FUT generalforsamling. Mød Anja Andersen på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUT generalforsamling. Mød Anja Andersen på"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR UNGE TRÆLASTFOLK Nr. 3 september trælastbranchens naturlige mødested! Mød Anja Andersen på FUT generalforsamling 2014 Hør Anja Andersen fortælle om coaching fra et nyt perspektiv ved FUT generalforsamling i Roskilde med Rias som vært. Ta med på studietur til Riga FUT generalforsamling 2014 Side 3 Et stykke historie i stuen Side 5 PEFC i byggeriet Side 8 Erhvervsklubben Side 10 + Alle spørger til båldomen Side 12 FUT Jobbank Side 14 Studietur til Riga Side 17 Arbejdstøjkonkurrence Side 18

2 2 Kære FUT medlem! Sommerferien er vel overstået, og FUTs bestyrelse er trukket i arbejdstøjet igen. Håber I alle har nydt sommeren og det dejlige vejr. Velkommen til det sidste blad inden årets generalforsamling som Rias i Roskilde har værtsskabet for. Rias og FUT har sammen lavet et spændende program, som bestyrelsen glæder sig til at præsentere for medlemmerne, og tilbringe en hyggelig dag med spændende indlæg og networking. Endvidere er vi i bestyrelsen glade for, efter nogle år vest for Storebælt, at være tilbage på Sjælland, så den geografiske spredning af vores arrangementer bliver så stor som muligt. Temaet for dette blad er mode og trends i vores branche. Et tema som fylder mere og mere i hverdagen godt hjulpet på vej af boligprogrammer i tv og trendsættende bloggere med stadig større indflydelse på udviklingen af designs også i vores branche. Bestyrelsens nye strategi om en 2-strengs løsning for at ramme alle aldersgrupper begynder at bære frugt og tilgangen af unge mennesker på vores sociale platforme er i fin vækst. Baggrunden for denne 2-strengs strategi er gennemførslen af spørgeundersøgelser i 2013, som viste meget forskellige behov og forventninger til FUT afhængig af alder. Den voksne generation (45+) prioriterer FUTs klassiske aktiviteter som ture, kurser og i høj grad dette blad meget højt. Mens den yngre generation paradoksalt nok ikke læser vores blad, men ønsker hurtigere elektronisk kommunikation. Bestyrelsen har et ønske om tilgang af unge medlemmer og vi har derfor tilføjet et nyt og mere moderne ben til FUT i form af ny hjemmeside, nye opdaterede sider på Linkedin og FB samt en jobbank. Et af bestyrelsens helt klare mål er at skabe kontakt til de mange elever, som branchen pga. krisen har uddannet til arbejdsløshed de sidste 6 år og som i dag har søgt andre veje. Disse unge mennesker bliver eftertragtede de næste år i takt med, at de store generationer forlader arbejdsmarkedet og væksten forhåbentlig vender tilbage til Danmark. Jeg vil derfor gerne opfordre alle til at udbrede kendskabet til denne jobbank samt FUTs sider på de sociale medier til alle med interesse både i trælast og byggecenter. Den nye profil giver på sigt nogle økonomiske udfordringer for foreningen, da de elektroniske platforme er gratis for alle. Bestyrelsen er opmærksom på denne udfordring og arbejder på en langsigtet løsning. Håber vi ses den 1. november til en fantastisk dag hos Rias i Roskilde. God fornøjelse med læsningen. Bo Grønfeldt Formand Indhold: 3 FUT generalforsamling Et stykke historie i stuen Bestyrelsesmedlemmer: 7 Det perfekte sommertag til hele året 8 PEFC i byggeriet 10 Erhvervsklubben 12 Alle spørger til båldomen 14 FUT Jobbank skal tiltrække unge til byggevarebranchen 16 Ny måde at handle på i byggevarebranchen 17 Studietur til Riga 18 Konkurrence: Vind arbejdstøj 19 Tip 3 Bo Grønfeldt Formand Marienlystvej Odense C Tlf Jim L. Christiansen Næstformand, kass. Melbyvej Melby Tlf Mikkel Skou PR-ansvarlig Helsingborggade 8, 1. th Kbh. Ø Tlf Jesper Hedensted Bakkevej Hovedgård Tlf Stephan Schytt Thomsen Æbeløgade 29, 3. tv Kbh Ø Tlf ISSN FUT medlemsblad udgives tre gange årligt Ansv. redaktør: Mikkel Skou Sekretariat: FUT Foreningen for unge trælastfolk c/o Danske Byggecentre Egebækgård Egebækvej Nærum Tlf FUT-fax Tilmeldinger til arrangementer, indmeldelser, fakturaer samt øvrige breve til FUT bedes sendt til ovenstående adresse. Marianne Mouritzen Kontaktperson FUT s kontakt hos Danske Byggecentre

3 3 FUTs generalforsamling 2014 Denne gang foregår generalforsamlingen i Roskilde med RIAS A/S som vært RIAS A/S er en dansk børsnoteret virksomhed med ThyssenKrupp koncernen som hovedaktionær. RIAS sælger termotage, trapez- og bølgeplader, tagrender, PLEXIGLAS, hobbyplader mv. til byggecentre i Danmark og Norden. Derudover er RIAS leverandør til mange byggeprojekter f.eks. spændende facadebeklædning af store haller/bygninger, altaner og moderne indgangspartier/opgange. Kvalitet og højt serviceniveau er et must for vores workflow. Det er altafgørende for den fortsatte gode samhandel med vores forhandlere. Derudover er RIAS også den fleksible leverandør, der kan imødekomme specielle ønsker. Her kan RIAS specialiserede forarbejdningsafdeling, RIPRO, tilbyde alle mulige former for kundetilpassede løsninger i plast. Mød Anja Andersen der fortæller om coaching fra et nyt perspektiv og om de ingredienser, der kan få et team af spillere eller medarbejdere til at bygge videre på egne succeser og levere helt ekstraordinære præstationer - som f.eks. når et håndboldhold bliver i stand til selv at stå for træningen, taktikken til en kamp, vælge oversiddere, selv skifte ud og vinde en vigtig udekamp uden træneren på sidelinjen. Lørdag den 1. november 2014 Program (med forbehold for ændringer) Kl til Ankomst, kaffe og morgenbrød Kl til Generalforsamling og uddeling af FUT fagprøvepris Kl til Frokost Kl til Indlæg fra Rias samt rundtur Kl til Kaffe og kage Kl til Foredrag med Anja Andersen Kl Afslutning samt plantning af bøgetræ DATO & STED: Lørdag den 1. november 2014 RIAS A/S Industrivej 11, 4000 Roskilde PRIS: Arrangementet er gratis TILMELDING: Senest 20. oktober 2014 på Du får også indblik i hvordan blindspots og skjulte overbevisninger står i vejen for forandringer og udvikling for ledere og specialister. Hun belyser også hvordan disse kan elimineres via træning for at udvikle High Performance i ledelse. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fremlæggelse af planer og budget for kommende år 5. Behandling af indsendte forslag 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af suppleanter 8. Valg af revisorer 9. Eventuelt

4 4 Vedtægtsændringer i FUT FUT har den seneste tid været gennem nogle store forandringer med mange nye ansigter i bestyrelsen. En af de fundamentale forandringer er måden bestyrelsen arbejder på, hvor det enkelte bestyrelsesmedlem har fået et ansvarsområde med eget budget. Antallet af bestyrelsesmedlemmer kan der for reduceres til de nuværende 5 og ikke 7 som vedtægterne siger gavn for foreningens økonomi. FUTs bestyrelse ønsker derfor at fremsætte forslag om ændringer i FUTs vedtægter, således at bestyrelsen har mulighed for at være 4-7 medlemmer og ikke 7 som de nuværende vedtægter siger. Ændringen omfatter antallet bestyrelsesmedlemmer tre steder i 5 samt bestyrelsens beslutningsdygtighed et sted i 9. Den anden ændring er mere af skønhedsmæssig karakter, hvor bestyrelsen ønsker trælast og byggemarked ligestillet i forbindelse med oprettelsen af fagprøveprisen for byggemarkedselever. Ændringen omfatter tilføjelse af ordet byggemarked to steder i 1, og et sted i 2. De nye vedtægter inkl. ændringer med ordforklaring kan findes på FUTs hjemmeside Se de nye paragrafer her på siden. 9 Bestyrelsen er beslutningsdygtige, når mindst 3/4 af dens medlemmer er til stede. Står stemmerne lige, er formandens eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende. 1 Foreningens navn er Foreningen for Unge Trælastfolk. Foreningens formål er at samle unge inden for trælast, byggemarked og byggematerialebranchen og de dermed beslægtede brancher for ved møder, kurser, foredrag, studierejser etc. at holde medlemmerne orienteret om anliggender, der vedrører branchen samt anvise disse stillinger i indog udland og hjælpe økonomisk direkte eller anvise, hvor hjælp kan søges. Endvidere er foreningen forpligtiget til varetage følgende aktiviteter: Støtte til aktiviteter, arrangementer og ture for elever og unge i branchen, arrangeret af FUT, heriblandt elevturer Årlig uddeling af fagprøvepriser til 3 elever, der afslutter deres uddannelse inden for trælast- og byggemarkedsbranchen Økonomisk støtte til unge i branchen der vælger at tage et uddannelseseller praktikophold i udlandet. For at opnå økonomisk støtte til uddannelses- og praktikophold i udlandet kræves det, at der fremsendes en skriftlig ansøgning til FUT, med beskrivelse og indhold i og budget for opholdet samt at der skrives en rejserapport til FUTs medlemsblad. 2 Som medlem af foreningen kan optages enhver person, fra elev til selvstændig, inden for handel med trælast, byggemarked, hårdttræ, finér og byggematerialer eller personer beskæftiget som elev/funktionær hos leverandører til førnævnte branche. Desuden kan optages personer, der, på de af branchen benyttede fagskoler har en kontinuerlig berøring med branchen gennem deres undervisning. Optagelse sker efter ansøgning til og godkendelse af bestyrelsen, der i tilfælde af nægtelse af optagelse er forpligtet til på ansøgerens forlangende af forelægge ansøgningen på den nærmest følgende generalforsamling, hvor optagelse kan ske, såfremt tre fjerdedele af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer for optagelse. Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer, der ikke behøver at opfylde de ovennævnte betingelser. Optagelsen sker på generalforsamling, såfremt beslutningen vedtages med tre fjerdedele af de afgivne stemmer. Bestyrelsen kan, såfremt enighed foreligger, udnævne æresmedlemmer, der ikke behøver at opfylde i stk.1 nævnte betingelser. 5 Foreningens bestyrelse består af 4-7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsens besår af 1 formand, 1 næstformand og 2-5 menige bestyrelsesmedlemmer. For hvert bestyrelsesmedlem vælges en suppleant. Hvert bestyrelsesmedlem og suppleant er valgt for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. Såfremt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ikke er valgt fuldtalligt på generalforsamlingen, kan bestyrelsen selv udpege medlemmer til de resterende poster. Bestyrelsen må til enhver tid påstræbe en harmonisk geografisk fordeling. Hvis ét af bestyrelsesmedlemmerne tiltræder en ny stilling, der ligger uden for de i 2 nævnte stillings- og brancheområder, udtræder han/hun af bestyrelsen senest til førstkommende generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver mindre end 4, og suppleanten ikke er disponibel, kan bestyrelsen konstituere sig med nye medlemmer indtil næste ordinære generalforsamling, hvor han/hun kan opstille til valg på lige fod med øvrige kandidater.

5 5 Et stykke historie i stuen Håndplukkede stammer På Wiking Gulve gør vi ligeledes en ære ud af at håndplukke de enkelte stammer, og det sker i et tæt samarbejde med vores søsterselskab PA Savværk på Fyn, som skærer alle vores toplameller (slidlaget) i hårdttræ. På PA Savværk, som har arbejdet med træ siden 1885, fremstilles der endvidere massive plankegulve, så vi kan således tilbyde vores kunder forskellige løsninger afhængig af smag og temperament. Fælles for alle gulvene, uanset om du vælger et lamelopbygget fra Wiking Gulve eller et massivt fra PA Gulve, er, at du er sikret et kvalitetsgulv med en god historie og med en lang fremtid foran sig. Og det er en god historie. Til eksempel kan nævnes, at en del af de træer, vi anvender til vore egetræsgulve, er de flere hundrede år gamle flådetræer. Efter at England havde bombarderet København og bortført den danske flåde i 1807, blev tabet opgjort til ca fuldvoksne egetræer, så der blev straks iværksat plantning af nye skove med flådeege, så man kunne genetablere den stolte danske flåde. Da træerne endelig havde vokset sig store, var tiden en anden, og træskibe stod ikke øverst på listen, så mange fik lov at blive stående i de danske skove. I dag har de godt 200 år gamle træer en perfekt karakter til at skabe smukke og hårdføre trægulve. Det er da fantastisk sådan at kunne gå rundt på et stykke Danmarkshistorie i sin dagligstue. På Wiking Gulve oplever vi, at en stor tendens i boligindretningen lige nu går på, at elementer fra naturen skal inden for hjemmets fire vægge. En oplagt måde er at lægge et trægulv, hvor både farverne, den unikke åretegning og organiske karakter giver fremragende egenskaber for både æstetikken, indeklimaet og akustikken. Bæredygtighed Vi oplever også, at det handler om mere end æstetik, når man køber et trægulv. For flere og flere danskere er det vigtigt, at træerne kommer fra et sundt og bæredygtigt skovbrug i Danmark i stedet for en plantage med tvivlsomme miljø- og arbejdsforhold på den anden side af jorden. Og netop på dette punkt er der da i det mindste en fordel ved at leve i et meget reguleret samfund. Dansk skovbrug er nemlig meget reguleret, så træ herfra er altid bæredygtigt. Det er også en fordel, at vi er så tæt på råvarerne, så transporten er kort og miljøbelastningen så lille som mulig. Vi mærker endvidere også, at folk finder en form for tryghed i, at alle vore gulve er produceret med dansk arbejdskraft på vores egen fabrik i Danmark og dermed overholder alle krav til en moderne og sikker arbejdsplads for vore medarbejdere og omgivelser. Et andet eksempel på gulve med en historie er vores gulve lavet af fuldstændig knastfri sibirisk lærk. På Byggeri-messen havde vi et eksempel med på en sådan stamme, hvor man skulle gætte alderen på stammen, og den kom nok bag på de fleste. Det viste sig nemlig, at den var 448 år gammel og kunne således dateres tilbage til, da Frederik den 2. var konge af Danmark, og Tycho Brahe stadig var studerende. På vores fabrik laver vi det om til et super moderne 15 mm plankegulv med Q-Loc superclick system, der leveres i faldende bredder og længder præcis som naturen har skabt det. Det er da fantastisk! Overflader Også på overflader ser vi en trend, der peger i retning af det mere naturlige. Igennem de senere år har der været en tendens til, at flere og flere gulve skulle leveres færdig lakerede, således at gulvet var helt færdigt når det var blevet lagt og således ikke skulle efterbehandles. Det er ved at ændre sig, og vi mærker dagligt, at vores kunder i højere grad efterspørger et olieret gulv, der fremhæver træets farver og struktur langt mere, end en lakering gør. Fænomenet med olierede gulve fremfor lakerede gør sig for alvor Fortsættes næste side

6 6 Fortsat fra forrige side gældende, hvis der har været en arkitekt inde over projektet, for de vil især gerne fremhæve træets oprindelige glød. Det skal vi dog ikke være så kede af, for selvom et olieret gulv kræver lidt efterbehandling, når det er lagt, så er det stadig nemt at holde på den lange bane. Kort fortalt kan man sige, at fordelen ved et lakeret gulv er, at når gulvet er lagt, så er det færdigt, og du skal ikke bekymre dig om andet end at nyde dit nye gulv. Det er ligeledes nemt at gøre rent, og spilder du et glas vin eller lidt sodavand på gulvet, er det nemt lige at tørre op. Det er det, fordi du med lakken har en fuldstændig tæt overflade, der ikke tillader væsker at trænge igennem denne overflade. Ulempen med en lakering kommer i det tilfælde, at denne overflade bliver brudt, og det kan faktisk ske nemmere, end man umiddelbart skulle tro. F.eks. hvis man taber en spids eller tung genstand ned på gulvet, eller hvis børnene leger med deres legetøj og dermed laver mærker i gulvet. Det sted, hvor lakken bliver brudt, det være sig på et enkelt sted eller på dagligdags gangarealer, vil med tiden blive sort og trist at se på, fordi man slider igennem lakken og tilfører gulvet snavs og fugt. Når det er sket, er den eneste mulighed at slibe hele gulvet ned og lakere på ny, hvilket dels er besværligt og dels heller ikke omkostningsfrit. Som før nævnt er alternativet en olieret overflade, og den har bestemt også mange fordele, som man måske ikke lige tænker over i hvert fald ikke på den korte bane. Når et gulv leveres olieret fra Wiking Gulve, er det industrielt behandlet med olie, og selvom vi lægger alt det olie på, vi overhovedet kan, så kan man ikke mætte træet med olie på den måde. Derfor skal du, efter gulvet er lagt, efterbehandle dit gulv med yderligere en gang olie og mætte det helt op, inden du tager det i brug. Herefter anbefaler vi, at man vasker sit olierede gulv i en fed sæbeblanding med lidt olie i, således at man tilfører gulvet lidt olie i forbindelse med den daglige rengøring. Fordelen ved olie er helt klart, at det giver en diffusionsåben overflade, som gør, at man kan reparere på den ved evt. mærker og slitage. Og skulle gulvet på et tidspunkt blive slidt og træt at se på, så er det nemt at give det en gang olie igen, og derefter har du i princippet et nyt gulv. Det er lidt ligesom med en køkkenbordplade af træ den vil man jo også altid give olie og aldrig lak. Når køkkenbordpladen efter et stykke tid bliver slidt og træt at se på, så giver man den en gang olie, og pludselig bliver den som ny igen. Alt i alt er det et spørgsmål om temperament, om man skal vælge det ene eller det andet, men olien har klart de bedste egenskaber på den lange bane, idet man kan reparere på den. Nye overflader og farver En anden trend, som vi ser indenfor trægulve, er, at vi oplever flere og flere enkelte projekter, hvor der efterspørges farvede gulve. Det gør sig især gældende på egetræsgulve, hvor nogle gerne vil have både sorte, grå og røde gulve samt sågar nuancer af guld og sølv. Men især de grålige nuancer er populære for tiden, og det er helt klart en trend, som er kommet til Danmark fra udlandet, hvor den har været kendt i nogle år. I den forbindelse kan vi med stolthed nævne, at vi på Wiking Gulve leverer gulve i grålige nuancer til Carl Hansen & Søn, når de udstiller deres Wegner møbler rundt omkring i den store verden. Det er en trend, som vi værner meget om, og som vi hver dag gør vores ypperste for at leve op til, nemlig at vi i udlandet har et stærkt salgsargument, når vi fremhæver, at vores gulve er 100 % designed and made in Denmark! For at imødekomme denne efterspørgsel har vi i foråret/sommeren 2014 investeret i en helt ny linje på fabrikken i Roslev, som kan overfladebehandle vores gulve med Osmo hård voksolie. Denne overflade er stadig forholdsvis ukendt i Danmark, mens den har været kendt i frem for alt Tyskland i nogle år. Osmo hård voksolie er et gennemprøvet tysk produkt, som kort fortalt kombinerer egenskaberne ved både olie og lak i én og samme behandling. Det er kombinationen af hård voks og olie, som giver overfladen de egenskaber olien danner bunden og gløden, og den hårde voks danner et beskyttende lag, som hindrer væsker i at trænge ned i træet, men overfladen er stadig diffusionsåben, som man kender fra en traditionel oliebehandling. Det er i princippet den samme behandling, som man kender fra skisporten, nemlig at man smører sine ski med hård voks, for at de ikke hænger fast i underlaget. På samme måde behandler man nu sine gulve med hård voks, for at der ikke er noget, der hænger fast i gulvet. Det er helt sikkert en overflade, vi kommer til at stifte meget mere bekendtskab med også i private hjem. Nye træsorter / Jim Lyngvild Det skal ligeledes blive spændende at følge, hvorledes vores nye gulve fremstillet af dansk bøgetræ bliver modtaget, når de for alvor bliver vist i udvalgte butikker. Det er en serie gulve udviklet i tæt samarbejde med designikonet Jim Lyngvild. Jim har hentet inspiration til gulvene i det danske nationaltræ samt vikingernes fantastiske fornemmelse for at bygge imponerende langskibe og haller af træ. Specielt gulvet Bøg Ull opkaldt efter den utæmmede gud for natur og vintersport venter vi os en del af. Gulvet er på én gang elegant, men også råt og uforfinet og udstiller bøgetræets smukkeste karakter, med liv, kerne og ånd. Et fantastisk flot gulv især på lidt større gulvflader, hvor det rigtigt kommer til sin ret. Nybyggerne på TV2 Vores medvirken i TV2 programmet Nybyggerne skabte også lidt ekstra travlhed på fabrikken, og det har helt igennem været en positiv og anderledes oplevelse, som vi gør igen, når og hvis det bliver aktuelt. Programmet gav os en hel del omtale og øgede kendskabsgraden hos forbrugeren, og vi har siden programmets slutning etableret et samarbejde med vinderen af Nybyggerne, Anne Halskov, omkring udvikling af nye produkter. På fabrikken i Roslev nord for Skive arbejder vi dagligt for, at kvalitetstræer bliver til kvalitetsgulve, og et gulv fra Wiking Gulve er din garanti for et bæredygtigt gulv, der er til gavn og glæde i mange, mange år. Wiking Gulve dansk kvalitet der ses, føles og mærkes.

7 7 Det perfekte sommertag til hele året Plastmo har netop lanceret en sommernyhed, der vil glæde alle husejere, der overvejer en eksklusiv arkitektonisk overdækning, hvor der ikke stilles krav til isolering SunGlaze er navnet på den nye tagløsning til overdækning af terrasser, carporte, cykelskure, pool-områder, indgangspartier mv. SunGlaze er karakteriseret ved: Flot glasklar plade, ligner hærdet glas Vandtæt samling uden brug af silikone 4 mm polycarbonat plade Stor styrke over for sne- og vindbelastninger Enkel, hurtig og sikker montering Skjult skruefastgørelse Glaspladerne fås i røgfarvet og klar. De monteres hurtigt og nemt med tilhørende samleprofiler i aluminium. Kan enten monteres direkte på en ren spærkonstruktion med (c/c) 600 mm mellem spærene eller på en spærkonstruktion med tværgående lægter med 800 mm mellem lægterne. Tidens trend er mere lys Det nye eksklusive SunGlaze Tag fra Plastmo er en ud af mange Plastmo Tagløsninger. Fælles for alle Plastmo Tagløsninger er, at de har lysgennemgang. Plastmo mærker en stigende efterspørgsel efter lette tagløsninger, hvor sollyset kan komme igennem, fortæller marketingchef Peter Bøgvad. Folk vil have så meget lys ind i boligen som muligt, derfor er overdækninger og isolerende udestuetage med lysgennemgang meget populære. De røgfarvede og opalhvide tage giver desuden et meget blødt og behageligt lys, der gør dem velegnet til familiens mange aktiviteter og hyggestunder i ly for vejr og vind, mens de flotte glasklare plader lukker maksimalt lys igennem. Læs mere om Plastmo Tagløsninger på plastmo.dk

8 8 PEFC i byggeriet Ved at vælge PEFC certificeret træ til byggeriet har du vished for, at træet har oprindelse i bæredygtigt drevne skove, og at det er produceret med ansvar for både naturen og de sociale og økonomiske interesser og dermed er din garant for lovligt og bæredygtigt træ. Dette er, hvad enten det gælder konstruktionstræ, pladeprodukter, gulvtræ eller andre træbaserede produkter i byggeriet Samfundet stiller i højere og højere grad krav om brug af lovlige og bæredygtige materialer. Og det gælder særligt, når det drejer sig om træ og træbaserede produkter. Disse krav stilles nu i højere grad også i byggesektoren. Seneste skud på stammen er statens bindende krav til bæredygtigt træ til offentligt byggeri, der blev lanceret i oktober Men også i kommuner og regioner stilles der krav om bæredygtigt træ, ligesom flere og flere private bygherrer gør det samme. Brugen af bæredygtigt træ er ganske enkelt et markedsvilkår, som er kommet for at blive. Det forventes derfor, at der i fremtiden vil være en øget efterspørgsel på certificeret træ. Og dermed også på PEFC certificerede produkter. Værd at vide om PEFC PEFC er et globalt skovcertificeringssystem og er forkortelsen af Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes. PEFC er med over 258 millioner ha certificeret skov verdens største certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. PEFC arbejder for at fremme en bæredygtig skovdrift, som sikrer, at de produkter, der kommer fra skoven, både træ og andre træbaserede produkter, er produceret med respekt for både naturen og de sociale og økonomiske interesser. PEFC logoet på produkterne giver den enkelte forbruger mulighed for at identificere og vælge produkter fra bæredygtigt forvaltede skove. PEFC har valgt at være en paraply, der godkender nationale certificeringsordninger, som er tilpasset lokale forhold, behov og prioriteter. Det betyder dog ikke, at alt kan tillades. Ordningerne skal leve op til PEFC s bæredygtighedsnormer, som bygger på globalt anerkendte principper, guidelines og kriterier. Normerne betyder, at der stilles en lang række krav til skovdriften nu og i fremtiden, så skovene bevares, og det skal dokumenteres, at der tages både økonomiske, sociale og naturmæssige hensyn i driften. Hvad får man, når man køber et pefc produkt? Når du køber træ med PEFC mærket: støtter du en bæredygtig drift af verdens skove hjælper du med at beskytte skove til gavn for nuværende og kommende generationer hjælper du med at bekæmpe illegal hugst

9 9 Ordningen nyder opbakning fra en bred gruppe af interessenter. Sporbarhed og EUTR PEFC systemet stiller krav om, at træet skal kunne spores hele vejen gennem produktionskæden fra de certificerede skove gennem de forarbejdende led til forbrugeren. Derfor skal alle, der forarbejder eller forhandler PEFC certificeret træ og produkter, have et sporbarhedscertifikat for, at træet eller træproduktet kan sælges videre som certificeret. Ved en sporbarhedscertificering dokumenterer virksomheden, at den har styr på flowet af materialer gennem produktionsprocessen, og at der er fastsat procedurer for, hvordan certificeret materiale håndteres. Samtidig skal virksomheden sikre en række oplysninger om det materiale, de køber, og videregive en række oplysninger til deres kunder. En PEFC sporbarhedscertificering er ligeledes en effektiv metode til at sikre overholdelse af kravene i EU s tømmerforordning (EUTR), som forbyder ulovligt fældet træ og træprodukter i EU. Tømmerforordningens krav er netop indarbejdet i PEFC s sporbarhedsstandard. Hvordan kan jeg se, at et produkt er PEFC certificeret? Hvis virksomheden har PEFC certificerede produkter med et PEFC logo, har du mulighed for at finde producenten/ sælgeren af produktet og tjekke gyldigheden af deres logolicens. Dette kan gøres i PEFC s online register på dk. Et produkt kan også være PEFC certificeret, selvom det ikke er mærket med et PEFC logo. Det vil typisk være tilfældet, når der er tale om byggematerialer eller halvfabrikata o. lign. I dette tilfælde skal leverandørens PEFC licensnummer fremgå af faktura og /eller ordrebekræftelse, og det skal være tydeligt at identificere, hvilke dele af leverancen der er certificeret. Koster ikke mere udbuddet er stort Man hører ofte, at certificeret træ koster mere end almindeligt træ. Skulle det være tilfældet for træ til byggeriet, så er det den berømte undtagelse, der bekræfter reglen. For PEFC certificeret konstruktionstræ koster ofte ikke mere end almindeligt træ. PEFC certificeret konstruktionstræ kommer typisk fra danske skove eller fra skove i vores nærmeste nabolande, hvor udbuddet af certificeret træ er stort. Gør din viden gældende Byggebranchen er den største aftager af træprodukter. Det betyder, at sektoren har en enorm indflydelse på efterspørgslen af træ. Som trælastfolk er det muligt at bidrage til at fremme brugen af bæredygtige materialer i byggeriet ved at fortælle om sin viden om PEFC og opfordre til brugen af certificeret træ. Dette giver et klart signal til markedet om, at kun træ fra lovlige, dokumenterbart bæredygtigt forvaltede skove er acceptabelt. Tillige vil brugen af certificeret træ sikre, at lovgivningsmæssige foranstaltninger, såsom EU-tømmerforordningen (EUTR), overholdes. Trælastfolk har således mulighed for, som en væsentlig spiller på markedet, at skabe opmærksomhed omkring bæredygtigt træ til byggeriet. Fordele ved PEFC i byggeriet i punkter: Æstetik et organisk materiale, der ser fantastisk ud til mange forskellige former for interiør og eksteriør. Fleksibelt et unikt materiale, der er enkelt og let at designe og forstå. Det er også vedvarende og kan genbruges. Forsyning et stort udvalg af nåletræ og løvtræ fra hele verden, der kan give din ordning en unik løsning. Bredt tilgængeligt fra et omfattende netværk af forhandlere og leverandører. Ansvarlighed en troværdig og robust sporbarhed fra skoven til slutbrugeren. PEFC har over 258 mio. hektar certificerede skove i 33 lande, hvilket gør det til verdens største skovcertificeringssystem. PEFC certificerede materialer accepteres af offentlige indkøbspolitikker på verdensplan. Bæredygtighed en enkel og effektiv måde at opnå CO2-neutrale bygninger, der er anerkendt af Green Building Council i hele verden.

10 14 10 FUT Erhvervsklub TRÆLAST annonce /12/06 12:48 Side 1 Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge... A/S Rold Skov Savværk Har du også kastet din kærlighed på byggebranchen? Mange medarbejdere i byggebranchen starter deres erhvervsmæssige karriere her og kommer igen flere gange i løbet af karrieren for at efteruddanne sig. Business College Syd er smukt belligende i Mommark ved skov og strand. I perioden var det ØK s kursusejendom,og charmerende detaljer vidner stadig om den tid. Det giver en helt speciel atmosfære. Den kan ikke beskrives, den skal opleves! Vi tager naturligvis udgangspunkt i dit og din virksomheds behov, når vi tilrettelægger kurserne, så det du lærer bliver direkte anvendeligt i virksomheden. Gennem vores tætte samarbejde med branchen sikrer vi at have Danmarksvej 9 fingeren på pulsen, og vi afholder blandt andet kurser i DK-9670 Løgstør Tlf. Salg LedelseFax Teambuilding Coaching Space Management Økonomi Logistik Indretning Produkter PROJEKTAFD.: Europavej Sdr. Felding Tlf Fax PÅ DIN SIDE! Mommarkvej Sydals Tel TIMPLY Timber and Plywood Trading Company Kaj Lykkesvej Faaborg - Denmark T: F: CVR: DK Her kunne DIT logo være..!

11 Södra Timber A/S Frydenborgvej 27 K DK Hillerød t f bakker op om FUT Leverandør af Peetz-serien: Få mere information hos Jesper Hedensted, tlf PLUS XTERIØR PRECOLL LARIX CEDER SIOO Sundt indeklima med ludbehandlet loft Flot og færdigmalet træbeklædning Miljøvenlig træimprægnering Byg hvad du vil med sibirisk lærk Byg eksklusivt og stilfuldt med ceder Miljørigtig, lys træbeskyttelse Niels Ulrich Pedersen A/S Vi leverer også: C-18/C-24 konstruktionstræ. Reglar. T-1 lægter. 1 på 2 beklædning. Fuldt trykimprægneringsprogram. Traditionel trælast. Brandbeskyttelse (Woodsafe) af diverse træsorter. SodraTELE-okt09.indd 1 20/11/ FORLAG REKLAME WEB Roslev Trælast A/S Thorup Tømmerhandel ApS Thistedvej Tlf

12 12 Alle spørger til båldomen Det var mere end en god ide, da tømreren, kokken og chefen sad omkring bålet og opfandt båldomen. Den har gjort XL-Byg Tømmergården kendt af alle og enhver fra Give til Ribe og helt over til det amerikanske militær Af Johannes H. Nørgård De havde snakket om den i flere år, og nu gjorde de det igen. En sommerdag sidste år, hvor lederen af XL-Byg Tømmergården Ole Stubbe og tømrer og snedker Carsten Shayar sad og hyggede omkring bålet, mens bror Jønne lavede mad til dem over den åbne ild. Ideen om båldomen. Luksusbålstedet i den isolerede trækuppel, hvor man kan sidde i rundkreds og se ind i de gyldne flammer, uanset om det er regn, rusk eller slud udenfor. - Jeg er selv tømrer og snedkeruddannet og ærgrer mig tit over udviklingen, hvor de gamle håndværksdyder glider mere og mere ud. Denne her ide er båret af det gode håndværk. Carsten kunne lave den. Jeg havde pladsen, materialerne, forbindelser og salgskanaler, og Jønne, som lever af at lave madeventer, var fyldt med gode ideer til, hvordan den kunne bruges, så det var for oplagt det måtte prøves, fortæller Ole Stubbe. Store muligheder Herefter gik arbejdet i gang i hallen hos Tømmergården. En model blev bygget, konstruktionen testet og detaljer finpudset. Den første skulle bygges på 65 m2 og have plads til 50 mennesker. I grantræ, der var skåret til og samlet i buer, som giver en stærkere konstruktion, end hvis det havde været dampet og bukket. Samtidig skulle den være transportabel og let at samle på tre timer. Det åbnede nemlig døren for et stort marked med alt fra spejdere på tur, fester, firma-eventer til campingpladser og institutioner. - Men også private med en skøn naturgrund, de ikke må bygge på. Når båldomen er transportabel, er den at betragte som et telt, som du kan sætte op, lige hvor du vil. Isoleringen gør, at den kan bruges året rundt, og så er der samtidig en fantastisk akustik og hygge inde i sådan en kuppel. Helt klart også et pr-stunt Ole Stubbe lægger da heller ikke skjul på, at ideen også var mere end oplagt til at få skabt synlighed omkring XL-Byg Tømmergården. - Det vigtigste for mig var da, at det samtidig var en spændende og sjov historie, der gjorde os synlige. Ja så det var da i den grad også et pr-stunt, hvor vi får vist, at man kan bruge vores materialer på en sjov måde. Det er jo sådan, markedsføring er i dag, du prøver at gøre dig synlig ved at gøre noget utraditionelt, og hvis ideen er god nok, så kommer journalisterne og den gratis omtale helt af sig selv. XL-Byg Tømmergården skubbede da også en hel del til festlighederne selv. Den 5. oktober inviterede de hele byen til rejsegilde på båldomen, hvor der blev budt på brunch med spejlæg, pølser og ristede kartofler. Sidst i november, da domen stod færdig ude på pladsen, var der

13 13 officiel åbning, hvor der var bål i domen, og hvor Jønne serverede gammel nordisk mad som hummersuppe og skaldyrsuppe fulgt op af musik og samvær omkring bålet. 7. december var der event med Joan Ørting, og de sidste to uger op til jul fik båldomen den bedste reklameplads, nogen kan drømme om. Lige midt på torvet i Give, hvor den lagde rum til forskellige arrangementer. Deriblandt Tømmergårdens eget, hvor folk kunne komme forbi, termografere domen og få en snak om, hvad de vil have termograferet i deres eget hus. Julefrokost midt i en orkan Sidste års julefrokost for håndværkerkunderne foregik også i båldomen. Den var dog tæt på at blive aflyst, fordi DMI havde varslet en orkan. - Men vi besluttede, at gik det galt, kunne vi altid trække ind i hallen, siger Ole Stubbe med et grin. Sådan skulle det imidlertid ikke gå. Orkanen kom ganske rigtigt først på eftermiddagen, men det var taget på hallen, der blæste af og fløj rundt alle vegne. Så håndværkerne blev bænket inde i domen. Menuen stod på mad lavet over bål, suppe på kammuslinger, lam og okse, smoked ost og laks. Det blev en mægtig eftermiddag for de lidt over 30 håndværkere, hvor ingen lagde mærke til orkanen, der rasede udenfor. På grund af dens kuppelfacon er der nemlig ingen steder, vinden kan få fat. Det har det amerikanske militær også fået øjnene op for. Via en canadier, der tilfældigt kom forbi og så domen, har de nu fået en henvendelse. - De har spurgt, om vi ikke kunne lave en endnu lettere model i glasfiber, som kan fragtes af sted på muldyr og samles i et kriseområde. De har nemlig problemer med deres felthospitaler, hvor teltene har svært ved at holde. Giver arbejde lokalt Båldomen, som ellers har stået på tømmerpladsen ude ved landevejen, er nu rykket ned til Kammerslusen ved Ribe. Men den har også bevist sit værd. Der har været besøg fra både Norge, Sverige, Canada og USA af nysgerrige, der vil se værket. Ud over alle de lokale og andre forbipasserende, der lige er kommet forbi. - Så er folk kommet herind og har spurgt til, hvad i alverden det er, og så har de kigget sig omkring. Det har virkelig været noget, folk har lagt mærke til. De synes, det er sjovt og spændende. Faktisk har vi kun fået positive reaktioner. Men den slags bliver jo ikke ved, og så er det jo også meningen, at den skal sættes i produktion og sælges gennem XL-Byg Tømmergården. Men ikke af Carsten, han har bare patentet. Prisen kommer efter planen til at lande på cirka kroner pr. m2. - Vores idé er at lade lokale håndværkere, som er interesserede, stå for det. Og flere har allerede meldt sig, for så er der noget arbejde, de kan gå og hygge sig med på værkstedet om vinteren, når der alligevel ikke er så meget andet at lave. Men det har vel også kostet både i timer og materialer? - Selvfølgelig, der blev godt nok stegt mange bøffer, da bålet skulle udvikles med det rette træk (griner). Men projektet har været helt fantastisk. En udfordring for alle, der har skabt så meget glæde og energi. Samtidig er der en stor interesse for at få en båldome, og vi har fået rigtig meget opmærksomhed, så det har på alle leder været en stor succes.

14 14 FUT Jobbank skal tiltrække unge til For første gang er byggevarebranchen gået sammen om at lave en fælles jobbank, hvor interesserede kandidater kan se alle jobopslag i branchen et sted. Lanceringen af jobbanken sammen med foreningens nye hjemmeside vil være med til at øge interessen for og antallet af jobansøgninger fra unge til en branche, hvor der er stor mangel på kvalificeret arbejdskraft FUTs mission er at blive forankret som hele branchens fælles netværksplatform. Jobbanken på skal være med til at give medlemmerne mulighed for at søge job og give branchens forretninger mulighed for at finde kvalificeret arbejdskraft. Formålet med initiativerne er at øge unges kendskab til branchen og gøre det lettere at se, hvilke karrieremuligheder der er inden for byggevarebranchen på kort og lang sigt. På længere sigt er det ambitionen at skabe en fælles platform for branchens yngre medlemmer. Derfor har FUT også intensiveret indsatsen på de sociale medier Facebook og LinkedIn hvor branchen tidligere har været meget anonym. - For os gælder det om at være synlige hele tiden, så vi får branded vores navn, siger HR-chef Morten Elbro, SILVAN Kæden, som tager imod det nye initiativ med kyshånd. - Vores branche kan måske virke lidt støvet for de unge, og netop derfor gælder det om, at vi hele tiden signalerer, at vi er en moderne virksomhed, hvor der er rummelighed og højt til loftet, og at man her har indflydelse på sit daglige arbejde og masser af muligheder for en videre karriere. Vores branche er ikke støvet, men den er heller ikke sexet, så den er måske ikke det første, unge mennesker lige tænker på, når de søger nyt job. Det skal vi alle sammen være med til at lave om på og det kan vi gennem denne kanal. Lanceringen af hjemmesiden og jobbanken sker i forlængelse af den generelle image-kampagne, Danske Byggecentre gennemførte i løbet af 2013 og Temaet for denne kampagne er således også at skabe mere synlighed omkring mulighederne i byggevarebranchen og medlemmernes betydning for håndværkere og dansk byggeri. Her prøver FUT at støtte op med den branchespecifikke jobbank, således branchens forretninger nemmere kan positionere sig i kampen for de bedste medarbejdere. Palle Thomsen, adm. direktør fra Danske Byggecentre udtaler: - Vi har brug for al den støtte, vi kan få, til vores imagekampagne. Vi ønsker at gøre branchen attraktiv og dermed tiltrække de stærke unge. Vi får i den nærmeste fremtid brug for flere ansatte i branchen, og derved har vi brug for stærke kanaler, hvor vores medlemmer kan positionere sig over for de unge. Med Jobbanken håber FUT at kunne samle forretningernes jobopslag på tværs af branchen, således medlemmerne ikke skal søge via 10 forskellige sider. Ambitionen er at samle alle forretningers jobopslag på én side, således at FUT s medlemmer og andre interessenter har hurtig adgang til jobsøgningen. Jobbanken er gratis for forretningerne og medlemmerne at anvende, da der mangler et sådan tilbud til FUT s medlemmer, og det er ligeledes et forsøg på at skabe en berettigelse for FUT som forening og som branchens fælles netværksplatform i tråd med foreningens oprindelse og missionsgrundlag. FUTs missionsgrundlag blev dannet i 1950, hvor fremtidsudsigterne for unge trælastmænd ikke var de bedste. Det var ikke nær alle lærlinge, der kunne regne med fortsat beskæftigelse og uddannelse i branchen. Det var et privilegium at komme i lære i en tømmerhandel for en ung mand. Derfor blev der efter en stu-

15 15 byggevarebranchen FUT lancerer ny hjemmeside Kære medlem I forbindelse med lanceringen af Jobbanken har vi i FUT samtidig fået udviklet en ny hjemmeside. Vi har valgt at få den nye hjemmeside in-house, hvilket gør det muligt for FUT selv at lægge relevante nyheder op i stedet for at få et bureau til det. Det gør, at vi hurtigere kan få kommunikationen ud til dig, så snart der er en relevant nyhed, der vedrører dig. Det, at vi får hjemmesiden in-house, gør også, at vi kan få minimeret vores omkostninger til PR, således vi kan bruge dine penge til arrangementer, der vil gavne dig, i stedet for, at midlerne går til driftsomkostninger. dietur til et savværk i Boxholm, Sverige, i 1950, dannet en forening, der i dag er kendt som FUT. For de danske praktikanter blev samværet med kollegerne i Boxholm en positiv oplevelse man udvekslede erfaringer og diskuterede brancheforhold, som kun trælastmænd kan det. Det har siden 1950 været foreningens mission at skabe en forening, hvor man kan hjælpe unge trælastmænd og -kvinder i trange tider. Derfor ser FUT jobbanken som et initiativ, der skal støtte op om denne mission. Hjemmesiden er et led i vores nye kommunikationsstrategi, der fokuserer på hurtig kommunikation til dig og vores andre medlemmer. Hjemmesiden skal sammen med indsatsen på facebook og linked-in være med til at sætte øget fokus på branchen og på de muligheder, du har som vores medlem. Kærlig hilsen Bestyrelsen i FUT

16 16 Ny måde at handle på i byggevarebranchen I Danske Byggecentre glæder de sig over lancering af Ivarssons bygshop, der vil optimere B2B handel imellem byggecenter og leverandør. Danske Byggecentres direktør Palle Thomsen ser frem til, at branchen tager et skridt den rigtige retning i trit med den teknologiske udvikling og dens muligheder. - Nu er varebestilleren ikke afhængig af at sidde i byggecenteret for at afgive en elektronisk ordre, han kan reelt sidde i Barcelona og bestille via bygshoppen, der samtidig giver ham en ordrebekræftelse, så han er sikker på, at varen kommer frem til sit byggecenter. Fremtiden er mobil, da vi alle render rundt med smartphones, tablets, computere osv. Derfor er en investering i bygshoppen helt nærliggende at foretage. bygshoppen er ikke en erstatning til den nuværende brancheløsning, som er EDI Electronic Data Interchange. byg- Shoppen skal nærmere ses som et supplement. I Ivarssons bygshop kan man bestille de samme varer som ved EDI, men det giver varebestilleren mulighed for at få de rigtige enheder oplyst, blive mindet om fejl ved bestillingen, og han kan samtidig søge på varen for at få yderligere produktinfo, hvilket giver ham en service, han ikke får ved EDI. Nu går Ivarsson forrest i byggevarebranchen og lancerer deres nye B2B Webshop, som er udviklet af Logodan i samarbejde med byg-e. Der er her tale om en ny banebrydende løsning, der skal sikre et forhøjet serviceniveau overfor alle byggecentre, der ønsker at handle med Ivarsson Med ambitionerne på det rette sted har Ivarsson valgt at investere i en ny webshopløsning bygshop, der skal højne serviceniveauet og skabe merværdi for deres kunder. - Ivarsson bygshop er en løsning, som er integreret hele vejen ind til kundernes system, således der ikke er dobbelt indtastning, når der skal bestilles varer, siger salgsdirektør Kasper Bregendahl og fortsætter: - Kunderne kan dog stadig bestille, hvis de ikke har integrationen i deres system. Den teknologiske udvikling løber stærkt, og man kan bestille varer alle ste- der fra i dag, så længe du har en internetforbindelse. En investering i byg-e s byg- Shop var derfor nærliggende at foretage for Ivarsson. - Med en funktionalitet og overskuelighed har Ivarssons webshop potentiale til at kunne sikre brugerne af shoppen en hurtig og nem bestillingsportal. Alle faser af shoppens muligheder er nøje tilpasset, hvilket giver en effektiv bestillingsform, der både er Ivarsson og brugerne af shoppen til gavn, siger Jacob S. Gudmann fra 10-4 trælast- og byggecenter, som har været testpilot under udviklingen af bygshoppen. Med denne investering har Ivarsson taget et skridt i den rigtige retning i forhold til den teknologiske udvikling og er nu konkurrencedygtig og klar til at stå imod fremtidens udfordringer inden for e-handel. Vil du vide mere om fordelene ved bygshoppen, så gå ind på dk eller kontakt Stephan Schytt Thomsen, marketingansvarlig hos byg-e på Har du deciderede spørgsmål til Ivarssons bygshop, kan du henvende dig til Henrik Selvejer, marketingchef hos Ivarsson på

17 17 Studietur til Riga Baltikums Perle Program*: Dag 1 mandag den 6. oktober Kl. 08:05 Afgang fra Københavns lufthavn Kl. 10:40 Ankomst Riga Lufthavn Afgang til hotel Check-in Kl. 12:30-13:30 Kvist Møbler krydsfinér produktion Kl. 18:00 Aftensmad på Middelalder Restaurant Kl. 19:30 Afgang til Arena Riga Kl. 20:00 Dinamo Minsk Dinamo Riga Kl. 22:00 Afgang til hotel Kl Fri leg Rejser du med FUT til Letlands hovedstad, Riga, møder du en dynamisk by, der værner om sin historie og har blikket rettet mod nye og spændende tider. Riga byder bl.a. på grønne parker, museer, kunstgallerier, smukke kirker, farverige markeder, trendy caféer, hyggelige barer og meget mere. Arkitektonisk er Riga også en sand perle. Så tag med FUT til Riga, hvor turen står på faglige arrangementer, ishockeykamp og sightseeing i Riga. De faglige arrangementer byder blandt andet på et besøg hos Kvist Møblers krydsfinérfabrik, hvor vi ser produktionen fra start til slut. Ydermere byder turen på en udflugt til Pindstrup Mosebrugs produktion og en tur på den danske ambassade i Letland. På ambassaden vil ambassadør Per Carlsen holde foredrag om, hvad det vil sige at være diplomat i Letland. Per Carlsen kommer også ind på hans tid som ambassadør i det gamle Sovjetunionen, hvor spionerne stod på hvert et gadehjørne. Dag 2 tirsdag den 7. oktober Kl. 09:30 Afgang til Pindstrup Mosebrug Produktion Kl Afgang til Riga Centrum Kl :30 Frokost på Restaurant Burkans Kl. 16:00-18:30 Sightseeing Kl. 19:00 Aftensmad på Kiwi Kl. 21:00 Pubcrawl Dag 3 onsdag den 8. oktober 07:15 Afgang til Riga Lufthavn 09:40: Afgang til Københavns Lufthavn Pris: 2798 kr * Turens program er udarbejdet med forbehold for ændringer. Seneste tilmelding er den 22. september 2014, men vi ser helst, at I booker plads på turen hurtigst muligt af hensyn til flybilletter. Bemærk: Begrænset antal. Meld jer turen på

18 18 Konkurrence: Vind arbejdstøj Følg konkurrencen på Facebook... Vi har her bedt tre af vores erhvervsklubmedlemmer, som alle beskæftiger sig inden for arbejdsbeklædning, om at give deres bud på, hvordan de mener, den moderne håndværker skal se ud i dag. Husk at du kan stemme på, hvilken du synes bedst om og vinde fede præmier fra èn af de tre leverandører. Konkurrencen foregår på vores Facebook-side, hvor du kan læse mere om, hvad du skal gøre for at deltage. Fristads Kansas bringer arbejdstøj op i en højere liga Med en opdatering af håndværkerserien Gen Y giver Fristads Kansas håndværkerne de bedste forudsætninger for at yde det maksimale inden for deres felt. Og et konstant fokus på udvikling og komfort skal fastholde virksomhedens position som førende på markedet for performancetøj til håndværkere En cykelrytter sætter ingen nye rekorder på en gammel havelåge, og en sprinter kommer næppe først i mål i et standard joggingsæt. I dag kræver særlige præstationer særligt udstyr, og det er den filosofi, der ligger bag Fristads Kansas innovative udvikling af arbejdstøj til håndværkere. - For håndværkere som for sportsfolk og andre, der skal yde noget, gælder, at de har brug for tøj, de kan bevæge sig frit i. De skal ikke være begrænset af design og materialer, fortæller Pernille Stage, marketingchef i Kwintet Denmark, der fører mærket Fristads Kansas. Hun peger på, at performancekulturen i den grad har bidt sig fast som en tendens i tiden. - Og det giver altså rigtig god mening at udstyre medarbejderne med noget ordentligt arbejdstøj. Vores jakke med Gore-tex er ikke den billigste, men til gengæld kan man spørge sig selv, om det i sidste ende ikke vil være dyrere, hvis medarbejderen bliver nødt til at gå hjem efter en halv arbejdsdag, fordi han er blevet gennemblødt til skindet på grund af utilstrækkeligt overtøj, påpeger Pernille Stage. Komfort, funktionalitet og mode I Fristads Kansas ligger der et vedvarende udviklingsarbejde i at producere arbejdstøj, hvor komfort og funktionalitet går op i en højere enhed. Senest har virksomheden opdateret Gen Y-linjen med netop komforten for øje. Og så gør det jo heller ikke noget, at linjen er stærkt inspireret af sport-fashion verdenen, så man også føler sig godt tilpas ved tøjets udseende og pasform. Håndværkere i dag har en åbenlys forventning til slidstyrke og et hensigtsmæssigt design af eksempelvis lynlåse, placering af lommer og forstærkninger af tøjet på strategiske steder. Men de skal også kunne bevæge sig i tøjet uden at tænke på, om en bestemt arbejdsstilling betyder, at bukserne ryger ned omkring ballerne. Tøjet skal bare sidde, og der skal være tænkt over detaljerne, så håndværkeren ikke behøver bekymre sig om det, fortæller Pernille Stage: Præmie: GEN Y håndværkerbuks med cocona skjorte Som på billedet. - Og i vores klassiske Kansas termovest har vi for eksempel en nyrebeskytter, der betyder, at man er varm over lænden, og det gør, at man ikke er så udsat for at få hold i ryggen, hvis man laver et forkert vrid.

19 19 Mascot Fremtidens arbejdstøj er smart med retrotendenser og bæredygtighed Håndværkere er first movers, hvad angår nyt værktøj, nye gadgets og i særdeleshed nyt arbejdstøj. Og når moden går fra gadedrengelooket med street wear og baggy bukser til et mere retro-uniform-agtigt look tilpasset fremtiden med en masse nye features, så er håndværkerne de første til at tage fra. Derfor er fremtidens håndværker lige nu tilbage i de traditionelle farver med et twist (en mørkere, mere tidssvarende marine, antracitgrå og kaki). Hvad der ikke er traditionelt, er den sublime bevægelsesfrihed og alle de nye features, som er tilpasset nutidens håndværker og hans vaner, bevægelsesmønstre og nye værktøjer. Vi ved fra field tests, hvordan han bruger fx sin smart phone, og vi har givet ham lommer, den nemt kan passe ned i uanset om den har håndværkercover eller ej. Der er lommer til alt hans værktøj og en velsiddende pasform uanset kropsbygning. Men trods det moderne look og de smarte features indeholder bukserne også et stykke historie. For det første er der indsat et stykke aflangt stof en slags kile hele vejen op på indersiden af benene og i skridtet, så der ikke er gene- rende syninger, og det giver en fantastisk bevægelsesfrihed. Det er en gammel feature fra bukser til hesteridende cowboys, der er vakt til live og videreudviklet. Det samme er selve vævemetoden, cavalry twill, som oprindeligt blev anvendt til britiske militæruniformer især til militær på hesteryg. Den blev dengang som nu valgt, fordi den er smart og slidstærk. En af de moderne ting er brugen af Tencel i arbejdstøjet. Tencel er en naturlig, regenereret fiber, udvundet fra eukalyptustræer 100 % biologisk nedbrydeligt. Tøj med Tencel virker kølende og er ekstremt fugtabsorberende - Tencel er 50 % mere absorberende end bomuld. MASCOT anvender som den første arbejdstøjsproducent Tencel til arbejdsbeklædning, mens det har været brugt til tøj til elitesportsudøvere i mange år. Blandet med polyester giver Tencel en meget robust metervare. Med andre ord er fremtidens arbejdstøj ikke alene velsiddende og med alle nødvendige lommer og detaljer. Det er også skabt som modetøj med brug af retrotendenser. Tilsat lidt bæredygtige fibre via Tencel og en unik slidstyrke, så har du fremtidens arbejdstøj i MASCOT UNIQUE-serien. Præmie: MASCOT Erfurt Buks MASCOT Frankfurt Pilotjakke MASCOT Bottrop Poloshirt Som på billedet. TIP 3 RIGTIGE MED FUT OG VIND BIOGRAFBILLETTER! F-Engel Den moderne håndværker Den moderne håndværker har sagt farvel til den traditionelle arbejdsuniform og vil i dag gerne have et look med mere personlig stil dog uden at gå på kompromis med kvalitet og funktionalitet. Nutidens håndværkere er moderne, bevidste, nytænkende og har en faglig stolthed og alt dette skal gerne afspejle sig i det tøj, som de har på. Vores serier fra f.eks. Explore og Tech Zone lever fuldt ud op til disse krav og gør derfor en forskel, når der skal udføres et godt stykke arbejde. Præmie: Heldragt fra Explore Som på billedet. På kan du tippe 3 rigtige og deltage i konkurrencen om 3 x 2 bio-billetter + popcorn og sodavand! Sidste frist for svar er fredag den 16. januar 2015 Vinderne af sidste runde: Michael Steenbjerg Jens Kruuse Nikolaj Hansen

20 Afsender: FUT c/o Danske Byggecentre Egebækgård Egebækvej Nærum Abn.tlf Aktiviteter Studietur til Riga Generalforsamling 2014 Dato Deadline Kontakt Stephan Thomsen tlf Bo Grønfeldt tlf Bestyrelse arbejder på følgende spændende arrangementer: Bowlingtur Premier League fodboldkamp Faglig biograftur FUT-blad nr. 1/2015 udkommer i februar 2015 Ansvarshavende redaktør: Mikkel Skou. Produktion: Odsgard A/S. Oplag: eks. Fotos: Dreamstime.com: Bukitdamansara. Forsidefoto: JAN DAGØ/Polfoto. Illustration: NIC. Arrangement

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ Plankegulve fra Wiking Gulve er din garanti for kvalitet skabt i hele værdikæden fra den omhyggelige udvælgelse af de enkelte træer til forarbejdning og produktion, hvor vi

Læs mere

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood 2 www.sodra.dk Ægte trægulve vokser på træerne SÖDRA HAR RØDDER I DE SVENSKE SKOVE. BOGSTAVELIG TALT. TRÆ ER ET NATURLIGT BYGGEMATERIALE, BRUGT GENNEM

Læs mere

GULVE - et naturligt valg

GULVE - et naturligt valg GULVE - et naturligt valg A natural choice by moland - blik for nye muligheder Gulve, mærket med FSC, viser, at produktet støtter bære dygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSC s regler.

Læs mere

GULVE - et naturligt valg

GULVE - et naturligt valg GULVE - et naturligt valg A natural choice by moland - blik for nye muligheder Gulve, mærket med FSC, viser, at produktet støtter bære dygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSC s regler.

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Dagens program 13.00-13.15: Kaffe og registrering 13.15-13.25: Velkomst ved 13.25-13.45: Introduktion til og FSC-ordningen 13.45-14:05:

Læs mere

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN OMTANKE FOR MILJØET med døre fra JELD-WEN Menneske & natur "I dag er vi ansvarlige for i morgen" Jens Bach Mortensen, CEO JELD-WEN Europe Omhu for det vigtigste Vores liv: Vores nærmeste, vores hjem og

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

H O L D B A R T HÅNDVÆRK A N N O

H O L D B A R T HÅNDVÆRK A N N O H O L D B A R T HÅNDVÆRK A N N O 1 9 6 7 ATBO REOLEN ER EN DANSK MØBELKLASSIKER Fremstillet efter solid, dansk snedkertradition og med utallige kombinationsmuligheder. Reolen er stilren og klassisk i sit

Læs mere

Cappello Salonen er en del af min sjæl

Cappello Salonen er en del af min sjæl Cappello Salonen er en del af min sjæl Elisabeth Cappello har lagt al sin sjæl og al sin personlighed i indretningen af sin nybyggede salon i Grenå. Og stilen er enkel men med et tvist, for Elisabeth har

Læs mere

BambusGulve. bæredygtige gulve

BambusGulve. bæredygtige gulve BambusGulve bæredygtige gulve 17 www.cinas.dk/morom Få prøver tilsendt til din hoveddør Bestil på www.holseogwibroe.dk/prøver eller scan QR-koden og bestil direkte fra din smartphone 2 Bambus Bambus er

Læs mere

Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv

Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv Hermed præsenteres på forsiden høsten af, hvad vi har beskæftiget os med i dansk i 6. klasse i den forløbne måned, for jeg er som dansklærer umådelig stolt

Læs mere

nyt nordisk landkøkken FORM 12 FORM 12

nyt nordisk landkøkken FORM 12 FORM 12 nyt nordisk landkøkken FORM 12 FORM 12 DANSK DESIGN I SNEDKER KVALITET NYT NORDISK LANDKØKKEN FORM 12 NYT NORDISK LANDKØKKEN DANSK DESIGN I SNEDKER KVALITET Vi har klædt vores snedkerkøkkener i klassisk

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER. Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere. jyskeudestuer.dk

JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER. Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere. jyskeudestuer.dk KVALITET - Når det er bedst JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere jyskeudestuer.dk Inspiration Få naturen ind i dine egne stuer og forlæng sommeren! med

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN TAG ANSVAR FOR FREMTIDEN Som forbrugere i dagens Danmark er vi så privilegerede at have muligheden for at gøre en stor forskel for miljøet.

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

Fra skovens træer til dit gulv

Fra skovens træer til dit gulv Fra skovens træer til dit gulv 1 2 Primaplank - Eg m/ hvidpigmenteret olie el. matlak Eksklusiv EKO Primaplank med fasede sider 3 Primaplank - Ask m/ hvidpigmenteret olie el. matlak Primaplank - Eg m/

Læs mere

Dansk Gulvpleje. Professionel pleje af: - Gulvtæpper - Trægulve - Stengulve - Betongulve - Linoleum. Tæpper Flisegulv Nålefilt Profilgulv

Dansk Gulvpleje. Professionel pleje af: - Gulvtæpper - Trægulve - Stengulve - Betongulve - Linoleum. Tæpper Flisegulv Nålefilt Profilgulv Dansk Gulvpleje Tæpper Flisegulv Nålefilt Profilgulv Anti-Skrid Linoleum Stengulv Trægulv Professionel pleje af: - Gulvtæpper - Trægulve - Stengulve - Betongulve - Linoleum Dansk Gulvpleje Stenbukvej 65

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. i zink

Nyt fra din blikkenslager. i zink Nyt fra din blikkenslager GAVLE og tagrender i zink Blikkenslageren anbefaler NY gavl? - Den bedste løsning er i zink VMZ Stikfals VANDRET/ QUARTZ-ZINC Er du også en af de mange boligejere, som hellere

Læs mere

Made to move. L.Brador har opbygget et sortiment af arbejdsbukser, som er helt unikt. Kollektionen har vi døbt WorkMove

Made to move. L.Brador har opbygget et sortiment af arbejdsbukser, som er helt unikt. Kollektionen har vi døbt WorkMove Made to move L.Brador har opbygget et sortiment af arbejdsbukser, som er helt unikt. Kollektionen har vi døbt WorkMove At flytte grænserne har været en af vores ledestjerner længe. Det var næsten symbolsk,

Læs mere

Tree Hugger? FSC design award 2009

Tree Hugger? FSC design award 2009 Tree Hugger? FSC design award 2009 Vinder af FSC Design Award 2008 Jonas Pedersen arbejder på sin protype på værkstedet i Nicaragua konkurrenceoplæg FSC design award 2009 Har du tænkt over, at dine designs

Læs mere

CEMBRIT SKIFERTAG. Cembrit Skifertag. En smuk og tidløs løsning

CEMBRIT SKIFERTAG. Cembrit Skifertag. En smuk og tidløs løsning Cembrit Skifertag En smuk og tidløs løsning Cembrit 40 x 40 Diagonal Skifer Sortblå Enkelhed fremhæver bygningens arkitektur Med et skifertag i fibercement får du en tagløsning præget af elegance og enkelhed.

Læs mere

Overfladebehandling 1

Overfladebehandling 1 Overfladebehandling 1 Indhold: Introduktion... 3 Gulvbehandling, generelt... 3 Ludbehandling... 3 Sæbebehandling... 4 Oliebehandling... 4 Lakering... 5 Produkter til overfladebehandling... 5 Behandlingstyper:

Læs mere

Made in Denmark Made in Denmark

Made in Denmark Made in Denmark DK www.hwam.dk HWEM ER Made in Denmark Made in Denmark HVEM Made ER in HWAM? Denmark Eller Hwem er HWAM?, som vi siger på godt jysk. HWAM er én af Danmarks største producenter af arkitekttegnede og miljøvenlige

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Baggrund for idéoplæg. Vi har, i vores forslag, arbejdet ud fra at, holde fast i den historiske tråd om den smukke gamle by med Danernes kongesæde og Vikingernes

Læs mere

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN NÅR KUN FANTASTISK ER GODT NOK At skabe det perfekte for hver ny service på restauranten er blevet betydelig nemmere. Evolin er et helt nyt materiale, der kombinerer luksus

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Workwear. Designed to work.

Workwear. Designed to work. Workwear. Designed to work. Hi-Vis Premium Med stolthed kan vi præsentere vores premiumserie i Hi-Vis-segmentet Hi-Vis-tøjets primære formål er jo at være synligt. Vi har sørget for at gøre denne kollektion

Læs mere

Altantilbehør 2009. Eksklusive og slidstærke altanmøbler

Altantilbehør 2009. Eksklusive og slidstærke altanmøbler Altantilbehør 2009 Eksklusive og slidstærke altanmøbler 2 Altantilbehør version 2.0 2009 Et lille udsnit af Altantilbehør version 2.0 2009 3 en lang hverdag En altan kan anvendes til meget, arbejdsplads,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Trægulve af udsøgt dansk kvalitet, lavet efter stolte danske håndværkstraditioner

Trægulve af udsøgt dansk kvalitet, lavet efter stolte danske håndværkstraditioner Trægulve af udsøgt dansk kvalitet, lavet efter stolte danske håndværkstraditioner Et 3-lags lamelopbygget plankegulv fra Wiking Gulve Et massivt trægulv fra traditionsrige PA Savværk Indhold Danske trægulve

Læs mere

DANMARKS FILM AKADEMI. Ordinær generalforsamling 15. juni 2014

DANMARKS FILM AKADEMI. Ordinær generalforsamling 15. juni 2014 DANMARKS FILM AKADEMI Ordinær generalforsamling 15. juni 2014 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af revisor

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Skifer i fibercement. En smuk og tidløs løsning. www.cembrit.dk

Skifer i fibercement. En smuk og tidløs løsning. www.cembrit.dk Skifer i fibercement En smuk og tidløs løsning www.cembrit.dk Enkelhed fremhæver bygningens arkitektur Med et skifertag i fibercement får du en tagløsning præget af elegance og enkelhed. Du får et tag,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

HANS J. WEGNEr CH23. Et AF DE FØrStE MEStErVærkEr

HANS J. WEGNEr CH23. Et AF DE FØrStE MEStErVærkEr HANS J. WEGNEr CH23 Et AF DE FØrStE MEStErVærkEr CH23 ORGANISKE FORMER OG ELEGANTE DETALJER CH23 ÆSTETIK OG FUNKTION FORENET I ÉN STOL CH23 tog form i 1950 og var dermed blandt de første mesterværker,

Læs mere

Skifer i fibercement. En smuk og holdbar løsning.

Skifer i fibercement. En smuk og holdbar løsning. Skifer i fibercement En smuk og holdbar løsning www.cembrit.dk Enkelhed fremhæver bygningens arkitektur Med et skifertag i fibercement får du en tagløsning præget af elegance og enkelhed. Du får et tag,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

træplejesystem Gulvbehandling indendørs

træplejesystem Gulvbehandling indendørs træplejesystem Gulvbehandling indendørs Grund- og færdigoliering Vælg produkt Med Junckers GulvOlie plejer du ikke alene dit gulv på allerbedste måde, du tilfører også gulvet glød, dybde og slidstyrke

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

CH07 SKALSTOLEN Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Den berømte skalstol - skulpturel, trebenet og smuk.

CH07 SKALSTOLEN Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Den berømte skalstol - skulpturel, trebenet og smuk. CH07 SKALSTOLEN Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Den berømte skalstol - skulpturel, trebenet og smuk. Det svævende udtryk fremhæves af det vingeformede sæde og de buede ben. Stolen får ofte en fremtrædende

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Besøg Electrolux Showroom

Besøg Electrolux Showroom Besøg Electrolux Showroom masser af inspiration Åbent for alle Højt til loftet I Electrolux Showroom er der højt til loftet og masser af plads til dine drømme. Her kan du se, mærke og afprøve forskellen

Læs mere

Denne uge har stået på musik, dans, teater, håndværk i årets Musical.

Denne uge har stået på musik, dans, teater, håndværk i årets Musical. Hold øje - uge 45 Denne uge har stået på musik, dans, teater, håndværk i årets Musical. Zebraer, Ørne og Ulve har de sidste 3 uger arbejdet med temaet sociale medier. Onsdag formiddag var det BØF- børn,

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare. 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende

Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare. 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare 1. Velkomst Rigtig flot fremmøde af forældre. 2. Valg af referent & ordstyrer Referent: Michelle, ordstyrer: Elin 3. Præsentation af nye forældre/

Læs mere

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Ribe VikingeCenter VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Skoletjenesten Ribe VikingeCenter Tag dette undervisningsmateriale med, når I går rundt på Ribe VikingeCenter. I skal arbejde sammen i grupper

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

gruppen a natural choice!

gruppen a natural choice! Velkommen til vores verden gruppen a natural choice! Danmark Moland Byggevarer A/S er din kompetente samarbejdspartner i bygge branchen. Vi har til huse på havnen i Skive, og har altid kvalificerede medarbejdere

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

DESIGNEREN. Stolen er fremstillet i massivt træ og med lædersæde og -ryg.

DESIGNEREN. Stolen er fremstillet i massivt træ og med lædersæde og -ryg. KK47510 DEN RØDE STOL Design: Kaare Klint BESKRIVELSE Seriens første stol var Den røde stol i Large (1927), som blev skabt specielt til Designmuseum Danmarks forelæsningssal og præsenteret på den danske

Læs mere

BESKRIVELSE en klassisk smuk og let skulpturel spisestol Hans J. Wegner har designet Y-stolen til Carl Hansen & Søn i 1949 DESIGNEREN

BESKRIVELSE en klassisk smuk og let skulpturel spisestol Hans J. Wegner har designet Y-stolen til Carl Hansen & Søn i 1949 DESIGNEREN Y-STOLEN CH24 Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Y-stolen - en klassisk smuk og let skulpturel spisestol, som også er velegnet til bare at slappe af i. Ved hjælp af damp er rygbøjlen nænsomt bøjet, og

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Det vigtigste er begejstringen Modefrisøren i Tølløse

Det vigtigste er begejstringen Modefrisøren i Tølløse Det vigtigste er begejstringen Modefrisøren i Tølløse Michelle er kun 23 år, og endnu ikke færdiguddannet, men hun driver sin salon med stor ekspertise. Således har hun netop nyindrettet salonen i Tølløse,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC-certificering som redskab til at opfylde EU-tømmerforordningens Due Diligence -krav Morten Husted Brodde, Rådgivning og kommunikation Non-profit-organisation,

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre!

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre! Nyhedsbrev maj 2015 I disse nyhedsbreve kan du følge med i hvad der sker, ikke kun i det center hvor du kommer mest, men også i de andre Key2Fitness centre. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen

Læs mere

Kampagnebog til medarbejdere. Hvor der handles, der bygges

Kampagnebog til medarbejdere. Hvor der handles, der bygges Kampagnebog til medarbejdere Hvor der handles, der bygges 1 Nu skal støvet rystes af vingerne Der er mange ting, vi er rigtig gode til i alle de danske trælasthandler og byggemarkeder, men at vise flaget

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år.

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Et langt liv med tæpper Tekst og fotos: JAN ANDERSEN Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Erling Wiinstedt, 94, er æresmedlem af Selskabet for Orientalsk Tæppekunst og han driver trods sine høje

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Nytænkte løsninger til byggeindustrien

Nytænkte løsninger til byggeindustrien Nytænkte løsninger til byggeindustrien by Levering til aftalt tid og pris UPFRONT SOLUTIONS er unikke og nytænkte boligog konstruktionsløsninger til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Produktserien

Læs mere

ET HELT NATURLIGT VALG

ET HELT NATURLIGT VALG ET HELT NATURLIGT VALG DINE VALG PÅVIRKER MILJØET Som professionel bygherre har du stor påvirkningskraft i form af, hvilke styringsstrategier du anlægger for dine projekter. Dine valg af både leverandører

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere