde Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

Handelsskolen København Nord Afdelinger

Handelsskolen København Nord Afdelinger Benchmarkingrapport HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Handelsskolen København Nord Afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Benchmarkingrapport

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF HF

Rosborg Gymnasium & HF HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 SVENDBORG ERHVERVSSKOLE ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Svendborg Erhvervsskole EUD Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Svendborg Tekniske Gymnasium

Svendborg Tekniske Gymnasium Benchmarkingrapport Svendborg Tekniske Gymnasium HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Svendborg Tekniske Gymnasium - HTX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, afdelinger HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Elevtrivselsundersøgelser 21 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Benchmarkingrapporten

Læs mere

Vejen Business College HHX

Vejen Business College HHX Benchmarkingrapport Vejen Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsskolen København Nord

Handelsskolen København Nord Benchmarkingrapport Handelsskolen København Nord HHX Elevtrivselsundersøgelser - Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord - HHX Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger

Læs mere

EUC Nord Frederikshavn HTX

EUC Nord Frederikshavn HTX Benchmarkingrapport EUC Nord Frederikshavn HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord Frederikshavn, HTX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2-2 Vestfyns Gymnasium Benchmarkingrapport Læsevejledning Vestfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 2-2 - Benchmarkingrapport Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre

Læs mere

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Vejle Handelsgymnasium HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejle Handelsgymnasium, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Benchmarkingrapport STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Benchmarkingrapport

Læs mere

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Benchmarkingrapport Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Aalborg Handelsgymnasium, Saxogade - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

Uddannelsesbenchmark.dk HG

Uddannelsesbenchmark.dk HG Benchmarkingrapport Uddannelsesbenchmark.dk HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Vejen Handelsgymnasium HHX

Vejen Handelsgymnasium HHX Benchmarkingrapport Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

EUD ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

EUD ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 UDDANNELSESBENCHMARK.DK EUD ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Uddannelsesbenchmark.dk EUD Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

EUC Nord Handelsgymnasiet HHX

EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Benchmarkingrapport EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D EUC Nord, Handelsgymnasiet HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

Vejen Handelsgymnasium HHX

Vejen Handelsgymnasium HHX Benchmarkingrapport Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / masteruddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

Karakterbogen. Uddannelsesbenchmark.dk, HG. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Uddannelsesbenchmark.dk, HG. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse Uddannelsesbenchmark.dk, HG Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 6 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse, HHX Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejen Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

Procentandel/Indekstal 0 betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) i den pågældende skole.

Procentandel/Indekstal 0 betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) i den pågældende skole. Uddannelse I hver datacelle angives to tal:. Øverste tal i hver celle er enten procentandelen af svarpersoner, som opfylder kriteriet (Indekskriterium) eller i de tilfælde, hvor der benyttes - skalaen

Læs mere

Karakterbogen KVU Akademiernes undervisningsmiljøundersøgelse 2009/2010

Karakterbogen KVU Akademiernes undervisningsmiljøundersøgelse 2009/2010 Karakterbogen KVU Akademiernes undervisningsmiljøundersøgelse 29/21 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Akademiernes undervisningsmiljøundersøgelse 29/21 - KVU Karakterbogen har til formål

Læs mere

Karakterbogen. Roskilde Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser 2008 og Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Roskilde Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser 2008 og Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Roskilde Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser 2008 og 2009 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen har til formål at gøre det relativt enkelt at

Læs mere

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejen Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse n n og e-designer: Landskronagade 6-7 København Ø T 6 6 F 6 6 99 Indholdsfortegnelse Indledning... Metode... Trivselsanalyse for design... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Hold. gang...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole 2010 Medarbejdertrivselsundersøgelse 2010 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Nordjylland Svarprocent: 38% (1.939 besvarelser ud af 5.147 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Karakterbogen. Vejle Handelsskole HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009

Karakterbogen. Vejle Handelsskole HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Karakterbogen Vejle Handelsskole HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejle Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

Karakterbogen Vejle Handelsskole

Karakterbogen Vejle Handelsskole Karakterbogen Vejle Handelsskole Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse HHX. årgang Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejle Handelsskole,.

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse PBA PBA i design / busin: Frederikkevej 8-9 Hellerup Ind Indledning... 3 Metode... 3 Trivselsanalyse for PBA i... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Årgange... Danske og internationale...

Læs mere

Karakterbogen Netværk A, HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009

Karakterbogen Netværk A, HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Karakterbogen, HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 9 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 9, HHX Læsevejledning Karakterbogen har til formål

Læs mere

Karakterbogen EUC Nord

Karakterbogen EUC Nord Karakterbogen EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - EUC Nord, Handelsgymnasiet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2007. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2007. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Tietgen Business College KVU uddannelser Akademiernes trivselsundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen eller indekseringen har til formål at gøre det relativt

Læs mere

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Tietgen Business College KVU uddannelser Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Tietgen Business College, KVU Læsevejledning

Læs mere

Karakterbogen Vejle Handelsskole

Karakterbogen Vejle Handelsskole Karakterbogen Vejle Handelsskole Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse HHX. årgang 8 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 8 Vejle Handelsskole,.

Læs mere

Tilfredshed med uddannelsen. Udbytte af uddannelsen. Tilknytning til studiet. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen?

Tilfredshed med uddannelsen. Udbytte af uddannelsen. Tilknytning til studiet. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? Tilfredshed med uddannelsen Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er ^uddannelse^? Kunne være længere fra Kunne være tættere på Ved

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse 2010 Prinsesse Charlottes Gade 38 2200 København N T: 4646 0300 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode... 3 trivselsanalyse... 7 Styrker og indsatsområder... 9...10 Kommentarer...36

Læs mere