EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD"

Transkript

1 EN DREJEBOG

2

3 EN DREJEBOG Det danske samfund har igennem de sidste 20 år gennemgået en voldsom digitalisering. Alligevel falder skolen bagud, når det handler om digitale lærermidler, og IT-brug i undervisningen. Der er tit og ofte IT-kyndige elever i en klasse hvorfor ikke bruge dem som ressourcer i undervisningen? Dette dokument er en drejebog med erfaringer og forslag til, hvordan eleverne kan være drivkraften i den digitaliserede skole. MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD Selvom kært barn har mange navne, er der tale om en samlet organisering af elever fungerende som hjælpere i anvendelsen af IT typisk i form af et udrykningsteam af elever. Kort sagt går konceptet ud på, at eleverne inddrages og er med til at få IT op at køre på skolen. Det kan være som supportere, der får styr på tekniske udfordringer, såsom interaktive tavler, der ikke virker, computere, der skal geninstalleres m.v. Det kan også være af mere pædagogisk eller faglig art heriblandt, hvordan man kan bruge bestemte programmer til at forbedre danskundervisningen, eller til at lave bedre projektopgaver. Dette drejer sig både om standardprogrammer, som Office-pakken eller tavlesoftware, men også de mange gratis web 2.0-ressourcer på internettet. I drejebogen her bruger vi den samlede betegnelse Digitale Patruljer om disse elever. Baggrunden for de Digitale Patruljer er, at mange elever er lige så dygtige som deres lærere til IT. De er ofte mere aktive i undervisningen, når der inddrages IT, og disse elever er derfor oplagte ressourcer at gøre brug af.

4 Tanken bag Digitale Patruljer er ikke, at give eleverne ansvaret for egen læring, men at bidrage til, at den IT-baserede undervisning kan fungere bedre. På denne måde kan det hjælpe til, at læreren får større overskud til at koncentrere sig om det faglige element i undervisningen, ligesom at erfaringer peger på, at elever kan tilføje nye idéer og vinkler til undervisningen samt hjælpe med at formidle fagligt stof til andre elever. Digitale Patruljer er kendetegnet ved, at det er en konstruktion, hvori eleverne samles med jævne mellemrum for at udforske og lære nye programmer at kende. Efterfølgende viser patruljeeleverne det frem for resten af deres klasse, demonstrerer programmerne, og lærer de andre elever at bruge dem. Eleverne er desuden tilgængelige som superbrugere for at hjælpe andre elever i gang. Fokus er, at de Digitale Patruljer har et ansvar for vidensdeling og kvalificering af IT på skolen modsat meget andet undervisning handler det altså for eleverne ikke kun om selv at blive dygtigere, men også at hjælpe andre til at blive dygtigere. Det er centralt, at der er tilknyttet en eller flere kontaktlærere, der er med til at organisere møderne samt at komme med inspiration til nye IT-programmer, internettjenester og andet. Der er mange forskellige måder at organisere projekterne, hvor en af de mest anvendte er mediepatruljen. Mediepatruljen startede som et projekt på Maglegårdsskolen i Hellerup, hvor en ITvejleder holdt møder med 2-6 elever fra hver årgang fra 3. klasse og opefter, og udrustede eleverne i patruljen, til at stå for størstedelen af skolens IT.

5 PROJEKTET DIGITALE PATRULJER Projektet Digitale Patruljer er et initiativ taget af Danske Skoleelever og Microsoft Danmark. Projektets formål er at udbrede og forbedre digitale patruljer på de danske grundskoler, og bruge de kundskaber eleverne automatisk har på grund af deres digitaliserede hverdag som en aktiv ressource i undervisningen. Projektet har rødder i de allerede eksisterende digitale patruljer, og deres yderst positive resultater. Det er disse skoler, som vi kalder de såkaldte spydspidsskoler. Skolerne står i spidsen for en lang række initiativer indenfor området digitale patruljer, som i bund og grund handler om at få mere IT i undervisningen. Projektet er økonomisk støttet af Børne- og Undervisningsministeriet, med kr. Disse penge går til koordinering, materialer og lign. Projektet er ledet af Danske Skoleelever, med støtte fra Microsoft Danmark. Derudover samarbejdes der med en række virksomheder og organisationer inden for skole- og IT området. DIGITALE PATRULJER Der er to elementer i Digital Patrulje: Interne møder i patruljen, hvor deltagerne bliver klogere Vidensdelingsaktiviteter målrettet hele skolen Møderne har en fast frekvens med deltagelse af 2-3 elever i en aldersklasse skolen selv kan afstemme, efter behov. På møderne kan eleverne udforske programmer, eller lære

6 hvordan skolens computere og netværk fungerer. Det er også en mulighed, at eleverne i patruljen kan sætte diskussioner blandt elever og lærere i gang, såsom webetik, internetfærdsel, online kildekritik, osv. Videndelingen og anden hjælp til de andre elever sker ved, at Digitale Patruljer holder oplæg i klasserne, er tilgængelige som superbrugere, administrerer en hjemmeside eller blog, eller har faste roller og opgaver med håndteringen af IT-udstyret i klassen. Den Digitale Patrulje kan fungere som vejledere for skolens elever, hvor der stilles et lokale eller plads på biblioteket til rådighed, hvor der er fast åbningstid, og ligeledes bookes som hjælp under projektuger og lignende aktiviteter. FORSLAG TIL VIDENDELING Optræden på morgensamlinger dette er godt til at fortælle om patruljens arbejde, introducere hele skolen for et nyt program eller give beskeder fra patruljen, da der er mange elever og lærere, der lytter. Præsentationer i spisepauser her sidder lærerne og eleverne samlet, og man får inspireret begge parter uden at forstyrre undervisningen, hvilket kan være positivt hvis der er nogle lærere der har en skeptisk indstilling til projektet. Workshops eller præsentationer på lærermøder. Kontortid på læringscenteret/biblioteket en hjælpestation, hvor elever og lærere kan få hjælp til akutte problemer eller komme i gang med et givent program. Klassebesøg workshops for eleverne i en enkelt klasse, som både kan være en præsentation eller en gennemgang af et program. Husk at elever, der underviser i it ikke i sig selv er en spændende oplevelse; der skal være plads til at gøre det sjovt, og de deltagende elever skal have lov til selv at kunne afprøve programmer og tjenester. Tilkaldevagt i frikvarter (til lettere supportopgaver) en elev fra patruljen kan udnævnes til tilkaldevagt, som skal være tilgængelig i frikvartererne, hvis der opstår it-problemer, før undervisningen går i gang. Man kan bl.a. organisere vagterne som en rotationsordning, hvor alle elever i patruljen har forskellige dage og frikvarterer. Digitalpatrulje.dk, blog, wikiside eller på en videokanal, som skoletube.dk, der er samme princip som youtube.com, men til skoler. Facebookside, hvor den digitale patrulje reklamerer for mulighederne ved hjælp af en facebookside kan Den Digitale Patrulje annoncere arrangementer, slå nye prorammer op eller dele den sidste nye viden. På den måde kan alle elever, der liker siden følge med i nye idéer og programmer, der behandles af IT-superbrugereleverne.

7 HVAD ER GEVINSTEN VED DIGITALE PATRULJER? Først og fremmest anvender man ressourcer, som ellers har været oversete, da der er mange elever, som er dygtige på IT-området, og kan tilføre det nyt blod og nye horisonter. Eleverne kan vokse med opgaven, når de får et ansvar og skal hjælpe andre elever, som giver succesoplevelser, glæde ved at være god til noget, og motivation til skolearbejdet på baggrund af en anerkendende proces. Digitale Patruljer lærer også eleverne, at det er godt at være aktiv og have en mening, ligesom det giver en følelse af medejerskab for egen skolegang. Der er ofte steder i folkeskolen, hvor det er svært at udfolde sig og nørde igennem med det man brænder for - her kan Digitale Patruljer fungere som et frisk pust på IT-området. Skolerne får en bedre oplevelse med IT, og lærerne får plads til at koncentrere sig om det faglige. Samtidig er erfaringen, at når eleverne lærer hinanden IT-redskaber, så smitter det automatisk af på lærerne. Lærerne får derved muligheden for at kigge med og se hvad effekterne er ved et givent program, og er der først otte elever, der arbejder med et bestemt multimedieprogram, er læreren i højere grad motiveret til selv at få styr på programmet, og hvad det kan bruges til i undervisningen ikke mindst for at få undervisningen som helhed til at fungere bedre og mere glidende. Patruljerne er på den måde et godt bidrag for den enkelte skole til et generelt kompetenceløft på IT-området. En anden positiv konsekvens er, at der sker et skift i rollerne mellem lærere og elever. Læreren får i højere grad en moderne rolle som facilitator, som støtter eleverne i deres læringsproces i stedet for at være den, der står ved tavlen og fortæller; eleverne bliver mere engagerede, da det er dem, der videndeler og kommunikerer; de bliver mere bevidste om deres egen læringsproces og forbedrer deres kompetencer til at gøre brug af hinandens ressourcer. OPSTART Det vigtigste i en proces som denne er at man for inddraget alle parter, både lærere, ledere, forældre og elever. Hvis man fra starten udviser åbenhed overfor alles ideer og inputs, skaber man også et fælles grundlag for forståelse af brugen og nødvendigheden af IT i skolen. En essentiel del af projektet, er at afstemme hvilken rolle den enkelte skole har brug for en Digital Patrulje opfylder. Hvis man vurderer at skolens lærere fagligt sikre inden for

8 it-baseret undervisning og IT-teknologi og man oplever at IT udstyret på skolen oftest ikke fungerer efter hensigten, ville det være en idé at lave en patrulje som kan stå for videreformidling af generelle relevante ITlærings-programmer til lærerne, samt stå for den tekniske del af at sørge for IT-udstyrets funktionalitet. Mangler man derimod nye ideer og materialer til at lave IT-baseret undervis-ning baseret på det planlagte pensum, kunne patruljens rolle være at opsøge faglige spil og øvelser på nettet, der passer til en given undervisningssituation i et givent fag. Som overstående eksempler demonstrerer, er der forskellige formål med en Digital Patrulje. Lige så vel er der mange måder at organisere patruljen på, og det afhænger alt sammen af skolens behov, og elevernes viden og lyst. En Digital Patrulje fungerer ikke, hvis den ikke er afstemt med de behov I oplever. En anden diskussion der skal tages i opstarten, er elevernes tanker om patruljens formål og virke. En stor del af en Digital Patrulje er elevernes motivation for IT arbejdet, og lyst til at tage opgaver på sig frivilligt, og arbejde med dem i såvel som uden for skolen. Hvis ikke man har elevernes motivation med hele vejen igennem projektet, kommer man aldrig videre end de første stadier; skal IT-kulturen ændres på jeres skole igennem Digitale Patruljer, kræver det at eleverne i patruljen er 110 procent med hele vejen. Gevinsten ved at lade elevernes være drivkraften i en digitaliseringsstrategi er jo netop at undervisningen skal afspejle elevernes lyst og behov; har man ikke de behov med i projektforløbet, kommer der heller ikke synlige resultater. Når du har fundet ud af hvad din skole har brug for, skal du finde ud af hvordan du vil organisere din patrulje. Du kan stille dig selv disse spørgsmål: Hvor mange skal være i patruljen, og hvor gamle skal eleverne være? Hvordan skal folk komme med i patruljen? Skal der være nogen specielle krav? Hvor tit skal I mødes? Hvordan skal I mødes? Hvor mange lærere skal være med i patruljen? Hvem sørger for at finde nye programmer og nye IT-tjenester, der skal udgøre patruljens vidensgrundlag? HER ER ET FORSLAG TIL DE FØRSTE FASER AF OPSTARTEN AF DIGITALE PATRULJER: 1. Snak med lærerne om hvilke teknologiske problemer de har. Hvad kunne de godt tænke sig at vide mere om ift. IT i undervisningen? 2. Snak med elever om hvad de vil. Hvad forventer de at lave, og hvad forventer de at få ud af arbejdet i patruljen? Aftal hvordan eleverne skal deltage i patruljen. 3. Udarbejd forslag til organisering af patruljen, som diskuteres med elever og lærere tilknyttet projektet. 4. Snak med skolens ledelse om mulighed for opstart af en Digital Patrulje. Forklar dine samtaler med lærerne og eleverne og giv herudfra et forslag til hvordan jeres digitale patrulje skal se ud.

9

10 5. Orienter forældre om opstarten af en Digital Patrulje. Du kan eventuelt bruge dele af den overstående tekst, til at forklare oprindelse og formål. 6. Præsenter den endelige organisering for hele skolen. Efter dette handler det om at få patruljens arbejde i det daglige op at køre. I næste afsnit bliver du præsenteret for hvordan man driver en Digital Patrulje i hverdagen, men også hvilke komplikationer, man støde på, og hvordan man løser disse. FORSLAG TIL ORGANISERING Møder 1 møde om ugen/ hver fjortende dag. Her mødes patruljen med den (IT-)lærer, som er tovholder på projektet og gennemgår programmer og andet. Her skal læreren introducere eleverne til nye programmer og hvordan disse fungerer, samt også hvordan programmet skal formidles videre til de andre elever. NØRD I FRITIDEN Møder efter skoletid eller i spisepausen til f.eks. Onsdagsnørd. Her er der mere fri leg,

11 hvor man nørder med et nyt program eller internettjeneste, og alle kan bidrage med deres egne programmer. Ulempen ved disse møder, er at det kan skræmme nogle elever væk at det ligger i fritiden, men laver man en gulerod i form af et virksomhedsbesøg, en konkurrence eller noget helt tredje, er erfaringen at eleverne strømmer til. SUPPORTPATRULJEN Supportpatruljen er en patrulje som fungerer som superbrugere på skolen. Det er dem som bliver tilkaldt når der er problemer med computere, projektorer eller lign. Supportpatruljen mødes en gang om ugen eller hver anden uge og fordeler opgaverne som skal laves. Hvis der er computere, der skal geninstalleres eller lign. Derudover har de tilkaldevagter, så de kan blive kaldt til et klasseværelse, hvis der er problemer. HVEM ER MED? Der er forskellige måder at få elever med i en indsats som Digitale Patruljer. Det kan være interessestyret, hvor eleverne kommer og deltager, hvis de har lyst, hvilket projekter som Onsdagsnørd lægger op til. Digitale Patruljer kan ligeledes gå på omgang ved, at to elever fungerer som Digital Patrulje det ene kvartal, og afløses af to nye i det næste der er mange muligheder, og kun patruljens fantasi sætter grænsen. Der er gode erfaringer med at bruge Digitale Patruljer som motivation af skoletrætte elever. Gennem øget ansvar og mulighed for at arbejde med noget af egen interesse kan eleverne vokse med opgaven, og gennem succesoplevelser genfinde gejsten ved skolearbejdet. ALDERSTRIN Alle aldre kan deltage i en Digital Patrulje. Det mest almindelige er elever fra 3. klasse og opefter, men der er også eksempler på patruljer, hvor elever helt ned til 0.klassetrin har deltaget her er patruljen blot tilpasset elevernes alder og niveau i de små klasser. Erfaring viser, at det er bedst, hvis den aldersmæssige spredning imellem eleverne ikke er alt for stor - det er derfor ikke ideelt, at eleverne fra 3. klasse mødes med eleverne fra 8. klasser om samme indhold. Man kan i stedet have en patrulje for hvert trin (indskoling, mellemtrin, udskoling), eller skarpt differentiere indholdet på de forskellige workshops, så de afholdes fælles og på tværs af trinene, men hvor hver aldersklasse af eleverne arbejder med forskellige opgaver og programmer. HVORDAN MOTIVERER MAN ELEV- ERNE TIL AT VÆRE MED? Det er helt centralt, at eleverne i en Digital Patrulje oplever et reelt ejerskab og en ansvarsfølelse at man ikke bare leger. Specifikt betyder det, at der skal være reelle ansvarsområder, hvor eleverne selv er med til at definere indholdet. Som eksempel kan eleverne få ansvaret for, at de interaktive tavler i klasserne virker, eller IT-support på biblioteket, hvor andre elever kan få hjælp til computer- eller softwareproblemer. Dermed har man som elev i en Digital Patrulje tillid til, at man skal fungere som IT-ekspert på skolen. Det er også vigtigt, at eleverne i Digital Patrulje oplever selv at blive klogere og lære noget ved at være med i indsatsen, hvorfor der skal være en klar målsætning for møderne. En sådan aktivitet kan være at invitere lærere,

12 der er dygtige til IT til at være med i en virtuel workshop, som kan foregå over f.eks. Skype, så man bliver i IT-ånden. Lige så vel sørger man for at opretholde patruljens motivation og interesse for projektet, ved kontinuerligt at tilføre ny viden og ny læring til eleverne. Det er vigtigt at patruljen ikke går i stå efter de første måneder, men bliver ved med at udvikle sig inden for IT-kunnen, og udvikler nye ideer til IT en i undervisningen og på skolen. Endelig er det vigtigt, at eleverne får anderkendelse for deres indsats i den Digitale Patrulje, så eleverne er bevidste om at deres indsats bliver bemærket og anerkendt. Det kan være en god idé at have noget, de kan se frem til, når de har været i patruljen et stykke tid. Dette kan være et virksomhedsbesøg eller en fælles teambuilding-tur, hvor flokken rystes sammen. En måde at anerkende det på kan også være, at kommunen i samarbejde med Danske Skoleelever arrangere en workshop kaldet en Toolcamp for alle Digitale Patruljer på tværs af skolerne. Her kan optræde elevkonkurrencer og vidensdeling blandt alle kommunens skoler. I Vejle Kommune eksisterer dette på fast basis, hvor de har et Learning Lab, hvor elever kan komme forbi og nørkle med ny teknologi og udveksle idéer og erfaringer. OVERTAGER ELEVERNE UNDERVIS- NINGEN? Nej! Eleverne skal ikke overtage lærerens rolle de skal hjælpe med at udbrede brugen af IT i undervisningen, men ikke overtage det faglige ansvar. De får i stedet en aktiv rolle i klassen, og fungerer som en hjælpende hånd på de områder, hvor de særligt er kyndige. TOVHOLDERENS ROLLE Din rolle i patruljen, er som patruljeleder. Du er facilitator for eleverne i patruljen, og skal have det kølige overblik både ift. resten af lærerstaben, men også når det gælder patruljen selv. Koordination af møder, afstemning af behov og lyst hos leverne, overblik over lærernes efterspørgsler, og at sørge for et kontinuerligt vidensflow er også

13 dine opgaver. På den måde sørger du for at give eleverne mulighed for at dykke ned i ITopgaverne, uden at skulle tænke på alt muligt andet. Det er dog vigtigt at du ikke bliver en gruppeleder formålet med patruljen er at det skal væres elevernes, og at det er deres tanker og ideer der skal boble op til overfladen, og skinne igennem i IT-udviklingen på skolen. Du skal være supervisor og støtte, men ikke leder og retningsangivende. UDFORDRINGER Du vil hurtigt finde ud af at udfordringerne på skolen, ikke kommer fra eleverne, men lærerne. Erfaringerne fortæller at den hyppigste udfordring for Digitale Patruljer er at lærerne ikke bruger patruljen optimalt. Hvis lærerne ikke burger den støtte som patruljerne yder, og udnytter den mulighed der ligger i at få større faglig sikkerhed inden for både det didaktiske og det tekniske aspekt af IT, forsvinder en del af formålet med en Digital Patrulje. En måde at komme udfordringen til livs, er at vise lærerne hvad patruljen egentlig kan - arranger en dag hvor patruljen kaprer lærerne i deres spisepause, og kommer ind med computere i lærerværelset, hvor patruljen underviser i brugen af et forberedt program i 10 minutter, og går igen. Det kan give en aha -oplevelse hos de andre lærere der har svært ved at bruge den Digitale Patrulje, og kan være en demonstration af patruljens ekspertområder, hvor de kan søge hjælp. En Digital Patrulje kan også være et fast indslag på lærermøderne enten i form af elevoplæg eller at tovholderen for projektet fast har 4-5 min til at fortælle om nye programmer og ny viden fra patruljen. Det er nemt at starte en Digital Patrulje på skolen; det kræver ikke store investeringer, men er først og fremmest et spørgsmål om, at finde nogle lærere og elever på skolen, som brænder for idéen. DER ER DOG NOGLE UDFORDRINGER: Det kan blive en udfordring, hvis eleverne går glip af de samme timer hver gang, der er møde, fordi møderne ligger på samme tidspunkt. En måde at afhjælpe dette, er ved at holde rullende møder og sprede dem ud over flere dage og/eller tidspunkter. Man kan også overveje at lægge nogle af patruljens aktiviteter ind som en frivillig indsats i fritiden, eventuelt lige efter skoletid. Lærerne på skolen skal være med på ideen. Hvis ikke lærerne acceptere at elever skal have en ny og udvidet rolle, kan det være svært for patruljen at få lov til at komme i spil i klasserne. For at komme den problematik til livs, er det nødvendigt at tænke kreativt; man kan lægge vidensdelingen i spisepausen, så både elever og lærere bliver udsat for dem, men uden at det forstyrrer for meget. Det kan også være en god idé, at eleverne får mulighed for at optræde på lærer- eller team-

14 møder. Er det derimod et grundlæggende problem, at eleverne møder hård modstand, må man inddrage ledelsen, og derigennem forsøge at få opbakning til at arbejde med elev-til-elev-læring. Er skolen som helhed ikke parat til denne nye tilgang til lærer- og elevroller, kan man overveje at lave det i mindre udstrækning f.eks på et enkelt klassetrin, eller i en afdeling, hvor kulturen er mere moden til indsatsen. Alternativt kan det arrangeres som en lille workshop i spisepausen, hvor eleverne kan komme forbi og blive inspireret, men uden at der efterfølgende er en struktureret vidensdeling i klassen. En sådan workshop kan også afholdes på et lærermøde, hvor det er elever, der underviser lærerne. HVAD SÅ NU? Når du har startet en Digital Patrulje, og de første opstartsfaser er ovre, kan det være svært at finde nyt stof som patruljen kan anvende, og formidle videre. Som ansvarlig for patruljen på skolen, kan det være nødvendigt med noget sparring og videndeling. Derfor er Danske Skoleelever og Microsoft Danmark klar med en masse redskaber til dig som tovholder for en Digital Patrulje, men også til de Digitale Patruljer selv, så I ikke står med opgaven alene ude på skolen. Bl.a. har Danske Skoleelever og Microsoft oprettet et pædagogisk lærernetværk, som hovedsagligt består af lærere der har med digitale patruljer at gøre - dette kan være en hjælp at deltage i, da man der finder både inspiration, vidensdeling og gode erfaringer. Vi anbefaler at man tilslutter sig netværket, og gennem der er med til at udvikle sin egen patrulje, såvel som andre skolers. Derudover har et netværk af elever, som er med i de digitale patruljer rundt omkring i landet. Disse elever videndeler via en blog på digitalpatrulje. dk, hvor de også har tilmeldt får tilbud om aktiviteter, arrangeret af Danske Skoleelever og Microsoft. Dette er en god mulighed for dine elever, at melde sig til, hvis de gerne vil vide hvordan andre patruljer har grebet opgaven an, hvilke ideer de har, og hvad der er deres fokus i det daglige arbejde. Ud over jeres netværk, laver Danske Skoleelever og Microsoft regelmæssigt toolcamps og nørd-dage, hvor elever samles og prøver noget ny teknologi af, konkurrerer om hvem der er bedst til Office, eller bliver introduceret til nye programmer, som de kan tage med sig hjem til skolen. Dette gøres for at aktivere eleverne og give dem nye ideer og ny inspiration, som de kan bruge til at udvikle deres eget og andres arbejde og viden. Alle overstående tilbud er gratis. Vi vil gerne sørge for at Digitale Patruljer får den bedste støtte der kan opdrives og er i en konstant udvikling der smitter af på skolerne derfor er det en prioritering at vores tilbud er relevante, let tilgængelige og gratis. Du kan læse mere om det pædagogiske netværk, på eller

15 VIL DU VIDE MERE? Kontakt: Digital Patruljes sekritariat v/ Danske Skoleelever Tlf.: Kresten Thorndahl Projektleder Digitalpatrulje.dk Mathias Green Næstformand v/ Danske Skoleelever Tlf.: David Garde-Tcherstok Pædagogisk Uddannelseschef Microsoft Danmark SKREVET AF: Kresten Thorndahl Projektmedarbejder Danske Skoleelever David Garde-Tcherstok Pædagogisk Uddannelseschef Microsoft Danmark Vera Rosenbeck Formand Danske Skoleelever Thomas Volstrup Organisationskonsulent Danske Skoleelever Robert Kjellerup Andersen Sekretariatschef Danske Skoleelever

16 Farvekoder: Tryk (Pantone/CMYK: - PANTONE 386 C - (75,0,100,0) - (89,31,100,25) Web (RGB): - 7BC143-12b b01 Skrifttyper: Logofont: Kontrapunkt Bold (kan hentes på Websitefont: Georgia Der kan som udgangspunkt (medmindre andet er aftalt) leges med farver og lignende, ligesom logoet selvfølgelig kan skaleres, så længe at forholdene bevares

Beskrivelse af Mediepatruljeprojekt

Beskrivelse af Mediepatruljeprojekt Beskrivelse af Mediepatruljeprojekt Mediepatruljer? Hvad er det? En organisering af it superbruger elever i en fast struktur og rutine på skolen. Elever fra alle klasser fx fra 4. klasse og op mødes med

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Fordelene ved at oprette en IT og mediepatrulje er mange og P hjælper gerne med oprettelse og

Fordelene ved at oprette en IT og mediepatrulje er mange og P hjælper gerne med oprettelse og IT og mediepatruljer Fordelene ved at oprette en IT og mediepatrulje er mange og PIT hjælper gerne med oprettelse og drift, men som skole kan I også selv gå i gang med at etablere IT og mediepatruljer.

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program Teoretiske og praktiske vinkler på elev til elev læring, som kunne være afsendt for nogle overordnede tanker ift. jeres kommende aktionslæringsforløb. Didaktik Samarbejdsformer Elev

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 5, (12054) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 5, (12054) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, basis hold 5, (12054) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Tirsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011

Læs mere

Leadusere på Parkvejens Skole

Leadusere på Parkvejens Skole 1 Leadusere på Parkvejens Skole Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Målet leadusere på Parkvejens Skole... 2 Målet... 2 Gevinst for leaduserne og skolen... 2 Eleven... 2 Skolen... 2 Organisering... 2 Parkvejens

Læs mere

Digitale kompetencer til undervisere

Digitale kompetencer til undervisere Digitale kompetencer til undervisere Målsætningerne Fra Børne- og Ungepolitik i Varde Kommune At børn og unge opbygger kompetencer, så de kan udnytte mulighederne i et digitaliseret og globaliseret samfund.

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

PEER-EDUCATION. n INTRODUKTION

PEER-EDUCATION. n INTRODUKTION PEER-EDUCATION DCUM anbefaler peereducation, fordi det kan løfte både de ældste og de yngste elever fagligt, socialt og personligt. Peer-education giver de ældre elever et mindre medansvar for de yngre

Læs mere

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP It-strategi 0-18 år Glostrup Kommune 2014 Indhold Indledning... 2... 3... 4... 5 Side 1 af 5 Indledning It i almindelighed er i dag en fuldstændig integreret del

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

Hvad er Højby Skole. Spydsspidsskole inden for IT. Mange projekter de seneste år

Hvad er Højby Skole. Spydsspidsskole inden for IT. Mange projekter de seneste år Højby Skole Hvad er Højby Skole Spydsspidsskole inden for IT Mange projekter de seneste år Organiseringsformen IT-udvalg med ledelse IT-superbruger Mange dygtige lærere didaktisk og ITmæssigt som har fået

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Det ønskes undersøgt, om vi kan skabe et forløb med en aktiv UEA-undervisning og vejledning, hvor der i målgruppen drenge (specifikt socialt udsatte og uddannelsessvage

Læs mere

Workshops i Learning Lab

Workshops i Learning Lab Workshops i Learning Lab Foråret 2012 It på din skole Kom og prøv! Learning Lab er et nyt tilbud til lærere, elever og skoleledere i Vejle Kommune. Det er et sted, hvor ny it og nye medier er i fokus,

Læs mere

Bilag 4 Børn og unge i trivsel

Bilag 4 Børn og unge i trivsel Bilag 4 Børn og unge i trivsel Det tætte samarbejde vil give både elever, forældre, lærere og pædagoger en oplevelse af, at indskolingen fungerer som en helhed. Det vil signalere et fælles værdigrundlag,

Læs mere

Hvad mener du om Internettets fremtid?

Hvad mener du om Internettets fremtid? Hvad mener du om Internettets fremtid? Internettet blev tilgængeligt for almindelige mennesker i midten af 1990 erne. Siden er internettet blevet en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger internettet til

Læs mere

Den digitale folkeskole Vurderinger og holdninger fra elever og forældre KMD Analyse

Den digitale folkeskole Vurderinger og holdninger fra elever og forældre KMD Analyse Den digitale folkeskole Vurderinger og holdninger fra elever og forældre KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse er en vidensenhed i KMD, som udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

Bedre udbytte af it i skolen

Bedre udbytte af it i skolen Bedre udbytte af it i skolen En guide til selvevaluering for lærere, ledere og kommuner DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Guiden til selvevaluering er udviklet som en del af EVA s og Undervisningsministeriets

Læs mere

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft.

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft. Indskolingen Faglighed med kreativitet. Vi lægger stor vægt på forskellige arbejds- og samarbejdsformer for at eleverne kan agere i det kreative læringsmiljø. Kreativ undervisning kan eksempelvis være

Læs mere

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Udviklingsplan for Hejnsvig Skole 2010-2011 HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Værdistjernen er udarbejdet på grundlag af drøftelse i forældrekredsen, i bestyrelse og i personalegruppen. Før skoleårets start 2010

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Dato: Dok.nr. Titel: Indhold 1. IT i Børnehaven 2. Politiske mål for digitalisering 3. 10 centrale elementer i strategien 4. Ungerådet har sendt

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2013 Om IA Sprog Kursisternes travle liv og internettets muligheder er den cocktail, som tilsammen danner forudsætningen for mange af IA Sprogs nye tiltag i 2013. Hvor 2012 for IA Sprog

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Spørgeskemaundersøgelse - II del - i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Anden del sætter fokus på: Din arbejdsuge Din kompetenceudvikling Din skole Hensigten med denne

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus 1. Indledning s.2 Hvad er formålet med en it strategi? s.2 Handleplan for digital strategi s.3 2. Hvordan børnenes digitale parathed og dannelse

Læs mere

Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det?

Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det? Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det? Et arbejdsrum har vel til alle tider været en form for installation, som kunne omkranse en undervisning? Et rum indeholder muligheder - f.eks. døre, som kan

Læs mere

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler.

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler. Herningmodel Skole Baggrund Efterspørgsel fra flere skoler. Herningmodel Skole er inspireret af elementer fra LP, PALS og erfaringer indhentet i kommunen siden 2008. Herningmodel Skole skal understøtte

Læs mere

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE Til dig som er netværksleder - eller overvejer at blive det Dit navn: KOMMUNAL Kære netværksleder Denne guide er til dig, der er netværksleder i et af HK Kommunals faglige netværk

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Frivillige - hvorfor og hvordan. Rie Frilund Skårhøj

Frivillige - hvorfor og hvordan. Rie Frilund Skårhøj Frivillige - hvorfor og hvordan Rie Frilund Skårhøj ? Særlige udfordringer, tanker eller forventninger til emnet? Frivillighed - definition Frivilligt arbejde er ulønnet udføres ikke overfor nærmeste familie

Læs mere

DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK

DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK WHITE PAPER CLIO ONLINE FEBRUAR 2017 INDLEDNING It har fået en fremtrædende rolle i undervisningen i grundskolen It har fået en langt større rolle i undervisningen

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

Hjemområde J 2012-2013

Hjemområde J 2012-2013 Hjemområde J 2012-2013 Velkommen til Hjemområde J Kære forældre til elever i Hjemområde J. Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder findes nogle informationer vedrørende dagligdagen, undervisningen,

Læs mere

En skole med indsigt

En skole med indsigt En skole med indsigt At vælge skole for sit barn er et vigtigt skridt. Sølystskolen er en inkluderende skole, hvor vi er vant til at se på hvilke behov, den enkelte elev har. Vi vil gerne have forældre,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Skole-hjem samarbejde med nydanske forældre. - om betydningen af forforståelse og praksis

Skole-hjem samarbejde med nydanske forældre. - om betydningen af forforståelse og praksis Skole-hjem samarbejde med nydanske forældre - om betydningen af forforståelse og praksis Nyborg den 26. januar Formelle samtaler Kulturelle forforståelser Skole-hjem samtale som praksis Positioneringer

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Sociale færdigheder på skoleskemaet

Sociale færdigheder på skoleskemaet Sociale færdigheder på skoleskemaet Skal vi nu ha pasbest igen? en elev forvekslede tydeligvis skolens omfattende problemer med asbest med skolens store indsats for at udvikle børnenes personlige kompetencer

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

Har din skole. Styr på Sundheden

Har din skole. Styr på Sundheden Har din skole Styr på Sundheden ellers kan den få det! Det obligatoriske og timeløse emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er alles opgave ude på skolerne. Men i en travl hverdag bliver

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 7.-10. klasse, basis hold 3, (12060) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 7.-10. klasse, basis hold 3, (12060) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 7.-10. klasse, basis hold 3, (12060) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Tirsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Lars Lomborg Nielsen, UNI-C

Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Lars Lomborg Nielsen, UNI-C Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Teori: Forandringsledelse & Motivation Stadie-teorier - fx I spidsen for forandring af John Kotter. Hvorfor opstår modstand mod forandring? - fx

Læs mere

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune 16. feb 2015 Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune Baggrund Der findes i dag utallige eksempler på projekter og aktiviteter, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Ledelse af frivillige i Røde Kors. Værdier og ledelsesgreb Samarbejde og kommunikation

Ledelse af frivillige i Røde Kors. Værdier og ledelsesgreb Samarbejde og kommunikation Ledelse af frivillige i Røde Kors Værdier og ledelsesgreb Samarbejde og kommunikation Program Ledelse af frivillige Røde Kors værdier Udfordring - case De fem ledelsesgreb Pause De fem ledelsesgreb - fortsat

Læs mere

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til læreruddannelsen Case 1: Skal internettet ind og bogen ud? Lærerne på Centralskolen har teammøde. De taler med hinanden om, hvordan

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G

K U R S U S K A T A L O G KURSUSKATALOG Kursuskatalog Kursuskataloget indeholder alle Restudys præsentationer, workshops og seminarer. 2 Eleverne Elevpræsentationer sikrer, at alle elever kommer godt i gang med at benytte Restudys

Læs mere

Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler

Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler 2017 Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler Børne- og Kulturforvaltningen 16-05-2017 Indhold Indhold...1 Tillæg til handleplan for Rødovre Kommunes Pædagogiske Læringscentre...2

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

POLITISK INNOVATION OM KOMMUNALPOLITIK SKOVGÅRDSSKOLEN PÅ ØREGÅRD GYMNASIUM

POLITISK INNOVATION OM KOMMUNALPOLITIK SKOVGÅRDSSKOLEN PÅ ØREGÅRD GYMNASIUM POLITISK INNOVATION OM KOMMUNALPOLITIK SKOVGÅRDSSKOLEN PÅ ØREGÅRD GYMNASIUM I SAMARBEJDE MED GENTOFTE KOMMUNE UGE 44, 2013 RESULTATER OG ANBEFALINGER Fredag den 1. november sluttede innovationsprojektet:

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere