Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Udstedt af:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Udstedt af:"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Udstedt af: Grøn Frisør - Trend herre/damemode til Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle Udvendige vinduer og døre og fremefter UVM Plademøbler og massivt træ og fremefter UVM CNC-programmering og -bearbejdning og fremefter UVM Overfladebehandling og fremefter UVM Renovering og restaurering af møbler og fremefter UVM Lim- og finérteknik og fremefter UVM Design, produktudvikling og produktionsmodning Markedsføringsplanen i detail- og til handelserhvervet Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere til Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen til Årsafslutning af bogholderiet til Effektive, individuelle brugerflader til Udarbejdelse og bearbejdning af store tekst til Teleskoplæsser med gafler - betjening Individuel kompetencevurdering i AMU Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer Lys b. svejs-kants plade/plade Lys b. svejs-kants plade/rør Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF Lys b svejs-stumps plade alle pos Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC Lys b svejs-stumps rør alle pos MAG-svejs-kants plade/plade pr MAG-svejs-kants plade/rør pr MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr MAG-svejs-stumps plade alle pos pr MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr MAG-svejs-stumps rør alle pos pr MAG-svejs-kants plade/plade pr MAG-svejs-kants plade/rør pr MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136

2 40101 MAG-svejs-stumps plade alle pos pr MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr MAG-svejs-stumps rør alle pos pr TIG-svejs-kants uleg plade/rør TIG-svejs-stumps uleg plade TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos TIG-svejs-kants rustfri plade/rør TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade TIG-svejs-stumps svær rustfri plade TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos TIG-svejs-stumps svær rustfri rør pos PA-PC TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos Vurdering af basale færdigheder Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert Styrkesortering af nåletræ T1 Taglægter Stillads - Evakuering og redning i højde Styrkesortering af brædder og planker i nåletræ Styrkesortering af Limtræ Træets vækst og opbygning Træarter Træs svind, udvidelse og opskæringsformer Plader og kompositmaterialer Kunstig trætørring Værktøjsnorm EN Skæredata kehler Kehling af lister og brædder Kehling med NC-styrede maskiner Sandpapir Lim og finèr Maskinel pudsning Overfladebehandling, træ Kehling af vinduer og døre CNC-styret overfræser, maskinlære, træ CNC-PtP boremaskine, maskinlære træ CNC-programmering i ISO-koder, træ CNC-programmering i 2d, træ Parametrisk CNC-programmering, træ CNC-programmering i 3D, træindustri FPC håndbog, konstruktionsemner Opstil og betjen CNC-styret overfræser, træ Fixturer til plane emner på CNC-overfræser, træ Fixturer, krumme emner på CNC-overfræser, træ Kantbearb. af krumme træemner på 5akset overfræser

3 D overfladefræsning af massive træemner Opstilling og betjening af CNC-styret PtP Fixturer til CNC-styret PtP boremaskine Optimering af processer på CNC-overfræser Tegningsfremstilling i CAD, træindustri Visualisering af design i 3D CAD-software træ Slibeteknik, slibeskiver og profilslibemask., træ Slibeteknik, klinger til træindustrien Slibeteknik, vendeplatter og systemværktøj, træ Tapværktøjer, træindustri Høvleværktøjer, træindustri Profilfræseværktøjer, træindustri Savklinger, træindustri Skafteværktøjer, træindustri Slibeskiver, træindustri Pudse- og slibematerialer, træindustri Maskinteknik, træ. Afkorter, plade- og rundsav Maskinteknik træ, Høvlemaskiner Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner Maskinteknik, træ. Fræsere Træbearbejdning på bordfræser Maskinelle møbelsamlinger på standardmaskiner Maskinelle bygningssamlinger på standardmaskiner Kantlimer, opstilling og betjening Opstil og betjen stationær overfræser, træidustri Dobbelttapper, plademøbler Dobbelttapper, vinduer og døre, massivtræ Træbearbejdningsdata, transmissionsberegning Træbearbejdningsdata for skærehastigheder mv Træbearbejdningsdata for fremføring og overflader Industriel overfladebehandling, træ Overfladebeandling, manuel sprøjte træindustri Generel overfladebehandlingsteknik, træ Industriel overfladebehandling, bygningsindustri Konstruktionstegning i træ- og møbelindustri Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien Geometri og projektionstegning i træindustrien

4 40276 Perspektiv- og frihåndstegning i træindustrien Pris- og spildberegning af produkt i træindustri Produktionsgrundlaget i træindustrien Limteknik for træ, manuelt spændeudstyr Limteknik, finèr/møbel Beslåning af trævinduer Isætning af glas i døre og vinduer i træ Regler for DVC, Dansk Vindues Certifikat Systembeslag til vinduer og døre Håndværksmæssige møbelsamlinger Vedligeholdelse af håndværktøj i træindustrien Indvendige trapper, beregning og service Indvendige trapper, vedligeholdelse og service Renovering af ældre møblers overflade Renovering af ældre møbler Anvendelse af INSTA 142, styrkesortering af træ Varmepumper Rytmer og rutiner til "salgsklar" butik til CAD - 2D på byggepladsen CAD - 2D på byggepladsen og fremefter UVM Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen Lean-kortlægning af værdistrøm i til administration Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job og fremefter UVM Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job og fremefter UVM Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job og fremefter UVM Probe programmering Bearbejdningsteknik, multiakse-bearbejdning Valg af markedsføringskanal til IT i byggeprocessen - for udførende IT i byggeprocessen - for udførende og fremefter UVM CAD - 3D på byggepladsen CAD - 3D på byggepladsen og fremefter UVM Vejbygning - Bygning af mindre veje - ubundne mat Maskinanlæg og sikkerhedsforanstaltninger til

5 40494 Maskinanlæg og sikkerhedsforanstaltninger til Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling og fremefter UVM Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet Sjakbajsen som leder Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsystem Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) Introduktion til et brancheområde (F/I) Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) Arbejdsplatforme - Flytning Arbejdsplatforme - Montage Arbejdsplatforme - Lovpligtigt årseftersyn Graveskader - Forebyggelse Energitjek, tekniske installationer Håndværksmæssige bygningssamlinger Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering Isolering - Konvent. og alternative materialer Isolering - God praksis og kvalitet i murerarb Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav Isolering - BR og Varmetabsberegning ved bygninger Isolering - Anvendelse af teglblokke Isolering - Håndtering af genbrugsprodukter Isolering - Fredede og bevaringsværdige bygninger Energiservice, tekniske installationer Kloakering - Tilstandsvurdering i det åbne land Teglblokke - udførelse og lovkrav Restaurering - Konstrukt. af historiske tagformer Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi og fremefter UVM Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien

6 40749 Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer til Præsentation af tal i regneark til Anvendelse af pivot-tabeller til Effektiv anvendelse af tekstbehandling til Dynamiske beregninger og diagrammer i etb til Samarbejde om dokumenter til Inspiration til nyeste frisuredesign til Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds Kloakering - Ajorføring for TV-operatører Grøn salon til Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle Lagerøkonomi til Bygningshåndværkerens takt og tone Energioptimering af boliger Træ og Aluminium - Døre/vinduer i træindustrien Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel Tyndpudsede overflader - fabriksfremstillet mørtel Kloakering - TV-inspektion af afløbsinstallationer Dimensionering og udlægning af vejasfaltmaterialer Projektforståelse - bygge og anlæg Nivellering Teodolit og totalstation Svejsning af rørsystemer i plast Gasforsyning og gassens egenskaber Recertificering af svejsning af rørsystemer i plas Projektering af varmefordelende anlæg Installation af varmeproducerende anlæg Installation af varmefordelende anlæg Ventiler i VVS-installationer

7 42034 Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg El-teknik i VVS-installationer Fejlfinding på eltekniske komponeneter i VVSinsta Indregulering af varmeproducerende gasfyrede og fremefter kedel UVM Styring og regulering af varmefordelende anlæg Service og eftersyn på varmeproduc. gasfyrede kede Fejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel Certificering inden for gasområdet under 135 kw Biobrændsel Solvarme Ændring af eksisterende varmeanlæg Fastbrændsel Plc-styring og O2 optimering Projektering af vandinstallationer Arbejdsmiljø i træindustrien Slibeteknik, Honing og fremefter UVM Slibeteknik, centerlessslibning og fremefter UVM D måleteknisk dokumentation og fremefter UVM prototyping og 3D print og fremefter UVM Rep. og vedligehold af masseproduktionsværktøjer og fremefter UVM Multitasking bearbejdning, 5 akset på 1 spindel og fremefter UVM Multitasking bearbejdning, 7 akset på 2 spindler og fremefter UVM Faglig regning og matematik Faglig læsning og skrivning Introduktion til førstehjælp på jobbet Modstandssvejsning Robotter i industrien for operatører og fremefter UVM Robotbetjening for operatører og fremefter UVM Miljø- og energiforbedringer i industrien og fremefter UVM Miljøarbejde i industrien og fremefter UVM Arkitektoniske linier i byggeriet og fremefter UVM Inspiration til det lange hår til Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle Grundlæggende køleteknik for vvs og fremefter UVM Termografering af bygninger og fremefter UVM PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse og fremefter UVM Tung gulvkonstruktion i vådrum på træbjælkelag og fremefter UVM Natursten på væg og gulv og fremefter UVM Storformatfliser på gulv og fremefter UVM Brolægning - Tilsyn af belægning ved anlægsarbejde og fremefter UVM Forbrændingsteknik - gasforbrænding

8 43180 Introduktion til Detailhandel til Praktik for F/I Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære til Langthårsfrisering til Aktuel klipning og frisuredesign, dame til Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle Syddansk Erhvervsskole Odense- Vejle Betjening af personlifte Anhugning på byggepladsen Konflikthåndtering som ledelsesværktøj til Ringkøbing-Skjern Opstart af bygge- og anlægsprojekter Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen Brolægning, underlagsopbygning og komprimering Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B til Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage til Kabelarbejde - retablering af belægninger Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads Byggepladslogistik Interkulturel kompetence i jobudøvelsen og fremefter UVM Brolægning - forskrifter og regler Håndtering med industrirobotter for operatører Anvendelse af 5-S modellen for operatører Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører Systematisk problemløsning for operatører Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører Logistik for produktionsmedarbejdere Omstillingseffektivisering for operatører Selvevaluering i produktionsgrupper Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater og fremefter UVM Lysbuesvejsning Lysbue, Reparationssvejsning

9 44209 Betjening af pneumatiske styringer for operatører Oprettelse af database til jobbrug Databasevedligeholdelse til jobbrug til Oprette brugerflader og udskrifter i database til Anvendelse af regneark til talbehandling til UVM Design og automatisering af regneark Indskrivning og formatering af mindre tekster til UVM Standardisering af virksomhedens dokumenter Grafiske virkemidler til layout i tekst til Fletning af dokumenter til masseproduktion DeskTop Publishing i virksomheden til Bygningsrestaurering - udarb. af løsningsforslag Jobrelateret brug af styresystemer på pc Jobrelateret brug af styresystemer på pc og fremefter UVM Anvendelse af præsentationsprogrammer Elektronisk journalisering til Varetagelse af adm. opgaver i personalesager til Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser og fremefter UVM Præsentationsteknik i administrative funktioner til Flammeskæring - tildannelse af rør Lysbuesvejsning af rørstudse Lysbuesvejsning af svære pladeknudepunkter Lysbuesvejsning af svære rør samt rørknudepunkter Boringer på land - Udtagn. og beskr. af boreprøver Boringer på land - Ledelse af boreopgaver Boringer på land - Vedligeh. af materiel og udstyr Boringer på land - Anvendt boreteknik Boringer på land - Nivellering og afsætning TIG-svejsning TIG-svejsning af u/lavt legeret rør, montagesvejs

10 44455 TIG og lysbuesvejsning af u- og lavtlegeret rør TIG-svejsning af tyndere plade, aluminium TIG-svejsning af svær plade, aluminium TIG-svejsning, Titanium Anvendelse af faldsikringsudstyr Gennembrydning og opbygning af bærende murværk Dekorationsmurværk - udførelse Udførelse af "tungt badeværelse" Kvadre og palæpuds - udførelse Gipspudsning af hvælv og buede vægge Gipspudsning med maskine Gipspudsning med håndværktøj Murværksnormens anvendelse Vådrum - kvalitetskontrol af vådrumssikring Reklamationshåndtering til Anvendelse af ekstraudstyr til entreprenørmaskiner Betjening af entreprenørmaskiner Betjening af dozere Betjening af dumpere Betjening af gummihjulslæssere Betjening af hydrauliske gravemaskiner Betjening af minidumpere og motorbører Betjening af minigravere og minilæssere Betjening af rendegravere Eftersyn af entreprenørmaskiner Betjening af teleskoplæssere med mandskabskurv Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner Komprimering med entreprenørmaskiner Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner Brolægning - udførelse af kombinationsbrolægning Brolægning - udførelse af mønsterbrolægning Brolægning - udførelse af støttemure og trapper og fremefter UVM Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget til UVM Kloakering - Projektering og dimensionering til UVM Kloakering - Udfør. af afløbinstall. i stål mv Kloakering - Udfør. af afløbsinstall. i plast til UVM Kloakering - Udfør. af anlæg til genbrug af vand til UVM

11 44536 Kloakering - Udfør. af opgravningsfri renovering Kloakering - Udøvelse af funktionen tek. ansvarlig Kloakering - Kvalitetsstyring i aut. virksomhed til UVM Kloakering - Spuleoperatør Kloakering - Ajourføring for kloakmestre Kloakering - Ajourføring for rørlæggere Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning til UVM Kloakering - Anv. af norm for dræning af bygninger til UVM Kloakering - Kvalitetssikring af afløbsinstall til UVM Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer til UVM Kloakering - Udførelse af udskilleranlæg til UVM Kloakering - Udfør. af afløbsanlæg i det åbne land til UVM Kloakering - Anlæg ved landbrugets driftsbygninger til UVM Kloakering - Beregn. af koter, fald og rumfang mv til UVM Kloakering - Udfør. af pumpeanlæg mv til UVM Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser til UVM Restaurering af stuk Skærmtegl - montering Beton- og teglstenstage - udfør. af inddækninger Beton- og teglstenstage - udmåling og oplægning Beton- og teglstenstage - udførelse af skotrender Rundt murværk - udførelse Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udfør Murede og pudsede gesimser - udførelse Murede smighjørner - opførelse Murede overlukninger - udførelse Murede kupler og hvælv - udførelse Murede gavltrekanter - udførelse Beton- og teglstenstage - udf. af grat og rygning Murafslutninger - udførelse Fugt-, varme- og lydisolering ved murværk - udfør Vådrum - udførelse af vådrumssikring Beton- og teglstenstage - kvalitetssik. af tagarb Beton- og teglstenstage - anv. af regler ved oplæg Dekorativt fugearbejde - udførelse Vådrum - fliser og klinker på vådrumssikr underlag

12 44613 Specialpuds - udførelse Puds intarsia - udførelse Puds med marmorstuk - udførelse Sgraffitopuds - udførelse Masseovn - opførelse Glitpuds - udførelse Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder - udførelse Vådrum - anvendelse af love og regler Grov- og finpudsede overflader - udførelse PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding Spindeltrapper - muret Efterspænding af murværk Overfladebehandling med kalkning af murværk Restaurering af tavl i bindingsværk Anvendelse af love og regler ved byfornyelse Slibeteknik, valg af slibedata MAG-svejsning proces MAG-svejsning af rustfri stål, proces MAG-svejsning af rustfri stål, proces MAG-svejsning af rustfri stål, svær plade P MAG-svejsning af rustfri stål svær plade P MAG-svejsning af stumpsømme, svær plade MAG-svejsning af tyndplade proces MAG-reparationssvejsning proces Maskinel polering af værktøjsdele MIG-svejsning aluminium proces 131 kantsømme MIG-svejsning aluminium P 131 kantsømme/knudepunkt MIG-svejsning aluminium P 131 stumpsømme tynd plad MIG-svejsning aluminium P 131 stumpsømme svær plad Gassvejsnning proces Gassvejsning af stumpsømme - rør proces Gassvejsning af stumpsømme - rør P 311, EN Elteknisk måleteknik, anvendelse til

13 44737 Elteknisk måleteknik, anvendelse til SBEI og elrådsmeddelelser, anvendelse til SBEI og elrådsmeddelelser, anvendelse til EMC og potentialudligning til EMC og potentialudligning til L-AUS, tavle- og installationsarbejde til L-AUS, tavle- og installationsarbejde til L-AUS, tavle- og installationsarbejde til L-AUS, tavle- og installationsarbejde til L-AUS, tavle- og installationsarbejde til L-AUS, tavle- og installationsarbejde til L-AUS, tavle- og installationsarbejde til L-AUS, tavle- og installationsarbejde til Kloakering - Udarb. af afløbsplan for enfamiliehus til UVM Praktisk værkstedsteknik, spåntagning Cnc drejning, manuel programmering Cnc fræsning, manuel programmering Fræsning, emnefremstilling Fræsning delehoved Fræsning, tandhjul Produktionstekniske beregninger for cnc Volumenmodeller, anvendelse og overførsel Industriteknisk Projektionstegning Cam/cnc -Højhastighedsbearbejdning Cam, flerakset bearbejdning Volumenmodeller, cad/cam, bearbejdning Volumenmodeller, dynamisk cad, produktionstegning Volumenmodeller, dynamisk cam, bearbejdning Cad/cam redigering og overførsel til bearbejdning Bearbejdningsteknik, Cad/cam 2½D, fræsning Overfladebearbejdning, Cad/cam 3D,fræsning Maskintegning, Projektionstegning i cad Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion Cnc-bearbejdning, Trigonometriske beregninger

14 44850 Maskinteknisk kalibrering og opmåling Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks Bearbejdningsteknik, Cam-programmering Bearbejdningsteknik, drejning, emnefremstilling Bearbejdningsteknik, måling og dataopsamling Kontrol af fjernvarmeanlæg Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd og fremefter UVM Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd og fremefter UVM Byggeledelse - rådgivning fra udbud til aflevering Lagerindretning og lagerarbejde til Enhedslaster til Kundebetjening - lager til Gaffeltruck B for erfarne førere til Logistik og samarbejde til Ajourføring, oplagring og forsendelse af FG til Materialelære, rustfri stål Materialelære, stål Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj og fremefter UVM Armering - anv. af elektriske klippe- /bukkemask Slap armering - udførelse af enkle opgaver Forskalling - udførelse af enkle løsninger Systemforskalling - opstilling af vægforskalling Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton Operatør ved bore og gevindskæreprocesser Operatør ved konventionel maskinfræsning

15 45178 Operatør ved konventionel maskindrejning Drejeteknik på konventionel drejebænk Opspændingsmetoder, drejning Præcisionsdrejning Ud/indvendig konusdrejning Avancerede opspændingsmetoder, drejning Ind/udvendig gevindskæring på drejebænk CNC-teknik CNC-drejetenik, operatør CNC-drejeteknik, produktion/opstiller CNC-drejeteknik, cyklusprogrammering CNC-drejeteknik, dialog programmering CNC-fræseteknik, operatør CNC-fræseteknik, produktion/opstiller Præcisions tolerance kontrolmåling Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj Metrologi med GPS ISO standard matrix til AARHUS TECH Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods til Kundeservice og fremefter UVM Tegningslæsning, projektion og isometri Skibsbygning, placering og regler Computerbaseret produktionsopfølgning Computerbaseret materialestyring Forandringsparathed ved produktionsomlægning Oliefyrsmontør < 120 Kw, instal/service/reparation Lastsikring og stuvning af gods til Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask CAD - Generering af facade, snit og detaljer CAD - Kommunikation på projektweb og fremefter UVM Tastaturbetjening til indskrivning af tekst til IT og produktionsstyring for medarbejdere Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Personlig udvikling til arbejde og uddannelse og fremefter UVM Kunde/leverandørforhold for operatører Etablering af selvstyrende grupper Teambuilding for selvstyrende grupper Kommunikation i teams

16 45367 Uddannelsesplanlægning for medarbejdere Uddannelsesplanlægning for medarbejdere og fremefter UVM Værdibaserede arbejdspladser Videndeling og læring for medarbejdere Videndeling og læring for medarbejdere og fremefter UVM Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion Kvalitetsstyring i virksomheden Kvalitetsstyring i virksomheden og fremefter UVM Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen til Sprængteknik - udførelse af sprængninger Dykkerarbejde - undervandssprængning Bygningsreglementet - anvendelse og fremefter UVM Jura i byggeriet - anvendelse og fremefter UVM Kabelarbejde - etablering af nyanlæg Aluminiumhåndtering for operatører Armering - placering af indstøbningsdele CNC-drejning c-akseprogrammering Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Håndtering af data i virksomhedens it-systemer til Online kommunikation til jobbrug Brug af pc på arbejdspladsen Brug af pc på arbejdspladsen og fremefter UVM Rulle- og bukkestillads - opstilling mv Dansk som andetsprog for F/I, basis Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Betjening og vedligeh. af håndværktøjsmask. - b/a Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv Manuel måle og bearbejdningsteknik Svejsning og bearbejdningsteknik Dialogprogrammering, drejning og fræsning Geometrisk programmering, drejning og fræsning Parametrisk programmering for cnc, ajourføring Systemstilladser - opstilling mv CNC drejning, opstiller/bearbejdningscykler CNC drejning, opstilling/enkelstyk CNC drejning,opstiller/indkøring CNC drejning,optimering/produktion CNC fræsning,opstilling/bearbejdningscykler

17 45630 CNC fræsning, opstiller/enkeltstyk CNC fræsning, opstiller/indkøring CNC fræsning,optimering/produktion Manuel flammeskæring Vejen som arbejdsplads - ajourføring til UVM Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen Kabelarbejde - planlægning og samarbejde Kabelarbejde - tegningslæsning og kabelsøgning Udstøbning af byggepladsbeton Natursten - fremstilling af dekorationer mv Natursten - tildannelse vha. brændingsmetoden Natursten - udførelse af skrifthugning Vejbygning - bygning af fortovsarealer Sjakbajs, planlægning og koordinering Integration af data mellem adm. it-systemer til Tilsyn med vejanlæg og sidearealer til UVM Kloakering - TV-inspektion af større ledninger Sænkgnistbearbejdning Billedredigering i medarbejderens jobfunktion og fremefter UVM Laserskæring for operatører og fremefter UVM Installationer udført efter Bygningsreglementet Radonsikring i byggeriet og fremefter UVM Prototypedesign til maskinbearbejdning Indreg. af fjernvarme og brugsvand i etageejendom og fremefter UVM Porebeton - Montage af plader og blokke og fremefter UVM Porebeton - Montage af blokke i massivhuse og fremefter UVM Porebeton - Isolering med plader og kalksandsten Porebeton - Limning og tilpasning på byggepladsen og fremefter UVM og fremefter UVM Indregulering og service på gasanlæg o/135 kw og fremefter UVM MIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme og fremefter UVM MIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme og fremefter UVM Eftersyn og rep på oliefyr kedelanlæg under og fremefter kw UVM Eftersyn og rep på oliefyr kedelanlæg over 100 kw Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge og fremefter UVM Pulversvejsning, plade - proces Pulversvejsning rør og plade - proces 121

18 45953 E-markedsføring og reklameindsats til Økonomiske styring af lageret til Likviditetsstyring til Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom til Kreditorstyring til Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov til Konteringsinstrukser til Debitorstyring til Placering af resultat- og balancekonti til Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport til Registreringsmetoder ved virksomhedens drift til Anvendelse af periodisk beregning og registrering til Daglig registrering i et økonomistyringsprogram til Opstilling og analyse af årsregnskabet til Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen og fremefter UVM Projektweb - anvendelse på byggepladsen Projektweb - anvendelse på byggepladsen og fremefter UVM Samarbejde i grupper i virksomheden til Projektudvikling og gennemførelse til

19 45988 Projektorienteret arbejde til Stillads - anvendelse og sikkerhed Salg af energibesparende installationer og fremefter UVM Personligt salg - kundens behov og løsninger til Polering af værktøjsdele og fremefter UVM Konstruktion af formværktøjer og fremefter UVM Materialeforståelse, aluminium og fremefter UVM Informationssøgning på internettet til jobbrug til Anvend informationer fra internettet til jobbrug til Konflikthåndtering og fremefter UVM MIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme og fremefter UVM MIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme og fremefter UVM TIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme og fremefter UVM TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme og fremefter UVM TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme og fremefter UVM TIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme og fremefter UVM Metodevalg ved trådgnistbearbejdning og fremefter UVM Slibeteknik i praksis og fremefter UVM Teknisk design i 3D CAD til AARHUS TECH D CAD, konstruktion til AARHUS TECH CAD kontruktion og pladeudfoldning til AARHUS TECH CAD konstruktion og redigering til AARHUS TECH CAD konstruktion med brug af standard og objekt til AARHUS TECH CAD konstruktion, menu- og filhåndtering til AARHUS TECH CAD konstruktion, template og opsætning til AARHUS TECH CNC maskinopstart og -betjening for operatører og fremefter UVM Indreg og fejlf. af el styr. oliebrændere < 100 kw og fremefter UVM Igang og fejl af reg.automatik oliekedler < 100 kw og fremefter UVM Vejrligsforanstaltninger i bygge- og anlæg og fremefter UVM Udvendig isolering - Sokkel og tilslutning og fremefter UVM Udvendig tillægsisolering på let underlag og fremefter UVM Udvendig isolering på tungt underlag og fremefter UVM

20 46673 Udvendig isolering - Kreativ udsmykning og fremefter UVM Armeret håndpuds og fremefter UVM Armeret sprøjtepuds og fremefter UVM Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds og fremefter UVM Murstensskaller og murstensmønster på isolering og fremefter UVM Lasernivellering og fremefter UVM Recertificering Fjernvarme og fremefter UVM Dykker - Undervandssvejsning og højtryksspuling og fremefter UVM Dykker - Assistance ved erhvervs- /redningsdykning og fremefter UVM Dykker - Rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass og fremefter UVM Overfladebehandling af træ og pladematerialer og fremefter UVM Forceret tørring og fremefter UVM Manuel overfladebehandling i træindustrien og fremefter UVM Maskinel pudsning og fremefter UVM Produkter til overfladebeh. af møbler/inventar og fremefter UVM Produkter til overfladebeh. af vinduer/døre og fremefter UVM Overfladebehandling. Automatiske sprøjteanlæg og fremefter UVM Overfladebehandling ved valsepåføring og fremefter UVM Manuel lagerstyring til Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem og fremefter UVM Lagerstyring med stregkoder og håndterminaler til Opbevaring og forsendelse af farligt gods til Afpudsning af plak og misfarvninger til HANSENBERG Fjernelse af supragingival tandsten til HANSENBERG Kloakering - Arbejdsmiljø og fremefter UVM Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning og fremefter UVM Kloakering - Dræning af bygværker og fremefter UVM Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser og fremefter UVM Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv og fremefter UVM Kloakering - KS af afløbsinstallationer og fremefter UVM Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer og fremefter UVM Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus og fremefter UVM Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner og fremefter UVM

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser 1. halvår 2014 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 45141 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og

Læs mere

Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 2. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent CØSA formål Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type:

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 449-3 Grøn Frisør - Trend herre/damemode 01-01-2013 til 30-06-2013 Godkendt til udlagt undervisning 461452 Syddansk Erhvervsskole

Læs mere

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelse sprocent Antal elever Gennemf ørelsespr ocent 2411 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 18 657401 Herningsholm Erhvervsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2207 Anlægsarbejder 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2211 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Læs mere

FKB Uddannelses nr. Titel på uddannelse Godkendt skole 2660 43410 frisuredesign, dame Erhvervsskole 2660 43410. 2211 44579 Murede overlukninger

FKB Uddannelses nr. Titel på uddannelse Godkendt skole 2660 43410 frisuredesign, dame Erhvervsskole 2660 43410. 2211 44579 Murede overlukninger FKB Uddannelses nr. Titel på uddannelse Godkendt skole 2660 43410 Aktuel klipning og frisuredesign, dame 2660 43410 Aktuel klipning og frisuredesign, dame 2660 33391-A Typebestemt make up aften 2660 43409

Læs mere

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

40905 Anvend else af mørtelty per til murvær k og puds AARHUS TECH (751401) udførelse 44468 Udførelse af. badeværelse" 44564 Rundt murværk - udførelse

40905 Anvend else af mørtelty per til murvær k og puds AARHUS TECH (751401) udførelse 44468 Udførelse af. badeværelse 44564 Rundt murværk - udførelse 40905 Anvend else af mørtelty per til murvær k og puds AARHUS TECH 0110 til 3112 44467 Dekorationsmu rværk 44468 Udførelse af " tungt badeværelse" 44564 Rundt murværk 44570 Murede smighjørner opførelse

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 14 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40022 Effektive,

Læs mere

Gennemførelses- og beståelsesprocenter 2013

Gennemførelses- og beståelsesprocenter 2013 Gennemførelses- og beståelsesprocenter 2013 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 91,7 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening 93,7 40078

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

Beståelsesp rocent. Antal elever

Beståelsesp rocent. Antal elever UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 10 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 10 100 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsespct Antal Gennemførelsespct Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 7 100 Årsafslutning af bogholderiet 100 6 100

UVM_fag_betegnelse Beståelsespct Antal Gennemførelsespct Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 7 100 Årsafslutning af bogholderiet 100 6 100 UVM_fag_betegnelse Beståelsespct Antal Gennemførelsespct Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 7 100 Årsafslutning af bogholderiet 100 6 100 Udarbejdelse og bearbejdning af store tekst 100 15

Læs mere

UVM-fag UVM_fag_betegnelse BeståelsesprocAntal elever Gennemførelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 30 100 40073

UVM-fag UVM_fag_betegnelse BeståelsesprocAntal elever Gennemførelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 30 100 40073 UVM-fag UVM_fag_betegnelse BeståelsesprocAntal elever Gennemførelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 30 100 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening 92,9 28 96,4 40078 Dørmandsuddannelsen

Læs mere

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Maskinsnedkerspecialet

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Maskinsnedkerspecialet 1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Maskinsnedkerspecialet Eleven skal have arbejdet som faglært eller ufaglært

Læs mere

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal Gennemførel- Beståelses- elever sesprocent procent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik

Læs mere

Udbudskoordinering 2017 Opdateret: /BOCH VEU-MØ Koordineret: FKB Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Udbudskoordinering 2017 Opdateret: /BOCH VEU-MØ Koordineret: FKB Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Udbudskoordinering 2017 Opdateret: 02.05.2016/BOCH VEU-MØ Koordineret: 09.05.2016 FKB 2211 - Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Hvem udbyder hvad? --- Sæt kryds eller anfør dato --- 40611 Isolering

Læs mere

Fag 2012 2013 Beståelses-% Gennemførelses-% Beståelses-% Gennemførelses-%

Fag 2012 2013 Beståelses-% Gennemførelses-% Beståelses-% Gennemførelses-% ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 97,8 97,8 95,3 98,1 ADR Repetition - Grundkursus 100,0 100,0 100,0 100,0 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 100,0 100,0 ADR Repetition - Grundkursus

Læs mere

UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp 40073 - TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening 97,4 40078 -

UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp 40073 - TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening 97,4 40078 - UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp 40073 - TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening 97,4 40078 - Dørmand Dørmandsuddannelsen - grundlag for autor 95,8 40086

Læs mere

Beståelsesproc ent. Antal elever

Beståelsesproc ent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesproc ent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 13 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40011 Udarbejdelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 40029 Udarbejdelse og bearbejdning

Læs mere

Beståelsesp rocent. Antal elever

Beståelsesp rocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 16 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 15 100 40012 Personalejura

Læs mere

Beståelses procent. Antal elever

Beståelses procent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelsesp rocent 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 35 100 40022 Effektive, individuelle brugerflader 100 4 100 40073

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2780 Titel: Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv. Kort titel: Træ-Møbel-Orgel Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-02-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Beståelses procent. Antal elever

Beståelses procent. Antal elever UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelses procent Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 85,7 21 95,2 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 90 20 95 Udarbejdelse

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2780 Titel: Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv. Kort titel: Træ-Møbel-Orgel Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-02-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse 40112 40164 44465 40003 40015 40016 40029 40080 40086 40091 40092 40093 40094 40095 40096 40097

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

Alle Kvartal 2014. Antal elever. CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse. Beståelsesp rocent

Alle Kvartal 2014. Antal elever. CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse. Beståelsesp rocent CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemføre lsesprocent 2411 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 19 100 2411 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015 23. januar 2015 Bygge og anlæg 2015 Kloakering Nivellering 5 47665 Projektforståelse bygge og anlæg 2,1 41949 Udfør. af afløbinstall. i stål mv. 10 44533 Udfør. af afløbsinstall. i plast 16 46976 Udøvelse

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2650: Svejsning og termisk skæring i metal

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2650: Svejsning og termisk skæring i metal Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2650: Svejsning og termisk skæring i metal Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort på

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 EUC Sjælland udlægger til anden skole i 2014 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer, FKB nr. 2211 Roskilde tekniske Skole 46672 Udvendig isolering

Læs mere

Antal Gennemførelsesprocent Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Termografering 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b.

Antal Gennemførelsesprocent Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Termografering 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b. UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Termografering 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b. svejs-kants

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

Aftaler om udlagt undervisning 2011

Aftaler om udlagt undervisning 2011 Aftaler om udlagt undervisning FKB Uddannelses Titel på uddannelse Godkendt Afholdende Periode nr. skole skole 2660 43410 Aktuel klipning og frisuredesign, AARHUS TECH dame 2660 43410 Aktuel klipning og

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent U-tag banevarer Undertage - montering af banevarer 100 22 100 TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening

Læs mere

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 6 - Service Service 96,8 156 100 2411

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste:

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: FKB Skolefag og titel på kursus Udlagt af EUC Syd Periode 2257 47066

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2244 Titel: Maskin- og værktøjsområdet Kort titel: Maskin Status: GOD Godkendelsesperiode: 21-12-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er centreret

Læs mere

Beståelses- og gennemførelsesprocenter på AMU-kurser hele året 2013

Beståelses- og gennemførelsesprocenter på AMU-kurser hele året 2013 Beståelses 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 19 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 98 49 98 40013 Lønberegning og lønrapportering 95 20 100 40029 Udarbejdelse og bearbejdning af

Læs mere

Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM fag betegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 40392 Ergonomi inden for

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse

UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 93,8 2100 IV, salg af kurser og konferencer

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Beståelses Antal Gennemførelses UVM_fag_betegnelse Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 37 100 Teleskoplæsser med gafler - betjening 99,7 361

Beståelses Antal Gennemførelses UVM_fag_betegnelse Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 37 100 Teleskoplæsser med gafler - betjening 99,7 361 Beståelses Antal Gennemførelses UVM_fag_betegnelse procent elever procent Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 37 100 Teleskoplæsser med gafler - betjening 99,7 361 99,7 Individuel kompetencevurdering

Læs mere

Antal Gennemførelsesprocent Individuel kompetencevurdering i AMU 93,3 75 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/rør

Antal Gennemførelsesprocent Individuel kompetencevurdering i AMU 93,3 75 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/rør UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Individuel kompetencevurdering i AMU 93,3 75 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/rør 100 18 100

Læs mere

Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24 100

Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24 100 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24

Læs mere

Gennemførelses- og beståelsesprocenter 2010

Gennemførelses- og beståelsesprocenter 2010 Gennemførelses- og beståelsesprocenter 2010 UVM_fag_betegnelse UVM-fag Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 40000 100 16 100 Individuel

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Oversigt over alle aktuelle certifikater

Oversigt over alle aktuelle certifikater Side 1 af 9 EUU Arbejdsmarkedsuddannelse Certifikat Godkendelsesperiode AA 40558 Certifikatuddannelse C for kranførere Certifikatuddannelse C for kranførere 21-08-2008 og fremefter AA 43996 Pers. sikkerhed

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

VEU resultater 2009 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelses Antal elever Gennemførelses

VEU resultater 2009 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelses Antal elever Gennemførelses VEU resultater 2009 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelses Antal elever Gennemførelses procent procent 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 21 100 40015 Kvalitet og kundeservice i et

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Beståelses procent. Antal elever. UVM-fag UVM_fag_betegnelse. Side 1

Beståelses procent. Antal elever. UVM-fag UVM_fag_betegnelse. Side 1 40044 Udarbejdelse af budgetkontrol 88,9 9 88,9 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening 100 31 100 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 94,4 18 100 40086 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 9

Læs mere

Beståelsesprocenter 2015.

Beståelsesprocenter 2015. Beståelsesprocenter 2015. UVM-fag UVM-fagbetegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 40013 Lønberegning og lønrapportering 100 33 100 40018 Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger 3. januar 2014 Side 2 Praktiske oplysninger Generelt. På de følgende sider vil du kunne se de AMU kurser der afholdes i Vestsjælland. Kurserne er kun et udsnit af de kurser skolerne faktisk kan afholde

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2650 Titel: Svejsning og termisk skæring i metal Kort titel: Svejsning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Inden

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Varde handelsskole har fået udlagt nedenstående AMU-kurser til gennemførelse fra Rybners. Varde handelsskole kan derfor udbyde og gennemføre de anførte kurser

Læs mere

AMU Beståelsesprocent hele 2011

AMU Beståelsesprocent hele 2011 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 29 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 30 100 40011 Udarbejdelse

Læs mere

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING 2015 SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse KOLDING JSNING SVE P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG SVEJSNING - POSITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2780 Titel: Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv. Kort titel: Træ-Møbel-Orgel Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-02-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere

UVM-fag UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever

UVM-fag UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever UVM-fag UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever 40070 IPC Inspektion IPC Inspektion - Lodninger 90,5 42 40080 IKV i AMU Individuel kompetencevurdering i AMU 99,6 248 40086

Læs mere

Antal Gennemførelsesprocent Den personlige uddannelses- og jobplan 98,6 72 98,6 Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Undertage -

Antal Gennemførelsesprocent Den personlige uddannelses- og jobplan 98,6 72 98,6 Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Undertage - UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Den personlige uddannelses- og jobplan 98,6 72 98,6 Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Undertage - montering af faste

Læs mere

AMU Beståelsesprocent hele 2010

AMU Beståelsesprocent hele 2010 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelsesp rocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 64 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 72 100 40010 Opstilling

Læs mere

HVEM udbyder hvad i 2016? - sæt X eller dato

HVEM udbyder hvad i 2016? - sæt X eller dato HVEM udbyder hvad i 2016? - sæt X eller dato 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan AA 2 09-09-2014 og fremefter X X X 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening AF 5 01-01-2010 og fremefter X X

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Beståelses- og gennemførelsesprocent på AMU-efteruddannelse 1. halvår 2010

Beståelses- og gennemførelsesprocent på AMU-efteruddannelse 1. halvår 2010 Beståelses- og gennemførelsesprocent på AMU-efteruddannelse 1. halvår 2010 UVM-fag UVM_fagbetegnelse Beståelses % Antal elever Gennemførelses % 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 89 82 89,0

Læs mere

Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole

Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole 40889 Inspiration til ny frisuredesign 43409 Langthårsfrisering 43410 Aktuel klipning og frisuredesign 42853 Inspiration til det lange

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2211 Titel: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Kort titel: Byg i tunge mat Status: GOD Godkendelsesperiode: 12-05-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2650 Titel: Svejsning og termisk skæring i metal Kort titel: Svejsning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Inden

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 88,9 36 88,9 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 64,1 78 64,1 40131 Vurdering af basale færdigheder 89,8 186 90,9 40137 Fagunderstøttende

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere