EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD"

Transkript

1 EN DREJEBOG

2

3 EN DREJEBOG Det danske samfund har igennem de sidste 20 år gennemgået en voldsom digitalisering. Alligevel falder skolen bagud, når det handler om digitale lærermidler, og IT-brug i undervisningen. Der er tit og ofte IT-kyndige elever i en klasse hvorfor ikke bruge dem som ressourcer i undervisningen? Dette dokument er en drejebog med erfaringer og forslag til, hvordan eleverne kan være drivkraften i den digitaliserede skole. MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD Selvom kært barn har mange navne, er der tale om en samlet organisering af elever fungerende som hjælpere i anvendelsen af IT typisk i form af et udrykningsteam af elever. Kort sagt går konceptet ud på, at eleverne inddrages og er med til at få IT op at køre på skolen. Det kan være som supportere, der får styr på tekniske udfordringer, såsom interaktive tavler, der ikke virker, computere, der skal geninstalleres m.v. Det kan også være af mere pædagogisk eller faglig art heriblandt, hvordan man kan bruge bestemte programmer til at forbedre danskundervisningen, eller til at lave bedre projektopgaver. Dette drejer sig både om standardprogrammer, som Office-pakken eller tavlesoftware, men også de mange gratis web 2.0-ressourcer på internettet. I drejebogen her bruger vi den samlede betegnelse Digitale Patruljer om disse elever. Baggrunden for de Digitale Patruljer er, at mange elever er lige så dygtige som deres lærere til IT. De er ofte mere aktive i undervisningen, når der inddrages IT, og disse elever er derfor oplagte ressourcer at gøre brug af.

4 Tanken bag Digitale Patruljer er ikke, at give eleverne ansvaret for egen læring, men at bidrage til, at den IT-baserede undervisning kan fungere bedre. På denne måde kan det hjælpe til, at læreren får større overskud til at koncentrere sig om det faglige element i undervisningen, ligesom at erfaringer peger på, at elever kan tilføje nye idéer og vinkler til undervisningen samt hjælpe med at formidle fagligt stof til andre elever. Digitale Patruljer er kendetegnet ved, at det er en konstruktion, hvori eleverne samles med jævne mellemrum for at udforske og lære nye programmer at kende. Efterfølgende viser patruljeeleverne det frem for resten af deres klasse, demonstrerer programmerne, og lærer de andre elever at bruge dem. Eleverne er desuden tilgængelige som superbrugere for at hjælpe andre elever i gang. Fokus er, at de Digitale Patruljer har et ansvar for vidensdeling og kvalificering af IT på skolen modsat meget andet undervisning handler det altså for eleverne ikke kun om selv at blive dygtigere, men også at hjælpe andre til at blive dygtigere. Det er centralt, at der er tilknyttet en eller flere kontaktlærere, der er med til at organisere møderne samt at komme med inspiration til nye IT-programmer, internettjenester og andet. Der er mange forskellige måder at organisere projekterne, hvor en af de mest anvendte er mediepatruljen. Mediepatruljen startede som et projekt på Maglegårdsskolen i Hellerup, hvor en ITvejleder holdt møder med 2-6 elever fra hver årgang fra 3. klasse og opefter, og udrustede eleverne i patruljen, til at stå for størstedelen af skolens IT.

5 PROJEKTET DIGITALE PATRULJER Projektet Digitale Patruljer er et initiativ taget af Danske Skoleelever og Microsoft Danmark. Projektets formål er at udbrede og forbedre digitale patruljer på de danske grundskoler, og bruge de kundskaber eleverne automatisk har på grund af deres digitaliserede hverdag som en aktiv ressource i undervisningen. Projektet har rødder i de allerede eksisterende digitale patruljer, og deres yderst positive resultater. Det er disse skoler, som vi kalder de såkaldte spydspidsskoler. Skolerne står i spidsen for en lang række initiativer indenfor området digitale patruljer, som i bund og grund handler om at få mere IT i undervisningen. Projektet er økonomisk støttet af Børne- og Undervisningsministeriet, med kr. Disse penge går til koordinering, materialer og lign. Projektet er ledet af Danske Skoleelever, med støtte fra Microsoft Danmark. Derudover samarbejdes der med en række virksomheder og organisationer inden for skole- og IT området. DIGITALE PATRULJER Der er to elementer i Digital Patrulje: Interne møder i patruljen, hvor deltagerne bliver klogere Vidensdelingsaktiviteter målrettet hele skolen Møderne har en fast frekvens med deltagelse af 2-3 elever i en aldersklasse skolen selv kan afstemme, efter behov. På møderne kan eleverne udforske programmer, eller lære

6 hvordan skolens computere og netværk fungerer. Det er også en mulighed, at eleverne i patruljen kan sætte diskussioner blandt elever og lærere i gang, såsom webetik, internetfærdsel, online kildekritik, osv. Videndelingen og anden hjælp til de andre elever sker ved, at Digitale Patruljer holder oplæg i klasserne, er tilgængelige som superbrugere, administrerer en hjemmeside eller blog, eller har faste roller og opgaver med håndteringen af IT-udstyret i klassen. Den Digitale Patrulje kan fungere som vejledere for skolens elever, hvor der stilles et lokale eller plads på biblioteket til rådighed, hvor der er fast åbningstid, og ligeledes bookes som hjælp under projektuger og lignende aktiviteter. FORSLAG TIL VIDENDELING Optræden på morgensamlinger dette er godt til at fortælle om patruljens arbejde, introducere hele skolen for et nyt program eller give beskeder fra patruljen, da der er mange elever og lærere, der lytter. Præsentationer i spisepauser her sidder lærerne og eleverne samlet, og man får inspireret begge parter uden at forstyrre undervisningen, hvilket kan være positivt hvis der er nogle lærere der har en skeptisk indstilling til projektet. Workshops eller præsentationer på lærermøder. Kontortid på læringscenteret/biblioteket en hjælpestation, hvor elever og lærere kan få hjælp til akutte problemer eller komme i gang med et givent program. Klassebesøg workshops for eleverne i en enkelt klasse, som både kan være en præsentation eller en gennemgang af et program. Husk at elever, der underviser i it ikke i sig selv er en spændende oplevelse; der skal være plads til at gøre det sjovt, og de deltagende elever skal have lov til selv at kunne afprøve programmer og tjenester. Tilkaldevagt i frikvarter (til lettere supportopgaver) en elev fra patruljen kan udnævnes til tilkaldevagt, som skal være tilgængelig i frikvartererne, hvis der opstår it-problemer, før undervisningen går i gang. Man kan bl.a. organisere vagterne som en rotationsordning, hvor alle elever i patruljen har forskellige dage og frikvarterer. Digitalpatrulje.dk, blog, wikiside eller på en videokanal, som skoletube.dk, der er samme princip som youtube.com, men til skoler. Facebookside, hvor den digitale patrulje reklamerer for mulighederne ved hjælp af en facebookside kan Den Digitale Patrulje annoncere arrangementer, slå nye prorammer op eller dele den sidste nye viden. På den måde kan alle elever, der liker siden følge med i nye idéer og programmer, der behandles af IT-superbrugereleverne.

7 HVAD ER GEVINSTEN VED DIGITALE PATRULJER? Først og fremmest anvender man ressourcer, som ellers har været oversete, da der er mange elever, som er dygtige på IT-området, og kan tilføre det nyt blod og nye horisonter. Eleverne kan vokse med opgaven, når de får et ansvar og skal hjælpe andre elever, som giver succesoplevelser, glæde ved at være god til noget, og motivation til skolearbejdet på baggrund af en anerkendende proces. Digitale Patruljer lærer også eleverne, at det er godt at være aktiv og have en mening, ligesom det giver en følelse af medejerskab for egen skolegang. Der er ofte steder i folkeskolen, hvor det er svært at udfolde sig og nørde igennem med det man brænder for - her kan Digitale Patruljer fungere som et frisk pust på IT-området. Skolerne får en bedre oplevelse med IT, og lærerne får plads til at koncentrere sig om det faglige. Samtidig er erfaringen, at når eleverne lærer hinanden IT-redskaber, så smitter det automatisk af på lærerne. Lærerne får derved muligheden for at kigge med og se hvad effekterne er ved et givent program, og er der først otte elever, der arbejder med et bestemt multimedieprogram, er læreren i højere grad motiveret til selv at få styr på programmet, og hvad det kan bruges til i undervisningen ikke mindst for at få undervisningen som helhed til at fungere bedre og mere glidende. Patruljerne er på den måde et godt bidrag for den enkelte skole til et generelt kompetenceløft på IT-området. En anden positiv konsekvens er, at der sker et skift i rollerne mellem lærere og elever. Læreren får i højere grad en moderne rolle som facilitator, som støtter eleverne i deres læringsproces i stedet for at være den, der står ved tavlen og fortæller; eleverne bliver mere engagerede, da det er dem, der videndeler og kommunikerer; de bliver mere bevidste om deres egen læringsproces og forbedrer deres kompetencer til at gøre brug af hinandens ressourcer. OPSTART Det vigtigste i en proces som denne er at man for inddraget alle parter, både lærere, ledere, forældre og elever. Hvis man fra starten udviser åbenhed overfor alles ideer og inputs, skaber man også et fælles grundlag for forståelse af brugen og nødvendigheden af IT i skolen. En essentiel del af projektet, er at afstemme hvilken rolle den enkelte skole har brug for en Digital Patrulje opfylder. Hvis man vurderer at skolens lærere fagligt sikre inden for

8 it-baseret undervisning og IT-teknologi og man oplever at IT udstyret på skolen oftest ikke fungerer efter hensigten, ville det være en idé at lave en patrulje som kan stå for videreformidling af generelle relevante ITlærings-programmer til lærerne, samt stå for den tekniske del af at sørge for IT-udstyrets funktionalitet. Mangler man derimod nye ideer og materialer til at lave IT-baseret undervis-ning baseret på det planlagte pensum, kunne patruljens rolle være at opsøge faglige spil og øvelser på nettet, der passer til en given undervisningssituation i et givent fag. Som overstående eksempler demonstrerer, er der forskellige formål med en Digital Patrulje. Lige så vel er der mange måder at organisere patruljen på, og det afhænger alt sammen af skolens behov, og elevernes viden og lyst. En Digital Patrulje fungerer ikke, hvis den ikke er afstemt med de behov I oplever. En anden diskussion der skal tages i opstarten, er elevernes tanker om patruljens formål og virke. En stor del af en Digital Patrulje er elevernes motivation for IT arbejdet, og lyst til at tage opgaver på sig frivilligt, og arbejde med dem i såvel som uden for skolen. Hvis ikke man har elevernes motivation med hele vejen igennem projektet, kommer man aldrig videre end de første stadier; skal IT-kulturen ændres på jeres skole igennem Digitale Patruljer, kræver det at eleverne i patruljen er 110 procent med hele vejen. Gevinsten ved at lade elevernes være drivkraften i en digitaliseringsstrategi er jo netop at undervisningen skal afspejle elevernes lyst og behov; har man ikke de behov med i projektforløbet, kommer der heller ikke synlige resultater. Når du har fundet ud af hvad din skole har brug for, skal du finde ud af hvordan du vil organisere din patrulje. Du kan stille dig selv disse spørgsmål: Hvor mange skal være i patruljen, og hvor gamle skal eleverne være? Hvordan skal folk komme med i patruljen? Skal der være nogen specielle krav? Hvor tit skal I mødes? Hvordan skal I mødes? Hvor mange lærere skal være med i patruljen? Hvem sørger for at finde nye programmer og nye IT-tjenester, der skal udgøre patruljens vidensgrundlag? HER ER ET FORSLAG TIL DE FØRSTE FASER AF OPSTARTEN AF DIGITALE PATRULJER: 1. Snak med lærerne om hvilke teknologiske problemer de har. Hvad kunne de godt tænke sig at vide mere om ift. IT i undervisningen? 2. Snak med elever om hvad de vil. Hvad forventer de at lave, og hvad forventer de at få ud af arbejdet i patruljen? Aftal hvordan eleverne skal deltage i patruljen. 3. Udarbejd forslag til organisering af patruljen, som diskuteres med elever og lærere tilknyttet projektet. 4. Snak med skolens ledelse om mulighed for opstart af en Digital Patrulje. Forklar dine samtaler med lærerne og eleverne og giv herudfra et forslag til hvordan jeres digitale patrulje skal se ud.

9

10 5. Orienter forældre om opstarten af en Digital Patrulje. Du kan eventuelt bruge dele af den overstående tekst, til at forklare oprindelse og formål. 6. Præsenter den endelige organisering for hele skolen. Efter dette handler det om at få patruljens arbejde i det daglige op at køre. I næste afsnit bliver du præsenteret for hvordan man driver en Digital Patrulje i hverdagen, men også hvilke komplikationer, man støde på, og hvordan man løser disse. FORSLAG TIL ORGANISERING Møder 1 møde om ugen/ hver fjortende dag. Her mødes patruljen med den (IT-)lærer, som er tovholder på projektet og gennemgår programmer og andet. Her skal læreren introducere eleverne til nye programmer og hvordan disse fungerer, samt også hvordan programmet skal formidles videre til de andre elever. NØRD I FRITIDEN Møder efter skoletid eller i spisepausen til f.eks. Onsdagsnørd. Her er der mere fri leg,

11 hvor man nørder med et nyt program eller internettjeneste, og alle kan bidrage med deres egne programmer. Ulempen ved disse møder, er at det kan skræmme nogle elever væk at det ligger i fritiden, men laver man en gulerod i form af et virksomhedsbesøg, en konkurrence eller noget helt tredje, er erfaringen at eleverne strømmer til. SUPPORTPATRULJEN Supportpatruljen er en patrulje som fungerer som superbrugere på skolen. Det er dem som bliver tilkaldt når der er problemer med computere, projektorer eller lign. Supportpatruljen mødes en gang om ugen eller hver anden uge og fordeler opgaverne som skal laves. Hvis der er computere, der skal geninstalleres eller lign. Derudover har de tilkaldevagter, så de kan blive kaldt til et klasseværelse, hvis der er problemer. HVEM ER MED? Der er forskellige måder at få elever med i en indsats som Digitale Patruljer. Det kan være interessestyret, hvor eleverne kommer og deltager, hvis de har lyst, hvilket projekter som Onsdagsnørd lægger op til. Digitale Patruljer kan ligeledes gå på omgang ved, at to elever fungerer som Digital Patrulje det ene kvartal, og afløses af to nye i det næste der er mange muligheder, og kun patruljens fantasi sætter grænsen. Der er gode erfaringer med at bruge Digitale Patruljer som motivation af skoletrætte elever. Gennem øget ansvar og mulighed for at arbejde med noget af egen interesse kan eleverne vokse med opgaven, og gennem succesoplevelser genfinde gejsten ved skolearbejdet. ALDERSTRIN Alle aldre kan deltage i en Digital Patrulje. Det mest almindelige er elever fra 3. klasse og opefter, men der er også eksempler på patruljer, hvor elever helt ned til 0.klassetrin har deltaget her er patruljen blot tilpasset elevernes alder og niveau i de små klasser. Erfaring viser, at det er bedst, hvis den aldersmæssige spredning imellem eleverne ikke er alt for stor - det er derfor ikke ideelt, at eleverne fra 3. klasse mødes med eleverne fra 8. klasser om samme indhold. Man kan i stedet have en patrulje for hvert trin (indskoling, mellemtrin, udskoling), eller skarpt differentiere indholdet på de forskellige workshops, så de afholdes fælles og på tværs af trinene, men hvor hver aldersklasse af eleverne arbejder med forskellige opgaver og programmer. HVORDAN MOTIVERER MAN ELEV- ERNE TIL AT VÆRE MED? Det er helt centralt, at eleverne i en Digital Patrulje oplever et reelt ejerskab og en ansvarsfølelse at man ikke bare leger. Specifikt betyder det, at der skal være reelle ansvarsområder, hvor eleverne selv er med til at definere indholdet. Som eksempel kan eleverne få ansvaret for, at de interaktive tavler i klasserne virker, eller IT-support på biblioteket, hvor andre elever kan få hjælp til computer- eller softwareproblemer. Dermed har man som elev i en Digital Patrulje tillid til, at man skal fungere som IT-ekspert på skolen. Det er også vigtigt, at eleverne i Digital Patrulje oplever selv at blive klogere og lære noget ved at være med i indsatsen, hvorfor der skal være en klar målsætning for møderne. En sådan aktivitet kan være at invitere lærere,

12 der er dygtige til IT til at være med i en virtuel workshop, som kan foregå over f.eks. Skype, så man bliver i IT-ånden. Lige så vel sørger man for at opretholde patruljens motivation og interesse for projektet, ved kontinuerligt at tilføre ny viden og ny læring til eleverne. Det er vigtigt at patruljen ikke går i stå efter de første måneder, men bliver ved med at udvikle sig inden for IT-kunnen, og udvikler nye ideer til IT en i undervisningen og på skolen. Endelig er det vigtigt, at eleverne får anderkendelse for deres indsats i den Digitale Patrulje, så eleverne er bevidste om at deres indsats bliver bemærket og anerkendt. Det kan være en god idé at have noget, de kan se frem til, når de har været i patruljen et stykke tid. Dette kan være et virksomhedsbesøg eller en fælles teambuilding-tur, hvor flokken rystes sammen. En måde at anerkende det på kan også være, at kommunen i samarbejde med Danske Skoleelever arrangere en workshop kaldet en Toolcamp for alle Digitale Patruljer på tværs af skolerne. Her kan optræde elevkonkurrencer og vidensdeling blandt alle kommunens skoler. I Vejle Kommune eksisterer dette på fast basis, hvor de har et Learning Lab, hvor elever kan komme forbi og nørkle med ny teknologi og udveksle idéer og erfaringer. OVERTAGER ELEVERNE UNDERVIS- NINGEN? Nej! Eleverne skal ikke overtage lærerens rolle de skal hjælpe med at udbrede brugen af IT i undervisningen, men ikke overtage det faglige ansvar. De får i stedet en aktiv rolle i klassen, og fungerer som en hjælpende hånd på de områder, hvor de særligt er kyndige. TOVHOLDERENS ROLLE Din rolle i patruljen, er som patruljeleder. Du er facilitator for eleverne i patruljen, og skal have det kølige overblik både ift. resten af lærerstaben, men også når det gælder patruljen selv. Koordination af møder, afstemning af behov og lyst hos leverne, overblik over lærernes efterspørgsler, og at sørge for et kontinuerligt vidensflow er også

13 dine opgaver. På den måde sørger du for at give eleverne mulighed for at dykke ned i ITopgaverne, uden at skulle tænke på alt muligt andet. Det er dog vigtigt at du ikke bliver en gruppeleder formålet med patruljen er at det skal væres elevernes, og at det er deres tanker og ideer der skal boble op til overfladen, og skinne igennem i IT-udviklingen på skolen. Du skal være supervisor og støtte, men ikke leder og retningsangivende. UDFORDRINGER Du vil hurtigt finde ud af at udfordringerne på skolen, ikke kommer fra eleverne, men lærerne. Erfaringerne fortæller at den hyppigste udfordring for Digitale Patruljer er at lærerne ikke bruger patruljen optimalt. Hvis lærerne ikke burger den støtte som patruljerne yder, og udnytter den mulighed der ligger i at få større faglig sikkerhed inden for både det didaktiske og det tekniske aspekt af IT, forsvinder en del af formålet med en Digital Patrulje. En måde at komme udfordringen til livs, er at vise lærerne hvad patruljen egentlig kan - arranger en dag hvor patruljen kaprer lærerne i deres spisepause, og kommer ind med computere i lærerværelset, hvor patruljen underviser i brugen af et forberedt program i 10 minutter, og går igen. Det kan give en aha -oplevelse hos de andre lærere der har svært ved at bruge den Digitale Patrulje, og kan være en demonstration af patruljens ekspertområder, hvor de kan søge hjælp. En Digital Patrulje kan også være et fast indslag på lærermøderne enten i form af elevoplæg eller at tovholderen for projektet fast har 4-5 min til at fortælle om nye programmer og ny viden fra patruljen. Det er nemt at starte en Digital Patrulje på skolen; det kræver ikke store investeringer, men er først og fremmest et spørgsmål om, at finde nogle lærere og elever på skolen, som brænder for idéen. DER ER DOG NOGLE UDFORDRINGER: Det kan blive en udfordring, hvis eleverne går glip af de samme timer hver gang, der er møde, fordi møderne ligger på samme tidspunkt. En måde at afhjælpe dette, er ved at holde rullende møder og sprede dem ud over flere dage og/eller tidspunkter. Man kan også overveje at lægge nogle af patruljens aktiviteter ind som en frivillig indsats i fritiden, eventuelt lige efter skoletid. Lærerne på skolen skal være med på ideen. Hvis ikke lærerne acceptere at elever skal have en ny og udvidet rolle, kan det være svært for patruljen at få lov til at komme i spil i klasserne. For at komme den problematik til livs, er det nødvendigt at tænke kreativt; man kan lægge vidensdelingen i spisepausen, så både elever og lærere bliver udsat for dem, men uden at det forstyrrer for meget. Det kan også være en god idé, at eleverne får mulighed for at optræde på lærer- eller team-

14 møder. Er det derimod et grundlæggende problem, at eleverne møder hård modstand, må man inddrage ledelsen, og derigennem forsøge at få opbakning til at arbejde med elev-til-elev-læring. Er skolen som helhed ikke parat til denne nye tilgang til lærer- og elevroller, kan man overveje at lave det i mindre udstrækning f.eks på et enkelt klassetrin, eller i en afdeling, hvor kulturen er mere moden til indsatsen. Alternativt kan det arrangeres som en lille workshop i spisepausen, hvor eleverne kan komme forbi og blive inspireret, men uden at der efterfølgende er en struktureret vidensdeling i klassen. En sådan workshop kan også afholdes på et lærermøde, hvor det er elever, der underviser lærerne. HVAD SÅ NU? Når du har startet en Digital Patrulje, og de første opstartsfaser er ovre, kan det være svært at finde nyt stof som patruljen kan anvende, og formidle videre. Som ansvarlig for patruljen på skolen, kan det være nødvendigt med noget sparring og videndeling. Derfor er Danske Skoleelever og Microsoft Danmark klar med en masse redskaber til dig som tovholder for en Digital Patrulje, men også til de Digitale Patruljer selv, så I ikke står med opgaven alene ude på skolen. Bl.a. har Danske Skoleelever og Microsoft oprettet et pædagogisk lærernetværk, som hovedsagligt består af lærere der har med digitale patruljer at gøre - dette kan være en hjælp at deltage i, da man der finder både inspiration, vidensdeling og gode erfaringer. Vi anbefaler at man tilslutter sig netværket, og gennem der er med til at udvikle sin egen patrulje, såvel som andre skolers. Derudover har et netværk af elever, som er med i de digitale patruljer rundt omkring i landet. Disse elever videndeler via en blog på digitalpatrulje. dk, hvor de også har tilmeldt får tilbud om aktiviteter, arrangeret af Danske Skoleelever og Microsoft. Dette er en god mulighed for dine elever, at melde sig til, hvis de gerne vil vide hvordan andre patruljer har grebet opgaven an, hvilke ideer de har, og hvad der er deres fokus i det daglige arbejde. Ud over jeres netværk, laver Danske Skoleelever og Microsoft regelmæssigt toolcamps og nørd-dage, hvor elever samles og prøver noget ny teknologi af, konkurrerer om hvem der er bedst til Office, eller bliver introduceret til nye programmer, som de kan tage med sig hjem til skolen. Dette gøres for at aktivere eleverne og give dem nye ideer og ny inspiration, som de kan bruge til at udvikle deres eget og andres arbejde og viden. Alle overstående tilbud er gratis. Vi vil gerne sørge for at Digitale Patruljer får den bedste støtte der kan opdrives og er i en konstant udvikling der smitter af på skolerne derfor er det en prioritering at vores tilbud er relevante, let tilgængelige og gratis. Du kan læse mere om det pædagogiske netværk, på eller

15 VIL DU VIDE MERE? Kontakt: Digital Patruljes sekritariat v/ Danske Skoleelever Tlf.: Kresten Thorndahl Projektleder Digitalpatrulje.dk Mathias Green Næstformand v/ Danske Skoleelever Tlf.: David Garde-Tcherstok Pædagogisk Uddannelseschef Microsoft Danmark SKREVET AF: Kresten Thorndahl Projektmedarbejder Danske Skoleelever David Garde-Tcherstok Pædagogisk Uddannelseschef Microsoft Danmark Vera Rosenbeck Formand Danske Skoleelever Thomas Volstrup Organisationskonsulent Danske Skoleelever Robert Kjellerup Andersen Sekretariatschef Danske Skoleelever

16 Farvekoder: Tryk (Pantone/CMYK: - PANTONE 386 C - (75,0,100,0) - (89,31,100,25) Web (RGB): - 7BC143-12b b01 Skrifttyper: Logofont: Kontrapunkt Bold (kan hentes på Websitefont: Georgia Der kan som udgangspunkt (medmindre andet er aftalt) leges med farver og lignende, ligesom logoet selvfølgelig kan skaleres, så længe at forholdene bevares

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere