Sociale medier B2B perspektiv. Erhvervsakademi Aarhus 7. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale medier B2B perspektiv. Erhvervsakademi Aarhus 7. marts 2012"

Transkript

1 Sociale medier B2B perspektiv Erhvervsakademi Aarhus 7. marts 2012

2 » Ytringsfriheden er absolut På nettet kan man sige, hvad man vil På nettet gælder ingen regler På nettet gælder særlige regler «2

3 På nettet gælder: Ytringsfrihed under ansvar Kommunikationen har konsekvenser, præcist som kommunikation via andre medier Samme regler, som ved kommunikation via andre medier (ofte skrappere) 3

4 Sammenfatning for virksomheders brug af sociale medier: Som hovedregel samme regler som ved anden kommunikation Sociale medier er vanskeligere at kontrollere end fx en avis, dvs. andre kontrolmekanismer skal/kan tages i anvendelse Formuler interne anvisninger/retningslinjer for ansattes deltagelse i sociale medier også som en service overfor disse 4

5 » Pia K. er fucking klam. Jeg har intet tilovers for hende. Hvis min musikkarriere når dertil, hvor jeg skal gi hånd til de der mennesker jeg spytter. Jeg sværger på mit liv, at jeg spytter Pia K. i ansigtet. Jeg spytter på Morten Messerschmidt De er så klamme. Det er bunden af bunden. Det er virkelig bunden af bunden. Det er så pinligt for Danmark. Jeg håber, at nogen dræber dem «Nicholas Westwood ("Kidd") 5

6 Ditte Okman "synes, at Frank Jensen ser liderlig ud på den virkelig klamme måde." "havde også smasket Niels Brinch en på krydderen, hvis han ikke ville forlade min fest, og jeg havde også råbt stikkersvin, hvis han truede mig med at ringe til sine politivenner, fordi han ikke måtte blive. Jeg gider altså ikke høre på, at det er en hate-crime mod ham som studievært og ikke privatperson. Jo Niels, det var mod dig som privatperson for som privatperson er du skide hamrende øretæveindbydende." "synes, at Vibeke Storm ser fed, rig og svinsk ud." "håber, at Tine (fra X Factor, red.) bliver tyk igen." "Dronning Margrethe siger nøjagtig lige så hjernedøde ting som Amalie fra Paradise Hotel." "Paven er et svin" 6

7 7

8 B2B via sociale medier Samme regler som fx website, webshop mv. Markedsføring Ansattes brug af sociale medier Forbrugerbeskyttelsesregler 8

9 Virksomheder på sociale medier Markedsføringslovens regler om "god skik" - fx i forholdet til konkurrenter - Massekommunikation/"Pages" ~ tilbud? Særlige pligter overfor forbrugere - Forbrugeraftaleloven - Fjernsalg Særlige pligter overfor ansatte - Persondataloven (fx fotos) særskilt tilladelse - Privatlivets fred/"brevhemmelighed" - adgang til ansattes - ("falske") profiler på Facebook? - Datatilsynet & kommende persondataforordning 9

10 Markedsføring via sociale medier negativ omtale 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 Markedsføring via sociale medier negativ omtale Privates "hadesider" kan kun stoppes via retten, hvis der foreligger - trusler (straffeloven 266 & 266a), - racisme (straffeloven 266b), eller - injurier (straffeloven 267) Erhvervsmæssig brug kan stoppes, hvis brugen er - illoyal, eller - misvisende - "lorteseoghoer.dk"? - facebook.com? Løses ikke via Google-optimering! 15

16 Markedsføring via sociale medier negativ omtale I hvilket omfang bliver virksomhedens omdømme påvirket? Er der tale om fakta eller meninger/vurderinger? Kan kritikken bruges konstruktivt? Kan problemet løses via dialog? Vil en retssag stoppe udtalelserne? Vil den opmærksomhed, en retssag skaber, gøre mere skade? Hvad er sandsynligheden for succes i retten? Er nogle af udtalelserne sandfærdige/præcise? 16

17 Ansattes brug af sociale medier I arbejdstiden Decorum/loyalitetsregler 17

18 Ansattes brug af sociale medier i arbejdstiden Må den ansatte være på Facebook i arbejdstiden? Eksempel: - En regnskabsassistent havde i arbejdstiden og via sin arbejdsmail-adresse ført en omfattende privat korrespondance, bl.a. med "et sexuelt relateret indhold" - Korrespondancen blev konstateret i forbindelse med et virusangreb i virksomheden (ikke-relateret) - Der var ikke en formuleret politik på området - Assistenten blev bortvist - Det kunne ikke anses for dokumenteret, at R havde anvendt internetforbindelsen i et sådant omfang, at R ikke havde kunnet passe sine arbejdsopgaver, dvs. ikke bortvisningsgrund => fuld løn + 1 måneds godtgørelse Morale: formuler en politik! 18

19 Decorum/loyalitetsregler "Handlinger, der ødelægger tillidsforholdet mellem virksomhed og ansat " Loyalitet overfor arbejdsgiver i ytringer Indenfor/udenfor arbejdstiden! Ditte Okman-sagen Andre eksempler 19

20 Decorum/loyalitetsregler eksempel 1 Fra en sygeplejerskes Facebook-væg: - "Jeps, deet var også 1. valget (eftersom pt. ikke lige var til at overtale til anlæggelse af venflon![red.: sovemiddel]) men det virkede jo først i 3. hug til gengæld sov vedkommende også RIGTIG godt, i resten af min vagt " - "Blot for at følge op på vores "enige undren" i morges...: Vil du føje til vores liste over uønskede diagnoser/forekomster i afdelingen for ORTOPÆDISK KIRURGI (!!): Pt. møder til en LEVERBIOPSI dd..??! Hva sker der??? Syn s ligesom ikke vi mangler kunder i biksen, vel" Ytringerne ændredes, straks forholdet blev påtalt, men Sygeplejersken blev opsagt Opsigelse ikke saglig, burde have været klaret med en advarsel => fuld løn + 3 mdr. godtgørelse 20

21 Decorum/loyalitetsregler eksempel 2 Ansat i et vagtfirma Facebook-væg (virksomhedens kunder og forretningsforbindelser var blandt dennes venner): - "Overvejer at sige FUCK det hele og lade dem vinde deres hetz i første omgang." (om arbejdsgiveren) - "Ikke helt ingenting, vist ca. al strømforsyning til hele Danmark J Hmmmm, der er nogen, der kan." (om, hvor hun holdt vagt) - "Slut, grænsen er nået, og der er erklæret krig" - "Du kan dælme tro, at den får gas" Arbejdsgiver bortviste, bl.a. med henvisning til brud på tavshedspligt. MEEN: Ikke misligholdelse, dvs. fuld løn, men saglig opsigelse, dvs. ingen godtgørelse 21

22 Opsummering: Ansattes brug af sociale medier illoyalitet Ansatte har pligt til at handle loyalt Konsekvensen skal være afpasset handlingen (proportionalitet): - Mundtlig påtale - Skriftlig påtale - Opsigelse - Bortvisning Lav en intern politik om adfærd på nettet (inkl. Facebook) 22

23 Injurier Straffelovens 267: - Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Form & kommunikationsmedie: - "Den form, hvori fornærmelsen er fremkommet, er ligegyldig " - Sarkasme/ironi uden betydning ("hædersmand") - Elektronisk, trykt eller på anden måde fremsat eller udbredt; dog betydning ved massedistribution Omfatter også - Selskaber, foreninger, administrative myndigheder Markedsføringslovens regler gælder også (hvis man er erhvervsdrivende) 23

24 Injurier - Sitet blev etableret af "B ApS" under en salærtvist med advokat A Sitet var udformet af C (ansat hos B) og indeholdt bl.a.: - Fotos af advokaten - Forretningsadresse & firmanavn - Og følgende udsagn: -»Advokat A har begået groft brud på god advokatskik, og har modarbejdet sin klients interesser.«-»advokat A har skadet sin klient, for at redde sit eget skind.«straf i hht. 267: - C: kr. - B & C skulle betale: kr. til offentliggørelse af dommen og kr. i tort 24

25 Injurier "Danseskolerne i Aabenraa" Efter at Randi havde drevet danseskole i Aabenraa i mange år, åbnede Lars og René danseskole i samme by. Konkurrencen var hård Som led i en artikel om striden mellem de konkurrerende danseskoler udtalte Lars til en journalist fra Ekstra Bladet bl.a.: -»Randi udnytter folk, blandt andet tilbød hun René en kontrakt, hvor han skulle arbejde 52 timer om ugen for kr. om måneden«-»hun har set sig ond på os og prøver med alle midler at få stoppet danseskolen. Hun har blandt andet forsøgt at overtage mit lejemål ved at tilbyde ejeren kr. mere i leje om måneden«randi blev ringet op af journalisten, som forelagde Lars' udtalelser for hende til kommentering. Randi svarede: -»Jeg har ikke ord for sådan nogle psykopater«alle de ovennævnte udsagn blev bragt som citater i Ekstra Bladet Søndag. Gensidige injuriesager blev anlagt og ført helt til Vestre Landsret. 25

26 "Danseskolerne i Aabenraa" - Vestre Landsrets dom Lars - blev dømt for overtrædelse af 267; straf: kr. - Lars blev også dømt for overtrædelse af Markedsføringslovens 1 og 3 (handlinger i strid med god skik) - Lars skulle betale kr. i offentliggørelsesomkostninger og kr. i tort til Randi Randi - Blev frifundet, for selvom omtalen som "psykopat" var omfattet af 267, var udtalelsen fremprovokeret af Lars' udtalelser ( 272) og dermed straffri. 26

27 Injurier via sociale medier Der gælder som udgangspunkt samme regler Udtalelser skal bedømmes ud fra - Sammenhængen, og - Det æreskrænkende potentiale Er tonen generelt skrappere, giver det videre rammer for ytringer Omvendt er det skærpende, hvis ytringerne massedistribueres 27

28 Sammenfatning for virksomheders brug af sociale medier: Som hovedregel samme regler som ved anden kommunikation Sociale medier er vanskeligere at kontrollere end fx en avis, dvs. andre kontrolmekanismer skal/kan tages i anvendelse Formuler interne anvisninger/retningslinjer for ansattes deltagelse i sociale medier også som en service overfor disse. 28

29 Erhverv Jakob B. Sørensen Tel Mobil Holst, Advokater, fra 2007 (partner) Bech-Bruun, (partner fra 1995) Ekstern lektor, Aarhus Universitet; FIDIC & International Construction Law, Ekstern lektor, Aarhus Universitet; International Trade and Finance Law, Underviser i projektledelse, Handelshøjskolen i Aarhus, Ekstern lektor, Aarhus Universitet; Comparative Commercial Law, Underviser i IT-ret, Advokatsamfundet, Underviser i international erhvervsret, Advokatsamfundet, Ekstern lektor, Aarhus Universitet; Obligationsret, Uddannelse Certificeret IT-advokat (Danske IT-Advokater), 2010 & 2012 Mediator (uddannet i København og London), 2007 HD(U), Handelshøjskolen i Aarhus, 1995 EYLC, King's College, University of London, Advokat, møderet for Højesteret Cand. jur., Aarhus Universitet, 1986

Adfærd på internettet i tjenesten og privat

Adfærd på internettet i tjenesten og privat Adfærd på internettet i tjenesten og privat Adfærd på internettet i tjenesten og privat De sociale medier er nye medier for ytringer. I virkeligheden er der ikke meget nyt under solen. De sociale medier

Læs mere

Skriftlig opgave. Dokumentar

Skriftlig opgave. Dokumentar Skriftlig opgave Dokumentar Materiale Tekst 1. Kim Ege Møller: Stegt direktør til aftenkaffen (Kommunikationsforum, 24.3.2010) Tekst 2. Vibeke Borberg: Brugen af skjult kamera er gået over gevind (Politiken,

Læs mere

FotoGraferinG og privatlivets fred

FotoGraferinG og privatlivets fred FotoGraferinG og privatlivets fred Indhold 1. Fri fotografering og brug af fotos kontra privatlivets fred...................... 2 2. Redaktionens 2 vurderinger............ 3 3. Er billedet lovligt optaget?..............

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde!

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde! Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde brugt internettet til private formål Århus Byrets dom af 21. maj 2013 Sag BS 9-827/2012 [person1] (advokat Tom Uldall Hansen) mod [virksomhed1]

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Ytringsfriheden i ansættelsesforhold

Ytringsfriheden i ansættelsesforhold Ytringsfriheden i ansættelsesforhold Av Ole Hasselbalch 1. Problemstillingen og almindelige principper Et ansættelsesforhold indebærer, at der skabes en relation mellem parterne, i hvilken lønmodtageren

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 4-2012 4 7 Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer smartphones en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret. Aldersdiskrimination ved afskedigelse Momsfradrag i holdingselskaber Virksomheder,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

Velkommen ORIENTERING HAR DU ANSAT EN PSYKOPAT SÅ PAS PÅ. om ledelse. Psykopaterne findes overalt, og de fleste af os forbinder dem ofte med

Velkommen ORIENTERING HAR DU ANSAT EN PSYKOPAT SÅ PAS PÅ. om ledelse. Psykopaterne findes overalt, og de fleste af os forbinder dem ofte med ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Har du ansat en psykopat så p på 1 - Sådan kommer du blandt de 100 bedste ledere - Undgå at spilde din tid 6 4 2014-4. HAR DU ANSAT EN PSYKOPAT SÅ PAS PÅ Psykopaterne

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning Ikke to mennesker er ens og heldigvis for det! 5 Loven og din beskyttelse Hvad siger loven? 6 Hvad kan du selv gøre 8 Det er vores

Læs mere

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF.

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 OKTOBER 2013 ÅRGANG 2013 Følg fire nyuddannede advokater, der lige har taget hul på karrieren PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. INDHOLD

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale.

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. Version 2013 Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. For tredje år udkommer undervisningsmaterialet Demokrati og Medborgerskab. Ligesom de to foregående år, er den historiske

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer?

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer? Klage over afgørelse Der er flere ukorrekte fakta i jeres afgørelse, samt et tidligere sagsforløb med AJKS, som jeg ikke havde troet skulle få betydning for sagen. Ikke desto mindre har DANA fra første

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekrutterings vanskeligheder Stor personaleomsætningshastighed kan være et problem. Der

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom 21. februar 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom 21. februar 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom 21. februar 2012 I sag nr.: AR2011.0291 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, Dansk El-forbund og Dansk Metal (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere