Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness)"

Transkript

1 Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan nr.: X1 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet 1 IBIZ-Centers fokusområder Innovationscenter for e-business er en aktør og platform for udbredelse af it i dansk erhvervsliv. IBIZ-Center er i dag det eneste initiativ i Danmark, der udelukkende arbejder for at øge SMV ernes anvendelse af it. IBIZ-Center har siden lanceringen i 2007 været i direkte kontakt med ca virksomheder årligt og har i dag ca besøgende om måneden på centerets hjemmeside. Centeret fungerer i dag som inspirationskilde og videncenter for SMV erne, ligesom centerets hjemmeside fungerer som et informations- og inspirationssite, hvor SMV er bl.a. kan søge efter it-rådgivere, it-leverandører og tilgå cases, der viser gevinsten ved nye it-løsninger i praksis. Gennem IBIZ-Centers opmærksomhedsskabende arbejde møder centeret SMV erne der, hvor de er og viser dem, hvordan de konkret kan komme i gang med online økonomistyringsprogrammer, mobile løsninger, sociale medier som markedsføringskanal m.v. samt demonstrerer det konkrete forretningsudviklingspotentiale ved brug af disse teknologier. IBIZ-Center fokuserer på nedenstående tre områder for at løfte opgaven med udbredelse af it og digitalisering blandt SMV ere Fokusområderne har rod i de input, der er kommet via samt i de erfaringer, som IBIZ- Center hidtil har gjort sig fra Hjemmesiden Formidling af eksisterende og nye teknologier, der kan give virksomhederne en effektiviserings- og innovationsgevinster 2. Arrangementer Landsdækkende udbud af arrangementer, hvor IBIZ-Center møder SMV erne direkte og går i dialog med SMV erne om deres aktuelle behov samt giver inspiration og formidler kontakt til leverandører og rådgivere 3. Understøttelse af offentlige initiativer Understøttelse af relevante offentlige initiativer, herunder udbredelse af NemHandel og andre initiativer til understøttelse af øget digital vækst. 2 IBIZ-Centers udviklingsinitiativer i IBIZ-Center med online læringsrum En udvidelse af IBIZ-Centers hjemmeside med et it-læringsrum med læringsvideoer, erfaringsvideoer og oversigt over it-uddannelsestilbud skal bidrage til at øge virksomhedernes it-kompetencer samt formidle praktisk viden om erfaringer med anvendelsen af it og dermed inspirere til tage de næste skridt i købsprocessen. Læringsrummet skal integreres med andre værtøjer som Vækst med it og Behovsafklaring, så it-kompetencer bliver en mere naturlig og synlig del af virksomhedernes beslutningsproces.

2 Værktøj til behovsafklaring En stor del af målgruppen er uafklarede omkring egne behov og nytteværdien af itløsninger. I perioden er det derfor ambitionen, at IBIZ-Center dykker dybere ned i de branchespecifikke forretningsprocesser og dermed målretter sin vejledning mod de enkelte brancher. Fokus lægges på, hvad SMV erne kan gøre anderledes i forhold til at effektivisere og udvikle virksomheden step by step gennem proces- og organisationsinnovation. Behovsafklaringsværktøjet skal understøtte den indledende dialog med virksomhederne og gøre virksomheder i stand til at afklare, hvorvidt virksomheden har brug for flere eller supplerende itprogrammer. Det er planen, at der skal skabes en naturlig sammenhæng mellem behovsafklaringsværktøjet, det nuværende Vækst med it -værktøj 1, det nye leverandørregister samt oversigten over uddannelsestilbud. Behovsafklaringsværktøjet vil derfor tillige rumme spørgsmål, der hjælper virksomhederne til refleksion omkring deres kompetencebehov på IT-området. IBIZ-Center vil i udviklingen af Behovsafklaring udnytte den viden, som centeret har tilegnet sig fra behovsafklaringsmodulet i It-starthjælpen samt fra selvhjælpsværktøjet Find gevinsten. IBIZ-Center vil inddrage relevante branche- og interesseorganisationer i udviklingen, så disse har mulighed for at påvirke udformningen af selvhjælpsværktøjet og tage ejerskab i forhold til lancering af værktøjet. Nyt leverandør- og rådgiverregister IBIZ-Center vil udvide det eksisterende leverandørregister til at være mere målrettet og informativt, så det kan blive det foretrukne opslagsværk for SMV er. Herunder gælder en udvidelse i relation til NemHandelsleverandører. Registret integreres med IBIZ-Centerets nye og eksisterende selvhjælpsværktøjer. Det nye itleverandørregister udbygges med it-rådgivere. IBIZ-Centers rolle er således at monitorere de informationer, som udbyderne indrapporterer. Uddannelse af erhvervskonsulenter i kommunerne Som ny aktivitet foreslår IBIZ-Center, at der i samråd med de kommunale erhvervsservicecentre udvikles et let uddannelsesforløb, hvor IBIZ-Center uddanner erhvervskonsulenterne i at tage en behovsafklarende dialog om it med erhvervsrådenes medlemsvirksomheder. Her bliver både det nye behovsafklaringsværktøj samt de nyudviklede væksthjulsark om it centrale redskaber. IBIZ-Center vil som noget nyt udarbejde en virksomhedsvejledning om skiftet fra internetprotokol IPv4 til IPv6. Vejledningen vil have form af en kortfattet brochure, så virksomheder i Danmark nemt og hurtigt kan orientere sig om IPv6. 1 Vækst med it er et selvhjælpsværktøj, der inspirerer og giver virksomhederne overblik over mulighederne med brug af it.

3 3 Aktivitetsbeskrivelse Nærværende aktivitetsbeskrivelse er inddelt i de tre overordnede arbejdsområder, som IBIZ-Center planlægger at arbejde indenfor: 1. Hjemmesiden 2. Arrangementer 3. Understøttelse af offentlige initiativer Hjemmesiden IBIZ-Center har de seneste 18 måneder intensiveret og professionaliseret arbejdet med hjemmesiden som en virtuel platform fot information og inspiration, hvor virksomhederne kan dykke ned i relevant indhold om it. Arbejdet med IBIZ-Centers hjemmeside fortsættes og videreudvikles indholdsmæssigt yderligere. Det tætte samarbejde med forsættes som hidtil. Endvidere vil markedsføringen af hjemmesiden intensiveres i form af søgemaskineoptimering Google AdWords, bannere, links på brancheorganisationernes hjemmesider samt udsendelse af nyhedsbreve. Formålet med hjemmesiden er at sikre, at SMV erne fortsat får én indgang til relevant information og selvhjælpsværktøjer på herunder endvidere at: - synliggøre værdien af it for især de mindst it-parate virksomheder - udvikle relevante selvhjælpsværktøjer - udvikle et it-læringsrum med bl.a. læringsvideoer samt en oversigt over ituddannelsestilbud - øge antallet af succeshistorier, herunder antallet af nye videocases - videreudvikle et leverandørregister, hvor virksomhederne kan finde relevante it-leverandører og -rådgivere Selvhjælpsværktøjer: IBIZ-Center ser et behov for at opdatere og udvikle selvhjælpsværktøjer og udvide vejledningstjenester for bedre at understøtte alle dele af SMV ernes beslutningsproces. Det gælder om at inspirere virksomhederne og føre dem fra overvejelser til handling gennem synliggørelse af gevinster ved anvendelse af it, samt skabe tryghed ved at give et overblik over, hvordan virksomhederne kommer videre. Virksomhederne kan ved hjælp af selvhjælpsværktøjerne nemmere afklare egne behov og dermed finde frem til, hvilke løsninger der er relevante for dem. Dertil kommer en nem adgang til it-leverandører og -rådgivere. Leverandørerne indrapporterer informationer om løsningerne. Informationerne verificeres af IBIZ- Center. Selvhjælpsværktøjer - som Vækst med it og Behovsafklaring - skal inspirere, motivere og synliggøre værdien af anvendelsen af it samt ikke mindst gøre det lettere for SMV erne at vælge en løsning. Værktøjerne udvikles, så de nemt kan anvendes af alle brugere uanset it-kompetencer og så de er egnede som dialogværktøj med tredje part (fx en væksthuskonsulent, innovationsagent,

4 erhvervsrådgiver, eller virksomhedens forretningsrådgiver - eksempelvis en revisor). Et udvidet leverandør- og rådgiverregister vil være med til at eksponere de mange mulige anvendelsesmuligheder, der til enhver tid findes på markedet. Figur 1: Illustration af selvhjælpsværktøjer Brugerne kan vælge at anvende ét eller flere værktøjer, afhængig af hvor de befinder sig i beslutningsprocessen. Det vil være naturligt og nemt at gå fra ét stadie til næste stadie. Behovsafklaring integreres med Vækst med it, itlæringsrummet samt det nye it-leverandør- og rådgiverregister. Disse værktøjer vil vise brugerne, hvordan forskellige it-løsninger virker, øger deres it-kompetencer og leder dem videre til relevante it-leverandører eller -rådgivere. Vækst med it IBIZ-Center har udviklet et online selvhjælpsværktøj Vækst med it (se evt. som også er tilgængelig på smartphone og tablet. Vækst med it blev i samarbejde med Startvækst.dk, kommunale erhvervsråd, Væksthuse, brancheorganisationer, it-leverandører m.fl. lanceret medio april Værktøjet er til dato blevet anvendt af ca brugere. Vækst med it er baseret på indhold fra ibiz-center.dk samt eksterne hjemmesider og vil til enhver tid præsentere opdateret information for brugerne. Værktøjet giver virksomhederne et overblik over løsningsmuligheder og inspirerer til øget anvendelse af it. Derudover udgør værktøjet et afsæt for handling og valg af egne indsatsområder via en tjekliste. Målgruppen for Vækst med it er mindre virksomheder og iværksættere, der med fordel kan anvende værktøjet til at få idéer til mulige it-løsninger i opstartsfasen Nyt selvhjælpsværktøj Behovsafklaring

5 Næste skridt for virksomheden er at skabe sig et overblik over egne arbejdsgange samt få vurderet potentialet i at understøtte it. Det handler om at arbejde dybere med de valgte arbejdsgange og identificere, hvor der med fordel kan anvendes it. Målet er, at få et bedre grundlag for at vurdere fordele og forrentningsmuligheder ved indkøb af forskellige it-løsninger. For at understøtte virksomhedernes valg, vil IBIZ-Center udvikle et nyt selvhjælpsværktøj Behovsafklaring. Værktøjet baseres på dele af Find Gevinsten, men udbygges i forhold til de nye muligheder med f.eks. cloud baserede løsninger. Figur 2: Illustration af selvhjælpsværktøjet Behovsafklaring Værktøjet tager afsæt i virksomhedernes nuværende set up og mål og er med til at danne bro mellem nutid og fremtidige mål og ambitioner. Broen består af en screening af eksisterende løsninger på baggrund af virksomhedens individuelle itbehov. Behovsafklaringen kigger ind i virksomhedens processer i organisationen og holder det op mod de it-muligheder, der eksisterer for at lette processerne. Behovsafklaring vil -for at skabe en nem overgang til næste skridt i beslutningsprocessen - linke virksomhederne videre til IBIZ-Centers register, så virksomhederne kan kontakte en it-rådgiver eller udvælge it-løsning. Formålet med værktøjet er, at virksomheden selv, eller i samarbejde med deres foretrukne erhvervs- eller it-rådgivere, kan analysere deres forretningsgange med sigte på effektivisering ved hjælp af nye it-løsninger eller ved at ændre eksisterende løsninger, så de enten understøtter arbejdsgangene bliver mere effektive eller bliver billigere, fx. med en internet-baseret løsning. Værktøjet vil, som Vækst med it, være en internet-baseret løsning, der kan anvendes 24/7 via brugernes foretrukne medie - PC, tablets og/eller smartphones. Behovsafklaring vil promoveres og markedsføres på linje med Vækst med it og

6 der vil i tillæg blive produceret en introduktionsvideo, så målgruppen hurtig kan se fordelen ved at anvende værktøjet It-læringsrum på ibiz-center.dk For yderligere at understøtte SMV ernes motivation for og udfordringer med at gennemføre kvalificerede it-indkøb samt give mulighed for opkvalificering af egne it-kompetencer, vil IBIZ-Center udvide ibiz-center.dk med et it-læringsrum om virksomheds-it. Formålet med et decideret it-læringsrum er også at gøre det nemmere for virksomhederne at overskue information om løsninger, skabe tryghed ift. valg af it samt øge motivationen til at komme i gang/videre med e-business og dermed understøtte den praktiske forankring af it i virksomhederne. Læringsrummet vil primært indeholde et bibliotek med erfaringsvideoer og egentlige læringsvideoer samt uddannelsestilbud. Herudover vil der ske en opsamling af viden - blandt andet med links til artikler og et øget antal af virksomhedscases. En læringsvideo opfattes i denne sammenhæng, som en kort animeret eller håndtegnet video, der på pædagogisk og gerne på humoristisk vis giver modtageren mulighed for at lære mere om ebusiness. Disse videoer vil være målrettet mindre it-parate virksomheder, som finder it vanskeligt og svært forståeligt. Videoerne skulle gerne give korte og præcise forklaringer på it-fordele og hvorledes it-løsningerne fremmer effektivitet og forretningsudvikling. Konkrete temaer vil blive lagt op til interessenterne i IBIZ-Centerets netværk, herunder Sparringsgruppen, it-rådgivere og SMV ere. På overskriftsniveau kunne det fx blive temaer som: Hvad er cloud computing?, Open source fordele og ulemper, Videomøder sådan!, Brug din smartphone smart, Fordele og faldgruber ved sociale medier etc. Overordnet skal it-læringsrummet bidrage til at øge virksomhedernes itkompetencer. Ved samtidig at anvende værktøjer for bedre at gennemskue egne itbehov ( Behovsanalyse ) og mulighederne ved relevante moderne it-løsninger ( Vækst med it ), vil virksomhederne have nogle enkle, let tilgængelige redskaber til at vurdere og gennemføre it-investeringer, med større viden og overblik og dermed større sandsynlighed for gevinst.

7 Figur 3: Illustration af det fremtidige ibiz-center.dk Figur 3 ovenfor illustrerer en udvidelse af ibiz-center.dk til udover at være et informations- og inspirationssite til også at gøre brugerne mere aktive ved at anvende nye selvhjælpsværktøjer, it-læringsrummet, det nye leverandør- og rådgiverregister samt nye virksomhedscases Nyt It-leverandørregister IBIZ-Center stiller i dag en liste af it-leverandører til rådighed på Denne liste indeholder eksempler på relevante itleverandører indenfor en række produkt- og løsningsområder. Listen er i dag ikke udtømmende for udbuddet i Danmark og det er op til den enkelte itleverandør/rådgiver at bede om at deres løsninger bliver repræsenteret. For at have værdi som informationskilde i en beslutnings- og købsproces skal oversigten både være repræsentativ for udbuddet af it-løsninger, indeholde nok information om den enkelte leverandør og løsning og give direkte kontaktoplysninger. Yderligere vil der linkes til leverandørernes eventuelle online demonstrationer af programmerne. IBIZ-Center ser behov for at videreudvikle leverandørregisteret både for så vidt angår antallet af løsningsområder og antallet af leverandører. IBIZ-Center ser det også naturligt at udvalget af it-rådgivere øges, således at kendskabet til og anvendelsen af professionel it-rådgivning bliver understøttet. Udviklingen af det nye register vil ske i tæt dialog og samarbejde med udvalgte brugere, erhvervsfremmeaktører samt leverandører og rådgivere - for at sikre den størst mulige værdi, brugervenlighed og tilgængelighed.

8 Registeret vil blive kvalitetssikret og der vil på undersiden på ibiz-center.dk også være information til nye leverandører omkring proceduren for optagelse i registeret, herunder et kodeks for optagelse og ansvar i fbm. repræsentation i registeret. IBIZ-Center finder det nødvendigt at integrere leverandør- og rådgiverregisteret med vores online værktøjer Vækst med it og Behovsafklaring samt eventuelt andre, eksterne registre og værktøjer, der sætter fokus på procesoptimering i SMV er Nye virksomhedscases Flere af brancheorganisationerne i IBIZ-Centerets sparringsgruppe gav i forbindelse med en workshop i Erhvervsstyrelsen fredag den 30. juni 2012 udtryk for, at IBIZ- Centerets videoer med virksomhedscases virker efter hensigten. Brancheorganisationerne gav på workshoppen udtryk for, at videoerne synliggør værdien af it-anvendelse og virker troværdige, da videoerne er opbygget omkring virksomhedernes egne udsagn og beskrivelser. IBIZ-Center vil derfor i samarbejde med organisationerne i sparringsgruppen udvikle en række cases i underliggende arbejdsgrupper. Case-eksemplerne konkretiserer mulighederne for øget indtjening og besparelse ved brug af nye teknologier som eksempelvis cloud computing Arrangementer IBIZ-Centers arrangementer har to hovedformål. Dels at inspirere og give SMV erne viden om 1) de løsningsmuligheder der i dag findes på markedet samt 2) effekt i forhold til den enkeltes forretning, og dels at skabe den fornødne tryghed til at agere og i praksis påbegynde processen mod ny it Landsdækkende arrangementer IBIZ-Center vil fortsætte de landsdækkende arrangementer. Fra vil IBIZ- Center således hovedsageligt tilbyde to typer af foredragsarrangementer: - Inspirationsmøder, hvor det er IBIZ-Centerets medarbejdere, der på forskellig vis synliggør værdien af it for målgruppen. IBIZ-Center vil også fremadrettet søge at få foregangsvirksomheder til at fortælle, hvilke fordele de har opnået med at anvende e-business i deres forretning. På denne måde bliver det eksemplificeret og konkret for de tilhørende virksomheder. Værter for inspirationsmøderne er lokale brancheforeninger og kommunale erhvervsservicecentre. IBIZ-Center er ansvarlig for indholdet og inddragelse af virksomhedscases. - Workshops, hvor IBIZ-Center tager it-leverandører med ud til et arrangementer, så målgruppen har mulighed for at få demonstreret forskellige it-løsninger. De tilhørende virksomheder får dermed et indtryk af, hvorledes de kan anvende eksisterende løsninger. Workshopsene udføres i samarbejde med lokale og brancherelaterede samarbejdspartnere. Som noget nyt vil IBIZ-Center sammen med leverandørerne udvikle og afprøve et nyt workshopformat, der vender den traditionelle rollefordeling mellem SMV er og leverandør på hovedet; fra løsningspræsentationer på leverandørernes præmisser, til i stedet at få SMV ernes behov til at stå i centrum og derefter lade leverandørerne

9 vise, hvordan behovene kan dækkes med deres konkrete systemer. Det sikrer både, at SMVerne i praksis ser, hvordan it-løsninger løser deres konkrete problemer og giver it-leverandørerne nyttig viden om deres kunders behov, perspektiver og tilgang til it. IBIZ-Center oplever, at det netop er den klart forståelige og påviste løsning af SMV ernes problemer, der kan få virksomhederne til at indkøbe itløsninger. IBIZ-Center har erfaret, at det er ofte ikke tilstrækkeligt med et leverandøroplæg, hvor SMV erne efterfølgende selv må oversætte, hvorvidt det i praksis dækker deres konkrete behov. I forbindelse med både inspirationsmøder og workshops vil IBIZ-Center søge at afmystificere it og gøre det så let som muligt at forholde sig til. Arrangementer fortsætter med de emner, som IBIZ-Center i dag tilbyder: Dvs. mobil og smart, sociale medier, NemHandel, synlighed på nettet etc., men kan også være nye temaer, der aftales i samspil med IBIZ-Centers partnere. IBIZ-Center vil løbende følge udviklingen indenfor it-udvikling og supplere med nye foredragsrækker og -temaer, i takt med efterspørgslen efter nye emner dukker op (en opdateret liste findes på adressen: IBIZ-Center vil fremadrettet i højere grad end tidligere tilbyde inspirationsmøder, hvor der er indarbejdet læringssessioner, hvilket IBIZ-Center ved flere arrangementer har haft succes med. De kommende arrangementer vil således fokusere på deltagerinddragelse og individuel opfølgning. Det sker som et resultat af de erfaringer som IBIZ-Center har draget sig i forbindelse med tre undervisningsforløb på Fyn i efteråret De sammenhængende arrangementer om oprettelse, synliggørelse og internationalisering af webshop adresserer også Detailhandelsforums anbefalinger til erhvervs- og vækstministeren. Her peger Detailhandelsforummet netop på behovet for initiativer, der kan udbrede kendskabet til IBIZ-Center blandt virksomheder i detailbranchen, herunder særligt de mindre detailbutikker i yderområderne. Der vil fortsat blive indsamlet evalueringer, så centerets arrangementer løbende kan tilpasses, og fremadrettede ønsker om nye områder kan indarbejdes. I vil IBIZ-Center derudover tilbyde 5-10 nye arrangementer, der erstatter eller supplerer den nuværende liste Lancering og opfølgning IBIZ-Center vil fra prioritere mere tid til dialog med SMV erne i fbm. arrangementer, så virksomhederne får et realistisk billede af egne behov og kompetencer, (hvilket bl.a. implementeres gennem det nye workshopsformat). IBIZ-Center vil fastholde kontakten til it-rådgivere og fortsat henvise til disse, hvor det er relevant og dermed understøtte efterspørgslen efter it-rådgivning. Salget af Itstarthjælpsydelser varetages fremtidigt af it-rådgiverne selv. Opfølgning på arrangementer vil ske i form af: - Telefonkontakt til virksomheder, der står overfor it-udfordringer. - Henvisning til det nye behovsafklaringsværktøj, som kortlægger

10 arbejdsprocesserne i virksomheden Understøttelse af offentlige initiativer Herunder er skitseret de emneområder og offentlige initiativer som IBIZ-Center efter dialog med Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Styrelsen for Forskning og Innovation umiddelbart finder behov for at understøtte i perioden Implementering af den kommende strategi for øget digital vækst IBIZ-Center vil spille en aktiv rolle i arbejdet med at realisere potentialet for digital vækst i dansk erhvervsliv og dermed vil IBIZ-Center i videst mulige omfang bidrage til med at implementere regeringens kommende erhvervsrettede strategi for digital vækst. IBIZ-Center vil have en tæt og løbende dialog med Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Styrelsen for Forskning og Innovation. Dialogen og samarbejdet skal gøre det nemmere at koordinere indsatsen for digital vækst i dansk erhvervsliv, med særlig fokus på SMV erne. IBIZ-Center vil blandt andet koordinere indsatsen ved at oplyse om de iværksatte initiativer i forbindelse med IBIZ-sparringsgruppe-møderne. IBIZ-Center vil bidrage aktivt til at sikre et optimalt samarbejde med de relevante ministerier og styrelser, med henblik på at sikre en velkoordineret indsats for øget digitalisering i SMV er. eerhvervs- og vækstministeren oversendte den 30. maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst til Folketinget. Redegørelsen påpeger en række udfordringer, herunder, At flere virksomheder også SMV erne kan øge deres produktivitet gennem digitalisering og automatisering af interne processer og produkter. Redegørelsen og den kommende strategi for øget digital vækst (som Erhvervs- og Vækstministeriet offentliggør i 2013) kan blive indtænkt i IBIZ- Centers arbejde og samarbejde med relevante ministerier og styrelser fra I samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet vil IBIZ-Center endvidere udarbejde en vejledende brochure til danske virksomheder om overgangen fra internetprotokol IPv4 til IPv NemHandel IBIZ-Center fortsætter understøttelse og sikring af yderligere udbredelse af NemHandel, herunder kommende digitalisering af nye dokumenttyper. Der ligger et stort potentiale på dette område. IBIZ-Center er en naturlig platform for udbredelsen af NemHandel fra virksomhed til virksomhed (B2B). Centerets leverandørregister er et centralt værktøj for SMV erne, når de eksempelvis skal finde leverandører af NemHandels-løsninger (jf. vurdering fra Digitaliseringsstyrelsen). IBIZ-Center og specifikt IBIZ-Centers itleverandørregister spiller en central rolle i forhold til præsentation af NemHandelsleverandørerne. IBIZ-Centeret vil i gangsætte en tæt dialog med leverandørerne af NemHandel, så der i sker en løbende validering og udbygning af

11 NemHandels-leverandørlisten. Listen over vil afspejle: hvorvidt de enkelte leverandører understøtter NemHandelsstandarden, om der kan sendes elektroniske dokumenter både B2B og B2G om der kan sendes til udenlandske leverandører om der kan uploades NemHandels-dokumenter direkte fra eksempelvis økonomistyrringssystemet og endelig hvorvidt leverandøren også udbyder PEPPOL-standarden. IBIZ-Center kan på denne måde hjælpe virksomhederne til valg af NemHandelsleverandør PEPPOL IBIZ-Center understøtter det europæiske PEPPOL-initiativ (Pan European Public Procurement OnLine), der har til formål at skabe større integration af EUs offentlige indkøbsmarkeder og gøre det muligt for bl.a. danske virksomheder at byde ind på offentlige udbud i hele EU. PEPPOL har mere end danske virksomheder (der er dermed opnået en kritisk masse, der også gør PEPPOLstandarden interessant for danske it-leverandører) tilknyttet og er på flere områder det europæiske svar på NemHandel. IBIZ-Center vil også i følge udviklingen af PEPPOL-projektet, herunder også de nye tiltag med Open PEPPOL. IBIZ-Center vil videreformidle viden om PEPPOL-projektet til SMV erne og dermed synliggør mulighederne ved anvendelse af PEPPOL-standarden Uddannelse af erhvervskonsulenter i kommunerne Som en ny aktivitet foreslås, at IBIZ-Center i samråd med de kommunale erhvervsservicecentre udvikler et let uddannelsesforløb, hvor IBIZ-Center klæder erhvervskonsulenterne på til at tage den indledende behovsafklarende dialog med deres lokale virksomheder. Esbjerg erhvervsudvikling og Sydvestjysk Erhvervsudvikling bliver sammen med IBIZ-Center konceptudviklere. Til brug for design af disse uddannelsesforløb vil IBIZ-Center tage udgangspunkt i de to nye væksthjulsark om it. Det er planen, at det nye selvhjælpsværktøj behovsafklaring skal være værktøjet som erhvervskonsulenterne anvender i dialog med virksomhederne. IBIZ-Center vil efter forløbet med Esbjerg erhvervsudvikling og Sydvestjysk Erhvervsudvikling tilbyde konceptet til landets øvrige kommunale erhvervsservicecentre. 8 Partnerskabsstrategi IBIZ-Center vil intensivere samarbejdet med samarbejdspartnerne, herunder specifikt interesseorganisationerne i kredsen omkring sparringsgruppen. Dette gøres ved at tilbyde nye informative og brugervenlige selvhjælpsværktøjer samt branchespecifikke virksomhedseksempler målrettet sparringsgruppens medlemsvirksomheder. En af opgaverne bliver sammen med partnerne at identificere fremadrettede aktiviteter og temaer, som har interesse og skaber værdi for målgrupperne. Herunder skal der indtænkes incitamenter og commitment for partnerne for at få samarbejdspartnerne til at bidrage i sådan en proces.

12 IBIZ-Center samarbejder tæt med ca. 200 aktører, herunder eksempelvis kommunale erhvervsråd, regionale væksthuse og lokale brancheorganisationer. På denne måde virker IBIZ-Center supporterende for lokale erhvervsfremmeaktører. Figur 7 herunder illustrerer IBIZ-Centerets partnerskabsstrategi og hvordan IBIZ- Center er afhængig af samarbejder med en række partnere. Figur 7: Illustration af IBIZ-Centerets partnerskabsstrategi IBIZ-Centers partnerskabsstrategi er i første omgang bundet op på et samarbejde med IBIZ-Centerets sparringsgruppe. IBIZ-Center foreslår en anden organisering fortsat med en overordnet styregruppe, men med underliggende arbejdsgrupper. Med denne organisering involveres organisationerne i sparringsgruppen i højere grad, ligesom sparringsgruppemedlemmerne har mulighed for at foreslå eksperter etc., som deltagere i arbejdsgrupperne. IBIZ-Center vil således søge at arbejde tættere sammen med både nye og eksisterende samarbejdspartnere om fx forretningspotentialer i nye løsninger baseret på best practice. Dette gøres bl.a. ved at udvikle nye tiltag sammen med brancheorganisationer, som fokuserer på at forbedre medlemmernes produktivitet ved hjælp af it. Målsætning for samarbejdet med sparringsgruppemedlemmerne Med sparringsgruppemødet den 14. august 2012 blev IBIZ-Centerets virkemidler diskuteret med sparringsgruppen. Efterfølgende har DI Handel, DI ITEK, Dansk Erhverv, Danske Regioner og Erhvervsstyrelsen tilkendegivet deres støtte og interesse i at involvere sig i og udnytte IBIZ-Centers aktiviteter.

13 Netværks- og videndelingsaktiviteter En analyse i stil med rapporten fra 2009 IKT-anvendelse og innovationsresultater i små og mellemstore virksomheder (udarbejdet for FI) gennemføres af Erhvervsstyrelsen i efteråret Analysearbejdet samt information fra workshops med interessenter og videnpersoner kan bidrage med værdifulde inputs i den indledende fase af IBIZ III. IBIZ-Centerets leder deltager i analyseprojektets referencegruppe. Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter IBIZ-Center vil opretholde en tæt kontakt til konsortiet Community-baseret innovation for at sikre danske virksomheders adgang til ny teknisk og forretningsmæssig viden og praksis for community-baseret innovation. IBIZ-Center vil derudover være opsøgende i forhold til andre universitære miljøer, der har viden og udviklingsprojekter, som vil være af værdi for den fremtidige udvikling indenfor IKT-området. Det gælder f.eks. CBS (CEBR), ITU, Alexandra Instituttet, Syddansk Universitet, som vil udgøre naturlige samarbejdspartnere for så vidt angår digitalisering i SMV er. Derudover udgør IBIZ-Centers netværk af itleverandører og it-rådgivere centrale samarbejdspartnere. IBIZ-Center vil løbende også inddrage udenlandske erfaringer og virkemidler på området. Endvidere samarbejder centeret i dag igennem en række aktiviteter for World Economic Forum for DG Enterprise, DG Information Society og OECD med en række internationale spillere, som samtidig sikrer, at IBIZ-Center fortsat vil være på forkant med udviklingstendenser af betydning for danske SMV er. IBIZ- Center vil endeligt afsøge mulighederne for at et tættere samarbejde med IT- Branchen og Dansk IT. 9 Kommunikationsstrategi IBIZ-Center vil til internt brug udarbejde en handlingsplan for opmærksomhedsskabelse og inspiration. Formålet med at kortlægge og anvende en kommunikationsplan er at beskrive de tiltag, der er påkrævede for at opnå de kommende milepæle for Målsætning IBIZ-Center forventer fortsat at formidle budskaber direkte gennem de beskrevne aktiviteter til ca mindre virksomheder årligt, svarende til samlet virksomheder for hele perioden. Tilsvarende forventes formidlingen via hjemmesiden fortsat at udgøre minimum 100 besøgende om dagen og 200 besøgende dagligt inden udgangen af I 2014 og 2015 forventes antallet af dagligt besøgende at være steget yderligere. Dertil kommer, at det forventede antal brugere af leverandørregisteret samt de nye selvhjælpsværktøjer udgør ca besøgende årligt. 9.2 Markedstilgang IBIZ-Center vil fortsætte arrangementerne over hele landet. IBIZ-Center informerer

14 derudover partnere om aktuelle temaer samt målgruppen for disse gennem hjemmesiden, partnersiden, via nyhedsbreve, direct mail og ved telefonisk opfølgning. Milepæle 2013 For at målrette indsatsen til de brancher, hvor det giver størst effekt, vil IBIZ- Center være i dialog med branche- og interesseorganisationer, der bl.a. er repræsenteret i sparringsgruppen. Sammen med disse udarbejder IBIZ-Center strategier for, hvorledes der opnås størst værdi for organisationernes medlemmer og fastlægger herefter målrettede kampagner. Dette kan eksempelvis være internationalisering af webhandel i samarbejde med DI Handel, Dansk Erhverv og FDIH. Aktivitet 1 Hjemmesiden m.m. MP 1.1. Løbende udarbejdelse af succeshistorier i form af videoer med brancheforeninger, SMV ere og It-leverandører, der anskueliggør SMV ernes barrierer og gevinster ved brug af ebusiness, it-sikkerhed, serviceinnovation og sociale net, der kan offentliggøres og anvendes af pressen. Case-beskrivelserne vil indeholde: 1) gode råd og 2) konkrete bud på, hvordan virksomhederne opnår fordele ved ibrugtagning. MP 1.2. Der offentliggøres minimum 10 relevante artikler i aviser, branchemedlemsblade, online medlemsblade eller nyhedsbreve med fokus på ebusiness i SMV er. MP 1.3. Udsendelse af minimum 3 nyhedsbreve. MP 1.4. IBIZ-Centerets videocases relanceres på en ny IBIZ-kanal på youtube.com MP 1.5. IBIZ-hjemmesiden besøges af minimum 200 besøgende om dagen inden udgangen af Målingerne vil blive brugt aktivt i forhold til planlægningen af fremtidige aktiviteter, herunder både tilpasning af eksisterende indhold og udvikling af nyt indhold. Aktivitet 2. Arrangementer MP 2.1. Afholdelse af minimum 20 inspirationsmøder, herunder sammenhængende kompetenceudviklingsforløb, der geografisk kommer helt ud i yderområderne med min. 15 deltagere pr. møde. MP 2.2. Afholdelse af minimum 25 workshops med minimum 15 deltagere per workshop, herunder afholdelse af minimum 3 arrangementer, der hovedsageligt har til formål at fremme udbredelse af NemHandel/PEPPOL-standarden samt afholdelse af workshops efter nyt format. MP 2.3. IBIZ-Center vil bl.a. i forbindelse med arrangementerne opnå i alt 100 nye forbindelser på LinkedIn inden udgangen af 2013.

15 Udvikling af nye selvhjælpsværktøjer MP 2.4. Der udvikles og lanceres et behovsafklaringsværktøj. Behovsafklaringsværktøjet udvikles i løbet af 2013 og lanceres inden årets udgang. Målet er, at mindst 120 brugere har gennemført behovsafklaringsværktøjet inden udgangen af MP 2.5. Der udvikles et SMV-rettet it-læringsrum, som omfatter og forbinder "Vækst med IT", behovsafklaringsværktøjet, erfaringsvideoer (jf. MP 1.1.), læringsvideoer (mindst tre) og oversigt over it-uddannelsestilbud, samt linker til leverandør- og rådgiverregistre.". It-læringsrummet vil blive udviklet til ibrugtagning inden udgangen af MP 2.6. Der videreudvikles på IBIZ-Centerets leverandørregister, hvor der bl.a. linkes til leverandørernes eventuelle demonstrationsvideoer/uddannelsestiltag. Registeret skal være brugervenligt og afspejle markedsudbuddet. Registeret lanceres ultimo Efter lanceringen forventes en stigning på minimum 25% i antallet af de besøgende på leverandørregisteret. MP 2.7. It-Starthjælpsoversigten omlægges til en it-rådgiveroversigt, der løbende udbygges i takt med behovet for it-rådgivning ændres. Rådgiveroversigten udbygges, så SMV erne inden udgangen af 2013 kan vælge mellem minimum 30 forskellige og landsdækkende it-rådgivere. MP 2.8. Markedsføring af nye selvhjælpsværktøjer, herunder i første omgang markedsføringen af behovsafklaringsværktøjet, vil ske som det var tilfældet i forbindelse med lancering af Vækst med it dvs. værktøjet lanceres i samarbejde med Startvækst.dk, kommunale erhvervsråd, Væksthuse, brancheorganisationer, itleverandører. Derudover vil der blive indrykket minimum 10 annoncer og bannerreklamer i Erhvervsbladet og andre relevante fagmagasiner. Sparringsgruppen MP 2.9. Afholdelse af minimum 2 sparringsgruppemøder årligt, hvor status kort skitseres samt inputs fra sparringsgruppens medlemmer modtages. Derudover vil der blive afholdt et antal arbejdsgruppemøder, hvor sparringsmedlemmerne og relevante interessenter vil have mulighed for at påvirke udformningen af de nye selvhjælpsværktøjer og øvrige aktiviteter. På denne måde søges sparringsgruppens organisationer i højere grad inddraget i udviklingen af IBIZ-Centers nye vejledningsservices. I løbet af 2013 vil der blive etableret 2 arbejdsgrupper. Aktivitet 3. Understøttelse af relevante offentlige initiativer MP 3.1. Understøttelse af udbredelsen af NemHandel- og PEPPOL-standarden. Dette gøres ved fortsat at bære budskabet ud via arrangementer samt afholde NemHandels-arrangementer efter behov. Derudover informeres samtlige samarbejdspartnere om eventuelle bekendtgørelsesændringer vedr. NemHandel. Endeligt kan Erhvervsstyrelsens strategi for øget digital vækst vise sig at påvirke IBIZ-Centerets arbejde i Milepælsplanens vil, hvis opdragsgiver finder det

16 relevant, blive tilpasset i forhold til strategien for øget digital vækst. MP 3.2. Månedlig opdatering og vedligeholdelse af NemHandelsleverandøroversigten, så oversigten afspejler det reelle udbud og de forskellige løsningsmuligheder indenfor NemHandel. MP 3.3. Deltagelse i næste PEPPOL konference i 2013 og evt. afholdelse af indlæg om IBIZ-Centerets erfaringer med udbredelse af elektronisk fakturering i Danmark. MP 3.4. Uddannelse af kommunale erhvervskonsulenter IBIZ-Center gennemfører uddannelsesforløb med 5 forskellige kommunale erhvervscentre, hvorved minimum 5 erhvervskonsulenter bliver klædt på til den indledende dialog med virksomhederne om it. Milepæle 2014 Milepæle 2015 Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk MP 3.5. Samarbejde med Startvækst.dk Startvækst underrettes løbende om nyt indhold på og links mellem de to sites gennemgås med henblik på opdatering og udbygning 2 gange årligt. Alle videoer produceret i IBIZ-regi tilbydes til upload på startvæksts egen Youtube-kanal. Aftales og afstemmes med Styrelsen for Forskning og Innovation inden udgangen af 2013 Aftales og afstemmes med Styrelsen for Forskning og Innovation inden udgangen af Innovationscenter for ebusiness (IBIZ-Center III)

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

Bliv synlig på nettet!

Bliv synlig på nettet! Bliv synlig på nettet! Østfyns Erhvervsråd Sinatur Hotel Storebælt Nyborg d. 8. september 2015 Sanne Schibsbye IBIZ-Center sanne@ibiz-center.dk +45 7220 1751 Morgenens program Introduktion til online synlighed

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Forretnings-it sparer tid og penge

Forretnings-it sparer tid og penge Forretnings-it sparer tid og penge - IBIZ-Center skal vejlede små og mellemstore virksomheder om mulighederne med anvendelse af it (skridtet før professionel lev./rådgiver) - IBIZ-Center motiverer til

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? KØBENHAVN D. 8. OKTOBER 2014 Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014 Møde i følgegruppen for BedreBolig Mandag d. 8. september 2014 Agenda 13.00 13.15 Velkomst og præsentation af deltagere 13.15 13.30 Sidste nyt om BedreBolig 13.30 14.30 Lancering og markedsføring - Hvad

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Notat. Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske.

Notat. Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske. Notat Emne: Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske virksomheder Til: Aarhus Byråd Den 25. februar 2014 1. Baggrund

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Udvikling og udbredelse af et sikkerhedstjek. 28. september 2015 Sagsnr.

KRAVSPECIFIKATION Udvikling og udbredelse af et sikkerhedstjek. 28. september 2015 Sagsnr. KRAVSPECIFIKATION Udvikling og udbredelse af et sikkerhedstjek 28. september 2015 Sagsnr. Kravspecifikation side 2/12 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen igangsætter et

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser. X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af

Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser. X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser Aktivitetsplan (titel): Resumé 1) Målgruppen og behov Dataanvendelse i praksis for handels- og servicevirksomheder kompetenceløft via efteruddannelse

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering?

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? 13.09.2014 Af Maria Rye Dahl, Chefkonsulent i DAMVAD Sessionens program 1) Værktøjet og dets brugbarhed 2) Gruppesummen med udg.pkt.

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Nærværende kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening er tænkt som inspiration til kommunernes eget arbejde med at implementere

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Notat LHP /-

Notat LHP /- Notat 12-04-2010 LHP /- Vedrørende: Materialeplatformen 2009 2010 (Udkast 2) Fordeling: Styregruppen for Materialeplatformen, UNI C Skrevet af: Leo Højsholt-Poulsen Version nr.: 0.92 Materialeplatformen

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere