Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Udstedt af:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Udstedt af:"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Udstedt af: Grøn Frisør - Trend herre/damemode til Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle Udvendige vinduer og døre og fremefter UVM Plademøbler og massivt træ og fremefter UVM CNC-programmering og -bearbejdning og fremefter UVM Overfladebehandling og fremefter UVM Renovering og restaurering af møbler og fremefter UVM Lim- og finérteknik og fremefter UVM Design, produktudvikling og produktionsmodning Markedsføringsplanen i detail- og til handelserhvervet Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere til Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen til Årsafslutning af bogholderiet til Effektive, individuelle brugerflader til Udarbejdelse og bearbejdning af store tekst til Teleskoplæsser med gafler - betjening Individuel kompetencevurdering i AMU Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer Lys b. svejs-kants plade/plade Lys b. svejs-kants plade/rør Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF Lys b svejs-stumps plade alle pos Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC Lys b svejs-stumps rør alle pos MAG-svejs-kants plade/plade pr MAG-svejs-kants plade/rør pr MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr MAG-svejs-stumps plade alle pos pr MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr MAG-svejs-stumps rør alle pos pr MAG-svejs-kants plade/plade pr MAG-svejs-kants plade/rør pr MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136

2 40101 MAG-svejs-stumps plade alle pos pr MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr MAG-svejs-stumps rør alle pos pr TIG-svejs-kants uleg plade/rør TIG-svejs-stumps uleg plade TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos TIG-svejs-kants rustfri plade/rør TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade TIG-svejs-stumps svær rustfri plade TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos TIG-svejs-stumps svær rustfri rør pos PA-PC TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos Vurdering af basale færdigheder Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert Styrkesortering af nåletræ T1 Taglægter Stillads - Evakuering og redning i højde Styrkesortering af brædder og planker i nåletræ Styrkesortering af Limtræ Træets vækst og opbygning Træarter Træs svind, udvidelse og opskæringsformer Plader og kompositmaterialer Kunstig trætørring Værktøjsnorm EN Skæredata kehler Kehling af lister og brædder Kehling med NC-styrede maskiner Sandpapir Lim og finèr Maskinel pudsning Overfladebehandling, træ Kehling af vinduer og døre CNC-styret overfræser, maskinlære, træ CNC-PtP boremaskine, maskinlære træ CNC-programmering i ISO-koder, træ CNC-programmering i 2d, træ Parametrisk CNC-programmering, træ CNC-programmering i 3D, træindustri FPC håndbog, konstruktionsemner Opstil og betjen CNC-styret overfræser, træ Fixturer til plane emner på CNC-overfræser, træ Fixturer, krumme emner på CNC-overfræser, træ Kantbearb. af krumme træemner på 5akset overfræser

3 D overfladefræsning af massive træemner Opstilling og betjening af CNC-styret PtP Fixturer til CNC-styret PtP boremaskine Optimering af processer på CNC-overfræser Tegningsfremstilling i CAD, træindustri Visualisering af design i 3D CAD-software træ Slibeteknik, slibeskiver og profilslibemask., træ Slibeteknik, klinger til træindustrien Slibeteknik, vendeplatter og systemværktøj, træ Tapværktøjer, træindustri Høvleværktøjer, træindustri Profilfræseværktøjer, træindustri Savklinger, træindustri Skafteværktøjer, træindustri Slibeskiver, træindustri Pudse- og slibematerialer, træindustri Maskinteknik, træ. Afkorter, plade- og rundsav Maskinteknik træ, Høvlemaskiner Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner Maskinteknik, træ. Fræsere Træbearbejdning på bordfræser Maskinelle møbelsamlinger på standardmaskiner Maskinelle bygningssamlinger på standardmaskiner Kantlimer, opstilling og betjening Opstil og betjen stationær overfræser, træidustri Dobbelttapper, plademøbler Dobbelttapper, vinduer og døre, massivtræ Træbearbejdningsdata, transmissionsberegning Træbearbejdningsdata for skærehastigheder mv Træbearbejdningsdata for fremføring og overflader Industriel overfladebehandling, træ Overfladebeandling, manuel sprøjte træindustri Generel overfladebehandlingsteknik, træ Industriel overfladebehandling, bygningsindustri Konstruktionstegning i træ- og møbelindustri Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien Geometri og projektionstegning i træindustrien

4 40276 Perspektiv- og frihåndstegning i træindustrien Pris- og spildberegning af produkt i træindustri Produktionsgrundlaget i træindustrien Limteknik for træ, manuelt spændeudstyr Limteknik, finèr/møbel Beslåning af trævinduer Isætning af glas i døre og vinduer i træ Regler for DVC, Dansk Vindues Certifikat Systembeslag til vinduer og døre Håndværksmæssige møbelsamlinger Vedligeholdelse af håndværktøj i træindustrien Indvendige trapper, beregning og service Indvendige trapper, vedligeholdelse og service Renovering af ældre møblers overflade Renovering af ældre møbler Anvendelse af INSTA 142, styrkesortering af træ Varmepumper Rytmer og rutiner til "salgsklar" butik til CAD - 2D på byggepladsen CAD - 2D på byggepladsen og fremefter UVM Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen Lean-kortlægning af værdistrøm i til administration Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job og fremefter UVM Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job og fremefter UVM Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job og fremefter UVM Probe programmering Bearbejdningsteknik, multiakse-bearbejdning Valg af markedsføringskanal til IT i byggeprocessen - for udførende IT i byggeprocessen - for udførende og fremefter UVM CAD - 3D på byggepladsen CAD - 3D på byggepladsen og fremefter UVM Vejbygning - Bygning af mindre veje - ubundne mat Maskinanlæg og sikkerhedsforanstaltninger til

5 40494 Maskinanlæg og sikkerhedsforanstaltninger til Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling og fremefter UVM Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet Sjakbajsen som leder Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsystem Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) Introduktion til et brancheområde (F/I) Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) Arbejdsplatforme - Flytning Arbejdsplatforme - Montage Arbejdsplatforme - Lovpligtigt årseftersyn Graveskader - Forebyggelse Energitjek, tekniske installationer Håndværksmæssige bygningssamlinger Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering Isolering - Konvent. og alternative materialer Isolering - God praksis og kvalitet i murerarb Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav Isolering - BR og Varmetabsberegning ved bygninger Isolering - Anvendelse af teglblokke Isolering - Håndtering af genbrugsprodukter Isolering - Fredede og bevaringsværdige bygninger Energiservice, tekniske installationer Kloakering - Tilstandsvurdering i det åbne land Teglblokke - udførelse og lovkrav Restaurering - Konstrukt. af historiske tagformer Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi og fremefter UVM Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien

6 40749 Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer til Præsentation af tal i regneark til Anvendelse af pivot-tabeller til Effektiv anvendelse af tekstbehandling til Dynamiske beregninger og diagrammer i etb til Samarbejde om dokumenter til Inspiration til nyeste frisuredesign til Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds Kloakering - Ajorføring for TV-operatører Grøn salon til Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle Lagerøkonomi til Bygningshåndværkerens takt og tone Energioptimering af boliger Træ og Aluminium - Døre/vinduer i træindustrien Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel Tyndpudsede overflader - fabriksfremstillet mørtel Kloakering - TV-inspektion af afløbsinstallationer Dimensionering og udlægning af vejasfaltmaterialer Projektforståelse - bygge og anlæg Nivellering Teodolit og totalstation Svejsning af rørsystemer i plast Gasforsyning og gassens egenskaber Recertificering af svejsning af rørsystemer i plas Projektering af varmefordelende anlæg Installation af varmeproducerende anlæg Installation af varmefordelende anlæg Ventiler i VVS-installationer

7 42034 Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg El-teknik i VVS-installationer Fejlfinding på eltekniske komponeneter i VVSinsta Indregulering af varmeproducerende gasfyrede og fremefter kedel UVM Styring og regulering af varmefordelende anlæg Service og eftersyn på varmeproduc. gasfyrede kede Fejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel Certificering inden for gasområdet under 135 kw Biobrændsel Solvarme Ændring af eksisterende varmeanlæg Fastbrændsel Plc-styring og O2 optimering Projektering af vandinstallationer Arbejdsmiljø i træindustrien Slibeteknik, Honing og fremefter UVM Slibeteknik, centerlessslibning og fremefter UVM D måleteknisk dokumentation og fremefter UVM prototyping og 3D print og fremefter UVM Rep. og vedligehold af masseproduktionsværktøjer og fremefter UVM Multitasking bearbejdning, 5 akset på 1 spindel og fremefter UVM Multitasking bearbejdning, 7 akset på 2 spindler og fremefter UVM Faglig regning og matematik Faglig læsning og skrivning Introduktion til førstehjælp på jobbet Modstandssvejsning Robotter i industrien for operatører og fremefter UVM Robotbetjening for operatører og fremefter UVM Miljø- og energiforbedringer i industrien og fremefter UVM Miljøarbejde i industrien og fremefter UVM Arkitektoniske linier i byggeriet og fremefter UVM Inspiration til det lange hår til Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle Grundlæggende køleteknik for vvs og fremefter UVM Termografering af bygninger og fremefter UVM PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse og fremefter UVM Tung gulvkonstruktion i vådrum på træbjælkelag og fremefter UVM Natursten på væg og gulv og fremefter UVM Storformatfliser på gulv og fremefter UVM Brolægning - Tilsyn af belægning ved anlægsarbejde og fremefter UVM Forbrændingsteknik - gasforbrænding

8 43180 Introduktion til Detailhandel til Praktik for F/I Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære til Langthårsfrisering til Aktuel klipning og frisuredesign, dame til Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle Betjening af personlifte Anhugning på byggepladsen Konflikthåndtering som ledelsesværktøj til Ringkøbing-Skjern Opstart af bygge- og anlægsprojekter Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen Brolægning, underlagsopbygning og komprimering Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B til Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage til Kabelarbejde - retablering af belægninger Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads Byggepladslogistik Interkulturel kompetence i jobudøvelsen og fremefter UVM Brolægning - forskrifter og regler Håndtering med industrirobotter for operatører Anvendelse af 5-S modellen for operatører Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører Systematisk problemløsning for operatører Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører Logistik for produktionsmedarbejdere Omstillingseffektivisering for operatører Selvevaluering i produktionsgrupper Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater og fremefter UVM Lysbuesvejsning Lysbue, Reparationssvejsning

9 44209 Betjening af pneumatiske styringer for operatører Oprettelse af database til jobbrug Databasevedligeholdelse til jobbrug til Oprette brugerflader og udskrifter i database til Anvendelse af regneark til talbehandling til UVM Design og automatisering af regneark Indskrivning og formatering af mindre tekster til UVM Standardisering af virksomhedens dokumenter Grafiske virkemidler til layout i tekst til Fletning af dokumenter til masseproduktion DeskTop Publishing i virksomheden til Bygningsrestaurering - udarb. af løsningsforslag Jobrelateret brug af styresystemer på pc Jobrelateret brug af styresystemer på pc og fremefter UVM Anvendelse af præsentationsprogrammer Elektronisk journalisering til Varetagelse af adm. opgaver i personalesager til Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser og fremefter UVM Præsentationsteknik i administrative funktioner til Flammeskæring - tildannelse af rør Lysbuesvejsning af rørstudse Lysbuesvejsning af svære pladeknudepunkter Lysbuesvejsning af svære rør samt rørknudepunkter Boringer på land - Udtagn. og beskr. af boreprøver Boringer på land - Ledelse af boreopgaver Boringer på land - Vedligeh. af materiel og udstyr Boringer på land - Anvendt boreteknik Boringer på land - Nivellering og afsætning TIG-svejsning TIG-svejsning af u/lavt legeret rør, montagesvejs

10 44455 TIG og lysbuesvejsning af u- og lavtlegeret rør TIG-svejsning af tyndere plade, aluminium TIG-svejsning af svær plade, aluminium TIG-svejsning, Titanium Anvendelse af faldsikringsudstyr Gennembrydning og opbygning af bærende murværk Dekorationsmurværk - udførelse Udførelse af "tungt badeværelse" Kvadre og palæpuds - udførelse Gipspudsning af hvælv og buede vægge Gipspudsning med maskine Gipspudsning med håndværktøj Murværksnormens anvendelse Vådrum - kvalitetskontrol af vådrumssikring Reklamationshåndtering til Anvendelse af ekstraudstyr til entreprenørmaskiner Betjening af entreprenørmaskiner Betjening af dozere Betjening af dumpere Betjening af gummihjulslæssere Betjening af hydrauliske gravemaskiner Betjening af minidumpere og motorbører Betjening af minigravere og minilæssere Betjening af rendegravere Eftersyn af entreprenørmaskiner Betjening af teleskoplæssere med mandskabskurv Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner Komprimering med entreprenørmaskiner Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner Brolægning - udførelse af kombinationsbrolægning Brolægning - udførelse af mønsterbrolægning Brolægning - udførelse af støttemure og trapper og fremefter UVM Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget til UVM Kloakering - Projektering og dimensionering til UVM Kloakering - Udfør. af afløbinstall. i stål mv Kloakering - Udfør. af afløbsinstall. i plast til UVM Kloakering - Udfør. af anlæg til genbrug af vand til UVM

11 44536 Kloakering - Udfør. af opgravningsfri renovering Kloakering - Udøvelse af funktionen tek. ansvarlig Kloakering - Kvalitetsstyring i aut. virksomhed til UVM Kloakering - Spuleoperatør Kloakering - Ajourføring for kloakmestre Kloakering - Ajourføring for rørlæggere Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning til UVM Kloakering - Anv. af norm for dræning af bygninger til UVM Kloakering - Kvalitetssikring af afløbsinstall til UVM Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer til UVM Kloakering - Udførelse af udskilleranlæg til UVM Kloakering - Udfør. af afløbsanlæg i det åbne land til UVM Kloakering - Anlæg ved landbrugets driftsbygninger til UVM Kloakering - Beregn. af koter, fald og rumfang mv til UVM Kloakering - Udfør. af pumpeanlæg mv til UVM Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser til UVM Restaurering af stuk Skærmtegl - montering Beton- og teglstenstage - udfør. af inddækninger Beton- og teglstenstage - udmåling og oplægning Beton- og teglstenstage - udførelse af skotrender Rundt murværk - udførelse Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udfør Murede og pudsede gesimser - udførelse Murede smighjørner - opførelse Murede overlukninger - udførelse Murede kupler og hvælv - udførelse Murede gavltrekanter - udførelse Beton- og teglstenstage - udf. af grat og rygning Murafslutninger - udførelse Fugt-, varme- og lydisolering ved murværk - udfør Vådrum - udførelse af vådrumssikring Beton- og teglstenstage - kvalitetssik. af tagarb Beton- og teglstenstage - anv. af regler ved oplæg Dekorativt fugearbejde - udførelse Vådrum - fliser og klinker på vådrumssikr underlag

12 44613 Specialpuds - udførelse Puds intarsia - udførelse Puds med marmorstuk - udførelse Sgraffitopuds - udførelse Masseovn - opførelse Glitpuds - udførelse Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder - udførelse Vådrum - anvendelse af love og regler Grov- og finpudsede overflader - udførelse PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding Spindeltrapper - muret Efterspænding af murværk Overfladebehandling med kalkning af murværk Restaurering af tavl i bindingsværk Anvendelse af love og regler ved byfornyelse Slibeteknik, valg af slibedata MAG-svejsning proces MAG-svejsning af rustfri stål, proces MAG-svejsning af rustfri stål, proces MAG-svejsning af rustfri stål, svær plade P MAG-svejsning af rustfri stål svær plade P MAG-svejsning af stumpsømme, svær plade MAG-svejsning af tyndplade proces MAG-reparationssvejsning proces Maskinel polering af værktøjsdele MIG-svejsning aluminium proces 131 kantsømme MIG-svejsning aluminium P 131 kantsømme/knudepunkt MIG-svejsning aluminium P 131 stumpsømme tynd plad MIG-svejsning aluminium P 131 stumpsømme svær plad Gassvejsnning proces Gassvejsning af stumpsømme - rør proces Gassvejsning af stumpsømme - rør P 311, EN Elteknisk måleteknik, anvendelse til

13 44737 Elteknisk måleteknik, anvendelse til SBEI og elrådsmeddelelser, anvendelse til SBEI og elrådsmeddelelser, anvendelse til EMC og potentialudligning til EMC og potentialudligning til L-AUS, tavle- og installationsarbejde til L-AUS, tavle- og installationsarbejde til L-AUS, tavle- og installationsarbejde til L-AUS, tavle- og installationsarbejde til L-AUS, tavle- og installationsarbejde til L-AUS, tavle- og installationsarbejde til L-AUS, tavle- og installationsarbejde til L-AUS, tavle- og installationsarbejde til Kloakering - Udarb. af afløbsplan for enfamiliehus til UVM Praktisk værkstedsteknik, spåntagning Cnc drejning, manuel programmering Cnc fræsning, manuel programmering Fræsning, emnefremstilling Fræsning delehoved Fræsning, tandhjul Produktionstekniske beregninger for cnc Volumenmodeller, anvendelse og overførsel Industriteknisk Projektionstegning Cam/cnc -Højhastighedsbearbejdning Cam, flerakset bearbejdning Volumenmodeller, cad/cam, bearbejdning Volumenmodeller, dynamisk cad, produktionstegning Volumenmodeller, dynamisk cam, bearbejdning Cad/cam redigering og overførsel til bearbejdning Bearbejdningsteknik, Cad/cam 2½D, fræsning Overfladebearbejdning, Cad/cam 3D,fræsning Maskintegning, Projektionstegning i cad Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion Cnc-bearbejdning, Trigonometriske beregninger

14 44850 Maskinteknisk kalibrering og opmåling Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks Bearbejdningsteknik, Cam-programmering Bearbejdningsteknik, drejning, emnefremstilling Bearbejdningsteknik, måling og dataopsamling Kontrol af fjernvarmeanlæg Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd og fremefter UVM Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd og fremefter UVM Byggeledelse - rådgivning fra udbud til aflevering Lagerindretning og lagerarbejde til Enhedslaster til Kundebetjening - lager til Gaffeltruck B for erfarne førere til Logistik og samarbejde til Ajourføring, oplagring og forsendelse af FG til Materialelære, rustfri stål Materialelære, stål Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj og fremefter UVM Armering - anv. af elektriske klippe- /bukkemask Slap armering - udførelse af enkle opgaver Forskalling - udførelse af enkle løsninger Systemforskalling - opstilling af vægforskalling Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton Operatør ved bore og gevindskæreprocesser Operatør ved konventionel maskinfræsning

15 45178 Operatør ved konventionel maskindrejning Drejeteknik på konventionel drejebænk Opspændingsmetoder, drejning Præcisionsdrejning Ud/indvendig konusdrejning Avancerede opspændingsmetoder, drejning Ind/udvendig gevindskæring på drejebænk CNC-teknik CNC-drejetenik, operatør CNC-drejeteknik, produktion/opstiller CNC-drejeteknik, cyklusprogrammering CNC-drejeteknik, dialog programmering CNC-fræseteknik, operatør CNC-fræseteknik, produktion/opstiller Præcisions tolerance kontrolmåling Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj Metrologi med GPS ISO standard matrix til AARHUS TECH Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods til Kundeservice og fremefter UVM Tegningslæsning, projektion og isometri Skibsbygning, placering og regler Computerbaseret produktionsopfølgning Computerbaseret materialestyring Forandringsparathed ved produktionsomlægning Oliefyrsmontør < 120 Kw, instal/service/reparation Lastsikring og stuvning af gods til Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask CAD - Generering af facade, snit og detaljer CAD - Kommunikation på projektweb og fremefter UVM Tastaturbetjening til indskrivning af tekst til IT og produktionsstyring for medarbejdere Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Personlig udvikling til arbejde og uddannelse og fremefter UVM Kunde/leverandørforhold for operatører Etablering af selvstyrende grupper Teambuilding for selvstyrende grupper Kommunikation i teams

16 45367 Uddannelsesplanlægning for medarbejdere Uddannelsesplanlægning for medarbejdere og fremefter UVM Værdibaserede arbejdspladser Videndeling og læring for medarbejdere Videndeling og læring for medarbejdere og fremefter UVM Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion Kvalitetsstyring i virksomheden Kvalitetsstyring i virksomheden og fremefter UVM Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen til Sprængteknik - udførelse af sprængninger Dykkerarbejde - undervandssprængning Bygningsreglementet - anvendelse og fremefter UVM Jura i byggeriet - anvendelse og fremefter UVM Kabelarbejde - etablering af nyanlæg Aluminiumhåndtering for operatører Armering - placering af indstøbningsdele CNC-drejning c-akseprogrammering Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Håndtering af data i virksomhedens it-systemer til Online kommunikation til jobbrug Brug af pc på arbejdspladsen Brug af pc på arbejdspladsen og fremefter UVM Rulle- og bukkestillads - opstilling mv Dansk som andetsprog for F/I, basis Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Betjening og vedligeh. af håndværktøjsmask. - b/a Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv Manuel måle og bearbejdningsteknik Svejsning og bearbejdningsteknik Dialogprogrammering, drejning og fræsning Geometrisk programmering, drejning og fræsning Parametrisk programmering for cnc, ajourføring Systemstilladser - opstilling mv CNC drejning, opstiller/bearbejdningscykler CNC drejning, opstilling/enkelstyk CNC drejning,opstiller/indkøring CNC drejning,optimering/produktion CNC fræsning,opstilling/bearbejdningscykler

17 45630 CNC fræsning, opstiller/enkeltstyk CNC fræsning, opstiller/indkøring CNC fræsning,optimering/produktion Manuel flammeskæring Vejen som arbejdsplads - ajourføring til UVM Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen Kabelarbejde - planlægning og samarbejde Kabelarbejde - tegningslæsning og kabelsøgning Udstøbning af byggepladsbeton Natursten - fremstilling af dekorationer mv Natursten - tildannelse vha. brændingsmetoden Natursten - udførelse af skrifthugning Vejbygning - bygning af fortovsarealer Sjakbajs, planlægning og koordinering Integration af data mellem adm. it-systemer til Tilsyn med vejanlæg og sidearealer til UVM Kloakering - TV-inspektion af større ledninger Sænkgnistbearbejdning Billedredigering i medarbejderens jobfunktion og fremefter UVM Laserskæring for operatører og fremefter UVM Installationer udført efter Bygningsreglementet Radonsikring i byggeriet og fremefter UVM Prototypedesign til maskinbearbejdning Indreg. af fjernvarme og brugsvand i etageejendom og fremefter UVM Porebeton - Montage af plader og blokke og fremefter UVM Porebeton - Montage af blokke i massivhuse og fremefter UVM Porebeton - Isolering med plader og kalksandsten Porebeton - Limning og tilpasning på byggepladsen og fremefter UVM og fremefter UVM Indregulering og service på gasanlæg o/135 kw og fremefter UVM MIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme og fremefter UVM MIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme og fremefter UVM Eftersyn og rep på oliefyr kedelanlæg under og fremefter kw UVM Eftersyn og rep på oliefyr kedelanlæg over 100 kw Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge og fremefter UVM Pulversvejsning, plade - proces Pulversvejsning rør og plade - proces 121

18 45953 E-markedsføring og reklameindsats til Økonomiske styring af lageret til Likviditetsstyring til Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom til Kreditorstyring til Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov til Konteringsinstrukser til Debitorstyring til Placering af resultat- og balancekonti til Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport til Registreringsmetoder ved virksomhedens drift til Anvendelse af periodisk beregning og registrering til Daglig registrering i et økonomistyringsprogram til Opstilling og analyse af årsregnskabet til Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen og fremefter UVM Projektweb - anvendelse på byggepladsen Projektweb - anvendelse på byggepladsen og fremefter UVM Samarbejde i grupper i virksomheden til Projektudvikling og gennemførelse til

19 45988 Projektorienteret arbejde til Stillads - anvendelse og sikkerhed Salg af energibesparende installationer og fremefter UVM Personligt salg - kundens behov og løsninger til Polering af værktøjsdele og fremefter UVM Konstruktion af formværktøjer og fremefter UVM Materialeforståelse, aluminium og fremefter UVM Informationssøgning på internettet til jobbrug til Anvend informationer fra internettet til jobbrug til Konflikthåndtering og fremefter UVM MIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme og fremefter UVM MIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme og fremefter UVM TIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme og fremefter UVM TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme og fremefter UVM TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme og fremefter UVM TIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme og fremefter UVM Metodevalg ved trådgnistbearbejdning og fremefter UVM Slibeteknik i praksis og fremefter UVM Teknisk design i 3D CAD til AARHUS TECH D CAD, konstruktion til AARHUS TECH CAD kontruktion og pladeudfoldning til AARHUS TECH CAD konstruktion og redigering til AARHUS TECH CAD konstruktion med brug af standard og objekt til AARHUS TECH CAD konstruktion, menu- og filhåndtering til AARHUS TECH CAD konstruktion, template og opsætning til AARHUS TECH CNC maskinopstart og -betjening for operatører og fremefter UVM Indreg og fejlf. af el styr. oliebrændere < 100 kw og fremefter UVM Igang og fejl af reg.automatik oliekedler < 100 kw og fremefter UVM Vejrligsforanstaltninger i bygge- og anlæg og fremefter UVM Udvendig isolering - Sokkel og tilslutning og fremefter UVM Udvendig tillægsisolering på let underlag og fremefter UVM Udvendig isolering på tungt underlag og fremefter UVM

20 46673 Udvendig isolering - Kreativ udsmykning og fremefter UVM Armeret håndpuds og fremefter UVM Armeret sprøjtepuds og fremefter UVM Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds og fremefter UVM Murstensskaller og murstensmønster på isolering og fremefter UVM Lasernivellering og fremefter UVM Recertificering Fjernvarme og fremefter UVM Dykker - Undervandssvejsning og højtryksspuling og fremefter UVM Dykker - Assistance ved erhvervs- /redningsdykning og fremefter UVM Dykker - Rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass og fremefter UVM Overfladebehandling af træ og pladematerialer og fremefter UVM Forceret tørring og fremefter UVM Manuel overfladebehandling i træindustrien og fremefter UVM Maskinel pudsning og fremefter UVM Produkter til overfladebeh. af møbler/inventar og fremefter UVM Produkter til overfladebeh. af vinduer/døre og fremefter UVM Overfladebehandling. Automatiske sprøjteanlæg og fremefter UVM Overfladebehandling ved valsepåføring og fremefter UVM Manuel lagerstyring til Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem og fremefter UVM Lagerstyring med stregkoder og håndterminaler til Opbevaring og forsendelse af farligt gods til Afpudsning af plak og misfarvninger til HANSENBERG Fjernelse af supragingival tandsten til HANSENBERG Kloakering - Arbejdsmiljø og fremefter UVM Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning og fremefter UVM Kloakering - Dræning af bygværker og fremefter UVM Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser og fremefter UVM Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv og fremefter UVM Kloakering - KS af afløbsinstallationer og fremefter UVM Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer og fremefter UVM Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus og fremefter UVM Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner og fremefter UVM

Uddannelsesstrukturer anbefalet af efteruddannelsesudvalgene 28. januar 2015

Uddannelsesstrukturer anbefalet af efteruddannelsesudvalgene 28. januar 2015 Uddannelsesstrukturer anbefalet af efteruddannelsesudvalgene 28. januar 2015 Efteruddannelsesudvalg:Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Senest revideret: 17-12-2014 Navn på strukturen Fra ufaglært

Læs mere

Kursusguide. Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND

Kursusguide. Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND Kursusguide Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND 2011 1. Udgave S2 Velkommen til VEU-kursusguide En fælles kursusguide for de tre VEU-Centre i Region

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 88,9 36 88,9 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 64,1 78 64,1 40131 Vurdering af basale færdigheder 89,8 186 90,9 40137 Fagunderstøttende

Læs mere

Kom foran i dit fag. Kurs r 2011. bedre til dit job eller bedre job?

Kom foran i dit fag. Kurs r 2011. bedre til dit job eller bedre job? Kom foran i dit fag Kurs r 2011 AMU-kurser bedre til dit job eller bedre job? Kom foran i dit fag efteruddannelse Med omtanke skaber vækst det fl eksible arbejdsmarked, i kombination med kompetente medarbejdere,

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger )

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Dato: 11.3.2015 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannels esforløbet (dage) 1 Kloakrørlægger 37 2 Kloakmester

Læs mere

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher 6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher Branche Kursusgruppenummer Administration 62-66 + 69-70 + 74 Akademiuddannelse 163-221 Bygge & anlæg 1-6 + 11-13 + 16-20 El 39-42 Maler 5 + 6 Murer 10 Tømrer

Læs mere

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser arbejdsmiljø faglige kurser konsulentydelser skræddersyede kurser AMU Kursuskalender januar - juni 2014 2 nyt kursuscenter optimale rammer for kompetenceudvikling Siden foråret har forbipasserende kunnet

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.1.14 Nummer Navn på kursusforløb Varighed Kursusindhold AMU-kode Titel 1 På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør 4 3 På

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar - 31. marts 2015

Positivliste for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar - 31. marts 2015 Positivliste for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar - 31. marts 2015 19.12.2014 Undervisning - Sundhed, omsorg og personlig pleje mv. Uddannelse AMU-kode/ Titel Varighed - dage/ Modul

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet Kursusindhold FKB-kode AMUkode Titel på AMU-kursus Varighed

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør

Læs mere

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Kursusguide 2013 2014 Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder 2 aarhustech.dk/kurser forord Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Med efteruddannelse kommer

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Hovedstaden, 1. april 2015-30. september 2015

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Hovedstaden, 1. april 2015-30. september 2015 1 Akademisk arbejde * Arbejdsret 10 2 Akademisk arbejde * Civilprocesret 10 3 Akademisk arbejde * Forsikringsret 10 4 Akademisk arbejde * Kursus i bæredygtig jobmodel indenfor kreative erhverv 30 5 Akademisk

Læs mere

40905 Anvend else af mørtelty per til murvær k og puds AARHUS TECH (751401) udførelse 44468 Udførelse af. badeværelse" 44564 Rundt murværk - udførelse

40905 Anvend else af mørtelty per til murvær k og puds AARHUS TECH (751401) udførelse 44468 Udførelse af. badeværelse 44564 Rundt murværk - udførelse 40905 Anvend else af mørtelty per til murvær k og puds AARHUS TECH 0110 til 3112 44467 Dekorationsmu rværk 44468 Udførelse af " tungt badeværelse" 44564 Rundt murværk 44570 Murede smighjørner opførelse

Læs mere

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed: Undervisningsministeriet, Projektnr.: 119727 Udarbejdet

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) EFTERUDDANNELSE FOR LEDIGE Er du

Læs mere

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed: Undervisningsministeriet,

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Voksen- og efteruddannelse

Voksen- og efteruddannelse Voksen- og efteruddannelse Kursuskatalog 2014 1 INDHOLD brancherettede kurser og uddannelser AUTO... side 3 BYGGE & ANLÆG Maler... side 4 Murer... side 5 Tømrer... side 6 Tværfaglige bygge- og anlægskurser...

Læs mere

Kurser.... efter dit behov

Kurser.... efter dit behov Kurser... efter dit behov 2. halvår 2012 Indhold 3 Medarbejderudvikling Kommunikation og sprog 4 5 6 Akademiuddannelse Lederudvikling Strategi- og organisationsudvikling Lean, kvalitet og teambuilding

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Kursusprogram KURSUSCENTRET

Kursusprogram KURSUSCENTRET Kursusprogram KURSUSCENTRET 20 5 Ledelse Projektmedarbejder/it Sprog, kommunikation og formidling Økonomi/Regnskab Optimering og effektivisering Salg/Markedsføring Sikkerhed/Industri/CNC og CAD Auto/Landbrug/Maler/Tømrer

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse Gå på opdagelse i Learnmark Horsens store udbud af AMU-kurser Side 2 Learnmark Horsens AMU-kursuskatalog 2011/2012 Velkommen! Bliv klar til fremtiden

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

Kursuskalender. 1. halvår 2008

Kursuskalender. 1. halvår 2008 Kursuskalender 1. halvår 2008 2 Erhvervskursuscentret på Selandia byder velkommen til foråret 2008 Som noget nyt har vi valgt kun at præsentere vores kursuskatalog i elektronisk form på Selandias hjemmeside

Læs mere

Positivliste. Kompetencefond for medarbejdere ansat i BL regi under overenskomster for HK og Faglig Puls

Positivliste. Kompetencefond for medarbejdere ansat i BL regi under overenskomster for HK og Faglig Puls Positivliste Kompetencefond for medarbejdere ansat i BL regi under overenskomster for HK og Faglig Puls Version 29. maj 2009 Oversigtskema Emneområde/niveau Cøsa Indeholder Side Ordblindeundervisning 3019

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere