Indvandrerdage november, 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indvandrerdage 26.-27. november, 2003"

Transkript

1 Indvandrerdage november, 2003 Foreløbigt program AMID Aalborg Universitet

2 Indvandrerdage er en to-dages konference for aktører på integrationsområdet. Konferencen er arrangeret af AMID, Akademiet for Migrationsstudier i Danmark Formål Indvandrerdage er en konference, der som sit væsentligste formål har at styrke dialogen og samarbejdet mellem forskere, undervisere, organisationsfolk, politikere, medieaktører, embedsmænd, og i det hele taget alle de praktikere, der arbejder med eller har en aktiv interesse i indvandring, indvandrere og integrationsspørgsmål i Danmark. Konferencens primære målgruppe er således alle dem, der i mange forskellige funktioner i stat, amt, kommune, det private erhvervsliv, medieoffentligheden eller organisationslivet, beskæftiger sig professionelt med indvandrings- og integrationsspørgsmål, men andre interessenter og aktører kan også have glæde af at deltage i konferencen. Formål og forventet udbytte er en utraditionel form for gensidig kompetenceudvikling. Baggrunden er på den ene side en forudsætning om, at forskningen herunder den der foregår i Akademiet for Migrationsstudier i Danmark har relevant viden at bidrage med i de til tider ophedede diskussioner om indvandring, kulturmøde og integration. Men det er på den anden side i lige så høj grad en forventning om, at alle de nævnte grupper som traditionelt har lyttet for lidt til hinanden er i besiddelse af omfattende viden, information og erfaring. Det er derfor vigtigt både for samfundet som helhed, for forskningsindsatsen, for den konkrete integrationsindsats i amter og kommuner, og for de forskellige indvandrergrupper at samle ressourcerne og bringe aktørerne i dialog med hinanden. Forskere vil forsøge klart og forståeligt at formidle og diskutere den nyeste forskningsbaserede viden inden for deres respektive felter, mens områdets øvrige aktører herunder politikere, meningsdannere, indvandrerrepræsentanter og integrationsmedarbejdere vil belyse og debattere deres praktiske erfaringer, indsigter og handlinger. Samlet skulle resultatet gerne blive en kollektiv lærings- og opkvalificeringsproces. I overensstemmelse med konferencens idegrundlag, tilstræber Indvandrerdage en balance mellem indlæg og oplæg fra forskerverdenen og fra andre aktører på området. Plenumtalerne er hentet fra såvel den akademiske som den ikke-akademiske verden. Inviterede kommentatorer på workshop-præsentationer repræsenterer i vid udstrækning andre samfundsmæssige sagsområder end det, som oplægsholderen kommer fra. Og konferencen er organiseret af organisations- og programkomitéer, hvor mange interesser og erfaringer er repræsenteret. Konferencen vil på den måde hjælpe med til at bygge bro, fagligt og kommunikativt, mellem discipliner, erfaringer og erhvervsinteresser, der alle har fokus på indvandring. Indvandrerdage omfatter også en væsentlig social dimension, der kan bidrage til at bringe de forskellige aktører på indvandrerområdet i mere uformel kontakt med hinanden og lette forståelsen for forskellige holdninger til og praksisser i relation til indvandrer- og integrationsspørgsmål. Program Programmet består af en blanding af plenumforedrag, arbejde i otte tematiske workshops, en paneldebat, samt mere underholdende og sociale elementer herunder en reception og en konferencemiddag. 2

3 Plenumforedragene fokuserer på flygtningesituationen i Europa og de europæiske landes politikker på flygtninge- og indvandrerområdet indvandringen som udfordring for velfærdsstaten arbejdsmarkedsintegration betydningen af sproglig kompetence indvandreres politiske engagement samt religions rolle i integrationsprocessen. Der er som nævnt otte gennemgående workshops, hvor der vil være oplæg fra såvel forskere som praktikere på feltet. Workshopemnerne er: Integration og arbejdsmarkedet (ansv: Irene Mortensen & Michael Rosholm) Integration, uddannelse og sprog (ansv: Tina Fehrmann & Peter Seeberg) Bosætning, segregering og konsekvenserne heraf (ansv: Hans Hummelgaard & Heino Jespersen) Indvandreres deltagelse i civilsamfundet (ansv: Muharrem Aydas & Flemming Mikkelsen) Værdier i kulturmødet (ansv: Garbi Schmidt & Sherin Khankan) Indvandrerbørn og unge indvandrere (ansv: Manu Sareen & Marianne Skytte) Den kommunale og amtskommunale indsats for integrationen (ansv: Birgit Hedegaard & Søren Winter) Europæiske og internationale processer og erfaringer (ansv: Ulf Hedetoft & Hans Kornø Rasmussen) Der vil inden for hver workshops rammer være 6-8 forskellige oplæg med diskussioner. De navne, der er angivet i parenteserne, er ansvarlige for de otte workshops konkrete sammensætning. Organisation Akademiet for Migrationsstudier i Danmark (AMID) under ledelse af professor Ulf Hedetoft, Aalborg Universitet, er hovedansvarlig for konferencen, i samarbejde med en række andre organisationer og enkeltpersoner. AMID-konsortiet består af Aalborg Universitet (Institut for Historie og Internationale Studier), Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF), Handelshøjskolen i Århus (Center for Social Integration og Marginalisering), Socialforskningsinstituttet (SFI) og Aarhus Universitet (Institut for Statskundskab og Økonomisk Institut). Derudover deltager repræsentanter for Integrationsministeriet, Kommunernes Landsforening, Syddansk Universitet og Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats i organisationskomitéen for Indvandrerdage. Yderligere oplysninger om Akademiet for Migrationsstudier i Danmark findes på hjemmesideadressen Konferencen tilrettelægges af denne organisationskomité, som udgøres af AMIDs Styregruppe suppleret med fire eksterne medlemmer. Desuden struktureres det mere konkrete arbejde af en større programkomité, som udover organisationskomitéen består af de workshopansvarlige, der ikke allerede deltager i organisationskomitéen. Organisationskomitéens medlemmer er: Professor, dr.phil. Ulf Hedetoft (Aalborg Universitet), lektor Ruth Emerek (Aalborg Universitet), forskningschef Hans Hummelgaard (Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut), forskningsprofessor, ph.d. Michael Rosholm (Aarhus Universitet og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut) og konstitueret programleder, ph.d. Garbi Schmidt (Socialforskningsinstituttet) (alle medlemmer af AMIDs Styregruppe) Kontorchef Birgit Hedegaard (Kommunernes Landsforening) 3

4 Kontorchef Heino Jespersen (Integrationsministeriet) Konsulent Irene Mortensen (Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats) Centerleder, adjunkt Peter Seeberg (Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet) Programkomitéen består derudover af: HR Konsulent Muharrem Aydas (TDC) Pædagogisk konsulent Tina Fehrmann (Undervisningsministeriet) Lektor Flemming Mikkelsen (Aalborg Universitet) Økonom og forfatter, cand.polit. og ph.d. Hans Kornø Rasmussen Socialpædagog og forfatter Manu Sareen Sherin Khankan (religionssociolog og forkvinde for Kritiske Muslimer) Lektor Marianne Skytte (Aalborg Universitet) Forskningsprofessor Søren Winter (Socialforskningsinstituttet) Foreløbigt program Onsdag d. 26. november 8:00-9:00 Registrering (ved Auditorium B) 9:00-9:05 Kort velkomst v/ professor Ulf Hedetoft, AMID (Auditorium B, Bertil Ohlins Vej) 9:05-9:15 Formel åbning v/ rektor Sven Caspersen, Aalborg Universitet 9:15-10:30 Plenum 1: Dr Joanne van Selm, Washington DC: The EU as a global player in the refugee protection regime (afholdes på engelsk) (Auditorium B, Bertil Ohlins Vej) 10:30-10:45 Pause 10:45-12:00 Workshops 1-8 (søjle 1) 12:00-13:15 Frokost (Kantinen, Fibigerstræde 15) 13:15-14:00 Plenum 2: professor Grete Brochmann, Oslo: Is immigration a challenge to the Scandinavian welfare model? (afholdes på engelsk) (Auditorium B, Bertil Ohlins Vej) 14:00-14:40 Underholdning (Omar Marzouk) (Auditorium B, Bertil Ohlins Vej) 14:40-15:00 Pause 15:00-16:00 Workshops 1-8 (søjle 2) 16:15-17:00 Plenum 3: professor Anne Holmen, DPU: Hvordan lærer tosprogede elever bedst dansk? om modersmål og dansk som andetsprog. (Auditorium B, Bertil Ohlins Vej) 17:30-18:30 Reception (v/ Aalborg Kommune på Nordjyllands Kunstmuseum) 19:00- Konferencemiddag, Hotel Hvide Hus (Vesterbro Festtale v/ dekan Ole Prehn, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet Torsdag d. 27. november 4

5 9:00-9:45 Plenum 4: professor Eskil Wadensjö, Stockholm: Hvorfor er indvandrere dårligt integreret på arbejdsmarkedet? 9:45-11:00 Panel om arbejdsmarkedsintegration v/ forskningschef Hans Hummelgaard, AKF, og professor Michael Rosholm, Aarhus Universitet 11:00-11:15 Pause 11:15-12:15 Workshops 1-8 (søjle 3) 12:15-13:30 Frokost 13:30-14:15 Plenum 5: religionssociolog og forkvinde for Kritiske Muslimer Sherin Khankan: Når tro bliver politisk: Radikal politiker eller radikal muslim? 14:15-14:45 Pause 14:45-16:15 Workshops 1-8 (søjle 4) 16:30-17:15 Plenum 6: professor Tim Jensen, SDU: Er Danmark et multireligiøst samfund? kirke, stat og civilsamfund i Danmark. 17:15-17:30 Afslutning på konferencen v/ dekan Margrethe Nørgaard, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Beskrivelse af workshops Nedenfor er indholdet i de forskellige workshops kort beskrevet. Se side for det detaljerede workshopprogram. Workshop 1: Integration og arbejdsmarked Workshopledelse: Irene Mortensen & Michael Rosholm. 1. Strukturelle forandringer på arbejdsmarkedet Der er sket nogle organisatoriske forandringer på arbejdsmarkedet det seneste årti; fladere ledelses-strukturer, mere teamwork, multitasking, service-industrien er vokset frem, og samlebåndsjobbene er delvist forsvundet. Som følge heraf er arbejdskraftens uformelle kvalifikationer kommunikative egenskaber, kulturel forståelse, humor, osv. blevet vigtigere end de har været tidligere. Dette har tilsyneladende betydet, at arbejdsgiverne, som mangler information om indvandrernes uformelle kvalifikationer, er blevet mindre tilbøjelige til at ansætte indvandrere. På den anden side lever vi i globaliseringens tidsalder, og dette burde betyde, at virksomheder får et stadig større behov for mangfoldighed i medarbejderstaben. Vi vil under dette tema se på, hvorledes disse faktorer har påvirket indvandrernes beskæftigelsessituation, samt diskutere, hvad der kan gøres for at afhjælpe dette problem. Professor Michael Rosholm, Aarhus Universitet, AKF & AMID Direktør Hans Lassen, Sisyfos 2. Betydningen af netværk for integrationen på arbejdsmarkedet Vi ved, at en meget stor andel af de ledige jobs i dag besættes ved hjælp af kontakter, altså uden opslag. Eftersom indvandrerne har lavere beskæftigelses-frekvenser end de indfødte, er konsekvensen, at de i højere grad må anvende andre søgekanaler. Under dette tema vil vi diskutere, hvorledes indvandrerne i dag benytter deres netværk og hvor effektive de er. Vi vil endvidere diskutere, hvorvidt indvandrernes manglende netværk kan substitueres med et andet netværk, for eksempel et netværk bestående af arbejdsgivere, som alle er sponsorer i en stor fodboldklub. Lene Kofoed Rasmussen, Socialforskningsinstituttet 5

6 Kim Vilfort & Mogens Krogh, Brøndbyernes Idrætsforening 3. Mangfoldighed mellem holdning og handling Alle er enige om, at nøglen til integration er flere jobs til flygtninge og indvandrere. Enigheden bliver mindre, når man diskuterer midler. Ikke mindst hvor langt man som offentlig eller privat virksomhed skal gå for at øge mangfoldigheden på arbejdspladsen. Vi vil i workshoppen fokusere på virksomhedernes mangfoldighedsstrategier, når de ansætter etniske minoriteter. Hvor store ændringer i virksomhedernes værdigrundlag er f.eks. nødvendige for at få en mere mangfoldig medarbejderstab? Vi vil beskrive dilemmaer mellem virksomhedernes holdninger på den ene side og handlinger på den anden og give bud på, hvordan holdning og handling kan komme til at følges ad. Konsulent Mikkel Thøgersen, CABI/Vejledningstjenesten Projektleder Mina Harding Iranzad, Århus Amt 4. Indvandrere som iværksættere Indvandrervirksomhederne er sociale knudepunkter i indvandrernes hverdag i Danmark. Det er i grønthandlerne og specialbutikkerne, indvandrerne mødes. Virksomhedsejeren tillægges prestige af andre indvandrere og modtager en særlig respekt, fordi han har mulighed for at ansætte andre i sin virksomhed. Umiddelbart er det positivt, at arbejdsløse indvandrere kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igennem egne etniske netværk, og at de indvandrere, der er velintegrerede på arbejdsmarkedet kan give en håndsrækning til andre indvandrere. Denne workshop vil diskutere nogle af de dilemmaer, der er er forbundet med indvandrereejede virksomheder i visse udsatte brancher. På den ene side er der en gruppe virksomhedsejere, der sikres økonomisk overlevelse bl.a. ved at trække på billig arbejdskraft i form af uformel ansættelse af ledige. Det er med til at holde virksomhedsejeren uden for arbejdsløshedskøen. På den anden side er der hensynet til håndhævelsen af love og regler, og ønsket om at mainstreame virksomhederne. Forskningsadjunkt Shahamak Rezaei, Roskilde Universitet Butikskonsulent Shahriar Shams Ili, Informateket, Kvarterløft Nørrebro Park og Nordvest Workshop 2: Integration, uddannelse og sprog Workshopledelse: Tina Fehrmann & Peter Seeberg. Uddannelse er vejen frem i et samfund som det danske. Uden en god uddannelse og gode sprogfærdigheder er det langt vanskeligere at blive integreret på arbejdsmarkedet. Denne workshop belyser forholdet mellem uddannelse, integration og sprog. To af workshoppens sessioner fokuserer på uddannelse og sprog. Dels vil der blive gjort status i diskussionen om dansk som andetsprog. Dels vil perspektiver vedrørende indvandrersprog i Danmark blive belyst og et sommerskoleprojekt for unge arabere blive beskrevet og evalueret. Tina Fehrmann, Undervisningsministeriet Centerleder Peter Seeberg, Center for Mellemøststudier, SDU Centerleder Anne Froberg, UC2 Konsulent Charlotte Jørgensen, Teknisk Skole, Frederiksberg 6

7 De to øvrige sessioner beskæftiger sig med unge indvandreres uddannelse i et integrationsperspektiv. Problemer, der gør sig gældende i de forskellige former for ungdomsuddannelser, beskrives og analyseres. Afslutningsvis gives der en række bud på, hvad der er årsagerne til, at det ikke altid lykkes unge indvandrere at få taget en uddannelse. Ph.d.-stipendiat Gunna Funder Hansen, Center for Mellemøststudier, SDU Lektor Helle Lykke Nielsen, Center for Mellemøststudier, SDU Saliha Marie Fettah, Center for Mellemøststudier, SDU Maria Kyung Overgaard, Center for Mellemøststudier, SDU Forsker Vibeke Jakobsen, Socialforskningsinstituttet Workshop 3: Bosætning, segregering og konsekvenserne heraf Workshopledelse: Heino Jespersen & Hans Hummelgaard. Indvandrerne er i de seneste årtier blevet mere og mere koncentreret i bestemte dele af landet og boligområder. I mange år har det været en central politisk målsætning at undgå koncentrationen ud fra en betragtning om, at det hæmmer integrationen i det danske samfund. Men på trods af, at flygtninge i høj grad bliver geografisk spredt, flytter mange af dem fra land til by og her især til de udsatte boligområder. Hvad er forklaringen på dette og har initiativerne for at sikre spredt bosætning overhovedet en effekt? Spørgsmålet er også, hvorvidt den koncentrerede bosætning har en negativ betydning for integrationen. Der er gennemført en række initiativer af byudvalget og andre med henblik på at mindske og hindre de negative konsekvenser af, at indvandrerne bor i de samme bydele. Hvad er erfaringerne hermed? De 4 sessioner i workshoppen omhandler hver sit aspekt af disse problemstillinger ud fra såvel en forskningsmæssig som en praktisk synsvinkel. De enkelte sessioner følger i naturlig forlængelse af hinanden, men man kan også uden tab af indhold deltage i udvalgte sessioner. Forsker Sølvi Børresen, Center for Forskning i Socialt Arbejde Formand Mohammed Siam, det almene boligbyggeri Støberigården Forskningsleder Eskil Heinesen, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF) Direktør Jesper Nygård, KAB Bygge- og Boligadministration. Ph.d.-stipendiat Anna Piil Damm, Økonomisk Institut, Handelshøjskolen i Århus Flygtningekoordinator Lisa Fischel, Vejle Kommune Vicedirektør Hans Kristensen, By og Byg (SBI) Sekretariatschef Sonja Mikkelsen, Urbanprojektet i Århus Workshop 4: Indvandrernes deltagelse i civilsamfundet Workshopledelse: Muharrem Aydas & Flemming Mikkelsen. Begrebet civilsamfund er her defineret bredt og omfatter indvandrere, flygtninge og deres efterkommeres deltagelse og indflydelse i det danske samfund både i form af frivillige foreninger, sociale bevægelser, faglige og politiske organisationer foruden interkulturel kommunikation. Vi fokuserer både på den kollektive deltagelse, og på enkelte personers egne erfaringer inden for det civile, faglige og politiske liv. Historiske erfaringer såvel som aktuelle begivenheder vil blive diskuteret. 7

8 Leder Azam Javadi, Plads til Alle Kampagnen i AIF (Arbejderbevægelsens Internationale Forum) Lektor Birte Siim, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet Professor Lise Togeby, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Seniorrådgiver Mandana Zarrehpervar, Institut for Menneskerettigheder Leder Ole Hammer, Den Sociale Døgnvagt i København Formand Rune Engelbreth Larsen, Minoritetspartiet Tanveer Sharif, medlem af Københavns Amtsråd (S) Vasilij Nadulisnjak, russisk civilingeniør Workshop 5: Værdier i kulturmødet Workshopledelse: Garbi Schmidt og Sherin Khankan. Denne workshop beskæftiger sig med kulturel mangfoldighed. Der er ikke tale om en indvandrerkulturs møde med dansk kultur, men derimod om dynamikken, forandringen, bevægelsen i de kulturelle udtryk, som skabes igennem etniske minoriteters tilstedeværelse i det danske samfund. Kultur er udtryk, men kultur er også værdi. Midt i kulturens foranderlighed fremstår også bevidstheden om, at denne bevægelse er væsentlig, og udtrykker noget essentielt. Dette gælder både, hvis den praksis som skabes heraf kan betegnes som segregerende, integrerende eller assimilerende. Værdier skabes på baggrund af personlige valg, men også som udtryk for gruppers ikke mindst sociale stilling i det danske samfund. Værdier eller vurderingen i kulturmødet er også den forståelse, som majoritetsbefolkningen møder de etniske minoriteter med. Anses de etniske minoriteters kulturelle bagage som en resurse eller som et problem, og hvilken betydning har det for både det kulturelle udtryk og kulturmødet som sådan? Seniorforsker, ph.d Garbi Schmidt, Socialforskningsinstituttet Imran Hussain, The Network Antropolog, ph.d. og lektor Peter Hervik, IMER, Malmö Journalist Charlotte Aagaard, Information Kultursociolog, ph.d. og lektor Mehmet Necef, SDU Lektor Üzeyir Tireli, Højvangsseminariet Antropolog, forskningsassistent ved Dansk Folkemindesamling, Mikkel Rytter Kultursociolog, antropolog og ph.d. Connie Carøe Christiansen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet (KU) Workshop 6: Indvandrerbørn og unge indvandrere Workshopledelse: Manu Sareen & Marianne Skytte. Etniske minoritetsbørn og -unge udgør i dag ca. 10 procent af alle børn og unge i Danmark. Børnene vokser i deres familier op i mange forskellige etniske, religiøse, sproglige og kulturelle sammenhænge og lever i meget forskellige kontekster i det danske samfund. I denne workshop har vi valgt først at fokusere på de tosprogede børn i danske børnehaver gennem 8

9 fremlæggelse af et forskningsprojekt herom. I næste workshop er temaet forældresamarbejde og mægling. Her fremlægges erfaringer fra Etnisk Konsulentteam i Københavns Kommune og fra politiet. I den tredje workshop er temaet etniske minoritetsunges hverdagserfaringer, hvilket belyses gennem et forskningsprojekt og et socialpædagogisk projekt. Workshoppen rundes af med en workshop-session omkring de særlige udfordringer, der ligger for socialt arbejde ved anbringelse af etniske minoritetsbørn og -unge. Socialpædagog og forfatter Manu Saren, Døgnkontakten Lektor Marianne Skytte, Institut for Sociale Forhold og Organisation, AAU Lektor Helle Bundgaard, Institut for Antropologi, Københavns Universitet (KU) Antropolog Susanne Branner Jespersen, Center for Ungdomsforskning, Roskilde Universitetscenter (RUC) Workshop 7: Den kommunale og amtskommunale indsats for integrationen Workshopledelse: Birgit Hedegaard & Søren Winter. Kommunerne overtog ansvaret for integrationsopgaven den 1. januar Hvad var det for en opgave, de fik? Hvordan har de grebet opgaven an? Hvordan er det gået? Hvordan har samspillet med arbejdsmarkedet været? Hvordan er mødet mellem sundhedsvæsenet og de etniske minoriteter forløbet? Disse og mange andre spørgsmål søges belyst og debatteret gennem fire sessioner. Forskningsleder Eskil Heinesen, AKF Forskningsprofessor Søren Winter, SFI Forskningsleder Anders Rosdahl, SFI Kontorchef Nina Palle, Frederiksberg Kommunes Integrationskontor Kontorchef Birgit Hedegaard, KLs Integrationskontor Konsulent Benjamin Holst, Dansk Arbejdsgiverforening Produktionsdirektør Ib Schack, maskinfabrikken Jyden Bur A/S Forsker, speciallæge i samfundsmedicin/socialmedicin og ph.d., Anne Nielsen, Statens Institut for Folkesundhed Workshop 8: Europæiske og internationale processer og erfaringer Workshopledelse: Ulf Hedetoft & Hans Kornø Rasmussen. Denne workshop tager udgangspunkt i det forhold, at enkelte lande i stadigt mindre omfang kan føre en integrationspolitik eller en indvandrerpolitik uafhængig af den internationale udvikling. Dette er især tilfældet for EU-landene, der pr. 1. maj 2004 vil have gennemført fælles regler på flygtninge- og indvandrerområdet, ligesom der vil blive indført regler for tredjelands-borgeres bevægelighed mellem landene. Workshoppen fokuserer på tre hovedområder: Kortlægge og diskutere de vigtigste EU-tiltag dels på integrationsområdet og dels på indvandrerområdet. Diskutere de erfaringer, der i disse år gøres på integrationsområdet i forskellige EUlande og i Canada. Diskutere de danske erfaringer og muligheder i lyset af den internationale udvikling. Birthe Berg, BA, stud.scient. pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 9

10 Økonom og forfatter Hans Kornø Rasmussen Karen Bird, McMaster University, Canada President Bashy Quraishy, European Network Against Racism, Bruxelles Helene Urth, EU-Kommissionen Professor dr.phil. Ulf Hedetoft, AMID, AAU Diana Madsen, Center for Ligestillingsforskning, Roskilde Universitetscenter Paneldebat Hvordan kan flere indvandrere få et arbejde? Det er et samfundsmæssigt paradoks, at der i Danmark mangler arbejdskraft på centrale områder samtidigt med, at mange indvandrere ikke har et arbejde. Arbejdsmarkedet har forandret sig i de seneste årtier. En af de væsentligste er de organisatoriske forandringer, der er sket i virksomhederne og de teknologiske fremskridt. Organisationsstrukturen er blevet fladere, ansvaret bliver delegeret længere ned i virksomheden, der skal udføres mange forskellige opgaver (multitasking) ofte i samarbejde med andre (teamwork), og samlebåndsarbejdet er næsten forsvundet. Disse ændringer har betydet, at der i dag i større grad lægges vægt på arbejdskraftens uddannelsesmæssige kompetencer også i jobs, som normalt ikke kræver nogen formel (eller lang) uddannelse. De egenskaber, der især lægges vægt på i dag, er omstillingsevne, kommunikative evner (sprog, humor, kulturforståelse), og især de sidstnævnte har indvandrerne naturligt nok mindre af end danskere. Derfor efterspørger virksomhederne ikke i samme grad som tidligere indvandrernes arbejdskraft. På den anden side er der i en globaliseret verden et stort behov for mangfoldighed i virksomhederne, fordi mange forskellige kundegruppers behov skal dækkes og fordi virksomhedskulturen beriges. Problemet lige nu synes at være, at arbejdsgiverne vurderer, at omkostningerne ved denne mangfoldighed opvejer de potentielle gevinster. Det er disse omkostninger og især gevinster, vi vil se nærmere på i paneldebatten, der har til formål at debattere og udforske muligheder og de gode ideer med udgangspunkt i praktiske erfaringer. Paneldeltagerne vil tage stilling til og forsøge at besvare følgende tre spørgsmål i løbet af deres indlæg: Hvilke potentielle gevinster er der for virksomheden i at ansætte en indvandrer? Hvordan udnytter virksomheden bedst de kvalifikationer og ressourcer, indvandrere har? Kravene til sproglig kommunikation og tæt samarbejde i relativt selvstyrende grupper er blevet større. Hvordan opnår indvandrerne kvalifikationer, som kan matche denne udvikling? Hvad kan virksomheden, de kommunale myndigheder, og indvandrerne selv gøre? Hvad kan der fx gøres for at skaffe flere virksomhedsrettede forløb på ordinære arbejdspladser med henblik på at få flere indvandrere ind på arbejdsmarkedet? Hvordan kan vi fremme en mere effektiv matchning mellem ledige jobs og indvandrernes medbragte kvalifikationer? Hvordan kan virksomhederne overbevises om gevinsterne ved mangfoldighed? Paneldeltagere: Personalechef Morten Daus-Petersen, ISS Kontorchef Nina Palle, Frederiksberg Kommune Direktør Margit Helle Thomsen, MHT CONSULT 10

11 Workshopprogram Søjle I (onsdag 10:45-12) Søjle II (onsdag 15-16) Søjle III (torsdag 11:15-12:15) Søjle IV (torsdag 14:45-16:15) Workshop 1 Tema: Strukturelle forandringer på arbejdsmarkedet Michael Rosholm, Professor, Aarhus Universitet, AKF, og AMID: Konsekvenser af strukturelle forandringer på arbejdsmarkedet. Hans Lassen, Direktør, Sisyfos: Kommunikation og teambuilding kan indvandrere det? Tema: Betydningen af netværk for integrationen på arbejdsmarkedet Lene Kofoed Rasmussen, Socialforskningsinstituttet: Netværkets betydning for indvandrernes beskæftigelsessituation. Kim Vilfort og Mogens Krogh, Brøndbyernes Idrætsforening: Fra Bænken til Banen sponsornetværk som en indgang til arbejdsmarkedet. Tema: Mangfoldighed mellem holdning og handling Mikkel Thøgersen, cand.scient.pol., konsulent v/ CABI/Vejledningstjenesten: Strategisk rummelighed forskellige veje til at øge mangfoldigheden på virksomhederne. Mina Harding Iranzad, projektleder, Århus Amt: Gode hoveder har mange farver : Mangfoldighed i Århus Amt hvordan skaber vi overensstemmelse mellem holdning og handling? Tema: Indvandrere som iværksættere Shahamak Rezaei, ph.d., forskningsadjunkt v/ Roskilde Universitet: Mislykket integration: kan man tale om arbejdsmarkedsmæssig integration uden hensyntagen til det økonomiske incitament? Shahriar Shams Ili, butikskonsulent, cand.merc., Informateket, Kvarterløft Nørrebro Park og Nordvest: Verden lokalt: fra Basra til Jerusalem på under en halv time rådgivning til små indvandrerejede butikker og restauratører. Workshop 2 Tina Fehrmann, Undervisningsministeriet & Peter Seeberg, centerleder, Center for Mellemøststudier, SDU: Samlet præsentation af workshop om uddannelse og sprog. Anne Froberg, centerleder, UC2: Dansk som andetsprog status og perspektiver. Charlotte Jørgensen, konsulent, Teknisk Skole, Frederiksberg: Etniske minoriteter på erhvervsskolerne nye tendenser. Peter Seeberg, centerleder, Center for Mellemøststudier, SDU: Nye perspektiver på erfaringerne fra de almendannende ungdomsuddannelser. Gunna Funder Hansen, ph.d.- stipendiat, Center for Mellemøststudier, SDU: Arabisk i Danmark. Helle Lykke Nielsen, lektor, Saliha Marie Fettah og Maria Kyung Overgaard, alle tilknyttet Center for Mellemøststudier, SDU: Erfaringer fra Center for Mellemøststudiers sommerskoleprojekt for unge med arabisk baggrund. Vibeke Jakobsen, forsker, Socialforskningsinstituttet: Uddannelsesniveauet blandt unge indvandrere fra Tyrkiet, Pakistan og det tidligere Jugoslavien. Hvad kan forklare at forholdsvis få af disse unge får en uddannelse? 11

12 Workshop 3 Tema: Hvorfor bor indvandrerne koncentreret? Sølvi Børresen, forsker, Center for Forskning i Socialt Arbejde: I Danmark og andre lande. Mohammed Siam, formand for bestyrelsen i det almene boligbyggeri Støberigården: I det almene byggeri. Tema: Konsekvensen af den boligmæssige koncentration af indvandrere Eskil Heinesen, forskningsleder, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF): Hvad viser udenlandsk forskning? Jesper Nygård, direktør, KAB Bygge- og Boligadministration: En boligforenings syn på konsekvenserne af koncentrationen. Tema: Fører flytninger og integrationsloven til mindre boligmæssig koncentration? Anna Piil Damm, ph.d.- stipendiat, Økonomisk Institut, Handelshøjskolen i Århus: Hvor flytter indvandrerne hen og hvorfor forskningsresultater fra såvel ind- som udland. Lisa Fischel, flygtningekoordinator, Vejle Kommune: Virker integrationsloven? Hvorvidt har integrationsloven haft en effekt på flytningerne. Tema: Boligsociale tiltag, herunder Byudvalgets initiativer Hans Kristensen, vicedirektør, By og Byg (SBI): Evalueringen af byudvalgets og andre boligsociale tiltag med fokus på de initiativer, der retter sig mod årsagen til og konsekvensen af den høje koncentration af flygtninge og indvandrere. Sonja Mikkelsen, Sekretariatschef, Urbanprojektet i Århus: Hvad har de bedste effekter været set fra boligområdernes side med fokus på de initiativer, der har fokus på den høje koncentration af etniske minoriteter. Workshop 4 Tema: Indvandrerne i civilsamfundet og kønsaspektet Azam Javadi, leder, Plads til Alle Kampagnen i AIF (Arbejderbevægelsens Internationale Forum): AJ vil komme ind på sine erfaringer med at være minoritetspolitisk aktiv indvandrerkvinde og sine erfaringer med arbejdet inden for fagbevægelsen. Birte Siim, lektor, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet: Køn og medborgerskab. Etniske minoritetskvinders politiske myndiggørelse. Tema: Indvandrernes andel i magten i Danmark Lise Togeby, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. LT fremlægger resultater fra sin bog Fra fremmedarbejder til etnisk minoritet (Magtudredningen 2003) med særlig henblik på demokrati- og medborgerskabsperspektivet. Mandana Zarrehpervar, seniorrådgiver, Institut for Menneskerettigheder. MZ vil give et indblik i barrierer og muligheder for etniske minoriteters indflydelse i dansk lovgivning og i civilsamfundet. Tema: Muligheder og barrierer for politisk indflydelse Ole Hammer, leder, Den Sociale Døgnvagt i København. OH giver sin vurdering af etniske minoriteters relative indflydelse i det danske politiske spil. Rune Engelbreth Larsen, formand, Minoritetspartiet. REL giver et indblik i overvejelserne omkring stiftelsen af partiet. Tema: Forventningerne til indvandrerne i civilsamfundet Tanveer Sharif, medlem af Københavns Amtsråd (S). TS giver et indblik i sin kamp for anerkendelse og ligestilling. Vasilij Nadulisnjak, russisk civilingeniør. VN sætter spørgsmålstegn ved den udbredte holdning om betydningen af sprogkundskaber for integrationen i det danske samfund. 12

PROGRAM Sted Onsdag d. 26. november

PROGRAM Sted Onsdag d. 26. november FORMÅL Indvandrerdage er en konference, der som sit væsentligste formål har at styrke dialogen og samarbejdet mellem forskere, undervisere, organisationsfolk, politikere, medieaktører, embedsmænd, og i

Læs mere

Integrationsforskningen i Danmark

Integrationsforskningen i Danmark Integrationsforskningen i Danmark 1980-2002 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION OKTOBER 2002 Integrationsforskningen i Danmark 1980-2002 Udgiver: Redaktion: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl & Tallat Shakoor I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark

Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark Delbetænkning II afgivet af det af indenrigsministeren nedsatte Kvindeudvalg Betænkning nr. 1359 Betænkningen kan købes hos: Statens Information,

Læs mere

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes

Læs mere

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Gruppe 507C. 1. semester 2003

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Gruppe 507C. 1. semester 2003 2. Indledning Temaet på Aalborg Universitets P1 2003 er Det danske samfund i historisk og europæisk/internationalt perspektiv. Det specifikke tema er arbejdsløshed. Inden for dette problemfelt er der en

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

AMID Working Paper Series 14/2002

AMID Working Paper Series 14/2002 AMID Working Paper Series 14/2002 Boligmæssig segregering. Hvad er årsagen til, at flygtninge og indvandrere bor koncentreret i de belastede boligområder? 1 Sølvi Karin Børresen, mag.art. og ph.d. Center

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Nyt fra Maj 2007 Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Uanset om der er to, fem eller otte indvandrere i en skoleklasse med 24 elever, påvirker det ikke deres danske klassekammeraters

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

invitation Den Personalepolitiske messe Viden Visioner Værktøjer den 2. juni 2004 bella center, københavn En god og attraktiv arbejdsplads

invitation Den Personalepolitiske messe Viden Visioner Værktøjer den 2. juni 2004 bella center, københavn En god og attraktiv arbejdsplads invitation den 2. juni 2004 bella center, københavn Den Personalepolitiske 2004 messe En god og attraktiv arbejdsplads Viden Visioner Værktøjer Arrangør: DET PERSONALEPOLITISKE FORUM Program: Kl. 9.00

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

mangfoldige talenter

mangfoldige talenter mangfoldige talenter Inspiration til større mangfoldighed MANGFOLDIGE TALENTER er titlen på dette magasin, fordi den mangfoldighed af mennesker, som lever i Danmark, rummer masser af talenter. De mange

Læs mere

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

Samfundsøkonomen. Aktuelle udgivelser fra Djøf Forlag. TEMA Indvandring og integration I N DHOLD

Samfundsøkonomen. Aktuelle udgivelser fra Djøf Forlag. TEMA Indvandring og integration I N DHOLD Samfundsøkonomen December 2014 nr. 4 Djøf Forlag Gothersgade 137 1123 København K Aktuelle udgivelser fra Djøf Forlag TEMA Indvandring og integration DANSKE ASYLAFGØRELSER Baggrund, kontekst, analyse af

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Udgivet af Kvinderådet, 2005 Redigeret af Maria Clemensen og Randi Theil Nielsen Oplag: 500 Tryk: Jespersen Offset

Læs mere

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd 1. april 2014 Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009 DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd For information on obtaining additional copies,

Læs mere