Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008"

Transkript

1 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø

2

3 Indhold 1 Baggrund Overblik over de tværgående anbefalinger Kystbyplanens opbygning og kriterier Kriterier for valg af anbefalinger Optimal målopfyldelse Udgangspunkt i efterspørgsel Indflydelse og handling Dynamisk organisering Vision og anbefalinger overblik Anbefaling 1 Toppen af Toppen Anbefaling 2 Fødevarer Anbefaling 3 Fremtidens overnatning Anbefaling 4 Resorts Anbefaling 5 Kunst, kunsthåndværk og design Anbefaling 6 Udendørsaktiviteter Anbefaling 7 Attraktive mødesteder Anbefaling 8 Events Anbefaling 9 Erhvervsturisme Anbefaling 10 Kompetenceudvikling Anbefaling 11 Detailhandel Anbefaling 12 Kulturarv Anbefaling 13 Sportsturisme Anbefaling 14 Wellness - sundhed og velvære Denne plan er resultatet af en 2-årig proces vedrørende turismeudviklingen, iværksat af Vendsyssel Udviklingsråd. Den er udarbejdet i efteråret 2007 af NIRAS Konsulenterne og Pluss Leadership, ved projektleder Johan Bramsen og Lene Bak.

4 19 Til inspiration 1 Løkken Til inspiration 2 Lønstrup Til inspiration 3 Hirtshals Til inspiration 4 Tversted Til inspiration 5 Skagen Til inspiration 6 Aalbæk Til inspiration 7 Strandby Til inspiration 8 Frederikshavn Til inspiration 9 Sæby Til inspiration 10 Læsø...59

5 1 Baggrund Kystbyplanen er den afsluttende rapport i projektet Kvalitetsudvikling af Kystbyer. Kystbyplanens formål er at fremkomme med anbefalinger til indsatser og aktører i den strategiske, kommercielle og tværgående turismeudvikling for kystbyerne i det nordlige Vendsyssel. Planen skal medvirke til at danne platform for alle de vigtige spillere på turismearenaen: de kommunale ledelser og planlæggere, turisterhvervet og de private udbydere samt offentlige erhvervs- og turismeaktører hver for sig og i strategiske samarbejder. Anbefalingerne fremsættes på baggrund af en omfattende proces, hvori samtlige disse spillere har været involveret. Kvalitetsudvikling af Kystbyer er iværksat af Vendsyssel Udviklingsråd (VUR). Repræsentanter for henholdsvis VUR, de tre kommuner, Frederikshavn, Hjørring og Læsø og områdets fælleskommunale turismeorganisation, Toppen af Danmark har deltaget aktivt i den gennemgående projektgruppe. Projektgruppen har følgende medlemmer: Helle Lassen (formand), Hjørring Kommune Bent Christiansen, Frederikshavn Kommune Helle Lyngbak (koordinator), VUR Ole Fisker, Frederikshavn Kommune Claus Brøndum, Lønstrup Turistforening Lars Hedegaard, Frederikshavn Erhvervsråd Inger Grund Petersen, Toppen af Danmark Else Soelberg, Hjørring Kommune Peter Norskov, Hjørring Kommune Herudover har turisterhvervet, politiske og administrative ledere og øvrige vigtige beslutningstagere i forhold til turismen på forskellig vis været involveret i arbejdet. Samlet set er der udarbejdet tre baggrundsanalyser og gennemført en række interviews, workshops, bybesøg og konferencer. Det er foregået med bistand fra eksterne konsulenter i nært samarbejde med projektgruppen. Kystbyerne i området tæller i alt ti destinationer; nævnt fra vest til øst: Løkken Lønstrup Hirtshals Tversted Skagen Aalbæk Strandby Frederikshavn Sæby Læsø Hirtshals Lønstrup Løkken Tversted Aalbæk Skagen Strandby Frederikshavn Sæby Læsø Kystbyplan Side 1

6 Projektets overordnede mål og fokus er at: 1. øge grundlaget for investeringer i kystens attraktivitet 2. øge væksten i områdets turismeerhverv 3. skabe rammer for flere helårsjobs Ved at: fremme kvalitets-/produktudvikling tiltrække flere turister skabe mere omsætning pr. turist udvide sæsonen Projektet består af fire faser med forskelligt fokus: 1. Fokus på det aktuelle udbud I første fase var der fokus på udbudssiden: Hvad består det aktuelle udbud af i dag overnatningsfaciliteter, café- og restaurationstilbud, kultur- og oplevelsestilbud, attraktioner, events, festivaler mm. Dette beskrives i rapporten: Turismestruktur i VUR-området, januar Fokus på efterspørgslen I anden fase var der fokus på målgrupperne: Hvem er de turisterne, de aktuelle og de potentielle, hvilke værdier og præferencer har de, når det gælder valg af feriemål, boform, forplejning, service, oplevelser, hvordan får vi disse grupper til at øge deres forbrug i de enkelte destinationer, komme igen, komme på andre tidspunkter, i større omfang og anbefale området til andre. Videre blev indkredset centrale udviklingstendenser, som har eller kan få betydning for turismeerhvervet i Vendsyssel. I denne fase blev der foretaget en række interviews med nøglepersoner lokalt, regionalt, nationalt og i Tyskland, Sverige og Norge, samt afholdt en konference i Siloen i Frederikshavn i marts Resultaterne blev sammenfattet i rapporten: Kystbyturisme i Vendsyssel. Hvem er turisterne, hvad efterspørger de, juni Fokus på udbydere og potentialer Tredje fase handlede om potentialet i udbuddet og hos udbyderne: Hvilke profiler har de enkelte destinationer, hvem kan tilbyde hvad, hvilke potentialer rummer de, og hvordan kan arbejdsdeling og strategisk samarbejde mellem kystbydestinationerne og andre byer i regionen organiseres til gavn for alle. Her indgik bybesøg til de enkelte kystbyer og rundbordssamtaler med ledere fra turistvirksomheder og øvrige udbydere og aktører. Resultaterne herfra blev præsenteret og diskuteret på en konference på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals i juni 2007 og resulterede i konkrete forslag til anbefalinger. 4. Kystbyplanen Den afsluttende Kystbyplan skal bygge ovenpå de tre forudgående faser, søge at koble efterspørgsel og udbud og fremkomme med anbefalinger til handling, dels for området som helhed, dels på tværs af flere af kystbyerne og dels for de enkelte kystbydestinationer. Planens indhold Indledningsvis præsenteres et overblik over de tværgående anbefalinger (kapitel 2). Dernæst følger tre overordnede dele: Kriterier for valg af anbefalinger, og samlet overblik over vision og anbefalinger (kapitel 3 4) Anbefalinger til de tværgående indsatser, gældende for hele eller dele af geografien (kapitel 5 18) Inspiration til de lokale indsatser, gældende for de enkelte kystbyer (kapitel 19 28) Efterspørgselsscenarier for kystbyerne Side 2

7 2 Overblik over de tværgående anbefalinger Kystbyplanen indkredser følgende 13 tværgående anbefalinger, inklusiv centrale aktører: Ansvarlige (= A) og Deltagende (= D). Ansvarlige og deltagende Anbefaling tema Indhold TD* TE* EO* K* 1. Toppen af Toppen Synliggørelse/promovering af Det helt særlige, overnatning, oplevelser, service, forplejning A D D 2. Fødevarer Koordineret udviklingsindsats på fødevareområdet mhp. at skabe volumen for investering A D D 3. Fremtidens overnatning Kvalitetsudvikling og overnatning D D D A 4. Resorts Strategi for eksklusivitet og udbygning ift. resorts D A 5. Kunst, kunsthåndværk og design Kobling af kvalitetstilbud inden for området, pakket med beslægtede tilbud A D D 6. Udendørsaktiviteter Produktudvikling inden for området fysisk udfoldelse og leg D D D A 7. Attraktive mødesteder Planlægge/udbygge attraktive møde-, aktivitets-, opholds- og eksponeringssteder D D A 8. Events Professionel organisation, der koordinerer, støtter, udvikler, markedsfører D D A 9. Erhvervsturisme Udvikle niche inden for erhvervsturisme fordybelse og forkælelse A D D 10. Kompetenceudvikling Indsats for at styrke serviceniveauet inden for turisme gennem kompetenceudvikling D D A D 11. Detailhandel Styrke forpligtende samarbejde mellem handel og turisme mhp. øget omsætning og åbningstid D D A 12. Kulturarv Udnytte potentialet i kulturarven og det nationale projekt desangående D D A 13. Sportsturisme Udnytte faciliteter og organisation samt klimaforspring ift. Sverige og Norge D D A 14. Wellness sundhed og velvære Udnytte samspillet mellem markedet og områdets særlige kvaliteter og kompetencer D D D A *) TD: Toppen af Danmark; TE: Turisterhvervet; EO: Erhvervsorganisationer; K: Kommuner Kystbyplan Side 3

8 Kystbyplan Side 4

9 3 Kystbyplanens opbygning og kriterier Kystbyplanen skal fungere som en fremadrettet plan med vision og anbefalinger til indsatsområder og organisering i den tværgående turismeudvikling. Den skal samtidig være et direkte input til den løbende fysiske og strategiske planlægning i de tre kommuner, og den skal inspirere turisterhvervet og de private udbydere i deres kvalitets- og produktudvikling. 3.1 Kriterier for valg af anbefalinger Udarbejdelse af planen og udvælgelse af anbefalingerne er sket på baggrund af følgende kriterier: 1. Optimal målopfyldelse Målene for Kystbyprojektet er ambitiøse, tværgående og afgrænsende. De er vigtige at holde fast i ved til- og fravalg af anbefalinger og handlingsforslag. Hertil kommer identificerede barrierer og udfordringer, som ligeledes skal medtænkes med henblik på optimal målopfyldelse. 2. Udgangspunkt i efterspørgsel Den aktuelle og vurderede fremtidige efterspørgsel danner sammen med de relevante udviklingstendenser grundlag for Kystbyplanens mål og retning. Det eksisterende og potentielle udbud og de lokale styrker danner afsættet. 3. Handlingsrummet = indflydelsesrummet Kystbyplanen skal fokusere på og fremkomme med anbefalinger til indsatser, man fra lokalt/regionalt hold har direkte og indirekte indflydelse på. Turismefeltet rummer en række problemstillinger af statslig, politisk og ideologisk karakter, som man ikke umiddelbart fra lokalpolitisk hold kan ændre altså en slags grundvilkår, som planen således ikke forholder sig direkte til. 4. Løbende organisatorisk udvikling og dynamisk planlægning Organiseringen af turismeudviklingen skal tilpasses løbende med sigte på overensstemmelse mellem udviklingen i turisternes, investorernes og virksomhedernes adfærd og behovet for produktudvikling og markedsføring. Kystbyplanen skal derfor sikre fælles fokus; den skal fungere som en dynamisk plan, og den skal danne grundlaget for et planlægnings- og handlingsberedskab i de respektive organisationer. De fire emner belyses i det følgende. Kystbyplan Side 5

10 3.2 Optimal målopfyldelse Projektets overordnede mål er, som allerede nævnt, at øge grundlaget for investeringer i kystens attraktivitet, at øge væksten i områdets turismeerhverv, og at skabe rammer for flere helårsjobs. Kystbyplanen skal således fremkomme med de anbefalinger, der med udgangspunkt i turismen kan: Øge områdets attraktivitet og investeringslyst Øge områdets tiltrækning og dermed skabe rammer for udvidelse af sæson Øge væksten i erhvervet forstået som både turistmængde, omsætning, indtjening Fremme produktudvikling og kvalitetsudvikling I interviewrunden med videnspersoner inden for turismeudvikling (fase 2) fremkom en række synspunkter på barrierer og udfordringer i forhold til projektets mål. Hovedpunkterne skitseres i det følgende: Høje priser tilsvarende kvalitet? Danmark er et dyrt ferieland, og kvaliteten på ferieproduktet set i forhold til det globale feriemarked er ikke fulgt med. Andre kan tilbyde et produkt, der er mindst lige så godt og billigere. Basis for at øge indtjeningen skal ses i den sammenhæng. Der er altså behov for at tænke kvalitetsudvikling og værdiforøgelse (added value) på måder, der ikke nødvendigvis fordyrer produktet relativt set. Ikke mindst tyskerne og svenskerne kan have svært ved at følge med og/eller er tilbøjelige til at vælge andet ferieland. Koblet med færgeselskabernes investeringer i krydstogtskibe, nye ruter, der sejler udenom Nordjylland, og organiserede ture, der fragter færgeturisterne til Århus (og Aalborg), er der virkelig grund til at sætte fokus her. Kvaliteten af de basale ferieprodukter problematiseres ligeledes. Kvaliteten af maden i Vendsyssel (Nordjylland) er generelt ikke høj nok, og antallet af virkelig gode spisesteder er for lille. Overnatningsprodukterne er af blandet kvalitet. Feriehusproduktet, som vejer tungt i hele regionen, er ikke overalt fulgt med udviklingen. Der er generelt set ikke sket en tilstrækkelig kvalitetsudvikling af feriehuse, hoteller og campingpladser over de seneste tyve år, samtidig med at levestandard, købekraft og krav til kvalitet og oplevelser er steget markant både i Danmark og i de øvrige hovedmarkeder. Tiltrækning af turister Branding og image Der er en lang og fast tradition for at tænke lokalt og tage udgangspunkt i udbud: Hvad har vi, der kan komme med i vores markedsføringsmateriale. Markedsføringskronerne skal bruges anderledes. Mindre lokalområde, mere branding af fællesskabet, som en interviewperson udtrykte det. Der er for ringe fokus på efterspørgslen, på at tænke strategisk, tværsektorielt og i koordineret produktudvikling, samt målrettede temaer, pakker mv. i hele eller større dele af geografien. Dette er meldinger fra stort set alle interviewede. Området huser imidlertid landets bedste turistdestinationssamarbejde og selskab i form af Toppen af Danmark. Dette bliver fremhævet og dokumenteret i mange sammenhænge, senest af formanden for Visit- Denmark, Georg Sørensen, der på offentligt møde (Nordsøen Forskerpark i Hirtshals, 19. september 2007) udtaler: Toppen af Danmark samarbejder bedre end noget andet sted i Danmark. Det er ikke noget, jeg bare siger. Tro mig, jeg har været alle steder. (Nordjyske, 20. september 07). Toppen af Danmark er endvidere netop blevet udpeget til VisitDenmarks udviklingsprogram Super-helårsdestinationer som et af syv områder blandt 35 ansøgninger. Hertil kommer, at Toppen af Danmark har vundet Kystbyplan Side 6

11 VisitDenmarks brandingpris de seneste tre år i træk. Så man kan altså sige, at turismens samarbejdsorganisation og netværk i Vendsyssel har gjort det godt i forhold til resten af landet. Marked og behov fordrer imidlertid fortsat nytænkning i form af øget strategisk samarbejde og organisering. Med hensyn til områdets omdømme er vurderingen, at det samlet set er særdeles godt. Udadtil er Skagen et brand, hvilket med fordel kan bruges i hele området. Lysets Land er et begyndende brand. Det bruges i stigende omfang. Men generelt vurderes det, at brandet ikke udnyttes optimalt. Nogle af kystbydestinationerne har endvidere et imageproblem erkendt eller ikke erkendt. Det er en afgørende præmis for udvikling og resultater, at man kan sige den slags ting højt, at problemstillingerne kan diskuteres åbent, og at man dermed kan søge de rette løsninger på de udefra oplevede problemer. Både Hirtshals og Frederikshavn har således fortsat et gammelt image af havneby, færgeindkøbsby, rundkørsel for indkøbs- og alkoholturister. Dette image er udviklet gennem mange år og sidder fast hos mange, også selv om det ikke længere er rigtigt. Løkken har fortsat et image af at være de unges drikke- og datingcentrum. Det må byen finde ud af, om den vil fastholde og evt. udvikle med udgangspunkt i ungemålgruppen, eller om den vil gøre sig kendt for noget andet og i givet fald hvad. Professionalisering og kompetenceudvikling Der mangler uddannet og professionelt personale i turistvirksomhederne. Der er et udtalt behov for kompetenceudvikling og personalepleje. Dette også med henblik på at skabe flere helårsjobs og på den måde tiltrække og fastholde kvalificeret personale. Ledelse af turistvirksomhederne kan ligeledes med fordel styrkes og professionaliseres, ligesom der skal arbejdes på at skabe basis og spilleregler for, at flere holder helårsåbent (eller i hvert fald en udvidelse af de/n nuværende sæson(er)), og at færre nøjes med at skumme fløden i to hurtige måneder i højsæsonen (de såkaldte lykkeriddere). Detailhandelen både i kystbyerne og i baglandet ser i for begrænset omfang turisterne som det potentiale, de udgør. Her kan indsatsen fokusere på både den enkelte erhvervsdrivende og de forskellige handelsstandsforeninger. Hertil kommer, at samarbejdet mellem turist-, erhvervs-, havne- og detailhandelsorganisationerne vurderes at være alt for sparsomt, til tider præget af uhensigtsmæssig konkurrence eller i bedste fald ad hoc-præget. Optimal målopfyldelse Sammenfatning Med henblik på optimal målopfyldelse skal valg af anbefalinger således tage afsæt i dels projektets mål, dels de beskrevne barrierer og udfordringer. Lakmusprøven på en anbefaling er, populært sagt, om den giver mening med en indledning som: Af hensyn til at øge kvalitet, omsætning, tilstrømning og beskæftigelse i Vendsyssel over hele året, anbefales det, og om den tilsvarende kan stå prøven i forhold til relevante barrierer. Det betyder tilsvarende, at en række gode projekter, som fremmer andre mål, eller som ikke vurderes at imødegå barriererne i tilstrækkeligt omfang, ikke indgår som anbefalinger i dette projekt. Kystbyplan Side 7

12 3.3 Udgangspunkt i efterspørgsel Kystbyplanen skal tage udgangspunkt i efterspørgsel og relevante udviklingstendenser (jf. projektets fase 2). Videre skal den bygge ovenpå den eksisterende situation (jf. fase 1) og det aktuelle og potentielle udbud (jf. fase 3). VIRKSOMHEDER VIRKSOMHEDER Produkter Produkter SYNLIG- GØRELSE TURISTER TURISTER Ønsker Ønsker og og behov behov Efterspørgsel og tendenser Turisterne i Vendsyssel er for godt halvdelens vedkommende danskere, resten er de nærmeste naboer. Turisterne er 50-55% danske, 30% tyske, 10% norske, 5% svenske og 1-2% hollandske. De seneste 10 år er overnatning af tyskere halveret, af svenskere faldet med 30-40%, mens overnatning af danskere og nordmænd er steget med 10-20%. Købekraften blandt turisterne er stigende, og med den stiger forventningerne til kvalitet og variation i turistområdets udbud. Udviklingen i købekraft og muligheden for/ ønsket om at bruge stadig mere på oplevelse, udfoldelse og forkælelse stiger. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at være tilfreds med at dække dagens behov. Opgaven er at identificere morgendagens behov og dække det bedre end andre. Tendensen gælder i øvrigt i alle samfundslag. Hos de erhvervsaktive er tiden blevet en faktor, en knap ressource. Hos de midaldrende er turisme og oplevelser blevet en fast bestanddel af dagligdagen, og i børnefamilierne er kravene til samlede og samlende oplevelser støt stigende. Hastigheden, hvormed købekraften stiger, er konjunkturbestemt. I de senere år er danskernes og primært nordmændenes købekraft steget markant. Set i et langt perspektiv er danskernes købekraft fordoblet ca. hvert 20 år. Øget købekraft medfører øget forbrug ikke til mere af samme slags, men til nye ting eller øget kvalitet. For Vendsyssel har det gennem de seneste år betydet dels markant forøget konkurrence i form af charterferier, billige flyruter, krydstogtskibe osv., dels udfordringer med at udvikle udbud og kvalitet. Eksempler på denne udvikling ses på markedet: Stena Line og Color Line har investeret milliarder i store luksuskrydstogtskibe, der sejler mellem norske, svenske og tyske større byer. Miniferier med alt om bord. Lavprisflyselskaber fragter folk til indkøb og oplevelse i de europæiske metropoler ofte billigere end turen fra København til Nordjylland. Udviklingen i charterturismen er blevet global og rækker til lande, hvor varmen, vinen og varerne lokker med lavere pris og god kvalitet. og den ses i turisternes adfærd: Hurtige samfærdselsmidler muliggør flere kortferier forlængede weekender. Dette skaber behov for fornyelse af overnatningskoncepter. Langt friere valg af feriemål og -form. Krav om kvalitet og fleksibilitet. Shopping imellem og kombination af mange forskellige oplevelser. Forbrugerne bliver mere bevidste om sammenhængene mellem pris og kvalitet. E-handel, mærkningsordninger og forbrugertests giver stadig større synlighed af og overblik over muligheder. Kystbyplan Side 8

13 Et overnatningsprodukt kan ikke sælge et ferieophold. Det kan derimod oplevelser, som er forbundet til følelser, sted og omgivelser. Kravet om dramatik, intensitet og anderledeshed øges. Fornyelsestakten for oplevelser må accelereres. Det bliver mere accepteret at gøre oplevelser til genstand for en kommerciel udnyttelse og giver en større villighed til at betale. Arenamodellen På baggrund af et ønske om at komme et spadestik dybere i forhold til forskellige turisters forskellige efterspørgsel og forventninger blev der i fase 2 gennemført en omfattende metode- og modeludvikling. Det resulterede i den såkaldte Arenamodel, omfattende fire kategorier af oplevelsessegmenter, efterspørgsler, turister, sammenfattet i fire arenaer: Den kulturelle arena Gemmestedet Legepladsen Eksponeringsscenen Det skal understreges, at den enkelte turist/ familie typisk repræsenterer en blanding: Nogle gange vælger man ferie med sigte på at gemme sig, andre gange er det familieformålet, der tæller, og man går efter legepladsen osv. Involvering og og engagement Den kulturelle arena Legepladsen Indadrettet I afrapporteringen af fase 2 ( Kystbyturisme i Vendsyssel Hvem er turisterne, hvad efterspørger de, juni 2007) uddybes de 4 arenaer, for så vidt angår grundværdier og præferencer, ønsker og behov i forhold til overnatning, mad, shopping og øvrige oplevelsestilbud. Gemmestedet Eksponeringsscenen Konsum og og iagttagelse Til brug for indkredsning af anbefalingerne i Kystbyplanen fungerer modellen imidlertid hensigtsmæssig, når det gælder både de overordnede indsatser og de kystbyspecifikke indsatser. Modellen har således været afprøvet og anvendt aktivt i fase 2 og 3, bl.a. på konferencerne og de her gennemførte workshops. Udadrettet Kystbyplan Side 9

14 Behovspyramiden udvides Kobles forholdene omkring den øgede købekraft med de fire arenaer og Maslows behovspyramide, bekræftes billederne af efterspørgselssiden. Uanset udgangspunkt bevæger efterspørgslen sig i retning af øget kvalitet, øget differentiering, øget individualitet, øget bevægelighed, øget selvrealisering og sidst men ikke mindst selviscenesættelse. Behov for selviscenesættelse Undersøge mening, formål, realisere indre potentialer Behov for agtelse: At være et unikt individ med selvrespekt og være respekteret af andre Kærlighed og tilhørsforhold: Behov for at høre til, for at få og give kærlighed, for værdsættelse og venskab Sikkerhed: Social sikkerhed i familie og samfundsmæssig beskyttelse mod sult og vold Fysiske behov: Mad, vand, ly og tøj Udviklingstendenser som de beskrevne betyder stadig nye udfordringer til området. De betyder ikke, at alt skal laves om, men at det bestående skal udvikles og suppleres med nye tilbud og muligheder for at tiltrække/ fastholde en stadig større andel af de stadig mere købedygtige turister. Udbud og produkter Det eksisterende og potentielle udbud og de lokale styrker danner afsættet for kystbyplanen. Udgangspositionen er kortlagt i fase 1 og den omtalte turismestrukturrapport: Overnatninger det samlede antal overnatninger fordeler sig ligeligt på de tre kategorier: Feriehuse, campingpladser samt hoteller og feriecentre. Restauration: Cafeer, spisesteder, og værtshuse (ikke eksakt overblik). Oplevelser: De største attraktioner er: Nordsøen Oceanarium ( besøgende), Skagens Museum ( besøgende), Ørnereservatet ( besøgende) og Læsø Saltsyderi ( besøgende). Hertil kommer festivaler mv. Omgivelser: De mest besøgte naturområder (Grenen: , Skagen Klitplantage: , Rubjerg Knude Fyr: , Råbjerg Mile: , Bunken Klitplantage: , Tversted Søerne: ), strande (Løkken: ) og bymiljøer og historiske steder (Skagen By: , Mårup Kirke: ). Det aktuelle og potentielle udbud af turistprodukter er videre belyst og analyseret i fase 3 i samarbejde med udbyderne i de ti kystbydestinationer. Herudover er der de lokale turistforeningers årsberetninger, handleplaner og forskellige projektbeskrivelser, Kystbyplan Side 10

15 samt Toppen af Danmarks turismepolitik og projektbeskrivelser. I Toppen af Danmarks projektbeskrivelse/ ansøgning om at blive Superhelårsdestination fremhæves naturen som det store selling point: et lys, to have, fire årstider, fire turistarenaer, 225 km hvid sandstrand, kystbykøbstad-indland-øer. I den forbindelse er naturen hovedproduktet. Men først når man erkender, at den også er en udfordring, kan der skabes flere resultater end de, der kommer af sig selv, hedder det i ansøgningen. Naturen er ikke nok som et selvstændigt turistprodukt; dertil er der alt for stor konkurrence. Naturen skal kobles med andre tilbud, som matcher de forskellige turistarenaer og tager udgangspunkt i lokale værdier. Den overordnede vision for projektet hedder: Naturen Plus 30% Plus. Heri ligger, at naturen er det vigtige selling point, og at det tilsvarende er vigtigt at koble den med noget andet derfor det første plus. Videre ligger, at en udvidelse af sæsonen skal ske ved øget søgning og understøttelse af rammer for omsætningsforøgelse med 30 % derfor det andet plus. Hvad betyder det for Kystbyplanen Kystbyplanens mål og anbefalinger skal således realiseres gennem indsats inden for tre virkefelter, illustreret i den følgende figur: 1. Indikerer alt det, der gøres og gøres godt allerede. Det skal fortsætte. 2. Indikerer alt det, der gøres, men som kan gøres bedre, på andre måder eller med anden organisering og geografi i forhold til kvalitetsudvikling, ressourceanvendelse, kompetenceudnyttelse og/eller synlighed. 3. Indikerer det nye, der bør gøres, ved at bygge ovenpå for at imødekomme nye behov blandt turisterne. Anbefalingerne i Kystbyplanen koncentrerer sig om kategori 2 og 3. Hermed fokuseres på de indsatser, som især fremmer de opstillede mål. Dette må ikke ses som en kritik af den nuværende indsats, men som en synliggørelse af den udfordring, området har, hvis målene skal nås Kystbyplan Side 11

16 Udgangspunkt i efterspørgsel Sammenfatning Ved at koble produktsiden med efterspørgsel og udviklingstendenser fås en systematik til at sortere i og indkredse Kystbyplanens anbefalinger. Overnatning Forplejning Oplevelse Service Omgivelser Tilgængelighed Den kulturelle arena Kvalitetsforbedring og mærkning Øget kvalitet og udbud Overblik, sammenhænge, events Kvalitetsforbedring Kvalitetsforbedring Formidling af historier, forbindelseslinjer Gemmestedet Kvalitetsforbedring og mærkning Øget kvalitet og udbud Overblik Individualisering, professionalisering Bevaring, beskyttelse Ro og forbindelseslinjer Legepladsen Resort Vand, land og luft Sport Legepladser Specialister Rum til aktivitet Sammenhængende temaforløb Eksponeringsscenen Kvalitetsforbedring og mærkning Tilbud til café latte målgruppen Pakker, temaer, events, mødesteder Kvalitetsforbedring Fastholdelse Steder, punkter, scener, fokus Attraktive mødesteder Kystbyplan Side 12

17 3.4 Indflydelse og handling Kystbyplanen skal således fokusere på og fremkomme med anbefalinger til handlinger, man fra lokalt/regionalt hold har direkte og indirekte indflydelse på. Turismen som planlægningsfelt rummer en række problemstillinger af statslig, regional, kommunal og ideologisk karakter, som ikke umiddelbart står til at ændre fra lokalpolitisk hold, altså en slags grundvilkår. Ofte kan man bruge lang tid og mange ressourcer på at diskutere sådanne temaer, uden nogen reel indflydelse, ændring eller ønsket resultatskabelse. Huspriserne i Skagen og turisternes indflydelse på disse er et godt eksempel på problemstillingen. Kystbyplanen vil således ikke forholde sig direkte til sådanne temaer. Tilsvarende gælder temaer, som sorterer under det, der kan kaldes lokalsamfundspolitik. Erhvervsmæssige, sociale, geografiske, økonomiske og kulturelle vilkår vil permanent være under forandring og sætte det tilvante under pres. Fiskeriet, skibsværfterne, landbruget, landsbyerne, de små butikker og institutionerne oplever dette pres og søger på forskellig vis at imødegå det. Lokalt vil det kunne opleves som uhensigtsmæssigt, at turisternes efterspørgsel, vaner, uvaner og købekraft påvirker vilkårene for de fastboende. Omvendt er det ikke en ny situation, at nye erhverv påvirker/ændrer den kultur, der har været knyttet til traditionelle erhverv og produktionsformer, f.eks.: Udviklingen i skibstyper og fangstformer i fiskeriet Beskæftigelsen i landbruget Skibsværfternes betydning Færgeturisternes interesser At en succesfuld turismepolitik på godt og ondt påvirker levevilkårene, er uundgåeligt. Nogle gange sker dette på bekostning af kvalitet, og her er der mange eksempler på, at turisterne hurtigt forsvinder igen (det såkaldte Mallorca-problem). Andre gange ofte sker det på bekostning af lokal liv og autenticitet, og her er problemstillingen mere kompleks. Autenticitet er nemlig et relativt begreb, og oplevelsen af autenticitet er forskellig afhængig af, om det er de lokale eller turisterne, der definerer den. Spørgsmålet er følgelig, om det er de lokales eller turisternes ønsker til autenticitet, der skal imødekommes, hvis de ikke er forenelige. Indflydelse og handling Sammenfatning Problemstillingerne omkring henholdsvis statslig politiske og ideologiske temaer og lokalsamfundspolitiske temaer er en balancegang og en løbende politisk udfordring. Kystbyplanen fokuserer på anbefalinger, man lokalt/regionalt har indflydelse på, og anbefalinger, som forfølger den turismepolitiske dagsorden. 3.5 Dynamisk organisering Organiseringen af turismeudviklingen skal tilpasses løbende med sigte på overensstemmelse mellem udviklingen i turisternes, investorernes og virksomhedernes adfærd og behovet for produktudvikling og markedsføring. De opstillede mål vil bedst kunne forfølges, hvis turisme betragtes på lige fod med den øvrige erhvervsindsats og direkte koordineres hermed. Fordelen herved er, at mange kompetencer om iværksætteri, virksomhedsudvikling, produktudvikling osv. direkte kan inddrages i indsatsen. Videre kræver det en målrettet indsats at koordinere med kommunernes plan-, kultur-, og fritidspolitikker. Kystbyplan Side 13

18 Med henblik på at optimere økonomi og langsigtet, bæredygtig resultatskabelse inden for turismen er nye, mere dynamiske organiseringer og samarbejder afgørende. Det gælder: Inddragelse af det strategiske niveau i de tre kommuner og på tværs Inddragelse af erhvervslivet i konkrete samarbejder Inddragelse af kulturen, erhvervsudviklingen, planlægningen Fornyelse af netværk og samarbejde på tværs af de hidtidige foreninger; handelsstandene, erhvervsrådene, havnene mv. Kystbyplanen skal tilsvarende fungere som en dynamisk plan, og den skal danne grundlaget for et planlægnings- og handlingsberedskab i de respektive organisationer. Hvor langt man ønsker at gå i retning af at lade opgaverne bestemme organisationen, er en politisk vurdering, men effekten af områdets indsats vil være afhængig af organisationens styrke og koordineringsevne. Ofte vil forslag eller anbefalinger blive mødt med argumenter om, at det er prøvet før. Dette behøver ikke være en fejl ved projektet. Det kan også skyldes manglende eller mangelfuld stillingtagen til rette match mellem opgave og organisering. Organisering Sammenfatning Det kræver mod at udfordre den lokale dagsorden med et globalt perspektiv, sådan lyder en af interviewudtalelserne. Eller blot med et regionalt perspektiv, kunne man tilføje. Men det er ikke desto mindre det, der skal til. Et centralt element i Kystbyplanens vision drejer sig således om at sætte ny dagsorden. Denne skal: Pege på nye måder at arbejde med organisering, samarbejde og specialer. Hjælpe med generelt at flytte fokus fra konkurrencen mellem de 9 (gamle, små) kommuner til strategisk samarbejde mellem de 3 nye kommuner om fælles mål og handlinger. Hjælpe med holdningsændring og erkendelse af, at konkurrencen og markedet er udenfor regionen, og at områdets vækst er proportionalt med samarbejdsevnen. Kystbyplan Side 14

19 4 Vision og anbefalinger overblik På grundlag af ovenstående fire sæt kriterier og de præsenterede modeller fremkommer følgende bud på en vision for Kystbyturismen i Vendsyssel: Vision Vision for for Kystbyplanen Kystbyplanen Vendsyssel Vendsyssel sætter sætter igen igen nye nye standarder standarder for for turismeudvikling turismeudvikling Markedsdreven, Markedsdreven, efterspørgselsorienteret, efterspørgselsorienteret, tværgående tværgående strategi strategi som som grundlag grundlag for for dynamisk dynamisk organisering, organisering, samarbejde samarbejde og og specialer specialer Vision for Kystbyturismen Vendsyssel sætter igen nye standarder for turismeudvikling Overnatning Overnatning og og Forplejning Forplejning Oplevelse Oplevelse Service Service Omgivelser Omgivelser og og Tilgængelighed Tilgængelighed Markedsdreven, efterspørgselsorienteret, tværgående strategi som grundlag for dynamisk organisering, samarbejde og specialer Toppen Toppen af af Toppen Toppen Kunst, Kunst, kunsthåndværk kunsthåndværk og og design design Erhvervs- Erhvervsturismturisme Kulturarv Kulturarv Anbefalinger til de tværgående indsatsområder følger herefter. Et indledende overblik gives i figuren til højre. Fødevarer Fødevarer Udendørsaktviteter Udendørsaktviteter Kompetence- Kompetenceudviklinudvikling Sportsturisme Sportsturisme Efter de 14 tværgående temaer følger inspiration til indsatserne i de enkelte kystbydestinationer, bestående af en kort karakteristik af destinationen, et overblik over styrker og svagheder, samt konkret bud på indhold, aktører og ansvarlige. Omfang og niveau for inspirationen er forskellig og afspejler de givne størrelsesforskelle på kystbyerne. Fremtidens Fremtidens overnatning overnatning Ressorts Ressorts Attraktive Attraktive mødesteder mødesteder Events Events Detailhandel Detailhandel Wellness Wellness --sundhed sundhed og og velvære velvære Kystbyplan Side 15

20 Kystbyplan Side 16

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk Turistservice 2008. Drive autoriseret grønt Turistbureau: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk og tysk samt på de skandinaviske sprog. Servicering af

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Gæsteundersøgelse. Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark.

Gæsteundersøgelse. Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark. Gæsteundersøgelse 2 0 0 7 2 0 0 8 Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark. Indledning Fra efteråret 2007 til efteråret 2008 gennemførte

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere