HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering"

Transkript

1 HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering

2 Fact sheet URL: Christina Juulmann Cæcilie Rasmussen Vejleder Ivan Rosenvinge Klasse MUL-B 2013 Dato 5. juni 2015

3 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 Indledning Murad Projektbeskrivelse Problembeskrivelse Problemformulering Afgrænsning Metode og teori ANALYSE 8 Interessent analyse Interessent analyse Risiko analyse Database UC01: Opret bruger UC02: Vælge produkter Database DELKONKLUSION TEST 17 Brugertest af nuværende website DELKONKLUSION MÅLGRUPPE OG KOMMUNIKATION 20 Målgruppe analyse Brugerprofil AIDA Laswell s udvidet model Kommunikationsplan DELKONKLUSION DESIGN OG DOKUMENTATION 26 Moodboard Design brief Informationsdesign Mock-ups og wireframing Farver Typografi Logo Ideogram og piktogram Designprincipper og gestaltlove DELKONKLUSION DOKUMENTATION AF UDVIKLING 38 Navigation CMS Plugins Plugins SEO DELKONKLUSION KONKLUSION OG REFKLEKTION 44 Konklusion Reflektion Perspektivering BILAG LITTERATURLISTE BILAG 1 PBS & WBS BILAG 2 Gantt skema BILAG 3 Realtionstabel BILAG 4 Brugertest BILAG 5 Brugertest BILAG 6 Interview BILAG 7 Spørgeskema undersøgelse BILAG 8 Design dokumentation BILAG 9 Design dokumentation BILAG 10 Design dokumentation....58

4 INTRODUKTION I denne del vil du kunne læse en indledning og introduktion til vores projekt, samt vores problemformulering. 4

5 INTRODUKTION Indledning Dette projekt omhandler en relancering af websitet Websitet administreres af virksomheden spa supply A/S, som gav os opgaven. I projektet vil der indgå en redesignsprocess bestående i interessentog risikoanalyse samt tests, målgruppe- og kommunikationsanalyser. Der vil indgå dokumentation for udviklingen af websitets design og funktionaliteter. Vi har valgt at udarbejde websitet i Wordpress, som er et værktøj ingen i gruppen har haft erfaringer med. Derfor er det også et område, som vi har brugt tid og kræfter på. Murad Murad er et hudplejeprodukt udviklet af amerikanske Howard Murad. Han er uddannet farmaceut og dermatolog i USA. Med sin virksomhed, Murad, er han en af de førende producenter indenfor dermatologi og hudpleje. I Danmark sælger virksomheden spa supply A/S produktet ved business-to-business og gennem det danske website af murad ved business-to-consumer. 5

6 INTRODUKTION Projektbeskrivelse Spa supply A/S er en virksomhed etableret af Helle Thorup og Flemming Pagaard i år I dag har virksomheden 30 ansatte, heraf sidder 15 på hovedkontoret i Hvidovre, 9 er sælgere som kører rundt til kunder, 3 sidder på kontor i Sverige og 3 i Norge. Helle Thorup og Flemming Pagaard ejer derudover en række andre virksomheder, heriblandt Helle Thorup spa. Helle er daglig leder i Københavns afdelingen af Helle Thorup spa. I 2013 trak Flemming Pagaard sig fra posten som direktør, og dertil fik virksomheden Mikael Mohr som nu fungerer som administrerende direktør. Udover har de og Spa supply A/S fungere som distributør af en række brand som for det meste har hovedsæde i udlandet. Spa s vigtigste opgave er at sørge for at alle deres brand bliver solgt til forskellige afsætningskanaler, alt fra nichebutikker, kosmetologer, webshops og detail. Derudover har spa ansvaret for at personalet der sælger dette er uddannet i deres brand og at der skabes efterspørgsel. Siden spa supplys etablering har virksomheden gennemgået en naturlig forandringsprocess. Blandt andet har virksomheden for nyligt redesignet hele deres B2B site da sitet menes at være forældet i forhold til deres forbruger. Alle spa s websites har eksisteret siden de startede og har ikke gennemgået nogle forandringer siden da. Derfor har spa ønsket, som næste led i en redesignsprocess, at vi som multimediedesignere skal udarbejde et redesign til deres B2C site dk, da de nu ønsker et nyt site til deres private kunder. Problembeskrivelse I forbindelse med lanceringen af spa supply A/S (heraf spa s) nye B2B site ønsker de et redesign af deres B2C site Dette ønskes da det er det næste led af et redesign på alle deres digitale platforme. Da spa er de eneste på markedet der fører Murad produkterne ved business-to-business ønsker de samtidig at kunne redesigne i henhold til deres internationale partner da de for nyligt har lanceret et nyt site for deres webshop. Derudover oplever spa et stort pres af bestillinger på deres produkter over telefonerne, på trods af at de har en webshop på sitet www. murad.dk. Dette er et problem fordi det tager tiden fra deres ansatte, da de på hovedkontoret har ansvaret for alle spa s sites. Derfor er det nødvendigt for spa at webshoppen og sitet vil blive brugt mere og at det dermed bliver nemt og hurtigt at sælge varer. På baggrund af ovenstående problembeskrivelse kan følgende arbejdsspørgsmål for problemformuleringen opstilles : Problemformulering Hvordan kan vi gøre målgruppen opmærksom på murad.dk s webshop og samtidig forbedre den visuelle kommunikation og brugervenlighed på websitet? Hvem er sitet murad.dk s målgruppe? Hvad er de væsentlige årsager til størstedelen af bestillingerne sker over telefonen? Hvordan påvirkes målgruppen til at anvende sitet og webshoppen? Hvilke metoder kan anvendes for at skabe en genkendelighed mellem det internationale og danske site af Murad? Hvilke medievirkemidler kan sikre at kunderne vælger at handle via webshoppen frem for tidskrævende telefoniske henvendelser? 6

7 INTRODUKTION Afgrænsning Vi udarbejder og tester sitet i prototyper og afgrænser os derfor fra en betalingsmetode i webshoppen, da dette nemt kan løses med udbydere som Paypal senere hen. Vi afgrænser os fra økonomiske faktorer ved udvikling og implementering af projektet. Metode og teori Vi har valgt at anvende udviklingsmetoden prototyping til projektet, da den er iterations orienteret og et oplagt valg til hjemmeside udvikling. Metoden giver os mulighed for at inddrage brugere undervejs i processen og forbedre produktet hvis det bliver nødvendigt. Prototypen vil blive testet med brugertest og kortsortering til det ønsket mål er nået For at holde overblik over opgaver og tid vil vi anvende et gantt kort, som bygges på baggrund af en PBS og WBS (se bilag 1 og 2). Da vi anvender prototyping som udviklingsmetode tager vi derfor også forbehold for at arbejdsopgaverne kan ændres under projektets udvikling, da vi ikke med sikkerhed ved hvornår sitet accepteres. Gantt kortet er derfor et ideal for hvordan vi vil arbejde med projektet i første iteration. Vi vil indsamle data ved hjælp af et interview og understøtte dette med en online undersøgelse, for at definere målgruppen i segmenter med segemnteringskriterne. Vi vil ved hjælp af use case model- og cases analysere sitets funktionalitet og illustrere dette med et ER-diagram. Designet bygger vi på data samlet fra spa s designmanual samt designprincipper, gestaltlove og farvelære. Det fremtidige websites navigation vil blive udarbejdet på baggrund af tests som kortsortering og brugertests. Samarbejde Fordi er er en gruppe på kun 2 personer om at lave et redesign bruger vi tiden nyttigt. Vi mødes hver dag i eksamensperioden, enten på skolen eller hjemme, da det er vigtigt for os at vi begge har indflydelse på udvikling og dokumentationen herom. Værktøjer Som skriveværktøj bruger vi Google docs, her kan vi nemt dele og redigere i alt hvad vi producere. Desuden bruger vi Dropbox til deling af filer som billeder og produkt tekster til sitet. Idéudvikling Da Cæcilie har været i praktik hos spa supply A/S og de gav muligheden for at udarbejde et redesign for det danske site af Murad, valgte vi at lave dette sammen. Dette gjorde vi fordi vi før har oplevet et godt samarbejde. Figur 1: Prototype model 7

8 ANALYSE I dette afsnit vil du kunne læse om vores interessent- og risiko analayse. Derudover har vi fortaget en analyse af en database bag en webshop. 8

9 ANALYSE Interessent analyse Da vi har valgt at gribe projektet an som et studieprojekt, fokuserer vi på læringsmål og uddannelsens faglige viden. Derfor inddrager vi også lærer og censor som interessenter i vores projekt. af spa supply. spa supply er kunden til det endelige produkt. De har stor magt og indflydelse, da vi bygger projektet på deres efterspørgsel. Det er op til dem i sidste ende, at tage produktet til sig og i anvendelse. Aktionære er ikke interesenter med stor medvirken i projektet. Dog er de indflydelsesrige da salget af Murad produkterne vil have en positiv eller negativ konsekvens for aktiekursen. Interesenter Lærer og censor Projektgruppen spa supply Målgruppen Loyale kunder Pressen Murad Aktionære Analyse af interesenter Lærer og censor kan udforme og styre projektet i den rigtige retning og tildele projektet dets endelige værdi. Dette giver dem stor indflydelse og medvirken på projektets udformning. Projektgruppen er os som multimediedesignere. Vi har stor indflydelse og medvirken i projektet, da det er os, som står for udformningen af dette. Vores magt er knap så stor, da vi på forhånd fik givet nogle af projektets rammer Målgruppen og Loyale kunder er interessenter med stor medvirken. Det er dem som projektet er rettet mod. Vælger de at tage produktet til sig vil det få succes. Vælger de derimod ikke at acceptere det endelige produkt skal vores arbejde revideres eller i værstefald ende. Pressen har hverken stor interesse eller indflydelse i projektet. Hvis produktet lanceres, vil deres indflydelse dog blive af større betydning, da det er dem, som omtaler produktet - positivt eller negativt. Først her vil deres medvirken blive af større grad. Murad er brandet som skal sælges på websitet. Brandet har et fastlagt image om hvordan de visuelt skal formidles. Derfor har mærket stor indflydelse for projektets design, men ikke en stor medvirken. Figur 2: Interessent skema Arbejdsbier Arbejdsbier er her målgruppen og loyale kunder ligger placeret. De har ikke en stor indflydelse i den forstand, at de ikke kan træffe beslutninger for projektet. De har derimod en stor medvirken heri, da det er dem, som i sidste ende skal tage produktet til sig. De er afgørende for projektets succes og bør derfor være i fokus under udviklingen. 9

10 ANALYSE Interessent analyse Ressourceperosner Ressourcepersoner er projektgruppen samt lærer og censor. De har stor indflydelse og medvirken i projektet, da det er dem, som står for udformingen af projektet. Det er vigtigt at inddrage alle interessenter undervejs i udviklingen, da de kan have en vigtig indflydelse på projektets usikkerheder. Eksterne Pressen ligger til den eksterne del. De tager ingen beslutninger for projektet og har derfor heller ikke en stor medvirken i dets udformning. Hvis projektet lanceres kan de dog fremadrettet få større indflydelse. Det er derfor vigtigt at gøre dem opmærksomme på projektet, dets værdier og formål. Grå eminancer Aktionære er placeret her som de grå eminancer, da de ikke har en stor medvirken i projektet. Dog kan de på længere sigt få stor indflydelse for dets succes. Murad og spa supply er vigtige interessenter at holde fokus på. Det er dem som vil drage nytte af projektet eller afvise det, hvis det ikke lever op til deres forventninger. Deres behov for websitet skal derfor også være i fokus. Interesenternes ansvarsfordeling Styregruppe spa supply er styregruppen her. Det er dem som står for financieringen af projektet, hvis det accepteres. Ressourcegruppe Ressourcegruppen er modtagere af ressourcerne. I vores tilfælde vil det være målgruppen samt de loyale kunder. Disse bærer fremtiden for projektet og dets succes. Projektgruppe Projektgruppen er os som multimediedesignere, vi har ansvaret for udformningen af projektet. Engagering af interesenter Involveres Intressenter som involveres i projektet er lærer og censor, projektgruppen (os) samt spa supply. Høres spa supply skal ikke kun involveres, de skal også høres, da det er dem som er afsenderen af produktet Murad. Derudover skal Murad også høres. Det er deres brand som står model for projektet. Informeres Interessenter der skal informeres om projektet er målgruppen og loyale kunder. Dette formidles gennem diverse offline og online medier. Derudover skal interesenter som aktionære også informeres. De har ingen stor involveringsgrad, men dog en større interesse for projektet. Orienteres Pressen er en interesent som skal informeres om projektet. Det er dem som skal omtale dette i fremtiden. 10

11 ANALYSE Risiko analyse Vi har valgt at udarbejde en risikoanalyse over projektet for at finde frem til problemer, der kan opstå under forløbet og hvordan vi kan forebygge at dette sker. I vores risikoanalyse har vi valgt at bruge en sandsynlighedsgrad fra 1-5 og ligeledes med konsekvens. For at finde risikoen ganger vi sandsynligheden med konsekvens. Sådan finder vi frem til hvilke risici, der er væsentlige i vores projekt og hvad vi skal være særligt opmærksomme på gennem projektet. I analysen som ses her, kan man konkludere at de største risici i vores gruppearbejde er interne. Dette er fordi at vi kun er to gruppemedlemmer, så hvis en af os bliver syge eller at der opstår dødsfald i vores familier, vil det have en stor konsekvens for projektets udarbejdelse. Da maksimum risiko ligger på 25, kan vi konkludere at de resterende risici ikke er væsentlige, men at vi stadig skal tage forbehold for, at disse kan opstå selvom risikoen ikke er stor. 11

12 ANALYSE Database Da vi har valgt at udvikle det endelige site med CMS i Wordpress, og kan benytte os af diverse plugins, har vi derfor først foretaget en analyse af funktionaliteten på sitet og dens bagvedliggende opbygning. Dette gør vi for at finde frem til de funktioner websitet skal indeholde, samt at få en dybere forståelse af funktionerne hertil. Vi har valgt at lave to use cases til modellen som eksempler på processen. Disse to er beskrivelser af den proces som sker ved Opret bruger og Vælge produkter - der skal tolkes som at en kunde samler en kurv. Vi anvender en use case model, use cases og et ER-diagram til dette. Til at starte med har vi lavet en use case model, for at finde frem til hvilke funktioner webshoppen skal have, og hvilke rettigheder diverse aktører har hertil. Som det ses på modellen optræder der to aktører. Den ene er en adminstrator med alias Admin, og den anden aktør er Customer. Både Customer og Admin skal kunne: opret bruger, vælge produkter, fortryd bestilling, se produkter, tjek bestilling og log på. Admin kan derudover se bestilling og se brugere. Dette er ikke nødvendigt for Customer, da han/ hun kun skal kunne se sin egen profil og ikke andre profiler. Admin skal derimod kunne se bestillinger og customers for at kunne administrere disse. Figur 3: Usecase model 12

13 ANALYSE UC01: Opret bruger Beskrivelse En bruger besøger sitet muard.dk og ønsker at oprette sig som bruger Forretningsmål At brugeren selv kan oprette en profil på murad.dk 2. Webformen udfyldes af brugeren 3. Webformen valideres på obligatoriske felter 4. Brugeren oprettes i databasen tilknyttet et unikt userid 5. Brugeren får en succes meddelelse om sin oprettelse 6. Use case slut Aktør Bruger Førtilstand Brugeren kan allerede eksistere ved en tidligere oprettelse Alternativt forløb A (reference: standard forløb nr. 3): Ugyldig information Tilstand: Har bruger glemt eller overset obligatoriske felter i webformen vil bruger mødes med en fejlmeddelelse Udfyld venligst alle felter markeret med * Antagelse 1. Webformen er tilknyttet databasen og den gældende tabel 2. Brugeren har en gyldig mail adresse der valideres med javascript function (regxp) Hyppighed 50 gange om ugen Standard forløb 1. Use case begynder når der klikkes Opret bruger Alternativt forløb B: Ugyldig karaktere i felter Tilstand: Har bruger misforstået eller lavet tastefejl i webformens felter, vil bruger mødes med en fejlmeddelelse, ved: Navn: Navn må ikke indholde tal - eksempel: Henriette Adresse: Adresse skal indeholde vejnavn og nr.- eksempel: Århusgade 3 Postnr.: Postnummer ukendt Ugyldig adresse Use case slutter 13

14 ANALYSE UC02: Vælge produkter Beskrivelse Bruger ønsker at samle de produkter han/hun ser på sitet i en kurv Aktør Bruger Forretningsmål Når bruger vil shoppe på sitet skal han/hun kunne samle de ønskede produkter i en kurv før købet gennemføres Førtilstand Brugers ønskede produkter kan mangle på lager Bruger mødes med en meddelelse om at den ønskede vare ikke er på lager Standard forløb 1. Use case begynder med varesortimentet i databasen vises i browser 2. Bruger klikker på læg i kurv knappen til produktet som samles i en lokal vareliste 3. Kurven updateres i databasen 4. Use case slutter Alternativt forløb A: Updatere kurv Tilstand: Bruger ombestemmer sig om et valgt produkt og ønsker at ændre sin kurv 1. Bruger ønsker at købe flere varer 2. Bruger ønsker at ændre på antallet af et bestemt item (vare) 3. Bruger ønsker at slette en bestemt vare 4. Bruger ønsker at nulstille indkøbskurven (droppe købet) Antagelse Produkter er registreret med unikt nøgle i databasen Bruger er oprettet i databasen Hyppighed 100 ordre af n antal vare om ugen Use case slutter. Efter tilstand Varelageret nedskrives og updateres med de valgte antal vare 14

15 ANALYSE Database Entitet og relations diagrammet forklare her, hvordan vi bedst muligt ville opbygge databasen i forhold til en webshop. Vi har taget udgangspunkt i de funktioner Murad.dk s nuværende webshop har. Modellen er baseret på, at det skal være muligt at foretage flere køb med forskellige leveringsadresser. Det er dog kun muligt at have én faktureringsadresse. Dette skal styres i processen - der må altså kun figurere én række pr. cust_id med address_type= B. Vi har valgt at placere kunde navn i adresse entiteten. Funktionen bag dette valg er, at der er mulighed for at angive en betalingsadresse og leveringsadresse, og evt. flere leverings adresser til flere ordrer, til den samme kunde i samme datastruktur. Dette er angivet vha. en adressetype (S/B). Det ligger også i oplægget at der skal være mulighed for at registrere et navn, der er forskelligt fra kundens navn på leveringsaderssen, f.eks. hvis man ville købe en vare og have den sendt til en anden person. Kundens adresse med type=b (billing) forekommer kun én gang pr. cust_id. Det er tanken at betalingsadresse og leveringsadresser genbruges ifbm. efterfølgende kundelogons og køb, da vil adresser ligge klar fra forrige køb på sitet, når man skal vælge hvor levering ønskes foretaget til. Når der oprettes en ordre der completes vælges det, hvilken adresse der ønskes leveret til. Er der ikke oprettet rækker med adressetype=s til kunden, skal adressetype=b automatisk tages. Det relevante address_id indsættes på ordren og udfra denne ses det hvor vareren skal sendes til. Det er altså et bevidst valg at placere navne informationerne i adresse entiteten. Derfor har vi valgt også at lave en relation mellem address og order. Relationen skal anvendes idet der kan optræde både betalingsadresse og leveringsadresse, sidstnævnte evt. fra tidligere køb. Address_id der indsættes på ordren peger på den adresse der ønskes benyttet. Derudover har vi lavet to felter til adressen. Adresse 2 er tiltænkt at skulle anvendes af kunder der har en lilleby /stednavn eller lejlighedsnummer i deres adresse, så adresse 1 alene består af vejnavn og husnummer. (se bilag 3 for attributabel) Figur 4: ER-diagram 15

16 DELKONKLUSION Ved nærmere analyser af interessenter og risici af projektet, kan vi konkludere at for at opnå et succesfuldt projekt, er det vigtig at have en solid kommunikation til alle i projektgruppen samt inddrage lærer undervejs i udviklingen. Opfyldes disse krav vil det være med til at sikre mulige vanskeligheder ikke vælter projektet. Vi ved nu på baggrund af vores database analyse, hvilke funktioner der skal til for at opnå de ønskede funktionaliteter til sitet. Derudover skaber gantt kortet et overblik over de arbejdsopgaver vi vil arbejde med for projektet, men da vi arbejder med prototyping som udviklingsmetode, vil gantt kortet dog kun være et ideal billede på første iteration af dette. 16

17 TEST I dette afsnit vil du kunne læse om vores resultater fra brugertests fortaget på murad.dk s nuværende website. 17

18 TEST Brugertest af nuværende website Vi udførte brugertests på det nuværende site murad.dk for at finde frem til dets udfordringer. Her fandt vi ud af at selve navigationen virkede uoverskuelig. Vores testpersoner udpegede især serierne, hvoraf dem som ikke kender mærket og produkterne, var i tvivl om hvad de så ude i venstre sidemenu. Derudover fik vi kommentarer om sidens generelle udtryk virkede professionel men dog kedelig. Der er for meget læsestof, hvoraf produkternes beskrivelse står meget småt, som testdeltagere ikke gider at læse. 1 Vi spurgte testpersonerne om de syntes at der manglede noget på siden. Her fik vi at vide at de savnede information om tilbudsvarer samt et login felt. Der blev også kommenteret på at footeren virkede meget tom. Derudover har vi som eksperter på området multimediedesign, også lagt mærke til at man som kunde ikke kan oprette en kundenprofil på sitet. Dette betyder da at man skal indtaste sine personlige oplysninger ved hvert et købt der foretages, hvilket ikke er optimalt for brugervenligheden 1 se bilag

19 DELKONKLUSION Vores brugertest gav os indblik i den nuværende hjemmesides styrker og svagheder. Disse resultater kan vi arbejde med i redesignsprocessen, så vi sikre os at fremtidige brugere vil blive mere interesseret i at handle på sitet. 19

20 MÅLGRUPPE OG KOMMUNIKATION I denne del vil du kunne læse om vores vurdering af målgruppen og hvordan vi kommunikativt når ud til dens personer. 20

21 MÅLGRUPPE OG KOMMUNIKATION Målgruppe analyse Målgruppe analysen er baseret på geografiske, demografiske og psykografiske data hentet fra et interview og spørgeskemaundersøgelse. For at få forstå målgruppen bedre har hun klart, at det primært er den modne kvinde der bruger sitet, og hermed også dem spa henvender sig til, når de udsender nyhedsbreve og mails. 2 vi anvendt Gallups Kompas. Ved vores spørgeskemaundersøgelse fik vi Segmenteringskriterierne vi har fokuseret på er følgende: dermed også bekræftet at spa s målgruppe er denne aldersgruppe af kvinder. Vi vil derfor Demografiske: - Aldersgruppe - Køn Geografiske: - Region Psykografiske: - Livsstil - Værdier ikke fokusere på mændene og har valgt at strække vores primære målgruppe til halvtreds år på trods af at det moderne segment i Gallup, er en overvejende grad af danskere under fyrre år Murad produkterne som sælges af spa supply har en bred vifte af egenskaber. Produkterne henvender sig til mange - fra unge med hudproblemer til ældre i begge køn. Da målgruppen er så bred har vi derfor valgt at inddele den i primære og sekundære. Dette kan vi tillade os da de begge har fælles træk. Vi vil derfor lægge vægt på den primære målgruppe, men stadig kunne ramme den sekundære. Ved vores interview fortæller Ida at spa s primære målgruppe er kvinder mellem 25 og 50 år. Selvom Murad også har produkter til mænd og det yngre publikum mener 2 se bilag 6 4 se bilag Primær målgruppe Kvinder i alderen år. De har en høj indkomst og er kvalitets- og karriereorienteret. De er primært bosat i storbyer og dyrker gerne motion og det luksuriøse liv. Når de slapper af, er det med dameblade om mode, skønhed og nyeste trends. De er hyppige brugere af PC og køber gerne på nettet. 3 Målgruppen tilhører det moderne segment i gallups kompas. Sekundær målgruppe Kvinder i alderen år. De er flittige brugere af nettet og handler gerne her. De er med på de fleste sociale medier og andet der rør sig. Derudover læses der dameblade som gerne omhandler mode og skønhed. Dette segment bor ikke et primært sted, men findes forskellige steder i landet. 4 Målgruppen tilhører center segmentet i gallups kompas. 5 21

22 MÅLGRUPPE OG KOMMUNIKATION Brugerprofil Ud fra målgruppeanalysen har vi lavet en brugerprofil som skal præsentere vores primære målgruppe. Brugerprofil Navn: Signe Alder: 27 Køn: Kvinde Om: Signe er ansat i et trendy firma som projektleder. Hun har en pige på 1 år, og bor i en lejlighed på Frederiksberg med hendes kæreste. Signe dyrker fitness i sin fritid, og læser magasiner som Elle, Costume, og Woman for at følge med i de nyeste trends indenfor skønhed og mode. Desuden går Signe meget op i sit udseende og det betyder derfor alt for hende at have de rigtige mærker og produkter. Når Signe skal shoppe sker dette mest over internettet, da hun har meget travlt i hverdagen og hendes fritid bruges på familien og motion. Derfor er det nemmest for Signe at læse om produkterne i hendes blade, og derefter købe dem over nettet. AIDA Vi har valgt at anvende AIDA modellen som et værktøj over websitet. Dette gør vi i forventningen om at sikre os den ønsket opmærksomhed på Murad.dk s nye funktioner og design samt yderligere at specificere hvordan vi ønsker at kommunikere til kunderne. Attention Vi vil fange brugernes opmærksomhed med kampagnetilbuddet: Opret dig som bruger på webshoppen og spar 10%. Brug koden: NY- SHOP Dette vil fremgår af billeder der vil ligge på forsiden som et slider. Interest Det der får vores brugere til at forblive interesseret er både nysgerrigheden over den nye webshop, men samtidig også vores forside som vil have billeder med tilbud og nyheder der vil vække interessen. Desire Når vores kunder klikker rundt og finder tilbud er der tekst og information om Murad s gode produkter. Vi anvender også Murads fængende citater på billeder ved hver side og derfor får kunden købelysten. Action Vi vil gøre brug af call-to-action som f.eks. Opret her, Læg i kurv og Tilmeld. Disse knapper vil være nemt tilgængelige og fremstå i en iøjnefaldende farve. Når kunden tilføjer varerne kan han/hun oprette sig som bruger på sitet, og kan til sidst indtaste rabatkoden ved købene. 22

23 MÅLGRUPPE OG KOMMUNIKATION Laswell s udvidet model Afsender Afsenderen er spa supply A/S der importerer Murad produkterne til Danmark og sælger dem via. konsumentmarkedet og producentmarkedet. Spa supply går op i at produkterne holder hvad de lover. Dette gælder også for deres website De mener dog ikke at deres website er optimeret nok i forhold til deres nye B2B site, derfor ønsker de et redesign. Vores opgave som multimediedesignere er at finde ud af, hvad der kan gøres for at optimere brugervenligheden på Murad. dk. Derudover fungerer vi som multimediedesignere også som afsendere, da vi skal formidle deres budskab om en ny webshop bedst muligt. Budskab Spa supply A/S har fået en ny webshop på med flere features. Man kan oprette en bruger på sitet, så det bliver nemt og hurtigt at handle der. Kampagnen for redesignet af webshoppen vil derfor tilbyde kunderne en rabatkode, for at skabe mere trafik på sitet frem for telefoniske henvendelser. Rabatkoden på 10% vil fremgå til kunder som besøger sitet. Medier Først og fremmest bruger vi vores nye site Murad.dk til at reklamere på forsiden med kampagnetilbuddet til deres nye webshop. Dernæst vil vi sende et nyhedsbrev ud til kunder, der i forvejen er tilmeldt nyhedsbrev fra det nuværende website. For at få nye kunder og vække opsigt til den nye webshop vil vi bruge offline medier i form af annoncer der skal indsættes i damebladene Costume, Elle og Woman. Derudover vil vi lave et banner til at sætte ind på costume, elle og woman s websites. Støj Støj kan være med til at kommunikationen mislykkedes, dette kan gøre at vores modtager afkoder budskabet forkert. I dette tilfælde kan et eksempel på støj være dårlig netforbindelse. I forbindelse med vores netbanner kan støj også forekomme da folk tit lukker af for online reklamer, og derfor kan det til tider være en udfordring at nå ud til kunderne. Desuden kan støj også opstå ved vores offline medier, hvis der ikke er sammenhæng mellem de forskellige medietyper. Modtager Budskabet skal formidles til de nuværende brugere på Murad.dk, som består af de eksisterende kunder, der er tilmeldt nyhedsbrev, men også de resterende i målgruppen. Disse er b.la. dem som har ringet ind og handlet derigennem. Derudover vil vi gerne tiltrække nye kunder til websitet som er indenfor den primære og sekundære målgruppe. Effekt Effekten for vores redesign af websitet vil være, at vores målgruppe i fremtiden ønsker at handle på webshoppen fremfor telefonisk, fordi den er brugervenlig og nem at bestille på. Det vil derfor ikke være tidskrævende at handle online og mere attraktivt end at skulle ringe ind til spa supply. Feedback Feedback ser vi når kunder oprettes i databasen med en brugerprofil. Når medarbejderne ikke længere er belastet med telefoniske bestillinger, men at der i stedet kommer flere bestillinger over webshoppen. 23

24 MÅLGRUPPE OG KOMMUNIKATION Kommunikationsplan Lanceringsdato. 1/7 1.Første led af vores lancering er websitet. Dette skal lanceres inden vi sender nyhedsbreve ud da det kan forvirre kunderne. 2. Næste led i planen vil vi fange brugerens opmærksomhed, ved at udsende et nyhedsbrev til alle de eksisterende kunder på sitet. I nyhedsbrevet vil de få tildelt rabatkoden til den nye webshop på 10%. 3 & 4. Dernæst vil vi reklamere med annoncer i damebladene Costume, Elle og Woman om murad.dk s nye website, da det efter vores spørgeskemaundersøgelse var de blade som vores kunder læser. Sammen med dette vil vi også lægge et banner på Costume, Elle og Woman s websitet af sammen grund. Figur 5: Kommunikationsplan 24

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO Gruppe 9 56 156 Vejledere Wordpress login side 02 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT 1.0 04 INDLEDNING

Læs mere

2. semester eksamensopgave

2. semester eksamensopgave 2. semester eksamensopgave Hold l15mul2a14f Årgang 2014 / 2015 Vejledere: Ditlev Skanderby Marc Kluge Frederik Tang http://www.multimediedesigner.nu 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaark 3 Indledning 4 Projektbeskrivelse

Læs mere

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Vejledere: Ditlev Vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler-Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely

Læs mere

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK.

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK. Projekt titel: Sommerens store dille Projekt navn: X-fly eventsite URL: http://cph47.webkn.dk/xfly5/index.html Gruppe medlemmer: Lasse Bruun Overgaard, www.lbodesign.dk/... Mark Halding, http://haldingweb.dk/...

Læs mere

MUL B - Gruppe 13 Vejledere: Jesper Hinchely Tue Becher Ivan Rosenvinge Camilla Bigum cph-cb164@cphbusiness.dk www.camillabigum.dk

MUL B - Gruppe 13 Vejledere: Jesper Hinchely Tue Becher Ivan Rosenvinge Camilla Bigum cph-cb164@cphbusiness.dk www.camillabigum.dk Cæcilie Rasmussen cph-cr105@cphbusiness.dk www.caecilierasmussen.com Henriette Solveig Klindt cph-hk15@cphbusiness.dk www.henrietteklindt.dk Eksamen 2014-2015 Site community - Haveforeningen Frederikshøj

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Lærere: Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Ivan Rosenvinge Frederiksen, Tue Bjerl Nielsen og Marc Kluge. Antal anslag ca. 27711.

Lærere: Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Ivan Rosenvinge Frederiksen, Tue Bjerl Nielsen og Marc Kluge. Antal anslag ca. 27711. 1 Fakta ark Projekttitel: Site for a local community Projek url: wp.kleinovich.dk Banner url: kleinovich.dk/christiansoe/bornholmstidende.html Gruppe nr.: 3 Klasse: MULA13 Lærere: Jesper Hinchely, Merete

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Projekt URL: www.linkmeup.dk

Projekt URL: www.linkmeup.dk Vejledere: Ditlev vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely Marc Kluge Merethe Lindemann Morten Rold Projekt URL: www.linkmeup.dk 1. Indledning.

Læs mere

Fakta ark. Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Thomas Hartmann.

Fakta ark. Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Thomas Hartmann. 1 Fakta ark Projekttitel: Vedvarende energi Projek url: www.grafreaq.dk/recycling/index.php Gruppe nr.: A1 Klasse: MULA13 Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

EKSAMEN CSR 3. SEMESTER 2013

EKSAMEN CSR 3. SEMESTER 2013 EKSAMEN CSR 3. SEMESTER 2013 1 Fakta Julia Brøndum Emborg www.juliaemborg.dk/ 3sem4pro.html E-mail: cph-je7@cphbusiness.dk Valgfag: CMS Trine Falck Pape www.trinepape.dk/school-3-4.html E-mail: cph-tp8@cphbusiness.dk

Læs mere

TEMA Afgangs projekt 2013 4MMDb

TEMA Afgangs projekt 2013 4MMDb Uddannelse og studiested: Multimediedesign ved UCN Projektets navn: Salon C Semester: 4. semester Klassebetegnelse: 04mmdb Vejleders Navn: Line Helverskov Termin: Sommer 2013 Antal sider eks. bilag: 29,4

Læs mere

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse...

Læs mere

Gecko - The live travel guide

Gecko - The live travel guide Gecko - The live travel guide Vejleder: Marc Kluge Anslag: 32111 Startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 MULB http://avna.dk/gecko/index.php Augusta Lindskov Naundrup-Jensen

Læs mere

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt 2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 3. semester eksamensprojekt 1 2 FACT SHEET PROJEKTTITEL: EKSAMENSPROJEKT 3. SEM - CSR LINK TIL WEBSITE: CHRISTIANDEVRIES.DK/NOVO/INDEX.HTML LINK TIL BANNER:

Læs mere

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014 CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY EKSAMENSPROJEKT 3. SEMESTER URL-ADRESSE: HTTP://CHRISTINABALTZER.COM/CSR/ VEJLEDERE: TUJE, IRF, FDTA, JHI, THA, TBN, IWP OMFANG: 47 SIDER (ALT INKL.) ANSLAG: 45.440

Læs mere

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 - the - FOOD TRUCK EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 URL - http://line-rasmussen.dk/website/index.html SKOLE - Copenhagen Business Academy KLASSE - CLmul-b14e KATHRINE HARDER www.kathrineharder.com/foodtruck.html

Læs mere

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO 2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi Pilot projekt 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO INLEDNING 03 Indledning Afgrænsninger 04 Formål Problemformulering

Læs mere

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT ANSL AG Denne rapport samt pdfudgaven har et omfang af cirka 59.764 anslag ekskl. indholdsfortegnelse, bilag, kilder og forside/forord. INFO Et projekt udarbejdet

Læs mere

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT ANSL AG Denne rapport samt pdfudgaven har et omfang af cirka 59.722 anslag ekskl. indholdsfortegnelse, bilag, kilder og forside/forord. INFO Et projekt udarbejdet

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning EKSAMENSPROJEKT www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning Erhvervsakademiet København Nord, Multimediedesigner, 3. semester, tr08mul01

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om

PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om Procesrapport om 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Problemfelt Problemformulering Metodisk tilgang OPSAMLENDE ANALYSE Markedsanalyse Konkurrentanalyse Målgruppeanalyse Delkonklusion Idégenerering Test Visuel

Læs mere

Vedvarende energi Link til landingpage: www.melh.dk/kompan/index.html

Vedvarende energi Link til landingpage: www.melh.dk/kompan/index.html Eksamensprojekt 2. semester maj-juni 2014 Multimediedesigner Vedvarende energi Link til landingpage: www.melh.dk/kompan/index.html Anslag: 72.013 Vejledere: Frederik Tang og Thomas Hartmann Gruppe B1 -

Læs mere

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Gruppemedlemmer: CLmul-a13e gruppe A9 Sofie Roug Jensen (SRJ) (cph-sj193@cphbusiness.dk) Portfolio: http://mul37.itkn.dk/portfolio/2eksamen.html

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

Motiverende design og brugervenlighed

Motiverende design og brugervenlighed Hovedopgave Multimediedesigner, Erhvervsakademiet Aarhus Tech, Forår 2010 Motiverende design og brugervenlighed Persuasive design and Usability af Christina Duus Vejleder: Niels-Erik Kaster Projektperiode:

Læs mere