Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a."

Transkript

1 Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag den 11. november 2014 kl Sted Afdeling Lundebjergs lokaler, Lundebjerggårdsvej 262 Deltagere Afbud Dagsorden Bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer Mogens Kjeldstrøm Pedersen, Ingelise Buczio, Allan Bogholdt, Sven Levitin og Per Mortensen Repræsentantskabsmedlemmer Inger Bogholdt, Anne Grethe Guldfeldt, Frederik Gylstorff, Jette Bork og Yvonne Ahlgren Administrationen Lisbet Schaltz, Claus Sieben Hansen og Lene Terpe (referent) Kirsten Christophersen 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra det kombinerede bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde den 22. april Revisionsprotokollat 4. Optagne lån i perioden 22. april november Indkomne forslag 7. Budget 2015 a. Boligorganisationen Lundebjerggård b. Lundebjerg c. Ravnsletlund 8. Renoveringsarbejder a. Udskiftning af faldstammer, brugsvandsrør samt renovering af badeværelser i afdeling Lundebjerg b. Ejendomskontor i afdeling Lundebjerg c. Projekt Dannebrogsvinduer i afdeling Ravnsletlund 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Mogens Kjeldstrøm Pedersen og Ingelise Buczio samt suppleanter 10. Meddelelser a. Fra formanden b. Fra afdelingerne c. Fra kommunens repræsentant d. Fra administrationen 11. Fastsættelse af dato for næste møde. Forslag torsdag den 16. april Eventuelt. 561

2 ad 1 - Valg af dirigent Claus Sieben Hansen blev valgt som dirigent. ad 2 - Godkendelse af referat fra mødet den 22. april 2014 Referatet blev godkendt. ad 3 - Revisionsprotokollat Der var ingen indførsel. ad 4 - Optagne lån i perioden 22. april november 2014 Der er ikke optaget lån i perioden, men administrationen oplyste, at fire lån skal omlægges, hvorved der forventes en årlig besparelse på ca kr. ad 5 - Indkomne forslag Der er ikke modtaget forslag. ad 7 - Budget 2015 a. Boligorganisationen Boligorganisationens budget for 2015 blev gennemgået. Almenbos administrationsbidrag for 2015 fastholdes med kr. inkl. moms. Ligeledes fastholdes afdelingens administrations på kr. pr. lejemålsenhed pr. år for Budgettet blev godkendt. b. Lundebjerg Budgettet anviser en lejeforhøjelse pr. 1. januar 2015 på kr. svarende til 1,7% for familieboliger og erhverv og 1,3% for ældreegnede boliger. Dette medfører en gennemsnitsleje på 645 kr. pr. m² pr. år for familieboliger + 71 kr. pr. m 2 pr. år vedrørende facaderenoveringen og 864 kr. pr. m 2 pr. år for ældreegnede boliger. Der blev spurgt, hvordan forbedringshuslejestigningen vedrørende badeværelser vil blive opkrævet. Administrationen svarede, at stigningen vil blive opkrævet blokvis, det vil sige, når alle badeværelser i en blok er færdiggjort. Administrationen oplyste, at de nuværende varmemålere skal udskiftes og at der er modtaget et favorabelt tilbud på nye radioaflæste varmemålere, hvor beboerne vil kunne følge deres varmeregnskab via internettet eller på deres smartphone. Der opsættes samtidigt fjernovervågede røgmeldere i lejemålene. Der vil blive udsendt varsling om udskiftning af varmemålerne og opsætning af røgmeldere i uge 1, 2015 og monteringen foretages i uge 8. Der blev spurgt, om der er taget højde for placeringen af disse nye varmemålere. Administrationen svarede, at de nuværende varmemålere på de nuværende radiatorer udskiftes og flyttes senere over på håndklædetørreren/radiatoren i det nye badeværelse. 562

3 Der blev spurgt, om der gives tilsagn til Lundebjerg Fritidscenter i budget Administrationen svarede, at det gør der og at der i 2015 er afsat kr. til Lundebjerg Fritidscenter. Bestyrelsen ønskede at fortsætte støtten til Lundebjerg Fritidscenter, men drøftede, om de omkringliggende boligorganisationer ligeledes kunne bidrage med et tilskud for at støtte Fritidscenteret, som har medlemsnedgang. Budgettet blev godkendt for afdeling Lundebjerg. c. Ravnsletlund Budget 2015 anviser en fastholdelse af lejen pr. 1. januar 2015 med en gennemsnitsleje på 995 kr. pr. m² pr. år. Budgettet blev godkendt for afdeling Ravnsletlund. ad 8 - Renoveringsarbejder a. Udskiftning af faldstammer, brugsvandsrør samt renovering af badeværelser i afdeling Lundebjerg Beboerne kan se et prøvebadeværelse i nr. 242, 2.A og administrationen vil undersøge om 1.A og st. A også kan inddrages til prøvebadeværelser. Den 15. maj 2015 påbegyndes udskiftningen og der vil blive gjort meget for at lette beboernes hverdag, mens udskiftningen pågår. I forbindelse med renoveringen vil der blive opsat vandmålere, således at hvert lejemål fremover kun skal betale for eget vandforbrug. Vandmålerne fjernaflæses, således at der ikke behøves adgang til lejemålet for aflæsning. Der monteres også vandmålere i vaskeri og fælleshus. Måling af individuelt vandforbrug vil først træde i kraft, når renoveringen er færdig. Der blev spurgt, om brugsvandsrørene også skiftes hos frisøren. Administrationen svarede, at disse rør også skal skiftes og at frisøren vil blive varslet dette. b. Ejendomskontor i afdeling Lundebjerg Der har været afholdt licitation af bygningen af ejendommen. De modtagne bud lå desværre over de budgetterede kr. Administrationen undersøger alternative løsninger. c. Projekt Dannebrogsvinduer i afdeling Ravnsletlund Administrationen oplyste, at vinduerne i den gamle skolebygning udskiftes primo Ved gennemgangen af vinduerne blev der også kigget på rækkehusenes terrassedøre og vinduespartier, som også bør udskiftes. 563

4 ad 9 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Mogens Kjeldstrøm Pedersen og Ingelise Buczio samt suppleanter Mogens Kjeldstrøm Pedersen blev genvalgt som formand og Ingelise Buczio blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Inger Bogholdt og Frederik Gylstorff blev begge genvalgt som suppleanter. Organisationsbestyrelsen består herefter af: Valgte medlemmer: Mogens Kjeldstrøm Pedersen, formand Allan Bogholdt, næstformand Ingelise Buczio Sven Levitin Udpeget medlem Per Mortensen indtil 31. december 2017 Inger Bogholdt, 1. suppleant Frederik Gylstorff, 2. suppleant ad 10 - Meddelelser a. Fra formanden Formanden bad om at få fremsendt en adresseliste over Lundebjerggårds bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer. Næstformanden foreslog, at formanden for organisationsbestyrelsen får stillet en tablet til rådighed. Dette blev godkendt. b. Fra afdelingerne Intet. c. Fra kommunens repræsentant Kommunens repræsentant opfordrede bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmerne til at melde sig som medarrangør for turen for Ballerup Kommunes ansatte til gode ideer hvad de kan se i kommunen. Endvidere oplyste kommunens repræsentant, at Ballerup Kommune har lavet en gratis app, som kan hentes her. App en giver borgerne mulighed for nemt og hurtigt at melde fejl og mangler på kommunen område. d. Fra administrationen Administrationen orienterede om Ballerup Kommunes visioner om at blive den mest attraktive uddannelsesby i Øresundsregionen, med et bredt samspil mellem uddannelsesinstitutioner, erhverv og boligselskaber. Ballerup kommune udarbejder derfor en ny udlejningsskabelon, hvilket betyder, at organisationsbestyrelsen skal forholde sig til en ny anvisningsaftale med Ballerup Kommune. 564

5 Administrationen udleverede de styringsrapporter, som behandles på styringsdialogmødet med Ballerup Kommune, hvor årets temaer var befolkning og bolig samt udsættelser. Det blev foreslået, at samtlige organisationsbestyrelser og repræsentantskabsmedlemmer får stillet en tablet til rådighed for modtagelse af bestyrelsesmateriale og til at se materialet på ved møderne. Endvidere oplyste administrationen, at Susanne Holm er ansat en som ny udlejningsmedarbejder på Hold-an Vej pr. 1. december Sluttelig oplyste administrationen, at der afholdes bestyrelseskonference den november. ad 11 - Fastsættelse af dato for næste møde Næste møde blev aftalt til torsdag den 16. april 2015 kl ad 12 - Eventuelt Mødet sluttede kl Referent Formand Dirigent Lene Terpe Mogens Kjeldstrøm Pedersen Claus Sieben Hansen 565

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Claus Kæstel (CK) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) David Oszlak

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere