Tryk med omtanke. Et projekt om branding af virksomheden FartPå igennem et udviklet CSR-koncept.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryk med omtanke. Et projekt om branding af virksomheden FartPå igennem et udviklet CSR-koncept."

Transkript

1 Tryk med omtanke Et projekt om branding af virksomheden FartPå igennem et udviklet CSR-koncept.

2 Titelblad Information Rapporttitel: Tryk med omtanke Roskilde Universitet Kommunikation, Kandidat Efterår 2014 Udarbejdet af: Christian In Soo Jensen, studienr: Esben H. Licht, studienr: Jakob Lyduch, studienr: Morten Jensen, studienr: Stine Ammentorp Drews, studienr: Rapporten Afleveringsdato: 5. Januar 2014 Vejleder: Henriette Lugholt Antal sider: 72 I samarbejde med FartPå og Job og Aktivitetscenter Vestegnen: Esben H. Licht - FartPå Mikkel Askov - FartPå Jesper Fanø - JAC DENNE RAPPORT ER EN WEBVERSION, HVORFOR LAYOUT OG SIDEANTAL AFVIGER EN SMULE FRA DEN PRINTVENLIGE. INDHOLD OG BILLEDER ER DET SAMME. 1

3 Abstract This project is based on the company FartPå. The main purpose of the project is, to develop a branding strategy, which is based on the use of the concept Corporate Social Responsibility (CSR). FartPå is a small company, which primary tasks is, to make print on products such as t-shirts, cups etc. The company has a minor cooperation with Job- og Aktivitetscenter Vestegnen, which primary task is activating citizens on early retirement often with reduced physical and/or mental capabilities. FartPå would like to brand themselves as a socially responsible company. As theoretical impetus in achieving this, branding theories and differing theory about the term CSR, will be included. The purpose of the inclusion of CSR is, first to explain the term, for later on being able to specify it in the context of our focus. In addition to the above, the AC2ID model, developed by John M.T. Balmer og Stephen A. Greyser, will be used as framework for the first part of the analysis. Here - based on the communication from FartPå until now, and how this is perceived - the company s current identity will be defined. Furthermore the company s ideal and desired identity will be examined. This will be used as argument, for the development of a certain concept, based on the term CSR. Finally this concept will be tested and analysed in part two of the analysis. This is to give an appraisal of, whether or not this can be used as foundation in a branding strategy for FartP. 2

4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 5 PROBLEMFELT 6 PROBLEMFORMULERING 7 BAGOM FARTPÅ 9 NUVÆRENDE SAMARBEJDE MED JOB- OG AKTIVITETSVENTER VESTEGNEN 9 VIDENSKABSTEORETISK TILGANG 12 METODE 14 PROJEKTETS OPBYGNING 14 AFRUNDING AF METODISK TILGANG TIL AC 2 ID 18 EMPIRISKE INDSAMLINGSMETODER I PROJEKTET 18 VALIDITET 20 TEORI 23 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 23 CORPORATE BRANDING 25 MICHAEL PORTER: THE FIVE COMPETITIVE FORCES THAT SHAPE STRATEGY 32 ANALYSEDEL 1 36 AC 2 ID 36 ACTUAL IDENTITY 36 COMMUNICATED IDENTITY 40 CONCEIVED IDENTITY 44 IDEAL IDENTITY 45 DESIRED IDENTITY 49 DELKONKLUSION 51 KONCEPTBESKRIVELSE 53 SAMARBEJDET MED JAC 53 PRODUKTET 54 ETISKE OVERVEJELSER 56 ANALYSEDEL 2 58 RESULTATER 58 ANALYSE AF RESULTATER 59 DELKONKLUSION 62 KONKLUSION 65 PERSPEKTIVERING 67 LITTERATURLISTE 69 ARTIKLER 69 BØGER 71 HJEMMESIDER 72 TIDSSKRIFTER 72 BILAG - findes i slutningen som en særskildt rapport.!! 3

5 Kapitel 1 Indledning 4

6 Indledning Kommunikationsformerne for virksomheder i det moderne samfund er under forandring. De traditionelle envejs asymmetriske kommunikationsmodeller, hvori virksomheden betragtes som primær afsender af kommunikation, er i dagens virksomhedslandskab blevet afløst af tovejs symmetriske kommunikationsformer (Sandstr m 2012: 160). Yderligere er det ifølge professor James Stock 1 ; ikke længere nok at differentiere sig på produktkvalitet, pris og levering, for det gør dine konkurrenter også (Jørgensen 2009). Verden forandrer sig konstant, og som virksomhed er man nødt til at ændre sig med den. En søgning efter tekstiltryk på Google viser, at udvalget af denne type virksomheder er stort. Alene i København findes der et utal 2 af virksomheder inden for branchen. Selv uden det helt store kendskab til denne branche får man hurtigt en formodning om, at konkurrencen på dette felt er stor. Både på internettet og i butikker på gaden brander de sig alle på billige priser og hurtig levering. Ved første øjekast tyder det altså ikke på, at man kan lokke store kundegrupper til sig, hvis ikke disse parametre opfyldes. I nærværende rapport vil vi arbejde sammen med tekstiltrykvirksomheden FartPå (FP), der gennemgående har store mangler i sin hidtidige branding. Pt. italesætter FP sig på varer af god kvalitet og hurtig levering. FP har igennem de sidste to år haft et samarbejde med Job- og Aktivitetscenter Vestegnen (JAC), der er et aktiveringstilbud for førtidspensionerede borgere i Brøndby Kommune med nedsat fysisk og mental funktionsevne. Gennem opgaven vil dette samarbejde danne grundlag for udviklingen af en brandingstrategi for FP. Dette da samarbejdet rummer elementer af Corporate Social Responsibility (CSR), hvilket potentielt kan benyttes i en branding-sammenh ng, som middel til at skabe en unik virksomhedsidentitet, der kan fungere som omdrejningspunkt i en strategisk positionering på et konkurrencepræget marked. 1http:// %E2%80%9Dvirksomheder-er-n%C3%B8dt-til-v%C3%A6re- 2 b%c3%a6redygtige%e2%80%9d Se bilag 8 5

7 Problemfelt Tendenser inden for nyere kommunikationsforskning fokuserer bl.a. p, at virksomheder gennem symmetriske kommunikationsformer kan tilegne sig viden gennem deres interessenter. Eksempelvis har Mary Jo Hatch samt Majken Schultz i deres fælles forskning udlagt, at virksomheder gennem fælles kommunikations- og vidensproduktion ikke blot opnår mere tilfredse kunder, men ligeledes tilegner sig viden, der ellers synes utopisk at opnå (Hatch & Schultz 2009: 150). Som de blandt andet bemærker: It is important to see the brand through your stakeholders eyes, and the only way to do that is to listen to them and respond to their ideas and concerns (Hatch & Schultz 2008: 154). Michael Porter og Mark Kramer 3 (2011) opretholder ligeledes fokus på, hvordan virksomheder vha. kommunikation i højere grad kan involvere interessenter og dermed skabe win-win transaktioner. Ved at skabe positive og givende udvekslinger mellem virksomheden og interessenterne kan begge parters interesser varetages og skabe fremdrift (Porter & Kramer 2011). Betydningen af disse forhold mellem virksomhederne og interessenterne må ikke negligeres, da der sker en konstant skærpelse af konkurrencen på markederne. Derfor er det af essentiel betydning, at virksomhederne formår at udvikle samt implementere en unik virksomhedsidentitet og yderligere udnytte de eksisterende markedsbetingelser på optimal vis. Herved kan der udvikles og indtages nye markedssegmenter, og uforløste forretningspotentialer kan realiseres. Det er altså vigtigt med en differentiering fra de omkringliggende konkurrenter. En måde, hvorpå virksomhederne kan differentiere sig, er gennem udvikling og implementering af CSR. CSR dækker over det ansvar, som virksomheder på frivillig basis eksempelvis påtager sig ifm. forbedring af miljøet eller arbejdsmæssige forhold (McWilliams & Siegel 2001: 117). Det synes derfor muligt, at ved at tilpasse den daglige virksomhedsdrift så det indeholder værdier af ovenstående karakter, kan man styrke sit brand og tildele sine produkter en merværdi, for derved at søge en større indtjening. CSR kan altså forsøges benyttet rent strategisk af virksomheder til at forbedre deres omdømme og ikke mindst differentiere sig fra konkurrenter på samme marked. CSR er et begreb af varierende karakter og med mange underelementer, derfor er det også meget forskelligt, hvordan virksomheder inkorporerer det i deres praksis. 3 Creating shared value Harvard Business Review,

8 Baseret på ovenstående finder vi det interessant at unders ge, hvordan FP kan bruge deres CSR-værdier til at brande sig, så de kan blive attraktive for flere kunder. Problemformulering Hvordan kan vi igennem udviklingen af et brandingkoncept formidle indeværende CSR-værdier for FartPå, der kan skabe en veldefineret identitet og åbne for nye markeder. Underspørgsmål For at kunne besvare problemformuleringen har vi udarbejdet følgende arbejdssp rgsm l til hjælp. Analysedel 1 vil være centreret om følgende problemstilling: Hvordan står FP på markedet, hvordan opfattes FP, og hvad skal der til for at FP kan differentiere sig? Analysedel 2 vil være centreret om følgende problemstilling: Kan det udviklede koncept differentiere FP i forhold til konkurrenterne, og giver det mening at fokusere på CSR i brandingen? 7

9 Kapitel 2 Bagom FartPå 8

10 Bagom FartPå Dette afsnit har til formål at bidrage med relevant information om virksomheden FP, for at give et indtryk af hvilken virksomhed projektet tager udgangspunkt i. Firmaets hovedbeskæftigelser er tryk på diverse tekstiler samt tryk på kopper. I skrivende stund er der ikke nogen strategi for markedsføring af virksomheden, og størstedelen af kommunikationen foregår mund til mund. FP har fokus på kvalitet og tilfredse kunder, og ift. mange andre tekstiltrykvirksomheder er discountprodukter til lave priser ikke i fokus. Figur 1 (til h jre) giver et overblik over FP samt dennes udvikling, siden det i 2009 blev grundlagt af Esben H. Licht (EHL) fra Roskilde Universitet 4. Nuværende samarbejde med Job- og Aktivitetsventer Vestegnen I 2012 startede FP et samarbejde med JAC. JAC er en offentlig instans som tilbyder aktiviteter og samvær i form af job og beskyttet beskæftigelse for førtidspensionerede borgere i Brøndby Kommune med nedsatte fysiske og mentale funktionsevner. Samarbejdet startede med sparring og 4 Denne viden har vi fra et oplæg om FartPå af EHL. Årsrapporter kan fremsendes til læseren, hvis dette ønskes konsulentbistand omkring en egenproduktion hos JAC. Siden da har de lavet to opgaver direkte for FP og efterfølgende nogle små egenproduktioner. Hjemmeside blev oprettet i 2010, aldrig opdateret. Facebook-profil oprettet i 2010, uden formål. Første overskud kom i 2012 og var på 1500,- I 2013 nåede FP et overskud på ,- Der er i 2014 blevet ansat fire deltidsmedarbejdere. Overskuddet i 2014 bliver større end i Figur 1 Udviklingen i FP indtil nu. For at en opgave kan varetages af JAC, skal ordren være hos FP ca. syv hverdage før, den skal leveres. JAC kan inden for et par dage producere en forholdsvis stor ordre, men rent logistisk er der ting som f.eks. transport der gør, at en bestilling ikke kan nå 9

11 at blive færdig og sendt ud til kunden på to arbejdsdage. De logistiske forhold har hidtil forårsaget, at mængden af opgaver som er blevet uddelegeret til JAC har været begrænset. Medarbejderne på JAC er gode til gentagelser, derfor skal en ordre også være af en vis størrelse, før det virker meningsfuldt. Da FP aldrig har gjort reklame for, at produkterne kan produceres på denne måde, har nuv rende og potentielle kunder heller aldrig vidst, at det var en mulighed, hvorfor potentiel interesse er udeblevet. Udviste kunderne interesse for at få produktionen foretaget hos JAC, kunne det muligvis medvirke til at opveje komplikationerne som er forbundet med uddelegeringen af arbejdet dertil. 10

12 Kapitel 3 Videnskabsteoretisk Tilgang 11

13 Videnskabsteoretisk tilgang Vores videnskabsteoretiske ståsted tager sit udgangspunkt i socialkonstruktivismen. I den del der primært beskæftiger sig med sociale konstruktioner af den samfundsmæssige og menneskelige virkelighed (Rasborg 2009: 353). Vi vil i løbet af projektet lave nogle kvalitative undersøgelser og indsamle empiri fra så mange aktører, at vi kan drage nogle slutninger på baggrund af disse. I den [red. sociale konstruktioner af den samfundsmæssige og menneskelige virkelighed] erkendelsesteoretiske variant vil man [ ] betone, at vores viden om samfundet ikke er objektiv og endegyldig, men tværtimod forandres i takt med, at samfundet forandrer sig (Rasborg 2009: 354). Vi er altså klar over, at den empiri vi indsamler og konkluderer på er et øjebliksbillede, og det vil med al sandsynlighed ændre sig over tid, da samfundet og tendenserne deri er under konstant forandring. Den antiessentialistiske verdensopfattelse i socialkonstruktivismen betyder desuden, at vi anser det som muligt, at skabe ændringer i de sociale konstruktioner der f. eks. skaber identiteten og brandet i FP. Den proces som Berger og Luckmann benævner eksternalisering, objektivering og internalisering (Rasborg 2009: 369). Lars Sandstrøm (2006) bemærker desuden i den sammenhæng: Brandet eksisterer altså kun i interessenternes hoveder. Det kan skabes, udvikles, ledes, påvirkes, kommunikeres ( ) (Sandstrøm 2006: 19). Det betyder derfor også, at FP s brand skal ses som et resultat af sociale processer, hvorfor virksomhedsidentiteten tillige kan være genstand for forandringer gennem menneskelige handlinger (Rasborg 2009: 349). Der indsamles desuden empiri vedr. kundesegmentets perception af FP s kommunikative initiativer, da vi er bevidste om, at erkendelses- og dermed meningsdannelsen sker i samspillet mellem de respektive aktører. Disse undersøgelser har til formål at indsamle viden om den empiriske verden, men vi er samtidig bevidste om, at dette ikke er en direkte afspejling af virkeligheden. Det er qua det antirealistiske perspektiv i socialkonstruktivismen, hvorfor empiriindsamlingen vil tilvejebringe empiri vedr. individernes fortolkning og individuelle forståelse af FP. Dvs. der sættes fokus på forholdet mellem tænkningen om FP, virkeligheden og dens forandring gennem tiden (Rasborg 2009: 350). 12

14 Kapitel 4 Metode 13

15 Metode Nærværende afsnit har til formål at beskrive vores metodiske tilgang til projektet og gøre læseren i stand til at forstå vores proces og den anvendte metode. Projektets opbygning Nedenfor ses en tidslinje der afspejler den gennemgående arbejdsproces. Under tidslinjen vil vi argumentere for det valgte fokus i de enkelte afsnit, samt hvilke teorier der er benyttet til analyse af de enkelte punkter (Figur 2). Branding og CSR Som beskrevet i indledningen findes det interessant at undersøge, om der kan skabes et nyt marked for FP, ved at arbejde med nogle parametre der kan skabe differentiering fra konkurrenterne. Derfor er det unders gt nærmere, hvad der definerer begreberne branding og CSR, samt hvordan man som virksomhed kan kombinere disse. Dette foretages med afsæt i Lars Sandstrøms (2006) teori vedr. corporate branding, teori vedr. CSR samt Kim og Mauborgnes (2004) teori Blue Ocean Strategy. Disse teorier har til formål at frembringe perspektiver vedr. hvordan FP ved branding gennem CSR kan skabe positiv differentiering fra konkurrenter og derved handle på et mindre konkurrencepræget marked. AC 2 ID tilgangen Første analysedel er bygget op omkring den arbejdsproces, som John Balmer og Stephen Greyser (2002) beskriver i AC 2IDmodellen. Her beskriver de, hvordan en virksomheds identitet kan være opfattet på forskellig vis og udlægger at der er fem typer af identiteter: Figur 2 Tidslinje over projektets arbejdsproces - A - Actual Identity Den nuværende identitet i virksomheden. Lederskab, bestemte ledelsesstile, produkterne, kvalitet ol. (Balmer & Greyser 2002: 73). 14

16 - C - Communicated Identity Den kommunikation der sker i en kontrollerbar strøm fra virksomheden (Balmer & Greyser 2002: 74). - C - Conceived Identity Image hos relevante stakeholdere, ledelsen må afgøre, hvilke der skal opprioriteres frem for andre (Balmer & Greyser 2002: 74). - I - Ideal Identity Den optimale position virksomheden kan indtage under de nuværende markedsbetingelser (Balmer & Greyser 2002: 74). - D - Desired Identity. Hvilken vision og ønsker har ledelsen for virksomheden, hvor vil de gerne se organisationen i fremtiden (Balmer & Greyser 2002: 75). I projektet benyttes de tre første identitetstyper (actual, communicated og conceived) til at analysere, hvordan identiteten er og opfattes af modtageren. De to sidste identitetstyper (ideal og desired) benyttes til at udarbejde et koncept der kan sendes ud til virksomheder, for at unders ge om det kan differentiere FP fra sine konkurrenter p positiv vis. Modellen bruges altså som et rammeredskab til at sikre, at FP s identitet bliver belyst fra flere vinkler og der derved undgås at udvikle et overflødigt koncept. I nedenstående afsnit ses en redegørelse for, hvordan hver af de fem identiteter gribes an, samt hvordan de metodisk er anvendt i projektet. A Markedsanalyse (aktuel identitet) I undersøgelsen af den aktuelle identitet foretages en markedsanalyse ud fra Michael Porters Five Forces 5. På den måde kan der opnås en indsigt i det danske tekstiltrykmarked og deraf fastlægges hvilken position FP har heri. Vi er bevidste om, at Porter ikke er socialkonstruktivist, dog vurderes teorien at være anvendelig. Dette, da markedsanalysen udelukkende tilvejebringer et øjebliksbillede af den aktuelle virksomhedssituation for FP, hvorfra der - qua den socialkonstruktivistiske tankem de vil ske konstante udviklinger igennem sociale og kommunikative processer (Rasborg 2009: 351). Five Forces inddrages her, da den hjælper til at sikre, at alle relevante områder af markedet undersøges. Teorien anvendes derfor som redskab til analyse af den aktuelle virksomhedssituation for FP, hvorfra der kan identificeres udviklings- og positioneringsmuligheder. Det skal dog tilføjes, at teorien primært er henvendt til analyse af større virksomheder, hvorfor visse faktorer i teorien opprioriteres ift. andre. Det giver 5 Se nærmere beskrivelse i Teoriafsnittet 15

17 f.eks. ringe mening af undersøge leverandørernes forhandlingskraft qua FP s størrelse. Dog mener vi stadig, at modellen i tilstrækkelig grad er fleksibel nok til at kunne anvendes i projektet, som et middel på vejen til skabelsen af et Blue Ocean for FP. Dette undersøttes også af følgende citat fra Michael Porter: The essence of strategy is choosing to perform activities differently than rivals do (Porter 1996: 11). C Analyse af FP s kommunikation Den nuværende virksomhedsidentitet i FP skabes af den kommunikation der udsendes. I dette afsnit undersøges derfor de kanaler, FP har i brug. Derigennem skabes et overblik over fokuspunkterne i den hidtidige kommunikation fra FP, og deraf hvilket narrativ der er forsøgt skabt om virksomheden. Til at undersøge ovenstående nærmere inddrages her interviews med indehaveren af FP, EHL, samt medarbejder og Instagramansvarlig Mikkel Askov. Dette for at klargøre, hvorvidt der internt er enighed om udformningen af dette narrativ, og måden hvorpå det formidles. Dette vil også give et indtryk af, om der er harmoni imellem den intenderede og den eksekverede kommunikation. Det undersøges mere konkret, hvorvidt der er samhørighed i den kommunikation der udsendes via de respektive kanaler. For at sikre validitet i projektet ift. brug af interviews med EHL og det at have et gruppemedlem, der samtidig er ejer af casevirksomheden, vil der i afsnittet om validitet 6 ses nærmere på, hvordan dette g res. C Analyse af opfattelsen af FP Opfattelsen af FP s identitet undersøges ved at rette kontakt til nuværende kunder i virksomheden. Deres erfaringer og opfattelser danner fundamentet for denne del af analysen. Til formålet er udarbejdet en spørgeguide (Bilag 1) samt et senere stillet tillægsspørgsmål (Bilag 1.2), som skal give afkast i form af nogle svar der kan sammenholdes og bearbejdes. Denne analysedel har til formål at tilvejebringe viden om, hvordan kunderne opfatter FP s aktuelle kommunikation og identiteten som skabes deraf. Yderligere har denne analysedel en sammenhæng med analysedelen om FP s kommunikerede identitet. Eventuelle skismaer mellem de to identiteter kan bidrage til identifikationen af fokuspunkter for den fremtidige kommunikation. I Analyse af den ideelle identitet En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 200 respondenter via Facebook (Bilag 7) danner basis for første led i analysen af den ideelle identitet for FP. Herved søges at identificere, hvem 6 Se længere nede i dette kapitel under afsnittet: Validitet. 16

18 FP bør rette sin kommunikation mod, særligt da der er forskel på at skabe en identitet der er tiltalende for f.eks. slutbrugeren og indkøberen. De informationer der søges er af så faktuel karakter, at det ikke anses som problematisk ift. projektets videnskabsteoretiske standpunkt. Det er vigtigt at kende til holdningerne blandt aktørerne, da deres forståelse af FP forudsætter, at der kan udformes et anvendeligt kommunikationskoncept. Derfor vil næste skridt i analysen af den ideelle identitet tage sit afsæt i en række telefoninterviews med ikke-nuværende kunder. Hertil er der udarbejdet en interviewguide (Bilag 2), der har til formål at udforske hvilke krav kunderne stiller til deres forskellige leverandører. Samtidig er disse interviews foretaget, for at undersøge hvorvidt kunderne efterspørger socialt ansvarligt producerede produkter. De kvantitative samt kvalitative undersøgelser holdt op imod W. Chan Kim og Renée Mauborgnes Blue Ocean teori 7 danner udgangspunkt for udviklingen af et kommunikationskoncept. Dette koncept kan potentielt medføre differentiering af FP fra konkurrenterne skabelsen af et Blue Ocean. De resultater som frembringes af ovenstående skal argumentere for analysen af den ideelle identitet for FP under de nuværende markedsbetingelser. 7 Se uddybning af Blue Ocean teorien i teoriafsnittet Blue Ocean. D Analyse af den ønskede identitet Denne analysedel baseres i høj grad på interviewet med ejeren af FP, EHL, da hans grundantagelser danner udgangspunkt for skabelsen af virksomhedens ønskede identitet. Herudover, med afsæt i oplevelsesøkonomien, inddrages der teori fra Laila Pawlak og Kris Østergaards The Fundamental 4s (F4s). Det er en teori der fokuserer på, hvad der driver folk - i købssituationer - til at agere som de gør. Den er et lille udpluk i en større teorisfære fra oplevelsesøkonomien. Der fokuseres f.eks. ikke på, hvilke oplevelser folk har, når de handler med FP, men derimod udelukkende på nogle få guidelines fra F4s-modellen, for at sikre at det bliver belyst, hvilke elementer et koncept skal indeholde ift. eventuelle købere. Afslutningen på dette analyseafsnit vil derfor udmunde i en velargumenteret anbefaling ift. hvilke kommunikative initiativer FP b r gennemføre i fremtiden. Udvikling af koncept Med afsæt i F4s teori om narrativitet og opsummeringerne fra ideel og ønsket identitet, vil dette afsnit fokusere på udformningen af en prototype til et kommunikationskoncept. Ønsket er hurtigt at have en prototype klar til afprøvning, da det herved muliggøres, at ikke-nuværende kunder kan give feedback ift. konceptet, der kan anvendes til fremtidige justeringer. Konceptet afprøves udelukkende på ikke-nuværende kunder, da disse formodes at kunne bidrage med den mest valide empiri. 17

19 Nuværende kunder vil med stor sandsynlighed, i deres vurdering være påvirket af deres allerede eksisterende relation til FP. Dette afsnit vil ligeledes berøre de etiske problemstillinger, som kan opstå ved at benytte medarbejderne fra JAC som led i kommunikationen. Dette gøres bl.a. igennem et interview med den værkstedsansvarlige fra JAC, Jesper Fanø (Bilag 5). Dette interview vil desuden også st tte argumentationen for de tiltag der iværksættes i kommunikationskonceptet. Analyse af koncept Til forskel fra de øvrige analyseafsnit er denne del ikke inkorporeret i AC 2ID-modellen. Helt konkret undersøges og evalueres respondenternes tilbagemeldinger ift. konceptet. Altså vil feedback fra afprøvningen af konceptet her blive behandlet. Formålet med dette er at kunne identificere justeringspunkter i konceptet. Empirien giver desuden mulighed for, at det udformede koncept kan evalueres og tilpasses kundegruppens ønsker og holdninger. Konceptafprøvningen er foretaget gennem s, hvor selve konceptet er vedhæftet hver mail, således at respondenterne kan opnå indsigt i det udarbejdede koncept (Bilag 6). En udpensling af hvordan respondenterne bør anskue konceptet og afprøvningen, er foretaget for at minimere risikoen for misforståelser i deres vurdering og holdning til konceptet. De bedes f.eks. tage stilling til grundideen med konceptet frem for konceptet som værende færdigudviklet. Afrunding af metodisk tilgang til AC 2 ID De respektive analysedele skal ses som en sammenhængende argumentation for, hvordan FP kan tilgå den strategiske organisationskommunikation. Den indsamlede empiri skal retfærdiggøre til- og fravalg, særligt ift. identificering af den kommunikerede, den opfattede og den ideelle identitet. Derudover anvendes empirien også ved konceptudviklingen, hvorfor dette vil afspejle de ønsker der eksisterer blandt nuværende og ikke-nuværende kunder. I kraft af den socialkonstruktivistiske tilgang i projektet betyder det dernæst, at det udformede koncept ikke skal opfattes som en endegyldig og fuldkommen virksomhedsidentitet for FP, men nærmere et element der er genstand for en kontinuerlig udvikling. Det er ydermere derfor, at der søges feedback fra ikke-nuværende kunder ift. konceptet, således at de kommunikative initiativer på et senere tidspunkt kan videreudvikles i en specifik retning. Empiriske indsamlingsmetoder i projektet Kvalitative metoder (Telefoninterviews) De gennemførte telefoninterviews har til formål at tilvejebringe empiri om, hvordan nuværende og potentielle kunder foretager deres udvælgelse af leverandører. Telefoninterviewene er gennemført ud fra en semistruktureret interviewguide der er 18

20 tematisk baseret på AC 2ID-modellens identiteter (Bilag 1 & 2). Denne struktur er udarbejdet på baggrund af ønsket om et enkelt og logisk interviewforløb, hvor respondenten ikke får følelsen af at blive kastet fra et område til et andet (Faarup & Hansen 2010: 68). Den valgte metode og struktur i interviewguiden højner sandsynligheden for, at der indsamles den empiri der ønskes, hvilket sikrer en højere validitet i empirien. Det skyldes, at struktureringen gennem AC 2ID sikrer, at der måles på det ønskede, hvorfor empirien desuden er anvendelig i analysesammenhænge (Faarup & Hansen 2010: 27). Yderligere er denne struktur også medvirkende til, at resultaterne er reproducerbare, hvilket har positiv indvirkning på reliabiliteten i empirien (Ibid.). Begrundelsen for valget af telefoninterviews frem for face-to-face interviews er, at denne metode er mindre tidskrævende, hvilket har en høj prioritet i nærværende projekt. Særligt da empirien danner udgangspunkt for udarbejdelsen af et kommunikationskoncept, FP kan anvende i praksis. Frembringelsen af dette koncept er en tidskrævende arbejdsproces, hvorfor det metodiske tidsforbrug ikke må være for højt. Det er derfor en stor fordel, at i det øjeblik det sidste telefoninterview er gennemført, er råmaterialet i princippet til rådighed og klar til videre anvendelse (Faarup & Hansen 2010: 64). Det er forsøgt at formulere korte, direkte og præcise spørgsmål, således at sandsynligheden for eventuelle misforståelser undgås (Faarup & Hansen 2010: 62). Ydermere er det forsøgt at udforme en kort interviewguide, da det er vanskeligt at gennemføre længerevarende telefoninterviews på samme måde som face-to-face interviews (Faarup & Hansen 2010: 64). Interviewspørgsmålene er forsøgt formuleret på sådan vis, at fagspecifikke terminologier ol. undgås, men derimod sigter mod simplificerede og letforståelige formuleringer. Spørgsmålene er åbent formulerede, dette ud fra et ønske om at respondenten skulle kunne svare frit uden, at føle sig ledt i en bestemt retning. Det bidrager både til at misforståelser undgås, samt at respondenten føler sig tryg i interviewsituationen. (Faarup & Hansen 2010: 61). Det forøger desuden reliabiliteten og validiteten i data, da der herved opnås svar på de spørgsmål der søges. Kvalitativ metode (Respons ift. kommunikationskonceptet) Projektet indeholder en kvalitativ undersøgelse foretaget over e- mail, der er henvendt til ikke-nuværende kunder (Bilag 6). Formålet med denne er at indsamle empiri, der kan anvendes til analyse af respondenternes perception af det udformede kommunikationskoncept. Den indsamlede empiri fra denne kvalitative undersøgelse vil derfor blive anvendt til analyse af respondenternes opfattelse af kommunikationen. Guiden indeholder en række skriftlige spørgsmål som udsendes via e- mail. Vedhæftet er beskrivelser samt eksempler på illustrationer 19

21 af konceptet, således at respondenterne har mulighed for at visualisere ideen. Spørgsmålene er formuleret på åben vis, således at respondenterne har mulighed for at tilkendegive deres individuelle holdninger (Bilag 6). Undersøgelsen deler de samme karakteristika som de føromtalte kvalitative telefoninterviews. Dog er forskellen, at besvarelserne indsamles via i stedet for via telefon. Ikke desto mindre er begge metoder ressource- og tidsbesparende, hvilket anses som en betydelig styrke ift. den tidskrævende konceptudvikling. Der er forsøgt formuleret enkle spørgsmål, således at misforståelser kunne undgås, og at det generelt var letforståeligt for respondenterne. Der er her ikke foretaget en strukturering via AC 2ID-modellen, da den empiri der søges belyst hos respondenterne ikke har en relevans ift. de fem identiteter i AC 2ID-modellen. Kvantitative metoder Af kvantitativ metode er der i projektet foretaget en sp rgeskemaunders gelse. Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse kan anvendes i forskellige sammenhænge, herunder bl.a. til at kortlægge nuværende og potentielle kunders præferencer (Faarup & Hansen 2010: 63). I nærværende projekt anvendes den til at afdække, hvilke holdninger der synes fremherskende blandt respondenterne mht. CSR og socialt ansvarligt producerede produkter. Formålet med den kvantitative undersøgelse er at be- eller afkræfte en tese omkring slutbrugerens fokus på social ansvarlighed. De kvantitative data danner i projektet belæg for, hvorvidt FP s fremadrettede kommunikation skal henvendes til virksomheder/organisationer som bestiller produkter eller slutbrugeren. Denne kvantitative spørgeguide er udarbejdet med hovedvægt på lukkede besvarelser (Bilag 7). Da kontaktformen sætter en række begrænsninger, ift. hvor komplekse spørgsmålene kan være, fordi der er ringe mulighed for at forklare specifikke elementer for respondenterne (Faarup & Hansen 2010: 69). Yderligere har de kvantitative undersøgelser til formål at udlede generelle tendenser vedr. målgruppen, hvorfor det er nødvendigt at kunne sammenkoble de enkelte besvarelser i et overordnet perspektiv (Ibid.). Besvarelserne vil derfor i udgangspunktet ske via skalaer, dog er disse enkelte steder ledsaget af åbne besvarelser med mulighed for kommentering (Bilag 7). Validitet I løbet af dette projekt er der i gruppen blevet oparbejdet et positivt syn på FP, og måden hvorpå der drives forretning. Dette kan i høj grad skyldes, at ejeren af firmaet EHL også er en del af projektgruppen, hvilket der gennem projektet er forsøgt taget højde for. Dette da gruppens - og i særdeleshed EHL s - syn på sagen er meget farvet. Nedenstående viser, hvad der i relation til ovenstående har været mest i fokus. Det er her værd at bemærke, 20

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1 Indholdsfortegnelse over bilag OVERSIGT OVER KVALITATIVE BILAG BILAG 1 SPØRGEGUIDE TIL NUVÆRENDE KUNDER BILAG 1.2 OPFØLGENDE SPØRGSMÅL TIL NUVÆRENDE KUNDER BILAG 2 SPØRGEGUIDE TIL IKKE- NUVÆRENDE

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Strategisk t kommunikation i den danske museumsverden 2008 Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Forskningsundersøgelse

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Workshop Carlsberg A/S Ejendomme Ι Audiovisuel kommunikation Ι Katalyst Ι

Workshop Carlsberg A/S Ejendomme Ι Audiovisuel kommunikation Ι Katalyst Ι Workshop Carlsberg A/S Ejendomme Ι Audiovisuel kommunikation Ι Katalyst Ι 16.11..2010 Tirsdag 16. november 2010 Konceptudvikling & Beslutninger Session Introduktion Kl. 09.00 Velkommen ved Katalyst Kl.

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Branding af attraktive kommunale arbejdspladser. - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding

Branding af attraktive kommunale arbejdspladser. - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding Branding af attraktive kommunale arbejdspladser - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding Velkommen Branding er et udtryk, der er hentet fra markedsføringsområdet.

Læs mere

Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Hvad er udfordringen? 11-03-2014

Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Hvad er udfordringen? 11-03-2014 Kommunikation der forandrer Implementering af kliniske retningslinjer Kommunikationsforsker og rådgiver Helle Petersen post@hellepetersen.dk Min baggrund Ph.d. og erhvervsforsker i forandringskommunikation,

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Formålet med kurset i strategisk kommunikation er at gøre de studerende i stand til:

Formålet med kurset i strategisk kommunikation er at gøre de studerende i stand til: KI&K2: Strategisk kommunikation, (2. kursusperiode: 8.10.-9.11.) Om kurset Fag Undervisningssprog Kommunikation (kombination) Se kursusgange Dansk Kursus starter 09-10-2012 Kursus slutter 10-11-2012 Evaluering

Læs mere

Agenda. » Hvad er forretningsmodeller? » Korte eksempler på forretningsmodeller. » Business model canvas som værktøj

Agenda. » Hvad er forretningsmodeller? » Korte eksempler på forretningsmodeller. » Business model canvas som værktøj Agenda» Hvad er forretningsmodeller?» Korte eksempler på forretningsmodeller» Business model canvas som værktøj» Value proposition canvas som værktøj» Konkrete eksempler» Opsummering Side 1 Jesper C. Sort

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Skabeloner for forretningsmodellering

Skabeloner for forretningsmodellering Skabeloner for forretningsmodellering En kreativ proces for generering af forretningsmodeller Søren Eskildsen, Forretningsudvikler, Alexandra Instituttet A/S Hvad er en forretningsmodel? En beskrivelse

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kritik af Porters generiske strategier?

Kritik af Porters generiske strategier? Blue Ocean strategi Man bliver dygtigere og dygtigere til at kopiere hinanden. Pris. Kritik af Porters generiske strategier? Bedre, hurtigere, billigere Eks.: Dagligvarebranchen Et alternativ? klip Red

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -Bikva Side 1 af 6 BIKVA - modellen )...3 Indledning...3 Metodisk tilgang:...4 Hvordan indsamles data?...4 Hvordan registreres data?...5

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen (hæftes sammen med forsideblanketten) Nedenstående spørgsmål besvares for at give din personlige beskrivelse af dine mål med uddannelsen, de studieaktiviteter

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

co- created product development

co- created product development cocreated product development Agenda? Michael Frederiksen Uddannelseschef, KEA Market research + insight cocreated business innovaeon Educa1on export From home to global market Denmark Scandinavia Brazil

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Fra Corporate Volunteering til innovative practice

Fra Corporate Volunteering til innovative practice Fra Corporate Volunteering til innovative practice Bidrag til case-konkurrencen om innovativ praksis inden for voksnes læring og kompetenceudvikling anno 2010 V/ Sidsel Maria Lundtang Petersen & Ida Maj

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Biblioteker i oplevelsesøkonomien

Biblioteker i oplevelsesøkonomien Biblioteker i oplevelsesøkonomien Dorte Skot-Hansen Statsbiblioteket i Århus, maj 2007 Indhold Kulturpolitiske tendenser Oplevelse som omdrejningspunkt Hvad er oplevelsesøkonomi? Oplevelse som strategisk

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept PROOF OF CONCEPT Metode til konceptudvikling og proof of concept Introduktion Metoden for proof of concept er et generisk redskab, som kan bruges som en integreret del af en virksomheds produktudvikling.

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

RESEARCH, DESIGN SPRINT OG PROTOTYPING EMIL FROST STRATEGIC BUSINESS ANALYST 1508 DESIGN IN LOVE WITH TECHNOLOGY SÅDAN FORKLARER DU UX TIL LEDELSEN

RESEARCH, DESIGN SPRINT OG PROTOTYPING EMIL FROST STRATEGIC BUSINESS ANALYST 1508 DESIGN IN LOVE WITH TECHNOLOGY SÅDAN FORKLARER DU UX TIL LEDELSEN SUCCES MED RESEARCH, DESIGN SPRINT OG PROTOTYPING DESIGN IN LOVE WITH TECHNOLOGY EMIL FROST STRATEGIC BUSINESS ANALYST 1508 LIFE HACKS FOR EN UX ER DESIGN IN LOVE WITH TECHNOLOGY EMIL FROST STRATEGIC BUSINESS

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj Offentligt udbud af følgeforskning i projektet Rummelig imidt

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj Offentligt udbud af følgeforskning i projektet Rummelig imidt Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016 Offentligt udbud af følgeforskning i projektet Rummelig imidt 2/8 0. Definitioner og termer Definerede termer fra Kontrakten skal have samme betydning i dette bilag.

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Mogens F. Mikkelsen

Mogens F. Mikkelsen Læringsbehov afhænger af kompleksitet Forberedte spørgsmål fra deltagerne?! 5% tog sig tid til at sætte mål for udbyttet af dette seminar. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor kun 5%? - og hvad gjorde de 95%

Læs mere