Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker"

Transkript

1 Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012 en almindelig anmeldelse af Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER-kæden, jf. konkurrencelovens 12 b. Anmeldelsen var fuldstændig den 20. juni KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 1. Transaktionen Transaktionen indebærer, at Nordic Capital overtager SPORT-MASTER-kæden, herunder ca. 100 detailbutikker, samt ca.[ ] pct. af aktierne i kædeselskabet Sport Danmark A/S. De resterende ca. 6 butikker i Danmark samt 4 butikker på Færøerne og 1 butik på Grønland fortsætter indtil videre som kædebutikker [ ]. Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr Parterne og deres aktiviteter SPORT-MASTER-kæden er en landsdækkende kæde af selvstændige forhandlere inden for sportsartikler, dvs. beklædning, fodtøj og udstyr til sport og fritid. Sport Danmark A/S (herefter Sport Danmark ) er kædeselskab for SPORT-MASTER-butikkerne og står bl.a. for indkøb samt tilrettelæggelse af den overordnede markedsføring. Butikkerne ejes af fysiske eller juridiske personer, hvoraf mange tillige ejer aktier i Sport Danmark. Forholdet mellem butikkerne indbyrdes og Sport Danmark er reguleret i en samarbejdsaftale, der fastsætter rammer for butikkernes aktiviteter, herunder deltagelse i fælles indkøb og i markedsføringskampagner. Butikkerne har dog stadigt råderum til at tilrettelægge individuelle indkøb og markedsføring. Nordic Capital er en kapitalfond med fokus på fortrinsvis store og mellemstore virksomheder i særligt Europa og Norden. Nordic Capital har maj 2012 kontrollerende ejerandele i 25 porteføljeselskaber inden for en bred vifte af forskellige industrier. Den deltagende virksomhed i fusionen er Nordic Capital Fund VII, som er én af tre fonde i Nordic Capital. Købet sker gennem et nystiftet og tomt selskab, Sport

2 Nordic Holding ApS, der udelukkende er etableret med henblik på at erhverve SPORT-MASTER-butikkerne og aktierne i Sport Danmark. 3. Jurisdiktion Nordic Capital-koncernselskabernes samlede omsætning i Danmark udgjorde i 2011 ca. DKK [ ] millioner. Sport Danmarks omsætning i Danmark for 2011 var ca. DKK [ ] millioner. Den samlede omsætning i Danmark i 2011 for SPORT-MASTER-butikkerne, der forventes at indgå i transaktionen, udgjorde ca. DKK [ ] millioner. Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr.1, er der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. 4. Det relevante marked For at vurdere, om fusionen hæmmer den effektive konkurrence, er det nødvendigt at afgrænse det relevante marked, som fusionen berører. Det relevante marked består af et produktmarked og et geografisk marked, der kan afgrænses hver for sig på grundlag af undersøgelse af efterspørgsels- og udbudssubstitution, jf. konkurrencelovens 5a, stk Det relevante produktmarked SPORT-MASTER-butikkerne sælger et bredt sortiment inden for artikler til sport og fritid først og fremmest til forbrugere. Sport Danmark er aktiv på markedet for indkøb af de samme produkter. Sportsartikler markedsføres og sælges til forbrugere fra bl.a. fuldsortimentsbutikker (som SPORT-MASTER-butikkerne), specialbutikker og varehuse med sportsafdelinger. Blandt de væsentlige fuldsortimentsforhandlere findes SPORT-MASTER, Intersport, Sportigan, Stadium og Sport 24, der alle fører et bredt udvalg af sportsartikler. SPORT-MASTER, Intersport og Sportigan er frivillige kæder, der hver omfatter ca. 100 butikker på landsbasis. Sport 24-kæden er ligeledes en frivillig kæde med ca. 30 butikker, der er etableret i 2011, bl.a. af nogle tidligere deltagere i Intersport-kæden. 2

3 Stadium er en svenskejet kapitalkæde med 11 butikker typisk beliggende i butikscentre i de større danske byer. Butikkerne er store og som regel større end SPORT-MASTER- og Intersport-butikkerne. Blandt specialbutikker findes bl.a. Spejder Sport (outdoor) og Marathon Sport (løb). Flere varehuse sælger også sportsartikler. Dansk Supermarked har i deres varehuse store afdelinger dedikeret til salg af sportsartikler. Flere kæder, herunder SPORT-MASTER, driver kundeklubber, hvis medlemmer modtager særlige tilbud, rabatter og information om nyheder. Ud over salg til forbrugere (B2C) sælger de fleste forhandlere af sportsartikler til sportsklubber, skoler og virksomheder (B2B). Enkelte virksomheder i Intersport-kæden har specialiseret sig i salg til B2B, men derudover er konkurrencevilkårene i dette segment efter parternes oplysninger ikke så forskellige, at de betinger en opdeling i forskellige markeder. Nethandel spiller en stadig større rolle på markedet. Flere af kæderne har egne webshops, og derudover er der eksempler på rene webshops, fx dinsport.dk og unisport.dk. Parternes afgrænsning af produktmarkedet Parterne gør gældende, at produktmarkedet for så vidt angår detailsalg kan afgrænses bredt til markedet for sportsartikler. Subsidiært anfører de, at produktmarkedet kan opdeles i detailsalg af henholdsvis: Beklædning (diverse sportstøj, dragter, fitnesstøj, løbetøj, mode- og fritidstøj, regntøj, skitøj, sokker, sommerjakker etc.) Fodtøj (diverse sko og sandaler, fitnesssko, fodboldstøvler, løbesko, sneakers etc.) Udstyr (diverse udstyr, motionsredskaber, bolde, rygsække og soveposer, ski og skistøvler etc.) Til støtte for disse afgrænsninger har parterne bl.a. henvist til en række afgørelser fra de engelske konkurrencemyndigheder og fra Europa- Kommissionen. I Sport Direct International/JBB Sports antog OFT i Storbritannien, at de relevante markeder indenfor detailhandel med sportsartikler som udgangspunkt kunne opdeles i sportsbeklædning, sportsfodtøj og sportsudstyr (OFT's beslutning af 1. maj 2009 i ME/3986/08). Denne afgrænsning synes Europa-Kommissionen at støtte bl.a. i afgørelsen Adidas/Reebok, som angik produktion af sportsartikler (afgørelse af 24. januar 2006 i M.3942) 3

4 Her overfor står, at The Competition Commission i Storbritannien i sagen om Sports Direct International/JJB Sports har tilkendegivet, at alle produkter, der sælges af generelle detailsportsbutikker (svarende til SPORT-MASTER - butikkerne), muligvis kan anses som ét samlet marked (Competition Commissions rapport af 16. marts 2010). Endelig nævnes, at Kommissionen i afgørelsen Amer/Salomon (Kommissionens afgørelse af 12. oktober 2005/M. 3765) har anlagt en mere snæver markedsafgrænsning inden for produktion og salg af sportsartikler, idet de relevante produktmarkeder for ski og snowboards blev opdelt i 10 særskilte produktgrupper, herunder a)alpine ski, b)alpine bindinger, c)alpine støvler, d)langrendsski etc. Styrelsens afgrænsning af produktmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder ikke i denne sag anledning til at tage nærmere stilling til den produktmæssige afgrænsning, som derfor kan stå åben. Det skyldes, at den anmeldte fusion uanset definition ikke vil give anledning til konkurrenceproblemer. I det følgende vil det blive lagt til grund, at det relevante produktmarked kan afgrænses til et samlet marked for salg af sportsartikler, dvs. sportsbeklædning, fodtøj til sport og sportsudstyr. 4.2 Det relevante geografiske marked Markedet for salg af sportsartikler Markedet for detailsalg af artikler til sport og fritid er præget af en række kæder. De fleste kæder er landsdækkende med Sport 24 som eneste undtagelse, idet Sport 24 kun har butikker i Jylland. Kædernes sortiment og markedsføring er overordnet tilrettelagt ensartet og gældende for hele landet. Bl.a. SPORT-MASTER udsender vejledende videresalgspriser for alle kædens butikker i hele landet, som gælder for de produkter, der markedsføres i fællesskab. Hertil kommer en udbredt anvendelse af fælles husstandsomdelte tryksager over hele landet. I tillæg hertil har medlemmerne i de frivillige kæder mulighed for lokal markedsføring, fx i tilknytning til særlige begivenheder. SPORT-MASTER har hidtil haft forhandlere på Færøerne og Grønland men ikke butikker i andre lande. Intersport-kæden og Stadium er repræsenteret i flere andre lande. Parternes afgrænsning af det geografiske marked 4

5 Parterne har gjort gældende, at det geografiske marked er Danmark svarende til, at SPORT-MASTER-butikkerne og flere af de væsentlige konkurrerende kæder findes over hele Danmark. De butikker, der er tilknyttet SPORT-MASTER på Færøerne og Grønland, indgår ikke i fusionen. I forlængelse heraf har parterne henvist til, at Kommissionen i flere af sine afgørelser har argumenteret for, at et detailmarked kan afgrænses nationalt i de tilfælde, hvor der er adskillige landsdækkende kæder, og hvor alle væsentlige konkurrenceparametre fastsættes centralt. 1 Samme afgrænsning har Konkurrencerådet lagt til grund for beslutning i CVC s overtagelse af Matas A/S og en række Matas-butikker samt i flere sager om dagligvarekæder. Styrelsens afgrænsning af det geografiske marked I den følgende vurdering vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lægge til grund, at det geografiske marked for detailsalg af sportsartikler er nationalt. Den præcise afgrænsning af det geografiske marked i denne sag kan dog stå åben, da den påtænkte fusion, uanset hvordan markedet afgrænses, ikke giver anledning til konkurrenceproblemer på markedet for detailsalg af sportsartikler Markedet for indkøb af sportsartikler Flere af de landsdækkende kæder indgår i internationale indkøbssamarbejder. Sport Danmark er medlem af Sport2000 International, som er et internationalt sportsartikelforhandlersamarbejde, der er repræsenteret i stort set alle europæiske lande. Intersport er en del af Intersport International, der er aktiv i et stort antal europæiske lande [ ]. Samarbejdet er med til at styrke kædernes position overfor de store leverandører. Blandt større leverandører kan nævnes Nike, Asics, Adidas, Hummel og Select Sport. Produktionen af sportsartikler sker typisk i andre lande end Danmark. De fleste leverandører har dog danske salgsselskaber, der indgår aftaler med detailkæderne, herunder Sport Danmark og SPORT-MASTER-butikkerne Parternes afgrænsning af det geografiske marked Parterne har gjort gældende, at det ikke er nødvendigt at komme med nærmere oplysninger vedrørende markedet for indkøb af sportsartikler, da det relevante geografiske marked formentlig er europæisk, og da fusionsparternes markedsandele på dette marked er begrænsede. Styrelsens afgrænsning af det geografiske marked Styrelsen finder, at indkøbsmarkedet er større end Danmark og formentlig kan afgrænses til Nordeuropa eller hele Europa 1 Kommissionens beslutning af 20/ I Sag No IV/M.784 Kesko/Tuko, punkt 21-23, Kesko/ICA/JV, Case No Comp/M.3464, punkt 15-18, Rewe/Meinl, Case No IV/M.1221, punkt og Carrefour/Promodes, Case No Comp/M.1684 punkt

6 Den præcise afgrænsning af det geografiske marked i denne sag kan dog stå åben, da den påtænkte fusion, uanset markedsafgrænsning, ikke giver anledning til konkurrenceproblemer på markedet for indkøb af sportsartikler. 5. Vurdering Fusionen indebærer, at ca. 100 SPORT-MASTER-butikker går fra at deltage i en frivilligkæde til at blive en kapitalkæde. Det betyder, at konkurrencen mellem butikkerne elimineres. Priser, vareudvalg og markedsføring vil efter fusionen blive fastlagt centralt. Følgerne heraf skal overvejes dels på detailmarkedet og dels på indkøbsmarkedet. 5.1 Detailmarkedet for salg af sportsartikler i Danmark Ensidige virkninger Inden fusionen ejede enkelte medlemmer af SPORT-MASTER-kæden flere butikker. Tilsammen udgjorde medlemmerne af SPORT-MASTER-kædens markedsandel for salg af sportsartikler pct., ifølge styrelsens markedsundersøgelse. Efter fusionen vil SPORT-MASTER således opnå en markedsandel på ikke over 25 pct. Dermed er der ikke grundlag for at gøre gældende, at der skabes en dominerende stilling på markedet for sportsartikler som følge af ensidige virkninger. Dette gælder også, hvis markedet opdeles i de tre kategorier; sportsbeklædning, sportsfodtøj og sportsudstyr Koordinerede virkninger Ved vurderingen af, om en given fusion skal godkendes eller forbydes jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2, indgår desuden undersøgelser af, hvorvidt den effektive konkurrence vil blive hæmmet, fordi fusionen skaber eller styrker koordinerede virkninger på det relevante marked. Kommissionen har i sine retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner præciseret de betingelser, der skal være opfyldt for, at der foreligger koordinerede virkninger, og har opstillet følgende kriterier: 1. Etablering af koordineringsbetingelser 2 2. Kontrol af afvigelser 3 3. (Troværdige) disciplinære foranstaltninger 4 4. Reaktioner fra udenforstående virksomheder 5 Etablering af koordineringsbetingelser 2 Se punkt i Kommissionens retningslinjer vedrørende horisontale fusioner. 3 Se punkt i Kommissionens retningslinjer vedrørende horisontale fusioner. 4 Se punkt i Kommissionens retningslinjer vedrørende horisontale fusioner. 5 Se punkt i Kommissionens retningslinjer vedrørende horisontale fusioner. 6

7 Ved overvejelse af om det er muligt at etablere en koordinering, er det nødvendigt at analysere de særlige markedsstrukturer og markedskarakteristika, der er gældende på det pågældende marked. De to største aktører på detailmarkedet for sportsartikler, Intersport og SPORT- MASTER, har forholdsvis høje markedsandele sammenlignet med de øvrige aktører. Intersport-forretningerne har ifølge styrelsens markedsundersøgelse en samlet markedsandel på pct., mens SPORT-MASTER ligger på pct. Sportigan-forretningerne har samlet en markedsandel på pct., mens de resterende aktører hver for sig har mindre end 10 pct. Markedet er således moderat koncentreret. De to største aktører har tilsammen pct. af salget og de tre største pct. På et sådant moderat koncentreret marked vil det være muligt for de forholdsvis få større aktører at holde nøje øje med de initiativer, der iværksættes af konkurrenterne, og reagere på disse. En evt. koordinering lettes også af, at udviklingen i salget har været stabil. Salget af sportsartikler er steget støt over de seneste år fra ca. DKK 4 mia. i 2007 til ca. DKK 5 mia. i 2011og uden betydelige udsving. Endvidere er de sortimenter, som de førende kæder præsenterer i deres butikker, relativt ensartet. På den anden side er der også forhold, der gør koordinering mindre sandsynlig. Blandt de store detailkæder vil Intersport-kæden og Sportigan fortsat omfatte ca. 100 uafhængige virksomheder i hver kæde. Kæderne er ikke centralt styret således som kapitalkæderne. De enkelte medlemmer har et vist råderum for selv at tilrettelægge deres markedsføring og salg. Dernæst er antallet af detailudsalgssteder ikke helt stabilt. Der sker en vis udskiftning også blandt medlemmerne af de frivillige kæder, og i 2011 forlod ca. 15 butikker Intersport, fusionerede med Sport 2010 A/S og etablerede den konkurrerende kæde Sport24. Samlet tyder disse forhold på, at det kan være vanskeligt at etablere en effektiv koordinering af væsentlige konkurrenceforhold. Kontrol af afvigelser For at sikre, at koordineringen kan opretholdes, skal markedet være tilstrækkeligt gennemsigtigt til, at det er muligt for aktørerne at finde nogle pejlemærker for en koordinering. Endvidere skalvirksomhederne på markedet kunne følge konkurrenternes adfærd og kontrollere, om de andre virksomheder afviger fra koordineringen. Gennemsigtigheden på detailmarkedet for sportsartikler er høj. Markedsføringen over for forbrugerne er åben og umiddelbart synlig for konkurrenterne, og omsætningen er præget af mange små transaktioner. Det vil være vanskeligt for 7

8 kæderne at tage væsentlige initiativer for at øge deres markedsandel (fx åbne nye forretninger, sænke priserne eller ændre sortiment) uden, at konkurrenterne hurtigt opdager det og har mulighed for at træffe modforanstaltninger. Denne betingelse for koordinerede virkninger må derfor anses for opfyldt. Troværdige disciplinære foranstaltninger For at en koordinering skal kunne opretholdes, forudsættes det, at der eksisterer nogle troværdige disciplinære foranstaltninger eller troværdige gengældelsesmekanismer, der kan sikre, at der varigt er en tilskyndelse til ikke at fravige den fælles adfærd. Hvis konkurrenterne har mulighed for at reagere umiddelbart og effektivt på evt. væsentlige konkurrenceinitiativer (fx en generel prisnedsættelse), vil det være meget vanskeligt at opnå en øget markedsandel og salg, der kan dække de omkostninger, der er forbundet med initiativet. Detailforretningerne udbyder et stort antal forskellige sportsartikler. Afvigelser fra en evt. koordineret adfærd, som kan lægge væsentligt pres på konkurrenterne, kan fx være væsentlige prisnedsættelser på et antal centrale produkter eller ved etablering af nye butikker på attraktive beliggenheder (fx i butikscentre). Gennemsigtigheden på markedet betyder, at konkurrenterne relativt hurtigt kan opdage sådanne skridt og reagere på dem. Det kan imidlertid være vanskeligt for konkurrenterne at gennemføre effektive modforanstaltninger. For frivillige kæder som Intersport og Sportigan (og tidligere SPORT-MASTER) vil det kunne indebære, at de skal overbevise enkelte medlemmer, som er uafhængige virksomheder, om det fornuftige i at sænke deres priser for at gengælde afvigelser, som evt. ikke har berørt den pågældende butiksejer væsentligt. Med hensyn til etablering af nye butikker, så vil det i følge styrelsens markedsundersøgelse i langt de fleste tilfælde være muligt at finde passende lejemål. Hvis der fx er tale om nye butikscentre, kan der dog være begrænsninger for yderligere forretninger med sportsartikler. I styrelsens markedsundersøgelse anføres således, at det kan være svært at få lejemål i butikslokaler i bycentre, hvor en eller flere kæder allerede har sportsbutikker. Samlet har styrelsen ikke gennem undersøgelserne af markedsforholdene identificeret disciplinerende foranstaltninger, der kan realiseres og som troværdigt vil kunne bringes i anvendelse for at modvirke evt. ensidige konkurrencetiltag. Denne betingelse for koordinering er således ikke opfyldt. Reaktioner fra udenforstående virksomheder 8

9 For at koordinerede virkninger kan opstå og opretholdes, er det en betingelse, at udenforstående (aktuelle eller potentielle) konkurrenter ikke har mulighed for at true resultaterne af en sådan fælles markedsadfærd. Ligeledes skal evt. stærke købere ikke kunne destabilisere koordineringen. Selv om markedet er karakteriseret af en moderat koncentration, hvor nogle store kæder af fuldsortimentsbutikker udbyder et forholdsvist homogent sortiment, så findes der på markedet flere betydende udbydere med andre profiler. Dansk Supermarked driver således som del af deres varehuse særskilte sportsafdelinger. Sportsafdelingerne indgår som en (mindre) del af disse varehuses samlede markedsføring, der også omfatter dagligvarer. Derudover findes forretninger, som Spejder Sport, Marathon Sport og specialforretninger for fx tennis og badminton, som er specialiseret inden for særlige sportsgrene og segmenter. Der er desuden ikke identificeret væsentlige adgangsbarrierer for nye forretninger. Inden for de seneste år er der således etableret en ny kæde, Sport 24, (der dog også omfatter en række tidligere medlemmer af Intersport) og styrelsens markedsundersøgelse viser, at de større leverandører antager 5-10 pct. nye forhandlere af sportsartikler på årsbasis. Endelig peger de fleste besvarelser i styrelsens markedsundersøgelse på, at salg via internettet lægger et stigende konkurrencepres på detailudbuddet. Mange sportsartikler er velegnede til salg over nettet. Styrelsens markedsundersøgelse viser, at aktørerne på markedet skønner, at salg af sportsartikler over nettet udgør 5-10 pct. af det samlede marked for sportsartikler. På den baggrund er det styrelsens vurdering, at der eksisterer et sådant pres fra aktuelle/potentielle aktører, at der er vanskeligt at se, at der eksisterer forudsætninger for at opretholde en koordineret adfærd på markedet før eller efter fusionen. Konklusion om koordinerede virkninger Da betingelserne for etablering og/eller opretholdelse af koordinerede virkninger på markedet ikke er opfyldt, er der ikke grundlag for at antage, at fusionen af denne grund vil føre til, at den effektive konkurrence på markedet hæmmes væsentligt, navnlig som følge af skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling Konklusion Samlet er det derfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at fusionen ikke giver anledning til betænkeligheder i relation til ensidige eller koordinerede virkninger på detailmarkedet for salg af sportsartikler i Danmark. 5.2 Indkøbsmarkedet for sportsartikler 9

10 For markedet for indkøb af sportsartikler betyder fusionen, at alt indkøb til SPORT-MASTER-butikker i fremtiden centraliseres. Forud for fusionen har kædens butikker imidlertid indkøbt over [ ] pct. af deres produkter via Sport Danmark eller gennem de rammeaftaler, som Sport Danmark har indgået. Virkningerne af fusionen på dette marked vil således være begrænsede. Dertil kommer, at SPORT-MASTER på et sådant indkøbsmarked, der omfatter et større område end Danmark, formentlig Nordeuropa og muligvis hele Europa, vil have en begrænset markedsandel og indkøbsstyrke. På den baggrund er der ikke grundlag for at antage, at fusionen vil hæmme den effektive konkurrence på dette marked væsentligt, navnlig som følge af skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling. 6. Konklusion Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke kan antages at ville hæmme den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen i medfør af konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Rådsmødet den 14. maj 2008 Ikke fortrolig udgave Indholdsfortegnelse 1. Resumé...6 1.1 Indledning...6 1.2 Markedsafgrænsning...6 1.3 Vurdering...7 1.3.1

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S

JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S 25-09 2013 13/05691 / AJE, ASJ, LKA, MEM, NVH, SUPO, UHL Punkt 3: Rådsmøde den 25. september 2013 JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

CVC's overtagelse af Matas A/S og en række Matas-butikker

CVC's overtagelse af Matas A/S og en række Matas-butikker CVC's overtagelse af Matas A/S og en række Matas-butikker Rådsmødet den 31. januar 2007 Journal nr.4/0120-0401-0009/fi/jg/kh/ld Sammenfatning 1. Kapitalfonden CVC[1] har anmeldt overtagelsen af Matas-kæden,

Læs mere

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7.

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7. VERDEN OMKRING JYSK Kunder 2 Konkurrenter 3 Oms 3,9b Leverandører 4 Nye markeder 5 Finanskrisen 6 Møde med konkurrencemyndighederne 7 1 KUNDER JYSKs kunder består af B-t-C-kunder og B-t-B-kunder. B-t-C

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN NOTAT 30-08-2011 TIF 4/0120-0402-0077 /TBJ, JKM KMD A/S's erhvervelse af Rambøll Informatik AIS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2011 en anmeldelse

Læs mere

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring 11-11-2009 ITE 4/0120-0402-0041 /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation HEDENSTED KOMMUNE ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1 INDHOLD

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS 23-10 2013 13/04614 /SHA, JF, MMW, LIF, LKA, MEF Punkt 2: Rådsmøde den 23. oktober 2013 VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Anmeldelse af Ritzaus aftale om levering af nyhedstjeneste

Anmeldelse af Ritzaus aftale om levering af nyhedstjeneste Anmeldelse af Ritzaus aftale om levering af nyhedstjeneste Journal nr. 3/1120-0301-0371/SEK/DRP Rådsmødet den 30. november 2005 Resumé 1. Ritzaus Bureau I/S (Ritzau) har anmeldt en aftale om levering af

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Punkt 2 Rådsmødet den 23. februar 2011

Punkt 2 Rådsmødet den 23. februar 2011 23-02-2011 Punkt 2 Rådsmødet den 23. februar 2011 MSF 4/0120-0401-0050 LKA/ TMO/ JF Danish Agro a.m.b.a. s overtagelse af Nordjysk Andels Grovvareforening a.m.b.a., samt erhvervelse af enekontrol over

Læs mere

AFTALER OM OMSTRUKTURERING AF KÆDESAMARBEJDE I DAGROFA APS

AFTALER OM OMSTRUKTURERING AF KÆDESAMARBEJDE I DAGROFA APS 23-10-2013 13/05331 /MNI/MST/STP Punkt 3: Rådsmøde den 23. oktober 2013 AFTALER OM OMSTRUKTURERING AF KÆDESAMARBEJDE I DAGROFA APS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005

Dato: 31. oktober 2005 TP1PT Arbejdspapiret DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/lho

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1 KNI Værdier KNI Værdier Side 1 Indhold Fra CEO 3 KNI 4 Historie 5 KNI ånden 6 KNI værdier 7 Leveregler i KNI 8 Medarbejderprofil i KNI koncernen 9 Kompetenceudvikling i KNI 10 KNI Værdier Side 2 Fra CEO

Læs mere

Ultrakort om Kop&Kande

Ultrakort om Kop&Kande Ultrakort om Kop&Kande 96 butikker (DK, Grønland, Island, Færøerne) Frivillig kæde Omsætter for ca. 750 mio. kroner ud af butik 2012 vs2009 Omsætningsvækst +15% Antal butikker + 18% Acceptabel indtjening

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

(Oplysninger) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Oplysninger) EUROPA-KOMMISSIONEN 14.1.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 11/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS MEDDELELSE Retningslinjer

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING Rådsmøde 30.04.2014 12/06678 LKH/BFJ SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUME... 2 2. AFGØRELSE...

Læs mere

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 20-05 2015 14/11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S

Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S Saint Gobain Distribution Nordic AB's overtagelse af DLH Træ & B~~~ A/S Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S 29. februar 2008 ~/KL Side 1 af l4 Konkurrencestyrelsen har

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Dansk Byplanlaboratorium, 25. oktober 2012 Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma med speciale i strategisk

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere