Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness)"

Transkript

1 Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan nr.: X1 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet 1 IBIZ-Centers fokusområder Innovationscenter for e-business er en aktør og platform for udbredelse af it i dansk erhvervsliv. IBIZ-Center er i dag det eneste initiativ i Danmark, der udelukkende arbejder for at øge SMV ernes anvendelse af it. IBIZ-Center har siden lanceringen i 2007 været i direkte kontakt med ca virksomheder årligt og har i dag ca besøgende om måneden på centerets hjemmeside. Centeret fungerer i dag som inspirationskilde og videncenter for SMV erne, ligesom centerets hjemmeside fungerer som et informations- og inspirationssite, hvor SMV er bl.a. kan søge efter it-rådgivere, it-leverandører og tilgå cases, der viser gevinsten ved nye it-løsninger i praksis. Gennem IBIZ-Centers opmærksomhedsskabende arbejde møder centeret SMV erne der, hvor de er og viser dem, hvordan de konkret kan komme i gang med online økonomistyringsprogrammer, mobile løsninger, sociale medier som markedsføringskanal m.v. samt demonstrerer det konkrete forretningsudviklingspotentiale ved brug af disse teknologier. IBIZ-Center fokuserer på nedenstående tre områder for at løfte opgaven med udbredelse af it og digitalisering blandt SMV ere Fokusområderne har rod i de input, der er kommet via samt i de erfaringer, som IBIZ- Center hidtil har gjort sig fra Hjemmesiden Formidling af eksisterende og nye teknologier, der kan give virksomhederne en effektiviserings- og innovationsgevinster 2. Arrangementer Landsdækkende udbud af arrangementer, hvor IBIZ-Center møder SMV erne direkte og går i dialog med SMV erne om deres aktuelle behov samt giver inspiration og formidler kontakt til leverandører og rådgivere 3. Understøttelse af offentlige initiativer Understøttelse af relevante offentlige initiativer, herunder udbredelse af NemHandel og andre initiativer til understøttelse af øget digital vækst. 2 IBIZ-Centers udviklingsinitiativer i IBIZ-Center med online læringsrum En udvidelse af IBIZ-Centers hjemmeside med et it-læringsrum med læringsvideoer, erfaringsvideoer og oversigt over it-uddannelsestilbud skal bidrage til at øge virksomhedernes it-kompetencer samt formidle praktisk viden om erfaringer med anvendelsen af it og dermed inspirere til tage de næste skridt i købsprocessen. Læringsrummet skal integreres med andre værtøjer som Vækst med it og Behovsafklaring, så it-kompetencer bliver en mere naturlig og synlig del af virksomhedernes beslutningsproces.

2 Værktøj til behovsafklaring En stor del af målgruppen er uafklarede omkring egne behov og nytteværdien af itløsninger. I perioden er det derfor ambitionen, at IBIZ-Center dykker dybere ned i de branchespecifikke forretningsprocesser og dermed målretter sin vejledning mod de enkelte brancher. Fokus lægges på, hvad SMV erne kan gøre anderledes i forhold til at effektivisere og udvikle virksomheden step by step gennem proces- og organisationsinnovation. Behovsafklaringsværktøjet skal understøtte den indledende dialog med virksomhederne og gøre virksomheder i stand til at afklare, hvorvidt virksomheden har brug for flere eller supplerende itprogrammer. Det er planen, at der skal skabes en naturlig sammenhæng mellem behovsafklaringsværktøjet, det nuværende Vækst med it -værktøj 1, det nye leverandørregister samt oversigten over uddannelsestilbud. Behovsafklaringsværktøjet vil derfor tillige rumme spørgsmål, der hjælper virksomhederne til refleksion omkring deres kompetencebehov på IT-området. IBIZ-Center vil i udviklingen af Behovsafklaring udnytte den viden, som centeret har tilegnet sig fra behovsafklaringsmodulet i It-starthjælpen samt fra selvhjælpsværktøjet Find gevinsten. IBIZ-Center vil inddrage relevante branche- og interesseorganisationer i udviklingen, så disse har mulighed for at påvirke udformningen af selvhjælpsværktøjet og tage ejerskab i forhold til lancering af værktøjet. Nyt leverandør- og rådgiverregister IBIZ-Center vil udvide det eksisterende leverandørregister til at være mere målrettet og informativt, så det kan blive det foretrukne opslagsværk for SMV er. Herunder gælder en udvidelse i relation til NemHandelsleverandører. Registret integreres med IBIZ-Centerets nye og eksisterende selvhjælpsværktøjer. Det nye itleverandørregister udbygges med it-rådgivere. IBIZ-Centers rolle er således at monitorere de informationer, som udbyderne indrapporterer. Uddannelse af erhvervskonsulenter i kommunerne Som ny aktivitet foreslår IBIZ-Center, at der i samråd med de kommunale erhvervsservicecentre udvikles et let uddannelsesforløb, hvor IBIZ-Center uddanner erhvervskonsulenterne i at tage en behovsafklarende dialog om it med erhvervsrådenes medlemsvirksomheder. Her bliver både det nye behovsafklaringsværktøj samt de nyudviklede væksthjulsark om it centrale redskaber. IBIZ-Center vil som noget nyt udarbejde en virksomhedsvejledning om skiftet fra internetprotokol IPv4 til IPv6. Vejledningen vil have form af en kortfattet brochure, så virksomheder i Danmark nemt og hurtigt kan orientere sig om IPv6. 1 Vækst med it er et selvhjælpsværktøj, der inspirerer og giver virksomhederne overblik over mulighederne med brug af it.

3 3 Aktivitetsbeskrivelse Nærværende aktivitetsbeskrivelse er inddelt i de tre overordnede arbejdsområder, som IBIZ-Center planlægger at arbejde indenfor: 1. Hjemmesiden 2. Arrangementer 3. Understøttelse af offentlige initiativer Hjemmesiden IBIZ-Center har de seneste 18 måneder intensiveret og professionaliseret arbejdet med hjemmesiden som en virtuel platform fot information og inspiration, hvor virksomhederne kan dykke ned i relevant indhold om it. Arbejdet med IBIZ-Centers hjemmeside fortsættes og videreudvikles indholdsmæssigt yderligere. Det tætte samarbejde med forsættes som hidtil. Endvidere vil markedsføringen af hjemmesiden intensiveres i form af søgemaskineoptimering Google AdWords, bannere, links på brancheorganisationernes hjemmesider samt udsendelse af nyhedsbreve. Formålet med hjemmesiden er at sikre, at SMV erne fortsat får én indgang til relevant information og selvhjælpsværktøjer på herunder endvidere at: - synliggøre værdien af it for især de mindst it-parate virksomheder - udvikle relevante selvhjælpsværktøjer - udvikle et it-læringsrum med bl.a. læringsvideoer samt en oversigt over ituddannelsestilbud - øge antallet af succeshistorier, herunder antallet af nye videocases - videreudvikle et leverandørregister, hvor virksomhederne kan finde relevante it-leverandører og -rådgivere Selvhjælpsværktøjer: IBIZ-Center ser et behov for at opdatere og udvikle selvhjælpsværktøjer og udvide vejledningstjenester for bedre at understøtte alle dele af SMV ernes beslutningsproces. Det gælder om at inspirere virksomhederne og føre dem fra overvejelser til handling gennem synliggørelse af gevinster ved anvendelse af it, samt skabe tryghed ved at give et overblik over, hvordan virksomhederne kommer videre. Virksomhederne kan ved hjælp af selvhjælpsværktøjerne nemmere afklare egne behov og dermed finde frem til, hvilke løsninger der er relevante for dem. Dertil kommer en nem adgang til it-leverandører og -rådgivere. Leverandørerne indrapporterer informationer om løsningerne. Informationerne verificeres af IBIZ- Center. Selvhjælpsværktøjer - som Vækst med it og Behovsafklaring - skal inspirere, motivere og synliggøre værdien af anvendelsen af it samt ikke mindst gøre det lettere for SMV erne at vælge en løsning. Værktøjerne udvikles, så de nemt kan anvendes af alle brugere uanset it-kompetencer og så de er egnede som dialogværktøj med tredje part (fx en væksthuskonsulent, innovationsagent,

4 erhvervsrådgiver, eller virksomhedens forretningsrådgiver - eksempelvis en revisor). Et udvidet leverandør- og rådgiverregister vil være med til at eksponere de mange mulige anvendelsesmuligheder, der til enhver tid findes på markedet. Figur 1: Illustration af selvhjælpsværktøjer Brugerne kan vælge at anvende ét eller flere værktøjer, afhængig af hvor de befinder sig i beslutningsprocessen. Det vil være naturligt og nemt at gå fra ét stadie til næste stadie. Behovsafklaring integreres med Vækst med it, itlæringsrummet samt det nye it-leverandør- og rådgiverregister. Disse værktøjer vil vise brugerne, hvordan forskellige it-løsninger virker, øger deres it-kompetencer og leder dem videre til relevante it-leverandører eller -rådgivere. Vækst med it IBIZ-Center har udviklet et online selvhjælpsværktøj Vækst med it (se evt. som også er tilgængelig på smartphone og tablet. Vækst med it blev i samarbejde med Startvækst.dk, kommunale erhvervsråd, Væksthuse, brancheorganisationer, it-leverandører m.fl. lanceret medio april Værktøjet er til dato blevet anvendt af ca brugere. Vækst med it er baseret på indhold fra ibiz-center.dk samt eksterne hjemmesider og vil til enhver tid præsentere opdateret information for brugerne. Værktøjet giver virksomhederne et overblik over løsningsmuligheder og inspirerer til øget anvendelse af it. Derudover udgør værktøjet et afsæt for handling og valg af egne indsatsområder via en tjekliste. Målgruppen for Vækst med it er mindre virksomheder og iværksættere, der med fordel kan anvende værktøjet til at få idéer til mulige it-løsninger i opstartsfasen Nyt selvhjælpsværktøj Behovsafklaring

5 Næste skridt for virksomheden er at skabe sig et overblik over egne arbejdsgange samt få vurderet potentialet i at understøtte it. Det handler om at arbejde dybere med de valgte arbejdsgange og identificere, hvor der med fordel kan anvendes it. Målet er, at få et bedre grundlag for at vurdere fordele og forrentningsmuligheder ved indkøb af forskellige it-løsninger. For at understøtte virksomhedernes valg, vil IBIZ-Center udvikle et nyt selvhjælpsværktøj Behovsafklaring. Værktøjet baseres på dele af Find Gevinsten, men udbygges i forhold til de nye muligheder med f.eks. cloud baserede løsninger. Figur 2: Illustration af selvhjælpsværktøjet Behovsafklaring Værktøjet tager afsæt i virksomhedernes nuværende set up og mål og er med til at danne bro mellem nutid og fremtidige mål og ambitioner. Broen består af en screening af eksisterende løsninger på baggrund af virksomhedens individuelle itbehov. Behovsafklaringen kigger ind i virksomhedens processer i organisationen og holder det op mod de it-muligheder, der eksisterer for at lette processerne. Behovsafklaring vil -for at skabe en nem overgang til næste skridt i beslutningsprocessen - linke virksomhederne videre til IBIZ-Centers register, så virksomhederne kan kontakte en it-rådgiver eller udvælge it-løsning. Formålet med værktøjet er, at virksomheden selv, eller i samarbejde med deres foretrukne erhvervs- eller it-rådgivere, kan analysere deres forretningsgange med sigte på effektivisering ved hjælp af nye it-løsninger eller ved at ændre eksisterende løsninger, så de enten understøtter arbejdsgangene bliver mere effektive eller bliver billigere, fx. med en internet-baseret løsning. Værktøjet vil, som Vækst med it, være en internet-baseret løsning, der kan anvendes 24/7 via brugernes foretrukne medie - PC, tablets og/eller smartphones. Behovsafklaring vil promoveres og markedsføres på linje med Vækst med it og

6 der vil i tillæg blive produceret en introduktionsvideo, så målgruppen hurtig kan se fordelen ved at anvende værktøjet It-læringsrum på ibiz-center.dk For yderligere at understøtte SMV ernes motivation for og udfordringer med at gennemføre kvalificerede it-indkøb samt give mulighed for opkvalificering af egne it-kompetencer, vil IBIZ-Center udvide ibiz-center.dk med et it-læringsrum om virksomheds-it. Formålet med et decideret it-læringsrum er også at gøre det nemmere for virksomhederne at overskue information om løsninger, skabe tryghed ift. valg af it samt øge motivationen til at komme i gang/videre med e-business og dermed understøtte den praktiske forankring af it i virksomhederne. Læringsrummet vil primært indeholde et bibliotek med erfaringsvideoer og egentlige læringsvideoer samt uddannelsestilbud. Herudover vil der ske en opsamling af viden - blandt andet med links til artikler og et øget antal af virksomhedscases. En læringsvideo opfattes i denne sammenhæng, som en kort animeret eller håndtegnet video, der på pædagogisk og gerne på humoristisk vis giver modtageren mulighed for at lære mere om ebusiness. Disse videoer vil være målrettet mindre it-parate virksomheder, som finder it vanskeligt og svært forståeligt. Videoerne skulle gerne give korte og præcise forklaringer på it-fordele og hvorledes it-løsningerne fremmer effektivitet og forretningsudvikling. Konkrete temaer vil blive lagt op til interessenterne i IBIZ-Centerets netværk, herunder Sparringsgruppen, it-rådgivere og SMV ere. På overskriftsniveau kunne det fx blive temaer som: Hvad er cloud computing?, Open source fordele og ulemper, Videomøder sådan!, Brug din smartphone smart, Fordele og faldgruber ved sociale medier etc. Overordnet skal it-læringsrummet bidrage til at øge virksomhedernes itkompetencer. Ved samtidig at anvende værktøjer for bedre at gennemskue egne itbehov ( Behovsanalyse ) og mulighederne ved relevante moderne it-løsninger ( Vækst med it ), vil virksomhederne have nogle enkle, let tilgængelige redskaber til at vurdere og gennemføre it-investeringer, med større viden og overblik og dermed større sandsynlighed for gevinst.

7 Figur 3: Illustration af det fremtidige ibiz-center.dk Figur 3 ovenfor illustrerer en udvidelse af ibiz-center.dk til udover at være et informations- og inspirationssite til også at gøre brugerne mere aktive ved at anvende nye selvhjælpsværktøjer, it-læringsrummet, det nye leverandør- og rådgiverregister samt nye virksomhedscases Nyt It-leverandørregister IBIZ-Center stiller i dag en liste af it-leverandører til rådighed på Denne liste indeholder eksempler på relevante itleverandører indenfor en række produkt- og løsningsområder. Listen er i dag ikke udtømmende for udbuddet i Danmark og det er op til den enkelte itleverandør/rådgiver at bede om at deres løsninger bliver repræsenteret. For at have værdi som informationskilde i en beslutnings- og købsproces skal oversigten både være repræsentativ for udbuddet af it-løsninger, indeholde nok information om den enkelte leverandør og løsning og give direkte kontaktoplysninger. Yderligere vil der linkes til leverandørernes eventuelle online demonstrationer af programmerne. IBIZ-Center ser behov for at videreudvikle leverandørregisteret både for så vidt angår antallet af løsningsområder og antallet af leverandører. IBIZ-Center ser det også naturligt at udvalget af it-rådgivere øges, således at kendskabet til og anvendelsen af professionel it-rådgivning bliver understøttet. Udviklingen af det nye register vil ske i tæt dialog og samarbejde med udvalgte brugere, erhvervsfremmeaktører samt leverandører og rådgivere - for at sikre den størst mulige værdi, brugervenlighed og tilgængelighed.

8 Registeret vil blive kvalitetssikret og der vil på undersiden på ibiz-center.dk også være information til nye leverandører omkring proceduren for optagelse i registeret, herunder et kodeks for optagelse og ansvar i fbm. repræsentation i registeret. IBIZ-Center finder det nødvendigt at integrere leverandør- og rådgiverregisteret med vores online værktøjer Vækst med it og Behovsafklaring samt eventuelt andre, eksterne registre og værktøjer, der sætter fokus på procesoptimering i SMV er Nye virksomhedscases Flere af brancheorganisationerne i IBIZ-Centerets sparringsgruppe gav i forbindelse med en workshop i Erhvervsstyrelsen fredag den 30. juni 2012 udtryk for, at IBIZ- Centerets videoer med virksomhedscases virker efter hensigten. Brancheorganisationerne gav på workshoppen udtryk for, at videoerne synliggør værdien af it-anvendelse og virker troværdige, da videoerne er opbygget omkring virksomhedernes egne udsagn og beskrivelser. IBIZ-Center vil derfor i samarbejde med organisationerne i sparringsgruppen udvikle en række cases i underliggende arbejdsgrupper. Case-eksemplerne konkretiserer mulighederne for øget indtjening og besparelse ved brug af nye teknologier som eksempelvis cloud computing Arrangementer IBIZ-Centers arrangementer har to hovedformål. Dels at inspirere og give SMV erne viden om 1) de løsningsmuligheder der i dag findes på markedet samt 2) effekt i forhold til den enkeltes forretning, og dels at skabe den fornødne tryghed til at agere og i praksis påbegynde processen mod ny it Landsdækkende arrangementer IBIZ-Center vil fortsætte de landsdækkende arrangementer. Fra vil IBIZ- Center således hovedsageligt tilbyde to typer af foredragsarrangementer: - Inspirationsmøder, hvor det er IBIZ-Centerets medarbejdere, der på forskellig vis synliggør værdien af it for målgruppen. IBIZ-Center vil også fremadrettet søge at få foregangsvirksomheder til at fortælle, hvilke fordele de har opnået med at anvende e-business i deres forretning. På denne måde bliver det eksemplificeret og konkret for de tilhørende virksomheder. Værter for inspirationsmøderne er lokale brancheforeninger og kommunale erhvervsservicecentre. IBIZ-Center er ansvarlig for indholdet og inddragelse af virksomhedscases. - Workshops, hvor IBIZ-Center tager it-leverandører med ud til et arrangementer, så målgruppen har mulighed for at få demonstreret forskellige it-løsninger. De tilhørende virksomheder får dermed et indtryk af, hvorledes de kan anvende eksisterende løsninger. Workshopsene udføres i samarbejde med lokale og brancherelaterede samarbejdspartnere. Som noget nyt vil IBIZ-Center sammen med leverandørerne udvikle og afprøve et nyt workshopformat, der vender den traditionelle rollefordeling mellem SMV er og leverandør på hovedet; fra løsningspræsentationer på leverandørernes præmisser, til i stedet at få SMV ernes behov til at stå i centrum og derefter lade leverandørerne

9 vise, hvordan behovene kan dækkes med deres konkrete systemer. Det sikrer både, at SMVerne i praksis ser, hvordan it-løsninger løser deres konkrete problemer og giver it-leverandørerne nyttig viden om deres kunders behov, perspektiver og tilgang til it. IBIZ-Center oplever, at det netop er den klart forståelige og påviste løsning af SMV ernes problemer, der kan få virksomhederne til at indkøbe itløsninger. IBIZ-Center har erfaret, at det er ofte ikke tilstrækkeligt med et leverandøroplæg, hvor SMV erne efterfølgende selv må oversætte, hvorvidt det i praksis dækker deres konkrete behov. I forbindelse med både inspirationsmøder og workshops vil IBIZ-Center søge at afmystificere it og gøre det så let som muligt at forholde sig til. Arrangementer fortsætter med de emner, som IBIZ-Center i dag tilbyder: Dvs. mobil og smart, sociale medier, NemHandel, synlighed på nettet etc., men kan også være nye temaer, der aftales i samspil med IBIZ-Centers partnere. IBIZ-Center vil løbende følge udviklingen indenfor it-udvikling og supplere med nye foredragsrækker og -temaer, i takt med efterspørgslen efter nye emner dukker op (en opdateret liste findes på adressen: IBIZ-Center vil fremadrettet i højere grad end tidligere tilbyde inspirationsmøder, hvor der er indarbejdet læringssessioner, hvilket IBIZ-Center ved flere arrangementer har haft succes med. De kommende arrangementer vil således fokusere på deltagerinddragelse og individuel opfølgning. Det sker som et resultat af de erfaringer som IBIZ-Center har draget sig i forbindelse med tre undervisningsforløb på Fyn i efteråret De sammenhængende arrangementer om oprettelse, synliggørelse og internationalisering af webshop adresserer også Detailhandelsforums anbefalinger til erhvervs- og vækstministeren. Her peger Detailhandelsforummet netop på behovet for initiativer, der kan udbrede kendskabet til IBIZ-Center blandt virksomheder i detailbranchen, herunder særligt de mindre detailbutikker i yderområderne. Der vil fortsat blive indsamlet evalueringer, så centerets arrangementer løbende kan tilpasses, og fremadrettede ønsker om nye områder kan indarbejdes. I vil IBIZ-Center derudover tilbyde 5-10 nye arrangementer, der erstatter eller supplerer den nuværende liste Lancering og opfølgning IBIZ-Center vil fra prioritere mere tid til dialog med SMV erne i fbm. arrangementer, så virksomhederne får et realistisk billede af egne behov og kompetencer, (hvilket bl.a. implementeres gennem det nye workshopsformat). IBIZ-Center vil fastholde kontakten til it-rådgivere og fortsat henvise til disse, hvor det er relevant og dermed understøtte efterspørgslen efter it-rådgivning. Salget af Itstarthjælpsydelser varetages fremtidigt af it-rådgiverne selv. Opfølgning på arrangementer vil ske i form af: - Telefonkontakt til virksomheder, der står overfor it-udfordringer. - Henvisning til det nye behovsafklaringsværktøj, som kortlægger

10 arbejdsprocesserne i virksomheden Understøttelse af offentlige initiativer Herunder er skitseret de emneområder og offentlige initiativer som IBIZ-Center efter dialog med Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Styrelsen for Forskning og Innovation umiddelbart finder behov for at understøtte i perioden Implementering af den kommende strategi for øget digital vækst IBIZ-Center vil spille en aktiv rolle i arbejdet med at realisere potentialet for digital vækst i dansk erhvervsliv og dermed vil IBIZ-Center i videst mulige omfang bidrage til med at implementere regeringens kommende erhvervsrettede strategi for digital vækst. IBIZ-Center vil have en tæt og løbende dialog med Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Styrelsen for Forskning og Innovation. Dialogen og samarbejdet skal gøre det nemmere at koordinere indsatsen for digital vækst i dansk erhvervsliv, med særlig fokus på SMV erne. IBIZ-Center vil blandt andet koordinere indsatsen ved at oplyse om de iværksatte initiativer i forbindelse med IBIZ-sparringsgruppe-møderne. IBIZ-Center vil bidrage aktivt til at sikre et optimalt samarbejde med de relevante ministerier og styrelser, med henblik på at sikre en velkoordineret indsats for øget digitalisering i SMV er. eerhvervs- og vækstministeren oversendte den 30. maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst til Folketinget. Redegørelsen påpeger en række udfordringer, herunder, At flere virksomheder også SMV erne kan øge deres produktivitet gennem digitalisering og automatisering af interne processer og produkter. Redegørelsen og den kommende strategi for øget digital vækst (som Erhvervs- og Vækstministeriet offentliggør i 2013) kan blive indtænkt i IBIZ- Centers arbejde og samarbejde med relevante ministerier og styrelser fra I samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet vil IBIZ-Center endvidere udarbejde en vejledende brochure til danske virksomheder om overgangen fra internetprotokol IPv4 til IPv NemHandel IBIZ-Center fortsætter understøttelse og sikring af yderligere udbredelse af NemHandel, herunder kommende digitalisering af nye dokumenttyper. Der ligger et stort potentiale på dette område. IBIZ-Center er en naturlig platform for udbredelsen af NemHandel fra virksomhed til virksomhed (B2B). Centerets leverandørregister er et centralt værktøj for SMV erne, når de eksempelvis skal finde leverandører af NemHandels-løsninger (jf. vurdering fra Digitaliseringsstyrelsen). IBIZ-Center og specifikt IBIZ-Centers itleverandørregister spiller en central rolle i forhold til præsentation af NemHandelsleverandørerne. IBIZ-Centeret vil i gangsætte en tæt dialog med leverandørerne af NemHandel, så der i sker en løbende validering og udbygning af

11 NemHandels-leverandørlisten. Listen over vil afspejle: hvorvidt de enkelte leverandører understøtter NemHandelsstandarden, om der kan sendes elektroniske dokumenter både B2B og B2G om der kan sendes til udenlandske leverandører om der kan uploades NemHandels-dokumenter direkte fra eksempelvis økonomistyrringssystemet og endelig hvorvidt leverandøren også udbyder PEPPOL-standarden. IBIZ-Center kan på denne måde hjælpe virksomhederne til valg af NemHandelsleverandør PEPPOL IBIZ-Center understøtter det europæiske PEPPOL-initiativ (Pan European Public Procurement OnLine), der har til formål at skabe større integration af EUs offentlige indkøbsmarkeder og gøre det muligt for bl.a. danske virksomheder at byde ind på offentlige udbud i hele EU. PEPPOL har mere end danske virksomheder (der er dermed opnået en kritisk masse, der også gør PEPPOLstandarden interessant for danske it-leverandører) tilknyttet og er på flere områder det europæiske svar på NemHandel. IBIZ-Center vil også i følge udviklingen af PEPPOL-projektet, herunder også de nye tiltag med Open PEPPOL. IBIZ-Center vil videreformidle viden om PEPPOL-projektet til SMV erne og dermed synliggør mulighederne ved anvendelse af PEPPOL-standarden Uddannelse af erhvervskonsulenter i kommunerne Som en ny aktivitet foreslås, at IBIZ-Center i samråd med de kommunale erhvervsservicecentre udvikler et let uddannelsesforløb, hvor IBIZ-Center klæder erhvervskonsulenterne på til at tage den indledende behovsafklarende dialog med deres lokale virksomheder. Esbjerg erhvervsudvikling og Sydvestjysk Erhvervsudvikling bliver sammen med IBIZ-Center konceptudviklere. Til brug for design af disse uddannelsesforløb vil IBIZ-Center tage udgangspunkt i de to nye væksthjulsark om it. Det er planen, at det nye selvhjælpsværktøj behovsafklaring skal være værktøjet som erhvervskonsulenterne anvender i dialog med virksomhederne. IBIZ-Center vil efter forløbet med Esbjerg erhvervsudvikling og Sydvestjysk Erhvervsudvikling tilbyde konceptet til landets øvrige kommunale erhvervsservicecentre. 8 Partnerskabsstrategi IBIZ-Center vil intensivere samarbejdet med samarbejdspartnerne, herunder specifikt interesseorganisationerne i kredsen omkring sparringsgruppen. Dette gøres ved at tilbyde nye informative og brugervenlige selvhjælpsværktøjer samt branchespecifikke virksomhedseksempler målrettet sparringsgruppens medlemsvirksomheder. En af opgaverne bliver sammen med partnerne at identificere fremadrettede aktiviteter og temaer, som har interesse og skaber værdi for målgrupperne. Herunder skal der indtænkes incitamenter og commitment for partnerne for at få samarbejdspartnerne til at bidrage i sådan en proces.

12 IBIZ-Center samarbejder tæt med ca. 200 aktører, herunder eksempelvis kommunale erhvervsråd, regionale væksthuse og lokale brancheorganisationer. På denne måde virker IBIZ-Center supporterende for lokale erhvervsfremmeaktører. Figur 7 herunder illustrerer IBIZ-Centerets partnerskabsstrategi og hvordan IBIZ- Center er afhængig af samarbejder med en række partnere. Figur 7: Illustration af IBIZ-Centerets partnerskabsstrategi IBIZ-Centers partnerskabsstrategi er i første omgang bundet op på et samarbejde med IBIZ-Centerets sparringsgruppe. IBIZ-Center foreslår en anden organisering fortsat med en overordnet styregruppe, men med underliggende arbejdsgrupper. Med denne organisering involveres organisationerne i sparringsgruppen i højere grad, ligesom sparringsgruppemedlemmerne har mulighed for at foreslå eksperter etc., som deltagere i arbejdsgrupperne. IBIZ-Center vil således søge at arbejde tættere sammen med både nye og eksisterende samarbejdspartnere om fx forretningspotentialer i nye løsninger baseret på best practice. Dette gøres bl.a. ved at udvikle nye tiltag sammen med brancheorganisationer, som fokuserer på at forbedre medlemmernes produktivitet ved hjælp af it. Målsætning for samarbejdet med sparringsgruppemedlemmerne Med sparringsgruppemødet den 14. august 2012 blev IBIZ-Centerets virkemidler diskuteret med sparringsgruppen. Efterfølgende har DI Handel, DI ITEK, Dansk Erhverv, Danske Regioner og Erhvervsstyrelsen tilkendegivet deres støtte og interesse i at involvere sig i og udnytte IBIZ-Centers aktiviteter.

13 Netværks- og videndelingsaktiviteter En analyse i stil med rapporten fra 2009 IKT-anvendelse og innovationsresultater i små og mellemstore virksomheder (udarbejdet for FI) gennemføres af Erhvervsstyrelsen i efteråret Analysearbejdet samt information fra workshops med interessenter og videnpersoner kan bidrage med værdifulde inputs i den indledende fase af IBIZ III. IBIZ-Centerets leder deltager i analyseprojektets referencegruppe. Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter IBIZ-Center vil opretholde en tæt kontakt til konsortiet Community-baseret innovation for at sikre danske virksomheders adgang til ny teknisk og forretningsmæssig viden og praksis for community-baseret innovation. IBIZ-Center vil derudover være opsøgende i forhold til andre universitære miljøer, der har viden og udviklingsprojekter, som vil være af værdi for den fremtidige udvikling indenfor IKT-området. Det gælder f.eks. CBS (CEBR), ITU, Alexandra Instituttet, Syddansk Universitet, som vil udgøre naturlige samarbejdspartnere for så vidt angår digitalisering i SMV er. Derudover udgør IBIZ-Centers netværk af itleverandører og it-rådgivere centrale samarbejdspartnere. IBIZ-Center vil løbende også inddrage udenlandske erfaringer og virkemidler på området. Endvidere samarbejder centeret i dag igennem en række aktiviteter for World Economic Forum for DG Enterprise, DG Information Society og OECD med en række internationale spillere, som samtidig sikrer, at IBIZ-Center fortsat vil være på forkant med udviklingstendenser af betydning for danske SMV er. IBIZ- Center vil endeligt afsøge mulighederne for at et tættere samarbejde med IT- Branchen og Dansk IT. 9 Kommunikationsstrategi IBIZ-Center vil til internt brug udarbejde en handlingsplan for opmærksomhedsskabelse og inspiration. Formålet med at kortlægge og anvende en kommunikationsplan er at beskrive de tiltag, der er påkrævede for at opnå de kommende milepæle for Målsætning IBIZ-Center forventer fortsat at formidle budskaber direkte gennem de beskrevne aktiviteter til ca mindre virksomheder årligt, svarende til samlet virksomheder for hele perioden. Tilsvarende forventes formidlingen via hjemmesiden fortsat at udgøre minimum 100 besøgende om dagen og 200 besøgende dagligt inden udgangen af I 2014 og 2015 forventes antallet af dagligt besøgende at være steget yderligere. Dertil kommer, at det forventede antal brugere af leverandørregisteret samt de nye selvhjælpsværktøjer udgør ca besøgende årligt. 9.2 Markedstilgang IBIZ-Center vil fortsætte arrangementerne over hele landet. IBIZ-Center informerer

14 derudover partnere om aktuelle temaer samt målgruppen for disse gennem hjemmesiden, partnersiden, via nyhedsbreve, direct mail og ved telefonisk opfølgning. Milepæle 2013 For at målrette indsatsen til de brancher, hvor det giver størst effekt, vil IBIZ- Center være i dialog med branche- og interesseorganisationer, der bl.a. er repræsenteret i sparringsgruppen. Sammen med disse udarbejder IBIZ-Center strategier for, hvorledes der opnås størst værdi for organisationernes medlemmer og fastlægger herefter målrettede kampagner. Dette kan eksempelvis være internationalisering af webhandel i samarbejde med DI Handel, Dansk Erhverv og FDIH. Aktivitet 1 Hjemmesiden m.m. MP 1.1. Løbende udarbejdelse af succeshistorier i form af videoer med brancheforeninger, SMV ere og It-leverandører, der anskueliggør SMV ernes barrierer og gevinster ved brug af ebusiness, it-sikkerhed, serviceinnovation og sociale net, der kan offentliggøres og anvendes af pressen. Case-beskrivelserne vil indeholde: 1) gode råd og 2) konkrete bud på, hvordan virksomhederne opnår fordele ved ibrugtagning. MP 1.2. Der offentliggøres minimum 10 relevante artikler i aviser, branchemedlemsblade, online medlemsblade eller nyhedsbreve med fokus på ebusiness i SMV er. MP 1.3. Udsendelse af minimum 3 nyhedsbreve. MP 1.4. IBIZ-Centerets videocases relanceres på en ny IBIZ-kanal på youtube.com MP 1.5. IBIZ-hjemmesiden besøges af minimum 200 besøgende om dagen inden udgangen af Målingerne vil blive brugt aktivt i forhold til planlægningen af fremtidige aktiviteter, herunder både tilpasning af eksisterende indhold og udvikling af nyt indhold. Aktivitet 2. Arrangementer MP 2.1. Afholdelse af minimum 20 inspirationsmøder, herunder sammenhængende kompetenceudviklingsforløb, der geografisk kommer helt ud i yderområderne med min. 15 deltagere pr. møde. MP 2.2. Afholdelse af minimum 25 workshops med minimum 15 deltagere per workshop, herunder afholdelse af minimum 3 arrangementer, der hovedsageligt har til formål at fremme udbredelse af NemHandel/PEPPOL-standarden samt afholdelse af workshops efter nyt format. MP 2.3. IBIZ-Center vil bl.a. i forbindelse med arrangementerne opnå i alt 100 nye forbindelser på LinkedIn inden udgangen af 2013.

15 Udvikling af nye selvhjælpsværktøjer MP 2.4. Der udvikles og lanceres et behovsafklaringsværktøj. Behovsafklaringsværktøjet udvikles i løbet af 2013 og lanceres inden årets udgang. Målet er, at mindst 120 brugere har gennemført behovsafklaringsværktøjet inden udgangen af MP 2.5. Der udvikles et SMV-rettet it-læringsrum, som omfatter og forbinder "Vækst med IT", behovsafklaringsværktøjet, erfaringsvideoer (jf. MP 1.1.), læringsvideoer (mindst tre) og oversigt over it-uddannelsestilbud, samt linker til leverandør- og rådgiverregistre.". It-læringsrummet vil blive udviklet til ibrugtagning inden udgangen af MP 2.6. Der videreudvikles på IBIZ-Centerets leverandørregister, hvor der bl.a. linkes til leverandørernes eventuelle demonstrationsvideoer/uddannelsestiltag. Registeret skal være brugervenligt og afspejle markedsudbuddet. Registeret lanceres ultimo Efter lanceringen forventes en stigning på minimum 25% i antallet af de besøgende på leverandørregisteret. MP 2.7. It-Starthjælpsoversigten omlægges til en it-rådgiveroversigt, der løbende udbygges i takt med behovet for it-rådgivning ændres. Rådgiveroversigten udbygges, så SMV erne inden udgangen af 2013 kan vælge mellem minimum 30 forskellige og landsdækkende it-rådgivere. MP 2.8. Markedsføring af nye selvhjælpsværktøjer, herunder i første omgang markedsføringen af behovsafklaringsværktøjet, vil ske som det var tilfældet i forbindelse med lancering af Vækst med it dvs. værktøjet lanceres i samarbejde med Startvækst.dk, kommunale erhvervsråd, Væksthuse, brancheorganisationer, itleverandører. Derudover vil der blive indrykket minimum 10 annoncer og bannerreklamer i Erhvervsbladet og andre relevante fagmagasiner. Sparringsgruppen MP 2.9. Afholdelse af minimum 2 sparringsgruppemøder årligt, hvor status kort skitseres samt inputs fra sparringsgruppens medlemmer modtages. Derudover vil der blive afholdt et antal arbejdsgruppemøder, hvor sparringsmedlemmerne og relevante interessenter vil have mulighed for at påvirke udformningen af de nye selvhjælpsværktøjer og øvrige aktiviteter. På denne måde søges sparringsgruppens organisationer i højere grad inddraget i udviklingen af IBIZ-Centers nye vejledningsservices. I løbet af 2013 vil der blive etableret 2 arbejdsgrupper. Aktivitet 3. Understøttelse af relevante offentlige initiativer MP 3.1. Understøttelse af udbredelsen af NemHandel- og PEPPOL-standarden. Dette gøres ved fortsat at bære budskabet ud via arrangementer samt afholde NemHandels-arrangementer efter behov. Derudover informeres samtlige samarbejdspartnere om eventuelle bekendtgørelsesændringer vedr. NemHandel. Endeligt kan Erhvervsstyrelsens strategi for øget digital vækst vise sig at påvirke IBIZ-Centerets arbejde i Milepælsplanens vil, hvis opdragsgiver finder det

16 relevant, blive tilpasset i forhold til strategien for øget digital vækst. MP 3.2. Månedlig opdatering og vedligeholdelse af NemHandelsleverandøroversigten, så oversigten afspejler det reelle udbud og de forskellige løsningsmuligheder indenfor NemHandel. MP 3.3. Deltagelse i næste PEPPOL konference i 2013 og evt. afholdelse af indlæg om IBIZ-Centerets erfaringer med udbredelse af elektronisk fakturering i Danmark. MP 3.4. Uddannelse af kommunale erhvervskonsulenter IBIZ-Center gennemfører uddannelsesforløb med 5 forskellige kommunale erhvervscentre, hvorved minimum 5 erhvervskonsulenter bliver klædt på til den indledende dialog med virksomhederne om it. Milepæle 2014 Milepæle 2015 Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk MP 3.5. Samarbejde med Startvækst.dk Startvækst underrettes løbende om nyt indhold på og links mellem de to sites gennemgås med henblik på opdatering og udbygning 2 gange årligt. Alle videoer produceret i IBIZ-regi tilbydes til upload på startvæksts egen Youtube-kanal. Aftales og afstemmes med Styrelsen for Forskning og Innovation inden udgangen af 2013 Aftales og afstemmes med Styrelsen for Forskning og Innovation inden udgangen af Innovationscenter for ebusiness (IBIZ-Center III)

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere