Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del"

Transkript

1 Studierdning Internatinal Hspitality Management uddannelsen Institutinel del

2 Internatinal Hspitality Management Institutinel del Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Tidsmæssig placering af prøverne Rammer g kriterier fr uddannelsens prøver Øknmi Ledelse Videnskabsteri Kultur & Gæstefrståelse Strategi Valgfrit uddannelseselement Prøven i Valgfrit uddannelseselement Praktik Prøven i Praktik Det afsluttende eksamensprjekt Prøven i det afsluttende eksamensprjekt Uddannelseselementer sm kan gennemføres i udlandet Anvendte undervisningsfrmer Merit fr de valgfri uddannelseselementer Deltagelsespligt Kriterier fr vurdering af studieaktivitet Fremmedsprg Eksamenssprg Syge- g mprøver Sygeprøve Omprøver Hjælpemidler Særlige prøvevilkår Eksamenssnyd Brug af egne g andres arbejde - plagiat Disciplinære franstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd g frstyrrende adfærd ved eksamen Frmdning m eksamenssnyd, herunder plagiering under g efter prøven Prcessen ved afklaring af eksamenssnyd, herunder plagiering Klager ver prøver g anke af afgørelser Klager ver prøver Klage ver eksaminatinsgrundlaget mv. prøvefrløbet g bedømmelsen Anke Klage ver retlige frhld University Cllege Nrdjylland 0/20

3 17. Dispensatin Ikrafttrædelses- g vergangsbestemmelser Tidsmæssig placering af prøverne Oversigt ver alle prøverne g de tidsmæssige placeringer Tidsmæssig placering Prøve 120 ECTS frdelt på prøverne Intern/ekstern Bedømmelse Karaktervægt 5. semester 1. Øknmi 15 Ekstern 7 trins skala 2 5. semester 2. Ledelse 10 Intern 7 trins skala 2 5. semester 3. Videnskabsteri 5 Intern 7 trins skala 1 6. semester 4. Kultur & gæstefrståelse 10 Intern 7 trins skala 2 6. semester 5. Strategi 15 Ekstern 7 trins skala 2 6. semester 6. Valgfrit uddannelseselement 5 Intern 7 trins skala 1 4. semester 7. Praktik 15 Intern 7 trins skala 1 4. semester 8. Afsluttende eksamensprjekt 15 Ekstern 7 trins skala 4 Oplysning m tid g sted fr prøverne findes på Campus. 2. Rammer g kriterier fr uddannelsens prøver 2.1 Øknmi Frudsætninger fr at gå til prøven Følgende frudsætninger gælder fr at gå til prøven: Alle læringsaktiviteter 1 (deltagelsespligt) på 5. semester skal være gdkendt inden prøvens start 2 Ikke pfyldelse af blt én eller flere studieaktiviteter betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven g der er brugt et prøvefrsøg. Manglende krrekt aflevering af casebesvarelsen, sm udgør den skriftlige del af prøven betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, g der er brugt et prøvefrsøg. Prøvens tilrettelæggelse Prøven er ekstern individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en case med tilhørende spørgsmål, der er løst i grupper. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens frløb: 1 Infrmatin m læringsaktiviteter samt udlevering g aflevering findes på ecampus 2 Inden udlevering af case University Cllege Nrdjylland 1/20

4 Dag 1. kl Casen uplades/frigives 3 g de studerende går i gang. Dag 1. kl Dag 2. kl Dag 3ff. Grupperne har mulighed fr at stille afklarende spørgsmål til ledelsen. Kmmunikatinen fregår virtuelt i frum, hvr alle eksaminander har adgang (f.eks. Adbe Cnnect). Gruppernes besvarelser af case uplades. Afhldelse af individuel mundtlig eksamen. Prøvens mfang er 15 ECTS Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige g den mundtlige præstatin. Der afsættes 30 minutter pr. eksaminand inkl. vtering. Frmkrav til den skriftlige besvarelse Der skal afleveres en skriftlig individuel besvarelse af de i casen stillede spørgsmål. Den skriftlige besvarelse, sm udgør den skriftlige del af prøven skal minimum indehlde Frside med gruppens navne, klasse g antal anslag inkl. mellemrum Indledning Besvarelse af casens spørgsmål i nummeret rækkefølge Knklusin Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i besvarelsen) Bilag (inkluder kun bilag, sm er centrale fr besvarelsen) Den skriftlige besvarelse må maksimalt have et mfang på 4 nrmalsider (max anslag). Frside, indhldsfrtegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det krævede antal sider. Bilag indgår ikke i bedømmelsen. En nrmalside er tegn inkl. mellemrum g fdnter. Frside, indhldsfrtegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden fr bedømmelse. Ikke pfyldelse af frudsætningerne betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, g der er brugt et prøvefrsøg. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne fr prøven = læringsmål fr kernemrådet øknmi. Læringsmål fremgår af den fælles studierdning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 5. semester. Nærmere plysning m tid g sted samt m udlevering g aflevering af case findes på ecampus. Prøvens sprg Dansk Prøven skal være bestået inden udgang af 1. studieår fr at den studerende kan frtsætte uddannelsen. 3 Wiseflw University Cllege Nrdjylland 2/20

5 Uddannelsen kan fr den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat fr at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdm, barsel eller usædvanlige frhld. 2.2 Ledelse Frudsætninger fr at gå til prøven Følgende frudsætninger gælder fr at gå til prøven: Alle læringsaktiviteter 4 (deltagelsespligt) på 5. semester skal være gdkendt inden prøvens start 5 Frmkrav til den skriftlige casebesvarelse: Frside med navn, klasse g antal anslag inkl. mellemrum Indledning Besvarelse af casens spørgsmål i nummeret rækkefølge Knklusin Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i besvarelsen) Bilag (inkluder kun bilag, sm er centrale fr besvarelsen) Den skriftlige besvarelse må maksimalt have et mfang på 5 nrmalsider (max anslag inkl. mellemrum) g minimum 3 nrmalsider (min anslag inkl. Mellemrum). Frside, indhldsfrtegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det krævede antal sider. Bilag er uden fr bedømmelse. En nrmalside er tegn inkl. mellemrum g fdnter. Frside, indhldsfrtegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden fr bedømmelse. Ikke pfyldelse af frudsætningerne betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, g der er brugt et prøvefrsøg. Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en 48 timers case-baseret intern individuel mundtlig prøve g bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens mfang er 10 ECTS. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige casebesvarelse g den mundtlige præstatin. Der afsættes i alt 30 min. pr. eksaminand inkl. vtering. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne fr prøven = læringsmål fr kernemrådet ledelse. Læringsmål fremgår af den fælles studierdning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 5. semester. Nærmere plysning m tid g sted findes på ecampus. Prøvens sprg Dansk. 4 Infrmatin m læringsaktiviteter samt udlevering g aflevering findes på ecampus 5 Inden udlevering af case University Cllege Nrdjylland 3/20

6 2.3 Videnskabsteri Frudsætninger fr at gå til prøven Følgende frudsætninger gælder fr at gå til prøven: Alle læringsaktiviteter 6 (deltagelsespligt) på 5. semester skal være gdkendt inden prøvens start 7 Frmkrav til den individuelle afleverede synpsis Frside g titel inkl. antal anslag inkl. mellemrum Intrduktin Emne, prblemstilling, prblemfrmulering g afgrænsning Teri & Metde Empiri, data g indsamlingsmetdik Dataanalyse inkluderet kritisk vervejelse Litteraturliste Bilag (inkluder kun bilag, sm er centrale fr rapprten) Max. 5 nrmalsider (max anslag inkl. mellemrum). En nrmalside er tegn inkl. mellemrum g fdnter. Frside, indhldsfrtegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. 8 Ikke pfyldelse af frudsætningen betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, g der er brugt et prøvefrsøg. Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en intern individuel mundtlig prøve g bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens mfang er 5 ECTS Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige g den mundtlige præstatin. Der afsættes 20 minutter pr. eksaminand inkl. vtering Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne fr prøven = læringsmål fr kernemrådet ledelse, mdul 2 Læringsmål fremgår af den fælles studierdning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 5. semester. Nærmere plysning m tid g sted findes på ecampus. Prøvens sprg Dansk. 2.4 Kultur & Gæstefrståelse Frudsætninger fr at gå til prøven Følgende frudsætninger gælder fr at gå til prøven: 6 Infrmatin m læringsaktiviteter samt udlevering g aflevering findes på ecampus 7 Inden udlevering af case 8 Se kapitel 7 University Cllege Nrdjylland 4/20

7 Alle læringsaktiviteter 9 (deltagelsespligt) på 6. semester skal være gdkendt inden prøvens start 10 Ikke pfyldelse af frudsætningen betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, g der er brugt et prøvefrsøg. Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en intern individuel mundtlig prøve g bedømmes efter 7-trinsskalaen. Den studerende trækker et spørgsmål indenfr de 4 fkusmråder 11 g får 30 minutters frberedelse af spørgsmålet. Prøvens mfang er 10 ECTS Der gives én samlet karakter ud fra den mundtlige præstatin. Der afsættes 30 minutter pr. eksaminand inkl. vtering Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne fr prøven = læringsmål fr kernemrådet Kultur & Gæstefrståelse Læringsmål fremgår af den fælles studierdning. Tidsmæssig placering Prøven placeres på 6. semester. Nærmere plysning m tid g sted findes på ecampus. Prøvens sprg Engelsk. 2.5 Strategi Frudsætninger fr at gå til prøven Følgende frudsætninger gælder fr at gå til prøven: Alle læringsaktiviteter 12 (deltagelsespligt) på 5. semester skal være gdkendt inden prøvens start 13 Strategi rapprt skal pfylde frmkravene, jf. nedenfr g være afleveret rettidigt, jf. afleveringsdat på ecampus. Frmkrav til Strategirapprt Gdkendelse af prblemfrmulering indenfr den givne tidsramme 14 Frside g titel inkl. antal anslag inkl. mellemrum Indhldsfrtegnelse Indledning, inkl. præsentatin af prblemstilling, prblemfrmulering g tilgangsvinkler Baggrund, teri, metde, analyse, herunder beskrivelse af g begrundelse fr valg af eventuel empiri, til besvarelse af prblemfrmuleringen 9 Infrmatin m læringsaktiviteter samt udlevering g aflevering findes på ecampus 10 Inden udlevering af case 11 Fremgår af ecampus 12 Infrmatin m læringsaktiviteter samt udlevering g aflevering findes på ecampus 13 Inden udlevering af case 14 Se Ecampus University Cllege Nrdjylland 5/20

8 Knklusin Perspektivering Litteraturliste/Bibligrafi Bilag (inkluder kun bilag, sm er centrale fr rapprten) Ikke pfyldelse af frudsætningen betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, g der er brugt et prøvefrsøg. Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en ekstern individuel mundtlig prøve g bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens mfang er 15 ECTS Der gives én samlet karakter ud fra den mundtlige præstatin. Der afsættes 30 minutter pr. eksaminand inkl. vtering Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne fr prøven = læringsmål fr kernemrådet Strategi Læringsmål fremgår af den fælles studierdning. Tidsmæssig placering Prøven placeres på 6. semester. Nærmere plysning m tid g sted findes på ecampus. Prøvens sprg Dansk. 3. Valgfrit uddannelseselement Radical Newthinking in Hspitality Indhld Indhldet i faget Radical Newthinking in Hspitality tager udgangspunkt i Den Kreative Platfrm. Fagets indhld er udarbejdet i tæt samarbejde med Frskningsgruppen fr Uhæmmet Vidensanvendelse på AAU. I faget vil den studerende arbejde med udvikling af egne såvel sm andres kreative g nytænkende evner, samt planlægningen g udførelsen af kreative prcesser, dette med udgangspunkt i terien mkring Den kreative Platfrm g med specielt fkus på Hspitality branchen. Faget bygges p mkring den studerendes plevelse af, deltagelse i, g refleksin ver kreative prcesser. Der arbejdes med kreativitet g nytænkning individuelt g i grupper. ECTS-mfang 5 ECTS. Læringsmål Radical Newthinking in Hspitality University Cllege Nrdjylland 6/20

9 Viden Den studerende har viden m terien bag Radical Newthinking in Hspitality kreativitet g nytænkning g hvad der skal til fr blive mere kreativ g nytænkende både sm individ samt rganisatin nødvendigheden af, at hspitality branchen arbejder mere kreativt g nytænkende Færdigheder Den studerende kan reflektere ver sammenhængen mellem de enkelte delelementer i terien mkring Radical Newthinking in Hspitality Kmpetencer anvende deres viden mkring Radical Newthinking sm en kreativ prcesmetde i arbejdet med at gøre sig selv g andre mere kreative g nytænkende. Den studerende kan den studerende skal kunne udvikle-, designe- g tilrettelægge en kreativ prces reflektere ver egen rlle sm både deltager i, g facilitatr af, en kreativ prces Tidsmæssig placering semester 3.1 Prøven i Valgfrit uddannelseselement Frudsætninger fr at gå til prøven Følgende frudsætninger gælder fr at gå til prøven: Alle læringsaktiviteter 15 (deltagelsespligt) på 6. semester skal være gdkendt inden prøvens start 16 Rapprten, der udarbejdes i grupper 17, skal pfylde frmkravene, jf. nedenfr g være afleveret rettidigt, jf. afleveringsdat på ecampus. Frmkrav til rapprt: Frside med navne, klasse g antal anslag inkl. mellemrum Indledning Besvarelse af pgavens spørgsmål i nummeret rækkefølge Knklusin 15 Infrmatin m læringsaktiviteter samt udlevering g aflevering findes på ecampus 16 Inden udlevering af case 17 Max 5 studerende pr. gruppe University Cllege Nrdjylland 7/20

10 Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i besvarelsen) Bilag (inkluder kun bilag, sm er centrale fr besvarelsen) Ikke pfyldelse af frudsætningerne betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, g der er brugt et prøvefrsøg. Max. 8 nrmalsider ( anslag). En nrmalside er tegn inkl. mellemrum g fdnter. Frside, indhldsfrtegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Prøvens tilrettelæggelse (ved valg af institutinens udbud af valgfrit element) Prøven er en intern mundtlig gruppeprøve med individuel bedømmelse g bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens mfang er 5 ECTS Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige g den mundtlige præstatin. Der afsættes 15 minutter pr. eksaminand inkl. vtering Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 6. semester. Nærmere plysning m tid g sted, pgavens rdlyd, samt m aflevering af det skriftlige gruppeprjekt findes på ecampus. Prøvens sprg Dansk 4. Praktik Krav g frventninger til praktikkens gennemførelse Praktikken er en fuldtidspraktik tilsvarende en arbejdsbelastning på 30 timer/uge eksklusiv praktikprjekt g lgbg. Praktikken tager sit udgangspunkt i, at den studerende efterfølgende skal have mulighed fr at vurdere g inddrage teri til løsning af praksisnære prblemstillinger, der er relevante fr uddannelsen g det afsluttende bachelrprjekt. Den studerende, der påbegynder verbygningsuddannelsen vil nrmalt allerede have gennemført et bligatrisk praktikfrløb af 3 måneders varighed, svarende til 15 ECTS pint, på den frudgående akademiuddannelse. Herefter resterer således et praktik på yderligere 3 måneder (15 ECTS pint) på verbygningsuddannelsen. I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante prblemstillinger g pnår kendskab til relevante erhvervsfunktiner. Den studerende er under praktikken tilknyttet en eller flere virksmheder. Praktikphldet er sm udgangspunkt ulønnet. Den studerende søger selv aktivt praktikplads, g institutinerne sikrer rammerne m praktikfrløbet. 4.1 Prøven i Praktik Følgende frudsætninger gælder fr at gå til prøven: Praktikrapprt, sm udgør såvel bedømmelses- sm eksaminatins-/prøvegrundlag, skal pfylde frmkravene, jf. nedenfr g være afleveret rettidigt, jf. aktivitetsplanen, sm findes på ecampus. Ikke pfyldelse af blt én eller flere studieaktiviteter eller krrekt aflevering af praktikrapprt, sm udgør den skriftlige del af prøven betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, g der er brugt et prøvefrsøg. Prøvens tilrettelæggelse University Cllege Nrdjylland 8/20

11 Prøven er en intern individuel mundtlig prøve på baggrund af praktikrapprten g bedømmes efter 7-trinsskalaen. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige g den mundtlige præstatin. Der afsættes 30 minutter pr. eksaminand inkl. vtering Prøven startes med en fremlæggelse på 5 minutter, der tager udgangspunkt i praktikphldet. Derefter eksamineres 15 minutter inkl. vrtering. Prøvens mfang er 15 ECTS Frmkrav til det skriftlige prjekt 18 Der skal afleveres en praktikrapprt. Praktikrapprten, sm udgør den skriftlige del af prøven skal minimum indehlde Frsiden Indhldsbetegnelse Indledning Prblemfelt g prblemfrmulering Analyse (intern, ekstern eller en kmbinatin af begge). Den studerende skal beskrive hvilke sekundære eller primære data, der blev brugt fr at gennemføre analysen. Prblemfelt g frslag til prblemfrmulering Praktikdagbg Litteraturliste g bibligrafi Bilag (hvis nødvendigt): relevante interne rapprter, transskriptiner af interviews, udfyldte spørgeskemaer sv. Evt. yderligere bilag (inkluder kun bilag, sm er centrale fr rapprten) Praktikrapprten må maksimum være 17 nrmalsider (max anslag inkl. mellemrum) fruden bilag. En nrmalside er tegn inkl. mellemrum g fdnter. Frside, indhldsfrtegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden fr bedømmelse. Ikke pfyldelse af frudsætningerne betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, g der er brugt et prøvefrsøg. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne fr prøven = læringsmål fr praktikken fremgår af den fælles studierdning. Tidsmæssig placering Prøven placeres efter endt praktikphld. Nærmere plysning m tid g sted samt m aflevering af praktikrapprt findes på ecampus. Prøvens sprg Dansk 18. Fr mere infrmatin henvises der til Praktik vejledning på ecampus University Cllege Nrdjylland 9/20

12 5. Det afsluttende eksamensprjekt Fr krav til det afsluttende eksamens prjekt samt læringsmål henvises til studierdningen fr Internatinal Hspitality Management uddannelsen (fællesdel). 5.1 Prøven i det afsluttende eksamensprjekt Frudsætninger fr at gå til prøven Den skriftlige prjektrapprt, sm udgør såvel bedømmelses- sm eksaminatins-/prøvegrundlag, skal pfylde frmkravene til det afsluttende eksamensprjekt, jf. den fælles del af studierdningen Skal være afleveret rettidigt, jf. aktivitetsplan, sm findes på ecampus Ikke krrekt aflevering af den skriftlige prjektrapprt, sm udgør den skriftlige del af prøven betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, g der er brugt et prøvefrsøg. Prøven kan først finde sted efter, at prøven i praktikken g uddannelsens øvrige prøver er bestået g læringsaktiviteter er gdkendt. Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en ekstern mundtlig prøve på baggrund af et individuelt skriftligt prjekt. Der gives én individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige g den mundtlige præstatin. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prjektet præsenteres af eksaminanden, max. 15 min. Der afsættes i alt 60 minutter pr. eksaminand inkl. vtering. Prøvens mfang er 15 ECTS Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne er læringsmålet fr prøven = Læringsmålene fr det afsluttende eksamensprjekt. Læringsmål fremgår af den fælles studierdning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 7. semester. Nærmere plysning m tid g sted findes på ecampus. Prøvens sprg Dansk. 6. Uddannelseselementer sm kan gennemføres i udlandet Den studerende kan efter uddannelsens gdkendelse af en ansøgt frhåndsmerit gennemføre hvert enkelt uddannelseselement i udlandet. Ved frhåndsgdkendelse af studiephld udlandet har den studerende pligt til efter endt studiephld at dkumentere det gdkendte studiephlds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i frbindelse med frhåndsgdkendelsen give samtykke til, at institutinen efter endt studiephld kan indhente de nødvendige plysninger. University Cllege Nrdjylland 10/20

13 Ved gdkendelse af frhåndsmerit anses uddannelseselementet fr gennemført, hvis det er bestået efter reglerne m uddannelsen. 7. Anvendte undervisningsfrmer På uddannelsen anvendes en bred vifte af undervisningsfrmer, sm til sammen skal understøtte venstående g fremme pnåelsen af de læringsmål, sm er beskrevet i både den fælles g institutinsspecifikke studierdning. Undervisningsfrmerne er baseret på Refleksiv praksislæring den fælles læringstilgang ved UCN (ECampus). Refleksiv praksislæring er baseret på den antagelse, at evne til refleksin ver praksis g faglig viden er helt afgørende fr at deltage i udviklingen af prfessinen. Refleksin sker både individuelt g sammen med andre. Læringstilgangen er baseret på en tæt kbling mellem den studerendes faglige, praktiske, sciale g persnlige tilegnelse af viden, færdigheder g kmpetencer. Læringstilgangen frbereder UCNs dimittender til at kunne tilegne sig ny viden, færdigheder g kmpetencer, der kan kvalificere g udvikle praksis. De gennemgående undervisningsfrmer er dialgbaseret hldundervisning, løsning af pgaver g prjektarbejde i grupper. Men selvstudium, individuelle pgaver g prjekter, fremlæggelser i grupper g fr hele hldet, tværfaglige temafrløb g meget andet anvendes gså i høj grad. Fr at fremme frståelse g refleksin i frhld til udvikling af persnlige g sciale kmpetencer udarbejdes en persnlighedsprfil ( Insights ) fr alle nye studerende. Denne prfil anvendes bl.a. til diskussin af gruppeprcesser g samarbejdsfrmer samt af persnlig læringsstil. Endvidere tilbydes frskellige aktiviteter sm kan medvirke til at fremme den enkeltes læring: individuel vejledning g caching. Undervisningens fkus berr på at understøtte udviklingen af prfessinens færdigheder g kmpetencer. 8. Merit fr de valgfri uddannelseselementer Beståede valgfri uddannelseselementer der står mål med tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutiner, sm udbyder denne uddannelse såvel sm ved andre uddannelser. Der søges m frhåndsmerit, hvis der ønskes merit fr uddannelseselementer, sm ikke udbydes af uddannelsen. 9. Deltagelsespligt Fr at studiets undervisningsfrmer kan fungere, er der deltagelsespligt, herunder aflevering/fremlæggelse af pgaver/prjekter. Deltagelsespligten kan gså indgå sm betingelse fr deltagelse i uddannelsens prøver. Desuden kan der være mødepligt til visse studieelementer. Deltagelsespligt g eventuel mødepligt, der er frudsætningskrav fr at deltage i prøver, fremgår under beskrivelsen af den enkelte prøve. 10. Kriterier fr vurdering af studieaktivitet Indskrivningen kan bringes til phør fr studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende peride på mindst 1 år. University Cllege Nrdjylland 11/20

14 Studieaktivitet defineres således, at den studerende inden fr de sidste 12 kalendermåneder har deltaget i mindst 2 frskellige prøver har bestået mindst 1 prøve har pfyldt sin pligt til at deltage i enhver frm fr aktivitet, sm indgår sm en del af uddannelsen, herunder i gruppearbejder, fællesprjekter, fjernundervisning, mv. sm det fremgår af studierdningen har afleveret, sm det fremgår af den institutinsspecifikke studierdning, herunder de pgaver, rapprter, læringsaktiviteter mv., sm er frudsætningskrav fr deltagelse i prøverne med et redeligt indhld, herunder ikke har afleveret materiale, sm andre har phavsret til er mødt til aktiviteter med mødepligt, sm det fremgår af den institutinsspecifikke studierdning Ikke pfyldelse ét eller flere kriterier i definitinen af studieaktivitet kan begrunde phør af indskrivning. Perider, hvr den studerende ikke har været studieaktiv på grund af rlv, barsel, adptin, dkumenteret sygdm eller værnepligt, medtælles ikke. Den studerende skal på frlangende fremskaffe dkumentatin fr disse frhld. Uddannelsen kan dispensere fra disse bestemmelser, hvis der freligger usædvanlige frhld. Dispensatinsansøgningen sendes til lederen af uddannelsen. Frinden indskrivning bringes til phør, adviseres den enkelte studerende skriftligt herm. Den studerende gøres i den frbindelse pmærksm på reglerne venfr. I brevet til den studerende skal det fremgå, at vedkmmende har 14 dage til at indsende dkumentatin fr, at perider med manglende studieaktivitet ved uddannelsen ikke skal medtælle samt en frist fr ansøgning m dispensatin. Hvis den studerende ikke har reageret indenfr den fastsatte frist, udskrives vedkmmende. Hvis den studerende anmder m, at indskrivningen ikke bringes til phør, har anmdningen psættende virkning, indtil sagen er afgjrt af lederen af uddannelsen. Den studerende kan klage til studielederen af uddannelsen ver den trufne afgørelse senest 2 uger efter mdtagelsen af afgørelsen. Klagen har psættende virkning. Hvis lederen fasthlder afgørelsen, kan den studerende klage til Ministeriet fr inden fr 2 uger efter mdtagelse af afgørelsen fr så vidt angår retlige spørgsmål. Regler m de prøver, sm den studerende i henhld til eksamensbekendtgørelsen skal have deltaget i inden udgangen af 2. semester g bestået inden udgangen af 2. semester, g hvr der i bekendtgørelsen fr denne uddannelse er fastsat tidsfrister fr gennemførelse af uddannelsen, gælder uafhængigt af reglerne 11. Fremmedsprg Uddannelsens undervisningsmateriale er på engelsk g undervisningen fregår på engelsk. Der kræves ikke yderlige kendskab til fremmedsprg, udver hvad adgangsbekendtgørelsen angiver Eksamenssprg Prøvens sprg fremgår under beskrivelse af den enkelte prøve. Studerende med andet mdersmål end dansk kan søge m dispensatin fra kravet m, at stave- g frmuleringsevne indgår i bedømmelsen af det afsluttede eksamensprjekt. Ansøgningen sendes til uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling. University Cllege Nrdjylland 12/20

15 12. Syge- g mprøver 12.1 Sygeprøve En studerende, der har været frhindret i at gennemføre en prøve på grund af dkumenteret sygdm eller af anden ufrudseelig grund, får mulighed fr at aflægge (syge)prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, får den studerende mulighed fr at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar frlængelse heraf. Sygeprøven kan være identisk næste rdinære prøve. Den studerende skal selv rientere sig m, hvrnår (syge)prøven afvikles. Orientering m tid g sted fr sygeprøver findes på ecampus. Sygdm skal dkumenteres ved lægeerklæring. Institutinen skal senest have mdtaget lægeerklæring tre hverdage efter prøvens afhldelse. Studerende, der bliver akut syge under en prøves afvikling, skal dkumentere at vedkmmende har været syg på den pågældende dag. Dkumenteres sygdm ikke efter venstående regler, har den studerende brugt et prøvefrsøg. Den studerende skal selv afhlde udgiften til lægeerklæring Omprøver Ved ikke bestået prøve eller ikke fremmøde ved prøve er den studerende autmatisk tilmeldt mprøve så længe der resterer prøvefrsøg. Omprøven kan være identisk med næste rdinære prøve. Den studerende skal selv rientere sig m, hvrnår mprøve afhldes. Orientering m tid g sted fr mprøver findes på ecampus. Uddannelsen kan dispensere fra den frtsatte tilmelding, når det er begrundet i usædvanlige frhld, herunder dkumenteret handicap. 13. Hjælpemidler Eventuelle regler fr indskrænkning af brug af hjælpemidler, vil fremgå af beskrivelsen af den enkelte prøve. 14. Særlige prøvevilkår Studerende kan, hvr det er begrundet i fysisk eller psykisk funktinsnedsættelse, kan søge m særlige prøvevilkår. Ansøgningen skal indgives til uddannelsen senest 4 uger før prøven afvikles. Der kan dispenseres fra ansøgningsfristen ved pludselig pståede helbredsmæssige prblemer. Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, udtalelse fra fx tale-, høre-, rdblinde eller blindeinstitut eller anden dkumentatin fr helbredsmæssige frhld eller relevant specifik funktinsnedsættelse. Studerende med et andet mdersmål end dansk kan søge m at medbringe rdbøger til prøver, hvr ingen hjælpemidler er tilladt. Ansøgning m tilladelse til at medbringe andre hjælpemidler skal indgives til uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling. University Cllege Nrdjylland 13/20

16 15. Eksamenssnyd En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift 19 bekræfte, at pgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp Brug af egne g andres arbejde - plagiat Eksamenssnyd ved plagiering mfatter tilfælde, hvr en skriftlig pgave helt eller delvist fremtræder sm prduceret af eksaminanden eller eksaminanderne selv, selv m pgaven 1. mfatter identisk eller næsten identisk gengivelse af andres frmuleringer eller værker, uden at det gengivne er markeret med anførselstegn, kursivering, indrykning eller anden tydelig markering med angivelse af kilden, jf. institutinens krav til skriftlige arbejder 2. mfatter større passager med et rdvalg, der ligger så tæt på et andet værk eller lignendes frmuleringer m.v., at man ved sammenligning kan se, at passagerne ikke kunne være skrevet uden anvendelse af det andet værk 3. mfatter brug af andres rd eller idéer, uden at disse andre er krediteret på behørig vis 4. genbruger tekst g/eller centrale idéer fra egne tidligere bedømte arbejder uden iagttagelse af bestemmelserne i punkt. 1 g Disciplinære franstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd g frstyrrende adfærd ved eksamen Under en prøve En eksaminand, der utvivlsmt under en prøve g uretmæssigt skaffer sig hjælp eller giver en anden eksaminand hjælp til besvarelse af en pgave, eller benytter ikke tilladte hjælpemidler En eksaminand, der under en prøve udviser frstyrrende adfærd kan studielederen eller den, sm lederen af uddannelsen bemyndiger hertil, eller bedømmerne i enighed brtvise eksaminanden fra prøven, mens den stadig pågår. I så tilfælde vurderes berettigelsen heraf i frbindelse med den efterfølgende afgørelse. I mindre alvrlige tilfælde af frstyrrende adfærd gives først en advarsel Frmdning m eksamenssnyd, herunder plagiering under g efter prøven Hvis der under eller efter en prøve pstår frmdning m, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde fr sit eget (plagiat), eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde eller dele heraf uden henvisning (plagiat) indberettes det til uddannelsen. 19 Sker autmatisk gennem vres digitale afleveringsprtal Wiseflw University Cllege Nrdjylland 14/20

17 15.4 Prcessen ved afklaring af eksamenssnyd, herunder plagiering Udsættelse af prøven Vedrører indberetningen eksamenssnyd sm plagiering i en skriftlig pgave, sm er bedømmelsesgrundlag ved en senere mundtlig prøve udsætter lederen af uddannelsen prøven, hvis det ikke er muligt at afklare frhldet inden den fastsatte prøvedat. Indberetningens frm g indhld Indberetningen skal ske uden unødig frsinkelse. Med indberetningen skal følge en skriftlig fremstilling af sagen, der mfatter plysninger, der kan identificere de indberettede persner, samt en krt redegørelse g den freliggende dkumentatin fr frhldet. Er der tale m gentagelsestilfælde fr én eller flere af de indberettede persner, skal dette plyses. Ved indberetning af plagiering skal de plagierede dele markeres med tydelig henvisning til de kilder, der er plagieret fra. Den plagierede tekst skal ligeledes markeres i kildeteksten. Inddragelse af eksaminanden - partshøring Lederen af uddannelsen afgør, m høringen af den studerende skal ske mundtligt, skriftligt eller en kmbinatin heraf. Ved den mundtlige partshøring indkaldes eksaminanden til en samtale til nærmere belysning af sagsfrhldet med henblik på at præsentere vedkmmende fr dkumentatinen fr frmdningen af eksamenssnyd g fr at høre den eksaminandens pfattelse. Eksaminanden har ret til at møde med en ledsager. Ved den skriftlige partshøring fremsendes dkumentatinen fr frmdningen af eksamenssnyd med henblik på at anmde m den studerendes skriftlige pfattelse. Sanktiner verfr eksamenssnyd g frstyrrende adfærd under prøven Hvis lederen af uddannelsen efter belysning af sagsfrhldet får bekræftet frmdningen m eksamenssnyd, g handlingen har fået eller ville kunne få betydning fr bedømmelsen, brtviser lederen af uddannelsen eksaminanden fra prøven. I mindre alvrlige tilfælde gives først en advarsel. Under skærpende mstændigheder kan lederen af uddannelsen brtvise i krtere eller længere perider. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel m, at gentagelser kan medføre varig brtvisning. En brtvisning medfører, at en eventuel karakter fr den pågældende prøve brtfalder, g at eksaminanden har brugt et prøvefrsøg. Eksaminanden kan ikke deltage i syge-/mprøve, men kan først deltage i prøven ved uddannelsens næstkmmende rdinære udbud af prøven. Studielederen kan hvr der er tale m skærpende mstændigheder beslutte, at eksaminanden skal brtvises fra institutinen i en krtere eller længere peride. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel m, at gentagelser kan medføre varig brtvisning. Den studerende kan ikke deltage i undervisning eller prøver i periden, hvr brtvisningen gælder. Klage Afgørelse m at have brugt et eksamensfrsøg g brtvisning på grund af eksamenssnyd er endelig g kan ikke indbringes fr en højere administrativ myndighed. University Cllege Nrdjylland 15/20

18 Klage ver retlige spørgsmål (fx inhabilitet, høring, klagevejledning, m eksamensbekendtgørelsen er frtlket krrekt m.v.) kan indbringes fr Styrelsen fr Videregående Uddannelser g Uddannelsesstøtte. Klagen indgives til Institutinen g stiles til lederen af uddannelsen, der afgiver en udtalelse, sm klageren skal have lejlighed til at kmmentere inden fr en frist på nrmalt en uge. Institutinen sender klagen, udtalelsen g klagerens eventuelle kmmentarer til Styrelsen fr Videregående Uddannelser g Uddannelsesstøtte. Klagefristen til institutinen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren, jf. eksamensbekendtgørelsens Klager ver prøver g anke af afgørelser Klager ver prøver Det anbefales, at eksaminanden søger vejledning hs studievejleder i frbindelse med klageprcedure g udarbejdelse af klage. Reglerne m klager ver eksamen fremgår af kapitel 10 i eksamensbekendtgørelsen. I eksamensbekendtgørelsen skelnes mellem klager ver 1. eksaminatinsgrundlaget mv., prøvefrløbet g/eller bedømmelsen samt 2. klager ver retlige frhld De t frmer fr klage behandles frskelligt Klage ver eksaminatinsgrundlaget mv. prøvefrløbet g bedømmelsen En eksaminand kan indsende en skriftlig g begrundet klage inden fr en frist af 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjrt på sædvanlig måde ver: 1. prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, pgaver g lignende, samt dets frhld til uddannelsens mål g krav 2. prøvefrløbet 3. bedømmelsen Klagen kan vedrøre alle prøver, herunder skriftlige, mundtlige samt kmbinatiner heraf samt praktiske eller kliniske prøver. Klagen sendes til studielederen. Klagen frelægges straks fr de prindelige bedømmere, dvs. eksaminatr g censr ved den pågældende prøve. Udtalelsen fra bedømmerne skal kunne danne grundlag fr institutinens afgørelse vedrørende faglige spørgsmål. Institutinen fastsætter nrmalt en frist på 2 uger fr afgivelse af udtalelserne. Umiddelbart efter at bedømmernes udtalelse freligger, får klageren lejlighed til at kmmentere udtalelserne indenfr en frist af nrmalt en uge. Afgørelsen træffes af institutinen på grundlag af bedømmernes faglige udtalelse g klagerens eventuelle kmmentarer til udtalelsen. Afgørelse skal være skriftlig g begrundet, g kan gå ud på 1. tilbud m en ny bedømmelse (mbedømmelse) dg kun ved skriftlige prøver 2. tilbud m en ny prøve (mprøve) 20. Se eksamensbekendtgørelsens kap. 10: University Cllege Nrdjylland 16/20

19 3. at den studerende ikke får ikke medhld i klagen Besluttes det, at der skal gives tilbud m en mbedømmelse eller mprøve, udpeger lederen af uddannelsen nye bedømmere. Ombedømmelse kan alene tilbydes i skriftlige prøver, hvr der freligger materiale til bedømmelse, da nye bedømmere ikke kan (m)bedømme en allerede afhldt mundtlig prøve, g da de prindelige bedømmeres ntater er persnlige g ikke udleveres. Går afgørelsen ud på tilbud m mbedømmelse eller mprøve, skal klageren infrmeres m, at mbedømmelse eller mprøve kan resultere i lavere karakter. Den studerende skal, indenfr en frist af 2 uger efter at afgørelsen er afgivet, acceptere tilbuddet. Der er ikke mulighed fr at frtryde sin accept. Hvis den studerende ikke accepterer inden fr fristen gennemføres mbedømmelse eller mprøve ikke. Ombedømmelse eller mprøve skal finde sted snarest muligt. Ved mbedømmelse skal bedømmerne have frelagt sagens akter: Opgaven, besvarelsen, klagen, de prindelige bedømmeres udtalelser med klagers bemærkninger hertil samt institutinens afgørelser. Bedømmerne meddeler institutinen resultatet af mbedømmelsen vedlagt en skriftlig begrundelse g bedømmelsen. Omprøve g mbedømmelse kan resultere i lavere karakter. Hvis det besluttes at fretage en ny bedømmelse eller give tilbud m mprøve, gælder beslutningen alle de eksaminander, hvis prøven lider af samme mangel, sm den der klages ver. Klagen skal sendes til lederen af uddannelsen senest 2 uger (14 kalenderdage) efter, bedømmelsen ved den pågældende prøve er meddelt. Hvis udløbet af fristen falder på en helligdag, er det den første hverdag derefter, sm er fristudløbsdagen. Der kan dispenseres fra fristen, hvis der freligger usædvanlige frhld Anke Klageren kan indbringe institutinens afgørelse vedrørende faglige spørgsmål fr et ankenævn. Ankenævnets virksmhed er mfattet af frvaltningslven, herunder m inhabilitet g tavshedspligt. Anken sendes til studielederen. Fristen fr at anke er t uger efter eksaminanden er gjrt bekendt med afgørelsen. De samme krav sm venfr nævnt under klage (skriftlighed, begrundelse sv.) gælder gså ved anke. Ankenævnet består af t beskikkede censrer, der udpeges af censrfrmanden, en eksamensberettiget lærer g en studerende indenfr fagmrådet (uddannelsen), sm begge udpeges af studielederen fr uddannelsen. Ankenævnet træffer afgørelse på grundlag af det materiale, sm lå til grund fr institutinens afgørelse g eksaminandens begrundede anke. Ankenævnet behandler anken, g afgørelsen kan gå ud på 1. tilbud m ny bedømmelse ved nye bedømmere, dg kun ved skriftlige prøver 2. tilbud m ny prøve (mprøve) ved nye bedømmere eller 3. at den studerende ikke får medhld i anken Går afgørelsen ud på tilbud m mbedømmelse eller mprøve, skal klageren infrmeres m, at mbedømmelse eller mprøve kan resultere i lavere karakter. Den studerende skal, indenfr en frist af 2 uger efter at afgørelsen er afgivet, acceptere tilbuddet. Der er ikke mulighed fr at frtryde sin accept. Hvis den studerende ikke accepterer inden fr fristen gennemføres mbedømmelse eller mprøve ikke. University Cllege Nrdjylland 17/20

20 Ombedømmelse eller mprøve skal finde sted snarest muligt. Ved mbedømmelse skal bedømmerne have frelagt sagens akter: Opgaven, besvarelsen, klagen, de prindelige bedømmeres udtalelser med klagers bemærkninger hertil samt institutinens afgørelser. Ankenævnet skal have truffet afgørelse senest 2 måneder ved smmereksamen 3 måneder efter at anken er indgivet. Ankenævnets afgørelse er endelig, hvilket betyder, at sagen ikke kan indbringes fr højere administrativ myndighed fr så vidt angår den faglige del af klagen Klage ver retlige frhld Klage ver retlige spørgsmål i afgørelser, der er truffet af bedømmerne i frbindelse med mbedømmelse eller mprøve eller ankenævnets afgørelse kan indbringes fr University Cllege Nrdjylland inden fr en frist af 2 uger fra den dag afgørelsen er meddelt klageren. Klage ver retlige spørgsmål i afgørelser, der er truffet af institutinen efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen (fx inhabilitet, høring, m eksamensbekendtgørelsen er frtlket krrekt mv.) kan indgives til institutinen, der afgiver en udtalelse, sm klageren skal have mulighed fr at kmmentere inden fr en frist på nrmalt en uge. Institutinen sender klagen, udtalelsen g klagerens eventuelle kmmentarer til Styrelsen fr Videregående uddannelser g Uddannelsesstøtte. Institutinen sender klagen, udtalelsen g klagerens eventuelle kmmentarer til Styrelsen. Fristen fr indgivelse af klage til institutinen er 2 uger (14 kalenderdage) fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. 17. Dispensatin Institutinen kan dispensere fra reglerne, i denne fælles del af studierdningen, der alene er fastsat af institutinerne 21, når det findes begrundet i usædvanlige frhld. Institutinerne samarbejder m en ensartet dispensatinspraksis. 18. Ikrafttrædelses- g vergangsbestemmelser Denne institutinelle del af studierdningen træder i kraft den 1. september 2014 g har virkning fr alle studerende, sm bliver indskrevet på uddannelsen g fr alle prøver, sm påbegyndes den nævnte dat eller senere. Studierdningen (Fælles g institutinel i samme studierdning) fra september 2012 gælder frsat fr studerende, sm er indskrevet på denne. Studierdningen phæves, når den sidste studerende, sm er indskrevet på den, dimitterer dg senest den 30. juni Studierdningen (Fælles g institutinel i samme studierdning) fra september 2013 gælder frsat fr studerende, sm er indskrevet på denne. Studierdningen phæves, når den sidste studerende, sm er indskrevet på den, dimitterer dg senest den 30. juni Det betyder, at den enkelte institutin ikke kan fravige regler, sm kmmer fra bekendtgørelserne, fx reglen m, at praktikprøven skal vurderes efter 7-trinsskalaen, eller at alle prøver skal være bestået inden den studerende kan gå til prøve i det afsluttende eksamensprjekt. University Cllege Nrdjylland 18/20

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018 Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelruddannelsen i sftwareudvikling Gældende fr frårssemestret 2018 udarbejdet 15.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelser

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2016 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Fysioterapeutuddannelsen UCN Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Beskrivelse af indhold, form og afvikling af modulprøver september 2014 Tillæg til National Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen,

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.1 Side 0 af 10 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede prøver og bedømmelse Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelr i innvatin g entrepreneurship Gældende fr efterårs-/frårssemestret 2017-2019 udarbejdet 02.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre...

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...0 2. Tidsmæssig placering af prøverne...1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens institutionsdel Mulitimediedesigner AK, September 2014 v/ University College Nordjylland

Læs mere

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre Eksamenskatalg fr OPBLF16ED36 Udarbejdet 17-01-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018 Eksamenskatalg fr Handelsøknmuddannelsen Gældende fr frårs -/ efterårs semestret 2018 udarbejdet 15. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Studieordningens nationale del

Studieordningens nationale del Studierdningens natinale del Pædagguddannelsen 2014- bekendtgørelsen Indhldsfrtegnelse Afsluttende prøver i Fællesdelen... 2 Udprøvning af grundfagligheden... 2 Prøvefrm: Grundfagligheden K1... 2 Prøvefrm:

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP)

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Gældende fra januar 2016 Rammer og kriterier for modulprøver Indhold Generelt om modulprøver 3 Prøveformer 3 Skriftlige

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2015-2016 Autoteknolog AP Degree in Automotive Technology Version 1.5 Revideret 21. august 2015 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Førsteårsprøven:

Læs mere

Studieordning Sport Management uddannelsen Institutionel del. Årgang

Studieordning Sport Management uddannelsen Institutionel del. Årgang Studieordning Sport Management uddannelsen Institutionel del Årgang 2016-2018 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 TIDSMÆSSIG PLACERING AF PRØVERNE... 2 3 5. SEMESTERPRØVE... 2 4 6. SEMESTERPRØVE... 3 5 PRØVEN I

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Studierdningens natinale del Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Grundfagligheden prøves gennem tre prøver, der svarer til tre kmpetencemål. Det ene kmpetencemål retter sig md første praktik. Prøve: Grundfaglighedens

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Professionsbachelor i softwareudvikling BSc Software Development Version 1.1 Revideret september 2015 1. Indholdsfortegnelse Institutionsdel... 1 2. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE UDDANNELSEN REGULERES AF FØLGENDE LOVE OG REGLER...

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Stud. Institutionsdel

Stud. Institutionsdel Stud dieordning Produktudvikling og teknisk integration Institutionsdel 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 3. Rammer og kriterier for uddannelsens

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013 Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Ved eksamenssnyd forstås de tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve Skaffer sig uretmæssig hjælp eller giver anden eksaminand hjælp til besvarelse, eller

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Digital Konceptudvikling

Digital Konceptudvikling Digital Konceptudvikling Studieordning_Institutionel del September 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tidsmæssig placering af prøverne... 3 Rammer og kriterier for uddannelsens prøver...

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel IT-teknolog IT Network and Electronics Technology Revideret August 2014 0 Indhold 1. Studieordningens rammer...2 1.1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...2 1.2

Læs mere

Studieordning Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1.

Studieordning Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1. Studieordning 2014 Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology Version 1.0 Side 0 af 20 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...

Læs mere

Studieordning for IT teknologuddannelsen AK

Studieordning for IT teknologuddannelsen AK Studieordning for IT teknologuddannelsen AK Institutionsdel Gældende fra 1. september 2014 IT teknolog Kontaktperson Jørn Vesterdal, Uddannelseschef jove@eal.dk Revideret d. 15. oktober 2015 Indhold 1.

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Studieordning for finansøkonom INSTITUTIONSDEL UCN

Studieordning for finansøkonom INSTITUTIONSDEL UCN Studieordning for finansøkonom INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Professionsbachelor i softwareudvikling BSc Software Development Version 1.0 Revideret 20.august 2014 Side 0 af 18 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1

Læs mere

Stud. Institutionsdel

Stud. Institutionsdel Stud dieordning Produktionsteknolog Institutionsdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver...

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker

Institutionsdel Studieordning Datamatiker Institutionsdel Studieordning Datamatiker 2016 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science September 2016 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 3 2. Prøver i læreruddannelsen... 3 2.1. Regelgrundlag... 3 2.2. Usædvanlige forhold... 3 2.3. Oversigt over bedømmelser i uddannelsen...

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Institutionsdel (AK) AP Graduate in Financial Controlling Version 1 Revideret august 2016 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens rammer... 1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN

Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN 2015-2017 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 1.0 01.09.2015

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN Studieordning Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 4 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver...

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg

Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul 5 1 Sundhedsuddannelserne UCN Aalbrg Mdulbeskrivelse Mdul 5 Tværprfessinel virksmhed februar 2013 Ergterapeutuddannelsen Hld E12V Fysiterapeutuddannelsen Hld F12V Jrdemderuddannelsen

Læs mere

Studieordning Laborantuddannelsen. Institutionel del

Studieordning Laborantuddannelsen. Institutionel del Studieordning Laborantuddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 3 3.1 Studiestartsprøven

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Byggekoordinator AK AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator Revideret maj 2015. Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Studieordning E-Designer

Studieordning E-Designer Studieordning E-Designer uddannelsen IBA Kolding 1/14 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 3 3.1

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid.

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid. Prtfli 1 Sygeplejerskeuddannelsen Regin Hvedstaden Målpfyldelse Tilfredshed g stlthed Succes Målsætning Større selvtillid 1 Kilde: Ellmin, Rger: Prtflimdellen, side 94 Gdkendt i Reginalt Klinisk Udvalg

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel)

Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 STUDIEORDNING, - INSTITUTIONSDEL Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel (del 2) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 12. august 2015 STUDIEORDNING,

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Erhvervsret. Indhold Fagområdet omfatter navnlig:

Erhvervsret. Indhold Fagområdet omfatter navnlig: Erhvervsret 10 ECTS Fagansvarlig: Erik Werlauff Placering 1. Semester Type g sprg Obligatrisk Dansk Omfang g frventning Undervisning: ca. 60 timer Frberedelse: Du må nrmalt regne med at skulle bruge ca.

Læs mere

Studieordning Serviceøkonom uddannelsen Institutionel del. Årgang 2015-17

Studieordning Serviceøkonom uddannelsen Institutionel del. Årgang 2015-17 Studieordning Serviceøkonom uddannelsen Institutionel del Årgang 2015-17 Indholdsfortegnelse 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Første semesterprøve...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere