Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision"

Transkript

1 Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi, hvor det potentielle kundeemne er Parken Sport & Entertainment. Parken Sport & Entertainment fungerer som holdingselskab for flere datterselskaber som f.eks. Lalandia, Stadion, FC København, Fitness DK og kontorejendomme. Som nyt potentielt kundeemne må alle Parken Sport & Entertainments datterselskaber have en interesse for Matas nye forretningsområde. Metode Vi vil denne opgave ud fra nogle udvalgte fokuspunkter. Dermed vil vi klargøre hvordan vi vil udarbejde problemstillingen, ved at finde frem til nogle vigtige analyseredskaber. Heriblandt vil vi benytte disse analytiske modeller samt andre relevante forhold: Vision Parametermix Konkurrentidentifikation Ved at definere Matas under disse fokuspunkter, kan vi besvare opgaven og hjælpe Matas på vej til at opnå deres vision om at indtrænge sport- og underholdningsbranchen. Matas vision Vi har valgt at fremvise Matas vision, da vi finder det nærliggende i forhold til opgaven som går på en vision om at udvide engagementet i sport- samt underholdningsbranchen. Vision: Matas vision er at udnytte sit brand og sin unikke førende position på det danske marked for skønheds- og sundhedsprodukter til at opnå en platform, hvorfra selskabet kan skabe yderligere vækst i sin eksisterende forretning og selektivt udvide sine aktiviteter til beslægtede områder. For at opnå denne vision vil Matas; - udvikle og øge værdien af ClubMatas loyalitetsprogrammet Side 1 af 8

2 - udbygge og konsolidere Matas butiksnetværk og optimere selskabets operationelle platform - udbygge og udvikle Matas webshop - lancere og udbygge Matas nye butikskoncept, StyleBox - udvikle selektivt til beslægtede områder Visionen er et mentalt billede af en ønsket fremtidig situation, hvilket Matas har mulighed for at opnå hvis de ovennævnte punkter opfyldes. Denne ønskede position på markedet vil bl.a. udbygge ved at få en stor kunde som Parken Sport og Entertainment og derfor er visionen et fint fremtidsønske i forhold til hvad man nu har planer om at udrette. Parametermix Product: Matas har 4 produktkategorier. Herunder Beauty Shop, Vital Shop, Material Shop og Matas MediCare. I forbindelse med et samarbejde med Parken Sport og Entertainment antager vi at størstedelen af salget her til vil være fra Beauty Shop samt Vital Shop. I og med Parken Sport og Entertainment, har med sport, underholdning og sundhed at gøre, vil det være de to nævnte produktkategorier der vil sælge mest ved at have Parken Sport og Entertainment som kunde. Sport- og underholdningsbranchen er umiddelbart ikke det mest oplagte valg af branche i forbindelse med Matas produkter. Vi mener dog at det er et stort marked hvor alle Matas produkter bliver benyttet indirekte, da man kan benytte disse produkter uden at ligge værdi i det, da det er andre produkter der har større fokus i denne branche. Dermed kan Matas opnå vækst i forbindelse med dette marked. De vigtige specifikationer ved Matas produkter vil være kvalitet frem for udseende i forbindelse med salg til sport- og underholdningsbranchen. Produkterne benyttes som nævnt indirekte, og derfor vil kvalitet være i fokus mens design og emballage ikke vil have samme værdi. Promotion: I forbindelse med et større engagement i branchen for sport og underholdning, er det vigtigt for Matas at få deres navn frem i spotlight. Matas har en unik mulighed for at være en del af den udvikling der finder sted i denne branche. Side 2 af 8

3 For at komme ind på dette marked, skal Matas benytte personligt salg. Matas skal promovere sig selv som det brand, der har de bedste produkter i forhold til kvalitet. Derfor skal Matas klargøre sine salgsargumenter i forhold til et eventuelt salg til Parken. Ved et samarbejde med Parken Sport og Entertainment, har Matas mulighed for at promovere deres navn, ved at personer i og omkring Parken stifter bekendtskab med Matas-sortimentet og dermed har Matas muligheden for mersalg hos disse personer privat. På den måde vil der også være en synlig PR, ved at Parken Sport og Entertainment stolt kan fortælle at de benytter Matas-produkter. Via dette har Matas samtidig mulighed for at ramme deres målgruppe bredere. Her tænker vi på de kære mænd, som oftest ikke er the main target. Ved at de kendte stjerner benytter forskellige Matas produkter, er der chance for at dette vil blive mere udbredt for mænd, idet mange ser op til disse stjerner. Price: Matas salgsargument ligger i produktets kvalitet, som nævnt tidligere. Derfor skal Matas ikke udkonkurrere konkurrenter på prisen, men derimod kvalitet. Ved at Matas har et stærkt netværk med mange leverandører, som man har samarbejdet med i op til 40 år, må vi antage at Matas kan skaffe en større rabat ved den større mængde der efterspørges. Matas vil derfor have en unik prisfastsætning overfor Parken Sport og Entertainment. Place: Matas har et centrallager på kvadratmeter beliggende i Allerød, hvilket betyder nem transport fra dette store centrallager til Parken Sport og Entertainment i Centralkøbenhavn. Centrallageret er indehaver af alle produkter indenfor Matas sortiment og på den måde kan der laves en hurtig og enkel shipping. Matas har tilknyttet eksterne logistikleverandører. Matas kan tilbyde hurtig transport ved at prioritere Parken Sport og Entertainment højt, hvilket man vil gøre i og med de vil være en stor kunde for Matas, som vil højne salget betydeligt. Matas har butikker i alle større byer i hele landet og har derfor i forvejen erfaring med logistik over alt. På den måde kan det skabe tillid hos kunden, som værende stabil og sikker udbyder. Konkurrenter Side 3 af 8

4 I dette afsnit identificeres Matas konkurrenter i forhold til salg af sundheds- og skønhedsprodukter til sport- og underholdningsbranchen. Skydeskivemodellen: 1. Alle produkter: Her findes den brede konkurrence. Alle andre produkter er repræsenteret i denne ring. Selvom konkurrencen mellem Matas produkter og køb af fx storskærme kan være svært at få øje på, eksisterer den. Kunden vælger selv hvordan de vil disponere deres penge, og man må derfor i et meget bredt perspektiv antage at alle produkter er Matas konkurrenter. 2. Produkter til samme behov: Denne ring definerer stadig den brede konkurrence. Her findes alle andre former for personlig pleje, velvære og sundhed. Eksempelvis wellnesscentre, kurbade mm. 3. Samme produktkategori: I denne ring findes alle andre produkter der til stadighed kan erstatte Matas produkter (substituerende produkter). Der er her tale om snæver konkurrence og som eksempel kan Aabena nævnes. 4. Samme produkter til samme målgruppe: Her findes den helt snævre konkurrence, som er direkte konkurrent til Matas i forhold til sportsbranchen eller underholdningsbranchen. Grundet Matas brede sortiment, findes der dog ikke nogen konkurrenter i denne ring. Der findes konkurrenter til dele af Matas sortiement som ligger under ring 3, men der findes ingen direkte konkurrenter, som kan matche Matas brede sortiment. Side 4 af 8

5 Konkurrenceevne Matas vedholder positionen som markedsleder på det danske marked for skønhedssundhedsprodukter. Matas vil som den positionerende markedsleder ikke have særskilt udfordringer i forhold til at opretholde et konkurrencedygtigt samarbejde. Matas har i forvejen 293 butikker fordelt i hele landet, og vil derfor heller ikke skulle udvide hverken transport udgifter eller tilføje lagere til opbevaring af produkter. Desuden har Matas en meget høj loyalitetsrate hos danskere, og vil derfor blive foretrukket hos danske virksomheder, frem for udenlandske produkter som stadig er ukendte i danskernes øjne. Det er for stor en risiko at tage at tage en ukendt selskab ind, frem for et selskab som Matas som målgruppen kan associere sig med. KAM-PROGRAM For at Matas på bedst mulig vis kan få Parken som kunde, vil det kræve en samarbejdsaftale, godkendt af begge parter. Til dette vil et butterfly-samarbejde være mest funktionelt for begge parter. Parken Sport & Entertainment og de underliggende datterselskaber må anses som værende relative store potentielle kunder. Der vil derfor blive etableret et butterfly samarbejde, hvilket fungerer på den måde, at Matas skal have etableret et key account management program, hvor der vil være tilknyttet key account managers til hver af de individuelle datterselskaber, samt moderselskabet. Key account manageren skal herigennem have kontakt til indkøberen for hver enkelt af de underliggende virksomheder, for på den måde at holde overblikket, og fremme et stærkt samarbejde, samt kontinuerligt vedligeholde den gode relation og have fokus på mersalg. Matas kom i 2012 ud med et nettoresultat på ca. 800 millioner kr. Det må derfor antages at Matas har de fornødne ressourcer til at etablere et Key account management program til den planlagte vækst på btb-markedet. En gennemgående etablering af et KAM-program vil formentlig tage nogle måneder at etablere, men vil have en stor effekt på Matas vækstpotentiale på btb-markedet. Side 5 af 8

6 SWOT-analyse I denne opgave benytter vi SWOT-analysen som opsummering af opgaven, for at give et overblik over opgaven og dermed Matas situation. Strengths - IT (CRM) - Uddannelse af egne medarbejdere - Stærk logistik - Bredt sortiment - Kvalitetsprodukter - Store likvide midler Opportunities - Ingen direkte konkurrenter - Stor kendskabsgrad - Vækst ved markedsudvikling - Fremadgående økonomi i DK - Eksponering, bredere kendskab hos andre målgrupper - Høj loyalitetsrate Weaknesses - Har intet KAM-program - Har ikke egne lastbiler - Manglende erfaring indenfor B2B - Ingen store erhvervskunder Threats - Ekstern logistik er ikke 100 % pålideligt - Parken Sport og Entertainment har en svingende økonomi - Billigere alternative udbydere I denne SWOT-analyse har vi udplukket vigtige punkter ud fra vores analyser, samt plukket enkelte ting ud fra det udleverede materiale. Side 6 af 8

7 Opgave 2 Købscenteret Influenter Matas skal ved et omfattende salgsarbejde til Parken Sport & Entertainment have et kendskab til virksomhedens mulige influenter, som kan påvirke salget. Dette kan være udestående virksomheder som parken i forvejen har et samarbejde med, som til trods for manglende lederskab stadig influerer beslutningsprocessen. Beslutningstager(e) Relevante beslutningstagere må anses som værende Parken Sport & Entertainments bestyrelse, samt bestyrelses medlemmer for de underliggende datterselskaber. Købere Køberen betragtes som Parken Sport & entertainment, samt indkøbere for de underliggende datterselskaber. Hver af de underliggende selskaber har forskellige behov for Matas produkter, og købet bestemmes derfor af indkøberne enkeltvis. Brugere Matas målgruppe er meget bred og brugerne af Matas produkterne kan også anses som brugerne af de forskellige faciliteter (Parken, Lalandia, FitnessDK mv.). Derudover er der stor potentiale i internt salg til Parken og co. egen ansatte. Informationsvogtere Da Matas er så stor på det danske marked i skønhedsbranchen ville der ikke komme andre interne tilbud. Skal der komme konkurrere tilbud ville det være fx engelske BOOTS eller Superdrugs eller amerikanske Walgreens, og da den danske befolkning ingen relation har til de udenlandske virksomheder vil det ikke være en mulighed. Matas har en høj loyalitetsrate i Danmark, og ses derfor som eneste konkurrent på markedet. Side 7 af 8

8 Den forventede købsadfærd sælgerne må forvente er en meget langvarig og bureaukratisk købsproces, eftersom Parken Sport & Entertainment og dets datterselskaber har flere forskellige influerende bestyrelser, hvor ordre af den størrelsesorden som Matas kommer til at levere, vil skulle tages op i bestyrelsen, da summen af den individuelle ordre kommer til at være relativ stor. Derudover er Matas også ny leverandør til Parken og Co., hvilket vil gøre at der skal tages generelle beslutninger i de individuelle bestyrelser omkring, priser, leverings- og handelsbetingelser, samt andet formalia der skal på plads med advokater, bestyrelsesmedlemmer mv. Når Matas har fået de generelle formalia på plads med Parken og Co. vil der fremadrettet være tale om en rutinebaseret købsproces, hvilket vil være den tilknyttede key account manager der vil skulle opretholde den gode relation, samt fokusere på mersalg. Derudover vil der skulle være et stort fokus på opfølgning og kontrol af de individuelle ordre, hvilket kan ske ved Matas allerede veletablerede CRM-systemer. Side 8 af 8

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

E-SHOP VIPP: Jonas Hertz Camilla Nadja Fleron Kristoffer Winther Winberg Søren Jacobsen

E-SHOP VIPP: Jonas Hertz Camilla Nadja Fleron Kristoffer Winther Winberg Søren Jacobsen E-SHOP VIPP: Jonas Hertz Camilla Nadja Fleron Kristoffer Winther Winberg Søren Jacobsen 18/11-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Kap. 1 Indledning...5 1.1 Indledning...5 1.2 Problemstilling...5 1.3 Problemformulering...5

Læs mere

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Casé 3 Garden Style Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Indholdsfortegnelse 1. Idé og Idégrundlag... 4 2. Segmentering og

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Ra 2 hauge White Paper

Ra 2 hauge White Paper Ra 2 hauge White Paper #1 November 2013 Det Værdifokuserede Afsætningsparadigme Introduktion Filosofien bag Det værdifokuserede Afsætningskoncept At fokusere på at levere værdi til kunderne er ikke noget

Læs mere

Spørgsmålet er om disse advokatfirmaer kan overleve en periode på 10 år uden at forny sig?

Spørgsmålet er om disse advokatfirmaer kan overleve en periode på 10 år uden at forny sig? Advokatbranchen står i disse år over for store udfordringer. Som følge af liberaliseringen på visse sagsområder er konkurrencen øget. Specielt fra ejendomsmæglere, banker og revisionsfirmaer. Det betyder

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Eksamensopgave New ways of doing business for BBB finance group BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Anslag med mellemrum: 95.189 = 39,7 sider John Shin Truong Christian Stenholt Øelund

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

Udarbejdet af: Vejleder:

Udarbejdet af: Vejleder: Hvilke muligheder har apoteksbranchen samt den enkelte apoteker i Danmark for at øge omsætningen på de liberaliserede markeder for henholdsvis håndkøbsmedicin og frihandelsvarer? Udarbejdet af: Rasmus

Læs mere

Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel:

Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel: Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel: Eksportmarkedsanalyse Afleveringsdato: 12. maj 2015 Studerende:

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN

Læs mere

DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP

DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP DEVILDEKANINER KRISTINEHARBOERIKSENAALBORGUNIVERSITET 11.SEMESTER BUSINESSDEVELOPMENT &ENTREPRENEURSHIP 2 3 Titelblad Projekttitel:DeVildeKaniner Vejleder:JeremyRose Semester:11.Semester BusinessDevelopmentandEntrepreneurship

Læs mere

BILAGSRAPPORT WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS

BILAGSRAPPORT WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS BILAGSRAPPORT WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS MMD EAL 4. SEMESTER AFGANGS EKSAMEN Af merwais Sarwari, Muharrem Karakaplan, Diar Baker Ahmad & Yrsa Jensen Vejleder: Thomas Jessen Bivejleder:

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse...

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS Virksomhedsanalyse Fjällräven ApS Udarbejdet af Majli Sofie Knappe, 3eø Silkeborg Gymnasium, maj 2012 Virksomhedsbeskrivelse Fjällräven ApS er det danske datterselskab af den svenske koncern Fenix Outdoor.

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere