Indvandrerdage november, 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indvandrerdage 26.-27. november, 2003"

Transkript

1 Indvandrerdage november, 2003 Foreløbigt program AMID Aalborg Universitet

2 Indvandrerdage er en to-dages konference for aktører på integrationsområdet. Konferencen er arrangeret af AMID, Akademiet for Migrationsstudier i Danmark Formål Indvandrerdage er en konference, der som sit væsentligste formål har at styrke dialogen og samarbejdet mellem forskere, undervisere, organisationsfolk, politikere, medieaktører, embedsmænd, og i det hele taget alle de praktikere, der arbejder med eller har en aktiv interesse i indvandring, indvandrere og integrationsspørgsmål i Danmark. Konferencens primære målgruppe er således alle dem, der i mange forskellige funktioner i stat, amt, kommune, det private erhvervsliv, medieoffentligheden eller organisationslivet, beskæftiger sig professionelt med indvandrings- og integrationsspørgsmål, men andre interessenter og aktører kan også have glæde af at deltage i konferencen. Formål og forventet udbytte er en utraditionel form for gensidig kompetenceudvikling. Baggrunden er på den ene side en forudsætning om, at forskningen herunder den der foregår i Akademiet for Migrationsstudier i Danmark har relevant viden at bidrage med i de til tider ophedede diskussioner om indvandring, kulturmøde og integration. Men det er på den anden side i lige så høj grad en forventning om, at alle de nævnte grupper som traditionelt har lyttet for lidt til hinanden er i besiddelse af omfattende viden, information og erfaring. Det er derfor vigtigt både for samfundet som helhed, for forskningsindsatsen, for den konkrete integrationsindsats i amter og kommuner, og for de forskellige indvandrergrupper at samle ressourcerne og bringe aktørerne i dialog med hinanden. Forskere vil forsøge klart og forståeligt at formidle og diskutere den nyeste forskningsbaserede viden inden for deres respektive felter, mens områdets øvrige aktører herunder politikere, meningsdannere, indvandrerrepræsentanter og integrationsmedarbejdere vil belyse og debattere deres praktiske erfaringer, indsigter og handlinger. Samlet skulle resultatet gerne blive en kollektiv lærings- og opkvalificeringsproces. I overensstemmelse med konferencens idegrundlag, tilstræber Indvandrerdage en balance mellem indlæg og oplæg fra forskerverdenen og fra andre aktører på området. Plenumtalerne er hentet fra såvel den akademiske som den ikke-akademiske verden. Inviterede kommentatorer på workshop-præsentationer repræsenterer i vid udstrækning andre samfundsmæssige sagsområder end det, som oplægsholderen kommer fra. Og konferencen er organiseret af organisations- og programkomitéer, hvor mange interesser og erfaringer er repræsenteret. Konferencen vil på den måde hjælpe med til at bygge bro, fagligt og kommunikativt, mellem discipliner, erfaringer og erhvervsinteresser, der alle har fokus på indvandring. Indvandrerdage omfatter også en væsentlig social dimension, der kan bidrage til at bringe de forskellige aktører på indvandrerområdet i mere uformel kontakt med hinanden og lette forståelsen for forskellige holdninger til og praksisser i relation til indvandrer- og integrationsspørgsmål. Program Programmet består af en blanding af plenumforedrag, arbejde i otte tematiske workshops, en paneldebat, samt mere underholdende og sociale elementer herunder en reception og en konferencemiddag. 2

3 Plenumforedragene fokuserer på flygtningesituationen i Europa og de europæiske landes politikker på flygtninge- og indvandrerområdet indvandringen som udfordring for velfærdsstaten arbejdsmarkedsintegration betydningen af sproglig kompetence indvandreres politiske engagement samt religions rolle i integrationsprocessen. Der er som nævnt otte gennemgående workshops, hvor der vil være oplæg fra såvel forskere som praktikere på feltet. Workshopemnerne er: Integration og arbejdsmarkedet (ansv: Irene Mortensen & Michael Rosholm) Integration, uddannelse og sprog (ansv: Tina Fehrmann & Peter Seeberg) Bosætning, segregering og konsekvenserne heraf (ansv: Hans Hummelgaard & Heino Jespersen) Indvandreres deltagelse i civilsamfundet (ansv: Muharrem Aydas & Flemming Mikkelsen) Værdier i kulturmødet (ansv: Garbi Schmidt & Sherin Khankan) Indvandrerbørn og unge indvandrere (ansv: Manu Sareen & Marianne Skytte) Den kommunale og amtskommunale indsats for integrationen (ansv: Birgit Hedegaard & Søren Winter) Europæiske og internationale processer og erfaringer (ansv: Ulf Hedetoft & Hans Kornø Rasmussen) Der vil inden for hver workshops rammer være 6-8 forskellige oplæg med diskussioner. De navne, der er angivet i parenteserne, er ansvarlige for de otte workshops konkrete sammensætning. Organisation Akademiet for Migrationsstudier i Danmark (AMID) under ledelse af professor Ulf Hedetoft, Aalborg Universitet, er hovedansvarlig for konferencen, i samarbejde med en række andre organisationer og enkeltpersoner. AMID-konsortiet består af Aalborg Universitet (Institut for Historie og Internationale Studier), Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF), Handelshøjskolen i Århus (Center for Social Integration og Marginalisering), Socialforskningsinstituttet (SFI) og Aarhus Universitet (Institut for Statskundskab og Økonomisk Institut). Derudover deltager repræsentanter for Integrationsministeriet, Kommunernes Landsforening, Syddansk Universitet og Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats i organisationskomitéen for Indvandrerdage. Yderligere oplysninger om Akademiet for Migrationsstudier i Danmark findes på hjemmesideadressen Konferencen tilrettelægges af denne organisationskomité, som udgøres af AMIDs Styregruppe suppleret med fire eksterne medlemmer. Desuden struktureres det mere konkrete arbejde af en større programkomité, som udover organisationskomitéen består af de workshopansvarlige, der ikke allerede deltager i organisationskomitéen. Organisationskomitéens medlemmer er: Professor, dr.phil. Ulf Hedetoft (Aalborg Universitet), lektor Ruth Emerek (Aalborg Universitet), forskningschef Hans Hummelgaard (Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut), forskningsprofessor, ph.d. Michael Rosholm (Aarhus Universitet og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut) og konstitueret programleder, ph.d. Garbi Schmidt (Socialforskningsinstituttet) (alle medlemmer af AMIDs Styregruppe) Kontorchef Birgit Hedegaard (Kommunernes Landsforening) 3

