2012 / FOKUS Design. Jahresmagazin Deutsch-Dänische Handelskammer. Håndværker-designeren Interview med Erik Magnussen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 / 2013. FOKUS Design. Jahresmagazin Deutsch-Dänische Handelskammer. Håndværker-designeren Interview med Erik Magnussen"

Transkript

1 2012 / 2013 Jahresmagazin Deutsch-Dänische Handelskammer Årsmagasin Dansk-tysk Handelskammer FOKUS Design Sustainable design Design for en bedre verden? Virksomheder og design 12 cases fra Danmark og Tyskland Berlin Dynamisk designmetropol i vækst Håndværker-designeren Interview med Erik Magnussen Design sells Studien aus Deutschland und Dänemark Unternehmen und Design 12 Cases aus Deutschland und Dänemark Kopenhagen Design und preisgekrönte Architektur Vorangehen statt hinterherrennen Interview mit Werner Aisslinger

2 BOSS Store Copenhagen Østergade 15

3 Design 3 EDITORIAL Reiner Perau Nøglen til konkurrenceevne og innovation Schlüssel zu Wettbewerbsfähigkeit und Innovation Danmark og Tyskland er lande med store designtraditioner. Med udspring i Tyskland har Bauhaus haft indflydelse på designudviklingen i hele verden også i Danmark. Danmark er kendt verden over for innovative møbler, lamper, underholdningselektronik og accessories, og for danske virksomheder er Tyskland normalt det største eksportmarked. Den stærke fælles tradition er grund nok til at gøre design til det bærende branchefokus i Dansk-Tysk Handelskammers magasin. Design er dog ikke bare et spørgsmål om tradition, men handler i lige så høj grad om konkurrenceevne, innovation og om at erobre nye markeder. Og det drejer sig ikke kun om at gøre ting smukke. Designere udvikler produkter og services i dialog med brugerne med udgangspunkt i deres behov. Designere involveres optimalt set i innovationsprocessen lige fra starten. På den måde opstår produkter, der adskiller sig fra konkurrenternes. Netop ved eksport kan design spille en væsentlig rolle. For at komme ind på et mættet marked skal man levere noget særligt. Design kan være dette særlige og er i stand til at tilføre virksomheden markedsandele og høje marginer. Erkendelsen af, at design skaber merværdi, bliver mere og mere klar for virksomheder. I vores magasin NETZVÆRK viser vi dig, hvordan vores medlemsvirksomheder og partnere behandler temaet. D eutschland und Dänemark sind Länder mit großer Design tradition. Aus Deutschland heraus hat das Bauhaus die Entwicklung von Design in der ganzen Welt auch in Dänemark beeinflusst. Dänemark steht weltweit für innovative Möbel, Lampen, Unterhaltungselektronik und Accessoires. Deutschland ist für die entsprechenden dänischen Unternehmen regelmäßig der größte Auslandsmarkt. Die starke gemeinsame Tradition ist Grund genug, Design zum Branchenfokus im Magazin der Deutsch-Dänischen Handelskammer zu machen. Aber Design ist nicht nur ein Traditionsthema, sondern es geht dabei um Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und die Erschließung von Märkten. Und es geht nicht darum, Dinge nur schön zu machen. Designer entwickeln im Dialog mit Nutzern an deren Bedürfnissen orientiert Produkte und Services. Designer werden dabei idealerweise schon zu Beginn des Innovationsprozesses einbezogen. So entstehen Produkte, die sich von denen der Wettbewerber abheben. Gerade im Auslandsgeschäft kann daher Design eine wichtige Rolle spielen. Wer gesättigte Märkte erschließen will, sollte etwas Besonderes mitbringen. Design kann dieses Besondere sein und dem Unternehmen Marktanteile und hohe Margen bringen. Die Erkenntnis, dass Design Mehrwert schafft, setzt sich bei Firmen mehr und mehr durch. Wir zeigen Ihnen in unserem Magazin NETZVÆRK, wie unsere Mitgliedsunternehmen und Partner mit dem Thema umgehen. Reiner Perau Geschäftsführer, Deutsch-Dänische Handelskammer Adm. direktør, Dansk-Tysk Handelskammer

4 4 indhold Indhold Design Legal & Market 6 Design driver innovation og omsætning 8 Design Sells Undersøgelser fra Danmark og Tyskland 14 Muuto. Et nyt perspektiv på nordisk design 16 Anders Warming. Kreative processer er hårdt arbejde 18 EAT: New Skool Power i stedet for talende gulerødder 20 ic! berlin. Ingen skrue løs! 24 Bayer MaterialScience. Nyt materialedesign revolutionerer byggebranchen 26 HUGO BOSS. Det perfekte jakkesæt kræver perfekt konstruktion 28 IXO teknologi skaber design 30 STAY Copenhagen. Apartmenthotel med minimalistisk design 34 Designit. Dansk designrådgivning på det tyske marked 36 Bysted. Gør museumsoplevelsen digital 38 Attention Design. Fem gyldne regler for godt industrielt design 40 Yellowone Needle Cap. Livsredder 44 Designmetropol Berlin 46 København designet til dig 48 Werner Aisslinger. Hellere være forud end at løbe bagefter! 52 Erik Magnussen. Håndværker-designeren 54 Design for en bedre verden? 56 Stoleklassikere i Danmark og Tyskland 60 Håndhævelse af immaterialrettigheder i Danmark 62 Handel med designrettigheder 66 Kopimøbler lovligt eller ej? 68 Beskyttelse af design i EU 72 War for Talent. Employer Branding og mærkeidentitet er afgørende 74 Stort potentiale for e-handel med tyskere handelskammer 78 Profiler og services 82 Medarbejdere 84 Sådan arbejder Handelskammeret 86 Bestyrelse 2011/ Medlemsfortegnelse 96 Members4Members 97 Partnere Kolofon

5 INHALT inhalt Design Legal & Market 7 Design treibt Innovation und Umsatz 10 Design Sells Studien aus Deutschland und Dänemark 14 Muuto. Eine neue Perspektive auf nordisches Design 16 Anders Warming. Kreativprozesse sind harte Arbeit 18 EAT: New Skool Power statt sprechender Möhren 20 ic! berlin. Keine Schraube locker! 24 Bayer MaterialScience. Neues Materialdesign bringt eine Revolution 26 HUGO BOSS. Der perfekte Anzug fordert die perfekte Konstruktion 28 IXO Design durch Technologie 30 STAY Copenhagen. Apartment-Hotel mit minimalistischem Design 34 Designit. Dänische Designberatung auf dem deutschen Markt 36 Bysted. Interaktive Museen Erlebnisdesign für das Smartphone 38 Attention Design. Fünf goldene Regeln für gutes Industriedesign 40 Yellowone Needle Cap. Lebensretter 44 Designmetropole Berlin 46 Kopenhagen für Sie designt 48 Werner Aisslinger. Vorangehen statt hinterherrennen! 52 Erik Magnussen. Der Handwerker-Designer 54 Design für eine bessere Welt? 56 Stuhlklassiker in Deutschland und Dänemark 61 Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum in Dänemark 63 Handel mit Designrechten 67 Möbelkopien legal oder nicht? 69 Designschutz innerhalb der EU 72 War for Talent. Employer Branding und Markendesign sind entscheidend 75 Weiter starkes Wachstum im dänischen Versand- und Internethandel handelskammer 78 Profile und Services 82 Mitarbeiter 85 Das macht die Handelskammer 86 Vorstand 2011/ Mitgliederverzeichnis 96 Members4Members 97 Partner Impressum

6 6 Design interview Nille Juul-Sørensen Adm. direktør Dansk Design Center København Novo Nordisk insulinpen: enkel, sikker, stylish og en stor markedssucces. Der Insulinpen von Novo Nordisk: einfach, sicher, stylish und ein großer Markterfolg. Design driver innovation og omsætning» Dansk-Tysk Handelskammer / Deutsch-Dänische Handelskammer» Foto: Novo Nordisk Handelskammer: Cornelia Horsch og Nille Juul- Sørensen, det Internationale Designcenter Berlin og Dansk Design Center bringer virksomheder tættere på design. Hvorfor skal virksomheder i højere grad integrere design i deres arbejde? Nille Juul-Sørensen: Succes for en virksomhed afgøres i samspillet mellem teknologi, funktionalitet og design. Alle tre aspekter skal tænkes med fra starten af produktudviklingen. Designeren er der ikke for at dekorere produktet til sidst. Design er metode og middel til innovation. Det er designerens opgave at tænke brugerorienteret. Cornelia Horsch: Demografisk udvikling er et godt eksempel: Her har vi et stort potentiale for innovation i orienteringen mod kunder, når produkter, serviceydelser og kommunikation bliver udviklet. Design formidler også emotionale budskaber: Værdien af et mærke opstår i høj grad gennem design. Handelskammer: Hvordan skal virksomheder begynde, hvis de hidtil har arbejdet uden designere? Cornelia Horsch: For det første er det vigtigt at finde den rigtige designer. Til det har vi udviklet en hjemmeside, hvor der kan søges målrettet. Derudover hjælper vi også med rådgivning. Det næste spørgsmål handler i reglen om omkostninger. Her foreslår vi, at man holder sig til den overenskomst, de tyske designere har indgået. Nille Juul-Sørensen: Vi anbefaler også virksomhederne designere til deres område. Derudover har vi i Dansk Design Center udviklet en proces til, hvordan man kan integrere design i forretningsprocesserne. Handelskammer: Kan det i sidste ende betale sig for virksomhederne? Nille Juul-Sørensen: Vi har analyseret 46 virksomheder, hvor der arbejdes designorienteret. Resultaterne viser, at design betaler sig. Et godt eksempel på dette er Novo Nordisks insulinpen. Den er økonomisk set en stor succes og har gjort livet lettere for mange diabetespatienter design hjælper med at løse problemer. Cornelia Horsch: I en undersøgelse for det tyske erhvervsministerium har vi undersøgt, hvorvidt brugerorienteret design betaler sig for virksomheder. Ingen adspurgte virksomheder var i tvivl. Gennem integrationen af design blev produktet ofte ikke kun bedre, men selve produktionsmetoderne blev også mere effektive.

7 Design treibt Innovation und Umsatz 7 Design De 4 trin i integrering af design i virksomhedsprocesser. Die 4 Stufen der Designintegration in Unternehmensabläufe. Cornelia Horsch Geschäftsführerin Internationales Design Zentrum Berlin STEP 1 Non-design Design spielt keine Rolle STEP 2 Design bruges til styling og finish af produkterne Design wird zum abschließenden Styling und Finish der Unternehmensprodukte genutzt STEP 3 Design er en integreret del af innovationsprocessen Design ist ein integrierter Teil des Innovationsprozesses STEP 4 Design er en integreret del af forretningsstrategien Design ist ein integrierter Teil der Unternehmensstrategie Quelle/ kilde: Dansk Design Center H andelskammer: Cornelia Horsch und Nille Juul-Sørensen, das Internationale Design Zentrum Berlin und das Dansk Design Center bringen Unternehmen Design näher. Warum sollen Unternehmen Design stärker in ihre Arbeit integrieren? Nille Juul-Sørensen: Erfolg für Unternehmen wird im Zusammenspiel von Technologie, Funktionalität und Design entschieden. Alle drei Aspekte müssen von Anfang der Produktentwicklung an mitgedacht werden. Der Designer ist nicht dazu da, am Ende das Produkt zu dekorieren. Design ist Methode und Mittel zur Innovation. Es ist Aufgabe des Designers, nutzerorientiert zu denken. Cornelia Horsch: Demografischer Wandel ist ein gutes Beispiel: Hier gibt es großes Innovationspotential in der Orientierung am Nutzer, wenn Produkte, Dienstleistungen und Kommunikation entwickelt werden. Design übermittelt auch emotionale Botschaften: Der Wert einer Marke entsteht zum Beispiel zu einem großen Teil durch Design. Handelskammer: Wie sollen Unternehmen beginnen, wenn sie bis jetzt ohne Designer gearbeitet haben? Cornelia Horsch: Zunächst ist wichtig, den passenden Designer zu finden. Hierfür haben wir eine Webseite entwickelt, auf der gezielt gesucht werden kann. Zudem unterstützen wir durch Beratung. Die nächste Frage gilt meist den Kosten. Hier empfehlen wir, sich nach dem Tarifvertrag der Allianz deutscher Designer zu richten. Nille Juul-Sørensen: Auch wir empfehlen den Unternehmen Designer für ihr Gebiet. Darüber hinaus haben wir im Dansk Design Center einen Prozess entwickelt, wie man Design in die Unternehmensabläufe integriert. Handelskammer: Zahlt sich das dann am Ende für die Unternehmen aus? Nille Juul-Sørensen: Wir haben 46 Unternehmen untersucht, bei denen designgetrieben entwickelt wird. Die Bilanzen zeigen, dass sich Design bezahlt macht. Ein gutes Beispiel ist der Insulin-Pen von Novo Nordisk. Er ist wirtschaftlich ein großer Erfolg und hat das Leben für viele Diabetespatienten erleichtert Design hilft, Probleme zu lösen. Cornelia Horsch: In einer Studie für das Wirtschaftsministerium haben wir untersucht, ob sich nutzerorientiertes Design für Unternehmen auszahlt. Alle befragten Unternehmen ließen daran keinen Zweifel. Häufig wurde durch Designintegration nicht nur das Produkt besser, sondern auch der Fertigungsweg effizienter.

8 8 INSIGHT Design Reiner Perau Adm. direktør Dansk-Tysk Handelskammer Design sells Undersøgelser fra Danmark og Tyskland Design er i stigende grad en afgørende faktor for succes. Det fremgår af undersøgelser fra Danmark og Tyskland. Derfor bør virksomheder af mindst tre grunde beskæftige sig med design: 1 Design betaler sig Virksomheder, der har en omfattende designstrategi, har en større omsætning og eks porterer mere end deres konkurrenter, som ikke følger en sådan strategi. De vokser hurtigere og beskæftiger flere medarbejdere. 2 Design gør forskellen Virksomheder, der konsekvent inddrager design, skaber sig en unik position. Det er vigtigt i en verden, hvor kvalitet kun er én af mange nødvendige betingelser for succes. Således bliver design til et kriterium for eksportdygtighed, især i mættede markeder som Tyskland og Danmark. 3 Design sparer omkostninger Virksomheder, der samarbejder med designere, kan optimere produktions processerne. De vil spare tid og materialer. Gode designere kender nemlig såvel materialerne som produktionsprocesserne og kan hermed optimere. Designaktiviteternes indvirkning på virksomhedens resultat Dansk Design Center har undersøgt regnskaberne fra 46 designdrevne virksomheder B2B og B2C for perioden 2008 til Virksomhedsresultaterne viser tydeligt, at design betaler sig økonomisk. Fremgang i det samlede resultat mio. kr / /10 Årets resultat Driftsresultat Dette viser under søgelser om brugen af design i virksomheder, som er blevet foretaget i Tyskland og Danmark. Vi præsenterer her de vigtigste resultater fra undersøgelserne: Vækst i rentabiliteten 30% Afkastningsgrad Forrentning af egenkapital 20% 10% Kilde: Dansk Design Center / Berlingske 0% 2008/ /10

9 9 Designaktiviteternes indflydelse på virksomhedens succes Næsten 70 procent af de adspurgte tyske virksomheder oplyste, at design har en stor indvirkning på virksomhedens samlede afkast. Designaktiviteternes indflydelse på opdyrkningen af nye markeder Omkring 80 procent af de adspurgte tyske virksomheder oplyste, at design er vigtigt ved opdyrkningen af nye markeder. Brug af design til omkostningsreduktion Kun knapt 30 procent af de adspurgte tyske virksomheder gør brug af design til at reducere omkostninger. Design Design har en stor indvirkning på min virksomheds samlede afkast. Design er afgørende for min virksomhed ved opdyrkning af nye markeder. Design hjælper min virksomhed med at reducere omkostninger. Helt enig: 24,7 % Delvis enig: 44,4 % Delvis uenig: 22,2 % Uenig: 8,6 % Helt enig: 51,9 % Delvis enig: 29,9 % Delvis uenig: 15,6 % Uenig: 2,6 % Helt enig: 8,8 % Delvis enig: 20,0 % Delvis uenig: 51,3 % Uenig: 20 % Kilde: Die Schönheit des Mehrwerts Tyskland og Danmark i international sammen ligning: Konkurrenceevne målt på design Tyskland og Danmark er blandt de mest konkurrencedygtige designlande. Ifølge en undersøgelse fra Global Design Watch med udgangspunkt i selvevalueringer i landene ligger Tyskland internationalt på 3. pladsen og Danmark på 5. pladsen. Kilde: Websurvey Erhvervsstyrelsen Design Competitiveness Index, Top Japan 2. USA 3. Tyskland 4. Schweiz 5. Danmark 6. Frankrig 7. Finland 8. Sverige 9. Belgien 10. Østrig Omdømme blandt internationale designorganisationer, Top Storbritannien 2. Italien 3. USA 4. Holland 5. Danmark 6. Tyskland 7. Japan 8. Finland 9. Sverige 10. Frankrig Omdømme hos internationale designorganisationer Designeksperter fra 170 designorganisationer i hele verden sætter Danmark på 5. pladsen og Tyskland på 6. pladsen blandt de førende designnationer. Kilde: DESIGNIUM: Global Design Watch

10 10 insight Design Reiner Perau Geschäftsführer Deutsch-Dänische Handelskammer Design sells Studien aus Deutschland und Dänemark Design wird für Unternehmen zunehmend zum Erfolgsfaktor. Dies zeigen Studien aus Deutschland und Dänemark. Demnach sollten sich Unternehmen aus mindestens drei Gründen mit Design beschäftigen: 1 Design macht sich bezahlt Unternehmen, die eine umfassende Designstrategie haben, machen höhere Umsätze und exportieren mehr als die Wettbewerber ohne eine solche Strategie. Sie wachsen schneller und beschäftigen mehr Mitarbeiter. 2 Design macht den Unterschied Unternehmen, die Design konsequent einbeziehen, schaffen sich ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist wichtig in einer Welt, in der Qualität nur eine notwendige Bedingung für Erfolg ist. So wird Design zu einem Kriterium für Exportfähigkeit, vor allem auf gesättigten Märkten wie Deutschland und Dänemark. 3 Design spart Kosten Unternehmen, die mit Designern arbeiten, können Produktionsprozesse optimieren. Sie sparen so Zeit und Material. Gute Designer kennen nämlich sowohl Materialien als auch Produktionsprozesse und optimieren entsprechend. Das zeigen Studien, die in Deutschland und Dänemark zum Umgang von Unternehmen mit Design gemacht wurden. Wir zeigen Ihnen die wesentlichen Ergebnisse der Studien. Auswirkungen von Designaktivitäten auf das Unternehmensergebnis Das Dansk Design Center hat die Bilanzen von 46 designgetriebenen Unternehmen B2B und B2C für den Zeitraum 2008 bis 2010 untersucht. Die Unternehmensergebnisse zeigen deutlich, dass Design sich wirtschaftlich bezahlt macht. Steigerung des Gesamtergebnisses mio. kr Steigerung der Rentabilität 30% 2008/ /10 Rendite Eigenkapitalrendite Jahresergebnis Betriebsergebnis 20% 10% Quelle: Dansk Design Center / Berlingske 0% 2008/ /10

11 11 Einfluss von Designaktivitäten auf den Unternehmenserfolg Fast 70 Prozent der befragten deutschen Unternehmen gaben an, dass Design einen großen Einfluss auf die Gesamtrendite ihres Unternehmens hat. Einfluss von Designaktivitäten auf Markterschließung Über 80 Prozent der befragten deutschen Unternehmen gaben an, dass Design wichtig bei der Erschließung neuer Märkte ist. Nutzung von Design zur Kostenreduktion Nur knapp 30 Prozent der befragten deutschen Unternehmen nutzen Design, um Kosten zu reduzieren. Design Design hat einen großen Einfluss auf die Gesamtrendite meines Unternehmens. Für mein Unternehmen ist Design ein wichtiger Faktor bei der Erschließung von neuen Märkten. Design hilft meinem Unternehmen, Kosten zu reduzieren. Trifft zu: 24,7 % Trifft zu: 51,9 % Trifft zu: 8,8 % Trifft eher zu: 44,4 % Trifft eher zu: 29,9 % Trifft eher zu: 20,0 % Trifft eher nicht zu: 22,2 % Trifft eher nicht zu: 15,6 % Trifft eher nicht zu: 51,3 % Trifft nicht zu: 8,6 % Trifft nicht zu: 2,6 % Trifft nicht zu: 20 % Quelle: Die Schönheit des Mehrwerts Deutschland und Dänemark im internationalen Vergleich: Wettbewerbsfähigkeit bei Design Deutschland und Dänemark gehören zu den wettbewerbsstärksten Designländern. Eine Umfrage von Global Design Watch basierend auf Selbsteinschätzungen in den Ländern bringt Deutschland international auf den 3. und Dänemark auf den 5. Platz. Design Competitiveness Index,Top Japan 2. USA 3. Deutschland 4. Schweiz 5. Dänemark 6. Frankreich 7. Finnland 8. Schweden Ruf bei den internationalen Designorganisationen, Top Großbritannien 2. Italien 3. USA 4. Holland 5. Dänemark 6. Deutschland 7. Japan Reputation bei internationalen Designorganisationen Designexperten bei 170 Designorganisationen aus aller Welt platzieren Dänemark auf Platz 5 und Deutschland auf Platz 6 unter den führenden Designnationen. 9. Belgien 8. Finnland 10. Österreich 9. Schweden 10. Frankreich Quelle: Quelle: DESIGNIUM: Websurvey Erhvervsstyrelsen Global Design Watch

12

13

14 14 Design Case» Dansk-Tysk Handelskammer / Deutsch-Dänische Handelskammer» Foto: Muuto MUUTO Et nyt perspektiv på nordisk design I 2006 lancerede det københavnske firma Muuto sin første kollektion af accessories, lamper og småmøbler. Virksomhedsnavnet er inspireret af det finske ord muutos, som betyder nyt perspektiv. Virksomhedens grundlæggere Peter Bonnén og Kristian Byrge havde det formål udelukkende at lancere nyt nordisk design. Her så de en niche, da virksomhederne på markedet altid tilbød et miks af gammelt og nyt design. De to virksomhedsgrundlæggere henvendte sig på grundlag af en detaljeret forretningsplan til en start til ti designere fra Danmark, Norge, Sverige og Finland. I de store europæiske metropoler henvendte de sig ligeledes målrettet til blot fem butikker. Dermed ville Muuto positionere sine produkter som særlige på markedet. I 2012 er Muuto vokset til over 30 medarbejdere og eksporterer blandt andet til Australien og Japan. Adskillige produkter har vundet internationale priser. Muuto er dermed også en succes for det danske erhvervsfremme. Den statslige investeringsfond, Vækstfonden, har investeret 10 millioner kroner i virksomheden. Afgørende for fondsadministratorerne var, at grundlæggerne kunne vise såvel design- som også forretningsforståelse. I det mindste i opstartsfasen var det vigtigt, at designerne kunne blive betalt gennem royalties, og at omkostningerne dermed voksede proportionalt med omsætningen. Direktør Kristian Byrge om ambitionen i virksomheden: Vi ønsker at hver af vores tre produktkategorier, møbler, belysning og boligtilbehør er i liga med de allerbedste. Ikke kun i Skandinavien, men også på verdensplan. Det gælder både i forbrugernes og designernes øjne. Eine neue Perspektive auf nordisches Design I m Jahr 2006 ging das Kopenhagener Unternehmen Muuto mit seiner ersten Kollektion von Accessoires, Lampen und Kleinmöbeln an den Start. Inspiriert wurde der Firmenname vom finnischen Wort muutos, das neue Perspektive bedeutet. Das Ziel der Unternehmensgründer Peter Bonnén and Kristian Byrge war es, ausschließlich neues nordisches Design zu lancieren. Hier sahen die Firmengründer eine Marktlücke, da die Unternehmen auf dem Markt immer einen Mix aus altem und neuem Design anboten. Die beiden Firmengründer sprachen auf Grundlage eines detaillierten Business-Plans zunächst zehn Designer aus Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland an. In den großen europäischen Metropolen wurden jeweils gezielt nur fünf Geschäfte ausgewählt. Damit wollte Muuto seine Produkte als besonders im Markt positionieren ist Muuto auf über 30 Mitarbeiter gewachsen und exportiert unter anderem nach Australien und Japan. Mehrere Produkte haben internationale Preise gewonnen. Muuto ist dabei auch ein Erfolg der dänischen Wirtschaftsförderung. Ein staatlicher Investitionsfonds (Vækstfonden) hat sich mit 10 Millionen dänischen Kronen am Unternehmen beteiligt. Entscheidend war dabei für die Fondsmanager, dass die Firmengründer sowohl Design- als auch Geschäftsverständnis nachweisen konnten. Mindestens für die Start-up-Phase war es wichtig, dass die Designer über Royalties bezahlt werden konnten und so die Kosten proportional zum Umsatz wuchsen. Geschäftsführer Kristian Byrge über die Firmenziele: Wir wollen in jeder der drei Produktkategorien Möbel, Beleuchtung und Accessoires in einer Liga mit den Besten sein, nicht nur in Skandinavien, sondern weltweit sowohl nach Verbraucher- als auch nach Designermeinung.

15 15 Design Peter Bonnén og Kristian Byrge kombinerer designkompetencer og strategisk virksomhedsudvikling. Peter Bonnén und Kristian Byrge verbinden Designkompetenz und strategische Unternehmensentwicklung. Angenehme und fruchtbir arbeiten jetzt seit Jahren mit design und fruchtbir arbeiten jetzt seit Jahren mit design

16 16 Design INTERVIEW Anders Warming» Dansk-Tysk Handelskammer / Deutsch-Dänische Handelskammer» Foto: BMW Group MINI en opfattes som tidsløs resultatet af konsekvent designarbejde. Der MINI wird als zeitlos empfunden das Ergebnis konsequenter Designarbeit.

17 Kreative processer er hårdt arbejde Kreativprozesse sind harte Arbeit 17 Design Persondata Navn: Anders Warming / Alder: 40 / Nationalitet: dansk Profession: Head of Design for MINI / BMW Hvad kendetegner et godt bildesign? Det afgørende er, at design er tidløst og forbliver smukt på lang sigt. Hvilken historie fortæller MINI designet? MINIs designstrategi er baseret på udsagnet: Rooted in History Moving forward in Design! Vi anvender designelementer i MINIs historie, men oversætter disse til et moderne sprog for eksempel ved hjælp af innovative materialer. Vores to nyeste modeller, MINI Coupé og Roadster henvender sig stærkt til mærkets racing historie. I designet har vi overført dette både til nutiden og fremtiden. Udvidelsen af modelfamilien vil kun lykkes, hvis hver ny historie er underlagt MINI princippet: Bigger on the Inside, smaller on the Outside. Baseret på konceptet gælder følgende: En MINI bør altid være den mindste bil i sit segment. Du kommer fra et land med en stærk designtradition. Hvilken indflydelse har din baggrund på dit arbejde? I Danmark er der en forståelse for design, brands og æstetik. Denne kultur af smukke ting var en del af min opvækst. Jeg voksede op i et miljø, der ikke levede efter fastlagte regler. Der var et sæt af regler og inden for de regler var der stor bevægelsesfrihed. Hos mine forældre havde jeg altid adgang til musik. Den indsigt jeg opnår ved at beskæftige mig med musik, overfører jeg til bilindustrien. Inden for begge områder handler det om at skabe med udgangspunkt i tid og rum. Jeg er Beatles fan. Drengene er kun blevet en succes, fordi de har øvet og arbejdet hårdt. Dette kan overføres til følgende: Succes kommer ikke af sig selv, selv kreative processer består 99 procent af hårdt og målrettet arbejde. BMW designteams er internationale. Hvad betyder det for arbejdet? MINI designteamet består af vidt forskellige nationer. Team medlemmernes herkomst bliver inddraget og er en berigelse for arbejdet. Ligeledes fremmer vi, at der sker erfaringsudveksling inden for de forskellige områder. En god interiørdesigner skal også gøre sin erfaring hos eksteriørdesignteamet. Derved sikrer vi os, at vores designteam tænker holistisk og har forståelse for hele processen. Steckbrief Name: Anders Warming / Alter: 40 / Nationalität: dänisch Beruf: Head of Design bei MINI / BMW Was zeichnet gutes Autodesign aus? Entscheidend ist, dass Design zeitlos ist und damit langfristig schön bleibt. Welche Story erzählt das MINI Design? Die MINI Designstrategie basiert auf der Aussage: Rooted in History Moving forward in Design! Wir beziehen uns mit den Gestaltungselementen auf die MINI Historie, übersetzen diese aber in eine moderne Formensprache z. B. durch innovative Materialien. Unsere beiden neuesten Modelle, MINI Coupé und Roadster, beziehen sich stark auf die Rennsporthistorie der Marke. Im Design haben wir diese auf Gegenwart und Zukunft übertragen. Der Ausbau der Modellfamilie wird nur erfolgreich sein, wenn jede neue Story dem MINI Prinzip unterliegt: Bigger on the Inside, smaller on the Outside. Bezogen auf das Konzept gilt: Ein MINI sollte immer das kleinste Fahrzeug in seinem Segment bleiben. Sie kommen aus einem Land mit einer starken Design- Tradition. Welchen Einfluss hat Ihre Herkunft auf Ihre Arbeit? Es gibt in Dänemark ein Verständnis für Design, Marken und Ästhetik. Diese Kultur der schönen Dinge war Bestandteil meiner Erziehung. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, das nicht nach festgelegten Formeln lebte. Es gab ein Regelwerk und innerhalb der Regeln durfte man frei gestalten. In meinem Elternhaus hatte ich immer Zugang zu Musik. Die Erkenntnisse, die ich durch die Auseinandersetzung mit der Musik gewinne, übertrage ich auf den Automobilbereich. Es geht in beiden Bereichen um das Gestalten von Zeit und Raum. Ich bin Beatles-Fan. Die Jungs sind nur erfolgreich geworden, weil sie hart geübt und gearbeitet haben. Das lässt sich ebenfalls übertragen: Erfolg stellt sich nicht einfach ein und auch erfolgreiche Kreativprozesse bestehen zu 99 Prozent aus harter, fokussierter Arbeit. Die BMW Design-Teams sind international zusammengesetzt. Was bedeutet das für die Arbeit? MINI Design ist ein Team aus verschiedensten Nationen. Die Herkunft der Team-Mitglieder fließt mit ein und befruchtet die Arbeit. Genauso fördern wir, dass Erfahrungen in verschiedensten Bereichen gemacht werden. Einen guten Interieur-Designer schicken wir auch mal ins Exterieur-Team. Damit stellen wir sicher, dass unser Design-Team ganzheitlich denkt und Verständnis für den Gesamtprozess hat.

18 18 Case Design» Dansk-Tysk Handelskammer / Deutsch-Dänische Handelskammer» Foto: e-types EAT Sushi er også på menuen i EATkantinerne. Auch Sushi steht auf dem Speiseplan der EAT-Kantinen. EAT: New Skool Power i stedet for talende gulerødder Normalt rangerer maden i skolekantinen langt nede på elevernes popularitetsskala, lige efter madpakken. På 32 københavnske skoler er det anderledes: Her har Københavns Madhus og branding bureauet e-types sammen med Københavns Kommune gennemført designprojektet EAT. Projektet er et vellykket eksempel på systemdesign, som ikke kun påvirker skolekantinens image positivt, men også børnenes indstilling til at spise sundt. Hvordan får man skoleelever til at spise sundt og samtidig at synes, det er sejt? A) Fordel klistermærker med talende grøntsager, der råber Spis mig B) Udvikl en designkampagne om madkultur, hvor eleverne selv designer sjove slogans til badges, forvandler fællesarealerne til en afslappet lounge med wallstickers og kan forbinde sund mad med sund rebelskhed. e-types gjorde præcis dette. Resultat: Selv de sejeste storbykids har trøjer med EAT-brandet på, pynter hver eneste fri kvadratcentimeter af deres skoletaske med EAT-badges og mødes i kantinen til frokost med økologisk sushi, kylling i karry og salat. Succesens hemmelighed Brandrådgiver Camilla Frederiksen afslører, hvorfor kampagnen går så godt: Eleverne kunne være med i designprocessen fra starten af. Børnene er vores kunder, og projektet blev udviklet specielt til dem. Københavnske elever vil gerne have storbyfeeling, voksenfrie rum og friheden til selv at kunne bestemme over deres frikvarter. Derfor har vores designkoncept mottoet New Skool Power. Det fungerer ikke bare at påtvinge børn sund mad med rationelle argumenter eller ligefrem med talende gulerødder. Systemdesign: Betaler det sig? Det rigtige design på rette tid og rette sted kan ganske vist ikke redde verden, men kan frigøre uventet energi. Denne konstatering sætter sig mere og mere igennem både i den offentlige og den private sektor. Men ofte er projekterne utilstrækkelige. Succesfuldt systemdesign betragter ikke kun problemet, men også vilkårene. Forbedres disse med kreative designmidler, løser problemet sig tit helt af sig selv. Ligesom i tilfældet med EAT: Siden projektet startede, er andelen af elever, der bruger kantinen dagligt, steget fra seks til cirka 20 procent. Hver uge sælges omkring måltider til de deltagende skoler.

19 19 Opskriften på succes: Eleverne tages alvorligt som kunder. Design Erfolgsrezept für das Projekt: Schüler als Kunden ernst nehmen. EAT: New Skool Power statt sprechender Möhren N ormalerweise rangiert das Essen aus der Schulkantine auf der Beliebtheitsskala von Schülern direkt hinter dem öden Pausenbrot von Mama. An 32 Kopenhagener Schulen ist das anders: Hier haben Københavns Madhus und die Branding-Agentur e-types gemeinsam mit der Kommune Kopenhagen das Designprojekt EAT umgesetzt. Das Projekt ist ein gelungenes Beispiel für Systemdesign, das nicht nur das Image der Schulkantinen, sondern auch die Einstellung der Kinder gegenüber gesunder Ernährung positiv beeinflusst. Wie kriegt man Schulkinder dazu, sich gesund zu ernähren und das Ganze auch noch cool zu finden? A) Verteile Aufkleber mit sprechendem Gemüse, das ruft Iss mich! B) Entwickle eine Designkampagne zur Esskultur, bei der die Schüler selbst witzige Slogans für Badges entwerfen, ihren Pausenraum mit Wandtattoos in eine lässige Lounge verwandeln und gesundes Kantinenessen mit gesundem Rebellentum verbinden können. Genau das hat e-types gemacht. Ergebnis: Selbst die coolsten Großstadtkids tragen T-Shirts mit dem EAT-Brand, verschönern jeden freien Quadratzentimeter ihrer Schultaschen mit EAT-Badges und hängen mittags bei ökologischem Sushi, Curry und Salat im Pausenraum ab. Geheimnis des Erfolgs Brand-Beraterin Camilla Frederiksen verrät, warum die Kampagne so gut ankommt: Wir haben die Schüler von Anfang an am Design prozess beteiligt. Die Kinder sind unsere Kunden und das Projekt wurde speziell für sie entwickelt. Kopenhagener Schüler wollen Großstadtfeeling, erwachsenenfreie Räume und die Freiheit, selbst über ihre Pausen zu bestimmen. Deshalb hat unser Designkonzept das Motto New Skool Power. Kindern gesundes Essen mit rationalen Argumenten oder gar mit sprechenden Möhren aufzudrängen, funktioniert einfach nicht. Systemdesign: Lohnt sich das? Das richtige Design zur richtigen Zeit am richtigen Ort kann zwar nicht die Welt retten, aber ungeahnte Energie freisetzen. Diese Erkenntnis setzt sich sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor verstärkt durch. Allerdings greift die Umsetzung oft zu kurz. Erfolgreiches Systemdesign betrachtet nicht nur das Problem, sondern auch die Rahmenbedingungen. Werden diese durch kreative Designmaßnahmen verbessert, löst sich das Problem oft ganz von selbst. Wie im Fall von EAT: Seit Projektbeginn hat sich der Anteil der Schüler, die täglich die Kantine nutzen, von sechs auf rund 20 Prozent erhöht. Jede Woche werden rund Mahlzeiten an die teilnehmenden Schulen verkauft.

20 20 Case Design Mærkevarer fra ic! berlin: Brillestellene klikkes sammen. Markenzeichen von ic! berlin: Brillengestelle mit Federscharnier- Stecksystem. Brillerne fremstilles ved håndkraft i Berlin. Die Brillen werden in Berlin handgefertigt.

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

www.weinsberg.com simple clever smart S/DK/NO

www.weinsberg.com simple clever smart S/DK/NO www.weinsberg.com simple clever smart 2011 2012 S/DK/NO CaraBus Wer braucht schon Fahrplan und Haltestelle? Hvem har brug for en køreplan? Og stoppesteder? Wer braucht schon Fahrplan und Haltestelle? CaraBus

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk fortsættersprog, niveau B GWE/ANJ

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD Fokus på Tyskland Ihr Lieferant von METALL KOMPONENTEN Kort firma intro til Global Supplier 10 år gammel virksomhed, med hovedsæde i Hjørring Forretningsområde: Outsourcing af metal komponenter DNV/GL

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

Hovedudsagnsord i datid

Hovedudsagnsord i datid Hovedudsagnsord i datid Hvis du engang før har skullet lære at bøje tyske udsagnsord i datid, har du måske lært, at der fandtes "svage" og "stærke" verber, som i datid havde hver sit sæt endelser, som

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk niveau B Thomas Steenbjerg

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Tysk fortsættersprog

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B Maja Foged HH15Tysk1

Læs mere

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts?

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts? Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel Handleplan: Tønder Festival Fyrtårnsprojektets indhold? Handlungsplan: Tønder Festival Inhalt des Leuchtturmprojekts? Tønder Festival ønsker at

Læs mere

Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk

Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk Gliederung Das Amagerprojekt Untersuchungsmaterial Was ist Sprache? Normen

Læs mere

Gothic, Sportler oder Hip-Hop?

Gothic, Sportler oder Hip-Hop? Kopiark 3 Gothic, Sportler oder Hip-Hop? Gå rundt i klassen og find en partner. Stil et spørgsmål. Din partner svarer, hvis han kan, og du skriver svaret på dit ark. Din partner tjekker og underskriver.

Læs mere

1 Hjemme - Substantiver P

1 Hjemme - Substantiver P 1 Hjemme - Substantiver P Opgave Find den rigtige substantivform i singularis ubestemt og pluralis ubestemt. -e Singularis ubestemt Pluralis ubestemt 1a) Rasmus har. 1b) Mie har to. 2a) Peter ser. 2b)

Læs mere

6. Navneord i ental (substantiver i singularis)

6. Navneord i ental (substantiver i singularis) 6. Navneord i ental (substantiver i singularis) M = Maskulinum (hankøn) F = Femininum (hunkøn) N = Neutrum (intetkøn) Ubestemt kendeord ein eine ein Bestemt kendeord der die das Sæt følgende navneord i

Læs mere

Deutschland und andere deutschsprachige Länder

Deutschland und andere deutschsprachige Länder Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2012 Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder MÅL: At styrke mit ordforråd i tysk At kunne lave en quiz om jul på tysk At kunne skrive og indtale en samtale om jul på tysk INDHOLD: Indhold 4 Find juleord

Læs mere

Die ersten Schritte. Das bin ich. Ich heiße und ich. wohne in. Ich bin Jahre alt und. ich gehe in Klasse. Mein Hobby ist. Meine besten Freunde heißen:

Die ersten Schritte. Das bin ich. Ich heiße und ich. wohne in. Ich bin Jahre alt und. ich gehe in Klasse. Mein Hobby ist. Meine besten Freunde heißen: Das bin ich Ich heiße und ich wohne in. Ich bin Jahre alt und ich gehe in Klasse Mein Hobby ist Meine besten Freunde heißen: Sæt streger imellem de sætninger der betyder det samme. Jeg bor i Berlin. Hvor

Læs mere

Lektion 3. A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag

Lektion 3. A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag Lektion 3 A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag I går var Gert i Braunschweig. Da var det mandag. I dag er det tirsdag, og han ligger i en seng i København. I morgen vågner Gert i en fængselscelle, men det

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten Kopiark 28 Neonweiß Lyt til sangen og syng med. Skriv, hvilken årstid sangen foregår. Skriv, hvilke ord der bruges til at beskrive årstiden: Neonweiß gießt sich die Sonne übers Eis. Schattenlos eiskalte

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

Esben Dreesen

Esben Dreesen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse HHX Fag og niveau Lærer e- mailadresse Hold Tysk A Esben

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk B Karen

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i 2015. Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet i Roskilde, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer Fag: Målgruppe: Tysk 9.-10- klasse ARD, 2011 år, 90 min. Billederne i vejledningens bilag er fra tv-udsendelsen. Filmen omhandler den unge Liz, som pga. uoverensstemmelser med sin mor er bosat på en kostskole.

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Können Sie mir bitte helfen? At spørge efter hjælp Sprechen Sie Englisch? At spørge efter om en person snakker engelsk Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie _[Sprache]_?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B Kim Odgård HH12tysk4112

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon MaleB Vorwort // Forord Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Erst hat der Professor Dr. ABC seine Wintermütze auf, dann trägt er Badehosen und plötzlich braucht er wieder

Læs mere

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt - Einleitung Sehr geehrter Herr, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Sehr geehrte Frau, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Kære Hr., Kære Fru., Sehr geehrte Damen und Herren, Kære

Læs mere

Newsletter No.1 November Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics

Newsletter No.1 November Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Newsletter No.1 November 2013 Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Am 30. Mai fand der erste Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Naturparker, borgere & friluftsliv i Tyskland

Naturparker, borgere & friluftsliv i Tyskland Naturparker, borgere & friluftsliv i Tyskland Keld Buciek Roskilde Universitet C e n t e r f o r N a t u r - o g Nationalparkforskning De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2009/11 Handelsskolen Silkeborg Hhx Tysk B Jenny

Læs mere

Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation. Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen

Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation. Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation IHK Flensborg, Dansk-Tysk innovationsdag Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen IHK Flensborg, Deutsch-Dänischer Innovationstag

Læs mere

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administratin im Rahmen der 1st-Level-Kntrlle für Begünstigte (Prjektpartner und Leadpartner) - siehe Merkblatt Anfrderungen

Læs mere

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG)

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG) An das Bundessozialamt Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien mail: bundessozialamt@basb.gv.at Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) Die Angaben sind

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj 2011 Vejle Handelsskole HHX Tysk B Kim Odgård HH11ty3102

Læs mere

Der Wanderer. Ich komme vom Gebirge her, Es dampft das Tal, es braust das Meer. Ich wandle still, bin wenig froh, Und immer fragt der Seufzer, wo?

Der Wanderer. Ich komme vom Gebirge her, Es dampft das Tal, es braust das Meer. Ich wandle still, bin wenig froh, Und immer fragt der Seufzer, wo? Caspar David Friedrich: Der Wanderer über dem Nebelmeer http://www.caspardavidfriedrich.org/home-2-24-1-0.html Der Wanderer Ich komme vom Gebirge her, Es dampft das Tal, es braust das Meer. Ich wandle

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Unterrichtsmaterial NR. 1 2013/2014. Ein Teddy für gute Freunde. Seite 5 Rätselspass mit Piet. Seite 6 Kreuzworträtsel

Unterrichtsmaterial NR. 1 2013/2014. Ein Teddy für gute Freunde. Seite 5 Rätselspass mit Piet. Seite 6 Kreuzworträtsel nterrichtsmaterial N. 1 2013/2014 eiten 2-4 in eddy für gute Freunde eite 5 ätselspass mit Piet eite 6 Kreuzworträtsel Information Der Nordschleswiger www.nordschleswiger.dk Kære bonnent! Det er sidste

Læs mere

CASES GENTOFTE HOSPITAL

CASES GENTOFTE HOSPITAL CASES GENTOFTE HOSPITAL BUTTERFLY Et hospital er en travl virksomhed, hvor effektivitet er en væsentlig faktor. Det er derfor vigtigt, at vælge det rigtige inventar, også når der er tale om indretning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2010/12 Handelsskolen Silkeborg Hhx Tysk B Jenny

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE Nykøbing, 13.10.2017 Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende Anbei sende ich Ihnen eine Ausschreibung für die Gestaltung eines Corporate Designs und einer Homepage

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? snakker du _[language]_?

Læs mere

Kursus- og servicehefte

Kursus- og servicehefte Kursus- og servicehefte 1 Kurser/tilbud SSWs servicetilbud Kursuskalender 2013 Orientering til SSWs kommunalpolitikere For os i Sydslesvig. 2 Kære kursister! Igen har SSW-Landsforbundet den glæde at kunne

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig frem til 2016.

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

Prof. Dr. ABC Ordbog/Wörterbuch

Prof. Dr. ABC Ordbog/Wörterbuch Prof. Dr. ABC Ordbog/Wörterbuch VORWORT Eine kleine grammatische Anmerkung: Im Professor Dr. ABC Projekt soll es Spaß machen und leicht sein Sprachen zu lernen. Wir möchten die Schüler am Anfang nicht

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

Amoklove. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk. Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein

Amoklove. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk. Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10 klasse SVT2, 2012, 10 min. Kortfilmen kan anvendes i forbindelse med temaer som jung

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk I tysk i 8. klasse vil vi arbejde med følgende fem temaer: Mit Musik geht alles besser Familie

Læs mere