Rapport. Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014"

Transkript

1 Rapport Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014

2 Svømmeduelighedsundersøgelse OVERORDNET RAMME: Undersøgelsen er gennemført blandt tre målgrupper: En befolkningsrepræsentativ gruppe En forældre repræsentativ gruppe En børnegruppe (7-14 år) INDHOLD: I det følgende vil vi fremdrage de væsentligste konklusioner, for hver af de tre undersøgelser. Til sidst vil vi se på de tre undersøgelser samlet. 1. Befolkningsundersøgelse 2. Forældreundersøgelse 3. Børneundersøgelse 4. Konkluderende betragtninger 2

3 1. Befolkningsundersøgelse Om undersøgelsen Den befolkningsrepræsentative del af undersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i aldersgruppen år. Der er gennemført 3208 interview med denne gruppe. 31 procent af denne gruppe har barn/børn i aldersgruppen 5-24 år. Denne gruppe udgør et repræsentativt udsnit af forældre til børn i nævnte aldersgruppe. Denne gruppe vil være grundlag for forældreundersøgelsen, som vi senere skal se mere indgående på. Undersøgelsen har til formål at afdække befolkningens svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder samt holdninger til svømningen. 3

4 1. Befolkningsundersøgelse Holdning til svømning og livredning 91 procent af den danske befolkning mener at det er vigtigt eller meget vigtigt, at man kan svømme. Tallet dækker over relativt store køns- og aldersbetingede forskelle. Særligt stor er forskellen når det gælder alder: kun 86 procent af de unge i aldersgruppen år mener det er vigtigt eller meget vigtigt, at man kan svømme. Modsat mener hele 94 procent af den ældre del af befolkningen at det er vigtigt eller meget vigtigt at kunne svømme. Ser vi på udviklingen i forhold til 2007, hvor der blev gennemført en lignende undersøgelse, ser man at der er tale om en tilbagegang i forhold til, hvorvidt det er vigtigt/meget vigtigt at kunne svømme. Som det fremgår af grafen er tilbagegangen ganske tydelig blandt den yngre del af befolkningen! 98% 96% 94% % 86% 84% % 9 94% 94% 94% % år år 56 + Total 2007 (meget vigtigt/vigtigt) 2014 (meget vigtigt/vigtigt) 4

5 1. Befolkningsundersøgelse Som det fremgår af nedenstående graf er der store kønsmæssige forskelle i forhold til spørgsmålet om, hvor vigtigt det er at kunne svømme. 63 procent af kvinderne mener at det er meget vigtigt at man kan svømme, mens dette kun gælder for 50 procent af mændene. Sp.5 Hvor vigtigt er det at kunne svømme? Gennemsnit Befolkning (n=3208) 5 34% 6% 3,47 Kvinde (n=1603) 63% 3 3,56 Mand (n=1605) 5 3 3% 3, Meget vigtigt [4] Vigtigt [3] Mindre vigtigt [2] Slet ikke vigtigt [1] Ved ikke 5

6 1. Befolkningsundersøgelse Uddannelse er ligeledes en faktor, der har betydning for hvor vigtigt man vurderer det er, at man kan svømme. Således er det 60 procent af befolkningen med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, der vurderer at det er meget vigtigt, mens det kun gælder for 50 procent af den del af befolkningen med en Grund-/ folkeskole / Almengymnasial uddannelse Grund-/folkeskole/Almengymnasial uddannelse (studentereksamen/hf)/erhvervsgymnasial uddannelse (HH/HTX/HHX) % 3 Erhvervsfaglig uddannelse/kort videregående uddannelse under 3 år Mellemlang videregående uddannelse 3-4 år/lang videregående uddannelse 5 år eller mere/forskeruddannelse (f.eks. PHD) 2 1 9% 3% Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt 6

7 1. Befolkningsundersøgelse Danskernes svømmefærdigheder 90 procent af befolkningen kan, efter egen vurdering svømme. Det er dog langt fra 90 procent, der er svømmeduelige dvs. kan svømme de 200 meter, som er den distance, der skal kunne tilbagelægges for at være svømmeduelig. Blandt dem, der betegner sig selv som værende i stand til at svømme uden hjælpemidler er der 27 procent, som må betegnes som ikke svømmeduelige jf. den fælles nordiske definition, der definerer svømmeduelighed som det at kunne svømme 200 meter. Ikke alle der kan svømme er svømmeduelige? % 14% 1 Under 50 meter meter meter meter over 1000 meter Ved ikke 1 7

8 1.Befolkningsundersøgelse Svømmeduelighed Et af undersøgelsens helt centrale punkter er netop at kortlægge danskernes svømmeduelighed. Nedenfor ser vi at det er 51 procent af den danske befolkning, der er svømmeduelige. 35 procent af den danske befolkning er ikke svømmeduelige. Samtidig skal man medtage de 14 procent, der ikke ved om de er svømmeduelige. Disse tal dække over nogle signifikante aldersforskelle. Som illustreret i nedenstående graf falder svømmedueligheden i takt med alderen. Således ser vi at det kun er 34 procent af gruppen over 65 år, der kan betegnes som svømmeduelige. For at finde frem til svømmedueligheden har vi kombineret sp.8 (Kan du svømme uden hjælpemidler?) og sp.12 (Hvor langt kan du svømme?) % 34% Ikke svømmeduelige Svømmeduelige Ved ikke % % 16% 14% 13% 1 Total år år år år 8

9 1. Befolkningsundersøgelse Svømmeduelighed Alder og uddannelse er ikke den eneste faktorer, der har betydning svømmedueligheden. Således ser vi at det i signifikant højere grad er mændene, der er svømmeduelige. Således ser vi at 56 procent af den mandlige del af befolkningen er svømmeduelige mod kun 47 procent af kvinderne. 6 56% % 3 3 Ikke svømmeduelige Svømmeduelige 2 13% 1 Ved ikke 1 Mand Kvinde 9

10 1. Befolkningsundersøgelse Svømmeduelighed og uddannelse En anden væsentlig faktor, der spiller ind, når det handler om svømmeduelighed er uddannelse. Således ser vi at der er en signifikant højere del af dem, med en længere uddannelse, der er svømmeduelige. Hele 58 procent af befolkningen med en mellemlang eller lang videregående uddannelse er svømmeduelige. Blandt dem med en Grund-/ folkeskole / Almengymnasial uddannelse, som højeste uddannelse, er det derimod kun 48 procent, der er svømmeduelige % % 4 36% Svømmeduelig Ikke svømmeduelig Ved ikke Grund-/folkeskole/Almengymnasial uddannelse (studentereksamen/hf)/erhvervsgymnasial uddannelse (HH/HTX/HHX) Erhvervsfaglig uddannelse/kort videregående uddannelse under 3 år Mellemlang videregående uddannelse 3-4 år/lang videregående uddannelse 5 år eller mere/forskeruddannelse (f.eks. PHD) 10

11 1. Befolkningsundersøgelse Svømmeduelighed Svømmeduelighed går i høj grad i arv. Som det fremgår af grafen nedenfor er der en tydelig sammenhæng ift. om ens mor og/eller far er/har været svømmeduelig og hvorvidt man selv er svømmeduelig. Således ser vi en overvægt af svømmeduelige blandt den del af befolkningen, der vurderer at deres mor/og eller far var/er svømmeduelige % 6 Total Mor svømmeduelig Far svømmeduelig % 14% 14% 13% Svømmeduelige Ikke svømmeduelige Ved ikke 11

12 1. Befolkningsundersøgelse Svømmeduelighed 51 procent af den danske befolkning kan betragtes som svømmeduelig. Som illustreret nedenfor er det en relativ høj andel (14 procent), der svarer ved ikke. Ser vi nærmere på ved ikke gruppen kan vi se, at gruppen er overrepræsenteret af den del af befolkningen, der har grund-folkeskole/almengymnasial uddannselse som højeste uddannelse. 14% Svømmeduelige Ikke svømmeduelige Ved ikke 1 1 Grund-/folkeskole/Almengymnasial uddannelse (studentereksamen/hf)/erhvervsgymnasial uddannelse (HH/HTX/HHX) Erhvervsfaglig uddannelse/kort videregående uddannelse under 3 år Mellemlang videregående uddannelse 3-4 år/lang videregående uddannelse 5 år eller mere/forskeruddannelse (f.eks. PHD) 12

13 1. Befolkningsundersøgelse Hvilke færdigheder mestrer ved ikke gruppen. Nedenfor har vi kombineret spørgsmålet Hvilke af følgende færdigheder medstrer du i vand med hvorvidt man er svømmeduelig, ikke-svømmeduelig eller ved ikke. Formålet med denne illustration er at undersøge, hvilke færdigheder ved ikke -gruppen har i forhold til gruppen af svømmeduelige og ikke-svømmeduelige. Som det fremgår af illustrationen ser vi, at gruppen af ved ikke mestrer betydeligt flere færdigheder end gruppen af ikke svømmeduelige, men ikke så mange færdigheder som de svømmeduelige % 8 69% 7 58% 43% 3 24% 28% 1 14% 3% Træde vande Dykke ned på 2-3 meters dybde Bjærge en person Ingen af disse Svømmeduelige Ikke svømmeduelige Ved ikke 13

14 1. Befolkningsundersøgelse Hvordan agerer ved ikke gruppen ved stranden Som vi ser nedenfor er gruppen af ved ikke også her karakteriseret ved at have en lidt mere forsigtig adfærd når de er på badestranden end de ikke svømmeduelige. 39 procent af dem, der har svaret ved ikke, bader hvor de ikke kan bunde. Dette indikerer at en relativ stor andel af ved ikke -gruppen er relativt sikre svømmere. 7 66% % 38% 34% % 19% 2 16% 1 1 3% Ja, jeg svømmer også på steder hvor jeg ikke kan bunde Ja, jeg svømmer, men kun hvor jeg kan bunde Ja, jeg sopper Nej, jeg går slet ikke i vandet Svømmeduelige Ikke- svømmeduelige Ved ikke 14

15 1. Befolkningsundersøgelse Er det vigtigt for ved ikke gruppen at kunne svømme? I ønsket om at blive lidt klogere på ved ikke -gruppen har vi set på, hvor vigtigt de mener det er at man kan svømme i forhold til gruppen af svømmeduelige og gruppen af ikke-svømmeduelige. Som det fremgår af grafen nedenfor er der ikke væsentlig forskel på gruppen af ikke-svømmeduelige og ved ikke -gruppen % % 6% 4% 3% 3% Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Svømmeduelige Ikke-svømmeduelige Ved ikke 15

16 1. Befolkningsundersøgelse Hvordan vurderer man egne svømmefærdigheder vs. svømmeduelighed Ser vi på andelen af dem, der er svømmeduelige og krydser dem med spørgsmålet om, hvorvidt man føler sig som en sikker svømmer ser vi, at der er en andel af de ikke svømmeduelige, som opfatter sig som sikre svømmere. Som illustreret nedenfor er det i højere grad, den mandlige del af befolkningen, der vurderer at de er sikre svømmere, på trods af, at de ikke kan betegnes som svømmeduelige. Hele syv procent af mændene, der ikke er svømmeduelige vurderer, at de i høj eller meget høj grad er sikre svømmere. Således kan vi konkludere, at der er en lille overvægt af mænd, der har et ikke-realistisk billede af egne svømmeevner Svømmeduelige Ikke svømmeduelige % Sikre svømmere (total) - I høj grad eller meget høj grad en sikker svømmer Sikre svømmere Mænd - I høj grad eller i meget høj grad en sikker svømmer Sikre svømmere Kvinder - I høj grad eller i meget høj grad en sikker svømmer 16

17 1. Befolkningsundersøgelse Fortrolighed og tryghed med vand Overordnet føler den danske befolkning sig i høj grad trygge ved vand. Således ser vi at det er 91 procent af befolkningen, der er fortrolig med en eller flere af nedenstående færdigheder: 10 Sp.7 Hvad kan du af følgende færdigheder i vand? % 86% 79% % 7 83% 6 59% % 66% % 1 Tør at få hovedet under vand Kan flyde Tør at hoppe i vandet fra bassinkanten Tør at have åbne øjne under vand Kan slå en kolbøtte i vand Ingen af disse Befolkning (n=3208) Kvinde (n=1603) Mand (n=1605) 17

18 1. Befolkningsundersøgelse Sikker svømmer vs. adfærd ved badestranden. I undersøgelsen spørger vi til, hvorvidt man går i vandet, når man er ved badestranden om sommeren. Dette spørgsmål er krydset med spørgsmålet om, hvor sikker en svømmer man vil betegne sig selv som. Ser man på andelen af usikre svømmere (personer der i mindre grad eller slet ikke vil betegne sig som en sikker svømmer) ser vi, at mænd i højere grad er risikovillige. Således er det hele 26 procent af de mænd, der svømmer hvor de ikke kan bunde på trods af at de har mangelfulde svømmekundskaber % 6 5 Usikre svømmere Total - i mindre grad eller slet ikke en sikker svømmer Usikre svømmere Mænd - i mindre grad eller slet ikke en sikker svømmer % 26% 13% % 1 14% 9% Usikre svømmere Kvinder - i mindre grad eller slet ikke en sikker svømmer Ja, jeg svømmer også på steder hvor jeg ikke kan bunde Ja, jeg svømmer, men kun hvor jeg kan bunde Ja, jeg sopper Nej, jeg går slet ikke i vandet 18

19 1. Befolkningsundersøgelse Nærdrukneulykker I undersøgelsen spørger vi til om man har været udsat for en nærdrukneoplevelse. Hele 22 procent af befolkningen har været udsat for dette og som det fremgår nedenfor gælder det både mænd og kvinder, dog med en lille overvægt af kvinder. Har du nogensinde været tæt på at drukne, så du blev rigtig bange? Befolkning (n=3208) 2 78% Kvinde (n=1603) 23% 7 Mand (n=1605) 2 79% Ja Nej 19

20 1. Befolkningsundersøgelse Nærdrukneulykker vs. gode og dårlige svømmere Med nedenstående grafik vil vi illustrere den sammenhæng der er mellem nærdrukneoplevelser og hvorvidt man opfatter sig som en god eller en dårlig svømmer. Ser man på mændene er der ikke nogen signifikant forskel. Forskellen er derimod stor hos kvinderne, hvor de usikre svømmere i langt højere grad har været udsat for en nærdrukneoplevelse. Når det gælder kvinder kan vi således konkludere, at der er sammenhæng mellem dårlige svømmefærdigheder og risikoen for en nærdrukneoplevelse. Nærdrukneoplevelse Mand god svømmer - er i høj grad eller meget høj grad en god svømmer 16 Kvinde god svømmer - er i høj grad eller meget høj grad en god svømmer 22 Mand dårlig svømmer - er i mindre Kvinde dårlig svømmer - er i mindre grad eller slet ikke en god svømmer grad eller slet ikke en god svømmer 29 20

21 1. Befolkningsundersøgelse Nærdrukneulykker hvad skete der? Hvis vi ser på, hvad der forudsagde nærdrukneulykkerne er det i høj grad stærk strøm, hestehul og andre uventede hændelser. Stærk strøm/hestehul/bølger Pga uventet hændelse i vandet (Panik, mistet orientering etc) Kunne ikke bunde Holdt under vandet i leg Var for overmodig/kunne ikke svømme så langt Faldt i vandet før jeg kunne svømme Skubbet/smidt i vandet Nej Andet Ved ikke Intet svar % 16% 2 9% 1 8% 1 6% 6% 6% 4% 6% 3% % 9% 1 4% Sp.36a Har du lyst til at fortælle om hændelsen? Base: Hat været tæt på at drukne Befolkning (n=472) Kvinde (n=237) Mand (n=235)

22 1. Befolkningsundersøgelse Livredder og tryghed 39 procent af befolkningen mener at det har betydning for valg af badestrand om der er en livredder tilstede. Sp.38 I hvilken grad har det betydning for dit valg af badestrand, om der er en livredder tilstede? Gennemsnit Befolkning (n=3208) 4% % 23% 2,35 Kvinde (n=1603) 1 26% 3 2 2,42 Mand (n=1605) 3% 1 24% 34% 2 4% 2, I meget høj grad [5] I høj grad [4] I nogen grad [3] I mindre grad [2] Slet ikke [1] Ved ikke 22

23 1. Befolkningsundersøgelse Vælger man en strand med en livredder? Om man er en god eller mindre god svømmer har ikke nogen signifikant betydning for, om man vælger en badestrand med en livredder. Tværtimod ser vi en lille stigning af andelen af de kvinder, som er gode svømmere, der mener at tilstedeværelsen af en livredder har betydning for valg af badestrand % 56% 58% 56% % 16% 1 13% Har i høj grad eller meget høj grad betydning om der er livredder Har i mindre grad eller slet ikke betydning om der er livredder God svømmer Mand - er i høj grad eller meget høj grad en god svømmer God svømmer Kvinde - er i høj grad eller meget høj grad en god svømmer Dårlig svømmer Mand - er i mindre grad eller slet ikke en god svømmer Dårlig svømmer Kvinde - er i mindre grad eller slet ikke en god svømmer 23

24 1. Befolkningsundersøgelse Gør det en forskel om man er trænet i at redde folk, der ikke kan svømme I undersøgelsen har vi spurgt til, hvorvidt det gør en forskel om man er trænet i at redde folk, der ikke kan svømme. Samlet er 81 procent enig i dette. Man bør dog være særligt opmærksom på at de unge ikke i lige så høj grad er enig i dette. Som det fremgår nedenfor er det kun 76 procent af den unge befolkningsgruppe, der er enig i dette % 83% 83% A siger Det gør en stor forskel om folk har fået træning i at redde folk, der ikke kan svømme % 24% % B siger Realistisk, så vil langt de fleste mennesker have glemt deres træning i at redde folk, der ikke kan svømme. 1 Total år år år år 24

25 1. Befolkningsundersøgelse Hvornår lærte man at svømme I undersøgelsen har vi spurgt den del af befolkningen, der kan svømme uden hjælpemidler (ikke nødvendigvis svømmeduelige), hvornår de lærte at svømme. Som det fremgår nedenfor lærer de fleste at svømme inden de bliver 11 år Sp.45 Hvor gammel var du cirka, da du lærte at svømme? Base: Kan svømme uden hjælpemidler % 4 48% % 2 24% 1 18% 1 6% Under 4 år 4-6 år 7-10 år år år år Over 24 år Befolkning (n=2868) Kvinde (n=1425) Mand (n=1442) 25

26 1. Befolkningsundersøgelse Med nedenstående illustration viser vi sammenhængen mellem hvornår man lærte at svømme og hvorvidt man i dag er svømmeduelig. Som illustreret nedenfor ser vi, at der er en sammenhæng mellem hvor gammel man var, da man lærte at svømme og hvorvidt man i dag er svømmeduelig. Således ser vi, at de der lærte at svømme tidligt i højere grad er svømmeduelige % % Svømmeduelig Ikke svømmeduelig % 4% 3% 3% Under 4 år 4-6 år 7-10 år år år år

27 1. Befolkningsundersøgelse I den sidste del af undersøgelsen har vi spurgt, dem der angiver at de kan svømme, hvor de har lært at svømme. Som det fremgår er det 40 procent, der har lært at svømme i skolen, mens 18 procent har lært at svømme i svømmeklubben Sp.46 Hvor lærte du at svømme? Hvis du lærte det flere steder, anfør det primære sted: % 4 36% I skolen I fritidsklubben / SFO / fritidshjem 18% 2 16% I svømmeklubben 6% Hos privat svømmelære / svømmelære i svømmehallen 16% 1 1 I fritiden uden om skole, fritidsklub, svømmeklub 9% 9% 8% 8% 9% På en ferie Andet Husker ikke Befolkning (n=2868) Kvinde (n=1425) Mand (n=1442) 27

28 1. Befolkningsundersøgelse Nedenfor har vi kombineret spørgsmålet om, hvor man (primært) lærte at svømme med svømmeduelighed. Som vi så på det foregående slide kan vi se, at skolen er det sted flest har lært at svømme (40 procent). Det er dog langt fra alle der har lært at svømme i skolen, der er svømmeduelige det er kun 35 procent. Blandt den del af befolkningen, der har lært at svømme i en svømmeklub (18 procent) har de en højere succesrate målt i svømmeduelighed. Således har der været større sandsynlighed for at man blev svømmeduelig, hvis man lærte at svømme i en svømmeklub end hvis man havde lært at svømme i skolen % Svømmeduelig Ikke svømmeduelig % 18% 1 9% 9% 9% 28

29 2. Forældreundersøgelse Om undersøgelsen Forældreundersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af danske forældre med børn i aldersgruppen 5-24 år (ældste barn). Denne gruppe udgør et repræsentativt udsnit af forældre til børn i nævnte aldersgruppe. Undersøgelsen blandt forældre er en delundersøgelse til den befolkningsrepræsentative undersøgelse. Undersøgelsen har til formål at afdække forældres holdning til deres børns fortrolighed med vand, børnenes færdigheder i forhold til livredning- og svømmermæssige færdigheder samt holdning til og ansvar for svømmeundervisning. Der deltager 1007 forældre i aldersgruppen år med børn/barn i aldersgruppen 5-24 år. Forældrene er indledningsvist blevet bedt om at besvare undersøgelsen med udgangspunkt i deres ældste barn i aldersgruppen 5-24 år. 29

30 2. Forældreundersøgelse Vigtighed af svømning Stort set alle forældre er enige om at det er vigtigt at kunne svømme. Som det fremgår af grafen nedenfor er der dog væsentlig forskel på om man er mor eller far, når det kommer til hvor vigtigt det er at kunne svømme. Sp.5 Hvor vigtigt er det at kunne svømme? Forældre (n=1007) 63% 3 4% 3,6 Kvinde (n=477) 73% 23% 3,7 Mand (n=530) 54% 38% 3, Meget vigtigt [4] Vigtigt [3] Mindre vigtigt [2] Slet ikke vigtigt [1] Ved ikke 30

31 2. Forældreundersøgelse Forældre, der er svømmeduelige, finder det i langt højere grad meget vigtigt at man kan svømme! Der er betydelige forskelle mellem de to grupper. Hvor hele 73 procent af den svømmeduelige del af forældrene mener at det er meget vigtigt, at man kan svømme, gælder det kun for knap halvdelen (49 procent) af de ikke-svømmeduelige forældre % Svømmeduelig Ikke svømmeduelig 5 49% 4 39% % 0 Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt 31

32 2. Forældreundersøgelse Forældrene mener det er bedst at børn lærer at svømme i skolen. Der er dog stor forskel på om det er en mor eller en far der svarer. Således er det kun 46 procent af kvinderne/mødrene, der mener at skolen er det bedste sted at lære at svømme. De mener derimod, i højere grad end færdrene, at børn bedst lære at svømme i svømmeklubben. Sp.33 Hvor synes du det er bedst at børn lære at svømme i dag? I skolen 46% 5 5 I SFO/fritidsklub/fritidshjem 3% I svømmeklubben % På ferier Af forældre 6% 8% Andet Ved ikke Forældre (n=1007) Kvinde (n=477) Mand (n=530) 32

33 2. Forældreundersøgelse Vurdering af børns svømmefærdigheder Forældrene mener overordnet, at deres børn er gode svømmere. 85 procent mener, at deres barn er i stand til at svømme uden hjælpemidler. Ser man isoleret på gruppen med børn på 15 år eller derover er det hele 95 procent der vurderer, at deres barn er i stand til at svømme. Blandt dem, hvor det ældste barn er under 15 år er det kun 66 procent der vurderer, at deres barn er i stand til at svømme uden hjælpemidler. Sp.23 Kan dit ældste barn, mellem 5-24 år, svømme uden hjælpemidler? Base: Har et eller flere børn i alderen 5-24 år % % 3% Ja Nej Ved ikke Forældre (n=1007) Kvinde (n=477) Mand (n=530) 4% 33

34 2. Forældreundersøgelse Tilbud og tilfredshed ift. svømmeundervisning i skolen og svømmeklubben Ser vi på tilfredsheden blandt forældre med den undervisning deres barn har modtaget i hhv. skolen og svømmeklubben ser vi, at tilfredsheden udbudt i svømmeklubben er markant højere. Man må antage at den store forskel ifht. tilfredshed skyldes at man selv vælger svømmeklubben (til sit barn) og at der i højere grad er involvering fra forældrenes side (idet man kan antage, at de har været og se en svømmetimen, hilst på læreren mv). I svømmeundervisningen har forældrene ofte ikke samme mulighed for at afgive en egen kvalificeret vurdering af tilfredshed/utilfredsheden (da man må antage at de ikke selv er med/har været med til skolesvømmeundervisningen) Svømmeundervisning i skole Svømmeundervisning i svømmeklub 3 29% % 3% 3% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 34

35 2. Forældreundersøgelse Tilbud og tilfredshed ift. svømmeundervisning i skolen Ser vi nærmere på tilfredsheden med svømmeundervisningen og kombinerer besvarelserne med forældrenes svømmefærdigheder ser vi at det i højere grad er de svømmeduelige, der er meget tilfreds (17 procent). Ser vi på gruppen af forældre, der ikke er klar over om de er svømmeduelige, så er de overrepræsenteret i gruppen, der svarer ved ikke i forhold til vurderingen af deres barns svømmeundervisning i skolen % % % 8% 3% 4% 4% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Svømmeduelig Ikke svømmeduelig Ved ikke 35

36 3. Børneundersøgelse Om undersøgelsen Børneundersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af børn i aldersgruppen 7-14 år. Undersøgelsen har til formål at afdække børns svømmefærdigheder, fortrolighed med vand samt holdning til og erfaring med livrednings- og svømmermæssige færdigheder. Der har i alt deltaget 1661 børn i aldersgruppen 7-14 år. Børnene er rekrutteret via forældrene, der har givet tilladelse til at børnene kan deltage i undersøgelsen. Følgende tekst er blevet benyttet i forbindelse med rekrutteringen: De følgende spørgsmål handler om svømning. Spørgsmålene er stillet til dit barn, men det er bedst, hvis I svarer på dem sammen. Det er meget vigtigt, at I prøver at svare på dem, også selv om dit barn i dag ikke kan svømme. Svarene skal bruges til at forbedre svømmeundervisningen i Danmark. Vi vil gerne bede jer besvare spørgeskemaet sammen, med udgangspunkt i barnet og dets egne svar. Undersøgelsen består af spørgsmål, der handler om at kunne svømme og om at lære at svømme. Det skal belyse svømmefærdigheder samt kendskab til selvredning og livredning hos børn i alderen 7 og 14 år. 88 procent af forældrene gav tilladelse til at deres børn kunne deltage. Der har deltaget minimum 200 børn i hver aldersgruppe fra 7-14 år. I undersøgelsen er afdækningen af børnenes svømmefærdigheder baseret på børnenes egne vurderinger. 36

37 3.Børneundersøgelse Fortrolighed med vand Generelt har børnene et naturligt forhold til vand og hovedparten af børnene er fortrolige med at holde hovedet under vandet uden at blive bange. Fortroligheden stiger med alderen. Således er 9 af de 14-årige børn fortrolige med at have hovedet under vand, mens det kun gælder for 8 af de 7-årige Sp.9 Kan du holde hovedet under vand et lille stykke tid, uden at blive bange? % % % 1 4% 4% 4% Total (n=1661) 7 år (n=203) 8 år (n=206) 9 år (n=209) 10 år (n=207) 11 år (n=205) 12 år (n=216) 13 år (n=207) 14 år (n=208) Ja Nej Ved ikke 37

38 3. Børneundersøgelse Fortrolighed med vand og svømmefærdigheder Ser vi på børnenes svømmefærdigheder er det hele 81 procent af den samlede gruppe af børn, der er i stand til at svømme uden hjælpemidler. Idet børneundersøgelsen dækker over et relativt stort aldersspænd dækker det naturligvis over store aldersforskelle. Det er typisk i alderen 7-10 år at størstedelen lærer at svømme. Sp.12 Kan du svømme uden hjælpemidler som fx svømmebælte, svømmefødder og andre hjælpemidler? 10 93% 96% 96% 96% % 8 Ja Nej % 5 Ved ikke % 2 18% 14% 4% 6% 4% 3% 3% Total (n=1661) 7 år (n=203) 8 år (n=206) 9 år (n=209) 10 år (n=207) 11 år (n=205) 12 år (n=216) 13 år (n=207) 14 år (n=208) 38

39 3. Børneundersøgelse Hvornår lærte man at svømme De børn, der har angivet at de kan svømme uden hjælpemidler er blevet bedt om at vurdere, hvornår de lærte at svømme. Som det fremgår nedenfor lærte de at svømme relativt tidligt. Ser vi på totalen er det 90 procent, der har lært at svømme inden de blev 10 år. Sp.13 Hvor gammel var du cirka da du lærte at svømme? Base: Kan svømme uden hjælpemidler Total (n=1343) 13% 1 19% 2 16% 1 7 år (n=102) 18% 24% 43% 16% 8 år (n=117) 13% 1 29% 36% 4% 9 år (n=152) 16% 13% 14% 3 19% 4% 10 år (n=175) 1 19% år (n=191) 1 14% 16% 23% 18% 9% 12 år (n=207) % 1 14% 3% 13 år (n=199) % 1 14% 13% 14 år (n=200) 16% 1 16% 16% 1 1 4% 3% Under 5 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år Husker ikke 39

40 3.Børneundersøgelse Fortrolighed med vand og svømmefærdigheder Som det fremgår nedenfor ser vi, at det er i 8-10 års alderen, at størstedelen af børnene tilegner sig svømmefærdigheder. Dog er det først noget senere, at børnene bliver svømmeduelige. Dog ser vi at det næsten er en fjerdedel (23 procent)af de 14 årige, som selv mener at de kan svømme, men som ikke kan betegnes som svømmeduelige. Sp.14 Hvor langt kan du svømme? Base: Kan svømme uden hjælpemidler Total (n=1343) 1 23% 1 14% år (n=102) % 1 8 år (n=117) 38% 3 9% 4% 1 9 år (n=152) 24% 3 16% 13% 1 10 år (n=175) 18% 23% 1 18% 13% 1 11 år (n=191) 1 29% 2 13% 18% 9% 12 år (n=207) 9% 2 23% 18% 18% 1 13 år (n=199) 8% 19% % 1 14 år (n=200) % Under 50 meter Mellem meter Mellem meter Mellem meter Over 1000 meter Ved ikke 40

41 3.Børneundersøgelse Danske børns svømmefærdigheder Ser vi på gruppen af børn på tværs af aldersgruppen, kan vi se at det er 39 procent, der kan betegnes som svømmeduelige. Som vi så på den foregående graf er der dog relativt store udsving i aldersgrupperne, således at der er signifikant flere svømmeduelige blandt de ældste i børnegruppen. 9% 9% 19% 39% 14% % Kan ikke svømme uden hjælpemidler Under 50 meter Mellem meter Svømmeduelige Ikke svømmeduelige Ved ikke 14% 19% Mellem meter Mellem meter Over 1000 meter Ved ikke 41

42 3.Børneundersøgelse Udvikling af børns svømmeduelighed 39 procent af den samlede børnegruppe er svømmeduelige. Hvis vi ser på den undersøgelse, der blev gennemført i 2007 (Undersøgelsen blev gennemført blandt børn i aldersgruppen 11 og 12 år) og sammenligner på aldersgruppen år (gennemsnittet af besvarelserne for de to aldersgrupper) ses der en tilbagegang i forhold til de åriges svømmefærdigheder. Særligt gruppen af børn, der kan svømmme mere end 1000 meter er nu kun på 18 procent, hvor den tidligere var på 29 procent. Det er dog vigtigt at pointere at man ikke uden forbehold kan sammenligne de to undersøgelser, der ikke hviler på samme metodiske grundlag % % % 18% 1 1 9% meter meter meter meter Mere end 1000 meter Ved ikke 2007 (11+12 år) 2014 (11+12år) 42

43 3.Børneundersøgelse Hvor udbredt er det at gå til svømning i en svømmeklub? Som det fremgår af grafen, så er det lidt over halvdelen, der modtager eller har modtaget svømmeundervisning i en svømmeklub. Det er ofte noget man starter på tidligt. Således fremgår det at 19 procent af de 7-årige har gået til svømning i en svømmeklub, mens 35 procent af de 7-årige går i en svømmeklub nu. Sp.21 Går du eller har du gået til svømning i en svømmeklub? Total (n=1661) 18% 38% 44% 7 år (n=203) 3 19% 46% 8 år (n=206) 3 18% 5 9 år (n=209) år (n=207) år (n=205) 13% år (n=216) % 13 år (n=207) 48% 4 14 år (n=208) 4% 48% 48% Ja, jeg går til svømning i en svømmeklub Ja, jeg har gået til svømning i en svømmeklub, men gør det ikke længere Nej, jeg har ikke gået til svømning i en svømmeklub 43

44 3.Børneundersøgelse Svømmeklub og geografi Som illustreret nedenfor er der signifikante regionale foreskelle i forhold til om man har modtaget svømmeundervisning i en svømmeklub. I Hovedstaden er det 64 procent, der modtager eller har modtaget svømmeundervisning i en svømmeklub. I den modsatte ende finder vi region Nordjylland, hvor kun 45 procent har modtaget svømmeundervisning i en svømmeklub % % 38% 33% % 43% 46% 46% 1 Ja, jeg går til svømning i en svømmeklub Ja, jeg har gået til svømning i en svømmeklub, men gør det ikke længere Nej, jeg har ikke gået til svømning i en svømmeklub Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 44

45 3.Børneundersøgelse Svømmeundervisning i skolen og geografi Som det fremgår nedenfor skiller region Nordylland sig også ud i forhold til om der bliver tilbudt svømmeundervisning i skolen. At det står så slemt til i Nordjylland er forældrene dog ikke enige i. Som vi skal se på den efterfølgende graf er det et andet billede, der tegner sig, når man spørger forældrene om det samme % 4 33% 34% 34% 28% 26% 26% 2 24% % 13% 14% 13% 1 6% 4% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, jeg er allerede færdig med at have svømmeundervisning Ja, jeg er i gang med svømmeundervisning Ved ikke Ja, men jeg er ikke begyndt på svømmeundervisning endnu Nej, min skole tilbyder ikke svømmeundervisning 45

46 3.Børneundersøgelse Svømmeundervisning i skolen og geografi Nedenfor en graf, der viser forældrenes besvarelser på samme spørgsmål. Her ser vi ikke at Region Nordjylland skiller sig ud. Man bør dog være opmærksom på at alderen ikke er identisk med børneundersøgelsen, hvor det er 7-14 år og nedenfor bliver der spurgt til ældsre barn i aldersgruppen 5-24 år. Er dit ældste barn, mellem 5 og 24 år, blevet tilbudt svømmeundervisning i skolen? % 6 66% 58% 5 23% 1 1 8% 9% % 6% 6% 3% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mit barn har modtaget svømmeundervisning i skolen Ja, mit barn modtager pt. svømmeundervisning i skolen Nej, mit barn er ikke gammel nok endnu, men det vil blive tilbudt svømmeundervisning på et højere klassetrin Nej skolen tilbyder / tilbød ikke svømmeundervisning Ved ikke 46

47 3. Børneundersøgelse Svømmeundervisning på skolen Sp.22 Har du svømmeundervisning på din skole? Total (n=1661) 1 34% 2 28% 4% 7 år (n=203) år (n=206) 6% 3% 4 38% 1 9 år (n=209) 1 3% 5 3 6% 10 år (n=207) 23% 18% 3 2 3% 11 år (n=205) % 12 år (n=216) 13% 6 24% 13 år (n=207) 7 23% 14 år (n=208) 4% Ja, jeg er i gang med svømmeundervisning Ja, men jeg er ikke begyndt på svømmeundervisning endnu Ja, jeg er allerede færdig med at have svømmeundervisning Nej, min skole tilbyder ikke svømmeundervisning Størstedelen modtager, skal modtage eller har modtaget svømmeundervisning på skolen. Generelt ser vi en tilbagegang i forhold til skoler der tilbyder svømmeundervisning. Da tilbagegangen er ganske markant for børnene under 10 år kan man med rimelighed antage at en del af børnene under 10 år endnu ikke er klar over at de vil blive tilbudt svømmeundervisning på skolen, hvorfor man skal være forsigtig med at antage at det er 28 procent der ikke bliver tilbudt undervisning. Som det fremgår af grafen ser vi, at man typisk tilbydes svømmeundervisning i skolen, når man er mellem år (typisk 4. klassetrin). 47

48 3. Børneundersøgelse Hvor lærte børnene at svømme? I undersøgelsen spørger vi til, hvor børnene har lært at svømme (de børn, der har angivet at de kan svømme uden hjælpemidler). 8% 1 14% 4 I svømmeklubben På en ferie I fritiden uden om skolen I skolen Andet, ved ikke mv 24% Som figuren viser, er det primært i svømmeklubben, at børnene lærer at svømme. Dette gælder i særlig høj grad for pigerne, hvor det er 43 procent, der har lært at svømme der (mod 36 procent af drengene). Samlet set har kun 14 procent har lært at svømme i skolen. Da den dækker over alle aldre er det klart, at de børn der endnu ikke er blevet tilbudt svømmeundervisning ikke markerer i skolen. 48

49 3. Børneundersøgelse Hvor lærte børnene at svømme? Nedenfor kan vi se, hvor børnene har lært at svømme fordelt på børnenes alder. Ser vi på de år, som man må antage har fået tilbudt svømmeundervisning i skolen er det relativt få, der vurderer at det er skolesvømningen, der har lært dem at svømme. Sp.26 Hvor lærte du at svømme? Base: Kan svømme uden hjælpemidler Total (n=1343) 14% % 7 år (n=102) 58% 8% 2 3% 8 år (n=117) % 4% 9 år (n=152) 9% 46% 16% 2 10 år (n=175) 13% 4% 43% år (n=191) 14% % 12 år (n=207) 2 29% år (n=199) 1 3% 3 13% 2 6% 14 år (n=200) 2 3% % I skolen I svømmeklubben På en ferie Ved ikke I fritidsklubben / SFO / fritidshjem I fritiden uden om skole, fritidsklub, svømmeklub Andet sted 49

50 3. Børneundersøgelse Hvor lærte børnene at svømme vs. Svømmeduelighed Nedenstående graf viser hvor børnene har lært at svømme og i hvilken grad de er svømmeduelige. I foregående graf så vi at det var 14 procent, havde lært at svømme i skolen. Nedenfor ser vi at det kun er 12 procent af dem, der har lært at svømme i skolen, der er svømmeduelige. De børn, der har lært at svømme i en svømmeklub er i højere grad svømmeduelige. Foregående graf viste at 40 procent lærte at svømme i en svømmeklub. 47 procent fra den gruppe er i dag svømmeduelige. Således kan vi konkludere at børn, der lærer at svømme i skolen i mindre grad er svømmeduelige % 2 24% 2 I svømmeklubben På en ferie I fritiden uden om skole, fritidsklub, svømmeklub % 14% 1 I skolen I fritidsklubben / SFO / fritidshjem Andet Ved ikke Svømmeduelige Ikke svømmeduelige Ved ikke 50

51 3. Børneundersøgelse Svømmeduelighed og regioner Som vi tidligere så var der store regionale forskel i forhold til om man modtager svømmeundervisning i en svømmeklub. Og idet man oftest lærer at blive svømmeduelig, når man har modtaget svømmeundervisning i en svømmeklub er det naturligt, at vi finder flest svømmeduelige i Hovedstaden, hvor der netop er flest, der har modtaget svømmeundervisning i en svømmeklub. Således ser vi at 45 procent af børnene i Hovedstaden er svømmeduelige mod kun 34 procent af børnene i Region Nordjylland % 53% % 3 39% 34% % Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Svømmeduelige Ikke svømmeduelige Ved ikke 51

52 3. Børneundersøgelse Stilarter Total (n=1343) Sp.15 Hvilken stilart lærte du først at svømme? Base: Kan svømme uden hjælpemidler 6 2 4% 4% 7 år (n=102) 48% 3 3% 1 8 år (n=117) 5 3 6% 9 år (n=152) 66% 2 4% 10 år (n=175) 64% 26% 6% 11 år (n=191) 59% 33% 4% 4% 12 år (n=207) 6 2 4% 3% 13 år (n=199) 74% 19% 3% 4% 14 år (n=200) 7 2 3% Brystsvømning Crawl Rygsvømning Butterfly Andet De fleste af børnene lærte af svømme brystsvømning som første stilart. Som det fremgår af ovenstående grafik, kan vi dog se en øget tilgang til crawl, som den stilart man først lærte at svømme. Det er i særlig høj grad drengene, der først lærte crawl. Således er det 32 procent af drengene, der først lærte crawl mod kun 21 procent af pigerne. Ser vi på hvilken stilart børnene kan svømme mere end 50 meter er det samme billede. Størstedelen kan svømme brystsvømning, mens crawl kommer ind på plads nummer 2. Igen ser vi, at der er stor forskel på køn, idet det i højere grad er drengene, der mestrer stilarten crawl. 52

53 3. Børneundersøgelse Børnene kan godt lide at svømme. 95 procent af dem, der kan svømme uden hjælpemidler, kan lide at svømme. Interessen for at blive bedre til at svømme er i høj grad til stede. 72 procent vil gerne være bedre til at svømme end de er nu. Ønsket om at forbedre svømmekundskaberne er størst blandt de yngste deltagere. Således er det 96 procent af de 7 årige, der gerne vil være bedre til at svømme, mens det kun gælder knap halvdelen (46 procent) af de 14 årige. Interessen for at blive bedre til at svømme bliver mindre med alderen, hvilket selvfølgelig også kan skyldes at de ældre svømmere ikke mener at de kan/har behov for at blive bedre til at svømme % Sp.30 Vil du gerne være bedre til at svømme, end du er nu? Base: Kan svømme uden hjælpemidler 69% 6 56% 5 46% % 24% 26% % 14% 1 3% 4% Total (n=1343) 7 år (n=102) 8 år (n=117) 9 år (n=152) 10 år (n=175) 11 år (n=191) 12 år (n=207) 13 år (n=199) 14 år (n=200) Ja Nej Ved ikke 53

54 3. Børneundersøgelse At børnene kan lide vand og er fortrolige og opsøgende i forhold til vand fremgår tydeligt nedenfor. Alle, også dem der ikke kan svømme, har besvaret dette spørgsmål. Kun 1 procent af alle danske børn i aldersgruppen 7-14 år er ikke i berøring med vand, når de er ved badestranden om sommeren. Total (n=1661) Sp.32 Når du er ved badestranden om sommeren, går du så i vandet? % 7 år (n=203) 64% 14% 39% 8 år (n=206) 69% 13% 34% 9 år (n=209) 69% 2 29% 10 år (n=207) 69% år (n=205) år (n=216) 56% 43% 1 13 år (n=207) 5 43% 16% 14 år (n=208) % Ja, jeg svømmer, men kun hvor jeg kan bunde Ja, jeg svømmer også på steder hvor jeg ikke kan bunde Ja, jeg sopper Andet Nej, jeg går slet ikke i vandet Ved ikke 54

55 4. Konkluderende betragtninger En af undersøgelsens helt centrale punkter er at belyse, hvordan børn bedst lærer at svømme. Illustrationen nedenfor viser, at der ikke er overensstemmelse mellem, hvor forældre og befolkning synes det er bedst at børn lærer at svømme og hvor børnene faktisk har lært at svømme. Som det fremgår nedenfor mener halvdelen af befolkningen, samt forældregruppen, at børn bedst lærer at svømme i skolen. Det stemmer langt fra overens med børnenes erfaring, idet langt de fleste, som det fremgår, lærte at svømme i svømmeklubben. Det er dog vigtigt at pointere, at en del af de adspurgte børn ikke har haft mulighed for at lære at svømme i skolen, idet de endnu ikke er blevet tilbudt det pga. deres alder eller fordi skolen ikke tilbyder/har tilbudt svømmeundervisning. (Befolkning + Forældre) Sp.33 Hvor synes du det er bedst at børn lære at svømme i dag? I skolen I SFO/fritidsklub/fritidshjem I svømmeklubben På ferier Af forældre (Børn) Sp.26 Hvor lærte du at svømme? (Børn) Base: Kan svømme uden hjælpemidler % 4% 26% % 9% Befolkning (n=3208) Forældre (n=1007) Børn (n=1343) I fritiden uden om skole, fritidsklub, svømmeklub Andet Ved ikke

56 4. Konkluderende betragtninger Nedenfor har vi sammenstillet de tre grupper i spørgsmålet om, af hvem man primært lærte at svømme, hvis man ikke lærte det i skolen/fritidsordningen/svømmeklubben. Interessant er det at forældrene i højere grad lærer deres børn at svømme. Sp.47 Af hvem lærte du primært at svømme? Base: Lærte ikke at svømme i skolen/fritidsordning/svømmeklub Befolkning (n=1119) 4 4% 9% 33% Forældre (n=310) 4 3% 9% 3 6% Børn (n=581) 79% 3% 9% 3% Forældre Større søskende Andre i min familie Andre børn Andre voksne Husker ikke 56

57 4. Konkluderende betragtninger Ser vi på de to svømmestilarter Brystsvømninger og Crawl er der ved at ske en mindre forskydning, således at brystsvømning ikke nødvendigvis er den stilart man lærer at svømme. Som det fremgår nedenfor er brystsvømning dog stadig den stilart de fleste grupper lærte først. Men som det tydeligt fremgår begynder crawl i højere grad at vinde frem blandt børnene og mange af børnene lærer det som 1. stilart. Det går dog ikke ud over børnenes evne/lyst til at lære brystsvømning % % 5 6 Befolkning Forældre Børn Brystssvømning 1. stilart Brystsvømning 50 meter Crawl 1. stilart Crawl 50 meter 57

58 4. Konkluderende betragtninger Nedenfor har vi sammenholt resultatet fra de tre gruppers besvarelser i forhold til, hvilke baderåd de kender top-of-mind. Som det fremgår nedenfor skille besvarelserne fra børnene sig ud fra de øvrige grupper. Sp.40 Nævne nogle af baderådene (Top of Mind) Base: Kender nogle baderåd Bad aldrig alene Bad aldrig længere ud end navlen Bad aldrig lige efter spisning Gå aldrig længere ud end du kan bunde Svøm langs stranden Lær at svømme Bad aldrig uden opsyn Pas på strøm Kend stranden Bad i selskab med en voksen Hold øje med forholdene (vind og vejr) Bad kun ved blåt flag/tilladt Kun en tåbe frygter ikke havet Pas på fralandsvind Bad aldrig påvirket Spring kun på hovedet hvor der er dybt nok Gå ikke I vandet hvis du er træt Andet Ved ikke Intet svar 43% % % 6% 8% 6% 6% 3% 3% 4% 3% 3% Befolkning (n=2772) Forældre (n=894) Børn (n=1267)

59 4. Konkluderende betragtninger Nedenfor ser vi samme spørgsmål, hvor alle besvarelser er medtaget. Kun 48 procent af børnene nævner baderådet bad aldrig alene. Derimod er hele 16 procent bekendt med baderådet Bad i selskab med en voksen Sp.40 Nævne nogle af baderådene (In Mind) Base: Kender nogle baderåd Bad aldrig alene Bad aldrig længere ud end navlen Bad aldrig lige efter spisning Svøm langs stranden Gå aldrig længere ud end du kan bunde Bad aldrig uden opsyn Pas på strøm Lær at svømme Hold øje med forholdene (vind og vejr) Bad kun ved blåt flag/tilladt Bad aldrig påvirket Kend stranden Spring kun på hovedet hvor der er dybt nok Bad i selskab med en voksen Pas på fralandsvind Kun en tåbe frygter ikke havet Gå ikke I vandet hvis du er træt Andet Ved ikke Intet svar 59 63% 66% 48% 26% 29% 43% % 26% % 19% 1 13% 6% 9% 9% 8% 8% 3% 8% 8% 3% 8% 8% 6% 4% 3% 4% 4% 4% 16% % 3% Befolkning (n=2772) Forældre (n=894) Børn (n=1267)

60 4. Konkluderende betragtninger Vi har belyst og illustreret de væsentligtste pointer fra de tre undersøgelser. Der er mange spændende findings inden for hver af de tre grupper. Ser vi på befolkningsundersøgelsen fandt vi at det kun er 5 af den danske befolkning, der er svømmeduelig. Svømmedueligheden falder med alderen, hvilket kan være et udtryk for at man mister sin svømmeduelighed eller at man bare er blevet bedre til at svømme nu end man var tidligere. Om man er svømmeduelig eller ikke er påvirket af faktorer, som alder, uddannelsesniveu og køn og hvorvidt forældrene var/er svømmeduelige. Hvis man er mand, har en længerevarende videregående uddannelse og er under 50 så er der større sansynlighed for at man er svømmeduelig. En meget væsentlig finding er samtidig at svømning går i arv. Er ens mor/og eller far svømmeduelige er der større sandsynlighed for at man selv er det. Vi ser at børnene primært bliver svømmeduelige i svømmeklubben. En af grundene er at svømmeundervisningen i skolen ligger for sent i forhold til hvornår børnene lærer at svømme i svømmeklubben, så de allerede har lært at svømme, når de bliver tilbudt svømmeundervisning i skolen. Som det også fremgik er der store regionale forskelle i forhold til, hvilke børn, der går/har gået til svømmeundervisning i en svømmeklub. I forlængelse heraf er der også store regionale forskelle i forhold til hvor mange svømmeduelige børn, der er i regionerne. I toppen finder vi region Hovedstaden og den region, der huser færrest svømmeduelige børn er Nordjylland. Hvor hovedparten af befolkningen tidligere lærte at svømme i skolen ser vi at nutidens børn i højere grad lærer at svømme i en svømmeklub og at de børn, der har lært at svømme i en svømmeklub i højere grad er svømmeduelige. Det betyder, at man risikerer at få en stor gruppe af ikke-svømmeduelige personer, der ikke har mulighed for at lære at svømme i en svømmeklub og aldrig får det lært i skolen. 60

Befolkningsundersøgelse

Befolkningsundersøgelse Befolkningsundersøgelse Grafrapport August 2014 Sp.1 I hvilket land er du født? 10 96% 96% 96% 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% Danmark Vestligt land Østeuropæisk land Andet Befolkning (n=3208)

Læs mere

Forældreundersøgelse

Forældreundersøgelse Forældreundersøgelse Grafrapport August 2014 Sp.1 I hvilket land er du født? 10 9 9 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2% 2% 2% Danmark Vestligt land Østeuropæisk land Andet Forældre (n=1007) Kvinde (n=477) Mand (n=530)

Læs mere

Børneundersøgelse Grafrapport August 2014

Børneundersøgelse Grafrapport August 2014 Børneundersøgelse Grafrapport August 2014 10 9 8 9 Har du børn mellem 7 og 14 år? Base: Før screening (n=2084) 7 4 8% Ja Nej 2 Må vi stille dit barn nogle spørgsmål sammen med dig? Base: Før screening

Læs mere

holdninger til svømning.

holdninger til svømning. Rapport Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning. Epinion Capacent for Dansk Svømmeunion April 2007 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion...4 1.1 Resumé...4 1.2

Læs mere

Duelighedsundersøgelse

Duelighedsundersøgelse Duelighedsundersøgelse Undersøgelsen er udarbejdet af analyseinstituttet Epinion i samarbejde med Dansk Svømmeunion. Undersøgelsen er gennemført i perioden januar til april 2007. Metode 3 delundersøgelser

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-4, 7, 10-13,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Haletudse: Haletudser (3-6 år): Holdene er for børn, som ikke kan svømme, eller som skal i vandet for første gang. Gennem leg og øvelser får børnene

Haletudse: Haletudser (3-6 år): Holdene er for børn, som ikke kan svømme, eller som skal i vandet for første gang. Gennem leg og øvelser får børnene Haletudse: Haletudser (3-6 år): Holdene er for børn, som ikke kan svømme, eller som skal i vandet for første gang. Gennem leg og øvelser får børnene fortrolighed med vand, og prøver samtidig de første

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Holdbeskrivelse og tider / sæson 2016

Holdbeskrivelse og tider / sæson 2016 Gravid svømning Gravidsvømning foregår i Forum Horsens varmtvandsbassin. Bevægelse i vand er den bedste motion for gravide. Fysisk og psykisk velvære under graviditeten. Svømning afhjælper bl.a. graviditetsgener.

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2015

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2015 Gjellerup Svømmeklub Sommer 2015 Åbent Hus onsdag den 29. april kl. 18.00 19.30 Tilmeld online fra torsdag d. 30. april kl. 18:00 på: www.gjellerupsvommeklub.dk Sæsonkalender Åbent hus på Hammerum Friluftsbad

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune AKTIV HELE DAGEN Mariagerfjord Kommune Rapport om undersøgelse af børn og unges tilknytning til forenings- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune 217 INDHOLD Indhold... 2 Introduktion... 3 Konklusioner...

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider Madkulturen DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider YouGov oktober 2014 Indhold Baggrund og metode side 3-6 Hovedresultater i opsummering side 7-9 Resultater med grafer..side 10-15 Børns deltagelse

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2013

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2013 Gjellerup Svømmeklub Sommer 2013 Åbent Hus tirsdag den 30. april kl. 18.00 19.30 Tilmeld online fra onsdag d. 1. maj kl. 18:00 på: www.gjellerupsvommeklub.dk Sæsonkalender Åbent hus på Hammerum Friluftsbad

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 %

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 % Sammenligning mellem fordelingen af respondenter i Psykiatrifondens spørgeskemaundersøgelse (PF) og fordelingen i befolkningen i Statistikbanken (DST) Joan Bentzen, 12. maj 2016 Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Analyse af medlemstal for fitness 2016

Analyse af medlemstal for fitness 2016 Analyse af medlemstal for fitness 2016 Udarbejdet af Jens Myrup Thomsen og Katja Karlsen på baggrund af medlemstal for fitness fra Centralt ForeningsRegister samt Danmarks Statistik. BEVÆG DIG FOR LIVET

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Vejledning til svømmeprøver og mærker

Vejledning til svømmeprøver og mærker Vejledning til svømmeprøver og mærker De Danske Svømmeprøver består af Sværhedsgrader Vandprøven Jeg kan holde mig oppe Jeg er vandtilvænnet Vandprøven er primært tiltænkt begynderundervisningen i skolen,

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. Klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse 2015 UPV i 8. klasse 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Først og fremmest handler det om at hygge sig med sin mor eller far og blive tryg i og omkring vandet. Hvad skal man kunne

Først og fremmest handler det om at hygge sig med sin mor eller far og blive tryg i og omkring vandet. Hvad skal man kunne F/B Haletudserne De små haletudser er det første hold i svømmeskolen. Det er på dette hold grundlaget for den gode fremtidige svømmeundervisning bliver lagt. På haletudseholdet lærer vi at begå os i vandet,

Læs mere