4 Kontorchef Heino Jespersen (Integrationsministeriet) Konsulent Irene Mortensen (Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats) Centerleder, adjunkt Peter Seeberg (Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet) Programkomitéen består derudover af: HR Konsulent Muharrem Aydas (TDC) Pædagogisk konsulent Tina Fehrmann (Undervisningsministeriet) Lektor Flemming Mikkelsen (Aalborg Universitet) Økonom og forfatter, cand.polit. og ph.d. Hans Kornø Rasmussen Socialpædagog og forfatter Manu Sareen Sherin Khankan (religionssociolog og forkvinde for Kritiske Muslimer) Lektor Marianne Skytte (Aalborg Universitet) Forskningsprofessor Søren Winter (Socialforskningsinstituttet) Foreløbigt program Onsdag d. 26. november 8:00-9:00 Registrering (ved Auditorium B) 9:00-9:05 Kort velkomst v/ professor Ulf Hedetoft, AMID (Auditorium B, Bertil Ohlins Vej) 9:05-9:15 Formel åbning v/ rektor Sven Caspersen, Aalborg Universitet 9:15-10:30 Plenum 1: Dr Joanne van Selm, Washington DC: The EU as a global player in the refugee protection regime (afholdes på engelsk) (Auditorium B, Bertil Ohlins Vej) 10:30-10:45 Pause 10:45-12:00 Workshops 1-8 (søjle 1) 12:00-13:15 Frokost (Kantinen, Fibigerstræde 15) 13:15-14:00 Plenum 2: professor Grete Brochmann, Oslo: Is immigration a challenge to the Scandinavian welfare model? (afholdes på engelsk) (Auditorium B, Bertil Ohlins Vej) 14:00-14:40 Underholdning (Omar Marzouk) (Auditorium B, Bertil Ohlins Vej) 14:40-15:00 Pause 15:00-16:00 Workshops 1-8 (søjle 2) 16:15-17:00 Plenum 3: professor Anne Holmen, DPU: Hvordan lærer tosprogede elever bedst dansk? om modersmål og dansk som andetsprog. (Auditorium B, Bertil Ohlins Vej) 17:30-18:30 Reception (v/ Aalborg Kommune på Nordjyllands Kunstmuseum) 19:00- Konferencemiddag, Hotel Hvide Hus (Vesterbro Festtale v/ dekan Ole Prehn, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet Torsdag d. 27. november 4

5 9:00-9:45 Plenum 4: professor Eskil Wadensjö, Stockholm: Hvorfor er indvandrere dårligt integreret på arbejdsmarkedet? 9:45-11:00 Panel om arbejdsmarkedsintegration v/ forskningschef Hans Hummelgaard, AKF, og professor Michael Rosholm, Aarhus Universitet 11:00-11:15 Pause 11:15-12:15 Workshops 1-8 (søjle 3) 12:15-13:30 Frokost 13:30-14:15 Plenum 5: religionssociolog og forkvinde for Kritiske Muslimer Sherin Khankan: Når tro bliver politisk: Radikal politiker eller radikal muslim? 14:15-14:45 Pause 14:45-16:15 Workshops 1-8 (søjle 4) 16:30-17:15 Plenum 6: professor Tim Jensen, SDU: Er Danmark et multireligiøst samfund? kirke, stat og civilsamfund i Danmark. 17:15-17:30 Afslutning på konferencen v/ dekan Margrethe Nørgaard, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Beskrivelse af workshops Nedenfor er indholdet i de forskellige workshops kort beskrevet. Se side for det detaljerede workshopprogram. Workshop 1: Integration og arbejdsmarked Workshopledelse: Irene Mortensen & Michael Rosholm. 1. Strukturelle forandringer på arbejdsmarkedet Der er sket nogle organisatoriske forandringer på arbejdsmarkedet det seneste årti; fladere ledelses-strukturer, mere teamwork, multitasking, service-industrien er vokset frem, og samlebåndsjobbene er delvist forsvundet. Som følge heraf er arbejdskraftens uformelle kvalifikationer kommunikative egenskaber, kulturel forståelse, humor, osv. blevet vigtigere end de har været tidligere. Dette har tilsyneladende betydet, at arbejdsgiverne, som mangler information om indvandrernes uformelle kvalifikationer, er blevet mindre tilbøjelige til at ansætte indvandrere. På den anden side lever vi i globaliseringens tidsalder, og dette burde betyde, at virksomheder får et stadig større behov for mangfoldighed i medarbejderstaben. Vi vil under dette tema se på, hvorledes disse faktorer har påvirket indvandrernes beskæftigelsessituation, samt diskutere, hvad der kan gøres for at afhjælpe dette problem. Professor Michael Rosholm, Aarhus Universitet, AKF & AMID Direktør Hans Lassen, Sisyfos 2. Betydningen af netværk for integrationen på arbejdsmarkedet Vi ved, at en meget stor andel af de ledige jobs i dag besættes ved hjælp af kontakter, altså uden opslag. Eftersom indvandrerne har lavere beskæftigelses-frekvenser end de indfødte, er konsekvensen, at de i højere grad må anvende andre søgekanaler. Under dette tema vil vi diskutere, hvorledes indvandrerne i dag benytter deres netværk og hvor effektive de er. Vi vil endvidere diskutere, hvorvidt indvandrernes manglende netværk kan substitueres med et andet netværk, for eksempel et netværk bestående af arbejdsgivere, som alle er sponsorer i en stor fodboldklub. Lene Kofoed Rasmussen, Socialforskningsinstituttet 5

6 Kim Vilfort & Mogens Krogh, Brøndbyernes Idrætsforening 3. Mangfoldighed mellem holdning og handling Alle er enige om, at nøglen til integration er flere jobs til flygtninge og indvandrere. Enigheden bliver mindre, når man diskuterer midler. Ikke mindst hvor langt man som offentlig eller privat virksomhed skal gå for at øge mangfoldigheden på arbejdspladsen. Vi vil i workshoppen fokusere på virksomhedernes mangfoldighedsstrategier, når de ansætter etniske minoriteter. Hvor store ændringer i virksomhedernes værdigrundlag er f.eks. nødvendige for at få en mere mangfoldig medarbejderstab? Vi vil beskrive dilemmaer mellem virksomhedernes holdninger på den ene side og handlinger på den anden og give bud på, hvordan holdning og handling kan komme til at følges ad. Konsulent Mikkel Thøgersen, CABI/Vejledningstjenesten Projektleder Mina Harding Iranzad, Århus Amt 4. Indvandrere som iværksættere Indvandrervirksomhederne er sociale knudepunkter i indvandrernes hverdag i Danmark. Det er i grønthandlerne og specialbutikkerne, indvandrerne mødes. Virksomhedsejeren tillægges prestige af andre indvandrere og modtager en særlig respekt, fordi han har mulighed for at ansætte andre i sin virksomhed. Umiddelbart er det positivt, at arbejdsløse indvandrere kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igennem egne etniske netværk, og at de indvandrere, der er velintegrerede på arbejdsmarkedet kan give en håndsrækning til andre indvandrere. Denne workshop vil diskutere nogle af de dilemmaer, der er er forbundet med indvandrereejede virksomheder i visse udsatte brancher. På den ene side er der en gruppe virksomhedsejere, der sikres økonomisk overlevelse bl.a. ved at trække på billig arbejdskraft i form af uformel ansættelse af ledige. Det er med til at holde virksomhedsejeren uden for arbejdsløshedskøen. På den anden side er der hensynet til håndhævelsen af love og regler, og ønsket om at mainstreame virksomhederne. Forskningsadjunkt Shahamak Rezaei, Roskilde Universitet Butikskonsulent Shahriar Shams Ili, Informateket, Kvarterløft Nørrebro Park og Nordvest Workshop 2: Integration, uddannelse og sprog Workshopledelse: Tina Fehrmann & Peter Seeberg. Uddannelse er vejen frem i et samfund som det danske. Uden en god uddannelse og gode sprogfærdigheder er det langt vanskeligere at blive integreret på arbejdsmarkedet. Denne workshop belyser forholdet mellem uddannelse, integration og sprog. To af workshoppens sessioner fokuserer på uddannelse og sprog. Dels vil der blive gjort status i diskussionen om dansk som andetsprog. Dels vil perspektiver vedrørende indvandrersprog i Danmark blive belyst og et sommerskoleprojekt for unge arabere blive beskrevet og evalueret. Tina Fehrmann, Undervisningsministeriet Centerleder Peter Seeberg, Center for Mellemøststudier, SDU Centerleder Anne Froberg, UC2 Konsulent Charlotte Jørgensen, Teknisk Skole, Frederiksberg 6

7 De to øvrige sessioner beskæftiger sig med unge indvandreres uddannelse i et integrationsperspektiv. Problemer, der gør sig gældende i de forskellige former for ungdomsuddannelser, beskrives og analyseres. Afslutningsvis gives der en række bud på, hvad der er årsagerne til, at det ikke altid lykkes unge indvandrere at få taget en uddannelse. Ph.d.-stipendiat Gunna Funder Hansen, Center for Mellemøststudier, SDU Lektor Helle Lykke Nielsen, Center for Mellemøststudier, SDU Saliha Marie Fettah, Center for Mellemøststudier, SDU Maria Kyung Overgaard, Center for Mellemøststudier, SDU Forsker Vibeke Jakobsen, Socialforskningsinstituttet Workshop 3: Bosætning, segregering og konsekvenserne heraf Workshopledelse: Heino Jespersen & Hans Hummelgaard. Indvandrerne er i de seneste årtier blevet mere og mere koncentreret i bestemte dele af landet og boligområder. I mange år har det været en central politisk målsætning at undgå koncentrationen ud fra en betragtning om, at det hæmmer integrationen i det danske samfund. Men på trods af, at flygtninge i høj grad bliver geografisk spredt, flytter mange af dem fra land til by og her især til de udsatte boligområder. Hvad er forklaringen på dette og har initiativerne for at sikre spredt bosætning overhovedet en effekt? Spørgsmålet er også, hvorvidt den koncentrerede bosætning har en negativ betydning for integrationen. Der er gennemført en række initiativer af byudvalget og andre med henblik på at mindske og hindre de negative konsekvenser af, at indvandrerne bor i de samme bydele. Hvad er erfaringerne hermed? De 4 sessioner i workshoppen omhandler hver sit aspekt af disse problemstillinger ud fra såvel en forskningsmæssig som en praktisk synsvinkel. De enkelte sessioner følger i naturlig forlængelse af hinanden, men man kan også uden tab af indhold deltage i udvalgte sessioner. Forsker Sølvi Børresen, Center for Forskning i Socialt Arbejde Formand Mohammed Siam, det almene boligbyggeri Støberigården Forskningsleder Eskil Heinesen, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF) Direktør Jesper Nygård, KAB Bygge- og Boligadministration. Ph.d.-stipendiat Anna Piil Damm, Økonomisk Institut, Handelshøjskolen i Århus Flygtningekoordinator Lisa Fischel, Vejle Kommune Vicedirektør Hans Kristensen, By og Byg (SBI) Sekretariatschef Sonja Mikkelsen, Urbanprojektet i Århus Workshop 4: Indvandrernes deltagelse i civilsamfundet Workshopledelse: Muharrem Aydas & Flemming Mikkelsen. Begrebet civilsamfund er her defineret bredt og omfatter indvandrere, flygtninge og deres efterkommeres deltagelse og indflydelse i det danske samfund både i form af frivillige foreninger, sociale bevægelser, faglige og politiske organisationer foruden interkulturel kommunikation. Vi fokuserer både på den kollektive deltagelse, og på enkelte personers egne erfaringer inden for det civile, faglige og politiske liv. Historiske erfaringer såvel som aktuelle begivenheder vil blive diskuteret. 7

8 Leder Azam Javadi, Plads til Alle Kampagnen i AIF (Arbejderbevægelsens Internationale Forum) Lektor Birte Siim, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet Professor Lise Togeby, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Seniorrådgiver Mandana Zarrehpervar, Institut for Menneskerettigheder Leder Ole Hammer, Den Sociale Døgnvagt i København Formand Rune Engelbreth Larsen, Minoritetspartiet Tanveer Sharif, medlem af Københavns Amtsråd (S) Vasilij Nadulisnjak, russisk civilingeniør Workshop 5: Værdier i kulturmødet Workshopledelse: Garbi Schmidt og Sherin Khankan. Denne workshop beskæftiger sig med kulturel mangfoldighed. Der er ikke tale om en indvandrerkulturs møde med dansk kultur, men derimod om dynamikken, forandringen, bevægelsen i de kulturelle udtryk, som skabes igennem etniske minoriteters tilstedeværelse i det danske samfund. Kultur er udtryk, men kultur er også værdi. Midt i kulturens foranderlighed fremstår også bevidstheden om, at denne bevægelse er væsentlig, og udtrykker noget essentielt. Dette gælder både, hvis den praksis som skabes heraf kan betegnes som segregerende, integrerende eller assimilerende. Værdier skabes på baggrund af personlige valg, men også som udtryk for gruppers ikke mindst sociale stilling i det danske samfund. Værdier eller vurderingen i kulturmødet er også den forståelse, som majoritetsbefolkningen møder de etniske minoriteter med. Anses de etniske minoriteters kulturelle bagage som en resurse eller som et problem, og hvilken betydning har det for både det kulturelle udtryk og kulturmødet som sådan? Seniorforsker, ph.d Garbi Schmidt, Socialforskningsinstituttet Imran Hussain, The Network Antropolog, ph.d. og lektor Peter Hervik, IMER, Malmö Journalist Charlotte Aagaard, Information Kultursociolog, ph.d. og lektor Mehmet Necef, SDU Lektor Üzeyir Tireli, Højvangsseminariet Antropolog, forskningsassistent ved Dansk Folkemindesamling, Mikkel Rytter Kultursociolog, antropolog og ph.d. Connie Carøe Christiansen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet (KU) Workshop 6: Indvandrerbørn og unge indvandrere Workshopledelse: Manu Sareen & Marianne Skytte. Etniske minoritetsbørn og -unge udgør i dag ca. 10 procent af alle børn og unge i Danmark. Børnene vokser i deres familier op i mange forskellige etniske, religiøse, sproglige og kulturelle sammenhænge og lever i meget forskellige kontekster i det danske samfund. I denne workshop har vi valgt først at fokusere på de tosprogede børn i danske børnehaver gennem 8

9 fremlæggelse af et forskningsprojekt herom. I næste workshop er temaet forældresamarbejde og mægling. Her fremlægges erfaringer fra Etnisk Konsulentteam i Københavns Kommune og fra politiet. I den tredje workshop er temaet etniske minoritetsunges hverdagserfaringer, hvilket belyses gennem et forskningsprojekt og et socialpædagogisk projekt. Workshoppen rundes af med en workshop-session omkring de særlige udfordringer, der ligger for socialt arbejde ved anbringelse af etniske minoritetsbørn og -unge. Socialpædagog og forfatter Manu Saren, Døgnkontakten Lektor Marianne Skytte, Institut for Sociale Forhold og Organisation, AAU Lektor Helle Bundgaard, Institut for Antropologi, Københavns Universitet (KU) Antropolog Susanne Branner Jespersen, Center for Ungdomsforskning, Roskilde Universitetscenter (RUC) Workshop 7: Den kommunale og amtskommunale indsats for integrationen Workshopledelse: Birgit Hedegaard & Søren Winter. Kommunerne overtog ansvaret for integrationsopgaven den 1. januar Hvad var det for en opgave, de fik? Hvordan har de grebet opgaven an? Hvordan er det gået? Hvordan har samspillet med arbejdsmarkedet været? Hvordan er mødet mellem sundhedsvæsenet og de etniske minoriteter forløbet? Disse og mange andre spørgsmål søges belyst og debatteret gennem fire sessioner. Forskningsleder Eskil Heinesen, AKF Forskningsprofessor Søren Winter, SFI Forskningsleder Anders Rosdahl, SFI Kontorchef Nina Palle, Frederiksberg Kommunes Integrationskontor Kontorchef Birgit Hedegaard, KLs Integrationskontor Konsulent Benjamin Holst, Dansk Arbejdsgiverforening Produktionsdirektør Ib Schack, maskinfabrikken Jyden Bur A/S Forsker, speciallæge i samfundsmedicin/socialmedicin og ph.d., Anne Nielsen, Statens Institut for Folkesundhed Workshop 8: Europæiske og internationale processer og erfaringer Workshopledelse: Ulf Hedetoft & Hans Kornø Rasmussen. Denne workshop tager udgangspunkt i det forhold, at enkelte lande i stadigt mindre omfang kan føre en integrationspolitik eller en indvandrerpolitik uafhængig af den internationale udvikling. Dette er især tilfældet for EU-landene, der pr. 1. maj 2004 vil have gennemført fælles regler på flygtninge- og indvandrerområdet, ligesom der vil blive indført regler for tredjelands-borgeres bevægelighed mellem landene. Workshoppen fokuserer på tre hovedområder: Kortlægge og diskutere de vigtigste EU-tiltag dels på integrationsområdet og dels på indvandrerområdet. Diskutere de erfaringer, der i disse år gøres på integrationsområdet i forskellige EUlande og i Canada. Diskutere de danske erfaringer og muligheder i lyset af den internationale udvikling. Birthe Berg, BA, stud.scient. pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 9

10 Økonom og forfatter Hans Kornø Rasmussen Karen Bird, McMaster University, Canada President Bashy Quraishy, European Network Against Racism, Bruxelles Helene Urth, EU-Kommissionen Professor dr.phil. Ulf Hedetoft, AMID, AAU Diana Madsen, Center for Ligestillingsforskning, Roskilde Universitetscenter Paneldebat Hvordan kan flere indvandrere få et arbejde? Det er et samfundsmæssigt paradoks, at der i Danmark mangler arbejdskraft på centrale områder samtidigt med, at mange indvandrere ikke har et arbejde. Arbejdsmarkedet har forandret sig i de seneste årtier. En af de væsentligste er de organisatoriske forandringer, der er sket i virksomhederne og de teknologiske fremskridt. Organisationsstrukturen er blevet fladere, ansvaret bliver delegeret længere ned i virksomheden, der skal udføres mange forskellige opgaver (multitasking) ofte i samarbejde med andre (teamwork), og samlebåndsarbejdet er næsten forsvundet. Disse ændringer har betydet, at der i dag i større grad lægges vægt på arbejdskraftens uddannelsesmæssige kompetencer også i jobs, som normalt ikke kræver nogen formel (eller lang) uddannelse. De egenskaber, der især lægges vægt på i dag, er omstillingsevne, kommunikative evner (sprog, humor, kulturforståelse), og især de sidstnævnte har indvandrerne naturligt nok mindre af end danskere. Derfor efterspørger virksomhederne ikke i samme grad som tidligere indvandrernes arbejdskraft. På den anden side er der i en globaliseret verden et stort behov for mangfoldighed i virksomhederne, fordi mange forskellige kundegruppers behov skal dækkes og fordi virksomhedskulturen beriges. Problemet lige nu synes at være, at arbejdsgiverne vurderer, at omkostningerne ved denne mangfoldighed opvejer de potentielle gevinster. Det er disse omkostninger og især gevinster, vi vil se nærmere på i paneldebatten, der har til formål at debattere og udforske muligheder og de gode ideer med udgangspunkt i praktiske erfaringer. Paneldeltagerne vil tage stilling til og forsøge at besvare følgende tre spørgsmål i løbet af deres indlæg: Hvilke potentielle gevinster er der for virksomheden i at ansætte en indvandrer? Hvordan udnytter virksomheden bedst de kvalifikationer og ressourcer, indvandrere har? Kravene til sproglig kommunikation og tæt samarbejde i relativt selvstyrende grupper er blevet større. Hvordan opnår indvandrerne kvalifikationer, som kan matche denne udvikling? Hvad kan virksomheden, de kommunale myndigheder, og indvandrerne selv gøre? Hvad kan der fx gøres for at skaffe flere virksomhedsrettede forløb på ordinære arbejdspladser med henblik på at få flere indvandrere ind på arbejdsmarkedet? Hvordan kan vi fremme en mere effektiv matchning mellem ledige jobs og indvandrernes medbragte kvalifikationer? Hvordan kan virksomhederne overbevises om gevinsterne ved mangfoldighed? Paneldeltagere: Personalechef Morten Daus-Petersen, ISS Kontorchef Nina Palle, Frederiksberg Kommune Direktør Margit Helle Thomsen, MHT CONSULT 10

11 Workshopprogram Søjle I (onsdag 10:45-12) Søjle II (onsdag 15-16) Søjle III (torsdag 11:15-12:15) Søjle IV (torsdag 14:45-16:15) Workshop 1 Tema: Strukturelle forandringer på arbejdsmarkedet Michael Rosholm, Professor, Aarhus Universitet, AKF, og AMID: Konsekvenser af strukturelle forandringer på arbejdsmarkedet. Hans Lassen, Direktør, Sisyfos: Kommunikation og teambuilding kan indvandrere det? Tema: Betydningen af netværk for integrationen på arbejdsmarkedet Lene Kofoed Rasmussen, Socialforskningsinstituttet: Netværkets betydning for indvandrernes beskæftigelsessituation. Kim Vilfort og Mogens Krogh, Brøndbyernes Idrætsforening: Fra Bænken til Banen sponsornetværk som en indgang til arbejdsmarkedet. Tema: Mangfoldighed mellem holdning og handling Mikkel Thøgersen, cand.scient.pol., konsulent v/ CABI/Vejledningstjenesten: Strategisk rummelighed forskellige veje til at øge mangfoldigheden på virksomhederne. Mina Harding Iranzad, projektleder, Århus Amt: Gode hoveder har mange farver : Mangfoldighed i Århus Amt hvordan skaber vi overensstemmelse mellem holdning og handling? Tema: Indvandrere som iværksættere Shahamak Rezaei, ph.d., forskningsadjunkt v/ Roskilde Universitet: Mislykket integration: kan man tale om arbejdsmarkedsmæssig integration uden hensyntagen til det økonomiske incitament? Shahriar Shams Ili, butikskonsulent, cand.merc., Informateket, Kvarterløft Nørrebro Park og Nordvest: Verden lokalt: fra Basra til Jerusalem på under en halv time rådgivning til små indvandrerejede butikker og restauratører. Workshop 2 Tina Fehrmann, Undervisningsministeriet & Peter Seeberg, centerleder, Center for Mellemøststudier, SDU: Samlet præsentation af workshop om uddannelse og sprog. Anne Froberg, centerleder, UC2: Dansk som andetsprog status og perspektiver. Charlotte Jørgensen, konsulent, Teknisk Skole, Frederiksberg: Etniske minoriteter på erhvervsskolerne nye tendenser. Peter Seeberg, centerleder, Center for Mellemøststudier, SDU: Nye perspektiver på erfaringerne fra de almendannende ungdomsuddannelser. Gunna Funder Hansen, ph.d.- stipendiat, Center for Mellemøststudier, SDU: Arabisk i Danmark. Helle Lykke Nielsen, lektor, Saliha Marie Fettah og Maria Kyung Overgaard, alle tilknyttet Center for Mellemøststudier, SDU: Erfaringer fra Center for Mellemøststudiers sommerskoleprojekt for unge med arabisk baggrund. Vibeke Jakobsen, forsker, Socialforskningsinstituttet: Uddannelsesniveauet blandt unge indvandrere fra Tyrkiet, Pakistan og det tidligere Jugoslavien. Hvad kan forklare at forholdsvis få af disse unge får en uddannelse? 11

12 Workshop 3 Tema: Hvorfor bor indvandrerne koncentreret? Sølvi Børresen, forsker, Center for Forskning i Socialt Arbejde: I Danmark og andre lande. Mohammed Siam, formand for bestyrelsen i det almene boligbyggeri Støberigården: I det almene byggeri. Tema: Konsekvensen af den boligmæssige koncentration af indvandrere Eskil Heinesen, forskningsleder, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF): Hvad viser udenlandsk forskning? Jesper Nygård, direktør, KAB Bygge- og Boligadministration: En boligforenings syn på konsekvenserne af koncentrationen. Tema: Fører flytninger og integrationsloven til mindre boligmæssig koncentration? Anna Piil Damm, ph.d.- stipendiat, Økonomisk Institut, Handelshøjskolen i Århus: Hvor flytter indvandrerne hen og hvorfor forskningsresultater fra såvel ind- som udland. Lisa Fischel, flygtningekoordinator, Vejle Kommune: Virker integrationsloven? Hvorvidt har integrationsloven haft en effekt på flytningerne. Tema: Boligsociale tiltag, herunder Byudvalgets initiativer Hans Kristensen, vicedirektør, By og Byg (SBI): Evalueringen af byudvalgets og andre boligsociale tiltag med fokus på de initiativer, der retter sig mod årsagen til og konsekvensen af den høje koncentration af flygtninge og indvandrere. Sonja Mikkelsen, Sekretariatschef, Urbanprojektet i Århus: Hvad har de bedste effekter været set fra boligområdernes side med fokus på de initiativer, der har fokus på den høje koncentration af etniske minoriteter. Workshop 4 Tema: Indvandrerne i civilsamfundet og kønsaspektet Azam Javadi, leder, Plads til Alle Kampagnen i AIF (Arbejderbevægelsens Internationale Forum): AJ vil komme ind på sine erfaringer med at være minoritetspolitisk aktiv indvandrerkvinde og sine erfaringer med arbejdet inden for fagbevægelsen. Birte Siim, lektor, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet: Køn og medborgerskab. Etniske minoritetskvinders politiske myndiggørelse. Tema: Indvandrernes andel i magten i Danmark Lise Togeby, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. LT fremlægger resultater fra sin bog Fra fremmedarbejder til etnisk minoritet (Magtudredningen 2003) med særlig henblik på demokrati- og medborgerskabsperspektivet. Mandana Zarrehpervar, seniorrådgiver, Institut for Menneskerettigheder. MZ vil give et indblik i barrierer og muligheder for etniske minoriteters indflydelse i dansk lovgivning og i civilsamfundet. Tema: Muligheder og barrierer for politisk indflydelse Ole Hammer, leder, Den Sociale Døgnvagt i København. OH giver sin vurdering af etniske minoriteters relative indflydelse i det danske politiske spil. Rune Engelbreth Larsen, formand, Minoritetspartiet. REL giver et indblik i overvejelserne omkring stiftelsen af partiet. Tema: Forventningerne til indvandrerne i civilsamfundet Tanveer Sharif, medlem af Københavns Amtsråd (S). TS giver et indblik i sin kamp for anerkendelse og ligestilling. Vasilij Nadulisnjak, russisk civilingeniør. VN sætter spørgsmålstegn ved den udbredte holdning om betydningen af sprogkundskaber for integrationen i det danske samfund. 12

13 Workshop 5 Tema: Islam og politisk aktivisme et møde Imran Hussain, The Network: Foreløbig titel: Politisk engagement og religiøs overbevisning Garbi Schmidt, ph.d., seniorforsker, SFI: Muslimsk ungdomsidentitet hvad er nu det? Tema: Brydningsfelter i en mediediskurs Peter Hervik, antropolog, ph.d., lektor, IMER, Malmö: Foreløbig titel: Mediernes Muslimer. Charlotte Aagaard, journalist ved Information: Foreløbig titel: Medier og etniske minoriteter. Tema: Integration og medborgerskab: erfaringer og praksis Mehmet Necef, kultursociolog, ph.d., lektor, SDU: Danskerne er muslimer uden at vide det. Integration ifølge en tyrkisk muslimsk religiøs orden. Üzeyir Tireli, lektor, Højvangsseminariet: Etniske unges hverdagserfaringer. Tema: Definition af køn og ægteskaber: tradition og forandring Mikkel Rytter, antropolog: En som os arrangerede ægteskaber blandt pakistanere i Danmark. Connie Carøe Christiansen, kultursociolog og antropolog, ph.d., Sociologisk Institut, KU: Køn og etnisk ligestilling når de bliver som os? Workshop 6 Tema: Tosprogede børn i danske børnehaver. Manu Saren, socialpædagog, Døgnkontakten & Marianne Skytte, lektor, Institut for Sociale Forhold og Organisation, AAU: Samlet præsentation af workshoppens sessioner om indvandrerbørn og unge indvandrere. Helle Bundgaard, lektor, Institut for Antropologi, KU: Tosprogede børn i danske børnehaver (forskningsprojekt i samarbejde med Helle Gulløv, DPU). Tema: Forældresamarbejde og mægling Manu Sareen, socialpædagog, Døgnkontakten: Erfaringerne med forældresamarbejde fra Københavns Kommunes Etniske konsulentteam. Susanne Branner Jespersen, antropolog, Center for Ungdomsforskning, RUC: Konflikt på gadeplan når etnisk minoritetsungdom og politi mødes. Tema: Etnisk minoritetsungdom Üzeyir Tireli, lektor, Højvangsseminariet: Etniske minoritetsunges hverdagserfaringer. Tema: Anbringelse af etniske minoritetsbørn og unge uden for hjemmet Marianne Skytte, lektor, Institut for Sociale Forhold og Organisation, AAU: Det antiracistiske dilemma i anbringelsesarbejdet. Afrundende workshopdebat. 13

14 Workshop 7 Tema: Hvad siger forskningen om kommunernes integrationsindsats? Eskil Heinesen, Forskningsleder, AKF, Søren Winter, forskningsprofessor & Anders Rosdahl, forskningsleder SFI, vil orientere om nogle foreløbige resultater fra igangværende undersøgelser. Hvordan har kommunerne indrettet indsatsen? Hvorfor har kommunerne grebet det så forskelligt an? Hvad betyder bl.a. holdningerne hos kommunernes politikere og sagsbehandlere for indsatsen? Er nogle kommuner bedre til at integrere udlændinge end andre? Er der nogen måder at indrette den kommunale indsats på, som ser ud til at give bedre integration på arbejdsmarkedet end andre? Tema: Hvilke erfaringer har kommunerne fået? Nina Palle, kontorchef, Frederiksberg Kommunes integrationskontor & Birgit Hedegaard, kontorchef, KLs Integrationskontor lægger op til debat om emnet. Hvilke barrierer er kommunerne stødt på i integrationsarbejdet? Hvad har de mange lovændringer på området betydet for arbejdet? Hvem arbejder kommunerne sammen med om opgaven, og hvordan fungerer det? Hvilke perspektiver tegner der sig for indsatsen fremover? Tema: Hvordan ser integrationsarbejdet ud fra arbejdsgiverside? Benjamin Holst, konsulent, Dansk Arbejdsgiverforening & Ib Schack, produktionsdirektør, maskinfabrikken Jyden Bur A/S Vemb belyser integrationen set fra arbejdsgiversiden. Hvilke erfaringer har virksomhederne med ansættelse af etniske minoriteter? Hvad kan virksomhederne gøre for en bedre integration? Hvilke ønsker har arbejdsgiverne til den kommunale indsats? Hvordan kan kontakten mellem virksomhederne og kommunerne udvikles? Tema: Mødet mellem det offentlige sundhedsvæsen og de etniske minoriteter. Anne Nielsen, ph.d., forsker og speciallæge i samfundsmedicin/ socialmedicin, Statens Institut for Folkesundhed orienterer fra sundhedsområdet. Hvor meget og hvordan bruger etniske minoriteter sundhedsvæsenet i forhold til danskere? Hvilke kommunikationsbarrierer er der? Hvilke konsekvenser får de for behandlingen? Særlige tiltag over for etniske minoriteter i sundhedsvæsenet Hvilke gode erfaringer kan man lære af? Workshop 8 Hans Kornø Rasmussen: Demografi og EUs flygtninge- og indvandrerpolitik. Diana Madsen, Center for Ligestillingsforskning, Roskilde Universitetscenter: Tvangsægteskaber i et europæisk perspektiv. Karen Bird, McMaster University, Canada: Diversity and integration: Canadian experiences. Bashy Quraishy, European Network Against Racism: Racism and Resistance in Europe. Helene Urth, EU-kommissionen: Arbejdet med formulering af en fælles integrationspolitik i EU. Birthe Berg, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet: Velfærdsstat og integration i England og Danmark Ulf Hedetoft, professor dr.phil., AMID, AAU: Den skandinaviske homogenitetsmodel under pres? 14

15 Praktiske oplysninger Konferencen vil blive afholdt på Aalborg Universitet onsdag d. 26. og torsdag d. 27. november Sidste frist for tilmelding er: Mandag d. 27. oktober, Bemærk: Begrænset deltagerantal (250 personer heraf max. 25 studerende). Tilmelding sker efter først til mølle -princippet. Tilmeldingsblanketten udfyldes i MS Word og sendes til AMID via . Åbn skemaet i Word; udfyld det (brug Tab-tasten) i; gem filen under et nyt navn (dit navn) og send filen via til Helle Weiergang Alternativt kan tilmeldingsblanketten udfyldes i hånden og sendes/faxes til AMID, Aalborg Universitet, Fibigerstræde 2, 9220 Aalborg Ø/Fax: Overnatningsmuligheder Konferencedeltagere er selv ansvarlig for bestilling og betaling af overnatning. Vi anbefaler følgende hoteller: Hotel Chagall, Vesterbro 36, 9000 Aalborg (tlf )* Hotel Helnan Phønix, Vesterbro 77, 9000 Aalborg (tlf )* Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg (tlf )* Park Hotel Aalborg, J.F. Kennedys Plads, 9000 Aalborg (over for banegården). Reservér her: (tlf ) Aalborg Sømandshjem (http://www.hotel-aalborg.com/) (tlf )* * Online booking af hotelværelse er mulig via Aalborg Turistbureaus hjemmeside. Se Konferencegebyr Bemærk at deltagerantallet er begrænset (250 personer heraf max. 25 studerende). Tilmelding sker efter "først til mølle"-princippet. Konferencegebyr Alternativ A (excl. konferencemiddag): kr. 1500,- Alternativ B (incl. konferencemiddag): kr. 1900,- Reduceret gebyr for studerende (ikke ph.d.-stipendiater) Alternativ C (excl. konferencemiddag): kr. 750,- Alternativ D (incl. konferencemiddag): kr. 1150,- Konferencegebyret betales ved tilmelding (via bankoverførsel eller check). Bankforbindelse: Spar Nord Bank Reg. og kontonr.: (Aalborg Universitet) Reference: Indvandrerdage Check: Checken bedes udstedt til AMID og sendt til: 15

16 AMID Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Øst Att.: Helle Weiergang Husk at angive reference samt navn og institutionstilknytning ved betaling. Transport Bus Linie 202 kører fra lufthavnen via Aalborg centrum til Aalborg Universitet (se køreplan her: Følgende busser, der udgår fra Nytorv i Aalborgs centrum, har stoppesteder i universitetsområdet: Linie 1: Stopper ved Auditorium B (Bertil Ohlins Vej). Linie 2: Stopper ved Fibigerstræde 1-2 (Niels Bohrs Vej) Linie 9: Kører via banegården til AAU. Stopper ved Auditorium B (Bertil Ohlins Vej). Se for køreplaner. Billetter kan købes i bussen. Titurs klippekort (2 zoner) kan købes i kiosker. Bil På E 45 (motorvejen) vælges frakørsel nr. 26 ved Th. Sauers Vej/Egensevej. Drej til højre i lyskrydset og drej til højre i første rundkørsel. Taxa Aalborg Taxa: Aalborg Mini Cab: Konferencesekretariat Helle Weiergang AMID Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Ø Tlf Fax Julie Larsen AMID Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Ø Tlf Fax

PROGRAM Sted Onsdag d. 26. november

PROGRAM Sted Onsdag d. 26. november FORMÅL Indvandrerdage er en konference, der som sit væsentligste formål har at styrke dialogen og samarbejdet mellem forskere, undervisere, organisationsfolk, politikere, medieaktører, embedsmænd, og i

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Børnekonferencen 2013

Børnekonferencen 2013 Børnekonferencen 2013 Lisbeth Zornig Andersen Per Larsen Anne-Dorte Hestbæk Morten Ejrnæs Per Schultz Jørgensen Lene Kamm Lola Jensen Karen Hækkerup Benny Andersen Velkommen til Børnekonferencen 2013 Den

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Unge Vold Kriminalitet

Unge Vold Kriminalitet Indbydelse til Børnesagens Fællesråds 6. nationale konference om unge Unge Vold Kriminalitet Den 20. november 2008 i Middelfart Børnesagens Fællesråd www.boernesagen.dk Velkommen 2 Velkommen til Børnesagens

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen?

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Workshop i Undervisningsministeriet 24. juni 2010 Formål med workshop Workshopdeltagerne skulle sammen se

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner?

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Torsdag den 8. september 2005 kl. 9.30-15.00 Axelborg Blaabjerg Kommune, Dansk Landbrug, Dansk Bredbånd og Fritid & Samfund indbyder

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Integrationsrådet 2008, 20-02-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Ledertræf i Region Nordjylland. Program 11.11.11

Ledertræf i Region Nordjylland. Program 11.11.11 Ledertræf i Region Nordjylland Program 11.11.11 LEDERTRÆF I REGION NORDJYLLAND Dagens ordstyrer er psykiatridirektør Per Lund Sørensen Kl. 8.15 Kl. 9.00 Kl. 9.10 Check ind og morgenmad Velkommen v. regionsdirektør

Læs mere

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Marianne Skytte Workshop: Fokus på anbragte og anbringelsestruede nydanske børn Seminar om marginaliserede nydanske børn og unge torsdag den 21. august

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Unge og partnerskaber - en læringsdag

Unge og partnerskaber - en læringsdag Lokalbibliotekerne i Aarhus inviterer til: Unge og partnerskaber - en læringsdag Tirsdag den 4.10.2011 Kl. 09.30-16.00 Læringsdagen sætter fokus på, hvordan VI [biblioteker, boligsociale og frivillige

Læs mere

EU H VA D E R D E T F O R

EU H VA D E R D E T F O R 2015 EU H VA D E R D E T F O R EN STØRRELSE? Uge 19 Jyllinge Præstegård "Laden" Tilmelding og praktiske informationer på bagsiden. Årets tema: EU - hvad er det for en størrelse? Valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis

Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis Nyhedsbrev, juni 2012 Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis Hermed nyhedsbrev for juni måned. GOD LÆSELYST! Du er velkommen til at videresende dette

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Arbejdspapir 8. oktober 2013 Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Ph.d. studerende ved IUP, AU og Lektor ved VIA UC Randi Boelskifte Skovhus

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Fra smørekande til elektronisk fodlænke

Fra smørekande til elektronisk fodlænke Fra smørekande til elektronisk fodlænke -vejledning ved en korsvej? Den årlige konference for vejledere i UU- centre og på ungdomsuddannelserne Hotel Nyborg Strand den 6. 7. maj 2010 Vedtagelsen af Ungepakken

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

RÅDSMØDE 2015 MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE

RÅDSMØDE 2015 MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE RÅDSMØDE 2015 MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE glørdag den 30. maj 2015 Tingbjerg skole, Ruten 12, 2700 Brønshøj TID: AKTIVITET MÅLSÆTNING 08.00-09.00 Registrering og udlevering af mødematerialer 09.00-09.30 Velkomst

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere

Why Diversity Matters!

Why Diversity Matters! Etnisk X-Faktor Why Diversity Matters! 25. Maj 2010 Mette Skovbjerg msk@cifs cifs.dk Mangfoldighed Mangfoldighed handler om at se det enkelte menneske som unikt, og om at betragte forskelle mellem mennesker

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr. Nr. 1 - august 2004 A/S NYT Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference Leder I oktober holdes CO-industris A/S-konferencer, hvor medarbejdervalgte,

Læs mere

6-By-Konference. - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers -

6-By-Konference. - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers - 6-By-Konference - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers - på Helnan Marselis Hotel i Aarhus den 10. & 11. maj 2012 Program Torsdag den 10. maj Kl. 09:00-10:00 Ankomst og morgenbuffet Kl.

Læs mere

CEPOS Universitet Foråret 2006

CEPOS Universitet Foråret 2006 CEPOS Universitet Foråret 2006 Program for lørdag-søndag d. 11. og 12. februar 2006 10.00-10.30 Velkomst og præsentation 10.30-11.00 Hvorfor CEPOS Universitet? Lars Seier Christensen, CEO og stifter af

Læs mere

Børne- og Skoleudvalgets studietur mandag den 31. august fredag den 4. september 2015

Børne- og Skoleudvalgets studietur mandag den 31. august fredag den 4. september 2015 Børne- og Skoleudvalgets studietur mandag den 31. august fredag den 4. september 2015 Studieturens tema: Capacity Building og kvalitetssikring i tre kommuner Studieturens rejsemål: Odense og Kristiansand

Læs mere

Blandede børn. lærer bedst. Af Charlotte Ringsmose, professor

Blandede børn. lærer bedst. Af Charlotte Ringsmose, professor Blandede børn lærer bedst Af Charlotte Ringsmose, professor 58 Ugebrevet A4 viser i en undersøgelse (Larsen, 2012) sammenhænge mellem, hvor man bor og vokser op, og om man får en ungdomsuddannelse og en

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet 1 Catharina Juul Kristensen, lektor ved Institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, RUC. Indledning I dette

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere