Tryk med omtanke. Et projekt om branding af virksomheden FartPå igennem et udviklet CSR-koncept.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryk med omtanke. Et projekt om branding af virksomheden FartPå igennem et udviklet CSR-koncept."

Transkript

1 Tryk med omtanke Et projekt om branding af virksomheden FartPå igennem et udviklet CSR-koncept.

2 Titelblad Information Rapporttitel: Tryk med omtanke Roskilde Universitet Kommunikation, Kandidat Efterår 2014 Udarbejdet af: Christian In Soo Jensen, studienr: Esben H. Licht, studienr: Jakob Lyduch, studienr: Morten Jensen, studienr: Stine Ammentorp Drews, studienr: Rapporten Afleveringsdato: 5. Januar 2014 Vejleder: Henriette Lugholt Antal sider: 72 I samarbejde med FartPå og Job og Aktivitetscenter Vestegnen: Esben H. Licht - FartPå Mikkel Askov - FartPå Jesper Fanø - JAC DENNE RAPPORT ER EN WEBVERSION, HVORFOR LAYOUT OG SIDEANTAL AFVIGER EN SMULE FRA DEN PRINTVENLIGE. INDHOLD OG BILLEDER ER DET SAMME. 1

3 Abstract This project is based on the company FartPå. The main purpose of the project is, to develop a branding strategy, which is based on the use of the concept Corporate Social Responsibility (CSR). FartPå is a small company, which primary tasks is, to make print on products such as t-shirts, cups etc. The company has a minor cooperation with Job- og Aktivitetscenter Vestegnen, which primary task is activating citizens on early retirement often with reduced physical and/or mental capabilities. FartPå would like to brand themselves as a socially responsible company. As theoretical impetus in achieving this, branding theories and differing theory about the term CSR, will be included. The purpose of the inclusion of CSR is, first to explain the term, for later on being able to specify it in the context of our focus. In addition to the above, the AC2ID model, developed by John M.T. Balmer og Stephen A. Greyser, will be used as framework for the first part of the analysis. Here - based on the communication from FartPå until now, and how this is perceived - the company s current identity will be defined. Furthermore the company s ideal and desired identity will be examined. This will be used as argument, for the development of a certain concept, based on the term CSR. Finally this concept will be tested and analysed in part two of the analysis. This is to give an appraisal of, whether or not this can be used as foundation in a branding strategy for FartP. 2

4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 5 PROBLEMFELT 6 PROBLEMFORMULERING 7 BAGOM FARTPÅ 9 NUVÆRENDE SAMARBEJDE MED JOB- OG AKTIVITETSVENTER VESTEGNEN 9 VIDENSKABSTEORETISK TILGANG 12 METODE 14 PROJEKTETS OPBYGNING 14 AFRUNDING AF METODISK TILGANG TIL AC 2 ID 18 EMPIRISKE INDSAMLINGSMETODER I PROJEKTET 18 VALIDITET 20 TEORI 23 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 23 CORPORATE BRANDING 25 MICHAEL PORTER: THE FIVE COMPETITIVE FORCES THAT SHAPE STRATEGY 32 ANALYSEDEL 1 36 AC 2 ID 36 ACTUAL IDENTITY 36 COMMUNICATED IDENTITY 40 CONCEIVED IDENTITY 44 IDEAL IDENTITY 45 DESIRED IDENTITY 49 DELKONKLUSION 51 KONCEPTBESKRIVELSE 53 SAMARBEJDET MED JAC 53 PRODUKTET 54 ETISKE OVERVEJELSER 56 ANALYSEDEL 2 58 RESULTATER 58 ANALYSE AF RESULTATER 59 DELKONKLUSION 62 KONKLUSION 65 PERSPEKTIVERING 67 LITTERATURLISTE 69 ARTIKLER 69 BØGER 71 HJEMMESIDER 72 TIDSSKRIFTER 72 BILAG - findes i slutningen som en særskildt rapport.!! 3

5 Kapitel 1 Indledning 4

6 Indledning Kommunikationsformerne for virksomheder i det moderne samfund er under forandring. De traditionelle envejs asymmetriske kommunikationsmodeller, hvori virksomheden betragtes som primær afsender af kommunikation, er i dagens virksomhedslandskab blevet afløst af tovejs symmetriske kommunikationsformer (Sandstr m 2012: 160). Yderligere er det ifølge professor James Stock 1 ; ikke længere nok at differentiere sig på produktkvalitet, pris og levering, for det gør dine konkurrenter også (Jørgensen 2009). Verden forandrer sig konstant, og som virksomhed er man nødt til at ændre sig med den. En søgning efter tekstiltryk på Google viser, at udvalget af denne type virksomheder er stort. Alene i København findes der et utal 2 af virksomheder inden for branchen. Selv uden det helt store kendskab til denne branche får man hurtigt en formodning om, at konkurrencen på dette felt er stor. Både på internettet og i butikker på gaden brander de sig alle på billige priser og hurtig levering. Ved første øjekast tyder det altså ikke på, at man kan lokke store kundegrupper til sig, hvis ikke disse parametre opfyldes. I nærværende rapport vil vi arbejde sammen med tekstiltrykvirksomheden FartPå (FP), der gennemgående har store mangler i sin hidtidige branding. Pt. italesætter FP sig på varer af god kvalitet og hurtig levering. FP har igennem de sidste to år haft et samarbejde med Job- og Aktivitetscenter Vestegnen (JAC), der er et aktiveringstilbud for førtidspensionerede borgere i Brøndby Kommune med nedsat fysisk og mental funktionsevne. Gennem opgaven vil dette samarbejde danne grundlag for udviklingen af en brandingstrategi for FP. Dette da samarbejdet rummer elementer af Corporate Social Responsibility (CSR), hvilket potentielt kan benyttes i en branding-sammenh ng, som middel til at skabe en unik virksomhedsidentitet, der kan fungere som omdrejningspunkt i en strategisk positionering på et konkurrencepræget marked. 1http://www.scm.dk/professor-james-stock- %E2%80%9Dvirksomheder-er-n%C3%B8dt-til-v%C3%A6re- 2 b%c3%a6redygtige%e2%80%9d Se bilag 8 5

7 Problemfelt Tendenser inden for nyere kommunikationsforskning fokuserer bl.a. p, at virksomheder gennem symmetriske kommunikationsformer kan tilegne sig viden gennem deres interessenter. Eksempelvis har Mary Jo Hatch samt Majken Schultz i deres fælles forskning udlagt, at virksomheder gennem fælles kommunikations- og vidensproduktion ikke blot opnår mere tilfredse kunder, men ligeledes tilegner sig viden, der ellers synes utopisk at opnå (Hatch & Schultz 2009: 150). Som de blandt andet bemærker: It is important to see the brand through your stakeholders eyes, and the only way to do that is to listen to them and respond to their ideas and concerns (Hatch & Schultz 2008: 154). Michael Porter og Mark Kramer 3 (2011) opretholder ligeledes fokus på, hvordan virksomheder vha. kommunikation i højere grad kan involvere interessenter og dermed skabe win-win transaktioner. Ved at skabe positive og givende udvekslinger mellem virksomheden og interessenterne kan begge parters interesser varetages og skabe fremdrift (Porter & Kramer 2011). Betydningen af disse forhold mellem virksomhederne og interessenterne må ikke negligeres, da der sker en konstant skærpelse af konkurrencen på markederne. Derfor er det af essentiel betydning, at virksomhederne formår at udvikle samt implementere en unik virksomhedsidentitet og yderligere udnytte de eksisterende markedsbetingelser på optimal vis. Herved kan der udvikles og indtages nye markedssegmenter, og uforløste forretningspotentialer kan realiseres. Det er altså vigtigt med en differentiering fra de omkringliggende konkurrenter. En måde, hvorpå virksomhederne kan differentiere sig, er gennem udvikling og implementering af CSR. CSR dækker over det ansvar, som virksomheder på frivillig basis eksempelvis påtager sig ifm. forbedring af miljøet eller arbejdsmæssige forhold (McWilliams & Siegel 2001: 117). Det synes derfor muligt, at ved at tilpasse den daglige virksomhedsdrift så det indeholder værdier af ovenstående karakter, kan man styrke sit brand og tildele sine produkter en merværdi, for derved at søge en større indtjening. CSR kan altså forsøges benyttet rent strategisk af virksomheder til at forbedre deres omdømme og ikke mindst differentiere sig fra konkurrenter på samme marked. CSR er et begreb af varierende karakter og med mange underelementer, derfor er det også meget forskelligt, hvordan virksomheder inkorporerer det i deres praksis. 3 Creating shared value Harvard Business Review,

8 Baseret på ovenstående finder vi det interessant at unders ge, hvordan FP kan bruge deres CSR-værdier til at brande sig, så de kan blive attraktive for flere kunder. Problemformulering Hvordan kan vi igennem udviklingen af et brandingkoncept formidle indeværende CSR-værdier for FartPå, der kan skabe en veldefineret identitet og åbne for nye markeder. Underspørgsmål For at kunne besvare problemformuleringen har vi udarbejdet følgende arbejdssp rgsm l til hjælp. Analysedel 1 vil være centreret om følgende problemstilling: Hvordan står FP på markedet, hvordan opfattes FP, og hvad skal der til for at FP kan differentiere sig? Analysedel 2 vil være centreret om følgende problemstilling: Kan det udviklede koncept differentiere FP i forhold til konkurrenterne, og giver det mening at fokusere på CSR i brandingen? 7

9 Kapitel 2 Bagom FartPå 8

10 Bagom FartPå Dette afsnit har til formål at bidrage med relevant information om virksomheden FP, for at give et indtryk af hvilken virksomhed projektet tager udgangspunkt i. Firmaets hovedbeskæftigelser er tryk på diverse tekstiler samt tryk på kopper. I skrivende stund er der ikke nogen strategi for markedsføring af virksomheden, og størstedelen af kommunikationen foregår mund til mund. FP har fokus på kvalitet og tilfredse kunder, og ift. mange andre tekstiltrykvirksomheder er discountprodukter til lave priser ikke i fokus. Figur 1 (til h jre) giver et overblik over FP samt dennes udvikling, siden det i 2009 blev grundlagt af Esben H. Licht (EHL) fra Roskilde Universitet 4. Nuværende samarbejde med Job- og Aktivitetsventer Vestegnen I 2012 startede FP et samarbejde med JAC. JAC er en offentlig instans som tilbyder aktiviteter og samvær i form af job og beskyttet beskæftigelse for førtidspensionerede borgere i Brøndby Kommune med nedsatte fysiske og mentale funktionsevner. Samarbejdet startede med sparring og 4 Denne viden har vi fra et oplæg om FartPå af EHL. Årsrapporter kan fremsendes til læseren, hvis dette ønskes konsulentbistand omkring en egenproduktion hos JAC. Siden da har de lavet to opgaver direkte for FP og efterfølgende nogle små egenproduktioner. Hjemmeside blev oprettet i 2010, aldrig opdateret. Facebook-profil oprettet i 2010, uden formål. Første overskud kom i 2012 og var på 1500,- I 2013 nåede FP et overskud på ,- Der er i 2014 blevet ansat fire deltidsmedarbejdere. Overskuddet i 2014 bliver større end i Figur 1 Udviklingen i FP indtil nu. For at en opgave kan varetages af JAC, skal ordren være hos FP ca. syv hverdage før, den skal leveres. JAC kan inden for et par dage producere en forholdsvis stor ordre, men rent logistisk er der ting som f.eks. transport der gør, at en bestilling ikke kan nå 9

11 at blive færdig og sendt ud til kunden på to arbejdsdage. De logistiske forhold har hidtil forårsaget, at mængden af opgaver som er blevet uddelegeret til JAC har været begrænset. Medarbejderne på JAC er gode til gentagelser, derfor skal en ordre også være af en vis størrelse, før det virker meningsfuldt. Da FP aldrig har gjort reklame for, at produkterne kan produceres på denne måde, har nuv rende og potentielle kunder heller aldrig vidst, at det var en mulighed, hvorfor potentiel interesse er udeblevet. Udviste kunderne interesse for at få produktionen foretaget hos JAC, kunne det muligvis medvirke til at opveje komplikationerne som er forbundet med uddelegeringen af arbejdet dertil. 10

12 Kapitel 3 Videnskabsteoretisk Tilgang 11

13 Videnskabsteoretisk tilgang Vores videnskabsteoretiske ståsted tager sit udgangspunkt i socialkonstruktivismen. I den del der primært beskæftiger sig med sociale konstruktioner af den samfundsmæssige og menneskelige virkelighed (Rasborg 2009: 353). Vi vil i løbet af projektet lave nogle kvalitative undersøgelser og indsamle empiri fra så mange aktører, at vi kan drage nogle slutninger på baggrund af disse. I den [red. sociale konstruktioner af den samfundsmæssige og menneskelige virkelighed] erkendelsesteoretiske variant vil man [ ] betone, at vores viden om samfundet ikke er objektiv og endegyldig, men tværtimod forandres i takt med, at samfundet forandrer sig (Rasborg 2009: 354). Vi er altså klar over, at den empiri vi indsamler og konkluderer på er et øjebliksbillede, og det vil med al sandsynlighed ændre sig over tid, da samfundet og tendenserne deri er under konstant forandring. Den antiessentialistiske verdensopfattelse i socialkonstruktivismen betyder desuden, at vi anser det som muligt, at skabe ændringer i de sociale konstruktioner der f. eks. skaber identiteten og brandet i FP. Den proces som Berger og Luckmann benævner eksternalisering, objektivering og internalisering (Rasborg 2009: 369). Lars Sandstrøm (2006) bemærker desuden i den sammenhæng: Brandet eksisterer altså kun i interessenternes hoveder. Det kan skabes, udvikles, ledes, påvirkes, kommunikeres ( ) (Sandstrøm 2006: 19). Det betyder derfor også, at FP s brand skal ses som et resultat af sociale processer, hvorfor virksomhedsidentiteten tillige kan være genstand for forandringer gennem menneskelige handlinger (Rasborg 2009: 349). Der indsamles desuden empiri vedr. kundesegmentets perception af FP s kommunikative initiativer, da vi er bevidste om, at erkendelses- og dermed meningsdannelsen sker i samspillet mellem de respektive aktører. Disse undersøgelser har til formål at indsamle viden om den empiriske verden, men vi er samtidig bevidste om, at dette ikke er en direkte afspejling af virkeligheden. Det er qua det antirealistiske perspektiv i socialkonstruktivismen, hvorfor empiriindsamlingen vil tilvejebringe empiri vedr. individernes fortolkning og individuelle forståelse af FP. Dvs. der sættes fokus på forholdet mellem tænkningen om FP, virkeligheden og dens forandring gennem tiden (Rasborg 2009: 350). 12

14 Kapitel 4 Metode 13

15 Metode Nærværende afsnit har til formål at beskrive vores metodiske tilgang til projektet og gøre læseren i stand til at forstå vores proces og den anvendte metode. Projektets opbygning Nedenfor ses en tidslinje der afspejler den gennemgående arbejdsproces. Under tidslinjen vil vi argumentere for det valgte fokus i de enkelte afsnit, samt hvilke teorier der er benyttet til analyse af de enkelte punkter (Figur 2). Branding og CSR Som beskrevet i indledningen findes det interessant at undersøge, om der kan skabes et nyt marked for FP, ved at arbejde med nogle parametre der kan skabe differentiering fra konkurrenterne. Derfor er det unders gt nærmere, hvad der definerer begreberne branding og CSR, samt hvordan man som virksomhed kan kombinere disse. Dette foretages med afsæt i Lars Sandstrøms (2006) teori vedr. corporate branding, teori vedr. CSR samt Kim og Mauborgnes (2004) teori Blue Ocean Strategy. Disse teorier har til formål at frembringe perspektiver vedr. hvordan FP ved branding gennem CSR kan skabe positiv differentiering fra konkurrenter og derved handle på et mindre konkurrencepræget marked. AC 2 ID tilgangen Første analysedel er bygget op omkring den arbejdsproces, som John Balmer og Stephen Greyser (2002) beskriver i AC 2IDmodellen. Her beskriver de, hvordan en virksomheds identitet kan være opfattet på forskellig vis og udlægger at der er fem typer af identiteter: Figur 2 Tidslinje over projektets arbejdsproces - A - Actual Identity Den nuværende identitet i virksomheden. Lederskab, bestemte ledelsesstile, produkterne, kvalitet ol. (Balmer & Greyser 2002: 73). 14

16 - C - Communicated Identity Den kommunikation der sker i en kontrollerbar strøm fra virksomheden (Balmer & Greyser 2002: 74). - C - Conceived Identity Image hos relevante stakeholdere, ledelsen må afgøre, hvilke der skal opprioriteres frem for andre (Balmer & Greyser 2002: 74). - I - Ideal Identity Den optimale position virksomheden kan indtage under de nuværende markedsbetingelser (Balmer & Greyser 2002: 74). - D - Desired Identity. Hvilken vision og ønsker har ledelsen for virksomheden, hvor vil de gerne se organisationen i fremtiden (Balmer & Greyser 2002: 75). I projektet benyttes de tre første identitetstyper (actual, communicated og conceived) til at analysere, hvordan identiteten er og opfattes af modtageren. De to sidste identitetstyper (ideal og desired) benyttes til at udarbejde et koncept der kan sendes ud til virksomheder, for at unders ge om det kan differentiere FP fra sine konkurrenter p positiv vis. Modellen bruges altså som et rammeredskab til at sikre, at FP s identitet bliver belyst fra flere vinkler og der derved undgås at udvikle et overflødigt koncept. I nedenstående afsnit ses en redegørelse for, hvordan hver af de fem identiteter gribes an, samt hvordan de metodisk er anvendt i projektet. A Markedsanalyse (aktuel identitet) I undersøgelsen af den aktuelle identitet foretages en markedsanalyse ud fra Michael Porters Five Forces 5. På den måde kan der opnås en indsigt i det danske tekstiltrykmarked og deraf fastlægges hvilken position FP har heri. Vi er bevidste om, at Porter ikke er socialkonstruktivist, dog vurderes teorien at være anvendelig. Dette, da markedsanalysen udelukkende tilvejebringer et øjebliksbillede af den aktuelle virksomhedssituation for FP, hvorfra der - qua den socialkonstruktivistiske tankem de vil ske konstante udviklinger igennem sociale og kommunikative processer (Rasborg 2009: 351). Five Forces inddrages her, da den hjælper til at sikre, at alle relevante områder af markedet undersøges. Teorien anvendes derfor som redskab til analyse af den aktuelle virksomhedssituation for FP, hvorfra der kan identificeres udviklings- og positioneringsmuligheder. Det skal dog tilføjes, at teorien primært er henvendt til analyse af større virksomheder, hvorfor visse faktorer i teorien opprioriteres ift. andre. Det giver 5 Se nærmere beskrivelse i Teoriafsnittet 15

17 f.eks. ringe mening af undersøge leverandørernes forhandlingskraft qua FP s størrelse. Dog mener vi stadig, at modellen i tilstrækkelig grad er fleksibel nok til at kunne anvendes i projektet, som et middel på vejen til skabelsen af et Blue Ocean for FP. Dette undersøttes også af følgende citat fra Michael Porter: The essence of strategy is choosing to perform activities differently than rivals do (Porter 1996: 11). C Analyse af FP s kommunikation Den nuværende virksomhedsidentitet i FP skabes af den kommunikation der udsendes. I dette afsnit undersøges derfor de kanaler, FP har i brug. Derigennem skabes et overblik over fokuspunkterne i den hidtidige kommunikation fra FP, og deraf hvilket narrativ der er forsøgt skabt om virksomheden. Til at undersøge ovenstående nærmere inddrages her interviews med indehaveren af FP, EHL, samt medarbejder og Instagramansvarlig Mikkel Askov. Dette for at klargøre, hvorvidt der internt er enighed om udformningen af dette narrativ, og måden hvorpå det formidles. Dette vil også give et indtryk af, om der er harmoni imellem den intenderede og den eksekverede kommunikation. Det undersøges mere konkret, hvorvidt der er samhørighed i den kommunikation der udsendes via de respektive kanaler. For at sikre validitet i projektet ift. brug af interviews med EHL og det at have et gruppemedlem, der samtidig er ejer af casevirksomheden, vil der i afsnittet om validitet 6 ses nærmere på, hvordan dette g res. C Analyse af opfattelsen af FP Opfattelsen af FP s identitet undersøges ved at rette kontakt til nuværende kunder i virksomheden. Deres erfaringer og opfattelser danner fundamentet for denne del af analysen. Til formålet er udarbejdet en spørgeguide (Bilag 1) samt et senere stillet tillægsspørgsmål (Bilag 1.2), som skal give afkast i form af nogle svar der kan sammenholdes og bearbejdes. Denne analysedel har til formål at tilvejebringe viden om, hvordan kunderne opfatter FP s aktuelle kommunikation og identiteten som skabes deraf. Yderligere har denne analysedel en sammenhæng med analysedelen om FP s kommunikerede identitet. Eventuelle skismaer mellem de to identiteter kan bidrage til identifikationen af fokuspunkter for den fremtidige kommunikation. I Analyse af den ideelle identitet En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 200 respondenter via Facebook (Bilag 7) danner basis for første led i analysen af den ideelle identitet for FP. Herved søges at identificere, hvem 6 Se længere nede i dette kapitel under afsnittet: Validitet. 16

18 FP bør rette sin kommunikation mod, særligt da der er forskel på at skabe en identitet der er tiltalende for f.eks. slutbrugeren og indkøberen. De informationer der søges er af så faktuel karakter, at det ikke anses som problematisk ift. projektets videnskabsteoretiske standpunkt. Det er vigtigt at kende til holdningerne blandt aktørerne, da deres forståelse af FP forudsætter, at der kan udformes et anvendeligt kommunikationskoncept. Derfor vil næste skridt i analysen af den ideelle identitet tage sit afsæt i en række telefoninterviews med ikke-nuværende kunder. Hertil er der udarbejdet en interviewguide (Bilag 2), der har til formål at udforske hvilke krav kunderne stiller til deres forskellige leverandører. Samtidig er disse interviews foretaget, for at undersøge hvorvidt kunderne efterspørger socialt ansvarligt producerede produkter. De kvantitative samt kvalitative undersøgelser holdt op imod W. Chan Kim og Renée Mauborgnes Blue Ocean teori 7 danner udgangspunkt for udviklingen af et kommunikationskoncept. Dette koncept kan potentielt medføre differentiering af FP fra konkurrenterne skabelsen af et Blue Ocean. De resultater som frembringes af ovenstående skal argumentere for analysen af den ideelle identitet for FP under de nuværende markedsbetingelser. 7 Se uddybning af Blue Ocean teorien i teoriafsnittet Blue Ocean. D Analyse af den ønskede identitet Denne analysedel baseres i høj grad på interviewet med ejeren af FP, EHL, da hans grundantagelser danner udgangspunkt for skabelsen af virksomhedens ønskede identitet. Herudover, med afsæt i oplevelsesøkonomien, inddrages der teori fra Laila Pawlak og Kris Østergaards The Fundamental 4s (F4s). Det er en teori der fokuserer på, hvad der driver folk - i købssituationer - til at agere som de gør. Den er et lille udpluk i en større teorisfære fra oplevelsesøkonomien. Der fokuseres f.eks. ikke på, hvilke oplevelser folk har, når de handler med FP, men derimod udelukkende på nogle få guidelines fra F4s-modellen, for at sikre at det bliver belyst, hvilke elementer et koncept skal indeholde ift. eventuelle købere. Afslutningen på dette analyseafsnit vil derfor udmunde i en velargumenteret anbefaling ift. hvilke kommunikative initiativer FP b r gennemføre i fremtiden. Udvikling af koncept Med afsæt i F4s teori om narrativitet og opsummeringerne fra ideel og ønsket identitet, vil dette afsnit fokusere på udformningen af en prototype til et kommunikationskoncept. Ønsket er hurtigt at have en prototype klar til afprøvning, da det herved muliggøres, at ikke-nuværende kunder kan give feedback ift. konceptet, der kan anvendes til fremtidige justeringer. Konceptet afprøves udelukkende på ikke-nuværende kunder, da disse formodes at kunne bidrage med den mest valide empiri. 17

19 Nuværende kunder vil med stor sandsynlighed, i deres vurdering være påvirket af deres allerede eksisterende relation til FP. Dette afsnit vil ligeledes berøre de etiske problemstillinger, som kan opstå ved at benytte medarbejderne fra JAC som led i kommunikationen. Dette gøres bl.a. igennem et interview med den værkstedsansvarlige fra JAC, Jesper Fanø (Bilag 5). Dette interview vil desuden også st tte argumentationen for de tiltag der iværksættes i kommunikationskonceptet. Analyse af koncept Til forskel fra de øvrige analyseafsnit er denne del ikke inkorporeret i AC 2ID-modellen. Helt konkret undersøges og evalueres respondenternes tilbagemeldinger ift. konceptet. Altså vil feedback fra afprøvningen af konceptet her blive behandlet. Formålet med dette er at kunne identificere justeringspunkter i konceptet. Empirien giver desuden mulighed for, at det udformede koncept kan evalueres og tilpasses kundegruppens ønsker og holdninger. Konceptafprøvningen er foretaget gennem s, hvor selve konceptet er vedhæftet hver mail, således at respondenterne kan opnå indsigt i det udarbejdede koncept (Bilag 6). En udpensling af hvordan respondenterne bør anskue konceptet og afprøvningen, er foretaget for at minimere risikoen for misforståelser i deres vurdering og holdning til konceptet. De bedes f.eks. tage stilling til grundideen med konceptet frem for konceptet som værende færdigudviklet. Afrunding af metodisk tilgang til AC 2 ID De respektive analysedele skal ses som en sammenhængende argumentation for, hvordan FP kan tilgå den strategiske organisationskommunikation. Den indsamlede empiri skal retfærdiggøre til- og fravalg, særligt ift. identificering af den kommunikerede, den opfattede og den ideelle identitet. Derudover anvendes empirien også ved konceptudviklingen, hvorfor dette vil afspejle de ønsker der eksisterer blandt nuværende og ikke-nuværende kunder. I kraft af den socialkonstruktivistiske tilgang i projektet betyder det dernæst, at det udformede koncept ikke skal opfattes som en endegyldig og fuldkommen virksomhedsidentitet for FP, men nærmere et element der er genstand for en kontinuerlig udvikling. Det er ydermere derfor, at der søges feedback fra ikke-nuværende kunder ift. konceptet, således at de kommunikative initiativer på et senere tidspunkt kan videreudvikles i en specifik retning. Empiriske indsamlingsmetoder i projektet Kvalitative metoder (Telefoninterviews) De gennemførte telefoninterviews har til formål at tilvejebringe empiri om, hvordan nuværende og potentielle kunder foretager deres udvælgelse af leverandører. Telefoninterviewene er gennemført ud fra en semistruktureret interviewguide der er 18

20 tematisk baseret på AC 2ID-modellens identiteter (Bilag 1 & 2). Denne struktur er udarbejdet på baggrund af ønsket om et enkelt og logisk interviewforløb, hvor respondenten ikke får følelsen af at blive kastet fra et område til et andet (Faarup & Hansen 2010: 68). Den valgte metode og struktur i interviewguiden højner sandsynligheden for, at der indsamles den empiri der ønskes, hvilket sikrer en højere validitet i empirien. Det skyldes, at struktureringen gennem AC 2ID sikrer, at der måles på det ønskede, hvorfor empirien desuden er anvendelig i analysesammenhænge (Faarup & Hansen 2010: 27). Yderligere er denne struktur også medvirkende til, at resultaterne er reproducerbare, hvilket har positiv indvirkning på reliabiliteten i empirien (Ibid.). Begrundelsen for valget af telefoninterviews frem for face-to-face interviews er, at denne metode er mindre tidskrævende, hvilket har en høj prioritet i nærværende projekt. Særligt da empirien danner udgangspunkt for udarbejdelsen af et kommunikationskoncept, FP kan anvende i praksis. Frembringelsen af dette koncept er en tidskrævende arbejdsproces, hvorfor det metodiske tidsforbrug ikke må være for højt. Det er derfor en stor fordel, at i det øjeblik det sidste telefoninterview er gennemført, er råmaterialet i princippet til rådighed og klar til videre anvendelse (Faarup & Hansen 2010: 64). Det er forsøgt at formulere korte, direkte og præcise spørgsmål, således at sandsynligheden for eventuelle misforståelser undgås (Faarup & Hansen 2010: 62). Ydermere er det forsøgt at udforme en kort interviewguide, da det er vanskeligt at gennemføre længerevarende telefoninterviews på samme måde som face-to-face interviews (Faarup & Hansen 2010: 64). Interviewspørgsmålene er forsøgt formuleret på sådan vis, at fagspecifikke terminologier ol. undgås, men derimod sigter mod simplificerede og letforståelige formuleringer. Spørgsmålene er åbent formulerede, dette ud fra et ønske om at respondenten skulle kunne svare frit uden, at føle sig ledt i en bestemt retning. Det bidrager både til at misforståelser undgås, samt at respondenten føler sig tryg i interviewsituationen. (Faarup & Hansen 2010: 61). Det forøger desuden reliabiliteten og validiteten i data, da der herved opnås svar på de spørgsmål der søges. Kvalitativ metode (Respons ift. kommunikationskonceptet) Projektet indeholder en kvalitativ undersøgelse foretaget over e- mail, der er henvendt til ikke-nuværende kunder (Bilag 6). Formålet med denne er at indsamle empiri, der kan anvendes til analyse af respondenternes perception af det udformede kommunikationskoncept. Den indsamlede empiri fra denne kvalitative undersøgelse vil derfor blive anvendt til analyse af respondenternes opfattelse af kommunikationen. Guiden indeholder en række skriftlige spørgsmål som udsendes via e- mail. Vedhæftet er beskrivelser samt eksempler på illustrationer 19

21 af konceptet, således at respondenterne har mulighed for at visualisere ideen. Spørgsmålene er formuleret på åben vis, således at respondenterne har mulighed for at tilkendegive deres individuelle holdninger (Bilag 6). Undersøgelsen deler de samme karakteristika som de føromtalte kvalitative telefoninterviews. Dog er forskellen, at besvarelserne indsamles via i stedet for via telefon. Ikke desto mindre er begge metoder ressource- og tidsbesparende, hvilket anses som en betydelig styrke ift. den tidskrævende konceptudvikling. Der er forsøgt formuleret enkle spørgsmål, således at misforståelser kunne undgås, og at det generelt var letforståeligt for respondenterne. Der er her ikke foretaget en strukturering via AC 2ID-modellen, da den empiri der søges belyst hos respondenterne ikke har en relevans ift. de fem identiteter i AC 2ID-modellen. Kvantitative metoder Af kvantitativ metode er der i projektet foretaget en sp rgeskemaunders gelse. Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse kan anvendes i forskellige sammenhænge, herunder bl.a. til at kortlægge nuværende og potentielle kunders præferencer (Faarup & Hansen 2010: 63). I nærværende projekt anvendes den til at afdække, hvilke holdninger der synes fremherskende blandt respondenterne mht. CSR og socialt ansvarligt producerede produkter. Formålet med den kvantitative undersøgelse er at be- eller afkræfte en tese omkring slutbrugerens fokus på social ansvarlighed. De kvantitative data danner i projektet belæg for, hvorvidt FP s fremadrettede kommunikation skal henvendes til virksomheder/organisationer som bestiller produkter eller slutbrugeren. Denne kvantitative spørgeguide er udarbejdet med hovedvægt på lukkede besvarelser (Bilag 7). Da kontaktformen sætter en række begrænsninger, ift. hvor komplekse spørgsmålene kan være, fordi der er ringe mulighed for at forklare specifikke elementer for respondenterne (Faarup & Hansen 2010: 69). Yderligere har de kvantitative undersøgelser til formål at udlede generelle tendenser vedr. målgruppen, hvorfor det er nødvendigt at kunne sammenkoble de enkelte besvarelser i et overordnet perspektiv (Ibid.). Besvarelserne vil derfor i udgangspunktet ske via skalaer, dog er disse enkelte steder ledsaget af åbne besvarelser med mulighed for kommentering (Bilag 7). Validitet I løbet af dette projekt er der i gruppen blevet oparbejdet et positivt syn på FP, og måden hvorpå der drives forretning. Dette kan i høj grad skyldes, at ejeren af firmaet EHL også er en del af projektgruppen, hvilket der gennem projektet er forsøgt taget højde for. Dette da gruppens - og i særdeleshed EHL s - syn på sagen er meget farvet. Nedenstående viser, hvad der i relation til ovenstående har været mest i fokus. Det er her værd at bemærke, 20

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1 Indholdsfortegnelse over bilag OVERSIGT OVER KVALITATIVE BILAG BILAG 1 SPØRGEGUIDE TIL NUVÆRENDE KUNDER BILAG 1.2 OPFØLGENDE SPØRGSMÅL TIL NUVÆRENDE KUNDER BILAG 2 SPØRGEGUIDE TIL IKKE- NUVÆRENDE

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

For mere information kontakt Christine: chniels@ruc.dk eller Mette: mskovbo@ruc.dk

For mere information kontakt Christine: chniels@ruc.dk eller Mette: mskovbo@ruc.dk For mere information kontakt Christine: chniels@ruc.dk eller Mette: mskovbo@ruc.dk CSR KOMMUNIKATIONSSTRATEGIPROCES Dette tillæg er det praktiske udkomme af specialet Yes, we cang sing s konklusion. Denne

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler Erfaringer med brugen af funktionsaftaler 2011-09-21 Verner Bentzen Vice President KEENAN HENDRICKSE South Africa Keenan has type 1 diabetes DFM / E&Y - Funktionsaftaler 2011-09-21 Slide no 2 Funktionsaftale

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning FTHF s efteruddannelseskursus 17.9.2015 1 Oplæg og dialog om centrale fokuspunkter og dilemmaer i rapportskrivning. Hvordan kan tale-hørelæreren forme sin rapport,

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere